Sunteți pe pagina 1din 2

Programarea Calculatoarelor II - Laboratorul 1

Obiectivele laboratorului sunt urmatoarele:

 Recapitularea, prin taskuri, a notiunilor studiate la Programarea Calculatoarelor I

Task 1: Scrieti pseudocodul pentru a rezolva o ecuatie de grad doi cu coeficienti reali

(tratati si cazul in care ecuatia are solutii complexe).

Task 2: Scrieti pseudocodul pentru sortarea unui vector de siruri de caractere.

Task 3: Precizati ce face urmatorul pseudocod:

1.Citeste N;
2.I=0;
3.S=0;
4.Cat timp I<=N
S=S+I;
I=I+1;
5.Afiseaza S

Task 4: Se da urmatorul cod Java. Precizati ce se afiseaza in urma executiei codului.

public class MyCode {


public MyCode() {
;
}
1
public static void main(String args[])
{
int s=0,n,i;
n=3;
for (i=0;i<=n;i++)
s+=i;
System.out.println(s);
}