Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Legea lui Arhimede

Se acorda din oficiu 1 pc

I. Alege varianta corectă:

1. Forţa de împingere de jos în sus, ce acţioneazǎ asupra unui corp scufundat, se


numeşte:

a. forţa arhimedicǎ;
b. forţǎ de greutate;
c. greutate aparentǎ; (1,5 pc)

2. Condiţia de plutire este:

a. G=FA;
b. G>FA;
c. G<FA; (1,5 pc)

3.Fie un corp scufundat în întregime într-un lichid, G greutatea lui şi FA forţa


arhimedicǎ. Dacǎ G=FA, atunci corpul:

a. se scufundǎ;
b. urcǎ la suprafaţǎ;
c. stǎ în echilibru la orice adâncime în lichid; (1,5 pc)

II. Completeazǎ rǎspunsul în spaţiul liber.


Care este unitatea de mǎsurǎ în SI a forţei arhimedice? (...........................................) 1 pc

III. Probleme :
3 3
a) O grindǎ cu volumul de 0,4m şi densitatea de 800kg/m , este scufundatǎ în întregime
în apǎ. Cât este forţa arhimedicǎ?
a. 3000N
b. 3920N
c. 784N
d. 3136N (2 pc)

b) Ce forte actioneaza asupra unui corp introdus intr-un lichid, cand corpul se afla in
repaus?
(1,5 pc)