Sunteți pe pagina 1din 2

Frame Relay.

Conexiuni PVC şi SVC

Există două tipuri de conexiuni Frame Relay: canale PVC şi SVC. Lanţurile virtuale
reprezintă legături logice sau ruta între conexiunile porturilor (sau LAN) şi reţeaua Frame.
Ele funcţionează analogic liniilor închiriate. Spre deosebire de liniile închiriate, lanţurile
virtuale nu sunt linii fizice ci reprezintă realizări program-organizaţionale ale lor. În paragraful
dat vom analiza două tipuri de canale virtuale, proprietăţile şi posibilităţile lor.
Protocoalele Frame Relay conţin mecanisme necesare pentru administrarea canalelor
virtuale permanente (PVC), pentru stabilirea conexiunilor virtuale comutate (SVC) şi pentru
încapsularea protocoalelor nivelelor superioare. Înainte de a analiza aceste mecanisme, vom
analiza concepţiile de bază.
PVC-ul este un canal permanent (fix), ca urmare el poate fi utilizat mereu, şi dacă el este
stabilit pentru legătura porturilor perechii date, atunci PVC-ul devine accesibil în orice moment
de timp (în cazul lipsei erorilor în reţea). Cadrele parcurg canalul PVC pe o rută bine
determinată într-o anumită succesiune, de aceea nu este necesar de a restabili ordinea trecerii
cadrelor în punctul de destinaţie.
Cu toate că reţeaua Frame Relay este utilizată de un număr mare de utilizatori, fiecărui din
ei i se atribuie un PVC separat. Persoanele străine nu se pot folosi de PVC-urile unei companii
anumite pentru transmisiunea sau interceptarea informaţiei, deoarece PVC-ul leagă două puncte
de conexiune care aparţin acestei companii. De aici rezultă că legăturile virtuale în totalitate
suportă o securitate şi fiabilitate înaltă. „Virtualitatea” canalului PVC reprezintă următoarele: el
va fi acordat utilizatorului cînd prin el vor fi transmise diferite date. Dacă canalul dat nu este
utilizat, atunci capacitatea lui de transmisiune se distribuie altor PVC-uri, utilizatorilor sau
programelor aplicative care în momentul dat au necesitatea de transmisiune a datelor.
E necesar ca în reţeaua Frame Relay să existe măcar un canal PVC care ar interconecta
două noduri. De regulă, toate programele din ambele capete a acestei conexiuni utilizează acest
canal în comun: legătura este destinată anume pentru acest regim de lucru.
Principiul de lucru a canalelor SVC este analogic cu cel al canalelor PVC, însă conexiunea
sau deconexiunea (finisarea conexiunii) depinde de prezenţa sau lipsa apelurilor. SVC –
reprezintă canale virtuale în baza conexiunilor, instalate după procedura „convorbirilor
intelectuale” dintre utilajul utilizatorului şi prestatorul de servicii pînă în momentul
transmisiunii informaţiei. La sfîrşitul transmisiunii conexiunea se întrerupe.
SVC-urile dispun de un şir extins de aplicaţii – de la suportul nodurilor mai puţin active
pînă la înlăturarea supraîncărcării traficului. SVC-urile sunt utile cînd apare necesitatea
conectării urgente a nodurilor reţelei sau în cazul acordării accesului unei aplicaţii date la nodul
reţelei (se presupune că anume din această cauză sunt confundate deseori cu accesul telefonic la
reţeaua Frame Relay).