Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina Chimie

Clasa a VIII a
An școlar 2019-2020

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

1.Realizați prin săgeți corespondența dintre fenomenul reprezentat în coloana A și tipul


acestuia, indicat în coloana B:
A B
Arderea lemnului
Ruperea hârtiei Fenomen fizic
Fierberea alcoolului
Obținerea vinului din struguri
Ruginirea fierului
Dizolvarea zahărului în apă Fenomen chimic
Dilatarea șinelor de tren
Arderea combustibililor

2.Peste 200 g soluție de zahăr de concentrație 20% se mai adaugă 10 g zahăr. Ce concentrație
are soluția obținută ?

3.Pentru elementele 3Li, 7N,15P, 19K indicați:


a)configurația electronică
b)poziția în sistemul periodic
c)caracterul chimic
d)valența față de hidrogen și față de oxigen

4.Modelați ecuațiile următoarelor reacții chimice:


a)iod+hidrogen→acid iodhidric
b)hidroxid dce potasiu+acid sulfuric→sulfat dce potasiu+apă
c)potasiu+apă→hidroxid de potasiu+hidrogen
d)hidroxid de cupru→oxid de cupru+apă

5.Se dcau elementele A, B, D între ale căror numere atomice există următoarele relații:
ZA+ZB=ZD
4ZA=ZD/2
a)Identificați aceste elemente, știind că A este primul element din sistemul periodic
b)Reprezentați formulele chimice ale compușilor binari, respectiv ternari ce conțin atomi ai
acestor elemente.

Se cdau numerele atomice: H-1, C-6, N-7,O-8,P-15.


Barem de corectare și notare

1. 2 puncte
2. 1 punct
3. 2 puncte
4. 2 puncte
5. 2 puncte

1 punct din oficiu