Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

CARBONUL

1. Identificați substanțele din schema de mai jos; scrieți ecuațiile reacțiilor chimice și precizați
importanța reacțiilor 5 și 9.
1) a = H2SO4 = b + c + H2O
2) a + O2 = c
3) b + O2 = d
4) b + H2O = e
5) c + H2O = f
6) a + H2O = g + h
7) c + a = g
8) g + O2 = c
9) Fe2O3 + g = Fe + c
10) Fe + i = j

Informații:

”a” este elementul care apare în două combinații sub formă de ion cu patru sarcini negative, iar ”i” este
elementul ce se găsește în natură liber, sub formă de pucioasă.

2. La trecerea vaporilor de apă peste 400 g cărbune incandescent ce conține 40% impurități se obține
gazul de apă. Calculați volumul de aer (cu 20% oxigen) necesar arderii gazului de apă.

FIȘĂ DE LUCRU

CARBONUL

3. Identificați substanțele din schema de mai jos; scrieți ecuațiile reacțiilor chimice și precizați
importanța reacțiilor 5 și 9.
4. a = H2SO4 = b + c + H2O
5. a + O2 = c
6. b + O2 = d
7. b + H2O = e
8. c + H2O = f
9. a + H2O = g + h
10. c + a = g
11. g + O2 = c
12. Fe2O3 + g = Fe + c
13. Fe + i = j

Informații:

”a” este elementul care apare în două combinații sub formă de ion cu patru sarcini negative, iar ”i” este
elementul ce se găsește în natură liber, sub formă de pucioasă.

1) La trecerea vaporilor de apă peste 400 g cărbune incandescent ce conține 40% impurități se obține gazul
de apă. Calculați volumul de aer (cu 20% oxigen) necesar arderii gazului de apă.