Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele data

EVALUARE nr. 1

1. Pentru elementul cu Z = 13 și A =27 aflați:


a) Poziția lui în SP:
b) Nr. de protoni;
c) Nr. de neutroni
d) Grupa;
e) Perioada;
f) Valența;
g) Numele elementului și simbolul său
2. Scrieți elementele chimice și simbolurile lor pentru grupa a II-a A.
3. Partea centrală a atomului se numește…………….. . Învelișul electronic al atomului este format
din un număr de ……………, pe care sunt așezați ………………………. Neutronii sunt
particule material ……………... din punct de vedere electric. Sistemul periodic conține
……….. grupe secundare și ………perioade. Perioadele sunt coloanele vertical/orizontale.
4. Un element chimic are pe stratul al 5-lea 2 electroni. Știind ca în nucleu are 50 de neutroni,
identifică:
a) Z = ?
b) A = ?
c) Grupa
d) Perioada
e) Valența
f) Numele elementului chimic si simbolul său
5. Știind că un element chimic se află în grupa a VII-a A, perioada a 4-a și are n = 45, stabiliți:
a) Z=?
b) A =?
c) Valența
d) Nr. de electroni
Numele și prenumele data

EVALUARE nr. 2

1. Pentru elementul cu Z = 20 și A =40 aflați:


a) Poziția lui în SP:
b) Nr. de protoni;
c) Nr. de neutroni
d) Grupa;
e) Perioada;
f) Valența;
g) Numele elementului și simbolul său
2. Scrieți elementele chimice și simbolurile lor pentru grupa a III-a A.
3. Partea exterioara a atomului se numește…………….. . Nucleul atomului este format din……….
……………………. . Electronii sunt particule material încarcate . Sistemul periodic
conține ……….. grupe principale și ………perioade. Grupele sunt coloanele vertical/orizontale.
4. Un element chimic are pe stratul al 5-lea 1 electron. Știind ca în nucleu are 48 de neutroni,
identifică:
a) Z = ?
b) A = ?
c) Grupa
d) Perioada
e) Valența
f) Numele elementului chimic și simbolul
5. Știind că un element chimic se află în grupa a VI-a A, perioada a 5-a și are n = 76, stabiliți:
e) Z=?
f) A =?
g) Valența
h) Nr. de electroni