Sunteți pe pagina 1din 4

CALCULAREA PRETURILOR IN TRANSPORTURI - Seminar 5

1. Sunt cheltuielile suportate de persoane individuale şi de către operatori pe parcursul furnizării diferitelor
servicii cerute de piaţă:
a. Cost initial
b. Cost extern
c. Cost intern
d. Cost public
2. Costurile care sunt impuse asupra altor operatori şi asupra economiei pe scară largă:
a. Cost initial
b. Cost extern
c. Cost intern
d. Toate cele de mai sus
3. Costul de operare în cazul transportului cu autobuzul sau în cazul unei companii de tractări poate fi
împărţit în:
a. costuri fixe
b. costuri semi-variabile
c. costuri variabile
d. Toate cele de mai sus
4. Sistemul care permite companiilor de transport public să aloce costurile direct atribuibile unei rute sau
costurile reunite, în cazul facilităţilor comune (inclusiv şoferi, autobuze, inginerie şi birouri) şi venitul
obţinut pe baza itinerariilor determină profitabilitatea traseului:
a. Sistemul costurilor initiale
b. Sistemul costurilor directe
c. Sistemul costurilor traseelor
d. toate cele de mai sus
5. Costurile care includ costurile administrative locale, pe cele directe (variabile) şi pe cele semi-directe
(semi-variabile) şi este o bază pentru mai multe decizii administrative locale:
a. Costurile administrative
b. Costurile filialei
c. Costurile de baza
d. Toate cele de mai sus
6. Costurile care formează elementul unic cel mai important, acestea fiind în mod aşteptat mai ridicate în
zonele urbane mari, comparativ cu zonele rurale şi oraşele mai mici:
a. Costurile cu combustibilul
b. Costurile cu taxele
c. Costurile şoferilor
d. toate cele de mai sus
7. Din punctul de vedere al unui investitor, ..... sunt etalonul cheie al succesului unei companii :
a. costurile şi salariile
b. costurile şi dividendele
c. pietele de desfacere şi dividendele
d. toate cele de mai sus
8. Procesul reducerii costurilor este unul al reducerii costurilor .... :
a. interne
b. evitabile
c. externe
d. toate cele de mai sus
9. Reducerea forţei de muncă poate fi atinsă prin:
a. utilizarea unui singur şofer
b. reducerea salariilor
c. îndepărtarea practicilor ineficiente
d. toate cele de mai sus
10. Costurile .... sunt cea mai mare componentă a costurilor totale, împreună cu materialele (cauciucuri,
întreţinere) şi asigurările:
a. combustibilului
b. forţei de muncă (salarii şi pensii)
c. amortizarii
d. toate cele de mai sus
11. In planul unei companii de a evita costurile reducerea parcului auto se realizeaza prin :
a. Vanzarea surplusului de autobuze
b. Returnarea vehiculelor companiei de leasing
c. Diminuare a persoanlului de supraveghere şi întreţinere
d. Toate cele de mai sus
12. Criteriile de eficienta utilizate in companiile de transport public sunt:
a. mărimea parcului auto pe tipuri de autovehicule
b. costuri per km parcurs de autobuz
c. numărul de trasee
d. toate cele de mai sus
13. Criteriile de performanta in productie utilizate in companiile de transport public sunt:
a. numărul de trasee
b. cost per călătorie pasager
c. venituri per km parcurs de autobuz
d. toate cele de mai sus
14. Criteriile de eficienta utilizate in companiile de transport public sunt:
a. cost per călătorie pasager
b. venit per călătorie pasager
c. km parcurse cu autobuzul per angajat
d. toate cele de mai sus
15. Criteriile de performanta in productie utilizate in companiile de transport public sunt:
a. salariul săptămânal lunar brut al şoferilor
b. mărimea parcului auto pe tipuri de autovehicule
c. numărul total al pasagerilor transportaţi
d. numărul total de km programaţi
e. toate cele de mai sus
16. Criteriile de .... arată cât de bine sau cât de rău este condusă o companie de transport public şi pot
furniza atât măsuri interne, cât şi comparaţii între companii:
a. rentabilitate
b. eficienţă
c. costuri
d. toate cele de mai sus
17. Metoda de comparaţie cea mai folosită de către companiile de transport public este :
a. Numarul de trasee
b. Costul per kilometru parcurs de autobuz
c. Venit per călătorie pasager
d. Costurile totale de operare per autobuz la ora de vârf
18. Costurile care pot fi evitate dacă vehiculul stă toată ziua în autobază:
a. costurile evitabile
b. costurile funcţionale
c. costurile staţionare
d. costurile suportabile
19. Costurile suportate indiferent de modul de folosire al autobuzului sunt:
a. costurile evitabile
b. costurile funcţionale
c. costurile staţionare
d. costurile suportabile
20. Pentru operatorii urbani de transport cu autobuzul, costurile staţionare per vehicul reprezintă un
procent ... din costurile totale, dar, din cauza vitezei scăzute de deplasare şi a opririlor frecvente,
costurile funcţionale sunt relativ mari:
a. ridicat
b. scăzut
c. nu fac parte din costurile totale
d. egal
21. Profilul de vârstă al parcului auto va avea impact asupra costurilor: un parc auto reînnoit va comporta
costuri de capital mai .... decat unul vechi:
a. mic
b. ridicate
c. egal
d. nu este influentat
22. Profilul de vârstă al parcului auto va avea impact asupra costurilor: un parc auto mai vechi va avea
costuri de întreţinere mai ... decat unul nou:
a. mici
b. mari
c. nu au costuri de întreţinere
d. nu au nici o legatura intre ele
23. În ceea ce priveşte forţa de muncă, determinanţii predominanţi ai nivelului costurilor sunt:
a. tariful pe oră
b. numărul maxim de ore
c. costurile pensiilor
d. toate cele de mai sus
24. Operatorii mai mari tind să se afle în oraşele mari sau în conglomeratele urbane unde vitezele în trafic
sunt ... , iar încărcăturile de pasageri sunt ... , ceea ce produce un venit mai ... , însă duce şi la
creşterea costurilor:
a. mari – mari - mic
b. mici – mari - mare
c. mici – mici - mare
d. mici – mare - mic
25. Operatorii mici sau furnizorii de transport şcolar au costurile per km parcurs de autobuz mai ... şi
marja de profit mai .... decât marii operatori locali de servicii de transport cu autobuzul:
a. ridicate - mare
b. reduse – mare
c. reduse - mic
d. ridicate-mic
26. Un grup mare poate cumpăra un autobuz nou la un pret cu cel putin 15% mai ... decât preţul de piaţă:
a. mare
b. mic
c. nu este nici o legatura
d. ridicat
27. Costurile pentru asigurări au ... în mod semnificativ în ultimii douăzeci de ani, parţial datorită
costurilor de reparaţii ridicate, a aglomerării traficului - şi în consecinţă a creşterii numărului de
accidente:
a. crescut
b. scazut
c. nu s-au modificat
d. au ramas constante
28. Economia forţei de muncă se realizează prin:
a. reducerea numărului şoferilor şi a personalului de întreţinere
b. programe de lucru îmbunătăţite
c. eliminarea voluntară a surplusului de personal:
d. toate cele de mai sus
29. Argumentul prezentat de grupurile mari este acela că se pot negocia … pentru combustibil, piese de
rezervă şi vehicule:
a. cantitati
b. discounturi
c. tipuri diferite
d. toate cele de mai sus
30. În transportul aerian, reprezintă determinante majore ale costului:
a. Numarul de curse
b. Mărimea şi tipul vehiculului
c. Numarul de angajati
d. Toate cele de mai sus
31. Preţurile avantajoase sunt generate de vehiculele:
a. Îmbunătăţite
b. cu o durată de viaţă mai mare
c. cu costuri de întreţinere scăzute datorită specificaţiilor standardizate
d. Toate cele de mai sus
32. In cazul transportului de mărfuri, cât şi al celui de călători, clienţii vor alege cea mai bună combinaţie
…, nu neapărat cea mai ieftină:
a. Pret- cerere
b. Calitate-preţ
c. Durabilitate- pret
d. Cerere-durabilitate
33. Costurile externe sunt impuse asupra altor operatori şi asupra economiei pe scară largă si se regăsesc în
afara structurii costurilor operatorului şi iau forma:
a. poluării mediului
b. costuri de separare sau aglomerare a grupurilor sociale
c. costuri impuse de un operator asupra altui operator
d. toate cele de mai sus