Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți

Specializarea: Asistent medical balneofiziokinetoterapie, anul III


NUME ȘI PRENUME ______________________________________ 6 noiembrie 2019
Modulul IX. Managementul proiectelor
TEST SUMATIV
1. Conform regulilor de proiectare și redactare a proiectelor, scrie pe foaia de examen cinci
caracteristici pe care titlul unui proiect ar trebui să le includă ( în cazul încheierii unui ciclu de
studiu). 2 puncte
2. Redactează pe foaia de examen răspunsul corect pentru fiecare cerinţă: 1,2 puncte
a. Definește unrătorii teremni: proiect, planificare, buget, analiză, riscuri, oportunităţi.
b. Pentru fiecare domeniu de activitate al managementului proiectului, notează două acţiuni
caracteristice: managementul timpului, managementul resurselor, managementul calităţii,
managementul informatic, managementul resurselor umane.
c. Enumeră trei avantaje ale utilizării managementului de proiect.
d. Enumeră sursele de informare în elaborarea unui proiect.

3. Asociază etapele proiectului cu ieşirile : 1,8 puncte


Etape Iesiri
1 Conceperea unui proiect A Identificarea problemei, alegerea membrilor echipei
2 Planificarea proiectului B Strategii de validare, cenzori, supracontrol
3 Inplementarea proiectului C Deralierea scopului, stabilirea ipotezelor de lucru
4 Evaluarea proiectului D Reproiectare, Reorganizare, Replanificare
5 Controlul proiectului E Monitorizare, managementul riscului, finalizarea proiectului
6 Revizuirea proiectului F Personal specializat în supraveghere şi mentenanţă

4. Ținând cont de domeniul individual de activitate, cercetare, aprofundare și aplicare, scrie pe foaia
de examen un titlu de proiect (în cazul încheierii unui ciclu de studiu), argumentează alegerea
făcută și fă o trecere în revistă a temei alese (introducere). 4 puncte

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.