Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți

Specializarea: Asistent medical balneofiziokinetoterapie, anul III


NUME ȘI PRENUME ______________________________________ 6 noiembrie 2019
Modulul II. Elemente de pediatrie utilizate în recuperarea medicală
TEST SUMATIV
I. Notează pe foaia de examen litera / literele corespunzătoare răspunsului corect: 2,5 puncte 10x0,25p)

1. Puericultura se ocupă cu studiul:


a. copilului bolnav b. copilului sănătos c. copilului sănătos și bolnav
2. Primul an de viață al copilului este esențial în:
a. creșterea în greutate și în înălțime b. dezvoltarea psihică c. consolidarea deprinderilor igienice
3. După transportul în salonul de nou-născuți se va urmări:
a. craniul: suturile și fontanelele b. ligatura ombilicală c. eliminarea urinei și a meconiului
4. Perioada de sugar durează până la vârsta de :
a. 1 lună b. 6 luni c. 1 an
5. Perioada de antepreșcolar cuprinde:
a. perioada de la 3 ani-7 ani b. perioada de la 3 ani-16 ani c. perioada de la 1 an-3 ani
6. Perioada de școlar cuprinde:
a. de la 7-16 ani b. de la 3-16 ani c. de la 1-16 ani
7. Nou-născutul reprezintă:
a. perioada de adaptare la viața extrauterină b. copilul în primele 4 săptămâni de viață
c. perioada de la naștere până la vârsta de un an
8. Lungimea medie a nou-născutului la naștere este:
a. 45-48 cm b. 48-52 cm c. 50-55 cm
9. Greutatea nou-nascutului la termen se situează între:
a. 3000-3500 g b. 2000-2500 g c. peste 4000 g
10. Prima măsură de îngrijire acordată nou-născutului imediat după naștere este:
a. tăierea cordonului ombilical b. dezobstruarea căilor aeriene superioare
c. toaleta nou-născutului

II. Indică dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false: 2 puncte (5x0,4p)
1. Meconiul este scaunul din primele zile de viață.
2. Icterul fiziologic al nou-născutului apare în maximum 2-3 săptămâni
3. Prima baie a nou-născutului se face imediat după naștere.
4. Reflexul de supt la nou-născutul sănătos apare variabil, de la un nou-născut la altul.
5. Prima îngrijire acordata copilului prematur este protecția termică.

III. Notează pe foaia de examen cuvântul/cuvintele corespunzătoare cifrelor: 1 punct (5x0,1 p)

Pediatria este o __1__ medicală care se ocupă cu studiul și __2__ bolilor întâlnite la __3__. __4__
acestor boli este diferit față de cel al adulților. Specialiști sunt medicii __5__.

IV. Prezintă, în 10-15 rânduri, un caz clinic pediatric pe care l-ai întâlnit în practica de specialitate în acest
semestru, urmărind: definirea afecțiunii, semne și simptome, manifestări, tehnici aplicate. 3,5 puncte

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu