Sunteți pe pagina 1din 2

În chimie, o halogenură este un compus binar, alcătuit dintr-un atom de halogen și dintr-un radical

al unui element care este mai puțin electronegativ (sau mai electropozitiv) decât halogenul; astfel, se
formează săruri: fluoruri, cloruri, bromuri, ioduri și mai rar astatinuri. Majoritatea sărurilor sunt
halogenuri. Există și halogenuri organice.
Compusul chimic este o substanță chimică pură, formată din două sau mai multe elemente
chimice ce au între ele un raport de atomi și de mase bine stabilit (spre deosebire de amestecuri), și
care pot fi separate prin reacții chimice.

O halogenură de acil (de asemenea cunoscută și ca halogenură acidă) este un tip de compus
organic derivat de la un oxoacid[1] prin înlocuirea unei grupe hidroxil cu o grupă halogenură.[2]
Dacă acidul este un acid carboxilic, atunci compusul conține o grupă funcțională –COX, care este
formată dintr-o grupă carbonil legată de un atom de halogen. Formula generală a unei halogenuri de
acil poate fi scrisă sub forma RCOX, unde R poate reprezenta, de exemplu, un radical alchil (sau
orice alt rest organic), CO este grupa carbonil, iar X este halogenura.
Cele mai cunoscute și utilizate halogenuri de acil sunt clorurile de acil. Totuși, iodura de acetil este
cea mai produsă pe scară largă, astfel că miliarde de kilograme sunt produse anual pentru obținerea
de acid acetic.[3]

Halogenurile de acil sunt compuși destul de reactivi și sunt adesea sintetizați pentru că sunt utilizați
ca și intermediari în sinteza altor compuși organici. De exemplu, o halogenură de acid poate suferi
următoarele reacții chimice cu:

 apa, cu formarea de acid carboxilic. Această reacție de hidroliză este folosită pentru sinteza
industrială de acid acetic.

 un alcool, cu formarea de esteri:

 o amină, cu formarea de amide:


 un compus aromatic, folosind un acid Lewis, precum AlCl3, ca și catalizator, cu formare
de cetone aromatice.[4] Vezi și reacția de acilare Friedel-Crafts.

 acizi carboxilic, cu formarea de anhidride acide organice.[5]

În reacțiile de mai sus s-a mai format de asemenea și HX (acid halogenhidric). De exemplu, dacă
halogenura de acil este o clorură de acil, atunci se va forma și acid clorhidric.