Sunteți pe pagina 1din 1

Formular aprobat

prin Ordinul Agenției Naționale


pentru Ocuparea Forței de
Muncă
nr. 6 din 28.01.2019

Către: Subdiviziunea teritorială (STOFM) – Ștefan Vodă

CERERE
Subsemnatul(a) Crețu Rodica Gheroghe
_____________________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul)
Data, luna, anul naşterii 13.03.1978
Codul personal (IDNP) 0983103347998
Domiciliul Petru Dudnic 39
Reședința (după caz) Livezilor 12
Locul de trai (după caz) Livezilor 12
Naționalitate/Apartenența etnică Moldoveancă
Telefon fix 0242- 2- 43-09
Telefon mobil 078047362
E-mail aleksa-35@mail.ru
Viber/WhatsApp +37378047362

Experiența profesională
Titlul ocupației Angajator de la până la
1. - -
2. - -
3. - -

Rog să fiu înregistrat(ă) cu statut de șomer în vederea beneficierii de măsuri de ocupare a forței de muncă în
conformitate cu prevederile Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și
asigurare de șomaj.

Ocupațiile solicitate conform studiilor și/sau experienței profesionale: în domeniul


vânzărilor__________________________________
______________________________________________________________________________________________

Menționez, că zonele de căutare a unui loc de muncă sunt: or. Ștefan Vodă
______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(municipiile, raioanele, localitățile)

Am luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele:


a) colectarea datelor mele personale sunt obligatorii pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui
loc de muncă cu statut de șomer;
b) datele personale colectate vor fi utilizate doar în scopurile prevăzute de legislația în vigoare.

_________Nu sunt _____________ de acord cu plasarea informațiilor personale pe portalul www.angajat.md.


(Sunt/Nu sunt)

Data: 07.04. 2020 Semnătura solicitantului: Crețu

Cerere înregistrată de:

_______________________________ _______________________
(numele, prenumele funcționarului) (semnătura)