Sunteți pe pagina 1din 13

Publicație de excelență

în contabilitate

Prietenii
Contabilității
Bazele Contabilității
Ediție 2020

Nr. 15 / 08 Aprilie 2020

P C
Abonamente aici:

www.taxare.ro ISSN–L 2343 – 8460

Tel: 0765.216.760; 0723.530.139 www.itva.ro Cuprins


Motto:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

Anul acesta contabilul tău este


prietenul tău!

❖ Contabilul tău este un profesionist tăcut, ce


nu îți trimite felicitări pe rețele de
socializare, dar se gândește ca afacerea ta să
meargă bine.
❖ Contabilul tău identifică oportunitățile pe
care poți să le folosești în afacerea ta, ca ție
să îți meargă mai bine.
❖ Contabilul tău este un om al cifrelor, iar
acestea ne definesc, fie când te gândești la
ziua de naștere sau la suma salariului.
❖ Contabilul tău este la curent cu hățișurile
birocratice, cu numeroase legi neclare și el
găsește o soluție ca afacerea ta să meargă
mai departe.
❖ Contabilul tău face ceea ce trebuie ca tu să
poți să îți realizezi veniturile și să
beneficiezi de ele.
Adrian Bența

2 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Cuprins
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

I. Contabilitatea specifică unei tranzacții : monografie sau


studiu de caz practic
➢ Încasarea unei vânzări de produse finite printr-un bilet la
ordin. Utilizarea contului 413 "Efecte de primit de la clienţi”.

II...Analiza unei reglementări legale: efectul asupra


contribuabilului
➢ Întocmirea tipizatelor: Dispoziție de livrare, Aviz de însoțire a
mărfii și Fișă de magazie.

III. Speța săptămânii


➢ Determinarea costului unei imobilizări corporale. Detalierea
cheltuielilor ce nu pot face parte din cost.

IV. Temelia profesiei contabile


➢ Indicatorii pe baza cărora se grupează entitățile din punctul
de vedere al reglementărilor contabile.

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

3 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul I – Contabilitatea specifică unei tranzacții:
monografie sau studiu de caz practic
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

❖ Încasarea unei vânzări de produse finite printr-un bilet la


ordin. Utilizarea contului 413 "Efecte de primit de la clienţi”.

Societatea GEMUL DELICIOS SRL este persoană juridică română,


înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, înregistrată
în scopuri de TVA, ce aplică sistemul de TVA la încasare și
reglementările contabile conforme cu directivele europene
adoptate prin OMFP nr. 1802/2014. Aceasta are ca obiect de
activitate producția de borcane de gem din fructe, pe care le
comercializează către diverși clienți din România. Un client al acestei
societăți, persoană juridică română, comandă în luna martie 2020 o
cantitate de 20 buc borcane gem, la preţul de 30 lei plus TVA 9%, pe
care le achită cu un bilet la ordin la scadenţă, însă emis de un alt
trăgător. Biletul este avalizat de o bancă, iar furnizorul acceptă
livrarea considerând minim riscul de neîncasare. Ce tratament
contabil este aplicabil, ţinând cont că societatea are un cost de
producţie al borcanelor de gem de 25 lei/buc?

Pentru stabilirea unui tratament contabil aplicabil, avem în vedere


funcționarea contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" conform
instrucțiunilor adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, după cum urmează:
”Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe
bază de efecte comerciale.
Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" este un cont de activ.
În debitul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se
înregistrează:

4 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


- sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea efectelor
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

comerciale acceptate (411);

- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente efectelor


comerciale de încasat, înregistrate la finele lunii, respectiv la
închiderea exerciţiului financiar (765).

În creditul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se


înregistrează:

- efecte comerciale primite de la clienţi (511);

- sumele încasate de la clienţi prin conturile curente (512);

- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor


datorate de clienţii externi a căror decontare se face pe bază
de efecte comerciale, înregistrate la primirea efectelor
comerciale sau cu ocazia evaluării creanţelor la finele lunii,
respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de


primit.”

La realizarea producţiei, societatea va întocmi raportul de


producţie, ca document de înregistrare în evidenţa contabilă a
producţiei realizate, şi se efectuează înregistrarea contabilă:

345 „Produse finite” = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor


de produse” cu suma de 20 buc x 25 lei/buc = 500 lei.

5 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Livrarea bomboanelor către client se efectuează prin articolul
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

contabil:

✓ 4111 „Clienţi” = 7015 „Venituri din vânzarea produselor


finite” cu suma de 20 buc x 30 lei = 600 lei

✓ 4111 „Clienţi” = 4428 „TVA neexigibilă” cu suma de 600 lei x


9% = 54 lei.

Scăderea din gestiune a produselor vândute:

✓ 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 345


„Produse finite” cu suma de 500 lei.

Deoarece încasarea produselor se face contra unui bilet la


ordin, înregistrarea acestuia se realizează prin articolul
contabil:

✓ 413 „Efecte de primit de la clienţi” = 4111 „Clienţi” cu suma


de 654 lei.

Încasarea prin bancă a sumei în termen de 30 de zile:

✓ 5121 „Conturi la bănci în lei” = 413 „Efecte de primit de la


clienţi” cu suma de 654 lei.

În acest moment, intervine şi exigibilitatea TVA la vânzare:

✓ 4428 „TVA neexigibilă” = 4427 „TVA colectată” cu suma de 54


lei.

6 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul II – Analiza unei reglementări legale: efectul asupra
contribuabilului
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

❖ Întocmirea tipizatelor: Dispoziție de livrare, Aviz de însoțire a


mărfii și Fișă de magazie.

În materialul de astăzi analizăm documentele financiar contabile


utilizate pentru evidența bunurilor de natura stocurilor, respectiv:
• Dispoziție de livrare (Cod 14-3-5A);
• Aviz de însoțire a mărfii (Cod 14-3-6A);
• Fișa de magazie (Cod 14-3-8).

Aceste tipizate sunt reglementate de prevederile OMFP nr.


2634/2015 privind documentele financiar contabile.

Dispoziţia de livrare serveşte ca:


- document pentru eliberarea din magazie a produselor, mărfurilor
sau a altor valori materiale destinate vânzării, a bunurilor cedate cu
titlu gratuit sau acordate pentru stimularea vânzării, după caz;
- document justificativ de scădere din gestiunea magaziei
predătoare;
- document de bază pentru întocmirea avizului de însoţire a mărfii
sau a facturii, după caz;
- document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Avizul de însoţire a mărfii serveşte ca:
- document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;
- document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz;
- dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta,
dispersate teritorial, ale aceleiaşi entităţi;
- document de primire în gestiune, după caz;

7 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


- document de descărcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu
gratuit
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

Ca și regulă generală, Avizul de însoţire a mărfii se întocmeşte de


către entităţile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în
momentul livrării produselor, mărfurilor sau altor valori materiale,
precum şi în alte situaţii stabilite prin procedurile proprii ale
entităţii.

În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi entităţi,


dispersate teritorial, precum şi al transportului bunurilor cedate cu
titlu gratuit (mostre, bunuri date pentru stimularea vânzării sau
testări la locul de desfacere, premii, materiale promoţionale etc.),
Avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea "Fără factură", după
caz.

Pe Avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise


pentru prelucrare la terţi se face menţiunea "Pentru prelucrare la
terţi". În alte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face
menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit Avizul de însoţire a
mărfii şi nu factura.

Fişa de magazie serveşte ca document de evidenţă a intrărilor,


ieşirilor şi stocurilor de bunuri materiale. Fişele de magazie se ţin pe
fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de
materiale, ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe, sau în
ordine alfabetică. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de
la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte, care se ţin
separat de cele aferente propriilor valori materiale. Înregistrările în
fişele de magazie se fac document cu document.

8 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul III – Speța săptămânii
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

❖ Determinarea costului unei imobilizări corporale. Detalierea


cheltuielilor ce nu pot face parte din cost.

➢ Am primit pe adresa redacției următoarea întrebare: Cum


procedăm pentru a determina costul la care înregistrăm în
contabilitate o imobilizare corporală? Ce elemente fac parte și ce
elemente se exclud din acest cost?

➢ Cadrul normativ contabil aplicabil costului unei imobilizări


corporale este dat în anul 2020 de către prevederile de la art. 226
din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea. Conform acestor
prevederi, o imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie
evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare
în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.

➢ Vom analiza în cele ce urmează structura costului unei


imobilizări corporale, respectiv care sunt cheltuielile ce pot fi
atribuite direct acesteia și care sunt elementele ce nu reprezintă
elemente de cost.

➢ Care sunt costurile ce pot fi atribuite direct unei imobilizări


corporale?
Câteva exemple de costuri care se efectuează în legătură cu
construcţia unei imobilizări corporale, direct atribuibile acesteia,
sunt:
a) costurile reprezentând salariile angajaţilor, contribuţiile legale şi
alte cheltuieli legate de acestea, care rezultă direct din construcţia
imobilizării corporale;
b) cheltuieli materiale;

9 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


c) costurile de amenajare a amplasamentului;
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare;

e) costurile de instalare şi asamblare;


f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor;

g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după


deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor
produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de
funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea
echipamentului);
h) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor, precum şi
comisioanele achitate în legătură cu activul etc.

Care sunt costurile ce nu pot fi atribuite direct unei imobilizări


corporale?

Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element de


imobilizări corporale sunt:

a) costurile de deschidere a unei noi instalaţii;


b) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv
costurile în materie de publicitate şi activităţi promoţionale);
c) costurile de desfăşurare a unei activităţi într-un loc nou sau cu o
nouă clasă de clienţi (inclusiv costurile de instruire a personalului);

d) costurile administrative şi alte cheltuieli generale de regie;


e) costurile reamplasării sau reorganizării parţiale sau totale a
activităţilor entităţii.

10 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul IV – Temelia profesiei contabile
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

❖ Indicatorii pe baza cărora se grupează entitățile din punctul


de vedere al reglementărilor contabile.

➢ Prezentăm în materialul de astăzi categoriile de entități


raportoare și modul de grupare al acestora, conform
reglementărilor contabile actuale adoptate prin OMFP nr.
1802/2014 privind contabilitatea, cu modificări ulterioare.

➢ Conform art. 9 din ordin, entităţile se grupează în trei


categorii, astfel:
a) microentităţi;
b) entităţi mici;
c) entităţi mijlocii şi mari.

➢ Ce sunt microentitățile?

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc


limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
• totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
• cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620
euro);
• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

➢ Care sunt entitățile mici?

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se


încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele
a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
• totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);

11 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


• cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906
euro);
• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

Ce entități sunt considerate mijlocii și mari?


• Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului,
depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei
criterii:
• totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
• cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906
euro);
• numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Mai reținem și aspectul că grupurile de societăți se împart în două


categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari. La
întocmirea situațiilor financiare anuale, fiecare entitate trebuie să
urmărească încadrarea corespunzătoare și astfel să depună
situațiile aferente.

Microentitățile depun situații financiare anuale care cuprin bilanț


prescurtat și cont de profit și pierdere.

Entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:


bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere și notele explicative la
situaţiile financiare anuale.
Opţional, acestea pot întocmi situaţia modificărilor capitalului
propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.
Entitățile mijlocii și mari, precum şi entităţile de interes public
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: bilanţ, cont de
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia
fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situaţiile financiare
anuale.

12 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


❖ Cum mă abonez?
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2020

1) Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii


Contabilități și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2) Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.taxare.ro
sau prin click aici!
3) Trimiteți un email la adresa office@taxare.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4) Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
➢ E-mail la: office@taxare.ro
➢ Fax: 0311.043.869
➢ Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa:
Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5,
București, cod poștal 051414.

❖ Echipa redacțională Prietenii Contabilității

➢ Manager produs: Adrian Bența


➢ Manager Calitate: Mihaela Bența
➢ Consilier contabilitate: Alina Rizea
➢ Consultant afaceri: Horațiu Sasu
➢ Consultant fiscal: Dragoș Pătroi
➢ Director Marketing Ivașcu Roxana

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele


numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

13 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins