Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.01.2019

ȘCOALA:

CLASA: a-III-a A

ÎNVĂŢĂTOARE

ARII CURRICULARE: Limbă și comunicare și Arte

UNITATEA TEMATICĂ : Cum arată Iarna?

TEMA ZILEI : Iarna(fragment) de Nicolae Labiș

DISCIPLINE : Limba si literatura română și Arte vizuale si abilități practice

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:

Limba si literatura română

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare

3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale acestuia

3.6. Aprecierea valorii cărților


AVAP

2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală,
verbală, kinestezică

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: să citească corect , conștient, fluent şi expresiv textul „Iarna”de Nicolae Labiş;

O2: să răspundă corect şi complet la întrebările ce evidențiază conținutul textului;

O3: să alcătuiască propoziții formate folosind cuvintele noi

O4: să rezolve corect exercițiile

O5-să redea într-un desen anotimpul iarna

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, ciorchinele, lectura explicativă, brainstorming, metoda cadranelor

b) Mijloace didactice: coală flipchart, carioci, planșe model

c) Bibliografie:

 Programa școlară aprobată cu O. M. NR. 5003/02.12.2014

 www. didactic.ro

 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Limba si literatura română, caiet de lucru, clasa a III-a, Ed. Art Educațional, București,
2017
DEMERS DIDACTIC
OBIECTIVE ACTIVITÃŢI DE DETALIERI DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
OPERAŢIONALE ÎNVĂŢARE

Să se pregătească -exerciții de Se creează condiţiile psihologice şi Conversația, explicatia Observarea ,


pentru ora de limba comunicare organizatorice necesare unei bune observarea
română desfăşurări a lecţiei. Se verifică tema individuală
-frontal și individual
cantitativ şi calitativ, făcându-se aprecieri
verbale asupra modului de scriere,
corectitudinii şi calităţii temei.

O2-Sa răspundă -exerciții de Voi începe împreună cu elevii discuții conversația, explicația răspunsurile
corect intrebărilor comunicare referitoare la anotimpul iarna. frontal corecte ale
referitoare la -exerciţii de elevilor
anotimpul iarna identificare a Cum este afară?(frig)
caracteristicilor
De ce este frig?(pentru că e iarna)
anotimpului iarna
Chiar dacă este frig, vă place anotimpul
iarna?De ce?

Copiii dau mai multe răspunsuri iar apoi


metoda ciorchinele
vom scrie la tablă pe coală flipchart, cât
mai multe lucruri despre iarnă.

Voi anunța titlul lecției noastre „Iarna” de


Nicolae Labiș. Voi prezenta elevilor
portretul autorului, cărți ale acestuia și o
scurtă bibliografie a autorului.

O1-Să citească -exerciții de citire Voi citi model poezia.Elevii vor citi și ei , citirea model, citirea citirea corectă a
fluent si expresiv fiecare câte o strofă apoi vom trece la selectivă poeziei
poezia
citirea selectivă.

O2-Să raspundă -exerciții de Voi adresa elevilor întrebări referitoare la conversația, explicatia, răspunsurile
corect întrebărilor comunicare, poezie: lectura explicativă corecte ale
referitoare la poezie -exerciții de elevilor
formulare a Despre ce este vorba în poezie?
răspunsurilor
Cum este natura?

Cum sunt satele?

Ce fac copiii?

Ce face mama sau bunica?

Ce face câinele?Cum ne purtăm cu


animalele?

Cine iese afară?


O3-Să introducă
cuvintele noi in explicarea Explicăm cuvintele noi și alcătuim exercițiul, conversația, răspunsurile
contexte noi cuvintelor, explicația
propoziții.` corecte ale
alcătuire de
propoziții elevilor
caleașcă-trăsură elegantă pe arcuri foarte
flexibile

vijelie-vânt foarte puternic, uragan, furtuna

carn-mic, scurt și cu vârful ridicat puțin în


sus

hazliu-plin de haz, de umor, spiritual, vesel

a zgrepțăna- a zgâria un obiect cu ghearele,


cu labele producând un zgomot supărător
nutreț-hrană pentru animale, furaj

promoroacă-chiciură

urgie-nenorocire care se abate asupra cuiva

Vom rezolva exercițiile din caiet de la


O4-Să rezolve
corect exercițiile exerciții de pagina 72. conversația, răspunsurile
comunicare explicatia,exercițiul,metoda
Tema pentru acasă: ex. 1 și 2 pagina 73, corecte ale
cadranelor
fișa metoda cadranelor. elevilor

Voi împărți elevilor coli xerox pentru a


O5-să redea intr-un
prezenta anotimpul iarna într-un desen.La
desen anotimpul -exerciții de lucrările
iarna comunicare terminarea lucrărilor vom discuta despre conversația,explicația
respectarea regulilor stabilite anterior.Cele elevilor
mai frumoase lucrări vor fi expuse.

Se fac aprecieri asupra modului de


desfăşurare a lecţiei, se evidenţiază elevii
care au răspuns foarte bine. aprecieri
verbale
Exerciții
1. Selectează, din text, expresiile / versurile potrivite enunțurilor date:
Este iarnă.
Pomii sunt Încărcați de nea.
Vântul viscolește zăpada.
Copiii privesc tabloul pe fereastră.
În casă este cald.

2. Formulează un titlu potrivit fiecărei strofe din poezie.

3. Încercuiește varianta corectă de răspuns, folosind informațiile din text.


 Iarna este un anotimp liniștit/capricios.
 Întreaga natură este acoperită de o plapumă albă/este inverzită.
 În casă este răcoare si aer primăvăratec/cald și miroase a pâine.
 Satele par adormite/pline de viață sub zăpadă.
 Copiii privesc curioși pe fereastră/ies la joacă în ogradă.
4. Colorează caseta din dreptul răspunsului corect:
 Textul dat este un text literar.
 Este o povestire.
 Poezia are 4 strofe.
 Fiecare strofă are câte 4 versuri.
Nicolae Labiş
(1935 - 1956)

Prezentare

Nicolae Labiş s-a născut în satul Mălini din judeţul Suceava, la 2 dec. 1935. După absolvirea şcolii primare din satul natal,
a urmat studiile liceale la Fălticeni şi la Iaşi. Compunea poezii şi poveşti încă din copilărie, iar debutul publicistic are loc la nici 15 ani,
în ziarul „Zori Noi” din Suceava (1950). Urmează publicarea unor poezii în revista „Viaţa Românească” (1951). După absolvirea
cursurilor Şcolii de Literatură „Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1954), devine redactor la „Contemporanul”, apoi la „Gazeta
literară”. În 1954 frecventează timp de un semestru Facultatea de Filologie din Bucureşti.

Volumul de debut, „Primele iubiri” (1956), este singurul tipărit în timpul vieţii. „Lupta cu inerţia” (1958) apare postum,
după ce moartea îl răpise mult mai devreme, în urma unui accident.

S-ar putea să vă placă și