Sunteți pe pagina 1din 33

PLANUL HACCP

Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

IDENTIFICAREA SI EVALUAREA PERICOLELOR

DETERMINAREA NIVELURILOR ACCEPTABILE

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE SI DULCEATA

Materii Tip Pericolul identificat Nivel G P C


prime accept.
R

Fructe B Neidentificat

C Reziduuri de pesticide Conf. Ord. Mare Mică 3


356/2001

Micotoxine (Aflatoxine) produse de Conf. Ord Medie Medie 3


mucegaiuri. 117

F Impuritati Nu se admit Medie Mică 2

Indulcitori B Diferite microorganisme periculoase: Conf. Ord. Medie Mică 2


975/1998:

-absent/15 g
Bacterii Leuconostoc în zahăr.
produs

-max. 1000
Drojdii și mucegaiuri

C Arsen, metale grele Conf. Ord. Medie Mică 2

975/1998

F Corpuri străine: bucăți de sfoară, așchii Nu se admit Medie Mică 2


metalice, cadavre dăunători, lemn,
pământ, pietricele, etc.
PLANUL HACCP
Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

Ambalaje în B Microorg. Aerobe mezofile NTG 1/ml Medie Mică 2


contact cu
Bacterii coliforme Absent/ml Medie Mică 2
produsele
(flacoane, C Transferul unor constituenți din Conf. HG Mică Mică 1
capace) material către produse
1197/2002

F Impurități, vopsea Nu se Mică Mică 1


Ambalaje admite
care nu sunt
B Neidentificat - - - -
în contact cu
produsele

(etichete,
cutii) C Neidentificat - - - -

F Impurități, vopsea Nu se Mică Mică 1


admite

Apa B Bacterii coliforme Nu se Mică Mică 1


admite

Streptococi fecali Nu se Mică Mică 1


admite

C Metale grele Conf. L. Mică Mică 1


458

Reziduri chimice Conf. L. Mică Mică 1


458

F Pământ, nisip Nu se Mică Mică 1


admite

Aer B Microorganisme din aer în încăperile NTG Mică Mică 1


de producție 600/MC

Muceg.300/
PLANUL HACCP
Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

mp

C Neidentificat - - - -

F Praf Nu se Mică Mică 1


admite

Etape Tip Pericol identificat Nivel G P CR


acceptat

#1 B Materiale de ambalare contaminare, NTG 1/ml Medie Mică 2


de la furnizori neacceptați
Recepție
ambalaje C Acceptarea unor ambalaje de la Nu se Medie Mică 2
furnizori nesiguri, fără specificații acceptă
fizico-chimice și microbiologice.

F Recepționarea unor ambalaje cu Nu se admite Mică Mică 1


impurități, urme de vopsea

#2 B Contaminarea cu bacterii și Pt.Aer:NTG Medie Mică 2


mucegaiuri de la microflora aerului 600/MC
Depozitare
din depozit
Muceg.
ambalaje
300/mp

C Neidentificat - - - -

F Contaminarea cu praf din aerul din Nu se admite Mică Mică 1


depozit

Cadavre insecte, excremente Nu se admit Medie Mică 2


rozătoare datorită pătrunderii
dăunătorilor în depozit

#3 B Acceptarea unor fructe Nivel Medie Mică 2


PLANUL HACCP
Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

Recepție necorespunzătoare, datorită acceptat în


fructe controlului neatent la recepție mat. prime

3’ Fructe Microorganisme din microaeroflora


precongelate

3’’
Decongelare

#4 B Acceptarea unor îndulcitori Nu se admite Medie Mică 1


necorespunzători, datorită
Recepție
controlului neatent la recepție
îndulcitori

#5 B Contaminarea cu bacterii și Pt.Aer:NTG Medie Mică 2


mucegaiuri de la microflora aerului 600/MC
Depozitare
din depozit
îndulcitori Muceg.
300/mp

Dezvoltarea unor microorganisme Conform Medie Medie 2


în siropuri datorită insuficienței rețetei: suc
cantități de conservanți și zahăr de struguri
minim

indulcitor:
minim

C Neidentificat - - - -

F Contaminarea cu praf din aerul din Nu se admite Medie Mică 2


depozit

#6 B Contaminare cu microorganisme de Nu se admite Medie Mică 2


la operatori
PLANUL HACCP
Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

Spălare fructe Contaminare cu microorganisme de Pt echip. Medie Mică 2


la vasele neigienizare NTG 2/cmp
bact.
Col.10/cmp

F Corpuri străine de la operatori Nu se admit Mică Mică 1

#7 Sortare B Microorganisme de la operatori Nu se admite Medie Mică 2


fructe
F Corpuri straine de la operatori Nu se admite Mică Mică 1

C - -

#8 B Contaminare cu microorganisme de Nu se admite Medie Mică 2


la operatori
Stoarcere
fructe, Contaminare cu microorganisme de Pt echip. Medie Mică 2
Dezamburizar la vasele neigienizare NTG 2/cmp
e bact.

C Corpuri străine de la operatori Nu se admit Mică Mică 2

#9 B Contaminare cu microorganisme de Nu se admite Medie Mică 2


la operatori
Dozare
componente Creșterea numărului de Raport Medie Mică 2
microorganisme dacă nu se respectă fructe/suc de
concentrația suc de struguri struguri

C Urme de detergenți - dezinfectanți Nu se admite Medie Mică 2


de pe cilindru gradat sau găleată

F Corpuri străine de la operatori Nu se admit Mică Mică 1

# 10 B Contaminare cu microorganisme de Nu se admite Medie Mică 2


la operatori
Asigurare
încălzire
Contaminare cu microorganisme de Pt echip. Medie Mică 2
la filtre neigienizare NTG 2/cmp
bact.
PLANUL HACCP
Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

Col.10/cmp

C Contaminarea cu urme de Nu se admite Medie Mică 2


detergenţi, dezinfectanţi rămase de
la spălarea filtrelor maşinilor

F Corpuri străine de la operatori Nu se admit Mică Mică 2

# 11 B Contaminare cu microorganisme de Nu se admite Medie Mică 2


la operatori
Umplere
sticle, aplicare C Contaminare de pe sticle murdare Nu se admite Mică Mică 1
capace
F Corpuri străine de la operatori Nu se admite Mică Mică 1

Impurităţi aflate pe sticle Nu se admite Mică Mică 1

#12 B Contaminare cu microorganisme de Nu se admite Mică Mică 2


la operatori
Pasteurizare
C Neidentificat - - - -

F Corpuri străine de la operatori Nu se admit Mică Mică 1

#13 B Neidentificat - - - -

Etichetare C Neidentificat - - - -

#14 C Neidentificat - - - -

Introducere în B Neidentificat - - - -
ambalajul
F Neidentificat - - - -
colector

#15 B Creșterea numărului Temp: max. Mică Mică 1


microorganismelor existente 25°C
Depozitare
datorită temperaturii și UR aer prea
UR: aer:
mare din depozit
max. 75%

C Produse cu termen de valabilitate Timp Medie Mică 2


PLANUL HACCP
Sectiunea IV: Pagina: 2

ANALIZA PERICOLELOR Data intrarii in vigoare:

Grupa: E SUCURI DIN FRUCTE, 01.03.2018


DULCEATA

depășit, datorită neefectuării rotației Depozitare:


stocurilor max1/3 din
termenul de
valabilitate

F Corpuri străine de la operatori Nu se admit Mică Mică 1

#16 B Neidentificat - - - -

Livrare, C Neidentificat - - - -
transport
F Neidentificat - - - -
EVALUAREA PERICOLELOR

DETERMINAREA PUNCTELOR DE CONTROL

Grupa de produse: E. SUCURI DIN FRUCTE SI DULCEATA

Materia Pericolul identificat Q1 Q2 Q3 Nr.


primă PC
Se cunoaște pericolul ca Garantează prelucrarea Reprezintă pericolul
fiind asociat cu această mat. pr. Și utilizarea identificat un pericol
Este în totalitate controlat de Programele
materie primă? coresp. De către greu de controlat de
preliminare?
consumator a prod. finit contaminare a
- dacă DA, mergi la Q2
-dacă DA, indică PRP, și mergi la următorul pericol reducerea pericolului utilajelor, secției sau

-dacă Nu , stop, nu este un până la un nivel altor produse


- dacă NU, mergi la Q1
CP nepericulos? alimentare?

-dacă Nu , calitatea mat. -dacă DA, calitatea


pr. Este CP mat. Pr. Este CP
-dacă DA, mergi la Q4 -dacă NU, se trece

la următoarea mat. pr.

Ambalaje F Corpuri străine Pericol nesemnif. - - - -


(in contact
CR=2
cu sucul:
flacoane, Bacterii coliforme Pericol nesemnif. - - - -
capace)
CR=2

C Transferul unor constituenți din material Pericol nesemnif. - - - -


către produs
CR=2

F Impurități, vopsea Pericol nesemnif. - - - -

CR=2

Ambalaje B Neidentificat - - - - -
care nu
sunt în
contact cu C Neidentificat - - - - -
produsele
( etichete,
cutii)
F Impurități, vopsea Pericol nesemnif. - - - -

CR=2

Apa B Bacterii coliforme, Streptococi fecali Pericol nesemnif. - - - -

CR=2

C Metale grele, Reziduuri chimice Pericol nesemnif. - - -

CR=2

F Pământ, nisip Pericol nesemnif. - - - -

CR=2

Aer B Microorganisme din aer în încăperile de Pericol nesemnif. - - - -


producție
CR=2

C Neidentificat - - - - -

F Praf Pericol nesemnif. - - - -

CR=2
Etapa Pericol identificat Q1 Q2 Q3 Q4 Nr.
CP
Există măsuri de Se elimină în această etapă Contaminarea cu riscul Poate o etapă
control? riscul sau se scade identificat ar putea ulterioară să elimine
Este în totalitate controlat de Programe de
probabilitatea lui de depăși nivelele acest risc, sau să
condiții esențiale? -dacă Da, mergi la Q2
repetare, până la un nivel acceptabile? reducă probabilitaeta

-dacă DA, indică PCE, și mergi la următorul -dacă NU, este necesar acceptabil? lui de repetare până
-dacă Nu, stop, nu este
pericol pentru siguranța la un nivel
-dacă NU, mergi la Q3 un CP
alimentului un control acceptabil?

în această etapă? -dacă DA, este un CP _dacă DA, mergi la Q4


-dacă NU, este un CP
_dacă NU, mergi la Q1
-dacă DA, modifică
-dacă DA, stop, nu este
etapa, procesul sau
un CP
produsul și mergi la Q1

-dacă Nu, stop, nu este un


CP

#1 B Mateteriale de ambalare contaminate, de Pericol nesemnif. - - - -


Recepție la furnizori neacceptați CR=2
ambalaje
C Acceptarea unor ambalaje de la furnizori Pericol nesemnif. - - - -
nesiguri, fără specificații fizico-chimice și
CR=2
microbiologice.

F Recepționarea unor ambalaje cu Pericol nesemnif. - - -


impurități, urme de vopsea.
CR=1

#2 B Contaminarea cu bacterii și mucegaiuri Pericol nesemnif. - - -


de la microflora aerului din depozit
Depozitare CR=2
ambalaje
C Neidentificat - - - - -

F Contaminarea cu praf din aerul din Pericol nesemnif. - - - -


depozit
CR=1
Cadavre insecte, excremente rozătoare Pericol nesemnif. - - - -
datorită pătrunderii dăunătorilor în
CR=2
depozit

#3 B Acceptarea unor fructe Pericol nesemnif. - - - -


necorespunzătoare, datorită controlului
Recepție CR=2
neatent la recepție.
fructe
C Acceptarea unui conservant cu grad de Pericol nesemnif. - - - -
puritate necorespunzător.
CR=2
3’ Fructe
precongel F Acceptarea unor materii prime cu Pericol nesemnif. - - - -

ate impurității
CR=1

3’’
Decongel
are

#4 B Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif.


operatori
Recepţie CR=2
îndulcitori
Dezvoltarea unor microorganisme în DA NU DA NU PC 2B
sucuri datorită insuficienței cantități de
suc de struguri
C Supradozare suc de struguri Da NU DA NU PC

2C

F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

#5 B Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - - -


operatori
Depozitare CR=2
în dulcitori
Multiplicarea bacteriilor existente datorită Pericol nesemnif. - - - -
temperaturii și UR aer prea mare din
CR=1
depozit.

C Contaminarea cu substanțe periculoase Pericol nesemnif. - - - -


folosite la combaterea dăunătorilor
CR=2
(otrăvuri), aduse de dăunători

F Praf, excremente, cadavre de dăunători Pericol nesemnif. - - - -

CR=2

B Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - - -


operatori
CR=2
#6
Spălare C Neidentificat - - - - -
fructe
F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

#7 Sortare B Microorganisme de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=2

F Corpuri straine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

#8 B Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - - -


operatori
Stoarcere CR=2
fructe,
C Creșterea numărului de microorganisme Pericol nesemnif. - - - -
Dezamburi
dacă nu se respectă concentrația de fructe
zare CR=2
si indulcitori

F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

#9 B Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - - -


operatori
Dozare
componen CR=2

te Creșterea numărului de microorganisme Pericol nesemnif. - - - -


dacă temperatura în sală este prea mare
CR=2

C Neidentificat - - - - -

F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

#10 B Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - - -


operatori
Asigurare CR=2
încălzire
Contaminare cu microorganisme de
la filtre neigienizare

C Neidentificat - - - - -

F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -

CR=1
#11 B Impurităti aflate pe capace Pericol nesemnif. - - - -

Umplere CR=1

sticle Contaminarea cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - -


operatori
Aplicare CR=2
capace
Contaminare de pe capacele murdare Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

C Neidentificat - - - - -

F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - -- -

CR=1

Impurități aflate de pe capace Pericol nesemnif. - - - -

CR=1

#12 B Contaminare cu microorganisme de la Pericol nesemnif. - - - -


operatori
Pasteuriza CR=2

re C Neidentificat - - - - -

F Corpuri străine de la operatori Pericol nesemnif. - - - -


CR=1

#13 B Neidentificat - - - - -

Etichetare C Neidentificat - - - - -

F Neidentificat - - - - -

#14 B Creșterea numărului de microorganisme Pericol nesemnif. - - - -


existente datorită temperaturii și UR aer
Introduce CR=1
prea mare din depozit

rea in
Produse cu termen de valabilitate depășit, Pericol nesemnif. - - - -
cutiile
datorită neefectuării rotației stocurilor.
colectoare CR=1

C Neidentificat - - - - -

F Neidentificat - - - - -

#15 B Creșterea numărului de microorganisme Pericol nesemnif. - - - -


existente datorită temperaturii și UR aer
Depozitare CR=1
prea mare din depozit

Produse cu termen de valabilitate depășit, Pericol nesemnif. - - - -


datorită neefectuării rotației stocurilor.
CR=1

C Neidentificat - - - - -

#16 B Neidentificat - - - -

Livrare C Neidentificat - - - - -
transport
F Neidentificat - - - - -
PROIECTAREA ȘI REPROIECTAREA PROGRAMELOR PRELIMINARE

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR ȘI ANEXELOR

PRP 01

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Pătrunderea dăunătorilor în depozite și Menținerea stării bune a clădirilor și anexelor.


spațiile de producție datorită stării precare a
Respectarea Planului de întreținere și igienizare a
clădirilor și anexelor
clădirilor și anexelor.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN


PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

IGIENA AERULUI, APEI ȘI A ALTOR UTILITĂȚI

PRP 02

Grupa de produse: E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Bacterii, metale grele, reziduuri chimice, Verificarea calității apei.


impurități în apă pentru suc, spălat mâini și
Buletine de analiză fizico-chimice-microbiologice
echipamente.
cel puțin de două ori pe an.

Contaminarea cu bacterii, viruși de la Menținerea aerului curat în depozite și în secțiile


microflora aerului din depozite și secțiile de producție, prin efectuarea curățeniei, montarea
de producție. de filtre.

Creșterea numărului cu bacterii și formarea Menținerea temperaturii la max. 25°C.


de micotoxine datorită temperaturii și
Ventilarea, aerisirea încăperii pentru menținerea
umidității necorespunzătoare din spațiile de
temperaturii și umidității la valori
depozitare, producție.
corespunzătoare.
PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

IGIENA CHIPAMENTELOR

PRP 03

Grupa de produse: E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea cu bacterii datorită lipsei de Menținerea stării bune de igienă a


igienă a echipamentelor, ustensilelor și a echipamentelor și ustensilelor.
recipientelor
Verificarea stării lor de curățenie prin teste de
sanitație.

Contaminarea cu bacterii de la suprafațele de Verificarea stări de curățenie a suprafețelor de


lucru insuficient curățate și dezinfectate. lucru prin vizualizare și teste de sanitație.

Contaminare cu detergenți sau dezinfectanți Spălarea și dezinfectarea vaselor după fiecare


de la vasele în care se prepară sucurile. folosire
PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

ELIMINAREA DEȘEURILOR ȘI A APELOR UZATE

PRP 04

Grupa de produse: E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea prin încrucișarea fluxurilor Respectarea circuitelor produselor și a


(fluxuri salubre cu fluxuri insalubre). deșeurilor.

Instruirea personalului pentru respectarea


circuitelor.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND


IGIENA ȘI COMPORTAMENTUL PERSONALULUI

PRP 05

Grupa de produse: E. SUCURI DIN FRUCTE

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea cu agenți patogeni de la Personalul care suferă de una din bolile anunțate
operatorii bolnavi sau cu leziuni infectate ale nu va fi lăsat în secția de producție.
pielii.
Rănile și alte leziuni ale pielii vor fi protejate cu
pansamente impermeabile.

Contaminarea cu bacterii de pe mâinile Spălarea mâinilor după folosirea toaletei și după


nespălate ale personalului. fiecare operație.

Contaminarea cu bacterii de pe hainele Personalul își va schimba hainele de stradă în


personalului sau de pe echipamentul de vestiar înainte de începerea lucrului.
protecție murdar.
Echipamentul de protecție se va menține în stare
perfectă de curățenie.

Corpuri străine (păr, bijuterii, unghi, etc.) de Personalul va fi instruit să nu aibă obiceiuri care
la personalul care nu respectă regulile de ar putea duce la contaminarea produselor.
comportament în timpul procesului de Instruirea personalului pentru respectarea
producție. regulilor de igienă și comportament.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

CURĂȚENIA ȘI SANITAȚIA

PRP 06

Grupa de produse: E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea produselor cu microorganisme Respectarea programelor de curățenie.


datorită insuficienței curățeniei a spațiilor de
lucru, suprafețelor de lucru și Verificarea efectuării curățeniei corecte folosind
echipamentelor. probe de sanitație.

Contaminarea produselor cu urme de Respectarea fazelor curățeniei.


detergenți sau dezinfectanți folosiți la
Verificarea clătirii corecte.
curățenia pardoselilor, echipamentelor și a
meselor de lucru. Verificarea inexistenței urmelor de dezinfectanți
pe masa de ambalare.

Instruirea personalului pentru respectarea


procedurilor de igienă și sanitație.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

CONTROLUL DĂUNĂTORILOR

PRP 07

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea cu microorganisme aduse de Folosirea unur substanțe chimice pentru


dăunători. combatere (otrăvuri) sigure.

Cadavre insecte, excremente rozătoare, Prevenirea accesului, detecția și eradicarea


datorită pătrunderii dăunătorilor în depozite. dăunătorilor prin mijloace fizice sau chimice.

Urme de otravă pe produse datorită accesului Folosirea unor metode sigure de eradicare a
dăunătorilor. dăunătorilor.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

PREVENIREA CONTAMINĂRII ÎNCRUCIȘATE

PRP 08

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea încrucișată microbiologică. Separarea circuitelor produselor și a deșeurilor.

Contaminarea încrucișată fizico-chimică. Separarea diferitelor tipuri de substanțe chimice


de materiile prime și produselor finite.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

IGIENA AMBALĂRII PRODUSELOR


PRP 09

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Diferiți contaminanți care pot pătrunde în Verificarea închiderii flacoanelor.


produse datorită neînchiderii corecte a
flacoanelor.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

IGIENA MATERIILOR PRIME, PRODUSELOR LIVRATE ȘI DEȘEURILOR

PRP 10

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE

Pericol identificat Măsuri de control

Bacterii, mucegaiuri, micotoxine, Furnizorii vor fi evaluați și verificați înainte de a


paraziți, corpuri străine însucul de fi acceptați.
struguri.
Verificarea organoleptică a materiilor prime la
recepție.

Verificarea documentelor însoțitoare.

Verificarea integrității ambalajelor.

Dozarea necorespunzătoare a sucului de Respectarea rețetei de dozare a sucului de


struguri. struguri.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

IGIENA DEPOZITĂRII

PRP 11

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Creșterea numărului bacteriilor, existente, Mentinerea temperaturii și umidității


multiplicarea mucegaiurilor, datorită corespunzătoare din depozite, săli de producție.
condițiilor de temperatură și umiditate
necorespunzătoare din depozit și săli de
producție.

Contaminarea cu bacterii sau mucegaiuri Mentinerea unei bune stări de igienă în depozite,
datorită lipsei de igienă din depozite, săli de săli de producție.
producție.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PROGRAMUL PRELIMINAR PRIVIND

IGIENA TRANSPORTULUI

PRP 12

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Contaminarea materiilor prime cu bacterii, Mentinerea unei bune stări de igienă în


mucegaiuri sau cadavre insecte, pământ miijloacele de transport.
datorită lipsei de igienă din mijloacele de
transport.

Creșterea numărului de microorganisme în Transportul plantelor uscate în incinte acoperite,


materiile prime transportate în condiții de la temperaturi moderate.
temperatură necorespunzătoare.

Contaminarea unor materii prime cu mirosuri Separarea materiilor prime de alte produse sau
provenite de la unele substanțe cu miros substanțe cu miros pătrunzător în timpul
pătrunzător transportate în aceeași incintă. transportului.

PERICOLELE CONTROLATE PRIN

PUNCTE DE CONTROL

PC

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Pericol identificat Măsuri de control

Dezvoltarea unor microorganisme în sucuri Respectarea rețetelor de preparare a sucului.


datorită insuficienței cantități de indulcitori.
Supradozare indulcitori Respectarea rețetei de dozare a indulcitorilor.

PLANUL HACCP

Grupa de produse:E. SUCURI DIN FRUCTE, DULCEATA

Etapa: Dozare componente

Pericole Limite Proceduri de monitorizare Corecții, Responsa Înregistră


acțiuni bil -ri
identificate critice ale Metoda Frecvența Respons.
corective acțiuni
param. de
corective
monitoriz. monitoriz

Dezv. unor Conc -Verificare -la -Corectare Fișa


microorg. in fiecare concentrație preparare
indulcitori concentrație
sucuri suc.
indulcitor preparare indulcitori
datorită Minim
Fișa
insuficienței -Verificare
dozare
cantități de
dozare prin -Corectarea suc
indulcitori
cântărire. concentrație

Conc. Indulcitor
-Verificare indulcitori
-la fiecare
minim metrologică
lot;
cântar.

-instruire
personal
pentru

-anual respectare
rețete

S-ar putea să vă placă și