Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa nr.

4
TEST FORMATIV

Citeşte cu atenţie următorul text:


- Cântă-ne ceva frumos, îl rugă Paul pe Andrei.
- Am promis colegilor că le voi cânta noua mea melodie, dar nu sunt pregătit acum.Mă doare
gâtul şi mă tem a nu greşi.
- Fii liniştit!Noi avem o părere bună despre tine, îi ziseră colegii.
- Graba strică treaba!Nu mă apuc de cântat când sunt bolnav şi toată lumea vorbeşte despre
părerile de rău ale prietenului meu.
Colegii mei n-au uneltit niciodată împotriva nimănui.

1. Transcrie patru complemente indirecte din text, precizând valoarea morfologică a cuvintelor prin care sunt
exprimate. 20 de puncte

2. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate. 20 de puncte

3. Analizează sintactic şi morfologic următoarele complemente indirecte: treaba, ne şi împotriva nimănui.


30 de puncte

4. Alcătuieşte trei propoziţii în care cuvântul melodie să îndeplinească funcţia sintactică de:
20 de puncte
a) complement indirect în cazul acuzativ
c) complement direct

Consider că merit nota ……… .

Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUCCES!