Sunteți pe pagina 1din 1

SCRIEREA SUBSTANTIVELOR FEMININE LA N. ŞI A.

Reţine : Substantivele terminate la N si A singular în –« ie » în hiat ( poezie) fac pluralul


nearticulat cu doi «ii ».

Model :

N.A. singular N.A. pl.nearticulat N.A. pl.articulat


câmpie câmpii câmpiile
vie vii viile
herghelie herghelii hergheliile

Explicaţie : a) Primul « i » de la N.A. pl. nearticulat face parte din rădăcina cuvântului
,iar al doilea « i » este desinenţa de plural nearticulat.
b) La N.şi A. plural articulat substantivele feminine păstrează cei doi « i »,
după care se alipeşte articolul hotărât « le » .

Exerciţiul 1 : Treceţi cu atenţie următoarele substantive la formele corespunzătoare din


cele trei coloane :

N.A. singular N.A.nearticulat N.A.pl.articulat


(o) ciocârlie (nişte) ciocârlii ciocârliile
poezie
vitejie
moşie
explicaţie
hârtie
salcie
cbservaţie
emoţie
Ccondiţie
academie

Exerciţiul 2 :Puneţi cu atenţie substantivele din paranteze la formele corespunzătoare de


plural cerute de context : (Câmpie) par oceane întinse.A trebuit să dau (explicaţie)
necesare.Am făcut ( observaţia) repetate până să ajung la rezultatul dorit.E capabil de
(vitejie) ,dar nu-şi pune în valoare capacitatea intelectuală .(Hârtie) n-au fost adunate.În
( salcie) cantă ( ciocârlia) .A fost stăpânit de (emoţie)în asemenea ( condiţie) vitrege.

Exerciţiul 3 ; Explicaţi oral pluralul articulat la N. şi A. al substantivelor feminine de la


ex.2