Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VII-a Data:

1 of Evaluare (Pronumele)

1r 1. Identifică, apoi precizează tipul pronumelor din:


a) Ceilalţi au înţeles ce am spus.
1p
b) Nimeni nu e vinovat.

c) Te-am ales fiindcă eşti talentat.

d) Cine pleacă primul?

2. Completează cu pronumele potrivite cerute:


a) Părerea ……………………… contează mult. (pronume posesiv, persoana a II-a, singular, G)
1p b) ……………................nu a fost interesat de problema apei. (Pronume negativ, N)
c) Nu a spus ………….. i-a dat caietul. (pronume relativ, D)
d) A fost lăudat de ……………………(pronume nehotărât, Ac).
3. Corectează greşelile din:
a) Ceilanţi ne aşteptau acolo.
b) Cartea aceia e pe masă.
c) Ea î-şi aminteşte cu greu detaliile.
1p d) Copiii aceea nu sunt prea cuminţi.
e) Nici o diplomă nu e afişată.
4. Precizează cazul pronumelor marcate:
a) Cine a greşit?
b) Nu ştiu cui să spun.
1,5p c) În faţa aceluia a recunoscut.
d) Hei, tu, vei plăti tot!
e) O mierlă, aceea, a cântat.
f) Ochi asemenea alor tăi nu am mai văzut.
5. Transformă pronumele în adjectiv pronominal corespunzător. Explică modificarea efectuată.
Niciunul nu a răspuns.
1p ………………………………………………………………………………………………………………........................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

6. Alcătuieşte enunţuri în care să existe:


2,5p a) pronume personal de politeţe cu funcţie sintactică de nume predicativ;
b) pronume nehotărât cu funcţie sintactică de complement direct;
c) adjectiv pronominal de întărire, caz nominativ;
d) pronume interogativ cu funcţie sintactică de complement de agent;
e) pronume demonstrative de identitate, caz D cu funcţie sintactică de atribut pronominal (fără
prepoziţie).