Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Babeş-Bolyai

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Studiu privind analiza


cursului valutar
EUR/PKR

Student: Solcan Andreea


Anul III FB , Gr. I

2020
1. a) Graficul evoluţiei cursului valutar al perechilor EUR/ USD și EUR/PKR în perioada
11.10.2018-9.10.2019. Scurt comentariu vis a vis de cele două grafuri.
Grafic 1. Evoluţia cursului valutar al perechilor EUR/ USD și EUR/PKR în perioada 11.10.2018-
9.10.2019.

Sursa: prelucrări proprii


Pentru a putea analiza mai precis evoluția cursului valutar al perechilor EUR/USD și
EUR/PKR în perioada 11.10.2018-9.10.2019, am realizat Graficului 1.1, unde evoluția cursului
perechii EUR/USD se poate observa clar.
Grafic 1.1. Evoluția cursului valutar în perioada 11.10.2018-9.10.2019.

Sursa: prelucrări proprii


Graficul 1. nu oferă o reprezentare detaliată când vine vorba de cursul perechii EUR/USD
deoarece diferența dintre acesta și cursul perechii EUR/PKR este de aproximatix 150 unități de
măsură, astfel încât graficul nu suprinde evoluția celor două cursuri simultan.
Pe parcursul perioadei de analiză, evoluția cursului prerechilor perechilor EUR/USD și
EUR/PKR înregistrează o tendință oscilantă. În ceea ce privește cursul valutar al perechii
EUR/USD , acesta înregistrează un minim de 1,090762 la 30.09.2019 și un maxim de 1,158554
la 15.10.2018. Cursul valutar al perechii EUR/PKR înregistrează pe durata perioadei de analiză o
valoare minimă de 150,069872 la 31.10.2018 și o valoare maximă de 185,889455 la 27.06.2019.

b) Graficul evoluţiei cursului valutar al perechii EUR/PKR în perioada 11.10.2018-9.10.2019.


Grafic 2. Evoluția cursului valutar al perechii EUR/PKR în perioada 11.10.2018-9.10.2019

Sursa: prelucrări proprii

În ceea ce privește evoluția cursului valutar al perechii EUR/PKR, deși aceasta este
oscilantă per ansamblu, se poate observa tendința de scădere pe parcursul primelor două luni ale
analizei, urmată de o tendință de creștere ce rămâne constantă până în mai 2019. De la acest
moment creșterea este vizibilă până se ajunge la punctul maxim în iunie 2019, după care tendința
de descreștere se reia.
2.Analiza evoluţiei cursului valutar al perechii EUR/PKR în perioada 11.10.2018-9.10.2019.
Comentaţi evoluţia cursului valutar în baza datelor statistice şi a informaţiilor relevante de pe
pieţele financiare internaţionale (trend de apreciere/depreciere sau stagnare, puncte de
maxim/minim în corelație cu factorii economici și financiari ce influențează valutele analizate).
3. Precizaţi tipul de regim valutar din ţara monedei cotante. Ce avantaje/dezavantaje prezintă (în
general, revizie a literaturii de specialitate)? A avut vreun impact asupra evoluției cursului
valutar analizat?
„ Pakistan are un regim valutar stabilizat. Regimul valutar care se încadrează în această
categorie, se va caracteriza printr-un curs spot care rămâne în limitele unei variații de 2% pe o
perioada de minim 6 luni, curs care nu este flotant. Limitele cerute de stabilitate pot fi în raport
fie cu o singură valută, fie în raport cu un coș valutar, în care valuta ancoră sau coșul valutar sunt
confirmate prin tehnici statistice. Clasificarea în acest regim impune îndeplinirea de către cursul
valutar a criteriilor statistice, iar menținerea sa stabilă trebuie să fie rezultatul acțiunilor oficiale
(aici fiind incluse și rigiditățile structurale ale pieței). Clasificarea unui regim valutar în această
categorie nu implică un angajament politic din partea autorităților.”1
Dintre avantajele regimului valutar stabilizat amintim:
● Eliminarea incertitudinii și a riscului: veniturile exportatorilor și costurile importurilor tind să
devină incerte dacă fluctuația se schimbă. Această incertitudine poate fi înlăturată printr-un
curs de schimb fix. Mai mult, riscurile asociate comerțului internațional și investițiilor sunt
reduse în mare măsură în cazul în care ratele de schimb nu au voie să varieze.
● Adoptarea politicilor macroeconomice responsabile: Un sistem stabil de curs de schimb
împiedică guvernul să adopte politici macroeconomice iresponsabile, precum devalorizarea
monedelor.
● Atragerea investițiilor străine: Stabilitatea cursului de schimb poate încuraja străinii să-și
ofere fondurile investibile într-o țară. Dacă cursul de schimb se schimbă destul de frecvent, îi
va descuraja să investească într-o țară. 
● Prevenirea amortizării monedei: ratele de schimb instabile duc la deprecierea monedelor.
Acest lucru poate fi prevenit de cursul de schimb stabil.
Dezavantajele regimului valutar stablilizat:
● Acest tip de regium valutar poate fi costisitor de menținut. O țară trebuie să aibă
suficiente  rezerve valutare  pentru a gestiona valoarea monedei sale. 
● Un regim valutar stabilizat poate face ca moneda unei țări să devină o  țintă pentru
speculatori, astfel reducând valoarea acesteia.
● Pentru eficacitatea unui curs de schimb stabil, condiția necesară este adecvarea rezervelor
valutare deținute. Țărilor sărace sau în curs de dezvoltare le este greu să mențină un volum
adecvat de rezerve valutare.

1 Făt C. 2020
4. a) Previzionați cursul EUR/PKR pentru data de 19.10.2019 și comparați cursul previzionat cu
cel oficial de la data de 19.10.2016, 19.10.2017 și 19.10. 2018.
● Cursul valutar oficial al perechii EUR/PKR, coform www.ofx.com, a fost:
- la 19.10.2016: 114,8026
- la 19.10.2017: 124,6658
- la 19.10.2018: 153,6941
- la 19.10.2019: 174,1181

● Valoarea cursului valutar al perechii EUR/PKR previzionată în Excel pentru data de


19.10.2019 este: 169,9457.
● Cursul valutar previzionat al perechii EUR/PKR de la 19.10.2019 a crescut cu 48,03%
față de cursul valutar oficial al aceleași perechi la 19.10.2016.
● Cursul valutar previzionat al perechii EUR/PKR de la 19.10.2019 a crescut cu 36,32%
față de cursul valutar oficial al aceleași perechi la 19.10.2017.
● Cursul valutar previzionat al perechii EUR/PKR de la 19.10.2019 a crescut cu 10,57%
față de cursul valutar oficial al aceleași perechi la 19.10.2018.

b) Determinați gradul de apreciere/depreciere al monedei cotante în raport cu moneda de


bază:
- pentru 19.10 2017 în raport cu 19.10.2016

Interpretare: Rupia pakistaneză s-a depreciat în raport cu Euro cu 7,91%.

- pentru 19.10.2018 în raport cu 19.10.2017

Interpretare: Rupia pakistaneză s-a depreciat în raport cu Euro cu 18,89%.

- pentru 19.10.2019 în raport cu 19.10.2018

Interpretare: Rupia pakistaneză s-a depreciat în raport cu Euro cu 11,30%.


c) Determinați gradul de apreciere/depreciere al monedei de bază în raport cu moneda
cotantă:
- pentru 19.10 2017 în raport cu 19.10.2016

Interpretare: Euro s-a apreciat în raport cu Rupia pakistaneză cu 8,59%.

- pentru 19.10.2018 în raport cu 19.10.2017

Interpretare: Euro s-a apreciat în raport cu Rupia pakistaneză cu 23,28%.

- pentru 19.10.2019 în raport cu 19.10.2018

Interpretare: Euro s-a apreciat în raport cu Rupia pakistaneză cu 13,28%.

5. Creați o problemă în care să determinați efectele evoluției cursului perechii valutare care a
făcut obiectul proiectului asupa participanților la tranzacție.
O firmă din Pakistan a importat din Belgia produse în valoare de 600.000 EUR în 1 aprilie, cu scadența
plății la 1 iunie. Cursul EUR a avut următoarea evoluție:

EUR/PKR EUR/USD
1 APRILIE 113,1246 1,1382
1 MAI 114,7156 1,0861
Să se determine efectele modificării cursului valutar al monedei de piață aupra participanților la
tranzacție.
Rezolvare
Importator: Pakistan
Exportator: Belgia
Moneda de plată: EUR
Suma: 600.000
● Efecte asupra exportatorului: Belgia
Exportatorul nu va fi afectat de evoluția cursului valutar al monedei de plată, deoarece moneda de plată
este moneda sa națională.
● Efectul asupra importatorului: Pakistan
T0: 1 EUR = 113,1246 PKR
600.000 EUR = x PKR

x = 600.000 EUR * 113,1246 PKR /EUR x = 64.874.760 PKR

T1: 1 EUR = 114,7156 PKR


600.000 EUR = x PKR

x = 600.000 EUR *114,7156 PKR /EUR x = 68.829.360 PKR

Euro (moneda de plată) s-a apreciat în raport cu rupia pakistaneză (moneda națională), astfel
importatorul este dezavantajat, plătind cu 3.954.600 rupii pakistaneze mai mult.

6. Determinați cursul USD în moneda atribuită respectiv al monedei atribuite în raport cu USD la
data de 18.07.2019. (curs încrucișat)
Se cunosc următoarele cursuri valutare afişate pe terminalele din serviciul de dealing al unei bănci:
EUR/USD EUR/PKR
TERMEN CC CV CC CV
SPOT 1,1227 42 179,3381 78
2 LUNI 80 85 102 100
REPORT DEPORT

a) Clientul vrea să vândă USD contra PKR pe piața spot.


b) Clientul vrea să cumpere de la bancă pkr contra USD, tranzacția realizându-se la termen de
două luni.
Rezolvare:
a) Cursul USD/PKR nu este cunoscut, așa că încrucișăm cursurile EUR/USD și EUR/PKR.

I. Clientul vinde USD = Clientul cumpără EUR = Banca vinde EUR curs de
vânzare la vedere = 1,1242 USD/EUR.

II. Clientul cumpără PKR = clientul vinde EUR = Banca cumpără EUR curs de
cumpărare la vedere = 179,3381 PKR/EUR.
1 EUR = 1,1227 USD = 179,3381 PKR
1 USD = x PKR

; 1 USD =
b) Cursul PKR/USD nu este cunoscut, așa că încrucișăm cursurile EUR/USD și EUR/PKR.

I. Clientul vinde PKR= Clientul vinde EUR = Banca cumpără EUR curs de
cumpărare la termen de două luni.
CCT2 = 179,3381 PKR/EUR – 0,0102PKR/EUR = 179,3279/EUR

II. Clientul vinde USD = Clientul cumpără EUR = Banca vinde EUR curs de
vânzare la termen de două luni .
CVT2 = 1,1242 USD/EUR + 0,0085 USD/EUR = 1,1327 USD/ EUR
1 EUR = 179,3279 PKR =1,1327 USD
1 PKR= x USD

; 1PKR= 0,0063USD

7. Pornind de la modelele din seminar creați o speculație valutară cu perechea EUR/ PKR
desemnată. Rezolvați în toate variantele prezentate. În rezolvare dați toate amănuntele
necesare. Nu uitați să atașați cifrelor unitățile de măsură.

Urmărind evoluția cursului valutar EUR în raport cu PKR, un investiror decide să vândă suma de
2.000.000 EUR băncii sale. Banca cu care acesta face tranzacția anunță următoarele cotații
pentru perechea EUR/PKR.
T0 CC CV
SPOT 171,1289 173,9219
T1 CC CV
SPOT 171,4631 171,4796

● T0:
Investitorul vinde EUR= Banca cumpără EUR; CCV=171,1289 PKR/EUR.
Investitorul vinde 2.000.000 PKRși obține 2.000.000*171,1289 PKR/EUR= 342.257.800PKR.

● T1:
Varianta 1
Dacă ar fi așteptat până la momentul T1, investitorul ar fi putut vinde cei 2.000.000 EUR la
cursul:
Clientul vinde EUR= Banca cumpără EUR; CCV= 171,4631 PKR/EUR și ar fi obținut
342.926.200 PKR, cu 668.400 PKR mai mult.
Deoarece investitorul nu a apreciat correct evoluția cursului EUR/PKR, acesta încasează cu
668.400 PKR mai puțin.

Varianta 2
La T1 cu 668.400 PKR, investitorul poate cumpăra EUR.
Clientul vinde PKR=Clientul cumpără EUR=Banca vinde EUR; CCV=171,4796 PKR/EUR
1EUR=171,4796 PKR
xEUR=668.400 PKR

; deci cu 1.996.102,16 EUR mai puțin.


Tendința cursului EUR în raport cu PKR nu a fost intuită corect de către investitor, care
speculând pe deprecierea EUR în raport cu EUR a pierdut 1.996.102,16EUR.
Pierderea clientului va fi câștigul băncii.

8. Pornind de la modelele din seminar creați un arbitraj care să implice moneda cotantă PKR
desemnată.

Se cunosc următoarele cursuri valutare oferite pe următoarele piețe:


Pakistan Germania Londra
1 PKR= 0,0058 EUR 1EUR= 174,02 PKR 1 PKR= 0,0054 GBP
1PKR= 0,0051 GBP 1EUR= 0,88 GBP 1EUR= 0,90 GBP
Ce arbitraj va efectua o bancă pentru suma de 4.000.000 PKR pentru a obține un câștig maxim?

Rezolvare
Pentru a decide pe ce piață vindem și pe ce piață cumpărăm este mai ușor dacă ne organizăm
informațiile astfel:
Pakistan Alte piețe Diferențe de curs Opțiunea
1PKR=0,0058 EUR Germania: 1PKR= 0,0057
0,001 EUR/PKR V: Pakistan
EUR C: Germania
1PKR= 0,0054 GBP Londra: 0,003 RON/PKR V:Londra
1 PKR= 0,0051 GBP C: Pakistan

Arbitraj PKR/EUR
4.000.000 PKR îi vindem la Pakistan (1PKR=0,0058 EUR) obținând:
4.000.000 PKR * 0,0058 EUR/PKR=23.200 EUR
cu care cumpărăm PKR la Germania (1EUR= 174,02 PKR) obținând:
23.200 EUR * 174,02 PKR /EUR= 4.037.264 PKR
Câștig: 37.264 PKR.

Arbitraj PKR/GBP
4.000.000 PKR îi vindem la Londra (1PKR=0,0054 GBP) obținând:
4.000.000 PKR *0,0054 GBP/PKR = 21.600 GBP
cu care cumpărăm PKR la Pakistan:
1 PKR=0,0051 GBP
X PKR= 21.600 GBP

Câștig: 235.294,12
Se va efectua arbitrajul PKR/GBP deoarece câștigul este mai mare în acest caz.
Bibliografie
https://www.thebalance.com/fixed-exchange-rate-definition-pros-cons-examples-3306257
https://www.economicsdiscussion.net/fixed-exchange-rate/fixed-exchange-rate-system-advantages-and-
disadvantages/11964
https://www.ofx.com/en-gb/