Sunteți pe pagina 1din 1

Șc. Gimn. ”Avram Iancu” Bistrița Prof.

Rus Marinela
Test de evaluare – Hidrosfera – clasa a V-a

I. . Completaţi, pe foaia de test, spaţiile libere din afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:
1. Învelişul de apă al Pământului formează……………………………………...3p
2. Oceanul Planetar este format din ……………………………………………..3p
3. Cel mai întins şi mai adânc ocean este Oceanul……………………………….3p
4. Cel mai individualizat lanț muntos submarin se găsește în Oceanul………......3p
5. Cele mai calde ape le are Oceanul …………………………………………….3p
6. Mările situate între două sau trei continente se numesc………………………..3p
7. Cauza principală a formării curenţilor oceanici o constituie…………………...3p
8. Pâraiele, râurile, fluviile sunt ape………………………………………………3p
9. Râul mai mic care se varsă într-un râu mai mare se numeşte ............................3p
10. Cel mai adânc lac de pe glob se numește……..…………................................3p
10x3p=30 puncte
II. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Forţa de atracţie a Lunii şi a Soarelui este cauza producerii:
a) valurilor tsunami; b) mareelor; c) curenţilor oceanici; d) salinităţii;
2. Cea mai mare apă curgătoare se numeşte:
a. pârâu b. fluviu c. izvor d. râu
3. Cel mai sărat lac din lume se numeşte:
a. Crater b. Marea Moartă c. Sf. Ana d. Baikal
4. Oceanul Arctic (Îngheţat) este aşezat lângă continentul:
a. Australia b. Africa c. Europa d. Antarctica
5. Cele mai mari ape curgătoare se numesc:
a. râuri b. pârâuri c. torenți d. fluvii
5x4p=20 puncte
III. Urmăriţi figura de mai jos, şi notaţi pe foaia de test, elementele componente ale unui râu
notate cu cifre de la 1 la 6. 6

5
6x4p=24puncte
IV. Pentru ghețari precizați: limita zăpezilor permanente pentru fiecare zonă de climă, tipurile
de ghețari și două consecințe ale topirii acestora. 7x3p=21puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Total: 100 puncte.