Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej

TEST HIDROSFERA

1. Învelișul de apă al Terrei se numește:


a) Litosferă
b) Atmosferă
c) Hidrosferă
d) Biosferă

2. Cea mai mare parte din apă de pe Terra este concentrată în:
a) Râuri
b) Oceane
c) Lacuri
d) Ghețari

3. Completează spațiile punctate din schema de mai jos cu termenii din lista dată :

solidificare, condensare, topire, evaporare

prin ridicarea vaporilor de apă, adică


Stare lichidă Stare gazoasă
.....................................................

prin înghețarea apei, adică


Stare solidă Stare lichidă
....................................................

4. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia este
adevărată, încercuieşte litera A; dacă apreciezi că afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F.

a) Cea mai mare parte a suprafeţei terestre (71%) este ocupată de continente. A ; F
b) Emisfera nordică este considerată emisfera oceanică. A;F
c) Oceanul Planetar este alcătuit din totalitatea mărilor şi oceanelor A;F
d) Apa mărilor şi oceanelor conţine săruri dizolvate, dominantă fiind sarea de bucătărie
(clorura de sodiu). A;F

5. Completează spaţiile libere din textul următor cu termenii corespunzători.


1 Prof. Pop Livia
Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej

Totalitatea apelor de pe planeta noastră formează învelişul numit ……….. . cel mai mare
volum de apă dulce se află în stare de agregare …….. . Pâraiele, râurile şi fluviile sunt ape
………….. . Lacurile, bălţile şi mlaştinile sunt ape …………… . În scoarţa terestră se află apele
…………….. .

6. Urmăreşte pe harta Europei cursul Dunării şi completează spaţiile punctate cu


informaţiile corecte:

- denumirea munţilor din care izvorăşte Dunărea: ……….


- ţările şi capitalele traversate de Dunăre: ……..
- cei mai mari afluenţi: ……
- marea în care se varsă şi tipul de gură de vărsare: ……… , …………..
- importanţa Dunării pentru Europa: …………..

7. Identifică pe harta fizică a lumii oceanele:


a) Oceanul ………..
b) Oceanul ………..
c) Oceanul ………..
d) Oceanul ………..

8. Utilizând harta fizică a lumii asociază elementele din coloana A cu elementele din coloana B:

A B
Amazon Africa
Gange America de Sud
Mississippi Asia
Volga America de Nord
Darling Europa
Nil Australia
9. Încercuieşte răspunsul corect:
Cel mai întins ocean de pe glob este:
a) Atlantic; b) Pacific; c) Arctic; d) Indian

Marea Mediterană comunică cu Oceanul Atlantic prin strâmtoarea:


a) Messina; b) Gibraltar; c) Dardanele; d) Ormuz

Mare continentală, înconjurată din toate părţile de uscat, este:


a) Marea Caspică; b) Marea Nordului; c) Marea Bering; d) Marea Caraibilor

Continentul Europa se desparte de continentul Africa prin marea:


a) Marea Arabiei; b) Marea Roşie; c) Marea Mediterană; d) Marea Albă
2 Prof. Pop Livia
Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Dej

10. Completează casetele goale din schema de mai jos cu termenii din lista următoare:
fluvii, pâraie, ape subterane, ghețari montani, lacuri, mări, mlaștini, oceane, râuri, calote
glaciare, bălți.
HIDROSFERA

APE OCEANICE APE CONTINENTALE GHEȚARI APA


DIN
ATMOSFERĂ

Ape de suprafață

Ape curgătoare Ape stătătoare

3 Prof. Pop Livia