Sunteți pe pagina 1din 5

TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020

AȘEZĂRILE DIN EUROPA

SUBIECTUL I
Subpunctul A
Identificați statele și capitalele acestora notate cu cifre de la 1 la 46
Subpunctul B
1. Este capitala Elveției orașul capitală marcat pe hartă cu numărul..............................
2. Este capitala „motorului economiei europene” orașul marcat pe hartă cu..............................
3. Are cel mai mare număr de locuitori din Europa, orașul-capitală marcat pe hartă cu numărul...
4. Cehia este statul a cărui capitală este marcată pe hartă cu........................
5. Este capitala celui mai mare stat de pe Glob orașul-capitală notat pe hartă cu numărul...........
6. Este marcat pe hartă cu numărul 28 orașul capitală al statului numit.............................
7. Este așezat la gura de vărsare a fluviului Tajo orașul-capitala marcat pe hartă cu..............
8. Orașul-capitală Tirana este marcat pe hartă cu numărul....................
9. Reprezintă cea mai nordică capitală a Europei orașul marcat pe hartă cu numărul.................
10. Orașul marcat pe hartă cu 19 este capitala statului numit........................
11. Este capitala modei și parfumurilor orașul-capitală marcat pe hartă cu..............
12. Este capitala unei confederații, orașul marcat pe hartă cu numărul...................
13. „Orașul de aur” este supranumit orașul-capitală marcat pe hartă cu numărul........................
14. Orașul-capitală marcat pe hartă cu numărul 29 este traversat de râul numit..................
15. Este capitala „Țării polderelor” orașul marcat pe hartă cu..............................
16. Capitala marcată pe hartă cu 7 este traversată de fluviul....................
Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Vieazul" Ineu
TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
17. Este capitala Uniunii Europene orașul-capitală notat pe hartă cu numărul...............
18. Este capitala celui mai mare stat ca suprafață de pe glob, orașul marcat pe hartă cu ............
19. Reprezintă capitala muzicii clasice și a valsului orașul capitală marcat pe hartă cu................
20. Este capitala statului numit “Țara celor o mie de lacuri” orașul marcat pe hartă cu................
21. Orașul marcat pe hartă cu numărul 17este capitala statului ...............................
22. Orașul Varșovia este marcat pe hartă cu numărul...............................
23. „Orașul de aur” este supranumit orașul-capitală numit.........................
24. Este port pe fluviul Tamisa orașul marcat pe hartă cu ..................................
25. Orașul-capitală marcat pe hartă cu 42 este traverast de fluviul.....................
26. Este supranumit "Orașul de aur" orașul marcat pe hartă cu 24, numit.....................
27. Orașele Barcelona și Valencia se află în statul marcat, pe hartă, cu numărul………….
28. Cel mai mare oraş al Antichităţii este marcat, pe hartă, cu numărul………….
29. Este supranumit „oraşul luminilor" oraşui-capitală marcat, pe hartă, cu numărul………….
30. Formează cea mai mare aglomeraţie urbană europeană (peste 10 mil. locuitori), oraşul-
capitală marcat, pe hartă, cu numărul...………….
31. Numele oraşelor marcate, pe hartă, cu numerele 9 şi 42 este...…………. și ...………….
32. Cel mai mare oraş al Europei Nordice aparţine statului marcat, pe hartă, cu numărul...……
33. Oraşul Iraklion se află pe teritoriu! insular al statului marcat, pe hartă, cu numărul...……
34. Este considerat centrul muzicii clasice capitala statului marcat, pe hartă, cu numărul...……
35. Cel mai mare oraş mediteraneean al statului marcat, pe hartă, cu numărul 30 este centrul
administrativ al regiunii...……

Subpunctul C
1. Aglomerația urbană Rin-Ruhr se află în statul marcat pe hartă cu numărul:
a. 24 c. 26
b. 25 d. 28
2. Orașul capitală notat pe hartă cu numărul 11 este:
a. Tirana c. Skopje
b. Podgorica d. Sarajevo
3. Capitala Poloniei este marcată pe hartă cu numărul:
a. 41 c. 43
b. 42 d. 44
4. Reprezintă capitala muzicii clasice și a valsului orașul capitală marcat pe hartă cu:
a. 21 c. 23
b. 22 d. 24
5. Este port pe fluviul Tamisa orașul marcat pe hartă cu:
a. 26 c. 32
b. 29 d. 33
6. Este capitala Uniunii Europene orașul-capitală notat pe hartă cu numărul:
a. 2 c. 28
b. 27 d. 29
7. Este capitala unei confederații, orașul marcat pe hartă cu numărul:
a. 23 c. 26
b. 25 d. 28
8. Este capitala UE, orașul marcat pe hartă cu:
a. 25 c. 28
b. 27 d. 29
9. Aglomerația urbană West Middlands este situată în statul marcat pe hartă cu:
a. 27 c. 32
b. 30 d. 33
10. Orașele Barcelona și Valencia se află în statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 27 c. 31
b. 30 d. 33
11. Fluviul Tamisa străbate orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 27 c. 31
b. 30 d. 32

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Vieazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
12. Port la Marea Nordului este orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 26 c. 28
b. 27 d. 36
13. Dunărea străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 c. 20
b. 19 d. 22
14. Megalopolisul Ruhr-Rin face parte din statul ce are capitala marcată, pe hartă, cu numărul:
a. 25 c. 27
b. 26 d. 28
15. A apărut în perioada medievală oraşul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 c. 20
b. 13 d. 32
16. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 24 este cunoscut şi sub numele de „Oraşul….":
a. Alb al nordului" c. Luminilor"
b. de Aur" d. Sfânt"
17. Este în Europa Sudică oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 c. 21
b. 20 d. 25
18. Oraşul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 27 face parte din Megalopolisul:
a. Middland c. Randstad-Holland
b. Moscovei d. Ruhr-Rin
19. Oraşul Haga se află situat pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 26 c. 28
b. 27 d. 29
20. Nu aparţine statului marcat, pe hartă, cu numărul 32 oraşul:
a. Liverpool c. Sheffield
b. Manchester d. Utrecht
21. Sankt Petersburg este a doua aglomeraţie urbană a statului marcat, pe hartă, cu cifra:
a. 42 c. 44
b. 43 d. 46
22. Leeds este un oraş ce se află în statul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 27 c. 32
b. 28 d. 33
23. Oraşul Koln este situat statului marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 25 c. 29
b. 26 d. 32
24.Nu aparţine de statul ce are capitala marcată, pe hartă, cu numărul 45 oraşul:
a. Cahul c. Soroca
b. Râbniţa d. Subotica
25.Oraşele Harkov şi Krivoi Rog se găsesc pe teritoriul statului a cărui capitală este marcată, pe hartă, cu
numărul:
a. 16 c. 43
b. 42 d. 44
26.

Subpunctul D
1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între caracteristicile geografice ale oraşului-capitală a
statului marcat, pe hartă, cu cifra 7 şi caracteristicile geografice ale oraşului-capitală a statului
marcat, pe hartă, cu numărul 46.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre elementele cadrului natural şi
uman: forme de relief, climă, hidrografie, elemente biopedogeografice, populaţie,
funcţii urbane, activităţi socio-economice, turism, perioada de apariţie, alte aspecte
specifice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Vieazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
2.
Subpunctul E
1. Precizați o cauză a diferenței mari dintre gradul de urbanizare al Republicii Moldova (47%) și
Danemarca (87%).
2. Precizați două cauze care influențează distribuția inegală a orașelor pe teritoriul Greciei.
3. Precizați:
a. două tipuri de plan al orașelor, după trama stradală;
b. câte un exemplu de oraș european, pentru fiecare plan;
4. Precizați două argumente pentru a demonstra afirmația „Europa de Vest este o regiune puternic
urbanizată, cu veritabile sisteme urbane edificate încă din perioada feudală, care au cunoscut însă o
creștere spectaculoasă în secolele XIX-XX”.
5. Precizați două funcții ale capitalelor care să demonstreze rolul lor de orașe principale într-un stat.
6. Precizați două trăsături generale care caracterizează fenomenul urban actual, in Europa.
7. Prezentați doi factori care au favorizat procesul de urbanizare în Germania.
8. Menţionaţi două cauze ale creşterii populaţiei urbane din Europa.
9. Precizați un factor care a favorizat procesul de urbanizare în statul marcat, pe hartă, cu numărul 26
10. Precizaţi două cauze care influenţează distribuţia inegală a populaţiei şi a oraşelor pe teritoriul Greciei.

SUBIECTUL III

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Vieazul" Ineu


TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2020
1. Reprezentarea grafică (diagrama în coloane)
alăturată se referă la subiectul III A-B şi
prezintă numărul de locuitori pentru mari oraşe-
capitală ale Europei.
A. Precizați:
1. două funcţii urbane pentru capitala
cu peste 10 milioane de locuitori;
2. numărul de locuitori cu aproximație,
pentru orașele-capitală marcate cu
literele A și B;
B. Precizați:
1. pentru orașul capitală marcat cu
D-poziția geografică ;
2. numărul de locuitori cu
aproximație, pentru orașele-
capitală marcate cu literele A și D

2.

3.

4.

Prof. Răducan Sorin Colegiul "Mihai Vieazul" Ineu