Sunteți pe pagina 1din 1

Nume ṣi prenume:………………………………… R1

TEST AMERICA-aṣezare geografică, ṭărmuri, relief, hidrografie

1.Incercuiṭi răspunsul corect: 5x2 puncte=10 puncte


A. In nord America are ieṣire la Oceanul……………….:
a)Atlantic b)Arctic c)Pacific d)Indian
B. Munṭii …………….. se află în America de Sud:
a)Anzi b)Stâncoṣi c)Cascadelor d)Coastelor
C. Cel mai important fluviu al Americii de Nord este……………….:
a)Yukon b)Mississippi c)Sfântu Laurenṭiu d)Colorado
D. Lacurile Erie, Ontario, Michigan ṣi Superior sunt lacuri de origine……………:
a)tectonică b)glaciară c)vulcanică d)artificială
E.Fluviul Sfântu Laurenṭiu se varsă în Golful……………..:
a)Mexic b)California c)Sfântu Laurenṭiu d)Fundy

2.Se dau următorii termeni geografici: Munṭii Stâncoṣi, Titicaca, Parana, Superior, Câmpia Amazon,
Câmpia Litoral-Atlantică, Llullaillaco, Munṭii Apalachi, Podiṣul Braziliei, Mackenzie. Grupaṭi termenii în
coloana potrivită: 10x2 puncte=20 puncte
America de Nord America de Sud
1- 1-
2- 2-
3- 3-
4- 4-
5- 5-

3.Calculaṭi pe câte grade de latitudine se desfăṣoară America, ṣtiind că:


-punctul extrem nordic este: Capul Morris Jesup (88 ͦ38΄ N)
-punctul extrem sudic este: Capul Horn (56 ͦ 04΄ S) 10 puncte

4.Precizează: 15x2 puncte=30 puncte


a)4 fluvii ce străbat America de Nord:………………………………………………………………………………………………………
b)3 fluvii ce străbat America de Sud:…………………………………………………………………………………………………………
c)3 lanṭuri muntoase din America:………………………………………………………………………………….…………………………
d)2 câmpii din America:…………………………………………………………………………………………………………………………….
e)3 peninsule din America de Nord:…………………………………………………………………………………………………………..

Autor: BRISC ANDREI