Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA 1

ATMOSFERA – CARACTERISTICI ŞI IMPORTANŢĂ

Cum se numeşte învelişul care înconjoară Pământul la exterior? R……………………………………………


 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Utilizând textul din ”manual de uz intern” –Lecția 1(„REŢINE!”, pag. 68), scrieţi:
 Ce este atmosfera şi ce formă are. R.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Din ce este compusă atmosfera. R..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 De ce este importantă atmosfera. R..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


 Rezolvă exerciţiul 3 de la pagina 68.
a. R. ● oxigen: ..................................; ● azot: ..................................; ● dioxid de carbon: ...................................
b. R.......................................................................................................................................................... CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Cu ajutorul textului din ”manual de uz intern” –Lecția 1 („REŢINE!”, pag. 69), scrieţi
caracteristicile straturilor din structura atmosferei.
 Troposfera ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Stratosfera ...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Mezosfera .................................................................................................................................................................................
 Ionosfera ..................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Exosfera ....................................................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. FIȘE DE LUCRU- clasa a V-a, prof. Răducan Sorin.
1
 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM
 Rezolvă, , exerciţiul 5 de la pagina 69.
 Rezolvă exerciţiul 6 de la pagina 70.
În stratul inferior al atmosferei, numit .................................................. , care urcă în înălţime până la circa
................................... km, se produc majoritatea fenomenelor meteorologice. În stratul al treilea, numit
................................................, cuprins între 50 şi ................................... km, se formează nori
................................................, iar în stratul de deasupra sa, ionosferă (între 80 şi....................................... km),
se produc ................................................ ................................................ .

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM

 Citiţi textul din ”manual de uz intern” –Lecția 1 („REŢINE!”, pag. 70) şi răspundeţi la
următoarele întrebări:
 Care sunt cauzele poluării atmosferei? R...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Care sunt consecinţele poluării atmosferei? R.........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 TEMĂ FACULTATIVĂ

 Caută pe internet informaţii despre rolul plantelor în menţinerea optimă a cantităţii de


oxigen în atmosferă.
R..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................…...........
 Realizează un pliant despre poluarea aerului în localitatea în care se află şcoala ta.
 Marchează prin culori diferite:
a. sursele de poluare;
b. consecinţele poluării;
c. măsurile necesare reducerii acestui fenomen.
 Însoţeşte textele cu desene sugestive.

Terra – elemente de geografie fizică. FIȘE DE LUCRU- clasa a V-a, prof. Răducan Sorin.
2