Sunteți pe pagina 1din 1

Nume ṣi prenume:………………………………… R2

TEST AMERICA-aṣezare geografică, ṭărmuri, relief, hidrografie

1.Incercuiṭi răspunsul corect: 5x2 puncte=10 puncte


A. In est America are ieṣire la Oceanul……………….:
a)Atlantic b)Arctic c)Pacific d)Indian
B. Munṭii …………….. se află în America de Sud:
a)Cascadelor b)Stâncoṣi c)Anzi d)Coastelor
C. Cel mai important fluviu al Americii de Sud este……………….:
a)Parana b)Mississippi c)Amazon d)Orinoco
D. Lacurile Sclavilor, Urṣilor, Michigan ṣi Ontario sunt lacuri de origine……………:
a)tectonică b)artificială c)vulcanică d)glaciară
E.Fluviul Sfântu Laurenṭiu se varsă în Golful……………..:
a)Sfântu Laurenṭiu b)California c)Mexic d)Hudson

2.Se dau următorii termeni geografici: Colorado, Titicaca, Llullaillaco, Ontario, Câmpia Litoral-
Atlantică, Parana, Munṭii Apalachi, Câmpia Amazon, Podiṣul Mato-Grosso, Munṭii Stâncoṣi. Grupaṭi
termenii în coloana potrivită: 10x2 puncte=20 puncte
America de Nord America de Sud
1- 1-
2- 2-
3- 3-
4- 4-
5- 5-

3.Calculaṭi pe câte grade de longitudine se desfăṣoară America, ṣtiind că:


-punctul extrem vestic este: Capul Prince of Wales (168 ͦ05΄ V)
-punctul extrem estic este: Capul Branco (34 ͦ 47΄ V) 10 puncte

4.Precizează: 15x2 puncte=30 puncte


a)4 lacuri din America de Nord:…………………………………….…………………………………………………………………………
b)3 lanṭuri muntoase din America:……………………………………………………………………………………………………………
c)3 fluvii din America de Sud:………………………………………………………………………………………….…………………………
d)2 podiṣuri din America:………………………………………………………………………………………………………………………….
e)3 insule din America:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Autor: BRISC ANDREI