Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Prefață 5

1 Generalităţi privind instalaţiile de condiționare a aerului 9


1.1 Ce reprezintă instalaţiile de condiţionare a aerului? 9
1.2 Ce reprezintă confortul? 10
1.3 Scurt istoric 14
1.4 Clasificarea instalaţiilor de climatizare 14
1.5 Generalităţi privind necesitatea tratării aerului 16

2 Psihrometrie Termodinamica aerului umed 19


2.1 Compoziția aerului umed 19
2.2 Parametrii de stare ce caracterizează aerul umed 24
2.3 Mărimi de stare ce caracterizează aerul umed 37

3 Diagrame utilizate în studiul aerului umed 43


3.1 Diagrama H - x sau h1+x - x 44
3.2 Determinarea parametrilor și mărimilor de stare cu 49
ajutorul diagramei H-x
3.3 Diagrama x-t 52
3.4 Raza procesului sau raportul de termoumiditate 56

4 Procese de tratare a aerului umed 61


4.1 Procese caracterizate de x = ct. 61
4.2 Procese caracterizate de H = ct, izentalpe 71
4.3 Procese caracterizate de t = ct în zona nesaturata 76
4.4 Procese caracterizate de t = ct în zona de ceață 81
4.5 Procese care se desfășoară după o direcție paralelă cu 82
izoterma t = 0C
4.6 Amestecul a două cantități de aer umed 83
4.7 Tratarea aerului cu apă 89

5 Proiectarea instalațiilor de condiționare a aerului 97


5.1 Stabilirea condițiilor climatice de calcul 97
5.2 Calculul sarcinii termice și de umiditate a încăperii 101
climatizate
5.3 Determinarea stării necesare a aerului condiționat 104
ce se introduce în încăpere
5.4 Calculul debitelor de aer 107
5.5 Funcționarea și metodele de calcul a instalației de 110
condiționare

6 Bibliografie 125

7 Anexe 127