Sunteți pe pagina 1din 1

shares - acțiuni

Investment Period - Perioadă de investiții

Global Appendix - Anexa internațională

Enrolment Agreement - Acord de înscriere

Country Specific Wording - Document de formulare specifică pentru țară

Match Shares - acțiuni echivalente

Award Date - Data atribuirii

Matching Ratio - Proporție de atribuire

Investment Shares - Acțiuni de investiție

Vesting Date - Data de dobândire

Vesting Period - Perioadă de dobândire

Cash Alternative - Alternativa lichidităților

Tax-Related Items - Articole aferente impozitelor

Unilever Share Plan Privacy Notice - Notificarea de confidențialitate a Planului de partajare Unilever

Plan Documents - Documentele planului

govern - prevalează

insider - membru