Sunteți pe pagina 1din 1

control box cutie de comandă

machine cover capac utilaj


feed hold switch comutator de întrerupere a alimentării cu piese
feed hold lamp lampă de întrerupere a alimentării cu piese
door interlock switch comutator de interblocare a uşii
maintenance cover capac de întreţinere
front door uşă frontală
door interlock key cheie de interblocare a uşii
spindle arbore
ATC magazine magazie ATC
handle mâner
leveling bolt şurub de aducere la orizontală
coolant nozzle duză lichid de răcire
tool sculă
tool holder suport sculă
spindle head cap arbore
emergency stop switch întrerupător de oprire de urgenţă
table masă
main power breaker întrerupător de alimentare de la reţea
coolant tank rezervor lichid de răcire
side door uşă laterală
operation panel panou de deservire
grip cover capac zonă de prindere
automatic intermittent lubricating unit unitate de lubrifiere automată
intermitentă
anchor plate placă de ancorare
inner door uşă interioară
Y-axis telescopic cover capac telescopic axa Y
X-axis telescopic cover capac telescopic axa X
apron cover capac şorţ
clearing gun pistol de aruncare
chip conveyor transportorul de aşchii
front door ușă frontală
outer door ușă exterioară
right door ușă dreapta
tool pot locaș sculă
pot shutter obturator locaș
regulator regulator
chip auger burghiu așchiere