Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE DREPT
CONCURS DE ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Modalitatea de desfășurare a concursului de admitere,


sesiunea iulie/septembrie 2020

1. Domeniul Drept:
 Specializarea Drept, învățământ cu frecvență - zi, locuri finanţate de la bugetul de stat și locuri cu
taxă;
 Specializarea Drept, învățământ cu frecvenţă redusă, locuri cu taxă

Concurs de admitere:
 Media de admitere este media generală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare, în situaţia în care aceasta se impune:


1. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”- scris, la examenul de bacalaureat.
2. Nota de la proba obligatorie a profilului, la examenul de bacalaureat.

2. Domeniul Ştiinţe administrative


 Specializarea Administraţie publică Craiova, învățământ cu frecvență - zi, locuri finanțate de la bugetul
de stat și locuri cu taxă;
 Specializarea Administraţie publică Drobeta Turnu Severin, învățământ cu frecvență – zi, locuri
finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă

Concurs de admitere:
 Media de admitere este media generală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare, în situaţia în care aceasta se impune:


1. Nota obţinută la proba „Limba şi literatura română”- scris, la examenul de bacalaureat.
2. Nota de la proba obligatorie a profilului, la examenul de bacalaureat.