Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE MANAGER,

Subsemnatul (a)
_______________________________________________________________________

,medic rezident anul I in specialitatea_________________________________________

va rog a-mi aproba incadrarea in unitatea D-vs. pentru efectuarea rezidentiatului de


_________ ani, incepand cu data de ___________ , conform repartitiei D.S.P.M.B. anexate.

Va multumesc!

Data

Domnului Manager al Spitalului Clinic de Urgenta “Sf. Ioan”.