Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA NAVALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN”

FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE

DISCIPLINA: METODE ȘI TEHNICI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR

INFIINTAREA, ADAPTAREA SI STANDARDIZAREA ETAPELOR DE


INFIINTARE A UNEI BARISTO-BIBLIOTECI

S.C. NOOB LIBRARY S.R.L.

MASTERAND: Ionela GOIA

Grupă: 681 C
ACADEMIA NAVALĂ”MIRCEA CEL BĂTRÂN”
FACULTATEA DE NAVIGATIE MANAGEMENT NAVAL
DEPARTAMENTUL DE NAVIGATIE SI TRANSPORT NAVAL
DISCIPLINA: METODE ȘI TEHNICI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR
TITULAR: CONF.DR. ING. PRICOP MIHAIL

TEMA DE CASĂ NR. 1

IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA INIȚIALĂ A PROIECTULUI

1.1 Analizarea grupurilor de interes


1.2 Analizarea problemelor (construirea arborelui de probleme). Justificarea proiectului. Titlul
initial al proiectului
1.3 Analizarea obiectivelor (construirea arborelui de obiective)
1.4 Analizarea variantelor și alegerea strategiilor. Stabilirea scopului proiectului
1.5 Identificarea elementelor principale ale proiectului (obiectivul general, scop, rezultate,
activități)
1.6 Identificarea factorilor externi
1.7 Stabilirea indicatorilor și a surselor de informare
1.8 Realizarea Matricei Cadrului Logic

Directii orientative (determinate de ocupatie, loc de munca, tipul


intreprinderii- de stat sau privata, etc.):

Dezvoltari urbane (transport, lumina, apa, gaze, etc), Turism, Modernizare sectorului productiv,
Resurse energetice, Educatie, formare profesional continua, Cresterea calitatii, Managementul
deseurilor, Reabilitarea zonelor poluate, Protectia mediului, Diminuarea riscurilor in transporturi,
Securitate, Sport, Cultura, Dezvoltare rurala (agricultura, turism,), etc.
1.1. Analizarea grupurilor de interes

Oameni /
Grupuri
Nr. Participanti la proiect Postul ocupat
Crtinteresate
1 Management/ Administrativ Administrator
2 de proiect Financiar Contabil
3 Personalul angajat Gestionar / Lucrator comercial
Curatenie
4 Tehnic IT
5 Furnizor Aprovizionare

CLASIFICARE
 Interesele si opiniile partilor interesate: infintarea/ deschiderea unei afaceri in domeniul
alimentatiei publice.

PARTILE
INTERESAT
E
 Grupurile selectate: clienti fara limita de varsta

 Analiza grupurilor:

probleme: ritm scazut in vanzari si aparitia concurentei;


interese: monopolul asupra pietei si formarea unui grup tinta in atragerea potentialilor
cumparatori;
potential: extinderea afacerii si instruirea lucratorilor comerciali;
conexiuni: analiza si informarea cu privire la amplasarea strategica a magazinului.
slabiciune: neadaptarea planului de afaceri in zona tinta aleasa;
1.2. Analizarea problemelor. Justificarea proiectului. Titlul initial al proiectului

PROBLEME
MAJORE
EXISTENTE

Dupa cum bine se stie orice afacere nu poate „supravietui” fara profit, acesta fiind puternic
influentat (in cazul afacerii noastre) de grupul tinta.
Grupul tinta este format din posibilii clienti ai cafenelei recent infiintata, pentru orice afacere
recent creeata exista o perioada de formare a acesteia.
Neatentia acordata de catre administrator asupra cerintelor clientilor poate fi o cauza directa a
problemelor mai sus mentionate. Dupa cum bine stim, orice cauza are si un efect. Din efectele
importante si directe ale problemei, cel mai important il reprezinta lipsa vanzarii care duce in
timp la falimentul afacerii.

In figura urmatoare avem reprezentat arborele problemelor – relatia cauza – efect a problemei

Fig. 1. Arborele problemelor


Justificarea proiectului. Titlul initial al proiectului

Justificare: Crearea unei proceduri cu privire la infiintarea si standardizarea unei societati


comerciale.
Titlu: Infiintarea, adaptarea si standardizarea etapelor de constituire a unui magazin
alimentar

1.3. Analizarea obiectivelor

Specializarea partilor implicate in gestionarea afacerii, pentru identificarea problemelor


ce au ca natura lipsa experientei.

Customizarea si plierea firmei in mediul ambiant ales.

Fig. 2. Arborele obiectivelor

1.4. Analizarea variantelor si alegerea strategiilor. Stabilirea scopului proiectului.

Pentru a duce la bun sfarsit obiectivul propus, administratorul trebuie sa adopte in


permanenta masuri de imbunatatire a serviciilor oferite de catre companie. De asemenea, acesta
trebuie sa isi instruiasca personalul astfel incat aceste tehnici imbunatatite adoptate, sa fie puse in
practica.
Dintre variantele propuse, strategia aleasa se va baza pe adaptarea si standardizarea unei
solutii practice.
Astfel, strategia va urmari:
- Satisfactia clientului;
- Gasirea unor produse unice, bune si cu pret avantajos.

Scopul proiectului este infiintarea si standardizarea etapelor de constituire a unei baristo-


biblioteci.

1.5. Identificarea elementelor principale ale proiectului

 Obiective de dezvoltare: cresterea numarului de puncte de lucru.


 Obiectivul proiectului: satisfacerea clientului si formarea treptata a unei afaceri de succes;
 Efectul proiectului: formarea unei companii stabile;
 Stabilirea rezultatelor: de-a lungul timpului, firma trebuie sa se adapteze conditiilor reale.
 Estimarea resurselor necesare:
Durata proiectului: 131 zile
Bugetul proiectului: 42.131 $
În stabilirea bugetului pentru un proiect s-a ţinut cont de toate costurile pe care acesta le
presupune şi care revin din:
- Salarizarea resurselor umane: Fiecare membru al echipei proiectului este plătit
în funcţie de salariul mediu corespunzător funcţiei pe care o ocupă;
- Materiale şi echipamente necesare: Pentru achiziţionarea resurselor materiale s-
a făcut un studiu de piaţă şi s-au ales cele care au cel mai bun raport calitate/preţ;
- Utilitati;
- Costuri neprevăzute.
Bugetul stabilit este de 50.000 $.
Resursele umane, materiale si informationale necesare sunt prezentate in Fig. 3:

ID Resource Name Type Material Label Initials Group Max. Units Standard Cost Per Cost Ovt. Rate Work Accrue At Code
Rate Use
1 CAPITAL SOCIAL Cost C TAXE $250.00 Prorated
2 TAXA DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI Cost T TAXE $50.00 Prorated
3 TAXA DE REZERVARE A NUMELUI Cost T TAXE $0.00 Prorated
4 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI ISU Cost T TAXE $100.00 Prorated
5 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI DE MEDIU Cost T TAXE $25.00 Prorated
6 TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI SANITAR VETERINAR Cost T TAXE $50.00 Prorated
7 TAXA DE ACHIZITIONARE A SPATIULUI COMERCIAL Cost T TAXE $20,000.00 Prorated
8 S.C. APROREX S.A. Work S ECHIPA RENOVARE 100% $30.00/hr $0.00 $6,000.00 $0.00/hr 200 hrs Prorated
9 S.C. CLEAR & CLEAN S.A. Work S ECHIPA CURATENIE 100% $25.00/hr $0.00 $1,000.00 $0.00/hr 40 hrs Prorated
10 CALCULATOR Material C ELECTRONICE $250.00 $0.00 $1,250.00 5 Prorated
11 CASA DE MARCAT Material C ELECTRONICE $200.00 $0.00 $400.00 2 Prorated
12 FRIGIDER Material F APARATE FRIGORIFICE $300.00 $0.00 $900.00 3 Prorated
13 ESPRESSOR Material E BARISTA $250.00 $0.00 $1,000.00 4 Prorated
14 MASA Material M MOBILA $50.00 $0.00 $750.00 15 Prorated
15 SCAUNE Material S MOBILA $20.00 $0.00 $1,600.00 80 Prorated
16 RAFTURI LEMN Material R MOBILA $150.00 $0.00 $1,500.00 10 Prorated
17 CAFEA Material C COFFEE $10.00 $0.00 $0.00 0 Prorated
18 NECESAR BIROTICA Material N BIROTICA $100.00 $0.00 $200.00 2 Prorated
19 NECESAR MATERIALE CURATENIE Material N CLEANING $100.00 $0.00 $100.00 1 Prorated
20 AVRAM LAURA Work A POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
21 BENGHIU ION Work B POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
22 CIRSTEA CLAUDIU Work C POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
23 S.C. GCO ROMANIA S.R.L. Cost S APROVIZIONARE $50.00 Prorated
24 CRINU IOANA Work C INGRIJITOR 100% $8.00/hr $0.00 $270.77 $0.00/hr 32 hrs Prorated
25 DOCA MIHAI Work D POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
26 CIOBANU RALUCA Work C POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
27 LAMA MINODORA Work L POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
28 CRISTINA ANCA BIANCA Work C POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
29 BOGDAN MARIA Work B POTENTIALI CANDIDATI 100% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
30 GIOGA ELENA Work G BARISTA 100% $10.00/hr $0.00 $578.46 $0.00/hr 56 hrs Prorated
31 TUTUN FLORIN Work T BARISTA 50% $10.00/hr $0.00 $169.23 $0.00/hr 16 hrs Prorated
32 ANDREI ALINA Work A WAITRESS 100% $15.00/hr $0.00 $867.69 $0.00/hr 56 hrs Prorated
33 ZDUMBA MARIAN Work Z WAITER 100% $15.00/hr $0.00 $867.69 $0.00/hr 56 hrs Prorated
34 MITA BIANCA Work M CONTABIL 100% $15.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
35 MIHALCIA FLORENTINA Work M SEF SALA 100% $20.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 0 hrs Prorated
36 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI DE ANGAJARE Cost T TAXE NECESARE RECRUTARII DE PERSONAL $150.00 Prorated
37 TAXA DE PUBLICARE A ANUNTULUI RADIO Cost T TAXE NECESARE RECRUTARII DE PERSONAL $100.00 Prorated
38 GOIA IONELA Work G CEO 400% $0.00/hr $0.00 $0.00 $0.00/hr 272 hrs Prorated
39 HELSING ANASTASIA Work H ADMINISTRATOR 100% $25.00/hr $0.00 $3,946.15 $0.00/hr 160 hrs Prorated

Fig. 3. Alocarea bugetului


1.6. Identificarea factorilor externi

 Identificarea factorilor externi importanţi:


- Întârzierea procesului de recrutare pentru formarea echipei;
- Întârzieri în obţinerea licenţelor si a avizelor necesare deschiderii companiei;
- Întârzieri în timpul procesului de aprovizionare;

 Impactului factorilor externi:


Indiferent de natura intarzierilor, factori externi nu vor avea un impact deosebit asupra
proiectului si vor putea fi remediate, astfel incat proiectul sa poata fi finalizat cu succes in timpul
prestabilit.

1.7. Stabilirea indicatorilor si a surselor de informare

Indicatorii:
- Grupul ţintă: membri echipajelor de la bordul navelor maritime (20 – 60 ani);
- Cantitatea: o baristo-biblioteca
- Calitatea: cafeneaua sa fie amenajata astfel incat prin calitatea superioara oferita,
sa primeasca numai pareri si opinii pozitive;
- Timpul: intre 11 Ianuarie 2019 si 13 Iulie 2020.
- Locul: Constanta.

1.8. Realizarea Matricei Cadrului Logic

S-ar putea să vă placă și