Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ

”DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CLUJ-NAPOCA


MASTER : Contabilitatea și auditul afacerilor învățământ cu frecvență

ANUL II

BUSSINESS INTELIGENCE
CONF.UNIV.DR. Miranda Vlad

,,Programul utilitar Microsoft Excel”

MASTERAND :

FECHETE (căs.VEDEAN) RAMONA LACRIMA


CUPRINS :

Cap. I CATEGORII DE FUNCȚII DIN PROGRAMELE DE


CALCUL TABELER
1.1 Concepte teoretice privind Programul Excel 3
1.2 Noțiuni de bază privind programele de calcul tabelar 5

Cap. II FACILITĂȚI GRAFICE ÎN PROGRAMELE DE CALCUL


TABELAR
2.1Principalele tipuri de grafice 7
2.1Procedura generală de creare a graficelor 18

BIBLIOGRAFIE 22

2
CAPITOLUL I

CATEGORII DE FUNCŢII DIN PROGRAMELE DE


CALCUL TABELAR ŞI POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE

1.1.Concepte teoretice privind Programul Excel


Programul Excel este, la ora actuală, aplicaţia de calcul tabelar cea mai bine
vândută din lume. Pachetul Microsoft Office, care include programul Excel,
constituie cel mai bine vândut pachet de aplicaţi destinate pieţei de afaceri.
Majoritatea consultanţilor şi revistelor de specialitate au ales programul
Microsoft Excel ca fiind aplicaţia de calcul tabelar cu cel mai simplu mod de
utilizare şi, în acelaşi timp, cu cele mai puternice facilităţi.
Programul Excel este programul de calcul tabelar cel mai uşor de utilizat şi, în
acelaşi timp, cel mai puternic de pe piaţa de software.
Acest paradox a devenit posibil datorită barei de instrumente, a meniurilor
imediate, precum şi a facilităţilor avansate de formatare şi analiză.
De departe, programul Excel este cel mai bun program de calcul tabelar din punct
de vedere al facilităţilor de tehnoredactare puse la dispoziţie. Are toate
caracteristicile de formatare ale programelor de tehnoredactare specializate şi, în
plus, are integrat un program de verificare al ortografiei. De asemenea Excel oferă
posibilitatea creării unei mari varietăţi de obiecte grafice.
Prin utilizarea instrumentelor de desenare din bara de instrumente, putem
desena linii, săgeţi, dreptunghiuri, elipse, cercuri şi arce de cerc; putem desena liber
şi apoi modifica forma creată prin tragerea liniilor şi colţurilor în alte locaţii.
Se pot crea casete de text, care pot fi poziţionate oriunde pe pagină. Vă stau
la dispoziţie toate culorile din paleta personalizată şi o mulţime de nuanţe de gri
pentru evidenţiere. Avem astfel la îndemână un program de desenare de înalt nivel.
În foile de calcul putem integra diagrame sau poze; acestea nu trebuie să
aparţină neapărat aceleiaşi foi de calcul.
Modificarea unui astfel de obiect grafic conduce la actualizarea sa în foaia de

3
calcul; avem astfel posibilitatea de a alcătui documente complexe din piese simple
(cum sunt diagramele), la fel cum un tehnoredactor realizează o revistă sau raport.
Utilizând programul Excel, putem crea diagrame adecvate pentru a fi
prezentate într-un consiliu de administraţie. Când analizăm o foaie de calcul sau o
bază de date şi avem nevoie să vizualizăm rezultatele curente, putem apela la
oricare dintre formatele predefinite ale programului Excel sau să adaptăm complet
diagramele prin adăugarea de texte, săgeţi, titluri şi suprafaţă, modelelor şi liniilor
de demarcaţie. Când tipărim diagrama pe imprimantă cu laser sau pe un plotter,
diagrama rivalizează cu cele create de firmele specializate în arta grafică.
Programul Excel creează diagrame din datele pe care le selectăm. Putem
utiliza facilitatea Chart Wizard pentru a ne ghida pas cu pas în procesul de creare a
unei diagrame. În multe cazuri, putem face programul Excel să deseneze o diagramă
pornind de la datele pe care le selectăm. Pentru a desena o diagramă, programul
utilizează reguli precise bazate pe modul cum sunt configurate datele.
Orientarea datelor determină care celule sunt utilizate pentru marcarea
axei categoriilor, etichete din partea de jos sau de pe axa x, şi care celule sunt
folosite pentru etichetele legendă. În cele mai multe cazuri, regulile corespund
aşezării standard în pagină a datelor, astfel încât diagramele Excel se trasează corect
fără orice altă intervenţie. Putem adapta diagrama fără necesitaţi, prin utilizarea mai
multor comenzi.
Funcţiile din programele de calcul tabelar reprezintă formule des utilizate,
prin care se poate executa o mare varietate de calcule, în mod rapid şi comod. Se
pot efectua calcule financiare, matematice, statistice, cu şiruri de caractere, cu date
calendaristice etc. De asemenea, funcţiile se pot folosi pentru crearea de expresii
condiţionale sau pentru efectuarea de căutări în tabele. Alături de formule şi macro-
uri, funcţiile asigură performanţele sporite programelor de calcul tabelar, mai ales în
simulări.
Deoarece fiecare program de calcul tabelar, respectiv fiecare versiune, are
anumite particularităţi ne vom opri la o prezentare de principiu a pricipalelor
categorii de funcţii din EXCEL, cu particularizare pe versiunea 8 (Excel 97).

4
1.2 Noțiuni de bază privind programele de calcul tabelar

Foaia de calcul, registrul de lucru, tipuri de date, formule, funcţii, comenzi, macro-
comenzi.

Instrumentul specific de lucru al programelor de calcul tabelar este centralizatorul


electronic. Centralizatorul electronic reprezintă un tabel de dimensiuni foarte mari,
structurat în linii şi coloane, în care se pot defini simplu modelele de rezolvare a
problemelor. În literatura de specialitate de la noi este întâlnit şi sub alte denumiri:
foaie de calcul electronică, tabel electronic sau chiar "spreadsheet", după denumirea
din limba engleză.
În literatura de specialitate din alte ţări apare, de asemenea, sub diverse
denumiri: spreadsheet (worksheet) în engleză, feuille de calcul electronique,
respectiv tableur în franceză, chiffreur în franceza canadiană, hoja de calculo în
spaniolă.
Foaia de calcul electronică oferă posibilităţi de introducere a datelor şi
definire a modelelor, posibilităţi de calcul, posibilităţi de vizualizare, posibilităţi de
exprimare grafică, posibilităţi de simulare etc (vezi fig. nr.1).
Registrul de lucru (workbook) este un fişier cu extensia .xls în care sunt
stocate modelele definite şi datele în Excel. Un registru de lucru poate conţine mai
multe foi de calcul (sheet, worksheet), ceea ce permite reunirea şi organizarea unor
tipuri variate de informaţii într-un singur fişier. Astfel, un grafic poate fi plasat în
foaia de calcul ce conţine datele sau într-o foaie distinctă (chart sheet) care va fi
inclusă în registrul de lucru.
În Excel, numele foilor de calcul apar în partea de jos a ferestrei de lucru
(vezi fig. nr 2), având asociate implicit numele Sheet1, Sheet2 ş.a.m.d., nume pe
care utilizatorul le poate modifica după dorinţă. Când se execută clic pe numele
unei foi de calcul, această devine foaia de calcul curentă.

5
indicator căsuţă curentă linii de
linia de titlu instrumente
linia de meniu
linia de editare

buton de derulare
linia de stare orizontală linia de derulare
verticală
.
Fig nr.1. Model de analiză a rentabilităţii pe produse în EXCEL

foi de calcul
foaia de calcul
curentă

deplasare la următoarea/precedenta foaie de calcul

deplasare la prima/ultima foaie de calcul

Fig. nr. 2. Dispunerea foilor de calcul într-un registru de lucru

6
CAPITOLUL II

FACILIATI GRAFICE IN PROGRAMELE DE CALCUL TABELAR

2.1 Principalele tipuri de grafice


Orice program de calcul tabelar oferă cinci tipuri fundamentale de grafice:
liniar, histogramă, xy (nor de puncte), zonal, diagramă de structură (cerc). În fapt,
numărul tipurilor de grafice este mai mare, iar dacă se au în vedere şi subtipurile,
utilizatorul are la dispoziţie câteva zeci de variante de grafice. Sub mediul de lucru
Windows, pentru majoritatea tipurilor de grafice există atât reprezentare 2 D, c ât şi
3 D.

Diagramele (graficele) sunt apelate vizual și permit utilizatorilor să observe


cu ușurință comparații, modele și tendințe în date. De exemplu, în loc să fie necesar
să se analizeze câteva coloane de numere ale foii de lucru, se poate observa dintr-o
privire dacă vânzările scad sau cresc pe perioade trimestriale sau cum se compară
vânzările efective cu vânzările estimate.

Crearea diagramelor
Se poate crea o diagramă pe propria foaie sau ca un obiect încorporat într-o
foaie de lucru. Se poate, de asemenea, publica o diagramă pe o pagină Web. Pentru
a crea o diagramă, trebuie mai întâi introduse datele pe foaia de lucru. Apoi se
selectează datele respective și se utilizează Expertul diagramă pentru a începe
procesul de alegere a tipului diagramei și a diferitelor opțiuni pentru diagramă, sau
se utilizează bara de instrumente Diagramă pentru a crea o diagramă de bază care
să fie formatată ulterior.

7
1.Date din foaia de lucru

2.Diagramă creată din date din foaia de lucru

Un raport PivotChart este un rezumat interactiv de date într-un format


diagramă. Acesta se creează în alt mod decât diagramele obișnuite din
Microsoft Excel. După crearea unui raport PivotChart, se pot vizualiza diferite
nivele de detaliere sau reorganiza așezarea în pagină a diagramei prin glisarea
câmpurilor și a elementelor sale.

Cum sunt reprezentate datele unei foi de lucru într-o diagramă


O diagramă este legată de datele foii de lucru din care este creată și este
actualizată automat atunci când se modifică datele din foaia de lucru.

  Marcator de date

 Linie de grilă majoră


 Nume de categorii
 Nume de serii de date din diagramă

8
Marcator de date   Fiecare marcator de date reprezintă un număr din foaia de
lucru. Marcatorii de date cu același model reprezintă o serie de date. În
exemplul de mai sus, cel mai din dreapta marcator de date reprezintă valoarea
TRIM2 Actual a 99.
Linia de grilă majoră Microsoft Excel creează valorile axelor din datele din
foaia de lucru. Să se observe că valorile axelor din exemplul de mai sus se
înscriu în intervalul de la 0 la 120, care cuprinde intervalul de valori din foaia de
lucru. Liniile de grilă majore marchează intervalele majore de pe axă. Se pot
afișa, de asemenea, linii de grilă minore într-o diagramă, linii care marchează
intervalele dintre intervalele majore.
Numele de categorii   Excel utilizează titlurile de coloană sau rând din datele
din foaia de lucru pentru numele axei categoriilor. În exemplul de mai sus,
titlurile de rând TRIM1 și TRIM2 din foaia de lucru apar ca nume pe axa
categoriilor.
Nume de serii de date din diagramă   Excel utilizează, de asemenea, titluri de
coloană sau rând ale datelor din foaia de lucru pentru nume de serii. Numele de
serii apar în legenda diagramei. În exemplul de mai sus, titlurile de rând
Projected și Actual apar ca nume de serii.
Sfaturi diagramă   Atunci când se menține indicatorul pe un element al
diagramei, apare un sfat diagramă conținând numele elementului. De exemplu,
dacă se menține indicatorul pe o legendă, apare un sfat diagramă care conține
cuvântul Legendă.
Diagrame încorporate și foi diagramă
Se poate crea o diagramă pe propria foaie diagramă sau ca o diagramă
încorporată pe o foaie de lucru. În ambele cazuri, diagrama este legată de datele
sursă din foaia de lucru, ceea ce înseamnă că diagrama este actualizată de
fiecare dată când se actualizează datele foii de lucru.
Diagrame încorporate   O diagramă încorporată este considerată un obiect cu
reprezentare grafică și este salvată ca o parte a foii de lucru pe care este creată.
Se utilizează diagramele încorporate dacă se dorește afișarea sau listarea uneia
sau mai multor diagrame împreună cu datele foii de lucru.

9
Foi diagramă   O foaie diagramă este o foaie separată în cadrul registrului de
lucru care are propriul său nume de foaie. Se utilizează o foaie diagramă atunci
când se dorește vizualizarea sau editarea de diagrame mari sau complexe,
separat de datele foii de lucru sau atunci când se dorește păstrarea de spațiu pe
ecran pe măsură ce se lucrează pe foaia de lucru.

Diagrame de combinație   O diagramă de combinație utilizează două sau


mai multe tipuri de diagramă pentru a evidenția dacă diagrama conține diferite
tipuri de informații. Diagrama din exemplu afișează o serie de date (serie de date:
Puncte de date înrudite care sunt reprezentate grafic într-o diagramă. Fiecare serie
de date dintr-o diagramă are o culoare sau un model unic şi este reprezentată în
legenda diagramei. Într-o diagramă se pot reprezenta grafic una sau mai multe serii
de date. Diagramele de structură radială au numai o serie de date.) (Estimare) ca pe
un tip de diagramă coloană și pe cealaltă (Actual) ca pe o linie. Pentru a crea acest

10
tip de efect de suprapunere, se selectează un tip de diagramă particularizată în Pasul
1 al Expertului diagramă atunci când se creează o diagramă

Acest exemplu utilizează tipul de diagramă Linie – Coloană. Se poate


modifica o diagramă existentă într-o diagramă de combinație prin selectarea seriilor
de date de modificat, apoi prin modificarea tipului de diagramă pentru seriile
respective.

Axa secundară   Atunci când zona de valori pentru diferite serii de date variază
larg sau atunci când există tipuri amestecate de date, se poate face reprezentarea
grafică a uneia sau mai multor serii de date pe o axă a valorilor secundare (y). Scala
axei secundare reflectă valorile pentru seriile asociate. Diagrama din exemplu
afișează numărul de case vândute pe axa-y stângă și prețul mediu pe axa-y dreaptă.

Atunci când se creează o diagramă cu date din foaia de lucru care utilizează
date calendaristice, iar datele calendaristice se află pe axa (x) a categoriei din
diagramă, Microsoft Excel utilizează automat o axă a categoriilor cu scară de timp.

Afișarea datelor calendaristice   Axa categoriilor cu scară de timp afișează datele


calendaristice în ordine cronologică la anumite intervale sau „unități de bază”, chiar

11
dacă datele calendaristice din foaia de lucru nu sunt în ordine sau în aceleași unități
de bază.

Inițial Excel stabilește unitățile de bază ale scării de timp (zile, luni sau ani)
în funcție de cea mai mică diferență dintre oricare două date calendaristice. De
exemplu, dacă există date pentru prețurile acțiunilor unde cea mai mică diferență
dintre datele calendaristice este de șapte zile, atunci Excel prestabilește unitatea de
bază pentru scara de timp ca fiind zile.
Se poate modifica unitatea de bază în luni pentru a vedea comportarea
acțiunilor pe o perioadă mai lungă de timp, ca în prima diagramă din exemplu.
Pentru a modifica unitatea de bază se face clic pe axă, apoi pe Axa selectată din
meniul Format și, în final, pe opțiunile dorite din fila Scală.
Diagrame scară de timp și ore   Nu se pot crea diagrame scară de timp din date
care sunt măsurate la intervale de ore, minute sau secunde. Doar zilele, lunile și anii
sunt considerate unități de bază în diagrame scară de timp.
Tipuri de diagrame care pot utiliza o axă scară de timp   Axele (axă: O linie
mărginind suprafaţa de reprezentare grafică a unei diagrame utilizată drept cadru de
referinţă pentru măsurători. Axa Y este în mod obişnuit axa verticală şi conţine
date. Axa X este în mod obişnuit axa orizontală şi conţine categorii.) scară de timp
12
sunt disponibile pe diagramele de acțiuni și pe diagramele 2-D și 3-D linie, coloană,
bară și suprafață, în afara cazului când aceste diagrame au etichete categorie pentru
niveluri multiple (etichete de categorie multi-nivel: Etichete de categorie într-o
diagramă care, pe baza datelor din foaia de lucru, sunt afişate automat pe mai mult
de o linie într-o ierarhie. .
Axele scară de timp nu suntdisponibile în rapoarte PivotChart (raport
PivotChart: O diagramă care furnizează analiză interactivă a datelor, ca un raport
PivotTable. Se pot modifica vizualizări ale datelor, se pot vedea diferite nivele de
detaliere sau se poate reorganiza aşezarea în pagină a diagramei prin glisare de
câmpuri şi prin arătare sau ascundere de elemente din câmpuri.) .
 NOTĂ   Nu poate exista o axă scară de timp dacă datele calendaristice din
diagramă apar în legendă (legendă: O casetă care identifică modele sau culori care
sunt asociate cu seriile de date sau cu categoriile dintr-o diagramă.) . Se poate face
modificarea modului de reprezentare grafică a datelor în diagramă astfel încât datele
să apară pe axa categoriilor.
Column Graph (histogramă) constă dintr-o serie de bare verticale, fiecare
reprezentând o valoare numerică. Asigură reprezentarea seriilor dinamice de date.
Un tip particular de histogramă este cea orizontală (bar graph), care permite o
mai bună reprezentare comparativă a valorilor, în detrimentul reprezentării
dinamice (în timp). Ambele tipuri de histograme au şi varianta de reprezentare
tridimensională, precum şi varianta stivă, în care se evidenţiază relaţia dintre parte
şi întreg.

13
Pentru a deschide Expertul diagramă, faceți clic pe butonul Expert
diagramă din bara de instrumente.
Cum se creează o diagramă care să prezinte vânzările comparate ale fiecărui agent
de vânzări, pentru fiecare lună? Pentru început, selectați datele pe care doriți să le
reprezentați grafic, inclusiv titlurile de rânduri și de coloane.Apoi, faceți clic pe
butonul Expert diagramă din bara de instrumente pentru a deschide Expertul
diagramă.

Când expertul se deschide, este selectat tipul de diagramă coloană. Selectarea altui
tip de diagramă se realizează foarte simplu, dar în acest caz acceptați tipul
Coloană, care se utilizează în mod obișnuit pentru a compara elemente, fiind mai
explicit.

În continuare, faceți clic pe butonul Terminare din partea de jos a expertului.


Pentru o diagramă rapidă, este tot ceea ce trebuie să faceți.

14
Rândurile foii de lucru au devenit coloane de diagramă. Etichetele de rând au
devenit text pentru legenda diagramei, iar etichetele de coloană au devenit nume de
categorii în partea de jos a diagramei.
Fiecărui rând cu date ale unui agent de vânzări i s-a acordat o culoare în diagramă.
Legenda diagramei, creată din titlurile rândurilor din foaia de lucru, arată ce
culoare reprezintă datele fiecărui agent de vânzări. Datele pentru fiecare agent de
vânzări apar în trei coloane separate în diagramă, câte una pentru fiecare lună.
Fiecare coloană de diagramă are o înălțime proporțională cu valoarea din celula pe
care o reprezintă. Se poate observa imediat cum stau agenții de vânzări unul față de
altul, în fiecare lună.În partea din stânga a diagramei, Excel a creat o scară de
numere prin care se pot interpreta înălțimile coloanelor.

Titlurile de coloane din foaia de lucru se află acum în partea de jos a diagramei.
Titlurile au devenit categoriile în care sunt aranjate valorile din rândurile foii de
lucru.

15
Expertul a amplasat diagrama pe aceeași foaie de lucru cu datele. Diagrama se poate
muta în foaia de lucru prin glisarea ei în altă parte.

Orice modificări ale datelor din foaia de lucru se afișează instantaneu în diagramă.

Expertul a amplasat diagrama ca un obiect în foaia de lucru, alături de date, așa


cum se arată în imagine. O diagramă poate fi amplasată și pe o foaie separată într-
un registru de lucru, așa cum va fi prezentat în lecția următoare.

Când diagrama este obiect, ea poate fi mutată și redimensionată, așa cum va fi


prezentat în această sesiune de activități practice. De asemenea, ea poate fi
imprimată imediat lângă datele sursă.

Line Graph (grafic liniar) reprezintă grafic evoluţia, în timp, a unuia sau a
mai multor fenomene sau procese. Fiecare linie reprezintă o categorie de date, iar
fiecare punct de pe linie reprezintă o valoare a unei date la un moment dat. Sunt
utile pentru urmărirea trendului şi pentru previziuni.

Absente
sem sem
  1 2

16
IX 200 210
X 215 300
XI 315 250
XII 415 400
XIII 200 50
1345 1210

Pie Chart (diagrama de structură) este folosit pentru a evidenţia, prin sec-


toare de cerc, ponderea fiecărei componente a mulţimii reprezentate. Pentru a scoate
şi mai mult în relief anumite elemente, se poate apela la facilitatea de expandare a
sectoarelor de cerc. Un mod asemănător de reprezentare a unei structuri este
graficul de tip doughnut (grafic de tip inel). Acesta prezintă avantajul că poate
reprezenta mai multe serii de date.
Area Graph (grafic zonal) realizează ca şi cel liniar reprezentarea evoluţiei
în timp, dar indică mai clar magnitudinea schimbărilor în timp.
XY Graph (grafic de tip XY sau nor de puncte) scoate în evidenţă corelaţiile
existente între două şiruri de date numerice. Aceste grafice sunt redate prin linii,
desenate în sensul dat de valorile de reprezentat ca puncte din grafic. Spre deosebire
de graficele tip linie, cele de tip XY folosesc o scală numerică şi pe axa Ox. O
variantă a acestui grafic este cel denumit bubble, în care punctele sunt înlocuite de
cerculeţe, ale căror dimensiuni indică valoarea unei a treia variabile.
Pe lângă acestea, în programele de calcul tabelar se regăsesc şi alte tipuri
particulare de grafice. Astfel, în Excel utilizatorul mai poate alege dintre
următoarele tipuri:
 Radar, în care fiecare categorie reprezentată are propria axă, pornind din
acelaşi punct central al diagramei;
 Surface, utilizat pentru a găsi combinaţiile optime dintre două seturi de
date. Este o reprezentare tridimensională, asemănătoare cu o hartă
topografică, prezentând în culori diferite datele ce se regăsesc în acelaşi
interval de valori;

17
 High-low-close, utilizat adesea pentru prezentarea fluctuaţiilor de
preţuri pe piaţa bursieră (vezi cele trei componente: cel mai mare, cel mai
mic şi preţul la închidere), dar şi pentru reprezentarea datelor ştiinţifice
(de exemplu, a fluctuaţiilor de temperatură). Există şi variante ale acestui
tip de grafic, precum Open-high-low-close sau Volume-high-low-close;
 Cone, Cylinder, Pyramid, care realizează reprezentări
tridimensionale ale valorilor numerice în formă de con, cilindru sau
piramidă, având ca atu un aspect deosebit faţă de un grafic clasic, cum
este cel de tip Column.

VANZARI
  grau rapita porum
ian 300 360 600
feb 250 350 700
mar 320 500 800
apr 100 300 900

La toate acestea se adaugă tipurile de grafice personalizate sau definite de


utilizator.
Acesta are posibilitatea de a adăuga în lista de opţiuni un tip nou de grafic,
derivat din cele oferite de sistem, care va apare în listă la utilizările viitoare, sub un
nume stabilit de utilizator.

18
Aşa cum se observă din fig. nr. 3., utilizatorul poate selecta pentru un grafic
unul dintre tipurile standard sau, dacă doreşte unul dintre tipurile personalizate, va
executa clic pe Custom Types şi va selecta din listă opţiunea dorită.

Tipuri
personalizate
de grafice

Tipuri de
grafice Subtipuri
standard de grafice

Fig. nr. 3. Tipuri de grafice EXCEL

2.2 Procedura generală de creare a graficelor


Orice grafic se creează pe baza datelor din foile de calcul, cu menţiunea că
valorile reprezentate grafic vor fi actualizate ori de câte ori se modifică datele din
foaia de calcul sursă. Majoritatea programelor de calcul tabelar au un asistent (în
Excel se numeşte Chart Wizard), care îl îndrumă pe utilizator în crearea graficului.
Procedura generală de lucru este structurată în mai mulţi paşi, care se parcurg cu
ajutorul comenzilor Next şi Back (înainte/înapoi) şi care pot fi sistematizaţi astfel:
 alegerea tipului de grafic (fig. nr. 3);
 selecţia zonei de căsuţe care conţine datele de exprimat grafic (dacă nu a
fost selectată înainte de lansarea Wizard-ului) şi precizarea informaţiilor
despre dispunerea seriilor de date (pe linie/pe coloană), aşa cum se poate
vedea în fig. nr. 4;

19
Observaţie:
Este posibilă selectarea de zone neadiacente, dacă după selectarea primei
zone, se menţine apăsată tasta CTRL în timp ce se selectează celelalte zone.
Atenţie! Selecţiile neadiacente trebuie să formeze un dreptunghi.

Fig. nr. 4 Specificarea datelor de reprezentat grafic

 specificarea opţiunilor pentru îmbunătăţirea graficului (vezi fig. nr. 5.):


titlu grafic (Titles), titluri şi format pentru axe (Axes), legendă (Legend),
etichete pentru date (Date Labels), linii orizontale şi/sau verticale
(Gridlines) etc.

Fig. nr. 5. Definirea opţiunilor pentru personalizarea graficului

 indicarea poziţiei (locaţiei) graficului (vezi fig. nr. 6). Astfel, graficul
poate fi:
20
 un obiect inclus într-o foaie de calcul (embedded chart), care
poate fi plasat cu uşurinţă în orice zonă a acesteia, poate fi
redimensionat după cerinţe şi poate fi copiat într-o altă aplicaţie (de
exemplu, Word) prin mecanismul Clipboard;
 introdus într-o foaie independentă, denumită Chart Sheet.

Fig. nr. 6. Plasarea graficului

 terminarea operaţiunilor prin selectarea butonului Finish.


Aşa cum se observă şi în figurile de mai sus, utilizatorului îi este prezentat
graficul în fiecare etapă intermediară (într-o zonă de tip Preview), astfel că el poate
mai uşor face modificări ale aspectelor care nu corespund dorinţelor sale. Se poate
reveni oricând la etapele anterioare (butonul Back) pentru a realiza modificările
dorite.

Fig. nr. 7. Linia de instrumente Chart

Fiecare componentă a graficului (seriile de date, axele, titlurile, legenda etc.)


pot fi modificate individual după terminarea graficului. Fiecare dintre ele are definit
un meniu cu comenzi specifice (numit meniu shortcut), ce se apelează prin clic
dreapta. De asemenea, pentru modificarea unui grafic există linia de instrumente
Chart, care se activează automat la selectarea graficului (vezi fig. nr. 5).

Observaţie:
Utilizatorul poate crea extrem de rapid, într-un singur pas, un grafic pentru
datele selectate din foaia de calcul, folosind tipul implicit de grafic (Column,
dacă nu a fost schimbat de utilizator). Pentru creare se apasă tasta F11
(pentru un grafic salvat într-o foaie Chart) sau butonul Default Chart (dacă

21
lipseşte se poate adăuga prin View, Toolbars) din linia de instrumente, pentru
un grafic inclus în foaia de calcul curentă.
Prezint în continuare câteva operaţiuni ce se pot efectua după realizarea unui
grafic:
 modificarea aspectului graficului (tip, titluri, legendă, etichete, etc.),
prin alegerea comenzilor corespunzătoare din linia de instrumente
Chart sau din meniul de tip shortcut;
 adăugarea de noi date, modificând zona datelor (Data Range) sau
utilizând comenzile Copy şi Paste;
 ştergerea unei serii de date din grafic (se apasă tasta Delete după
selectarea seriei din grafic);
 protejarea graficului, împiedicând modificarea lui prin comanda
Protection din meniul Tools;
 realizarea de simulări;
 adăugarea unei linii de trend

BIBLIOGRAFIE
22
1.Cârstoiu D.I., Sisteme expert, Ed. All, Bucureşti, 1994
2.Sagman Steve,Ghid de invatare rapida ,MICROSOFT Office XP,Editura CORINT,2003

ECDL –Permisul european de conducere a computerului,”Calcul tabelar-Excel”ECDL


modulul 4,Casa de Editura Andreco Educational ,2006

23