Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina istorie

TEST INIȚIAL
Clasa a VI-a

A. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Egiptenii au utilizat scrierea:
a. pictografică b. hieroglifică c. cuneiformă 4 puncte
2. Împărţirea imperiului roman a fost făcută în secolul:
a. IV b. III c. V 4 puncte
3. Unificatorul triburilor geto-dace a fost regele:
a. Decebal b. Cezar c. Burebista 4 puncte
4. Limba română este o limbă:
a. germanică b. romanică c. slavă 4 puncte

Citiţi cu atenţie următoarele surse istorice:

A
„Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaiele dese, Burebista, bărbat get (...)
a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine” (Strabon)
B
„Neamul tracilor este cel mai numeros din lume după cel al inzilor. Dacă ar avea un singur
cârmuitor sau dacă tracii s-ar înţelege între ei, el ar fi de nebiruit” (Herodot)

Utilizând informaţiile din cele două surse, răspundeţi următoarelor întrebări:


1. Precizaţi, pe baza sursei A numele statului condus de Burebista. 6 p
2. Menţionaţi, pe baza ambelor surse, două cauze ale slăbiciunii neamului trac. 6 p
3. Precizaţi, pe baza sursei B, soluţia oferită de autorul textului pentru situaţia tracilor. 6 p
4. Precizaţi care este ordinea cronologică a celor două surse istorice. 6 p

Citiţi cu atenţie următoarele surse istorice:

A. „Secolul III a fost dominat de anarhia militară, în timpul căreia unele legiuni îşi proclamau comandanţii ca
împăraţi, astfel încât au avut loc foarte multe războaie civile.” (Wikipedia)
B. „În 395, imperiul roman a fost împărţit între fiii lui Theodosius: Arcadius în răsărit şi Honorius în apus.
Imperiul de apus a intrat în puternic declin după ce vizigoţii conduşi de Alaric au devastat Roma în anul
410.” (Wikipedia)

Scrieţi, din sursa A, două informaţii istorice între care există relaţia de cauzalitate:
Cauza.
.urmarea 8 puncte
Prezentaţi situaţia imperiului roman, afectat de anarhia militară, utilizând două informaţii din
sursa:A...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................... 14 puncte
Scrieţi din sursa B două informaţii între care există relaţie de cauzalitate:
Cauza.......
urmarea ..... 8 puncte

În secolul al IV-lea imperiul roman se afla în plină criză politică. Argumentaţi acest punct de
vedere utilizând câte două informaţii din sursa A şi din sursa B. 20 puncte
Sursa A
a..........................................................................................................................................................
................

b..........................................................................................................................................................
................
Sursa B
a..........................................................................................................................................................
................

b..........................................................................................................................................................
..............