Sunteți pe pagina 1din 19

EDUCAŢIA

MORAL-RELIGIOASĂ
A COPIILOR CU DEFICIENŢE DE
VEDERE

Prof. DIANA CORNEA


Şc. 08 “D. Cantemir” – Oradea
Lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea
gradului didactic I
MOTIVUL ALEGERII TEMEI ...
Două motive m-au Al doilea motiv al alegerii
acestei teme ar fi cel
determinat să aleg profesional.
tema acestei lucrări:
• Şcoala noastră are Lucrarea de faţă se doreşte a fi
clase care au în o pledoarie pentru
integrarea copiilor cu
componenţa lor copii dizabilităţi. Pentru aceasta
cu diferite este nevoie de formarea
dizabilităţi: surdo- unor “profesionişti ai
educaţiei”, care să
muţi, autism, cu folosească şi să aplice
deficienţe multiple. conceptele moderne ale
integrării la toate nivelurile.
Pentru orice tip de deficienţă, este foarte
importantă asigurarea accesibilităţii la
mediul în care copilul îşi desfăşoară activitatea
zilnică şi cea de elev.

La fel de important este şi pentru copiii cu


deficienţe de vedere (ambliopi). Aş
recomanda, însă, ca toate modelele prezentate
să fie adaptate specificului românesc şi
particularizate la fiecare elev în parte.
Adaptarea unei şcoli în vederea integrării elevilor cu
deficienţă de vedere

22%
33%

28%
17%

specializarea cadrelor didactice


adoptarea unor metode speciale
aplicarea unei bande de ghidaj
oferirea de informaţii referitoare la ambliopie
SCOPUL CERCETĂRII ...
În cadrul cercetării mele, mi s-a părut mai potrivită aplicarea metodei
chestionarului. Acesta a fost aplicat la trei categorii sociale diferite: elevi
(gimnaziu şi liceu), profesori, asistenţi medicali şi sociali, şomeri.
Chestionarul a fost aplicat în instituţii din Oradea şi Beiuş şi Meziad.

Prin aplicarea chestionarului am încercat să obţin o reflectare, cât mai clară, a


imaginii pe care societatea actuală, modernă şi-a format-o despre copiii/
eleviii cu dizabilităţi, în general şi despre cei cu deficienţe de vedere în
special.

Consider că unele atitudini şi opinii greşite îşi au originea în lipsa de


informaţii despre acest subiect, pe de o parte şi stereotipurile societăţii - în
general- pe de altă parte.
Domenii de activitate ale subiectilor chestionaţi

elevi 62,12
70
60
50
profesori
40 27,88
30
10
alte domenii - psihologi, 20
studenţi, educatori, pensionari 10
etc. 0
1
IPOTEZA ŞI ELABORAREA
INSTRUMENTULUI DE CERCETARE
În cercetarea mea, am pornit de la ipoteza că, dacă copiii/ elevii cu
deficienţe de vedere vor fi integraţi în învăţământul normal/ de
masă, atunci vor avea o perspectivă mult mai mare, în viitor, de-a
se realiza pe plan personal şi – mai târziu, profesional; atunci
procentul de integrare şi normalizare ar fi mai mare.
În prima fază de concepere a chestionarului am încercat să găsesc
indicatori care, aşezaţi unul lângă altul să formeze o imagine reală
care să cuprindă cât mai bine scopul cercetării.
Am “măsurat” , astfel, gradul general de informare şi atitudinea
faţă de copiii cu dizabilităţi, a subiecţilor chestionaţi.
Înainte de aplicarea chestionarului am purtat discuţii libere cu
subiecţii.
REZULTATELE CERCETĂRII
Situaţii în care se cunosc elevi/ copii cu probleme de
vedere

11% 24%
12%

20%
33%

da, avem în familie/ între prieteni


da, cunosc
da, avem în clasa/ la serviciu/ vecini
da, am întâlnit, dar n-am avut contact direct
nu cunosc
Problemele elevilor cu deficienţă de vedere
2%
2%
28%
46%

4%
18%

atitudinea societăţii faţă de ei


atitudinea colegilor faţă de ei
lipsa unor instituţii separate numai pentru ei
lipsa posibilităţilor de recuperare
inaccesibilitatea mediului fizic
altele - atitudinea lor faţă de societate, atitudinea profesorilor faţă de ei etc
Cei care sunt în măsură să rezolve problemele
elevilor cu deficienţă de vedere
2%
4%
4% 20%
15%

13%
42%

guvernul familia
persoanele însele comunitatea din care fac parte
fundaţiile, asociaţiile, autorităţile locale biserica
altele: spitalele, prietenii, binevoitorii
Munca de voluntariat în favoarea elevilor cu
deficienţe de vedere

20%
ar depune muncă de
voluntariat
nu ar depune muncă de
voluntariat
80%
ATITUDINEA SOCIETĂŢII
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
Ponderea obligaţiilor elevilor cu deficienţă de
vedere

14%
37%

49%

obligaţii mai multe aceleaşi obligaţii mai puţine obligaţii


Tipuri de drepturi ale copiilor cu probleme de
vedere

8,19 23,27
20,46

48,08

dreptul la asistenţă medicală


dreptul la învăţământ
dreptul la accesibilitate ( accesul în instituţii )
altele - la un venit financiar constant, la viaţă privată şi la recreere
Locul elevilor cu deficienţă de vedere

17% acasă, în familii

41%
în instituţii speciale unde
să fie protejate
42% în alte locuri
Acord/ dezacord privind integrarea elevilor cu
probleme de vedere

36%

64%

sunt de acord cu integrarea nu suntde acord cu integrarea


Categorii receptive la integrarea elevilor cu
deficienţă de vedere

10%
elevii care au astfel de
probleme
elevii care nu au astfel de
43%
probleme
34% familiile care au copii cu
deficienţă de vedere
familiile care nu au copii
cu deficienţă de vedere
13%
CONCLUZII ...
În urma analizării şi procesării datelor obţinute am putea
concluziona: aceşti copii au aceleaşi drepturi şi obligaţii la fel
ca şi oricare alt copil din şcolile de masă/ normale.
Pot realiza orice alte activităţi, însă uneori au nevoie şi de
sprijin sau chiar de ajutor. Ceea ce este foarte important: s-a
evidenţiat importanţa educaţiei pentru copiii cu deficienţe de
vedere, demonstrând faptul că „educaţia este pentru toţi şi
pentru toată viaţa”.
Aceşti copii, doar prin educaţie vor putea învinge
handicapul; trebuie să subliniez faptul că educaţia, deşi
învinge handicapul, nu-l va anula.
CONCLUZIA GENERALĂ
Este că societatea actuală este deschisă „spre nou” şi
are voinţă de schimbare; instituţiile de învăţământ
sunt deschise spre „nou”, cum ar fi specializarea
cadrelor didactice din învăţământul de masă/
normal, pentru a-şi putea desfăşura activităţile
didactice şi cu astfel de copii, abordarea unor
metode adecvate pentru astfel de „situaţii”; într-un
cuvânt s-a evidenţiat – printre altele, necesitatea
adaptării instituţiilor de învăţământ pentru primirea
acestor copii.
VĂ MULŢUMESC
PENTRU ATENŢIA
ACORDATĂ!