Sunteți pe pagina 1din 2

Diagnosticul diferenţial.

Amenoreea de sarcină va fi diferenţiată de situaţii traduse prin acelaşi simptom:


 amenoreea din prepubertate sau premenopauză (clasic numită „amenoree l-
iipei-hormonală"), explicată de dezechilibrul hormonal la aceste extreme de
vârstă fertilă; lipsesc celelalte semne subiective de sarcină, uterul este de
volum, formă şi consistenţă normale
 amenoreea de lactaţie
 amenoreea din stările de anorexie severă
 amenoreea-galactoree iatrogenă indusă de tratamente prelun gite cu
fenotiazine, rezerpine, metildopa, antidepresive, haloperidol, opiacee,
contraceptive orale
 amenoreea secundară de cauze hipotalamice, hipofizare, ovariene,
uterovaginale.
Palparea uterului gravid ca o formaţiune suprasimfizară trebuie diferenţiată de:
 fibromiomul uterin - amenoreea lipseşte, simptomul caracte ristic este
metroragia, lipsesc celelalte semne subiective de sarcină, corpul uterin este
mărit de volum dar are contur boselat, neregulat şi consistenţă dură.
Confuziile sunt posibile în cazul fibromului de volum redus, fără
simptomatologie clinică, sau cu degenerescenţă edematoasă care îi determină
scăderea consistenţei
 tumori ovariene (chist, fibrom ovarian) care, prin creşterea în volum, se
plasează pe linia mediană şi împing uterul lateral. Corpul uterin este de volum,
formă şi consistenţă normale, lipsesc semnele subiective şi obiective de
sarcină
 anexita - formaţiune palpabilă laterouterin, sensibilă, cu ta blou paraclinic
inflamator; lipsesc semnele de sarcină
 sarcina ectopică necomplicată - formaţiune palpabilă latero uterin, cu contur
imprecis, oblongă, sensibilă; poate preta la confuzii cu atât mai mult cu cât pot
exista semne de sarcină, amenoree de scurtă durată sau neregularităţi
menstruale recente, uterul este uşor mărit de volum şi moale datorită
contextului hormonal al stării de gestaţie; testele paraclinice de laborator şi
ultrasonografia (absenţa conţinutului uterin) sunt absolut necesare pentru
clarificarea diagnosticului
 sarcina molară şi forma malignă a bolii, corioepiteliomul - există fondul de
amenoree pe care survin metroragii, semnele subiec tive de sarcină pot fi
exacerbate, uterul este mărit de volum discordant faţă de durata amenoreei şi
exagerat de moale; datele de laborator (HCG cu valori foarte mari) şi
examenul ecografic (imagini veziculare în cavitatea uterină) se impun pentru
diagnostic
 hematocolpos (acumularea sângelui menstrual în vagin dato rită imperforaţiei
himeneale) - interogatoriul relevă date utile (pacientă la vârsta adolescenţei,
fară menstruaţii prezente, cu simptomatologie dureroasă abdominală ciclică
exacerbată progresiv în ultimele 2-3 luni, eventual retenţie urinară prin
compresiune); suprasimfizar se palpează uterul mărit de volum, dureros; Ia
inspecţia vulvară se constată imperforaţia himeneală
 hematometria (acumularea sângelui menstrual în uter, expli cată prin obstrucţie
la nivelul colului); semnele subiective de sarcină lipsesc, uterul este mărit de
volum şi dureros; la examenul vaginal cu valvele se constată stenoza cervicală

1
(col cicatricial după diatermo-coagulare profundă, conizaţie sau biopsie
cervicală)
 metrita - inflamaţie severă a corpului uterin manifestată prin dureri,
metroragie, tablou paraclinic inflamator; uterul este de volum normal sau
discret mărit, foarte sensibil la palpare
 globul vezical - vezica urinară palpabilă suprasimfizar poate preta la confuzii
de diagnostic, de aceea evacuarea vezicii înainte de examenul genital este
obligatorie.
Simptomele generale trebuie diferenţiate de cele din boli digestive, sindrom
premenstrual, sarcina „închipuită" (pseudocyesis); lipsesc semnele uterine de sarcină.