Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI NOVAC” ORAVIŢA

RAPORT ACTIVITATE ONLINE


FIȘĂ DE AUTO PONTAJ
LUNA / ANUL __MAI_2020

Numele și PANCARIȘTEAN CORNEL


prenumele
Postul PROFESOR EDUCAȚIE MUZICALĂ, OBOI, TSD, AVI
ocupat
Unitatea LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI NOVAC - ȘCOALA CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICĂ ȘI ARTE
de VIZUALE
învățământ
NR. CRT ZIUA/ DISCIPLINA Titlul activității / TEMA Nr. ore Platformă TIMPUL ALOCAT
DATA lucrate
1 LUNI EM ADȘ ȘCOLILE NAȚIONALE ÎN 1 Whatsapp - FIȘĂ SUPORT 1 ORĂ
25.05.2020 OBOI ROMANTISM 6 Whatsapp - ȘTIMA 6 ORE
REPERTORIU – PROPUNERI 1 Whatsapp FIȘĂ SUPORT 1 ORĂ
TSD V-VIII
VALS –KABALEVSKI
GAMA MOD TONALITATE
2 MARȚI TSD I-IV NOTELE DIN CHEIA FA , 2 Whatsapp FIȘĂ SUPORT 2 ORE
26.05.2020 V-VIII GAMĂ, MOD,
6 Whatsapp ȘTIMA 6 ORE
TONALITATE
OBOI JOC BĂNĂȚEAN
3 MIERCURI EM – V-VIII PARALELĂ MENUET 1 Whatsapp FIȘĂ SUPORT 1 ORĂ
27.05.2020 -VALS 7
Whatsapp ȘTIMA 7 ORE
OBOI DUNĂRINCA- HORĂ
4 JOI TSD – V-VIII GAMĂ – MOD, 1 Whatsapp FIȘĂ SUPORT 1 ORĂ
28.05.2020 TONALITATE
OBOI Whatsapp ȘTIMA 6 ORE
VALS -KOMAROVSKI
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI NOVAC” ORAVIŢA

DANSURI DE CURTE 6 Whatsapp FIȘĂ SUPORT 1 ORĂ


EM V- VIII 1
5 VINERI AVI CÂNTEC POPULAR 1 WhatsappPARTITURĂ -FIȘĂ SUPORT 1 ORĂ
29.05.2020 TERMENI DE NOTELE
TSD I-IV OCTAVEI MICI- MOD 2
ARMONIE Whatsapp FIȘĂ SUPORT 2 ORE
V-VIII
Whatsapp PARTITURĂ
HORĂ BĂNĂȚEANĂ
OBOI
5 Whatsapp ȘTIMA 5 ORE

S-ar putea să vă placă și