Sunteți pe pagina 1din 2

Articolul 25 din ROAF:

1. Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare,


indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii
formulate în scris în raportul de arbitraj.

1 În cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene sau
în situația în care există o decizie definitivă pronunțată de comisiile jurisdicționale, precum
și în caz de nerespectare a dispoziţiilor privind folosirea numărului maxim de jucători
extracomunitari prevăzut de regulament, a cotelor obligatorii privind jucătorii U 22, U 21, U
20, U19, U 18, U 17 și U 16 respectiv, pe cele privind obligativitatea înscrierii în raportul de
arbitraj a numărului minim de jucători formaţi la nivel naţional și/sau la nivel de club,
sesizarea se poate face și din oficiu de către Departamentul Competiții al forului
organizator, în termen de 60 de zile de la data disputarii jocului, dar nu mai tarziu de
sfarsitul anului competitional, la comisia competentă din cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB,
nefiind necesară formularea unei contestaţii.

Departamentul competiții al forului organizator poate formula sesizare disciplinară din oficiu
și cu privire la utilizarea în jocurile din cadrul competițiilor de seniori a jucătorilor cu vârsta
sub 14 ani.

2 Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel:

a) înainte de începerea jocului:


- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa
adversă, înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;
- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv;
- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei;
- dacă se invocă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului şi ale
porţilor, inexistenţa sau starea plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ, a marcajului
etc.);

b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de


legitimare/cardurilor de către arbitru:
- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc;
- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de
arbitraj.

3 Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de:


- delegatul sau căpitanul echipei contestatoare;
- delegatul sau căpitanul echipei adverse, care semnează de luare la cunoştinţă, şi
- arbitru, care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei (înainte, la
pauză sau după terminarea jocului).
Contestația înscrisă în raportul de arbitraj electronic se redactează integral de delegatul
sau căpitanul echipei contestatoare și este salvată de arbitrul jocului, după ce este adusă
la cunoștința delegatului echipei adverse.

4 În cazul în care delegaţii sau căpitanul echipei adverse refuză să semneze de luare la
cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj.

5 Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de
echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment
(înainte, la pauză sau la terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul
arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor
regulamentare.

6 Jucătorii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea jocului. În acest caz,
contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În
asemenea situaţii, numărul de jucători de rezervă se reduce în mod corespunzător.

7 Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal. În


ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de joc, delegaţii echipelor au obligaţia
de a înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat
jucătorul (transfer sau legitimare neregulamentară, lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale,
substituire etc.), în caz contrar contestatia va fi respinsa ca neregulamentara.

8 În cazul contestaţiilor care au drept obiect valabilitatea legitimării sau a transferului


jucătorilor, Comisia de Disciplină şi Etică a FRF/AJF/AMFB va trimite printr-o încheiere
cauza spre soluţionare CNSL a FRF, respectiv către CSJ a AJF/AMFB, urmând să
pronunţe o hotărâre disciplinară pe baza soluţiei pronunțată de aceasta comisie. Comisia
de Disciplina si Etica a FRF/AJF/AMFB și CNSL a FRF, respectiv CSJ a AJF/AMFB vor
solutiona cauza în regim de urgență fiind aplicabile termenele prevăzute în Regulamentul
Disciplinar pentru soluționarea cauzelor în regim de urgență.