Sunteți pe pagina 1din 13

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „ TĂRGU LĂPUȘ” avizat director:

ARIA CURRICULARA : LIMBA SI COMUNICARE avizat resp. com. metodică:


DISCIPLINA: FORMAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE
CLASA a III-a
Profesor psihopedagog : LEO DELIA
PLANIFICARE SEMESTRUL I
2017-2018

OBIECTIVE
NR. DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE DATA
CRT REFERINŢĂ CONŢINUTUL ORE
. ÎNVĂŢĂRII

I. TOAMNA
1. 2.1. 3.1. 1. Fructe (pag.9) - exerciţii de corectare a pronunţiei 1 - exerciţiul, explicaţia, 12.IX.2017
3.2. 3.3. În vie (pag.11) - exerciţii de rostire corectă şi fluentă a unor conversaţia 19.IX.2017
mesaje - imagini cu fructe
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor - activitate frontală
simple
- exerciţii de identificare şi denumire a
fructelor

2. 2.1. 3.1. 2. Legume (pag. 13) - exerciţii de rostire corectă şi fluentă a unor 1 - conversaţia, exerciţiul, 26.IX
3.2. 3.3. mesaje explicaţia
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor - imagini cu legume
simple - activitate frontală
- exerciţii de identificare şi denumire a
legumelor

3. 2.1. 2.2. II. ŞCOALA - exerciţii de denumire a disciplinelor şcolare 1 - conversaţia, exerciţiul 3.X
3.1. 4.1. 1. Orarul (pag. 16-17) - exerciţii de memorizare - activitate frontală şi
4.4. - exerciţii de dialog expresiv individuală
- orarul clasei, ghicitori

4. 2.1. 2.2. 2. Ce face ? (pag. 19) - exerciţii de formulări de întrebări pentru 1 - exerciţiul, conversaţia, 10.X
3.1. 3.3. Cine ? Ce face? (pag. 23- stabilirea sensului cuvântului observaţia
4.1. 4.3. 24) - exerciţii de rostire corectă şi fluentă a unor - activitate frontală,
mesaje individuală
- exerciţii de identificare a persoanelor care - ilustraţii, fişe de lucru
participă la acţiune
- exerciţii-joc de realizare a acordurilor
gramaticale
- exerciţii pentru intonarea interogativă a unei
expresii

5. 2.1. 3.1. 3. Numele şi prenumele - exerciţii de formulare de întrebări şi 1 - conversaţia, explicaţia, 17.X
3.4. 4.3. (pag. 21) răspunsuri observaţia
- exerciţii de corectare a pronunţiei - activitate frontală,
- exerciţii de diferenţiere a numelui şi individuală
prenumelui unei persoane
- jocuri de mimare a unor personaje
OBIECTIVE
NR. DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE DATA
CRT REFERINŢĂ CONŢINUTUL ORE
. ÎNVĂŢĂRII

III. LOCUINŢA ŞI
ÎMPREJURIMILE EI
6. 2.2. 3.2. 1. Strada (pag. 27) - exerciţii de povestire după imagini 1 - conversaţia, explicaţia 24.X
4.3. 4.4. - exerciţii de recunoaştere a mijloacelor de - semne de circulaţie,
transport ghicitori
- exerciţii de construire corectă a propoziţiilor - activitate frontală,
simple individuală
- exerciţii de memorizare

7. 2.2. 3.1. 2. Alimente (pag. 29) - exerciţii de identificare a imaginilor 1 - conversaţia, exerciţiul 7.XI
3.4. 4.3. - exerciţii de denumire a obiectelor şi rolul lor - imagini cu alimente
- exerciţii de povestire după imagini - activitate frontală,
- exerciţii de transformare a propoziţiilor individuală
simple în propoziţii dezvoltate - fişe de lucru

8. 2.2. 3.1. 3. Cu cine merg la plimbare - exerciţii de formulări de întrebări şi 1 - conversaţia, explicaţia, 14.XI
3.3. 4.1. ? răspunsuri observaţia
(pag. 32) - exerciţii de folosire corectă a cuvintelor de - activitate frontală
Familia (pag. 34) legătură
- exerciţii pentru reproducerea expresiei
mimico-faciale
- exerciţii-joc de realizare a acordurilor
gramaticale

9. 1.2. 2.2. 4. Unde sunt ele ? (pag. 37) - exerciţii de denumire a obiectelor din 1 - exerciţiul, conversaţia, 21.XI
3.4. 4.2. locuinţa personală observaţia
- exerciţii de relaţionare spaţială - activitate frontală,
- exerciţii de formulări de întrebări şi individuală
răspunsuri - fişe de lucru
- exerciţii de dialog expresiv

10. 1.2. 3.1. 5. Jocuri-exerciţii (pag. 40) - exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe 1 - conversaţia, explicaţia, 28.XI
3.4. 4.2. potrivite exerciţiul
- exerciţii joc-dialog cu onomatopee - activitate frontală,
- exerciţii aplicative pentru utilizarea individuală
semnelor de punctuaţie - texte suport
- exerciţii de înlocuire a cuvântului nou în
sinonime

IV. IARNA
11. 2.1. 2.2. 1. Cu ce mă îmbrac ? (pag. - exerciţii de identificare a imaginilor 1 -conversaţia, exerciţiul 5.XII
3.3. 3.4. 44) - exerciţii de corectare a pronunţiei - activitate frontală,
4.3. - exerciţii de exprimare a unor opinii individuală
- exerciţii de formulare de întrebări şi - ilustraţii
răspunsuri - fişe de lucru
- jocuri de mimare
OBIECTIVE
NR. DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE DATA
CRT REFERINŢĂ CONŢINUTUL ORE
. ÎNVĂŢĂRII

12. 2.1. 3.3. 2. Mijloace de transport - exerciţii de despărţire în silabe 1 - conversaţia, exerciţiul, 12.XII
3.4. 4.3. (pag. 46) - exerciţii de dicţie explicaţia, observaţia,
- exerciţii de formulare de întrebări şi povestirea
răspunsuri - activitate frontală
- exerciţii de povestire după imagini - fişe de lucru

13. 1.2. 2.2. 3. Jocuri de iarnă (pag. 50) - exerciţii de descriere a unor momente trăite 1 - conversaţia, exerciţiul, 19.XII
3.1. 4.3. - exerciţii de identificare a persoanelor care explicaţia, observaţia
participă la acţiune - activitate frontală,
- exerciţii de dicţie individuală
- fişe de lucru

14. 2.2. 3.1. 4. Anul (pag. 52) - exerciţii de denumire a anotimpurilor, a 1 - conversaţia, exerciţiul, 16.I.2018
4.1. 4.4. lunilor anului explicaţia
- exerciţii de transformare a propoziţiilor - ilustraţii cu anotimpuri
simple în propoziţii dezvoltate - activitate frontală,
- exerciţii de formulare de întrebări şi individuală
răspunsuri - fişe de lucru

V. COMPORTAREA
CORECTĂ
15. 2.2. 3.1. 1. Spălătorul (pag. 54-55) - exerciţii de povestire după imagini 1 - conversaţia, explicaţia 23.II.2018
3.4. 4.3. - exerciţii de denumire a obiectelor şi rolul - ilustraţii
lor - activitate frontală,
- exerciţii de dialog expresiv individuală

16. 2.2. 3.1. 2. Ursul (pag. 59-60) - exerciţii de povestire după imagini 1 - conversaţia, jocul de rol, 30.II
3.3. 4.3. - exerciţii de formulare de întrebări şi exerciţiul
răspunsuri - activitate frontală şi
- exerciţi de corectare a pronunţiei individuală
- exerciţii de înlocuire a cuvântului nou în - fişe de lucru
sinonime

17. 2.1. 3.1. 3. Unde sunt ? (pag. 62-63) - exerciţii de transformare a propoziţiilor 1 -conversaţia, explicaţia,
3.4. 4.2. simple în propoziţii dezvoltate observaţia
- exerciţii de înţelegere a semnificaţiei - activitate frontală şi
antonimelor individuală
- exerciţii de relaţionare spaţială - fişe de lucru

18. 2.2. 3.1. 4. Lucrurile şcolarului (pag. -exerciţii de completare a propoziţiilor cu 1 -conversaţia, observaţia
3.3. 4.1. 35) cuvinte potrivite - activitate frontală şi
- exerciţii de recunoaştere a lucrurilor individuală
şcolarului şi rolul lor - imagini cu lucrurile
- exerciţii de corectare a pronunţiei şcolarului
PLANIFICAREASEMESTRUL II
Manual: LIMBA ROMÂNĂ, Clasa a III-a, Şcoli speciale-ajutătoare, Niculina Obrocea, Elena Nicolau, E. D. P., Bucureşti, 2000

OBIECTIVE
NR. DE UNITĂŢI DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE DATA
CRT REFERINŢĂ ÎNVĂŢARE. ORE
. CONŢINUTUL
ÎNVĂŢĂRII

I. LOCUINŢA
1. 2.1. 3.1. 1. Jucării (pag. 71) - exerciţii de corectare a pronunţiei 1 - exerciţiul, explicaţia, 13.II.2018
3.2. 3.3. - exerciţii de rostire corectă şi fluentă a unor conversaţia
mesaje - imagini cu jucării
- exerciţii de construire corectă a - activitate frontală
propoziţiilor simple
- exerciţii de identificare şi denumire a
jucăriilor

2. 2.1. 3.1. 2. În dormitor (pag. 73-74) - exerciţii de rostire corectă şi fluentă a unor 1 - conversaţia, exerciţiul 20.II.2018
3.2. 3.3. mesaje - imagini cu obiecte din
- exerciţii de construire corectă a dormitor
propoziţiilor simple - activitate frontală
- exerciţii de identificare şi denumire a
obiectelor din dormitor
27.II
3. 2.1. 2.2. 3. În sufragerie (pag. 76) - exerciţii de denumire şi denumire a 1 - conversaţia, exerciţiul
3.2. 4.1. obiectelor din sufragerie - activitate frontală,
4.4. - exerciţii de completare a propoziţiilor cu individuală
cuvinte - imagini cu obiecte din
potrivite sufragerie
- exerciţii de exprimare a unor opinii
6.III
II. PRIMĂVARA
4. 2.1. 2.2. 1. Primăvara în livadă - exerciţii de formulări de întrebări pentru 1 - exerciţiul, conversaţia,
3.1. 3.3. (pag. 78-79) stabilirea sensului cuvântului observaţia
4.1. 4.3. - exerciţii de identificare a persoanelor care - activitate frontală,
participă la acţiune individuală
- exerciţii-joc de realizare a acordurilor - ilustraţii, fişe de lucru
gramaticale

5. 2.1. 3.1. 2. De-a magazinul (pag. - exerciţii de formulare de întrebări şi 1 - conversaţia, explicaţia, 13.III
3.4. 4.3. 85) răspunsuri observaţia, jocul de rol
- exerciţii de corectare a pronunţiei - activitate frontală,
- jocuri de mimare a unor personaje individuală
- jocuri de rol: „La magazinul de jucării”, - jucării, articole de
„La magazinul de îmbrăcăminte” îmbrăcăminte

OBIECTIVE
NR. DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE DATA
CRT REFERINŢĂ CONŢINUTUL ORE
. ÎNVĂŢĂRII

6. 2.2. 3.2. 3. Când facem aşa? (pag. - exerciţii de povestire după imagini 1 - conversaţia, explicaţia 20.III
4.3. 4.4. 88) - exerciţii de construire corectă a propoziţiilor - ghicitori
simple - activitate frontală,
- exerciţii de stabilire a programului zilnic al individuală
elevului
- joc de rol: „Când facem aşa ?”

7. 2.2. 3.1. 4. Cum mă cheamă ? (pag. - exerciţii de identificare a imaginilor 1 - conversaţia, exerciţiul 27.III
3.4. 4.3. 91) - exerciţii de povestire după imagini - activitate frontală,
- exerciţii de transformare a propoziţiilor individuală
simple în propoziţii dezvoltate - fişe de lucru
17.IV.2018
8. 2.2. 3.1. 5. Ce fac ei ? (pag. 93) - exerciţii de formulări de întrebări şi 1 - conversaţia, explicaţia,
3.3. 4.1. răspunsuri observaţia
- exerciţii de folosire corectă a cuvintelor de - activitate frontală
legătură
- exerciţii pentru reproducerea expresiei
mimico-faciale
- exerciţii-joc de realizare a acordurilor
gramaticale
24.IV.2018
9. 1.2. 2.2. 6. Legume (pag. 96) - exerciţii de recunoaştere şi denumire a 1 - exerciţiul, conversaţia,
3.4. 4.2. legumelor observaţia, jocul de rol
- exerciţii de formulări de întrebări şi - activitate frontală,
răspunsuri individuală
- exerciţii de dialog expresiv - imagini cu legume
- joc de rol: „De-a Centrul de legume şi
fructe”

III. LUMEA
10. 1.2. 3.1. NECUVÂNTĂTOARELO - exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe 1 - conversaţia, explicaţia, 8.V.2018
3.4. 4.2. R potrivite exerciţiul
4.3. 1. Animale domestice (pag. - exerciţii joc-dialog cu onomatopee - activitate frontală,
100) - exerciţii aplicative pentru utilizarea individuală
semnelor de punctuaţie - imagini cu animale
- exerciţii de recunoaştere şi identificare a domestice
animalelor domestice
- exerciţii de recunoaştere şi identificare a
11. 2.1. 2.2. 2. Animale sălbatice (pag. animalelor sălbatice 1 -conversaţia, exerciţiul 15.V.2018
3.3. 3.4. 107) - exerciţii joc-dialog cu onomatopee - activitate frontală,
4.3. - exerciţii de corectare a pronunţiei individuală
- exerciţii de formulare de întrebări şi - imagini cu animale
răspunsuri sălbatice
- jocuri de mimare - fişe de lucru

12. 1.2. 3.1. 3. Animale domestice- - exerciţii de identificare a asemănărilor şi 1 -conversaţia, exerciţiul 22.V.2018
3.3. 3.4. animale sălbatice (pag.110) deosebirilor dintre animalele sălbatice şi - activitate frontală,
4.1. 4.3. animalele domestice individuală
- exerciţii joc de realizare a acordurilor - imagini cu animale
gramaticale sălbatice şi domestice
- exerciţii pentru intonarea interogativă a unei - fişe de lucru
expresii
- jocuri de mimare

OBIECTIVE
NR. DE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. RESURSE DATA
CRT REFERINŢĂ CONŢINUTUL ORE
. ÎNVĂŢĂRII

IV. CE AVEM ÎN JUR ?


13. 1.2. 2.2. 1. Ce meserie ai ? (pag. 103) - exerciţii de descriere a unor meserii 1 - conversaţia, exerciţiul, 29.V.2018
3.1. 4.3. - exerciţii de identificare a persoanelor care explicaţia, observaţia
participă la acţiune - activitate frontală,
- exerciţii de dicţie individuală
- exerciţii de mimare - fişe de lucru

14. 2.2. 3.1. 2. Cum este ? (pag. 131) - exerciţii de denumire a unor alimente 1 - conversaţia, exerciţiul, 12.VI
4.1. 4.4. - exerciţii de transformare a propoziţiilor explicaţia
simple în propoziţii dezvoltate - ilustraţii cu alimente
- exerciţii de formulare de întrebări şi - activitate frontală,
răspunsuri individuală

15. 2.2. 3.1. 3. Cum este afară ? - exerciţii de povestire după imagini 1 - conversaţia, explicaţia
3.4. 4.3. (pag. 115-116) - exerciţii de denumire a anotimpurilor - ilustraţii
- exerciţii de dialog expresiv - activitate frontală,
- exerciţii de formulare de întrebări şi individuală
răspunsuri

16. 2.2. 3.1. 2. Cuvântul potrivit (pag. - exerciţii de completare a propoziţiilor cu 1 - conversaţia, jocul de rol,
3.3. 4.3. 119) cuvântul potrivit exerciţiul
- exerciţii de formulare de întrebări şi - activitate frontală şi
răspunsuri individuală
- exerciţi de corectare a pronunţiei - fişe de lucru
- exerciţii de înlocuire a cuvântului nou în
sinonime

17. 2.1. 3.1. 3. La magazinul alimentar - exerciţii de transformare a propoziţiilor 1 -conversaţia, explicaţia,
3.4. 4.2. cu autoservire (pag. 121) simple în propoziţii dezvoltate observaţia
- exerciţii de recunoaştere şi denumire a - activitate frontală şi
unor alimente individuală
- joc de rol: „De-a magazinul alimentar cu - imagini cu alimente
autoservire” - fişe de lucru