Sunteți pe pagina 1din 2

ECUAŢII RAŢIONALE ŞI IRAŢIONALE


Să se rezolve în R următoarele ecuaţii:

1. √ x+7=5−x .

2. √ x2−x+1=x−2 .

3. √ x−1+ √2−x=1 .

Sinteze

ECUAŢII EXPONENŢIALE
Să se rezolve următoarele ecuaţii:

1
6 x=
1. 6 ; 2. 9 x=3 √3 ; 3. 32 x +1=27 ;

Sinteze
ECUAŢII LOGARITMICE
Să se rezolve în R următoarele ecuaţii:

1.
log 3 ( 2 x−1 )=3 ;

2.
log 3 ( x+1 )+ log 3 ( x +3 )=1

Sinteze