Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECTIE

I. Date generale:
Data:
Clasa: a-X-a
Disciplina: Matematica
Tema lectiei: Ecuatii si inecuatii exponentile si logaritmice. Sisteme de ecuatii exponentiale si logaritmice
Tipul lectiei: De formare a priceperilor i deprinderilor
Profesor : ARSU GABRIEL
Institutia de invatamant: CCD
Durata lectiei:
Locul de desfasurare: Sala de clasa
Conpetene generale :
1. Identificarea unor date si relaii matematice i corelarea lor n funcie de contextul n care au fost
definite.
!. "tili#area algoritmilor i a conceptelor matematice pentru caracteri#area local$ sau glo%al$ a unei
situaii concrete.
Competene specifice :
C.1. "tili#area ec&i'alenei dintre %i(ecti'itate i in'ersa%ilitate n trasarea unor grafice i n re#ol'area
unor ecuaii alge%rice.
C.!. Interpretarea) pe %a#a lecturii grafice) a propriet$ilor alge%rice ale funciilor exponentiale i logaritm
C.*. "tili#area ec&i'alenei dintre %i(ecti'itate i in'ersa%ilitate n re#ol'area unor ecuaii alge%rice
C.+. Exprimarea analitic$ si sintetic$ a caracteristicilor matematice ale unor ecuatii exponentiale)
logaritmice) inecuaii exponeniale i logaritmice

II.1. Obiectivele operationale
O1 , Insusirea notiunii de ecuatie exponentiala si logaritmica) sistem de ecuatii exponentiale si
logaritmice n %a#a exemplelor
O2 , Identificarea termenilor care inter'in in astfel de ecuatii - sistem de ecuatii
O , Insusirea notiunilor de solutie si multimea solutiilor unor astfel de ecuatii i inecuaii
O! , Insusirea notiunilor de inecuatie exponentiala si logaritmica) re#ol'area sistemelor de inecuatii
exponentiale si logaritmice
O" , .plicarea corecta a notiunilor in re#ol'area exercitiilor
#trategia $i$actic%: acti'-participati'$.
&eto$e 'i proce$ee $i$actice : con'ersaia euristic$) exerciiul) demonstraia) munca
independent$.
&aterial $i$actic (tili)at : manual clasa a-X-a ) fie de lucru ) Soft didactic Microsoft
Mat&) /eoge%ra) /rap&) 0ot 1otatoes.
Tip(ri $e actit%i : frontal$) oral i indi'idual$.
Proce$ee $e eval(are: anali#a r$spunsurilor) o%ser'area sistematic$ a ateniei) 'erificarea
cantitati'$ si calitati'$ a temei) soft didactic.
II.2. &eto$e si proce$ee $e instr(ire: M1:Con'ersatia) M!:Expunerea) M*:Explicatia)
M+:Exercitiul) M2:Exemplificarea) M3:1ro%lemati#area
1
Evenimente *ctivitatea profesor(l(i *ctivitatea elevilor
#trategii $i$actice
Obiective
&eto$e
$e
invatare
&i+loace
$e
invatare
!"r#ani$area
clasei pentru
lectie
,salutarea ele'ilor
-efectuarea pre#entei ele'ilor) notarea in catalog a
a%sentilor) 'erificarea existentei resurselor materiale
necesare
-Ele'ul de ser'iciu raportea#a a%sentii M1 Catalog !4
%!&erificarea
cunostintelor
anterioare
-are loc 'erificarea temei si re#ol'area e'entualelor
neclaritati - nelamuriri intalnite
-'erificarea si reactuali#area cunostintelor predate
anterior Calculul oral
-Comunicarea re#ultatelor - pro%lemelor
intampinate in re#ol'are
M1)M!)
M*)M+)
M3
Creta
5a%la
Caiet
*4
'!Consolidarea
(i fi)area
cuno(tin*elor
-.nuntarea si scrierea pe ta%la a titlului lectiei:
6 Ecuatii si inecuatii exponentile si logaritmice7
-Informarea ele'ilor asupra o%iecti'elor principale
ale lectiei
-Comunicarea notiunilor si definitiilor importante ce
inter'in
1-Ec(atii e.ponentiale
-definirea notiunii de ecuatie exponentiala
Observatii : Anexa 1
-.tunci cand a'em de re#ol'at o ecuatie
exponentiala) 'om proceda astfel : folosind di'erse
su%stitutii precum si proprietatile functiei
exponentiale) 'om cauta s-o reducem la re#ol'area
unor ecuatii simple) de regula de gradul intai sau al
doilea.
-Cele mai multe ecuatii exponentiale sunt reducti%ile
la forma :
a
8 9 x f
: %) a;<)%;<)a 1
Datorita in(ecti'itatii functiei logaritmice) aceasta
ecuatie este ec&i'alenta cu :

a
b
b x f
a
lg
lg
log 8 9 = =
-Ele'ii notea#a in caiet titlul lectiei :
6Ecuatii si inecuatii exponentile si
logaritmice 7
- Ele'ii notea#a in caiete notiunile
scrise pe ta%la
-Ele'ii 'or scrie dupa dictare in caiete
definitia data de cadrul didactic:
Definitie : Ecuatia exponentiala este o
ecuatie in care necunoscuta este
exponent sau o ecuatie in care este
exponent o expresie care contine
necunoscuta
-Ele'ii 'or trece in caiete o%ser'atiile si
se 'a re#ol'a la ta%la fiecare din
exemplele date
M!)M*)
M2
reta
5a%la
Caiet =1) =!) =*
124
!
'! Consolidarea
(i fi)area
cuno(tin*elor
-"nele ecuatii exponentiale se aduc la forma mai
generala :
a
8 9 x f
:a
8 9 x g
unde tinand cont de in(ecti'itatea functiei
exponentiale) deducem ca f9x8:g9x8.
Exemple :
18 S$ se re#ol'e ecuaia :
3!2 2
!
!
=
x x
!8 S$ se re#ol'e ecuaia :
! +
> *
!

=
x x x
.
-Ele'ii 'or nota in caiete re#ol'arile
propuse si se 'a re#ol'a si la ta%la
cate'a din aplicatii :
18
=

3!2 2
!
!
x x
< 3
+ ! 2 2
!
! + !
!
=
= =

x x
x x
x x
.
1rin re#ol'area ecuaiei de gradul
doi se o%in soluiile : S : ?!)*@.

!8
! +
> *
!

=
x x x

< *
8 ! 9 ! + * *
!
! 8 ! 9 ! +
!
=
= =

x x
x x x
x x x
.
1rin re#ol'area ecuaiei de gradul
doi se o%in soluiile : S : ?<)*@
M!)M*)
M2)M3
M!)M*)
M+)M2)
M3
Creta
5a%la
Caiet
Soft
didactic
&icrosoft
&at/0


Creta
5a%la
Caiet
=1) =!) =*
=1) =!)
=*) =2
*
'! Consolidarea
(i fi)area
cuno(tin*elor
*8 S$ se re#ol'e ecuaia :
1 !
* !
+
=
x x
*8 1e %a#a in(ecti'it$ii funciei
logaritmice se o%ine prin
logaritmare n %a#a 1< ecuaia
ec&i'alent$ :
! lg * lg !
* lg
* lg 8 ! lg * 9lg
* lg 8 1 ! 9 ! lg

=
=
+ =
x
x
x x
.
M!)
M*)M2
1rap/0

Creta
5a%la
Caiet
1eogebr
a) =1) =!) =*
124
+
'! Consolidarea
(i fi)area
cuno(tin*elor
+8 S$ se re#ol'e ecuaia : !A! ! + = +
x x
2-Ec(atii logaritmice
-definirea notiunii de ecuatie logaritmica
Observatii : Anexa 2
-Bolosind in(ecti'itatea functiei exponentiale) a'em
ca re#ol'area unei ecuatii de tipul :
log 8 9 x g f9x8:%
b
x g x f 8 9 8 9 =
Solutiile o%tinute 'or tre%ui sa satisfaca f9x8;<)
g9x8;<) g9x8 1) pentru care expresia
b
x g x f 8 9 8 9 =
are sens.
- .tunci cand a'em de re#ol'at o ecuatie logaritmica)
'om proceda astfel : folosind di'erse su%stitutii
precum si proprietatile functiei logaritmice) 'om
cauta s-o reducem la re#ol'area unor ecuatii simple)
de regula de gradul intai sau al doilea.
-Ce#ol'area ma(oritatii ecuatiilor de acest gen se
%a#ea#a pe in(ecti'itatea functiei logaritmice) si
anume din
+8 Se o%ser'$ o su%stituie de forma
< ) ! > = t t
x
: !A! ! + = +
x x

< !A! ! 8 ! 9
!A! ! 8 ! 9
!
!
= +
= +
x x
x x
.
Ecuaia de gradul doi ataat$
< !A!
!
= + t t ) are soluiile
@ 13 ) 1A ? t
. Ce'enind la
su%stituie) se accept$ numai t : 13.
Se o%ine + 13 ! = = x
x
-Ele'ii 'or nota in caiete definitia data
Definitie:Ecuatiile logaritmice sunt
ecuatiile in care expresiile ce contin
necunoscute apar ca %a#a sau ca
argument al unor logaritmi.
-Ele'ii sunt atenti la explicatii si la
expunerea teoriei) notand notiunile ce
inter'in si exemplele pre#entate
18 =%tinem x
!
-*xD>:x
!
si deci
M!)M*)
M+)M2)
M3
2ot
Potatoes
Creta
5a%la
Caiet
=1) =!)
=*) =2)
124
2
'!Consolidarea
(i fi)area
cuno(tin*elor
8 9 8 9 8 9 log 8 9 log x g x f x g x f
a a
= =
unde f9x8)g9x8;<.
Exemple :
18 Sa se re#ol'e ecuatia:logx9x
!
-*xD>8:!
!8 Sa se re#ol'e ecuatia:lg9x
!
-128:lg9x-*8
*8 S$ se resol'e ecuaia:!lg9x-18:
!
1
lgx
2
-lg x
*x:>)x:*
Deoarece pentru x:*;<)expresia
x
!
-*xD> este po#iti'a)re#ulta ca x:* este
solutie a ecuatiei
!8Deducem ca x
!
-12x:x-*:; x
!
-x-1!:<
adica x1:+)x!:-*.
Deoarece pentru x!:-* o%tinem x-*:-*-
*:-3E<)re#ulta ca x!:-* nu este solutie a
ecuatiei.Deci numai + este solutie.
*81unem de la nceput condiiile
x-1;<)x;<)pentru a a'ea sens expresiile
lg9x-18)lg x
2
) ) x lg x .
Ecuia se mai scrie:
!lg9x-18:
!
2
lgx-
!
1
lgx :;
!lg9x-18:!lgx.
1rin urmare)lg9x-18:lgx)de unde
o%inem x-1:x)-1:<)contradicieFre#ult$
deci c$ ecuaia dat$ nu are soluii


M!)M*)
M+)M2)
M3
M!)M*)
M+)M2)
M3
Creta
5a%la
Caiet
Creta
5a%la
Caiet
=1) =!)
=*) =2
=1)=!)
=*)=2)
1<4
3
+8 S$ se re#ol'e ecuaia:lg9xDA8Dlg9*xD18:!
-#isteme $e ec(atii e.ponentiale si logaritmice
Exemple :
+81unem condiiile de
existen$ a logaritmilor:xDA;<)*xD1;<)
deci x;-
*
1
=%inem lg9xDA89*xD18:! i
deci 9xDA89*xD18:1<
!
:1<<.Ce#ult$
ecuaia *x
!
D!!x->*:< :;
x1:*)x!:-
*
*1
.Deoarece -
*
*1
E-
*
1
)
o%inem c$ * este singura soluie a
ecuaiei date.
- Se 'or re#ol'a la ta%la exercitiile
propuse) iar ele'ii 'or nota in caiete
solutiile:
18 Gu sunt necesare condiii de
existen$ pentru ecuaiile sistemului.
Mulimea maxim$ este RR. Dup$
transform$ri ale puterilor se o%ine
sistemul ec&i'alent :

=
=
+
+
* +
A + * 3
* *
* *
x y x
x y

= +
+ =
* +
A + * 3
x y x
x y

8@ * ) ! ?9
*
!
=

=
=
S
y
x
!8 Condiiile de existen$ pentru
M!)M*)
M+)M2)
M3 Creta
5a%la
Caiet
=+)=2)
1A4
A
18 S$ se re#ol'e sistemul :

=
=
+
+
1 !
! + 1 !
H1 * *
* !+* !A
x y x
x y

!8 S$ se re#ol'e sistemul :

= +
= +
! lg lg
+!2
! !
y x
y x
ecuaiile sistemului :

+
+

>
>
8 ) < 9
8 ) < 9
<
<
y
x
y
x
Se o%ine succesi' :

=
= +
! 8 lg9
+!2
! !
xy
y x

=
=

=
=
=
= +

=
= +
1<<
!2
1<<
+!2 ! 1<<
+!2
!
! !
p
s
p
p s
p xy
s y x
xy
y x
.Si
stemul simetric are soluiile simetrice

=
=
1<<
!2
p
s
@ !< ) 2 ? < 1<< !2
! ) 1
!
= + t t t

8@ 2 ) !< 9 8) !< ) 2 ?9 = S
.l doilea sistem simetric cu soluiile
ecuaiei ataate

=
=
1<<
!2
p
s

@ 2 ) !< ? < 1<< !2


! ) 1
!
= + + t t t )
nu 'erific$ condiiile iniiale ale
sistemului
-Ele'ii 'or re#ol'a la ta%la exercitiile
date si 'or nota in caiete solutiile si
re#ol'aile complete :
18Inecuaia nu are restricii)
H
!-Inec(atii e.ponentiale si logaritmice
-Ce#ol'area inecuatiilor ecuatiilor exponentiale si
logaritmice se %a#ea#a pe proprietatile de monotonie
ale functiilor exponentiale si logaritmice.S-a o%ser'at
din exercitiile anterioare ca atat functia exponentiala
cat si functia logaritmica sunt crescatoare daca %a#a
este supraunitara si descrescatoare daca %a#a este
su%unitara.
Exemple:
18 S$ se re#ol'e inecuaia :
H
1
!
+
!
>
x x
.
!8 S$ se re#ol'e inecuaia :
!A log 8 1 ! 9 log
*
*
1
> x
.
domeniul maxim fiind R.
Deoarece
*
!
H
1

= i folosind faptul
c$ %a#a este supraunitar$) se o%ine:
8 ) * 9 8 1 ) 9
< * + * +
! !
+
> + >
x
x x x x
!8 Domeniul inecuaiei este cerut de
8 F
!
1
9 < 1 ! + > x x . Deoarece
!A
1
log !A log
*
1 *
=
) re#ult$ c$
!A
1+
!A
!H
!
!A
1
1 ! < < < x x x )
Soluia inecuaiei este dat$ de
intersecia :
8
!A
1+
F
!
1
9 8
!A
1+
F 9 8 F
!
1
9 = + x
.nexa * Cine re#ol'$ mai repede
+! Tema pentru
acasa
-Se 'or dicta exercitiile pentru tema din manualul
dupa care se preda la clasa
Exemplu : se 'or lua in considerare pentru tema
exercitiile ! de la pagina +2) 1<)11)1! de la
pagina +3.
-Ele'ii isi notea#a tema in caiete
.nexa +
M1)M+ Creta
5a%la
Manual
Caiet
=1) =!)
=*) =+)
=2
14
,! Conclu$ii -Se 'erifica daca au ramas nelamuriri - neclaritati la
lectia pre#entata) respecti' in ceea ce pri'este
re#ol'area temei pentru acasa
-Ele'ii intrea%a e'entuale dificultati
M1)
M!)M*)
M3
Creta
5a%la
!4
>
1<