Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

FIȘĂ DE APLICAȚIE (10)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


3. Evaluarea cadrelor didactice în contexte profesionale didactice
3.1. „Obiectul evaluării”: de la evaluarea prin obiective, la evaluarea pe baza competențelor
profesionale ale cadrelor didactice

Sarcină de lucru:

Reflectați la următoarele întrebări:


1. Ce competențe trebuie să aibă profesorul pentru a realiza o evaluare obiectivă?

Profesorul trebuie să realizeze sau să adapteze experienţe de învăţare relevante care


încorporează instrumente şi resurse digitale pentru a promova capacitatea de învăţare şi
creativitatea elevilor. Sunt necesare competențele de comunicare.
Să ofere elevilor evaluări multiple şi variate, formative şi sumative, aliniate standardelor
de conţinut şi tehnologice şi să folosească datele rezultate în procesul de învăţare şi
predare.

2. În calitate de profesor evaluator, asistați la activitatea pe care dumneavoastră ați propus-o.


Formulați un criteriu cu trei indicatori de evaluare a activității cadrului didactic asistat.