Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi .…../……./……..... ca urmare a prelucrării regulilor de protectie


privind infectarea cu noul coronavirus la nivel individual cu elevii clasei ……………..….
Liceul Tehnologic G.J. Cancicov, Parincea.
Elevii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele măsuri generale de prevenție:
1. Spălati-vă pe mâini frecvent, cel putin 20 de secunde – cu apă și săpun si
dezinfectați-vă mainile la intrarea în școală sau sala de clasă, înainte si după ora de
sport, înainte si după folosirea toaletei sau ori de cate ori este nevoie– elimină virusul
dacă acesta se află pe mâini;
2. Practicați igiena respiratorie – când tușiți sau strănutați, acoperiți gura cu cotul flexat
cu un șervețel care va fi aruncat imediat la coș, apoi spălați mâinile cu apă și săpun
3. Nu dați mâna cu colegii voștri, evitati îmbrățisarile, nu faceți schimb de obiecte
personale( telefoane, tablete, pixuri, caiete etc);
4. Nu consumați în comun mâncarea sau băuturile- (nu beți apă din aceeași sticlă);
5. Nu schimbați locurile în bănci;
6. Evitați atingerea ochilor, nasului și a gurii 
7. Purtați corect masca atât în timpul orelor cât și in pauze ;

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal semnat de toţi elevii clasei ……..........
Liceil Tehnologic G.J. Cancicov Parincea.

Nr.
Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Diriginte,