Sunteți pe pagina 1din 20

Şcoala Gimnazială Manasia

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică

„ Viitorul începe azi!”


-Program de orientare şcolară şi profesională-

ARGUMENT
În lumea contemporană importanţa şi necesitatea orientării şcolare şi profesionale constituie un
adevăr de necontestat, care nu mai reclamă controverse. Este recunoscut faptul ca o bună orientare
determină implicarea adolescentului în definirea propriului său viitor, în clarificarea şi precizarea
proiectelor sale în conformitate cu aspiraţiile, interesele şi aptitudinile sale, armonizate cu cerinţele
sociale.
Nevoia orientării carierei apare pentru fiecare persoană ca urmare a unor factori, din care îi
enumerăm pe cei mai reprezentativi care duc la necesitatea acestei activităţi: creşterea complexităţii
structurii ocupaţionale şi organizaţionale a societăţii care face dificilă asimilarea şi organizarea datelor
necesare în alegerea carierei; schimbarea tehnologică rapidă care va cere adaptabilitate şi receptivitate;
creşterea interesului naţional în dezvoltarea potenţialităţii fiecărei persoane; căutarea intensă a valorilor
care să dea înţeles vieţii; necesitatea instruirii specializate pentru a obţine un loc de muncă; deziluzia
exprimată de unii tineri care au dificultăţi în ceea ce priveşte propria lor educaţie.
Succesul sau eşecul în profesie „construirea” unui comportament specific necesar adaptării la
un domeniu de activitate, procesul luării deciziei în alegerea unei ocupaţii, importanţa factorilor
intrinseci şi/sau extrinseci individului în dezvoltarea sa ca persoană utilă sieşi şi societăţii constituie
numai o parte din factorii care reclamă necesitatea orientării şcolare şi profesionale.

SCOP
Dezvoltarea abilităţilor elevilor clasei a VIII-a de a identifica cele mai potrivite instituții de învățământ
pe care doresc să le frecventeze pe viitor, dar și profesia pe care doresc să o aibă și mai ales pe care
cred că o pot îndeplini cu succes.

OBIECTIVE SPECIFICE:
 identificarea principalelor componente ale identităţii profesionale;
 conştientizarea necesităţii autocunoaşterii în dorinţa satifacerii aspiraţiilor profesionale;
 identificarea propriului profil psihologic (profesional);
 dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor responsabile în alegerea carierei;
GRUP ŢINTĂ:
 Beneficiari direcţi: elevi ai claselor a VIII-a A, B
 Beneficiari indirecţi: părinţi, cadre didactice.

RESURSE UMANE:
 Elevi;
 profesori diriginti;
 părinţi;
 consilier şcolar, Sandu Elena
.
RESURSE MATERIALE:
 fişe de lucru; flipchart, coli de flipchart, markere, laptop, videoproiector.

RESURSE DE TIMP:
 4 săptămâni/1 oră pe săptămână, semestrul I I, an şcolar 2019-2020

ACTIVITĂŢI:
1. „Cine sunt eu?, Imaginea de sine, Stima de sine”
2. „Interese personale!”
3. „Explorarea carierei și a mediului”
4. „Trasee educaționale și profesionale”
REZULTATE AŞTEPTATE:
Orientarea elevilor în procesul de alegere al carierei, dar mai ales a instituţiei de învăţământ pe
care doreşte să o urmeze în continuare, compatibilizarea propriilor aspiraţii şi aptitudini cu demersul
obţinerii carierei dorite. Perceperea consilierului şcolar ca fiind o resursă valoroasă în orientarea
şcolară şi profesională a elevilor, dar şi în motivarea elevilor în procesul de învăţare.

Consilier şcolar,
Prof. Sandu Elena

ACTIVITATEA 1
Clasa : a VIII-a
Tema: Cine sunt eu? Imaginea de sine/ Stima de sine
Durata: 50 min
Obiective: - să identifice câteva din propriile trăsăturile pozitive și puncte slabe;
- să exerseze deprinderi de autoexplorare și autocunoaștere;
- să identifice elemente pe care le au în comun cu ceilalți.
Strategie: exercițiu de energizare, explicația, exercițiul, conversația
Resurse: instrumente de scris, chestionare, foi de scris
Mod de realizare a activității:
1. Exercițiu de energizare „Ce aș fi fost dacă…?” - 5 min
Cereți elevilor să-și imagineze ce ar fi fost dacă nu ar fi fost oameni, având în vedere anumite
atitidini, calități, defecte, comportamente pe care le au în relațiile cu ceilalți. Atrăgeți-le atenția că nu
este vorba despre un animal, o floare, o pasăre, un copac etc, care le place, ci care are calități, defecte,
atitudini, moduri de a se comporta asemănătoare lor. (Exemplu: Dacă nu aș fi fost om aș fi fost un
câine pentru că sunt un prieten credincios și îmi place să îi apăr pe cei care au nevoie ). După 1 minut
de gândire, 4-5 elevi care doresc sau care îi puteți numi își vor prezenta opțiunea în fața clasei.
2. Aplicare CHESIONAR - 10 min
Distribuiți foile cu Chestionarul din Anexa 1. Explicați elevilor că trebuie să răspundă cât mai sincer
la toate întrebările chestionarului, pentru că acest exercițiu îi ajută să se cunoască mai bine.
3. Discuții pe marginea răspunsurilor date în chestionare - 15 min
Discuția ar putea fi ghidată astfel încât:
 Cât mai mulți elevi să aibă ocazia să-și prezinte răspunsurile;
 Colegii să-și dea feedback;
 Să insiste pe răspunsul la întrebarea 7 care evidențiază gradul de autocunoaștere, autoevaluare
și autoapreciere
Concluziile trebuie să accentueze faptul că autocunoașterea ne ajută să ne alegem o carieră potrivită.
Puteți da și câteva exemple sau puteți să încurajați elevii să dea exemple de situații în care s-a luat o
decizie corectă în ceea ce privește profesia. De exemplu, o persoană căreia îi face plăcere să îngrijească
florile și are o pasiune pentru aranjamentele florale, ar fi bine să își aleagă o profesie în acest domeniu
(grădinar, designer de grădini, etc.)
4. Aplicația STEAUA EU - 15 min
Cereți elevilor să deseneze pe foaia de scris o stea. Explicați-le că aceasta este STEAUA EU de la care
radiază înspre ceilalți diferite aspecte ale personalității lor (Exemplu: hărnicie, devotement, cinste,
corectitudine). Lăsați câteva minute să completeze astfel de aspecte. Elevii vor amplasa desenele astfel
încât să poată fi vizualizate de ceilalți. |În funcție de timpul disponibil, se vor citi cât mai multe foi.
5. Încheiere - 5 min
Se prezintă o schemă cu avantajele autocunoașterii și exemple de exerciții prin care își pot forma o
imagine de sine cât mai corectă și pentru a avea o stimă de sine cât mai ridicată.

Anexa 1
CHESTIONAR

Acest chestionar te va ajuta să te cunoști mai bine, să-ți faci o imagine de sine cât mai corectă. Nu
există răspunsuri corecte sau incorecte. Trebuie doar să citești cu atenție fiecare întrebare și să răspunzi
cât mai sincer. Spor la lucru!
1.Ți s -a întâmplat vreodată să te gândești la însușirile tale?
Da Nu

2. Dacă da, care crezi că sunt cele mai importante calități ale tale?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Ce calități apreciază cei din jurul tău la tine?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Cu cine ai vrea să semeni? De ce?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Care crezi că sunt punctele tale slabe?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Consideri că rezultatele obținute la școală sunt pe măsura posibilităților tale reale? (Analizează, dând
exemple de discipline la care ești mulțumit de felul în care muncești și discipline unde ai putea mai
mult)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ce meserie/ profesie ți-ai dori să ai și din ce motive?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexa 2
STEAUA EU

EU

ACTIVITATEA 2
Clasa : a VIII-a
Tema: Interesele personale
Durata: 50 min
Obiective: - să explice termenul „interese”;
- să descrie pe scurt cele 6 tipuri de personalitate după Holland;
- să - și identifice interesele dominante;
- să exerseze deprinderi de lucru în grup.
Strategie: exercițiu de energizare, explicația, exercițiul, conversația;
Resurse: fișe cu Chestionarul de interese, foi, instrumente de scris.
Mod de realizare a activității:
1. Exercițiu de energizare: „Mă interesează… și nu mă interesează…” - 5 minute
Cereți fiecărui elev să completeze propoziția „Mă interesează… și nu mă interesează…” astfel încât
să i se potrivească. (Exemplu: Mă interesează ce spun colegii despre mine și nu mă interesează dacă
într-o zi iau o notă proastă).
2. Completarea chestionarului de interese de tip Holland- Anexa 1-25 minute
Fiecare elev va primi câte un chestionar. Explicați-le că va trebui să acorde 0 - activității care nu îi
interesează, 1 - activității care îi este indiferentă și 2 - activității care îi interesează.
Se citesc cele 120 de întrebări, apoi elevii fac totalul pentru a afla care este codul lor de
personalitate.
3. Prezentarea teoriei lui John Holland - 5 minute
Prezentați cele 6 tipuri de personalitate, în funcție de preferințele manifestate față de obiecte, date,
idei sau oameni. (Oamenii realiști, oamenii investigative, artiștii, oamenii sociali, oamenii
întreprinzători, oamenii convenționali).
4. Discuție pe marginea interpretării chestionarelor -10 minute
Cereți-le să se grupeze în funcție de rezultatele obținute în 6 grupuri de lucru. Punctați pentru
fiecare grup în parte caracteristicile predominante.
5. Aplicație-5 minute
Cereți fiecărui grup să identifice cât mai multe meserii/ profesii care li s-ar potrivi în funcție de
interesele mainifestate. Listele vor fi afișate și prezentate.
6. Evaluarea activității
Cereți fiecărui elev să numească un lucru pe care l-a aflat în această activitate.

Anexa 1
Chestionar de interese profesionale
Testul Holland - rețeta sigură de a-ți allege profesia

Credeți că v-ați orientat correct spre un anumit liceu și , implicit spre o viitoare carieră?
În doar 45 de minute, puteți verifica ce tip de personalitate aveți. dacă vă aplicați
chestionarul de interese Holland. Acest test standard vă va ajuta să vedeți dacă sunteți realist
(motor), investigative (intelectual), artistic (estetic), social (de susținere), întreprinzător
(persuasiv) sau convențional (conformist). Holland, psiholog, autorul testului, afirmă că, pentru
orice tip de personalitate, ocupația care conține caracteristici similar tipului respectiv îi oferă
individului o satisfacție mare, deoarece oamenii caută medii profesionale, ocupații care să le
permit să-și exercite deprinderile și aptitudinile, să-și exprime opiniile și valorile.
Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la următoarele 120 de întrebări, care încep cu
„Ți-ar plăcea să…?” dacă respective activitate îți place, acordă-ți 2 puncte, dacă îți este
indiferentă 1 punct, iar dacă îți displace 0 puncte. Notează fiecare punctaj în spațiul indicat și
apoi calculează rezultatele finale.
Cel mai mare scor îți indică ce tip de personalitate ai!

Realist
Caracteristici
Este caracterizat prin tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care presupun manipularea obiectelor,
instrumentelor, maşinilor; are ingeniozitate tehnică şi spirit practic. Îi plac activităţile în aer liber, are
dificultăţi în a-şi exprima sentimentele, îi place să construiască şi să repare.
Posibile profesii  : - inginer mecanic, opticia, poliţist, constructor, arheolog, tâmplar, tehnician dentar,
bijutier, electrician, instalator

Investigativ
Caracteristici
Îi place să rezolve sarcini abstracte, să înţeleagă şi să organizeze lumea. Are abilităţi matematice,
ştiinţifice, este analitic şi curios. Nu îi plac regulile şi nici să lucreze în echipă. Este original şi creativ.
Se îndreaptă spre domenii care implică cercetare şi investigare.
Posibile profesii: informatician, economist, consultant management, chimist, biolog, fizician,
antropolog, farmacist, psiholog, inginer de system, geograf, geolog

Artistic
Caracteristici
Este caracterizat de imaginaţie, creativitate, atras de activităţi mai puţin structurate, care îi lasă
posibilitatea de a se exprima. E sensibil, preferă să lucreze singur, are nevoie de comunicare
individuală. Preferă relaţionarea indirectă, prin exprimarea artistică.
Posibile profesii: actor, architect, fotograf profesor de teatru, dans, designer în publicitate, designer de
modă, designer de interioare, editor, jurnalist
Social
Caracteristici
Este interesat de activităţi care implică relaţionarea interpersonală. Îi place să i se acorde atenţie. Are
deprinderi verbale, sociale, este cooperant şi generos. E atras de activităţi care presupun informarea,
pregătirea, dezvoltarea.
Posibile profesii: professor, psiholog, asistent medical, medic, asistent social, logoped, mass-media,
poliţist
Întreprizător
Caracteristici
Preferă lucrul în echipă, mai ales cu scopul de a conduce, de a ocupa locul de lider. Are dorinţa de
putere, de statut social, are abilităţi de comunicare şi ştie să se facă înţeles. Este entuziast şi încrezător
în sine.
Posibile profesii  :manager, publicitate, avocat, procuror, relaţii cu publicul, agent de asigurări,
jurnalist, agent de turism

Convenţional
Caracteristici
Este stabil, are respect faţă de reguli. Preferă activităţile care solicită manipularea ordonată,
sistematizarea datelor, informaţiilor. Are abilităţi de secretariat, matematice. Atent la detalii. Vrea să
ştie ce se aşteaptă de la el.
Posibile profesii: contabil, casier, analist financiar, secretară, bibliotecar, operator telefonie, operator
calculator, asistent administrativ

Ţi-ar plăcea... ?

1. Să repari ceasuri şi bijuterii?


2. Să fii numărător de bani (de exemplu persoana care să primească şi să dea bani la o bancă)?
3. Să discuţi cu diverşi oameni despre problemele ce privesc comunitatea?
4. Să faci experienţe ştiinţifice?
5. Să conduci un departament administrativ?
6. Să cânţi pe o scenă?
7. Să repari motoare de automobile?
8. Să înregistrezi datele financiare ale unei firme?
9. Să ajuţi persoanele handicapate fizic să se pregătească pentru o meserie?
10. Să foloseşti microscopul pentru a studia celule şi bacterii?
11. Să cumperi marfă pentru un magazin mare?
12. Să fii artist?
13. Să faci mobilier?
14. Să lucrezi cu calculatorul sau cu un copiator într-un birou?
15. Să ajuţi pe cei neajutoraţi (handicap, bătrâni, copii cu probleme)?
16. Să citeşti cărţi, reviste ştiinţifice?
17. Să fii manager de vânzări?
18. Să scrii scurte povestiri?
19. Să lucrezi pe o macara?
20. Să faci rezervări pentru zboruri de avioane, pentru hoteluri într-un birou de voiaj?
21. Să fii profesor sau învăţător?
22. Să faci muncă de cercetare într-un laborator fizic?
23. Să înregistrezi muncitori care au nemulţumiri la locul de muncă?
24. Să faci desene animate?
25. Să fii dulgher?
26. Să fii expert contabil (verificare)?
27. Să studiezi sociologia, adică cum trăiesc oamenii împreună (grupurile sociale)?
28. Să faci studii ştiinţifice despre Soare, Lună, planetă, stele?
29. Să câştigi bani din comerţ sau la bursa de valori?
30. Să predai muzica în şcoli?
31. Să asamblezi componentele unui echipament stereo?
32. Să verifici bugetul unei firme?
33. Să dai sfaturi privind legislaţia oamenilor săraci?
34. Să studiezi cauzele bolilor de inimă?
35. Să conduci un restaurant mare?
36. Să scrii un roman?
37. Să fii electrician?
38. Să ţii evidenţa mărfurilor, a ceea ce se consumă la o firmă?
39. Să ai grijă de oameni bolnavi?
40. Să utilizezi matematica pentru a rezolva o problemă tehnică şi ştiinţifică?
41. Să te ocupi de politica administrativă?
42. Să organizezi/regizezi piese de teatru?
43. Să conduci un tractor cu remorcă?
44. Să lucrezi cu cifre într-un birou de afaceri?
45. Să ajuţi persoanele care au ieşit din închisoare să îşi găsească un loc de muncă?
46. Să fii medic chirurg?
47. Să fii vicepreşedinte de bancă?
48. Să fii cântăreţ de jazz?
49. Să faci, repari, refinisezi mobilă?
50. Să studiezi o firmă şi să elaborezi un sistem contabil pentru nevoile sale financiare?
51. Să înveţi să califici adulţi pentru o meserie?
52. Să fii biolog marin?
53. Să fii jurisconsultul unei firme?
54. Să citeşti articole despre muzică şi artă?
55. Să utilizezi şi să repari echipament de radio, telegraf?
56. Să supervizezi personalul administrativ al unui oficiu?
57. Să ajuţi oamenii în alegerea unei cariere?
58. Să examinezi efectele aerului poluat asupra mediului?
59. Să ocupi o poziţie de lider?
60. Să fii designerul reclamelor pentru reviste sau TV?
61. Să instalezi sau să repari telefoane?
62. Să urmezi un curs de matematică pentru afaceri?
63. Să supraveghezi persoane care au încălcat legea?
64. Să inventezi un nou tip de echipament tehnic?
65. Să fii agent imobiliar?
66. Să studiezi operele marilor muzicieni?
67. Să lucrezi în construcţii?
68. Să controlezi actele băncilor pentru a descoperi greşeli?
69. Să participi la strângerea fondurilor de caritate?
70. Să faci cercetare ştiinţifică cu privire la utilizarea energiei solare?
71. Să lucrezi pentru a convinge guvernul să adopte o anumită măsură?
72. Să scrii o piesă de teatru?
73. Să montezi dispozitive electrice?
74. Să utilizezi calculatorul pentru a prelucra date contabile?
75. Să planifici activitatea altora?
76. Să lucrezi la realizarea unei inimi artificiale?
77. Să promovezi dezvoltarea unei noi pieţe de aprovizionare a populaţiei?
78. Să compui muzică sau să faci aranjamente muzicale?
79. Să construieşti etajere pentru cărţi?
80. Să urmezi un curs de contabilitate?
81. Să dai primul ajutor?
82. Să fii asistent medical de laborator?
83. Să faci afaceri, comerţ?
84. Să dirijezi o orchestră simfonică?
85. Să fii antreprenor în construcţii de locuinţe?
86. Să introduci informaţii în calculator?
87. Să lucrezi în calitate de consilier familial?
88. Să urmezi un curs de biologie la o şcoală sau universitate?
89. Să fii legiuitorul care să medieze disputele dintre sindicate şi patronat?
90. Să scrii reportaje pentru reviste?
91. Să faci jucării din lemn?
92. Să ţii evidenţa încasărilor pentru lucrările efectuate?
93. Să ajuţi copii cu tulburări mentale?
94. Să cercetezi, să cauţi un remediu contra cancerului?
95. Să fii judecător?
96. Să pictezi peisaje?
97. Să lucrezi ca paznic sau custode?
98. Să operezi într-un registru de încasări?
99. Să înveţi să ajuţi oameni în suferinţă?
100. Să conduci studii ştiinţifice privind controlul bolilor plantelor?
101. Să recrutezi şi să angajezi oameni pentru o mare firmă?
102. Să scrii scenarii TV?
103. Să conduci un autobuz?
104. Să fii recepţioner la un hotel?
105. Să studiezi psihologia?
106. Să fii medic care să ajute la prevenirea bolilor?
107. Să călătoreşti prin ţară pentru a vinde produsele firmei?
108. Să faci scenografie pentru piesele de teatru?
109. Să repari lucrurile din jurul casei?
110. Să fii funcţionar administrativ?
111. Să coordonezi programul sportiv pe un teren de sport?
112. Să faci studii ştiinţifice despre natură?
113. Să organizezi şi să coordonezi afaceri?
114. Să aranjezi muzica de fond pentru film?
115. Să repari mecanisme?
116. Să operezi cu cifre pe computer?
117. Să conduci discuţiile de grup pentru copii delincvenţi?
118. Să ajuţi cercetătorii ştiinţifici în laboratoarele lor experimentale?
119. Să fii manager de producţie?
120. Să faci recenzii de cărţi ca un critic literar?

Realist
Caracteristici
Este caracterizat prin tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care presupun manipularea obiectelor,
instrumentelor, maşinilor; are ingeniozitate tehnică şi spirit practic. Îi plac activităţile în aer liber, are
dificultăţi în a-şi exprima sentimentele, îi place să construiască şi să repare.
Posibile profesii
- inginer mecanic
- optician
- poliţist
- constructor
- arheolog
- tâmplar
- tehnician dentar
- bijutier
- electrician
- instalator
Investigativ
Caracteristici
Îi place să rezolve sarcini abstracte, să înţeleagă şi să organizeze lumea. Are abilităţi matematice,
ştiinţifice, este analitic şi curios. Nu îi plac regulile şi nici să lucreze în echipă. Este original şi creativ.
Se îndreaptă spre domenii care implică cercetare şi investigare.
Posibile profesii
- informatician
- economist
- consultant management
- chimist, biolog, fizician
- antropolog
- farmacist
- psiholog
- inginer de sistem
- geograf, geolog

Artistic
Caracteristici
Este caracterizat de imaginaţie, creativitate, atras de activităţi mai puţin structurate, care îi lasă
posibilitatea de a se exprima. E sensibil, preferă să lucreze singur, are nevoie de comunicare
individuală. Preferă relaţionarea indirectă, prin exprimarea artistică.
Posibile profesii
- actor
- arhitect
- fotograf
- profesor de teatru, dans
- designer în publicitate
- designer de modă
- designer de interioare
- editor
- jurnalist
Social
Caracteristici
Este interesat de activităţi care implică relaţionarea interpersonală. Îi place să i se acorde atenţie. Are
deprinderi verbale, sociale, este cooperant şi generos. E atras de activităţi care presupun informarea,
pregătirea, dezvoltarea.
Posibile profesii
- profesor
- psiholog
- asistent medical
- medic
- asistent social
- logoped
- mass-media
- poliţist
Întreprizător
Caracteristici
Preferă lucrul în echipă, mai ales cu scopul de a conduce, de a ocupa locul de lider. Are dorinţa de
putere, de statut social, are abilităţi de comunicare şi ştie să se facă înţeles. Este entuziast şi încrezător
în sine.
Posibile profesii
- manager
- publicitate
- avocat
- procuror
- relaţii cu publicul
- agent de asigurări
- jurnalist
- agent de turism

Convenţional
Caracteristici
Este stabil, are respect faţă de reguli. Preferă activităţile care solicită manipularea ordonată,
sistematizarea datelor, informaţiilor. Are abilităţi de secretariat, matematice. Atent la detalii. Vrea să
ştie ce se aşteaptă de la el.
Posibile profesii
- contabil
- casier
- analist financiar
- secretară
- bibliotecar
- operator telefonie
- operator calculator
- asistent administrativ

ACTIVITATEA 3
Clasa : a VIII-a
Tema: Explorarea cerierei și a mediului
Durata: 50 min
Obiective: - să numească cât mai multe ocupații/ meserii/ profesii;
- să aleagă 2 ocupații/ meserii/ profesii pe care ar dori să le urmeze;
- să analizeze ocupații/ meserii/ profesii pe care ar dori să le urmeze.
Strategie: exercițiu de energizare, explicația, exercițiul, conversația
Resurse: fișe de lucru, coli de flipchart, scotch, instrumente de scris, coli de xerox colorate.
Mod de realizare a activității:
1. Exercițiu de energizare „Mi-aș dori să fiu…” - 5 minute
Cereți elevilor ce meserie și-ar dori cel mai mult.
2. Lista meseriilor -10 minute
Împărțiți elevii în două grupe. Fiecare grupă de lucru va avea ca sarcină listarea a cât mai multor
meserii/ ocupații. La final, fiecare grupă își prezintă lista și se realizează o listă comună, din care se
elimină dublurile.
3. Aplicație „Meseria pe care mi-o doresc…”- lucru individual - 10 minute
Fiecare elev trebuie să-și amintească ce meserie a numit la începutul orei și să o scrie pe o coală de
hârtie verde. Apoi va trebui să se gândească la o altă meserie care ar putea să o facă și despre care
crede că i-ar plăcea. Aceasta va fi notată pe o coală de hârtie roșie. Pe fiecare coală de hârtie
(pentru fiecare meserie numită) elevii vor trebui să scrie cât mai multe caracteristici - lucruri pe
care le cunosc, folosindu-se de informațiile din Anexa 1.
4.Aplicație „Meseria pe care mi-o doresc…” - lucru în grup - 10 minute
Grupați colegii care au scris pe coala de hârtie verde aceeași meserie sau meserii înrudite.
Explicați-le că trebuie să discute cu colegii lor pentru a afla informații despre profesia pe care și-o
doresc și să-și completeze descrierea.
Regrupați elevii, asfel încât să lucreze împreună cei care au scris pe coala de hârtie roșie aceeași
meseie sau meserii înrudite. Reluași exercițiul.
5.Prezentare meserii - 10 minute
În funcție de timpul disponibil, câțiva elevi care doresc vor citi prezentarea meseriei lor.
1. Evaluarea activității
Cereți elevilor să spună un lucru pe care l-au aflat nou în această activitate.

Anexa 1
Meseria/ ocupația/ profesia
………………………………….
Scrie tot ce știi despre:
 Condițiile de muncă (Unde se desfășoară activitatea?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Responsabilitățile locului de muncă (Ce sarcini de lucru voi avea?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Deprinderile și aptitudinile necesare (Ce trebuie să știi și să știi să faci?)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Studii minime impuse și ce școli trebuie urmate
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Probabilități de angajare în țară și în străinătate
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Limitele posibile de câștig și alte avantaje
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
 Oportunități de ascensiune în carieră
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Orice alte informații pe care le știi despre această meserie/ ocupație/ profesie
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................
ACTIVITATEA 4
Clasa : a VIII-a
Tema: Trasee educaționale și profesionale
Durata: 50 min
Obiective: - să enumere ordonat elementele traseului educațional;
- să analizeze trasee educaționale diferite pentru o meserie/ ocupație/ profesie;
- să conceapă trasee educaționale profesionale diferite pentru o meserie/ ocupație/ profesie
pe care și-o doresc.
Strategie: exercițiu de energizare, prezentarea, exercițiul, conversația
Resurse: fișe de lucru, coli de flipchart, scotch, instrumente de scris, coli de xerox colorate.
Mod de realizare a activității:
1. Exercițiu de energizare „Ce poate fi după…?” - 5 minute
Cereți elevilor să răspundă cu ce le trece prin cap prima oară când aud întrebările dumneavoastră:
„Ce poate fi după zi?”, „Ce poate fi după mare?”, „Ce poate fi după un cal?”, „Ce poate fi
după casă?”, „Ce poate fi după o pisică?”, „Ce poate fi după clasa a VIII-a ?”, „Ce poate fi
după A?”, „Ce poate fi după vară?”, „Ce poate fi după un perete?”, „Ce poate fi după o
oră?”, „Ce poate fi după ușă?”, „Ce poate fi după linie?” etc.
2. Trasee educaționale - 20 minute
Prezentați/ discutați pe marginea schemei din Anexa 1 care este traseul educațional pe care îl pot
urma. Stimulați copiii să dea exemple.
Prezentați elevilor 3 trasee educaționale pentru profesia de contabil sau puteți concepe alte exemple
adaptate nevoilor elevilor. Important este ca elevii să înțeleagă că, pentru majoritatea profesiilor, au
mai multe variante educaționale prin care pot obține o calificare și mai multe oportunități de
practicare a profesiei.
3. Aplicație - Traseul meu educațional și profesional - 20 minute
Cereți elevilor să-și realizeze propriul traseu educațional și profesional pentru meseria care și-au
ales-o. În funcție de timpul disponibil, câteva trasee vor fi prezentate și discutate cu toată clasa.
Dacă observați că mai mulți elevi întâmpină dificultăți în îndeplinirea individual a sarcinii de lucru,
puteți forma grupe de 2-3 elevi sau puteți lucre 1-2 exemple la tablă.
4. Evaluarea activității
Cereți elevilor să spună cel mai important lucru pe care l-au învățat în această activitate.

Anexa 1
TRASEE EDUCAȚIONALE ȘI PROFESIONALE

Conform legii 1/2011, Legea educației naționale - Legea învățământului din România,
traseele educaționale sunt:

Educație timpurie
Învățământ primar

Învățământ secundar inferior


(gimnaziul)

Câmpul muncii Învățământ secundar superior Învățământ profesional


(liceul)

Câmpul muncii Învățământul postliceal Învățământ universitar

Câmpul muncii

Exemple de trasee educaționale pentru profesia


de CONTABIL

Contabilul este persoana care își desfășoară activitatea în compartimentul financiar -


contabil al unei unități publice sau private și realizează parțial sau în totalitate activitățile
acestui compartiment. Te poți califica în meseria de contabil urmând unul din traseele de mai
jos:
1.
Învățământ secundar inferior (gimnaziul)
Învățământ secundar superior (liceul)
Liceul tehnologic cu profil servicii (Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”)
Diplomă de technician în activități economice

Câmpul muncii
Poți profesa ca și contabil primar, fără drept de semnătură și ștampilă

2.
Învățământ secundar inferior (gimnaziul)

Învățământ secundar superior (liceul)


Liceul tehnologic cu profil servicii
1.Facultate cu specializare Contabilitate (ex. Specializarea Contabilitate și Informatică de
Gestiune din cadrul Facultății de Economie și Administrarea afacerilor, Universitatea de Științe
Economice București ) Dipldeomă de licență
2.Master - Contabilitate, expertiză și audit (Facultatea de Economie și Administrarea afacerilor)
Diplomă de master

Câmpul muncii
1.După terminarea facultății poți profesa ca și contabil angajat în funcții de economist, contabil
șef, director economic, auditor intern
2.După terminarea studiilor de master te poți angaja expert contabil, auditor financiar

Anumite studii de pregătire și formare profesională și promovarea unor examene prevăzute de


organismele profesionale care gestionaează profesiile din domeniul financiar contabil
(CECCAR - Corpul Experților Contabil și al Contabililor Autorizați din România, CAFR Camera
Auditorilor Financiari din România, CCF - Camera Consultanților Fiscali etc)

Câmpul muncii
Profesionist independent: expert contabil, evaluator,
auditor financiar, consultant fiscal
3
Învățământ secundar inferior (gimnaziul)

Învățământ secundar superior (liceul)


Liceul Tehnologic cu profil servicii sau orice alt liceu

Cursuri de calificare profesională organizate de AJOFM, Centre autorizate de formare


(Ex. Curs de inițiere pentru ocupația de contabil organizat de AJOFM - 2 luni;
Curs de contabilitate organizat de furnizori de Cursuri de perfecționare profesională acreditate de
către Ministerul Muncii și Ministerul Educației - 2 luni)

Câmpul muncii
Poți profesa ca și contabil angajat în funcții de economist, contabil, auditor intern

Anumite stagii de pregătire și formare profesională și promovarea unor examene


Prevăzute de organismele profesionale care gestionaează profesiile din domeniul financiar contabil
(CECCAR - Corpul Experților Contabil și al Contabililor Autorizați din România, CAFR Camera
Auditorilor Financiari din România, CCF - Camera Consultanților Fiscali etc.)

Câmpul muncii
Profesionist independent expert contabil

S-ar putea să vă placă și