Sunteți pe pagina 1din 1

Incasare dividende: raspunsul specialistului

 
Luam drept exemplu cazul unui asociat caruia i s-au acordat, in luna ianuarie 2019, dividende in
valoare neta de 45.000, acesta fiind si salariat al firmei. Vom afla de la specialist daca trebuie
depusa declaratia unica pentru anul 2019 si, daca da, cum trebuie completata
Pentru CASS datorata in cazul veniturilor din dividende se au in vedere dividendele incasate, asa
cum reiese din prevederile art. 170 alin. 2 lit. e din Codul fiscal.
Deoarece dividendele au fost achitate in cuantum de 45.000 lei in luna ianuarie 2019, rezulta ca a
fost depasit plafonul de 12 salarii de baza minime brute pe tara (12 x 2.080 lei = 24.960 lei), iar
asociatul va datora CASS pentru anul 2019 la suma de 24.960 lei x 10% = 2.496 lei. Faptul ca
asociatul realizeaza si venituri de natura salariala nu prezinta nicio relevanta deoarece potrivit
art. 154 alin. 1 lit. h 1 si alin. 2 din Codul fiscal sunt exceptate de la plata CASS persoanele fizice
care au calitatea de salariati, insa numai pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate
intelectuala. Cu alte cuvinte, in cazul veniturilor din dividende, pentru stabilirea obligatiei de
plata a CASS nu conteaza faptul ca persoana fizica beneficiara are si calitatea de salariat.
CASS datorata va fi declarata prin intermediul declaratiei unice, la capitolul II - sectiunea 2 - 
subsectiunea 2 (CASS) din formular, unde va fi inscris venitul estimat a fi obtinut (in fapt, deja
obtinut de 45.000 lei), iar programul va determina CASS aferenta. Declaratia unica se poate
transmite numai prin mijloace electronice de transmitere la distanta, respectiv prin intermediul
serviciului Spatiul privat virtual“ (SPV) ori pe site-ul e-guvernare.ro,cu semnatura electronica
calificata, asa cum se prevede la art. 122 alin. 5 din Codul fiscal si art. III din Instructiunile de
completare a declaratiei aprobate prin OPANAF 49/2019. Incepand cu anul 2019 declaratia nu
mai poate fi depusa prin posta cu confirmare de primire, aceasta modalitate fiind permisa doar in
2018 conform OPANAF 888/2018. Momentan, programul informatic pentru declaratia unica ce
se depune in 2019 inca nu este disponibil pe site-ul ANAF.
Referitor la termenul de depunere a declaratiei, potrivit art. 174 alin.10 din Codul fiscal
persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri dintre cele prevazute la
art.155 alin.1 lit. b-h din Codul fiscal (veniturile din dividende se incadreaza la lit. g - venituri
din investitii), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de
venituri, estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime
brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal,
sunt obligate sa depuna declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului. Astfel, dupa incasarea efectiva a dividendelor, asociatul va avea obligatia
depunerii declaratiei unice in termen de 30 de zile de la incasarii, textul art.174 alin. 10 din
Codul fiscal facand referire inclusiv la veniturile de natura celor din investitii – dividende, fara
nicio distinctie.
 

S-ar putea să vă placă și