Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VII a

Praznicele împărătești

Praznicele împărătești se mai numesc și sărbători domnești. Ele sunt împărțite în funcție
de datele, fixe sau schimbătoare, când se prăznuiesc. Astfel, cinci dintre acestea au
legătură directă cu data de prăznuire a Sfintelor Paști. Biserica a rânduit ca Învierea
Domnului să se sărbătorească în duminica ce urmează lunii pline de după echinocțiul de
primăvară (21 martie). Așadar, Duminica Floriilor, Înălțarea la cer, Pogorârea Sfântului
Duh și Sfânta Treime sunt sărbători cu dată schimbătoare.
Acestea sunt legate de Persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar cele mai
multe sunt rânduite în cinstea Mântuitorului Hristos. Astfel, Praznicele împărăteștine
amintesc de viața pământescă a Mântuitorului, începând cu Nașterea Sa (25 decembrie).
Tăierea împrejur (1 ianuarie) și Întâmpinarea Domnului (2 februarie) se referă la
aspectele ce țineau de împlinirea legii și ritualurile care aveau loc în tradiția iudaică.
Botezul Domnului (6 ianuarie) marchează începutul activității publice și de propovăduire
a Mântuitorului, la vârsta de 30 ani, așa cum prevedea Legea lui Moise. Schimbarea la
Față (6 august) este un prilej minunat de a descoperi legătura dintre Vechiul și Noul
Testament. Prin prezența celor trei apostoli, Petru, Ioan și Iacov, pe care Mântuitorul i-a
luat cu Sine pe Muntele Tabor, și a celor doi profeți, Moise și Ilie, se întărește ceea ce ne-
a arătat, de atâtea ori, Hristos: împlinirea Legii vechi prin descoperirea Fiului lui
Dumnezeu. Centrul praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor este Învierea Domnului sau
Sfintele Paști. Intrarea Domnului în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Înviere, și
Pogorârea Duhului Sfânt, la 50 de zile după Sfintele Paști, se sărbătoresc duminica. Luni,
a doua zi de Rusalii, prăznuim Sfânta Treime, cinstind pe Dumnezeu, Cel Unul în ființă și
întreit în persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Înălțarea Domnului marchează finalul
activității pământești a Mântuitorului și este sărbătorită, mereu, în a șasea joi după
Înviere. Tot între Praznicele împărătești este considerată și Înălțarea Sfintei Cruci (14
septembrie), rânduită în amintirea altarului de jertfă al Mântuitorului.