Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA SCOLARA - DOCUMENT

CURRICULAR

PROGRAMA SCOLARA - DOCUMENT CURRICULAR

Programa scolara este actul oficial care reda sintetic continuturile invatamantului


pe ani scolari sau pe cicluri de invatamant. Ea poate fi plasata pe urmatoarele planuri:

Programa ideala este definita de cei care o elaboreaza; 

Programa formala este cea care primeste adeziunea oficiala a statului si a


comisiilor scolare; Programa aparenta - care da parintilor si profesorilor sentimentul ca
ea reflecta punctul lor de vedere cu privire la ceea ce trebuie sa se invete; 

Programa operationala - cea care este predata elevilor;

 Programa traita - cea care este traita de elevi.

 Structura programei este urmatoarea: obiectivele (cadru, operationale, de


referinta); structura tematica a continutului; alocarea orientativa a numarului de ore pe
teme; indicatii metodice privitoare la realizarea predarii, invatarii si evaluarii

. O programa moderna cuprinde: Nota de prezentare obiectivele cadru,


obiectivele de referinta, continuturile, exemple de activitati de invatare, standarde
curriculare de performanta.

 Nota de prezentare - descrie parcursul obiectului de studiu respectiv,


argumenteaza structura didactica adoptata.

 Obiectivele cadru - sunt obiective cu grad ridicat de generalitate si de


complexitate, care se refera la formarea unor competente si atitudini specifice disciplinei
si sunt urmarite de-a lungul mai multor ani de studii. Ele se stabilesc in mod unic, la nivel
national si sunt cuprinse in programele scolare. Cu ele se opereaza in programele scolare
proprii invatamantului obligatoriu, respectiv pana in clasa a VIII-a (inclusiv in aceasta
clasa). Obiectivele cadru sunt finalitati educationale cu grad ridicat de generalitate si de
complexitate, care se refera la formarea unor competente si atitudini specifice disciplinei
si sunt urmarite de-a lungul mai multor ani de studii; ele se stabilesc in mod unic, la nivel
national si sunt. Obiectivele cadru contin finalitati de reper care definesc achizitiile care
se pot interioriza de catre educabili prin studiul disciplinei respective, in comun cu
celelalte discipline de invatamant din aria curriculara respectiva.
 Obiectivele de referinta - deriva din obiectivele de cadru. Obiectivele de referinta
specifica rezultatele asteptate ale invatarii si urmareste progresia in formarea capcitatilor
si achizitia de cunostiinte ale elvului de la an la altul. Acestea cuprind rezultate asteptate
ale invatarii pentru fiecare an de studiu si ele: ofera imaginea dezvoltarii progresive in
achizitii, de la un an de studiu la altul; creeaza premisele pentru centrarea actului didactic
pe aspectele formative ale invatarii; ofera o harta a evolutiei, urmaresc progresia in
achizitia de competente, capacitati si cunostinte specifice disciplinei.

 Continuturile - care pot fi valorificate pentru atingerea obiectivelor cadru si de


referinta si a competentelor generale si specifice solicitate prin curriculum; continuturile
sunt structurate si organizate in jurul unor teme;

 Exemple de activitati de invatare - care propun posibile modalitati concrete si


diverse de organizare a activitatii educationale in clasa. Ele sunt construite astfel incat sa
valorifice experienta cognitiva a elevilor, sa ii sprijine constructiv in activitatea de
cunoastere si sa permita valorificarea unor strategii didactice in contexte variate de
invatare;

 Standarde curriculare de performanta - reprezinta un sistem de referinta comun


si echivalent la sfarsitul unei trepte de scolaritate, care permite evidentierea progresului
realizat de elevi de la o treapta de scolaritate la alta (sunt standarde nationale) Ele sunt
criterii de evaluare a calitatii procesului de invatare, specificari de performanta care
indica gradul in care sunt atinse obiectivele curriculare, sunt insusite cunostintele, sunt
formate capacitatile si comportamentele stabilite prin curriculum.

 Caracteristicile standardelor curriculare de performanta: asigura conexiunile


necesare intre curriculum si evaluare; isi propun sa motiveze elevii pentru invatarea
activa; permit evidentierea progresului elevului de la o treapta de scolarizare la alta,
constituind un sistem de referinta comun pentru toti elevii la sfarsitul treptei de
scolarizare respective; se elaboreaza in functie de finalitatile educationale ale treptei de
https://formare.educred.ro/course/view.php?id=1009scolaritate si ale ciclului de
scolaritate, de obiectivele cadru si de referinta, de particularitatile psihologice ale elevilor
si de alti factori. Programele scolare sunt componente de baza ale Curricumului
National. Ele reprezinta instrumentul didactic principal care descrie conditiile invatarii
precum si criteriile dezirabile pentru reusita invatarii, conditii exprimate in termeni de
obiective, continuturi, activitati de invatare si standarde curriculare de
performanta. Programele reprezinta oferta educationala a unei anumite discipline
pentru un parcurs scolar determinat.