Sunteți pe pagina 1din 1

Rezervatii din Romania

Rezervatiile sunt locuri unice, de pământ sau de apa dintr-o tarastabilite de catre
guvern pentru a proteja ecosistemul, specii de plante si animale, cascade inlant,
formatiuni geologice sau locuri istorice si arheologice. Parcurile nationale si
rezervatiilese bazeaza pe biodiversitate tocmai pentru a proteja toate resursele
naturale.
Rezervatiile naturale sunt acele arii naturale protejate al caror scop este protectia
siconservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic,
faunistic, forestier,hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic.
În România primele arii protejate au fost constituite încă de la începutul
secolului(1925 – 1935), din dorinţa de a ocroti multe specii de floră şi faună rare
sau pe cale dedispariţie. Există o puternică concentrare a ariilor protejate în
spaţiul montan şi colinar, fiindcu mult mai mică în perimetrul câmpiilor şi luncilor.
Cele mai cunoscute parcuri naţionale care au intrat de mult în circuitul turistic(Ret
ezat, Rodna, Ceahlău, Munţii Apuseni, Bucegi, Domogled – Valea Cernei, DeltaDun
ării), nu au o dotare corespunzătoare în afară de cea din Munţii Retezat, Bucegi,
Rodna.
Marea varietate a cadrului natural, bogăţia florei şi faunei cu multe elemente
sudice alcăror areal îşi găseşte limita nordică în judeţul Caraş – Severin au creat
posibilitatea caîntinse teritorii să primească statutul de monument al naturii,
rezervaţie naturală sau parcnaţional.