Sunteți pe pagina 1din 4

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM VINERI 0 7 : 0 0 – 0 8 : 00 PM

Deschidere: Imnul 584 O, ce bucurie!


Predică: ”Divide et Impera!” Pastor Petre Danci
Închidere: Imnul 567 Ce bine e când frații!
Imnul 47

ÎNCHINARE PRIN RUGĂCIUNE SÂMBĂTĂ 10:00 – 10:30 AM

Deschidere: Imnul 80 O, Isus, ce dulce Nume!


Meditație și rugăciune

ȘCOALA DE SABAT SÂMBĂTĂ 10:30 – 11:40 AM

Diriginte de serviciu Nicu Mateiaș


Vestea Misionară
Instructor Lorin Jalbă
Închidere: Imnul 481 Isus, al vieții Domnitor!

ÎNCHINARE ȘI ADORARE SÂMBĂTĂ 12:00 – 01:30 PM

Deschidere: Imnul 374 Nu doresc alt bine, Doamne!


Anunțuri
Zecimi și Daruri Darurile sunt pentru World Mission
Rugăciunea de mijlocire Camelia Dubovici
Cor
Predică: ”Dilema atitudinii” Dr. Florin Tilihoi
Închidere: Imnul 360 Doamne, ia Tu viața mea!
Imnul 47

VENIȚI SĂ NE ÎNCHINĂM CU MULȚUMIRI S Â M B Ă T Ă 0 4 : 0 0 – 0 5 : 00 PM

Deschidere: Imnul 516 Fraților, sosit e ceasul!


Rugăciune
Predică: ” Primejdia desensibilizării” Pastor Petre Danci
Colectă pentru întreținerea localului
Închidere: Imnul 524 Lăsați lămpile acum să ardă!
Rugăciune
Imnul 47
MISIUNEA NOASTRĂ 2 CORINTENI 4:6

”Să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui
Isus Hristos!”

OBIECTIVUL PERSONAL PENTRU 2 0 15 2 PETRU 3:14

”Să fim găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină, și în pace!”

VIZIUNEA NOASTRĂ

 O Biserică unită, atașată adevărului Bibliei, trăind zilnic neprihănirea


Domnului Hristos în iubire pentru Dumnezeu și aproapele.
 O Biserică activă, vestind Evanghelia veșnică tuturor, pentru a-i aduce pe
toți la Domnul Hristos și la mântuirea Sa.
 O Biserică pregătită pentru revenirea Domnului Hristos.

PROGRAMUL SERVICIILOR RELIGIOASE

Predicare şi Închinare Vineri 0700 – 0800 pm


Şcoala de Sabat Sâmbătă 1030 – 1140 am
Predicare şi Închinare Sâmbătă 1200 – 0130 pm
Predicare şi Închinare Sâmbătă 0400 – 0500 pm

APUSUL SOARELUI
Astăzi 8:26 Vinerea viitoare: 8:29

PERSOANE DE CONTACT

Petre Danci - Pastor pdanci@azsny.org (516) 385-2112


Dikson Dumitrescu - Prezbiter (914) 497-4236
Octavian Mocanu - Prezbiter (732) 470-4126
Virgil Neagoș – Prezbiter (929) 382-0713
Ivan Dubovici - Prim Diacon (347) 392-8477
Camelia Dubovici - Secretar (646) 673-1713
Cristina Dumitrescu - Trezorier (914) 473-2078
Nicu Mateiaş - Şcoala de Sabat (646) 233-9922
Adina Bălan - Diriginte tineret (917) 202-9964
Daniel Bălan - Comunicații / Media (646) 359-6029
Lorin Jalbă - Dirijor / Organist (516) 581-6691

Prezbiter de serviciu Octavian Mocanu


TEXTUL SĂPTĂMÂNII 1 TESALONICENI 1:2,3

”Întotdeauna Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru voi toți și vă pomenim mereu în


rugăciunile noastre, amintindu-ne înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de
lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de răbdarea
voastră motivată de nădejdea în Domnul nostru Isus Hristos.”

GÂNDUL SĂPTĂMÂNII E. G. WHITE: FII ȘI FIICE ALE LUI DUMNEZEU , PAG 186

”Educați sufletul să fie plin de bucurie și de mulțumire, plin de recunoștință față


de Dumnezeu pentru iubirea Lui cea mare cu care ne-a iubit... Bucuria creștină
este chiar frumusețea sfințeniei... Un spirit bine dispus va promova fericirea în
cămin și va îmbunătăți în mare măsură propria sănătate.”

CITATUL SĂPTĂMÂNII E. G. WHITE: FAPTELE APOSTOLILOR, PAG 471

” Cea mai mare laudă pe care oamenii o pot aduce lui Dumnezeu este aceea de
a deveni canale consacrate prin care El să poată lucra. Timpul se scurge repede
în veșnicie. Să nu ezităm de a-i da lui Dumnezeu ceea ce este al Lui. Să nu-i refu-
zăm ceea ce, deși nu crează merite, nu poate fi reținut fără să ne aducă ruina. El
cere o inimă întreagă; dă-i-o; este a Lui, atât prin creațiune cât și prin răscum-
părare. El cere mintea ta; dă-i-o; este a Lui. El cere banii tăi; dă-i; sunt ai Lui.
”Voi nu sunteți ai voștri; căci ați fost cumpărați cu un preț”(1 Cor.6,19-20).
Dumnezeu cere închinarea din partea unui suflet sfințit, care s-a pregătit prin
exercitarea credinței ce lucrează prin iubire, spre a-I sluji. El prezintă înaintea
noastră idealul cel mai înalt, chiar desăvârșirea. El ne cere să fim totul și în mod
desăvârșit pentru El în această lume, după cum El este totul pentru noi înaintea
lui Dumnezeu.”

ANIVERSĂRI

Marin Bălan – 8 Iunie


Lorin Ciprian Jalbă – 13 Iunie
Ecaterina Drăgușin – 15 Iunie
13 IUNIE 2015