Sunteți pe pagina 1din 75

Sn tirea vie tii

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

n loc de prefa ta
n numerele de odinioar a ale revistei Revieiw and Herald din anul 1881, sub titlul general de Sn tirea au ap arut o serie de unsprezece articole bine alc atuite din pana Ellenei G. White. Scriind , n lucr dintr-o profund a experien ta arile lui Dumnezeu Si avnd mintea s i o inim a iluminate de Duhul Sfnt, dnsa a analizat atent toate elementele adev aratei sn tiri punndu-le n contrast cu diferite teorii gre site, populare privind acest subiect.. Si n aceea si decad a articolele men tionate au fost n ntregime extrase s i publicate n forma unei bro suri intitulate Sn tirea Biblic a, ap arnd n ianuarie 1889 s i constituind lucrarea principal aa bibliotecilor cercet atorilor Bibliei. Mult mai trziu, n anul 1937, acest material a v azut din nou lumina tiparului purtnd de data aceasta titlul pe care l are s i ast azi: Sn tirea Vie tii, cuprinzind ntregul material avut ini tial cu ad augarea unui singur paragraf din cartea. Profe ti s i Regi, a sa cum se prezint a acum. In forma, aceasta s i ind de multe ori tip arit a, [4] lucrarea a mbog a tit spiritual mii de vie ti. ntr-un nou format, dar f ar a vreo modicare a textului, acest material profund spiritual s i ve snic actual este din nou tip arit pentru o mai bun mai larga distribuire. Iar pentru o convenien ta a a cititorului, textele biblice sunt incluse n textul curent. Numai edi tia de fa ta este cuprins a n indexul scrierilor E.G. White, precum s i n referin tele Comentariului Biblic A.Z.S. n limba romn a, prima edi tie a ap arut n anul 1940, aceasta ind a doua edi tie. In speran ta c a a sa cum a constituit n trecut un mijloc de profund a ajutorare con-ducnd pe c aile mult dorite ale treptelor sn tirii va s i ast azi, rug am pe Cel Sfnt s a o c al auzeasc a n minile tuturor acelora ce doresc cu adev arat sn tirea. Editorii Bucure sti, 1993

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii n loc de prefa ta Capitolul 1 Adev arul n contrast cu teoriile false . . . . . . . . . . . 7 Isus osnde ste ndrept a tirea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Puterea sentimentului n locul ra tiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Timpul cerc arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Aducerea de roade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pentru ce a fost lep adat Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Blnde tea un rod al Spiritului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Dobndirea nerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Capitolul 2 Principiile de cump atare ale lui Daniel . . . . . . . . 15 ntmpinnd cercarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nu era ngust s i nici bigot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Un caracter f ar a defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Aprobarea lui Dumnezeu mai scump a dect via ta . . . . . . . . . . 17 Dumnezeu ap ar a pe servul S au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 St apnirea de sine o condi tie a sn tirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Capitolul 3 St apnirea poftelor s i a patimilor . . . . . . . . . . . . . 20 Un standard posibil de atins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 O jertf a f ar a defect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Excitantele s i narcoticele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Pofte care se r azboiesc cu suetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Fumatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ceaiul s i cafeaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Capitolul 4 Cuptorul de foc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Descoperea tainei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Chipul de aur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nici o team a de mnia mp aratului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 naintea Celui Nem arginit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 sn O integritate statornic as i o via ta tit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 tur O nv a ta a pentru cei frico si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Capitolul 5 Daniel n groapa cu lei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Un complot satanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 O pild a de curaj s i credincio sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 iv

Cuprins

Dumnezeul meu a, trimis pe ngerul S au . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 6 Rug aciunea lui Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seriozitate s i evlavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solul ceresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C autarea n telepciunii de la Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lui Daniel i se d a onoare mp ar ateasc a .................. Capitolul 7 Caracterul lui Ioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rennoit prin har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemple de transformarea caracterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mustrarea mndriei s i ambi tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ioan s i Iuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 8 Misiunea slujirii lui Ioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tema preferat a a lui Ioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntristat din cauza r at acirilor otr avitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nici un compromis cu p acatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu poate sn tire f ar a ascultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu nu s-a schimbat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 9 Ioan n exil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martorul lui Dumnezeu n-a fost adus la t acere . . . . . . . . . . . . Glasul naturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un p azitor al Sabatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adncit n Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maiestatea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O viziune despre Hristos, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umilin ta lui Ioan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 10 Caracterul cre stin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iubirea de Dumnezeu s i de oameni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imitnd modelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privilegiul de a una cu Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rug aciunea lui Pavel pentru biseric a .................... M asura sn teniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voin ta Lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 Privilegiul cre stinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... Via ta de credin ta de ispite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mpotrivire fa ta Privind cu ochiul credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n abu sirea Spiritului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deprinderi religioase drepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 35 35 36 37 38 40 41 41 43 44 45 46 46 48 48 50 51 52 53 54 54 56 56 57 59 59 60 61 62 63 63 65 65 66 66 67 68

vi

Sn tirea vie tii

Valoarea suetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 O lucrare progresiv a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 a lui Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Strig atul de biruin ta

Capitolul 1 Adev arul n contrast cu teoriile false


Sn tirea cerut a de Sntele Scripturi are de a face cu ntreaga : spiritul, suetul s noastr a in ta i trupul. Aici ne este ar atat a idea unei depline consacr ari. Pavel se ruga ca Biserica din Tesalonic s a se poat a bucura de aceast a mare binecuvntare. Dumnezeul p acii s a v a sn teasc a El nsu si pe deplin; duhul vostru, suetul vostru s i trupul vostru s a e p azite ntregi, f ar a prihan a la venirea Domnului nostru Isus Hristos 1 Tesaloniceni 5, 23. n lumea religioas a predomin a despre sn tire o teorie fals a, neadev arat as i primejdioas a n urm arile ei. Mul ti din acei care m arturisesc c a sunt sn ti nu nu adev arata sn tire. Sn tirea lor e alc atuit a din cuvinte s i din dorin ta de nchinare. Aceia care se str aduiesc cu adev arat s a dobndeasc a un caracter cre stin des avr sit nu- si vor ng adui niciodat a sa cread a c a ei ar f ar a p acat. Umblarea lor poate s a e f ar a cusur, ei pot ni ste reprezentan ti vii ai adev arului pe care l-au primit, dar cu ct si vor deprinde mai mult cugetul s a mediteze la caracterul lui Hristos s i cu ct se vor apropia mai mult de chipul Lui divin, cu att vor discerne mai l amurit des avr sirea Lui nep atat a [8] s i cu att mai adnc si vor sim ti nedes avr sirile lor. Aceia care pretind a sn ti ti dau o dovad a ndestul atoare c a sunt nc a departe de sn tenie. Ei nu reu sesc s a- si vad a lipsurile s i nedes avr sirile. Totu si, ei se privesc ca s i cnd ar oglindi chipul lui Hristos s i aceasta pentru c a nu-L cunosc cu adev arat. Cu ct stau mai departe de Mntuitorul lor, cu att li se pare c a sunt mai drep ti. Meditnd ns a cu r abdare s i cu ncredere umilit a la Isus, care a fost str apuns pentru f ar adelegile noastre s i care a purtat durerile noastre, vom putea nv a ta s a c alc am pe urmele Sale. Privind mereu la El, vom preschimba ti n asem anarea Sa divin a. Si cnd aceast a lucrare va s avr sit a n noi, atunci nu vom mai pretinde c a suntem neprih ani ti prin noi n sine, ci vom n al ta pe Isus Hristos s i vom sprijini suetele noastre neputincioase numai pe meritele Sale.

Sn tirea vie tii

Isus osnde ste ndrept a tirea de sine Mntuitorul a condamnat ntotdeauna ndrept a tirea de sine. El a nv a tat pe ucenicii S ai c a cea mai nalt a religie este aceea care se da ntr-un spirit blnd s pe fa ta i lini stit. El i sf atuie ste s a fac a faptele lor bune n t acere, nu pentru etalare, nu cu gndul de a l auda ti sau onora ti de oameni, ci spre onoarea lui Dumnezeu, a steptnd s a e r aspl ati ti n lumea viitoare. Si c a dac a ei s avr sesc fapte bune spre a l auda ti de oameni, atunci nici o r aspl atire nu vor primi de la Tat al lor ceresc. Hristos a nv a tat pe urma sii S ai s a nu se roage ca s a e auzi ti de oameni. Ci tu, cnd te rogi intr a n od ai ta ta, ncuie- ti u sa s i [9] roag a-te Tat alui T au care este n ascuns; s i Tat al t au, care vede n ascuns, ti va r aspl ati Matei 6, 0. Asemenea cuvinte ie site de pe buzele lui Hristos, ne arat a c a El nu prive ste cu mul tumire acel fel turile Sale, rostite de evlavie, att de obi snuit printre farisei. nv a ta de pe Muntele Fericirilor, arat a c a faptele de binefacere trebuie s a e s avr site cu noble te s i c a serviciile divine r aspndesc cel mal bun miros, atunci cnd sunt mplinite ntr-un spirit lipsit de preten tie, ntr-un mod blnd s i umilit. Gndurile curate sn tesc fapta. de voin Adev arata sn tire nseamn a supunere deplin a fa ta ta lui Dumnezeu. Cugetele s i sentimentele de r azvr atire sunt atunci biruite, , care p . iar glasul lui Isus treze ste o nou a via ta atrunde ntreaga in ta Aceia care sunt cu adev arat sn ti ti nu- si vor pune propria lor p arere ca m asur a a drept a tii sau nedrept a tii. Ei nu sunt nici bigo ti dar nici drep ti n ochii lor proprii; ei sunt gelo si pe ei n si si, temndu-se mereu s a nu piard a f ag aduin ta prin nemplinirea tuturor condi tiilor pe care se sprijinesc f ag aduin tele. Puterea sentimentului n locul ra tiunii Mul ti dintre cei ce m arturisesc a sn ti ti sunt cu totul str aini de lucrarea harului asupra inimii lor. cnd ace stia sunt pu si la prob a s i cerca ti sunt g asi ti ca farisei cu ndrept a tirea lor de sine. Ei nu pot suporta nici o mpotrivire. Ei las a la o parte ra tiunea s i judecata s i se sprijinesc n totul numai pe sentimentele lor, ntemeindu- si preten tiile lor de sn tire pe emo tiile pe care le-au sim tit din cnd n cnd. sunt nc ap a tna ti s i suci ti s i caut a a- si sus tine cu nd ar atnicie

Adev arul n contrast cu teoriile false

preten tiile despre sn tire, spunnd multe cuvinte, dar f ar a s a aduc a vreun rod pre tios, ca dovad a. Aceste persoane pretinse a sn tite, [10] nu numai c a si n seal a propriile lor suete prin preten tiile lor, dar rea fa de mul exercit as i o inuen ta ta ti care doresc n mod serios s a se conformeze voin tei lui Dumnezeu. Ele sunt auzite repetnd ! Eu mereu cuvintele: Dumnezeu m a conduce! Domnul m a nva ta tr aiesc f ar a p acat! Mul ti dintre cei care vin n contact cu un astfel de spirit se izbesc ca de ceva ntunecat s i tainic pe care nu-1 n teleg. Aceasta este ceva cu totul neasem an ator cu Hristos, unicul model adev arat. Sn tirea biblic a nu e produsul unor emo tii puternice. Aici cad mul ti n gre seal a. Ei si fac din sentimente m asura sau c al auza lor. cnd se simt mndri sau ferici ti, ei pretind c a sunt sn ti ti. Dar sentimentele de fericire sau lipsa de bucurie nu e o dovad a c ao persoan a este sn tit a sau nu. Sn tirea instantanee nu poate s a existe. ntreag Adev arata sn tire este o lucrare zilnic a, ce dureaz a o via ta a. Acela care se lupt a cu ispitele zilnice, biruind pornirile lor p ac atoase s i st aruind dup a sn tenia inimii s i a vie tii, nu ridic a nici o preten tie ngmfat a de sn tenie. Ei amnzesc s i nseteaz a dup a neprih anire. P acatul pare n ochii lor peste m asur a de p ac atos. Sunt unii care se pretind a sn ti, care m arturisesc adev arul, ca s i fra tii lor, s i, de aceea, poate greu s a faci o deosebire ntre ei; dar cu toate acestea, deosebirea exist a. M arturia acelora care pretind n toare va face ca Spiritul pl a avea o astfel de experien ta al ta acut rece al lui Hristos s a se retrag a din adunare s i va l asa o inuen ta asupra celor prezen ti, pe cnd, dac a ei ar vie tui ntr-adev ar f ar a p acat, [11] prezen ta lor ar aduce pe ngerii sn ti n adunare, iar cuvintele lor ar ntr-adev ar ca ni ste mere de aur n panere de argint Proverbe 25, 11. Timpul cerc arii Vara, cnd privim copacii unei p aduri din fa ta noastr as i to ti , poate c sunt mbr aca ti cu o mantie frumoas a de verdea ta a nu putem deosebi pe acei care sunt ntotdeauna verzi de ceilal ti. Bar cnd vine iarna s i gerul suveran l strnge n bra tele sale, cnd el dezbrac a pe ceilal ti copaci de podoaba lor de frunze, atunci cei ce sunt ntotdeauna verzi se deosebesc numaidect. n felul acesta se petrec lucrurile

10

Sn tirea vie tii

, nencrezndu-se n ei n s i cu to ti aceia care umbl a n umilin ta si si, ci prinzndu-se tremurnd de mna lui Hristos. n timp ce aceia care sunt ncrez atori n sine s i se sprijinesc pe propria lor des avr sire de caracter, atunci cind furtuna cerc arilor vine asupra lor, si pierd ve smntul falsei lor neprih aniri, cei cu adev arat neprih ani ti, care iubesc pe Dumnezeu din sinceritate s i se tem de El, poart a ve smntul neprih anirii lui Hristos, att n zile bune, ct s i n strmtorare. Abnega tia, jertrea de sine, d arnicia, bun atatea, dragostea, r abdarea, t aria moral as i statornicia cre stin a sunt roadele zilnice aduse de aceia care vie tuiesc cu adev arat n leg atur a cu Dumnezeu. Faptele lor poate nu sunt trmbi tate n lume, dar ei duc zilnic lupta personal a cu cel r au s i cstig a biruin te pre tioase asupra ispitei s i nedrept a tii. Voturile solemne se renoiesc s i se p astreaz a prin t aria c stigat a prin rug aciune serioas as i printr-o veghere nentrerupt a. Entuziastul n ac arat nu poate ntrez ari luptele l auntrice ale acestor lucr atori t acu ti, [12] dar ochiul Aceluia, care vede tainele inimii, cerceteaz as i prive ste s cu aprobare la orice efort f acut n umilin ta i blnde te. E necesar un timp de cercare spre a descoperi aurul cel curat al iubirii s i al credin tei din caracter. Atunci cnd vin asupra bisericii cerc ari s i greut a ti, zelul statornic s i iubirea cald a a adev ara tilor urma si ai lui . Hristos se dau pe fa ta Ne pare r au cnd vedem pe pretin sii cre stini c a sunt du si n r at acire de teoria fals as i vr ajit a c a ei ar des avr si ti, pentru c a este att de greu a-i trezi la realitate s i a-i aduce iar as i la calea cea dreapt a. Ei s-au str aduit s a fac a cele din afar a ale lor ct mai , n timp ce le lipse frumoase s i mai pl acute cu putin ta ste podoaba l auntric a, blnde tea s i umilin ta lui Hristos. Timpul de cercare va veni la ecare s i atunci n adejdile multora, care ani de zile de-a rndul , se vor dovedi f s-au crezut n siguran ta ar a temei. cnd sunt pu si n pozi tii noi s i sub mprejur ari diferite, unii dintre cei ce p areau a a numai ni stlpi n casa lui Dumnezeu se dau pe fa ta ste scnduri putrede sub o zugr aveal a lustruit a. Dar cei umili ti cu inima, care au sim tit zilnic ct pre tuie ste a- si nt ari suetele pe Stnca cea etern a, vor sta neclinti ti n mijlocul cerc arilor vijelioase, pentru c a ei nu se ncred n ei n si si. Temelia lui Dumnezeu st a sigur a, avnd pecetea aceasta: Domnul cunoa ste pe cei ce sunt ai Lui 2 Timotei 2, 19.

Adev arul n contrast cu teoriile false

11

Aducerea de roade Aceia care se ostenesc a atrage privirea la faptele lor bune, vorbind mereu de starea lor de nep ac ato senie, s i care se str aduiesc s a scoat a la iveal a ispr avile lor religioase, nu fac prin aceasta altceva dect s a- si n sele suetul. Un om s an atos, care este n stare a- si ndeplini datoriile vie tii sale, s i care si face lucrul zi dup a zi, care [13] are mintea s an atoas as i prin ale c arei vine circul a un snge s an atos, nu cheam a pe orice om pe care-l ntlne ste s a vad a ct de s an atos e corpul s au. S an atatea s i vigoarea sunt condi tiile naturale ale vie tii sale s i, de aceea, pu tin si d a seama c a se bucur a de un dar a sa de bogat. ntocmai a sa este s i cu un om neprih anit cu adev arat. El nu- si d a seama de propria sa bun atate s i evlavie. Principiul religios a devenit izvorul s i conducta vie tii sale s i pentru el e tot a sa de resc a aduce roadele Spiritului, ca s i pentru un smochin de a face smochine, sau ca s i pentru un trandar de a nf a ti sa ori de trandar. Firea sa este att de mbibat a de iubire de Dumnezeu s i de semenii s ai, nct s avr se ste faptele lui Hristos cu o inim a voioas a. fac cuno To ti cei ce vin n sfera lui de inuen ta stin ta cu frumuse tea s i cu parfumul pl acut al vie tii sale cre stine, de si el nu- si d a seama de acesta, pentru c a este n armonie cu deprinderile s i nclina tiile sale. El se roag a pentru luminarea divin as i are pl acere a umbla n acest a lumin a. Mncarea s i b autura sa este de a face voia Tat alui s au ce-ceresc. Via ta sa este ascuns a cu Hristos n Dumnezeu; s i totu si el nu se mndre ste cu aceasta s i nici nu- si d a seama de ea. Dumnezeu prive ste cu bun a pl acere la cei umili ti s i nelua ti n seam a, care p as esc de aproape pe urmele Maestrului, lor. ngerii se simt atra si de aceste suete s i le place s a-i nso teasc a pe c ararea lor. Ei poate sunt nelua ti n seam a de aceia care pretind c a au ajuns la o treapt a mai nalt as i c arora le place s a scoat a la iveal a faptele lor bune; dar ngerii cere sti se coboar a cu pl acere la dn sii s i sunt ca un zid de foc n jurul lor. [14] Pentru ce a fost lep adat Hristos Mntuitorul nostru a fost Lumina lumii; dar lumea nu L-a cunoscut. El a s avr sit mereu fapte de mil a, rev arsnd lumin a pe calea tuturor; s i totu si El n-a atras aten tia acelora printre care umbla ca

12

Sn tirea vie tii

s a priveasc a la virtu tile Sale f ar a seam an, la abnega tia, la jertfa Sa . Ei de Sine s i la d arnicia Sa. Iudeii nu admirau o astfel de via ta considerau religia Sa ca ind f ar a valoare, pentru c a nu era n acord cu m asura lor pentru evalvie. Ei socoteau c a Hristos nu era religios n spirit s i caracter; deoarece religia lor era alc atuit a din falsuri, din rug aciuni n public s i din s avr sirea de fapte caritabile, f ar a efect. Ei trmbi tau faptele lor bune, dup a cum fac cei ce pretind a sn ti. Ei voiau s a fac a pe to ti s a n teleag a c a sunt f ar a p acat. Dar ntreaga a lui Hristos era ntr-un contrast direct cu aceasta. El nu c via ta auta nici c stig s i nici onoare. Faptele Sale de vindec ari minunate erau s avr site ntr-un spirit ct se poate de lini stit, de si El nu putea tine n fru entuziasmul acelora care deveneau p arta si marilor Sale binecuvnt ari. Umilin ta s i blnde tea caracterizau via ta Sa. Si tocmai pentru c a umblarea Sa era att de umilit a, lipsit a de preten tii s i se deosebea att de mult de a fariseilor, ei nu voiau s a-L primeasc a. Blnde tea un rod al Spiritului Cel mai pre tios rod al sn teniei este harul blnde tii. cnd acest har tine frnele suetului, felul omului de a e modelat de inuen ta sa. Un astfel de suet a steapt a nencetat pe Dumnezeu s i si supune [15] voin ta voin tei Sale. Priceperea sa prinde orice adev ar divin s i voin ta sa se pleac a n fa ta oric arui principiu divin, f ar a a se ndoi sau murmura. Adev arata blnde te mblnze ste s i supune inima s i d a min tii destoinicie ca s a- si ntip areasc a bine cuvntul. Ea aduce Gndurile de Isus Hristos; deschide inima la Cuvntul lui la supunere fa ta Dumnezeu, cum era deschis a inima Lidiei. Ea ne aduce mpreun a cu cei, la picioarele lui Isus. El conduce pe cei blnzi Maria, ca nv a ta pe cei umili la judecat as i nva ta ti c aile Sale Psalmii 25, 9. Vorbirea celor blnzi nu este niciodat a plin a de ngmfare. Ca s i copilul Samuel, ei se roag a: Vorbe ste Doamne, c aci robul t au ascult a 1 Sarn. 3,9. cnd Iosua a fost a sezat n pozi tia cea mai nalt a de comandant al lui Israel, el a declarat r azboi tuturor vr ajma silor lui Dumnezeu. Inima sa era plin a de cugete nobile privind nalta sa misiune. Si totu si, cnd i se vestea vreo solie din cer, el lua pozi tia unui copil, care dore ste s a e condus. R aspunsul s au era: Ce spune Domnul meu servului S au? Iosua 5, 14. Primele cuvinte ale lui

Adev arul n contrast cu teoriile false

13

Pavel, cnd Hristos i S-a descoperit, au fost: Doamne, ce vrei s a fac Faptele Apostolilor 9, 6. Blnde tea n s coala lui Hristos este una din roadele de seam a ale Duhului Sfnt. Ea este o cale divin a prin care Duhul Sfnt lucreaz a spre sn tire s i care face pe cel care o posed a s a e destoinic a- si tine n st apnire totdeauna un temperament iute s i furtunos. cnd harul blnde tii e nutrit de c atre aceia care sunt din re sup ar acio si s i iu ti ri ca s la mnie, ei vor depune cele mai serioase sfor ta a- si supun a acest temperament nefericit. Din zi n zi ei vor c stiga st apnire asupra lor n si si, pn a ce acea tr as atur a de caracter lipsit a de iubire s i neasem an atoare cu Hristos este biruit a. Ei devin apoi asemenea cu [16] Modelul Divin s i pot asculta de sfatul inspirat: Fii repede la auzire, ncet la vorbire s i ncet la mnie Iacov 1,19. Cnd un om pretinde a sn tit s i totu si n cuvinte s i fapte reprezint a necurmat un izvor din care curge ap a amar a, atunci putem : acest om este am spune cu siguran ta agit. El trebuie s a nve te nc a alfabetul a ceea ce nseamn a via ta de cre stin. Aceia care m arturisesc a servi ai lui Hristos au nutrit att de mult demonul lipsei de bun atate nct par a iubi elementele nesn tite s i au pl acere s a rosteasc a cuvinte care displac s i irit a. Ace sti oameni trebuie s a se poc aiasc a nainte ca Mntuitorul s a-i recunoasc a de copii ai S ai. Blnde tea este podoaba l auntric a pe care Dumnezeu o pre tuie ste nespus de mult. Apostolul vorbe ste despre aceasta, ca ind mai de pre t dect aurul, m arg aritarele sau pietrele scumpe. n timp ce podoabele din afar a nfrumuse teaz a numai corpul muritor, podoaba blnde tii nfrumuse teaz a suetul s i pune pe omul trec ator n leg atur a cu Dumnezeul cel nem arginit. Aceasta este podoaba pe care Si-a ales-o Dumnezeu nsu si. Acela care a mpodobit cerurile cu a stri lumino si, a promis prin acela si Spirit c a El va mpodobi pe cel blnd cu mntuire Psalmii 149, 4. ngerii cerului vor scrie ca ind cei mai bine mpodobi ti, aceia care se mbrac a n Domnul Isus Hristos s i umbl a cu El n blnde tea s i umilin ta Spiritului. Dobndirea nerii Pentru cre stin exist a idealuri nalte de ajuns. El trebuie s a n azuiasc a mereu dup a idealuri mai nalte. Ioan (apostolul) avea o idee nalt a despre privilegiul unui cre stin. El zicea: Vede ti ce dragoste

14

Sn tirea vie tii

[17] ne-a ar atat Tat al, s a ne numim copii lui Dumnezeu! 1 Ioan 3, 1. Pentru oameni nu exist a o demnitate mai nalt a de ajuns ca cea cuprins a n aceste cuvinte. Omului i s-a asigurat privilegiul de a deveni mo stenitor al lui Dumnezeu s i mpreun a mo stenitor cu Hristos. Acelora care au fost n al ta ti n felul acesta, le sunt desf as urate bog a tiile nep atrunse ale lui Hristos, care sunt de zeci de mii de ori mai pre tioase dect bog a tiile lumii. A sadar, prin meritele lui Isus Hristos, omul muritor este ridicat, la p art as ie cu Dumnezeu s i cu [18] Fiul S au iubit.

Capitolul 2 Principiile de cump atare ale lui Daniel


Caracterul profetului Daniel a fost remarcabil. El a fost -un exemplu str alucit de ceea ce poate ajunge omul cnd e unit cu n telepciunea lui Dumnezeu. O scurt a istorisire a vie tii acestui b arbat Sfnt al lui Dumnezeu ni s-a l asat ca un raport ncurajator pentru aceia care aveau s a e chema ti mai trziu s a sufere cerc ari s i ispite. Cnd poporul Israel, regele, nobilii s i preo tii lor au fost du si in captivitate, patru dintre ei au fost ale si ca s a slujeasc a la curtea mp aratului din Babilon. Unul dintre ace stia era Daniel, care nc a de timpuriu d adea dovad a c a va ajunge pe viitor la o destoinicie domneasc nsemnat a. Ace sti tineri, erau cu to tii de vi ta as i sunt descri si ca ni ste tineri f ar a cusur trupesc, frumo si la chip, nzestra ti cu n telepciune n orice ramur aas tiin tei, cu minte ager as i pricepere, n stare s a slujeasc a n casa mp aratului Daniel 1, 4. Pre tuind talentele superioare ale acestor tineri captivi, mp aratul Nebucadne tar a hot art s a-i preg ateasc a spre a li se da locuri de seam a n mp ar a tia sa. Si pentru ca ei s a poat a n totul destoinici a sluji la curtea mp ar ateasc a, dup a obiceiul oriental, ei trebuiau s a e nv a ta ti limba haldeilor s i s a e supu si, timp de trei ani de zile, la disciplin a zic a [19] s i intelectual a. Tinerii din aceast as coal a nu numai c a erau primi ti la palatul imperial, dar se luase m asuri ca ei s a m annce din mnc arurile s i s a bea din vinul care se servea la masa mp aratului. Prin toate acestea, mp aratul gndea nu numai s a le arate o mare cinste, dar s i s a asigure pentru dn sii cea mai bun a dezvoltare zic as i mintal a, care putea ajuns a. ntmpinnd cercarea Printre alimentele servite la masa mp aratului era s i carnea de porc s i alte mnc aruri de carne care erau declarate ca necurate de legea lui Moise s i din care evreilor le era interzis n chip l amurit s a 15

16

Sn tirea vie tii

m annce. Aici Daniel s-a g asit n fa ta unei cerc ari aprige. S a r amn a turilor p oare credincios nv a ta arin tilor si cu privire la mncare s i b autura, s a jigneasc a pe mp arat s i s a- si piard a poate nu numai locul, ci chiar s i via ta, sau s a nesocoteasc a poruncile Domnului s i s a p astreze favoarea mp aratului, asigurndu-se astfel de mari avantaje intelectuale s i cele mai m agulitoare perspective lume sti? Daniel n-a s ov ait. El s-a hot art s a r amn a statornic n integritatea sa oricare ar urm arile. El s-a hot art n inima lui s a nu se spurce cu bucatele alese ale mp aratului s i cu vinul pe care-l bea mp aratul Daniel 1, 8. Nu era ngust s i nici bigot Printre pretin sii cre stini de ast azi sunt mul ti care ar socoti pe [20] Daniel ca ind prea ciudat s i l-ar nvinui ca ngust sau bigot. Ei privesc chestiunea mnc arii s i a b auturii ca ind de prea mic a nsemn atate spre a cere o pozi tie att de hot art a ei nu o privesc ca pe o chestiune care s a impun a, dac a e nevoie, jertrea oric arui folos lumesc. Dar aceia care judec a astfel vor vedea, la ziua judec a tii, ca s i ei s-au ab atut de la poruncile hot arte ale lui Dumnezeu s i au pus p arerile lor ca m asur a pentru dreptate s i ne-dreptate. Ei vor vedea c a ceea ce li se p aruse a f ar a nsemn atate, nu a fost tot a sa privit de Dumnezeu. Poruncile Sale trebuie respectate cu sn tenie. Aceia care primesc s i ascult a de un principiu al S au pentru c a le prinde bine s a fac a a sa, n timp ce leap ad a pe un altul pentru c a tinerea lui ar cere un sacriciu, coboar a nivelul drept a tii s i, prin exemplul lor fac s i pe al tii s a priveasc a la Sfnta Lege a lui Dumnezeu ca ind ceva f ar a nsemn atate. Un A sa zice Domnul trebuie s a e regula dup a care s a ne conducem n toate lucrurile. Un caracter f ar a defect Daniel a fost supus la cele mai aspre cerc ari care asalteaz as i de nv pe tinerii din zilele noastre; dar el a fost credincios fa ta a ta turile religiei pe care le primise n copil aria lui. El era nconjurat de inuen te care urm areau s a strice pe aceia care ar s ov ait ntre principiu s i nclina tie; totu si Cuvntul lui Dumnezeu ni-1 prezint a ca ind de un caracter f ar a defect. Daniel nu ndr aznea s a se ncread a

Principiile de cump atare ale lui Daniel

17

n propria lui putere moral a. Rug aciunea era pentru el o necesitate. El s i-a f acut din Dumnezeu t aria lui s i temerea de Dumnezeu era continuu naintea lui, n toat a consacrarea vie tii lui. Daniel poseda harul unei blnde ti adev arate. El era credincios, hot art s i nobil. El se str aduia s a tr aiasc a n pace cu to ti, dar st atea neclintit ca un cedru nalt, oricnd era vorba de principii. n orice [21] lucru care nu venea n -contrazicere cu ascultarea sa do Dumnezeu, el era respectuos s i ascult ator de acela care aveau autoritate asupra lui; dar el avea un sim t att de nalt despre cerin tele lui Dumnezeu, nct preten tiile suveranilor p amnte sti erau socotite de el ca ind subordonate. El nu s-ar ab atut de la datoria sa pentru nici un calcul egoist. Caracterul lui Daniel e prezentat lumii ca un exemplu de ceea ce poate face harul lui Dumnezeu din oamenii care sunt dec azu ti prin ns as i rea lor s i sunt strica ti prin p acat. Raportul despre via ta sa nobil as i plin a de abnega tie este o ncurajare pentru oamenii din timpul nostru. Din el putem aduna t aria spre a rezista ispitei cu noble te s i statornicie, s i prin harul blnde tii, s a st am pentru dreptate sub cele mai aspre cerc ari. Aprobarea lui Dumnezeu mai scump a dect via ta Daniel ar putut g asi o scuz a admisibil a de a se dep arta de principiile strictei cump at ari, dar aprobarea lui Dumnezeu i era mai scump a dect favoarea celui mai puternic, suveran p amntesc mai scump a chiar dect via ta lui. Prin purtarea sa politicoas a, el ob tinuse favoarea superiorului s au, care era ns arcinat cu supravegherea tinerilor evrei s i Daniel i f acu o cerere, ca s a nu e sili ti a mnca din bucatele mp aratului, sau s a bea din vinul lui. Supraveghetorul se temea, ca nu cumva, prin ndeplinirea acestei cereri, s a- si atrag a dizgra tia mp aratului s i s a- si pun a astfel via ta n primejdie. Ca s i mul ti din zilele noastre, el credea c a o diet a abstinent a va face pe ace sti tineri s a e palizi s i boln avicio si la nf a ti sare s i sl abi ti n ce prive ste puterea zic a, pe cnd hrana necump atat a de la masa acelui mp arat i-ar face voio si s i frumo si, sporind puterea lor de munc a [22] zic as i mintal a. Daniel a cerut ca lucrul acesta s a e hot art printr-o cercare de zece zile, dndu-se libertate evreilor ca, n acest scurt timp, s a

18

Sn tirea vie tii

m annce alimente simple n timp ce tovar as ii lor s a aib a parte de delicatesele mp aratului. n cele din urm a, cererea le-a fost ndeplinit a, dar Daniel s tia sigur c a va c stiga. De si era nc a tn ar, v azuse urm arile d aun atoare ale vinului s i ale vie tii desfrnate asupra s an at a tii zice s i mintale. Dumnezeu ap ar a pe servul S au La sfr situl celor zece zile, s-a v azut c a urm arile au fost altfel dect erau a stept arile supraveghetorului. Nu numai Ia nf a ti sarea fe tei, dar s i la puterile zice, cit s i la vigoarea mintal a, aceia care o superioritate fuseser a cump ata ti n principiile lor d adeau pe fa ta de tovar deosebit a fa ta as ii lor care si mpliniser a poftele.- Ca urmare - a acestei probe, s-a ng aduit lui Daniel s i tovar as ilor, lui s a si urmeze dieta lor simpl a n tot cursul instruirii lor pentru serviciile mp ar a tiei. Domnul a aprobat statornicia s i abnega tia acestor tineri evrei s i binecuvntarea Sa i-a nso tit. El a dat acestor patru tineri s tiin ta s i priceperea pentru tot felul de scri-eri s i n telepciune; mai ales ns aa f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele, Daniel 1, 17. La ncheierea celor trei ani de instruire, cnd destoinicia s i capacitatea lor au fost examinate de mp arat, nu.s-a g asit niciunul ca Daniel, Hanania, Mi sael s i Azaria. De aceea ei au fost primi ti [23] n slujba mp aratului. n toate lucr arile care cereau n telepciune s i pricepere s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele care erau n toat a mp ar a tia lui Idem 20. St apnirea de sine o condi tie a sn tirii Via ta lui Daniel este o ilustrare inspirat a de ceea ce poate alc atui un caracter sn tit. Ea d a tuturor o lec tie s i ndeosebi tinerilor. O ascultare deplin a de poruncile lui Dumnezeu este spre binecuvntarea s an at a tii corpului s i a min tii. Pentru a ajunge la cel mai nalt ideal ele moralitate si dezvoltare intelectual a este necesar a c auta n telepciunea s i t aria de la Dumnezeu s i de a respecta o strict a cump atare n toate deprinderile vie tii. n experien ta lui Daniel s i a tovar as ilor lui, noi avem o plid a de biruin ta asupra ispitei de a ceda poftei s i apetitului. Ea ne arat a c a, prin principiile religioase, tinerii,

Principiile de cump atare ale lui Daniel

19

pot birui asupra poftelor c arnii s i s a r amn a credincio si cerin telor lui Dumnezeu, chiar dac a aceasta le-ar cere un marc sacriciu. Ce s-ar ntmplat ns a cu Daniel s i tovar as ii s ai, dac a ar f acut un compromis cu ngrijitorii aceia p agni s i ar cedat presiunii mprejur arilor, dac a ar mncat s i b aut dup a obiceiul babilonienilor? Aceast a unic a dep artare de la principii le-ar sl abit sim tul drept a tii de nedreptate, mplinirea poftelor ar atras dup s i groaza fa ta a sine jertrea t ariei zice, a clarit a tii intelectuale s i p atrunderii spirituale. Un pas gre sit ar condus probabil s i la al ti pa si, pn a cnd leg atura lor cu cerul ar fost primejduit a, iar ci ar fost fura ti de curentul [24] ispitelor. Dumnezeu a zis: Pe cel ce M a onoreaz a, l voi onora ? Samuel 2, 30. n timp ce Daniel se tinea ele Dumnezeul s au cu o ncredere neclintit a, Spiritul puterii profetice a venit asupra lui. Pe cnd oamenii l nv a tau care sunt datoriile vie tii la curtea mp ar ateasc a, el era nv a tat de Dumnezeu ca s a citeasc a tainele veacurilor viitoare s i s a prezinte genera tiilor viitoare, prin tablouri s i asem an ari, lucrurile [25] uimitoare care aveau s a se ntmple n zilele din urm a.

Capitolul 3 St apnirea poftelor s i a patimilor


S a v a feri ti de poftele rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul, zice apostolul Petru (1 Petru 2, 11). Mul ti privesc aceste cuvinte ca ind doar un avertisment contra vie tii dezordonate, dar n telesul lor este mult mai larg. Ele opresc orice satisfacere v at am atoare a poftelor sau a patimilor. Nici un suet evlavios s a nu priveasc a cu nep asare s an atatea corpului s i s a se m aguleasc a cu ideea c a necump atarea n-ar p acat, c a ea n-ar inuen ta via ta spiritual a. Exist ao leg atur a strns a intre natura zic as i cea moral a. Orice obi snuin ta care nu ajut a la prop as irea s an an a tii njose ste facult a tile superioare s i nobile. Obiceiurile rele n mncare s i b autur a duc la gre seli n gndire s i ac tiune. Satisfacerea poftelor nt are ste pornirile animalice s i le face s a c stige st apnire asupra puterilor mintale s i spirituale. pentru cineva sa se bucure de binecuvntarea Este cu neputin ta sn tirii, ct timp este st apnit de egoism s i l acomie. Mul ti gem sub povara sl abiciunilor trupe sti din pricina relelor obi snuin te n mncare s i b autur a, care nesocotesc legile vie tii si ale s an at a tii. Ei si sl abesc organele digestive prin satisfacerea poftelor lor stricate. a organismului omenesc fa de [26] Minunat a este puterea de rezisten ta ta abuzurile ce se s avr sesc mpotriva lui; dar dominarea obiceiurilor rele n mncare s i b autur a va sl abi orice func tiune a corpului. Prin satisfacerea poftelor stricate s i a patimilor, chiar pretin sii cre stini vor mpiedica natura n lucrarea ei, sl abind puterea corporal a, mintal as i moral a. Aceste suete slabe s a se gndeasc a, ce ar putut s a e ele, clac a ar tr ait n cump atare s i ar mbun at a tit s an atatea n loc s a abuzeze de ea. Un standard posibil de atins Cnd Pavel a scris: Dumnezeul p acii s a v a sn teasc a El nsu si pe deplin (1 Tesaloniceni 5, 23), el nu a sf atuit pe fra tii s ai s a tind a de ajuns; ci nu se ruga ca ei s dup a un ideal cu neputin ta a aib a binecuvmt arile pe care Dumnezeu nu ar fost voios s a le d aruiasc a. 20

St apnirea poftelor s i a patimilor

21

El s tia c a to ti cei ce doreau a se nvrednici s a ntmpine pe Hristos n pace, trebuie s a posede un caracter curat s i Sfnt. To ti cei se ce lupt a la jocurile de ob ste, se supun la tot felul de nfrin ari. Si ei fac lucrul acesta ca s a capete o cunun a care se poate ve steji: noi s a facem lucrul acesta pentru o cunun a care nu se poate ve steji. Eu deci, alerg dar nu ca s i cum n-a ss ti ncotro alerg. M a lupt cu pumnul, dar nu ca unul care love ste n vnt. Ci m a port aspru cu trupul meu s i-l tin n st apnire, ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat 1 Corinteni 9, 25-27. Nu s ti ti c a trupul vostru este templul Duhului Sfnt, care locuie ste n voi s i pe care l-a ti primit de la Dumnezeu? Si c a voi nu sunte ti ai vo stri, c aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n [27] duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu 1 Corinteni 6, 19-20. O jertf a f ar a defect Apostolul mai scrie c atre credincio si urm atoarele: V a ndemn dar, fra tilor, pentru ndurarea lui Dumnezeu, s a aduce ti trupurile voastre ca o jertf a vie, Sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu: aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a Romani 12, 1 Vechiului Israel i s-au dat ndrum ari, ca nici un animal cu defect sau bolnav s a nu e adus ca jertf a naintea lui Dumnezeu. Numai cele mai bune animale trebuiau alese pentru acest scop. Prin profetul Maleahi, Domnul mustra cu cea mai mare asprime pe poporul S au pentru abaterea de la aceste dispozi tii. Un u cinste ste pe tat al s au s i o slug a po st apnul s au. Dac a sunt Tata, unde este, cinstea care Mi se cuvine? Dac a sunt St apn, unde este teama de Mine? zice Domnul o stirilor c atre voi... care nesocoti ti Numele Meu s i care zice ti: Cu ce am nesocotit noi Numele T au? Aduce ti pe altarul Meu pine necurat a! Si totu si zice ti:Cu ce Te-am spurcat?. Prin faptul c a a ti zis: Masa Domnului este dispre tuit a! cnd aduce ti ca jertf a o vit a oarb a, nu este r au lucrul acesta? Cnd aduce ti una s chioap a sau beteag a, nu este r au lucrul acesta oare? Adu-o dreg atorului t au! Te va primi el bine pentru ea? zice Domnul o stilor... Aduce ti ce este furat, s chiop sau beteag: Iat a darurile de mncare pe care le aduce ti! Pot Eu s a le primesc din minile voastre? zice Domnul Maleahi 1, 6-13.

22

Sn tirea vie tii

Aceste cuvinte care au fost spuse vechiului Israel cuprind o n tur v a ta as i pentru poporul lui Dumnezeu de ast azi. Atunci cnd apostolul sf atuia pe fra tii s ai s a nf a ti seze corpurile lor ca o jertf a [28] vie, Sfnt a, s i bine pl acut a lui Dumnezeu, el ar ata principiile adev aratei sn tiri. Aceasta nu este numai o teorie, un sentiment sau un fel de a vorbi, ci e un principiu viu s i activ, care e mpletit cu vie tuirea de toate zilele. El cere ca deprinderile noastre n mncare, b autur a s i mbr ac aminte s a e n a sa fel nct s a asigure p astrarea s an at a tii zice, mintale s i morale, pentru ca s a putem nf a ti sa Domnului corpurile noastre, nu ca pe o jertf a stricat a prin obiceiuri rele, ci ca pe o jertf a vie, Sfnt as i bine pl acut a lui Dumnezeu. Excitantele s i narcoticele Sfatul lui Petru de a ne nfrna de la poftele re sti este cel mai direct s i mai impun ator avertisment mpotriva folosirii a tot ce este excitant s i narcotic, cum o ceaiul (ceaiul rusesc, nota traductorului), cafeaua, tutunul, alcoolul s i morna. Aceste satisfaceri ale poftelor v pot foarte bine a sezate printre, acelea care au o inuen ta at am atoare asupra caracterului moral. Si cu ct aceste obiceiuri rele sunt formate mai de timpuriu, cu att mai cu putere vor tine ele pe victime n sclavia poftei s i cu att mai sigur vor cobor ele nivelul vie tii spirituale. tura Bibliei nu va face dect o impresie slab nv a ta a asupra acelora ale c aror puteri de pricepere sunt ntunecate de mplinirea unor pofte egoiste. Mii de suete si vor jert nu numai s an atatea s i via ta, dar s i speran ta lor pentru cer, nainte ele a cuteza s a porneasc a lupta mpotriva poftelor lor stricate. O doamn a care de mul ti ani sus tinea c a e sn tit a, spunea c a dac a trebuie s a se lase de tigara ei sau de cer, ar zice; Mergi cu bine cerule; c aci eu nu pot birui pofta ce o am pentru tigar a. Acest idol se ntronase n suet s i l asase lui Isus un loc mai dosnic. Totu si aceast a femeie pretinde c a e o Sfnt aa [29] Domnului. Pofte care se r azboiesc cu suetul Aceia care sunt cu adev arat sn ti ti oriunde s-ar aa vor n al ta idealul moral prin cultivarea unor deprinderi corecte ale cor-

St apnirea poftelor s i a patimilor

23

pului s i, asemenea lui Daniel, vor da altora pild a de cump atare s i t ag aduire de sine. Orice poft a stricat a ajunge o poft a ostil a. Orice lucru care e n conict cu legea naturii aduce suetul ntr-o stare bolnav a. L asarea n voia poftelor la mncare aduce tulbur ari ale stomacului, inactivitatea catului s i o ntunecare a creierului, distrugnd astfel dispozi tia s i spiritul omului. Aceste puteri sl abite sunt aduse apoi ca jertf a lui Dumnezeu, care nu poate s a primeasc a jertfe cu defecte. Este de datoria noastr a de a aduce pofta noastr a de mncare s i felul nostru de vie tuire n armonie cu legea naturii. Dac a trupurile aduse ca jertf a pe altarul lui Hristos ar cercetate cu aceea si luare aminte cu care erau cercetate jertfele iudeilor, atunci cine le-ar primi? Cu cta grij a ar trebui deci sa- si ndrepte cre stinii deprinderile lor, pentru ca s a- si poat a p astra deplina putere a ec arei nsu siri spre a pus a n serviciul lui Hristos. Dac a dorim a sn ti ti n suet, legea divin corp s i spirit, trebuie s a tr aim a sa cum ne nva ta a. Inima de Dumnezeu ct timp poftele s nu poate r amne n consacrare fa ta i patimile sunt satisf acute cu sacriciul s an at a tii s i al vie tii. Aceia care calc a legile de care depinde s an atatea, trebuie s a suporte urm arile. Ei , incit nus i-au mic sorat att de mult destoinicia lor, n orice privin ta de semenii lor s s i mai pot ndeplini cum trebuie datoriile fa ta i ajung [30] s a e cu totul nenstare de a r aspunde la cerin tele lui Dumnezeu. Cnd Lordul Palmerston, premierul Angliei, a fost rugat de c atre clerul sco tian s a hot arasc a o zi de post s i rug aciune, ca s a nceteze holera, el a r aspuns: Cur a ti ti s i dezinfecta ti str azile s i casele voastre, ncuraja ti cur a tenia s i s an atatea printre s araci s i ngriji ti ca ei s a e ndeajuns aproviziona ti cu hran a bun as i mbr ac aminte s i lua ti n toate adev arate m asuri sanitare s i atunci nu ve ti mai avea nevoie de post s i rug aciune. De altfel, nici Dumnezeu nu va asculta rug aciunile voastre, dac a aceste m asuri preventive nu vor luate n seam a. Apostolul Pavel zice: S a ne cur a tim de orice ntin aciune a c arnii s i a duhului s i s a ne ducem sn tirea pn a la cap at, n frica de Dumnezeu 2 Corinteni 7, 1. El ne prezint a spre ncurajare, acea pace cerut a de adev arat a sn tire, zicnd: Acum dar nu este nici o osndire pentru cei co sunt n Hristos Isus; care nu tr aiesc dup a ndemnurile rii p amnte sti, ci dup a ndemnurile Duhului Romani 8, 1. El sf atuie ste pe galateni astfel: Umbla ti crmui ti de Duhul s i nu mplini ti poftele rii p amnte sti Galateni 5, 16. El nume ste

24

Sn tirea vie tii

unele din poftele rii p amnte sti, dup a cum urmeaz a: nchinarea la idoli, be tiile, mbuib arile s i alte lucruri asem an atoare cu acestea, Idem 20-21. Si apoi, men tionnd roadele Spiritului, printre care este s i cump atarea, el adaug a: Cel ce sunt ai lui Hristos Isus s i-au r astignit rea p amnteasc a mpreun a cu patimile s i poftele ei Idem 24. Fumatul Apostolul lacov zicea c a n telepciunea de sus este mai nti curat a lacov 3, 17. Dac a el ar v azut pe fra tii s ai folosind tutunul, oare nu ar ar atat el aceast a deprindere ca ind p aminteasc a, [31] senzual a, dr aceasc a?, Idem 15. n acest secol de iluminare cre stin a, de cte ori acele buze care rostesc Numele pre tios al lui Hristos sunt mnjite de fumul tutunului, iar respira tia este infectat a de mirosul lui. Desigur c a, suetul care st a cu pl acere n astfel de miasme murdare, trebuie s a e tot murdar. cnd am v azut oameni care pretindeau c a se bucur a de binecuvntarea unei depline sn tiri, n timp ce erau sclavi ai tutunului, murd arind orice lucru din jurul lor, m-am gndit: Ce nf a ti sare ar avea cerul cu fum atorii n el? Cuvntul lui Dumnezeu declar a l amurit, c a nimic necurat nu va intra n el. Apocalipsa 21, 27. Atunci, cum pot aceia care au acest urt obicei s a spere c a vor avea intrare acolo? Oameni pretin si evlavio si si jertfesc trupurile pe altarul lui Satana s i aprind t amia tutunului pentru maiestatea sa satanic a. sunt aceste cuvinte prea aspre? Cu adev arat astfel de jertfe sunt aduse unor zeit a ti. Dar Dumnezeu este curat s i Sfnt s i nu va ng adui nici o pat a n caracterul lor; se n telege c a El va refuza aceast a jertf a risipitoare, png arit as i neSfnt a, prin urmare trebuie s a conchidem c a Satana este cel care pretinde aceast a onoare. Isus a murit ca s a scape pe oameni din robia lui Satana. El a venit ca s a ne elibereze prin sngele jertfei Sale isp as itoare. Acela care a devenit proprietatea lui. Isus Hristos s i al c arui corp este templul Duhului Sfnt nu se va l asa s a e sclavul obiceiului v at am ator al fumatului. Puterile sale sunt ale lui Hristos, care l-a r ascump arat cu pre t de snge. El este proprietatea Domnului. Cum poate deci f ar a vin a acela care risipe ste n ecare zi capitalul pe care i l-a ncredin tat [32] Domnul, ca s a satisfac a o poft a nenatural a?

St apnirea poftelor s i a patimilor

25

Sume enorme se cheltuiesc anual pentru acest viciu, n timp ce suetele se pierd, lipsite ind de cuvntul vie tii. Pretin sii cre stini jefuiesc pe Dumnezeu n zecimi s i daruri, aducnd n acela si timp, jertfe pe altarul viciului distrug ator al fumatului, mai mult dect d aruiesc pentru a ndestula nevoile s aracilor sau pentru a mplini lipsurile lucr arii lui Dumnezeu. Cei sn ti cu adev arat vor birui orice poft a v at am atoare. Apoi toate aceste c ai de cheltuieli nefolositoare vor ndreptate c atre tezaurul Domnului, iar cre stinii vor c al auzi ti, pe drumul t ag aduirii s i jertrii de sine si al cump at arii. Atunci ei vor lumina lumii. Ceaiul s i cafeaua Att ceaiul [(ceaiul rusesc, nota trad.)] s i cafeaua ct s i tutunul au un efect v at am ator asupra organismului. Ceaiul intoxic a. De si ntr-o m asur a mai mic a, totu si efectul s au este de acela si, caracter ca s i al b auturilor spirtoase. Cafeaua are un efect s i mai mare de a ntuneca intelectul s i a paraliza puterile. Efectul ei nu e a sa de puternic ca al tutunului, dar se aseam an a cu el; astfel c a acelea si argumente, care se aduc mpotriva tutunului pot aduse s i mpotriva ceaiului s i a cafelei. Cnd cei obi snui ti a folosi ceaiul, cafeaua, tutunul, opiul sau b auturile spirtoase, nu- si pot mul tumi aceast a poft a obi snuit a, le va lipsi interesul s i zelul de a lua parte la serviciul divin. Harul ceresc nsue va neputincios ca s a nvioreze sau s a teasc a rug aciunile sau m arturiile lor. Ace sti pretin si cre stini trebuie s a se ntrebe, care este izvorul pl acerii lor. Este el de sus sau de jos? Pentru cel care folose ste aceste excitante, orice alt lucru i se pare nepl acut s i f ar a gustul trebuincios. Excitantele tocesc sensibilit a tile [33] naturale, att ale corpului ct s i ale spiritului. cnd i lipsesc toate acestea, corpul s i spiritul lui amnzesc, dar nu dup a neprih anire, nu dup a sn tire, nici dup a prezen ta lui Dumnezeu, ci dup a idolul lor favorit. Prin satisfacerea poftelor v at atm atoare, pretin sii cre stini si sl abesc zilnic puterile, ajungnd s a e nenstare de a pream ari pe [34] Dumnezeu.

Capitolul 4 Cuptorul de foc


n acela si an, cnd Daniel s i tovar as ii lui au intrat n slujba mp aratului Babilonului, au avut loc- eveniment::1 care au pus la o grea ncercare integritatea acestor tineri evrei s i care au f acut ca, puterea s i credincio sia Dumnezeului lui Israel, s a se descopere n fa ta unui popor idolatru. Pe cnd mp aratul Nebucadne tar privea n viitor cu o presim tire ngrijorat a, a avut un vis plin do nsemn atate. Din aceast a cauz a duhul i era tulburat, si i-a pierit somnul. Daniel 2, 1. Dar cu toate c a aceast a vedenie de noapte a f acut o adnc a impresie asupra spiritului s au, totu si el nu s i-a mai putut aduce aminte visul. El a chemat pe astrologii s i vr ajitorii s ai, s i, promi tndu-le mari bog a tii s i onoruri, le porunci s a-i spun a visul s i interpretarea lui. Dar ei i-au zis: Spune robilor t ai visul, s i- ti vom ar ata t alm acirea lui Idem 4. mp aratul s tia c a dac a ei vor putea ntr-adev ar s a t alm aceasc a visul, atunci vor n stare s a i-l s i spun a. Domnul, prin providen ta Sa, d aduse lui Nebucadne tar acest vis s i a f acut ca el s a-1 uite, de si l asase o impresie nfrico sat a asupra suetului s au. Aceasta s-a f acut cu scopul ele a se descoperi preten tiile nv a ta tilor din Babilon. [35] Monarhul s-a mniat a sa de tare amenin tnd c a to ti vor uci si, dac a, ntr-un timp anumit, nu i se va face cunoscut visul. Daniel s i tovar as ii s ai erau sorti ti s a piar a mpreun a cu profe tii mincino si, dar, punndus i via ta n primejdie, Daniel intr a plin de curaj la mp arat, rugndu-1 s a-i ng aduie un timp, ca s a poat a s a-i arate visul s i t alm acirea lui. Monarhul primi cererea lui Daniel, iar acesta mpreun a cu cei trei tovar as i ai s ai, nf a ti sar a aceast a problem a naintea lui Dumnezeu, cernd n telepciune de la Izvorul a toat a lumina s i cuno stin ta. De si la curtea mp aratului, ei erau nconjura ti de ispite, totu si ei n-au uitat r aspunderea de Dumnezeu. lor fa ta si d adeau seama pe deplin c a Dumnezeu, n providen ta Sa, i-a pus acolo unde erau, ca s a fac a lucrarea Sa, ndeplinind cerin tele adev arului s i ale datoriei. Ei aveau ncredere n Dumnezeu. Ei alergaser a la El pentru ajutor s i putere, atunci cnd au 26

Cuptorul de foc

27

fost n greut a ti s i primejdii, iar El Se dovedise ntotdeauna un ajutor n vreme de nevoie. Descoperea tainei Slujitorii lui Dumnezeu nu L-au rugat n zadar, Ei l onoraser a, iar n ceasul cerc arii i onor as i El pe ei. Taina a fost descoperit a lui la mp Daniel; a sa c a el merse n grab a s a cear a audien ta arat. Prizonierul iudeu st atea acum n fa ta suveranului celei mai puternice mp ar a tii, din cte au fost vreodat a pe p amnt. mp aratul era cufundat n mare triste te n ciuda tuturor bog a tiilor s i m aririi sale; dar tn arul exilat st atea plin de pace s i fericire n Dumnezeul S au. Dac a a existat vreodat a pentru Daniel vreun timp, cnd s a se bun poat a n al ta pe sine nsu si s i s a- si scoat a n eviden ta atatea s i era de a [36] n telepciunea sa aleas a, era acum. Dar prima sa str aduin ta abate de la sine orice onoare s i de a n al ta pe Dumnezeu, Izvorul a toat a n telepciunea. Ce cere mp aratul este o tain a pe care n telep tii, cititorii n stele, vr ajitorii s i ghicitorii nu sunt n stare s-o descopere mp aratului. Dar este n ceruri un Dumnezeu, care descoper a tainele s i care face cunoscut mp aratului Ncbucadne tar ce se va ntmpla n vremurile de pe urm a Daniel 2, 27-28. mp aratul asculta cu o aten tie solemn a, cnd i se repeta orice am anunt din visul pe care l uitase; s i cnd i se d adu cu credincio sie s i t alm acirea, el sim ti c a se poate baza pe aceasta, ca ind o descoperire divin a. Adev arurile solemne cuprinse n aceast a viziune de noapte, au s f acut o adnc a impresie asupra suetului suveranului s i n umilin ta i respect Sfnt el c azu s i se nchin a, zicnd: Cu adev arat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor s i Domnul mp ara tilor s i El descoper a tainele Idem 47. Chipul de aur O lumin a venind direct din cer a fost ng aduit a asupra mp aratului Nebucadne tar s i pentru un scurt timp el fusese mi scat de temerea de Dumnezeu. Dar cei c tiva ani de prosperitate dup a aceia i-au umplut inima de mndrie s i a uitat s a mai recunoasc a pe viul Dumnezeu. El se dedic a idolatriei cu s i mai mare zel s i bigotism.

28

Sn tirea vie tii

Din comorile c stigate ca prad a de r azboi, el a f acut un chip de aur, care s a reprezinte pe acela pe care l v azuse n vis, s i-l ridic a n cmpia Dura; apoi porunci, sub amenin tare cu moartea, tuturor dreg atorilor s i ntregului popor, sa se nchine naintea lui. Aceast a [37] statuie era nalt a de vreo treizeci de metri s i lat a de trei s i avea n fa ta acelui popor idolatru nf a ti sarea cea mai impun atoare s i maiestoas a. Se d aduse s i o proclama tie, care chema pe to ti oamenii de seam a ai mp ar a tiei s a se adune la inaugurarea chipului, ca la sunetul instrumentelor muzicale, s a cad a cu fa ta la p amnt s i s a i se nchine. Oricine ar ezitat s a fac a aceasta, avea s a e aruncat ndat a n cuptorul care ardea cu foc. Nici o team a de mnia mp aratului era adunat Ziua hot art a sosi s i gloata uria sa a, cnd se aduse la cuno stin ta mp aratului c a trei iudei pe care el i pusese peste provincia Babilonului, nu vor s a se nchine chipului. Ace stia erau cei trei tovar as i ai lui Daniel, c arora mp aratul le d aduse numele: Sadrac, Me sac s i Abed-Nego. Plin de furie, monarhul i chem a naintea lui, s i ar atndu-le cuptorul ncins de v apaia focului, le-a spus c a aceasta va pedeapsa lor dac a nu vor s a asculte de el rile mp Zadarnice au fost amenin ta aratului. El nu putea abate pe de Marele Crmuitor ace sti b arba ti nobili de la credincio sia lor fa ta al popoarelor. Ei nv a taser a din istoria p arin tilor lor c a neascultarea de Dumnezeu aduce dezonoare, nenorocire s fa ta i ruin as i c a temerea de Domnul nu numai c a este nceputul n telepciunii, ci e s i temelia oric arei prosperit a ti adev arate. Ei priveau cu lini ste la cuptorul ncins s i la gloata idolatr a. Ei se ncrezuser a n Dumnezeu, iar El n-avea s a-i p ar aseasc a acum. R aspunsul lor a fost respectuos, dar hot art, S as tii mp arate, c a nu vom sluji dumnezeilor t ai s i nici nu ne vom nchina chipului de aur, pe care l-ai n al tat! Daniel 3, 18. [38] Trufa sul monarh era nconjurat de oamenii mari ai s ai, dreg atorii mp ar a tiei s i de armata sa care cucerise na tiuni s i to ti se uneau ca s a-1 aplaude ca avnd n telepciunea s i puterea zeilor. n mijlocul acestei manifest ari impun atoare st ateau cei trei tineri iudei, refuznd cu statornicie s a asculte de porunca mp aratului. Ei ascultaser a de legile Babilonului, n m asura n care acestea nu veneau n conict

Cuptorul de foc

29

cu cerin tele lui Dumnezeu s i nu s-ar ab atut nici ct un r de p ar de la mplinirea datoriei pe care o f ag aduiser a Creatorului lor. Furia mp aratului nu mai cuno stea margini. S a e tocmai n culmea puterii s i a gloriei sale s i s a-1 provoace astfel reprezentan tii unui popor dispre tuit s i captiv, era o insult a pe care spiritul s au tor fu ncins apoi de mndru nu putea s-o suporte. Cuptorul nfrico sa s apte ori mai mult ca de obicei, s i n acesta au fost arunca ti ace sti prizonieri iudei. Att de puternic a era v apaia ac arilor, nct b arba tii care i-au aruncat n cuptor au fost uci si. naintea Celui Nem arginit Deodat a fa ta mp aratului ng albeni de spaim a. Ochii s ai erau a tinti ti la v apaia ac arilor s i ntorcndu-se c atre sfetnicii s ai, zise; N-am aruncat noi n mijlocul focului trei oameni lega ti? Idem 24. Ei au r aspuns: Negre sit, mp arate! Apoi monarhul exclam a: Ei bine, eu v ad patru oameni umblnd slobozi n mijlocul focului s i nev at ama ti; s i chipul celui de-al patrulea seam an a cu al unui u de dumnezeu! Idem 25. Cnd Hristos se descoper a ilor oamenilor, o putere nev azut a vorbe ste suetelor lor. Ei se simt ca n prezen ta Celui Nem arginit. n [39] fa ta Maiest a tii Sale, mp aratul s i nobilii s ai tremurau s i au fost sili ti s a recunoasc a to ti c a Dumnezeul cel viu este mai presus de orice putere p amnteasc a. P atruns de remu sc ari s i ru sine, mp aratul exclam a: Slujitorii Dumnezeului Celui Prea nalt, ie si ti afar a! Idem 26. Iar ei ie sind, se nf a ti sar a nev at ama ti n fa ta mul timii nesfr site s i nici un miros de foc nu era pe mbr ac amintea lor. Aceast a minune produse o schimbare brusc a asupra poporului. Acel chip mare de aur care fusese ridicat cu atita pomp a, a fost uitat. Iar mp aratul public a un decret, ca oricine va vorbi mpotriva Dumnezeului acestor b arba ti s a e omort, pentru c a nu este nici un alt dumnezeu, care s a poat a izb avi n felul acesta Idem 29. sn O integritate statornic as i o via ta tit a Ace sti trei iudei aveau adev arata sn tire. Un cre stin credincios principiilor nu se va opri s a cump aneasc a consecin tele. El nu se va

30

Sn tirea vie tii

ntreba: ce vor gndi oamenii despre mine, dac a voi face aceasta? Sau, ce urmare va avea aceasta asupra intereselor mele p amnte sti? Dimpotriv a, dorin ta cea mai erbinte a copiilor lui Dumnezeu va , de a s ti ce cere El de la dn sii s a fac a, pentru ca faptele lor s a-L poat a prosl avi. Domnul a luat m asuri ndestul atoare ca inima s i via ta tuturor urma silor S ai s a e st apnite de harul divin, pentru ca ei s a e ca ni ste lumini str alucitoare n lume. Ace sti iudei credincio si aveau din na stere talente mari; ei se bucuraser a de cea mai nalt a cultur a intelectual as i acum aveau locuri de mare cinste; dar toate acestea nu i-au f acut s a uite pe [40] Dumnezeu. Puterile lor erau supuse inuen tei sn titoare a harului divin. Prin integritatea lor statornic a, ei au vestit laudele Aceluia care i chemase de la ntuneric la lumina Sa minunat a. Prin liberarea lor puterea s supranatural a, se d adu pe fa ta i maiestatea lui Dumnezeu naintea acelei gloate numeroase. Isus nsu si a trecut al aturi de ei n cuptorul de foc s i prin str alucirea prezen tei Sale, mp aratul cel trufa s al Babilonului fu convins c a nu poate altul dect Fiul lui Dumnezeu. Lumina cereasc a se rev arsa de la Daniel s i de la tovar as ii s ai, pn a cnd to ti cei din jurul lor au n teles credin ta care le nnobilase via ta s i le nfrumuse tase caracterul. Prin eliberarea slujitorilor S ai credincio si, Domnul declar a, c a El va ap ara pe cel ap asat s i va nl atura toate puterile p amnte sti care vor s a calce n picioare autoritatea Dumnezeului Cerului. tur O nv a ta a pentru cei frico si tur O, ce nv a ta a este dat a prin aceasta celor frico si, s ov aitori s i timizi n lucrarea lui Dumnezeu. Dar ce ncurajare pentru cei care rilor nu dau napoi de la ndeplinirea datoriei lor din cauza amenin ta sau primejdiei! Aceste caractere credincioase s i statornice d adeau pe valoarea sn fa ta teniei f ar a s a aib a de gnd s a c stige s i vreo onoare nalt a. S-ar putea ca m arimea binelui s avr sit de cre stinii oarecum nelua ti n scam a, dar totu si consacra ti, s a nu poat a apreciat a dect atunci cnd raportul vie tii lor va f acut cunoscut, cnd judecata se va tine s i c ar tile cerului vor deschise. Hristos Se identic a cu interesele acestei clase; El nu Se ru si[41] neaz a s a-i numeasc a fra tii S ai. Ar trebui s a e o sut a de ace stia ntre noi, acolo unde acum nu e dect unul. Via ta lor este att de alipit a

Cuptorul de foc

31

de Dumnezeu s i att de armonizat a cu voin ta Sa, incit ei vor str aluci s i vor r aspndi lumin a, ind pe deplin sn ti ti la corp, suet s i spirit. Lupta ntre ii luminii s i ii ntunericului se continu a f ar a ncetare. Cei care rostesc Numele lui Hristos trebuie s a se trezeasc a din r acea letargie care le paralizeaz a str aduin tele s i s a fac a fa ta aspunderilor solemne care apas a asupra lor. To ti ce fac aceasta se pot a stepta ca puterea lui Dumnezeu s a se descopere prin ei. Fiul lui Dumnezeu, R ascump ar atorul lumii, va reprezentat prin cuvintele s i faptele lor, iar Numele lui Dumnezeu va prosl avit. Ca s i n zilele lui Sadrac, Me sac s i Abed-Nego, tot astfel s i la sfrsitul acestui p amnt, Domnul va lucra cu mare putere pentru ap ararea acelora care tin cu statornicie la dreptate, Acela care a nso tit pe cei trei iudei n mijlocul cuptorului de foc, va s i cu urma sii S ai oriunde unde vor du si. Prezen ta Sa, care va merge cu ei, i va mngia s i sprijini. n mijlocul timpului de strmtorare o strmtoare cum n-a mai fost de cnd sunt neamurile ale sii S ai vor sta neclinti ti. Satana s i cu toate o stirile celui r au, nu va putea n stare s a nimiceasc a nici pe cel mai slab dintre sn tii lui Dumnezeu. ngerii, care exceleaz a n putere, i vor proteja, iar Iehova va veni n ajutorul lor, descoperindu-Se ca Dumnezeul dumnezeilor s i n stare a salva pe to ti aceia care si pun ncrederea n El.Profe ti s i [42] regi, 374.

Capitolul 5 Daniel n groapa cu lei


Cnd Dariu se urc a pe tronul Babilonului, el proced a numaidect la reorganizarea statului. El a pus peste mp ar a tia sa o sut a dou azeci de dreg atori; a pus n fruntea lor trei c apetenii, n num arul c arora era s i Daniel. Daniel 6, 1-2. Daniel ns a ntrecea pe toate aceste c apetenii s i pe dreg atori, pentru c a n el era un duh nalt; s i mp aratul se gndea s a-1 pun a peste toat a mp ar a tia Idem 3. Demnitatea oferit a lui Daniel a strnit gelozia conduc atorilor mp ar a tiei. Guvernatorii s i dreg atorii au c autat s a g aseasc a vreun motiv de nvinuire mpotriva lui. Dar nu au putu s a g aseasc a nimic, nici un lucru vrednic de mustrare, pentru c a el era credincios s i nu se g asea nici o gre seal a la el s i nici un lucru r au Idem 4. tur Ce nv a ta a, e nf a ti sat a aici pentru to ti cre stinii! Ochii cei p atrunz atori ai geloziei erau ndrepta ti asupra lui Daniel zi dup a zi; pndirea lor devenise s i mai ager a, din cauza urii lor, s i totu si nici un cuvnt sau fapt a din via ta lui ei n-o puteau face s a apar a ca un lucru r au. Si totu si el nu se pretindea a Sfnt; ci f acea ceva ce era de credincio [43] innit mai bine: el ducea o via ta sie s i consacrare. Un complot satanic Cu ct umblarea lui Daniel era mai mult f ar a prihan a, cu att mai mult se nte tea ura vr ajma silor mpotriva lui. Ei erau plini de furie pentru c a nu puteau g asi nimic r au n caracterul s au, sau n ndeplinirea ndatoririlor sale, pe care ci s a sprijine o plngere mpotriva lui. Atunci oamenii ace stia au zis: Nu vom g asi nici un cuvnt de plngere mpotriva acestui Daniel afar a numai dac a am g asi vreunul n Legea Dumnezeului lui Idem 5. De trei ori pe zi se ruga Daniel c atre Dumnezeul cerului. Aceasta era unica nvinuire care putea i adus a mpotriva lui. A fost totu si n ascocit un plan, prin care s a se aduc a nimicirea, lui. Vr ajma sii s ai s-au adunat la palat s i au rugat pe mp arat s a dea un decret ca nici o persoan a din toat a mp ar a tia lui s a nu cear a vreun 32

Daniel n groapa cu lei

33

lucru de la vreun dumnezeu sau de la vreun om, afar a de mp aratul Dariu; aceasta pentru un timp de treizeci de zile. Orice c alcare a acestui decret s a e pedepsit a cu aruncarea vinovatului n groapa cu lei. mp aratul nu s tia nimic despre ura acestor oameni mpotriva lui Daniel s i nu b anuia c a acest decret l va atinge cumva pe el. Prin lingu sire, ei au f acut pe mp arat s a cread a, c a acest decret va contribui foarte mult la onoarea lui. Cu zmbetul unui triumf satanic pe fe tele lor, ei plecar a din fa ta mp aratului s i se bucurau cu to tii de cursa pe care o ntinseser a pentru servul lui Dumnezeu. O pild a de curaj s i credincio sie de plamp aratul a dat acest decret, iar Daniel a luat cuno stin ta nul vr ajma silor s ai de a-1 nimici. Dar el nu- si schimb a cu nimic comportarea sa. El si ndeplinea lini stit mai departe datoriile sale [44] s i la ora rug aciunii intra n camera sa. Cu ferestrele deschise c atre Ierusalim, si n al ta cererile c atre Dumnezeul cerului. Prin acest fel de a , el ar ata f ar a team a c a nici o putere p amnteasc a nu are dreptul s a se a seze ntre el s i Dumnezeul s au s i s a-i porunceasc a la cine trebuie sau nu trebuie s a se nchine. Ce b arbat nobil s i de principii! El r amne n fa ta lumii de ast azi ca un exemplu vrednic de laud a n ce prive ste ndr azneala s i credincio sia cre stinului. El se ndreapt a c atre Dumnezeu cu toat a inima sa, de si - stia c a devo tiunea sa era pedepsit a cu moartea. Urm aritorii s ai l-au pndit o zi ntreag a. De trei ori s-au dus la camera sa s i de trei ori au auzit ei glasul rug aciunii sale st aruitoare. n diminea ta zilei urm atoare a fost deja dus a mp aratului vestea c a Daniel, unul dintre captivii lui Iuda, a nesocotit decretul s au. cnd monarhul auzi aceste cuvinte, de ndat a ochii i s-au luminat s i v azu cursa care fusese pus a. El era acum foarte nemul tumit c a d aduse un astfel de decret s i s-a str aduit pn a la apusul soarelui de a g asi vreun plan prin care s a scape pe Daniel. Dar vr ajma sii profetului anticipnd aceasta, au venit naintea mp aratului cu aceste cuvinte: S as tii, mp arate, c a, dup a legea Mezilor s i Per silor, orice oprire sau porunc a nt arit a de mp arat, nu se poate schimba! Atunci mp aratul a poruncit s a aduc a pe Daniel s i s a-1 arunce n groapa cu lei. mp aratul a luat cuvntul s i a zis lui Daniel: Dumnezeul t au, c aruia necurmat i sluje sti s a te scape!, Idem 15-16. O piatr a a fost

34

Sn tirea vie tii

[45] pus a la gura gropii cu lei, care a fost sigilat a cu inelul mp aratului, mp aratul s-a ntors apoi la palatul s au, a petrecut noaptea f ar a s a m annce, nu i s-a adus nici o tiitoare, s i n-a putut s a doarm a Idem 18. Dumnezeul meu a, trimis pe ngerul S au n zorii zilei urm atoare, monarhul alerg a la groapa cu lei s i strig a: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul t au c aruia i sluje sti necurmat, s a te scape de lei? Idem 20. Glasul profetului a fost auzit ca r aspuns: Ve snic s a tr aie sti, mp arate. Dumnezeul meu a trimis pe ngerul S au s i a nchis gura leilor, care nu mi-au f acut nici un r au, pentru c a am fost g asit nevinovat naintea Lui, s i nici naintea ta, mp arate, n-am f acut nimic r au! Atunci mp aratul s-a bucurat foarte mult s i a poruncit s a scoat a pe Daniel din groap a. Daniel a fost scos din groap as i nu s-a g asit nici o ran a pe el, pentru c a avusese ncredere n Dumnezeul s au Idem 22-23. n felul acesta a fost eliberat slujitorul lui Dumnezeu. Si cursa pe care vr ajma sii lui o puseser a pentru nimicirea sa a adus propria lor pieire. La porunca mp aratului, ei au fost arunca ti n [46] groap as i imediat au fost sf sia ti de arele s albatice.

Capitolul 6 Rug aciunea lui Daniel


Cnd timpul celor s aptezeci de ani de captivitate se apropia de ncheiere, inima lui Daniel a nceput s a e foarte mult fr amntat a de profe tiile lui Ieremia. El vedea c a a sosit timpul, cnd Dumnezeu avea s a dea poporului S au ales o alt a cercare. Cu post, cu umilin ta s i rug aciune, el implora pe Dumnezeul cerului pentru Israel, prin aceste cuvinte: Doamne Dumnezeule mare s i nfrico sat, Tu, care tii leg amntul s i dai ndurare celor ce Te iubesc s i p azesc poruncile Tale! Noi am p ac atuit, am s avr sit nelegiuire, am fost r ai s i nd ar atnici, ne-am ab atut de la poruncile s i ornduirile Tale. N-am ascultat de robii T ai, proorocii, care au vorbit n Numele T au, mp ara tilor rii no stri, c apeteniilor noastre, p arin tilor no stri s i c atre tot poporul ta Daniel 9, 4-6. Daniel nu aducea propria sa credincio sie naintea Domnului, n loc s a sus tin a c a ar curat s i Sfnt, acest profet onorat s-a identicat cu p ac ato sii adev ara ti ai lui Israel, n telepciunea pe care Dumnezeu i-o d aduse era mult mai mare dect n telepciunea marilor b arba ti ai lumii, ntocmai dup a cum lumina soarelui e mai str alucitoare dect lumina slab a a stelelor pe cerul amiezei. Totu si astfel de rug aciuni [47] se n al tau de pe buzele acestui b arbat att de mult onorat de c atre , cu lacrimi s cer. Cu e adnc a umilin ta i cu o inim a zdrobit a, el se ruga pentru sine s i pentru poporul s au. El si goli suetul naintea lui Dumnezeu, m arturisind propria sa nevrednicie s i recunoscnd m arimea s i maiestatea Domnului. Seriozitate s i evlavie cererile sale! El O, ce seriozitate s i ce evlavie d adeau pe fa ta n al ta mini credincioase c atre cer ca s a prind a f ag aduin tele niciodat a n sel atoare al Celui Prea nalt. Suetul s au se lupta n agonie. Si el primi dovada, c a rug aciunea sa a fost ascultat a. Atunci el s tia, c a biruin ta e de partea sa, Dac a noi, ca popor, ne-am ruga cum se ruga Daniel s i ne-am lupta cum se lupta el, smerindu-ne suetele 35

36

Sn tirea vie tii

naintea lui Dumnezeu, atunci am primi un r aspuns v adit la rug aciunile noastre, cum i s-a dat s i lui Daniel. Asculta ti cum nf a ti sa el cazul s au la cur tile cerului: Pleac a urechea, Dumnezeule s i ascult a! Deschide ochii s i prive ste la d arm aturi le noastre s i la cetatea peste care este chemat Numele t au! C aci nu pentru neprih ani-rea noastr a ti aducem noi cererile noastre, ci pentru ndur arile Tale cele mari. Ascult a, Doamne! Iart a, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucreaz as i nu z abovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! C aci Numele T au este chemat peste Cetatea Ta s i peste poporul T au Idem 18.19. Acest b arbat al lui Dumnezeu se ruga s i cerea binecuvntarea cerului asupra poporului S au s i o cuno stin ta l amurit a a voin tei divine. Povara suetului s au era pentru Israel, care nu respectase Legea [48] lui Dumnezeu n adev aratul n teles al cuvntului. El recuno stea c a toate nenorocirile care au venit asupra lor, au fost o urmare a c alc arii acestei Legi snte. El zicea: Noi am p ac atuit, am s avr sit nelegiuire,... c aci din pricina p acatelor noastre s i din pricina nelegiuirilor p arin tilor no stri este Ierusalimul s i poporul T au de ocar a tuturor celor ce ne nconjoar a Ver 15-16. Iudeii si pierduser a acel caracter deosebit s i Sfnt, ca popor ales al lui Dumnezeu. Ascult a dar, acum, Dumnezeul nostru rug aciunea s i cererile robului T au, s i, pentru dragostea Domnului, f a s a str aluceasc a Fa ta Ta peste Sfntul T au loca s pustiit Idem 17. Inima lui Daniel se ndrepta cu un dor erbinte c atre sanctuarul pustiit al lui Dumnezeu. El s tia c a ei nu puteau ajunge din nou la prop as ire dect atunci, cnd Israel avea s a se ntoarc a de la nesocotirea Legii lui Dumnezeu, ajungnd umili ti, credincio si s i ascult atori. Solul ceresc Pe cnd Daniel st aruia n rug aciune, ngerul Gabriel s-a cobort repede din cur tile cere sti pe p amnt, ca s a-i spun a c a cererile lui an fost auzite s i ascultate. Acest nger puternic fusese ns arcinat s a-1 fac a s a priceap a, s a n teleag as i s a descopere naintea lui tainele veacurilor viitoare. n felul acesta, pe cnd el c auta cu seriozitate s a n teleag as i s a priceap a adev arul, Daniel a fost adus n leg atur a cu solul trimis de cer.

Rug aciunea lui Daniel

37

Ca r aspuns la rug aciunea sa, Daniel nu numai c a a primit lumina s i adev arul de care el s i poporul s au aveau cea mai mare nevoie, ci el primi s i o descoperire a marilor evenimente viitoare, pn a la venirea Mntuitorului lumii. Aceia care pretind a sn ti, dar n-au de a cerceta Sntele Scripturi sau de a se lupta cu [49] nici o dorin ta Dumnezeu n rug aciune, pentru a dobndi o n telegere mai l amurit a a adev arului biblic, nu s tiu ce nseamn a adev arata sn tire. Daniel vorbea cu Dumnezeu, iar cerul era deschis n fa ta lui. Dar nalta cinste ar atat a lui era urmarea umilin tei s i a cercet arii lui serioase. To ti cei ce cred din inim a Cuvntul lui Dumnezeu vor amnzi s i nseta dup a cuno stin ta voin tei Sale. Dumnezeu este autorul adev ar-lui. El ilumineaz a priceperea ntunecat as i d a min tii omene sti putere ca s a cuprind as i s a n teleag a adev arurile descoperite de El. C autarea n telepciunii de la Dumnezeu Cu prilejul descris mai sus, ngerul Gabriel mp art as ea lui Daniel turile pe care el era n stare s toate nv a ta a le cuprind a cu mintea sa. La c tiva ani mai trziu, profetul dorea s a ae ceva mai mult din cele care acum nu erau nc a l amurite pe deplin s i iar as i c aut a, prin rug aciuni, lumin as i n telepciune de la Dumnezeu. n vremea aceea, eu, Daniel, trei s aptamni am fost n jale. N-am mncat deloc pine aleas a, nu mi-a intrat n gur a nici carne, nici vin s i nici nu m-am uns deloc... Apoi am ridicat, ochii, m-am uitat s i iat a c a acolo st atea un om mbr acat n haine de in s i ncins la mijloc cu un bru de aur din Ufaz. Trupul era ca o piatr a de hrisolit, fa ta i str alucea ca fulgerul s i ochii i erau ca ni ste ac ari de foc; dar bra tele s i picioarele sem anau cu ni ste aram a lustruit as i glasul lui era ca glasul unei mari mul timi Daniel 10, 2-6. Aceast a descriere se aseam an a cu cea dat a lui Ioan, cnd Domnul Hristos i se descoperi pe insula Patmos. Persoana care s-a nf a ti sat [50] naintea lui Daniel, nu putea alta dect Fiul lui Dumnezeu. Domnul a venit ns a cu un alt sol ceresc la Daniel ca s a-i fac a cunoscut ce avea s a se ntmple n zilele din urm a. Marile adev aruri descoperite prin cuvntul Mntuitorului lumii sunt pentru cei care cerceteaz a dup a adev ar ca dup a comori ascunse. Daniel era acum un b arbat naintat n vrst a. El si petrecuse via ta n

38

Sn tirea vie tii

mijlocul cultului unei cur ti p agne s i spiritul s au fusese mpov arat de administrarea unui mare imperiu. Totu si el se ntorsese de la toate acestea ca s a- si smereasc a suetul naintea lui Dumnezeu s i ca s a caute s a cunoasc a planurile pentru viitor ale Celui Prea nalt. Si, ca r aspuns la cererile sale erbin ti fu dat a lumin a de la cur tile cere sti pentru aceia care aveau s a tr aiasc a n zilele din urm a. Cu ct a seriozitate deci, ar trebui s a c aut am pe Dumnezeu, ca s a deschid a priceperea noastr a spre a n telege adev arurile trimise nou a din cer! Eu, Daniel, am v azut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au v azut-o; totu si au fost apuca ti de o mare spaim as i au luat-o la fuga ca s a se ascund a!... Puterile m-au l asat, culoarea mi s-a schimbat, fa ta mi s-a slu tit s i am pierdut orice vlag a Idem 7-8. To ti asem cei ce sunt cu adev arat sn ti vor face o experien ta an atoare. Cu ct mai l amurite vor vederile lor despre m arimea, str alucirea s i des avr sirea lui Hristos, cu att mai viu si vor vedea ei propriile lor sl abiciuni s i nedes avr siri. Atunci ei nu vor mai avea nclina tia de a pretinde c a au un caracter f ar a prihan a; ceea ce li se p aruse a drept s i pl acut n ei n si si, se va vedea c a este nevrednic s i stric acios, de cur fa ta a tia s i str alucirea lui Hristos. Numai cnd oamenii sunt [51] desp ar ti ti de Dumnezeu, cnd au vederi nel amurite despre Hristos, atunci zic: sunt f ar a p acat, sunt Sfnt. Gabriel ap aru n fa ta profetului, adresndu-i-se astfel: Daniele, om prea iubit s i scump, i cu luare aminte la cuvintele pe care ti le voi spune acum s i stai n picioare n locul unde e sti; c aci acum sunt trimis la tine! Dup a ce mi-a vorbit astfel, am st atut n picioare tremurnd. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic! C aci cuvintele tale au fost ascultate din cea dinti zi, cnd ti-ai pus inima ca s a n telegi s i s a te smere sti naintea Dumnezeului t au s i tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Idem 11-12. Lui Daniel i se d a onoare mp ar ateasc a O, ce onoare fu dat a lui Daniel de Maiestatea Cerului! El mb arb ata pe slujitorul S au care st atea tremurnd, s i-l asigur a c a rug aciunea sa a fost auzit a n cer. Ca r aspuns la acea rug aciune erbinte, ngerul Gabriel a fost trimis s a lucreze asupra inimii mp aratului persan. mp aratul se mpotrivise lucr arii Spiritului lui Dumnezeu timp de trei s apt amni, pe cnd Daniel postea s i se ruga, dar Prin tul

Rug aciunea lui Daniel

39

cerului, Arhanghelul Mihail, fu trimis s a schimbe inima nc ap a tnat a a mp aratului ca s a ia unele m asuri hot artoare prin care s a r aspund a la rug aciunea lui Daniel. Pe cnd mi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii n p amnt s i am t acut. Si iat a c a cineva care avea nf a ti sarea ilor oamenilor s-a atins de buzele mele... Apoi mi-a zis: Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace tie! Fii tare s i cu inim a! Si pe cnd mi vorbea el, am prins iar putere s i am zis: Vorbe ste, domnul meu, c aci m-ai nt arit!, Idem 15-19. Att de mare era str alucirea [52] divin a descoperit a lui Daniel, nct el n-a putut s-o priveasc a. Apoi trimisul Cerului si acoperi str alucirea prezen tei sale s i ap aru n fa ta profetului cu nf a ti sarea ilor oamenilor. Prin puterea sa divin a, ei nt ari pe acest b arbat al neprih anirii s i al credin tei, ca s a poat a asculta solia trimis a lui de Dumnezeu. Daniel era un slujitor devotat al Celui Prea nalt. Via ta sa lung a a fost plin a de fapte nobile de servire pentru Maestrul s au. Cur a tia sa de caracter s i credincio sia sa nestr amutat a erau pe m asur a cu umilin ta inimii sale s i cu smerirea suetului s au naintea lui Dumnezeu. Repetam: Via ta lui Daniel este o ilustrare inspirat a de adev arat a [53] sn tire.

Capitolul 7 Caracterul lui Ioan


Apostolul Ioan s-a deosebit dintre fra tii s ai ca ind ucenicul pe care l iubea Isus. El nu era ctu si de pu tin fricos, slab sau s ov aitor n caracter s i, totu si, avea o dispozi tie amabil as i o -inim a cald as i iubitoare. El p area a se bucura ntr-un sens deosebit de prietenia lui Hristos s i a primit multe dovezi despre ncrederea s i iubirea Mntuitorului. El era unul dintre cei trei c arora le fusese ng aduit s a , s e martorii str alucirii lui Hristos pe Muntele schimb arii la fa ta i ai agoniei Sale din Ghetsemani; s i grijii lui Ioan a ncredin tat Domnul pe mama Sa, n acele ultime ceasuri ale agoniei Sale pe cruce. La simpatia Mntuitorului pentru ucenicul cel iubit s-a r aspuns cu toat a t aria unui devotament plin de c aldur a, Ioan s-a prin de Isus cum se prinde vi ta de aracul npt bine. Pentru cauza Maestrului s au, el a nfruntat cu ndr azneal a primejdiile s alii de judecat as i a r amas lng a cruce, iar la vestea c a Hristos a nviat, el a alergat la mormnt s i a ntrecut n zelul s au chiar s i pe Petru ce! iute n toate. Iubirea lui Ioan pentru Maestrul s au nu era numai o prietenie omeneasc a, ci era iubirea unui p ac atos c ait care sim tea c a a fost [54] r ascump arat prin sngele pre tios al lui Hristos. El pre tuia ca pe cea mai nalt a onoare lucrarea s i suferin ta n serviciul Domnului. Iubirea lui pentru Isus l mna s a iubeasc a pe to ti aceia pentru care a murit Hristos. Religia lui era de un caracter practic. El a n teles prin iubirea copiilor S c a iubirea de Dumnezeu se d a pe fa ta ai. El era auzit adesea repetnd cuvintele: Prea iubi tilor, dac a astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie s a no iubim s i noi unii pe al tii 1 Ioan 4, 11. Noi l iubim pentru c a El ne-a iubit nti. Dac a zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, s i ur as te pe fratele s au, este un mincinos; c aci cine nu iube ste pe fratele s au, pe care-1 vede, cum poate s a iubeasc a pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?, Idem 19-20. turile sale. Iubirea pentru Via ta apostolului era n armonie cu nv a ta Hristos care ardea n inima sa, l mna s a depun a cea mai serioas as i rnai deplin a activitate pentru semenii s ai s i n deosebi pentru fra tii s ai din comunitatea cre stin a. El era un predicator puternic, zelos s i 40

Caracterul lui Ioan

41

de o seriozitate adnc a, iar cuvintele sale erau nso tite de o mare putere de convingere. Rennoit prin har n Iubirea nestr amutat as i devotamentul dezinteresat dat pe fa ta turi de o mare valoare pentru via ta s i caracterul lui Ioan, ofer a nv a ta biserica cre stin a, Unii pot s a- si nchipuie c a el ar avut aceast a iubire din alt izvor dect harul divin; dar Ioan avusese, de la natura, defecte serioase n caracterul s au; el fusese mndru si ambi tios. s i gata s a r aspund a la orice nesocotire sau jignire. Cordialitatea s i ardoarea simpatiei lui Ioan pentru Maestrul s au nu era produs a de iubirea lui Hristos pentru el, ci era efectul acestei iubiri. Ioan dorea s a ajung a asemenea lui Isus s i sub lucrarea nno- [55] itoare a iubirii lui Hristos, el a ajuns s a e blnd s i smerit cu inima. Eul s au personal era ascuns n Hristos. El era strns unit de Vi ta cea vie s i, n felul acesta, a devenit p arta s de re divin a. Aceasta va totdeauna urmarea p art as iei cu Hristos. Aceasta este adev arata sn tire. n caracterul cuiva pot s a existe defecte v adite, dar cnd ajunge un adev arat ucenic al lui Isus, puterea harului dumnezeiesc face din el o f aptura nou a. Iubirea lui Hristos l preschimb as i l sn te ste, Dar cnd aceia care pretind a cre stini nu ajung prin religia lor s a e mai buni b arba ti s i mai bune femei n toate mprejur arile vie tii lor ca ni ste vii reprezentan ti ai lui Hristos, n dispozi tia s i caracterul lor atunci nu sunt ai Lui. Exemple de transformarea caracterului Odat a, Ioan a intrat ntr-o cearta cu unii dintre ucenici, vrnd s a s tie care dintre ei trebuia s a e socotit ca cel mai mare. Ei nu aveau de gnd ca discu tia lor s a ajung a pn a la urechile Maestrului lor; dar Isus le citea inimile s i folosi prilejul pentru a da ucenicilor S ai o . Aceasta nu numai pentru micul grup, care asculta lec tie de umilin ta cuvintele Sale, ci ca s a r amn a scrise spre binele tuturor urma silor S ai pn a la sfr situl timpului. Atunci Isus a s ezut jos, a chemat pe cei doisprezece s i le-a zis: Dac a vrea cineva s a e cel dinti, trebuie

42

Sn tirea vie tii

s a e cel mai de pe urm a dintre to ti s i slujitorul tuturor Marcu 9, 35. Aceia care au Spiritul lui Hristos nu vor avea ambi tia ca s a ocupe vreun loc mai presus de fra tii lor. Numai cei care sunt mici n ochii [56] lor vor socoti ti mari naintea lui Dumnezeu. Si a luat un copila s s i l-a a sezat n mijlocul lor; apoi l-a luat n bra te s i le-a zis: Oricine prime ste pe unul din ace sti copila si, n Numele Meu, M a prime ste pe Mine; s i oricine M a prime ste pe Mine, nu M a prime ste pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine Idem 36-37. tur O, ce nv a ta a pre tioas a este aceasta pentru urma sii lui Hristos! Cei care trec cu vederea datoriile vie tii ce le stau n cale, care trec cu vederea a milo si s i buni, amabili s i buni, amabili s i iubitori, chiar de un copila fa ta s, trec cu vederea pe Hristos. Ioan a sim tit puterea turi s acestei nv a ta i a tras foloase din ea. ntr-o alt a ocazie, fratele s au Iacov mpreun a cu el au v azut un om c a scotea demoni n Numele lui Isus s i pentru c a nu s-a unit ndat a cu ceata lor, ei au g asit cu cale c a el n-ar avea dreptul s a fac a aceast a lucrare s i, de aceea, l-au oprit. n sinceritatea inimii sale, Ioan povesti aceast a ntmplare Maestrului s au. Isus zise: Nu-1 opri ti, c aci nu este nimeni care s a fac a minuni n Numele Meu s i s a M a poat a vorbi de r au ndat a dup a aceea. Cine nu este mpotriva noastr a, este pentru noi Idem 39-40. Alt adat a, Iacov s i Ioan au cerut, prin mama lor, s a li se dea cele mai nalte locuri de cinste n mp ar a tia lui Hristos. Mntuitorul le-a r aspuns: Voi nu s ti ti ce cere ti Marcu 10, 38. Ct de pu tini dintre noi n teleg adev arata nsemn atate a rug aciunilor noastre! Isus cuno stea sacriciul nem arginit prin care trebuia s a se r ascumpere , El a acea m arire s i de aceea pentru bucuria care le era pus a n fa ta [57] suferit crucea s i a nesocotit ocara Evrei 12, 2. Aceast a bucurie era aceea de a vedea suete mntuite prin umilirea Sa, prin suferin tele s i prin v arsarea sngelui S au, Aceasta era m arirea pe care avea s-o primeasc a Hristos s i de care ace sti doi ucenici doreau s a se fac a p arta si. Isus i-a ntrebat: Pute ti bea paharul pe care l voi bea Eu s i s a ti boteza ti cu botezul cu care am s a u botezat Eu? Dar ei au r aspuns: Putem! Marcu 10, 38-39. Ct de pu tin n telegeau ei nsemn atatea acestui botez! Isus le-a r aspuns: Este adev arat c a ve ti bea paharul Meu s i ve ti boteza ti cu botezul cu care am s a u botezat Eu; dar a s edea la dreapta s i la

Caracterul lui Ioan

43

stnga Mea nu atrn a de Mine s-o dau, ci este p astrat a pentru aceia pentru care a fost preg atit a Idem 42-45. Mustrarea mndriei s i ambi tiei Isus cuno stea motivele care determinau aceast a cerere s i, de aceea, a mustrat mndria s i ambi tia acestor doi ucenici: Sti ti c a domnitorii neamurilor domnesc peste ele s i mai marii lor le poruncesc cu st apnire. Intre voi s a nu e a sa. Ci oricare va vrea s a e mare ntre voi, s a e slujitorul vostru; s i oricare va vrea s a e cel dinti ntre voi, s a v a e rob. Pentru c a nici Fiul omului n-a venit s a I Se slujeasc a; ci El s a slujeasc as i s a-Si dea via ta ca r ascump arare pentru mul ti Idem 42-45. Alt adat a, Hristos trimise ni ste soli naintea Lui ntr-un sat de [58] samariteni, rugind pe s ateni s a preg ateasc a ceva pentru odihna Sa s i a ucenicilor S ai. Dar cnd Mntuitorul Se apropie de cetate, p area c a vrea s a treac a pe lng a ei s i s a mearg a spre Ierusalim. Aceasta trezi vr ajm as ia sa-maritenilor s i n loc s a trimit a soli ca s a-L cheme sau s a-L roage s a r amn a la dn sii, ei au z abovit s a-I arate bun avoin ta, de un c a sa cum ar f acut fa ta al ator de rnd. Isus nu constrngea pe nimeni s a-L primeasc a, iar samaritenii pierdur a binecuvntarea, care le-ar fost d aruit a, dac a L-ar rugat s a r amn a oaspetele lor. Ne mir am, poate, de felul nepoliticos n care ace stia s-au purtat de Maiestatea cerului; dar de cte ori s fa ta i noi care m arturisim a urma sii lui Hristos nu ne facem vinova ti de aceea si nep asare. n inimile s St aruim noi oare ca Isus s a-Si fac a locuin ta i c aminele noastre? El e plin de iubire, de har, de binecuvntare s i e gata s a reverse aceste daruri peste noi; dar, ca s i samaritenii, deseori noi suntem mul tumi ti f ar a ele. Ucenicii n telesesem dorin ta lui Hristos de a binecuvnta cu prezen ta Sa pe samariteni, dar cnd au v azut r aceala, gelozia s i lipsa de respect ar atat a Maestrului lor, s-au umplut de mirare s i indignare. ndeosebi Iacov s i Ioan s-au aprins foarte tare. S a vad a pe Acela pe care ei l adorau att de mult, c a e primit astfel, p area pentru ei o crim a prea mare spre a l asat a s a treac a nepedepsit a de ndat a. n zelul lor, ei ziser a: Doamne, vrei s a poruncim s a se pogoare foc din cer s i s a-i mistuie, cum a f acut Ilie? Luca 9, 54. Ei vorbeau de nimicirea suta silor sirieni s i a cetelor lor, trimise s a prind a pe [59]

44

Sn tirea vie tii

profetul Ilie. Isus mustr a pe ucenicii S ai, zicndu-le; Nu s ti ti de ce duh sunte ti nsue ti ti! C aci Fiul omului a venit nu ca s a piard a suetele oamenilor, ci ca s a le mntuiasc a Idem 55-56. Ioan s i ceilal ti ucenici torul. Aceia care erau erau ntr-o s coal a n care Hristos le era nv a ta gata s a- si vad a lipsurile s i s a- si ndrepte caracterul, aveau acum un tur prilej nimerit, Ioan aduna orice nv a ta a ca pe ni ste m arg aritare pre tioase s i se str aduia nencetat s a- si potriveasc a via ta cu Modelul turile lui Isus, care scoteau la lumin divin. nv a ta a blnde tea, umilin ta s i dragostea, ca ind cele mai de seama nsu siri pentru cre sterea n har s i pentru a face pe cineva destoinic pentru lucrarea Sa, erau de turi sunt rostite s cel mai mare pre t pentru Ioan. Aceste nv a ta i pentru noi cei de ast azi, att ec aruia n parte, ct s i ca fra ti n comunitate cum au fost s i pentru cei dinti ucenici ai lui Hristos. Ioan s i Iuda tur O nv a ta a bogat a poate luat a din contrastul izbitor dintre caracterul lui Ioan s i al lui Iuda. Ioan era o ilustra tie vie a sn teniei. Iuda avea s i el o nf a ti sare de evlavie, dar caracterul s au era mai mult diavolesc dect divin. El spunea c a e ucenic al lui Hristos, dar l t ag aduia prin cuvintele s i faptele lui. Iuda avea acelea si prilejuri pre tioase ca s i Ioan, de a cerceta s i imita Modelul divin. El asculta turile lui Hristos s nv a ta i caracterul s au s-ar putut preschimba prin harul dumnezeiesc. Dar n timp ce Ioan se lupta cu rvn a mpotriva nedes avr sirilor sale s i c auta s a se asemene cu Hristos, Iuda si c alca [60] con stiin ta n picioare, cednd ispitei, s i se l asa st apnit de obiceiuri necinstite care l-au f acut s a semene cu Satana. Ace sti doi ucenici prenchipuie lumea cre stin a. To ti m arturisesc s a urma si ai lui Hristos; dar n timp ce o parte umbl a n umilin ta i blnde te, nv a tnd de la Isus, cealalt a arat a c a nu sunt mplinitori ai Cuvntului, ci numai auzitori. O parte este sn tit a prin adev ar; iar cealalt a nu cuno stea puterea nnoitoare a harului dumnezeiesc. Cei dinti si r astignesc zilnic eul personal s i biruiesc p acatul; iar cei din [61] urm a si mplinesc poftele s i ajung robii lui Satana.

Capitolul 8 Misiunea slujirii lui Ioan


Apostolul Ioan si petrecuse cei dinti ani ai vie tii sale n mijlocul pescarilor simpli din Galileea. El nu a primit o educa tie s colar a; dar tor, el c prin leg atura lui cu Hristos, Marele nv a ta stig a cea mai nalt a educa tie pe care o pot primi oamenii muritori. El a b aut cu sete din izvorul n telepciunii s i apoi a c autat s a ve conduc as i pe al tii la acel izvor de ap a care curge n via ta snic a Ioan 4, 14. Simplitatea cuvintelor sale, puterea adev arurilor pe care turile sale, i le rostea s i c aldura spiritual a care caracterizau nv a ta d adeau putin ta s a se apropie de toate clasele sociale. Totu si nici chiar credincio sii nu erau n stare s a priceap a n totul tainele snte ale adev arului divin pe care el l dezv aluia prin cuvintele sale. P area c a f ar a ncetare e plin de Duhul Sfnt. El c auta s a fac a pe oameni s a priceap a cele nev azute, n telepciunea cu care vorbea, rev arsa cuvintele lui ca pic aturile de rou a, mblnzind s i supunnd suetele. Dup a n al tarea lui Hristos la cer, Ioan s i-a continuat misiunea sa, ca un lucr ator credincios s i n ac arat pentru Domnul s au. El s-a bucurat mpreun a cu ceilal ti apostoli de rev arsarea Duhului Sfnt, la Ziua Cincizecimii, s i nviorat de o nou a rvn as i o nou a putere, el a st aruit s a spun a oamenilor cuvintele vie tii. A fost amenin tat cu [62] nchisoarea s i cu moartea, dar nu s-a l asat intimidat. O mul time de suete din toate clasele veneau s a asculte la predicile apostolilor s i erau vindecate de boli n Numele lui Isus, Nume att de urt printre iudei. Preo tii s i mai marii poporului se mpotriveau cu furie, cnd vedeau c a cei bolnavi erau vindeca ti, s i Isus era vestit ca Domn al vie tii. Ei se temeau c a n curnd toat a lumea va crede n El s i, apoi, ei vor nvinui ti c a au omort pe puternicul vindec ator. Dar cu cit f aceau eforturi mai mari ca s a nn abu se mi scarea, tucu att mai mult oamenii credeau n El s i se ntorceau de la nv a ta rile c arturarilor s i fariseilor. Plini de mnie, ei au pus mna pe Petru s i Ioan s i iau aruncat n nchisoare. Dar ngerul Domnului a venit n timpul nop tii s i a deschis u sile nchisorii, i-a scos afar as i le-a zis: 45

46

Sn tirea vie tii

Duce ti-v a, sta ti n Templu s i vesti ti norodului toate cuvintele vie tii acesteia Faptele Apostolilor 5, 20. Cu credincio sie s i rvn a, Ioan d adea m arturie pentru St apnul s au, ori de cte ori avea ocazia. El vedea c a erau vremuri de mari primejdii pentru biseric a. Am agiri satanice se ar atau pretutindeni. turilor am Oamenii r at aceau prin mrejele necredin tei s i ale nv a ta agitoare. Unii dintre cei ce se pretindeau a credincio si lucr arii lui Dumnezeu, erau, de fapt, ni ste n sel atori. Ei t ag aduiau pe Hristos s i Evanghelia Sa s i aduceau erezii blestemate, tr aind n f ar adelege s i nesocotirea Legii divine. Tema preferat a a lui Ioan Tema preferat a a lui Ioan era iubirea nem arginit a a lui Hristos. El credea n Dumnezeu ca un copil ntr-un tat a bun s i milos. El a [63] n teles caracterul s i lucrarea lui Isus; s i cnd vedea pe fra tii s ai iudei, bjbind pe calea lor lipsit a de orice raz a a Soarelui Drept a tii care s a le lumineze pa sii, dorea s a le nf a ti seze pe Hristos, Lumina lumii. Apostolul credincios vedea c a orbirea, mndria, supersti tia s i necunoa sterea Scripturilor legase suetul lor cu lan turi care nu aveau s a mai e rupte niciodat a. Prejudecata s i ura mpotriva lui Hristos, pe care ei le nutriser a cu nd ar atnicie, aduceau ruin a asupra lor ca na tiune s i distrugea speran tele lor pentru via ta ve snic a. Dar Ioan st aruia s a le nf a ti seze pe Hristos ca ind singura cale de mntuire. Dovada c a Isus din Nazaret era Mesia era att de l amurit a, nct Ioan spunea c a nimeni n-are nevoie s a umble n ntunericul r at acirii cnd o astfel de lumin a le este dat a. ntristat din cauza r at acirilor otr avitoare Ioan a tr ait s a vad a Evanghelia iui Hristos predicat a n dep art ari turile ei. Dar el era tare ntristat s i mii de suete primind cu zel nv a ta cnd vedea c a r at acirile otr avitoare se furi sau n biseric a. Unii din cei ce primeau pe Hristos sus tineau c a iubirea Lui i-a scutit de ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Pe de alt a parte, mul ti nv a tau c a literea Legii trebuie tinut a ca s i toate datinile s i ceremoniile iudeilor s i c a acestea ar li ndestul atoare pentru mntuire, f ar a sngele lui Hristos. Ei sus tineau c a Isus a fost un om bun, ca s i apostolii, dar i t ag aduiau

Misiunea slujirii lui Ioan

47

dumnezeirea. Ioan vedea primejdia care urm area biserica, dac a ar ii primit aceste idei s i le-a ntmpinat f ar a z abav as i hot art. El scria [64] uneia dintre cele mai onorate ajutoare ale sale n Evanghelie, unei urm doamne cu un bun renume s i cu o mare inuen ta atoarele: n lume au ap arut mul ti am agitori care nu m arturisesc c a Isus Hristos a venit n trup. Iat a am agitorul, iat a antihristul! P azi ti-v a bine s a nu pierde ti rodul muncii voastre, ci s a primi ti o r asplat a tura lui Hristos, deplin a. Oricine p ac atuie ste s i nu r amne n nv a ta tura lui Hristos are n-are pe Dumnezeu. Dar cine r amne n nv a ta att pe Tat al, ct s i pe Fiul. Dac a vine cineva la voi s i nu v a aduce tura aceasta, s nv a ta a nu-1 primi ti n cas as i s a nu-i zice ti: Bun venit!C aci cine-i zice: Bun venit se face p arta s faptelor lui rele!, 2 Ioan 7-11. Nu f ar a mari mpotriviri avea s a- si aduc a la ndeplinire Ioan lucrarea sa. Satana nu st atea nep as ator. El provoca pe oamenii r ai ca s a scurteze via ta plin a de activitate folositoare a acestui b arbat de urm al lui Dumnezeu; dar ngerii cei sn ti l ocroteau fa ta aritorii ca un martor credincios a lui s ai. Ioan a trebuit s a r amn a n via ta Hristos. Biserica n primejdiile ei, avea nevoie de m arturia lui. Prin m arturii neadev arate s i zvonuri mincinoase, trimi sii lui Satana au c autat s a trezeasc a vr ajm as ie mpotriva lui Ioan s i mpotriva turii lui Hristos. Din aceast nv a ta a pricin a, dezbin arile s i ereziile bntuiau biserica. Ioan a luptat mpotriva acestei r at aciri cu o hot arre neclintit a. El ngr adea calea vr ajma silor adev arului. Scria s i ndemna st aruitor, ca nimeni s a nu ncurajeze cu ceva pe conduc ato sunt pe lume rele asem rii acestor erezii. n timpul de fa ta an atoare cu acelea care amenin tau prosperitatea bisericii la nceputurile ei, turile apostolului cu privire la aceasta trebuie s iar nv a ta a e respec- [65] tate cu ngrijire. Iubi ti-v a unii pe al tii este strig atul care trebuie s a r asune pretutindeni, ndeosebi de la aceia care m arturisesc a sn ti. Dar iubirea este prea curat a pentru ca s a acopere vreun p acat turile lui Ioan sunt nsemnate pentru aceia care nem arturisit. nv a ta tr aiesc n mijlocul primejdiilor zilelor din urm a. El a fost n leg atur a turile Sale s strns a cu Hristos, a ascultat la nv a ta i a fost martor la minunile Sale r asun atoare. El a dat o m arturie conving atoare, care a f acut ca minciunile vr ajma silor s ai s a e f ar a nici un efect.

48

Sn tirea vie tii

Nici un compromis cu p acatul Ioan se bucura de binecuvintarea adev aratei sn tiri. Dar c vrednic de observat c a apostolul nu a pretins c a e f ar a p acat; el c auta des avr sirea prin umblarea n lumina fe tei lui Dumnezeu. El spune c a, dac a cineva m arturise ste c a cunoa ste pe Dumnezeu s i nesocote ste totu si Legea divin a, m arturisirea lui este mincinoas a. Cine zice: l cunosc s i nu p aze ste poruncile Lui, este un mincinos s i adev arul nu este n el 1 Ioan 2, 4. n acest veac, cnd se face atta caz de libertate, aceste cuvinte ar calicate ca fanatism. Dar apostolul , c polite nva ta a, de si trebuie s a d am pe fa ta tea cre stin a, avem totu si mputernicirea s a numim p acatul s i pe p ac atos cu numele lor adev arat s i c a aceasta se mpac a n totul cu iubirea adev arat a. De si trebuie s a iubim suetele pentru care a murit Hristos s i s a lucr am pentru mntuirea lor, totu si nu trebuie s a facem nici un compromis cu p acatul. Noi nu trebuie s a ne unim cu r azvr ati tii s i s a numim aceasta iubire. Dumnezeu cere de la poporul S au din acest veac s a stea neclintit, ca s i n timpul s au, pentru ap ararea drept a tii mpotriva [66] r at acirilor distrug atoare de suete. Nu poate sn tire f ar a ascultare Eu am ntlnit mul ti oameni care pretindeau c a sunt f ar a p acat n umblarea lor. Dar cnd i-am cercetat prin Cuvntul lui Dumne ai Legii Sale snte. Cele zeu, s-au dovedit ca ni ste c alc atori pe fa ta mai l amurite dovezi despre perpetuitatea s i obligativitatea ve snic aa poruncii a patra nu puteau s a le trezeasc a con stiin ta. Aceste suete nu puteau t ag adui cerin tele iui Dumnezeu, dar ndr azneau s a caute scuze pentru c alcarea Sabatului. Ele pretindeau c a sunt sn tite s i c a slujesc lui Dumnezeu n toate zilele din s apt amn a. Ace sti pretin si cre stini sus tineau c a mul ti oameni buni n-au tinut Sabatul s i c a, dac a ace sia au fost sn ti, atunci nici ei nu vor osndi ti dac a nu vor respecta aceast a zi. Dumnezeu ar prea milos, zic ei, s a-i pedepseasc a pentru c a n-au p azit ziua a s aptea. Si c a, dac a vor serba Sabatul, vor socoti ti de lume ca ind ni ste oameni prea ciuda ti s i nu vor mai asupra ei. Apoi, mai zic ci, trebuie s avea nici o inuen ta a e supu si autorit a tilor existente.

Misiunea slujirii lui Ioan

49

O doamn a din New Hampshire vorbind ntr-o adunare public a sus tinea c a harul lui Dumnezeu ar st apni inima ei s i c a ea ar n totul predat a Domnului. Ea s i-a exprimat apoi ncrederea c a acest popor ar face mult bine, trezind pe p ac ato si s a- si vad a primejdia lor. Ea zicea: Sabatul, pe care ni-1 prezint a acest popor, este singurul Sabat al Bibliei; s i apoi a m arturisit c a mintea ei s-a ocupat foarte mult cu acest subiect. Dar ca s a poat a tine ziua a s aptea, ea vedea c a trebuie s a ntmpine o mul time de cerc ari. Ziua urm atoare ea a venit la adunare s i a depus iar as i m arturia ei, ad augnd c a a ntrebat pe Domnul, dac a trebuie s a tin a Sabatul, s i c a El i-ar r aspuns c a [67] nu trebuie s a-1 tin a. Spiritul, ei se lini stise deci, cu privire la acest subiect. Ea f acut apoi cel mai n ac arat apel la to ti ca s a se ntoarc a la iubirea des avr sit a a lui Isus n care nu mai este nici o osndire pentru suet. Aceasta femeie nu avea adev arata.sn tire. Nu Dumnezeu fusese cel care i spusese c a ea poate sn tit as i tr aind n neascultare fa ta de vreuna din poruncile Sale l amurite. Legea lui Dumnezeu este Sfnt as i nimeni, n-o poate c alca f ar a a pedepsit. Acela care i-a spus ca poate s a calce n picioare Legea lui Dumnezeu s i s a e totu si f ar a p acat fusese st apnitorul puterilor ntunericului acela si care spusese s i Evei n Eden, prin gura s arpelui: Hot art, c a nu vei muri Geneza 3, 4. Eva se m agulea cu gndul c a Dumnezeu e prea bun ca s-o pedepseasc a pentru neascultare de porunca Sa l amurit a. Aceea si sost arie e adus a de mii de oameni ca scuz a pentru neascultarea lor de porunca a patra. Cei ce au Spiritul lui Hristos vor p azi toate poruncile lui Dumnezeu, f ar a s a tin a seam a de urm ari. Isus, Maiestatea cerului, a zis: Eu am p azit poruncile Tat alui Meu Ioan 15, 10. Adam s i Eva au ndr aznit s a calce poruncile lui Dumnezeu s i urm arile grozave ale p acatului, lor trebuie s a e o avertizare pentru noi de a nu urma pilda lor de neascultare. Hristos Se ruga pentru ucenicii S ai cu aceste cuvinte: Sn te ste-i prin adev arul T au; Cuvntul T au este adev arul Ioan 17, 17. Nu exist a nici o sn tire adev arat a dect numai prin ascultarea de adev ar. Cei ce iubesc pe Dumnezeu din toat a inima lor, vor iubi s i toate poruncile Sale. O inim a sn tit a este n armonie cu cerin tele lui Dumnezeu c aci ele sunt snte, bune [68] s i drepte s i pot mplinite.

50

Sn tirea vie tii

Dumnezeu nu s-a schimbat Caracterul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. El este acela si Dumnezeu gelos s i ast azi, cura a fost s i atunci cnd a dat Legea Sa pe Muntele Sinai s i a scris-o cu nsu si degetul S au pe dou a table de piatr a: Cei care calc a n picioare Legea cea Sfnt a a lui Dumnezeu pot spune: Eu sunt sn tit, dar a n adev ar sn tit s i a zice numai c a e sti sn tit sunt dou a lucruri deosebite. Noul Testament n-a schimbat Legea Iui Dumnezeu. Sn tenia Sabatului poruncii a patra este nt arit a tot a sa de temeinic ca s i tronul lui Iehova. Ioan scrie: Oricine face p acat, face s i f ar adelege; s i p acatul este f ar adelege. Si s ti ti c a El S-a ar atat ca s a ia p acatele; s i n El nu este p acat. Oricine r amne n El nu p ac atuie ste; oricine p ac atuie ste (calc a Legea) nu l-a v azut, nici nu L-a cunoscut 1 Ioan 3, 4-6. Din partea noastr a se cere s a ar at am acela si respect ca s i de aceia care pretind a r apostolul cel iubit fa ta amne n Hristos, s i a sn ti ti, n timp ce calc a legea lui Dumnezeu prin umblarea lor. Noi trebuie s a ntmpin am pe unii ca ace stia ntocmai cum i ntmpina El. El zicea: Copila silor, nimeni s a nu v a n sele! Cine tr aie ste n neprih anire, este neprih anit, cum El nsu si este neprih anit. Cine p ac atuie ste este de la diavolul, c aci diavolul p ac atuie ste de la nceput Idem 7-8. Aici apostolul vorbe ste n cuvinte l amurite a sa cum el a gndit c a trebuie s a se vorbeasc a despre lucrul acesta. un spirit de iubire. Dar cnd el vine Epistolele lui Ioan dau pe fa ta n leg atur a cu aceia care calc a Legea lui Dumnezeu s i totu si sus tin de am [69] c a ar vie tui f ar a p acat, el nu ezit a s a-i avertizeze fa ta agirea lor grozav a. Dac a zicem c a avem p art as ie cu El s i umbl am n ntuneric, min tim s i nu tr aim adev arul; dar dac a umbl am n lumin a, dup a cum El nsu si este n lumin a, avem p art as ie unii, cu al tii s i sngele lui Isus Ilristos, Fiul Lui, ne cur a te ste de orice p acat. Dac a zicem c a n-avem p acat ne n sel am singuri s i adev arul nu este n noi. Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a do orice nelegiuire. Dac a zicem c a n-am p ac atuit, [70] l facem mincinos s i Cuvntul Lui nu este n noi 1 Ioan 1, 6-10.

Capitolul 9 Ioan n exil


Succesul minunat care a nso tit predicarea Evangheliei dus a de apostoli s i conlucratorii lor, a f acut ca ura vr ajma silor lui Hristos s a creasc as i mai mult. Ei f aceau orice efort ca s a mpiedice progresul ei s i, n cele din urm a, au izbutit s a ridice puterea mp ar a tiei romane mpotriva cre stinilor. O prigoan a ngrozitoare s-a dezl an tuit, n care mul ti dintre urma sii lui Hristos au fost uci si. n acest timp apostolul Ioan era b atrn; dar st aruia s a predice cu mult a rivn as i cu succes tura lui Hristos. El d nv a ta adea m arturie cu o putere, c areia vr ajma sii s ai nu-i puteau sta mpotriv as i care mb arb ata foarte mult pe fra tii s ai. Cnd credin ta cre stinilor p area s ov aitoare n fa ta mpotrivirii , apostolul le repeta cu mult nfrico sate, care li se opunea n fa ta a : Ce era de la nceput, ce am auzit, vrednicie, putere s i elocven ta ce am v azut cu ochii no stri, ce am privit s i ce am pip ait cu manile noastre, cu privire la Cuvntul vie tii... deci ce am v azut s i ce am auzit, aceea v a vestim s i vou a, ca s i voi s a ave ti p art as ie cu noi. Si p art as ia noastr a este cu Tat al s i cu Fiul Sau, Isus Hristos 1 Ioan 1, 1-3. mpotriva lui Ioan s-a aprins o ur a nver sunat a din cauza credincio siei lui nestr amutate pentru lucrarea lui Hristos. El a fost cel din [71] urm a supravie tuitor al apostolilor care fusese n strns a leg atur a cu Isus; s i vr ajma sii lui erau hot ar ti s a aduc a la t acere m arturia lui. tura lui Hristos nu Dac a puteau izbuti n aceasta, gndeau ei, nv a ta de ea, va pieri va mai nainta; s i dac a se vor purta cu asprime fa ta curnd din lume. De aceea, Ioan a fost chemat la Roma s a e cer tura lui fusese r cetat pentru credin ta lui. nv a ta ast alm acit a. Martori turi mincino si l nvinuiau ca ind un r azvr atit care propaga nv a ta menite s a surpe na tiunea. Apostolul descrise credin ta sa ntr-un, chip l amurit s i conving tor, cu atta simplitate s a i sinceritate, nct cuvintele sale f acur ao lucrare puternic a. Ascult atorii r amaser a uimi ti de n telepciunea s i iscusin ta cuvintelor sale. Dar cu ct m arturia sa era mai conving atoare, 51

52

Sn tirea vie tii

cu att mai adnc a era ura acelora care se mpotriveau adev arului, mp aratul s-a umplut de mnie, hulind Numele lui Dumnezeu s i al lui Hristos. El nu putea r asturna cuvintele apostolului s i nici s a se mpotriveasc a puterii care nso tea adev arul rostit, de aceea se hot ar s a aduc a la t acere pe credinciosul lui ap ar ator. Martorul lui Dumnezeu n-a fost adus la t acere De aici vedem ct de mult se mpietre ste inima care se lupt a cu nd ar atnicie mpotriva planurilor lui Dumnezeu. Vr ajma sii bisericii erau hot ar ti s a- si p astreze mndria s i puterea lor n fa ta poporului. Prin decretul mp aratului, Ioan a fost exilat pe insula Patmos, osndit dup a cum el nsu si ne spune: din pricina Cuvntului lui Dumnezeu s i din pricina m arturiei lui Isus Hristos Apocalipsa 1, 9. Dar vr ajma sii lui Hristos au dat gre s cu totul n cele urm arite de ei, de a aduce la t acere pe martorul S au credincios. Din locul exilului s au, [72] glasul apostolului ajunge chiar pn a la sfr situl timpului, vestind cele mai r asun atoare adev aruri care au fost vreodat a f acute cunoscut oamenilor muritori. Patmosul, o insul a stearp as i stncoas a din Marea Egee, fusese aleas a de guvernul roman ca loc de exil pentru criminali. Dar pentru servul lui Dumnezeu, acest loc ntunecat s-a dovedit a poarta cerului. El a fost.smuls din mijlocul, fr amnt arilor vie tii s i din lucrarea sa srguincioas a ca evanghelist, dar n-a fost ndep artat de la fa ta lui Dumnezeu. Din locuin ta sa pustie, el putea n leg atur a cu mp aratul mp ara tilor ca s a cerceteze de aproape descoperirile puterii dumnezeie sti din cartea naturii, s i de pe paginile inspira tiei. El medita cu pl acere la marea oper a a crea tiunii s i adora puterea Arhitectului divin. In anii de mai nainte, ochii s ai fuseser a ncnta ti de priveli stile colinelor acoperite cu p aduri s i ale v ailor nverzite, cu lunci roditoare; s i clin toate frumuse tile naturii Ii pl acuse s a scoat a la iveal a n telepciunea s i iscusin ta Creatorului. Dar acum era nconjurat de priveli sti care pentru mul ti p areau ntunecate s i neatr ag atoare. Pentru Ioan ns a ele p areau altfel. El putea citi cele mai nsemnate minte n stncile pustii s nv a ta i s albatice, tainele adncului col marc s i m are tiile rmamentului. Pentru el, toate purtau pecetea puterii lui Dumnezeu, a n telepciunii Lui nem arginite, vestind m arirea Sa.

Ioan n exil

53

Glasul naturii Apostolul vedea n jurul lui dovezile potopului, care a inundat p amntul pentru c a locuitorii lui s-au ncumetat s a calce Legea lui Dumnezeu. Stncile aruncate afar a din adncurile cele mai mari s i din p amnt, prin izbucnirea apelor, aduser a n mod viu naintea spiritului s au groaza acelei izbucniri nfrico sate a mniei lui Dumnezeu. [73] Dar n timp ce tot ceea ce l nconjura p area pustiu s i gol, cerurile albastre care erau deasupra lui pe Patmosul nsingurat erau tot a sa de str alucitoare s i frumoase ca s i ceriu care era deasupra Ierusalimului s au iubit. S a privim o dat a str alucirea cerurilor n timpul nop tii s i s a lu am seama la lucrarea puterii lui Dumnezeu, la crearea o stilor lor; atunci El ne va n al ta o lec tie despre m are tia Creatorului n contrast cu propria noastr a nimicnicie. Iar dac a totu si omul a nutrit mndria s i n al tarea de sine din cauza bog a tiei, a talentelor sau a puterilor ale de atrac tie personal a, atunci s a ias a afar a, ntr-o noapte frumoas a s i s a priveasc a la stelele cerurilor s i s a nve te a- si umili spiritul s au mndru n fa ta Celui Nem arginit. Prin glasul multor ape adncul chemnd pe adnc -profetul auzi glasul Creatorului. Marea biciuit a cu furie de vnturile nemiloase reprezenta pentru el mnia unui Dumnezeu insultat. Valurile puternice, care chiar n cea mai teribil a n aval a a lor se r asfrng de zidurile a sezate de o min a nev azut a, i vorbeau lui Ioan despre puterea nem arginit a care st apne ste adncul. Si, n contrast cu aceasta, el vedea s i sim tea nebunia muritorilor neputincio si, viermi ai tarinii, care se mndresc cu n telepciunea s i puterea lor s i a c aror inim a se r ascoal a mpotriva Suveranului Universului gndind c a Dumnezeu este ca unul din ei. Ct de oarb as i zadarnic a este mndria omeneasc a! Un ceas de binecuvntare de la Dumnezeu, cnd p amntul e f acut str alucitor de razele soarelui s i udat de pic aturile ploii va face mai mult pentru a schimba fa ta naturii, dect poate face omul, cu s rile lui st toat a pretinsa sa cuno stin ta i cu toate sfor ta aruitoare, pe [74] care le-ar face n tot timpul vie tii sale. n mprejurimile locuin tei insulare, profetul exilat citea desf as urarea puterii divine s i prin toate operele naturii, el st atea n leg atur a cu Dumnezeul s au. Cele mai arz atoare dorin te ale suetului dup a Dumnezeu s i cele mai st aruitoare rug aciuni, se n al tau c atre cer de pe Patmosul stncos. cnd Ioan privea la stnci, el si amintea de

54

Sn tirea vie tii

Hristos, stnca t ariei sale, la ad apostul C aruia el putea s a se ascund a f ar a team a. Un p azitor al Sabatului Ziua Domnului amintit a de Ioan era Sabatul, ziua n care Se odihnise Iehova, dup a ce a terminat marea oper a a crea tiunii s i pe care El a binecuvntat-o s i sn tit-o, pentru c a n ea S-a odihnit. Sabatul a fost respectat de Ioan n Insula Patmos tot a sa ca s i n mijlocul poporului, cnd predica n aceast a zi. Privind la stncile goale din jurul lui, Ioan si amintea de stnca Horeb, de unde atunci cnd Dumnezeu a rostit Legea Sa c atre poporul adunat acolo, a zis: Adu- ti aminte de ziua Sabatului, ca s-o sn te si Exodul 20, 8. Fiul lui Dumnezeu a vorbit lui Moise din vrful muntelui. Domnul a f acut din stnc a sanctuarul S au. Templul S au era alc atuit din colinele ve snice. Legislatorul divin S-a cobort pe stnca muntelui ca s a rosteasc a Legea Sa n auzul ntregului popor, pentru ca ei s a e impresiona ti de manifestarea grandioas as i nfrico sat a a puterii s i str alucirii Sale s i s a se team a a c alca poruncile Sale, Dumnezeu a rostit Legea Sa n mijlocul tunetelor s i a unui nor des care acoperea vrful muntelui, iar glasul S au era ca sunetul unei trmbi te [75] r asun atoare. Legea lui Iehova era neschimb atoare s i tablele pe care s-a scris aceast a Lege erau de stnc a tare, care arat a ct de statornice sunt legile Sale. Stnca din Horeb ajunsese un loc Sfnt pentru to ti aceia care iubeau s i respectau Legea lui Dumnezeu. Adncit n Dumnezeu Pe cnd Ioan cugeta la cele petrecute pe Herob, Spiritul Aceluia care a sn tit Ziua a Saptea a venit asupra lui. El cugeta la p acatul lui Adam cnd a c alcat Legea divin as i la urm arile nfrico sate ale acestui p acat. Iubirea nem arginit a a lui Dumnezeu d aruind pe Fiul S au ca s a r ascumpere neamul omenesc pierdut, p area pentru el prea mare, spre a putea ar atat a n cuvinte. cnd o descrie n epistola sa, el cheam a biserica s i lumea s-o priveasc a, zicnd: Vede ti ce dragoste ne-a ar atat Tat al, s a ne numim copii ai lui Dumnezeu! Si suntem. Lumea nu ne cunoa ste pentru c a nu L-a cunoscut nici pe El 1 Ioan 3, 1. Era o tain a pentru Ioan c a Dumnezeu a putut s a dea

Ioan n exil

55

pe Fiul S au la moarte pentru omul r avr atit. El era cople sit de uimire c a Planul de Mntuire, pus la cale cu un pre t a sa de mare din partea Cerului, s a e lep adat de nse si in tele acela pentru care se f acuse planul a se aduce aceast a jertf a nem arginit a. Ioan era adncit n Dumnezeu. Ajungnd a cunoa ste tot mai mult din caracterul divin prin lucr arile crea tiunii, respectul s au pentru Dumnezeu cre stea mereu. El se ntreba adesea: De ce n-ar c auta oamenii, care depind n totul de Dumnezeu, s a e n pace cu El printro ascultare voioas a? El este nem arginit n n telepciune s i puterea Sa este f ar a de sfr sit. El st apne ste cerurile cu lumile sale nenum arate. El p astreaz a n des avr sit a armonie m are tia s i frumuse tea lucrurilor [76] pe care le-a creat. P acatul este c alcarea Legii lui Dumnezeu, iar pedeapsa p acatului este moartea. Nici o nen telegere n-ar fost n cer sau pe p amnt dac a n-ar venit p acatul n lume. Neascultarea de Legea lui Dumnezeu a adus toat a nenorocirea care exist a printre f apturile Sale. De ce nu vor oamenii s a se mpace cu Dumnezeu s i s a tr aiasc a n armonie cu voia Sa, care e numai pentru binele s i fericirea lor? Nu e un lucru u sor a p ac atui mpotriva lui Dumnezeu, a pune voin ta stricat a a omului n vr ajm as ie cu voin ta F ac atorului s au. Este doar spre folosul cel mai bun al omului, chiar n aceast a lume de a asculta de poruncile lui Dumnezeu. Si este ntr-adev ar n interesul lui ve snic de a se supune lui Dumnezeu s i a n pace cu El. Fiarele cmpului ascult a de legea Creatorului lor din instinctul care le guverneaz a. El vorbe ste oceanului trufa s: Pn a aici s a vii s i mai departe nu Iov 38, 11, iar apele sunt gata s a asculte de cuvntul S au. Planetele si urmeaz a mersul lor ntr-o ordine des avr sit a, ascultnd de legile puse de Dumnezeu. Dintre toate f apturile pe care Dumnezeu le-a f acut pe p amnt, numai omul s-a r azvr atit. Totu si el are puterea de judecat a n n telegerea cerin telor Legii divine, o de a sim con stiin ta ti vinov a tia c alc arii ei s i pacea cu bucuria ascult a moral rii. Dumnezeu l-a f acut o in ta a liber a, s a asculte sau s a nu asculte. R asplata vie tii ve snice o nc arc atur a ve snic a de slav a e f ag aduit a celor ce fac voia lui Dumnezeu n timp ce asupra tuturor acelora care nesocotesc Legea Sa s i calc a n picioare poruncile Sale, rile mniei Sale. stau amenin ta

56

Sn tirea vie tii

Maiestatea lui Dumnezeu Pe cnd Ioan cugeta la m are tia lui Dumnezeu descoperit a prin [77] lucr arile Sale, el era covr sit de m arirea s i maiestatea Creatorului. Oare locuitorii acestei lumi nensemnate s a nu vrea s a asculte de Dumnezeu?! El nu voie ste s a e l asat f ar a prosl avire. El ar s ters de pe fa ta p amntului, ntr-o clip a, pe orice muritor s i ar creat un nou neam de oameni care s a-1 populeze s i s a m areasc a Numele S au. Dar onoarea lui Dumnezeu nu depinde de oameni. El poate rndui o stile de stele ale cerului, milioanele de lumi din Univers, ca s a nal te Creatorului lor o cntare de onoare, de laud as i de pros alvire. Cerurile laud a minunile Tale, Doamne, s i credincio sia Ta n adunarea sn tilor! C aci n cer, cine se poate asem ana cu Domnul? Cine este ca Tine ntre ii lui Dumnezeu? Dumnezeu este nfrico sat n adunarea cea mare a sn tilor s i de temut pentru to ti cei ce stau n jurul Lui Psalmii 89, 5-7. O viziune despre Hristos, Ioan si reaminte ste de ntmpl arile minunate la care fusese martor pe cnd era cu Mntuitorul s au. Se bucura n inima sa do pre tioasele prilejuri cu care fusese favorizat s i era mb arb atat. Deodat a Gndurile i se ntrerup s i un glas limpede s i l amurit i vorbi. El se ntoarse s a vad a de unde vine glasul s i iat a c a vede pe Domnul s au, pe care l iubise, cu care umblase s i vorbise s i la ale C arui suferin te, pe cruce, fusese martor. Dar ct de schimbat a este nf a ti sarea Mntuitorului de data aceasta! El nu mai este acum, omul durerilor s i obi snuit cu suferin ta. El nu mai purta semnele umilirii Sale. Ochii [78] S ai erau ca ac ara de foc; picioarele Salo ca arama cea lucitoare cnd este ars a n cuptor. Sunetul glasului S au sem ana cu vuietul ncnt ator al multor ape. Fa ta Sa str alucea ca soarele n str alucirea sa la amiaz a. n minile Sale erau s apte stele care nf a ti sau pe slujitorii celor s apte biserici. Din gura Sa ie sea o sabie ascu tit a cu dou a t ai suri, simbolul puterii Cuvntul S au. Ioan, care iubise att de mult pe Domnul S au s i care se alipise cu rilor statornicie de adev ar, n fa ta nchisorii, a b at ailor s i a amenin ta a prezen cu moartea, nu poate ndura acum splendoarea m area ta tei lui Hristos s i cade la p amnt ca mort. Dar Isus, ridicnd pe slujitorul

Ioan n exil

57

S au, i zise: Nu te teme!... Am fost mort s i iat a c a sunt viu n vecii vecilor, Apocalipsa 1, 17-18. Ioan a fost nt arit ca s a tr aiasc a n fa ta Domnului s au n str alucire s i apoi i-au fost nf a ti sate, ntr-o viziune Sfnt a, planurile lui Dumnezeu pentru secolele viitoare. Atrac tiile str alucite ale patriei cere sti i se f acur a cunoscut. I se ng adui s a priveasc a tronul lui Dumnezeu s i s a vad a ve smintele albe ale celor r ascump ara ti. El auzi muzica ngerilor cerului s i imnurile triumfale ale celor care au biruit prin sngele Mielu selului s i prin cuvntul m arturisirii lor. Umilin ta lui Ioan Ucenicului iubit i-au fost date privilegii att do mari, cum rar au mai fost acordate muritorilor. Astfel, el ajunse s a se asemene att de mult la caracter cu Hristos, nct mndria nu mai g asea loc n inima sa. Dar umilin ta sa nu era alc atuit a din vorbe; el era mbr acat [79] cu harul cum ar cineva mbr acat cu o hain a. El c auta s a ascund a faptele sale neprih anite s i se ferea de orice p area a atrage privirea la el nsu si. n Evanghelia sa, Ioan aminte ste de ucenicul pe care l iubea Isus, dar ascunde faptul c a cel onorat astfel era ei nsu si. Umblarea sa era dezbr acat a de egoism. n via ta sa de toate zilele, el nv a ta s i practica iubirea in n telesul cel mai deplin al cuvntului. El avea o idee nalt a despre iubirea care trebuie s a domneasc a ntre fr a tia natural as i aceea a credin tei. El arat as i recomand a aceast a iubire ca ind o tr as atur a caracteristic a a urma silor lui Isus. Dac a lipse ste aceasta, toate preten tiile s i chiar numele de cre stin sunt zadarnice. Ioan era un vestitor al sn tirii practice. El ar ata rnduieli pentru purtarea cre stinilor care nu d adeau gre s. Ei trebuie s a e cura ti cu inima s i cre stini n umblarea lor. n nici un caz ei nu trebuie s a e mul tumi ti numai cu o m arturisire goal a. El declar a n cuvinte l amurite c a a cre stin nseamn a s a i asemenea lui Hristos. Via ta lui Ioan era una din cele mai serioase str aduin te de a se conforma voin tei lui Dumnezeu. Apostolul urma att de aproape pe Mntuitorul s au s i avea un sim t att de nalt despre cur a tia s i sn tenia de al Lui, aleas a a lui Hristos, nct propriul s au caracter p area fa ta peste m asur a de p ac atos. Iar cnd Isus se ar at a lui Ioan n corpul S au str alucit, primele raze ale m are tiei Sale au fost de ajuns ca s a-1 fac a

58

Sn tirea vie tii

mintele s a cad a la p amnt ca mort. Acestea vor totdeauna sim ta acelora care cunosc cel mai bine pe St apnul s i Maestrul lor. Cu ct ei vor privi mai de aproape via ta s i caracterul lui Isus, cu att mai adnc vor sim ti ei propria lor p ac ato senie s i cu att mai pu tin vor dispu si ei s a pretind a c a sunt sn ti cu inima sau s a se laude cu [80] sn tenia lor.

Capitolul 10 Caracterul cre stin


Caracterul cre stinului se arat a prin via ta sa zilnic a. Hristos zice: Orice pom bun aduce roade bune; dar orice pom r au aduce roade ale c rele Matei 7, 17. Mntuitorul Se aseam an a cu o vi ta arei ramuri sunt urma sii S ai. El spune l amurit c a to ti cei ce vor s a e ucenicii S ai trebuie s a aduc a roade; s i apoi arat a cum ei pot deveni ml adi te roditoare. R amne ti n Mine s i Eu voi r amne n voi. Dup a cum , tot a ml adi ta nu poate aduce road a, dac a nu r amne n vi ta sa, nici voi nu pute ti aduce road a dac a nu r amne ti n Mine Ioan 15, 4. Apostolul Pavel descrie roadele pe care trebuie s a le aduc a un cre stin. El spune c a acestea sunt: n toat a evlavia, neprih anirea s i adev arul Efeseni 5, 9. Si iar as i zice: Road a Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, ndelunga r abdare, bun atatea, facerea de bine, credin-cio sia, blnde tea, nfrnarea poftelor. Aceste virtu ti pre tioase nu sunt dect principiile Legii lui Dumnezeu tr aite n via ta de toate zilele. Legea lui Dumnezeu este singura m asur a adev arat a a des avr sirii morale. Aceast a Lege a fost exemplicat a n chip practic n via ta lui Hristos. El zice despre Sine nsu si: Eu am p azit poruncile Tat alui Meu Ioan 15, 10. Cerin tele Cuvntului lui Dumnezeu nu sunt m- [81] plinite dect de aceast a ascultare. Cine zice c a r amne n El, trebuie s a tr aiasc as i el cum a tr ait Isus 1 Ioan 2, 6. Noi nu putem plnge c a n-am n stare s a facem aceasta, c aci avem asigurarea: Harul Meu ti este de ajuns 2 Corinteni 12, 9, cnd privim n oglinda divin aa Legii lui Dumnezeu vedem p ac ato senia peste m asur a a p acatului s i starea noastr a pierdut a, ca unii care am c alcat Legea. Dar prin c ain ta suntem ndrept s i credin ta a ti ti naintea lui Dumnezeu s i prin harul divin ni se d a destoinicia de a ascult atori de poruncile Sale. Iubirea de Dumnezeu s i de oameni Aceia care au o adev arat a iubire pentru Dumnezeu vor da pe fa ta adnc o dorin ta a de a cunoa ste s i a ndeplini voin ta Sa. Apostolul 59

60

Sn tirea vie tii

Ioan, ale c arui epistole vorbesc cu atta mbel sugare despre iubire, zice: Aceasta este iubirea de Dumnezeu, ca s a p azim poruncile Sale 1 Ioan 5, 3. Copilul care iube ste pe p arin tii s ai va ar ata iubirea sa printr-o ascultare voioas a; dar un copil egoist s i nerecunosc ator pentru p va c auta s a lucreze ct mai pu tin cu putin ta arin tii s ai, dorind, n acela si timp s a se bucure de toate privilegiile date celui ascult ator s i credincios. Aceea si deosebire se vede s i printre cei ce m arturisesc a copii ai lui Dumnezeu. Mul ti dintre cei ce cunosc c a suit obiectul iubirii s i purt arii Sale de grij as i doresc s a primeasc a binecuvntarea Sa, nu g asesc nici o pl acere n a mplini voia Lui. de ei ca ind o restric Ei socotesc cerin tele lui Dumnezeu fa ta tie nepl acut a, iar poruncile Sale ca ind un jug ap as ator. Dar cel ce umbl a cu adev arat dup a sn tirea inimii s i a vie tii g ase ste pl acere n Legea lui Dumnezeu s i se plnge numai c a r amne prea n urm a de [82] la m asura cerut a de poruncile Sale. Ni s-a dat porunca s a ne iubim unii pe al tii dup a cum ne-a iubit iubirea Sa, jert-ndu-Si Hristos. El Si-a dat pe fa ta via ta ca s a ne r ascumpere pe noi. Ucenicul cel iubit spune c a noi trebuie s a m voio si a ne da via ta pentru fra ti. C aci oricine iube ste pe Cel ce L-a n ascut, iube ste s i pe cel n ascut din El, Idem 1. Dac a iubim pe s Hristos, trebuie s a iubim s i pe cei care se aseam an a Lui n via ta i caracter. Si nu numai att, ci trebuie s a iubim s i pe aceia care sunt f ar a n adejde s i f ar a Dumnezeu n lume Efeseni 2, 12. Hristos a p ar asit patria Sa cereasc a pentru ca s a mntuiasc a pe p ac ato si s i a venit pe p amnt ca s a sufere s i s a moar a pentru ei. Urm arind aceasta, El S-a trudit, a suferit s i S-a rugat pn a cnd cu inima zdrobit a s i p ar asit de cei pentru a c aror mntuire venise Si-a dat via ta pe crucea de pe Golgota. Imitnd modelul a Mul ti se dau napoi cu groaz a de la o via ta sa cum a tr ait-o Mntuitorul nostru. Ei cred c a s-ar cere o prea mare jertf a pentru a imita Modelul, a aduce roade prin fapte bune s i a ndura apoi, cu r abdare, cosorul cur a titor al lui Dumnezeu, pentru ca s a poat a aduce mai mult rod. Dar cnd cre stinul se socote ste numai o unealt a umil a n minile lui Hristos s i se str aduie ste s a- si ndeplineasc a cu credincio sie orice datorie, sprijinindu-se pe ajutorul f ag aduit de

Caracterul cre stin

61

Dumnezeu, atunci va lua jugul lui Hristos, pe care-1 va g asi u sor, s i va g asi odihn a; atunci va purta sarcini pentru Hristos s i le va socoti c a sunt u soare. El poate privi atunci cu curaj s i ncredere, zicnd: Stiu n cine am crezut s i sunt ncredin tat c a El are putere s a [83] p azeasc a ce i-am ncredin tat, 2 Timotei 1, 12. Dac a ntmpin am piedici n calea noastr as i le biruim cu credincio sie, dac a ntmpin am mpotrivire s i def aimare s i c stig am n Numele lui Hristos, dac biruin ta a purt am r aspunderi s i ne aducem la ndeplinire datoriile n Spiritul Domnului nostru, atunci, cu adev a pre rat, c stig am o cuno stin ta tioas a despre credincio sia s i puterea Sa. Atunci nu ne vom sprijini pe experien ta altora, c aci avem m arturie n noi n sine. Asemenea sa-maritenilor de pe vremuri vom zice: L-am auzit noi n sine s i s tim c a Acesta este n adev ar Hristosul, Mntuitorul lumii Ioan 4, 42. Cu ct vom privi mai mult la caracterul lui Hristos s i cu ct despre puterea Sa mntuitoare, cu vom avea mai mult a experien ta att mai bine ne vom da seama de propriile noastre sl abiciuni s i nedes avr siri s i cu att mai serios vom privi la El, ca ind t aria s i R ascump ar atorul nostru. Noi n-avem nici o putere n noi n sine spre a ne cura ti templul suetului de ntin aciune, dar dac a ne c aim de p acatele pe care le-am f acut mpotriva lui Dumnezeu s i c aut am care ierare prin meritele lui Hristos, El ne va d arui acea credin ta lucreaz a prin iubire s i ne cur a teste inima. Prin credin ta n Hristos. s i prin ascultare de Legea lui Dumnezeu, vom putea s a m sn ti s i vom c stiga astfel o destoinicie pentru a n societatea ngerilor sn ti s i a celor r ascump ara ti s i mbr aca ti n haine albe n mp ar a tia slavei. Privilegiul de a una cu Hristos Nu e numai privilegiul, ci s i datoria ec arui cre stin de a p astra bogat o unire strns a cu Hristos s i de a avea o experien ta a n lucrurile lui Dumnezeu. Atunci via ta lui va rodnic a n fapte bune. Hristos zice: Dac a aduce ti mult a road a, prin aceasta Tat al Meu va [84] prosl avit; s i voi ve ti astfel ucenicii Mei loan 15, 8. cnd citim via ta b arba tilor care s-au distins prin evlavia lor, socotim adesea experien tele s i nf aptuirile lor ca ind prea departe spre a atinse s i de noi. Dar lucrurile nu stau a sa. Hristos a murit pentru to ti; s i

62

Sn tirea vie tii

noi suntem asigura ti n Cuvntul S au, c a El este mai voios a da Duhul Sfnt acelora care l cer, de cum sunt p arin tii p amnte sti a da daruri bune copiilor lor. Profe tii s i apostolii nu s i-au c stigat printr-o minune un caracter de cre stin des avr sit. Ei au folosit mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la ndemna lor; s i to ti cei ce vor depune acelea si eforturi vor dobndi acelea si rezultate. Rug aciunea lui Pavel pentru biseric a , taina n epistola sa c atre biserica din Efes, Pavel le pune n fa ta Evangheliei (Efeseni 6, 19), bog a tiile nep atrunse ale lui Hristos (Efeseni 3, 8) s i apoi i asigur a de rug aciunile sale pentru naintarea lor spiritual a, zicnd: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos... Si-L rog ca potrivit cu bog a tia slavei Sale s a v a fac a s a v a nt ari ti n putere, prin Duhul Lui, n omul dinl auntru, a sa ; pentru ca, nct Hristos s a locuiasc a n inimile voastre prin credin ta avnd r ad acina s i temelia pus a n dragoste s a pute ti pricepe mpreun a cu to ti sn tii care este l argimea, lungimea, adncimea s i n al timea s i , ca s a cunoa ste ti dragostea lui Hristos, care ntrece orice cuno stin ta s a ajunge ti plini de toat a plin atatea lui Dumnezeu Efeseni 3, 14-19. [85] Tot astfel scrie el s i c atre fra tii din Corint: c atre cei ce au fost sn ti ti n Hristos Isus: ...Har vou as i pace de la Dumnezeu Tat al nostru s i de la Domnul Isus Hristos! Mul tumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat n Isus Hristos. C aci n El a ti fost mbog a ti ti n toate privin tele, . n felul acesta, m cu orice vorbire s i cu orice cuno stin ta arturia despre Hristos a fost bine nt arit a n mijlocul vostru; a sa c a nu duce ti lips a de nici un fel de dar n a steptarea ar at arii Domnului nostru Isus Hristos 1 Corinteni 1, 2-7. Aceste cuvinte nu sunt adresate numai c atre biserica din Corint, ci s i poporului lui Dumnezeu pn a la ncheierea timpului. Orice cre stin se poate bucura de binecuvntarea sn tirii. Apostolul continu a apoi cu urm atoarele cuvinte: V a ndemn, fra tilor, pentru Numele Domnului nostru- Isus Hristos, s a ave ti to ti acela si fel de vorbire, s a n-ave ti dezbin ari ntre voi, ci s a ti uni ti n chip des avr sit, ntr-un gnd s i o sim tire Idem 10. 10. Pavel nu . Unitatea era un rod sigur le cerea s a fac a ceea ce era cu neputin ta al des avr sirii cre stine. n epistola sa c atre Coloseni, el arat a din

Caracterul cre stin

63

nou privilegiile m are te date copiilor lui Dumnezeu, zicnd: Am auzit despre credin ta voastr a n Isus Hristos s i despre dragostea pe de to care o ave ti fa ta ti sn tii... De aceea s i noi, din ziua cnd am auzit aceste lucruri, nu ncet am s a ne rug am pentru voi s i s a cerem s a v a umple ti de cuno stin ta voii Lui, n oricefel de n telepciune s i pricepere duhovniceasc a; pentru ca astfel s a v a purta ti ntr-un chip vrednic de Domnul ca S a-I ti pl acu ti n orice lucru, aducnd roade n tot felul de fapte bune s i crescnd n cuno stin ta lui Dumnezeu: nt ari ti cu toat a puterea, potrivit, cu t aria slavei Lui pentru orice [86] r abdare s i ndelungat a r abdare, cu bucurie Coloseni 1, 4-11. M asura sn teniei Apostolul nsu si se str aduia s a ajung a aceeea si m asur a a sn teniei, pe care el o punea n fa ta fra tilor s ai. El scria c atre Filipeni astfel: Dar lucrurile care pentru mine erau c stiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba nc a, s i acum, privesc toate de pre aceste lucruri ca o pierdere fa ta tul nespus de mare al cunoa sterii lui Hristos Isus, Domnul meu... Si s a-L cunosc pe El s i puterea nvierii Lui s i p art as ia suferin telor Lui s i s a m a fac asemenea cu moartea Lui, ca s a ajung cu orice chip, dac a voi putea, la nvierea din mor ti. Nu c a am c stigat premiul sau c a am s i ajuns des avr sit, dar alerg nainte, c autnd s a-1 apuc, ntruct s i eu am fost apucat do Hristos Isus. Fra tilor, eu nu cred c a l-am apucat nc a; dar fac un singur lucru: ui-tind ce este n urma mea s i aruncndu-m a spre ce este nainte, alerg spre tint a pentru premiul chem arii cere sti a lui Dumnezeu n Hristos Isus Filipeni 3, 7-14. E o deosebire izbitoare ntre cuvintele ngmfate, cu ndrept a tirea de sine a acelora ce zic c a sunt f ar a p acat s i vorbirea modest a a apostolului Pavel. n felul acesta cur a tia s i credincio sia propriei, sale vie ti i d adea puterea necesar a ca s a fac a fra tilor s ai astfel de chem ari. Voin ta Lui Dumnezeu Pavel nu se d a napoi ca s a pun a n lumin a, la orice ocazie potrivit a, nsemn atatea sn tirii biblice. El zicea: Sti ti n adev ar ce turi v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sn nv a ta ti- [87] rea voastr a 1 Te-saloniceni 4, 2-3. Astfel dar, prea iubi tior, dup a

64

Sn tirea vie tii

cum totdeauna a ti fost ascult atori, duce ti pn a la cap at mntuirea , ci cu voastr a, cu fric as i cutremur, nu numai cnd sunt eu de fa ta mult mai mult acum, n lipsa mea. C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Face ti toate lucrurile f ar a crtire s i f ar as ov aieli ca s a ti f ar a prihan a s i cura ti, copii ai lui Dumnezeu, f ar a vin a, n mijlocul unui neam tic alos s i stricat, n care str aluci ti ca ni ste lumini n lume Filipeni 2, 12-15. El porunci lui Tit s a nve te biserica, spunndu-le c a de si trebuie s a se ncread a n meritele lui Hristos pentru, mntuire, totu si harul divin, care locuie ste n inimile lor i va c al auzi la o ndeplinire credincioas a a tuturor datoriilor vie tii. Adu-le aminte s a e supu si st apnirilor s i dreg atorilor, s a-i asculte, s a e gata s a fac a orice lucru bun, s a nu vorbeasc a de r au pe nimeni, s a nu e gata de ceart a, ci de to cump ata ti, plini de blnde te fa ta ti oamenii... Adev arat este cuvntul acesta s i vreau s a spui ap asat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut n Dumnezeu s a caute s a e cei dinti n fapte bune. Iat a ce este bine s i de folos pentru oameni! Tit 3, 1-8. Pavel caut a s a ntip areasc a n mintea noastr a faptul c a iubirea este temelia oric arui serviciu primit naintea lui Dumnezeu, cum s i coroana harului cre stin; s i c a numai n suetul n care domne ste aceast a iubire locuie ste pacea lui Dumnezeu. El scrie: Astfel dar, ca ni ste ale si ai lui Dumnezeu, sn ti s i prea iubi ti, mbr aca ti-v a cu o inim a plin a de ndurare, cu bun atate, cu smerenie, cu blnde te, cu [88] ndelung a r abdare, ng adui ti-v a unii pe al tii s i dac a unul are pricin a s a se plng a de altul, ierta ti-v a unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, a sa ierta ti-v as i voi. Dar mai presus de toate acestea, mbr aca ti-v a cu dragostea care este leg atura des avr sirii. Pacea lui Hristos, la care a ti fost chema ti, ca s a alc atui ti un singur trup, s a st apneasc a n inimile voastre s i ti recunosc atori. Cuvntul lui Hristos s a locuiasc a din bel sug n voi n toate n telepciunea. nv a ta ti-v as i sf atui ti-v a unii pe al tii cu psalmi, cu cnt ari de laud as i cu cnt ari duhovnice sti, cntnd lui Dumnezeu cu mul tumire n inima voastr a. Si orice face ti cu cuvntul sau cu fapta, s a face ti totul n Numele Domnului Isus s i [89] mul tumi ti prin El lui Dumnezeu Tat al Coloseni 3, 12-17.

Capitolul 11 Privilegiul cre stinului


Mul ti dintre cei ce n azuiesc cu sinceritate dup a sn tirea inimii s i cur a tia vie tii par ncurca ti s i descuraja ti. Ei privesc f ar a ncetare la ; s ei n si si s i se tnguiesc pentru lipsa lor de credin ta i pentru c a n-au ei simt c credin ta a nu pot cere binecuvntarea lui Dumnezeu. Aceste persoane socotesc n chip gre sit credin ta ca ind una cu sentimentul. Ei trec cu vederea simplitatea credin tei adev arate s i aduc astfel un mare ntuneric asupra suetelor lor. Ei trebuie s a- si abat a cugetul de la ei n si si, s a cugete la mila s i bun atatea lui Dumnezeu s i s a- si repete f ag aduin tele Sale; apoi s a cread a sincer c a El si va mplini Cuvntul. Noi nu trebuie s a ne sprijinim pe credin ta noastr a, ci pe f ag aduin tele lui Dumnezeu. Dac a regret am c alc arile Legii Sale, s avr site n trecut s i ne hot arm s a-i d am ascultare pe viitor, atunci s a credem c a Dumnezeu ne prime ste s i ne iart a p acatele pentru Numele lui Hristos. ntuneric s i descurajare vine cteodat a asupra suetului s i ame s nin ta a ne doboare; dar nu trebuie s a ne pierdem ncrederea. Trebuie s a ne tinem ochii a tinti ti numai la Isus, e c a sim tim sau nu sim tim ceva. S a ne ndeplinim cu credincio sie orice datorie cunoscut as i s a [90] ne ncredem lini stit n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Via ta de credin ta Uneori un sim t profund despre propria noastr a nevrednicie face ca suetul nostru s a e str ab atut de un or; dar aceasta nu e o dovad a de noi sau noi fa de Dumnezeu. c a Dumnezeu S-ar schimbat fa ta ta Nu trebuie f acut nici un efort pentru a p astra mintea ncordat a asupra vreunei emo tii oarecare. Ast azi poate nu sim tim pacea s i bucuria pe de mna lui care am sim tit-o ieri; dar s a ne prindem prin credin ta Hristos s i s a ne ncredem Lui pe deplin, att n ntuneric, ct s i n lumin a. Satana poate ne s opte ste: Tu e sti un p ac atos prea mare ca s a te poat a mntui Hristos. Dar n timp ce recuno sti c a e sti ntr-adev ar 65

66

Sn tirea vie tii

p ac atos s i nevrednic, po ti ntmpina totu si pe ispititor cu aceste cuvinte: n virtutea lucr arii de isp as ire, eu primesc pe Hristos ca Mntuitor al meu. Eu nu m a ncred n vrednicia mea, ci n sngele scump al lui Isus, care m a cur a te ste. n aceast a clip a, suetul meu lipsit de ajutor, se prinde de Hristos. de credin vie s Via ta cre stinului trebuie s a e o via ta ta i st aruitoare. O ncredere nestr amutat as i o sprijinire neclintit a pe Hristos, va aduce suetului pacea s i asigurarea. de ispite mpotrivire fa ta Nu i descurajat cnd inima ti se pare mpietrit a. Orice piedic a, orice vr ajma s l auntric spore ste s i mai mult nevoia ta de a avea pe Hristos. El a venit s a ndep arteze inima de piatr as i s a- ti dea o inim a de carne. Cere de la El harul deosebit de a birui sl abiciunile tale particulare. cnd e sti asaltat de ispite, mpotrive ste-te cu t arie pornirilor tale s i zi suetului t au: Cum s a dezonorez eu pe Mntuitorul meu? Eu m-am predat lui Hristos s i nu pot face lucr arile lui Satana. Strig a [91] c atre scumpul t au Mntuitor, cernd ajutor s a po ti jert orice idol s i s a po ti ndep arta orice p acat favorit. Las a ochiul t au s a priveasc a la Isus care st a naintea tronului Tat alui ceresc, ar atndu-I minile Sale str apunse s i rugndu-Se pentru tine. Crede c a vei primi t arie prin scumpul t au Salvator. Privind cu ochiul credin tei la coroanele puse asupra celor care vor birui, Privind n credin ta ascult a la imnul triumfal al celor r ascump ara ti care strig a: Vrednic, vrednic este Mielul care a fost njunghiat s i ne-a r ascump arat pentru Dumnezeu! Str aduie ste-te s a prive sti aceste scene ca s i cum le-ai vedea n realitate. Stefan, cel dinti martir cre stin, n lupta sa grozav a cu st apnirile s i cu spiritele rele din v azduh, exclam a: Iat a, v ad cerurile deschise s i pe Fiul omului stnd la dreapta lui Dumnezeu Faptele Apostolilor 7, 56. Mntuitorul lumii i Se descoperi ca privind din cer c atre el cu cel mai adnc interes; iar lumina str alucitoare a fe tei lui Hristos str alucea asupra lui Stefan cu atta splendoare, nct chiar vr ajma sii lui i vedeau fa ta str alucind ca fa ta unui nger.

Privilegiul cre stinului

67

Dac a am l asa suetele noastre s a e mai mult st apnite de Hristos s i de lumea cereasc a, am descoperi un stimulent puternic s i un sprijin tare pentru a duce biruitori luptele Domnului. Mndria s i dragostea de lume si vor pierde puterea lor dac a vom privi mai ri mai bune, care va n curnd patria mult la str alucirea acelei ta de frumuse noastr a. Fa ta tea atr ag atoare a lui Hristos, toate atrac tiile pamnte sti vor p area f ar a valoare. Nimeni nu trebuie s a- si nchipuie c a f ar a eforturi serioase ar putea ob tine asigurarea iubirii lui Dumnezeu. Dac a se ng aduie [92] min tii s a cugete mai mult timp numai la lucrurile pamnte sti, va greu s a schimbi acest fel de cugetare. Ceea ce ochiul vede s i ceea ce urechile aud, atrage prea adesea gndurile s i absoarbe interesul. Dar dac a dorim s a intr am n cetatea lui Dumnezeu s i s a privim la Isus s i la m arirea Sa, trebuie s a ne obi snuim nc a de aici a-L privi cu ochiul credin tei. Cuvintele s i caracterul lui Hristos trebuie s a e adesea obiectul cuget arilor s i conversa tiei noastre; s i n ecare zi trebuie luat un timp deosebit pentru cugetare s i rug aciune asupra acestor lucruri snte. n abu sirea Spiritului Sn tirea este o lucrare zilnic a. Nimeni s a nu se n sele pe sine nsu si cu credin ta c a Dumnezeu l va ierta s i binecuvnta ct timp calc a n picioare una din poruncile sale. S avr sirea cu premeditare a m unui p acat cunoscut n abu sa arturia glasului Spiritului s i desparte mntului suetul de Dumnezeu. Orict de mare ar extazul sim ta religios, Isus nu poate locui ntr-o inim a care nesocote ste Legea dumnezeiasc a. Dumnezeu va onora numai pe aceia care l onoreaz a. Dac a v a da ti robi cuiva ca s a-1 asculta ti, sunte ti robii aceluia de cure asculta ti Romani 6, 16. Dac a ng aduim mnia, pofta, l acomia, ura, egoismul sau vreun alt p acat ajungem slujitori ai p acatului. Nimeni nu poate sluji la doi st apni Matei 6, 24.. Dac a slujim p acatului nu putem sluji s i Iui Hristos. Cre stinul va sim ti ademenirile p acatului, c aci rea pofte ste mpotriva Spiritului s i Spiritul mpotriva rii, ducnd un r azboi continuu. Aici este nevoie de ajutorul lui Hristos. Sl abiciunile omene sti se unesc cu t aria dumnezeiasc as i [93] credin ta zice: Mul tumiri e aduse lui Dumnezeu, care ne d a biruin ta prin Iisus Hristos, Domnul nostru 1 Corinteni 15, 57.

68

Sn tirea vie tii

Deprinderi religioase drepte Dac a dorim a ne forma un caracter bine primit de Dumnezeu, atunci trebuie s a ne form am ni ste deprinderi corecte n via ta noastr a religioas a. Rug aciunea zilnic a este tot att de necesar a pentru cre sterea n har s i pentru via ta spiritual a ns as i, cum este hrana p amnteasc a pentru bunul mers trupesc. Trebuie s a ne obi snuim a n al ta adesea cugetele noastre n rug aciune c atre Dumnezeu. cnd mintea noastr a r at ace ste, trebuie1 s-o ntoarcem napoi; prin eforturi . Nici o clip st aruitoare, ne vom face din aceasta o obi snuin ta a nu putem siguri, dac a ne desp ar tim de Hristos. Noi putem avea prezen ta Sa, care s a ne nso teasc a la orice pas, dar numai prin mplinirea rnduielilor puse de El. . Orice alt Religia trebuie s a aib a locul cel mai de frunte n via ta lucru trebuie subordonat acesteia. Toate puterile suetului, corpului s i spiritului nostru trebuie angajate n lupta cre stin a. Trebuie s a privim la Hristos pentru t arie s i har s i atunci vom c stiga biruin ta tot a sa de sigur, dup a cum e sigur c a Isus a murit pentru, noi. Valoarea suetului Trebuie s a ne apropiem mai mult do crucea lui Hristos. Poc ain ta tur la picioarele crucii este prima nv a ta a a p acii, pe caro trebuie m. Iubirea lui Isus cine o poate cuprinde? Aceasta e s-o nv a ta nem arginit mai delicat as i mai plin a de t ag aduire de sine ca iubirea mamei! Dac a dorim s a cunoa stem valoarea unui suet omenesc, vie la cruce s trebuie s a privim cu credin ta i s a ncepem a cerceta care [94] va n toat a ve snicia s tiin ta s i cntarea celor r ascump ara ti. Valoarea timpului nostru s i a talentelor noastre poate pre tuit a numai, dup a m arimea jertfei pl atit a pentru r ascump ararea noastr a. O, ce lips a ar de Dumnezeu cnd ii r de recuno stin ta at am noi fa ta apim ceea ce este al S au, oprind de la El iubirea s i slujirea noastr a. Este oare prea mult a ne preda pe noi n sine Aceluia care a jertt toate pentru noi? Putem alege noi oare prietenia lumii mai mult dect onoarea nemuririi pe care ne-o ofer a Hristos s as ad a cu Mine pe tronul Meu, dup a cum s i Eu am biruit s i s ed cu Tat al Meu pe tronul S au? Apocalipsa 3, 21.

Privilegiul cre stinului

69

O lucrare progresiv a Sn tirea e o lucrare progresiv a. Petru pune n fa ta noastr a treptele ce trebuie urcate, zicnd: De aceea, da ti-v as i voi toate silin tele ca s a uni ti cu credin ta voastr a fapta, cu fapta cuno stin ta, cu cuno stin ta nfrnarea, cu nfrnarea r abdarea, cu r abdarea evlavia, cu evlavia dragostea de fra ti, cu dragostea de fra ti iubirea de oameni. C aci dac a ave ti din bel sug aceste lucruri n voi, ele nu v a vor l asa s a ti nici a Domnului lene si nici neroditori n ce prive ste deplina cuno stin ta nostru Isus Hristos 2 Petru 1, 5-8. De aceea, fra tilor c auta ti cu att mai mult s a v a nt ari ti chemarea s i alegerea voastr a; c aci dac a face ti lucrul acesta nu ve ti aluneca niciodat a. n adev ar, n chipul acesta vi se va da din bel sug intrarea n mp ar a tia ve snic a a Domnului s i Mntuitorului nostru Isus Hristos Idem 10-11. Iat a o cale pe care putem siguri c a nu vom c adea niciodat a. Aceia care aduc astfel la ndeplinire planul naint arii treptate n c stigarea virtu tiilor cre stine au asigurarea c a Dumnezeu va binecuvnta [95] planul sporirii, dndu-le darurile Spiritului S au. Petru spunea acelora pre care au c stigat aceea si credin ta tioas a: Harul s i pacea s a v a e nmul tite prin cunoa sterea lui Dumnezeu s i a Domnului nostru Isus Hristos Idem 2. Prin harul divin, to ti pot s a urce treptele luminoase de la p amnt la cer s i, n cele din urm a, s a intre cu cnt ari s i bucurie etern a (Isaia 35, 10), prin por ti, n cetatea lui Dumnezeu. Mntuitorul nostru cere tot ce este nostru, El cere de la noi tot ce are locul mai de frunte s i mai Sfnt n cuget arile noastre s i mintele cele mai curate s sim ta i mai c alduroase. Dac a suntem ntradev ar p arta si de re dumnezeiasc a lauda Sa va nencetat n inima este de a ne preda Lui s i pe buzele noastre. Unica noastr a siguran ta cu tot ce avem s i a cre ste nencetat n har si n cuno stin ta adev arului. a lui Pavel Strig atul de biruin ta Apostolul Pavel a fost mult onorat de Dumnezeu, ind r apit ntro viziune sfnt a pn a la al treilea cer, unde a privit scene, a c aror m are tie nu i s-a ng aduit s-o spun as i totu si aceasta nu l-a f acut s a e ngmfat sau ncrezut. El a n teles nsemn atatea vegherii st aruitoare s i a t ag aduirii de sine s i a spus l amurit: M a port aspru cu trupul

70

Sn tirea vie tii

meu s i-l tin n st apnire ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat 1 Corinteni 9, 27. Pavel a suferit de dragul adev arului; s i totu si nu auzim nici o plngere ie sind de pe buzele lui. Cercetndu- si trecutul vie tii sale de [96] trud a, de grij as i de sacriciu, zice: Eu socotesc c a suferin tele din nu sunt vrednice a puse deopotriv timpul de fa ta a cu m arirea care din se va descoperi pentru noi Romani 8, 18. Strig atul de-biruin ta gura servului credincios al lui Dumnezeu a str ab atut toate veacurile ajungnd pn a n timpul nostru: Cine ne va desp ar ti pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strimtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de mbr ac aminte, sau primejdia, sau sabia?... Totu si n toate aceste lucruri noi suntem mai mult dect biruitori prin Acela care ne-a iubit. C aci sunt bine ncredin tat c a nici moartea, nici via ta, nici ngerii, nici st apnirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici n al timea, nici adncimea, nici o alt a f aptur a nu vor n stare s a ne despart a de dragostea lui Dumnezeu care este n Isus Hristos Domnul nostru Romani 8, 35-39. De si Pavel era ntemni tat ntr-o nchisoare roman a departe de lumina s i aerul cerului, oprit de la lucrarea, sa activ a pentru Evanghelie s i a steptnd n ecare moment s a e dus la moarte totu si el nu s-a l asat st apnit de ndoial a sau dezn adejde. Din acea nchisoare ntunecat a a venit m arturia sa, glas de muribund plin de sublim credin ta as i de curaj, care a inspirat inimile sn tilor s i ale martirilor din toate veacurile urm atoare. Cuvintele sale descriu bine urm arile acelei sn tiri pe care ne-am str aduit s-o ar at am n aceste pagini. C aci eu sunt gata s a u turnat ca o jertf a de b autur as i clipa plec arii mele este aproape. M-am luptat lupta cea bun a, mi-am ispr avit alergarea, am p azit credin ta. De acum m a a steapt a cununa neprih anirii pe care mi-o va da, n ziua aceea, Domnul, Judec atorul cel drept. Si nu numai mie, ci s i tuturor celor ce vor iubit venirea [97] Lui 2 Timotei 4, 6-8. S a umbli n lumin a! Doar a sa Tu vei gusta din dragostea divin a, Pe care Duhul Sfnt o poate da Acelora ce-n suet au lumin a. S a umbli n lumin a!

Privilegiul cre stinului

71

Vei sim ti Atunci c a bezna va pieri ndat a, Si-n schimb asupra ta va str aluci Lumina cea adev arat a. S a umbli n lumin a!. Drumul t au Spinos va Atunci dar f ar a tin a. De la Acel ce nsu si e lumin a Primi-vei de la Domnul harul S au.