Sunteți pe pagina 1din 459

SEv Slujitorii Evangheliei

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
Aceast a edi tie revizuit as i extins a a c ar tii Slujitorii Evangheliei nu are nevoie de multe cuvinte introductive. Prima edi tie, publicat a n anul 1892, s i-a g asit un loc aproape n ecare c amin adventist. Ea a devenit un manual deosebit de pre tuit pentru sf atuirea s i instruirea pastorilor s i a tuturor celorlal ti misionari angaja ti n aceast a lucrare. De la publicarea primei edi tii, pana neobosit a a autoarei a produs multe materiale de un interes vital pentru poporul adventist. Munca la aceast a carte a fost nalizat a dup a ce autoarea s i-a ncheiat activitatea ca vorbitor s i scriitor. Prin urmare, ea reprezint a o compila tie din scrierile deja existente. Cartea Slujitorii Evangheliei este rodul vie tii unei persoane pe care Dumnezeu a binecuvntat-o ntr-o m asur a deosebit a ca sol al S au, spre slava Numelui Lui s i pentru consolidarea acestei mi sc ari nc a de la nceputurile ei. De aceea, valoarea s i importan ta c ar tii merit a toat a aprecierea. Rug aciunea noastr a st aruitoare este ca Duhul Sfnt, care a elabo turile rat aceste solii de sf atuire, s a e prezent pentru a ntip ari nv a ta n inima tuturor celor care le citesc. [9] Editorii

iv

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Capitolul 1 O chemare sfnt a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 n slujba domnului Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Str ajeri spirituali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Credincio sia n slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Exemple de statornicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sn tenia lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Misiunea lui Isaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cmpul este lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 rile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Evanghelia vestit a n toate ta Responsabilitatea pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Responsabilitatea pentru suete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Foamea dup a pinea vie tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Urgen ta lucr arii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 O nou a perspectiv a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Capitolul 2 Slujitori ai neprih anirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Hristos, exemplul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 turii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Simplitatea nv a ta Pentru boga ti s i pentru s araci, deopotriv a . . . . . . . . . . . . . . . 41 tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Hristos ca nv a ta tur O nv a ta a pentru timpul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Experien ta lui Enoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Experien ta lui Ioan Botez atorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Pavel, apostolul neamurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Capitolul 3 Preg atirea necesar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Tinerii n lucrarea de slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tinerii trebuie s a poarte r aspunderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Necesitatea de a preg ati lucr atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Educa tia pentru lucrarea misionar a* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Instruirea solda tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Facilit a tile pentru instruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Mul tumirea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tinerii misionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 v

vi

Slujitorii Evangheliei

Limbile str aine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Tinerii sunt necesari pentru locurile dicile . . . . . . . . . . . . . 76 Educarea vocii n activitatea pastoral a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Biruirea defectelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Enun turile distincte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Caut a s a te nf a ti sezi naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Cunoa sterea supercial a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Colportajul ca mijloc de educa tie pentru lucrarea pastoral a . . 87 Studiul bibliei, necesar pentru a ecien ti . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pastorii tineri s a lucreze cu pastorii mai n vrst a . . . . . . . . . . 92 Pastorul tn ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Fii cu luare aminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Nici o scuz a pentru ignoran ta R aspl atirea ospitalit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Necesitatea statorniciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Capitolul 4 Calic arile necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Consacrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Necesitatea unei consacr ari mai profunde . . . . . . . . . . . . . 104 Tactul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Spiritul de prevedere al lui Pavel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 n teritorii noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Darul de a curtenitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Decen ta n comportament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pastorii s a dea un exemplu demn de urmat . . . . . . . . . . . . . 116 Rela tiile sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Hot arrea s i promptitudinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Culesul fructelor Un vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 nsu sirile esen tiale pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Simpatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Integritatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Unitatea cu Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Umilin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Zelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Consecven ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Via ta de zi cu zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Capitolul 5 Pastorul la amvon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Propov aduie ste cuvntul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Cuprins

vii

Diploma tia n tratarea lucrurilor snte . . . . . . . . . . . . . . . . Ca ni ste s age ti ascu tite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mp ar tind pinea vie tii pentru suete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-l predica pe Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iubirea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calea spre Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ Neprih anirea prin credin ta Sfatul adresat unui evanghelist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomand ari practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aten tia n ce prive ste comportamentul s i mbr ac amintea . . . Rug aciunea n public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respectul n rug aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atitudinea noastr a n rug aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 6 Subp astorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P astorul cel bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea de slujire personal a .......................... Vizitele n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studii biblice n familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea efortului individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Femeia din Samaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O mp ar tire a muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educarea colaboratorilor din biseric a ................. Salvat prin efortul pentru altul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biserica O ndatorire sfnt a ....................... So tia pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastorul n c aminul s au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curtoazia n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa ste mielu seii mei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predicarea pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mintele tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A n telege sim ta Tinerii s a ia parte la activitatea bisericii . . . . . . . . . . . . . . . Rug aciunea pentru bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M arturisirea p acatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de voia lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . Supunerea fa ta Mijloacele de tratament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-i nv a ta pe oameni s a e darnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sus tinerea nanciar a a lucr arii evangheliei . . . . . . . . . . . . . .

137 138 141 144 144 146 149 151 153 159 162 163 164 167 168 171 172 175 177 179 179 181 182 183 184 186 188 189 191 192 192 193 196 198 199 201 203 205

viii

Slujitorii Evangheliei

Folosirea zecimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O obliga tie solemn a ............................... Inuen ta alimenta tiei asupra s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastorii s a prezinte reforma s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a prezent am principiile reformei s an at a tii . . . . . . . . . . Pastorul s i munca manual a............................ Datoria noastr a de a ne p astra s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . Alimenta tia insucient a ............................ Pericolul de a munci n exces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 7 Factori esen tiali n lucrarea Evangheliei . . . . . . Studiul Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rug aciunea n tain a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Credin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Necredin ta s i ndoiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curajul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Curaj n Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un timp al r aspunderii s i al privilegiului . . . . . . . . . . . . . . Cum i educ a dumnezeu pe lucr atorii s ai . . . . . . . . . . . . . . . . Lua ti-v a timp s a vorbi ti cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea mai mare nevoie a noastr a ........................ Cercetarea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea personal a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea timpilor mor ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de cultur a intelectual a ....................... Duhul sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ag aduin tele lui Dumnezeu sunt condi tionate . . . . . . . . . . Duhul Sfnt ca educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectul primirii duhului sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n apropierea sfr sitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltare s i slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 8 Pericole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pericolul de a respinge lumina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testul de vericare a unei lumini noi . . . . . . . . . . . . . . . . . turilor false . . . . . . . . . . . . . Un avertisment mpotriva nv a ta Abaterea aten tiei de la ndatoririle prezente . . . . . . . . . . . . nnoirea m arturiei directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuvntul lui Dumnezeu este paza noastr a ............. tura s nv a ta an atoas a .................................

205 207 209 211 213 214 218 220 222 225 226 230 234 235 238 239 240 242 244 246 248 250 251 252 256 256 257 258 259 261 265 266 268 272 273 274 275 277

Cuprins

ix

Fanatismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ncrederea n sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umilin ta pastorilor tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sueteasc Zile de conict s i suferin ta a ................ Cuvinte de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a ntmpin am atacurile nver sunate . . . . . . . . . . . . . de semeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng aduin ta fa ta Sa nu ridicam obstacole pe cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu nu face deosebire ntre oameni . . . . . . . . . . . . . . . Talan tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr a tietatea dintre oameni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exclusivismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preg atirea pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grija n educarea tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemplul lui Hristos n mustrarea exclusivismului . . . . . . Izolarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastorii s i tranzac tiile comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specula tiile nanciare n afaceri cu mine s i terenuri de p amnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 9 Metode de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitatea n ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prezentarea principiilor reformei s an at a tii . . . . . . . . . . . . . Lucrarea pentru cei boga ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extinderea capacit a tii noastre de a lucra . . . . . . . . . . . . . . . Centrele comerciale s i turistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfatul cu privire la lucrarea n ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mijloacele teatrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducerile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalismul n nchinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Men tinerea arma tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea misionar a medical a n ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea n domeniul s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scolile misionare din ora se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndeplinirea con stiincioas a a lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ntmpinarea mpotrivirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n telepciunea n condamnarea gre selii . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a tratam obiec tiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evitarea discu tiilor contradictorii*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281 283 283 285 288 288 289 289 293 293 294 294 295 295 297 299 301 302 305 306 307 308 310 311 313 314 314 315 316 318 319 321 324 328 329 331 333

Slujitorii Evangheliei

Metodele gre site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Lucrarea cu privire la temperan ta Folosirea corect a a darurilor providen tei . . . . . . . . . . . . . . Cauza paraliziei morale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libertatea religioas a ................................. .. ATITUDINEA NOASTRA CU PRIVIRE LA POLITICA Desp ar ti ti-v a de ei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea pentru evrei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan ta adun arilor de tab ar a........................ Asigurarea particip arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemele administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruirea lucr atorilor tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mai pu tin a predicare, mai mult a nv a tare . . . . . . . . . . . . . . . . Sem anatul s i seceri sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 10 Responsabilit a tile conferin tei . . . . . . . . . . . . . . Stima ti pre sedin ti ai conferin telor*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C autarea sfatului omenesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nici un om s a nu e confesorul vostru . . . . . . . . . . . . . . . . Schimbarea lucr atorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastorii s i lucr arile administrativ-nanciare . . . . . . . . . . . . . . Educa tia n domeniul administrativ-nanciar . . . . . . . . . . Importan ta principiilor corecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grija pentru lucr atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanatoriile noastre, un ad apost pentru lucr atori . . . . . . . . . Fondul pentru lucr atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casele de nchinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Examinarea pentru lucrarea de p astorire . . . . . . . . . . . . . . . . . Hirotonirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adun arile administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salarizarea corespunz atoare a pastorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . So tia pastorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribuirea n teleapt a a mijloacelor nanciare . . . . . . . . . . . Economia n lucrarea misionar a ....................... n regiunile ndep artate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutorul bisericilor locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rile str Metodele de lucru n ta aine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutorul din ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 n leg atur a unii cu al tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337 340 341 342 344 346 348 351 354 354 356 357 360 362 365 366 367 370 371 373 374 375 377 378 380 381 386 390 394 397 399 401 404 409 411 412 413 415

Cuprins

xi

Rela tia cu al tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considera tie pentru cei care poart a r aspunderi . . . . . . . . . ndelung a r abdare cnd suntem trata ti gre sit . . . . . . . . . . . Diversitatea darurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitate n diversitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Spiritul de independen ta Conferin ta General a ............................... de cei care se confrunt Considera tie fa ta a cu dicult a ti . . . . S a veghem unii asupra altora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disciplina bisericeasc a ............................... Iertarea p acatelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 12 Cuvinte de ncheiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putere pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R asplata slujirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416 416 417 423 425 428 430 432 436 438 441 443 444 450

xii

Slujitorii Evangheliei

Capitolul 1 O chemare sfnt a

n slujba domnului Hristos


n ecare perioad a a istoriei acestui p amnt, Dumnezeu a avut oameni preg ati ti pentru orice ocazie n care a fost nevoie de ei, oameni c arora le-a spus: Voi sunte ti martorii Mei. n ecare epoc a au existat oameni evlavio si, care au adunat razele de lumin a ce str aluceau pe calea lor s i au vestit cuvintele lui Dumnezeu. Enoh, Noe, Moise, Daniel s i lista lung a de patriarhi s i profe ti to ti ace stia au fost slujitori ai neprih anirii. Ei nu au fost infailibili, ci oameni slabi s i supu si gre selii, dar Domnul a lucrat prin ei, pentru c a s-au consacrat n slujba Sa. De la n al tarea Sa la cer, Domnul Hristos, Capul bisericii, a continuat s a lucreze n lume, folosindu-Se de ambasadorii S ai ale si, prin care le-a vorbit oamenilor s i a mplinit nevoile lor. Pozi tia celor chema ti de Dumnezeu n lucrarea de sf atuire s i de propov aduire a turii necesare pentru zidirea bisericii este caracterizat nv a ta a de o responsabilitate deosebit de serioas a. Ca slujitori ai lui Hristos, ei trebuie s a-i ndemne st aruitor pe oameni s a se mpace cu Dumnezeu s i pot aduce la ndeplinire aceast a misiune doar dac a primesc n telepciune s i putere din cer. Slujitorii lui Dumnezeu sunt simboliza ti prin s apte stele aate sub protec tia s i grija special a a Aceluia care este Cel dinti s i Cel [14] de pe urm a. Inuen ta pl acut a, ce trebuie s a domneasc a n biseric a, depinde de ace sti slujitori ai lui Dumnezeu, care au datoria de a reprezenta iubirea lui Hristos. Stelele cerului se a a sub conducerea lui Dumnezeu. El le face s a str aluceasc as i c al auze ste mi scarea lor. F ar a aceast a lucrare a lui Dumnezeu, ele ar ajunge ni ste stele c az atoare. Tot a sa este s i cu slujitorii S ai. Ei sunt doar ni ste unelte n minile Sale, iar binele pe care l ndeplinesc este nf aptuit prin puterea Sa. Domnul Hristos este onorat de faptul c a, prin lucrarea Duhului Sfnt, face din slujitorii S ai o binecuvntare pentru biseric a, mai mare dect sunt stelele pentru p amnt. Mntuitorul trebuie s a e temeiul reu sitei lor. Dac a vor privi la Isus a sa cum a privit El la 14

n slujba domnului Hristos

15

Tat al S au, vor aduce la ndeplinire lucr arile Sale. Cnd vor depinde ntru totul de Dumnezeu, El le va da str alucirea Sa pentru ca ei s ao reecte n lume. Str ajeri spirituali Slujitorii Domnului Hristos sunt p azitorii spirituali ai poporului care le-a fost ncredin tat spre ngrijire. Lucrarea lor a fost asem anat a cu aceea a unor str ajeri. n timpurile str avechi, deseori, santinelele st ateau pe zidurile cet a tilor, n pozi tii favorabile, de unde puteau s a supravegheze punctele importante, ce trebuiau p azite, s i puteau s a semnaleze apropierea unui vr ajma s. Siguran ta tuturor celor aa ti n cetate depindea de credincio sia str ajerilor. La intervale de timp stabilite, li se cerea s a se strige unul pe altul, ca s a se asigure c a to ti vegheaz as i c a nici unuia nu i s-a ntmplat vreun r au. Strig atul voios de salut sau de alarm a era purtat de la unul la altul, ecare repetnd chemarea, pn a cnd aceasta f acea nconjurul cet a tii. Domnul i declar a ec arui slujitor al S au: Acum, ul omului, te-am pus str ajer peste casa lui Israel. Tu trebuie s a ascul ti Cuvntul care iese din gura Mea s i s a-i n stiin tezi din partea Mea. Cnd zic [15] celui r au: R aule, vei muri negre sit! s i tu nu-i spui, ca s a-l ntorci de la calea lui cea rea, r aul acela va muri n nelegiuirea lui, dar sngele lui l voi cere din mna ta. Dar dac a vei n stiin ta pe cel r au, ca s a se ntoarc a de la calea lui, . . . tu ti vei mntui suetul (Ezechiel 33, 7-9). Aceste cuvinte ale profetului declar a responsabilitatea solemn a a acelora care sunt chema ti s a e p azitorii bisericii, ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ei trebuie s a stea ca ni ste str ajeri pe zidurile Sionului pentru a da semnalul de alarm a, cnd se apropie vr ajma sul. Dac a, din vreun motiv, sim turile lor spirituale devin att de amor tite, nct nu sunt n stare s a sesizeze pericolul, s i poporul piere, pentru c a ei nu au reu sit s a dea semnalul de alarm a, Dumnezeu va cere din mna lor sngele celor pierdu ti. Str ajerii de pe zidurile Sionului au privilegiul de a tr ai a sa de aproape de Dumnezeu s i de a att de sensibili la inuen ta Duhului S au, nct El s a poat a lucra prin ei pentru a le spune celor p ac ato si c a sunt n pericol s i pentru a-i ndruma spre locul de ad apost. n calitate de ale si ai lui Dumnezeu, pecetlui ti cu sngele consacr arii, ei

16

Slujitorii Evangheliei

trebuie s a-i salveze pe oameni de la distrugerea iminent a. Ei trebuie s a-i avertizeze cu credincio sie pe semenii lor cu privire la rezultatul sigur al f ar adelegii s i s a apere interesele bisericii. Str ajerii lui Dumnezeu nu- si pot permite niciodat a s a- si mic soreze vigilen ta. Lucrarea care le-a fost ncredin tat a necesit a exercitarea tuturor capacit a tilor lor. Glasurile lor trebuie s a se nal te asemenea unui sunet de trmbi ta s i s a nu transmit a niciodat a o not as ov aitoare s i nesigur a. Ei nu trebuie s a lucreze pentru un salariu, ci pentru c a nu pot face altfel, deoarece si dau seama c a, dac a vor da gre s n ce prive ste predicarea [16] Evangheliei, asupra lor planeaz a un blestem. Credincio sia n slujire Pastorul care este conlucr ator cu Domnul Hristos va pe deplin con stient de sn tenia lucr arii lui s i de munca s i sacriciul care i se cer pentru a o aduce la ndeplinire cu succes. El nu caut a comoditatea s i confortul propriu. El uit a de sine. Cnd merge n c autarea oii pierdute, un astfel de lucr ator nu- si d a seama c a el nsu si este obosit, nfometat s i nfrigurat. El are n vedere un singur scop salvarea celor pierdu ti. Adesea, cel care sluje ste sub steagul nsngerat al lui Emanuel este solicitat s a depun a un efort eroic s i s a manifeste o ndelung a r abdare. Dar soldatul crucii st a, f ar a s a clinteasc a, n prima linie a b at aliei. Cnd vr ajma sul l asalteaz a cu nver sunare, el se ndreapt a spre cetatea de sc apare pentru a primi ajutor. El face apel la f ag aduin tele Domnului s i este nt arit pentru ndeplinirea ndatoririlor prezente. El este con stient de faptul c a are nevoie de putere cereasc a. Biruin tele pe care le c stig a nu-l conduc la n al tare de sine, ci l fac s a se bazeze din ce n ce mai mult pe Cel Atotputernic. n timp ce si pune toat a ncrederea n aceast a putere, el este f acut n stare s a prezinte solia mntuirii att de conving ator, nct aceasta sensibilizeaz a inima ascult atorilor s i i determin a s a r aspund a. Domnul si trimite slujitorii s a vesteasc a solia Cuvntului vie tii. El nu-i trimite s a predice o lozoe s i o am agire de sart a, nici stiin ta pe nedrept numit a astfel, ci Evanghelia, puterea lui Dumnezeu pentru mntuire (Coloseni 2, 8; 1 Timotei 6, 20; Romani 1, 16). Apostolul Pavel i scria lui Timotei urm atoarele: Te rog erbinte, naintea lui Dumnezeu s i naintea lui Hristos Isus,

n slujba domnului Hristos

17

care are s a judece viii s i mor tii, s i pentru ar atarea s i mp ar a tia Sa: propov aduie ste Cuvntul, st aruie asupra lui la timp s i ne la timp, tura. C mustr a, ceart a, ndeamn a cu toat a blnde tea s i nv a ta aci va [17] tura s veni vremea cnd oamenii nu vor putea s a sufere nv a ta an atoas a, ci i vor gdila urechile s a aud a lucruri pl acute, s i si vor da tori dup nv a ta a poftele lor. si vor ntoarce urechea de la adev ar, s i se vor ndrepta spre istorisiri nchipuite. Dar tu i treaz n toate lucrurile, rabd a suferin tele, f a lucrul unui evanghelist s i mpline ste- ti bine slujba (2 Timotei 4, 1-5). Slujitorii Evangheliei, solii lui Dumnezeu pentru semenii lor, nu ar trebui s a piard a niciodat a din vedere misiunea s i responsabilit a tile pe care le au. Dac a pierd leg atura cu Dumnezeu, ei se a a ntr-un spre pericol mai mare dect ceilal ti oameni s i pot exercita o inuen ta r au mai puternic a. Satana vegheaz a continuu asupra lor, a steptnd ca ei s a cultive vreo sl abiciune prin care s a poat a lansa un atac plin de succes mpotriva lor. Ct de triumf ator se simte el cnd reu se ste s a-i nving a! Un ambasador al lui Hristos care nu vegheaz a s i este surprins nepreg atit i permite marelui vr ajma s s a c stige multe suete de partea lui. Adev aratul slujitor al Evangheliei nu va face nici o fapt a care ar putea mic sora sn tenia pozi tiei lui. El se va comporta circumspect s i va n telept n conduita lui. Va lucra a sa cum a lucrat Hristos s i va proceda n toate situa tiile a sa cum a procedat Domnul. El si va folosi capacit a tile pentru a le vesti mntuirea tuturor celor ce nu o cunosc. arz Inima lui va plin a de o dorin ta atoare dup a neprih anirea lui Hristos. n telegndu- si nevoia proprie, el va c auta st aruitor puterea pe care trebuie s a o primeasc a pentru a putea prezenta adev arul cu s simplitate, umilin ta i credincio sie, a sa cum este el n Isus Hristos. [18] Exemple de statornicie Slujitorii lui Dumnezeu nu primesc nici onoare, nici recunoa stere din partea lumii. Stefan a fost ucis cu pietre pentru c a L-a predicat pe Hristos cel r astignit. Pavel a fost nchis, b atut, lovit cu pietre s i, n cele din urm a, condamnat la moarte deoarece a fost un sol credincios al lui Dumnezeu pentru neamuri. Apostolul Ioan a fost exilat pe Insula Patmos din pricina Cuvntului lui Dumnezeu s i din pricina m arturiei lui Isus Hristos (Apocalipsa 1, 9). Pentru lume,

18

Slujitorii Evangheliei

aceste exemple ale statorniciei manifestate prin puterea divin a sunt o m arturie a credincio siei f ag aduin telor lui Dumnezeu, a prezen tei Sale continue s i a harului S au sus tin ator. Viitorul vr ajma silor lui Dumnezeu nu este luminat de nici o a nemuririi glorioase. Marii conduc speran ta atori militari cuceresc na tiuni s i zdrobesc jum atate din armatele lumii, dar mor dezam agi ti s i exila ti. Adesea, lozoi care str abat universul cu gndul lor descoper a pretutindeni manifest arile puterii lui Dumnezeu s i sunt ncnta ti de armonia lor, dar nu reu sesc s a vad a n aceste minuni uimitoare Mna divin a, care le-a f acut pe toate. Omul pus n cinste, s i f ar a pricepere este ca dobitoacele pe care le tai (Psalmii 49, 20). Dar eroii credin tei sunt beneciarii unei mo steniri de o valoare mai mare dect orice bog a tie p amnteasc a, o mo stenire care va mplini dorin tele arz atoare ale suetului lor. Poate c a lumea nu-i cunoa ste s i nici nu vrea s a-i recunoasc a, dar ei sunt nscri si n raportul c ar tilor cere sti ca ind cet a teni ai cerului s i vor avea parte de m are tia s i de slava ve snic a. Cea mai mare lucrare, cel mai nobil efort, n care se pot angaja oamenii este acela de a-i ndruma pe cei p ac ato si spre Mielul lui Dumnezeu. Adev ara tii pastori sunt colaboratori cu Domnul n n[19] deplinirea scopurilor Sale. Dumnezeu le spune: Merge ti, nv a ta ti s i predica ti-L pe Hristos. Instrui ti-i s i educa ti-i pe to ti cei care nu cunosc harul S au, bun atatea s i mila Sa. nv a ta ti-i pe oameni. Dar cum vor chema pe Acela n care n-au crezut? Si cum vor crede n Acela despre care n-au auzit? Si cum vor auzi despre El f ar a propov aduitor? (Romani 10, 14). Ce frumoase sunt pe mun ti picioarele celui ce aduce ve sti bune, care veste ste pacea, picioarele celui ce aduce ve sti bune, care veste ste mntuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul t au mp ar a te ste! Izbucni ti cu toate n strig ate de bucurie, d arm aturi ale Ierusalimului! C aci Domnul mngie pe poporul S au, s i r ascump ar a Ierusalimul. Domnul si descoper a bra tul S au cel sfnt, naintea tuturor neamurilor, s i toate marginile p amntului vor vedea mntuirea Dumnezeului nostru (Isaia 52, 7.9.10). Cei care lucreaz a pentru Hristos nu trebuie s a gndeasc a niciodat as i, cu att mai pu tin, s a vorbeasc a despre e secul lucr arii lor. Domnul Isus ne face ecien ti n toate lucrurile. Duhul S au trebuie s a e sursa inspira tiei noastre s i, dac a ne a sez am n minile Sale spre

n slujba domnului Hristos

19

a ni ste mijloace de r aspndire a luminii, resursele noastre pentru facerea binelui nu se vor epuiza niciodat a. Putem lua din plin atatea [20] Sa s i putem primi din harul S au, care nu cunoa ste nici o limit a.

Sn tenia lucr arii


Pastorul este purt atorul de cuvnt al lui Dumnezeu pentru oameni s i trebuie s a-L reprezinte pe Domnul s au prin gndurile, prin cuvintele s i prin faptele lui. Cnd a fost ales ca sol al leg amntului, lui Moise i s-a spus: Fii tlmaciul poporului naintea lui Dumnezeu (Exodul 18, 19). n zilele noastre, Dumnezeu alege oameni pentru a solii S ai, a sa cum l-a ales pe Moise, s i mare este blestemul care poate veni asupra acelora care dezonoreaz a chemarea sfnt a sau mic soreaz a standardul care le-a fost stabilit prin via ta s i lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Pedeapsa care a venit peste Nadab s i Abihu, ii lui Aaron, arat a cum i prive ste Dumnezeu pe acei slujitori ai S ai care si dezonoreaz a slujba sfnt a. Ace sti oameni erau consacra ti n lucrarea preo tiei, dar nu nv a taser a s a se st apneasc a pe ei n si si. Obiceiul ng aduin tei de sine, ndelung cultivat, c stigase controlul asupra lor ntr-o asemenea m asur a, nct nici chiar responsabilitatea slujbei lor nu a avut puterea de a-l nvinge. n timpul serviciilor de nchinare, cnd rug aciunile s i laudele poporului se n al tau spre Dumnezeu, Nadab s i Abihu, aa ti par tial sub inuen ta alcoolului, s i-au luat c adelni tele, au pus foc n ele s i au aprins t amie. Dar ei au nc alcat porunca lui Dumnezeu, folosind foc str ain n locul focului sfnt, pe care l aprinsese Dumnezeu nsu si. Din cauza acestui p acat, un foc a cobort de la Dumnezeu s i i-a mistuit sub privirile poporului. Moise a zis lui Aaron: Aceasta este ce a spus Domnul, cnd a zis: Voi sn tit de cei ce se apropie de Mine s i voi prosl avit n fa ta ntregului popor (vezi Levitic [21] 10, 1). Misiunea lui Isaia Cnd a inten tionat s a-l trimit a pe Isaia cu o solie pentru poporul S au, Dumnezeu i-a dat mai nti o viziune, ng aduindu-i s a vad a Sfnta Sntelor din interiorul Sanctuarului. Deodat a, poarta s i per20

Sn tenia lucr arii

21

deaua interioar a a templului au fost date la o parte s i profetului i s-a permis s a priveasc a n auntru, n Sfnta Sntelor, unde nu putea s a intre nici m acar profetul. Acolo L-a v azut pe Iehova s eznd pe un tron nalt, iar slava Sa umplea templul. n jurul tronului st ateau seramii, asemenea unor g arzi care se aau lng a Marele mp arat s i reectau slava care i nv aluia. Cntecele lor de laud as i adorare r asunau n tonuri tot mai nalte, iar stlpii por tii se cutremurau, ca s i cnd ar fost zguduite de un cutremur. Ace sti ngeri cu buze nentinate de p acat rosteau laude la adresa lui Dumnezeu. Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul o stirilor! strigau ei. Tot p amntul este plin de m arirea Lui! (vezi Isaia 6, 1-8). Cnd vedeau slava lui Dumnezeu, seramii aa ti n jurul tronului erau att de plini de respect, nct nu ndr azneau nici m acar o singur a clip a s a priveasc a unii la al tii cu admira tie. Laudele lor erau pentru Domnul o stirilor. Iar cnd priveau n viitor, spre timpul n care ntregul p amnt urma s a e umplut de slava Lui, cntecul triumf ator r asuna, repetndu-se de la unul la altul, ntr-un cor melodios: Sfnt, sfnt, sfnt este Domnul o stirilor. Ei l sl aveau pe Dumnezeu plini pentru c de recuno stin ta a se aau n prezen ta Sa, bucurndu-se de zmbetul aprob arii Sale, s i nu si doreau nimic mai mult. Cea mai a lor era mplinit nalt a dorin ta a prin faptul c a purtau chipul S au, [22] mplineau poruncile Sale s i I se nchinau. n timp ce profetul asculta aceste cntece de laud a, slava, puterea s i maiestatea Domnului se desf as urau sub ochii lui, iar, n lumina acestei descoperiri, propria ntinare sueteasc a i se dezv aluia cu o claritate izbitoare. Chiar s i cuvintele lui i se p areau murdare s i , el a strigat: Vai de mine! resping atoare. Cu o profund a umilin ta Sunt pierdut, c aci sunt un om cu buze necurate. . . s i am v azut cu ochii mei pe mp aratul, Domnul o stirilor! (Isaia 6, 5). Umilirea lui Isaia a fost sincer a. Cnd a v azut contrastul clar dintre caracterul divin s i cel omenesc, el s-a sim tit ntru totul neputincios s i nevrednic. Cum putea s a-i vorbeasc a poporului despre cerin tele snte ale lui Iehova? Dar, scrie el, unul din serami a zburat spre mine cu un c arbune aprins n mn a, pe care-l luase cu cle stele de pe altar. Mi-a atins gura cu el s i a zis: Iat a, atingndu-se c arbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este ndep artat as i p acatul t au este isp as it! (Isaia 6, 6.7).

22

Slujitorii Evangheliei

Apoi, Isaia a auzit glasul Domnului spunnd: Pe cine s a trimit, s i cine va merge pentru Noi? s i Domnul l-a nt arit prin atingerea divin a. El a r aspuns: Iat a-m a, trimite-m a! (Isaia 6, 8). n Sfnta Sntelor s Cnd privesc prin credin ta i v ad lucrarea Marelui nostru Preot din Sanctuarul ceresc, slujitorii lui Dumnezeu si dau seama c a sunt ni ste oameni cu buze necurate, care au rostit adesea cuvinte f ar a rost. Cnd v ad contrastul dintre propria nevrednicie s i des avr sirea Domnului Hristos, ei sunt dispera ti. Cu inima smerit a, sim tindu-se ntru totul nevrednici s i nepotrivi ti pentru marea lor lucrare, ei strig a: Sunt pierdut. Dar, dac a si umilesc inima naintea lui Dumnezeu, asemenea lui Isaia, lucrarea f acut a pentru profet va adus a la ndeplinire s i pentru ei. Buzele lor vor atinse de c arbunele aprins de pe altar s i, uitnd de ei n si si, vor cuprin si mntul m de sim ta are tiei, al puterii s i al dorin tei lui Dumnezeu de a-i [23] ajuta. Ei vor con stien ti de sn tenia lucr arii care le este ncredin tat a s i vor detesta orice i-ar putea face s a-L dezonoreze pe Acela care i-a trimis s a vesteasc a solia Sa. Atingerea c arbunelui aprins simbolizeaz a cur a tirea s i reprezint a, de asemenea, puterea eforturilor adev ara tilor slujitori ai lui Dumnezeu. Tuturor celor care se consacr a pe deplin, a sa nct Domnul s a poat a atinge buzele lor, le sunt adresate cuvintele: Holdele sunt gata pentru seceri s. Merge ti s a lucra ti s i Eu voi coopera cu voi. Pastorul care a fost preg atit n felul acesta va avea o mare putere spre bine n lume. Cuvintele lui vor potrivite, curate de inuen ta s i adev arate, pline de simpatie s i de iubire. Faptele lui bune vor un ajutor s i o binecuvntare pentru cei slabi. Domnul Hristos va al aturi de ei f ar a ncetare, conducndu-le gndurile, cuvintele s i faptele. Un astfel de lucr ator este hot art s a- si biruie mndria, invidia s i egoismul s i, pe m asur a ce se str aduie ste s a- si aduc a la ndeplinire acest angajament, dobnde ste tot mai mult a putere spiritual a. Printro comuniune nencetat a cu Dumnezeu, el devine puternic n ce prive ste cunoa sterea Sntelor Scripturi. El are p art as ie cu Tat al s i cu Fiul s i, respectnd continuu voin ta divin a, ajunge s a e tot mai bine preg atit pentru a adresa cuvintele potrivite spre a ndruma suetele [24] r at acitoare la staulul lui Hristos.

Cmpul este lumea


Pe cnd trecea pe lng a Marea Galileii, Isus a v azut doi fra ti: pe Simon, zis Petru, s i pe fratele s au, Andrei, care aruncau o mreaj a n mare; c aci erau pescari. El le-a zis: Veni ti dup a Mine, s i v a voi face pescari de oameni. ndat a ei au l asat mrejele s i au mers dup a El. De acolo a mers mai departe s i a v azut pe al ti doi fra ti: pe Iacov, ul lui Zebedei, s i pe Ioan, fratele lui, care erau ntr-o corabie cu tat al lor, Zebedei, s i si crpeau mrejele. El i-a chemat. Si ndat a, ei au l asat corabia s i pe tat al lor s i au mers dup a El (Matei 4, 18-22). Ascultarea prompt as i necondi tionat a a acestor oameni, f ar aa li se promite nici un fel de salariu, pare remarcabil a, dar chemarea Domnului Hristos a avut o putere de convingere deplin a. Domnul Hristos dorea ca, prin leg atura cu Sine, s a fac a din ace sti pescari umili mijlocul prin care oamenii urmau s a e sco si din slujba lui Satana s i adu si n slujba lui Dumnezeu. n aceast a lucrare, ei aveau s a devin a martorii S ai, vestind lumii adev arul S au, neamestecat cu tradi tiile s i specula tiile lozoce ale oamenilor. nso tindu-L pretutindeni s i nsu sindu- si virtu tile Sale, ei urmau s a e calica ti pentru a deveni pescari de oameni. A sa au fost chema ti primii ucenici n slujba Evangheliei. Timp de turile trei ani, ei au lucrat n colaborare cu Mntuitorul s i, prin nv a ta Sale, prin lucr arile Sale de vindecare s i prin exemplul S au, au fost preg ati ti s a duc a mai departe lucrarea pe care a nceput-o El. Prin simplitatea credin tei s i printr-o slujire umil as i curat a, ucenicii au [25] fost nv a ta ti s a poarte responsabilit a ti n lucrarea lui Dumnezeu. m din exAcestea sunt ni ste lec tii pe care trebuie s a le nv a ta de principii. perien ta apostolilor. Ei au avut o loialitate de er fa ta Apostolii nu au fost ni ste oameni care s a cad a sau s a se descurajeze, ci au fost plini de respect s i de zel pentru Dumnezeu, ind motiva ti doar de scopuri s i aspira tii nobile. De si au fost la fel de slabi s i de neajutora ti ca orice alt slujitor care este angajat n lucrarea lui Dumnezeu, ei s i-au pus toat a ncrederea n Domnul. Bog a tia lor a fost cultura min tii s i a suetului s i oricine l va face pe Dumnezeu 23

24

Slujitorii Evangheliei

cel dinti, cel de pe urm as i totul n toate poate avea aceast a bog a tie. Apostolii au trudit mult ca s a nve te lec tiile primite n s coala lui Hristos, dar nu au trudit n zadar. Ei s-au ata sat de cea mai mare putere s i au dorit arz ator s i continuu o n telegere mai profund a, mai nalt as i mai vast a a realit a tilor ve snice, ca s a-i poat a prezenta cu succes lumii nevoia se comorile adev arului. Astfel de lucr atori sunt necesari acum, oameni care se vor consacra f ar a rezerve pentru a descoperi mp ar a tia lui Dumnezeu unei lumi care zace n nelegiuire. Lumea are nevoie de oameni cu o gndire vast a, oameni principiali, care si dezvolt a f ar a ncetare capacitatea de n telegere s i discern amntul. Este o mare nevoie de oameni care pot folosi tiparul cu rezultatele cele mai bune, pentru ca adev arul s a prind a aripi, ajungnd ct mai repede la orice neam, la orice limb as i la orice popor. rile Evanghelia vestit a n toate ta Lumina adev arului trebuie s a str aluceasc a pretutindeni, pentru ca inimile s a poat a sensibilizate s i convertite. Evanghelia trebuie rile. Slujitorii lui Dumnezeu s s a e propov aduit a n toate ta a lucreze att n apropiere, ct s i n dep artare, m arind parcelele cultivate ale [26] viei Domnului s i mergnd n regiunile ndep artate. Ei trebuie s a lucreze n aceste zile din urm a, pentru c a vine noaptea, cnd nimeni nu mai poate lucra. P ac ato sii trebuie s a e ndruma ti la Mntuitorul cel n al tat pe cruce, iar invita tia: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatele lumii trebuie s a e adresat a de multe voci. Cnd lucr atorii ri, plini de zel s de Dumnevor merge n alte ta i de dragoste fa ta zeu, bisericile de acas a vor nviorate, deoarece ecare membru al bisericii va considera succesul lucr atorilor ca ind subiectul unei preocup ari personale profunde. Este nevoie de oameni serio si s i plini de sacriciu de sine, care s a apeleze la Dumnezeu s i s a se roage, mijlocind cu un strig at puternic s i cu lacrimi pentru suetele aate n pragul ruinei. F ar a sem anarea semin tei nu poate exista nici un seceri ss i f ar a efort nu poate nici un rezultat. Avraam a fost chemat s a plece din locul natal, spre a un purt ator de lumin a pentru p agni. El a ascultat necondi tionat. Avraam, cnd a fost chemat s Prin credin ta a plece ntr-un loc. . . s i a plecat f ar a s as tie unde se duce (Evrei 11, 8). Tot a sa, n zilele

Cmpul este lumea

25

noastre, slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a mearg a acolo unde i cheam a El, ncrezndu-se n Domnul pentru a-i c al auzi s i pentru a le da succes n lucrarea lor. Starea cumplit a a lumii pare s a arate c a moartea Domnului Hristos a fost aproape zadarnic as i c a Satana a triumfat. Majoritatea locuitorilor acestui p amnt au ales s a i se supun a vr ajma sului. Dar noi nu am fost am agi ti. F ar a a lua n considerare triumful aparent al lui Satana, Domnul Hristos si continu a lucrarea n Sanctuarul ceresc s i pe p amnt. Cuvntul lui Dumnezeu descrie nelegiuirea s i dec aderea moral a care exist a n lume, n zilele noastre. Cnd vedem mplinirea profe tiei, credin ta noastr a n triumful nal al mp ar a tiei [27] lui Hristos ar trebui s a e nt arit a. Avertizarea sfnt as i solemn a trebuie s a e proclamat a n zonele cele mai dicile s i n ora sele cele mai p ac atoase, n orice loc unde lumina ntreitei solii a Evangheliei nc a nu a ajuns. Fiecare om trebuie s a aud a ultima invita tie la osp a tul nun tii Mielului. Solia adev arului prezent trebuie s a e propov aduit a din ora s n ora s, din tar a n tar a, nu cu parad a, ci prin puterea Duhului Sfnt. Cnd principiile pe care Mntuitorul nostru a venit s a le descopere prin cuvintele s i prin via ta Sa sunt prezentate cu simplitatea Evangheliei, puterea soliei se va face sim tit a de la sine. n acest veac, ecare lucr ator trebuie s a nou primeasc a o via ta a, care vine de la Izvorul vie tii. Oh, ct de pu tin n telegem dimensiunile vaste ale misiunii noastre! Avem nevoie de st o credin ta aruitoare s i hot art as i de un curaj ferm. Timpul nostru este scurt s i trebuie s a lucr am cu un zel sus tinut. Cmpul este lumea (Matei 13, 38). Noi n telegem ce cuprinde aceast a expresie mai bine dect apostolii care au primit ns arcinarea de a predica Evanghelia. ntreaga lume este un cmp misionar vast, iar noi, cei care cunoa stem de mult a vreme solia Evangheliei, ar trebui s a m ncuraja ti de gndul c a, n zonele care au fost cndva . T greu accesibile, acum putem intra cu u surin ta ari care pn a nu de Evanghelie demult erau nchise fa ta si deschid por tile s i cer s a le e explicat Cuvntul lui Dumnezeu. Regii s i prin tesele deschid por tile care au fost nchise mult timp, invitndu-i s a intre pe cei ce vestesc crucea lui Hristos. Seceri sul este ntr-adev ar mare. Numai ve snicia va dezv alui rezultatele eforturilor bine orientate, care se [28] depun acum.

26

Slujitorii Evangheliei

Providen ta merge naintea noastr as i Puterea innit a conlucreaz a cu eforturile omene sti. Ochii care nu v ad cum lucreaz a Domnul sunt cu adev arat orbi s i urechile care nu aud chemarea adresat a de Marele P astor oilor Sale sunt surde. Domnul Hristos dore ste mult s a- si extind a inuen ta asupra tuturor min tilor omene sti. El dore ste nespus s a pun a amprenta chipului s i a caracterului S au asupra ec arui suet. Cnd a fost pe p amnt, Domnul a sim tit o nevoie nespus a dup a simpatie s i cooperare, pentru ca mp ar a tia Sa s a se poat a extinde s i s a cuprind a ntreaga lume. Acest p amnt este proprietatea Sa, pe care a cump arat- o cu un pre t, s i Domnul dore ste s a-i fac a pe oameni liberi, cura ti s i sn ti. Pentru bucuria care-I era pus a nainte, a suferit crucea, a dispre tuit ru sinea (Evrei 12, 2). Peregrinajul S au pe p amnt a fost nsue tit de gndul c a toate eforturile Sale istovitoare nu vor n zadar, ci vor c stiga de Dumnezeu. Prin sngele care a omul napoi la loialitatea fa ta fost v arsat pentru lume, nc a mai sunt de c stigat biruin te care vor aduce o slav a ve snic a lui Dumnezeu s i Mielului. Neamurile vor primi mo stenirea Sa s i zonele cele mai ndep artate ale p amntului vor intra n proprietatea Lui. Domnul Hristos va vedea rodul muncii Sale s i va mul tumit (vezi Isaia 53, 11). Scoal a-te, lumineaz a-te! C aci lumina ta vine, s i slava Domnului r asare peste tine. C aci iat a, ntunericul acoper a p amntul, s i negur a mare popoarele, dar peste tine r asare Domnul, s i slava Lui se arat a peste tine. Neamuri vor umbla n lumina ta, s i mp ara ti n str alucirea razelor tale. Ridic a- ti ochii mprejur, s i prive ste: to ti se strng s i vin spre tine! Fiii t ai vin de departe, s i icele tale sunt purtate pe bra te. Cnd vei vedea aceste lucruri, vei tres ari de bucurie, s i ti va bate [29] inima s i se va l argi, c aci bog a tiile m arii se vor ntoarce spre tine, s i vistieriile neamurilor vor veni la tine. C aci, dup a cum p amntul face s a r asar a l astarul lui, s i dup a cum o gr adin a face s a ncol teasc a sem an aturile ei, a sa va face Domnul, Dumnezeu, s a r asar a mntuirea s i lauda n fa ta tuturor neamurilor (Isaia 60, 1-5; 61, 11). ***** Misiunea ncredin tat a ucenicilor ne este ncredin tat as i nou a. s i ast azi, la fel ca atunci, Mntuitorul crucicat s i nviat trebuie s a e n al tat naintea tuturor celor care sunt f ar a Dumnezeu s i f ar a

Cmpul este lumea

27

n lume. Dumnezeu are nevoie de p tori s speran ta astori, de nv a ta i de evangheli sti. Slujitorii S ai trebuie s a proclame solia mntuirii, la u . Vestea iert mergnd de la u sa sa arii prin Hristos trebuie s a e dus a la ecare neam, la ecare semin tie, la ecare limb as i la ecare popor. Solia aceasta nu trebuie s a e vestit a n cuvinte timide s i , ci ntr-o manier lipsite de via ta a clar a, hot art as i r ascolitoare. Sute de oameni a steapt a s a e avertiza ti s a- si salveze via ta. Lumea are nevoie s a vad a n cre stini o dovad a a puterii religiei lor. Soliile milei nu sunt necesare doar n cteva locuri, ci n ntreaga lume. ***** Gndurile celui care va n telege iubirea inegalabil a a Mntuitorului vor nnobilate, inima lui va cur a tit as i caracterul lui va schimbat. El va deveni o lumin a a lumii, reectnd ntr-o anumit a m asur a aceast a iubire uimitoare. Cu ct vom contempla mai mult crucea lui Hristos, cu att mai mult ne vom nsu si cuvintele apostolului care a spus: n ce m a prive ste, departe de mine gndul s a m a laud cu altceva dect cu crucea Domnului nostru Isus Hristos [30] (Galateni 6, 14).

Responsabilitatea pastorului
Apostolul Pavel i scria lui Timotei urm atoarele: Te rog erbinte, naintea lui Dumnezeu s i naintea lui Hristos Isus, care are s a judece viii s i mor tii, s i pentru ar atarea s i mp ar a tia Sa: propov aduie ste Cuvntul, st aruie asupra lui la timp s i ne la timp, mustr a, tura (2 Timotei 4, 1.2). ceart a, ndeamn a cu toat a blnde tea s i nv a ta Aceast a ns arcinare solemn a, ncredin tat a unui om att de zelos s i de credincios cum era Timotei, este o m arturie puternic a n privin ta importan tei s i a responsabilit a tii lucr arii slujitorilor Evangheliei. Chemndu-l pe Timotei naintea cur tii de judecat a a lui Dumnezeu,apostolul Pavel i porunce ste s a predice doar Cuvntul, nu obiceiurile s i zicalele omene sti, s i s a e gata s a m arturiseasc a pentru Dumnezeu oricnd i s-ar ivi o ocazie favorabil a n fa ta unor adun ari numeroase sau n cercuri particulare, n c al atorie sau la gura sobei, vorbindu-le att prietenilor, ct s i du smanilor, indiferent dac a sau este expus la greut se a a n siguran ta a ti, la pericole, la critici s i la pierderi. Temndu-se c a blnde tea lui Timotei s i caracterul lui reconciliant ar putea s a-l determine s a evite o parte esen tial a a lucr arii sale, Pavel l-a ndemnat s a e credincios n ce prive ste dezaprobarea p acatului s i chiar s a-i mustre cu asprime pe cei care erau vinova ti de p acate grave. Totu si el trebuia s a ndeplineasc a aceast a lucrare cu toat a tura. Timotei trebuia s blnde tea s i nv a ta a dezv aluie r abdarea s i dragostea lui Hristos, explicndu- si s i conrmndu- si mustr arile prin adev arurile Cuvntului. A ur s i a mustra p acatul s i, n acela si timp, a ar ata mil as i de cel p duio sie fa ta ac atos este o realizare dicil a. Cu ct vom mai st aruitori n eforturile noastre de a atinge sn tirea inimii s i a vie tii, cu att vom mai sensibili n ce prive ste sesizarea p acatului [31] s i cu att l vom dezaproba cu mai mult a hot arre. Trebuie s a ne de cei care gre ferim de o severitate necuvenit a fa ta sesc, dar, de asemenea, s a m aten ti s a nu pierdem din vedere caracterul extrem de cei gre de r au al p acatului. Fa ta si ti trebuie s a ar at am o r abdare 28

Responsabilitatea pastorului

29

s i o dragoste asemenea Domnului Hristos, dar n acela si timp s a ne att de mare fa de ferim de pericolul de a manifesta o toleran ta ta gre selile lor, nct s a considere c a nu merit a nici o mustrare s i s ao resping a, tratnd-o ca pe ceva necuvenit s i nedrept. Responsabilitatea pentru suete Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a ajung a ntr-o leg atur a apropiat a cu Domnul Hristos s i s a urmeze exemplul S au n toate lucrurile , n srguin s n cur a tia vie tii, n renun tarea la sine, n bun avoin ta ta i . C perseveren ta stigarea de suete pentru mp ar a tia lui Dumnezeu trebuie s a e preocuparea lor principal a. Ei trebuie s a lucreze a sa mnt de cum a lucrat Hristos, cu iubire r abd atoare s i cu un sim ta ntristare pentru p acat, depunnd un efort hot art s i nencetat. John Welch, un slujitor al Evangheliei, sim tea o responsabilitate att de mare pentru suete, nct se trezea adesea n timpul nop tii ca s a nal te naintea lui Dumnezeu rug aciunile sale de mijlocire pentru salvarea lor. ntr-o ocazie, so tia lui l-a rugat s a se gndeasc a la s an atatea lui s i s a nu ri ste att de mult, expunndu-se pericolului de a se mboln avi. R aspunsul lui a fost: Oh, femeie, eu trebuie s a r aspund pentru trei sute de suete s i nu s tiu ce se ntmpl a cu ele. ntr-un or as el din New England a fost s apat a o fntn a. Cnd lucrarea era aproape ncheiat a, p amntul s-a surpat, acoperind un om care se aa nc a pe fundul fntnii. Imediat au fost chemate ajutoare, iar mecanicii, fermierii, comercian tii s i juri stii din apropiere s-au gr abit s a-l salveze f ar a ntrziere. Mini binevoitoare au adus ndat a frnghii, sc ari, cazmale s i lope ti. To ti strigau: Salva ti-l! Oh, salva ti[32] l! Oamenii au lucrat cu disperare, pn a cnd fruntea li s-a acoperit de sudoare s i bra tele au nceput s a le tremure din pricina efortului. n adncul fntnii a fost introdus ao teav a lung a prin care l-au strigat pe . Atunci omul ngropat, cerndu-i s a r aspund a, dac a mai este n via ta , dar gr s-a auzit r aspunsul: Sunt n via ta abi ti-v a. Este ngrozitor aici, n auntru. Ei s i-au nnoit eforturile cu un strig at de bucurie. n cele din urm a, omul a fost g asit s i salvat, iar bucuria tuturor p area s a ajung a pn a la ceruri. Vestea: Este salvat! a r asunat pe toate str azile ora sului.

30

Slujitorii Evangheliei

Oare a fost un zel, un interes s i un entuziasm prea mari pentru a c salva doar un singur om? Cu siguran ta a nu, dar ce este pierderea vie tii trec atoare, n compara tie cu pierderea mntuirii? Dac a peri mnt a colul pierderii unei vie ti strne ste un sim ta sa de puternic n inimile omene sti, nu ar trebui ca pierderea unui suet s a strneasc a un interes mult mai profund n inima celor care pretind c a n teleg pericolul n care se a a cei ce sunt desp ar ti ti de Hristos? Oare, n lucrarea de salvare a suetelor, slujitorii lui Dumnezeu nu vor manifesta un zel tot a sa de mare cum a fost zelul manifestat pentru salvarea vie tii acelui om ngropat ntr-o fntn a? Foamea dup a pinea vie tii O femeie evlavioas a a f acut odat a urm atoarea remarc a: Oh, dac a am putea auzi Evanghelia curat a, care era predicat a cndva la amvon! Pastorul nostru este un om bun, dar nu n telege nevoile spirituale ale oamenilor. El mpodobe ste crucea de pe Golgota cu ori frumoase, care ascund toat a ru sinea s i batjocurile. Suetul meu nfometeaz a dup a Pinea vie tii. Ct de nvior ator ar pentru sutele de suete s armane asemenea mie s a aud a cuvinte biblice, simple s i [33] clare, care s a hr aneasc a inima noastr a! Este nevoie de oameni ai credin tei, care s a e preocupa ti nu numai s a predice, ci s i s a p astoreasc a poporul. Este nevoie de oameni care s a umble zilnic cu Dumnezeu, care s a aib a o leg atur a vie cu Cerul, ale c aror cuvinte s a aib a puterea de a aduce convingerea n inimi. Pastorii trebuie s a lucreze nu doar pentru a- si putea etala talentele s i inteligen ta, ci pentru ca adev arul s a poat a str apunge suetul, asemenea unei s age ti venite de la Cel Preanalt. Dup a ce a tinut o predic a inspirat a din Biblie, care a adus o convingere profund a n inima unuia dintre ascult atorii lui, un pastor a fost ntrebat: Crezi cu adev arat ce ai predicat? Desigur, a r aspuns el. Dar este cu adev arat a sa? a ntrebat ner abd ator ascult atorul. Desigur, a spus pastorul, n timp ce si c auta Biblia. Atunci omul a izbucnit: Oh, dac a acesta este adev arul, ce trebuie s a facem noi? Ce trebuie s a facem noi? s-a gndit pastorul. Noi? Ce voia s a spun a omul acela? ntrebarea s-a strecurat n suetul lui. Pastorul

Responsabilitatea pastorului

31

s-a retras pentru a-L ruga pe Dumnezeu s a-i spun a ce s a fac a. n timp ce se ruga, mintea lui a fost st apnit a de gndul cople sitor c a trebuia s a prezinte lumii muribunde realit a tile solemne ale ve sniciei. Timp de trei s apt amni, locul s au la amvon a fost liber. El c auta un r aspuns la ntrebarea: Ce trebuie s a facem? Pastorul s-a ntors la datorie cu o nou a ungere de la Cel Sfnt. El s i-a dat seama c a predicarea lui din trecut l asase o mic a impresie asupra ascult atorilor. Acum sim tea povara unei responsabilit a ti teribile pentru suete. Cnd a venit la amvon, nu a fost singur. El avea de f acut o mare lucrare, dar s tia c a Dumnezeu nu-L va p ar asi. [34] Acest pastor a n al tat pe Mntuitorul s i iubirea Sa inegalabil a naintea ascult atorilor. n biserica lui a avut loc o descoperire a Fiului lui Dumnezeu s i o nviorare spiritual a a nceput s a se r aspndeasc a n bisericile din districtele apropiate. Urgen ta lucr arii lui Hristos Dac a s i-ar da seama ct de curnd vor chema ti locuitorii p amntului naintea scaunului de judecat a al lui Dumnezeu, pastorii no stri ar lucra mai st aruitor pentru a-i conduce pe oameni la Hristos. Ultima ncercare va veni n curnd asupra tuturor oamenilor. Vocea harului va continua s a e auzit a doar pu tin timp. Invita tia plin a de bun atate: Dac a nseteaz a cineva, s a vin a la Mine s i s a bea (Ioan 7, 37) nu va mai putea vestit a mult a vreme. Dumnezeu le adreseaz a oamenilor de pretutindeni invita tia Evangheliei. Solii pe care i trimite Dumnezeu trebuie s a lucreze armonios s i neobosit, a sa nct to ti s as tie c a ei au fost cu Isus s i au nv a tat de la El. Despre Aaron, marele preot al poporului Israel, este scris c a va purta pe inima lui numele ilor lui Israel, s apate pe pieptarul judec a tii, ca s a p astreze totdeauna aducerea aminte de ei naintea Domnului (Exodul 28, 29). Ce simbol frumos s i elocvent este acesta cu privire la iubirea neschimb atoare a Domnului Hristos pentru biserica Sa! Marele nostru Preot, pe care l reprezenta Aaron, i poart a pe copiii S ai n inima Sa. Oare slujitorii S ai de pe p amnt nu ar trebui s a mp art as easc a iubirea, simpatia s i interesul Lui? Numai puterea divin a va nmuia inima celui p ac atos s i l va . Prin propriile puteri, nici un mare aduce la Hristos n poc ain ta tor, nici m reformator sau nv a ta acar Luther, Melanchthon, Wesley

32

Slujitorii Evangheliei

sau Whiteeld, nu ar putut g asi calea spre inimi s i nici nu ar [35] avut rezultatele pe care le-au avut ace sti oameni. Dar Dumnezeu a vorbit prin ei. Oamenii au sim tit inuen ta unei puteri superioare s i, involuntar, au cedat n fa ta ei. n zilele noastre, aceia care uit a de ei n si si s i se bazeaz a pe Dumnezeu pentru succesul n lucrarea de salvare a suetelor vor benecia de cooperarea divin as i eforturile lor vor avea rezultate glorioase. M a simt obligat a s a spun c a activitatea multora dintre pastorii no stri este lipsit a de putere. Dumnezeu a steapt a s a- si reverse harul asupra lor, dar ei las a s a treac a zi dup a zi, avnd doar o credin ta rece s i formal a, prezentnd numai teoria adev arului, dar f ar a acea putere vital a, care vine dintr-o leg atur a cu Dumnezeu s i care trimite cuvintele rostite direct n inima oamenilor. Ei sunt pe jum atate adormi ti, n timp ce pretutindeni n jurul lor se a a suete care pier n ntuneric s i gre seal a. Acei slujitori ai lui Dumnezeu a c aror inim a radiaz a de iubirea de Domnul Hristos s de semenii lor caut fa ta i fa ta a s a-i aduc a la via ta pe cei ce sunt mor ti n f ar adelegile lor. Avertiz arile s i ndemnurile voastre st aruitoare trebuie s a p atrund a n con stiin ta lor. Rug aciunile voastre erbin ti trebuie s a le sensibilizeze inima s i s a-i conduc a la Mntuitorul. Voi sunte plini de poc ain ta ti ambasadorii lui Hristos, trimi si s a proclame solia mntuirii. Aduce ti-v a aminte c a lipsa consacr arii s i a n telepciunii voastre poate schimba decizia unui suet, trimi tndu-l la moarte ve snic a. Nu v a pute ti permite s a ti neglijen ti s i indiferen ti. Ave ti nevoie de putere, iar Dumnezeu este dispus s a v a dea aceast a putere, f ar a nici o re tinere. Tot ce v a cere El este o inim a umil as i poc ait a, care dore ste s a cread as i s a accepte f ag aduin tele Sale. Trebuie doar s a folosi ti mijloacele pe care Dumnezeu le-a [36] a sezat la ndemna voastr as i ve ti ob tine binecuvntarea.

O nou a perspectiv a
Ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt. n fa ta noastr a se a a o mare misiune ncheierea lucr arii de vestire a ultimei solii de avertizare adresate lumii p ac atoase. Domnul va lua oameni de la plug, de la munca viei s i din alte domenii de activitate s i i va trimite s a vesteasc a lumii aceast a solie. Lumea este ntr-o stare de dezordine total a. Cnd privim la aceast a imagine, perspectiva ni se pare descurajatoare. Dar tocmai pe oamenii care ne fac s a m descuraja ti Domnul Hristos i ntmpin a . El vede n ei calit cu o asigurare plin a de speran ta a ti care i vor face capabili s a ocupe un loc n via Sa. Dac a vor nv a ta continuu, prin providen ta Sa, Domnul i va face s a e ni ste oameni preg ati ti pentru o lucrare pe m asura abilit a tilor lor. Prin mp art as irea Duhului Sfnt, El le va da capacitatea de a se exprima cu putere. Pionierii trebuie s a intre n multe zone n care nu s-a lucrat deloc. Str alucirea viziunii Mntuitorului cu privire la aceast a lume va inspira ncredere n suetul multor lucr atori care, dac a vor ncepe s s a lucreze cu umilin ta i cu toat a inima, se vor dovedi a ni ste oameni potrivi ti la timpul potrivit s i n locul potrivit. Domnul Hristos cunoa ste toat a nenorocirea s i disperarea lumii, la vederea c arora unii dintre lucr atorii no stri cu mari capacit a ti s-ar pleca mpov ara ti de o descurajare att de mare, nct nici m acar nu ar s ti cum s a nceap a lucrarea care le revine n calitate de conduc atori de seam a, aa ti pe treapta de sus a sc arii. Metodele lor precise sunt lipsite de valoare. [37] Ei pot sta deasupra sc arii, spunnd: Urca ti aici n locul n care ne a am noi. Dar s armanele suete nu s tiu nici m acar unde s a pun a piciorul. Inima Domnului Hristos este nviorat a cnd i vede pe cei care sunt s araci din toate punctele de vedere. Inima Sa este nviorat a deoarece El i prive ste altfel pe cei blnzi i mpov ara ti, ea este nviorat a deoarece El vede foamea aparent neastmp arat a dup a neprih anire s i incapacitatea multora de a ncepe s a lucreze pentru El. El spune bun venit tocmai acestei st ari de lucruri, care i-ar descuraja pe mul ti 33

34

Slujitorii Evangheliei

pastori. Domnul corecteaz a evlavia noastr a plin a de gre seli, ncredin tnd responsabilitatea lucr arii pentru s aracii s i nevoia sii din locurile aspre ale p amntului unor oameni care au o inim a capabil a s a-i iubeasc a pe cei ne stiutori s i r at aci ti. pe ace Domnul i nva ta sti lucr atori cum s a-i abordeze pe aceia pe care El dore ste s a-i ajute. Ei vor ncuraja ti cnd vor vedea por tile care se deschid n fa ta lor, ng aduindu-le s a p atrund a n zone n care pot face o lucrare misionar a medical a. Pentru c a nu se ncred n ei n sii, ace sti lucr atori i atribuie lui Dumnezeu toat a slava. Minile lor pot aspre s i nendemnatice, dar inima lor este nclinat a spre mil a. Ei sunt plini de dorin ta erbinte de a face ceva pentru a u sura suferin ta att de r aspndit a, iar Domnul Hristos este prezent ca s a-i ajute. El lucreaz a prin aceia care discern ndurarea n mijlocul nenorocirii s i c stigul dincolo de pierderea tuturor lucrurilor. n prezen ta Aceluia care este Lumina lumii, n mijlocul tuturor greut a tilor, se z aresc privilegii, n confuzie, apare ordinea, iar dincolo de situa tia care pare a un e sec, se v ad succesul s i n telepciunea lui Dumnezeu. Fra tii mei s i surorile mele, apropia ti-v a de oameni n lucrarea voastr a de slujire. ncuraja ti-i pe cei descuraja ti. Trata ti nenorocirile ca pe ni ste binecuvnt ari deosebite s i necazurile ca pe ni ste dovezi ale ndur arii. Lucra ti ntr-o manier a care s a fac a s a r asar a speran ta [38] n locul disper arii. Oamenii simpli trebuie s a- si ocupe locul ca slujitori ai lui Dumnezeu. mp art as ind necazurile semenilor lor, a sa cum a mp art as it , ei l vor vedea pe Mntuitorul necazurile omenirii, prin credin ta Domnul lucrnd al aturi de ei. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape s i vine n graba mare! (Tefania 1, 14). A s dori s a-i spun ec arui lucr ator: umil Merge ti nainte cu o credin ta as i Domnul va cu voi. Dar veghea ti s i ruga ti-v a. Aceasta este s tiin ta lucr arii voastre. Puterea i apar tine lui Dumnezeu. Lucra ti depinznd de El s i aduce ti-v a aminte c a sunte ti mpreun a lucr atori cu El. Domnul este Ajutorul vostru. Puterea voastr a vine de la El. El va n telepciunea voastr a, neprih anirea voastr a, sn tirea s i r ascump ararea voastr a. Purta ti jugul lui Hristos, nv a tnd de la El, zi de zi, umilin ta s i blnde tea Sa. El va mngierea s i odihna voastr a.Testimonies for the Church 7:270-272.

O nou a perspectiv a

35

***** Mntuitorul cunoa ste adncimea nenorocirii s i a disper arii lumii s i s tie cum s a aduc a alinare. El vede la ecare pas suetele aate n ntuneric, mpov arate de p acat, de necaz s i durere. Dar El vede s i posibilit a tile lor. El vede n al timea la care pot ajunge. De si in tele omene sti au abuzat de binecuvnt arile primite, s i-au risipit talentele s i au pierdut demnitatea divin a primit a de la Dumnezeu, Creatorul trebuie gloricat prin r ascump ararea lor. ***** Domnul Hristos S-a bucurat de faptul c a a putut s a fac a pentru urma sii S ai mai mult dect puteau ei s a cear a sau s a gndeasc a. El a s tiut c a adev arul nso tit de atotputernicia Duhului Sfnt va birui n lupta cu r aul s i c a steagul nsngerat va utura triumf ator deasupra urma silor S ai. El a s tiu c a via ta ucenicilor S ai credincio si va [39] asemenea vie tii Sale un s ir nentrerupt de biruin te care nu sunt n telese astfel pe acest p amnt, dar vor recunoscute n ve.nicie. V-am spus aceste lucruri, a spus El, ca s a ave ti pace n Mine. n lume ve ti avea necazuri, dar ndr azni ti, Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33). Domnul Hristos nu a dat gre s, nici nu S-a descurajat, iar la fel de temeinic urma sii S ai trebuie s a manifeste o credin ta as i neschimb atoare. Ei trebuie s a tr aiasc a a sa cum a tr ait El s i s a lucreze tor s asemenea Lui, pentru c a ei depind de El ca nv a ta i Conduc ator al lor. . De Ei trebuie s a aib a curaj, energie s i perseveren ta si n calea lor pot ap area obstacole aparent imposibil de trecut, ei trebuie s a mearg a nainte prin harul S au. n loc de a deplnge dicult a tile, ei sunt chema ti s a le dep as easc a. Ei nu trebuie s a dispere pentru nimic, ci s a spere totul n toate. Domnul i-a legat de tronul lui Dumnezeu cu lan tul de aur al iubirii Sale f ar a egal. Scopul S au este ca inuen ta cea mai nalt a din univers, care se revars a din Izvorul puterii, s a e a lor. Ei trebuie s a aib a puterea de a se mpotrivi r aului, o putere pe care nici p amntul, nici moartea, nici iadul nu o pot nvinge, o [40] putere care i va face n stare s a biruie a sa cum a biruit Hristos. [41]

36

Slujitorii Evangheliei

Capitolul 2 Slujitori ai neprih anirii

Hristos, exemplul nostru


Domnul nostru Isus Hristos a venit n lumea aceasta ca un slujitor neobosit al nevoilor omene sti. El a luat asupra Lui neputin tele noastre s i a purtat bolile noastre (Matei 8, 17), ca s a poat a mplini ecare nevoie a omenirii. El a venit s a ndep arteze povara bolii, a mizeriei s i a p acatului. Misiunea Sa a fost s a le aduc a oamenilor o vindecare deplin a. El a venit s a le dea s an atate, pace s i des avr sirea caracterului. Situa tiile s i nevoile celor care au c autat ajutorul S au au fost diferite, dar nici unul dintre cei care au venit la El nu a plecat f ar aa ajutat. Din El se rev arsau valuri de putere vindec atoare s i oamenii erau f acu ti s an ato si din punct de vedere trupesc, mintal s i suetesc. Lucrarea Mntuitorului nu a fost restrns a la un timp sau un loc anumit. Mila Sa nu a avut limite. El s i-a extins lucrarea de vindecare s i de nv a tare la o scar a att de vast a, nct nu a existat n Palestina nici o cl adire sucient de spa tioas a pentru a primi mul timile care se adunau n jurul S au. Spitalul S au se aa pe dealurile nverzite ale Galileii, pe drumurile principale, pe malul m arii, n sinagogi s i n orice loc unde bolnavii puteau adu si la El. n ecare ora ss i n [42] ecare sat prin care trecea, si punea minile peste cei suferinzi s i i vindeca. Ori de cte ori inimile erau preg atite s a primeasc a solia Sa, El le mngia cu asigurarea iubirii Tat alui lor ceresc. Pe parcursul zilei, Domnul le slujea tuturor celor care veneau la El, iar seara le acorda aten tie acelora care trebuiau s a munceasc a n timpul zilei pentru a- si ntre tine familiile. Domnul Isus a sim tit o responsabilitate cople sitoare pentru mntuirea oamenilor. El a s tiut c a, dac a nu avea loc o schimbare hot art a a principiilor s i scopurilor neamului omenesc, to ti oamenii urmau s a e pierdu ti. Aceasta a fost povara suetului S au s i nimeni nu a putut aprecia greutatea care ap asa asupra Sa. Att n copil arie, ct s i n tinere te s i la maturitate, El a fost singur. Totu si era minunat s a i n prezen ta Sa. Zi de zi ntmpina ncerc ari s i ispite, zi de zi venea n contact cu r aul s i sim tea puterea lui asupra celor pe care c auta s a-i 38

Hristos, exemplul nostru

39

binecuvnteze s i s a-i mntuiasc a. Cu toate acesta, El nu a c azut s i nici nu S-a descurajat. n toate lucrurile, Domnul a renun tat la dorin tele personale, subordonndu-le cu stricte te misiunii Sale. El s i-a prosl avit via ta, de voin ndeplinind totul cu supunere fa ta ta Tat alui S au. n tinere te, cnd mama Sa, g asindu-L n s coala rabinilor, I-a spus: Fiule, pentru ce Te-ai purtat a sa cu noi?, El a r aspuns: De ce M-a ti c autat? Oare nu s tia ti c a trebuie s a u n casa Tat alui Meu? (Luca 2, 48.49). de continuu sacriciu de sine. El nu Domnul Isus a tr ait o via ta a avut nici o cas a n lumea aceasta, cu excep tia ad apostului pe care I-l ofereau prietenii binevoitori, care l g azduiau ca pe un c al ator. El a venit s a tr aiasc a n locul nostru ca unul dintre oamenii cei mai s araci, s a umble s i s a lucreze printre cei nevoia si s i suferinzi. F ar a a recunoscut s i onorat, El a tr ait n mijlocul acelora pentru care a [43] f acut att de mult. Isus Hristos a fost ntotdeauna r abd ator s i voios, iar cei nec aji ti l salutau ca pe un sol al vie tii s i al p acii. El a n teles nevoile b arba tilor s i femeilor, ale copiilor s i tinerilor s i le-a adresat tuturor invita tia: Veni ti la Mine. n timpul slujirii Sale, Domnul Isus a dedicat mai mult timp lucr arii de vindecare a bolnavilor dect activit a tii de predicare. Minunile Sale au dovedit adev arul cuvintelor pe care le-a rostit, c a El a venit nu s a-i nimiceasc a pe oameni, ci s a-i mntuiasc a. Oriunde mergea, to ti cei care beneciau de mila Lui se bucurau de s an atate s i si puneau la ncercare puterile redescoperite. Mul timile se adunau n jurul lor pentru a-i auzi vorbind despre lucr arile pe care le f acuse Domnul. Pentru mul ti, vocea Sa a fost primul sunet pe care l-au auzit vreodat a. Numele S au a fost primul cuvnt pe care l-au rostit vreodat a. Chipul S au a fost primul chip pe care l-au privit vreodat a. Cum s a nu-L iubeasc a ei pe Domnul Isus s i cum s a nu-L laude? Cnd trecea prin ora se s i prin cet a ti, Domnul era asemenea unui ru s care r aspndea via ta i bucurie. . . Mntuitorul a f acut din ecare lucrare de vindecare o ocazie de a s adi principiile divine n mintea s i n suetul oamenilor. Acesta a fost scopul activit a tii Sale. El a mp ar tit binecuvnt ari p amnte sti, ca s a poat a inuen ta inima oamenilor s a accepte Evanghelia harului S au.

40

Slujitorii Evangheliei

Domnul Hristos ar putut ocupa locul cel mai nalt printre torii na nv a ta tiunii iudaice, dar a preferat mai degrab a s a le vesteasc a Evanghelia celor s araci. El a mers din loc n loc, pentru ca aceia care se aau pe drumuri s i la r aspntii s a poat a auzi cuvintele adev arului. Vocea Sa era auzit a explicnd Sntele Scripturi pe malul m arii, pe [44] coasta muntelui, pe str azile cet a tilor s i n sinagogi. Adesea i nv a ta pe oameni n curtea de afar a a templului, pentru ca neamurile s a poat a auzi cuvintele Sale. turile lui Hristos cu privire la Scriptur nv a ta a erau att de diferite de explica tiile c arturarilor s i fariseilor, nct captivau ntru totul aten tia oamenilor. Rabinii insistau asupra tradi tiei s i asupra teoriilor turile unor oas i specula tiilor omene sti. Adesea, scrierile s i nv a ta meni cu privire la Scriptur a erau a sezate n locul Scripturii nse si. turii lui Hristos era Cuvntul lui Dumnezeu. Celor Subiectul nv a ta care i puneau ntreb ari, le r aspundea simplu: St a scris, Ce spune Scriptura?, Cum cite sti n Scriptur a. n orice ocazie favorabil a, cnd un prieten sau un du sman strnea interesul ascult atorilor, Domnul prezenta Cuvntul. El a predicat solia Evangheliei cu claritate s i putere. Cuvintele Sale r aspndeau un potop de lumin a asupra turilor patriarhilor s nv a ta i profe tilor, iar Scripturile erau ascultate de oameni ca s i cnd ar fost o descoperire nou a. Ascult atorii S ai nu mai percepuser a o semnica tie att de profund a niciodat a n Cuvntul lui Dumnezeu. turii lui Hristos Simplitatea nv a ta Niciodat a nu a mai existat un evanghelist asemenea Domnului Hristos. El era Maiestatea cerului, dar S-a umilit, lund asupra Sa natura noastr a, ca s a-i poat a ntlni pe oameni acolo unde se aau ei. Domnul Hristos, Solul leg amntului, a adus ve stile bune ale mntuirii, adresndu-le tuturor oamenilor, boga ti s i s araci, liberi s i robi. Renumele S au ca Mare Vindec ator s-a r aspndit pretutindeni n Palestina. Ca s a-I poat a cere ajutorul, bolnavii mergeau n locurile prin care urma El s a treac a. n acelea si locuri veneau, de asemenea, mul ti oameni ner abd atori s a asculte cuvintele Sale s i s a primeasc a atingerea minii Sale. n felul acesta, El a mers din ora s n ora s, predicnd Evanghelia s i vindecndu-i pe cei suferinzi, ca mp arat al [45] slavei, mbr acat n haina umil a a naturii umane.

Hristos, exemplul nostru

41

Domnul Isus a participat la marile s arb atori anuale ale poporului s i le-a vorbit nenum ara tilor participan ti absorbi ti de ceremoniile exterioare, aducnd ve snicia n aten tia lor. El le-a adus tuturor comorile aate n tezaurul n telepciunii. Limbajul pe care l-a folosit era a sa de simplu, nct ascult atorii S ai nu puteau s a nu-l n teleag a. Prin metodele Sale specice, Domnul i-a ajutat pe to ti cei nec aji ti s i suferinzi. Cu duio sie, cu bun atate s i amabilitate, El le-a slujit suetelor bolnave de p acat, aducndu-le vindecare s i putere. torilor, El a c Ca Prin t al nv a ta autat s a ajung a la inima oamenilor, vorbindu-le despre lucrurile pe care le cuno steau cel mai bine s i care le erau familiare. Domnul le-a prezentat ascult atorilor adev arul, a sa nct s a r amn a pentru totdeauna n mintea lor, mpletit cu amintirile cele mai snte. El i-a nv a tat n a sa fel, nct i f acea s a simt a c a tura Sa se identic a pe deplin cu interesele s i fericirea lor. nv a ta era direct a, ilustra tiile Sale erau a sa de potrivite, cuvintele Sale a sa de sensibile s i ncurajatoare, nct ascult atorii S ai erau fermeca ti. Simplitatea s i seriozitatea caracterizau ecare cuvnt pe care l adresa celor nevoia si. Pentru boga ti s i pentru s araci, deopotriv a a Domnul Hristos a tr ait o via ta sa de ocupat a! Zi de zi, putea v azut intrnd n locuin tele umile ale s ar aciei s i necazului, adresndus le celor descuraja ti cuvinte de speran ta i lini stindu-i pe cei tulbura ti. El mergea pretutindeni, plin de bun atate, duio sie s i mil a, ncurajndui pe cei dispera ti s i mngindu-i pe cei ntrista ti. Oriunde mergea, Domnul aducea cu Sine binecuvntarea. De si slujea nevoilor celor s araci, Isus urm area de asemenea s a g aseasc a mijloace de a ajunge la cei boga ti. El c auta s a-i cunoasc a pe [46] fariseii nst ari ti s i educa ti, pe nobilii iudei s i pe conduc atorii romani. El accepta invita tiile lor, participa la s arb atorile lor s i Se familiariza cu interesele s i ocupa tiile lor, ca s a poat a g asi calea spre inima lor s i s a le poat a dezv alui bog a tiile nepieritoare. Domnul Hristos a venit n lumea aceasta pentru a ar ata c a, pri curat mind puterea cereasc a, omul poate tr ai o via ta a. El a mplinit nevoile oamenilor cu o r abdare neobosit as i o dispozi tie plin a de simpatie de a veni n ajutorul lor. Prin atingerea blnd a a harului, El

42

Slujitorii Evangheliei

a alungat ndoiala s i nelini stea din suet, schimbnd vr ajm as ia n iubire s i necredin ta n ncredere... Domnul Hristos nu a recunoscut nici o deosebire de na tionalitate, pozi tie social a sau crez. C arturarii s i fariseii au dorit s a ob tin a din darurile Cerului un beneciu local s i na tional s i s a exclud a restul familiei lui Dumnezeu care se aa n lume. Dar Hristos a venit s a d arme orice zid de desp ar tire. El a venit s a arate c a darul milei s i al iubirii Sale este la fel de nengr adit ca aerul, lumina sau ploaia care nvioreaz a p amntul. Via ta Domnului Hristos a pus bazele unei religii n care nu exist a caste, o religie prin care iudeii s i neamurile, oamenii liberi s i sclavii sunt fra ti s i egali naintea lui Dumnezeu. Faptele Sale nu erau inuen tate de nici o problem a politic a. El nu f acea nici o deosebire ntre prieteni s i vr ajma si, vecini sau str aini. Inima Sa era sensibil a la orice suet care nseta dup a apa vie tii. uman El nu trecea cu vederea nici o in ta a, ca s i cnd ar fost lipsit a de valoare, ci c auta s a-i ofere remediul vindec ator ec arui suet. Indiferent cine erau cei care se aau n compania Sa, El le tur prezenta o nv a ta a potrivit a cu timpul s i circumstan tele. Fiecare sau de insult atitudine de neglijen ta a manifestat a de oameni fa ta [47] de semenii lor l f acea mai con stient de nevoia lor dup a simpatia celor mai aspri s Sa divino-uman a. El c auta s a le inspire speran ta i mai neatr ag atori oameni, prezentndu-le asigurarea c a pot deveni nevinova ti s i buni, ajungnd s a aib a un asemenea caracter, nct to ti s a vad a c a sunt copii ai lui Dumnezeu. Adesea, Domnul Isus cuno stea persoane care alunecaser a sub controlul lui Satana s i nu aveau nici o putere de a se smulge din capcanele lui. Acestor oameni descuraja ti, bolnavi, ispiti ti s i c azu ti, Domnul le adresa cuvinte pline de mila cea mai duioas a, cuvinte de care aveau nevoie s i pe care le puteau n telege. Al tii se g aseau ntr-o lupt a crncen a cu vr ajma sul suetelor. Pe ace stia i ncuraja s a persevereze, asigurndu-i c a vor birui, pentru c a ngerii lui Dumnezeu erau de partea lor s i aveau s a le dea biruin ta. El a stat ca oaspete de onoare la masa vame silor s i, exprimndus i simpatia s i prietenia, a recunoscut demnitatea naturii umane, iar oamenii doreau nespus s a ajung a vrednici de ncrederea Sa. Cuvintele

Hristos, exemplul nostru

43

Sale aduceau n inimile nsetate o binecuvntare s i o putere . Ele inspirau noi ndemnuri spre bine, iar celor d at atoare de via ta nou alunga ti de societate li se oferea posibilitatea de a tr ai o via ta a. De si a fost iudeu, Domnul Isus S-a asociat f ar a re tineri cu samaritenii, anulnd obiceiurile fariseice ale na tiunii Sale. El a acceptat ospitalitatea acestor oameni dispre tui ti, n ciuda prejudec a tilor lor. A dormit sub acela si acoperi s cu ei, a stat la masa lor s i a mncat hrana preg atit as i servit a de minile lor, a predicat pe str azile lor s i i-a tratat cu amabilitate s i cu bun atatea cea mai mare. n timp ce-i atr agea la Sine, c stigndu-le inima prin leg aturile simpatiei omene sti, harul S au divin le aducea mntuirea pe care iudeii o respinseser a.The [48] Ministry of Healing, 17-26.

tor Hristos ca nv a ta
R ascump ar atorul lumii mergea pretutindeni, f acnd bine. Cnd le vorbea oamenilor, adresndu-le cuvintele adev arului ve snic, El urm area cu mare aten tie orice schimbare de pe chipul ascult atorilor. Fe tele care exprimau interes profund s i pl acere, ascultnd cuvintele Sale, i ofereau o mare satisfac tie. Iar cnd adev arul rostit cu claritate atingea vreun p acat sau vreun idol ndr agit, El observa schimbarea rii, privirea rece, aspr nf a ti sa as i resping atoare, care spunea c a adev arul nu era binevenit. Domnul Isus s tia c a ascult atorii S ai aveau nevoie tocmai de o mustrare deschis a a p acatului s i lumina pe care o r aspndea El n nc aperile ntunecate ale min tii lor ar putut cea mai mare binecuvntare pentru ei, dac a ar acceptat-o. Lucrarea Domnului Hristos a fost aceea de a expune n propozi tii simple, s i totu si n a sa fel nct s a e n telese cu claritate, adev aruri care, dac a erau respectate, ar adus pace s i fericire n suet. El putea s s a priveasc a dincolo de suprafa ta i s a vad a p acatele cultivate, care ruinau via ta s i caracterul s i ndep artau suetele de Dumnezeu. El prezenta aceste p acate pentru ca to ti s a le poat a n telege n adev arata tori lor lumin as i s a renun te la ele. Domnul vedea ni ste supu si promi ta tocmai n aceia care p areau cei mai mpietri ti oameni. El s tia c a ei vor primi lumina s i vor deveni urma sii S ai credincio si. Inima Mntuitorului se umplea de voio sie, cnd s age tile adev arului str apungeau inima ascult atorilor S ai, p atrunznd dincolo de barierele egoismului s i aducnd umilin ta, poc ain ta s i, n cele din urm a, recuno stin ta. Cnd privea mul timea de ascult atori din jurul [49] S au s i recuno stea printre ei acelea si chipuri pe care le v azuse n ocaziile anterioare, fa ta Sa exprima bucurie, pentru c a acolo se aau viitorii supu si ai mp ar a tiei Sale. Solii lui Hristos, pe care El i trimite n Numele S au, vor avea minte s acelea si sim ta i acela si interes. Iar cei care sunt ispiti ti s a cread a c a munca lor nu este pre tuit as i sunt nclina ti s a se descurajeze ar trebui s a- si aduc a aminte c a Domnul Isus a fost nevoit s a se ocupe mai dicil de inimi la fel de mpietrite s i a trecut printr-o experien ta a 44

Hristos ca nv a ta tor

45

dect experien ta prin care trec ei sau prin care vor nevoi ti s a treac a vreodat a. El i-a nv a tat pe oameni cu o iubire r abd atoare. n telepciunea Sa profund as i cercet atoare cuno stea nevoile tuturor ascult atorilor S ai s i, cnd i vedea refuznd solia p acii s i a iubirii, pe care El venise s a le-o vesteasc a, Domnul sim tea n adncul inimii Sale o durere nespus a. ***** Mntuitorul lumii nu a venit cu o nf a ti sare impresionant a. si nici nu a etalat o n telepciune p amnteasc a. Oamenii nu au putut vedea slava Fiului lui Dumnezeu dincolo de aparen ta naturii Sale omene sti. El a fost dispre tuit s i p ar asit de oameni, om al durerii s i obi snuit cu suferin ta. Pentru oameni, El era ca un L astar care iese dintr-un p amnt uscat, n-avea nici frumuse te care s a le atrag a aten tia (Isaia 53, 2.3). Dar Domnul a declarat: Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, c aci Domnul M-a uns s a aduc ve sti bune celor nenoroci ti: El M-a trimis s a vindec pe cei cu inima zdrobit a, s a vestesc robilor slobozenia, s i prin silor de r azboi izb avirea (Isaia 61, 1). Domnul Hristos i c auta pe oameni acolo unde se aau ei. El le prezenta adev arul cu cea mai mare putere s i ntr-un limbaj simplu, [50] a sa nct s a e clar pentru mintea lor. Prin credin ta n El, s aracii umili s i oamenii cei mai nenv a ta ti puteau n telege adev arurile cele mai nalte. Nimeni nu avea nevoie s a consulte un doctor nv a tat pentru a-i explica semnica tia cuvintelor Sale. El nu-i ncurca pe cei nenv a ta ti cu ra tionamente ciudate s i nici nu folosea cuvinte neobi snuite s i elevate, pe care ascult atorii S ai nu le cuno steau. Cel tor pe care L-a cunoscut lumea vreodat mai mare nv a ta a a avut un mod de prezentare ct se poate de concret, simplu s i practic. ***** Lumina aceasta era adev arata Lumin a, care lumineaz a pe orice tori, om, venind n lume (Ioan 1, 9). Lumea a avut marii ei nv a ta oameni cu un intelect uria ss i cu o putere de n telegere uimitoare, oameni ale c aror declara tii au stimulat gndirea s i au deschis perspectivele unor domenii vaste ale cunoa sterii, iar ace sti oameni au

46

Slujitorii Evangheliei

fost onora ti ca ndrum atori s i binef ac atori ai neamului lor. Cu toate tor care ocup acestea, exist a un nv a ta a un loc mai nalt dect to ti. Dar tuturor celor ce L-au primit, adic a celor ce cred n Numele Lui, le-a dat dreptul s a se fac a copii ai lui Dumnezeu. Nimeni n-a v azut vreodat a pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este n snul Tat alui, Acela L-a f acut cunoscut (Ioan 1, 12.18). n trecutul istoriei, pn a acolo unde se extind rapoartele ome tori ai lumii, dar Lumina ne sti, putem identica un s ir de mari nv a ta a existat nainte de ei. Dup a cum luna s i stelele din sistemul solar str alucesc datorit a luminii soarelui, tot a sa, n m asura n care n tura lor este adev tori ai lumii reect v a ta arat a, marii nv a ta a razele Soarelui Neprih anirii. Fiecare comoar a a gndirii umane s i ecare [51] sclipire a intelectului vin de la Acela care este Lumina lumii.

tur O nv a ta a pentru timpul nostru


Experien ta lui Enoh s i a lui Ioan Botez atorul arat a cum ar trebui s a e experien ta noastr a. Trebuie s a studiem mult mai bine via ta acestor b arba ti, dintre care primul a fost n al tat la cer f ar a s a vad a moartea, iar al doilea a fost chemat nainte de prima venire a lui Hristos, pentru a preg ati calea Domnului. Experien ta lui Enoh Despre Enoh este scris c a a tr ait s aizeci s i cinci de ani s i a avut un u. Dup a aceea, el a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. Enoh l iubise s i l respectase pe Dumnezeu s i p azise poruncile Sale s i nainte de aceast a perioad a, dar, dup a na sterea primului s au u, el a mai nalt ajuns la o experien ta a, dezvoltnd o leg atur a mai apropiat a de tat cu Dumnezeu. Cnd a v azut dragostea copilului fa ta al s au, ncrederea simpl a n protec tia sa s i cnd a sim tit n propria inim a duio sia de ntiul s profund a fa ta au n ascut, Enoh a nv a tat o lec tie pre ti oas a cu privire la iubirea minunat a pe care a ar atat-o Dumnezeu fa ta de oameni, prin darul Fiului S au, s i cu privire la ncrederea pe care o pot avea copiii lui Dumnezeu n Tat al lor ceresc. Iubirea innit as i de nep atruns pe care a dovedit-o Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul medita tiei lui, zi s i noapte. El a c autat cu tot zelul suetului s a le descopere aceast a iubire oamenilor care tr aiau n jurul lui. Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu a fost ntr-o stare de trans a sau n viziune, ci n toate ndatoririle vie tii lui de zi cu zi. Enoh nu a devenit un pustnic, retr agndu-se cu totul din lume, pentru c a el avea de f acut o lucrare pentru Dumnezeu n lume. El a fost un slujitor [52] statornic al lui Dumnezeu n familie s i n rela tiile lui cu semenii, ca so t, p arinte, prieten s i cet a tean. de munc n timp ce tr aia o via ta a activ a, Enoh si p astra cu fermitate comuniunea cu Dumnezeu. Cu ct lucr arile lui erau mai mari s i mai urgente, cu att rug aciunile lui erau mai st aruitoare s i mai 47

48

Slujitorii Evangheliei

perseverente. Din cnd n cnd, pentru anumite perioade de timp, el ntrerupea leg atura cu societatea. Dup a ce st atea o vreme printre turile s oameni, lucrnd pentru binele lor prin nv a ta i exemplul s au, Enoh se retr agea un timp n singur atate s i lini ste, nsetat dup a acea cunoa stere pe care numai Dumnezeu o poate oferi. Printr-o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoh a ajuns s a reecte din ce n ce mai mult chipul divin. Fa ta lui radia de o lumin a sfnt a, aceea si lumin a care a str alucit pe chipul Domnului Isus. Dup a ce revenea din aceste perioade de comuniune divin a, chiar s i cei nereligio si vedeau cu uimire amprenta Cerului pe chipul lui. O dat a cu trecerea secolelor, credin ta lui a devenit tot mai puternic as i iubirea lui tot mai arz atoare. Pentru Enoh, rug aciunea era ca o respira tie a suetului. El tr aia n atmosfera Cerului. Dup a ce au nceput s a-i e descoperite evenimentele viitoare, Enoh a devenit un predicator al neprih anirii, vestindu-le solia lui Dumnezeu tuturor celor care voiau s a aud a cuvintele de avertizare. Chiar n tara unde Cain ncercase s a fug a de prezen ta divin a, profetul lui Dumnezeu a f acut cunoscute evenimentele minunate care i fuseser a descoperite n viziune. Iat a, declara el, c a a venit Domnul cu zecile de mii de sn ti ai S ai, ca s a fac a o judecat a mpotriva tuturor s i s a ncredin teze pe to ti cei nelegiui ti, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au f acut n chip nelegiuit, s i de toate cuvintele de ocar a, pe care le-au rostit mpotriva Lui ace sti p ac ato si nelegiui ti (Iuda [53] 14.15). Puterea lui Dumnezeu care lucra mpreun a cu slujitorul S au era sim tit a de to ti ascult atorii. Unii au acordat aten tie avertiz arii s i au renun tat la p acatele lor, dar mul timea s i-a b atut joc de solia lui solemn a. Slujitorii lui Dumnezeu vor trebui s a vesteasc a lumii din ultimele zile o solie asem an atoare, s i aceast a solie va tratat a de majoritatea oamenilor n acela si fel, cu nencredere s i batjocuri. Pe m asur a ce anii treceau s i valul vinov a tiei omene sti devenea tot mai adnc, norii judec a tii divine se ntunecau din ce n ce mai tare. Cu toate acestea, Enoh, martorul credin tei, s i-a p astrat comportamentul, avertiznd, invitnd, nv a tnd s i luptndu-se s a st avileasc a valul nelegiuirii s i s a opreasc a s age tile r azbun arii. Oamenii din acea genera tie si b ateau joc de Enoh s i l considerau nebun, pentru c a nu c auta s a adune aur sau argint sau s a dobndeasc a propriet a ti pe acest p amnt. Inima lui era ndreptat a spre comorile

O nv a ta tur a pentru timpul nostru

49

ve snice. El privise cetatea cereasc a. l v azuse pe mp arat n slava Sa, stnd n mijlocul Sionului. Cu ct nelegiuirea devenea mai mare, cu att mai erbinte era dorul lui dup a c aminul lui Dumnezeu. De si se n mp aa nc a pe p amnt, el locuia prin credin ta ar a tia luminii. Ferice de cei cu inima curat a, c aci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5, 8). Timp de trei sute de ani, Enoh c autase cur a tia inimii, ca s a poat a n armonie cu Dumnezeu. El umblase cu Dumnezeu, timp de trei secole. Zi de zi, el dorise nespus o leg atur a mai apropiat a cu Dumnezeu, iar comuniunea aceasta a ajuns att de apropiat a, nct Dumnezeu l-a luat la Sine. Enoh st atuse n pragul lumii ve snice, ind doar la un pas de tara sn tilor, iar n cele din urm a, por tile cere sti s-au deschis. n cele din urm a, umblarea lui cu Dumnezeu, care se desf as urase a sa de mult timp pe p amnt, a continuat, iar Enoh [54] a p as it pe por tile cet a tii snte, ind primul om care a intrat acolo. a fost mutat Enoh de pe p Prin credin ta amnt, ca s a nu vad a moartea... C aci nainte de mutarea lui, primise m arturia c a este pl acut lui Dumnezeu (Evrei 11, 5). La o asemenea comuniune ne cheam a Dumnezeu. Sn tenia caracterului celor care vor r ascump ara ti dintre oameni la cea de a doua venire a Domnului trebuie s a e ca a lui Enoh. Experien ta lui Ioan Botez atorul n timp ce si tr aia via ta n tinuturi pustii, Ioan Botez atorul era nv a tat de Dumnezeu. El studia revela tia lui Dumnezeu n natur a. Fiind c al auzit de Duhul Sfnt, el cerceta sulurile profetice. Domnul Hristos a fost subiectul studiului s i al medita tiei lui, zi s i noapte, pn a cnd mintea, inima s i suetul lui au fost umplute de viziunea glorioas a a venirii Sale. El L-a v azut pe mp arat n toat a frumuse tea Sa s i s-a pierdut din vedere pe sine. Ioan Botez atorul a v azut maiestatea sn teniei s i s i-a dat seama c a el este un om nevrednic s i lipsit de putere. Dar solia pe care trebuia s a o proclame era solia lui Dumnezeu. El urma s a reziste prin puterea s i neprih anirea lui Dumnezeu. Ioan Botez atorul a fost preg atit s a ndeplineasc a lucrarea de sol al Cerului, f ar a s a e intimidat de oameni, pentru c a privirile lui fuseser a a tintite spre Cel Divin. El a putut s a stea f ar a team a n prezen ta monarhilor

50

Slujitorii Evangheliei

p amnte sti, deoarece se nchinase tremurnd naintea mp aratului mp ara tilor. Ioan s i-a proclamat solia f ar a argumente complicate s i f ar a teorii subtile. Vocea lui s-a auzit n pustie, surprinz atoare s i serioas a, totu si , spunnd: Poc plin a de speran ta ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape (Matei 3, 2). Aceast a solie i-a impresionat pe oameni cu o putere nou as i neobi snuit a, strnind interesul ntregii na tiuni. [55] Mul timile au venit n pustie. T aranii nenv a ta ti s i pescarii din mprejurimi, solda tii romani din subordinea lui Irod, c apitanii cu s abiile la bru, preg ati ti s a reprime orice manifestare care ar sem anat cu o r ascoal a, avarii colectori de taxe din gheretele lor s i preo tii, membri ai Sinedriului, mbr aca ti n lacteriile lor, to ti l ascultau pe Ioan ca fermeca ti, chiar s i fariseii s i saducheii, batjocoritorii insensibili s i reci, to ti plecau cu zmbetul mntul vinov nghe tat pe buze s i cu inima str apuns a de sim ta a tiei pentru p acatele lor. Irod a ascultat solia chiar din palatul lui s i, de si era un conduc ator mndru s i mpietrit de p acate, a tremurat la auzul . chem arii la poc ain ta n veacul acesta, cnd ne a am chiar nainte de cea de-a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului, trebuie s a se ndeplineasc a o lucrare asem an atoare lucr arii lui Ioan Botez atorul. Dumnezeu cheam a oameni capabili, care vor preg ati un popor pentru a sta n picioare n ziua cea mare a Domnului. Solia care a precedat lucrarea public a a Domnului Hristos a fost: Vame si s i p ac ato si, poc ai ti-v a! Farisei s i saduchei, poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerului este aproape! Ca un popor care crede n apropiata revenire a Domnului Hristos, noi avem de vestit o solie: Preg ate ste-te s a-L ntlne sti pe Dumnezeul t au (Amos 4, 12). Solia noastr a trebuie s a e tot a sa de direct a ca solia lui Ioan. El i-a mustrat pe regi pentru nelegiuirea lor. El nu a ezitat s a proclame Cuvntul lui Dumnezeu, f ar aa tine cont de faptul c a via ta lui era n pericol. Lucrarea noastr a n acest veac trebuie ndeplinit a cu aceea si credincio sie. Pentru a vesti o astfel de solie a sa cum a vestit-o Ioan, trebuie s a spiritual avem o experien ta a asemenea lui. n via ta noastr a trebuie s a aib a loc aceea si lucrare. S a-L vedem pe Dumnezeu s i, privindu-L, s a ne pierdem din vedere pe noi n sine.

O nv a ta tur a pentru timpul nostru

51

Ioan a avut o re cu gre selile s i sl abiciunile comune tuturor oamenilor, dar atingerea iubirii divine l-a schimbat. Dup a ce Dom- [56] nul Hristos s i-a nceput lucrarea, ucenicii lui Ioan au venit la el, tor. Atunci, plngndu-se c a to ti oamenii l urmeaz a pe noul nv a ta Ioan a ar atat ct de clar n telegea el rela tia lui cu Mesia s i ct a bucurie sim tea ntmpinndu-L pe Cel c aruia i preg atise calea. Omul nu poate primi, a spus el, dect ce-i este dat din cer. Voi n siv a mi sunte ti martori c a am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis naintea Lui. Cine are mireas a, este mire, dar prietenul mirelui, care st as i-l ascult a, se bucur a foarte mult cnd aude glasul mirelui: s i aceast a bucurie, care este a mea, este deplin a (Ioan 3, 27-30). , Ioan s-a ridicat la n Privind la Mntuitorul, prin credin ta al timea rii de sine. El nu a c renun ta autat s a-i atrag a pe oameni, ci s a nal te gndurile lor tot mai sus, pn a la Mielul lui Dumnezeu. El nsu si a fost doar un glas, un strig at n pustie. Acum acceptase cu bucurie t acerea s i retragerea n anonimat, pentru ca ochii tuturor s a poat a ntor si spre Lumina vie tii. Cei loiali chem arii lor ca soli ai lui Dumnezeu nu vor c auta propria onoare. Iubirea de sine va nghi tit a de dragostea pentru Hristos. Ei vor recunoa ste c a lucrarea lor este s a proclame, asemenea lui Ioan Botez atorul: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii! (Ioan 1, 29). Suetul profetului, golit de sine, a fost umplut de lumina divin a. Prin cuvintele sale, care erau aproape un corespondent al cuvintelor lui Hristos nsu si, Ioan a m arturisit spre slava Mntuitorului: Cel ce vine din cer, a spus el, este mai presus de to ti, cel ce este de [57] pe p amnt, este p amntesc vorbe ste ca de pe p amnt. Cel ce vine din cer este mai presus de to ti. C aci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbe ste cuvintele lui Dumnezeu (Ioan 3, 31.34). Aceasta este slava lui Hristos, pe care o mp art as esc to ti urma sii S ai. Mntuitorul a putut s a spun a: Nu caut s a fac voia Mea, ci voia Tat alui, care M-a trimis (Ioan 5, 30). Iar Ioan a declarat: Dumnezeu nu-I d a Duhul cu m asur a. Tot a sa este s i n privin ta urma silor lui Hristos. Noi putem primi lumina cerului numai cnd suntem dispui s a m goli ti de sine. Putem n telege caracterul lui Dumnezeu s i numai dac putem s a-L accept am pe Domnul Hristos prin credin ta a de Hristos. suntem de acord s a aducem ecare gnd n supunere fa ta

52

Slujitorii Evangheliei

s i tuturor celor care fac a sa, Duhul Sfnt le este dat f ar a m asur a. n Hristos locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El (Coloseni 2, 9.10). ***** inactiv Ioan nu a tr ait o via ta a, caracterizat a de o triste te ascetic a sau de izolare egoist a. Din cnd n cnd, el mergea printre oameni s i un observator atent al lucrurilor care se petreceau era n permanen ta n lume. Din refugiul lui lini stit, Ioan privea desf as urarea evenimentelor. Cu o n telegere luminat a de Duhul Divin, el studia caracterul oamenilor, ca s a poat a n telege modul n care trebuia s a le vesteasc a solia cerului, a sa nct s a ajung a la inima lor. Ioan Botez atorul a avut mnt de responsabilitate fa de misiunea lui. Prin medita un sim ta ta tie s i rug aciune, n singur atate, el a c autat s a- si preg ateasc a suetul [58] pentru lucrarea vie tii sale.

Pavel, apostolul neamurilor


Cel mai remarcabil dintre oamenii chema ti s a predice Evanghelia lui Hristos a fost apostolul Pavel. El este un exemplu pentru ecare pastor n ce prive ste loialitatea, devotamentul s i efortul neobosit. turile lui n leg Experien tele s i nv a ta atur a cu sn tenia lucr arii de p astorire sunt o surs a de ajutor s i inspira tie pentru to ti cei angaja ti n slujba Evangheliei. nainte de convertirea sa, Pavel a fost un persecutor aprig al urma silor lui Hristos. Dar, cnd se aa la por tile Damascului, a auzit o voce care i-a vorbit, o lumin a cereasc a a str alucit n suetul lui s i Domnul Hristos cel crucicat i S-a descoperit, schimbnd ntregul curs al vie tii lui. Din acel moment, dragostea pentru Domnul slavei, tor n persoana sn pe care l persecutase necru ta tilor S ai, a devenit mai important a ca orice. Apostolului Pavel i s-a ncredin tat misiunea de a face cunoscut a taina care fusese tinut a ascuns a timp de veacuri (Romani 16, 25). El este un vas pe care l-am ales, i-a spus ngerul lui Anania, ca s a duc a Numele Meu naintea neamurilor, naintea mp ara tilor s i nainte ilor lui Israel (Faptele Apostolilor 9, 15). Pe tot parcursul timpului s au ndelungat de slujire, Pavel nu a de Mntuitorul s s ov ait niciodat a n ce prive ste supunerea fa ta au. Fra tilor, eu nu cred c a l-am apucat nc a, le scria el lipenilor, dar fac un singur lucru: uitnd ce este n urma mea, s i aruncndu-m a spre ce este nainte, alerg spre tint a, pentru premiul chem arii cere sti a lui Dumnezeu, n Hristos Isus (Filipeni 3, 13.14). Via ta apostolului Pavel a fost caracterizat a de o activitate intens a s i de o mare diversitate. El a c al atorit din ora s n ora ss i din sat n sat, vestind crucea lui Hristos, c stignd suete pentru Evanghelie s i [59] ntemeind biserici. Aceste biserici au beneciat de o grij a continu a din partea lui, iar apostolul Pavel le-a scris multe epistole cu nv a ta turi. Uneori a lucrat, practicndu- si meseria pentru a c stiga pinea plin zilnic a. Dar, n ciuda faptului c a a tr ait o via ta a de activitate, nu 53

54

Slujitorii Evangheliei

a pierdut niciodat a din vedere marele s au scop s a nainteze f ar a s ov aire spre tinta naltei sale chem ari. Apostolul Pavel ducea cu el pretutindeni atmosfera cerului. To ti cei care erau asocia ti cu el sim teau inuen ta unit a tii lui cu Domnul exemplica adev Hristos. Faptul c a propria via ta arul pe care l proclama conferea o putere conving atoare lucr arii sale de predicare. n aceasta const a puterea adev arului. Inuen ta natural as i necon stientizat a a unei vie ti snte constituie cea mai conving atoare predic a n favoarea cre stinismului. Argumentele, chiar s i atunci cnd sunt incontestabile, pot provoca doar opozi tie, dar un exemplu evlavios are o putere ntru totul irezistibil a. de p Inima apostolului ardea de dragoste fa ta ac ato si. El s i-a investit toate energiile n lucrarea de c stigare a suetelor. Niciodat a nu a tr ait un lucr ator mai perseverent s i mai altruist. Apostolul Pavel a pre tuit binecuvnt arile primite ca ind tot attea avantaje ce trebuiau folosite pentru binecuvntarea altora. El nu a pierdut nici o ocazie de a vorbi despre Mntuitorul sau de a-i ajuta pe cei , el ce treceau prin necazuri. Ori de cte ori putea g asi o audien ta c auta s a combat a gre seala s i s a ndrepte pa sii oamenilor pe calea neprih anirii. Pavel nu a uitat niciodat a responsabilitatea pe care o avea n calitate de slujitor al lui Hristos sau faptul c a, dac a s-ar pierdut suete din cauza lipsei lui de credincio sie, Dumnezeu l-ar considerat r aspunz ator. De aceea v a m arturisesc ast azi, declara el, c a sunt curat de sngele tuturor (Faptele Apostolilor 20, 26). Iar cu privire la Evanghelie, el spunea: Slujitorul ei am fost f acut eu, dup a [60] ispr avnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca s a ntregesc Cuvntul lui Dumnezeu. Vreau s a zic: taina tinut a ascuns a din ve snicii s i n toate veacurile, dar descoperit a acum sn tilor Lui, c arora Dumnezeu a voit s a le fac a cunoscut care este bog a tia slavei tainei acesteia ntre Neamuri, s i anume: Hristos n voi, n adejdea slavei. Pe m pe orice El l propov aduim noi, s i sf atuim pe orice om, s i nv a ta m pe orice om, des om n toat a n telepciunea, ca s a nf a ti sa avr sit n Hristos Isus. Iat a la ce lucrez eu, s i m a lupt dup a lucrarea puterii Lui, care lucreaz a cu t arie n mine (Coloseni 1, 25-29). Aceste cuvinte pun naintea slujitorilor lui Hristos un standard zilnic nalt. Totu si acest standard poate atins de to ti cei care nva ta tor. n s coala lui Hristos, a sezndu-se sub conducerea Marelui nv a ta

Pavel, apostolul neamurilor

55

Puterea aat a la dispozi tia lui Dumnezeu este nelimitat as i, dac a se ncrede n Domnul Hristos, pastorul care si simte marea nevoie spiritual a poate sigur c a va primi acel element care va o mireasm a spre via pentru ascult de via ta ta atorii lui. Scrierile apostolului Pavel arat a c a slujitorul Evangheliei ar trebui s a e un exemplu al adev arurilor pe care le prezint a, a sa nct s a nu dea nim anui nici un prilej de poticnire, pentru ca slujba s a nu e def aimat a (2 Corinteni 6, 3). El i scria lui Tit urm atoarele: Sf atuie ste de asemenea pe tineri s a e cump ata ti, s i d a-te pe tine tur nsu ti pild a de fapte bune, n toate privin tele. Iar n nv a ta a, d a dovad a de cur a tie, de vrednicie, de vorbire s an atoas as i f ar a cusur, ca potrivnicul s a r amn a de ru sine, s i s a nu poat a s a spun a nimic r au de noi (Tit 2, 6-8). n epistola sa c atre credincio sii corinteni, apostolul Pavel ne-a l asat o descriere a propriei lucr ari: Ci, n toate privin tele, ar at am c a suntem ni ste vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin mult a r abdare, n necazuri, n nevoi, n strmtor ari, n b at ai, n temni te, n r ascoale, n osteneli, n vegheri, n posturi, prin cur a tie, prin n telepciune, prin [61] ndelung a r abdare, prin bun atate, prin Duhul Sfnt, printr-o dragoste nepref acut a, prin cuvntul adev arului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire s i de ap arare, pe care le d a neprih anirea, n slav as i n ocar a, n vorbire de r au s i n vorbire de bine. Suntem privi ti ca ni ste n sel atori, m acar c a spunem adev arul, ca ni ste necunoscu ti, m acar c a suntem bine cunoscu ti; ca unii care murim, s i iat a c a tr aim, ca ni ste pedepsi ti, m acar c a nu suntem omor ti, ca ni ste ntrista ti, s i totdeauna suntem veseli, ca ni ste s araci, s i totu si mbog a tim pe mul ti, ca neavnd nimic, s i totu si st apnind toate lucrurile (2 Corinteni 6, 4-10). mnt profund s Inima apostolului Pavel era plin a de un sim ta i statornic al propriei responsabilit a ti. El a lucrat ntr-o rela tie strns a cu Acela care este izvorul drept a tii, al milei s i al adev arului. El se baza pe crucea lui Hristos, ca ind singura lui garan tie a succesului. , n ciuda ostilit n timp ce nainta cu perseveren ta a tii lumii s i a mpotrivirii vr ajma silor lui, iubirea Mntuitorului era pentru apostolul Pavel o motiva tie puternic as i continu a, care l sus tinea n lupta cu eul s i n conictele cu r aul. n aceste zile de pericol, biserica are nevoie de o armat a de lucr atori asemenea apostolului Pavel, care s-au preg atit s a e folositori,

56

Slujitorii Evangheliei

profund au o experien ta a n domeniul spiritual s i sunt plini de zel s i seriozitate. Este nevoie de oameni sn ti ti s i cu spirit de sacriciu, oameni curajo si s i loiali, n a c aror inim a s-a format chipul lui Hristos, n adejdea slavei (Coloseni 1, 27), s i care s a predice Cuvntul (vezi 2 Timotei 4, 2), cu buzele atinse de focul sfnt. Din cauza lipsei unor astfel de lucr atori, lucrarea lui Dumnezeu sl abe ste, gre selile fatale ntineaz a moralitatea asemenea unei otr avi mortale s i dezam agesc speran tele unei mari p ar ti din neamul omenesc. pentru a lua locul purt Cine va p as i n fa ta atorilor credincio si s i istovi ti ai stindardului, care si dau via ta pentru cauza adev arului? [62] Vor dispu si tinerii no stri s a accepte r aspunderea sfnt a din mna p arin tilor lor? Se preg atesc ei s a ocupe locurile r amase goale din pricina mor tii celor credincio si? Oare ndemnul apostolului va ascultat s i oare va auzit a chemarea la datorie, n mijlocul provoc arilor [63] egoismului s i al ambi tiei, care i am agesc pe tineri?

Capitolul 3 Preg atirea necesar a

Tinerii n lucrarea de slujire


Importan ta lucr arii de slujire a Evangheliei nu trebuie s a e mic sorat a cu nimic. Nici o activitate nu ar trebui ndeplinit a ntr-o manier a n care slujirea Cuvntului s a e privit a ca o lucrare de im secundar portan ta a. Ea nu este a sa. Cei care mic soreaz a importan ta lucr arii de p astorire l njosesc pe Domnul Hristos. P astorirea, cu diferitele ei domenii, este activitatea cea mai nobil a, iar tinerilor ar trebui s a li se aminteasc a mereu c a nici o alt a lucrare nu este mai binecuvntat a ca slujirea Evangheliei. Nu-i mpiedica ti pe tinerii no stri s a intre n lucrarea de p astorire. Exist a pericolul ca, prezentndu-li-se unele perspective str alucite de viitor, unii s a e atra si departe de calea pe care Dumnezeu i ndeamn a s a mearg a. Unii care ar trebuit s a se preg ateasc a pentru lucrarea pastoral a sunt ncuraja ti s a se orienteze spre studii n domeniul medical. Domnul cere mai mul ti lucr atori pentru via Sa. El ne spune: nt ari ti avanposturile. Trebuie s a ave ti str ajeri credincio si n ecare parte a lumii. Tineri, Dumnezeu v a cheam a! El are nevoie de armate ntregi de tineri cu inim a larg as i minte deschis a, care au Hristos s de adev o iubire profund a fa ta i fa ta ar. Dimensiunea capacit a tii sau a preg atirii intelectuale are consecin te mult mai mici dect spiritul n care v a angaja ti n aceast a [64] lucrare. Nu de oameni mari s i nv a ta ti sau de predicatori elocven ti are nevoie lucrarea. Dumnezeu cheam a oameni care I se vor d arui Lui pentru a umplu ti cu Duhul S au. Lucrarea n slujba lui Hristos s i a omenirii cere oameni sn ti ti, cu sacriciu de sine, care pot nainta f ar a oprire, suportnd batjocura. Ei trebuie s a e puternici s i curajo si, preg ati ti pentru ac tiuni importante, s i s a fac a un leg amnt cu Dumnezeu prin jertf a. n lucrarea de slujire nu este loc pentru oameni inutili. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a dea o socoteal a deplin a pentru lucrarea lor. Ei nu vor ni ste lene si, ci, n calitate de propov aduitori ai Cuvntului, si vor investi toate energiile pentru a ni ste lucr atori credincio si. Slujitorii lui Dumnezeu nu vor nceta niciodat a s a nve te. 58

Tinerii n lucrarea de slujire

59

Ei trebuie s a e con stien ti f ar a ncetare de caracterul sacru al lucr arii s i de marile responsabilit a ti ale chem arii lor, a sa nct s a nu e niciodat a n situa tia de a-I aduce lui Dumnezeu o jertf a cu defecte, un dar care nu-i cost a nici studiu, nici rug aciune. spiritual Domnul are nevoie de oameni cu o via ta a intens a. Fiecare lucr ator poate nzestrat cu putere de sus s i poate nainta s pe calea pe care Dumnezeu l ndeamn cu credin ta i speran ta a s a mearg a. Cuvntul lui Dumnezeu r amne n inima lucr atorului tn ar s i consacrat. El este inteligent, serios s i puternic s i g ase ste, n sfatul lui Dumnezeu, un izvor inepuizabil de resurse. Dumnezeu a chemat acest popor spre a vesti lumii solia apropiatei veniri a lui Hristos. Noi trebuie s a le adres am oamenilor ultima chemare la osp a tul Evangheliei, ultima invita tie la nunta Mielului. Exist a mii de locuri unde chemarea nu a fost nc a auzit as i mul ti credincio si care nc a nu au proclamat solia. Adresez din nou un apel c atre tinerii no stri: Nu v-a chemat Dumnezeu s a vesti ti aceast a solie? [65] ***** C ti dintre tinerii no stri vor intra n lucrarea lui Dumnezeu, nu pentru a sluji ti, ci pentru a sluji? n trecut, au existat oameni care si ndreptau toat a aten tia spre ecare suet, spunnd: Doamne, ajut am a s a salvez acest suet. Acum, situa tiile de acest fel sunt rare. C ti lucreaz a, n telegnd pericolul n care se a a cei p ac ato si? C ti se gndesc la aceia despre care s tiu c a sunt n pericol, aducndu-i naintea lui Dumnezeu n rug aciune s i implorndu-L s a-i salveze? Apostolul Pavel a putut s a spun a despre biserica timpurie: si sl aveau pe Dumnezeu din pricina mea (Galateni 1, 24). Oare nu ar trebui s a ne str aduim s a tr aim n a sa fel, nct s a poat a spuse s i despre noi acelea si cuvinte? Celor care l vor c auta cu toat a inima, Domnul le va pune la dispozi tie c aile s i mijloacele necesare. El dore ste ca noi s a n telegem c al auzirea divin a, manifestat a prin preg atirea cmpurilor de lucru s i a c ailor prin care s a le ocup am cu succes. Pastorii s i evangheli stii trebuie s a petreac a mai multe ore n rug aciune st aruitoare pentru cei care sunt convin si de adev ar. Aduce ti-v a aminte c a Domnul Hristos este cu voi ntotdeauna. El a preg atit cele mai pre tioase manifest ari ale harului S au pentru a-i nt ari s i a-i

60

Slujitorii Evangheliei

ncuraja pe lucr atorii umili s i sinceri. Prin urmare, reecta ti asupra altora lumina pe care Dumnezeu a f acut-o s a str aluceasc a asupra voastr a. Cei care procedeaz a astfel i aduc Domnului darul cel mai valoros. Inima acelora care r aspndesc vestea bun a a mntuirii este plin a de spiritul laudei... ***** Num arul celor angaja ti n lucrarea de p astorire nu trebuie mic so[66] rat, ci sporit ntr-o mare m asur a. Acolo unde se a a un singur pastor, trebuie s a e ad auga ti al ti dou azeci, iar dac a Duhul lui Dumnezeu i conduce, ace sti dou azeci vor prezenta adev arul n a sa fel, nct se vor mai ad auga nc a dou azeci. ***** Demnitatea lui Hristos, nalta pozi tie a slujbei Sale i dau dreptul de a impune condi tiile dup a cum dore ste. Pe m asur a ce se apropie de de fra des avr sirea credin tei s i a iubirii fa ta tii lor, urma sii S ai trebuie s a devin a tot mai puternici n ce prive ste proclamarea adev arului. , Dumnezeu a preg atit un ajutor divin pentru toate situa tiile de urgen ta n care resursele noastre omene sti sunt insuciente. El ne d a Duhul Sfnt ca s a ne ajute n ecare strmtorare, s a nt areasc a speran ta s i siguran ta noastr a, s a ne ilumineze mintea s i s a ne purice inima. El inten tioneaz a s a asigure mijloace suciente pentru realizarea planurilor Sale. V a ndemn s a cere ti sfat de la Dumnezeu. C auta ti-L cu toat a inima s i face ti orice v a va zice (Ioan 2, 5).Testimonies for the Church 6:414, 415. ***** Cu o asemenea armat a de lucr atori cum sunt tinerii no stri, bine preg ati ti s i nzestra ti cu putere, ct de curnd ar putea vestit a n ntreaga lume solia despre Mntuitorul cel r astignit s i nviat, care va veni n curnd. Ct de curnd ar putea veni sfr situl sfr situl suferin tei, al necazului s i al p acatului! Ct de curnd s i-ar putea primi copiii no stri mo stenirea, acolo unde cei neprih ani ti vor st apni tara, s i vor locui n ea pe vecie, unde nici un locuitor nu zice: Sunt bolnav! s i unde nu se va mai auzi. . . nici glasul plnsetelor, nici

Tinerii n lucrarea de slujire

61

glasul tipetelor (Psalmii 37, 29; Isaia 33, 24; 65, 19).Education, [67] 271.

Tinerii trebuie s a poarte r aspunderi


V-am scris, tinerilor, indc a sunte ti tari, s i Cuvntul lui Dumnezeu r amne n voi, s i a ti biruit pe cel r au (1 Ioan 2, 14). Pentru ca lucrarea s a poat a nainta n toate ramurile ei, Dumnezeu are nevoie de vigoare, zel s i curaj tineresc. El a ales tinerii ca s a ajute la progresul cauzei Sale. A alc atui planuri cu o minte limpede s i a le aduce la ndeplinire cu mini curajoase necesit a energii proaspete s i depline. Tinerii s i tinerele sunt invita ti s a-I dea lui Dumnezeu puterea tinere tii lor, pentru ca, prin exercitarea capacit a tilor lor, prin gndirea lor ascu tit as i prin faptele lor pline de vigoare, s a-I poat a aduce slav a lui Dumnezeu s i mntuire semenilor lor. Lund n considerare nalta lor chemare, tinerii no stri nu ar trebui s a caute amuzamente sau s a tr aiasc a pentru satisfac tii egoiste. Motiva tia care i inspir a la ac tiune trebuie s a e mntuirea oamenilor. Prin puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu, ei trebuie s a se ridice deasupra oric arui obicei care degradeaz as i nrobe ste. Ei trebuie s a cnt areasc a bine c aile pe care merg, amintindu- si c as i al tii vor veni pe urmele lor. , Nimeni nu tr aie ste pentru sine. To ti oamenii exercit a o inuen ta e spre bine, e spre r au. Din acest motiv, apostolul i ndeamn a pe tineri s a e treji. Cum ar putea altfel, cnd si aduc aminte c a trebuie s a e conlucr atori cu Hristos, p arta si cu El la renun tare s i sacriciu de sine, la ndurarea Sa s i la bun atatea Sa plin a de duio sie? La fel de sigur cum i-au fost adresate lui Timotei, tinerilor din ziua de azi le sunt adresate cuvintele: Caut a s a te nf a ti sezi naintea [68] lui Dumnezeu ca un om ncercat, ca un lucr ator care n-are de ce s a-i e ru sine s i care mparte drept Cuvntul adev arului. Fugi de poftele tinere tii s i urm are ste neprih anirea, credin ta, dragostea, pacea, mpreun a cu cei ce cheam a pe Domnul dintr-o inim a curat a. Fii o pild a pentru credincio si: n vorbire, n purtare, n dragoste, n , n cur credin ta a tie (2 Timotei 2, 15.22; 1 Timotei 4, 12). n poporul nostru, cei care poart a poverile trec la odihn a. Mul ti dintre cei care au fost printre cei mai de seam a n aducerea la nde62

Tinerii trebuie s a poarte r aspunderi

63

plinire a reformelor instituite de noi, ca popor, au trecut deja dincolo de pragul vrstei a treia s i puterea lor zic as i intelectual a este n sc adere. Cu ngrijorarea cea mai profund a, se poate pune ntrebarea: Cine va ocupa locul lor? Cui trebuie s a-i e ncredin tate responsabilit a tile vitale ale bisericii, cnd actualii purt atori ai stindardului vor c adea la datorie? Nu putem dect s a privim cu ner abdare la tinerii de azi, ca la unii care trebuie s a ia asupra lor aceste poveri s i c arora trebuie s a le e ncredin tate aceste r aspunderi. Ei trebuie s a preia lucrarea de acolo de unde o las a ceilal ti, iar calea pe care o vor urma va decide dac a moralitatea, religia s i adev arata evlavie vor nvinge sau dac a imoralitatea s i necredin ta vor corupe s i vor anula tot ce este de valoare. Cei care sunt mai n vrst a trebuie s a-i educe pe tineri, prin tura s nv a ta i prin exemplul lor, s a mplineasc a cerin tele pe care societatea s i Creatorul lor le au cu privire la ei. Asupra acestor tineri trebuie a sezate responsabilit a ti serioase. ntrebarea este: Sunt ei capabili s a se st apneasc a pe ei n si si s i s a stea demni s i cura ti, prin puterea pe care le-a dat-o Dumnezeu, respingnd orice urm a de nelegiuire? Niciodat a pn a acum nu au fost n joc interese a sa de mari, niciodat a nu au fost rezultate care s a depind a ntr-o asemenea m asur a de o genera tie ca aceasta, care este pe punctul de a intra pe scena evenimentelor. Tinerii nu ar trebui s a se gndeasc a nici m acar o singur a clip a c a pot ocupa vreo pozi tie de r aspundere ntr-o manier a [69] acceptabil a, f ar a a avea un caracter bun, tot a sa cum nu se pot a stepta s a culeag a struguri din spini s i smochine din m ar acini. Un caracter bun trebuie cl adit c ar amid a cu c ar amid a. Acele tr as aturi care i vor face pe tineri n stare s a lucreze cu succes pentru Dumnezeu trebuie s a e ob tinute printr-o exercitare srguincioas a a capacit a tilor lor, prin folosirea ec arui avantaj pe care li-l ofer a Providen ta s i printr-o leg atur a strns a cu Izvorul n telepciunii. Ei nu trebuie s a se mul tumeasc a s a- si stabileasc a standarde joase. Iosif s i Daniel sunt modele bune s i demne de urmat, iar via ta Mntuitorului este de asemenea un model des avr sit pentru ei. Tuturor le este dat a o ocazie de a- si dezvolta caracterul. To ti trebuie s a- si ocupe locul rnduit lor n marele plan al lui Dumnezeu. Domnul l-a primit pe Samuel din fraged a copil arie, deoarece inima lui a fost curat a. El a fost nchinat lui Dumnezeu, ca o jertf a

64

Slujitorii Evangheliei

consacrat a, iar Domnul l-a f acut un mijloc de r aspndire a luminii. Dac a tinerii din zilele noastre se vor consacra a sa cum s-a consacrat Samuel, Domnul i va primi s i i va folosi n lucrarea Sa. Ei vor n stare s a spun a despre via ta lor a sa cum a spus psalmistul: Dumnezeule, Tu m-ai nv a tat din tinere te, s i pn a acum eu vestesc minunile Tale (Psalmii 71, 17). Necesitatea de a preg ati lucr atori n curnd, tinerii vor trebui s a poarte poverile pe care acum le duc lucr atorii mai n vrst a. Noi am pierdut timp, neglijnd s a le oferim tinerilor o educa tie practic a temeinic a. Lucrarea lui Dumnezeu progreseaz a continuu s i trebuie s a ascult am porunca: Merge ti [70] nainte! Este nevoie de tineri s i tinere care s a nu e inuen ta ti de circumstan te, care umbl a cu Dumnezeu, care se roag a mult s i depun eforturile cele mai st aruitoare pentru a aduna toat a lumina pe care o pot aduna. Cel care lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a investeasc a cele mai nalte energii intelectuale s i morale, pe care le-a primit prin nzestrare natural a, prin cultivare s i prin harul lui Dumnezeu, dar succesul lui va propor tional mai degrab a cu m asura consacr arii s i a sacriciului de sine pe care le manifest a n ndeplinirea lucr arii sale dect cu nsu sirile lui naturale sau dobndite. Efortul st aruitor s i continuu de a ob tine multiple calic ari pentru succes este necesar, dar, dac a Dumnezeu nu conlucreaz a cu omul, nu se poate realiza nimic bun. Harul divin este marele element al puterii mntuitoare, f ar a el toate eforturile omene sti sunt f ar a rost. Ori de cte ori are o lucrare de f acut, Domnul i cheam a nu numai pe conduc atori, ci pe to ti lucr atorii. Ast azi, El cheam a tinerii s i tinerele, care sunt puternici s i activi din punct de vedere zic s i intelectual. El dore ste ca ei s a se angajeze n lupta mpotriva domniilor s i a st apnirilor spirituale ale nelegiuirii, cu toate puterile creierului, ale oaselor s i ale mu schilor lor, care sunt noi s i s an atoase. Dar ei trebuie s a benecieze de preg atirea necesar a. Unii tineri se gr abesc s a intre n lucrare f ar a a cu adev arat preg ati ti. Ei nu n teleg c a, nainte de a-i nv a ta pe al tii, ei n si si au nevoie s a e nv a ta ti. Ei arat a spre oameni care, de si au avut preg atire pu tin a, au lucrat cu destul de mult succes. Dar succesul acestor persoane s-a

Tinerii trebuie s a poarte r aspunderi

65

datorat faptului c a au lucrat cu toat a inima s i cu tot suetul. Si ct de ecient a ar putut munca lor, dac a ar primit mai nti o educa tie corespunz atoare! Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de oameni ecien ti. Educa tia s i preg atirea sunt considerate, pe bun a dreptate, ca o preg atire esen tial a pentru activit a tile din via ta obi snuit a, dar ct de esen tial a [71] este o preg atire cuprinz atoare pentru lucrarea de predicare a ultimei solii de har pentru lume! Aceast a preg atire nu poate ob tinut a doar ascultnd predici. Tinerii din s colile noastre trebuie s a poarte poveri pentru Dumnezeu. Ei trebuie s a primeasc a o educa tie cuprinz atoare, . Ei ar trebui s sub ndrumarea unor profesori cu experien ta a fac a tot ce este posibil pentru a- si folosi timpul studiind s i punnd n practic a toate cuno stin tele dobndite. Pentru a ajunge un pastor sau un lucr ator de succes n orice ramur a a cauzei lui Dumnezeu, este nevoie de studiu serios s i munc a srguincioas a. Valoarea darurilor pe care Dumnezeu ni le-a d aruit spre a dezvoltate cu n telepciune va cre ste doar printr-o cultivare continu a. Adesea, tinerilor no stri li se face un mare r au, ng aduindu-lise s a nceap a s a predice, n ciuda faptului c a nu cunosc sucient de bine Scripturile, a sa nct s a poat a prezenta credin ta noastr a n mod inteligent. Unii care intr a n lucrare sunt novici n ce prive ste Scripturile. De asemenea, ei sunt incompeten ti s i inecien ti s i n alte domenii. Ei nu s tiu s a citeasc a Scripturile f ar a ezit ari, f ar a s a pronun te gre sit cuvintele s i f ar a s a ncurce textele astfel, nct Cuvntul lui Dumnezeu s a nu aib a de suferit. nainte de a ncerca s a stea n fa ta publicului, cei care nu s tiu s a citeasc a n mod corect ar trebui s a nve te s i s a ajung a n stare s a-i nve te pe al tii. Profesorii din s colile noastre sunt obliga ti s a se dedice cu mai mult a aten tie studiului, ca s a poat a preg ati ti s a-i instruiasc a pe al tii. Ace sti profesori nu sunt accepta ti pn a cnd nu au trecut printro examinare minu tioas as i pn a cnd capacitatea lor de a preda nu a fost vericat a de judec atori competen ti. Nici n ce prive ste examinarea pastorilor nu ar trebui s a se manifeste o precau tie mai mic a. Aceia care sunt pe punctul de a ncepe s a se ocupe cu lucrarea sfnt a de a le predica oamenilor adev arul Bibliei ar trebui s a e [72] examina ti cu aten tie de oameni credincio si s i experimenta ti. Modul de predare din s colile noastre s a nu e acela si cu cel din alte colegii s i seminare. S a nu e la un nivel inferior, deoarece

66

Slujitorii Evangheliei

subiectul de studiu cel mai important trebuie s a e acea cunoa stere care este esen tial a pentru a preg ati un popor capabil s a reziste n marea zi a lui Dumnezeu. Studen tii s a e preg ati ti s a-I slujeasc a lui Dumnezeu nu numai n via ta aceasta, ci s i n cea viitoare. Domnul cere ca s colile noastre s a-i preg ateasc a pe studen ti pentru mp ar a tia spre care se ndreapt a. n felul acesta, ei vor n stare s a cultive armonia sfnt as i fericit a a celor r ascump ara ti. . . Cei care au fost preg ati ti pentru slujire s a- si ocupe repede locul n lucrarea Domnului. Este nevoie de lucr atori care s a mearg a din cas a n cas a. Domnul cere s a e depuse eforturi hot arte n locurile n care oamenii nu s tiu nimic despre adev arul Bibliei. Lucr atorii trebuie s a mearg a n casele oamenilor, s a prezinte studii biblice, s a se roage s i s a cnte. Acum, chiar acum este timpul s a mplinim marea ns arcinare: si nv a ta ti-i s a p azeasc a tot ce v-am poruncit (Matei 28, 29). Cei care ndeplinesc aceast a lucrare trebuie s a e preg ati ti n ce prive ste cunoa sterea Scripturilor. Arma lor de ap arare s a e: St a scris. Dumnezeu ne-a dat lumin a asupra Cuvntului S au, pentru ca noi s a o putem oferi semenilor no stri. Adev arul rostit de Hristos va atinge inimile. Un A sa a zis Domnul va ajunge cu putere la urechile oamenilor s i roadele vor ap area ori de cte ori va f acut ao [73] lucrare sincer a.Counsels to Teachers, 535-540.

Educa tia pentru lucrarea misionar a*


*

C aci noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Voi sunte ti ogorul lui Dumnezeu, cl adirea lui Dumnezeu (1 Corinteni 3, 9). Munca lucr atorului cre stin nu este u soar a sau lipsit a de impor . El are o voca tan ta tie nalt a, care trebuie s a-i modeleze ntreaga . Cel care se consacr via ta a unei lucr ari a sa de snte trebuie s a depun a toate energiile pentru a o aduce la ndeplinire. El trebuie s a- si pun a tinte nalte, deoarece nu va atinge niciodat a un standard mai nalt dect acela pe care caut a s a l ating a. El nu poate r aspndi lumin a, dac a nu a primit-o mai nti. nainte de a avea sucient a pentru a deveni un nv tor capabil s n telepciune s i experien ta a ta a deschid a Scripturile naintea celor ce se a a n ntuneric, el trebuie s a nve te. Pe ct este de sigur c a Dumnezeu i-a chemat pe oameni ca s a e mpreun a lucr atori cu El, pe att este de sigur faptul c a El i-a , pentru a chemat s a aib a parte de preg atirea cea mai bun a cu putin ta reprezenta adev arurile snte s i nalte ale Cuvntului S au. Cei care doresc s a se dedice lucr arii lui Dumnezeu ar trebui s a e educa ti s i instrui ti n scopul acesta, ca s a poat a preg ati ti s ao ndeplineasc a n mod inteligent. S a nu cread a c a pot p as i dintr-o dat a pe treptele mai nalte ale sc arii. Cei ce doresc s a aib a succes trebuie s a nceap a de pe prima treapt as i s a urce pas cu pas. Lor le sunt acordate privilegii s i ocazii favorabile n vederea dezvolt arii s i trebuie s a depun a toate eforturile posibile spre a nv a ta cum s a fac a [74] lucrarea lui Dumnezeu n mod demn de acceptat. Oriunde lucreaz a, n Europa sau n America, pastorii no stri trebuie s a caute tineri pe care s a-i preg ateasc a pentru un serviciu activ n marele cmp de b at alie al lui Dumnezeu. To ti cei ce pretind c a sunt slujitorii lui Hristos au de f acut o lucrare pentru El. nsu si numele de slujitor transmite ideea de a angajat, de a lucra s i de a avea o responsabilitate. Dumnezeu l-a nzestrat pe ecare cu puteri
* [Mesaj publicat pentru

prima dat a n Historical Sketches of S.D.A. ForeignMissions,

1886]

67

68

Slujitorii Evangheliei

care trebuie s a e folosite n slujba Sa. El i-a dat ec aruia o lucrare special as i cere ca ecare capacitate s a e dezvoltat a spre slava Sa. Instruirea solda tilor Chiar n fa ta biroului nostru de editur a din Basel, Elve tia, se a a un parc mare, de mai multe pogoane, destinat de guvern antrenamentelor militare. Zi dup a zi, aici, n anumite perioade ale anului, vedem cum solda tii sunt instrui ti. Ei se antreneaz a n ndeplinirea tuturor sarcinilor militare, pentru ca, n caz de r azboi, s a poat a preg ati ti s a r aspund a chem arii guvernului de a se angaja n serviciul activ. ntr-o zi, a fost adus un cort frumos. Apoi a urmat un exerci tiu de ridicare s i de strngere a cortului. S-au dat instruc tiuni cu privire la a sezarea lui ntr-o ordine corespunz atoare, ecare om avnd de ndeplinit sarcina lui specic a. Cortul a fost ridicat s i strns de mai multe ori. O alt a companie a adus multe tunuri mici s i o terii i-au nv a tat pe solda ti cum s a mute aceste tunuri cu rapiditate din loc n loc, demontnd carul tunului s i a seznd arma, gata pentru utilizare, pentru ca apoi s a ata seze iar as i cu rapiditate cele patru ro ti, a sa nct tunul s a e preg atit pentru a pus n mi scare ntr-o clip a. Au fost aduse ambulan te, iar sanitarii au fost nv a ta ti cum s a [75] ngrijeasc a r ani tii. B arba tii au fost a seza ti pe t argi s i le-au fost pansate capul s i membrele, ca s i cnd ar fost r ani ti pe cmpul de s b at alie. Apoi, au fost pu si n ambulan ta i du si din acel loc. Ore ntregi, solda tii sunt antrena ti s a- si desfac a rani tele s i s a le a seze repede n pozi tie, lng a o persoan a. Ei sunt nv a ta ti cum s a- si pun a armele la un loc s i cum s a le ia napoi repede. Sunt antrena ti s a atace inamicul s i sunt instrui ti s a execute tot felul de manevre. A sa se desf as oar a antrenamentul militar, preg atindu-i pe solda ti . Oare aceia care lupt pentru orice situa tie de urgen ta a n b at alia pentru Prin tul Emanuel ar trebui s a e mai pu tin st aruitori s i srguincio si n preg atirea lor pentru r azboiul spiritual? Cei care se angajeaz a n aceast a mare lucrare trebuie s a ia parte la antrenamentul necesar. nainte de a preg ati ti s a conduc a, ei trebuie s a nve te s a respecte ordinele.

Educa tia pentru lucrarea misionar a*

69

Facilit a tile pentru instruire n privin ta lucr arii speciale de preg atire, trebuie s a aib a loc un progres hot art. n toate conferin tele noastre ar trebui s a e puse n aplicare planuri bine organizate pentru instruirea s i preg atirea celor care doresc s a se dedice lucr arii lui Dumnezeu. Centrele noastre misionare din ora se ofer a ocazii favorabile pentru educa tia n domeniul lucr arii misionare, dar acestea nu sunt suciente. Scolile noastre ar n vederea preg trebui s a aib a facilit a tile cele mai bune cu putin ta atirii de lucr atori att pentru tara noastr a, ct s i pentru teritoriile din str ain atate. De asemenea, n bisericile noastre mai mari, ar trebui s a e s coli speciale de instruire, n care tinerii s i tinerele s a e preg ati ti spre a deveni lucr atori pentru Dumnezeu. Iar pastorii no stri ar trebui s a acorde o aten tie mult mai mare sus tinerii s i educ arii lucr atorilor [76] mai tineri. Cnd se face efortul de a prezenta adev arul ntr-un loc important, pastorii no stri ar trebui s a acorde o aten tie special a instruirii s i preg atirii acelora care urmeaz a s a colaboreze cu ei. Este nevoie de colportori s i de persoane preg atite s a prezinte lecturi biblice n familii, a sa nct, n timp ce pastorii predic a doctrina s i Cuvntul, ace sti colaboratori, la rndul lor, s a le poat a atrage aten tia oamenilor asupra adev arului. Pastorii no stri care au plecat n locuri importante pentru a organiza adun ari de corturi au f acut adesea o gre seal a serioas a, prin faptul c as i-au dedicat tot timpul predic arii. Ar trebui s a aib a loc mai pu tin a predicare s i mai mult a instruire, spre a-i nv a ta pe oameni s i de asemenea pe tineri cum s a lucreze cu succes. Pastorii ar trebui s a devin a ecien ti n ce prive ste lucrarea de a-i nv a ta pe al tii cum s a studieze Biblia, precum s i de a-i educa s i de a-i preg ati pe aceia care doresc s a devin a lucr atori pentru Dumnezeu. Ei trebuie s a e gata s a-i sf atuiasc as i s a-i instruiasc a pe cei care sunt nou-veni ti la s credin ta i care par s a aib a aptitudinea de a lucra pentru Domnul. . . To ti cei care vor s a e ni ste lucr atori ecien ti trebuie s a dedice mult timp rug aciunii. Comunicarea dintre Dumnezeu s i suet trebuie s a e p astrat a f ar a ncetare, pentru ca lucr atorii s a poat a recunoa ste vocea Conduc atorului lor. Biblia trebuie s a e studiat a cu aten tie. Asemenea aurului, adev arul lui Dumnezeu nu se a a , ci se ob ntotdeauna chiar la suprafa ta tine doar printr-o cugetare

70

Slujitorii Evangheliei

serioas as i printr-un studiu st aruitor. Acest studiu nu numai c a va depozita n minte cea mai valoroas a cunoa stere, ci va nt ari s i va extinde puterile intelectuale, conferind capacitatea de a aprecia corect lucrurile ve snice. Principiile divine trebuie s a e aplicate n via ta de va modelat zi cu zi. Dac a ntreaga via ta a dup a marele standard al [77] neprih anirii lui Dumnezeu, caracterul va nt arit s i nnobilat. Cel care caut a s a se calice pentru lucrarea sfnt a a lui Dumnezeu ar trebui s a e atent ca s a nu mearg a singur pe terenul vr ajma sului, ci s a aleag a societatea unor oameni care l vor ajuta s a ob tin a cuno stin ta divin a. Dumnezeu a ng aduit ca Ioan, ucenicul iubit, s a e exilat pe Patmos, unde a fost desp ar tit de luptele s i de exterioar agita tia lumii, izolat de orice inuen ta as i separat chiar de lucrarea pe care o iubea. n aceste condi tii, Domnul a putut s a intre n comuniune cu el, descoperindu-i evenimentele nale ale istoriei acestui p amnt. Ioan Botez atorul s-a retras n pustie pentru ca acolo s a primeasc a de la Dumnezeu solia pe care urma s a o vesteasc a o solie care trebuia s a preg ateasc a drumul pentru venirea Domnului. care ar n m asura n care putem, trebuie s a evit am orice inuen ta tinde s a ne abat a mintea de la lucrarea lui Dumnezeu. ndeosebi cei s ar trebui s care sunt tineri n credin ta i nu au experien ta a e aten ti, ca nu cumva, ind ncrez atori n ei n si si, s a se a seze singuri n calea ispitei. Cei care ncep s a lucreze corect vor sim ti nevoia de a-L avea pe Isus cu ei la ecare pas s i vor considera c a educarea s i cultivarea de min tii s i a comportamentului reprezint a o datorie pe care o au fa ta ei n si si, o datorie cerut a de Dumnezeu s i esen tial a pentru succesul lucr arii. Mul tumirea de sine Unii care se gndesc s a devin a misionari pot s a cread a c a sunt att de avansa ti n cunoa stere, nct nu au nevoie de acest antrenament special, dar tocmai aceia care cred astfel sunt cei care au cea mai mare nevoie de o preg atire mai detaliat a. Cnd vor cunoa ste mult mai mult cu privire la adev ar s i cu privire la importan ta lucr arii, si . Dac [78] vor da seama de ne stiin ta lor s i de lipsa lor de ecien ta a si vor cerceta cu aten tie propria inim a, vor vedea n ei n si si un asemenea de caracterul curat al lui Hristos, nct vor striga: Cine contrast fa ta

Educa tia pentru lucrarea misionar a*

71

este sucient de preg atit pentru aceast a lucrare? Atunci, se vor s str adui cu o profund a umilin ta a se a seze ntr-o leg atur a strns a cu Hristos. Pe m asur a ce vor birui nclina tiile egoiste ale inimii re sti, ei vor ncepe s a mearg a pe calea pe care i conduce Domnul Hristos. Descoperirea cuvintelor Tale d a lumin a, d a pricepere celor f ar a r autate (Psalmii 119, 130). Dar cei care au o p arere nalt a despre mntul propriei abilitatea s i realiz arile lor sunt a sa de plini de sim ta importan te, nct Cuvntul lui Dumnezeu nu g ase ste nici o ocazie de a-i instrui s i de a-i lumina. Mul ti cred c a sunt potrivi ti pentru o lucrare despre care abia dac as tiu ceva s i, dac a ncep s a lucreze ntr-o manier a marcat a de mntul propriei importan sim ta te, nu vor reu si s a primeasc a acea cunoa stere pe care trebuie s a o dobndeasc a n s coala lui Hristos. Ei sunt sorti ti s a lupte cu multe dicult a ti, deoarece sunt ntru totul s nepreg ati ti. Ace sti oameni vor continua s a e lipsi ti de experien ta i . de n telepciune, pn a cnd si vor da seama de marea lor inecien ta Cauza lui Dumnezeu a pierdut foarte mult datorit a unor lucr ari defectuoase, ndeplinite de oameni care au aptitudini, dar nu au beneciat de o instruire corespunz atoare. Ei s-au angajat ntr-o lucrare pe care nu au s tiut s a o organizeze s i au ob tinut doar ni ste rezultate mici. Ei nu au f acut nici m acar a zecea parte din ce ar putut face, dac a ar primit o educa tie corect a de la nceput. Ace sti lucr atori au prins cteva idei, s i-au preg atit cteva predici pentru nceput s i, cu aceasta, progresul lor s-a ncheiat. De atunci, se poticnesc de ecare de ei n de lucrare. Ei nu [79] dat a, f ar a a drep ti nici fa ta si si, nici fa ta par s a aib a sucient interes, s a- si pun a n mi scare energiile latente sau s a- si foloseasc a la maximum puterile spre a deveni lucr atori ecien ti. Ei nu fac eforturi pentru a alc atui planuri cuprinz atoare s i bine gndite, iar lucrarea lor se dovede ste a decitar a n ecare aspect. Unii au renun tat cuprin si de descurajare s i au nceput s a practice s alte ocupa tii. Dac a ace sti oameni s i-ar a sezat pa sii cu umilin ta i cu r abdare pe treapta de jos a sc arii s i apoi, cu o energie perseverent a, ar urcat pas cu pas, folosind cu aten tie privilegiile s i ocaziile care s-au aat la ndemna lor, ar putut deveni lucr atori capabili s i folositori, care s a se dovedeasc a pe deplin vrednici de lucrarea lor s i de care Domnul s a nu Se ru sineze.

72

Slujitorii Evangheliei

Dac a depind de propria n telepciune limitat a, cei care si propun . Dar, s a lucreze pentru salvarea suetelor vor da gre s cu siguran ta dac a au o p arere umil a cu privire la ei n si si s i se bazeaz a ntru totul pe f ag aduin tele lui Dumnezeu, El nu-i va l asa niciodat a singuri. ncrede-te n Domnul din toat a inima ta, s i nu te bizui pe n telepciunea ta! Recunoa ste-L n toate c aile tale, s i El ti va netezi c ar arile. Noi avem privilegiul de a condu si de un Sf atuitor n telept. Pe cei umili, Dumnezeu i poate face puternici n slujba Sa. Cei care r aspund cu supunere la chemarea datoriei, dezvoltndu- si aptitudinile la maximum, pot siguri c a vor primi ajutorul divin. ngerii vor veni ca ni ste soli ai luminii, ca s a-i ajute pe aceia care si vor face partea cu toat a puterea lor s i apoi vor avea ncrederea c a Dumnezeu va coopera cu eforturile lor. Tuturor celor care s-au hot art s a devin a lucr atori pentru Dumne[80] zeu s a li se imprime gndul c a trebuie s a dovedeasc a faptul c a sunt ni ste oameni converti ti. Un tn ar care nu are un caracter puternic s i evlavios nu va o cinste pentru adev ar. Fiecare lucr ator trebuie s a aib a o inim a curat as i pe buzele lui s a nu se g aseasc a nici un cuvnt n sel ator. El trebuie s a- si aduc a aminte mereu c a, pentru a avea succes, trebuie s a-L aib a pe Hristos de partea lui s i c a ecare p acat, orict de tainic ar , este cunoscut de Acela pentru care lucreaz a. P acatul a distrus chipul divin din om. Acest chip poate ref acut prin Hristos, dar noi putem deveni p arta si ai naturii divine numai prin rug aciune st aruitoare s i prin biruirea eului. . . Adev ara tii truditori n via Domnului vor ni ste oameni ai rug a rii la sine, care ciunii, ai credin tei s i ai renun ta si tin n fru poftele s i pasiunile re sti. Ace sti oameni vor dovedi n via ta lor puterea adev arului pe care l prezint a altora, iar munca lor nu va f ar a efect. ***** Cel care lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a e preg atit s a depun a cele mai nalte energii intelectuale s i morale cu care a fost nzestrat prin natur a, prin cultivare s i prin harul lui Dumnezeu, dar succesul lui va propor tional mai degrab a cu m asura consacr arii s i a sacriciului de sine cu care si ndepline ste lucrarea dect cu nsu sirile lui naturale sau dobndite. Eforturile st aruitoare s i nencetate de a dobndi calic ari pentru a folositor sunt necesare,

Educa tia pentru lucrarea misionar a*

73

dar, dac a Dumnezeu nu conlucreaz a cu omul, nu se poate realiza nimic. Hristos spune: F ar a Mine nu pute ti face nimic (Ioan 15, 5). Harul divin este marele element al puterii mntuitoare, f ar a el toate eforturile omene sti sunt f ar a rost.Testimonies for the Church [81] 5:583.

Tinerii misionari
Tinerii care doresc s a devin a misionari, colportori sau vnz atori de carte ar trebui s a benecieze mai nti de o instruire prin care s a ajung a la un anumit nivel de cultur a intelectual a, precum s i de o preg atire special a pentru ocupa tia lor. Cei care sunt needuca ti, neinstrui ti s i lipsi ti de maniere nu sunt preg ati ti s a nceap a o activitate n care Cuvntul lui Dumnezeu este comb atut de persoane inuente, talentate s i educate. De asemenea, ei nu se vor putea confrunta cu turile false, n care ideile religioase sunt combisucces nici cu nv a ta nate ntr-o manier a ciudat a cu lozoa, s i nu vor putea s a prezinte argumente care necesit a cuno stin te att n domeniul s tiin tei, ct s i al adev arului biblic. ndeosebi aceia care au n vedere lucrarea de p astorire ar trebui s a n teleag a importan ta metodei biblice de educa tie pastoral a. Ei ar trebui s a se dedice lucr arii cu toat a inima s i, n timp ce studiaz a n tor blnde s coli, s a nve te de la Marele nv a ta tea s i umilin ta lui Hristos. Dumnezeu si p astreaz a leg amntul s i a f ag aduit c a va r aspunde la rug aciune s i va rev arsa Duhul S au Sfnt asupra acestor elevi n s coala lui Hristos, ca s a poat a deveni ni ste slujitori ai neprih anirii. Pentru ca adev arul s i religia Bibliei s a- si poat a g asi locul n inim a, trebuie s a e ndeplinit a o lucrare dicil a de dezr ad acinare a erorilor s i a doctrinelor false din mintea oamenilor. Colegiile noastre au fost nin tate tocmai spre a un mijloc rnduit de Dumnezeu spre a-i educa pe tineri s i pe tinere pentru diferitele departamente ale lucr arii misionare. Voia lui Dumnezeu este ca din aceste colegii s a ias a ct mai mul ti lucr atori. Dar Satana, hot art s a mpiedice atingerea acestui scop, i-a cucerit adesea chiar pe aceia pe care [82] Dumnezeu a dorit s a-i calice pentru a folositori n lucrarea Sa. Sunt mul ti care ar lucra, dac a ar ndemna ti s a intre n lucrarea de slujire, s i care, lucrnd, s i-ar mntui propriul suet. Biserica ar trebui s a- si n teleag a marea r aspundere pe care s i-o asum a, ascunznd lumina adev arului s i re tinnd harul lui Dumnezeu n interiorul grani telor ei restrnse, n timp ce banii s i inuen ta ar trebui s a e 74

Tinerii misionari

75

folosi ti f ar a re tinere pentru a aduce n cmpul misionar persoane competente. Sute de tineri ar trebuit s a se preg ateasc a pentru a lua parte la lucrarea de r aspndire a semin telor adev arului de-a lungul tuturor apelor. Noi vrem oameni care s a duc a pn a departe biruin tele crucii, oameni care s a persevereze n condi tii de descurajare s i lipsuri, care s a aib a zelul, hot arrea s i credin ta c a nu pot lipsi din cmpul misionar. . . Limbile str aine s Exist a printre noi unii care ar putea nv a ta cu u surin ta i rapiditate o limb a str ain a, calicndu-se pentru a proclama adev arul n ri. n biserica timpurie, misionarii au fost nzestra alte ta ti n mod miraculos cu o cunoa stere a limbilor str aine n care erau chema ti s a predice bog a tiile de nep atruns ale lui Hristos. Dac a Dumnezeu a fost doritor s a-i ajute pe slujitorii S ai, atunci oare ne putem ndoi c a binecuvntarea Sa nu se va rev arsa asupra eforturilor noastre de a-i preg ati pe aceia care au talentul cunoa sterii limbilor str aine s i care, cu o ncurajare corespunz atoare, ar dispu si s a le prezinte cona tionalilor lor solia adev arului? Noi am putut avea mai mul ti lucr atori n teritoriile misionare din str ain atate, dac a aceia care au nceput s a lucreze n aceste zone s-ar folosit de ecare talent aat la ndemna lor. . . n unele situa tii, poate c a va necesar ca tinerii s a nve te limbi str aine. Ei pot face aceasta cu succesul cel mai mare, ntov ar as induse cu oamenii s i dedicnd, n acela si timp, o parte a ec arei zile pen- [83] tru studiul limbii. Totu si acesta ar trebui s a e doar un pas preg atitor n vederea educ arii celor care se a a chiar n teritoriile misionare s i care, cu o instruire corespunz atoare, pot deveni lucr atori. Este esen tial ca aceia care vorbesc limba matern a a oamenilor din diferite na tiuni s a e ndemna ti s a intre n lucrare. Este foarte dicil ca un om de vrst a mijlocie s a nve te o limb a str ain as i, cu toate eforturile lui, i va aproape imposibil s a vorbeasc a a sa de bine s i corect, nct s a e un lucr ator ecient. Nu ne putem permite s a lipsim centrele misionare din tara noastr a de inuen ta pastorilor de vrst a mijlocie s i de a celor mai nainta ti n vrst a, trimi tndu-i n zone ndep artate, ca s a se angajeze ntr-o lucrare

76

Slujitorii Evangheliei

pentru care nu sunt calica ti s i pentru care nici o instruire, orict de mare, nu-i va face n stare s a se adapteze. Oamenii trimi si ntr-o asemenea lucrare las a locuri goale, pe care lucr atorii f ar a experien ta nu le pot suplini. Tinerii sunt necesari pentru locurile dicile Biserica poate s a ntrebe dac a tinerilor li se pot ncredin ta responsabilit a tile serioase legate de nin tarea s i conducerea misiunilor str aine. Eu r aspund: Dumnezeu a pl anuit ca ei s a e instrui ti n colegiile noastre s i prin asocierea n lucrare cu oamenii care au ex , a perien ta sa nct s a e preg ati ti spre a folositori n diferite locuri ale cauzei Sale. Noi trebuie s a manifest am ncredere n tinerii no stri. Ei ar trebui s a e ni ste pionieri n ecare lucrare ce implic a trud as i sacriciu, n timp ce slujitorii suprasolicita ti ai lui Hristos ar trebui s a e privi ti ca ni ste sf atuitori, meni ti s a-i ncurajeze s i s a-i binecuvnteze pe cei care duc luptele cele mai grele pentru Dumnezeu. Acestor , Providen [84] p arin ti cu experien ta ta le-a ncredin tat pozi tii dicile, de r aspundere, nc a din fraged a tinere te, pe vremea cnd nici puterile lor zice, nici cele intelectuale nu erau pe deplin dezvoltate. M arimea r aspunderii care le-a fost ncredin tat a a pus n mi scare energiile lor s i implicarea lor activ a n lucrare a contribuit la dezvoltarea lor zic a s i intelectual a. Sunt c auta ti tineri. Dumnezeu i cheam a n teritoriile misionare. Fiind destul de liberi de griji s i responsabilit a ti, ei sunt ntr-o situa tie mai favorabil a pentru angajarea n lucrare dect cei care trebuie s a asigure educa tia s i sus tinerea nanciar a a unor familii numeroase. Mai mult dect att, tinerii se pot adapta mai repede la un climat nou s i la o societate nou as i pot suporta mai bine greut a tile s i nepl acerile. , ei pot ajunge la inima oamenilor printre care Cu tact s i perseveren ta se a a. Puterea vine prin exerci tiu. To ti cei care folosesc talentele pe care li le-a dat Dumnezeu vor avea aptitudini sporite pe care s a le dedice n slujba Sa. Cei care nu fac nimic n lucrarea lui Dumnezeu nu vor reu si s a creasc a n har s i n cunoa sterea adev arului. Dac a o persoan a s-ar ntinde pe un pat s i ar refuza s a- si foloseasc a membrele, s i-ar pierde curnd orice putere de a le folosi. Tot astfel, cre stinul care nu

Tinerii misionari

77

si va exercita puterile care i-au fost date de Dumnezeu nu numai c a nu va reu si s a creasc a n Hristos, dar si va pierde s i puterea pe care a avut-o; el va deveni un paralizat spiritual. Numai aceia care se str aduiesc s a-i ajute pe al tii cu dragoste de Dumnezeu s i de semeni sunt cei care ajung puternici s i bine ntemeia ti n adev ar. Adev aratul cre stin lucreaz a pentru Dumnezeu, . . . nu din impuls, ci din principiu, nu o zi sau o lun a, ci ntreaga via ta Domnul cheam a slujitori ai Evangheliei. Cine va r aspunde? Nu to ti cei ce se nroleaz a n armat a trebuie s a e generali, c apitani, ser- [85] gen ti sau chiar caporali. Nu to ti au acelea si griji s i r aspunderi pe care le au conduc atorii. Exist as i alte feluri de munci grele care trebuie f acute. Unii trebuie s a sape tran see s i s a zideasc a fortica tii, al tii s a stea ca santinele s i al tii s a duc a solii. De si sunt doar c tiva o teri, este nevoie de mul ti solda ti pentru a forma o companie s i pentru a constitui o armat a; totu si succesul ei depinde de con stiinciozitatea ec arui soldat. La sitatea sau tr adarea unui singur om poate aduce dezastrul asupra unei armate ntregi. Acela care i-a ncredin tat ec aruia care este datoria lui (Marcu 13, 34), dup a puterea lui, nu va l asa niciodat a ner aspl atit a ndeplinirea con stiincioas a a unei datorii. Fiecare act de loialitate s i va ncununat cu dovezile speciale ale favorii s credin ta i aprob arii lui Dumnezeu. Fiec arui lucr ator i este adresat a f ag aduin ta: Cel ce umbl a plngnd, cnd arunc a s amn ta, se ntoarce cu veselie, cnd si strnge snopii (Psalmii 126, 6).Testimonies for the Church 5:390-395. ***** Mul ti tineri din zilele noastre, care cresc asemenea lui Daniel n casa lui din Iudea, studiind Cuvntul lui Dumnezeu s i lucr arile Sale s i nv a tnd lec tiile slujirii con stiincioase, vor ocupa un loc n institu tiile legislative, n s alile de judecat a sau n cur tile regale, ca martori ai mp aratului mp ara tilor. Nenum ara ti tineri vor chema ti la o lucrare mai vast a. ntreaga lume este deschis a pentru Evanghelie. Etiopia si ntinde minile spre Dumnezeu. Din Japonia, China s i rile aate nc India, din ta a n ntuneric pe continentul nostru, din ecare col t al acestei lumi vine strig atul inimilor lovite de p acat, care doresc s a-L cunoasc a pe Dumnezeul iubirii.Education, 262. [86]

Educarea vocii n activitatea pastoral a


n toat a lucrarea noastr a pastoral a, ar trebui s a e acordat a mai mult a aten tie cultiv arii vocii. Poate c a avem cuno stin te, dar, dac a nu s tim cum s a folosim corect vocea, lucrarea noastr a va da gre s. Dac a nu putem mbr aca ideile noastre ntr-un limbaj potrivit, ce valoare are educa tia dobndit a? Cunoa sterea va doar un mic avantaj pentru noi, dac a nu vom cultiva talentul vorbirii, dar, combinat a cu abilitatea de a vorbi cu n telepciune, folosind cuvinte potrivite, rostite ntr-o manier a care s a atrag a aten tia, cunoa sterea este o putere minunat a. Studen tii care se a steapt a s a devin a lucr atori ai lui Dumnezeu ar trebui instrui ti s a vorbeasc a ntr-o manier a clar as i direct a, deoarece altfel vor lipsi ti de o jum atate din inuen ta lor spre bine. Abilitatea de a vorbi limpede, cu tonuri pline, este de nepre tuit n orice ramur aa lucr arii. Aceast a calicare este indispensabil a pentru cei care doresc s a devin a pastori, evangheli sti, lucr atori biblici sau colportori. Cei care pl anuiesc s a intre n aceste domenii ale lucr arii ar trebui s a e nv a ta ti s a foloseasc a vocea ntr-o asemenea manier a, nct, atunci cnd le vorbesc oamenilor despre adev ar, s a produc a o impresie hot art a n favoarea binelui. Adev arul nu trebuie prejudiciat printr-o comunicare decitar a. Colportorul care poate vorbi clar s i distinct despre meritele c ar tii pe care dore ste s a o vnd a va vedea c a acest fapt l va ajuta mult n lucrarea lui. Poate c a are ocazia de a citi cu glas tare un capitol din carte s i, prin muzicalitatea vocii lui s i prin accentuarea cuvintelor, el va putea face n a sa fel, nct scena descris a n carte s a se contureze [87] n mintea ascult atorului cu o asemenea claritate ca s i cnd ar putea s a o vad a n realitate. Cel care prezint a lecturi biblice n adunare sau n familie ar trebui s a e n stare s a citeasc a ntr-un ritm lini stit s i melodios, care s a-i ncnte pe ascult atori. Slujitorii Evangheliei ar trebui s as tie cum s a vorbeasc a expresiv s i cu putere, f acnd cuvintele vie tii ve snice a sa de impresionante, nct ascult atorii s a nu poat a s a nu simt a importan ta lor. M a doare 78

Educarea vocii n activitatea pastoral a

79

cnd aud vocile defectuoase ale multora dintre pastorii no stri. Asemenea pastori l jefuiesc pe Dumnezeu de slava pe care ar putut s a o aib a, dac a ei s-ar educat s a adreseze Cuvntul cu putere. Biruirea defectelor Nimeni s a nu se considere preg atit s a intre n lucrarea de slujire pastoral a pn a cnd nu s i-a nvins, printr-un efort perseverent, orice defect de exprimare. Dac a ncearc a s a le vorbeasc a oamenilor f ar a s as tie cum s a foloseasc a talentul vorbirii, jum atate din inuen ta lui este pierdut a, deoarece nu are sucient a putere pentru a men tine aten tia ascult atorilor. Oricnd ar avea loc chemarea n lucrare, ecare persoan a ar trebui s a nve te s a- si controleze vocea, a sa nct, atunci cnd ceva nu merge bine, s a nu vorbeasc a pe un ton care s a strneasc a pasiunile cele mai rele ale inimii. Prea adesea, vorbitorul s i cel c aruia i se adreseaz a vorbesc ntr-o manier a aspr as i t aioas a. Cuvintele t aioase, dictatoriale, rostite pe un ton aspru, au desp ar tit prieteni s i au dus la pierderea de suete. . . ndeosebi n adun arile de p art as ie este nevoie de o exprimare clar as i distinct a, pentru ca to ti s a poat a auzi m arturiile rostite s i s a poat a binecuvnta ti prin ele. Cnd oamenii lui Dumnezeu si relateaz a experien tele ntr-o adunare de p art as ie, dicult a tile sunt ndep artate s i se ofer a ajutor. Dar, prea adesea, m arturiile sunt mp art as ite cu o exprimare defectuoas as i neclar as i este imposibil s a [88] n telegi corect ce se spune. n felul acesta, deseori, binecuvntarea se pierde. Cei care se roag as i cei care vorbesc s a pronun te corect cuvintele s i s a vorbeasc a n tonuri clare, distincte s i bine accentuate. Dac a este rostit a corespunz ator, rug aciunea este o putere spre bine. Ea constituie unul dintre mijloacele folosite de Domnul pentru a le transmite oamenilor comorile pre tioase ale adev arului. Dar rug aciunea nu este ce ar trebui s a e, din cauza vocilor decitare ale celor care o rostesc. Satana se bucur a atunci cnd rug aciunile n al tate spre Dumnezeu sunt aproape imposibil de auzit. Oamenii lui Dumnezeu trebuie s a nve te cum s a vorbeasc as i cum s a se roage ntr-o manier a care s a reprezinte corespunz ator marile adev aruri pe care le de tin. M arturiile s i rug aciunile s a e

80

Slujitorii Evangheliei

clare s i distincte. n acest fel, Dumnezeu va sl avit. To ti trebuie talentul vorbirii. s a- si dezvolte ct mai bine cu putin ta Dumnezeu ne cheam a s a tindem spre o slujire nalt as i des avrs it a. El este dezonorat de exprimarea imperfect a a unuia care, dac a ar depune un efort st aruitor, ar putea deveni un bun mesager al S au. Adev arul este prea adesea prejudiciat de acela care l veste ste. Domnul i cheam a pe cei care se a a n leg atur a cu slujirea Sa s a acorde aten tie cultiv arii vocii, ca s a poat a rosti n mod corect adev arurile mari s i solemne pe care li le-a ncredin tat. Nimeni s a nu distrug a adev arul printr-o exprimare defectuoas a. Nici unul dintre cei care au neglijat s a- si cultive talentul vorbirii s a nu presupun a c a este calicat pentru lucrarea pastoral a, deoarece mai nti trebuie s a ob tin a capacitatea de a comunica ecient. Enun turile distincte Cnd vorbi ti, ecare cuvnt s a e bine pronun tat, ecare propo[89] zi tie s a e clar as i distinct a, pn a la ultimul cuvnt. Mul ti coboar a tonul vocii cnd se apropie de sfr situl propozi tiei, vorbind a sa de neclar, nct puterea ideii este distrus a. Cuvintele care merit a s a e adresate merit a s a e rostite cu o voce clar as i distinct a, cu accente corecte s i expresivitate. Dar s a nu c auta ti niciodat a cuvinte care s a dea impresia c a sunte ti ni ste oameni nv a ta ti. Cu ct ve ti mai simpli, cu att cuvintele voastre vor n telese mai bine. Tineri s i tinere, a a sezat Dumnezeu n inima voastr a dorin ta de a ndeplini un serviciu pentru El? Atunci, cultiva ti-v a vocea, dezvoltndu-v a la maximum aptitudinea, a sa nct s a le pute ti prezenta cu claritate altora adev arul pre tios. Nu c ade ti n obiceiul de a v a ruga a sa de neclar s i cu un ton a sa de sc azut, nct rug aciunile voastre s a aib a nevoie de cineva care s a le explice. Ruga ti-v a simplu, dar clar s i distinct. A l asa vocea s a cad a a sa de jos, nct s a nu poat a auzit a, nu constituie o dovad a a umilin tei. Celor care pl anuiesc s a intre n slujba lui Dumnezeu ca pastori, doresc s a le spun: Str adui ti-v a cu hot arre s a ti des avr si ti n vorbire. Cere ti-I lui Dumnezeu s a v a ajute n atingerea acestui mare scop. Cnd v a oferi ti s a v a ruga ti n adunare, aduce ti-v a aminte c a i vorbi ti lui Dumnezeu s i c a El dore ste s a vorbi ti n a sa fel, nct to ti cei prezen ti s a poat a auzi s i s a- si poat a uni cererile cu ale voastre. O

Educarea vocii n activitatea pastoral a

81

rug aciune rostit a repede, n care cuvintele sunt amestecate, nu este o onoare pentru Dumnezeu s i nu le face nici un bine ascult atorilor. rug Pastorii s i cei ce nal ta aciuni publice s a nve te s a se roage astfel, nct Dumnezeu s a e sl avit, iar ascult atorii s a e binecuvnta ti. Aceste persoane s a vorbeasc a rar s i distinct, cu un ton sucient de puternic pentru a auzite de to ti, iar ascult atorii s a li se poat a al atura, [90] spunnd Amin. 1 Testimonies for the Church 6:380-383. ***** Unii dintre cei mai talenta ti pastori ai no stri produc o mare pagub a prin felul lor defectuos de a vorbi. Ei nu ar trebui s a e s g asi ti nc alcnd legile lui Dumnezeu cu privire la via ta i s an atate, pe oameni despre datoria de a asculta Legea n timp ce i nva ta moral a a lui Dumnezeu. Pastorii trebuie s a stea drept s i s a vorbeasc a rar, ferm s i distinct, s a respire adnc la ecare propozi tie s i, cnd cuvintele, s pronun ta a foloseasc a mu schii abdominali. Dac a vor respecta aceast a regul a simpl a, acordnd aten tie legilor s an at a tii s i n alte privin te, ei si pot p astra via ta s i capacitatea de a folositori o perioad a mult mai lung a dect cei care practic a oricare alt a profesie. Toracele va deveni mai larg, iar vorbitorul nu va r agu si att de des, chiar dac a va vorbi continuu, un timp mai lung. n loc de a ajunge bolnavi de tuberculoz a, dac a vor avea grij a, pastorii vor nvinge orice spre aceast tendin ta a boal a. Dac a pastorii nu se educ a s a vorbeasc a n conformitate cu legile zice, si vor sacrica via ta s i mul ti vor jeli pierderea acestor martiri ai cauzei adev arului, n timp ce, n realitate, prin faptul c a s i-au permis s a practice obiceiuri gre site, ei au f acut r au att pentru ei n si si, ct s i pentru adev arul pe care l-au reprezentat s i au jefuit pe Dumnezeu s i lumea de serviciul pe care l-ar putut aduce. Dumnezeu ar avut pl acere ca ei s a tr aiasc a, dar ei au comis un suicid lent. Adesea, felul n care este prezentat adev arul are o mare contribu tie n ce prive ste hot arrea de a acceptat sau respins. To ti cei implica ti n marea lucrare a reformei ar trebui s a cerceteze cum s a devin a ni ste lucr atori ecien ti, ca s a poat a realiza ct mai mult bine [91] s cu putin ta i s a nu diminueze puterea adev arului prin defectele lor.

82

Slujitorii Evangheliei

Pastorii s i profesorii ar trebui s a se educe n a sa fel, nct s a articuleze cuvintele cu claritate s i distinct, pronun tnd ecare cuvnt cu un sunet plin. Cei care vorbesc repede, din gt, amestecnd cuvintele, s i si ridic a vocea, atingnd tonuri nalte s i nenaturale, vor r agu si repede, iar cuvintele vor pierde jum atate din puterea pe care ar avut-o dac a ar fost rostite rar, distinct s i nu a sa de puternic. Ei atrag comp atimirea ascult atorilor, deoarece ace stia si dau seama c a vorbitorul si face singur r au s i se tem c a poate c adea n orice clip a. Faptul c a un vorbitor se chinuie ste singur, printr-o agita tie s i o gesticulare frenetic a, nu este o dovad a c a are zel pentru Dumnezeu. Deprinderea trupeasc a, spune apostolul Pavel, este de pu tin folos (1 Timotei 4, 8). Mntuitorul lumii dore ste s a aib a colaboratori care s a l reprezinte s i, cu ct un om este ntr-o leg atur a mai strns a cu Dumnezeu, cu att felul lui de a vorbi, comportamentul lui, atitudinea s i gesturile lui vor mai lipsite de gre seli. Manierele aspre, necizelate, nu au fost v azute niciodat a la Modelul nostru, Isus Hristos. El a fost un reprezentant al Cerului, iar urma sii S ai trebuie s a e asemenea Lui. Unii gndesc c a Domnul l va preg ati pe om, prin Duhul S au Sfnt, s a vorbeasc a a sa cum dore ste El, dar Domnul nu- si propune s a fac a o lucrare pe care i-a dat-o omului s a o fac a. El ne-a dat capacitatea de a gndi s i ocazii de a ne educa mintea s i comportamentul. pentru propria Iar dup a ce noi am f acut tot ce ne-a stat n putin ta dezvoltare, folosind ct mai bine avantajele care s-au aat la dispozi tia noastr a, putem a stepta ca Dumnezeu s a r aspund a la rug aciunile noastre st aruitoare s i s a fac a, prin Duhul S au, ce nu putem face noi [92] n sine. 1 Testimonies for the Church 4:404, 405.

Caut a s a te nf a ti sezi naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat


Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de oameni ecien ti, instrui ti tori s s a lucreze ca nv a ta i predicatori. Unii au lucrat cu un anumit succes, f ar a s a avut prea mult a preg atire ntr-un colegiu sau o s coal a, dar ei ar putut atinge un succes mai mare s i ar putut ni ste lucr atori mai ecien ti, dac a ar primit chiar de la nceput o educa tie intelectual a. Lui Timotei, tn arul pastor, apostolul Pavel i-a scris: Caut a s a te nf a ti sezi naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat, ca un lucr ator care n-are de ce s a-i e ru sine, s i care mparte drept Cuvntul adev arului (2 Timotei 2, 15). Lucrarea de c stigare a suetelor pentru Hristos cere o preg atire atent a. Nimeni nu poate intra n slujba Domnului f ar a instruirea necesar as i, n acela si timp, s a se a stepte la cel mai mare succes. Mecanicii, avoca tii, comercian tii, oamenii care practic a orice meserie sau profesie sunt educa ti pentru domeniul profesional n care doresc s a- si desf as oare activitatea. . Merge Strategia lor este s a devin a ct mai ecien ti cu putin ta ti la o croitoreas as i v a va spune ct de mult s-a trudit nainte de a ajunge s a- si cunoasc a pe deplin meseria. Arhitectul v a va spune ct de mult timp i-a luat s a n teleag a cum trebuie s a fac a planul unei cl adiri frumoase s i confortabile. La fel este n toate profesiile pe care le practic a oamenii. Oare slujitorii lui Hristos ar trebui s a manifeste o aten tie mai de preg mic a fa ta atirea pentru o lucrare innit mai important a? Ar trebui ei s a e ni ste ignoran ti n ce prive ste c aile s i mijloacele folosite pentru c stigarea de suete? Aceast a lucrare necesit a o cunoa stere a rii omene sti, un studiu atent s i o gndire p atrunz atoare, precum s i rug aciune st aruitoare pentru a s ti cum s a-i abordezi pe oameni cu [93] privire la marile subiecte legate de binele lor ve snic. Mul ti dintre cei chema ti s a e conlucr atori cu Domnul nu s i-au nv a tat meseria. Ei L-au dezonorat pe R ascump ar atorul lor, intrnd n lucrarea Sa f ar a a avea preg atirea necesar a. Sunt unii care, obosi ti 83

84

Slujitorii Evangheliei

de cunoa sterea supercial a pe care lumea o nume ste ranament, au mers n cealalt a extrem a, s i nc a una pe ct de necugetat a, pe att de d aun atoare. Ei au refuzat s a accepte acea educa tie s i acel ranament pe care Hristos dore ste s a le aib a copiii S ai. Pastorul trebuie s a- si aduc a aminte c a el este un educator s i c a, dac a manierele s i vorbirea lui sunt aspre s i necultivate, cei care au mai pu tin a cunoa stere s i vor urma exemplul lui. experien ta Cunoa sterea supercial a Un pastor tn ar nu ar trebui s a e mul tumit cu o cunoa stere supercial a a adev arului, deoarece nu s tie unde i se poate cere s a m arturiseasc a pentru Dumnezeu. Mul ti vor nevoi ti s a stea n fa ta regilor s i a nv a ta tilor p amntului, ca s a r aspund a pentru credin ta lor. Cei care au doar o n telegere supercial a a adev arului nu au reu sit s a devin a lucr atori care n-au de ce s a le e ru sine. Ei se vor ncurca s i nu vor n stare s a prezinte Scripturile cu claritate. Este un fapt demn de plns c a progresul lucr arii este mpiedicat din cauza lipsei de lucr atori educa ti. Multora le lipsesc calit a ti morale s i intelectuale. Ei nu- si solicit a mintea s i nu caut a n adncuri comoara ascuns a. Pentru , ei ob c a iau doar ce g asesc la suprafa ta tin numai acea cunoa stere . care se poate g asi la suprafa ta Oare cred ace sti oameni c a, dac a au neglijat s a se instruiasc as i s a [94] se educe pentru lucrare, vor capabili s a ocupe o pozi tie important a, atunci cnd se vor aa sub presiunea circumstan telor? si imagineaz a ei c a pot ni ste unelte perfec tionate n mna lui Dumnezeu pentru salvarea de suete, dac a nu au folosit ocaziile a sezate la dispozi tia lor, ca s a se preg ateasc a pentru lucrare? Cauza lui Dumnezeu cere oameni cu o preg atire multilateral a, care pot concepe planuri, pot zidi s i pot organiza. Iar cei care pre tuiesc oportunit a tile s i posibilit a tile lucr arii pentru acest timp vor c auta s a dobndeasc a, printr-un studiu st aruitor, toat a cunoa sterea pe care o pot primi din Cuvnt, spre a o folosi n slujirea suetelor nevoia se s i bolnave de p acat. Un pastor nu ar trebui s a cread a niciodat a c a a nv a tat sucient s i c a de acum si poate mic sora eforturile. Educa tia lui trebuie s a continue de-a lungul ntregii vie ti. El trebuie s a nve te n ecare zi, folosind cuno stin tele ob tinute.

Caut a s a te nf a ti sezi naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat

85

Cei care se preg atesc pentru lucrarea de slujire pastoral a s a nu uite niciodat a c a preg atirea inimii este cea mai important a dintre toate. Nici o cultur a intelectual a sau teologic a nu poate lua locul acestei preg atiri. nainte ca lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu s a poat a lumina prin el n ntuneric, razele str alucitoare ale Soarelui Neprih anirii trebuie s a lumineze mai nti n inima lucr atorului s i s a-i cur a teasc a via ta. ***** n timpul nop tii mi-au fost ar atate multe situa tii s i mi-au fost descoperite cu claritate multe aspecte legate de lucrarea pe care trebuie s a o facem pentru St apnul nostru, Domnul Isus Hristos. Aceste cuvintele au fost rostite de Cineva cu autoritate s i voi ncerca s a repet pe scurt instruc tiunile primite cu privire la lucrarea noastr a. Solul ceresc a spus: Lucrarea pastoral a devine tot mai slab a, deoarece oamenii si asum a responsabilitatea predic arii f ar a s a dobndeasc a preg atirea [95] necesar a pentru aceast a activitate. Mul ti au f acut o gre seal a prin faptul c a au primit acreditarea. Ei vor trebui s a se apuce de o munc a pentru care sunt mai potrivi ti dect pentru predicarea Cuvntului. Ace sti lucr atori sunt pl ati ti din zecime, dar eforturile lor sunt slabe s i nu ar trebui s a e pl ati ti n continuare din aceste fonduri. Lucrarea pastoral a si pierde caracterul sfnt n multe feluri. Cei care sunt chema ti n slujba Cuvntului trebuie s a e ni ste lucr atori con stiincio si, cu sacriciu de sine. Dumnezeu cheam a oameni care n teleg c a trebuie s a depun a un efort st aruitor, oameni care , cu zel, cu spirit de prevedere s s a lucreze cu inteligen ta i compe , manifestnd atributele caracterului lui Hristos. Cei angaja ten ta ti n n mod continuu. Ei ar trebui lucrare ar trebui s a creasc a n ecien ta serioas s a aib a o dorin ta a de a- si dezvolta capacit a tile, s tiind c a, f ar a o continu a cre stere a rezervelor de har, vor slabi. Ace sti lucr atori trebuie s a caute s a ob tin a rezultate tot mai mari. Dac a lucr atorii , se vor vedea roade. Multe suete no stri vor tr ai aceast a experien ta vor c stigate la adev ar. *****

86

Slujitorii Evangheliei

Idealul lui Dumnezeu pentru copiii S ai este mai nalt dect cel mai nalt gnd omenesc. Evlavia asem anarea cu Dumnezeu este tinta ce trebuie atins a. Aici, studentului i este deschis a o cale de progres continuu. El are de realizat un obiectiv, are de atins un standard care include tot ce este bun, curat s i nobil. El va nainta ct n orice domeniu al adev mai repede cu putin ta aratei cunoa steri. [96] Education, 18.

Colportajul ca mijloc de educa tie pentru lucrarea pastoral a


Una dintre cele mai bune c ai prin care tinerii se pot preg ati pentru lucrarea pastoral a este activitatea n domeniul colportajului. Este bine ca ei s a mearg a n sate s i ora se pentru a vinde c ar ti care con tin adev arul pentru timpul nostru. n aceast a lucrare vor g asi ocazii de a adresa cuvintele vie tii, iar semin tele adev arului, pe care le-au sem anat ei, vor r as ari s i vor aduce roade. Cunoscnd diferi ti oameni pe s i prezentndu-le publica tiile noastre, ei vor c stiga o experien ta care nu o pot c stiga prin predicare. Dac a tinerii se angajeaz a n lucrarea de colportaj, plini de o do erbinte de a-i salva pe semenii lor, eforturile lor vor avea ca rin ta rezultat un seceri s pentru Domnul. Prin urmare, este bine ca tinerii s a mearg a s a lucreze ca misionari, s a propov aduiasc a adev arul, rugndu-se nencetat pentru o lumin a tot mai mare s i pentru c al auzirea Duhului Sfnt, ca s a poat as ti cum s a le adreseze cuvinte potrivite celor obosi ti. S a foloseasc a orice ocazie de a face bine, amintindu- si c a ndeplinesc o lucrare pentru Domnul. ***** To ti cei care doresc s a aib a ocazia de a face o adev arat a lucrare pastoral as i care se consacr a f ar a rezerve lui Dumnezeu vor g asi n colportaj ocazii favorabile de a vorbi despre multe lucruri care au leg atur a cu via ta ve snic a viitoare. Experien ta c stigat a n felul acesta va de cea mai mare valoare pentru cei care se preg atesc pentru lucrarea de slujire pastoral a. Prezen ta s i c al auzirea Duhului Sfnt al lui Dumnezeu i preg atesc pe lucr atori, b arba ti s i femei, s a devin a p astori ai turmei lui [97] Dumnezeu. Atunci cnd cultiv a gndul c a Hristos este tovar as ul lor, vor sim ti o bucurie sfnt as i plin a de or n mijlocul tuturor experien telor dicile s i al tuturor ncerc arilor. Ei vor nv a ta s a se roage n timp ce lucreaz a. Vor educa ti s a e r abd atori, buni, plini 87

88

Slujitorii Evangheliei

s de bun avoin ta i dispu si s a ofere ajutor. Ei vor manifesta adev arata amabilitate cre stin a, amintindu- si f ar a ncetare c a Domnul Hristos, minte aspre s tovar as ul lor, nu poate aproba cuvinte sau sim ta i nepoliticoase. Cuvintele lor vor curate. Puterea vorbirii va considerat a un talant pre tios, care le-a fost ncredin tat pentru a ndeplini o lucrare sfnt as i nobil a. Slujitorul lui Dumnezeu va nv a ta cum s a-L reprezinte pe nso titorul lui divin, cu care este asociat. El va ar ata respect s i supunere de acest Tovar fa ta as sfnt s i nev azut, pentru c a el poart a jugul S au s i s nva ta a mplineasc a voia Sa curat as i sfnt a. Cei care au ncredere n acest Ajutor divin se vor dezvolta. Ei vor nzestra ti cu puterea de a mbr aca solia adev arului n cuvinte frumoase.Testimonies for the Church 6:322. ***** Continua ti, tineri, s a-L cunoa ste ti pe Domnul s i ve ti s ti c a El se ive ste ca zorile dimine tii (Osea 6, 3). C auta ti f ar a ncetare s a v a dezvolta ti. Str adui ti-v a cu seriozitate s a ave ti o p art as ie strns a cu R ascump ar atorul vostru. Tr ai ti prin credin ta n Hristos. ndeplini ti lucrarea pe care a ndeplinit-o El. Tr ai ti spre a salva suetele pentru care El s i-a dat via ta. ncerca ti pe toate c aile s a-i ajuta ti pe aceia cu care veni ti n leg atur a... Vorbi ti despre Fratele vostru mai mare, care tur tur va des avr si educa tia voastr a, oferindu-v a nv a ta a peste nv a ta a, porunc a peste porunc a, pu tin aici, pu tin acolo. O leg atur a apropiat a cu Acela care S-a d aruit pe Sine ca jertf a pentru a salva o lume ce [98] piere v a va face s a ti ni ste lucr atori buni. Idem, 416.

Studiul bibliei, necesar pentru a ecien ti


Tinerii care doresc s a se dedice lucr arii pastorale sau care deja au f acut aceasta ar trebui s a se familiarizeze cu ecare detaliu al istoriei profetice s i cu ecare lec tie prezentat a de Domnul Hristos. Printr-o exercitare sus tinut a, mintea devine puternic a, vast as i ascu tit a. Ea trebuie e s a lucreze, e s a sl abeasc a. Mintea trebuie antrenat a s a gndeasc a mereu, altfel si va pierde ntr-o mare m asur a capacitatea. Tn arul pastor s a se lupte s a n teleag a subiectele dicile aate n Cuvntul lui Dumnezeu s i intelectul lui va stimulat pe deplin. marile adev n timp ce studiaz a cu aten tie s i perseveren ta aruri din Scripturi, el va deveni capabil s a prezinte predici n care se va aa un mesaj direct s i bine denit s i care i vor ajuta pe ascult atorii lui s a aleag a calea cea dreapt a. Pastorul care ndr azne ste s a prezinte adev arul, n timp ce el de tine doar o cunoa stere vag a a Cuvntului lui Dumnezeu, l ntristeaz a pe Duhul Sfnt. Dar cel care ncepe cu o cunoa stere mai mic as i le spune altora ce s tie, c autnd n acela si timp s a cunoasc a mai mult, va ajunge s a e preg atit pentru a ndeplini o lucrare mai mare. Cu ct adun a mai mult a lumin a n suetul lui, cu att va n stare s a le mp art as easc a altora o iluminare divin a mai mare. n lucrarea de slujire pastoral a nu este nevoie de sl abiciune. Solia adev arului pe care o vestim noi este atotputernic a. Dar mul ti pastori nu- si pun mintea la lucru pentru a studia lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. Dac a doresc s a aib a putere n activitatea lor de slujire s i care s s a c stige o experien ta a-i fac a n stare s a i ajute pe al tii, ace sti pastori trebuie s a nving a obiceiul indolen tei n ce prive ste gndirea. Dac a pastorii se vor dedica studiului Scripturilor cu toat a inima, vor [99] primi o putere nou a. Cnd suetul l caut a pe Dumnezeu, un element divin se une ste cu efortul omenesc s i inima n care se a a o dorin ta arz atoare poate spune: Da, suete, ncrede-te n Dumnezeu, c aci de la El mi vine n adejdea (Psalmii 62, 5). Pastorii care doresc s a lucreze ecient pentru mntuirea oamenilor trebuie s a e ni ste cercet atori ai Bibliei s i ni ste oameni ai 89

90

Slujitorii Evangheliei

rug aciunii. A neglijent n ce prive ste studiul Cuvntului, n timp ce ncerci s a-i nve ti pe al tii, este un p acat. Cei care n teleg valoarea suetelor si dau seama c a sunt implicate interese prea mari pentru a ndr azni s a e neglijen ti cu privire la progresul lor n cunoa sterea spiritual a. Ace sti pastori alearg a la cet a tuia adev arului, unde pot obs tine n telepciune, cuno stin ta i putere pentru ndeplinirea lucr arilor lui Dumnezeu. Ei nu vor r amne lipsi ti de acea ungere cereasc a. Dac a face din Cuvntul lui Dumnezeu tovar as ul lui permanent, lucr atorul dobnde ste o abilitate mai mare de a lucra. El progreseaz a continuu n cunoa stere s i devine tot mai capabil s a-L reprezinte pe s Hristos. El este nt arit n credin ta i le poate prezenta celor necredincio si o dovad a a plin at a tii harului s i a iubirii care sunt n Hristos. Mintea lui este un tezaur din care poate scoate cele necesare pentru mplinirea nevoilor altora. Prin lucrarea Duhului Sfnt, adev arul este ntip arit n mintea lui, iar cei c arora le transmite adev arul s i pentru care va trebui s a dea socoteal a ntr-o zi sunt binecuvnta ti ntr-o mare m asur a. Cel care se preg ate ste n felul acesta pentru lucrarea de p astorire este ndrept a tit s a primeasc a r asplata f ag aduit a acelora care i ntorc pe mul ti la neprih anire. Lectura c ar tilor care trateaz a subiectul credin tei noastre s i citirea argumentelor expuse n scrierile altora constituie un ajutor important [100] s i excelent, dar acestea nu-i vor conferi min tii cea mai mare putere. Cea mai bun a carte din lume pentru ob tinerea culturii intelectuale este Biblia. Studiul ei solicit a mintea, dezvolt a memoria s i ascute intelectul mai mult ca studiul tuturor celorlalte subiecte pe care le cuprinde lozoa omeneasc a. Marile subiecte prezentate de ea, simplitatea plin a de demnitate cu care sunt tratate aceste subiecte, lumina oferit a cu privire la marile probleme ale vie tii nt aresc s i dezvolt a capacitatea de n telegere. n marele conict care se a a n fa ta noastr a, cel care dore ste s a de Hristos trebuie s r amn a loial fa ta a p atrund a dincolo de opiniile s i doctrinele omene sti. Solia mea c atre pastori, tineri sau vrstnici, este aceasta: Respecta ti cu stricte te orele dedicate rug aciunii, studiului Bibliei s i cercet arii de sine. Rezerva ti o parte a ec arei zile pentru studiul Scripturilor s i pentru comuniunea cu Dumnezeu. Numai El poate s a v a dea aspira tii nobile, numai El poate modela caracterul vostru pentru a deveni asemenea celui divin. Apropia ti-v a de El n rug aciune st aruitoare, iar El v a va umple inima cu scopuri nalte s i

Studiul bibliei, necesar pentru a ecien ti

91

profund snte s i cu o dorin ta as i erbinte dup a cur a tia s i claritatea gndirii. ***** O cunoa stere adev arat a a Bibliei poate ob tinut a numai cu ajutorul acelui Duh prin care a fost dat Cuvntul. Iar pentru a ob tine aceast a cunoa stere, trebuie s a o tr aim. Trebuie s a respect am tot ce ne porunce ste Cuvntul lui Dumnezeu. S a cerem tot ce ne f ag aduie ste. Via ta pe care o prezint a Cuvntul este via ta pe care trebuie s ao tr aim, prin puterea lui. Biblia poate studiat a ecient numai dac a [101] este abordat a n felul acesta.Education, 189.

Pastorii tineri s a lucreze cu pastorii mai n vrst a


n preg atirea pentru lucrarea de slujire pastoral a, tinerii ar trebui s a e asocia ti cu pastorii mai n vrst a. Cei care au c stigat n slujire trebuie s experien ta a-i ia cu ei pe lucr atorii tineri s i f ar a s experien ta i s a lucreze mpreun a n cmpul de seceri s, nv a tndu-i s cum s a aib a succes n convertirea suetelor. Cu bun avoin ta i dragoste, ace sti lucr atori mai vrstnici trebuie s a-i ajute pe cei tineri s a se preg ateasc a pentru lucrarea la care i-ar putea chema Domnul. Iar tinerii care se preg atesc trebuie s a respecte sfatul ndrum atorilor lor, cinstindu-le devotamentul s i aducndu- si aminte c a anii lor de munc a le-au dat n telepciune. Apostolul Petru adreseaz a bisericii s i conduc atorilor conferin tei un sfat n telept, n cuvintele urm atoare: P astori ti turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastr a, nu de sil a, ci de bun avoie, dup a voia lui Dumnezeu, nu pentru un c stig mr sav, ci cu lep adare de sine. Nu ca s i cum a ti st apni peste cei ce v-au c azut la mp ar teal a, ci f acndu-v a pilde turmei. Si cnd Se va ar ata P astorul cel mare, ve ti c ap ata cununa, care nu se poate ve steji, a slavei. Tot a sa s i voi, tinerilor, ti supu si celor b atrni. Si to ti n leg aturile voastre, s a ti mpodobi ti cu smerenie. C aci Dumnezeu st a mpotriva celor mndri, dar celor smeri ti le d a har (1 Petru 5, 2-5). Lucr atorii mai vrstnici s a e ni ste educatori, p astrndu-se ei n si si sub disciplina lui Dumnezeu. Tinerii s a simt a c a este privilegiul lor s a studieze sub ndrumarea unor lucr atori mai vrstnici s i s a [102] poarte orice povar a pe care tinere tea s i experien ta lor i vor face n stare s a o poarte. A sa i-a educat Ilie pe tinerii poporului Israel n s colile profe tilor, iar tinerii de ast azi trebuie s a benecieze de o instruire asem an atoare. Nu este posibil s a-i sf atuie sti pe tineri cum s a ac tioneze n ecare situa tie specic a, dar ei trebuie s a e instrui ti cu credincio sie de lucr atorii mai n vrst as i nv a ta ti s a priveasc a la Acela care este autorul s n permanen ta i des avr sitorul credin tei noastre. 92

Pastorii tineri s a lucreze cu pastorii mai n vrst a

93

Apostolul Pavel a n teles importan ta educ arii lucr atorilor mai tineri. Dup a ce au ncheiat o c al atorie misionar a, Pavel s i Barnaba s-au ntors pe acela si traseu s i au vizitat bisericile pe care le ntemeiaser a, alegnd oamenii pe care i-au putut asocia cu ei pentru a-i instrui n vederea lucr arii de propov aduire a Evangheliei. Pavel a f acut din educarea tinerilor n vederea predic arii Evangheliei o parte integrant a a lucr arii lui. I-a luat pe tineri cu el n c al atoriile misionare s i n felul acesta ei au c stigat o experien ta care, mai trziu, i-a f acut capabili s a ocupe pozi tii de r aspundere. Dup a ce s-a desp ar tit de ei, apostolul Pavel a continuat s a p astreze leg atura cu activitatea lor, iar scrisorile lui c atre Timotei s i Tit dovedesc ct de profund a era dorin ta lui ca ei s a aib a succes. Si ce-ai auzit de la mine, n fa ta multor martori, ncredin teaz a la oameni de ncredere, care s a e n stare s a nve te s i pe al tii (2 Timotei 2, 2). Acest aspect al activit a tii apostolului Pavel le ofer a pastorilor din ndeplinesc zilele noastre o lec tie important a. Pastorii cu experien ta o lucrare nobil a cnd, n loc de a ncerca s a poarte ei n si si toate poverile, i instruiesc pe cei mai tineri s i a saz a poverile pe umerii lor. Este dorin ta lui Dumnezeu ca aceia care au c stigat experien ta n lucrarea Lui s a-i instruiasc a pe tineri n vederea slujirii. Lucr atorul mai tn ar nu trebuie s a ajung a a sa de acaparat de ideile s i opiniile celui care r aspunde de ndrumarea lui, nct s a- si piard a personalitatea. El nu trebuie s a- si piard a identitatea, conformndu-se [103] p arerilor celui care l instruie ste ntr-o asemenea m asur a, nct s a nu ndr azneasc a a- si exercita propria judecat a, s i f acnd doar ce i se spune, f ar a a lua n considerare propria n telegere cu privire la ce este corect sau gre sit. El are privilegiul de a nv a ta singur de la tor. Dac Marele nv a ta a cel care este asociat cu el n lucrare urmeaz a o cale care nu se a a n armonie cu un A sa a zis Domnul, s a nu discute despre aceasta cu persoane aate n afara cercului pastoral, ci s a mearg a la superiorul s au din conducere s i s a-i prezinte situa tia, exprimndu- si p arerea f ar a re tineri. n felul acesta, cel ce poate o binecuvntare pentru nv torul lui. El trebuie s nva ta a ta a- si ndeplineasc a datoria cu credincio sie. Dumnezeu nu l va considera f ar a vin a dac a este de acord cu o cale gre sit a, indiferent ct de mare ar putea inuen ta sau responsabilitatea celui care merge pe aceast a cale.

94

Slujitorii Evangheliei

Tinerii vor ndemna ti s a intre n leg atur a cu b atrnii purt atori ai stindardului, ca s a poat a nt ari ti s i nv a ta ti de ace sti lucr atori credincio si, care au trecut prin attea lupte s i c arora Dumnezeu le-a vorbit adesea prin m arturiile Duhului S au, ar atndu-le calea dreapt a s i condamnnd gre seala. Cnd se ivesc pericole care pun la ncercare credin ta poporului lui Dumnezeu, ace sti pionieri ai lucr arii trebuie s a- si relateze experien tele din trecut, cnd adev arul a fost contestat n perioade de criz a asem an atoare s i cnd au fost introduse idei ciudate, care nu veneau de la Dumnezeu. Ast azi, Satana caut a ocazii de a d arma pietrele de hotar ale adev arului, monumentele ridicate de-a lungul drumului parcurs pn a n prezent, iar noi avem nevoie de experien ta lucr atorilor vrstnici, care s i-au zidit casa pe stnca de adev puternic as i au r amas statornici n loialitatea lor fa ta ar att [104] pe vreme bun a, ct s i pe vreme rea.

Pastorul tn ar
Tinerii trebuie s a intre n lucrarea de slujire pastoral a ca ni ste conlucr atori cu Isus, mp art as ind via ta Sa de renun tare s i sacriciu de sine s i dnd glas cuvintelor Domnului: Eu nsumi M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar (Ioan 17, 19). Dac a se vor supune lui Dumnezeu, El i va folosi, ajutndu-i s a aduc a la ndeplinire planul S au de salvare a suetelor. Tn arul care a intrat n lucrarea de slujire pastoral a s a e cinstit cu sine nsu si s i s a se gndeasc a serios la chemarea lui, hot arndu-se s a- si dedice timpul, puterea s i inuen ta pentru lucrare, pe deplin con stient de condi tiile n care i sluje ste R ascump ar atorului. Vechii purt atori de stindard cad, iar tinerii trebuie s a e preg ati ti s a ocupe locurile r amase goale, pentru ca solia s a poat a propov aduit a n continuare. Lupta hot art a trebuie extins a. Cei care se bucur a de tinere te s i putere trebuie s a mearg a n locurile ntunecate ale suetele care pier. Dar mai p amntului, pentru a chema la poc ain ta nti ei trebuie s a- si cur a teasc a templul suetului de orice ntinare s i s a-L a seze pe Hristos pe tronul inimii lor. Fii cu luare aminte Fiec arui tn ar care se angajeaz a n lucrarea de slujire pastoral a i sunt adresate cuvintele pe care apostolul Pavel i le-a scris lui Timotei: turii (1 Timotei Fii cu luare aminte asupra ta nsu ti s i asupra nv a ta 4, 16). Expresia asupra ta nsu ti trebuie s a e n aten tia noastr a n primul rnd. Mai nti consacra ti-v a pe voi n siv a Domnului pentru cur a tire s i sn tire. Un exemplu evlavios va spune mai mult , nenso n favoarea adev arului dect cea mai mare elocven ta tit a de bine ordonat o via ta a. Aprinde ti candela suetului s i umple ti-o cu uleiul Duhului. C auta ti s a primi ti de la Hristos acel har s i acea [105] claritate a gndirii care v a vor face n stare s a ndeplini ti o activitate plin a de succes. nv a ta ti de la El ce nseamn a a lucra pentru aceia pentru care s i-a dat via ta. 95

96

Slujitorii Evangheliei

tur Fii cu luare aminte mai nti la tine nsu ti s i apoi la nv a ta a. Nu l asa ca inima ta s a ajung a mpietrit a de p acat. Cerceteaz a- ti cu aten tie comportamentul s i obiceiurile. Compar a-le cu lucrurile scrise n Cuvntul lui Dumnezeu s i apoi ndep arteaz a din via ta ta orice de sine. ngenuncheaz obicei gre sit s i orice ng aduin ta a naintea lui Dumnezeu s i roag a-L s a- ti dea n telegerea Cuvntului S au. Asigur ate c as tii care sunt adev aratele principii ale adev arului, iar atunci cnd te vei confrunta cu mpotrivitorii, nu vei l asat s a depinzi de puterile proprii, ci ngerii lui Dumnezeu vor de partea ta, pentru a te ajuta s a r aspunzi la orice ntrebare care ti-ar putea adresat a. P astreaz a leg atura cu Isus zi de zi s i atunci cuvintele tale s i exemplul puternic t au vor avea o inuen ta a spre bine. Nici o scuz a pentru ignoran ta Unii dintre cei care se angajeaz a n lucrarea de slujire pastoral a nu n teleg responsabilitatea pe care o implic a aceast a activitate. Ei au ni ste idei gre site cu privire la calicarea unui pastor. Ei cred c a preg atirea pentru lucrarea de p astorire necesit a doar un studiu pu tin mai atent al s tiin tei sau al Cuvntului lui Dumnezeu. Unii dintre cei care predic a adev arul prezent sunt a sa de decitari n cunoa sterea Bibliei, nct le este greu s a citeze corect din memorie un text din Scriptur a. Prin faptul c a gre sesc mereu ntr-un mod stngaci, ei p ac atuiesc mpotriva lui Dumnezeu. Ei denatureaz a Scripturile s i fac Biblia s a spun a lucruri care nu sunt scrise n ea. Unii cred c a, dac a omul are Duhul Sfnt, o educa tie sau o cunoa s prea mare. Dar tere cuprinz atoare a Scripturilor nu are o importan ta [106] Dumnezeu nu trimite niciodat a Duhul S au pentru a aproba ignoran ta. Poate c a Dumnezeu are mil as i i binecuvnteaz a pe cei care sunt ntr-o situa tie n care le este imposibil s a ob tin a o educa tie, iar uneori binevoie ste s a fac a n a sa fel, nct puterea Sa s a e des avr sit a n sl abiciunea lor. Dar aceste persoane au datoria de a studia Cuvntul S au. Lipsa unor cuno stin te n domeniul s tiin tei nu este nici o scuz a pentru neglijarea studiului Bibliei, deoarece cuvintele Inspira tiei sunt a sa de simple, nct chiar s i cel nenv a tat le poate n telege.

Pastorul tn ar

97

R aspl atirea ospitalit a tii Pastorii tineri ar trebui s a se fac a folositori oriunde se a a. Cnd i viziteaz a pe oameni acas a, ei nu trebuie s a stea degeaba, nef acnd nici un efort pentru a-i ajuta pe cei de ospitalitatea c arora se bucur a. Obliga tiile sunt reciproce. Dac a pastorul beneciaz a de ospitalitatea prietenilor, datoria lui este s a r aspund a la bun avoin ta lor printr-un comportament care exprim a aten tie s i considera tie. Gazda poate o persoan a ocupat a, care munce ste din greu. Manifestnd dispozi tia de a ajuta, nu doar a steptnd s a e servit, ci servindu-i la rndul lui pe al tii, adesea, pastorul poate c stiga inima oamenilor s i poate deschide o cale pentru primirea adev arului. Dragostea de comoditate s i, a s putea spune, lenea fac o persoan a s a e nepotrivit a pentru a pastor. Cei care se preg atesc s a se angajeze n lucrarea de slujire pastoral a ar trebui s a nve te s a ndeplineasc a o munc a zic a grea, iar dup a aceea vor mai capabili s a desf as oare o munc a intelectual a grea. Tinerii s a- si stabileasc a ni ste pietre de hotar bine denite, dup a . Cnd vin situa care s a se poat a orienta n situa tii de urgen ta tii de zic criz a, care solicit a o for ta a bine dezvoltat as i o gndire practic a puternic as i limpede, cnd trebuie s a e ndeplinit a o lucrare dicil a, [107] n care ecare efort este hot artor, cnd se ivesc dicult a ti care pot tratate doar printr-o n telepciune cereasc a, atunci tn arul care a nv a tat s a nving a greut a tile prin munc a st aruitoare poate r aspunde la chemarea de a lucr ator. ***** Necesitatea statorniciei n Epistola lui Pavel c atre Timotei sunt multe lec tii pe care pastorul tn ar trebuie s a le nve te. B atrnul apostol l-a ndemnat pe . lucr atorul mai tn ar s a n teleag a necesitatea statorniciei n credin ta ti aduc aminte, scria el, s a n ac arezi darul lui Dumnezeu, care este n tine prin punerea minilor mele. C aci Dumnezeu nu ne-a . S dat un duh de fric a, ci de putere, de dragoste s i de chibzuin ta a nu- ti e ru sine dar de m arturisirea Domnului nostru, nici de mine, ntemni tatul Lui. Ci sufer a mpreun a cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.

98

Slujitorii Evangheliei

Apostolul Pavel l ruga st aruitor pe Timotei s a- si aduc a aminte c a fusese chemat cu o chemare sfnt a s a propov aduiasc a puterea Aceluia care a adus la lumin a via ta s i neputrezirea, prin Evanghelie, al c arei propov aduitor s i apostol, declara el, am fost pus eu tor al neamurilor. Si s i nv a ta din pricina aceasta suf ar aceste lucruri, dar nu mi-e ru sine, c aci s tiu n cine am crezut. Si sunt ncredin tat c a El are putere s a p azeasc a ce I-am ncredin tat pn a n ziua aceea (2 Timotei 1, 6-12). Indiferent de situa tia n care s-a aat n fa ta fariseilor ncrunta ti sau a autorit a tilor romane, n fa ta gloatei furioase din Listra sau n prezen ta p ac ato silor condamna ti din nchisoarea macedonean a, [108] indiferent dac a s-a confruntat cu marinarii lovi ti de panic a de pe vasul naufragiat sau a stat singur n fa ta lui Nero, plednd pentru , apostolului Pavel lui nu i-a fost niciodat propria via ta a ru sine de cauza pe care o sus tinea. Marele s i unicul scop al vie tii lui de cre stin era s a-I slujeasc a Aceluia al c arui Nume l tratase cndva cu dispre ts i nici o mpotrivire sau persecu tie nu a fost n stare s a-l abat a de la acest scop. Credin ta lui, forticat a prin efort s i cur a tit a prin sacriciu, l sus tinea s i l nt area. Tu dar, copilul meu, a continuat Pavel, nt are ste-te n harul care este n Hristos Isus. Si ce-ai auzit de la mine, n fa ta multor martori, ncredin teaz a la oameni de ncredere, care s a e n stare s a nve te s i pe al tii. Sufer a mpreun a cu mine, ca un bun osta s al lui Hristos (2 Timotei 2, 1-3). Adev aratul slujitor al lui Dumnezeu nu va evita greut a tile sau responsabilitatea. Cel ce caut a cu sinceritate puterea divin a din Izvorul care nu seac a niciodat a va primi puterea care l va face n stare s a ntmpine s i s a biruie orice ispit as i s a ndeplineasc a ndatoririle pe care Dumnezeu le a saz a asupra lui. Natura harului pe care l prime ste el i m are ste capacitatea de a-L cunoa ste pe Dumnezeu s i pe Fiul erbinte de a face o lucrare S au. Suetul lui este plin de o dorin ta bun a pentru Domnul. Si pe m asur a ce nainteaz a pe calea credin tei, el devine puternic n harul care este n Hristos Isus. Acest har l face n stare s a e un martor credincios al lucrurilor pe care le-a auzit. El nu dispre tuie ste s i nici nu neglijeaz a cuno stin ta pe care a unor primit-o de la Dumnezeu, ci le ncredin teaz a aceast a cuno stin ta pe al oameni credincio si, care, la rndul lor, i nva ta tii.

Pastorul tn ar

99

n aceast a ultim a epistol a c atre Timotei, apostolul Pavel nal ta n fa ta tn arului lucr ator un ideal nalt, ar atndu-i ndatoririle care i revin n calitate de slujitor al lui Hristos. Caut a s a te nf a ti sezi [109] naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat, scria apostolul, ca un lucr ator care n-are de ce s a-i e ru sine, s i care mparte drept Cuvntul adev arului. Fugi de poftele tinere tii, s i urm are ste neprih anirea, credin ta, dragostea, pacea, mpreun a cu cei ce cheam a pe Domnul dintr-o inim a curat a. Fere ste-te de ntreb arile nebune s i nefolositoare, c aci s tii c a dau na stere la certuri. Si robul Domnului nu trebuie s a se certe, ci s a e blnd cu to ti, n stare s a nve te pe to ti, plin r de ng aduin ta abd atoare, s a ndrepte cu blnde te pe potrivnici, n n adejdea c a Dumnezeu le va da poc ain ta, ca s a ajung a la cuno stin ta adev arului (2 Timotei 2, 15.22-25).The Acts of the Apostles, [110] 499-502. [111]

100

Slujitorii Evangheliei

Capitolul 4 Calic arile necesare

Consacrarea
Pentru ca o persoan a s a e un pastor plin de succes, este esen tial s a de tin a ceva mai mult dect o cunoa stere teoretic a. Cel care lucreaz a pentru suete are nevoie de consacrare, integritate, inteli , h gen ta arnicie, energie s i tact. Dac a de tine aceste calit a ti, nimeni nu poate inferior, dimpotriv a, o astfel de persoan a va avea o inuen ta impresionant a spre bine. ***** Domnul Hristos a renun tat la dorin tele s i preferin tele proprii, de misiunea Sa. El a subordonat totul supunndu-le cu stricte te fa ta lucr arii pe care venise s a o aduc a la ndeplinire n lumea aceasta. n tinere te, cnd mama Sa L-a g asit n s coala rabinilor s i I-a spus: Fiule, pentru ce Te-ai purtat a sa cu noi? Iat a c a tat al T au s i eu Te-am c autat cu ngrijorare, El a r aspuns: De ce M-a ti c autat? Oare nu s tia ti c a trebuie s a u n casa Tat alui Meu? (Luca 2, 48.49), iar acest r aspuns este nota dominant a a ntregii Sale vie ti s i activit a ti. Acela si devotament, aceea si consacrare s i aceea si supunere fa ta de cerin tele Cuvntului lui Dumnezeu, care s-au eviden tiat n via ta lui Hristos, trebuie s a se vad as i la slujitorii S ai. El s i-a p ar asit s [112] c aminul n care avea siguran ta i pace, a l asat slava pe care o avea la Tat al nainte de ntemeierea lumii, a renun tat la pozi tia Sa pe tronul universului s i a venit s a sufere, ca om supus ispitelor, s a tr aiasc a n singur atate, s a semene cu lacrimi semin tele vie tii s i s a le ude cu sngele S au, v arsat pentru o lume pierdut a. Slujitorii S ai trebuie s a mearg a s a semene semin tele adev arului n acela si fel. Cnd a fost chemat s a devin a un sem an ator al semin telor adev arului, lui Avraam i s-a poruncit: Ie si din tara ta, din rudenia ta s i din casa tat alui t au, s i vino n tara pe care ti-o voi ar ata (Geneza 12, 1). El. . . a ascultat s i a plecat f ar a s as tie unde se duce (Evrei 11, 8), ca purt ator al luminii lui Dumnezeu, pentru a p astra memoria Numelui S au pe p amnt. El s i-a p ar asit tara, c aminul, rudele s i toate 102

Consacrarea

103

leg aturile sociale pl acute din via ta lui p amnteasc a, pentru a deveni un peregrin s i un str ain. Tot a sa apostolul Pavel, n timp ce se ruga n templul din Ierusalim, a primit solia: Du-te, c aci te voi trimite departe la neamuri (Faptele Apostolilor 22, 21). Prin urmare, to ti cei care sunt chema ti s a I se al ature lui Hristos trebuie s a lase totul, ca s a-L urmeze. Ei trebuie s a rup a vechile rela tii sociale, s a renun te la planurile vie tii s i s a abandoneze speran tele p amnte sti. Semin tele adev arului trebuie s a e sem anate cu trud as i lacrimi, n solitudine s i cu sacriciu. Cei care se consacr a lui Dumnezeu cu trupul, suetul s i mintea lor vor primi continuu o nou a nzestrare cu putere zic a, mintal as i spiritual a. Resursele inepuizabile ale cerurilor se a a la dispozi tia din via lor. Hristos le d a suarea Duhului S au s i via ta ta Sa. Duhul Sfnt si pune la lucru cele mai nalte energii spre a lucra n inim a s i n minte. Harul lui Dumnezeu m are ste s i nmul te ste capacit a tile lor s i ecare nsu sire des avr sit a a naturii divine i ajut a n lucrarea de salvare a suetelor. Prin cooperarea cu Hristos, ei sunt f acu ti [113] des avr si ti n El s i, n ciuda sl abiciunii lor omene sti, sunt nzestra ti cu puterea de a ndeplini lucr arile Celui Atotputernic. Mntuitorul nu va accepta o slujire par tial a. Cel care lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a nve te zi de zi ce nseamn a renun tarea la sine. El trebuie s a studieze Cuvntul lui Dumnezeu spre a-i cunoa ste semnica tia s i spre a respecta preceptele lui. n felul acesta, el poate s a ating a standardul excelen tei cre stine. Zi de zi, Dumnezeu Se ocup a de el, des avr sindu-i caracterul, a sa nct s a reziste n timpul testului nal. Zi de zi, cel credincios constituie un experiment sublim, care se desf as oar a n prezen ta oamenilor s i a ngerilor, ar atnd ce poate face Evanghelia pentru in tele omene sti c azute. Cnd i-a chemat pe ucenicii S ai s a-L urmeze, Domnul Hristos nu le-a oferit nici o perspectiv a ncnt atoare n via ta aceasta. El nu le-a f acut nici o promisiune cu privire la c stig sau la cinstea lumeasc a s i nici ucenicii nu au stabilit vreo condi tie cu privire la ce anume ar trebui s a primeasc a. n timp ce Matei st atea n locul unde se pl ateau taxele, Mntuitorul i-a spus: Vino dup a Mine. Omul acela s-a sculat, s i a mers dup a El (Matei 9, 9). Matei nu a a steptat ca, nainte de a face vreun serviciu pentru Isus, s a cear a un anumit salariu, egal cu venitul ob tinut din vechea lui ocupa tie. F ar a nici o ntrebare sau ezitare, el L-a urmat pe Isus. Pentru el a fost sucient c a avea s a e

104

Slujitorii Evangheliei

cu Mntuitorul, c a putea s a aud a cuvintele Sale s i s a se asocieze cu El n lucrarea Sa. Tot a sa s-a ntmplat s i cu ucenicii chema ti anterior. Cnd Domnul Isus i-a ndemnat s a-L urmeze, Petru s i tovar as ii lui s i-au l asat imediat cor abiile s i n avoadele. Unii dintre ace sti ucenici aveau prieteni care depindeau de ei n ce prive ste ntre tinerea nanciar a, dar, cnd au acceptat invita tia Mntuitorului, ei nu au ezitat, ntrebnd: Cum voi tr ai s i cum mi voi ntre tine familia? Ei au ascultat che[114] marea , iar dup a aceea, cnd Domnul Isus i-a ntrebat: Cnd v-am minte, a trimis f ar a pung a, f ar a traist as i f ar a nc al ta ti dus voi lips a de ceva? ei au putut s a-I r aspund a: De nimic (Luca 22, 35). Ast azi, Mntuitorul ne cheam a n lucrarea Sa a sa cum i-a chemat pe Matei, pe Ioan s i pe Petru. Dac a inima noastr a este impresionat a de iubirea Sa, problema recompensei nu va predomina n mintea noastr a. Ne vom bucura s a m colaboratori cu Domnul Hristos s i nu ne vom teme s a ne ncredem n purtarea Sa de grij a. Dac a vom alege s a depindem de puterea lui Dumnezeu, vom avea o n telegere clar a cu privire la datoria noastr as i vom cultiva aspira tii neegoiste, via ta noastr a va motivat a de un scop nobil, care ne va ridica mai presus de motivele josnice. Mul ti oameni pe care Domnul i-ar putea folosi n lucrarea Sa nu vor auzi vocea Sa mai bine dect oricare altul. Rudele s i prietenii, att de puternic vechile obiceiuri s i leg aturi sociale au o inuen ta a asupra lor, nct Dumnezeu nu le poate oferi prea multe ndrum ari s i nu le poate transmite dect o mic a m asur a a cunoa sterii scopurilor Sale. Domnul ar f acut mult mai mult pentru slujitorii S ai, dac a ar de El s fost pe deplin consacra ti fa ta i ar a sezat slujirea Sa mai presus de rela tia cu rudele s i mai presus de orice leg atur a social a p amnteasc a. Necesitatea unei consacr ari mai profunde mai mare s Timpul n care tr aim cere o ecien ta i o consacrare mai profund a. Strig c atre Dumnezeu: Trimite soli plini de sim mntul responsabilit ta a tii, oameni n a c aror inim a a fost r astignit a egolatria ce st a la temelia tuturor p acatelor, oameni dispu si s a se consacre f ar a nici o re tinere n slujba lui Dumnezeu, al c aror suet de caracterul sfnt al lucr de responsabieste sensibil fa ta arii s i fa ta

Consacrarea

105

litatea chem arii lor, oameni hot ar ti s a nu-I aduc a lui Dumnezeu o [115] jertf a schilodit a, care nu-i cost a nici efort, nici rug aciune. Odat a, ducele de Wellington era prezent n mijlocul unei grupe de cre stini care discutau despre posibilitatea de a avea succes n lucrarea misionar a pentru p agni. Ei l-au rugat pe duce s a le spun a dac a, dup a p arerea lui, asemenea eforturi aveau s ansa de a se dovedi un succes pe m asura cheltuielilor. B atrnul soldat a r aspuns: Domnilor, care sunt ordinele dumneavoastr a de lupt a? Succesul nu este o problem a pe care trebuie s a o discuta ti dumneavoastr a. Dac a eu am citit corect ordinele, ele sun a astfel: Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Domnilor, respecta ti-v a ordinele de lupt a! Fra tii mei, Domnul vine, iar noi trebuie s a depunem toate ener . V giile pentru ndeplinirea lucr arii care ne st a n fa ta a adresez apelul de a v a dedica n totalitate lucr arii. Domnul Hristos s i-a d aruit timpul, suetul s i toat a puterea Sa ca s a lucreze pentru binele s i binecuvntarea omenirii. El a dedicat zile ntregi pentru munc a s i a petrecut nop ti ntregi n rug aciune ca s a poat a nt arit pentru confruntarea cu vr ajma sul s i s a poat a capabil s a-i ajute pe cei care veneau la El pentru vindecare. A sa cum putem urm ari traseul unui pe care o produce, tot a ru dup a linia de verdea ta sa Hristos poate v azut n faptele pline de mil a care au marcat calea Sa la ecare pas. S an atatea a izvort oriunde a mers El, iar fericirea a r amas n toate locurile prin care a trecut El. Domnul a prezentat cuvintele vie tii a sa de simplu, nct s i un copil le-a putut n telege. Tinerii au mp art as it spiritul S au de slujire s i au c autat s a urmeze modelul faptelor Sale pline de mil a, sus tinndu-i pe cei care aveau nevoie de ajutor. Orbii s i surzii s-au bucurat de prezen ta Sa. Cuvintele adresate de El celor . Domnul s ne stiutori s i p ac ato si au fost pentru ei un izvor de via ta i-a s mp ar tit binecuvnt arile din abunden ta i f ar a ncetare. n persoana lui Hristos, Tat al i-a d aruit omului toate bog a tiile adunate n tezaurul [116] ve sniciei. Cei care lucreaz a pentru Dumnezeu ar trebui s a n teleag a ntr-o m asur a la fel de sigur a c a nu- si apar tin lor n si si, ca s i cnd ar fost sigila ti deja cu pecetea lui Dumnezeu. Ei trebuie s a e stropi ti cu sngele jertfei lui Hristos s i, n spiritul unei consacr ari depline, s a e hot ar ti ca, prin harul lui Hristos, s a tr aiasc a asemenea unor jertfe vii. Dar ct de pu tini dintre noi privesc mntuirea celor p ac ato si n

106

Slujitorii Evangheliei

lumina n care este v azut a de Cer ca un plan alc atuit din ve snicie de Dumnezeu! Ct de pu tini dintre noi au inima unit a cu inima R ascump ar atorului n aceast a solemn a lucrare nal a! Abia dac a se de cei manifest a a zecea parte din mila care ar trebui s a existe fa ta nemntui ti. Este nevoie de a sa de mul ti lucr atori s i totu si ct de pu tini simt mpreun a cu Dumnezeu sucient de mult nct s a e totul sau nimic, doar ca s a poat a vedea suetele c stigate pentru Hristos! Cnd era pe punctul de a-l p ar asi pe Elisei, Ilie i-a spus: Cere ce vrei s a- ti fac, nainte ca s a u r apit de la tine. Elisei a r aspuns: Te rog s a vin a peste mine o ndoit a m asur a din duhul t au! (2 Regi 2, 9). Elisei nu a cerut cinste lumeasc a sau un loc printre oamenii mari de pe p amnt. El a dorit nespus de mult o cantitate sporit a din duhul dat aceluia pe care Dumnezeu urma s a-l onoreze, n al tndu-l la cer. El a s tiut c a nimic altceva nu-l putea face capabil pentru lucrarea care i se va cere. Slujitori ai Evangheliei, dac a aceast a ntrebare v-ar fost adresat a vou a, ce a ti r aspuns? Care este dorin ta cea mai mare a inimii [117] voastre, n timp ce v a angaja ti n slujba lui Dumnezeu?

Tactul
n lucrarea de salvare a suetelor este nevoie de n telepciune s i de mult tact. Mntuitorul nu Se ab tinea niciodat a s a spun a adev arul, dar l rostea ntotdeauna cu iubire. n rela tia Sa cu al tii, El exercita cel mai mare tact s i era ntotdeauna bun s i atent. El nu era niciodat a nepoliticos, nu adresa niciodat a cuvinte aspre f ar a a necesar s i nu i-a produs niciodat a o durere inutil a unui suet sensibil. Domnul nu mustra sl abiciunea omeneasc a. El denun ta f ar a team a ipocrizia, necredin ta s i nelegiuirea, dar cnd rostea mustr arile ustur atoare, vocea Sa era plin a de lacrimi. El nu a f acut niciodat a ca adev arul s a par a dur, ci a manifestat ntotdeauna o duio sie profund a fa ta de oameni. Fiecare suet era pre tios n ochii S ai. Domnul Isus Se comporta cu o demnitate divin as i totu si Se cobora la ecare membru al familiei lui Dumnezeu, ar atndu-i aten tia s i mila cea mai duioas a. El i-a considerat pe to ti ca ind suetele pe care avea misiunea de a le mntui. Spiritul de prevedere al lui Pavel Pastorul s a nu cread a c a trebuie s a le spun a celor necredincio si tot adev arul, n orice situa tie s i n ecare ocazie. El ar trebui s a studieze cu aten tie pentru a s ti cnd s a vorbeasc as i ce s a spun as i, de asemenea, ce s a lase nespus. Aceasta nu nseamn a a n sela pe cineva, ci nseamn a a lucra asemenea apostolului Pavel. C aci, m acar c a de to sunt slobod fa ta ti, le-a scris el corintenilor, m-am f acut robul tuturor, ca s a c stig pe cei mai mul ti. Cu iudeii, m-am f acut ca un iudeu, ca s a c stig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege, m-am f acut ca s i cnd a s fost sub Lege (m acar c a nu sunt sub Lege), ca s a c stig pe cei ce sunt sub Lege; cu cei ce sunt f ar a Lege, m-am f acut ca s i cum a s fost f ar a lege (m acar c a nu sunt f ar a o lege a lui Dumnezeu, [118] ci sunt sub legea lui Hristos), ca s a c stig pe cei f ar a lege. Am fost slab cu cei slabi, ca s a c stig pe cei slabi. M-am f acut tuturor totul, ca, oricum, s a mntuiesc pe unii din ei (1 Corinteni 9, 19-22). 107

108

Slujitorii Evangheliei

Pavel nu-i aborda pe iudei n a sa fel, nct s a le strneasc a prejudec a tile. El nu le spunea mai nti c a trebuie s a cread a n Isus din Nazaret, ci insista asupra profe tiilor care vorbeau despre Hristos, despre misiunea s i despre lucrarea Sa. Pavel si conducea ascult atorii pas cu pas, ar atndu-le importan ta respect arii Legii lui Dumnezeu. El acorda cinstea cuvenit a legii ceremoniale, ar atnd c a Hristos a fost cel care a instituit sistemul iudaic s i serviciul jertfelor. Apoi, i conducea spre prima venire a R ascump ar atorului s i ar ata c a ecare aspect specic din serviciul jertfelor s-a mplinit prin via ta s i moartea lui Hristos. Pe cei dintre neamuri, Pavel i aborda prezentnd pe Hristos s i apoi cerin tele obligatorii ale Legii. El le ar ata modul n care lumina reectat a de crucea Golgotei confer a semnica tie s i slav a ntregului sistem religios iudaic. n felul acesta, apostolul s i-a diversicat metodele de lucru, adaptnd solia la circumstan tele n care s-a aat. Dup a ce a lucrat cu r abdare, de si a avut un succes destul de mare, totu si mul ti oameni nu s-au l asat convin si. n zilele noastre, unii nu vor convin si prin nici o metod a de prezentare a adev arului, iar cel care lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a studieze cu aten tie metodele cele mai bune prin care poate evita s a strneasc a prejudec a tile s i spiritul de mpo , unii au dat gre trivire. n aceast a privin ta s. L asndu-se condu si de nclina tiile lor re sti, ei au nchis u si prin care, dac a ar folosit o [119] metod a diferit a de a lucra, ar putut g asi acces la inimi, iar prin ele, la alte inimi. Lucr atorii lui Dumnezeu trebuie s a e ni ste oameni multilaterali, adic a s a aib a o gndire vast a. Ei nu trebuie s a e oamenii unei singure idei, ngu sti la minte, cu o manier a de lucru stereotipic a, incapabili s a n teleag a faptul c a metoda lor de a ap ara adev arul trebuie s a e diferit a n func tie de categoria oamenilor n mijlocul c arora lucreaz as i n func tie de situa tiile n care se a a. Cnd se confrunt a cu nstr ainarea, am ar aciunea s i mpotrivirea, pastorul are de f acut o lucrare delicat a. El are nevoie mai mult ca al tii de acea n telepciune care este nti, curat a, apoi pa snic a, blnd a, u sor de nduplecat, plin a de ndurare s i de roade bune, f ar a p artinire, nef a tarnic a (Iacov 3,17). A sa cum roua s i ploile lini stite cad blnd peste plantele olite, tot a sa cuvintele lui trebuie s a cad a blnd, atunci cnd propov aduie ste adev arul. El trebuie s a c stige suete,

Tactul

109

nu s a le resping a. El trebuie s a studieze, a sa nct s a aib a aptitudinea necesar a spre a ac tiona n situa tii pentru care nu sunt reguli precise. Datorit a unei lipse de ndemnare s i de n telepciune din partea lucr atorului, multe suete au fost orientate ntr-o direc tie gre sit as i pierdute pentru cauza lui Dumnezeu. Tactul s i judecata s an atoas a m aresc de o sut a de ori ecien ta unui lucr ator. Dac a va rosti cuvinte potrivite la timpul potrivit s i va manifesta un spirit potrivit, el sensibilizatoare asupra inimii celui pe care va exercita o inuen ta ncearc a s a-l ajute. n teritorii noi Cnd lucra ti n teritorii noi, s a nu crede ti c a este datoria voastr a s a spune ti chiar de la nceput: Noi suntem adventi sti de ziua a s aptea, noi credem c a ziua a s aptea este Sabatul, noi nu credem n nemurirea suetului. Adesea, acest fapt va ridica o barier a teribil a ntre voi s i [120] cei la care dori ti s a ajunge ti. Cnd ave ti ocazia, vorbi ti-le despre punctele de doctrin a asupra c arora pute ti de acord. Discuta ti despre necesitatea unei evlavii practice. Dovedi ti-le c a sunte ti cre stini, c a dori ti pacea s i c a i iubi ti. L asa ti-i s a vad a c a sunte ti ni ste oameni con stiincio si. n felul acesta, le ve ti c stiga ncrederea s i apoi ve ti avea sucient timp pentru a le prezenta doctrine. Mai nti trebuie s a e c stigat a inima, s a e preg atit solul, apoi s a e sem anat a s amn ta, prezentnd adev arul a sa cum este el n Isus. Dumnezeu i va ajuta n mod sigur pe aceia care i cer n telepciune. Noi nu trebuie s a a stept am pn a cnd se ivesc ocaziile, ci s a c aut am ocaziile s i s a m ntotdeauna preg ati ti s a prezent am o dovad a a speran tei noastre. Dac a lucr atorul si p astreaz a gndurile n rug aciune, Dumnezeu l va ajuta s a adreseze cuvinte potrivite la timpul potrivit. ***** Cnd c aut am s a-i corect am pe al tii, ar trebui s a m aten ti la spre via sau cuvintele noastre. Ele pot o mireasm a de via ta ta una de moarte spre moarte. Cnd adreseaz a o mustrare sau un sfat, mul ti si permit s a vorbeasc a ntr-o manier a t aioas as i aspr a, rostind cuvinte care nu sunt potrivite pentru a vindeca suetul r anit. Aceste

110

Slujitorii Evangheliei

expresii gre sit alese irit a spiritul s i adesea cei gre si ti sunt provoca ti la r azvr atire. To ti cei care doresc s a apere principiile adev arului trebuie s a primeasc a uleiul ceresc al iubirii. Indiferent de circumstan te, mustrarea trebuie s a e adresat a cu iubire. n felul acesta, cuvintele noastre vor produce o reform a, dar nu vor duce la descurajare. Domnul Hristos ne va da puterea necesar a, prin Duhul S au Sfnt. Aceasta este partea [121] Sa.

Darul de a curtenitor
Cei care lucreaz a pentru Hristos trebuie s a e integri s i demni de de principii s ncredere, statornici ca o stnc a fa ta i, n acela si timp, buni s i curtenitori. A curtenitor este unul dintre darurile Duhului Sfnt. A te ocupa de mintea omeneasc a este lucrarea cea mai mare care i-a fost ncredin tat a vreodat a omului, iar cel care dore ste s a g aseasc a intrare la inimi trebuie s a asculte ndemnul: ti. . . milo si, smeri ti [curtenitori versiunea englez a] (1 Petru 3, 8). Acolo unde argumentul d a gre s, iubirea reu se ste. Dar o clip a de ner abdare, un singur r aspuns aspru, o lips a de polite te s i de curtoazie cre stin a n vreun aspect minor pot avea ca rezultat att pierderea prietenilor, ct s i a inuen tei. Lucr atorul cre stin trebuie s a se str aduiasc a s a e a sa cum a fost Domnul Hristos pe acest p amnt. El este exemplul nostru nu numai n ce prive ste caracterul S au nep atat, ci s i n ce prive ste r abdarea Sa, duio sia s i starea Sa de spirit cuceritoare. Via ta Sa este o ilustrare a adev aratei curtoazii. El avea ntotdeauna o privire binevoitoare s i un cuvnt de mngiere pentru cei asupri ti s i nevoia si. Prezen ta Sa aducea o atmosfer a mai curat a n c amin. Via ta Sa era ca un aluat care schimba societatea ncetul cu ncetul. De si caracterul S au era curat, El tr aia n mijlocul unor oameni aspri, necurtenitori s i impulsivi, rani printre vame si incorec ti, samariteni nedrep ti, solda ti p agni, ta needuca ti s i n mijlocul unei mul timi amestecate. Domnul adresa un cuvnt de simpatie aici, unul acolo. Cnd vedea oameni obosi ti, Se nvoia s a poarte poverile lor grele. El lua parte la poverile lor s i turile pe care le nv le repeta nv a ta a tase din natur a, despre iubirea, bun atatea s i bun avoin ta lui Dumnezeu. Domnul Hristos a c autat celor mai aspri s tori oameni, s a le inspire speran ta i mai nepromi ta asigurndu-i c a pot atinge un asemenea caracter, nct s a se vad a c a [122] sunt ni ste copii ai lui Dumnezeu. Religia lui Isus sensibilizeaz a orice temperament dur s i aspru s i s lefuie ste manierele necizelate s i t aioase. Ea face a sa nct cuvintele m rostite s a e blnde s i comportamentul s a e cuceritor. S a nv a ta 111

112

Slujitorii Evangheliei

de la Domnul Hristos cum s a combin am un nalt sim t al cur a tiei s i integrit a tii morale cu o dispozi tie voioas a. Un cre stin amabil s i curtenitor este cel mai puternic argument care poate adus n favoarea cre stinismului. Pentru suet, cuvintele amabile sunt ca roua s i ca ploile blnde. Sfnta Scriptur a spune despre Domnul Hristos c a harul a fost turnat pe buzele Sale, ca s a poat as ti cum s a nvioreze cu vorba pe cel dobort de ntristare (Isaia 50, 4). Iar El ne ndeamn a: Vorbirea voastr a s a e totdeauna cu har, ca s a dea har celor ce aud (Coloseni 4, 6; Efeseni 4, 29). Unii dintre cei cu care intr am n leg atur a pot aspri s i necurtenitori, dar, din acest motiv, voi s a nu ti mai pu tin curtenitori. Cel care dore ste s a- si p astreze respectul de sine trebuie s a e atent, ca s a nu r aneasc a inutil respectul de sine al altora. Aceast a regul a ar trebui s a e p azit a cu sn tenie n tratarea celor mai neciviliza ti s i mai lipsi ti de bun-sim t dintre oameni. Voi nu s ti ti ce inten tioneaz a Dumnezeu toare. El a acceptat n trecut cu aceste persoane aparent nepromi ta toare sau mai atr persoane care nu erau cu nimic mai promi ta ag atoare, iar ele au ndeplinit o mare lucrare pentru Dumnezeu. Impresionnd ecare nsu inima, Duhul S au a adus la via ta sire, f acnd-o s a lucreze cu putere. Domnul a v azut n aceste pietre aspre s i necizelate un material pre tios, care va rezista la ncercarea furtunii, a c aldurii s i [123] presiunii. Dumnezeu nu vede a sa cum v ad oamenii. El nu judec a dup a aparen te, ci cerceteaz a inima s i judec a drept. ***** Domnul Isus ne cere s a respect am drepturile ec arui om. Drepturile sociale ale oamenilor s i drepturile lor n calitate de cre stini trebuie s a e luate n considerare. To ti trebuie s a e trata ti cu ranament s i delicate te, ca i s i ice ale lui Dumnezeu. Cre stinismul va face ca un b arbat s a e un gentleman. Hris de persecutorii Lui, iar tos a fost curtenitor s i amabil chiar s i fa ta adev ara tii S ai urma si vor manifesta aceea si atitudine. Privi ti-l pe apostolul Pavel cnd a fost adus n fa ta conduc atorilor. Discursul lui naintea lui Agripa este o ilustrare a adev aratei curtoazii, precum s i a elocven tei conving atoare. Evanghelia nu ncurajeaz a polite tea

Darul de a curtenitor

113

formal a, obi snuit a n lume, ci amabilitatea s i curtoazia care izvor asc dintr-o adev arat a bun atate a inimii. Nici cea mai mare aten tie asupra comportamentului nu este sucient a pentru a elimina orice spirit de ceart a, orice judecat a aspr as i orice vorbire necuviincioas a. Adev arata noble te nu se va manifesta niciodat a, atta vreme ct eul este considerat a scopul suprem. Iubirea trebuie s a se ae n inim a. Motiva tiile unui cre stin de Domnul lui. des avr sit sunt izvorte dintr-o iubire profund a fa ta Preocuparea lui neegoist a pentru binele fra tilor r asare din r ad acinile de Hristos. Iubirea confer s dragostei lui fa ta a mil a, bun a-cuviin ta i un comportament pl acut. Ea lumineaz a chipul s i mblnze ste vocea, [124] ntreaga personalitate uman ea nnobileaz as i nal ta a.

Decen ta n comportament
Celor care se ocup a cu lucrurile snte le este adresat ndemnul solemn: Cur a ti ti-v a, cei ce purta ti vasele Domnului! (Isaia 52, 11). Dintre to ti oamenii, cei c arora Domnul le-a ncredin tat r aspunderi s i pe care i-a onorat, cei c arora le-a fost dat un serviciu special de ndeplinit trebuie s a e aten ti la cuvintele s i la faptele lor. Ei trebuie s a e oameni consacra ti, care s a-i poat a n al ta pe semenii lor la un nivel mai nalt, prin faptele lor neprih anite s i curate s i prin cuvintele lor adev arate, oameni care nu sunt tulbura ti de orice ispit a trec atoare, ferm care au o voin ta as i st aruitoare s i a c aror tint a nalt a este s a c stige suete pentru Hristos. Satana si ndreapt a ispitele n special mpotriva pastorilor. El s tie c a pastorii sunt doar ni ste oameni, care nu au nici un har s i nici o sn tire proprie, c a valorile Evangheliei au fost puse n vase p amnte sti, pe care numai puterea divin a le poate face ni ste vase de cinste. El s tie c a Dumnezeu a prev azut ca pastorii s a e ni ste mijloace puternice pentru mntuirea suetelor s i c a ei pot avea succes n activitatea lor numai n m asura n care i ng aduie Tat alui ve snic s a le conduc a via ta. Prin urmare, Satana se str aduie ste cu toat a ingeniozitatea lui s a-i duc a n p acat, s tiind c a pozi tia n care se a a face ca p acatul lor s a e deosebit de grav, deoarece, p ac atuind, se fac ei n si si ni ste slujitori ai r aului. Cei pe care Dumnezeu i-a chemat n lucrarea de p astorire trebuie s a dovedeasc a faptul c a sunt potrivi ti s a slujeasc a la masa sfnt a. Domnul a poruncit: Fi ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a (1 Petru 1, 15). Apostolul Pavel scrie: Fii o pild a pentru credincio si. turii, pe care [125] Fii cu luare aminte asupra ta nsu ti s i asupra nv a ta o dai altora: st aruie n aceste lucruri, c aci, dac a vei face a sa, te vei mntui pe tine nsu ti s i pe cei ce te ascult a (1 Timotei 4, 12.16). Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Fi ti n telep ti dar, s i veghea ti n vederea rug aciunii (1 Petru 4, 7). Trebuie s a m aten ti la cur a tia s i la decen ta n comportament. S a veghem mpotriva p acatelor acestui veac degradat. Ambasadorii 114

Decen ta n comportament

115

lui Hristos s a nu se njoseasc a prin conversa tii lipsite de seriozitate de femeile c s i printr-o atitudine de familiaritate fa ta as atorite sau nec as atorite. S a- si p astreze un loc potrivit s i o demnitate cuvenit a, de to dar n acela si timp s a e sociabili s i curtenitori fa ta ti. Ei trebuie s a stea departe de tot ce seam an a a familiaritate s i profan. Aceasta . Fiecare este o zon a interzis a, pe care nu pot s a calce n siguran ta cuvnt s i ecare fapt a trebuie s a aib a menirea de a n al ta s i de a nnobila. Lipsa de aten tie n acest domeniu este un p acat. pe Timotei s Pavel l-a ndemnat cu insisten ta a mediteze asupra lucrurilor curate s i vrednice de primit, pentru ca ecien ta lui s a e v azut a de to ti. Acela si sfat le este deosebit de necesar oamenilor din veacul prezent. i ndemn pe lucr atorii no stri cu privire la necesitatea cur a tiei ec arui gnd s i a ec arei fapte. Noi avem o responsabilitate de Dumnezeu, s individual a fa ta i anume aceea de a ne str adui s a facem ca lumea s a e mai bun a. De si trebuie s a cultiv am sociabilitatea, s a nu facem acest lucru doar pentru amuzament, ci pentru un scop mai nalt. Nu se ntmpl a n jurul nostru destule lucruri care arat a ct de mare este nevoia de precau tie n acest sens? Pretutindeni sunt oameni distru si, altare de familie sf armate, c amine ruinate. Are loc o abandonare ciudat a a principiilor, standardul moralit a tii este cobort, iar p amntul devine repede asemenea Sodomei. Practicile [126] care au adus judecata lui Dumnezeu asupra lumii antediluviene s i care au f acut ca Sodoma s a e nimicit a prin foc sporesc rapid. Ne apropiem de sfr sit, cnd p amntul va cur a tit cu foc. Cei n minile c arora Dumnezeu a a sezat lumina adev arului s a se ndep arteze de orice nelegiuire. S a mearg a pe calea dreapt a, st apnindu- si orice pasiune s i orice obicei care ar putea prejudicia n vreun fel lucrarea lui Dumnezeu sau ar putea l asa o pat a asupra caracterului ei sacru. Misiunea pastorului este s a reziste ispitelor care sunt pe calea lui, s a se ridice deasupra acelor josnicii care degradeaz a gndirea. Prin veghere s i rug aciune, el poate s a e atent la propriile puncte slabe, a sa nct acestea s a devin a punctele lui tari. Prin harul lui Hristos, oamenii pot dobndi putere moral a, puterea voin tei s i care i face n statornicia scopurilor. n aceste calit a ti se a a o for ta stare s a se ridice deasupra ispitelor am agitoare ale lui Satana s i s a devin a cre stini loiali s i devota ti.

116

Slujitorii Evangheliei

Pastorii s a dea un exemplu demn de urmat Pastorii ar trebui s a le dea tinerilor un exemplu demn de urmat, care s a corespund a chem arii lor snte. Ei ar trebui s a-i ajute pe tineri s a e deschi si s i totu si mode sti s i demni n toate rela tiile lor sociale. Zi de zi, ei seam an a semin te care vor r as ari s i vor aduce roade. Ei trebuie s a nl ature din comportament orice asprime, orice lips a de seriozitate, amintindu- si f ar a ncetare c a sunt ni ste educatori s i c a, indiferent dac a vor sau nu, pentru cei cu care intr a n leg atur a, ei sunt e o mireasm a a vie tii, e o mireasm a a mor tii. Este nevoie de o disciplinare a spiritului, de o cur a tie a inimii [127] s i a min tii. Cur a tia moral a depinde de o gndire corect as i de fapte corecte. Gndurile rele nimicesc suetul, n timp ce un control corespunz ator al gndurilor preg ate ste mintea s a lucreze armonios pentru Domnul. Fiecare gnd trebuie s a e supus ascult arii de Hristos. torii adev nv a ta arului trebuie s a e ni ste oameni n telep ti, foarte aten ti la cuvintele s i la faptele lor. Ei trebuie s a e ni ste oameni care s a hr aneasc a la timp turma lui Dumnezeu s i s a nu- si permit a , nici n cea mai mic a m asur a s a adopte ni ste standarde joase n via ta ce lucreaz oameni care s a aib a acea credin ta a prin iubire s i cur a te ste p suetul de orice gnd s i dorin ta ac atoas a. Astfel de lucr atori nu se vor njosi, coborndu-se la nivelul lucrurilor p amnte sti, ei nu vor ni ste robi ai oamenilor sau ai ispitelor lui Satana, ci se vor comporta ca ni ste b arba ti s i vor puternici. Ei si vor ntoarce fa ta spre Soarele neprih anirii, ridicndu-se mai presus de lucrurile josnice, ntr-o atmosfer a liber a de orice ntinare spiritual a sau moral a. Cel care pune n practic a principiile religiei Bibliei nu va lipsit de putere moral a. Sub inuen ta nnobilatoare a Duhului Sfnt, gusturile s i nclina tiile lui devin curate s i snte. Religia lui Hristos are o nrurire a sa de puternic a asupra sentimentelor lui, ea p atrunde a sa de adnc la nivelul celor mai profunde motiva tii interioare, exercit a a o inuen ta sa de mare asupra vie tii s i i confer a caracterului o asemenea stabilitate s i fermitate, nct nu poate comparat a cu nimic altceva. Pe cel care o de tine, religia lui Hristos l conduce tot mai sus, inspirndu-i scopuri nobile, nv a tndu-l decen ta n comportament s i atribuind ec arei fapte demnitatea cuvenit a. *****

Decen ta n comportament

117

Prin ce mijloace si va nvinge tn arul propriile nclina tii rele s i va dezvolta tot ce este nobil s i bun n caracterul lui? S a ia aminte la [128] cuvintele: Deci, e c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti altceva, s a face ti totul pentru slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10, 31). Aici este un principiu care trebuie s a caracterizeze ecare motiv, ecare gnd s i ecare fapt a. Pasiunile nesnte trebuie s a e r astignite. Ele vor protesta zgomotos, cernd s a e ng aduite, dar Dumnezeu a implantat n inim a scopuri s i dorin te nalte s i snte, iar acestea nu trebuie s a e degradate. Noi suntem atra si spre lucrurile josnice numai cnd refuz am s a ne supunem controlului ra tiunii s i al con stiin tei. Pavel declara: Pot totul n Hristos, care m a nt are ste (Filipeni 4, 13). ***** Dac a v a apropia ti de Isus s i c auta ti s a v a exercita ti profesia, ordonat tr aind o via ta as i purtnd conversa tii evlavioase, pa sii vo stri vor p azi ti s i nu ve ti r at aci pe c ai interzise. Dac a ve ti veghea continuu s i v a ve ti ruga, dac a ve ti face totul ca s i cnd a ti n prezen ta lui Dumnezeu, ve ti salva ti de c aderea n ispit as i ve ti putea s a spera ti c a ve ti p astra ti cura ti, f ar a pat as i nentina ti pn a la sfr sit. Dac a v a p astra ti pn a la cap at credin ta de la nceput, c aile voastre vor ntemeiate n Dumnezeu s i ce a nceput prin har va ncununat cu slav a n mp ar a tia lui Dumnezeu. Roadele Duhului sunt dragostea, bucuria, pacea, ndelunga r abdare, bun atatea, facerea de bine, credincio sia, blnde tea, nfrnarea poftelor. mpotriva acestor lucruri nu este lege. Dac a Hristos este n noi, vom r astigni rea cu [129] dorin tele s i poftele ei.

Rela tiile sociale


Adesea, capacitatea de a folositori a tinerilor no stri pastori, c as atori ti s i nec as atori ti, este distrus a de ata samentul manifestat fa ta de ei din partea tinerelor femei. Aceste femei nu- si dau seama c a ochii altora sunt ndrepta ti spre ele s i c a, prin comportamentul lor, au tendin ta de a prejudicia inuen ta pastorului c aruia i acord ao aten tie a sa de mare. Dac a ar respecta cu stricte te regulile de bun a , ar mai bine pentru ele s cuviin ta i cu mult mai bine pentru pastor. l a Faptul c a gre sesc n aceast a privin ta saz a pe pastor ntr-o pozi tie nepl acut as i i determin a pe al tii s a-l priveasc a ntr-o lumin a gre sit a. le revine pastorilor n Dar r aspunderea n aceast a privin ta si si. Ei ar trebui s a arate c a nu le face pl acere o asemenea aten tie, iar dac a sar comporta a sa cum dore ste Dumnezeu, nu ar deranja ti mult timp. rea s Ei ar trebui s a evite orice aparen ta i, cnd tinerele sunt foarte de ei, datoria pastorilor este s sociabile fa ta a le aduc a la cuno stin ta faptul c a nu este o atitudine care le face pl acere. Pentru a nu aduse repro suri la adresa lucr arii lui Dumnezeu, ei trebuie s a resping a avansurile, chiar dac a sunt considera ti nepolitico si. Tinerele care au fost convertite la adev ar s i la Dumnezeu vor asculta mustrarea s i si vor schimba comportamentul. ***** Gesturile vulgare, glumele s i conversa tiile lume sti apar tin lumii. Cre stinii care au pacea lui Hristos n inim a vor voio si s i ferici ti f ar a a- si permite s a e u suratici sau frivoli. Dac a vegheaz as i se roag a, ei vor avea o lini ste sueteasc as i o pace care i va n al ta [130] deasupra oric arui exces. Cnd taina evlaviei i este descoperit a slujitorului lui Hristos, ea l va ridica deasupra satisfac tiilor senzuale s i p amnte sti. El va p arta s al rii dumnezeie sti, eliberat de stric aciunea care este n lume prin pofte. Comuniunea cu Dumnezeu l va face plin de roade n cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu s i i va deschide un tezaur de subiecte practice, pe care le poate prezenta oamenilor. Aceste subiecte 118

Rela tiile sociale

119

nu vor strni frivolitate s i zmbete, ci vor inspira o atitudine solemn a, vor impresiona inimile s i vor sensibiliza sim turile morale, pentru a n telege cerin tele snte ale lui Dumnezeu cu privire la sentimentele . Cei care lucreaz s i modul lor de via ta a n domeniul Cuvntului s i al doctrinei ar trebui s a e ni ste oameni ai lui Dumnezeu, cu o inim as i curat o via ta a.Testimonies for the Church 3:241. ***** Dintre tinerii care inten tioneaz a s a se angajeze n lucrarea lui Dumnezeu, unii abia dac a au o vag a n telegere a sn teniei s i a n ce prive responsabilit a tii lucr arii. Ei au doar pu tin a experien ta ste exercitarea credin tei s i nevoia st aruitoare a suetului dup a Duhul lui Dumnezeu, care aduce roade ntotdeauna. Unii oameni capabili, care ar putea s a ocupe pozi tii importante, nu- si dau seama de atitudinea lor gre sit a. Ei cad ntr-o stare de jovialitate la fel de natural ca apele care curg la vale. Ei vorbesc lucruri lipsite de sens s i glumesc cu tinerele, n timp ce ascult a aproape zilnic adev arurile cele mai solemne s i mai tulbur atoare. Ace sti oameni au o religie teoretic a, dar inima lor nu este sn tit a de adev arurile pe care le aud. Astfel de persoane nu-i vor putea conduce pe al tii la Izvorul de ape vii, pn a [131] cnd nu vor bea ei n si si din el. Acum nu este timp pentru u sur atate, pentru vanitate sau lips a de seriozitate. Evenimentele istoriei acestui p amnt se vor ncheia n curnd. Apostolul Petru spune: De aceea, ncinge ti-v a coapsele min tii voastre, ti treji, s i pune ti-v a toat a n adejdea n harul, care v a va adus, la ar atarea lui Isus Hristos. Ca ni ste copii ascult atori, nu v a l asa ti tr ti n poftele, pe care le avea ti alt adat a, cnd era ti n . Ci, dup ne stiin ta a cum Cel ce v-a chemat este sfnt, ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a. C aci este scris: Fi ti sn ti, c aci Eu sunt sfnt (1 Petru 1, 13-16). Gndurile r azle te trebuie s a e st apnite s i concentrate asupra lui Dumnezeu. Pn as i gndurile trebuie supuse ascult arii de voia lui Dumnezeu. Laudele nu trebuie nici adresate, nici a steptate, deoarece ele vor tinde mai degrab a s a favorizeze ncrederea n sine dect s a creasc a umilin ta, mai degrab a s a corup a dect s a cur a teasc a. Oamenii care sunt cu adev arat calica ti pentru lucrarea lui Dumnezeu s i care simt c a au de ndeplinit o parte n aceast a lucrare se vor sim ti a sa de

120

Slujitorii Evangheliei

mnt al sn ap asa ti de un sim ta teniei ca un car sub povara snopilor. Acum este timpul s a depunem eforturile cele mai st aruitoare pentru a birui sentimentele re sti ale inimii.Testimonies for the Church 3:473, 474. ***** Un pastor care veste ste solia solemn a de avertizare a lumii s i care, n timp ce beneciaz a de ospitalitatea s i de bun avoin ta prietenilor s i a fra tilor, si neglijeaz a ndatoririle de p astor al turmei s i este neglijent n ce prive ste comportamentul s i exemplul lui, purtnd conversa tii lipsite de seriozitate cu tinerii, glumind s i povestind [132] anecdote pentru a provoca rsul, este nevrednic de a slujitor al Evangheliei. nainte de a i se ncredin ta grija oilor s i a mieilor, el trebuie s a e convertit. Pastorii care sunt neglijen ti n ndeplinirea datoriilor care i revin unui p astor credincios dovedesc faptul c a nu sunt sn ti ti de adev arurile pe care le prezint a altora s i nu ar trebui s a e p astra ti ca lucr atori n via Domnului, pn a cnd nu vor avea un nalt sim t al sn teniei lucr arii de pastor.Testimonies for the Church 3:233. ***** Slujitorul lui Hristos ar trebui s a e un om al rug aciunii, o persoan a evlavioas a, voioas a, dar niciodat a aspr as i vulgar a, care glume ste sau este u suratic a. O atitudine frivol a se potrive ste cu profesia de clovn s i de actor de teatru, dar este ntru totul sub demnitatea unui om ales s a stea ntre vii s i mor ti s i s a e purt atorul de cuvnt al lui Dumnezeu. ***** Cnd taina evlaviei i este descoperit a slujitorului lui Hristos, ea l va ridica deasupra satisfac tiilor senzuale s i p amnte sti. El va un p arta s al rii dumnezeie sti, dup a ce a fugit de stric aciunea care este l lume prin pofte. Comuniunea cu Dumnezeu l va face plin de roade n cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu s i i va deschide un tezaur de subiecte practice, pe care le poate prezenta oamenilor. Aceste subiecte nu vor strni frivolitate s i zmbete, ci vor inspira

Rela tiile sociale

121

o atitudine solemn a, vor impresiona inima s i vor sensibiliza sim turile morale pentru a n telege cerin tele snte ale lui Dumnezeu cu . Cei care lucreaz privire la sentimentele s i modul lor de via ta a n domeniul Cuvntului s i al doctrinei ar trebui s a e ni ste oameni ai [133] curat lui Dumnezeu, cu o inim as i o via ta a.

Hot arrea s i promptitudinea


Este nevoie de oameni independen ti, care depun eforturi st aruitoare n atingerea scopurilor lor, nu de oameni care pot modela ti precum plastilina. Cei care vor ca lucrarea lor s a le e la ndemn a, care doresc o cantitate x a de munc as i un salariu x s i vor s a lucreze n condi tii pe m asura preg atirii lor, f ar a s a e necesar a nici o adaptare s i nici o instruire din partea lor, nu sunt oamenii pe care Dumnezeu i cheam a s a lucreze pentru El. Un om care nu- si poate adapta aptitudinile pentru aproape orice pozi tie, dac a nevoile lucr arii cer aceasta, nu este potrivit pentru timpul prezent. Cei pe care Dumnezeu i va implica n lucrarea Sa nu sunt ni ste oameni moi s i f ar a vlag a, lipsi ti de puterea moral a a caracterului... Exist a oameni care se ateaz a pe ei n si si, declarnd c a, n alte circumstan te, ar putea face lucruri mari s i bune, n timp ce ei nu- si folosesc n nici un fel capacit a tile pe care deja le au, lucrnd n pozi tia n care i-a a sezat Providen ta... Calit a tile care sunt necesare acum sunt independen ta s i puterea personal a. Personalitatea nu trebuie s a e sacricat a, ci modelat a, educat as i nnobilat a.. . . Lucrarea lui Dumnezeu cere oameni care pot n telege repede s i pot ac tiona imediat, la timpul potrivit s i cu putere. Dac a a stepta ti s a evalua ti ecare dicultate s i s a cnt ari ti ecare situa tie ncurcat a pe care o ntmpina ti, nu ve ti face dect pu tin. Ve ti nevoi ti s a v a confrunta ti la ecare pas cu dicult a ti s i obstacole, pe care va trebui s a le nvinge ti cu o hot arre ferm a, deoarece altfel v a vor nvinge ele. Uneori, n lucrarea lui Dumnezeu, exist a c ai s i scopuri alternative [134] s i moduri de ac tiune diferite, care par la fel de bune, s i tocmai n aceast a situa tie este necesar cel mai bun discern amnt. Dac a dorim s a realiz am ceva n atingerea scopului, trebuie s a ac tion am n momentul de aur. Cea mai u soar a nclinare a balan tei n favoarea uneia dintre alternative trebuie s a e sesizat a imediat s i s a e luat a o decizie. ntrzierile i obosesc pe ngeri. Uneori este chiar mai scuzabil s a e luat a o decizie gre sit a dect s a m ntr-o continu a nehot arre, s a 122

Hot arrea s i promptitudinea

123

ezit am, nclinnd uneori ntr-o direc tie, iar alteori n alta. Dintr-o asemenea ezitare s i ndoial a rezult a mai mult a confuzie s i nefericire dect atunci cnd ac tion am uneori prea gr abit. Mi-a fost ar atat c a biruin tele cele mai r asun atoare s i nfrngerile cele mai ngrozitoare au depins de cteva minute. Adesea, ntrzierile, ndoielile, ezitarea s i nehot arrea i ofer a vr ajma sului toate avantajele... n favoarea Sincronizarea lucrurilor poate avea o mare inuen ta adev arului. Deseori, biruin tele se pierd prin ntrzieri. n lucrarea lui Dumnezeu vor exista situa tii de criz a. Ac tiunea prompt as i hot art a, la timpul potrivit, va c stiga biruin te glorioase, n timp ce ntrzierea s i neglijen ta vor duce la mari e securi s i l vor dezonora pe Dumnezeu. Adesea, deciziile rapide, luate n momentul critic, l dezarmeaz a pe vr ajma s, iar el va dezam agit s i nfrnt, deoarece se a steptase s a aib a timp pentru a pl anui s i pentru a lucra prin am agire... rilor, promptitudinea cea mai n timpul pericolelor s i al amenin ta mare este absolut necesar a. Fiecare plan poate conceput bine pentru a duce la ob tinerea unor rezultate sigure s i totu si o mic a ntrziere poate l asa ca lucrurile s a ia o ntors atur a total diferit as i scopurile mari, care ar putut atinse, sunt pierdute din cauza lipsei [135] unei prevederi rapide s i a unei ac tiuni prompte. Dac a mintea este educat a n a sa fel nct s a biruie del asarea, se poate realiza mult. Exist a ocazii cnd precau tia s i o cnt arire . Dar chiar s atent a sunt necesare, deoarece graba ar o nes abuin ta i n aceste ocazii s-a pierdut mult printr-o ezitare prea mare. Precau tia este necesar a pn a la un punct, dar n anumite situa tii ezitarea s i strategia au fost mai dezastruoase dect ar fost o nereu sit a datorat a grabei.Testimonies for the Church 3:496-498. ***** Sunt unii care, pentru un timp, au succes n lupta contra dorin tei egoiste dup a confort s i pl acere. Ei sunt sinceri s i serio si, dar ecare de eu i epuizeaz efort ndelungat s i moartea zilnic a fa ta as i simt o tulburare nencetat a. Indolen ta li se pare atr ag atoare, n timp ce s i moartea eului li se pare de nedorit. Ei si nchid ochii somnolen ti s i, n loc s a-i reziste ispitei, cad sub puterea ei.

124

Slujitorii Evangheliei

ndrum arile date n Cuvntul lui Dumnezeu nu las a nici un loc pentru compromisul cu r aul. Fiul lui Dumnezeu a venit ca s a-i poat a atrage la Sine pe to ti oamenii. El nu a venit s a lini steasc as i s a adoarm a lumea, ci pentru a ar ata calea ngust a pe care trebuie s a c al atoreasc a to ti cei ce vor ajunge n cele din urm a la por tile cet a tii lui Dumnezeu. Copiii S ai trebuie s a mearg a pe urmele Sale s i s a lupte continuu cu eul, oricare ar sacriciul confortului sau al ng aduin tei [136] de sine egoiste s i oricare ar costul trudei s i al suferin tei.

Culesul fructelor Un vis


ntr-un vis care mi-a fost dat n 29 September 1886, mergeam mpreun a cu un grup mare de oameni care c autau ane. n grup erau mul ti tineri s i tinere gata s a ajute la culegerea fructelor. Se p area c a ne aam ntr-un ora s, deoarece era un teren necultivat foarte mic, dar n jurul ora sului se aau cmpii, dumbr avi frumoase s i gr adini cultivate. n fa ta noastr a mergea un car mare, plin cu provizii pentru grupul nostru. n curnd, carul s-a oprit s i grupul s-a r aspndit n toate direc tiile, n c autarea fructelor. Pretutindeni n jurul carului erau tufe nalte s i joase, n care se aau ane frumoase s i mari, dar grupul c auta prea departe ca s a le vad a. Eu am nceput s a culeg fructele din apropiere, ind foarte atent a ca nu cumva s a culeg anele verzi, care erau a sa de amestecate cu fructele coapte, nct puteam s a culeg doar cte una sau dou a ane de pe un ciorchine. Unele dintre anele frumoase s i mari c azuser a pe p amnt s i erau pe jum atate consumate de viermi s i de insecte. Oh, m-am gndit eu, dac a am venit n acest loc mai nainte, toate aceste fructe pre tioase ar putut salvate! Dar acum este prea trziu. Cu toate acestea, eu voi culege aceste ane de pe jos s i voi vedea dac a mai este ceva bun n ele. Chiar dac a ana este distrus a n ntregime, cel pu tin pot s a le ar at fra tilor ce ar putut g asi, dac a nu ar ajuns prea trziu. Tocmai atunci, dou a sau trei persoane din grup au venit n apropiere, plimbndu-se n locul n care m a aam. Ele discutau s i p areau foarte preocupate de conversa tia lor. V azndu-m a, au spus: Am c autat pretutindeni s i nu am putut g asi nici un fruct. Au privit cu [137] uimire la cantitatea pe care o aveam eu. Le-am spus: Mai este mult de cules din aceste tufe. Ele au nceput s a culeag a, dar s-au oprit ndat a, spunnd: Nu este corect s a culegem noi aici; tu ai g asit locul acesta s i fructele ti apar tin. Dar eu am r aspuns: Nu conteaz a. Aduna ti oriunde pute ti g asi ceva. Acesta este terenul lui 125

126

Slujitorii Evangheliei

Dumnezeu s i acestea sunt anele Sale, a sa c a este privilegiul vostru s a le culege ti. Dar, curnd, se pare c a am r amas din nou singur a. Am auzit toate lucrurile despre care vorbeau s i rdeau lng a car. I-am strigat pe cei care erau acolo s i i-am ntrebat: Ce face ti? Ei au r aspuns: Nu am putut s a g asim nici o an a, am obosit s i ne este foame, am crezut c a putem veni la car pentru a mnca. Dup a ce ne vom odihni pu tin, vom merge din nou. Dar, am spus eu, nu a ti adus nimic pn a acum. Voi mnca ti proviziile, f ar a s a ne adus nimic. Eu nu pot s a m annc acum, pentru c a sunt prea multe fructe de cules. Voi nu le-a ti g asit deoarece nu a ti c autat sucient de atent. Anele nu se a a la suprafa ta tufelor, trebuie s a le c auta ti. Este adev arat c a nu le pute ti culege n cantit a ti mari, dar, dac a ve ti c auta cu aten tie printre anele verzi, ve ti g asi fructe foarte frumoase. Vadra mea mic a s-a umplut curnd de ane s i le-am dus la car. Am spus: Acestea sunt cele mai frumoase fructe pe care le-am cules vreodat as i le-am strns n apropiere, n timp ce voi a ti obosit, c autndu-le departe s i f ar a succes. Apoi au venit to ti s a vad a fructele. Ei au spus: Acestea sunt ni ste tufe nalte, puternice s i mature. N-am crezut c a putem g asi ceva n tufele nalte, a sa c a am c autat doar tufele mici, dar am g asit [138] numai cteva. Apoi am spus: Vre ti s a depozita ti aceste ane s i dup a aceea s a merge ti cu mine, s a c aut am mai multe fructe n aceste tufe nalte? Dar ei nu se preg atiser a deloc s a depoziteze fructele. Erau vase s i , dar fuseser saci din abunden ta a folosite pentru mncare. Eu am obosit a steptnd s i n cele din urm a am ntrebat: Nu a ti venit s a culege ti fructe? Atunci de ce nu sunte ti preg ati ti s a ave ti grij a de ele? Cineva a r aspuns: Sor a White, noi nu ne-am a steptat cu adev arat s a g asim nici un fruct ntr-un loc n care se a a a sa de multe case s i agita tie, dar, pentru c a pari a sa de ner abd atoare s a culegi fructe, am hot art s a venim cu tine. Noi am crezut c a vom aduce sucient ca s a mnc am s i, dac a nu vom aduna nici un fruct, ne vom bucura de recrea tie. Eu am r aspuns: Nu pot s a n teleg acest fel de munc a. Voi merge din nou s a culeg. Ziua deja a trecut, n curnd se va nnopta s i nu

Culesul fructelor Un vis

127

mai putem culege nici un fruct. Unii au mers cu mine, dar al tii au r amas la car, ca s a m annce. O mic a grup a a cules ntr-un loc s i oamenii erau preocupa ti, discutnd despre ceva care p area s a-i intereseze mult. Eu m-am apropiat s i am v azut c a aten tia lor era atras a de un copila s aat n bra tele unei femei. Am spus: Mai ave ti doar pu tin timp s i ar mai bine s a lucra ti ct mai pute ti. Aten tia celor mai mul ti era atras a de un tn ar s i o tn ar a care alergau spre car. Cnd au ajuns la car, erau a sa de obosi ti, nct au fost nevoi ti s a stea jos s i s a se odihneasc a. Si al tii se a sezaser a pe iarb a, ca s a se odihneasc a. n felul acesta, ziua a trecut s i s-a realizat foarte pu tin. n cele din urm a, eu am spus: Fra tilor, voi numi ti aceasta o expedi tie reu sit a. Dac a acesta este modul n care lucra ti, nu m a mir de lipsa voastr a [139] de succes. Succesul sau nereu sita voastr a depind de modul n care lucra ti. Aici sunt ane, pentru c a eu le-am g asit. Unii dintre voi au c autat zadarnic n tufele mici, al tii au g asit cteva ane, dar tufele nalte au fost trecute cu vederea pentru c a pur s i simplu nu v-a ti a steptat s a g asi ti fructe n ele. Vede ti c a fructele pe care le-am cules eu sunt mari s i coapte. n scurt timp se vor coace s i alte fructe s i putem merge din nou la cules. Acesta este modul n care am fost nv a tat a s a culeg fructe. Dac a a ti c autat lng a car, a ti putut g asi ane la fel de bine ca mine. Cei care abia ncep s a nve te s a ndeplineasc a o astfel de munc a vor repeta lec tia pe care le-a ti dat-o ast azi. Domnul a a sezat aceste tufe cu fructe chiar n mijlocul acestor locuri aglomerate s i Se a steapt a ca voi s a le g asi ti. Dar voi a ti fost mult prea preocupa ti s a mnca ti s i s a v a amuza ti. Nu a ti venit aici cu o hot arre serioas a de a g asi fructe. Alt a dat a va trebui s a lucra ti cu mai mult zel s i mai mult a seriozitate s i cu un scop cu totul diferit, altfel munca voastr a nu va avea niciodat a succes. Dac a lucra ti corect, i ve ti nv a ta pe lucr atorii mai tineri c a unele lucruri, cum ar mncatul s i recrea tia, sunt de o minor importan ta a. A fost nevoie de un efort mare s a aducem carul cu provizii n acest loc, dar voi v-a ti gndit mai mult la provizii dect la fructele pe care ar trebuit s a le duce ti acas a, ca rezultat al muncii voastre. Dac a a ti fost aten ti s a culege ti mai nti anele din apropierea voastr as i dup a aceea s a le c auta ti pe cele care sunt

128

Slujitorii Evangheliei

mai departe, pentru ca apoi s a v a pute ti ntoarce s a lucra ti din nou n [140] apropiere, a ti avut succes.

nsu sirile esen tiale pentru slujire


Simpatia Dumnezeu dore ste s a-i uneasc a pe lucr atorii S ai printr-o simpatie s i o afec tiune reciproc a. Suetul celui credincios este nconjurat de spre via o iubire cre stin a, care l face s a e o mireasm a de via ta ta s i i d a lui Dumnezeu posibilitatea de a binecuvnta eforturile lui. Cre stinismul nu ridic a nici un zid de desp ar tire ntre om s i semenul lui, ci leag a in tele omene sti de Dumnezeu s i una de alta. Observa ti ct de duios s i de milos este Domnul n felul n care le trateaz a pe creaturile Sale. El si iube ste copilul care gre se ste s i l ndeamn a s a se ntoarc a. Bra tul Tat alui l cuprinde pe ul S au poc ait, ve smntul Tat alui i acoper a zdren tele, inelul este pus pe degetul lui ca semn al apartenen tei regale. Totu si ct de mul ti privesc la ul , ci s risipitor nu doar cu indiferen ta i cu dispre t. Asemenea fariseului, ei spun: Dumnezeule, ti mul tumesc c a nu sunt ca ceilal ti oameni (Luca 18, 11). Dar cum crede ti voi c a i prive ste Dumnezeu pe aceia care, n timp ce pretind c a sunt conlucr atori cu Hristos, stau lng a suetul care lupt a mpotriva potopului de ispite, asemenea fratelui s din parabol a, cu nc ap a tnare, rea voin ta i dispre t? ***** Ct de pu tin mp art as im noi simpatia lui Hristos n ce prive ste acea atitudine care ar trebui s a constituie leg atura cea mai puternic a de suetele dec dintre noi s i El, s i anume compasiunea fa ta azute, vinovate s i suferinde, moarte n nelegiuiri s i p acate! Atitudinea de om este p inuman a a omului fa ta acatul nostru cel mai mare. Mul ti [141] cred c a reprezint a dreptatea lui Dumnezeu, n timp ce dau gre s n totalitate n a reprezenta duio sia s i marea Sa iubire. Adesea, aceia pe care i trateaz a cu asprime s i severitate se a a sub presiunea ispitei. Satana lupt a cu aceste suete, iar cuvintele aspre s i lipsite de simpatie le descurajeaz as i le fac s a cad a prad a puterii ispititorului. . . 129

130

Slujitorii Evangheliei

Avem nevoie de mai mult a simpatie cre stineasc a, nu doar fa ta de suetele s de cei care ni se par a f ar a gre seal a, ci fa ta armane, suferinde, care lupt as i cad adesea n gre seli, p ac atuind s i poc ainduse, ispitite s i descurajate. Noi trebuie s a mergem la semenii no stri, asemenea Marelui nostru Preot milos, cu duio sie, avnd mil a de sl abiciunile lor.The Ministry of Healing, 163, 164. Integritatea Pentru timpul acesta este nevoie de oameni cu un curaj ncercat s i cu o integritate puternic a, oameni care nu se tem s a- si ridice vocea n ap ararea binelui. Fiec arui lucr ator a s dori s a-i spun: n toate ndatoririle tale ociale, ecare fapt a s a e caracterizat a de integritate. To ti banii s i toate zecimile care ti sunt ncredin tate pentru un scop special trebuie s a e puse cu promptitudine n locul care le revine. Banii da ti pentru lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie s a e nsu si ti pentru folosul propriu, cu gndul c a pot restitui ti mai trziu. Domnul interzice acest lucru. Aceasta este o ispit a de la cel care face numai s i numai r aul. Pastorul care prime ste fonduri din scris vistieria Domnului trebuie s a-i dea donatorului o chitan ta a, cu suma s i data respectiv a. Apoi, f ar a s a a stepte ca propriile dicult a ti nanciare s a-l ispiteasc a s a foloseasc a ace sti bani pentru sine, s ai depun a atunci cnd sunt ceru ti s i acolo unde trebuie, ca s a e [142] disponibili. Unitatea cu Hristos O leg atur a vital a cu Marele P astor l va face pe subp astor o reprezentare vie a Domnului Hristos, o adev arat a lumin a pentru lume. n telegerea tuturor punctelor credin tei noastre este esen tial a, chiar mai mare ca pastorul s dar este de o importan ta a e sn tit prin adev arul pe care l prezint a. Lucr atorul care s tie ce nseamn a a una cu Hristos are o dorin ta s i o capacitate tot mai mare de a n telege nsemn atatea slujirii aduse lui Dumnezeu. Cuno stin tele lui se m aresc, deoarece a cre ste n har nseamn a a avea o abilitate tot mai mare de a n telege Scripturile. Un asemenea lucr ator este cu adev arat un colaborator cu Dumnezeu. El n telege c a nu este altceva dect o unealt a care trebuie s a se lase

nsu sirile esen tiale pentru slujire

131

folosit a de mna Maestrului. El va trecut prin ncerc ari, deoarece, dac a nu este vericat n felul acesta, nu- si va cunoa ste niciodat a . Dar, dac lipsa de n telepciune s i de experien ta a l caut a pe Domnul s cu umilin ta i cu ncredere, ecare ncercare va spre binele lui. Poate c a uneori pare s a cad a, dar c aderea lui aparent a poate s a e tocmai calea prin care Dumnezeu l conduce la un adev arat progres s i poate s a e un mijloc de a se cunoa ste mai bine pe el nsu si s i de a se ncrede mai ferm n Dumnezeu. Este posibil s a fac a n continuare s gre seli, dar nva ta a nu le repete. El devine mai puternic s i mai capabil de a se mpotrivi r aului, iar ceilal ti beneciaz a de pe urma exemplului S au. Umilin ta u Slujitorul lui Dumnezeu ar trebui s a aib a o umilin ta sor de remarcat. Cei care au experien ta cea mai adnc a n ce prive ste lucrurile lui Dumnezeu sunt ct se poate de departe de mndrie s i n al tare de sine. Deoarece au o concep tie nalt a despre slava lui Dumnezeu, ei consider a c a locul cel mai umil n slujba Sa este prea [143] onorabil pentru ei. Cnd a cobort de pe munte, dup a patruzeci de zile petrecute n comuniune cu Dumnezeu, Moise nu s tia c a fa ta lui str alucea a sa de tare, nct i ngrozea pe cei care l priveau. Apostolul Pavel avea o p arere foarte umil a despre progresul lui n . El vorbea despre sine, numindu-se cel dinti dintre via ta de credin ta p ac ato si. De asemenea, el a spus: Nu c a am s i c stigat premiul sau c a am s i ajuns des avr sit (Filipeni 3, 12). Totu si Pavel fusese deosebit de onorat de Domnul. Mntuitorul nostru a declarat c a Ioan Botez atorul a fost cel mai mare dintre profe ti. Cu toate acestea, cnd a fost ntrebat dac a este Mesia, Ioan a spus despre sine c a este nevrednic chiar s i s a dezlege mintei Domnului s curelele nc al ta au. Cnd ucenicii lui au venit s a se plng a de faptul c a to ti oamenii mergeau s a-L asculte pe noul tor, Ioan le-a amintit c nv a ta a el nsu si este doar un vestitor al Celui ce urma s a vin a. n zilele noastre este nevoie de lucr atori care s a aib a o astfel de atitudine. Lucrarea lui Dumnezeu se poate lipsi de cei care sunt mul tumi ti de ei n si si. Domnul nostru cheam a lucr atori care, sim tindu- si

132

Slujitorii Evangheliei

nevoia personal a dup a sngele isp as itor al lui Hristos, si ndeplinesc lucrarea ncredin tat a nu cu ngmfare sau cu mul tumire de sine, ci plini de asigurarea credin tei, dndu- si seama c a vor avea nevoie ntotdeauna de ajutorul lui Hristos pentru a s ti cum s a lucreze cu oamenii. Zelul Este nevoie de un zel mai mare. Timpul trece repede s i sunt necesari oameni care doresc s a lucreze a sa cum a lucrat Hristos. Nu lini este sucient s a tr aie sti o via ta stit a, de rug aciune. Doar medita tia nu va mplini nevoia lumii. Religia nu trebuie s a e o inuen ta subiectiv a n via ta noastr a. Noi trebuie s a m ni ste cre stini energici, [144] receptivi, zelo si, plini de dorin ta de a le vesti altora adev arul. Oamenii trebuie s a aud a ve stile bune ale mntuirii prin credin ta n Hristos s i solia trebuie s a le e vestit a printr-un efort con stiincios s i plin de zel. S a li se adreseze apeluri st aruitoare s i s a se nal te rug aciuni erbin ti pentru ei. Rug aciunile noastre timide s i lipsite de trebuie s via ta a devin a cereri pline de zel. Consecven ta Caracterul multora dintre cei care se pretind a evlavio si este imperfect s i unilateral. Ei dovedesc faptul c a sunt ni ste elevi, n s coala lui Hristos, care s i-au nv a tat lec tiile insucient. Unii care au nv a tat s a-L imite pe Domnul Hristos n ce prive ste blnde tea n facerea binelui. Al nu arat a aceea si srguin ta tii sunt activi s i zelo si, dar sunt ngmfa ti, ei nu au nv a tat niciodat a s a e umili. Iar al tii l las a pe Domnul Hristos n afara lucr arii lor. Ei pot avea de semenii lor, dar un comportament pl acut, pot ar ata simpatie fa ta Mntuitorul nu Se a a n inima lor s i nu au nv a tat limbajul cerului. Ei nu se roag a a sa cum S-a rugat Hristos s i nu pre tuiesc oamenii a sa cum i-a pre tuit El. Ace sti lucr atori nu au nv a tat s a ndure greut a ti n eforturile lor de a salva suete. Unii care nu cunosc puterea transformatoare a harului devin egoi sti, aspri s i nclina ti spre critic a. Al tii sunt instabili s i u sor inuen tabili, nclinnd s a urmeze o cale sau alta, cu scopul de a pe placul semenilor lor.

nsu sirile esen tiale pentru slujire

133

Orict de zelos ar putea sus tinut adev arul, dac a via ta de zi cu zi nu dovede ste puterea lui sn titoare, cuvintele rostite nu vor avea nici o valoare. Un comportament inconsecvent mpietre ste inima s i ngusteaz a mintea lucr atorului, a seznd pricini de poticnire n calea [145] celor pentru care lucreaz a. Via ta de zi cu zi Pastorul ar trebui s a evite orice dicultate trec atoare s i inutil a, ca s a se poat a consacra pe deplin chem arii lui snte. El ar trebui s a se roage mult s i s a se supun a disciplinei lui Dumnezeu, pentru ca via ta lui s a poat a manifesta roadele unei adev arate st apniri de sine. Vocabularul lui trebuie s a e corect, a sa nct pe buzele lui s a nu e auzite argouri s i expresii ieftine. mbr ac amintea lui trebuie s a e n armonie cu demnitatea lucr arii pe care o ndepline ste. Pastorii s i educatorii s a se str aduiasc a s a ating a standardul prezentat de Sntele Scripturi. S a nu neglijeze lucrurile mici, care sunt privite adesea ca . Deseori, neglijen ind lipsite de importan ta ta n ce prive ste lucrurile mici conduce la neglijen ta n ce prive ste responsabilit a tile mai mari. ***** Cei care lucreaz a n via Domnului au un exemplu care i ncurajeaz a cu privire la ce este s i va bine n toate veacurile. Ei au de asemenea iubirea lui Dumnezeu, ajutorul ngerilor, simpatia lui Isus s i speran ta de a c stiga suetele pentru calea cea dreapt a. Cei n telep ti vor str aluci ca str alucirea cerului s i cei ce vor nv a ta pe mul ti s a umble n neprih anire vor str aluci ca stelele, n veac s i n [146] veci de veci (Daniel 12, 3). [147]

134

Slujitorii Evangheliei

Capitolul 5 Pastorul la amvon

Propov aduie ste cuvntul


Te rog erbinte, naintea lui Dumnezeu s i naintea lui Hristos Isus, care are s a judece viii s i mor tii, s i pentru ar atarea s i mp ar a tia Sa: propov aduie ste Cuvntul, st aruie asupra lui la timp s i ne la timp, tura (2 Timotei mustr a, ceart a, ndeamn a cu toat a blnde tea s i nv a ta 4, 1.2). n aceste cuvinte directe s i conving atoare, datoria slujitorului lui Hristos este exprimat a cu claritate. A propov adui Cuvntul nseamn a a nu predica p areri s i tradi tii omene sti, fabule pl acute s i povestiri senza tionale, cu scopul de a stimula fantezia s i de a strni emo tiile. Pastorul nu trebuie s a se nal te pe sine, ci s a stea n fa ta lumii care piere s i s a predice Cuvntul ca s i cnd s-ar aa n prezen ta lui Dumnezeu. n predica lui s a nu e expresii u suratice, glume sau interpret ari fanteziste, ci s a vorbeasc a ntr-o manier a sincer a, cu o seriozitate profund a, ca o voce a lui Dumnezeu, care prezint a Sntele Scripturi. El trebuie s a le expun a ascult atorilor lucrurile care sunt legate n cea mai mare m asur a de binele lor prezent s i ve snic. Fra tii mei pastori, cnd sta ti n fa ta oamenilor, vorbi ti-le despre acele lucruri care sunt esen tiale s i instructive. nv a ta ti-i marile adev aruri practice, pe care trebuie s a le aplice n via ta de zi cu zi. nv a ta ti-i despre puterea mntuitoare a lui Isus, n care avem r as[148] cump ararea. . . iertarea p acatelor (Coloseni 1, 14). Str adui ti-v a s a-i face ti pe ascult atorii vo stri s a n teleag a puterea adev arului. Pastorii ar trebui s a prezinte cuvntul sigur al profe tiei ca ind temelia credin tei adventi stilor de ziua a s aptea. Profe tiile din Daniel s i Apocalipsa ar trebui s a e studiate cu aten tie s i, n leg atur a cu acestea, cuvintele: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii! (Ioan 1, 29). Capitolul 24 din Evanghelia dup a Matei mi este prezentat din nou s i din nou ca ind un subiect ce trebuie adus n aten tia tuturor. Acum tr aim ntr-un timp cnd profe tiile din acest capitol se mplinesc. Pastorii s i educatorii no stri s a le explice aceste profe tii acelora . S pe care i nva ta a lase afar a din predicile lor aspectele care au o 136

Propov aduie ste cuvntul

137

minor consecin ta as i s a prezinte adev arurile care vor hot ar destinul suetelor. continu Timpul n care tr aim impune o vigilen ta a, iar slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a prezinte lumina cu privire la subiectul Sabatului. Ei ar trebui s a-i avertizeze pe locuitorii p amntului c a Hristos va veni n curnd, cu putere s i cu mare slav a. Ultima solie de avertizare a lumii trebuie s a-i determine pe oameni s a n teleag a importan ta pe care Dumnezeu o acord a Legii Sale. Adev arul care urmeaz a a prezentat este a sa de clar, nct nici un om nelegiuit, care l aude, s a nu se poat a scuza, spunnd c a nu a reu sit s a n teleag a importan ta ascult arii de poruncile lui Dumnezeu. Mi s-a poruncit s a spun: Aduna ti din Scripturi dovezile c a Dumnezeu a sn tit ziua a s aptea s i prezenta ti aceste dovezi n adun ari. Celor care nu au auzit adev arul, s a li se arate c a to ti cei care ntorc spatele unui A sa vorbe ste Domnul trebuie s a suporte rezultatul de Dumnecomportamentului lor. Sabatul a fost testul loialit a tii fa ta zeu n toate veacurile. Aceasta va ntre Mine s i copiii lui Israel [149] un semn ve snic, spune Domnul (Exodul 31, 17). Diploma tia n tratarea lucrurilor snte Acum, Evanghelia ntmpin a opozi tie din toate p ar tile. Niciodat a confedera tia r aului nu a fost mai puternic a dect este n prezent. Duhurile r aului se asociaz a cu oamenii pentru a lupta mpotriva poruncilor lui Dumnezeu. Tradi tia s i erorile sunt n al tate mai presus de Sntele Scripturi, ra tiunea s i s tiin ta mai presus de revela tie, talentul turile Duhului Sfnt, formele s omenesc mai presus de nv a ta i ceremoniile mai presus de puterea vital a a evlaviei. P acatele grave i-au desp ar tit pe oameni de Dumnezeu. Necredin ta ajunge cu repeziciune o mod a. Declara tia a mii de oameni este: Nu vrem ca omul acesta s a mp ar a teasc a peste noi. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a- si s ridice vocea ca o trmbi ta i s a le arate oamenilor nelegiuirile lor. Predicile u soare, care sunt rostite adesea, nu las a nici o impresie durabil a. Oamenii nu- si simt inima str apuns a, deoarece nu le sunt adresate adev arurile clare s i t aioase ale Cuvntului lui Dumnezeu. Dac as i-ar exprima adev aratele sentimente, mul ti dintre cei care pretind a crede adev arul ar spune: De ce este nevoie s a se vorbeasc a a sa de deschis? De asemenea, ei ar putea s a ntrebe: De ce Ioan

138

Slujitorii Evangheliei

Botez atorul le-a spus fariseilor: Pui de n aprci, cine v-a nv a tat s a fugi ti de mnia viitoare? (Matei 3, 7). De ce a trebuit el s a provoace furia lui Irod, spunndu-i c a este un p acat s a tr aiasc a mpreun a cu so tia fratelui lui? Pentru c a a vorbit a sa deschis, el s i-a pierdut via ta. De ce nu a putut el s a- si continue activitatea f ar a a strni furia lui [150] Irod? Unii oameni au adus attea argumente de acest fel, pn a cnd diploma tia a luat locul credincio siei. P acatul este ng aduit f ar aa mustrat. Oare cnd se va mai auzi din nou n biseric a vocea mustr arii credincioase: Tu e sti omul acesta!? (vezi 2 Samuel 12, 7). Dac a aceste cuvinte nu ar a sa de rare, am asista la o mai mare manifestare a puterii lui Dumnezeu. Solii Domnului nu trebuie s a se plng a de faptul c a eforturile lor sunt f ar a rezultat, atta vreme ct nu se poc aiesc de pl acerea de a aproba ti s i de dorin ta de a pe placul oamenilor, care i determin a s a se ab tin a de la rostirea adev arului s i s a strige: Pace!, n ciuda faptului c a Dumnezeu nu spune pace. Ar fost bine dac a ecare slujitor al lui Dumnezeu ar n teles sn tenia lucr arii s i a chem arii lui. Ca soli rndui ti de Dumnezeu, pastorii au o responsabilitate teribil a. Ei trebuie s a lucreze n Numele lui Hristos, ca ni ste ispravnici ai tainelor Cerului, ncurajndu-i pe cei ascult atori s i avertizndu-i pe cei neascult atori. Diploma tia lumeasc a asupra lor. Ei trebuie s nu trebuie s a aib a nici o inuen ta a nu se abat a niciodat a de la calea pe care Isus le-a poruncit s a mearg a. S a , aducndu- nainteze prin credin ta si aminte c a sunt nconjura ti de un nor de martori. Ei nu sunt chema ti s a spun a propriile cuvinte, ci s a transmit a cuvintele pe care Unul mai mare dect conduc atorii p amntului le-a poruncit s a le spun a. Solia lor trebuie s a e A sa vorbe ste Domnul. Dumnezeu cheam a oameni care s a vesteasc a solia Sa, asemenea lui Natan, Ilie s i Ioan, f ar a team as i f ar a s a tin a cont de consecin te, oameni care s a rosteasc a adev arul, chiar dac a aceasta le va cere s a sacrice tot ce au. Ca ni ste s age ti ascu tite Cuvintele lui Hristos erau ca ni ste s age ti ascu tite, care ajungeau la tint as i str apungeau inima ascult atorilor S ai. De ecare dat a cnd

Propov aduie ste cuvntul

139

li Se adresa oamenilor, indiferent dac a audien ta Sa era mic a sau nu- [151] meroas a, cuvintele Sale aveau un efect mntuitor asupra suetului. Nici o solie adresat a de El nu s-a pierdut. Fiecare cuvnt pe care l-a rostit a seza o responsabilitate nou a asupra celor care l auzeau. n zilele noastre, pastorii care vestesc cu sinceritate ultima solie a harului pentru lume s i se bazeaz a pe puterea lui Dumnezeu nu trebuie s a se team a c a eforturile lor vor zadarnice. De si nici un ochi omenesc nu poate vedea traseul s age tii adev arului, cine poate spune c a s ageata nu s i-a atins tinta s i nu a str apuns suetul celor care au ascultat? De si nici o ureche omeneasc a nu a auzit strig atul suetului r anit, adev arul s i-a f acut calea n inim a ntr-o manier a t acut a. Dumnezeu i-a vorbit suetului s i, n ziua judec a tii nale, slujitorii S ai credincio si vor sta al aturi de trofeele harului r ascump ar ator, sl avindu-L pe Hristos. Nimeni nu poate spune ce se pierde prin ncercarea de a predica f ar a ungerea Duhului Sfnt. n ecare comunitate exist a suete care ezit a, de si sunt hot arte s a treac a ntru totul de partea lui Dumnezeu. Sunt luate decizii, dar prea adesea solia pastorului este lipsit a de putere, iar celor care tremur a n cump an a nu le este adresat nici un apel direct. n acest veac al ntunericului moral, pentru a impresiona suetele, va nevoie de ceva mai mult dect de o teorie seac a. Pastorii trebuie s a aib a o leg atur a vie cu Dumnezeu. Ei trebuie s a predice ca unii care cred ce spun. Adev arurile vii, care ies de pe buzele omului lui Dumnezeu, i vor face pe cei p ac ato si s a tremure s i pe cei ce se simt condamna ti s a strige: Iehova este Dumnezeul meu, sunt hot art s a u ntru totul de partea Domnului. Solul lui Dumnezeu nu ar trebui s a- si nceteze niciodat a eforturile de a ob tine o lumin as i o putere mai mare. El trebuie s a trudeasc a n acest sens, s a se roage s i s a spere n mijlocul descuraj arii s i al [152] ntunericului, cu hot arrea de a ob tine o cunoa stere cuprinz atoare a Scripturilor s i de a nu r amne lipsit de nici un dar. Atta vreme ct mai exist a un suet de binecuvntat, el trebuie s a nainteze st aruitor, manifestnd un curaj nou la ecare efort. Avnd n vedere c a Domnul Isus a spus: Nicidecum n-am s a te las, cu nici un chip nu te voi p ar asi (Evrei 13, 5), c a ec arui biruitor i este oferit a coroana neprih anirii s i c a Ap ar atorul nostru mijloce ste pentru cel p ac atos, slujitorii lui Hristos trebuie s a lucreze cu o energie neobosit as i plin a s perseverent de speran ta i cu o credin ta a.

140

Slujitorii Evangheliei

Oamenii care si asum a responsabilitatea de a le vesti altora cuvntul care le-a fost dat de Dumnezeu se fac r aspunz atori de inuen ta pe care o exercit a asupra ascult atorilor lor. Dac a sunt ni ste adev ara ti oameni ai lui Dumnezeu, ei vor s ti c a predicarea nu are scopul de a amuza. Ea nu are scopul de a transmite doar informa tii, nici de a convinge din punct de vedere intelectual. Este important ca predicarea Cuvntului s a apeleze la intelect s i s a ofere cuno stin te, dar ea trebuie s a fac a mai mult dect att. Pentru a avea efect, cuvintele pastorului trebuie s a ajung a la inima ascult atorilor lui. Pastorul s a nu introduc a povestiri amuzante n predicile lui, ci s a se str aduiasc a s a n teleag a marea nevoie s i dorin ta erbinte a suetului. Cnd st a n fa ta comunit a tii sale, s a- si aduc a aminte c a printre ascult atorii lui exist a unii care se lupt a cu ndoiala , s i au ajuns aproape la disperare, aproape cu totul lipsi ti de speran ta s i s a- si aduc a aminte c a exist a unii care sunt chinui ti f ar a ncetare de ispit as i duc o lupt a grea cu vr ajma sul suetului. Pastorul s a-I cear a Mntuitorului s a-i inspire cuvinte care vor nt ari aceste suete [153] n lupta cu r aul.

mp ar tind pinea vie tii pentru suete


Mul ti dintre cei pentru care lucreaz a pastorii no stri nu cunosc adev arurile Bibliei s i cerin tele lui Dumnezeu, iar lec tiile cele mai simple cu privire la evlavia practic a li se par ca o nou a descoperire. Ace sti ascult atori au nevoie s a cunoasc a adev arul, iar cnd lucreaz a pentru ei, pastorul nu trebuie s a abordeze subiecte care nu vor face altceva dect s a e pe placul fanteziei s i s a stimuleze curiozitatea. n schimb, s a le mpart a Pinea vie tii acestor suete nfometate. Pastorul nu ar trebui s a rosteasc a niciodat a o predic a prin care ascult atorii lui nu vor ajuta ti s a n teleag a mai clar ce trebuie s a fac a pentru a mntui ti. B arba tii s i femeile au nevoie de ajutor pentru nevoile lor imediate s i pentru ncerc arile lor prezente. Pastorul se poate n al ta pn a n sferele cere sti, prin descrieri poetice s i prezent ari fanteziste, care satisfac sim turile s i hr anesc imagina tia, dar nu pot atinge experien ta vie tii s i nevoile zilnice. El poate s a cread a c a prin elocven ta lui plin a de fantezie a hr anit turma lui Dumnezeu, iar ascult atorii lui pot de p arere c a nu au auzit niciodat a adev arul exprimat ntr-un limbaj a sa de frumos. Dar, dac a extazul sentimental, produs de aceste prezent ari fanteziste, este evaluat de la cauz a la efect, se va vedea c a, de si este posibil s a fost expuse unele adev aruri, asemenea predici nu-i nt aresc pe ascult atori pentru luptele zilnice ale vie tii. Cel pentru care elocven ta este tinta cea mai nalt a cu privire la predicare i determin a pe oameni s a uite adev arul, deoarece a fost amestecat cu oratoria lui. Cnd emo tiile trec, se va vedea c a n mintea ascult atorului nu a fost ntip arit Cuvntul lui Dumnezeu. Ei [154] vorbesc despre elocven ta pastorului n termeni admirativi, dar nu sunt adu si nici m acar pe aproape de luarea unei decizii. Ei vorbesc despre predic a a sa cum ar vorbi despre o pies a de teatru, iar despre pastor, ca despre un actor. Poate c a vor veni din nou s a asculte acela si fel de predici, dar vor pleca f ar a a impresiona ti s i hr ani ti spiritual. Nu de discursuri norite este nevoie, nici de un potop de cuvinte f ar a semnica tie. Pastorii no stri trebuie s a predice n a sa fel, 141

142

Slujitorii Evangheliei

nct s a-i ajute pe oameni s a n teleag a adev arul vital. Fra tii mei, nu pluti ti n sfere n care oamenii obi snui ti nu v a pot urma s i, chiar dac a ar putea s a v a urmeze, nu ar avea nici un beneciu s i nici nu ar binecuvnta ti. nv a ta ti-i lec tiile simple pe care le-a prezentat Domnul Hristos. Vorbi ti-le despre istoria vie tii Sale de sacriciu s i de renun tare la Sine, despre umilin ta s i moartea Sa, despre nvierea s i n al tarea Sa la ceruri, despre lucrarea Sa de mijlocire pentru p ac ato si, care se desf as oar a n cur tile cere sti. n ecare biseric a sunt suete pe care Duhul Domnului le impresioneaz a. Ajuta ti-le s a n teleag a adev arul, mp ar ti ti-le Pinea vie tii, atrage ti-le aten tia asupra problemelor vitale. Exist a multe voci care sus tin eroarea, dar vocea voastr a trebuie s a sus tin a adev arul. Prezenta ti subiecte care s a e ca ni ste p as uni verzi pentru turma lui Dumnezeu. Nu-i duce ti pe ascult atorii vo stri n p as uni aride, unde vor mai departe de Izvorul de ap a vie dect nainte de a v a auzi pe voi. Prezenta ti-le adev arul a sa cum este el n Isus, explicndu-le cu claritate cerin tele Legii s i ale Evangheliei. Prezenta ti-L pe Hristos, Calea, Adev arul s i Via ta, s i vorbi ti-le despre puterea Sa de a-i mntui pe to ti cei ce vin la El. C apetenia mntuirii noastre mijloce ste pentru poporul S au nu ca unul care se str aduie ste s a strneasc a mila Tat alui, ci asemenea unui biruitor care si reven[155] dic a trofeele biruin tei Lui. Domnul Isus este n stare s a-i mntuiasc a pe deplin pe to ti cei care vin la Dumnezeu prin El. Prezenta ti cu claritate acest fapt. Dac a nu sunt aten ti, pastorii no stri vor ascunde adev arul sub ornamentele omene sti. Nici un pastor s a nu presupun a c a poate pe al converti suete prin predici elocvente. Cei care i nva ta tii ar trebui s a-L roage pe Dumnezeu s a-i umple cu Duhul S au s i s a-i fac a a p n stare s a-L nal te pe Hristos ca ind singura speran ta ac atosului. Vorbirile norite, pove stile pl acute sau anecdotele nepotrivite nu l conving pe cel p ac atos. Oamenii ascult a astfel de cuvinte a.a cum ar asculta un cntec pl acut. Solia pe care cel p ac atos ar trebui s ao aud a este: Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3, 16). Acceptarea Evangheliei nu depinde de m arturiile erudite, de discursurile elocvente sau de argumentele profunde, ci de simplitatea ei, de modul n care r aspunde la nevoile celor care nfometeaz a dup a Pinea vie tii.

mp ar tind pinea vie tii pentru suete

143

Numai lucrarea Duhului Sfnt este cea care l face pe slujitorul Cuvntului s a e ecient. Cnd prin pastor vorbe ste Hristos, Duhul Sfnt preg ate ste inima ascult atorilor pentru a accepta Cuvntul. Duhul Sfnt nu este un slujitor, ci o putere conduc atoare. El face adev arul s a str aluceasc a n mintea ascult atorilor s i, dac a pastorul se supune lucr arii divine, Duhul Sfnt va vorbi prin ecare predic a. Duhul Sfnt nconjoar a suetul cu o atmosfer a sfnt as i le vorbe ste celor nepoc ai ti, adresndu-le cuvinte de avertizare s i ndrumndu-i [156] spre Acela care ridic a p acatul lumii.

A-l predica pe Hristos


S-au f acut multe observa tii cu privire la faptul c a vorbitorii no stri au insistat n predicile lor asupra subiectului Legii, s i nu asupra lui Isus. Aceast a arma tie nu este ntru totul adev arat a, dar oare nu exist as i unele motive ndrept a tite pentru care a fost f acut a? Oare adev nu au stat la amvon oameni care nu aveau o experien ta arat a n ce prive ste lucrurile lui Dumnezeu, oameni care nu au primit neprih anirea lui Hristos? Mul ti dintre pastorii no stri nu au f acut altceva dect s a predice, prezentnd argumente logice n ap ararea subiectelor lor s i men tionnd doar rareori puterea r ascump ar atoare a Mntuitorului. M arturia lor a fost lipsit a de sngele mntuitor al lui Hristos. Jertfa lor s-a asem anat cu jertfa lui Cain, care I-a adus Domnului roadele p amntului. Acestea erau bune n ele nsele, dar, orict de bune ar fost, jertfa era lipsit a de adev arata ei valoare sngele mielului njunghiat, care reprezint a sngele lui Hristos. Tot a sa se ntmpl as i cu predicile din care Domnul Hristos lipse ste. Ele nu ajung la inima ascult atorilor, iar ei nu sunt determina ti s a ntrebe: Ce trebuie s a fac pentru a mntuit? Dintre to ti cei ce poart a numele de cre stini, adventi stii de ziua as aptea ar trebui s a e cei mai remarcabili n ce prive ste n al tarea lui Hristos n fa ta lumii. Propov aduirea soliei ngerului al treilea cere s a e prezentat adev arul despre Sabat. Acest adev ar trebuie s a e predicat al aturi de altele aate n solie, dar marele centru de atrac tie, Isus Hristos, s a nu e l asat pe dinafar a. Crucea este locul unde bun atatea s i credincio sia se ntlnesc, dreptatea s i pacea se s arut a. P ac atosul trebuie s a e determinat s a priveasc a la Golgota s i simpl s a se ncread a n meritele Mntuitorului cu acea credin ta aa [157] unui copila s, acceptnd neprih anirea Sa s i ncrezndu-se n mila Sa. Iubirea lui Dumnezeu Prin iubirea lui Dumnezeu, comorile harului S au au fost puse la dispozi tia bisericii s i a lumii. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu 144

A-l predica pe Hristos

145

lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a (Ioan 3, 16). Ce iubire uimitoare s i de nep atruns L-a determinat pe Hristos s a moar a pentru noi, pe cnd eram nc a p ac ato si! Si ct de mare este pierderea suferit a de suetul care, de si n telege cerin tele imperative ale Legii, nu reu se ste s a recunoasc a faptul c a, acolo unde p acatul se nmul te ste, harul lui Hristos se nmul te ste s i mai mult! Cnd este prezentat a a sa cum ar trebui, Legea descoper a iubirea lui Dumnezeu. Nu este de mirare c a inimile nu sunt impresionate nici chiar de adev ar, dac a acesta este prezentat ntr-o form a rece s i . Si lipsit a de via ta nu este de mirare c a f ag aduin tele lui Dumnezeu sunt a sa de greu de crezut, dac a pastorii s i lucr atorii nu prezint a pe Isus s i leg atura Sa cu Legea. Unii dintre cei care lucreaz a pentru Dumnezeu au fost prea nclina ti s a rosteasc a acuza tii mpotriva celui p ac atos, n timp ce iubirea Tat alui, exprimat a prin faptul c a L-a dat pe Fiul S au s a torul moar a pentru neamul omenesc, a fost tinut a n umbr a. nv a ta adev arului trebuie s a-i descopere p ac atosului ce este Dumnezeu cu adev arat, adic a un Tat a care l a steapt a pe ul risipitor cu o dragoste plin a de dor s i l prime ste nu adresndu-i acuza tii furioase, ci preg atind un osp a t de bun-venit pentru ntoarcerea lui. Oh, dac a am putea nv a ta cu to tii calea Domnului n ce prive ste c stigarea de suete! Dumnezeu ar dori s a ndrume mintea oamenilor de la o convingere bazat a pe logic a la o convingere mai profund a, mai nalt a, mai curat as i mai glorioas a. Adesea, logica omeneasc a aproape c aa stins lumina pe care Dumnezeu dorea s a o transmit a n raze limpezi, [158] spre a-i convinge pe oameni c a Domnul naturii este vrednic de toat a lauda s i slava, pentru c a El este Creatorul tuturor lucrurilor. Unii pastori gre sesc prin faptul c a si alc atuiesc predicile n ntregime din argumente logice. Unii ascult a teoria adev arului s i sunt impresiona ti de dovezile eviden tiate, apoi, cnd Domnul Hristos le este prezentat ca Mntuitor al lumii, semin tele sem anate pot r as ari s i pot aduce roade spre slava lui Dumnezeu. Dar, adesea, oamenilor nu le este prezentat a crucea Golgotei. Poate c a predica respectiv a este ultima predic a pe care unii o vor asculta vreodat as i ocazia de aur va pierdut a pentru totdeauna. Dac a Hristos s i iubirea Sa

146

Slujitorii Evangheliei

r ascump ar atoare s-ar propov aduit n leg atur a cu teoria adev arului, acei oameni ar putut c stiga ti de partea Sa. Calea spre Hristos Exist a mai mul ti oameni dect credem noi, care doresc cu ardoare s a descopere calea spre Hristos. Cei care predic a ultima solie de har ar trebui s a- si aminteasc a f ar a ncetare c a trebuie s a-L nal te pe Hristos ca ind singura sc apare a celui p ac atos. Unii pastori cred s . Ei c a nu este necesar s a predice despre poc ain ta i despre credin ta consider a ca ind de la sine n teles faptul c a ascult atorii lor sunt familiariza ti cu Evanghelia s i c a, pentru a le sus tine aten tia, trebuie s a le prezinte subiecte de alt a natur a. Dar, din nefericire, mul ti oameni sunt ne stiutori cu privire la Planul de Mntuire. Ei au nevoie s a e nv a ta ti despre acest subiect foarte important mai mult dect despre oricare alt subiect. Prelegerile teoretice sunt esen tiale, pentru ca oamenii s a poat a n telege lan tul adev arului, verig a cu verig a, unindu-se ntr-un ntreg des avr sit, dar nici o prelegere nu ar trebui s a e tinut a f ar a o prezentare a lui Hristos cel r astignit, care este chiar temelia Evangheliei. [159] Pastorii ar reu si s a ajung a la mai multe inimi, dac a ar insista mai mult asupra evlaviei practice. Adesea, cnd se depun eforturi pentru a prezenta adev arul n teritorii noi, majoritatea prelegerilor sunt teoretice. Oamenii sunt tulbura ti de lucrurile pe care le aud. Mul ti n teleg puterea adev arului s i sunt ner abd atori s a- si a seze picioarele pe o temelie sigur a. Acesta este momentul cnd religia lui Hristos trebuie s a e imprimat a mai presus de orice n con stiin ta lor. Dac a se ng aduie ca adun arile s a se ncheie f ar a aceast a lucrare practic a, are loc o mare pierdere. Uneori, oamenii se hot ar asc n favoarea adev arului datorit a puterii dovezilor prezentate, dar nu sunt converti ti. Lucrarea pastorului nu este ncheiat a, pn a cnd nu i-a ndemnat pe ascult atori cu privire la necesitatea unei schimb ari a inimii. n ecare predic a trebuie s a e adresate apeluri erbin ti, pentru a-i face pe oameni s a renun te la p acatele lor s i s a se ntoarc a la Domnul Hristos. P acatele obi snuite s i pl acerile din zilele noastre ar trebui s a e condamnate, iar evlavia practic a s a e sus tinut a. Profund con stient de importan ta cuvintelor

A-l predica pe Hristos

147

pe care le roste ste, adev aratul pastor nu- si poate st apni preocuparea de suetul celor pentru care lucreaz fa ta a. O, dac a a s putea g asi un limbaj sucient de puternic pentru a impresiona cu privire la gndul pe care doresc s a-l transmit colaboratorilor mei n lucrarea Evangheliei! Fra tii mei, voi mnui ti cuvintele vie tii s i ave ti de-a face cu min ti capabile de cea mai nalt a dezvoltare. Hristos cel r astignit, Hristos cel nviat, Hristos cel n al tat la ceruri, Hristos cel ce vine din nou ar trebui s a umple mintea pastorului, s a o schimbe s i s a o fac a plin a de bucurie, a sa nct s a le prezinte oamenilor aceste adev aruri cu iubire s i cu o adnc a seriozitate. Atunci, pastorul va pierdut din vedere, iar Domnul Isus [160] va v azut de to ti. Voi, cei care i nv a ta ti pe oameni: n al ta ti-L pe Domnul Isus n predici, n cnt ari s i n rug aciune. Toate capacit a tile voastre s a aib a scopul de a conduce la Mielul lui Dumnezeu suetele nstr ainate, r at acite s i ncurcate. n al ta ti-L pe Mntuitorul cel nviat s i spune tile tuturor celor ce aud: Veni ti la Acela care ne-a iubit s i S-a dat pe Sine pentru noi (Efeseni 5, 2). Face ti ca s tiin ta mntuirii s a e scopul ec arei predici, subiectul ec arui cntec. S a e exprimat a n tur ecare rug aciune. Nu aduce ti n predicarea voastr a nici o nv a ta a care s a-L completeze pe Hristos, care este n telepciunea s i puterea lui Dumnezeu. Prezenta ti f ar a ncetare Cuvntul vie tii, prezenta ti-L pe Isus ca ind speran ta celui poc ait s i cetatea de sc apare a ec arui credincios. Celui tulburat s i descurajat descoperi ti-i calea p acii s i spre harul s ar ata ti n permanen ta i des avr sirea Mntuitorului. ***** Exist a o singur a cale ce conduce de la ntuneric la lumin as i ajunge pn a la tronul lui Dumnezeu calea credin tei. Aceast a cale nu este ntunecat as i nesigur a, nu este calea min tilor limitate, nu este o cale f acut a de mini omene sti, prin ncasarea unei taxe de drum de la ecare c al ator. Dreptul de a merge pe ea nu este ob tinut prin fapte . de peniten ta Calea pe care a prev azut-o Dumnezeu este des avr sit a, iar omul nu o poate completa prin nici o lucrare pe care ar putea s a o ndeplineasc a. Ea este sucient de larg a pentru a-l primi pe cel mai mare dintre p ac ato si, dac a se poc aie ste cu adev arat, s i totu si este a sa de

148

Slujitorii Evangheliei

ngust a, nct p acatul nu- si poate g asi locul pe ea. Aceasta este calea [161] deschis a pentru cei r ascump ara ti de Domnul.

Neprih anirea prin credin ta


Ideea c a neprih anirea lui Hristos ne este atribuit a ca un dar primit f ar a plat a de la Dumnezeu, s i nu datorit a vreunui merit al nostru, este o idee pre tioas a. Vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului nu vrea ca acest adev ar s a e prezentat cu claritate, deoarece s tie c a, dac a oamenii l-ar accepta pe deplin, puterea lui ar distrus a. Dac a Satana poate inuen ta mintea acelora care se declar a a copiii lui Dumnezeu ntr-o asemenea m asur a, nct s a e cuprins a de ndoial a, s necredin ta i ntuneric, el i poate birui prin ispit a. simpl Trebuie s a e ncurajat a acea credin ta a, care accept a cuvintele lui Dumnezeu a sa cum sunt ele. Oamenii lui Dumnezeu trebuie care se bazeaz s a aib a acea credin ta a pe puterea divin a, c aci prin . Si har a ti fost mntui ti, prin credin ta aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu (Efeseni 2, 8). Atunci cnd sunt ispiti ti, cei care cred c a Dumnezeu le-a iertat p acatele, datorit a lui Hristos, nu ar trebui s a ezite s a continue cu hot arre lupta cea bun a a credin tei. Credin ta lor va deveni tot mai puternic a, pn a cnd vor declara, att prin via ta lor de cre stini, ct s i prin cuvintele lor: Sngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne cur a te ste de orice p acat (1 Ioan 1, 7). Dac a dorim s a avem duhul s i puterea soliei ngerului al treilea, trebuie s a prezent am Legea s i Evanghelia mpreun a, deoarece ele merg mn a n mn a. n timp ce o putere satanic a i instig a pe copiii neascult arii s a anuleze Legea lui Dumnezeu s i s a calce n picioare adev arul c a Hristos este neprih anirea noastr a, o putere cereasc a impresioneaz a inima celor credincio si, ndemnndu-i s a nal te Legea s i pe Domnul Isus ca Mntuitor puternic. Dac a n experien ta poporului [162] lui Dumnezeu nu se va manifesta puterea divin a, teoriile s i ideile false vor captiva min tile, mu ti vor nl atura pe Hristos s i neprih anirea Lui din experien ta lor, iar credin ta lor va lipsit a de puterea vie tii. Pastorii trebuie s a-L prezinte pe Domnul Hristos n toat a plin atatea Sa att n bisericile noastre, ct s i n teritoriile noi, pentru ca luminat ascult atorii s a poat a cultiva o credin ta a. Oamenii trebuie s a e nv a ta ti c a Hristos este pentru ei mntuire s i neprih anire. Scopul 149

150

Slujitorii Evangheliei

premeditat al lui Satana este acela de a mpiedica suetele s a se ncread a n Hristos ca ind singura lor n adejde, deoarece sngele S au, care ne cur a te ste de orice p acat, este valabil numai pentru cei ce cred n meritele Sale s i l aduc naintea Tat alui a sa cum s i-a adus Abel jertfa. Jertfa lui Cain a fost o ofens a la adresa lui Dumnezeu, pentru c a a fost o jertf a din care Domnul Hristos lipsea. Subiectul principal al soliei noastre nu sunt doar poruncile lui Dumnezeu, ci s i credin ta lui Isus. Ast azi, pe calea noastr a str aluce ste o lumin a puternic as i ea ne conduce la o ncredere mai mare n Domnul Isus. Trebuie s a accept am ecare raz a de lumin as i s a umbl am n ea, ca s a nu e spre condamnarea noastr a la judecat a. Pe m asur a ce ajungem la concep tii tot mai clare cu privire la adev ar, ndatoririle s i obliga tiile noastre devin tot mai importante. Lumina descoper as i combate erorile care erau ascunse n ntuneric, iar cnd lumina vine, via ta s i caracterul oamenilor trebuie s a se schimbe s i s a e n armonie cu ea. P acatele , datorit care, cndva, erau comise din ne stiin ta a orbirii min tii, nu mai pot ng aduite f ar a a atrage dup a ele vinov a tia. Cnd le este dat a o lumin a mai mare, oamenii trebuie s a se schimbe, s a e n al ta ti s i nnobila ti de ea, deoarece, dac a nu va a sa, ei vor deveni mai [163] perver si s i mai nc ap a tna ti dect nainte de a primi lumina.

Sfatul adresat unui evanghelist


Drag a frate: . . . Am pentru tine aceast a solie din partea Domnului: Vorbe ste cu amabilitate s i ac tioneaz a cu blnde te. Vegheaz a asupra ta cu aten tie, deoarece e sti nclinat s a i sever s i dictatorial s i s a roste sti cuvinte pripite. Domnul ti spune: Vegheaz as i roag a-te, ca s a nu cazi n ispit a. El este ndurerat de expresiile aspre, iar cuvintele nen telepte r anesc. Eu am misiunea s a- ti spun: Fii amabil n vorbire, vegheaz a bine asupra cuvintelor tale, nu ng adui s a se manifeste nici o asprime n expresiile sau n gesturile tale. Pune mireasma pl acut a a asem an arii cu Hristos n tot ce faci s i n tot ce spui. Nu l asa ca tr as aturile re sti ale caracterului s a strice s i s a distrug a lucrarea ta. Tu trebuie s a-i aju ti s i s a-i nt are sti pe cei ispiti ti. Nu-i ng adui eului s a se manifeste prin cuvinte pripite. Domnul Hristos s i-a dat via ta pentru turma Sa s i pentru to ti cei n folosul c arora lucrezi. Nici un cuvnt pe care l roste sti s a nu determine suetele s a mearg a ntr-o direc tie gre sit a. Slujitorul lui Hristos trebuie s a manifeste un caracter cre stinesc. Expresiile pripite s i arogante nu sunt n armonie cu lucrarea sfnt a pe care Domnul Hristos le-a ncredin tat-o slujitorilor S ai. un Cnd vei privi zi de zi la Isus s i vei nv a ta de la El, vei da pe fa ta caracter armonios s i bun. Fii mai sensibil n comportamentul t au s i de la Marele nu- ti ng adui s a roste sti cuvinte de condamnare. nva ta tor. Expresiile de bun nv a ta atate s i simpatie vor asemenea unui medicament s i vor vindeca suetele disperate. Cnd este aplicat a n via ta de zi cu zi, cunoa sterea Cuvntului lui Dumnezeu va avea o lini inuen ta stitoare s i vindec atoare. Vorbirea aspr as i pripit a nu va [164] aduce o binecuvntare nici pentru tine, nici pentru vreun alt suet. Fratele meu, tu trebuie s a i o ilustrare a r abd arii, a bun at a tii s i a blnde tii lui Hristos. n cuvnt arile tale publice, trebuie s a reprezin ti modelul lui Hristos. n telepciunea care vine de sus este, nti, curat a, apoi pa snic a, blnd a, u sor de nduplecat, plin a de ndurare s i de roade bune (Iacov 3,17). Vegheaz a, roag a-te s i biruie asprimea 151

152

Slujitorii Evangheliei

care izbucne ste uneori n comportamentul t au. Cuvintele tale pot sn tite prin harul lui Hristos, care se a a n tine. Dac a fra tii t ai nu fac exact a sa cum crezi tu c a ar trebui, nu-i trata cu asprime. Domnul a fost ndurerat de ecare dat a de expresiile tale severe. Voin ta ta trebuie s a se supun a voin tei Domnului. Tu ai nevoie de ajutorul lui Isus. F a n a sa fel, nct de pe buzele tale s a ias a doar cuvinte curate s i snte, deoarece, n calitate de slujitor al Evangheliei, atitudinea s i exemplul t au vor urmate de al tii. Fii ntotdeauna duios de copii. . . s i amabil fa ta Dac a vei hot ar ca eul s a nu e ntre tesut cu lucrarea ta, po ti s a atingi idealul lui Dumnezeu. Faptul c a te vei str adui s a i asemenea lui Hristos, n ce prive ste atitudinea s i faptele tale, ti va da putere, mngiere s i curaj. Este privilegiul t au s a devii blnd s i smerit cu inima, iar atunci ngerii lui Dumnezeu vor coopera cu tine n efortul de a produce o nviorare spiritual a. Domnul Hristos a murit pentru ca via ta Lui s a- ti e dat a tie s i tuturor celor care fac din El exemplul lor. Prin puterea Mntuitorului t au, po ti manifesta caracterul lui Hristos s i po ti lucra cu n telepciune s i cu putere pentru a netezi locurile [165] abrupte. Los Angeles, California, 22 August 1908.

Recomand ari practice


atirea predicilor lor, unii pastori Predicile formale n preg ordoneaz a ecare detaliu cu o asemenea exactitate, nct nu-I las a Domnului nici o posibilitate de a le conduce gndurile. Fiecare punct este xat ntr-o manier a stereotip a, iar ei par incapabili s a se ndep arteze de la planul prestabilit. Aceasta este o gre seal a grav as i, dac a va cultivat a, i va face pe pastori s a devin a ngu sti la minte s i f ar a putere spiritual a, asemenea dealurilor secetoase din Ghilboa, care sunt lipsite de rou as i de ploaie. Cnd un pastor simte c a nu se poate ndep arta de prelegerea stabilit a, efectul este doar cu pu tin mai bun dect cel produs de citirea nu con unei predici. Prelegerile formale s i lipsite de via ta tin puterea a Duhului Sfnt, iar obiceiul de a prezenta astfel de plin a de via ta predici va distruge realmente abilitatea pastorului s i capacitatea lui de a folositor. Dumnezeu ar dori ca lucr atorii S ai s a depind a ntru totul de El. Ei trebuie s a asculte ce spune Domnul, ntrebndu-L: Care este cuvntul T au pentru oameni? Inima lor trebuie s a e deschis a, a sa nct Dumnezeu s a le poat a impresiona mintea s i apoi vor n stare s a le prezinte oamenilor adev arul venit din ceruri. Duhul Sfnt le va inspira idei potrivite pentru a mplini nevoile celor prezen ti. ***** ta s i Respectul I-am auzit pe unii pastori vorbind despre via turile Domnului Hristos ca s nv a ta i cnd ar vorbit despre lucruri obi snuite sau despre ntmpl arile din via ta unui mare om al lumii. Desigur, nu este ceva neobi snuit ca pastorii s a vorbeasc a despre Domnul Hristos ca s i cnd ar fost un om la fel ca ei. Cnd aud c a [166] acest subiect sfnt este tratat astfel, simt o triste te pe care nu o pot tori ai adev exprima, deoarece s tiu c a, de si sunt ni ste nv a ta arului, ace sti oameni nu au avut niciodat a concep tii nalte despre Hristos, nu L-au cunoscut niciodat a ndeaproape. Ei nu au acea gndire 153

154

Slujitorii Evangheliei

superioar a, care ar putea s a-i conduc a la o concep tie clar a cu privire la caracterul Mntuitorului lumii. Cei care au o concep tie clar a cu privire la caracterul s i lucrarea lui Hristos nu vor ajunge mul tumi ti de ei n si si sau mndri. Sl abiciunea s i inecien ta eforturilor lor, n contrast cu succesul Fiului lui Dumnezeu, i vor face s a r amn a umili, nencrez atori n ei n si si, s i i vor determina s a se bazeze pe Hristos pentru a primi puterea de a- si aduce la ndeplinire lucrarea. Obiceiul de a medita la Domnul Hristos s i la meritele Sale ndestul atoare m are ste credin ta, dezvolt a discern amntul spiritual, face mai puternic a dorin ta de a asemenea care o face s Lui s i confer a rug aciunii o st aruin ta a e ecient a. Pastorii nu ar trebui s Anecdotele lipsite de relevan ta a- si formeze obiceiul de a povesti n predicile lor anecdote lipsite de , deoarece acestea mic relevan ta soreaz a puterea adev arului prezentat. Leg atura dintre anecdotele sau ntmpl arile care provoac a rsul sau care le inspir a ascult atorilor gnduri u suratice este demn a de o critic a aspr a. Adev arul ar trebui s a e exprimat ntr-un limbaj demn s i curat, iar ilustra tiile folosite, s a aib a acela si caracter. ***** Cum s a nvingem neaten tia Adesea, un pastor este obligat s a predice ntr-o nc apere aglomerat as i supranc alzit a. Ascult atorii devin somnolen ti, sim turile lor amor tesc s i le este aproape imposibil [167] s a n teleag a adev arurile prezentate. Dac a, n loc de a le predica, vorbitorul ar ncerca s a-i nve te, vorbind pe un ton de conversa tie s i punndu-le ntreb ari, mintea ascult atorilor ar stimulat as i ar capabili s a n teleag a mai clar cuvintele adresate. ***** Adun arile mici S a nu v a descuraja ti cnd vede ti c a sunt prezente doar cteva persoane pentru a asculta o prelegere. Chiar dac a a ti avea doar doi sau trei ascult atori, cine s tie dac a printre ei nu exist a unul pe care Duhul Domnului Se str aduie ste s a-l conving a? Domnul v a poate inspira o solie tocmai pentru acel singur suet s i, dac a se converte ste, el poate mijlocul de a ajunge la al tii. F ar a s a s ti ti, rezultatele muncii voastre se pot nmul ti nsutit.

Recomand ari practice

155

Nu privi ti la scaunele goale, ng aduind s a scad a credin ta s i curajul vostru, ci gndi ti-v a la ce face Dumnezeu pentru a vesti lumii adev arul S au. Aduce ti-v a aminte c a voi coopera ti cu slujitorii divini, care nu gre sesc niciodat a. Vorbi ti cu tot a sa de mult zel, interes s i ca s credin ta i cnd mii de oameni ar prezen ti pentru a v a asculta. ploioas ntr-o diminea ta a, un pastor s-a dus la biserica sa pentru a predica s i a constatat c a avea doar un singur ascult ator. Dar nu a dorit s a-l dezam ageasc a pe ascult atorul s au s i i-a predicat cu zel s i interes. Ca rezultat, omul a fost convertit s i a devenit misionar, iar prin eforturile lui, mii de oameni au auzit ve stile bune ale mntuirii. ***** Predicile scurte Solia pentru timpul acesta s a nu e prezentat a n predici lungi s i elaborate, ci n cuvnt ari scurte s i la subiect. [168] Predicile lungi solicit a att energiile vorbitorului, ct s i r abdarea ascult atorilor lui. Dac a este con stient de importan ta soliei sale, vorbitorul va trebui s a e deosebit de atent, ca s a nu- si suprasolicite puterile zice s i s a nu le prezinte oamenilor mai mult dect pot ei s a re tin a. S a nu crede ti c a, dup a ce a ti ncheiat prezentarea unui subiect, ascult atorii vo stri vor re tine tot ce le-a ti spus. Exist a pericolul de a trece prea repede de la un punct la altul. Prezenta ti lec tii scurte, ntr-un limbaj simplu s i clar, s i repeta ti-le adesea. Predicile scurte vor tinute minte cu mult mai bine dect cele lungi. Vorbitorii no stri ar trebui s a- si aduc a aminte c a subiectele pe care le prezint a pot noi pentru unii dintre ascult atorii lor, prin urmare, ideile principale ar trebui s a e repetate. ***** Vorbirea direct a Mul ti vorbitori si irosesc timpul s i energia cu introduceri lungi s i cu scuze. Unii folosesc aproape o jum atate de or a, cerndu- si scuze. n felul acesta, timpul este irosit, iar cnd ajung la subiect s i ncearc a s a ntip areasc a n mintea ascult atorilor lor diferitele aspecte ale adev arului, oamenii sunt deja obosi ti s i nu pot n telege puterea argumentelor. n loc s a cear a scuze pentru c a urmeaz a s a le vorbeasc a oamenilor, pastorul ar trebui s a vesteasc a solia, con stient de faptul c a

156

Slujitorii Evangheliei

ea este de la Dumnezeu. El ar trebui s a prezinte punctele esen tiale ale adev arului, f acndu-le s a e la fel de evidente ca ni ste pietre kilometrice, a sa nct oamenii s a nu poat a s a nu le vad a. Adesea timpul este pierdut cu explicarea unor idei lipsite de , care ar trebui s importan ta a e acceptate ca adev arate f ar a s a aib a [169] nevoie de dovezi. Dar punctele vitale ar trebui s a e prezentate cu toat a puterea s i claritatea pe care le pot aduce dovezile s i limbajul. ***** Concizia Unii au cultivat obiceiul de a prea conci si. Capacitatea de a xa mintea asupra unui subiect, l asndu-le la o parte pe toate celelalte, este bun a pn a la o anumit a limit a, dar cei care si folosesc toat a puterea intelectual a ntr-un singur domeniu al cunoa sterii ajung adesea decitari n alte privin te. Ei devin plictisitori n conversa tii s i i obosesc pe ascult atori. Scrierile nu au un stil liber s i nu sunt u sor de citit. Cnd vorbesc n public, subiectul care i intereseaz a pe ei le captiveaz a aten tia s i tind s a trateze din nou s i din nou s i tot mai adnc aceea si idee. Fiind absorbi ti s i interesa ti de subiect, ei l consider a u sor de n teles, dar numai pu tini ascult atori i pot urm ari. Exist a pericolul ca astfel de oameni s a semene semin tele adev arului a sa de adnc, nct rul rav s a nu poat a ajunge niciodat a la . Chiar s suprafa ta i adev arurile esen tiale s i foarte evidente, care pentru ei sunt clare s i simple, pot exprimate ntr-o asemenea manier a, nct s a devin a confuze s i greu de n teles. ***** a este prezentat la moSimplitatea Argumentul este bun, dac mentul potrivit, dar, prin explica tii simple ale Cuvntului lui Dum turile lui Hristos erau nezeu, s-ar putea realiza mult mai mult. nv a ta ilustrate a sa de clar, nct chiar s i ascult atorii cei mai nenv a ta ti puteau s a le n teleag a imediat. n predicile Sale, Domnul Isus nu a folosit expresii lungi s i dicile, ci un limbaj simplu, adaptat la capacitatea intelectual a a oamenilor obi snui ti. El nu a dezvoltat nici [170] un subiect mai mult dect erau ei n stare s a-l asculte cu aten tie. Pastorii trebuie s a prezinte adev arul n mod simplu s i direct. Printre ascult atorii lor sunt mul ti care au nevoie de o explica tie

Recomand ari practice

157

, clar a a pa silor necesari n experien ta convertirii. n aceast a privin ta majoritatea oamenilor sunt mai ne stiutori dect se presupune. Printre absolven tii de colegiu, printre oratorii elocven ti, printre oamenii de stat sau printre cei aa ti n pozi tii nalte de r aspundere, sunt mul ti care s i-au investit puterea intelectual a n alte domenii s i au . Cnd asemenea oameni neglijat lucruri de cea mai mare importan ta fac parte din auditoriu, adesea, vorbitorul depune toate eforturile posibile pentru a prezenta o predic a intelectual a i neglijeaz a s a-L descopere pe Hristos. El nu arat a c a p acatul este nc alcarea Legii. El nu expune cu claritate Planul de Mntuire. Inima ascult atorilor lor ar fost impresionat a, dac a i-ar ndrumat la Domnul Hristos, care s i-a dat via ta pentru a pune mntuirea la dispozi tia lor. ***** Mi sc arile de nviorare spiritual a Cnd Domnul lucreaz a prin slujitorii S ai s i ascult atorii sunt impresiona ti puternic de inuen ta cereasc a, Satana i ndeamn a pe slujitorii lui s a strige: Fanatism! s i s a-i avertizeze pe oameni s a se fereasc a de extreme. Fi ti aten ti la modul n care rosti ti o asemenea avertizare, pentru c a, de si exist as i monede falsicate, ele nu le fac mai pu tin valoroase pe cele adev arate. Faptul c a exist a nvior ari spirituale false s i convertiri false, nu nseamn a c a toate nvior arile spirituale trebuie s a e considerate suspecte. S a nu manifest am acela si dispre t pe care l-au manifestat fariseii cnd au spus: Omul acesta prime ste pe p ac ato si s i m annc a cu ei (Luca 15, 2). n via ta Domnului Hristos sunt suciente exemple care ne nva ta s a nu privim cu dispre t lucrarea Sa de convertire a suetelor. Manifestarea harului nnoitor al lui Dumnezeu n via ta celor p ac ato si i [171] face pe ngeri s a se bucure, dar adesea, datorit a necredin tei, unii au etichetat aceast a lucrare ca fanatism s i au spus despre solul prin care a lucrat Dumnezeu c a are un zel care nu este n acord cu cerin tele unei cunoa steri ra tionale. ***** Serviciile divine din Sabat Cel numit s a conduc a serviciile divine din Sabat ar trebui s a cerceteze modul n care poate s a stimu de adev leze interesul ascult atorilor lui fa ta arurile Cuvntului. El nu

158

Slujitorii Evangheliei

ar trebui s a prezinte ntotdeauna o predic a a sa de lung a, nct s a nu le acorde celor prezen ti nici o ocazie de a-L m arturisi pe Hristos. Adesea, predica trebuie s a e scurt a, pentru ca oamenii s a- si poat a de Dumnezeu. Cuvintele de mul exprima recuno stin ta fa ta tumire sl avesc Numele Domnului. n ecare adunare a sn tilor, ngerii sn ti ascult a laudele care i sunt aduse lui Iehova prin m arturie, cntec s i rug aciune. Rug aciunea s i adun arile de p art as ie ar trebui s a e un timp de ncurajare, n care ecare prime ste un ajutor deosebit. To ti trebuie s a simt a c a este un privilegiu s a participe la aceste adun ari. Fiecare credincios care poart a Numele lui Hristos are ceva de spus n adun arile de p art as ie. M arturiile ar trebui s a e scurte s i de natur a s a-i ajute pe ceilal ti. Nimic nu distruge complet spiritul de devo tiune a sa cum o face o persoan a care ocup a dou azeci sau treizeci de minute cu o m arturie lung a. Astfel de m arturii personale ucid spiritualitatea [172] unei ntruniri.

Aten tia n ce prive ste comportamentul s i mbr ac amintea


Pastorul trebuie s a- si aduc a aminte c a, prin comportamentul lui la amvon, prin atitudinea lui, prin felul lui de a vorbi s i prin mbr ac amintea lui, creeaz a impresii favorabile sau nefavorabile asupra ascult atorilor lui. El ar trebui s a cultive amabilitatea s i ranamentul n purtare s i s a se comporte cu o demnitate lini stit a, care se potrive ste naltei lui chem ari. Comportamentul lui s a e caracterizat de solemnitate s i de o anumit a autoritate pioas a. Asprimea s i lipsa de maniere nu trebuie s a e tolerate nici n ocupa tiile obi snuite, cu att mai pu tin n lucrarea de slujire. Atitudinea pastorului s a e n armonie cu adev arurile snte pe care le propov aduie ste. Cuvintele lui s a e serioase s i bine alese din toate punctele de vedere. Pastorii nu au nici un drept s a se poarte la amvon ca ni ste actori de teatru, adoptnd atitudini s i folosind anumite expresii doar tori ai pentru a ob tine un efect. Ei nu sunt ni ste actori, ci ni ste nv a ta adev arului. Gesturile lipsite de demnitate s i necontrolate nu confer a nici o putere adev arului exprimat, dimpotriv a, ele i dezgust a pe ascult atorii care au o judecat a calm as i concep tii corecte. Pastorul care a nv a tat de la Hristos va ntotdeauna con stient de faptul c a este un sol al lui Dumnezeu, ns arcinat de El s a nde trebuie s plineasc a o lucrare a c arei inuen ta a r amn a de-a lungul ve sniciei. Scopul lui s a nu e, nici n cea mai mic a m asur a, acela de a atrage aten tia asupra lui nsu si, asupra cuno stin telor sau aptitudinilor sale. Unica lui tint a ar trebui s a e aceea de a-i conduce pe cei p ac ato si , ndrumndu-i, att prin nv tur la poc ain ta a ta a, ct s i prin exemplu personal, spre Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii. El ar trebui s a vorbeasc a a sa cum vorbe ste o persoan a con stient a de faptul c a Dumnezeu i-a dat putere s i autoritate. Prelegerile lui s a e [173] caracterizate de o seriozitate, de un zel s i de o putere de convingere care s a-l determine pe cel p ac atos s a- si g aseasc a sc aparea la Hristos. 159

160

Slujitorii Evangheliei

Aten tia n ce prive ste mbr ac amintea este un aspect important s i demn de luat n considerare. mbr ac amintea pastorului ar trebui s a e pe m asura demnit a tii pozi tiei lui. Unii pastori au gre sit n . n unele cazuri, mbr aceast a privin ta ac amintea lor a fost nu numai dezordonat as i lipsit a de gust, ci s i murdar as i nengrijit a. Dumnezeul cerurilor, ale c arui bra te mi sc a p amntul, care ne s d a via ta i ne p astreaz a s an atatea, este onorat sau dezonorat prin aspectul exterior al celor care slujesc spre slava Sa. El i-a dat lui Moise instruc tiuni speciale cu privire la ecare aspect legat de serviciul religios din sanctuar s i a specicat ce mbr ac aminte trebuiau s a poarte cei ce slujeau n prezen ta Sa. ndrumarea dat a lui Moise a fost urm atoarea: Fratelui t au Aaron, s a-i faci haine snte, ca s a-i slujeasc a de cinste s i podoab a (Exodul 28, 2). Tot ce avea leg atur a cu aspectul exterior s i comportamentul preo tilor trebuia s a-i trans mntul sn mit a celui care i privea sim ta teniei lui Dumnezeu, al sn teniei nchin arii pe care o aducea s i al cur a tiei cerute de la cei ce veneau n prezen ta Sa. mintea Preo tilor nu le era permis s a intre n sanctuar cu nc al ta n picioare, deoarece particulele de praf care se lipeau de ea ar profanat locul sfnt. nainte de a intra n sanctuar, ei trebuiau s a- si mintea n curte s lase nc al ta i de asemenea s a- si spele minile s i picioarele nainte de a sluji n sanctuar sau la altarul pentru aducerea nv tura jertfelor. n felul acesta, era transmis a n permanen ta a ta c a aceia care voiau s a vin a n prezen ta lui Dumnezeu trebuiau s a [174] ndep arteze orice ntinare. Inuen ta pastorului care este neglijent n ce prive ste mbr ac amintea nu-I este pl acut a lui Dumnezeu s i las a asupra ascult atorilor lui impresia c a el consider a c a lucrarea n care este angajat nu este mai sfnt a dect o ocupa tie obi snuit a. Pe lng a aceasta, n loc s a le arate care este importan ta bunei-cuviin te s i a bunului-gust n ce s prive ste mbr ac amintea, el le prezint a un exemplu de neglijen ta i murd arie, pe care unii nu vor ntrzia s a-l urmeze. Dumnezeu a steapt a de la slujitorii Lui s a reprezinte n mod corespunz ator principiile adev arului s i ale sn teniei slujbei lor, prin manierele s i prin mbr ac amintea lor. Ei trebuie s a e un exemplu care s a-i ajute pe oameni s a ating a un standard nalt. *****

Aten tia n ce prive ste comportamentul s i mbr ac amintea

161

Oamenii au capacitatea de a stinge Duhul lui Dumnezeu, deoarece le-a fost dat a puterea de a alege. Ei au libertatea de a ac tiona dup a cum aleg. Ei pot s a e ascult atori, prin Numele s i harul Mntuitorului nostru, sau pot s a e neascult atori s i s a suporte consecin tele. Omul este responsabil pentru primirea sau respingerea adev arului sfnt s i ve snic. Duhul lui Dumnezeu exercit a f ar a ncetare o conving inuen ta atoare, iar oamenii se hot ar asc s a e pentru sau mpotriva adev arului. Prin urmare, ct de important este ca faptele , ndeosebi n ceea ce i prive s a nu aib a nevoie de poc ain ta ste pe [175] ambasadorii lui Hristos, care lucreaz a n Numele S au!

Rug aciunea n public


Rug aciunea rostit a n public ar trebui s a e scurt as i la subiect. Dumnezeu nu ne cere s a facem din timpul dedicat nchin arii un timp plictisitor, din cauza rug aciunilor lungi. Domnul Hristos nu le-a impus ucenicilor S ai ceremonii obositoare s i rug aciuni lungi. Cnd v a ruga ti, s a nu ti ca f a tarnicii, c arora le place s a se roage stnd n picioare n sinagogi s i la col turile uli telor, pentru ca s a e v azu ti de oameni (Matei 6, 5). Fariseii si stabiliser a anumite ore pentru rug aciune, iar cnd, la ora stabilit a, erau departe de cas a, a sa cum se ntmpla adesea, ei se opreau oriunde s-ar aat, pe strad a sau n pie tele publice, n mijlocul mul timii gr abite, s i acolo si recitau cu voce tare rug aciunile ceremoniale. O asemenea nchinare, adus a doar pentru propria slav a, toare din partea lui Isus. Cu toate a determinat o mustrare necru ta acestea, El nu a dezaprobat rug aciunea n public, deoarece Domnul nsu si S-a rugat mpreun a cu ucenicii S ai s i cu mul timea. Dar El i-a f acut pe ucenicii Lui s a n teleag a faptul c a rug aciunile lor publice trebuie s a e scurte. Cteva minute sunt suciente pentru o rug aciune public a obi snuit a. Pot situa tii n care cererea este inspirat a de Duhul lui Dumnezeu n mod deosebit. Un om cu suetul plin de durere este cuprins de agonie s i strig a dup a Dumnezeu. El lupt a asemenea lui Iacov s i nu- si g ase ste lini stea pn a cnd nu i se r aspunde printr-o manifestare special a a puterii lui Dumnezeu. n asemenea ocazii, este posibil s a e potrivit ca rug aciunea s a e mult mai lung a. Multe dintre rug aciunile plictisitoare sunt mai degrab a ni ste pre[176] dici dect ni ste cereri adresate Domnului. Cei care rostesc asemenea rug aciuni ar mai bine s a se limiteze la rug aciunea pe care ucenicii au nv a tat-o de la Domnul Isus. Rug aciunile lungi sunt obositoare pentru cei care le aud s i nu-i preg atesc pe oameni s a asculte nv a ta tura care urmeaz a s a le e prezentat a. Adesea, rug aciunile rostite n public sunt lungi s i plictisitoare, pentru c a rug aciunea n tain a este neglijat a. Pastorii s a nu prezinte n 162

Rug aciunea n public

163

rug aciunile lor propriile datorii neglijate de-a lungul unei s apt amni, spernd c a n felul acesta si vor isp as i neglijen ta s i se vor elibera de . Deseori, asemenea rug mustr arile de con stiin ta aciuni au ca rezultat faptul c a ascult atorii sunt du si pe o treapt a mai joas a din punct de vedere spiritual. nainte de a urca la amvon, pastorul ar trebui s a se roage lui Dumnezeu n c am aru ta lui s i s a intre ntr-o leg atur a strns a cu El. Acolo, si poate n al ta suetul nsetat pn a la Dumnezeu s i poate nviorat de roua harului. Dup a aceea, avnd ungerea Duhului Sfnt, mnt de responsabilitate pentru suete, el care i inspir a un sim ta nu- si va l asa audien ta s a plece f ar a a-L prezenta pe Isus Hristos, unica sc apare a celui p ac atos. Con stient de faptul c a este posibil s a nu-i mai ntlneasc a din nou pe ascult atorii lui, el le va adresa apeluri care vor ajunge la inima lor. Iar Domnul, care cunoa ste inima oamenilor, i va inspira cuvintele, ajutndu-l s a le rosteasc a a sa cum trebuie, la timpul potrivit s i cu putere. Respectul n rug aciune Unii cred c a a se ruga lui Dumnezeu n mod obi snuit, ca s i cnd . Ei profaneaz ar vorbi cu un om, este un semn de umilin ta a Numele S au cnd rostesc n rug aciunile lor expresii cum ar Dumnezeule Atotputernic cuvinte snte s i pline de or, care nu ar trebui s a ias a niciodat a de pe buzele cuiva f ar a un ton umilit s i f ar a un [177] mnt de respect s sim ta i venera tie. Un limbaj bombastic nu este potrivit n rug aciune, indiferent dac a este rostit a de la amvon, n cercul familiei sau n tain a. ndeosebi cel care se roag a n public ar trebui s a foloseasc a un limbaj simplu, a sa nct ceilal ti s a n teleag a ce se spune s i s a consimt a cu rug aciunea. este auzit Rug aciunea rostit a din inim as i cu credin ta a n ceruri s i prime ste r aspuns pe p amnt. Dumnezeu n telege nevoile oamenilor. El s tie ce dorim noi nainte s a-I cerem. El vede lupta suetului cu ndoiala s i ispita. El observ a sinceritatea celui care se roag a. El va accepta umilin ta s i durerea suetului. Iat a spre cine mi voi ndrepta privirile, declar a El, spre cel ce sufer as i are duhul mhnit, spre cel ce se teme de cuvntul Meu (Isaia 66, 2). Duhul Sfnt ne inspir a cererile s i noi avem privilegiul de a ne . Trebuie s ruga cu credin ta a-I adres am Domnului nevoile noastre s i

164

Slujitorii Evangheliei

, nct s a cerem mplinirea f ag aduin telor Sale cu o asemenea credin ta cei care ne ascult a s as tie c a noi am nv a tat s a primim r aspunsul lui Dumnezeu la rug aciune. Ei vor ncuraja ti s a cread a c a Domnul este prezent n adunare s i si vor deschide inima pentru a primi binecuvntarea Sa. ncrederea lor n sinceritatea noastr a se va m ari turile prezentate. s i vor dornici s a asculte nv a ta Rug aciunile noastre trebuie s a e pline de duio sie s i de dragoste. Cnd vom dori erbinte s a avem o n telegere mai profund as i mai vast a a iubirii Mntuitorului, vom striga la Dumnezeu pentru a primi mai mult a n telepciune. Dac a a fost vreodat a nevoie de rug aciuni s i de predici care r ascolesc suetul, acum este timpul. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Oh, dac a am putea n telege a sa cum ar trebui ct de mare este nevoia noastr a de a-L c auta pe Domnul cu toat a [178] inima! Atunci L-am g asi! Fie ca Dumnezeu s a-i nve te pe credincio sii S ai cum s a se roage. Profesorii din s colile noastre s i pastorii din bisericile noastre s a nve te zilnic n s coala lui Hristos. Dac a vor face a sa, ei se vor ruga cu zel s i seriozitate, iar cererile lor vor auzite s i vor primi r aspuns. Atunci, Cuvntul va proclamat cu putere. Atitudinea noastr a n rug aciune Att n nchinarea noastr a particular a, ct s i n cea public a, atunci cnd adres am rug aciunile noastre, avem privilegiul de a ngenunchea naintea lui Dumnezeu. Domnul Isus, exemplul nostru, a ngenuncheat, s i a nceput s a Se roage (Luca 22, 41). Despre ucenicii S ai este raportat c a, de asemenea, au ngenuncheat s i s-au rugat (vezi Faptele Apostolilor 9, 40; 20, 36; 21, 5). Pavel a declarat: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos (Ezra 9, 5). Daniel de trei ori pe zi ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui, cum f acea s i mai nainte (Daniel 6, 10). de Dumnezeu este determinat de un Adev aratul respect fa ta mnt al m sim ta are tiei Sale innite s i de n telegerea faptului c a El este prezent. Fiecare inim a ar trebui s a e adnc impresionat a de a Celui Nev aceast a prezen ta azut. Ora s i locul rug aciunii sunt snte, deoarece Dumnezeu este prezent acolo s i, n timp ce atitudinea mntul pe care l s i comportamentul nostru exprim a respect, sim ta inspir a va mai profund. Psalmistul declar a: Numele Lui este sfnt

Rug aciunea n public

165

s i nfrico sat (Psalmii 111, 9). Cnd rostesc Numele acesta, ngerii si acoper a fa ta. Prin urmare, ce respect ar trebui s a manifest am cnd rostim acest Nume, noi, care suntem ni ste oameni c azu ti s i p ac ato si! Ar bine ca att tinerii, ct s i cei n vrst a s a mediteze la acele cuvinte ale Scripturii care arat a cum ar trebui s a e privit locul n care se manifest a prezen ta special a a lui Dumnezeu. Nu te apropia mintea din picioare, c de locul acesta, scoate- ti nc al ta aci locul pe [179] care calci este un p amnt sfnt (Exodul 3, 5). Dup a ce a avut o viziune a ngerilor, Iacov a exclamat: Cu adev arat, Domnul este n locul acesta, s i eu n-am s tiut. . . Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor! (Geneza 28, 16.17). Domnul ns a este n Templul Lui cel sfnt. Tot p amntul s a tac a naintea Lui! (Habacuc 2, 20). ***** Rug aciunile discursive, care seam an a cu ni ste predici, nu sunt necesare s i nu- si g asesc locul n public. O rug aciune scurt a, rostit a , va sensibiliza inima ascult cu fervoare s i credin ta atorilor, dar, n timpul unei rug aciuni lungi, ei vor a stepta cu ner abdare, ca s i cnd ar dori ca ecare cuvnt s a e ncheierea ei. Dac a pastorul care roste ste o asemenea rug aciune s-ar luptat cu Dumnezeu n c am aru ta lui pn a cnd ar sim tit cum credin ta lui se ancoreaz a de f ag aduin ta: Cere ti s i vi se va da, dup a aceea, n rug aciunea lui public a, ar har pentru ajuns imediat la subiect, cernd cu ardoare s i credin ta [180] sine s i pentru ascult atorii s ai. [181]

166

Slujitorii Evangheliei

Capitolul 6 Subp astorul

P astorul cel bun


Domnul Hristos, marele exemplu al tuturor pastorilor, Se aseam an a pe Sine cu un p astor. Eu sunt P astorul cel bun, declar a El. P astorul cel bun si d a via ta pentru oi. Eu sunt P astorul cel bun. Eu mi cunosc oile Mele, s i ele M a cunosc pe Mine, a sa cum M a cunoa ste pe Mine Tat al, s i cum cunosc Eu pe Tat al, s i Eu mi dau via ta pentru oile Mele (Ioan 10, 11.14.15). A sa cum un p astor si cunoa ste oile, tot a sa P astorul Divin si cunoa ste turma r aspndit a pretutindeni n lume. Voi sunte ti oile Mele, oile p as unii Mele, s i Eu sunt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu (Ezechiel 34, 31). n parabola oii r at acite, p astorul pleac a n c autarea acelei singure oi cea mai nensemnat a dintre toate. Cnd descoper a c a una dintre oile lui lipse ste, el nu prive ste lini stit la turma care se a a n siguran ta n staul, spunnd: Am nou azeci s i nou a de oi s i va prea mult deranj s a merg n c autarea celei r at acite. Dac a se va ntoarce, i voi deschide u sa staulului s i o voi l asa s a intre. Nu, ci ndat a ce oaia s-a r at acit, p astorul este cuprins de triste te s i de nelini ste. L asndu-le pe cele [182] nou azeci s i nou a n staul, el pleac a n c autarea oii r at acite. Orict de ntunecat as i de furtunoas a este noaptea, orict de periculoas as i de nesigur a este calea, orict de lung as i de obositoare este c autarea, el nu nceteaz a pn a cnd nu g ase ste oaia pierdut a. primul ei strig Ct a u surare simte el cnd aude de la distan ta at r slab! Urm arind sunetul, el se ca ta a pe stncile cele mai abrupte s i merge pn a la marginea pr apastiei, cu riscul de a- si pierde propria . El o caut via ta a, n timp ce strig atul ei, tot mai slab, i spune c a oaia lui este pe punctul de a muri. Iar cnd oaia r at acit a este g asit a, oare i porunce ste s a-l urmeze? el sau o bate, o mn O amenin ta a naintea lui, gndindu-se la deranjul s i nelini stea pe care le-a suportat din cauza ei? Nu, el pune oaia istovit a pe umerii lui s i se ntoarce la staul cu o mul tumire plin a de voio sie, pentru c a nu a c autat-o n zadar. Recuno stin ta lui si g ase ste expresia n cntece de bucurie. Iar cnd se ntoarce acas a, cheam a 168

P astorul cel bun

169

pe prietenii s i vecinii s ai s i le zice: Bucura ti-v a mpreun a cu mine, c aci mi-am g asit oaia care era pierdut a. Tot a sa, cnd p ac atosul pierdut este g asit de P astorul cel Bun, . cerul s i p amntul se unesc n cntece de bucurie s i de recuno stin ta Pentru c a va mai mult a bucurie n cer pentru un singur p ac atos care se poc aie ste dect pentru nou azeci s i nou a de oameni neprih ani ti (Luca 5, 6.7). care n-au nevoie de poc ain ta Marele P astor are subp astori pe care i deleag a s a ngrijeasc a de oile s i de mieii S ai. Prima misiune pe care Domnul Hristos i-a ncredin tat-o lui Petru, cnd l-a primit napoi n lucrarea de p astorire, a fost s a pasc a mielu seii (vezi Ioan 21, 15). Aceasta era o activitate . Aceast pentru care Petru nu avea experien ta a lucrare cerea aten tie s i [183] . Petru a fost chemat duio sie deosebit a, mult a r abdare s i perseveren ta s a-i p astoreasc a pe copii s i pe tineri s i, de asemenea, pe cei tineri n . El urma s credin ta a-i nve te pe cei ne stiutori, s a le explice Scripturile s i s a-i educe, a sa nct s a e folositori n slujba lui Hristos. Pn a atunci, Petru nu fusese preg atit s a ndeplineasc a o asemenea lucrare s i nici m acar s a-i n teleag a importan ta. ntrebarea pe care Domnul Hristos i-a pus-o lui Petru a fost semnicativ a. El a men tionat o singur a condi tie a uceniciei s i a slujirii. M a iube sti? a spus El. Aceasta este calicarea esen tial a. De si ar de Hristos Petru nu putut avea orice alt a calicare, f ar a iubirea fa ta putea un p astor credincios al turmei Domnului. Cunoa sterea, bun avoin ta, elocven ta, recuno stin ta s i zelul contribuie la realizarea unei lucr ari bune, dar, f ar a iubirea lui Isus n inim a, lucrarea pastorului cre stin se va dovedi o nereu sit a. Petru a purtat cu el, de-a lungul ntregii lui vie ti, lec tia pe care a nv a tat-o de la Domnul Hristos, cnd se aa pe Marea Galileii. Scriindu-le bisericilor, inspirat de Duhul Sfnt, el a spus: Sf atuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca s i ei, un martor al patimilor lui Hristos, s i p arta s al slavei care va descoperit a: P astori ti turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastr a, nu de sil a, ci de bun avoie, dup a voia lui Dumnezeu, nu pentru un c stig mr sav, ci cu lep adare de sine. Nu ca s i cum a ti st apni peste cei ce v-au c azut la mp ar teal a, ci f acndu-v a pilde turmei. Si cnd Se va ar ata P astorul cel mare, ve ti c ap ata cununa, care nu se poate ve steji, a slavei (1 Petru 5, 1-4).

170

Slujitorii Evangheliei

Oaia care se r at ace ste de turm a este cea mai neajutorat a dintre creaturi. Ea trebuie s a e c autat a, deoarece singur a nu- si poate g asi [184] calea de ntoarcere. Tot a sa este s i cu suetul care r at ace ste departe de Dumnezeu. El este tot a sa de neajutorat ca oaia pierdut a, iar dac a iubirea divin a nu vine s a l salveze, nu- si va putea g asi niciodat a calea spre Dumnezeu. Prin urmare, ce mil a, ce ntristare, ce insisten ta trebuie s a manifeste subp astorul n c autarea suetelor pierdute! Ct de dispus ar trebui s a e el s a suporte renun tarea la sine, greut a tile s i lipsurile! Este nevoie de p astori care, sub ndrumarea Marelui P astor, s a caute oaia pierdut as i r at acit a. Aceasta nseamn a a suporta eforturi zice istovitoare s i a sacrica tihna. nseamn a o preocupare duioas a de cei gre fa ta si ti, o mil as i o ndurare divin a. nseamn a a avea o ureche plin a de simpatie, care este n stare s a asculte m arturisirea dureroas a a gre selii, a dec aderii, a disper arii s i a nenorocirii. Spiritul adev aratului p astor este un spirit al uit arii de sine. El pierde din vedere eul, ca s a poat a ndeplini lucr arile lui Dumnezeu. Prin predicarea Cuvntului s i printr-o lucrare de slujire personal a n c aminul oamenilor, p astorul adev arat cunoa ste nevoile lor, necazurile s i ncerc arile lor s i, conlucrnd cu Marele Purt ator de poveri, el mp art as e ste suferin tele lor, lini ste ste tulbur arile lor, le astmp ar a foamea suetului s i le c stig a inima pentru Dumnezeu. n aceast a lucrare, pastorul este ajutat de ngerii din ceruri s i el nsu si este nv a tat s i iluminat n ce prive ste adev arul care l face n telept n vederea mntuirii. ***** n activitatea noastr a, lucrarea personal a va realiza mult mai mult dect poate estimat. Suetele pier tocmai din cauza lipsei unei astfel de lucr ari. Un suet are o valoare innit a. Golgota ne arat a care este valoarea lui. Un suet c stigat pentru Hristos va mijlocul de c stigare a altora, iar acest fapt va aduce un rezultat [185] mereu crescnd n ce prive ste binecuvntarea s i mntuirea.

Lucrarea de slujire personal a


n activitatea multor pastori exist a prea mult a predicare s i prea pu tin a lucrare adev arat a de la inim a la inim a. Este nevoie de mai mult a lucrare personal a pentru suete. Pastorul ar trebui s a se apropie de ecare om cu o simpatie asemenea lui Hristos s i s a caute s a-i de marile lucruri ale vie trezeasc a interesul fa ta tii ve snice. Inima oamenilor poate la fel de mpietrit a ca drumurile b at atorite s i efortul de a-L prezenta pe Mntuitorul poate s a par a inutil, dar, acolo unde logica nu reu se ste s a impresioneze, iar argumentul este lipsit de puterea de a convinge, iubirea lui Hristos, manifestat a ntr-o lucrare de slujire personal a, este n stare s a nmoaie inima de piatr a, a sa nct s amn ta adev arului s a poat a prinde r ad acini. P astorirea nseamn a mult mai mult dect predicare, ea nseamn a o lucrare personal a, serioas as i st aruitoare. Biserica de pe p amnt este alc atuit a din b arba ti s i femei supu si gre selii, care au nevoie de o munc a r abd atoare s i asidu a, ca s a poat a instrui ti s i disciplina ti pentru a lucra bine n via ta aceasta s i pentru ca n via ta viitoare s a e ncununa ti cu slav as i nemurire. Este nevoie de pastori de p astori credincio si, care nici nu-i vor ata pe cei din poporul lui Dumnezeu, nici nu-i vor trata cu asprime, ci i vor hr ani cu Pinea vie tii. Este nevoie de oameni care simt n via ta lor de zi cu zi puterea transformatoare a Duhului Sfnt s i cultiv a o iubire puternic as i de cei pentru care lucreaz neegoist a fa ta a. Subp astorul are de f acut o lucrare care necesit a tact, deoarece el este chemat s a trateze nstr ainarea, am ar aciunea, invidia s i gelozia din biseric a, iar pentru a pune lucrurile n ordine, va trebui s a lucreze n spiritul lui Hristos. Avertiz arile credincioase trebuie s a e rostite, p acatele s a e mustrate, gre selile s a e ndreptate att prin predicile rostite de pastor la amvon, ct s i printr-o lucrare personal a. Inima [186] nd ar atnic a se poate opune soliei, iar slujitorul lui Dumnezeu poate judecat gre sit s i criticat. n aceast a situa tie, pastorul s a- si aduc a aminte c a n telepciunea care vine de sus este, nti, curat a, apoi pa snic a, blnd a, u sor de nduplecat, plin a de ndurare s i de roade 171

172

Slujitorii Evangheliei

bune, f ar a p artinire, nef a tarnic a. Si roada neprih anirii este sem anat a n pace pentru cei ce fac pace (Iacov 3,17.18). Lucrarea slujitorului Evangheliei este aceea de a pune n lumin a naintea tuturor, care este ispr avnicia acestei taine, ascunse din veacuri n Dumnezeu (Efeseni 3, 9). Dac a o persoan a care se angajeaz a n aceast a activitate alege o parte ce implic a mai pu tin sacriciu de sine, mul tumindu-se s a predice s i l asnd pe altcineva s a ndeplineasc a lucrarea de p astorire personal a, munca lui nu va acceptabil a naintea lui Dumnezeu. Suetele pentru care a murit Hristos pier din cauza lipsei unei lucr ari personale bine orientate, iar acela care, dup a ce s-a angajat n activitatea pastoral a, nu este dispus s a ndeplineasc a lucrarea personal a, pe care o impune grija de turm fa ta a, s i-a n teles gre sit chemarea. Pastorul trebuie s a st aruie la timp s i ne la timp, ind gata s a observe s i s a foloseasc a ecare ocazie favorabil a progresului lucr arii lui Dumnezeu. A st arui la timp nseamn a a receptiv la privilegiile care se ivesc n orele de nchinare din c amin s i n ocaziile n care oamenii converseaz a pe teme religioase. Iar a st arui ne la timp nseamn a a gata oriunde, la gura sobei, la cmp, pe drum, n , pentru a ndrepta gndurile oamenilor, ntr-o manier pia ta a potrivit a circumstan telor, spre marile subiecte ale Bibliei, ndemnndu-i cu un spirit duios s i erbinte s a respecte cerin tele lui Dumnezeu. Foarte multe asemenea ocazii favorabile sunt l asate s a treac a nefolosite, [187] deoarece oamenii sunt convin si c a nu este momentul potrivit. Dar cine s tie care ar putea efectul unul apel n telept adresat con stiin tei? Este scris: Diminea ta, seam an a- ti s amn ta, s i pn a seara nu l asa mna s a ti se odihneasc a, indc a nu s tii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dac a amndou a sunt deopotriv a de bune (Eclesiastul 11, 6). Cel care seam an a semin tele adev arului poate avea inima mpov arat as i, uneori, eforturile lui pot p area f ar a rezultat. Dar, dac a este credincios, va vedea roadele muncii lui, deoarece Cuvntul lui Dumnezeu declar a: Cel ce umbl a plngnd cnd arunc a s amn ta se ntoarce cu veselie cnd si strnge snopii (Psalmii 126, 6). Vizitele n c amin Dup a ce un pastor a prezentat solia Evangheliei de la amvon, lucrarea lui este doar la nceput. Exist a o lucrare personal a, pe care

Lucrarea de slujire personal a

173

trebuie s a o ndeplineasc a. El trebuie s a-i viziteze pe oameni n . Sunt casele lor, vorbind s i rugndu-se cu ei, cu seriozitate s i umilin ta familii care nu vor convinse niciodat a de adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu, dac a ispravnicul harului S au nu merge n casele lor pentru a le ndruma pe calea spre ceruri. Dar inima celor care ndeplinesc aceast a lucrare trebuie s a bat a la unison cu inima lui Hristos. Porunca: Ie si la drumuri s i la garduri, s i pe cei ce-i vei g asi, sile ste- i s a intre, ca s a mi se umple casa are o semnica tie foarte cuprinz atoare. Pastorii trebuie s a prezinte adev arul n c amine, apropiindu-se de aceia pentru care lucreaz a, iar dac a vor conlucra cu Dumnezeu n acest fel, El i va nzestra cu putere spiritual a. Hristos i va c al auzi n activitatea lor, inspirndu-le cuvinte care vor p atrunde [188] adnc n inima ascult atorilor. Fiecare pastor are privilegiul de a capabil s a spun a asemenea apostolului Pavel: C aci nu m-am ferit s a v a vestesc tot planul lui Dumnezeu. N-am ascuns nimic din ce v a era de folos, s i nu m-am temut s a v a propov aduiesc s i s a v a nv a t naintea norodului s i n de Dumnezeu s case. . . poc ain ta fa ta i credin ta n Domnul nostru Isus Hristos (Faptele Apostolilor 20, 27.20.21). Mntuitorul nostru a mers din cas a n cas a, vindecndu-i pe cei bolnavi, mngindu-i pe cei ce plngeau, lini stindu-i pe cei tulbura ti s i aducndu-le pace acelora care erau nemngia ti. El a luat copila sii n bra tele Sale, i-a binecuvntat s i le-a adresat mamelor istovite cus vinte de speran ta i mngiere. Cu o duio sie s i o delicate te neobosit a, El a r aspuns la toate necazurile s i suferin tele omene sti. El nu a trudit pentru Sine, ci pentru al tii. Domnul Isus a fost un slujitor al tuturor. s Mncarea s i b autura Sa au fost s a le aduc a speran ta i putere tuturor celor pe care i ntlnea. n timp ce ascultau adev arurile Sale, a sa de diferite de tradi tiile s i dogmele nv a tate de rabini, speran ta r as area tura Sa erau o seriozitate s n inima oamenilor. n nv a ta i un zel care o f aceau s a se ntip areasc a n mintea lor cu o putere conving atoare. A s dori s a le spun fra tilor mei pastori: Intra ti n leg atur a cu oamenii printr-o lucrare personal as i merge ti acolo unde se a a ei. Familiariza ti-v a cu ei. Aceast a lucrare nu poate f acut a de la . Banii mprumuta distan ta ti sau d arui ti nu o pot realiza. Predicile de la amvon nu o pot ndeplini. nv a tarea Scripturilor n c amine: iat a lucrarea unui evanghelist, iar aceast a lucrare trebuie s a e unit a cu

174

Slujitorii Evangheliei

predicarea. Dac a aceast a lucrare este trecut a cu vederea, predicarea va ntr-o mare m asur a un e sec. Cei care caut a adev arul au nevoie s a li se adreseze cuvinte spuse [189] la timp, deoarece Satana le vorbe ste prin ispitele lui. Dac a, atunci cnd ncerca ti s a ajuta ti pe cineva, sunte ti respin si, trece ti cu vederea acest fapt. Dac a vi se pare c a munca voastr a nu realizeaz a dect pu tin bine, nu v a descuraja ti. Continua ti s a lucra ti, ti pruden ti, gndi ti-v a cnd trebuie s a vorbi ti s i cnd trebuie s a p astra ti t acerea, veghea ti asupra oamenilor, pentru c a ei trebuie s a dea socoteal a, s i ti aten ti la am agirile lui Satana, ca s a nu ti ndep arta ti de la datorie. Nu ng adui ti ca dicult a tile s a v a descurajeze sau s a v a intimideze. ntmpina ti s i birui ti aceste dicult a ti cu o hot arre cutez atoare. Sem ana ti s amn ta cu ncredere s i generozitate. ***** Succesul vostru depinde ntr-o mare m asur a de maniera n care i saluta ti pe oameni, cnd i vizita ti. Cnd saluta ti o persoan a, pute ti s a-i strnge ti mna n a sa fel nct s a-i c stiga ti ncrederea imediat de ea. sau a sa de rece, nct s a cread a c a nu ave ti nici un interes fa ta Noi nu ar trebui s a ne comport am ca s i cnd faptul c a intr am n leg atur a cu cei s araci ar o umilire din partea noastr a. Ei sunt tot a sa de pre tio si n ochii lui Dumnezeu ca noi, iar comportamentul nostru trebuie s a arate c as i noi i pre tuim n acela si fel. mbr ac amintea noastr a s a e simpl a, a sa nct, atunci cnd i vizit am, cei s araci s a nu se simt a stnjeni ti de contrastul dintre nf a ti sarea noastr as i nf a ti sarea lor. Adesea, cei s araci au parte de foarte pu tin a bucurie, prin urmare, de ce s a nu aduc a slujitorii lui Dumnezeu raze de lumin a n casele lor? Noi avem nevoie de simpatia duioas a a Domnului Isus, iar dac a o vom avea, vom putea s a g asim calea spre inimi.

Lucrarea pastorului
Un p astor adev arat va interesat de tot ce are leg atur a cu bun astarea turmei sale, pe care o va hr ani, o va c al auzi s i o va ap ara. El nsu si se va purta cu mare n telepciune s i va manifesta o aten tie de to de cei ispiti duioas a fa ta ti, ndeosebi fa ta ti, ndurera ti s i descuraja ti. Pentru c a nici Fiul omului n-a venit s a I se slujeasc a, ci El s a slujeasc as i s a- si dea via ta ca r ascump arare pentru mul ti (Matei 20, 28). Adev arat, adev arat, v a spun, c a robul nu este mai mare dect domnul s au, nici apostolul mai mare dect cel ce l-a trimis (Ioan 13, 16). Hristos S-a dezbr acat pe sine nsu si s i a luat un chip de rob, f acndu-Se asemenea oamenilor (Filipeni 2, 7). Noi, care suntem tari, suntem datori s a r abd am sl abiciunile celor slabi s i s a nu ne pl acem nou a n sine. Fiecare din noi s a plac a aproapelui, n ce este bine, n vederea zidirii altora. C aci s i Hristos nu s i-a pl acut Lui nsu si; ci, dup a cum este scris: Oc arile celor ce Te oc ar asc pe Tine au c azut peste Mine (Romani 15, 1-3). ***** [190]

De multe ori, un lucr ator d a gre s n lucrarea lui, deoarece nu se apropie de aceia care au cea mai mare nevoie de ajutorul lui. n mod curtenitor, cu Biblia n mn a, el ar trebui s a se str aduiasc a s a n teleag a obiec tiile care se a a n mintea celor ce ncep s a ntrebe: Ce este adev arul? Cu aten tie s i delicate te, lucr atorul trebuie s a-i ndrume s i s a-i educe ca pe ni ste copii de s coal a. Mul ti au nevoie s a se dezve te mai nti de teoriile pe care mult a vreme le-au considerat ca ind adev arate. Cnd se conving c a au gre sit cu privire la subiec- [191] tele biblice, ei ajung n ncurc atur as i ndoial a. Aceste persoane au nevoie de simpatia cea mai duioas as i de ajutorul cel mai n telept. Ele au nevoie s a e nv a tate cu aten tie, iar lucr atorul trebuie s a se roage pentru ele s i mpreun a cu ele, s a vegheze asupra lor s i s a le p azeasc a, manifestnd o grij a plin a de bun atate. A conlucr ator cu Hristos n lucrarea de salvare a suetelor este un mare privilegiu. Cu r abdare s i cu un efort lipsit de egoism, 175

176

Slujitorii Evangheliei

Mntuitorul a c autat s a ajung a la inima omului aat n starea lui dec azut as i s a-l salveze de consecin tele p acatului. Ucenicii S ai, care tori ai Cuvntului S sunt nv a ta au, ar trebui s a-L imite ct mai bine pe Marele lor Exemplu. ***** n activitatea din teritoriile noi, este nevoie de mult a rug aciune s i o munc a f acut a cu n telepciune. Este nevoie nu doar de lucr atori care taina s tiu s a predice, ci s i de lucr atori care cunosc din experien ta evlaviei s i care pot mplini nevoile urgente ale oamenilor lucr atori care si dau seama de importan ta pozi tiei lor de slujitori ai lui Isus s i care vor lua cu bucurie asupra lor crucea pe care El i-a nv a tat cum s a o poarte. Este foarte important ca un pastor s a se apropie de oameni s i, n felul acesta, s a se familiarizeze cu diferitele tr as aturi ale rii omene sti. El trebuie s a studieze modul n care lucreaz a mintea, ca turile la nivelul intelectual al ascult s a- si poat a adapta nv a ta atorilor lui. Astfel, va dobndi acea generozitate nobil a, pe care o au numai aceia care studiaz a ndeaproape natura s i nevoile oamenilor.

Studii biblice n familie


Planul de a prezenta studii biblice a fost o idee cereasc a. Exist a multe persoane, att b arba ti, ct s i femei, care se pot angaja n aceast a ramur a a lucr arii misionare. n felul acesta, se pot forma lucr atori care vor deveni oameni puternici ai lui Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu a fost prezentat pentru mii de oameni pe aceast a cale, iar lucr atorii ajung n leg atur a direct a cu oameni de toate na tionalit a tile. Biblia este adus a n familii, iar adev arurile ei snte si fac loc n con stiin ta lor. Oamenii sunt ndemna ti s a citeasc a, s a examineze s i s a gndeasc a pentru ei n si si, iar ei trebuie s a- si asume responsabilitatea de a primi sau de a respinge iluminarea divin a. Dumnezeu nu va ng adui ca aceast a pre tioas a lucrare f acut a pentru El s a r amn a ner aspl atit a. ***** [192] n ecare teritoriu nou, trebuie s a e exercitat a r abdare s i per . Nu v severen ta a descuraja ti din cauza nceputurilor slabe. Adesea, lucrarea cea mai umil a este cea care aduce rezultatele cele mai mari. Cu ct vom face mai mult a lucrare personal a, cu att binele realizat va mai mare. Inuen ta personal a este o putere. Mintea acelora cu care suntem ntr-o leg atur a apropiat a este impresionat a prin inuen te nev azute. Nici un vorbitor care se adreseaz a unei mul timi nu-i poate impresiona pe oameni a sa cum i-ar putea impresiona dac a ar ntr-o leg atur a mai apropiat a cu ei. Domnul Isus a p ar asit cerul s i a venit n lumea noastr a pentru a salva suete. Voi trebuie s a v a apropia ti de aceia pentru care lucra ti, ca s a aib a posibilitatea nu numai de a v a auzi glasul, ci s i de a v a strnge mna, de a cunoa ste principiile [193] voastre s i de a sim ti simpatia voastr a. Fra tii mei pastori, s a nu crede ti c a singura lucrare pe care o pute ti face, singura cale prin care pute ti lucra pentru suete, este aceea de a tine discursuri. Cea mai bun a lucrare pe care o pute ti face este s a nv a ta ti, s a educa ti. Ori de cte ori pute ti g asi o ocazie de a 177

178

Slujitorii Evangheliei

proceda astfel, sta ti de vorb a cu membrii unei familii s i permite ti. le s a v a pun a ntreb ari. Apoi, r aspunde ti-le cu r abdare s i umilin ta Continua ti aceast a lucrare n asociere cu eforturile voastre publice. Predica ti mai pu tin s i educa ti mai mult, prezentnd studii biblice s i rugndu-v a cu familiile s i cu grupele mici. Tuturor celor care lucreaz a pentru Hristos a s dori s a le spun: Ori de cte ori pute ti c stiga interesul oamenilor, vorbind cu ei la gura sobei, folosi ti ocazia. Lua ti Biblia s i descoperi ti-le marile ei adev aruri. Succesul vostru nu va depinde a sa de mult de cuno stin tele s i de realiz arile voastre, ci de abilitatea voastr a de a g asi calea spre inimi. Fiind sociabili s i apropiindu-v a de oameni, pute ti orienta cursul gndurilor lor mai repede dect prin discursul cel mai abil. Prezentarea lui Hristos n familie, la gura sobei s i n micile adun ari din case particulare este adesea mai plin a de succes n ce prive ste c stigarea de suete pentru Isus dect sunt predicile tinute n aer liber, n fa ta unei mul timi de ascult atori, sau chiar n s ari publice s i n biserici. La fel ca pastorul care predic a, to ti cei care se angajeaz a n aceast a lucrare personal a ar trebui s a e aten ti s a nu ajung a s a lucreze n mod stereotip. Ei trebuie s a nve te continuu. S a aib a un zel con stiincios n vederea ob tinerii celor mai nalte calic ari, pentru a deveni oameni capabili n ce prive ste cunoa sterea Scripturilor. Ace sti lucr atori trebuie s a cultive obiceiul activit a tii intelectuale, dedicndu[194] se n mod deosebit rug aciunii s i studiului atent al Scripturilor.

Valoarea efortului individual


Lucr atorii care au avut cel mai mare succes n c stigarea de suete au fost b arba tii s i femeile care nu s-au mndrit cu propria s , s abilitate, ci au c autat, cu umilin ta i credin ta a-i ajute pe cei din jurul lor. Domnul Isus a f acut tocmai aceast a lucrare. El S-a apropiat de cei cu care a dorit s a intre n leg atur a. Ct de adesea s i-a prezentat turile, avnd doar c nv a ta tiva oameni aduna ti n jurul S au, iar trec atorii s-au oprit, unul cte unul, ca s a-L aud a, pn a cnd o ntreag a mul time a ajuns s a asculte cu uimire s i admira tie cuvintele torului trimis din cer. nv a ta Femeia din Samaria Domnul Hristos nu a a steptat s a se adune mul timi de ascult atori. Unele dintre adev arurile cele mai grandioase pe care le-a rostit au fost adresate unor persoane n mod individual. Asculta ti cuvintele Sale minunate pe care i le-a spus femeii din Samaria. Spre surprinderea ei, El i-a cerut o favoare. D a-Mi s a beau, i-a zis El. Isus a dorit s a bea ap a rece s i, de asemenea, a dorit s a deschid a calea prin care s a-i poat a oferi femeii apa vie tii. Cum Tu, iudeu, i-a zis femeia, ceri s a bei de la mine, femeie samariteanc a? Iudeii, n adev ar, n-au leg aturi cu samaritenii. Domnul Isus i-a r aspuns: Dac a ai cunoscut tu darul lui Dumnezeu s i cine este Cel ce- ti zice: D a-Mi s a beau!, tu singur a ai cerut s a bei, s i El ti-ar dat ap a vie. Oricui bea din apa aceasta, i va iar as i sete. Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da Eu, n veac nu-i va sete; ba nc a apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface [195] n el ntr-un izvor de ap a, care va t sni n via ta ve snic a. de aceast Ct de mult interes a manifestat Hristos fa ta a singur a femeie! Ct de serioase s i de elocvente au fost cuvintele Sale! Ele au tulburat inima ascult atoarei s i, uitnd de treaba pentru care venise la fntn a, ea a mers n cetate s i le-a spus prietenilor ei: Veni ti de

179

180

Slujitorii Evangheliei

vede ti un om, care mi-a spus tot ce am f acut; nu cumva este acesta Hristosul? [vezi Ioan 4, 7-30]. Mul ti s i-au l asat la o parte ocupa tiile pentru a veni s a-L vad a pe Str ainul de la fntna lui Iacov. Ei I-au pus o mul time de ntreb ari s i au primit cu ner abdare explica tiile Sale cu privire la multe lucruri care fuseser a ntunecate pentru n telegerea lor. Ace sti samariteni erau ca ni ste oameni care merg pe urmele unei raze de lumin a, ivite pe nea steptate, pn a cnd descoper a lumina deplin a a zilei. Rezultatul lucr arii lui Isus, n timp ce st atea, obosit s i amnd, la fntn a, a fost o binecuvntare larg r aspndit a. Acel unic suet pe care a c autat s a-l ajute a devenit mijlocul de a ajunge la altele s i de a le aduce la Mntuitorul. Aceasta a fost ntotdeauna calea prin care lucrarea lui Dumnezeu a progresat pe p amnt. L asa ti ca lumina voastr a s a str aluceasc as i astfel se vor aprinde s i alte lumini. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a e ni ste oameni ai momentului, gata de a sluji n orice clip a. Fra tii mei, ocaziile favorabile pentru a-I sluji lui Dumnezeu vi se pot oferi la orice or a. Acestea vin s i pleac a f ar a ncetare. Fi ti gata ntotdeauna s a le folosi ti la maximum. s ansa de a-i adresa Cuvntul vie tii unui suet aat n nevoie poate s a nu mai apar a niciodat a, prin urmare, nimeni s a nu ndr azneasc a s a spun a: Rogu-te s a m a ier ti. Nu pierde ti nici o ocazie de a le face cunoscute altora comorile de nep atruns ale lui Hristos, pentru c a, o dat a neglijat a, o ocazie poate s a treac as i s a e pierdut a pentru [196] totdeauna.

O mp ar tire a muncii
O piedic a serioas as i probabil nea steptat a n calea succesului adev arului se a a chiar n bisericile noastre. Prea adesea, dup a ce tura s-a f acut un efort de a le prezenta celor necredincio si nv a ta noastr a, membrii bisericii r amn inactivi, ca s i cnd nu ar o parte interesat a, s i las a ca toat a povara s a apese asupra pastorului. Din acest motiv, uneori, lucrarea celor mai capabili pastori a fost de pu tin folos. Pot rostite cele mai bune predici, iar solia poate tocmai cea de care oamenii au nevoie, totu si este posibil ca nici un suet s a nu e c stigat asemenea unui snop preg atit s a-I e adus lui Hristos. Cnd se lucreaz a acolo unde deja exist a c tiva credincio si, la nceput, pastorul nu ar trebui s a caute a sa de mult s a-i converteasc a pe cei necredincio si, ci s a-i instruiasc a pe membrii bisericii n vederea unei bune colabor ari. S a lucreze pentru ei n mod individual, de c str aduindu-se s a le strneasc a interesul fa ta autarea unei expe de lucrarea pentru al rien te personale mai profunde s i fa ta tii. Dup a ce sunt preg ati ti s a-l sus tin a, prin rug aciunile s i prin activitatea lor, eforturile pastorului vor nso tite de un succes mai mare. ***** Dac a bisericile din diferite locuri nu sunt f acute s a simt a c a asupra lor se a a o responsabilitate, nu se poate realiza nici un bine durabil pentru ele. Fiecare membru al trupului lui Hristos ar trebui s a simt a c a propria mntuire depinde de efortul lui personal. Nimeni nu poate mntuit n timp ce se a a n inactivitate. Pastorul nu-i poate mntui pe oameni. El poate un mijloc prin care Dumnezeu i trimite lumin a poporului S au, dar, dup a ce lumina este dat a, oamenii [197] sunt cei c arora le revine lucrarea de a- si nsu si lumina s i de a face, la rndul lor, ca aceast a lumin a s a str aluceasc a mai departe asupra altora.Testimonies for the Church 2:121. ***** 181

182

Slujitorii Evangheliei

Educarea colaboratorilor din biseric a Pastorul nu trebuie s a considere c a este de datoria lui s a ndeplineasc a toate activit a tile legate de predicare, de rug aciune s i toate celelalte lucr ari. El ar trebui s a educe colaboratori n ecare biseric a. Adun arile s a e conduse de persoane diferite, care s a prezinte lecturi biblice, cu rndul. Procednd astfel, ele si vor folosi talentele pe care li le-a dat Dumnezeu s i, n acela si timp, vor benecia de preg atirea necesar a spre a lucr atori. n unele privin te, pastorul ocup a o pozi tie similar a cu pozi tia maistrului unei echipe de muncitori sau a c apitanului unui echipaj de vas. De la ace stia se a steapt a s a verice dac a oamenii pe care i conduc si ndeplinesc corect s i cu promptitudine lucrarea desemnat a, iar ei trebuie s a se implice n executarea propriu-zis a a lucr arii numai . n situa tii de urgen ta Odat a, proprietarul unei mari mori s i-a g asit maistrul f acnd ni ste repara tii simple la o roat a, n timp ce s ase muncitori de pe acea linie st ateau lng a el, privindu-l, f ar a s a fac a nimic. Dup a ce a examinat faptele, ca s a se asigure c a nu s-a f acut nici o nedreptate, proprietarul l-a chemat pe maistru, i-a nmnat salariul pe ntreaga lun as i l-a concediat. Surprins, maistrul a cerut o explica tie. Aceasta i-a fost dat a n urm atoarele cuvinte: Eu te-am angajat s a pui s ase oameni la lucru. Am g asit s ase oameni stnd degeaba, n timp ce tu f aceai lucrarea unuia singur. Oricare dintre cei s ase ar putut face tot a sa de bine lucrarea pe care ai f acut-o tu. Eu nu-mi permit s a pl atesc salarii la s apte oameni, pentru ca tu s a-i nve ti pe ceilal ti s ase [198] cum s a stea degeaba. Acest incident ar putea aplicabil n unele cazuri, iar n altele, nu. Dar mul ti pastori dau gre s prin faptul c a nu s tiu cum sau nu ncearc a s a-i implice pe to ti membrii ntr-o lucrare activ a n diferitele departamente ale activit a tii bisericii. Dac a ar acorda mai mult a aten tie implic arii s i men tinerii turmei lor ntr-o lucrare activ a, pastorii ar realiza mai mult bine, ar avea mai mult timp pentru studiu s i pentru vizitele religioase s i, de asemenea, ar evita multe cauze ale nen telegerilor. , unii vor face gre Din cauza lipsei de experien ta seli, dar trebuie s a li se arate cu bun atate cum si pot face lucrarea mai bine. n felul acesta, pastorul i poate educa pe b arba ti s i pe femei s a poarte

O mp ar tire a muncii

183

responsabilit a ti n lucrarea cea bun a, care sufer a a sa de mult din cauza lipsei de lucr atori. Avem nevoie de oameni care si pot asuma responsabilit a ti, iar cea mai bun a cale pentru ca ei s a c stige experien ta de care au nevoie este aceea de a-i angaja cu inima s i mintea n lucrare. Salvat prin efortul pentru altul O biseric a lucr atoare cre ste. Membrii g asesc n ajutorarea altora un stimulent s i un toniant. Am citit despre un om care, c al atorind ntr-o zi de iarn a prin n ame ti mari de z apad a, a amor tit din cauza frigului care, aproape imperceptibil, i nghe ta func tiile vitale. Omul era aproape s a moar a nghe tat s i, tocmai cnd se aa pe punctul de , a auzit gemetele unui a renun ta s a lupte pentru a r amne n via ta tovar as de c al atorie care, de asemenea, murea de frig. Simpatia lui a fost strnit as i s-a hot art s a-l salveze. El i-a fric tionat nefericitului om membrele nghe tate s i, dup a un efort considerabil, l-a ridicat n picioare. Deoarece suferindul nu putea s a stea n picioare, l-a purtat n bra tele lui miloase chiar prin n ame tii pe care crezuse c a nu-i va [199] putea trece niciodat a singur. Dup a ce s i-a dus tovar as ul de c al atorie ntr-un loc sigur, deodat a s i-a dat seama c a, salvndu- si semenul, s-a salvat s i pe sine. Eforturile lui st aruitoare de a-l ajuta pe altul i nc alziser a sngele care nghe tase n vene s i trimiseser a o c aldur a s an atoas a n membrele trupului s au. Lec tia c a, ajutndu-i pe al tii, noi n sine primim ajutor trebuie ntip arit a continuu n mintea tinerilor credincio si, ar atndu-li-se, tur att prin nv a ta a, ct s i prin exemplu, c a astfel pot ob tine cele mai bune rezultate n experien ta lor cre stin a. Cei descuraja ti, cei nclina ti s a cread a c a drumul spre via ta ve snic a este greu s i dicil, s a nceap a s a-i ajute pe al tii. Aceste eforturi, unite cu rug aciunea pentru lumina divin a, vor face propriile inimi s a bat a n armonie cu inuen ta nvior atoare a harului lui Dumnezeu, iar sentimentele lor de credin va vor radia de un zel divin mai mare. ntreaga lor via ta ta deveni o realitate s i va mai erbinte s i mai plin a de rug aciune. S a ne aducem aminte c a pe acest p amnt suntem ni ste peregrini s i c al atori care caut a o patrie mai bun a, chiar patria cereasc a. Cei care

184

Slujitorii Evangheliei

au f acut cu Domnul leg amntul slujirii sunt obliga ti s a coopereze cu El n lucrarea de salvare a suetelor. n timpul s apt amnii, membrii bisericii s a- si fac a partea cu credincio sie, iar n Sabat s a- si m arturiseasc a experien tele. Atunci, adun arile vor ca o hran a oferit a la vreme potrivit a, aducndu-le tuturor s celor prezen ti o nou a via ta i o nou a putere. Cnd cei din poporul lui Dumnezeu n teleg marea nevoie de a lucra pentru convertirea celor p ac ato si a sa cum a lucrat Domnul Hristos, m arturiile rostite de ei n serviciile divine din Sabat vor pline de putere. Ei vor m arturisi cu bucurie despre valoarea experien tei pe care au dobndit-o lucrnd [200] pentru al tii. Biserica O ndatorire sfnt a Cnd S-a n al tat la cer, Domnul Hristos le-a ncredin tat urmas ilor S ai biserica s i toate interesele ei ca pe o ndatorire sfnt a. Iar lucrarea bisericii nu trebuie s a e l asat a doar n grija pastorului sau a ctorva conduc atori. Fiecare membru ar trebui s a simt a c a a f acut un leg amnt solemn cu Domnul, de a lucra pentru interesele cele mai nalte ale cauzei Sale, n orice vreme s i n orice situa tie. Fiecare ar trebui s a aib a o parte de f acut, o r aspundere de purtat. Dac a to ti mntul unei r membrii bisericii ar avut sim ta aspunderi individuale, s-ar f acut un progres mai mare n ce prive ste lucrurile spirituale. Responsabilitatea solemn a pe care o au i-ar determinat s a-L caute adesea pe Dumnezeu pentru a-I cere putere s i har. Adev aratul caracter al bisericii nu este evaluat dup a naltele declara tii pe care le roste ste, dup a numele nscrise n registrele ei, ci dup a faptele pe care le face cu adev arat pentru Domnul s i dup a num arul lucr atorilor ei perseveren ti s i credincio si. Un efort personal s i neegoist va realiza pentru cauza lui Dumnezeu mai mult dect se . poate realiza prin predici sau prin m arturisiri de credin ta Pastorii s a-i nve te pe membrii bisericii c a, pentru a cre ste din punct de vedere spiritual, ei trebuie s a- si aduc a la ndeplinire responsabilitatea pe care le-a ncredin tat-o Dumnezeu, aceea de a-i conduce pe oameni la adev ar. Cei care nu- si mplinesc responsabilitatea ar trebui s a e vizita ti, iar cei ce i viziteaz a s a se roage mpreun a cu ei s i s a lucreze pentru ei. Nu-i face ti pe oameni s a depind a de voi, n calitate de pastori, ci nv a ta ti-i mai degrab a c a ei

O mp ar tire a muncii

185

trebuie s a- si foloseasc a talentele spre a le prezenta celor din jurul lor adev arul. Lucrnd n felul acesta, ei vor coopera cu ngerii cerului care le va m s i vor dobndi o experien ta ari credin ta s i i va lega cu [201] putere de Dumnezeu.

So tia pastorului
n trecut, so tiile pastorilor au suferit lipsuri s i persecu tie. Cnd so tii lor au ndurat nchisoarea s i uneori chiar moartea, aceste femei nobile s i cu spirit de sacriciu au suferit mpreun a cu ei, iar r asplata lor va egal a cu aceea cu care vor binecuvnta ti so tii lor. Doamna Boardman s i doamna Judson au suferit pentru adev ar . Ele s mpreun a cu tovar as ii lor de via ta i-au sacricat c aminul s i prietenii n adev aratul sens al cuvntului pentru a-i ajuta pe so tii lor n lucrarea de iluminare a celor care se aau n ntuneric, descoperindu-le tainele ascunse ale Cuvntului lui Dumnezeu. Via ta lor era ntr-un pericol continuu. Marele lor scop era acela de a salva suete s i pentru aceasta au fost dispuse s a sufere cu voio sie. . . Dac a l nso te ste pe so tul ei n c al atorii, so tia pastorului nu trebuie s a uite c a nu merge n scopul unei pl aceri personale speciale, ca s a fac a vizite s i s a se lase a steptat a, ci merge s a lucreze al aturi de el. Ea ar trebui s a aib a acela si interes de a face bine. Dac a grijile c aminului nu o mpiedic a, ea trebuie s a e dispus a s a- si nso teasc a so tul s i s a-l s ajute n eforturile lui de a salva suete. Cu blnde te s i umilin ta i totu si cu o ncredere nobil a n sine, ea trebuie s a aib a o inuen ta determinant a asupra celor din jurul ei, s a- si ndeplineasc a partea s i s a- si poarte crucea s i responsabilitatea n cadrul adun arilor publice, la altarul familial s i n conversa tiile care au loc n familii, la gura sobei. Oamenii se a steapt a la aceasta din partea ei s i au tot dreptul. Dac a a stept arile lor nu sunt mplinite, inuen ta so tului este mai mult de jum atate distrus a. So tia unui pastor poate face mult, dac a dore ste. Dac a are un spirit de sacriciu de sine s i dac a iube ste oamenii, ea poate face, [202] conlucrnd cu so tul ei, aproape la fel de mult bine ca el. O sor a care lucreaz a n folosul adev arului poate s a n teleag as i poate s a ajung a la inima unor persoane cu care pastorul nu poate intra ntr-o leg atur a apropiat a, ndeosebi n cazul unor surori. So tia pastorului are o responsabilitate pe care nu trebuie s i nu poate s a o nl ature, considernd-o f ar a nsemn atate. Dumnezeu va 186

So tia pastorului

187

cere de la ea talantul ncredin tat mpreun a cu dobnda. Ea trebuie s a lucreze cu seriozitate s i credincio sie s i n unitate cu so tul ei pentru a salva suete. So tia pastorului nu ar trebui s a- si impun a niciodat a de munca dorin tele s i preferin tele, s a exprime o lips a de interes fa ta so tului ei sau s a- si manifeste insistent sentimentele de plictiseal a s i de nemul tumire. Toate aceste sentimente re sti s a e biruite. Ea s trebuie s a aib a un scop n via ta i s a-l mplineasc a f ar as ov aire. Ce dac a acest scop este n conict cu sentimentele, cu pl acerile s i gusturile re sti? Acestea trebuie s a e sacricate cu voio sie s i f ar a ezitare, ca s a fac a binele s i s a salveze suete. de devo So tiile pastorilor ar trebui s a aib a o via ta tiune s i de rug aciune. Dar unora le-ar pl acea o religie n care s a nu existe cruci de purtat s i care s a nu le cear a nici o renun tare la sine s i nici un sacriciu. n loc de a se baza pe ele nsele cu noble te, depinznd de Dumnezeu pentru a le da putere s i ndeplinindu- si responsabilitatea personal a, ele depind aproape tot timpul de al tii, primindu- si via ta spiritual a de la ei. Dac a aceste so tii ar depinde doar de Dumnezeu, cu ncrederea unui copil, s i dac a iubirea lor ar ndreptat a numai , ct spre Domnul Isus, primindu- si via ta de la Hristos, adev arata vi ta de mult bine ar putea s a fac as i ce ajutor ar putea s a e pentru al tii, ce sprijin pentru so tii lor s i ce r asplat a ar primi la sfr sit! Cuvintele: Bine, rob bun s i credincios ar ajunge la urechile lor asemenea celei mai pl acute melodii. Invita tia: Intr a n bucuria st apnului t au ar r aspl ati de o mie de ori suferin tele s i ncerc arile ndurate pentru a [203] salva suete pre tioase.Testimonies for the Church 1:451-453. ***** de Dumnezeu, so Dac a si p astreaz a suetul n dragoste fa ta tia pastorului poate un mare ajutor pentru so tul ei, c autnd s a-i u sureze munca. Ea i poate nv a ta pe copiii ei Cuvntul Domnului s i poate s a- si administreze propria gospod arie cu n telepciune. mpreun a cu so tul ei, ea poate s a- si educe copiii, nv a tndu-i s a se deprind a s a e [204] economi s i s a- si st apneasc a dorin tele.

Pastorul n c aminul s au
din Biblie pe memDumnezeu pl anuie ste ca acela care i nva ta brii familiei lui s a e, n via ta sa de c amin, o exemplicare a adev a mai rurilor pe care le prezint a. Ceea ce este un om are o inuen ta mare dect ceea ce spune. Evlavia n via ta de zi cu zi va da putere m arturiei publice. R abdarea, consecven ta s i iubirea vor face asupra inimilor o impresie pe care predicile nu reu sesc s a o fac a. ndatoririle pastorului sunt pretutindeni n jurul lui, att n apropiere, ct s i atunci cnd este plecat departe, dar prima lui datorie este de propriii copii. El nu trebuie s fa ta a devin a a sa de mpov arat de tura de care ndatoririle din afara c aminului, nct s a neglijeze nv a ta au nevoie copiii lui. Pastorul poate considera c a datoriile din c aminul mai mic lui sunt de o importan ta a, dar, n realitate, ele se a a chiar la temelia bun ast arii omului s i a societ a tii. Fericirea b arba tilor s i a femeilor s i succesul bisericii depind ntr-o mare m asur a de inuen ta c aminului. n ndeplinirea corespunz atoare a ndatoririlor vie tii de ecare zi sunt implicate interese ve snice. Lumea nu are o nevoie a sa de mare de min ti mari, pe ct are nevoie de oameni buni, care sunt o binecuvntare n c aminul lor. Nimic nu poate scuza un pastor pentru neglijarea cercului restrns al familiei, n favoarea cercului mai mare din afara ei. Bun astarea spiritual a a familiei lui are prioritate. n ziua r aspl atirii nale, Dumnezeu l va ntreba ce a f acut pentru a-i c stiga la Hristos pe aceia pe care s i-a asumat responsabilitatea de a-i aduce pe lume. Marele bine f acut pentru al tii nu poate anula datoria pe care o are de Dumnezeu de a se ngriji de propriii copii. fa ta n familia pastorului ar trebui s a existe o unitate care s a e o [205] predic a ecient a cu privire la evlavia practic a. Cnd si ndeplinesc cu credincio sie datoria n c amin, p azindu-i pe copii, corectndu-i, sf atuindu-i s i ndrumndu-i, pastorul s i so tia lui se preg atesc pentru lucrarea din biseric as i multiplic a mijloacele de realizare a lucr arii lui Dumnezeu n afara c aminului. Membrii familiei devin membrii 188

Pastorul n c aminul s au

189

care familiei cere sti s i sunt o putere spre bine, exercitnd o inuen ta ajunge pn a departe. Pe de alt a parte, pastorul care le ng aduie copiilor lui s a creasc a nest apni ti s i neascult atori va constata c a inuen ta muncii sale la amvon este contracarat a de comportamentul nepl acut al copiilor lui. Cel care nu- si poate conduce propria familie nu poate p astori n mod corespunz ator biserica lui Dumnezeu s i nici nu o poate p azi de certuri s i de controverse. Curtoazia n c amin Exist a pericolul de a nu acorda aten tia cuvenit a lucrurilor mici ale vie tii. Pastorul nu trebuie s a neglijeze s a adreseze cuvinte amabile s i ncurajatoare n cercul familiei. Fratele meu pastor, manife sti tu asprime, lips a de amabilitate s i de polite te n cercul familiei? Dac a faci a sa, orict de nalt a ar profesia ta, tu ncalci poruncile. Orict de st aruitor ai putea s a le predici altora, dac a nu exprimi iubirea lui de c Hristos n propria via ta amin, tu nu reu se sti s a atingi standardul care ti-a fost pus nainte. S a nu crezi c a omul care, plecnd de la amvonul sfnt, si ng aduie s a rosteasc a remarce aspre s i sarcastice sau s a fac a glume s i gesticul ari ilare este un reprezentant al lui Hristos. de Dumnezeu nu este n suetul lui. Inima lui este plin Iubirea fa ta a de iubire de sine, de sentimentul propriei importan te s i el dovede ste n mod vizibil c a nu apreciaz a corect lucrurile snte. Domnul Hristos nu este cu el, s i el nu poart a solia solemn a a adev arului pentru acest [206] timp. n unele cazuri, copiii pastorului sunt cei mai neglija ti copii din lume, din cauz a c a tat al este cu ei doar pu tin timp s i ei sunt l asa ti s a- si aleag a propriile ocupa tii s i amuzamente. Dac a are b aie ti n familie, un pastor nu ar trebui s a-i lase n totalitate n grija mamei. Aceasta este o povar a prea mare pentru ea. El ar trebui s a devin a prietenul s i tovar as ul lor. S a se str aduiasc a s a-i p azeasc a de tov ar as ii rele s i s a se asigure c a sunt ocupa ti cu lucr ari folositoare. Poate c a mamei i este greu s a exercite st apnirea de sine. Dac a observ a acest fapt, so tul ar trebui s a- si asume mai multe r aspunderi, f acnd tot ce-i st a n putere pentru a-i conduce pe b aie tii lui la Dumnezeu. Dac a n familia pastorului sunt copii, so tia lui s a- si aduc a aminte c a propriul c amin este cmpul ei misionar, n care trebuie s a lucreze

190

Slujitorii Evangheliei

cu o energie neobosit as i cu un zel ne sov aitor, s tiind c a rezultatele lucr arii ei vor r amne de-a lungul ve snicie. Oare nu sunt suetele copiilor ei la fel de pre tioase ca suetele celor necredincio si? Prin urmare, s a le ndrume cu o grij a plin a de iubire. Ea are responsabilitatea de a ar ata lumii puterea s i excelen ta religiei n c amin. Ea trebuie s a e condus a de principii, nu de impulsuri, s i s a lucreze, ind con stient a c a Dumnezeu este ajutorul ei. Ea nu trebuie s a ng aduie nici unui lucru s a o abat a de la ndeplinirea misiunii. Inuen ta mamei care se a a ntr-o leg atur a strns a cu Hristos este de o valoare innit a. Slujirea iubirii face din c aminul ei un Betel. Domnul Hristos conlucreaz a cu ea, transformnd apa obi snuit a n vinul cerului. Copiii ei vor cre ste spre a o binecuvntare s i o onoare [207] pentru ea att n via ta aceasta, ct s i n via ta viitoare.

Pa ste mielu seii mei


Sarcina pe care Domnul Hristos i-a ncredin tat-o lui Petru chiar nainte de n al tarea Sa la cer a fost: Pa ste mielu seii Mei (Ioan 21, 15), iar aceast a sarcin a i este ncredin tat a ec arui pastor. Cnd le-a zis ucenicilor S ai: L asa ti copila sii s a vin a la Mine, s i nu-i opri ti, c aci mp ar a tia lui Dumnezeu este a celor ca ei (Marcu 10, 14), Domnul Hristos a vorbit pentru ucenicii S ai din toate timpurile. Cauza adev arului a pierdut foarte mult datorit a lipsei de aten tie de nevoile spirituale ale tinerilor. Slujitorii Evangheliei ar trebui fa ta s a-i cunoasc a pe tinerii din bisericile lor s i s a stabileasc a o leg atur a voioas a cu ei. Mul ti nu au tragere de inim a pentru a face acest lucru, dar, n ochii Cerului, neglijen ta lor este p acat. n mijlocul nostru, sunt mul ti tineri s i tinere care cunosc credin ta, dar inima lor nu a fost niciodat a atins a de puterea harului divin. Cum putem noi, care pretindem c a suntem slujitorii lui Dumnezeu, s a l as am s a treac a de zi dup a zi s i s apt amn a dup a s apt amn a, ind indiferen ti fa ta starea lor? Dac a ar muri n p acatele lor f ar a a avertiza ti, sngele lor ar cerut din minile str ajerilor care nu i-au avertizat. De ce s a nu e privit a lucrarea pentru tinerii din tara noastr a ca ind o lucrare misionar a de cel mai nalt grad? Ea necesit a tactul cel mai delicat, considera tia cea mai atent as i rug aciunea cea mai erbinte pentru n telepciunea cereasc a. Tinerii sunt tinta atacurilor speciale ale lui Satana, dar bun atatea, amabilitatea s i simpatia care se revars a dintr-o inim a plin a de iubirea lui Isus le vor c stiga [208] ncrederea s i i vor salva de multe capcane ale vr ajma sului. Tinerii au nevoie de mai mult dect de o aten tie ocazional a, de mai mult dect de cuvinte ocazionale de ncurajare. Ei au nevoie de o munc a atent as i srguincioas a, ndeplinit a ntr-un spirit de rug aciune. Numai pastorul a c arui inim a este plin a de iubire s i , simpatie va n stare s a se apropie de acei tineri care, n aparen ta sunt neglijen ti s i indiferen ti. Nu to ti pot ajuta ti n acela si mod. Dumnezeu trateaz a pe ecare n conformitate cu temperamentul s i caracterul lui, iar noi trebuie s a cooper am cu El. Adesea, cei pe 191

192

Slujitorii Evangheliei

lng a care trecem indiferen ti, deoarece i judec am dup a aspectul exterior, au n interiorul lor materialul cel mai bun pentru lucr atori s i toate eforturile f acute pentru ei vor rodnice. Trebuie s a se acorde mai mult a aten tie metodelor de a-i aborda pe tineri s i s a se nal te rug aciuni mai st aruitoare pentru n telepciunea care este necesar a n lucrul cu mintea oamenilor. Predicarea pentru copii n ecare ocazie potrivit a, repeta ti-le copiilor povestiri despre via ta lui Isus. n ecare predic a, l asa ti un mic loc pentru un cuvnt adresat n folosul copiilor. Slujitorul lui Hristos poate lega prietenii durabile cu ace sti micu ti. Prin urmare, s a nu piard a nici o ocazie de a-i ajuta s a cunoasc a mai bine Scripturile. Aceasta va face mai mult dect ne d am seama pentru a mpiedica planurile lui Satana. Dac a sunt familiariza ti de timpuriu cu adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu, va ridicat a o barier a mpotriva necredin tei s i copiii vor n stare s a nfrunte vr ajma sul, prin cuvintele: Este scris. Cei care se ocup a cu nv a tarea copiilor s i a tinerilor ar trebui s a evite remarcele plictisitoare. Prezent arile scurte s i la subiect vor avea benec o inuen ta a. Dac a este mult de spus, mp ar ti ti materialul n mai multe prezent ari concise. Cteva remarce interesante, spuse din cnd n cnd, vor mai folositoare dect dac a prezenta ti toat a tura o dat [209] nv a ta a. Cuvnt arile lungi obosesc mintea tinerilor. Prea mult a vorbire turile spirituale, tot a i va determina chiar s a deteste nv a ta sa cum mncatul peste m asur a mpov areaz a stomacul s i scade apetitul, pro de mncare. nv tura pe care o adres vocnd dezgustul fa ta a ta am bisericii, n special tinerilor, trebuie s a e prezentat a pu tin aici, pu tin acolo. Copiii nu trebuie s a e atra si spre ceruri ntr-o manier a aspr a, ci foarte delicat. mintele tinerilor A n telege sim ta mintele tinerilor, s Noi ar trebui s a n telegem sim ta a sim tim mpreun a cu ei bucuriile s i ntrist arile lor, s a simpatiz am cu ei n luptele s i biruin tele lor. Domnul Isus nu a r amas n ceruri, departe de cei ntrista ti s i p ac ato si, ci a cobort n aceast a lume, ca s a Se familia-

Pa ste mielu seii mei

193

rizeze cu sl abiciunea, cu suferin ta s i cu ispitele neamului omenesc dec azut. El ne-a c autat acolo unde eram, ca s a ne poat a ridica. n lucrarea noastr a cu tinerii, dac a dorim s a-i ajut am, trebuie s a mergem acolo unde se a a ei pentru a-i cunoa ste. Cnd tinerii ucenici sunt nvin si de ispit a, cei care sunt mai vechi n experien ta credin tei s a . nu-i trateze cu asprime sau s a priveasc a eforturile lor cu indiferen ta Aduce ti-v a aminte c a voi n siv a a ti dovedit adesea c a sunte ti lipsi ti de puterea de a rezista n fa ta puterii ispititorului. Fi ti la fel de r abd atori cu ace sti miei ai turmei, dup a cum a ti dori s a e al tii cu voi. Dumnezeu ne-a creat n a sa fel, nct chiar s i cei mai puternici doresc s a e trata ti cu simpatie. Prin urmare, cu ct mai mult au nevoie de simpatie copiii! Adesea, chiar s i numai o privire plin a de compasiune l va lini sti s i l va nt ari pe copilul ncercat s i ispitit. Domnul Isus l invit a pe ecare u r at acitor, spunndu-i: Fiule, d a-Mi inima ta (Proverbe 23, 26). ntoarce ti-v a, copii r azvr ati ti, s i v a voi ierta abaterile. Iat a-ne, venim la Tine, c aci Tu e sti Domnul, Dumnezeul nostru (Ieremia 3, 22). Tinerii nu pot cu [210] adev arat ferici ti f ar a dragostea lui Isus. El a steapt a cu o duio sie plin a de mil a s a asculte m arturisirile celor nd ar atnici s i s a accepte poc ain ta lor. El a steapt a s a vad a un semn de mul tumire din partea pe lor, a sa cum o mam a a steapt a s a vad a zmbetul de recuno stin ta s chipul copila sului ei iubit. Marele Dumnezeu ne nva ta a-L numim Tat al nostru. El dore ste ca noi s a n telegem ct de duios s i de arz ator este dorul inimii Sale dup a noi, atunci cnd trecem prin ncerc ari s i ispite. Cum se ndur a un tat a de copiii lui, a sa Se ndur a Domnul de cei ce se tem de El (Psalmii 103, 13). Mai repede ar putea o mam a s a- si uite copilul dect ar putea Dumnezeu s a uite un singur suet care se ncrede n El. Tinerii s a ia parte la activitatea bisericii Dup a ce tinerii si d aruiesc inima lui Dumnezeu, responsabilitatea noastr a pentru ei nu nceteaz a. Ei trebuie s a e implica ti n lucrarea Domnului s i ajuta ti s a n teleag a c a El a steapt a de la ei s a contribuie la progresul cauzei Sale. Nu este sucient s a le ar at am tinerilor ct de mult este nevoie s a e f acut s i apoi doar s a-i ndemn am s a participe, ci ei trebuie s a e nv a ta ti cum s a lucreze pentru Domnul. S a e instrui ti, disciplina ti s i antrena ti n cunoa sterea celor

194

Slujitorii Evangheliei

mai bune metode de c stigare a suetelor pentru Hristos. nv a ta ti-i s a ncerce s a-i ajute pe tovar as ii lor tineri n mod lini stit s i modest. Explica ti-le sistematic diferitele ramuri ale lucr arii misionare la care ei ar putea s a ia parte s i acorda ti-le instruc tiuni s i ajutor. n felul acesta, ei vor nv a ta cum s a lucreze pentru Dumnezeu. Nu v a imagina ti c a pute ti s a strni ti interesul tinerilor doar prin faptul c a participa ti la o adunare misionar as i tine ti o predic a lung a. Pl anui ti modalit a ti prin care pute ti produce un interes viu. n ecare [211] s apt amn a, tinerii trebuie s a- si prezinte rapoartele, spunnd ce au ncercat s a fac a pentru Mntuitorul s i care a fost succesul lor. Dac a ar transformat a ntr-o ocazie de prezentare a unor astfel de rapoarte, adunarea misionar a nu ar plictisitoare, monoton as i neinteresant a. Ea ar plin a de interes s i nu ar duce lips a de participan ti. n bisericile noastre este nevoie de talentul tineresc, bine organizat s i bine educat. ntr-un fel sau altul, tinerii si vor folosi energiile supraabundente. Dac a nu sunt orientate ntr-o direc tie bun a, aceste energii vor folosite de tineri ntr-o manier a care le va afecta propria spiritualitate s i se va dovedi un prejudiciu pentru aceia cu care se asociaz a. Inima educatorului s a e legat a de inima celor care se a a n responsabilitatea lui. S a- si aduc a aminte c a ei se vor confrunta cu multe ispite. Noi nu ne d am seama prea mult de tr as aturile nepl acute de caracter pe care le-au mo stenit tinerii s i nici ct de adesea sunt ispiti ti, ca rezultat al acestei mo steniri ereditare. Grija atent a pe care o va manifesta subp astorul care vegheaz a asupra mieilor turmei sale este bine ilustrat a de o pictur a pe care am v azut-o s i care l reprezenta pe P astorul cel bun. P astorul mergea nainte, n timp ce turma l urma ndeaproape. El purta n bra te un miel neajutorat, iar mama lui mergea cu ncredere al aturi de El. Isaia spune: Va lua mieii n bra te, i va duce la snul Lui s i va c al auzi blnd oile care al apteaz a (Isaia 40, 11). Mieii au nevoie de mai mult dect hrana zilnic a. Ei au nevoie de protec tie s i trebuie s a e p azi ti continuu cu o grij a plin a de duio sie. Dac a un miel se r at ace ste, trebuie s a e c autat. Imaginea este frumoas as i reprezint a bine slujirea iubitoare pe care subp astorul turmei lui Hristos trebuie [212] s a le-o acorde acelora care se a a n grija s i paza lui. Fra tii mei pastori, deschide ti-v a u sile pentru tinerii care sunt expu si la ispite. Apropia ti-v a de ei printr-o lucrare personal a. R aul

Pa ste mielu seii mei

195

de i ispite ste la ecare pas. Str adui ti-v a s a le c stiga ti interesul fa ta mai nalt lucrurile care i vor ajuta s a tr aiasc a o via ta a. Nu p astra ti de ei. Aduce distan ta fa ta ti-i n c aminul vostru, vorbi ti cu ei la gura sobei, invita ti-i s a participe la altarul familial. S a ne aducem aminte c a Dumnezeu ne cere s a facem a.a nct calea spre ceruri s a e luminoas as i atr ag atoare. ***** Noi ar trebui s a-i educ am pe tineri ca s a-i ajute pe tovar as ii lor tineri s i, n timp ce se vor str adui s a fac a aceasta, ei vor c stiga care i va calica s o experien ta a ajung a ni ste lucr atori consacra ti ntr-o sfer a mai vast a. Mii de inimi pot atinse n modul cel mai simplu s i mai umil. Oamenii cei mai cultiva ti din punct de vedere intelectual, care sunt privi ti s i l auda ti ca ind b arba tii s i femeile cei mai talenta ti din lume, sunt adesea nviora ti de cuvintele simple care izvor asc din inima unei persoane care l iube ste pe Dumnezeu. . . Cuvintele oneste s i sincere ale unui u sau ale unei ice a lui Dumnezeu, rostite cu o simplitate natural a, vor deschide u sa unor inimi care au fost pentru mult a vreme nchise.Testimonies for the Church 6:115. ***** Timotei cuno stea Scripturile nc a din copil arie, iar aceast a cunoa stere a fost pentru el o paz a mpotriva inuen telor rele care l nconjurau s i a ispitei de a alege pl acerea s i satisfac tia egoist a mai presus de datorie. De o asemenea paz a au nevoie to ti copiii no stri. Ea ar trebui s a e o parte a lucr arii p arin tilor s i a ambasadorilor lui Hristos, urm arind s a-i instruiasc a n mod corespunz ator pe copii n ce prive ste Cuvntul lui Dumnezeu.Testimonies for the Church [213] 4:398.

Rug aciunea pentru bolnavi


Vindecarea este ns as i esen ta Evangheliei, iar Mntuitorul ar dori ca slujitorii Lui s a-i ndemne pe cei bolnavi, pe cei dispera ti s i nec aji ti s a se ncread a n puterea Sa. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a e ni ste mijloacele ale harului S au s i El vrea ca ei s a exercite puterea Sa vindec atoare. Lucrarea lor este aceea de a-i duce pe cei bolnavi s i suferinzi la Mntuitorul, purtndu-i pe bra tele credin tei. Ei ar trebui s a tr aiasc a a sa de aproape de Dumnezeu s i s a descopere n via ta lor efectul adev arului S au a sa de clar, nct Dumnezeu s a-i poat a face s a e un mijloc de binecuvntare a acelora care au nevoie de vindecare, att spiritual a, ct s i trupeasc a. Este privilegiul nostru s a ne rug am pentru bolnavi, s a-i ajut am s a se prind a de funia credin tei. ngerii lui Dumnezeu sunt foarte aproape de cei care slujesc omenirii suferinde. Ambasadorul consacrat al lui Hristos, care, atunci cnd este chemat de cei bolnavi, se str aduie ste s a le ndrepte aten tia asupra realit a tilor divine, ndepline ste o lucrare ale c arei rezultate vor r amne pentru ve snicie. Cnd se apropie de cei bolnavi, aducndu-le mngierea unei speran te dobndite prin credin ta n Domnul Hristos s i mngierea f ag aduin telor devine mai bogat divine, propria experien ta as i tot mai bogat a n ce prive ste puterea spiritual a. sensibilizat Cu o con stiin ta a, multe suete nec ajite, care ndur a suferin te zice ca rezultat al unei p ac atuiri continue, vor striga: Doamne, ai mil a de mine, p ac atosul! F a din mine copilul T au! , treAcesta este momentul cnd pastorul, ind puternic n credin ta pentru cel buie s a e gata s a-i spun a suferindului c a exist a speran ta care se poc aie ste, c a to ti cei care doresc nespus ajutorul s i acceptarea pot g asi eliberare s i pace n Domnul Isus. Cel care i veste ste [214] Evanghelia, cu blnde te s i iubire, suetului nec ajit, care are o nevoie , este solul Aceluia care S-a jertt a sa de mare de solia ei de speran ta pe Sine pentru omenire. Cnd adreseaz a cuvinte folositoare s i potri rug vite s i cnd nal ta aciuni pentru cel ce zace pe patul suferin tei, Domnul Isus nsu si este cel care vorbe ste. Dumnezeu vorbe ste prin 196

Rug aciunea pentru bolnavi

197

buzele omene sti. Inima este impresionat a. Natura omeneasc a este adus a n contact cu divinitatea. c Pastorul ar trebui s a n teleag a din experien ta a puterea mngietoare a harului lui Hristos aduce s an atate, pace s i bucurie deplin a. El ar trebui s a-L cunoasc a pe Hristos ca ind Acela care i-a chemat pe to ti cei trudi ti s i mpov ara ti s a vin a la El s i s a g aseasc a odihn a. Pastorul s a nu uite niciodat a c a prezen ta iubitoare a Mntuitorului este continuu al aturi de ecare persoan a rnduit a de Dumnezeu s a mpart a binecuvnt ari spirituale. Amintirea acestui fapt va conferi . vitalitate credin tei s i st aruin tei lui n rug aciunile pe care le nal ta Astfel, pastorul poate s a le ofere celor care i cer ajutorul puterea a adev d at atoare de via ta arului lui Dumnezeu. El poate vorbi despre cuvintele vindec atoare spuse de Domnul Hristos, poate ndrepta gndurile celor bolnavi spre Acela care este Marele Medic, Lumina s i Via ta, Mngierea s i Speran ta. El le poate spune c a nu trebuie s a dispere, c a Mntuitorul i iube ste s i c a, dac a I se consacr a Lui, vor avea iubirea Sa, harul S au s i puterea Sa sus tin atoare. Pastorul s a-i ndemne s a se ncread a n f ag aduin tele lui Dumnezeu, s tiind c a Acela care a f acut aceste f ag aduin te este Prietenul nostru cel mai bun s i cel mai loial. n timp ce se str aduie ste s a le ndrepte mintea spre ceruri, el va descoperi c a gndul la simpatia duioas a a Aceluia care s tie pe deplin cum s a aplice balsamul vindec ator le va inspira [215] mnt de pace s celor bolnavi un sim ta i lini ste. Vindec atorul divin este prezent n camera bolnavilor. El aude ecare cuvnt al rug aciunilor care i sunt adresate cu simplitatea unei credin te adev arate. Ucenicii S ai de ast azi trebuie s a se roage pentru bolnavi tot a sa de direct cum s-au rugat ucenicii din vechime. Si vor avea loc vindec ari, deoarece rug aciunea f acut a cu credin ta va mntui pe cel bolnav (Iacov 5, 15). ***** n Cuvntul lui Dumnezeu, avem sfaturi cu privire la rug aciunea special a pentru vindecarea celor bolnavi. Dar n al tarea unor asemenea rug aciuni este actul cel mai solemn s i nu ar trebui s a e f acut a f ar a o considerare atent a. n multe ocazii de rug aciune pentru nu este altceva vindecarea bolnavilor, ceea ce se nume ste credin ta dect o ncumetare.

198

Slujitorii Evangheliei

de Multe persoane aduc boala asupra lor prin propria ng aduin ta sine. Ele nu au tr ait n conformitate cu legile naturii sau cu principiile unei cur a tii stricte. Altele au desconsiderat legile s an at a tii, n ce prive ste obiceiurile legate de alimenta tie, mbr ac aminte s i munc a. Adesea, unele forme ale viciului produc sl abiciunea min tii sau a trupului. Dac a aceste persoane ar primi binecuvntarea s an at a tii, multe dintre ele ar continua s a urmeze aceea si cale a nc alc arii nep as atoare a legilor naturale s i spirituale ale lui Dumnezeu, gndind c a, dac a Dumnezeu le r aspunde la rug aciune, vindecndu-le, ele sunt libere s a- si continue practicile nes an atoase s i s a- si ng aduie apetitul pervertit f ar a nici o restric tie. Dac a ar face o minune de vindecare a acestor persoane, Dumnezeu ar ncuraja p acatul. Dac a oamenii nu sunt nv a ta ti s i s a renun te la practicile lor [216] nes an atoase, a-i nv a ta s a priveasc a la Dumnezeu ca vindec ator al inrmit a tilor lor este o munc a irosit a. Pentru a primi binecuvntarea Sa, ca r aspuns la rug aciune, ei trebuie s a nceteze s a fac a r aul s i s a nve te s a fac a binele. Locul n care tr aiesc trebuie s a e igienic, iar obiceiurile vie tii lor de zi cu zi s a e corecte. Ei trebuie s a tr aiasc a n armonie cu legile lui Dumnezeu, att cu legile legate de s an atate, ct s i cu legile spirituale. M arturisirea p acatului Celor care doresc s a se nal te rug aciuni pentru refacerea s an at a tii, trebuie s a li se explice clar c a nc alcarea legilor lui Dumnezeu, att a celor legate de s an atate, ct s i a celor spirituale, este p acat s i c a, pentru a primi binecuvntarea Sa, p acatul trebuie s a e m arturisit s i p ar asit. Sntele Scripturi ne ndeamn a: M arturisi ti-v a unii altora p acatele, s i ruga ti-v a unii pentru al tii, ca s a ti vindeca ti (Iacov 5, 16). Celui care solicit a s a se nal te rug aciuni pentru el, s a i se spun a astfel: Noi nu cunoa stem ce este n inima ta s i nici nu s tim secretele vie tii tale. Acestea sunt cunoscute doar de tine s i de Dumnezeu. Dac a te poc aie sti de p acatele tale, datoria ta este s a le m arturise sti. P acatul care are un caracter particular trebuie s a-I e m arturisit Domnului Hristos, singurul Mijlocitor ntre Dumnezeu s i om. Deoarece, dac a cineva a p ac atuit, avem la Tat al un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprih anit (1 Ioan 2, 1). Fiecare p acat este o ofens a

Rug aciunea pentru bolnavi

199

mpotriva lui Dumnezeu s i trebuie s a-I e m arturisit Lui prin Hristos. Fiecare p acat f acut n public trebuie s a e m arturisit tot n public. de un semen trebuie s Gre seala f acut a fa ta a-i e m arturisit a chiar aceluia care a fost ofensat. Dac a acela care caut a vindecarea s-a f acut vinovat de vorbirea de r au, dac a a sem anat discordie n c amin, ntre vecini sau n biseric as i a determinat nstr ainarea s i disensiunile, [217] dac a prin vreo practic a gre sit a i-a condus pe al tii la p acat, el trebuie s a- si m arturiseasc a aceste rele att naintea lui Dumnezeu, ct s i naintea celor pe care i-a ofensat. Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept, ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire (1 Ioan 1, 9). Dup a ce gre selile sunt ndreptate, putem s a-I prezent am Domnu lini lui nevoile celor bolnavi, cu o credin ta stit a, a sa cum ne ndrum a Duhul S au. El cunoa ste pe ecare om pe nume s i Se ngrije ste de ecare, ca s i cnd nu ar mai exista nici un alt om pe p amnt pentru care L-a dat pe singurul S au Fiu. Pentru c a iubirea lui Dumnezeu este a sa de mare s i a sa de neschimb atoare, bolnavii trebuie s a e ncuraja ti s a se ncread a n El s i s a e voio si. ngrijorarea cu privire la propria persoan a tinde s a provoace sl abiciune s i boal a. Dac a bolnavii se vor ridica deasupra deprim arii s i a confuziei, s ansele lor de vindecare vor mai bune, c aci ochiul Domnului prive ste peste cei ce n ad ajduiesc n bun atatea Lui (Psalmii 33, 18). de voia lui Dumnezeu Supunerea fa ta Cnd ne rug am pentru bolnavi, ar trebui s a ne amintim c a nu s tim cum trebuie s a ne rug am (Romani 8, 26). Noi nu s tim dac a binecuvntarea pe care o dorim va lucrul cel mai bun sau nu. Prin urmare, rug aciunile noastre trebuie s a con tin a acest gnd: Doamne, Tu s tii ecare tain a a suetului. Tu cuno sti bine aceste persoane. Domnul Isus, Mijlocitorul lor, s i-a dat via ta pentru ele. Iubirea Sa pentru ele este mai mare dect va putea vreodat a iubirea noastr a. Prin urmare, dac a este spre slava Ta s i spre binele celor suferinzi, noi ti cerem, n Numele lui Isus, ca ele s a e vindecate. Dac a nu va voia Ta ca ele s a e vindecate, noi ti cerem ca harul T au s a le [218] aduc a mngiere s i prezen ta Ta s a le sus tin a n suferin tele lor. Dumnezeu s tie sfr situl de la nceput. El cunoa ste bine inima ec arui om. El cunoa ste ecare tain a a suetului. El s tie dac a aceia

200

Slujitorii Evangheliei

rug pentru care se nal ta aciunea vor sau nu vor n stare s a suporte ncerc arile care vor veni asupra lor, dac a ar tr ai. El s tie dac a via ta lor va o binecuvntare sau un blestem pentru ei n si si s i pentru lume. Acesta este un motiv datorit a c aruia, n timp ce m cererile noastre cu st , trebuie s n al ta aruin ta a spunem: Totu si, fac a-se nu voia Mea, ci a Ta (Luca 22, 42). n gr adina Ghetsemani, Domnul Isus a ad augat aceste cuvinte care exprim a supunerea fa ta de n telepciunea s i voia lui Dumnezeu, cnd S-a rugat: Tat a, dac a , dep este cu putin ta arteaz a de la Mine paharul acesta! (Matei 26, 39). Dac a aceste cuvinte au fost potrivite pentru Fiul lui Dumnezeu, cu ct mai potrivite sunt ele pe buzele unor muritori, limita ti s i supu si gre selii! m n Se cuvine s a-I ncredin ta teleptului nostru Tat a ceresc dorin tele noastre s i apoi, cu o ncredere deplin a, s a l as am totul n grija Sa. Noi s tim c a, dac a i cerem ceva n acord cu voia Sa, Dumnezeu ne , r aspunde. Dar nu este bine s a ne prezent am cererile cu insisten ta f ar a s a manifest am un spirit de supunere. Rug aciunile noastre nu trebuie s a ia forma unei porunci, ci pe aceea a unei mijlociri. Exist a situa tii n care Dumnezeu lucreaz a n mod hot art pentru refacerea s an at a tii, prin puterea Sa divin a. Dar nu to ti bolnavii sunt vindeca ti. Mul ti sunt l asa ti s a adoarm a n Isus. Pe insula Patmos, Ioan a fost ndemnat s a scrie: Ferice de acum ncolo de mor tii care mor n Domnul! Da, zice Duhul, ei se vor odihni de [219] ostenelile lor, c aci faptele lor i urmeaz a! (Apocalipsa 14, 13). Din aceste cuvinte, n telegem c a, dac a o persoan a nu este vindecat a, nu , din acest motiv. trebuie s a e judecat a ca ind lipsit a de credin ta To ti dorim un r aspuns imediat s i direct la rug aciunile noastre s i, atunci cnd r aspunsul ntrzie sau vine ntr-o form a nea steptat a, suntem ispiti ti s a ne descuraj am. Dar Dumnezeu este prea n telept s i prea bun ca s a ne r aspund a ntotdeauna la rug aciuni exact n momentul s i exact n felul n care dorim noi. El va face pentru noi mai mult s i mai bine dect s a aduc a la ndeplinire toate dorin tele noastre. Si pentru c a ne putem ncrede n n telepciunea s i iubirea Sa, nu ar trebui s a-I cerem s a cedeze n fa ta voin tei noastre, ci s a c aut am s a ne integr am n planul S au s i s a l aducem la ndeplinire. Dorin tele s i interesele noastre trebuie s a se piard a n voin ta Sa. Aceste experien te care pun la ncercare credin ta sunt pentru binele nostru. Prin ele, se dovede ste n mod evident dac a avem

Rug aciunea pentru bolnavi

201

sincer o credin ta as i adev arat a, care se bazeaz a doar pe Cuvntul nesigur lui Dumnezeu, sau dac a avem o credin ta as i schimb atoare, care depinde de circumstan te. Trebuie s a l as am ca r abdarea s as i aduc a la ndeplinire lucrarea ei des avr sit a, amintindu-ne c a n Sntele Scripturi sunt f ag aduin te pre tioase pentru aceia care a steapt a interven tia Domnului. Nu to ti n teleg aceste principii. Mul ti dintre cei care cer mila vindec atoare a Domnului cred c a, dac a nu primesc un r aspuns direct s i imediat la rug aciunile lor, credin ta lor este decitar a. Din acest motiv, cei care sunt sl abi ti de boal a au nevoie s a e sf atui ti cu n telepciune, ca s a poat a ac tiona prev az ator. Ei nu trebuie s a- si de prietenii lor, care ar putea s desconsidere datoria fa ta a le supravie tuiasc a, sau s a neglijeze folosirea mijloacelor naturale de refacere a s an at a tii. . Creznd Adesea, exist a pericolul de a gre si n aceast a privin ta c a vor vindeca ti ca r aspuns la rug aciune, unii se tem s a fac a orice [220] . Dar ei nu trebuie s ar putea s a par a o lips a de credin ta a neglijeze s a- si pun a toate lucrurile n ordine, a sa cum ar dori s a e, dac a ar urma s a moar a. De asemenea, nu ar trebui s a se team a s a exprime cuvintele de ncurajare sau de sf atuire, pe care ar dori s a le spun a celor dragi n clipa desp ar tirii. Mijloacele de tratament Cei care caut a vindecarea prin rug aciune nu trebuie s a neglijeze folosirea mijloacelor naturale de tratament care se a a la ndemna lor. Folosirea unor asemenea remedii pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispozi tie, pentru a alina durerea s i pentru a ajuta natura n lucrarea ei de vindecare nu este o negare a credin tei. A coopera cu Dumnezeu s i a se a seza n condi tiile cele mai favorabile pentru vindecare nu constituie o negare a credin tei. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a ob tine o cunoa stere a legilor vie tii. Aceast a cunoa stere a fost a sezat a la ndemna noastr a. Noi trebuie s a folosim ecare mijloc favorabil pentru refacerea s an at a tii, ecare avantaj posibil, lucrnd n armonie cu legile naturii. Dup a ce ne-am rugat pentru vindecarea celor bolnavi, putem s a lucr am cu mai mult a energie, mul tumindu-I lui Dumnezeu c a avem privilegiul de a coopera cu El s i cerndu-I s a binecuvnteze mijloacele pe care El nsu si le-a preg atit.

202

Slujitorii Evangheliei

Noi avem aprobarea Cuvntului lui Dumnezeu pentru folosirea mijloacelor de tratament. Cnd Ezechia, mp aratul lui Israel, era bolnav, profetul lui Dumnezeu i-a adus solia c a va muri. El a strigat spre Domnul, iar Domnul l-a auzit pe slujitorul S au s i i-a trimis solia c a via ta lui va prelungit a cu cincisprezece ani. De si un singur cuvnt al lui Dumnezeu ar putut s a-L vindece pe Ezechia ntr[221] o clip a, au fost date ndrum ari speciale: S a se aduc a o turt a de smochine s i s-o ntind a peste bub a, s i Ezechia va tr ai (Isaia 38, 21). Cu o ocazie, Domnul Hristos a uns ochii unui orb cu tin as i i-a poruncit: Du-te de te spal a n sc ald atoarea Siloamului... El s-a dus, s-a sp alat s i s-a ntors v aznd bine (Ioan 9, 7). Vindecarea a putut s a e f acut a doar prin puterea Marelui Vindec ator s i totu si Domnul Hristos a folosit mijloace naturale simple. Chiar dac a nu a ncurajat tratamentul medicamentos, El a aprobat folosirea remediilor naturale s i simple. Dup a ce ne-am rugat pentru vindecarea celor bolnavi, oricare ar rezultatul, s a nu ne pierdem credin ta n Dumnezeu. Dac a suntem chema ti s a ne confrunt am cu ntristarea, s a accept am paharul amar, aducndu-ne aminte c a o mn a cereasc ao tine la buzele noastre. Iar dac a s an atatea este redat a, s a nu se uite faptul c a acela care a de Creator. Cnd cei primit vindecarea are o nou a obliga tie fa ta zece lepro si au fost vindeca ti, numai unul s-a ntors s a-L g aseasc a pe Domnul Isus s i s a-I dea slav a. Nici unul dintre noi s a nu e asemenea celorlal ti nou a nerecunosc atori, a c aror inim a nu a fost impresionat a de mila lui Dumnezeu. Orice ni se d a bun s i orice dar des avr sit este de sus, pogorndu-se de la Tat al luminilor, n care nu este nici schimbare, nici umbr a de mutare (Iacov 1,17).The [222] Ministry of Healing, 227-233.

A-i nv a ta pe oameni s a e darnici


Lucr atorul care nin teaz a mici grupe din loc n loc nu trebuie s a impresia c le lase niciodat a celor nou-veni ti la credin ta a Dumnezeu nu le cere s a lucreze sistematic pentru a ajuta s i pentru a sus tine cauza Sa prin munca s i prin mijloacele lor personale. Adesea, cei care primesc adev arul sunt din rndul celor s araci n aceast a lume, dar ei nu trebuie s a fac a din acest fapt o scuz a pentru a neglija ndatoririle care le revin, datorit a luminii pre tioase pe care au primit-o. Ei nu trebuie s a ng aduie ca s ar acia s a-i mpiedice s a- si adune o comoar a n ceruri. Binecuvnt arile aate la ndemna celor boga ti se a as i la ndemna lor. Dac a sunt credincio si n ce prive ste folosirea pu tinului pe care l au, comoara lor din ceruri va spori dup a m asura credincio siei lor. Motiva tia cu care lucreaz a este cea care face darurile lor valoroase n ochii Cerului, nu cantitatea acestora. To ti trebuie s a e nv a ta ti s a fac a tot ce pot pentru Domnul s i s a-I d aruiasc a napoi n conformitate cu m asura n care au fost binecuvnta ti de El. Domnul pretinde ca drept al S au o zecime din venitul lor, indiferent dac a este mare sau mic, iar cei care re tin aceast a parte l jefuiesc s i nu se pot a stepta ca mna Sa, care i face s a prospere, s a e cu ei. Chiar dac a biserica este alc atuit a n cea mai mare parte din credincio si s araci, subiectul d aruirii sistematice trebuie s a le e explicat pe deplin s i planul de d aruire s a e adoptat cu toat a inima. Dumnezeu este n stare s a- si mplineasc a f ag aduin tele. Resursele Sale sunt innite, iar El le folose ste pentru a- si aduce la ndeplinire voin ta. Iar cnd vede o mplinire con stiincioas aa datoriei n ce prive ste pl atirea zecimii, adesea, n providen ta Sa n teleapt a, Dumnezeu deschide c ai prin care aceasta s a creasc a. Cel [223] care respect a rnduiala lui Dumnezeu cu pu tinul care i-a fost dat va primi aceea si r asplat a ca acela care ofer a din bog a tia sa. Acela si lucru este valabil s i cu privire la aceia care si folosesc talentele cu voio sie n lucrarea lui Dumnezeu, n timp ce aceia care nu dezvolt a ce le-a fost dat vor suferi aceea si pierdere ca s i cnd pu tinul ar fost mult. Cel care a primit pedeapsa Domnului a fost 203

204

Slujitorii Evangheliei

tocmai omul care a avut doar un talant, dar s i l-a ascuns talantul n p amnt. ***** Planul lui Dumnezeu cu privire la sistemul zecimii este frumos n simplitatea s i echitatea lui. To ti pot s a-l urmeze cu ncredere s i curaj, deoarece originea lui este divin a. n el sunt combinate simplitatea s i utilitatea s i nu este nevoie s a i foarte nv a tat pentru a-l n telege s i a-l aplica. To ti pot sim ti c a sunt n stare s a ia parte la progresul lucr arii pre tioase de salvare a suetelor. Fiecare b arbat, femeie s i tn ar poate s a devin a un trezorier pentru Domnul s i un contribuabil care mpline ste cererile adresate trezoreriei. . . Prin acest sistem sunt aduse la ndeplinire scopuri mari. Dac a to ti credincio sii l-ar accepta, ecare ar deveni un ispravnic vigilent s i credincios pentru Dumnezeu s i nu ar mai nici o lips a de mijloace nanciare pentru a duce mai departe marea lucrare de vestire a ultimei solii de avertizare a lumii.Testimonies for the Church [224] 3:388, 389.

Sus tinerea nanciar a a lucr arii evangheliei


Domnul a f acut ca predicarea Evangheliei s a e dependent a de munca s i de darurile voluntare ale tuturor copiilor S ai. Cel care i proclam a neamului omenesc dec azut solia milei mai are o lucrare de f acut aceea de a le ar ata oamenilor datoria de a sus tine lucrarea lui Dumnezeu cu mijloacele lor nanciare. El trebuie s a-i nve te c a o parte din venitul lor i apar tine lui Dumnezeu s i c a aceast a parte trebuie s a e dedicat a cu sn tenie lucr arii Sale. El trebuie s a prezinte tur aceast a nv a ta a att prin cuvinte, ct s i prin exemplul personal s i turii sale prin s a e atent ca nu cumva s a diminueze puterea nv a ta propriul comportament. Ce a fost pus deoparte, ca apar tinndu-I Domnului n conformitate cu Sntele Scripturi, constituie venitul Evangheliei s i nu ne mai apar tine. Faptul ca o persoan a s a ia ceva din vistieria lui Dumnezeu spre folosul propriu sau spre folosul altora n afacerile lume sti este la fel de grav ca un sacrilegiu. To ti trebuie s a n teleag a acest subiect ntr-o lumin a corect a. Nici o persoan a care trece prin dicult a ti nanciare s a nu ia bani consacra ti scopurilor religioase, ca s a-i foloseasc a pentru avantajul propriu, lini stindu- si con stiin ta cu gndul c a va pl ati napoi cndva, n viitor. Este cu mult mai bine s a reducem cheltuielile, a sa nct s a corespund a cu venitul nostru, s a ne ab tinem de la ndeplinirea unor dorin te s i s a tr aim cu mijloacele nanciare pe care le avem dect s a folosim banii Domnului n scopuri nereligioase. Folosirea zecimii Dumnezeu a dat ndrum ari speciale referitoare la folosirea zecimii. El nu a pl anuit ca lucrarea Lui s a e prejudiciat a de lipsa [225] mijloacelor nanciare. Ca s a nu existe nici o gre seal as i nici o ac tiune f acut a la ntmplare, Dumnezeu ne-a prezentat foarte clar datoria noastr a cu privire la acest subiect. Partea pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru Sine nu trebuie s a e deturnat a spre nici un alt 205

206

Slujitorii Evangheliei

scop, n afara celui pe care l-a precizat El. Nimeni s a nu cread a c a are dreptul de a- si p astra zecimea, spre a o folosi dup a propria judecat a. Ea nu trebuie folosit a pentru folosul propriu n situa tii de s urgen ta i nici nu trebuie investit a dup a cum crede el c a este potrivit, chiar dac a scopul n care este folosit a ar putea considerat lucrarea Domnului. Att prin cuvinte, ct s i prin exemplu, pastorul ar trebui s a-i nve te pe oameni s a considere c a zecimea este sfnt a. El nu trebuie s a cread a c a poate p astra zecimea s i c a o poate folosi dup a propria judecat a pentru c a este pastor. Zecimea nu-i apar tine. El nu are dreptul s a o re tin a pentru sine, oricare crede c a ar drepturile lui. Pastorul nu trebuie s a- si exercite inuen ta n nici un plan de deturnare, de la folosirea lor legitim a, a zecimilor s i a darurilor dedicate lui Dumnezeu. Acestea trebuie puse n vistieria Sa s i considerate ca ind snte s i consacrate pentru slujirea Sa, a sa cum a rnduit El. Dumnezeu dore ste ca to ti ispravnicii S ai s a urmeze cu exactitate rnduielile divine. S a nu mpiedice mplinirea planurilor Domnului, prin anumite fapte de caritate, prin oferirea unor daruri sau ajutoare, n situa tiile sau modalit a tile pe care ei, ni ste oameni, le consider a potrivite. A c auta s a corectezi planul lui Dumnezeu s i a inventa, ntro ocazie sau alta, aranjamente improvizate, sub inuen ta bunelor impulsuri, nseamn a o strategie foarte nen teleapt a. Dumnezeu i cheam a pe to ti s a- si exercite inuen ta n sprijinul rnduielii Sale. El s i-a f acut cunoscut planul s i, n loc de a ndr azni s a ncerce o mbun at a tire a acestui plan, to ti cei care doresc s a conlucreze cu El [226] trebuie s a-L aduc a la ndeplinire. Domnul i-a dat lui Moise urm atoarea instruc tiune pentru Israel: S a porunce sti copiilor lui Israel s a- ti aduc a pentru sfe snic untdelemn curat de m asline f ar a drojdii, ca s a ard a n candele necurmat (Exodul 27, 20). Acesta trebuia s a e un dar nencetat, a.a nct casa lui Dumnezeu s a poat a aprovizionat a corespunz ator cu tot ce era necesar pentru slujirea lui Dumnezeu. Poporul S au din zilele noastre trebuie s a- si aduc a aminte c a locul de nchinare este proprietatea Domnului s i c a trebuie ngrijit cu minu tiozitate. Totu si fondurile pentru aceast a lucrare nu trebuie s a provin a din zecime. O solie foarte clar as i precis a mi-a fost dat a pentru poporul nostru. Sunt ndrumat a s a le spun c a ei fac o gre seal a cnd folosesc zecimea n diferite scopuri care, de si sunt bune n ele nsele, nu

Sus tinerea nanciar a a lucr arii evangheliei

207

constituie scopul pentru care Domnul a spus c a trebuie folosit a zecimea. Cei care folosesc zecimea n acest fel se ndep arteaz a de la rnduiala Domnului. Dumnezeu i va judeca pentru aceste lucruri. Unii gndesc c a zecimea poate folosit a pentru scopuri legate de s colile noastre. Al tii cred c a vnz atorii de carte s i colportorii ar trebui sus tinu ti nanciar din zecime. Dar se face o mare gre seal a cnd zecimea este deturnat a de la scopul pentru care trebuie s a e folosit a, s i anume sus tinerea pastorilor. Ast azi, o sut a de lucr atori bine calica ti ar trebui s a e n lucrare, acolo unde n prezent este doar unul. O obliga tie solemn a Zecimea este sfnt a, ea este p astrat a de Dumnezeu pentru Sine s i trebuie s a e adus a n vistieria Sa spre a folosit a pentru sus tinerea slujitorilor Evangheliei n lucrarea lor. Mult a vreme, Domnul a fost jefuit, deoarece unii nu n teleg c a zecimea este partea lui Dumnezeu. [227] Unii au fost nemul tumi ti s i au spus: Eu nu voi mai pl ati zecimea, pentru c a nu am ncredere n modul n care sunt administrate lucrurile de c atre conducerea bisericii. Dar, oare, l ve ti jefui pe Dumnezeu pe motivul c a voi crede ti c a administrarea lucr arii nu este corect a? Exprima ti-v a nemul tumirea deschis s i clar, ntr-un spirit corect, adresnd-o persoanelor potrivite. Trimite ti-v a cererile cu privire la lucrurile care trebuie corectate s i puse n ordine, dar nu v a sustrage ti de la lucrarea lui Dumnezeu, dovedindu-v a necredincio si pentru c a al tii nu lucreaz a corect. Citi ti cu aten tie capitolul 3 din Maleahi s i vede ti ce spune Dumnezeu referitor la zecime. Dac a bisericile noastre si vor ocupa pozi tia dup a Cuvntul Domnului s i vor credincioase n ce prive ste aducerea zecimii n vistieria Sa, atunci vor ncuraja ti mai mul ti lucr atori s a preia lucrarea de slujire pastoral a. Dac a nu li se va mai vorbi despre lipsa de fonduri, vor mai mul ti oameni care s a se dedice p astoririi. n vistieria Domnului ar trebui s a e o rezerv a abundent a, s i aceast a rezerv a ar exista, dac a inimi s i mini egoiste nu s i-ar re tinut zecimile sau dac a nu le-ar folosit pentru sus tinerea altor ramuri ale lucr arii. Resursele care i apar tin lui Dumnezeu nu trebuie s a e folosite la ntmplare. Zecimea este a Domnului, iar, dac a nu se poc aiesc, cei

208

Slujitorii Evangheliei

care o trateaz a cu lips a de considera tie vor pedepsi ti cu pierderea comorii lor cere sti. Face ti ca lucrarea s a nu mai e mpiedicat a prin deturnarea zecimii n diferite direc tii, altele dect aceea n care Domnul a spus c a trebuie s a mearg a. S a se fac a planuri pentru aceste ramuri ale lucr arii. Ele trebuie s a e sus tinute, dar nu din zecime. Dumnezeu nu S-a schimbat. Zecimea nc a trebuie s a e folosit a [228] pentru sus tinerea lucr arii de p astorire. Deschiderea de noi teritorii pastoral necesit a mai mult a ecien ta a dect avem acum s i trebuie s a existe mai multe fonduri n vistierie. Cei care lucreaz a ca pastori au o responsabilitate solemn a, pe care o neglijeaz a n mod ciudat. Unora le place s a predice, dar nu tur fac lucrare personal a n biserici. Este o mare nevoie de nv a ta a de Dumnezeu, ndeosebi cu privire la obliga tiile s i ndatoririle fa ta n leg atur a cu pl atirea cinstit a a zecimii. Pastorii no stri s-ar sim ti foarte mhni ti s i nedrept a ti ti dac a nu li s-ar pl ati cu promptitudine munca, dar oare se gndesc ei c a n vistieria casei Domnului ar trebui s a e mai multe fonduri pentru sus tinerea lucr atorilor? Dac a nu reu sesc s a- si ndeplineasc a toat a ndatorirea, educndu-i pe oameni s a e credincio si n a-I da lui Dumnezeu ce i apar tine, mijloacele nanciare din vistierie ar insuciente pentru naintarea lucr arii Domnului. Supraveghetorul turmei lui Dumnezeu trebuie s a- si aduc a la ndeplinire datoria cu credincio sie. El nu este un lucr ator credincios dac a va l asa n sarcina altuia s a ndeplineasc a aceast a datorie, deoarece lui nu i face pl acere. S a citeasc a n Maleahi cuvintele prin care Domnul si acuz a poporul de jefuirea lui Dumnezeu prin re tinerea zecimilor. Dumnezeu cel atotputernic declar a: Sunte ti blestema ti (Maleahi 3, 9). Cum poate cel care sluje ste Cuvntul s i doctrina s a- si turi s neglijeze datoria de a le adresa oamenilor nv a ta i avertiz ari, cnd i vede c a urmeaz a o cale care va aduce acest blestem asupra lor? Fiecare membru al bisericii trebuie s a e nv a tat s a e credincios n ce prive ste pl atirea cinstit a a zecimii.Testimonies for the [229] Church 9:246-251.

Inuen ta alimenta tiei asupra s an at a tii


Cei care poart a responsabilit a ti importante, cei care, mai presus de toate, sunt p azitori ai intereselor spirituale, ar trebui s a e oameni cu o inim a sensibil as i cu o capacitate de n telegere rapid a. Mai mult dect al tii, ei ar trebui s a e cump ata ti n alimenta tie. Pe mesele lor s a nu se g aseasc a mnc aruri bogate s i luxoase. Oamenii aa ti n pozi tii de r aspundere au de luat n ecare zi . Adesea, ei tredecizii de care depind rezultate de o mare importan ta buie s a gndeasc a rapid s i numai cei care practic a o cump atare strict a pot face acest lucru cu succes. Mintea devine mai puternic a printr-o tratare corect a a capacit a tilor zice s i mintale. Dac a efortul nu este prea mare, ecare exercitare a acestor capacit a ti are ca rezultat o nou a putere. Dar, adesea, munca acelora care trebuie s a examineze planuri s i s a ia decizii importante este prejudiciat a de rezultatele unei diete necorespunz atoare. Un stomac deranjat produce o stare de dezordine s i de instabilitate a min tii. Adesea, determin a iritabilitate, asprime sau un spirit de nedreptate. Ca rezultat al st arii de boal a, provocat a de unele obiceiuri gre site n alimenta tie, multe planuri care ar putut o binecuvntare pentru lume au fost abandonate s i au fost puse n aplicare multe m asuri nedrepte, opresive s i chiar nemiloase. Iat a o recomandare pentru to ti cei a c aror munc a este sedentar a sau predominant intelectual as i pe care to ti cei care au sucient curaj moral s i st apnire de sine trebuie s a o aplice. La ecare mas a, consuma ti doar dou a sau trei feluri de hran a simpl a, nu mnca ti mai mult dect este necesar pentru a v a lini sti foamea. Face ti exerci tiu zic n ecare zi s i ve ti vedea c a v a va face bine.The Ministry of [230] Healing, 309, 310. Unii pastori nu sunt sucient de aten ti cu privire la obiceiurile lor alimentare. Ei consum a cantit a ti prea mari de hran as i o varietate prea mare de mnc aruri. Unii sunt reformatori doar cu numele. Ei nu respect a nici o regul a de ordonare a dietei, ci si ng aduie s a m annce 209

210

Slujitorii Evangheliei

fructe sau nuci ntre mese s i n felul acesta pun o povar a grea asupra organelor digestive. n alimenta Din cauza lipsei de pruden ta tie, sim turile unora par a paralizate, iar ei sunt len ti s i somnoro si. Ace sti pastori cu fa ta de palid a, care sufer a consecin tele propriei ng aduin te egoiste fa ta apetit, nu sunt o recomandare pentru reforma s an at a tii. Dac a suferim din pricina suprasolicit arii n munc a, ar mult mai m ocazional la o mas bine s a renun ta as i s a-i d am astfel organismului posibilitatea de a se reface. Lucr atorii no stri ar putea s a fac a mai mult pentru sus tinerea reformei s an at a tii prin exemplul lor dect prin predicarea acesteia. Cnd prietenii lor bine inten tiona ti fac preg atiri minu tioase pentru a-i primi, ei sunt foarte ispiti ti s a desconsidere principiile, dar, refuznd mnc arurile alese, condimentele excesive, ceaiul s i cafeaua, ei se pot dovedi a ni ste reformatori practici s i adev ara ti n ce prive ste s an atatea. ***** ng aduirea apetitului ntunec as i nc atu seaz a mintea s i toce ste emo tiile snte ale suetului. Capacit a tile mintale s i morale ale unora dintre pastorii no stri sunt sl abite printr-o alimenta tie necorespunz atoare s i prin lipsa exerci tiului zic. Cei care consum a cu poft a cantit a ti mari de hran a ar trebui s a nu- si ng aduie apetitul, ci s a practice renun tarea la sine s i s a- si men tin a binecuvntarea unor mu schi activi s i a unui creier limpede. Mncatul peste m asur a amor te ste ntregul organism, lund energiile de la alte organe s i canalizndu-le [231] spre munca stomacului.

Pastorii s a prezinte reforma s an at a tii


Pastorii no stri trebuie s a e cunosc atori ai reformei s an at a tii. . . S a n teleag a legile care guverneaz a via ta zic as i efectul lor asupra s an at a tii min tii s i a suetului. Mii s i mii de oameni cunosc pu tin despre corpul minunat pe care li l-a dat Dumnezeu s i despre grija de care ar trebui s a benecieze acest corp. Ei consider a c a este este cu mult mai important s a studieze subiecte a c aror consecin ta . Cnd mai mic a. Pastorii au o lucrare de f acut n aceast a privin ta vor adopta o pozi tie corect a cu privire la subiectul acesta, se va c stiga mult. Ei trebuie s a respecte legile vie tii n c aminul lor s i n , aplicnd principii corecte s propria via ta i tr aind s an atos. Dac a vor proceda astfel, vor n stare s a vorbeasc a n mod corect despre acest subiect, conducndu-i pe oameni mai sus s i tot mai sus n lucrarea de reform a. Cnd tr aiesc ei n si si lumina, pastorii pot s a vesteasc a o solie de o mare valoare pentru cei care au nevoie tocmai de o asemenea m arturie. Dac a pastorii vor combina prezentarea subiectelor despre s an atate cu lucr arile lor din biserici, vor c stigate binecuvnt ari bogat pre tioase s i o experien ta a. Oamenii trebuie s a aib a lumina cu privire la reforma s an at a tii. Aceast a lucrare a fost neglijat as i mul ti sunt pe punctul de a muri, deoarece le lipse ste lumina pe care ar trebuit s i trebuie s a o aib a pentru a renun ta la ng aduin ta de sine egoist a. Pre sedin tii conferin telor noastre trebuie s a- si dea seama c a acum este timpul s a se a seze de partea cea bun a cu privire la acest subiect. Pastorii s i profesorii s a le prezinte altora lumina pe care au primit-o. Lucrarea lor este necesar a n ecare domeniu. Dumnezeu i va ajuta. [232] El i va nt ari pe slujitorii S ai care sunt fermi s i nu vor ab atu ti de la adev ar s i neprih anire pentru a- si satisface ng aduin ta de sine. . . ***** Lumina pe care Domnul a dat-o n Cuvntul S au cu privire la aceste subiect este clar a, iar oamenii vor ncerca ti n multe 211

212

Slujitorii Evangheliei

feluri pentru a se vedea dac a au respectat-o. Fiecare biseric a, ecare familie trebuie s a e instruit a cu privire la cump atarea cre stin a. To ti trebuie s as tie cum s a m annce s i s a bea pentru a- si p astra s an atatea. Ne a am n mijlocul scenelor nale ale istoriei acestei lumi s i n rndul p azitorilor Sabatului trebuie s a existe o ac tiune armonioas a. Cei care nu se ocup a de marea lucrare de instruire a oamenilor n leg atur a cu acest subiect nu merg pe urmele Marelui Medic. . . ***** Evanghelia s i lucrarea misionar a medical a trebuie s a nainteze mpreun a. Evanghelia s a e legat a de principiile adev aratei reforme a s an at a tii. Cre stinismul trebuie s a e practicat n via ta de zi cu zi. Este nevoie de o lucrare de reform a serioas as i cuprinz atoare. Adev arata religie a Bibliei este o rev arsare a iubirii lui Dumnezeu pentru omul c azut. Poporul lui Dumnezeu trebuie s a nainteze pe c ai drepte spre a impresiona inima acelora care caut a adev arul s i doresc s a- si ndeplineasc a partea n acest veac extrem de serios. S a le prezent am oamenilor principiile reformei s an at a tii, f acnd tot ce st a n puterea noastr a pentru a-i face s a n teleag a necesitatea acestor [233] principii s i s a le practice.Testimonies for the Church 6:376-379.

Cum s a prezent am principiile reformei s an at a tii


Domnul dore ste ca pastorii, medicii s i membrii bisericii noastre s a e aten ti ca s a nu-i ndemne pe cei care nu cunosc credin ta noastr a s a fac a schimb ari bru ste n alimenta tie, supunndu-i n felul acesta la o ncercare prematur a. Re tine ti principiile reformei s an at a tii s i l asa ti ca Domnul s a-i conduc a pe cei sinceri. Ei vor auzi s i vor crede. De asemenea, Domnul nu le cere solilor Lui s a prezinte adev arurile frumoase despre vie tuirea s an atoas a ntr-o manier a care va prejudicia min tile. Nimeni s a nu pun a o piatr a de poticnire n fa ta acelora care merg pe c aile ntunecate ale ne stiin tei. Chiar s i atunci cnd l aud am un lucru bun, nu este bine s a m prea entuzia sti, ca s a nu-i ndep art am de pe cale pe cei ce vin s a asculte. Prezenta ti principiile cump at arii n forma lor cea mai atr ag atoare. Trebuie s a ac tion am prev az ator. Lucr atorii care merg n teritorii noi spre a nin ta biserici nu trebuie s a creeze dicult a ti, prin ncercarea de a face ca subiectul dietei s a e proeminent. S a e aten ti s a nu traseze liniile prea aproape una de alta, deoarece vor pune piedici n calea celorlal ti. Nu-i mna ti pe oameni de la spate, merge ti naintea lor, c al auzindu-i. turi cu Ori de cte ori adev arul este vestit, s a se prezinte nv a ta privire la preg atirea unei hrane s an atoase. Dumnezeu dore ste ca n tori abili, care ecare loc oamenii s a e nv a ta ti s a e ni ste nv a ta s as tie cum s a foloseasc a n telept produsele pe care le pot cultiva n rii n care tr zona ta aiesc ei. n felul acesta, cei s araci, precum s i cei [234] aa ti n condi tii mai favorabile pot nv a ta ti s a tr aiasc a s an atos.

213

Pastorul s i munca manual a


De si apostolul Pavel a avut grij a s a le prezinte celor converti ti tura clar de el nv a ta a a Sntelor Scripturi cu referire la sus tinerea corespunz atoare a lucr arii lui Dumnezeu s i de si a pretins pentru sine, n calitate de slujitor al Evangheliei, dreptul de a nu lucra (1 Corinteni 9, 6), adic a de a practica o meserie obi snuit a ca mijloc de ntre tinere, totu si, din cnd n cnd, pe parcursul activit a tii sale de slujire n marile centre ale civiliza tiei, el s-a ntre tinut singur, prestnd o munc a manual a. . . Pe cnd era n Tesalonic, a am pentru prima oar a c a, n timp ce propov aduia Cuvntul, Pavel lucra pentru a se ntre tine singur. Scriindu-le credincio silor de acolo, el le-a amintit: V a aduce ti aminte, fra tilor, de osteneala s i munca noastr a. Cum lucram zi s i noapte, ca s a nu m sarcin a nici unuia din voi, s i v a propov aduiam Evanghelia lui Dumnezeu (1 Tesaloniceni 2, 9). Din nou, n cea de-a doua Epistol a adresat a celor din Tesalonic, Pavel declara despre sine s i despre tovar as ii lui de lucru astfel: N-am mncat de poman a pinea nim anui. Am muncit zi s i noapte, ca s a nu m povar a nim anui dintre voi. Nu c a n-am avut dreptul acesta, dar am vrut s a v a d am n noi n sine o pild a vrednic a de urmat (2 Tesaloniceni 3, 8.9). . . Cnd a vizitat pentru prima oar a Corintul, apostolul Pavel era singur n mijlocul unor oameni suspicio si cu privire la motivele str a rmul m inilor. Grecii de pe ta arii erau comercian ti. Ei se obi snuiser a a sa de mult cu practicile comerciale protabile, nct ajunseser a s a [235] cread a c a a c stiga era binele cel mai nalt s i a face bani, e pe c ai cinstite, e prin n sel aciune, era ceva recomandabil. Apostolul Pavel cuno stea bine tr as aturile lor s i nu dorea s a le ofere nici o ocazie de a spune c a a predicat Evanghelia cu scopul de a se mbog a ti. El ar putut s a pretind a pe bun a dreptate sus tinerea nanciar a de la ascult atorii s ai corinteni, dar a fost dispus s a renun te la acest drept, pentru ca nu cumva lucrarea s i succesul lui ca pastor s a e prejudiciate de suspiciunea nejusticat a c a predica Evanghelia pentru c stig. El 214

Pastorul s i munca manual a

215

a c autat s a nl ature orice ocazie de a gre sit interpretat, a sa nct puterea soliei lui s a nu se piard a. La scurt timp dup a sosirea sa n Corint, apostolul Pavel a g asit pe un iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curnd din Italia, cu nevast a-sa, Priscila. Ei aveau acela si me ste sug ca el. Deoarece fuseser a expulza ti printr-un decret al lui Claudiu, care le poruncise tuturor evreilor s a p ar aseasc a Roma, Acuila s i Priscila veniser a la Corint, unde au nceput s a se ocupe cu fabricarea corturilor. Apostolul Pavel s-a interesat de ei s i, auzind c a se temeau de Dumnezeu s i c autau s a evite inuen tele imorale din jurul lor, a r amas la ei, s i lucrau. . . Pavel vorbea n sinagog a n ecare zi de Sabat s i ndupleca pe iudei s i pe greci (Faptele Apostolilor 18, 2-4). n perioada ndelungat a a lucr arii sale de slujire din Efes, unde a desf as urat timp de trei ani o activitate intens a de evanghelizare n ntreaga regiune, apostolul Pavel a lucrat din nou n meseria sa. n Efes, la fel ca n Corint, apostolul a fost bucuros de prezen ta lui Acuila s i a Priscilei, care l nso tiser a la ntoarcerea sa n Asia, la ncheierea celei de a doua c al atorii misionare. Unii au obiectat cu privire la munca manual a pe care o f acea cu lucrarea de [236] Pavel, declarnd c a acest fapt nu era n concordan ta slujitor al Evangheliei. De ce trebuia Pavel, un slujitor de cel mai nalt grad, s a asocieze n felul acesta munca zic as i predicarea Cuvntului? Nu era lucr atorul vrednic de plata lui? De ce trebuia el s a- si petreac a timpul confec tionnd corturi, cnd, dup a toate aparen tele, acest timp putea mai bine folosit? Dar apostolul Pavel nu a considerat c a acest timp era pierdut. De si lucra mpreun a cu Acuila, el p astra o leg atur a strns a cu Marele tor s nv a ta i nu pierdea nici o ocazie de a m arturisi pentru Mntuitorul s i de a-i ajuta pe cei care aveau nevoie de ajutor. Gndurile lui erau preocupate continuu de cre sterea propriei cunoa steri spirituale. turi cu privire la lucrurile El le-a dat tovar as ilor lui de slujire nv a ta spirituale s i, de asemenea, le-a dat un exemplu de h arnicie s i cons tiinciozitate. Pavel era un muncitor ndemnatic, ecient, atent s i srguincios n meseria lui, plin de rvn a cu duhul, slujindu- I Domnului (Romani 12, 11). n timp ce si practica meseria, apostolul avea acces la o categorie de oameni cu care altfel nu ar putut intra n leg atur a. El le-a ar atat tovar as ilor lui c a ndemnarea n meseriile obi snuite este un dar de la Dumnezeu, care ofer a att harul, ct s i

216

Slujitorii Evangheliei

n telepciunea de a-l folosi corect. El i-a nv a tat c a Dumnezeu trebuie s a e onorat s i n munca de zi cu zi. Minile sale n asprite de munc a nu au diminuat cu nimic puterea apelurilor lui c alduroase, rostite n calitate de pastor cre stin. . . Dac a pastorii consider a c a sufer a greut a ti s i lipsuri n lucrarea lui Hristos, atunci s a- si imagineze c a fac o vizit a n atelierul unde lucra apostolul Pavel. S a- si aduc a aminte mereu c a, n timp ce confec tiona corturi, acest om ales al lui Dumnezeu lucra pentru pinea pe care ar avut dreptul s a o c stige prin munca sa ca apostol. Munca este o binecuvntare, nu un blestem. Un spirit de nep asare nimice ste evlavia s i l ntristeaz a pe Duhul lui Dumnezeu. Un bazin cu ap a st at atoare este d aun ator, dar un pru cu ap a curat a [237] s i curg atoare r aspnde ste s an atate s i voio sie pe p amnt. Apostolul Pavel s tia c a aceia care neglijeaz a munca zic a, n scurt timp, vor deveni slabi. El dorea s a-i nve te pe pastorii tineri c a, lucrnd cu minile lor s i punndu- si n mi scare mu schii s i ncheieturile, vor deveni puternici pentru a suporta greut a tile s i lipsurile care i a steptau n lucrarea Evangheliei. El s i-a dat seama c a, dac a nu- si exercit a n turi mod corespunz ator toate organele trupului, propriile nv a ta si vor pierde vitalitatea s i puterea. . . Nu to ti cei care cred c a au fost chema ti s a predice ar trebui s a e ncuraja ti s a devin a imediat dependen ti de biseric a, pentru a sus tinu ti nanciar att ei, ct s i familiile lor. Exist a pericolul ca s unii care au pu tin a experien ta a se lase inuen ta ti de at ari s i de ncurajarea nen teleapt a de a a stepta o sus tinere nanciar a total a, f ar a ca ei s a fac a nici un efort serios. Banii dedica ti extinderii lucr arii lui Dumnezeu nu trebuie s a e cheltui ti de oameni care doresc s a predice numai pentru a ntre tinu ti, satisf acndu- si n acest fel u ambi tia egoist a de a tr ai o via ta soar a. Tinerii care doresc s a- si foloseasc a darurile n lucrarea de p astorire vor g asi o lec tie folositoare n exemplul dat de Pavel n Tesalonic, n Corint, n Efes s i n alte locuri. De si era un vorbitor elocvent s i era ales de Dumnezeu s a fac a o lucrare special a, el nu s-a considerat niciodat a mai presus de munc as i nici nu a ezitat s a fac a sacricii pentru lucrarea pe care o iubea. Pn a n clipa aceasta, scria el, suferim de foame s i de sete, suntem goi, chinui ti, umbl am din loc n loc, ne ostenim s i lucr am cu minile noastre, cnd suntem oc a-

Pastorul s i munca manual a

217

r ti, binecuvnt am, cnd suntem prigoni ti, r abd am (1 Corinteni 4, [238] 11.12). tori ai lumii, apostolul De si a fost unul dintre cei mai mari nv a ta Pavel a ndeplinit cu voio sie att ndatoririle cele mai umile, ct s i pe cele mai nalte. Cnd circumstan tele ivite n slujba Domnului p areau s a fac a necesar ca el s a munceasc a n meseria lui, Pavel era dispus s a munceasc a. n ciuda acestui fapt, el era ntotdeauna gata s a lase la o parte munca obi snuit a, ca s a nfrunte opozi tia vr ajma silor Evangheliei sau s a foloseasc a o ocazie deosebit a de a c stiga suete pentru Domnul Isus. Zelul s i h arnicia lui sunt o mustrare la adresa nep as arii s i a dorin tei de comoditate.The Acts of the Apostles, 346-355. ***** Faptul c a unii dintre pastorii no stri nu- si folosesc n mod echilibrat toate organele trupului face ca unele s a oboseasc a, n timp ce altele s a e slabe din cauza inactivit a tii. Dac a un organ sau o grup a de mu schi sunt folosite aproape n exclusivitate, acestea ajung s a e suprasolicitate s i s a devin a foarte sl abite. Fiecare nsu sire a min tii s i ecare mu schi si au rolul lor distinct s i toate trebuie s a e folosite n mod egal, pentru a se dezvolta corespunz ator s i pentru a- si p astra o vigoare s an atoas a. Fiecare organ si are lucrarea lui n organism. Fiecare roat a din ma sin arie trebuie s a e o roat a vie, activ as i lucr atoare. Fiecare capacitate are asupra celorlalte s o inuen ta i toate trebuie s a e exercitate spre a se [239] dezvolta corespunz ator.Testimonies for the Church 3:310.

Datoria noastr a de a ne p astra s an atatea


M a doare inima cnd v ad a sa de mul ti pastori sl abi ti, a sa de s mul ti pastori pe patul de suferin ta i a sa de mul ti ncheindu- si istoria vie tii pe p amnt att de prematur oameni care au purtat povara responsabilit a tilor n lucrarea lui Dumnezeu s i a c aror inim a a fost pe deplin consacrat a lucr arii lor. Convingerea c a trebuie s a- s i nceteze munca pe care o iubeau a fost cu mult mai dureroas a pentru ei dect suferin tele datorate bolii s i chiar dect nsu si gndul mor tii. Tat al nostru ceresc nu vrea s a-i fac a s a sufere sau s a-i ntristeze pe oameni. El nu este autorul bolii s i al mor tii. El este sursa vie tii. Dumnezeu vrea ca oamenii s a tr aiasc as i ar dori ca ei s a asculte de . legile vie tii s i ale s an at a tii, ca s a poat a r amne n via ta Cei care accept a adev arul prezent s i sunt sn ti ti prin el au o erbinte de a reprezenta adev dorin ta arul n via ta s i n caracterul lor. nespus Ei au o dorin ta a n suet ca s i al tii s a poat a n telege lumina s i s a se bucure de ea. Cnd adev aratul lucr ator merge s a semene semin tele pre tioase de-a lungul tuturor apelor, cu lacrimi s i rug aciune, povara lucr arii este foarte istovitoare pentru mintea s i pentru inima lui. El nu poate suporta efortul continuu cu suetul tulburat pn a n adncurile lui, f ar a s a oboseasc a nainte de vreme. Din cnd n cnd, trebuie s a primeasc a resurse proaspete din lucrurile vechi s i noi, care sunt scoase din vistieria Cuvntului lui Dumnezeu. Acestea s le vor da ascult atorilor via ta i putere. Dumnezeu nu vrea ca voi s a ajunge ti a sa de istovi ti, nct eforturile voastre s a e lipsite de . [240] prospe time s i de via ta Cei care sunt angaja ti ntr-o activitate intelectual a continu a, e c a studiaz a, e c a predic a, au nevoie de odihn as i de o schimbare. Studentul srguincios si solicit a mintea f ar a ncetare, n timp ce, prea adesea, neglijeaz a exerci tiul zic, iar ca rezultat, puterile zice sl abesc, iar capacitatea de efort intelectual se reduce. n felul acesta, studentul nu reu se ste s a realizeze tocmai lucrarea pe care ar putut s a o fac a, dac a ar lucrat cu n telepciune. 218

Datoria noastr a de a ne p astra s an atatea

219

Dac a ar lucra inteligent, folosindu- si n mod corespunz ator att mintea, ct s i trupul, pastorii nu ar ceda a sa de repede n fa ta bolii. Dac a to ti lucr atorii no stri ar putea s a fac a, n ecare zi, cteva ore o munc a n aer liber s i s-ar sim ti liberi s a fac a aceasta, ar o binecuvntare pentru ei s i ar n stare s a- si aduc a la ndeplinire cu mai mult succes ndatoririle chem arii lor. Dac a nu au timp pentru o relaxare deplin a, ei ar putea s a pl anuiasc as i s a se roage n timp ce fac o munc a zic a, apoi s-ar ntoarce la munca lor pastoral a cu trupul s i mintea nviorate. Unii dintre pastorii no stri cred c a trebuie s a fac a n ecare zi o . Ca rezultat anumit a lucrare pe care s a o poat a raporta la conferin ta al ncerc arii de a face aceasta, eforturile lor sunt prea adesea slabe s i ineciente. Ei ar trebui s a aib a perioade de odihn a, n care s a e complet liberi de munca istovitoare. Dar aceste perioade nu pot lua locul exerci tiului zic zilnic. Fra tilor, cnd v a lua ti timp s a v a cultiva ti gr adina, f acnd n felul acesta exerci tiul zic necesar pentru a v a p astra organismul ntr-o stare de bun a func tionare, este ca s i cum a ti face lucrarea lui Dumnezeu n adun arile publice. Dumnezeu este Tat al nostru. El ne iube ste s i nu-i cere nici unuia dintre slujitorii S ai s a- si suprasolicite [241] trupul. O alt a cauz a a lipsei de s an atate sau a inecien tei n lucrare este indigestia. Cnd func tiile digestive sunt suprasolicitate, creierul . Mul este incapabil s a- si realizeze lucrarea cu maxim a ecien ta ti m annc a n grab a diferite feluri de mncare, care se r azboiesc n stomac s i produc o stare de confuzie n creier. Folosirea unor alimente nes an atoase s i consumul n exces al celor s an atoase ar trebui s a e evitate n aceea si m asur a. Mul ti m annc a la orice or a, f ar a a lua n seam a legile s an at a tii. Ca urmare, mintea se nce to seaz a. Cum ar putea oamenii s a e onora ti cu iluminarea divin a, dac a sunt a sa de neglijen ti n ce prive ste obiceiurile lor s i a sa de neaten ti la lumina pe care Dumnezeu a dat-o n leg atur a cu aceste lucruri? Fra tilor, oare nu este timpul s a v a converti ti cu privire la aceste aspecte ale ng aduin tei de sine? Nu s ti ti c a cei ce alearg a n locul de alergare, to ti alearg a, dar numai unul cap at a premiul? Alerga ti dar n a sa fel ca s a c ap ata ti premiul! To ti cei ce se lupt a la jocurile de ob ste se supun la tot felul de nfrn ari. Si ei fac lucrul acesta ca s a capete o cunun a care se poate ve steji: noi s a facem lucrul acesta pentru o

220

Slujitorii Evangheliei

cunun a care nu se poate ve steji. Eu deci alerg, dar nu ca s i cum n-a s s ti ncotro alerg. M a lupt cu pumnul, dar nu ca unul care love ste n vnt. Ci m a port aspru cu trupul meu, s i-l tin n st apnire, ca nu cumva, dup a ce am propov aduit altora, eu nsumi s a u lep adat (1 Corinteni 9, 24-27). Alimenta tia insucient a Cu toate acestea, s a nu considera ti c a este datoria voastr a s a tr ai ti cu o alimenta tie insucient a. nv a ta ti ce ar trebui s a mnca ti, care feluri de mncare sunt cele mai nutritive pentru corp s i apoi face ti ce v a ndrum a ra tiunea s i con stiin ta. La ora mesei, l asa ti la o parte orice ngrijorare s i orice gnd tulbur ator. Nu ti gr abi ti, ci mnca ti fa de ncet, cu un spirit voios s i cu inima plin a de recuno stin ta ta [242] Dumnezeu pentru toate binecuvnt arile Sale. Nu v a angaja ti mintea ntr-o activitate intelectual a imediat dup a mas a. Face ti un exerci tiu zic moderat s i acorda ti-i stomacului pu tin timp pentru a- si ncepe lucrarea. Acestea nu sunt aspecte nesemnicative. Noi trebuie s a le acord am aten tie, dac a dorim ca diferitele ramuri ale lucr arii s a benecieze de o vigoare s an atoas as i de o stare de spirit potrivit a. Caracterul s i ecien ta lucr arii depind n mare parte de condi tia zic a a lucr atorilor. n multe adun ari de comitet s i alte adun ari pentru sf atuire s-a manifestat o stare de spirit nefast a, datorit a tulbur arilor digestive pe care le sufereau cei ce participau. Si multe predici au fost marcate de o atmosfer a ap as atoare din cauza indigestiei pastorului. S an atatea este o binecuvntare inestimabil a, care are o leg atur a cu religia s i con stiin ta mai mare dect si dau seama mul ti oameni. Ea are o mare nrurire asupra capacit a tilor omului. Fiecare pastor ar trebui s a n teleag a c a, dac a dore ste s a e un p azitor credincios al turmei, trebuie s a- si p astreze toate puterile ntr-o stare favorabil a celei mai bune slujiri posibile. Lucr atorii no stri trebuie s a- si foloseasc a toate cuno stin tele cu privire la legile vie tii s i ale s an at a tii. Citi ti scrierile celor mai buni autori n domeniul acestor subiecte s i respecta ti cu delitate ce v a spune con stiin ta c a este adev arat.

Datoria noastr a de a ne p astra s an atatea

221

***** Domnul mi-a ar atat c a, prin inuen ta practic a a reformei s an at a tii, nenum ara ti oameni vor salva ti de degradarea zic a, mintal a s i moral a. Vor prezentate sfaturi pentru s an atate, iar publica tiile n acest domeniu se vor nmul ti. Principiile reformei s an at a tii vor s acceptate cu bun avoin ta i mul ti. . . vor progresa pas cu pas spre acceptarea adev arurilor speciale pentru timpul acesta.Testimonies [243] for the Church 6:378, 379.

Pericolul de a munci n exces


Cnd apostolii s-au ntors din prima lor c al atorie misionar a, Mntuitorul le-a zis: Veni ti singuri la o parte, ntr-un loc pustiu, s i odihni ti-v a pu tin (Marcu 6, 31). Ei se dedicaser a cu tot suetul n lucrarea pentru oameni, iar aceasta le epuizase puterile zice s i mintale. Era datoria lor s a se odihneasc a. Cuvintele pline de mil a ale lui Hristos le sunt adresate ast azi lucr atorilor S ai tot la fel de sigur ca ucenicilor S ai. Veni ti singuri la o parte. . . s i odihni ti-v a pu tin, le spune El acelora care sunt obosi ti s i mpov ara ti. Nu este n telept s a i ntotdeauna sub presiunea muncii s i a agita tiei, chiar s i atunci cnd sluje sti nevoilor spirituale ale oamenilor, pentru c a n felul acesta evlavia personal a este neglijat a, iar capacit a tile min tii s i ale suetului sunt suprasolicitate. Este adev arat c a de la slujitorii lui Hristos se cere renun tare la sine s i trebuie f acute sacricii, dar Dumnezeu dore ste ca to ti s a studieze legile s an at a tii s i s a- si foloseasc a ra tiunea cnd lucreaz a pentru El, pentru a- si p astra via ta pe care le-a dat-o. De si Domnul Isus ar putut face minuni s i le-a dat ucenicilor puterea de a face minuni, El le-a poruncit slujitorilor S ai obosi ti s a mearg a deoparte ntr-o zon a lini stit as i s a se odihneasc a. Atunci cnd a spus c a seceri sul este mare, iar lucr atorii sunt pu tini, Isus nu le-a spus ucenicilor S ai c a este necesar a o munc a nentrerupt a, ci a zis: Ruga ti dar pe Domnul seceri sului s a scoat a lucr atori la seceri sul Lui (Matei 9, 38). Dumnezeu i-a rnduit ec arui om o [244] lucrare individual a, n conformitate cu abilitatea lui, s i nu vrea ca un mic num ar de lucr atori s a e mpov ara ti de responsabilit a ti, n timp ce al tii nu au nici o r aspundere s i nici o munc a de f acut pentru suete. propria Slujitorii lui Hristos nu trebuie s a- si trateze cu indiferen ta s an atate. Nimeni s a nu lucreze pn a la epuizare, descalicndu-se n felul acesta pentru un efort viitor. Nu ncerca ti s a aglomera ti ntr-o zi munca pentru dou a zile. n cele din urm a, se va constata c a aceia care lucreaz a atent s i cu n telepciune vor realiza tot a sa de mult ca 222

Pericolul de a munci n exces

223

aceia care s i-au folosit puterea zic as i intelectual a n a sa fel, nct nu le-a mai r amas nici o rezerv a de energie pentru timpul de criz a. Lucrarea lui Dumnezeu este mondial a, ea cere ecare iot as i ecare frntur a din capacitatea s i puterea pe care le avem. Exist a pericolul ca, atunci cnd v ad c a recolta este gata pentru seceri s, lucr atorii S ai s a- si suprasolicite puterile, dar Domnul nu le cere aceasta. Dup a ce au f acut tot ce au putut mai bine, slujitorii S ai pot spune: Seceri sul este ntr-adev ar mare, iar lucr atorii sunt pu tini, dar Dumnezeu stie din ce suntem f acu ti, si aduce aminte c a suntem rn ta a (Psalmii 103, 14). La ecare pas se manifest a necump atare n ce prive ste mncarea, b autura, munca s i aproape orice alt domeniu. Cei care fac eforturi mari pentru a realiza a sa de mult ntr-un timp dat s i continu a s a lucreze, chiar dac a judecata lor le spune c a ar trebui s a se odihneasc a, nu sunt niciodat a n c stig. Ei consum a o putere de care vor avea nevoie n viitor. Dac a le va necesar a energia pe care au folosit-o a sa de neglijent, ei vor da gre s, deoarece le va lipsi. Puterea zic a este epuizat a, iar cea intelectual a este indisponibil a. Ei sunt ntr-un timp de criz a, dar resursele lor sunt deja consumate. Fiecare zi si are datoriile s i responsabilit a tile ei, dar munca de mine nu trebuie s a e f acut a n orele zilei de ast azi. Dumnezeu este [245] milos, plin de compasiune s i n teleg ator n cerin tele Sale. El nu ne cere s a lucr am ntr-o manier a care va conduce la pierderea s an at a tii sau la sl abirea capacit a tilor intelectuale. El nu dore ste s a lucr am sub presiune s i suprasolicitare, pn a apare epuizarea s i tulburarea nervilor. Este necesar ca lucr atorii ale si ai lui Dumnezeu s a respecte porunca de a se retrage deoparte s i de a se odihni. Multe vie ti valoroase au fost sacricate din cauza unei desconsider ari a acestei porunci. Dac as i-ar dat seama, nainte de a prea trziu, c a au nevoie de odihn a, unii ar putut cu noi ast azi, ca s a ajute la ri str naintarea lucr arii att acas a, ct s i n ta aine. Ei au v azut c a ogorul este prea mare s i c a este nevoie de lucr atori s i au considerat c a trebuie s a mearg a pn a la cap at cu orice pre t. Cnd natura lor zic a a protestat, ei nu i-au dat nici o aten tie, ci s i-au dublat munca pe care trebuiau s a o fac a, iar Dumnezeu i-a depus n mormnt, ca va suna chemarea celor s a se odihneasc a pn a cnd ultima trmbi ta neprih ani ti la nemurire.

224

Slujitorii Evangheliei

Cnd un lucr ator a trecut printr-o perioad a de activitate intens a, ind supus presiunilor s i grijilor, s i este suprasolicitat att zic, ct s i mintal, el trebuie s a se retrag as i s a se odihneasc a un timp, nu pentru satisfac tia egoist a, ci pentru a mai bine preg atit s a- si ndeplineasc a ndatoririle viitoare. Noi avem un vr ajma s vigilent, care ne urm are ste f ar a ncetare s i este gata s a prote de orice sl abiciune care ar putea contribui la succesul ispitelor lui. Cnd mintea este suprasolicitat as i trupul este sl abit, el atac a suetul cu ispitele lui cele mai nemiloase. Lucr atorul s a- si administreze puterea cu aten tie, iar cnd este obosit [246] de munc a, s a se retrag as i s a intre n comuniune cu Isus. Nu le spun aceasta celor care sunt obosi ti din re, acelora care cred c a poart a poveri mai grele ca oricine altcineva. Cei care nu lucreaz a nu au nevoie de nici o odihn a. Exist a ntotdeauna unii puterile s care si cru ta i sunt incapabili s a- si poarte partea lor de r aspundere. Ei pot s a vorbeasc a despre poveri mari s i zdrobitoare, dar nu s tiu ce nseamn a a le purta. Lucrarea lor aduce doar rezultate slabe. Domnul Hristos le-a adresat cuvintele Sale pline de duio sie acelora care au ajuns istovi ti n slujba Sa, nu acelora care s-au cru tat la ei n ntotdeauna pe ei n si si. Iar ast azi, celor care renun ta si si, celor care lucreaz a folosindu- si capacitatea pn a la maximum, care sunt tulbura ti pentru c a nu pot face mai mult s i care, datorit a zelului lor, trec dincolo de propriile puteri, Mntuitorul le spune: Veni ti singuri la o parte. . . s i odihni ti-v a pu tin. ***** To ti cei care se a a sub ndrumarea lui Dumnezeu trebuie s a care nu este n armonie cu lumea, cu obiceiurile dezv aluie o via ta personal s i practicile ei, s i ecare trebuie s a aib a o experien ta a n ce prive ste cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu. . . El ne ndeamn a: Opri ti-v a, s i s as ti ti c a Eu sunt Dumnezeu (Psalmii 46, 10). Numai aici poate g asit a adev arata odihn a. Aceasta este preg atirea ecient a a tuturor celor ce lucreaz a pentru Dumnezeu. n mijlocul mul timii gr abite s i n mijlocul presiunii activit a tilor intense ale vie tii, suetul care este nviorat n felul acesta va nconjurat de o atmosfer a de lumin as i pace. Via ta va r aspndi un parfum pl acut s i va o putere divin da pe fa ta a, ce va ajunge la inima oamenilor.The [247] Desire of Ages, 246. [248] [249]

Capitolul 7 Factori esen tiali n lucrarea Evangheliei

Studiul Bibliei
Pastorii care lucreaz a ecient pentru mntuirea oamenilor trebuie s a e att ni ste cercet atori ai Bibliei, ct s i ni ste oameni ai rug aciunii. Este un p acat ca aceia care ncearc a s a-i nve te pe al tii Cuvntul s a e ei n si si neglijen ti n ce prive ste studiul lui. Nu sunt puternice adev arurile pe care le prezint a ei? Prin urmare, ar trebui s a le prezinte cu ndemnare. Ideile lor s a e expuse cu claritate s i cu putere. Dintre to ti oamenii de pe p amnt, cei care propov aduiesc solia pentru timpul acesta ar trebui s a n teleag a Biblia s i s a e pe deplin familiariza ti cu dovezile credin tei lor. Cel care nu cunoa ste Cuvntul vie tii nu are nici un drept s a ncerce s a-i nve te pe al tii calea spre ceruri. tura. Biblia este regula noastr a n ce prive ste credin ta s i nv a ta Nimic nu este mai potrivit ca studiul Cuvntului lui Dumnezeu pentru a-i insua min tii energie s i pentru a nt ari intelectul. Nici o alt a carte nu este att de capabil a s a nnobileze gndurile s i s a confere toare vigoare nsu sirilor intelectului a sa cum sunt adev arurile n al ta ale Cuvntului lui Dumnezeu. Dac a Biblia ar fost studiat a a sa cum trebuia, oamenii ar avut o vastitate intelectual a, o noble te a caracterului s i o tenacitate n atingerea scopurilor cum rar se v ad n aceste timpuri. Mii de oameni care slujesc de la amvon sunt lipsi ti de calit a tile [250] esen tiale ale min tii s i ale caracterului, deoarece nu se dedic a studiului Sntelor Scripturi. Ei sunt mul tumi ti cu o cunoa stere supercial a a adev arurilor Cuvntului lui Dumnezeu s i, n loc de a c auta cu comoara ascuns srguin ta a, ei prefer a s a continue a sa, pierznd mult din toate punctele de vedere. Psalmistul declar a: Strng Cuvntul T au n inima mea, ca s a nu p ac atuiesc mpotriva Ta! (Psalmii 119, 11). Iar apostolul Pavel i scria lui Timotei: Toat a Scriptura este insuat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a (2 Timotei 3, 16.17). 226

Studiul Bibliei

227

lumii, este n Cuvntul S Via ta lui Dumnezeu, care d a via ta au. Prin Cuvntul S au, Domnul Isus a f acut vindec ari s i a alungat demoni. Prin Cuvntul S au, El a lini stit marea s i a nviat mor ti; s i oamenii au fost martori c a n Cuvntul S au era putere. El a vorbit din Cuvntul lui Dumnezeu, citndu-le tuturor din scrierile Vechiului Testament. ntreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos. Ea este singura noastr a surs a de putere. Acest Cuvnt nu ndeamn a la inactivitate, ci i descoper a cercet atorului con stiincios mai multe c ai de a lucra. El nu-i las a pe oameni , f n nesiguran ta ar a un scop, ci a saz a naintea lor cea mai nalt a dintre toate tintele c stigarea suetelor pentru Hristos. Cuvntul lui Dumnezeu pune n mn a o candel a care lumineaz a calea spre ceruri. El vorbe ste despre bog a tii de nep atruns, despre comori nepre tuite. Cuvntul lui Dumnezeu este standardul caracterului. Cnd ne-a dat acest Cuvnt, Dumnezeu ne-a pus n posesia tuturor adev arurilor esen tiale pentru mntuire. De si mii de oameni au scos ap a din aceste izvoare ale vie tii, acestea nu s i-au mic sorat rezervele. Mii de oameni L-au pus pe Domnul naintea lor s i, privindu-L, au ajuns s a e [251] schimba ti dup a chipul s i asem anarea Sa. Dar ace sti cercet atori nu au epuizat subiectele mari s i snte ale Scripturii. Multe alte mii se pot angaja n lucrarea de cercetare a tainelor mntuirii. Cnd lucr atorul studiaz a via ta lui Hristos s i mediteaz a la misiunea Sa, ecare nou a cercetare i va descoperi ceva mai interesant s i mai profund dect i s-a descoperit deja. Subiectul este inepuizabil. Studiul ntrup arii lui Hristos, al jertfei Sale isp as itoare s i al lucr arii Sale de mijlocire va preocupa mintea cercet atorului srguincios pn a la sfr situl vie tii lui s i, privind spre ceruri s i spre anii nenum ara ti ai ve sniciei, el va exclama: Mare este taina evlaviei! (1 Timotei 3, 16). Noi vorbim despre solia primului nger s i despre solia celui de-al doilea nger s i consider am c a n telegem ntr-o anumit a m asur a solia celui de-al treilea nger. Dar, atta vreme ct ne mul tumim cu o cunoa stere limitat a, nu vom capabili s a ob tinem concep tii mai clare cu privire la adev ar. Cel care sus tine Cuvntul vie tii trebuie s a- si ia timp s a studieze Biblia s i s a- si cerceteze propria inim a. Dac a neglijeaz a aceasta, nu va s ti cum s a slujeasc a suetelor nevoia se. Cercet atorul srguincios s i umil, care caut a adev arul care este n Isus, rugndu-se erbinte s i studiind cu seriozitate, va r aspl atit

228

Slujitorii Evangheliei

. El nu caut cu siguran ta a ajutorul n ideile scriitorilor omene sti, ci la Izvorul n telepciunii s i al s tiin tei, s i, c al auzit de sntele in te inteligente, el ob tine o n telegere clar a a adev arului. [252] Adev arul nu este imprimat n minte prin puterea omului, ci prin Duhul Meu zice Domnul o stirilor! (Zaharia 4, 6). Nu temperamentul sau elocven ta aceluia care propov aduie ste Cuvntul sunt cele care aduc succesul lucr arii lui, ci o bun a cunoa stere a Cuvntului de voin lui Dumnezeu s i supunerea fa ta ta divin a. Inima care prime ste Cuvntul lui Dumnezeu nu este ca un bazin cu ap a care se evapor a, nu este asemenea vaselor cr apate care si pierd con tinutul, ci este asemenea unui ru de munte, alimentat de izvoare care nu seac a, a c arui ap a rece s i limpede salt a din stnc a n stnc a, nviorndu-i pe cei obosi ti, nseta ti s i mpov ara ti. Familiarizarea cu adev arurile Sntelor Scripturi i va conferi pe al turile celui care i nva ta tii adev arul putere s i precizie n nv a ta . El nu va s i rug aciunile lui. M arturia lui nu va ngust as i f ar a via ta prezenta din nou s i din nou acelea si predici, deoarece mintea lui va deschis a la iluminarea continu a a Duhului Sfnt. Cine m annc a trupul Meu s i bea sngele Meu, a spus Domnul Hristos, are via ta ve snic a. Dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis pe Mine, s i Eu tr aiesc prin Tat al, tot a sa, cine M a m annc a . . . pe Mine, va tr ai s i el prin Mine. Duhul este acela care d a via ta (Ioan 6, cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh s i via ta 54.57.63). Cnd slujitorii lui Dumnezeu cunosc cu adev arat semnica tia acestor cuvinte, elementele vie tii ve snice se vor g asi n activitatea lor de slujire. Predicarea plictisitoare s i lipsit a de energie va nceta. Temelia adev arurilor Evangheliei va prezentat a ntr-o lumin a nou a. [253] Va o n telegere nou a a adev arului, o claritate s i o putere pe care o vor sesiza to ti. Dac a sunt sensibili la inuen ta Duhului Sfnt, cei care au privilegiul de a p astori ti n acest fel vor sim ti puterea nvior atoare a unei vie ti noi. Focul iubirii lui Dumnezeu se va aprinde n ei. nsu sirile lor vor f acute mai receptive n a discerne frumuse tea s i maiestatea adev arului. Pastorul care face din Cuvntul lui Dumnezeu tovar as ul lui permanent va descoperi continuu noi frumuse ti ale adev arului. Duhul lui Hristos va veni asupra lui, iar Dumnezeu va lucra prin el pentru a-i ajuta pe al tii. Duhul Sfnt i va umple mintea s i inima cu speran ta

Studiul Bibliei

229

s i curaj s i cu ilustra tii biblice, iar toate acestea le vor transmise . celor pe care i nva ta ***** Noi avem n Biblie sfatul negre sit al lui Dumnezeu. Dac a sunt turile ei i vor face pe oameni s puse n practic a, nv a ta a e capabili de a ocupa orice pozi tie de r aspundere. Biblia este vocea lui Dumnezeu care i vorbe ste suetului n ecare zi. . . Lucrarea Duhului Sfnt este aceea de a ilumina n telegerea ntunecat a, de a sensibiliza inima egoist a, de piatr a, de a-l supune pe nelegiuitul r azvr atit s i de a-l salva de inuen tele corup atoare ale lumii. Rug aciunea lui Hristos pentru ucenicii S ai era: Sn te ste-i prin Cuvntul T au, Cuvntul T au este adev arul. Sabia Duhului, care este Cuvntul lui Dumnezeu, str apunge inima celui p ac atos s i o desparte n buc a ti. Cnd este repetat a, f ar a ca inuen ta ei sfnt a s a e sim tit a de suetul vorbitorului, teoria adev arului nu are nici o putere asupra ascult atorilor, ci este respins a ca s i cnd ar o gre seal a, iar vorbitorul se va face r aspunz ator pentru [254] pierderea suetelor.Testimonies for the Church 4:441.

Rug aciunea n tain a


Rug aciunea n familie s i rug aciunea n public si au locul lor, dar ceea ce sus tine via ta suetului este comuniunea n tain a cu Dumnezeu. Cnd s-a aat pe munte, n prezen ta lui Dumnezeu, Moise a v azut modelul cl adirii minunate, care urma s a e loca sul de s edere al slavei lui Dumnezeu. Noi vom contempla idealul S au plin de slav a pentru omenire numai dac a vom pe munte cu Dumnezeu n locul tainic al comuniunii. n felul acesta, vom f acu ti n stare s a model am propria cl adire a caracterului, n a sa fel nct s a poat a mplinit a pentru noi f ag aduin ta: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor; Eu voi Dumnezeul lor, s i ei vor poporul Meu (2 Corinteni 6, 16). Cnd suntem angaja ti n munca noastr a de zi cu zi, trebuie s a ne m suetul spre cer n rug n al ta aciune. Aceste cereri t acute se nal ta la tronul harului asemenea fumului de t amie, iar vr ajma sul este pus pe fug a. Cre stinul a c arui inim a este ndreptat a n acest fel spre rea nu-i poate nimici Dumnezeu nu poate biruit. Nici o inuen ta pacea. Toate f ag aduin tele Cuvntului lui Dumnezeu, toat a puterea harului divin, toate resursele lui Iehova i sunt acordate pentru a-i asigura eliberarea. A sa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu a fost cu el, ca un ajutor mereu prezent n vreme de nevoie. Slujitorii lui Hristos trebuie s a vegheze n rug aciune. Ei pot veni cu ndr azneal a la tronul harului, n al tnd spre cer mini snte, f ar a mnie sau ndoial a. Ei i pot cere cu ncredere Tat alui ceresc n telepciune s i har, ca s a poat as ti cum s a lucreze s i cum s a se poarte cu oamenii. Rug aciunea este respira tia suetului. Ea este secretul puterii [255] spirituale. Nici un alt mijloc al harului nu o poate nlocui s i nu poate p astra s an atatea suetului. Rug aciunea aduce inima ntr-o leg atur a direct a cu Izvorul vie tii s i nt are ste mu schii s i ncheieturile experien tei religioase. Dac a neglija ti rug aciunea sau v a ruga ti din cnd n cnd, dup a cum vi se pare convenabil, v a ve ti pierde leg a230

Rug aciunea n tain a

231

tura cu Dumnezeu. nsu sirile spirituale si vor pierde vitalitatea, iar experien ta religioas a va lipsit a de s an atate s i vigoare. Numai venind la altarul lui Dumnezeu ne putem aprinde sfe sni cele cu focul divin. Numai lumina divin a este cea care va da pe fa ta micimea s i incompeten ta abilit a tii omene sti s i ne va ajuta s a avem concep tii clare despre des avr sirea s i cur a tia lui Hristos. Numai cnd privim la Isus dorim s a m ca El, numai cnd vedem neprih anirea Sa amnzim s i nset am dup a ea s i numai cnd ne rug am erbinte, numai atunci Dumnezeu ne va mplini dorin ta suetului. Dac a vor s a aib a succes n lucrarea lor, solii lui Dumnezeu trebuie s a z aboveasc a mult a vreme n prezen ta Sa. Se poveste ste despre o femeie n vrst a din Lancashire, care asculta ce spuneau vecinele ei despre succesul pastorului lor. Ele vorbeau despre talentele lui, despre stilul lui de a vorbi s i despre manierele lui. Nu, le-a spus b atrna, v a voi spune eu care este realitatea. Pastorul vostru este foarte apropiat de Cel Atotputernic. Pentru c a via ta Domnului Isus era caracterizat a de o ncredere continu as i era sus tinut a de o comuniune nencetat a, lucrarea Sa [256] pentru ceruri a fost f ar a gre seal as i f ar as ov aial a. Asaltat zi de zi de ispit as i suportnd mpotrivirea continu a a conduc atorilor poporului, Domnul Hristos a s tiut c a trebuie s a- si nt areasc a natura uman a prin rug aciune. Spre a o binecuvntare pentru oameni, Domnul a avut nevoie de comuniunea cu Dumnezeu, ca s a primeasc a de la El s energie, perseveren ta i statornicie. Mntuitorului I-a pl acut singur atatea muntelui, unde urma s a intre n comuniune cu Tat al S au. n timpul zilei, El lucra cu seriozitate pentru a-i salva pe oameni de la nimicire. El i vindeca pe cei pe cei mor bolnavi, i mngia pe cei ntrista ti, i chema la via ta ti s i s le aducea speran ta i voio sie celor dispera ti. Dup a ce munca zilei se ncheia, El Se retr agea sear a de sear as i ngenunchea n rug aciune c atre Tat al S au. Adesea, si continua rug aciunea de-a lungul ntregii nop ti, dar, cnd Se ntorcea de la aceste ore de comuniune, era nvi orat s i plin de putere, preg atit pentru datoria Sa s i pentru a face fa ta ncerc arilor. Sunt slujitorii lui Hristos ispiti ti s i lovi ti f ar a mil a de Satana? Tot a sa a fost s i Acela care n-a cunoscut nici un p acat. n ceasul necazului, El Se ntorcea la Tat al S au. De si El nsu si era un izvor de binecuvntare s i de putere s i putea s a-i vindece pe cei bolnavi s i s a-i

232

Slujitorii Evangheliei

nvie pe cei mor ti, de si El putea s a porunceasc a furtunii, s i aceasta l asculta, El Se ruga deseori cu lacrimi s i strig ate puternice. El Se ruga pentru ucenicii S ai s i pentru Sine, identicndu-Se n acest fel cu in tele omene sti. El era un rug ator puternic. Ca Domn al vie tii, El avea putere de la Dumnezeu s i a biruit. Pastorii care sunt cu adev arat reprezentan tii lui Hristos vor ni ste oameni ai rug aciunii. Ei i vor cere lui Dumnezeu, cu o st aruin ta s i cu o putere care nu vor respinse, s a-i nt areasc a pentru slujire s i [257] s a le sn teasc a buzele prin atingerea c arbunelui aprins, ca s a poat a s ti cum s a le adreseze oamenilor cuvintele Sale. Rug aciunea este deschiderea inimii naintea lui Dumnezeu, ca unui prieten. Ochiul credin tei l va vedea pe Dumnezeu foarte aproape, iar rug atorul poate primi dovezi pre tioase ale iubirii s i de el. Rug grijii divine fa ta aciunea pe care a n al tat-o Natanael a venit dintr-o inim a sincer as i a fost auzit a de Domnul. Domnul cunoa ste inima tuturor oamenilor s i rug aciunea celor f ar a prihan a i este pl acut a (Proverbe 15, 8). Este nevoie de rug aciune, de o rug aciune st aruitoare, erbinte, asemenea rug aciunii rostite de David, cnd a exclamat: Cum dore ste un cerb izvoarele de ap a, a sa Te dore ste suetul meu pe Tine, Dumnezeule! Doresc s a mplinesc poruncile Tale. Suspin dup a mntuirea Ta. Suetul meu suspin as i tnje ste de dor dup a cur tile Domnului, inima s i carnea mea strig a c atre Dumnezeul cel viu! (Psalmii 42, 1; 119, 40; 84, 2). pe al Cei care i nva ta tii s i predic a n maniera cea mai ecient a pe Dumnezeu s sunt aceia care l a steapt a cu umilin ta i doresc nespus harul s i c al auzirea Sa. Veghea ti, ruga ti-v as i lucra ti acesta este cuvntul de ordine al cre stinului. Via ta unui cre stin adev arat este o de rug via ta aciune continu a. El s tie c a lumina s i puterea unei singure zile nu sunt suciente pentru ncerc arile s i luptele zilei urm atoare. Satana si schimb a ispitele continuu. n ecare zi, vom pu si n situa tii diferite s i ne a steapt a evenimente nemaintlnite, n care vom nconjura ti de pericole noi s i vom asalta ti continuu de ispite noi [258] s i nea steptate. Numai prin puterea s i harul pe care le primim din ceruri putem spera s a ne confrunt am cu ispitele s i s a ne ndeplinim ndatoririle care ne stau nainte. Este minunat c a ne putem ruga ecient, c a in tele muritoare, nevrednice, au puterea de a- si n al ta cererile spre Dumnezeu. Ce

Rug aciunea n tain a

233

putere mai nalt a ca aceasta si poate dori omul s a intre n leg atur a cu Dumnezeul cel innit? Omul slab s i p ac atos are privilegiul de a vorbi cu Creatorul lui. Noi putem vorbi cu Isus n timp ce mergem pe drum, iar El ne spune: Eu sunt la dreapta ta (vezi Psalmii 16, 8). Putem avea comuniune cu Dumnezeu n inima noastr as i putem merge pe drum nso ti ti de Domnul Hristos. Cnd suntem angaja ti n munca noastr a de zi cu zi, ne putem exprima dorin tele inimii, neauzite de nici o ureche omeneasc a, dar cuvintele noastre nu se vor stinge n t acere s i nici nu se vor pierde. Ele se ridic a deasupra larmei str azii, deasupra zgomotelor. Noi i vorbim lui Dumnezeu, iar rug aciunea noastr a este auzit a. , n Prin urmare, cere ti s i ve ti primi. Cere ti umilin ta telepciune, . Fiecare rug curaj s i mai mult a credin ta aciune sincer a va primi un r aspuns. Poate c a r aspunsul nu va veni exact a sa cum dori ti sau n timpul n care l a stepta ti, dar va veni n maniera s i n timpul care se vor potrivi cel mai bine cu nevoia voastr a. Dumnezeu r aspunde la rug aciunile pe care le n al ta ti n singur atate, cnd sunte ti istovi ti s i ispiti ti, de si nu ntotdeauna n conformitate cu a stept arile voastre, [259] dar ntotdeauna spre binele vostru.

Credin ta
Cele mai mari biruin te pentru cauza lui Dumnezeu nu sunt rezultatul unor argumente elaborate, al facilit a tilor ample, al inuen tei vaste sau al abunden tei de mijloace nanciare, ci ele sunt ob tinute a lui Dumnezeu, cnd oamenii credin n camera de audien ta tei se s sprijin a cu st aruin ta i n agonie pe bra tul S au puternic. s Ct de puternice sunt adev arata credin ta i adev arata rug aciune! Ele sunt ca minile cu care rug atorul se prinde de puterea Iubirii nseamn Innite. A avea credin ta a a avea ncredere n Dumnezeu, a crede c a El ne iube ste s i s tie ce este spre binele nostru. Prin urmare, n loc de a merge pe propria cale, credin ta ne determin a s a alegem calea Sa. n locul ignoran tei noastre, ea accept a n telepciunea Sa; n locul sl abiciunii noastre, puterea Sa; n locul p ac ato seniei noastre, neprih anirea Sa. Via ta noastr a, noi n sine suntem deja ai S ai, credin ta recunoa ste dreptul S au de proprietate s i prime ste binecuvnt arile ei. Adev arul, dreptatea, cur a tia moral a sunt eviden tiate ca ind secretele . Dar credin succesului n via ta ta este cea care ne pune n posesia acestor atribute. Fiecare ndemn sau aspira tie spre bine este darul lui care Dumnezeu. Credin ta prime ste de la Dumnezeu acea unic a via ta . poate produce adev arata cre stere s i ecien ta asupra lumii este credin Ceea ce c stig a biruin ta ta noastr a (1 Ioan 5, 4). Credin ta este cea care ne face n stare s a privim dincolo de prezent, cu toate r aspunderile s i grijile lui, spre marele viitor, cnd tot ce ne pune n ncurc atur a acum va deveni clar. Credin ta l vede pe Domnul Isus stnd la dreapta lui Dumnezeu ca Mijlocitor al nostru. Credin ta prive ste casele pe care Domnul Hristos S-a dus s a le preg ateasc a pentru cei care l iubesc. Credin ta vede mantia s i [260] coroana care sunt preg atite pentru cel biruitor s i aude cntecul celor r ascump ara ti. de Dumnezeu s Credin ta des avr sit a, supunerea eului fa ta i ncrederea simpl a n f ag aduin tele Sale trebuie s a e o parte a experien tei pastorul le poate ec arui pastor. Numai dac a are aceast a experien ta 234

Credin ta

235

prezenta cu claritate subiectul credin tei acelora care se ndoiesc s i sunt nencrez atori. Credin ta nu este un sentiment. Si credin ta este o ncredere neclintit a n lucrurile n ad ajduite, o puternic a ncredin tare despre nu este lucrurile care nu se v ad (Evrei 11, 1). Adev arata credin ta asociat a n nici un fel cu ncumetarea. Numai cel care are adev a este ferit de ncumetare, deoarece ncumetarea este rata credin ta . contrafacerea lui Satana pentru credin ta Credin ta cere mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu s i aduce roade prin ascultare. ncumetarea, de asemenea, cere mplinirea f ag aduin telor, dar le folose ste a sa cum le-a folosit Satana spre a scuza nelegiuirea. Credin ta i-ar determinat pe primii no stri p arin ti s a se ncread a n iubirea lui Dumnezeu s i s a respecte poruncile Sale. ncumetarea i-a determinat s a ncalce Legea Sa, creznd c a marea Sa iubire i va salva de consecin tele p acatului lor. Nu credin ta este cea care cere favoarea Cerului, f ar a a se conforma condi tiilor prin care urmeaz a a acordat a mila. A vorbi despre religie doar ocazional s i a te ruga f ar a foamea su vie nu valoreaz formal etului s i f ar a o credin ta a nimic. O credin ta a, care l accept a pe Hristos doar ca Mntuitor al lumii, nu va putea s a aduc a niciodat a vindecare pentru suet. Credin ta care duce la mn mnt intelectual acordat adev tuire nu este doar un consim ta arului. Cel care a steapt a s a cunoasc a totul nainte de a- si exercita credin ta [261] nu va primi binecuvntarea de la Dumnezeu. Nu este sucient s a crezi ceva despre Hristos, noi trebuie s a care ne va de folos este aceea credem n El. Singura credin ta care l accept a pe Hristos ca Mntuitor personal s i prin care ne nsu sim meritele Sale. Mul ti trateaz a credin ta ca pe o p arere. Dar credin ta mntuitoare este un contract prin care cei care l primesc pe Hristos se al atur a ntr-o rela tie cu Dumnezeu, bazat a pe leg amnt. O vie nseamn credin ta a o cre stere a puterii, o ncredere deplin a, prin biruitoare. care suetul devine o for ta Necredin ta s i ndoiala Credin ta accept a Cuvntul lui Dumnezeu ca ind adev arat, f ar a a cere s a n teleag a semnica tia experien telor dicile care vin. Dar mic s mul ti au o credin ta a. Ei se tem n permanen ta i si imagineaz a

236

Slujitorii Evangheliei

necazuri. Ei sunt nconjura ti zi de zi de dovezile iubirii lui Dumnezeu s i se bucur a de bun at a tile providen tei Sale, dar trec cu vederea toate aceste binecuvnt ari. Iar dicult a tile pe care le ntmpin a, n loc s a-i conduc a la Dumnezeu, i despart de El, producndu-le nelini ste s i nemul tumire. Oare fac ei bine cnd sunt a sa de necredincio si? Isus este prietenul lor. Tot Cerul este interesat de binele lor, iar ei se tem s i protesteaz a, ntristndu-L pe Duhul Sfnt. Noi trebuie s a credem nu pentru c a vedem sau sim tim c a Dumnezeu ne aude. Noi trebuie , s a ne ncredem n f ag aduin tele Sale. Cnd venim la El cu credin ta trebuie s a credem c a ecare rug aciune ajunge la inima lui Hristos. Dup a ce am cerut binecuvntarea Sa, trebuie s a credem c a o primim s i s a-I mul tumim c a o avem. Apoi, s a ncepem s a ne ndeplinim ndatoririle, cu siguran ta c a binecuvntarea ne va trimis a atunci [262] cnd avem cea mai mare nevoie de ea. Dac a am nv a tat s a proced am astfel, vom s ti c a rug aciunile noastre primesc r aspuns. Dumnezeu va face pentru noi nespus mai mult dect cerem sau dect gndim noi, potrivit cu bog a tia slavei Sale, dup a lucrarea puterii t ariei Lui (Efeseni 3, 20; 16, 19). Adesea, via ta cre stinului este plin a de pericole, iar datoria i se pare greu de ndeplinit. El si imagineaz a o ruin a iminent a n fa ta s i sclavie s i moarte napoi. Totu si vocea lui Dumnezeu i spune cu claritate: Merge ti nainte. S a ne supunem poruncii, chiar dac a privirile noastre nu pot p atrunde ntunericul. Obstacolele care mpiedic a progresul nostru nu vor disp area niciodat a din fa ta unei persoane care st a pe loc, plin a de ndoial a. Cei care amn a ascultarea pn a cnd toate incertitudinile vor disp area s i pn a cnd nu va mai nici un risc de a da gre s sau de a birui ti nu vor asculta niciodat a. Credin ta prive ste dincolo de dicult a ti s i se bazeaz a pe ceea ce nu se vede, chiar pe Cel ce este Atotputernic, prin urmare ea nu poate nfrnt a. Ace sti lucr atori s a- si men tin a ncrederea cu fermitate, de la nceput pn a la sfr sit, aducndu- si aminte c a lumina adev arului lui Dumnezeu trebuie s a str aluceasc a n mijlocul ntunericului care nv aluie lumea noastr a. n slujba lui Dumnezeu nu exist a nimic care s a produc a descurajare. Credin ta lucr atorului consacrat trebuie s a reziste la ecare ncercare la care este supus a. Dumnezeu poate s i dore ste s a le ofere [263] slujitorilor S ai toat a puterea de care au nevoie s i s a le dea n telep-

Credin ta

237

ciunea necesar a n diferitele situa tii n care se a a. Dumnezeu va face mai mult dect cele mai nalte a stept ari ale celor care si pun ncrederea n El. Domnul Isus nu ne cere s a-L urm am, pentru ca dup a aceea s a ne p ar aseasc a. Dac a ne consacr am via ta n slujba Sa, nu vom niciodat a ntr-o situa tie pentru care Dumnezeu nu a prev azut dinainte resursele necesare. Oricare ar situa tia n care ne a am, noi avem un Sf atuitor sigur. Oricare ar necazul nostru, ntristarea sau nsingurarea, noi avem un Prieten plin de simpatie. Dac a gre sim , Domnul Hristos nu ne p din ne stiin ta ar ase ste. Vocea Sa, distinct as i clar a, este auzit a spunnd: Eu sunt calea, adev arul s i via ta. Nimeni nu vine la Tat al dect prin Mine (Ioan 14, 6). C aci el va izb avi pe s aracul care strig as i pe nenorocitul care n-are ajutor (Psalmii 72, 12). Celui cu inima tare, Tu-i chez as uie sti pacea; da, pacea, c aci se ncrede n Tine (Isaia 25, 3). Bra tul Celui Atotputernic este ntins pentru a ne c al auzi nainte s i tot nainte. Domnul spune: Merge ti nainte. Eu v a voi trimite ajutor. nsu si faptul c a voi cere ti aduce slav a Numelui Meu s i ve ti primi. Cei care urm aresc s a vad a cnd da ti gre s vor vedea totu si Cuvntul Meu triumfnd glorios. Tot ce , prin rug ve ti cere cu credin ta aciune, ve ti primi (Matei 21, 22). ***** Dumnezeu nu va ng adui niciodat a ca lumea s a e lipsit a de oameni capabili s a deosebeasc a binele de r au, neprih anirea de nelegiuire. El are oameni pe care i-a rnduit s a stea n prima linie de [264] b ataie n timpuri de criz a.

Curajul
Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie s a e descuraja ti cu u surin ta de dicult a ti sau de opozi tie. Cei care proclam a solia ngerului al treilea trebuie s a stea curajo si la datorie, iar cnd se confrunt a cu def aimarea sau cu minciuna, s a lupte lupta cea bun a a credin tei, mpotrivindu-se vr ajma sului cu arma pe care a folosit-o Hristos: Este scris. n marea criz a prin care trebuie s a treac a n curnd, slujitorii lui Dumnezeu vor ntlni aceea si mpietrire a inimii, aceea si pornire nemiloas as i aceea si ur a nver sunat a pe care au ntlnit-o Domnul Hristos s i apostolii. n acea zi rea, to ti cei care i vor sluji lui Dumnezeu cu credincio sie, dup a cum le dicteaz a con stiin ta, vor avea nevoie de curaj, de fermitate s i de o cunoa stere a lui Dumnezeu s i a Cuvntului S au, pentru c a aceia care i sunt loiali lui Dumnezeu vor persecuta ti, motivele lor vor puse la ndoial as i eforturile lor cele mai bune vor gre sit interpretate, iar numele lor vor respinse ca s i cum ar reprezenta r aul. Satana va lucra, folosindu- si puterea n sel atoare spre a inuen ta inima s i spre a ntuneca n telegerea, pentru a face r aul s a par a a bine s i binele, r au. Cu ct credin ta celor din poporul lui Dumnezeu va mai puternic as i mai curat as i cu ct va mai ferm a hot arrea lor de aL asculta, cu att Satana se va str adui cu mai mult a furie s a strneasc a mpotriva lor ura celor care, de si pretind c a sunt neprih ani ti, calc a n picioare Legea lui Dumnezeu. Pentru a p astra cu temeinicie credin ta care le-a fost dat a sn tilor o dat a pentru totdeauna, va nevoie de ncrederea cea mai ferm as i de voin ta cea mai eroic a. Solii crucii trebuie s a se narmeze cu veghere s i rug aciune s i s a s [265] e mai plini de credin ta i de curaj, lucrnd ntotdeauna n Numele lui Isus. Ei trebuie s a aib a ncredere n Conduc atorul lor, c aci n fa ta noastr a sunt vremuri de necaz. Judec a tile lui Dumnezeu sunt pretutindeni n tar a. Calamit a tile vin una dup a alta ntr-o succesiune rapid a. n curnd, Dumnezeu Se va ridica din locul S au pentru a zgudui p amntul n mod teribil s i pentru a-i pedepsi pe cei r ai pentru 238

Curajul

239

nelegiuirea lor. Apoi, Dumnezeu Se va ridica s a-i apere pe cei din poporul S au s i le va acorda grija Sa protectoare. El si va pune n jurul lor bra tele Sale ve snice pentru a-i ap ara de orice r au. Curaj n Domnul Dup a ce timpul stabilit n anul 1844 a trecut, mai mul ti fra ti s i surori au participat la o ntrunire. To ti erau foarte tri sti, deoarece dezam agirea fusese dureroas a. Deodat a, a intrat un b arbat strignd: Curaj n Domnul, fra tilor! Curaj n Domnul! El a repetat aceste cuvinte pn a cnd ecare chip radia s i toate vocile au nceput s a-L laude pe Dumnezeu. Ast azi, tuturor celor ce lucreaz a pentru Domnul le spun: Curaj n Domnul! nc a din 1844, eu am continuat s a propov aduiesc adev arul prezent s i ast azi acest adev ar mi este mai drag ca oricnd. Unii caut a ntotdeauna lucruri ndoielnice s i descurajatoare, prin urmare descurajarea i cople se ste. Ei uit a c a universul a steapt a s a-i fac a ni ste mijloace de binecuvntare a lumii s i Domnul Isus este un tezaur care nu s ar ace ste niciodat as i din care in tele omene sti pot primi putere s i curaj. Nu trebuie s a ne descuraj am s i s a ne l as am cuprin si de team a. Nu va niciodat a un timp cnd umbrele lui Satana vor nceta s a e r aspndite pe calea noastr a. n felul acesta, vr ajma sul [266] caut a s a ascund a lumina care vine de la Soarele Neprih anirii. Dar credin ta noastr a trebuie s a str apung a aceste umbre. Dumnezeu dore ste s a aib a conlucr atori voio si, care refuz a s a se descurajeze din cauza celor care li se mpotrivesc. Domnul ne conduce, iar noi putem merge nainte plini de curaj, ind siguri c a El va cu noi a sa cum a fost n trecut, cnd am lucrat ind slabi, dar condu si de puterea Duhului Sfnt. ngerii I-au slujit Domnului Hristos, dar prezen ta lor nu a f acut ca via ta Lui s a e comod as i ferit a de ispite. El a fost ispitit n toate lucrurile. . . ca s i noi, dar f ar a p acat (Evrei 4, 15). Oare pastorii care sunt angaja ti n lucrarea pe care le-a ncredin tat-o Domnul ar trebui s a se descurajeze atunci cnd trec prin dicult a ti s i ispite? Oare ar trebui s a renun te la ncrederea lor din pricina faptului c a munca lor nu are ntotdeauna rezultatele pe care ei doresc a sa de mult s a le vad a? Adev ara tii lucr atori nu se vor descuraja n fa ta lucr arii pe care o au de f acut, orict de anevoioas a ar . Faptul c a se feresc de

240

Slujitorii Evangheliei

greut a ti s i se plng atunci cnd trec prin necazuri i face pe slujitorii lui Dumnezeu s a devin a slabi s i inecien ti. Cnd vor vedea c a Satana lupt a n special mpotriva lor, cei care stau n prima linie de b ataie vor n telege c a au nevoie de putere de la Dumnezeu s i vor lucra prin puterea Sa. Biruin tele pe care le vor c stiga nu-i vor face s a se nal te pe ei n si si, ci i vor determina s a se pe Cel Atotputernic. O recuno bazeze cu mai mult a siguran ta stin ta adnc as i arz atoare va r as ari n inima lor s i vor bucuro si n mijlocul [267] necazurilor prin care trec, atunci cnd sunt asalta ti de vr ajma s. Un timp al r aspunderii s i al privilegiului Timpul n care ne a am este un timp n care beneciem de un privilegiu solemn s i avem o r aspundere sfnt a. Dac a slujitorii lui Dumnezeu si ndeplinesc cu credincio sie r aspunderea care le-a fost ncredin tat a, cnd Domnul va spune: D a- ti socoteala de ispr avnicia ta (Luca 16, 2), r asplata lor va mare. Truda serioas a, munca neegoist as i efortul r abd ator s i perseverent vor r aspl atite din abun . Domnul Isus va spune: Nu v den ta a mai numesc robi, pentru c a robul nu s tie ce face st apnul s au, ci v-am numit prieteni, pentru c a v-am f acut cunoscut tot ce am auzit de la Tat al Meu (Ioan 15, 15). Aprobarea Domnului nu este acordat a datorit a m are tiei lucr arii realizate, ci datorit a credincio siei manifestate n tot ce s-a f acut. Nu rezultatele pe care le realiz am sunt importante n ochii lui Dumnezeu, ci motivele pentru care ac tion am. Dumnezeu pre tuie ste mai presus de toate bun atatea s i credincio sia. i ndemn erbinte pe vestitorii Evangheliei lui Hristos s a nu se descurajeze niciodat a, s a nu-l priveasc a niciodat a pe p ac atosul cel mai mpietrit ca s i cum ar dincolo de limitele harului lui Dumnezeu. Acela care schimb a inima oamenilor a sa cum sunt schimbate cursurile unor ruri poate aduce la Hristos chiar s i suetul cel mai mpietrit de p acat. Oare exist a ceva prea greu de f acut pentru Dumnezeu? Cuvntul Meu, declar a El, nu se ntoarce la Mine f ar a rod, ci va face voia Mea s i va mplini planurile Mele (Isaia 55, 11). Cei care se str aduiesc s a consolideze lucrarea lui Dumnezeu n teritorii noi vor constata adesea c a au o mare nevoie de facilit a ti mai bune. Lucrarea lor va p area c a este mpiedicat a din cauza lipsei acestor facilit a ti, dar s a nu- si piard a credin ta s i curajul. Adesea, ei

Curajul

241

sunt nevoi ti s a mearg a pn a la limita resurselor. Uneori, ar putea s a par a c a nu mai pot nainta deloc. Dar, dac a se roag as i lucreaz a cu [268] , Dumnezeu va r credin ta aspunde la cererile lor, trimi tndu-le mijloacele necesare pentru progresul lucr arii. Cnd se vor ivi dicult a tile, ei se vor ntreba cum vor aduce la ndeplinire ceea ce trebuie f acut. Uneori, viitorul va p area foarte ntunecat. Dar lucr atorii trebuie s a vin a naintea lui Dumnezeu cu f ag aduin tele pe care le-a f acut El s i s a-I mul tumeasc a pentru ce a realizat El. Apoi, li se va deschide calea, iar ei vor nt ari ti pentru ndatoririle prezente. Pu tini n teleg semnica tia cuvintelor pe care le spune Luca despre apostolul Pavel, armnd c a, atunci cnd i-a v azut pe fra tii lui, Pavel a mul tumit lui Dumnezeu s i s-a mb arb atat (Faptele Apostolilor 28, 13). n mijlocul grupului de credincio si care plngeau, plini de simpatie, f ar a s a le e ru sine de lan turile lui, apostolul l l auda pe Dumnezeu cu voce tare. Via ta lui de cre stin fusese o succesiune de ncerc ari, de suferin te s i dezam agiri, dar n acel ceas a sim tit c a . El a continuat s este r aspl atit din abunden ta a mearg a pe calea lui cu un pas mai ferm s i cu o inim a plin a de bucurie. El nu se plngea de trecut s i nici nu se temea de viitor. El s tia c a l a steptau lan turi s i suferin te, dar s tia, de asemenea, c a reu sise s a elibereze suete din lan turi innit mai cumplite s i se bucura n mijlocul suferin telor pe [269] care le ndura pentru Hristos.The Acts of the Apostles, 449.

Cum i educ a dumnezeu pe lucr atorii s ai


Domnul i disciplineaz a pe lucr atorii S ai, pentru ca ei s a poat a preg ati ti s a ocupe locurile pe care li le-a desemnat. El dore ste s a-i fac a n stare s a ndeplineasc a o slujire mai bun a. Cei care doresc s a e conduc atori au nevoie de sn tirea supunerii. Dumnezeu aduce o schimbare n via ta lor. Poate c a le cere s a aduc a la ndeplinire ndatoriri pe care ei nu le-ar alege. Dar, dac a sunt dispu si s a se lase c al auzi ti de El, Dumnezeu le va da har s i putere pentru a ndeplini aceste ndatoriri ntr-un spirit de supunere. n felul acesta, ei sunt calica ti s a ocupe locurile n care aptitudinile lor disciplinate i vor face s a e deosebit de folositori. Pe unii, Dumnezeu i educ a ducndu-i la dezam agire s i la nereu site aparente. Scopul S au este s a-i nve te s a se ridice deasupra dicult a tilor. El le inspir a hot arrea de a transforma ecare e sec aparent ntr-un succes. Adesea, oamenii se roag as i plng datorit a ncurc aturilor s i obstacolelor cu care se confrunt a. Dar, dac a si vor p astra ncrederea cu fermitate, de la nceput pn a la sfr sit, Dumnezeu va nl atura obstacolele din calea lor. n timp ce lupt a mpotriva unor dicult a ti aparent de nenvins, succesul va veni nso tit de cea mai mare bucurie. monoton O via ta a nu este cea mai favorabil a pentru cre sterea spiritual a. Unii pot atinge standardul cel mai nalt de spiritualitate doar printr-o schimbare a ordinii obi snuite a lucrurilor. Dac a, n providen ta Sa, Dumnezeu vede c a schimb arile sunt esen tiale pentru succesul n formarea caracterului, El tulbur a curentul lini stit al vie tii. [270] Dumnezeu vede c a un lucr ator are nevoie de o leg atur a mai apropiat a cu El, iar pentru aceasta, El l desparte de prieteni s i de cuno stin te. Cnd l preg atea pe Ilie pentru n al tarea la cer, Dumnezeu l-a chemat din loc n loc, a sa nct profetul s a nu se poat a stabili ntr-o locuin ta comod a, nereu sind n felul acesta s a ob tin a putere spiritual a. Planul lui Dumnezeu era ca inuen ta lui Ilie s a-i ajute pe mul ti oameni n dobndirea unei experien te mai vaste s i mai folositoare. 242

Cum i educ a dumnezeu pe lucr atorii s ai

243

Mul ti nu sunt mul tumi ti s a-I slujeasc a lui Dumnezeu cu voio sie n locul pe care El l-a desemnat pentru ei sau s a aduc a la ndeplinire f ar a s a se plng a lucrarea pe care le-a ncredin tat-o. Este bine s a m nemul tumi ti de modul n care ne ndeplinim datoria, dar nu trebuie s a m nemul tumi ti de datorie n sine, gndindu-ne c a am dori s a facem altceva. n providen ta Sa, Dumnezeu le-a ncredin tat in telor omene sti o ndatorire care va asemenea unui medicament pentru mintea lor afectat a. n acest fel, El caut a s a-i determine s a lase la o parte preferin tele egoiste, care, dac a ar satisf acute, i-ar descalica pentru lucrarea pe care le-a rnduit-o. Dac a ei accept as i aduc la ndeplinire aceast a ndatorire, mintea lor va vindecat a. Dar, dac a refuz a, ei vor l asa ti s a lupte cu ei n si si s i cu al tii. Cei c arora nu li se permite s a se odihneasc a n lini ste, ci trebuie s a se mute continuu, a sezndu- si cortul seara ntr-un loc, iar mine sear a ntr-un alt loc, s a- si aduc a aminte c a Domnul este Cel care i conduce s i c a aceasta este calea prin care i ajut a s a- si formeze un caracter des avr sit. n toate schimb arile care li se cer, Dumnezeu trebuie s a e recunoscut ca ind tovar as ul lor, care i va ndruma s i [271] le va da putere.

Lua ti-v a timp s a vorbi ti cu Dumnezeu


Mi-a fost dat a o ndrumare special a cu privire la pastorii no stri. Nu este voia lui Dumnezeu ca ei s a caute s a e boga ti. Pastorii nu ar trebui s a se angajeze n ntreprinderi lume sti, deoarece acest fapt i descalic a pentru folosirea naltelor lor nsu siri n slujba lucrurilor spirituale. Totu si ei trebuie s a primeasc a salarii sucient de mari pentru a se ntre tine pe ei s i familiile lor. Pastorilor nu trebuie s a li se ncredin teze a sa de multe r aspunderi, nct s a nu poat a acorda sucient a aten tie bisericii s i familiei lor, deoarece este datoria lor special a de a- si educa propriii copii pentru Domnul. Este o mare gre seal a ca unui pastor s a i se dea n permanen ta de lucru n domeniul administrativ, ind nevoit s a mearg a din loc n loc s i s a stea noaptea trziu la ntruniri de comitet. Acest fapt aduce asupra lui oboseal as i descurajare. Pastorii ar trebui s a aib a timp s a se odihneasc as i s a ob tin a din Cuvntul lui Dumnezeu hrana bogat a a pinii vie tii. Ei ar trebui s a aib a timp s a bea apa nvior atoare a mngierii din rul vie tii. Pastorii s i profesorii s a- si aduc a aminte c a Dumnezeu i consider a responsabili s a- si ndeplineasc a datoria, folosindu- si la maximum aptitudinile, s i s a investeasc a n lucrarea lor toate capacit a tile pe care le au. Ei nu trebuie s a- si asume ndatoriri care intr a n conict cu lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Cnd sunt ap asa ti de povara responsabilit a tilor nanciare, pastorii s i profesorii urc a la amvon sau intr a n sala de clas a cu mintea obosit as i cu nervii suprasolicita ti. Ce altceva se poate a stepta de la ei, cnd n locul focului sfnt, aprins de Dumnezeu, este folosit un foc profan? Eforturile lor lipsite de energia care deja a fost consu[272] mat a i dezam agesc pe ascult atori s i i fac r au vorbitorului. El nu ungerea mai are timp s a-L caute pe Domnul s i s a cear a cu credin ta Duhului Sfnt. . . Mi s-a dat instruc tiunea de a le spune colegilor mei din lucrare urm atoarele: Dac a dori ti s a ave ti comorile bogate ale Cerului, trebuie s a men tine ti comuniunea n tain a cu Dumnezeu. Dac a nu face ti 244

Lua ti-v a timp s a vorbi ti cu Dumnezeu

245

aceasta, suetul vostru va la fel de lipsit de Duhul Sfnt precum sunt dealurile secetoase din Gilboa, unde nu cade nici roua, nici ploaia. Dac a trece ti gr abi ti de la un lucru la altul, dac a ave ti a sa de multe de f acut, nct nu v a pute ti lua timp s a vorbi ti cu Dumnezeu, cum v a pute ti a stepta s a ave ti putere n lucrarea pe care o ndeplini ti? Motivul pentru care a sa de mul ti pastori tin predici slabe s i lipsite de este c via ta a ei ng aduie ca o diversitate de lucruri de natur a lumeasc a s a le r apeasc a timpul s i aten tia. Dac a nu are loc o cre stere continu a n har, vom lipsi ti de cuvintele potrivite, pe care trebuie s a le adres am atunci cnd este nevoie. Sta ti de vorb a cu inima voastr as i apoi sta ti de vorb a cu Dumnezeu. Dac a nu ve ti face aceasta, eforturile voastre vor lipsite de rod din cauza confuziei s i a unei grabe nesnte. Pastori s i profesori, lucrarea voastr a trebuie s a radieze de bog a tia harului spiritual. Nu o profana ti, amestecnd-o cu lucruri lume sti. Merge ti nainte s i n sus. Cur a ti ti-v a de orice ntinare a c arnii s i a duhului s i s a ne ducem sn tirea pn a la cap at, n frica de Dumnezeu (2 Corinteni 7, 1). Noi trebuie s a m converti ti zi de zi. Rug aciunile noastre ar trebui s a e mai arz atoare. Dac a ar astfel, ele ar mai eciente. ncrederea noastr a s a e tot mai puternic a, avnd convingerea c a Duhul lui Dumnezeu va cu noi, f acndu-ne cura ti s i sn ti, la fel de drep ti s i pl acu ti precum este cedrul din Liban.Testimonies for [273] the Church 7:250-252.

Cea mai mare nevoie a noastr a


mi ve ti martori (Faptele Apostolilor 1, 8). Aceste cuvinte ale Domnului Isus nu s i-au pierdut nimic din puterea lor. n aceste zile ale formalismului religios, Mntuitorul nostru are nevoie de martori credincio si, dar, chiar s i printre cei ce se declar a ambasadori ai lui Hristos, ct de pu tini sunt gata s a prezinte o m arturie personal a credincioas a pentru Domnul lor! Mul ti pot vorbi despre oamenii mari s i buni ai genera tiilor trecute s i despre lucrurile pe care leau f acut, despre curajul lor, despre suferin tele s i bucuriile lor. Ei puterea Evangheliei, care i-a f prezint a cu elocven ta acut pe al tii n stare s a se bucure n mijlocul unor lupte grele s i s a stea neclinti ti n fa ta ispitelor nemiloase. Dar, n timp ce sunt a sa de zelo si n a-i eviden tia pe al ti cre stini, care au fost martorii lui Isus, ei n si si par personal s a nu aib a nici o experien ta a, recent as i actual a, pe care s a o relateze. Slujitori ai lui Hristos, ce ave ti de spus despre voi n siv a? Care au fost luptele suete sti pe care le-a ti experimentat s i s-au dovedit a spre binele vostru, spre binele altora s i spre slava lui Dumnezeu? Voi, cei care pretinde ti c a proclama ti ultima solie solemn a a harului pentru lume, care este experien ta voastr a n cunoa sterea adev arului s i care a fost efectul ei asupra propriei inimi? M arturise ste caracterul vostru n favoarea lui Hristos? Pute ti voi s a vorbi ti despre inuen ta toare, nnobilatoare s n al ta i sn titoare a adev arului lui Isus? Ce a ti v azut s i ce a ti cunoscut voi despre puterea lui Hristos? Acesta este felul de m arturie pe care l cere Domnul s i de care au nevoie [274] bisericile. vie n Domnul Hristos ca Mntuitor personal, F ar a o credin ta este imposibil s a face ti n a sa fel, nct credin ta voastr a s a e sim tit a ntr-o lume a scepticismului. Dac a dori ti s a-i scoate ti pe cei p ac ato si din valurile repezi ale necredin tei, picioarele voastre nu trebuie s a stea pe pietre alunecoase. de o nou Avem nevoie n permanen ta a descoperire a lui Hristos, zilnic turile Sale. n fa de o experien ta a, n armonie cu nv a ta ta 246

Cea mai mare nevoie a noastr a

247

noastr a sunt tinte nalte s i snte. Planul lui Dumnezeu pentru noi este s a progres am continuu n cunoa stere s i virtute. Legea Sa este ecoul vocii Sale, care le adreseaz a tuturor invita tia: Veni ti mai sus. Fi ti sn ti s i tot mai sn ti. n ecare zi putem s a naint am spre des avr sirea caracterului cre stin. Cei care sunt angaja ti n slujba Domnului au nevoie de o expe mai nalt rien ta a, mai adnc as i mai vast a, pe care mul ti nc a nici nu s-au gndit c a ar putea s a o aib a. Mul ti care sunt deja membri ai marii familii a lui Dumnezeu s tiu doar pu tin despre ce nseamn a a privi la slava Sa s i a schimba ti din slav a n slav a. Cnd ajung s a n teleag a pu tin din excelen ta caracterului lui Hristos, mul ti simt c a inima le tresalt a de bucurie. Ei doresc nespus o n telegere mai adnc as i mai vast a a iubirii Mntuitorului. Ace sti oameni trebuie ajuta ti s a g aseasc a mplinirea dorin tei suetului lor dup a Dumnezeu. Duhul Sfnt lucreaz a pentru cei care se las a n minile Sale, i modeleaz a pe cei care se las a modela ti s i i s lefuie ste pe cei care se las as lefui ti. Dedica ti-v a cultiv arii gndurilor spirituale s i comuniunii snte. Voi a ti v azut doar primele raze ale zorilor slavei Sale. Dac a ve ti continua s a-L cunoa ste ti pe Domnul, ve ti avea parte de mplinirea acestor cuvinte: C ararea celor neprih ani ti este ca lumina str alucitoare, a c arei str alucire merge mereu crescnd pn a [275] la miezul zilei (Proverbe 4, 18).

Cercetarea de sine
Pastorii au mult de mbun at a tit n ce prive ste comportamentul lor. Mul ti si v ad s i si n teleg lipsa, dar par s a nu n teleag a inuen ta pe care o exercit a. Ei sunt con stien ti de faptele lor, atunci cnd le fac, dar le dau uit arii s i, ca urmare, nu se schimb a. Pastorii trebuie s a fac a o recapitulare planicat a a faptelor ec arei zile, analizndu-le cu aten tie, cu scopul de a- si cunoa ste mai bine propriile obiceiuri. Printr-o examinare minu tioas a a ec arei situa tii din via ta de zi cu zi, ei si vor cunoa ste mai bine propriile motive s i principiile care i guverneaz a. To ti cei care doresc s a ating a des avr sirea caracterului cre stin au nevoie de aceast a revizuire zilnic aa faptelor lor, pentru a vedea dac a sunt aprobate sau condamnate de . Dac propria con stiin ta a sunt cercetate cu aten tie, multe fapte care trec drept fapte bune, chiar acte de binefacere, se vor dovedi a determinate de motive gre site. Mul ti sunt aplauda ti pentru virtu ti pe care nu le au. Dumnezeu, care cerceteaz a inima, cnt are ste motivele s i, adesea, fapte mult aplaudate de oameni sunt nregistrate de El ca ind motivate de egoism s i ipocrizie josnic a. Fiecare fapt a din via ta noastr a, indiferent dac a este excelent as i demn a de laud a sau dac a merit a s a e mustrat a, este judecat a de Dumnezeu n func tie de motivele care au determinato. Mul ti neglijeaz a s a se priveasc a n oglinda care arat a defectele caracterului, prin urmare, diformitatea p acatului este v azut a de al[276] tii, dar nu este n teleas a de cel gre sit. P acatul odios al egoismului exist a ntr-o mare m asur a chiar n caracterul unora care pretind c a sunt devota ti lucr arii lui Dumnezeu. Dac a ei s i-ar compara propriul caracter cu cerin tele Sale, ndeosebi cu marele standard al Legii snte a lui Dumnezeu, s i dac a ar serio si s i cinsti ti cu ei n si si, s i-ar da seama de lipsa lor ngrozitoare. Dar unii nu vor s a priveasc a sucient de adnc s i de departe pentru a vedea dec aderea propriei inimi. De si sunt decitari n foarte multe privin te, totu si r amn ntr-o necunoa stere voit a a propriei vinov a tii. 248

Cercetarea de sine

249

***** Cel ce si n telege bine propriul caracter, cel ce cunoa ste bine s p acatul care l mpresoar a cu cea mai mare u surin ta i ispitele la care este cel mai predispus s a cedeze, nu ar trebui s a se expun a inutil s i s a invite ispita, a sezndu-se singur pe terenul vr ajma sului. Dac a datoria l face s a ajung a n situa tii nefavorabile, el va avea un ajutor special de la Dumnezeu s i va putea s a mearg a pe deplin narmat pentru lupta cu vr ajma sul. Cunoa sterea de sine i va salva pe mul ti de la c aderea n ispite grave s i i va mpiedica de la multe nfrngeri ru sinoase. Pentru a ne cunoa ste ndeaproape pe noi n sine, este esen tial s a cercet am cu credincio sie motivele s i principiile propriului comportament, comparndu-ne faptele cu standardul datoriei descoperite n Cuvntul lui Dumnezeu.

Dezvoltarea personal a
ar trebui s Pastorii mai n vrst as i cu experien ta a simt a c a este de datoria lor, n calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, s a nainteze, s a progreseze zi de zi s i s a devin a tot mai ecien ti n lucrarea lor, adunnd continuu noi cuno stin te pe care s a le prezinte oamenilor. Fiecare efort de a expune Evanghelia trebuie s a e mai bun dect cel precedent. n ecare an, ei trebuie s a dezvolte o evlavie mai adnc a, un spirit mai duios, o spiritualitate mai mare s i o cunoa stere mai cuprinz atoare a adev arului Bibliei. Cu ct vrsta s i experien ta lor sunt mai mari, cu att ar trebui s a e mai capabili n abordarea oamenilor, avnd o cunoa stere mai bun a a inimii lor.Testimonies for the Church 4:270. ***** [277] Dumnezeu nu are nevoie n lucrarea Sa de oameni lene si. El dore ste lucr atori n telep ti, buni, iubitori s i serio si. Activitatea sus tinut a le va face bine predicatorilor no stri. Indolen ta este o dovad aa dec aderii. Fiecare nsu sire a min tii, ecare organ al trupului, ecare mu schi al membrelor arat a c a Dumnezeu a pl anuit ca toate capacit a tile noastre s a e folosite, nu s a r amn a inactive. . . Oamenii care si vor rezerva ore de somn inutile pe parcursul zilei nu au nici un sim t al valorii clipelor pre tioase, de aur. . . Persoanele care nu s i-au format obiceiul de a- si administra cu aten tie timpul s i de a-l economisi ar trebui s a- si stabileasc a reguli care s a-i fac a organiza ti s i ecien ti. George Washington era capabil s a aduc a la ndeplinire un mare num ar de sarcini, deoarece era consecvent n p astrarea ordinii s i a organiz arii. Fiecare hrtie si [278] avea o dat as i un loc al ei, iar el nu pierdea timpul c autnd lucrurile pierdute. Oamenii lui Dumnezeu trebuie s a e srguincio si n studiu s i serio si n dobndirea cuno stin tei. Ei trebuie s a e ni ste oameni care s a nu piard a niciodat a o or a. Printr-un efort perseverent, ei se pot 250

Dezvoltarea personal a

251

, n calitate de cre ridica aproape la orice nivel de excelen ta stini s i de . Dar mul oameni cu putere s i inuen ta ti nu vor atinge niciodat a un nivel superior n ce prive ste predicarea sau administra tia, deoarece nu au avut ni ste scopuri precise s i au deprins nc a din tinere te obiceiul comodit a tii s i al amn arii. Neglijen ta este v azut a n tot ce fac ei. Un impuls subit, din cnd n cnd, nu este sucient pentru a realiza o reform a n via ta acestor persoane comode s i indolente. r Aceasta este o lucrare care necesit a o perseveren ta abd atoare n facerea binelui. Oamenii de afaceri pot avea un succes real numai dac a au ore regulate de trezire, de rug aciune, de mas as i de odihn a. Dac a organizarea s i ordinea sunt esen tiale n afacerile lume sti, cu ct mai mult sunt n lucrarea lui Dumnezeu! Mul ti risipesc orele luminoase de diminea ta, stnd n pat. O dat a pierdute, aceste ore pre tioase nu se mai ntorc niciodat a. Ele sunt pierdute att pentru via ta aceasta, ct s i pentru ve snicie. O singur a or a pierdut a n ecare zi nseamn a o risip a imens a de timp pierdut ntr-un an! Cei lene si s a se gndeasc a la aceasta s i s a se ntrebe cum vor da socoteal a naintea lui Dumnezeu pentru ocaziile pierdute. Folosirea timpilor mor ti Pastorii ar trebui s a dedice un timp pentru citit, studiu, medita tie s i rug aciune. Ei ar trebui s a- si umple mintea cu o cunoa stere folositoare, memornd pasaje din Sfnta Scriptur a, cercetnd mplinirea profe tiilor s i nv a tnd lec tiile pe care Domnul Hristos le-a dat uce- [279] nicilor S ai. Cnd c al atori ti cu trenul sau a stepta ti ntr-o gar a, lua ti cu voi o carte de citit. Folosi ti ecare clip a liber a pentru a face ceva util. n acest fel, ve ti nchide u sa a mii de ispite. . . Mul ti au dat gre s n mod vizibil acolo unde ar putut avea suc de lucrare s ces. Ei nu au sim tit o responsabilitate fa ta i au tratat lucrurile cu o asemenea u sur atate, ca s i cnd ar avut la dispozi tie un mileniu ntreg ca s a lucreze pentru salvarea suetelor. . . Lucrarea lui Dumnezeu nu are o nevoie a sa de mare de predicatori pe ct are nevoie de oameni perseveren ti s i serio si, care s a lucreze pentru Domnul. Numai Dumnezeu poate evalua capacitatea min tii omene sti. El nu dore ste ca omul s a e mul tumit s a r amn a pe t armul ignoran tei, ci s a- si asigure toate avantajele unui intelect cultivat s i iluminat.

252

Slujitorii Evangheliei

To ti trebuie s a simt a c a au obliga tia de a atinge cele mai nalte culmi ale dezvolt arii intelectuale. De si nimeni nu ar trebui s a e ngmfat datorit a cuno stin telor pe care le-a acumulat, to ti au privilegiul s a se bucure de satisfac tia c a, pe m asura progresului lor, devin tot mai capabili de a-L onora pe Dumnezeu s i de a-I da slav a. Ei pot lua din Izvorul nesecat al n telepciunii s i cunoa sterii. Dup a ce a intrat n s coala lui Hristos, elevul este preg atit s a se angajeze n acumularea de cuno stin te f ar a a ajunge s a ame teasc a din cauza n al timii la care urc a. Pe m asur a ce nainteaz a de la un adev ar la altul, ob tinnd o n telegere mai clar as i mai luminoas a cu privire la legile minunate ale s tiin tei s i ale naturii, el ajunge s a e fermecat de om. El de manifest arile uimitoare ale iubirii lui Dumnezeu fa ta [280] n telege cu claritate des avr sirea, cunoa sterea s i n telepciunea lui Dumnezeu, care se ntind dincolo de innitate. n timp ce mintea lui se extinde s i se dezvolt a, suetul lui se umple de valurile curate ale luminii. Cu ct bea mai mult din fntna cunoa sterii, cu att mai curat as i mai fericit a este contemplarea innit a tii lui Dumnezeu s i cu att mai mare este dorin ta lui dup a o n telepciune sucient de mare pentru a n telege lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. Nevoia de cultur a intelectual a Ca popor, avem nevoie de cultur a intelectual as i trebuie s ao avem ca s a corespundem nevoilor timpului. S ar acia, originea umil a s i mprejur arile nefavorabile nu trebuie s a mpiedice cultivarea min tii. . . Pe parcursul oric arei s coli vor ap area dicult a ti, dar s a nu renun ta ti niciodat a din pricina descuraj arii. Cerceta ti, studia ti s i ruga ti-v a. nfrunta ti ecare dicultate cu hot arre s i curaj. Folosi ti puterea , voin tei s i harul r abd arii s i apoi cerceta ti cu mai mult a st aruin ta pn a cnd ve ti descoperi pietrele pre tioase ale adev arului, n toat a frumuse tea s i claritatea lor, s i ele vor mai valoroase tocmai datorit a dicult a tilor pe care le-a ti nvins n c autarea lor. Prin urmare, nu v a ocupa ti f ar a ncetare doar de o singur a idee, concentrndu-v a asupra ei cu toate puterile min tii s i aducnd-o mereu n aten tia altora, ci aborda ti subiecte noi, examinndu-le unul cte unul. n felul acesta, mintea voastr a va n telege tain a dup a tain a.

Dezvoltarea personal a

253

Dac a ve ti proceda astfel, ve ti c stiga dou a mari biruin te valoroase. Nu numai c a ve ti ob tine o cunoa stere folositoare, ci exercitarea min tii va face s a creasc a puterea voastr a intelectual a. Cheia prin care a ti reu sit s a n telege ti o tain a poate dezv alui c a exist as i alte comori [281] ale cunoa sterii, care a steapt a s a e descoperite. Mul ti pastori le pot prezenta oamenilor doar cteva predici doctrinare. Acela si efort s i aceea si modalitate prin care au ajuns s a cunoasc a bine aceste subiecte i-ar putea face n stare s a n teleag a s i altele. To ti pastorii trebuie s a n teleag a pe deplin profe tiile s i turi doctrinare. Dar unii care predic celelalte nv a ta a de ani de zile sunt mul tumi ti s a se limiteze la cteva subiecte, ind prea neglijen ti s pentru a cerceta Sntele Scripturi cu srguin ta i rug aciune, a sa nct s a poat a deveni ni ste uria si n ce prive ste n telegerea doctrinelor turilor practice date de Domnul Hristos. biblice s i a nv a ta Mintea ec arui om trebuie s a e plin a de cunoa sterea Cuvntului lui Dumnezeu, ca el s a poat a preg atit s a scoat a din vistieria inimii lui lucruri vechi s i noi, n orice moment i se cere. Din cauza lipsei de zel s i a unei exercit ari serioase s i st aruitoare a intelectului, mul ti au ajuns s a aib a ni ste min ti pipernicite s i ciuntite. A sosit timpul cnd Dumnezeu spune: Merge ti nainte s i cultiva ti capacit a tile pe care vi le-am dat. Lumea este plin a de idei gre site s i de pove sti ieftine. Nout a tile prezentate sub forma unor povestiri de senza tie se nmul tesc continuu, captivnd mintea oamenilor. Teoriile f ar a sens, care distrug . Lucrarea moralitatea s i dezvoltarea spiritual a, exist a din abunden ta lui Dumnezeu are nevoie de oameni cu o nalt a dezvoltare intelectual a, oameni n telep ti, care sunt experimenta ti n cunoa sterea Scripturilor s i capabili s a nfrunte valul opozi tiei. Noi nu ar trebui s a aprob am n nici un fel arogan ta, ngustimea intelectual as i lipsa , chiar dac de consecven ta a ar putea acoperite de haina pretinsei evlavii. Cei care au puterea sn titoare a adev arului n inima lor vor conving exercita o inuen ta atoare. Ei vor s ti c a sus tin atorii gre selilor doctrinare nu pot crea sau distruge adev arul, ei si pot permite s a e [282] calmi s i plini de tact. . . Chiar s i printre predicatorii no stri exist a mul ti care doresc s a ajung a mari f ar a nici un efort. Ei au ambi tia de a face o lucrare , n timp ce desconsider m area ta a ndatoririle mici, de zi cu zi, care i-ar face s a e folositori s i s a devin a ni ste slujitori dup a voia lui

254

Slujitorii Evangheliei

Hristos. Ei vor s a fac a tocmai lucrarea pe care o fac al tii, dar nu au de a se supune disciplinei necesare pentru a preg nici o dorin ta ati ti arz n vederea acelei lucr ari. Aceast a dorin ta atoare a unor b arba ti sau femei de a ndeplini o lucrare ce dep as e ste cu mult capacit a tile lor actuale i determin a s a fac a gre seli categorice nc a de la nceput. Ei refuz a cu indignare s a urce pe scar a, treapt a cu treapt a, dorind s a e n al ta ti printr-un proces mai pu tin obositor.Testimonies for the Church 4:411-417. ***** Eu sunt uimit a c a, de si avem attea exemple care ne arat a ce fel de oameni putem s i ce putem face, nu suntem stimula ti spre un efort mai mare de a imita faptele bune ale celor neprih ani ti. Nu to ti pot ocupa pozi tii de conducere, dar to ti pot ndeplini lucr ari folositoare, pot purta r aspunderi s i, prin credincio sia lor perseverent a, pot face mai mult bine dect si imagineaz a acum c a ar putea face. Idem, 4:399. ***** Valoarea unui om nu trebuie s a e estimat a dup a categoria de munc a pe care o ndepline ste. Ea este determinat a de Acela care a pl atit un pre t pentru ecare suet. Prin bun atate, simplitate s i integritate, to ti cei care l au n inima lor pe Hristos, N adejdea slavei, trebuie s a e ni ste conlucr atori cu Dumnezeu. Ei sunt ogorul lui Dumnezeu, cl adirea lui Dumnezeu. Inima n care domne ste iubirea lui Hristos va manifesta continuu tot mai mult a noble te, deoarece nceputul vie tii este dragostea fa ta de om. Hristos este cre [283] de Dumnezeu s i fa ta stinismul. Aceasta este slava adus a lui Dumnezeu n locurile preanalte, s i pacea pe p amnt ntre oamenii pl acu ti Lui. Iat a mplinirea scopului lui Dumnezeu. Adev arata cre stere cre stin a tinde spre statura plin at a tii lui Hristos. Adev arata cultur a, adev aratul ranament al gndirii s i al comportamentului se ob tin mai bine nv a tnd lec tiile din s coala lui Hristos dect prin eforturile cele mai grele s i mai obositoare de a respecta formele s i regulile, n timp ce inima nu se a a sub conducerea Duhului lui Dumnezeu.

Dezvoltarea personal a

255

Urma sul lui Isus trebuie s a- si mbun at a teasc a f ar a ncetare manierele, obiceiurile, atitudinea s i munca. Aceasta se ndepline ste urm arind nu doar ni ste realiz ari exterioare, superciale, ci privind la Domnul Isus. n minte, n spirit s i n caracter are loc o transformare. n s coala lui Hristos, cre stinul este nv a tat s a cultive darurile Duhului S au cu blnde te s i smerenie. El se preg ate ste pentru societatea ngerilor din ceruri. ***** Mai mult dect to ti ceilal ti oameni de pe p amnt, cel a c arui minte este iluminat a de Cuvntul lui Dumnezeu va sim ti c a trebuie s a se dedice studiului Bibliei cu o mai mare seriozitate s i, de asemenea, unui studiu atent al s tiin telor, deoarece n adejdea s i chemarea lui sunt mai mari dect oricare altele. Cu ct un om este ntr-o leg atur a mai apropiat a cu Izvorul cunoa sterii s i al n telepciunii, cu att poate ajutat mai mult din punct de vedere intelectual s i spiritual. Cunoa sterea lui Dumnezeu constituie educa tia esen tial a, iar ob tinerea acestei cunoa steri va obiectivul continuu al oric arui lucr ator [284] adev arat.Counsels to Parents, Teachers and Students, 510.

Duhul sfnt
Cnd va veni Mngietorul, Duhul adev arului, va dovedi lumea vinovat a n ce prive ste p acatul, neprih anirea s i judecata (Ioan 16, 13.8). Predicarea Cuvntului nu este de nici o valoare f ar a prezen ta s i tor ajutorul Duhului Sfnt, deoarece acest Duh este singurul nv a ta ecient al adev arului divin. Numai cnd este pus n inim a de Duhul Sfnt adev arul va sensibiliza con stiin ta sau va schimba via ta. Un pastor poate capabil s a prezinte litera Cuvntului lui Dumnezeu, el poate familiarizat cu toate poruncile s i f ag aduin tele Bibliei, dar s amn ta Evangheliei sem anat a de el nu va avea nici succes, dac a de roua Cerului. F nu este adus a la via ta ar a cooperarea Duhului Sfnt al lui Dumnezeu, nici o educa tie s i nici un avantaj, orict de mari ar , nu pot face pe cineva s a e un mijloc de r aspndire a luminii. Dup a n al tarea la cer a Domnului Hristos, nici o carte a Evangheliei nu a fost scris as i nici o predic a nu a fost rostit a pn a cnd Duhul Sfnt nu a venit asupra ucenicilor care se rugau. Dup a aceea, m arturia vr ajma silor lor a fost: Si voi iat a c a a ti umplut tura voastr Ierusalimul cu nv a ta a (Faptele Apostolilor 5, 28). F ag aduin tele lui Dumnezeu sunt condi tionate Domnul Hristos i-a f ag aduit bisericii Sale darul Duhului Sfnt, iar f ag aduin ta aceasta ne apar tine s i nou a tot a sa de mult ca primilor ucenici. Dar, asemenea oric arei alte f ag aduin te, ea este dat a cu anumite condi tii. Mul ti pretind a crede s i cer mplinirea f ag aduin telor Domnului, ei vorbesc despre Hristos s i despre Duhul Sfnt s i [285] totu si nu primesc nimic, deoarece nu si supun suetul c al auzirii s i st apnirii divine. Noi nu putem folosi Duhul Sfnt, ci Duhul Sfnt ne folose ste pe noi. Prin Duhul Sfnt, Dumnezeu lucreaz a n poporul S au si voin ta s i nf aptuirea, dup a buna Sa pl acere (Filipeni 2, 13). Dar mul ti nu se vor l asa condu si. Ei doresc s a se conduc a singuri. Acesta 256

Duhul sfnt

257

este motivul pentru care nu primesc darul ceresc. Duhul le este dat de la Dumnezeu, care numai acelora care l a steapt a cu umilin ta vegheaz a pentru a receptivi la c al auzirea s i harul S au. Aceast a , aduce cu sine toate binecuvntare, f ag aduit as i cerut a prin credin ta celelalte binecuvnt ari. Ea este dat a dup a m asura bog a tiei harului lui Hristos, iar El este gata s a mplineasc a nevoile ec arui suet n func tie de capacitatea lui de a primi. A primi Duhul nseamn a a primi via ta lui Hristos. Numai cei care sunt nv a ta ti n felul acesta de Dumnezeu, numai aceia n care a avut loc lucrarea interioar a a Duhului s i n via ta c arora se manifest a via ta lui Hristos pot ni ste reprezentan ti adev ara ti ai Mntuitorului. Duhul Sfnt ca educator Dac a I se supun, Dumnezeu i accept a pe oameni a sa cum sunt s i i educ a pentru lucrarea Sa. Duhul lui Dumnezeu, primit n suet, toate nsu aduce la via ta sirile lui. Sub c al auzirea Duhului Sfnt, mintea care i este consacrat a f ar a rezerve lui Dumnezeu se dezvolt a armonios s i este nt arit a pentru a n telege s i pentru a mplini cerin tele lui Dumnezeu. Caracterul slab s i nestatornic este schimbat ntr-un caracter puternic s i ferm. Devo tiunea continu a stabile ste o leg atur a a sa de strns a ntre Isus s i ucenicii S ai, nct caracterul cre stinului devine asemenea caracterului Domnului s au. El are concep tii clare [286] s i vaste. Discern amntul lui este mai p atrunz ator, iar judecata lui a Soarelui Neprih este echilibrat a. Puterea d at atoare de via ta anirii l face a sa de capabil, nct va putea s a aduc a multe roade spre slava lui Dumnezeu. Domnul Hristos a f ag aduit c a Duhul Sfnt va cu aceia care lupt a pentru biruin ta asupra p acatului, pentru a demonstra ce este n stare s a fac a puterea divin a, nzestrndu-l pe om cu o putere supranatural as i nv a tndu-l pe cel ne stiutor tainele mp ar a tiei lui Dumnezeu. Dac a Duhul Sfnt nu ne-ar fost dat ca o putere lucr atoare, regeneratoare, continu a, pentru a realiza n via ta ec arui om lucrarea adus a la ndeplinire de R ascump ar atorul lumii, la ce ne-ar folosit faptul c a Singurul Fiu al lui Dumnezeu S-a umilit, a ndurat ispitele vr ajma sului viclean s i a murit, ca neprih anit pentru cei nelegiui ti?

258

Slujitorii Evangheliei

Duhul Sfnt i-a f acut n stare pe ucenici s a-L nal te pe Domnul s i a ndrumat pana istoricilor sn ti, ca s a-i poat a prezentat lumii raportul cuvintelor s i al faptelor lui Hristos. n zilele noastre, acest Duh lucreaz a f ar a ncetare, c autnd s a le atrag a oamenilor aten tia la marele sacriciu f acut pe crucea Golgotei, spre a descoperi de om s lumii iubirea lui Dumnezeu fa ta i spre a-i ar ata suetului condamnat care sunt f ag aduin tele Sntelor Scripturi. Duhul Sfnt este cel care face razele str alucitoare ale Soarelui Neprih anirii s a lumineze n min tile ntunecate. El este cel care face vie dup inima oamenilor s a ard a n auntrul lor de o dorin ta a adev arurile ve sniciei. El le prezint a marele standard al neprih anirii, i convinge de p acat s i inspir a credin ta n Hristos ca ind singurul capa[287] bil s a mntuiasc a de p acat. El este cel care realizeaz a transformarea caracterului, atr agnd dragostea oamenilor de la lucrurile trec atoare s i pieritoare s i ndreptnd-o spre mo stenirea ve snic a. Duhul Sfnt rena ste, nnobileaz as i sn te ste in tele omene sti, preg atindu-le s a devin a membre ale familiei mp ar ate sti, copii ai mp aratului ceresc. Efectul primirii duhului sfnt Cnd o persoan a este pe deplin golit a de sine, cnd ecare dumnezeu fals este alungat din suet, locul r amas gol este umplut de rev arsarea Duhului lui Hristos. O asemenea persoan a are o credin ta care cur a te ste suetul de orice ntinare. Ea devine o persoan a dup a voia Duhului Sfnt s i dore ste lucrurile Duhului Sfnt. Ea nu mai are nici o ncredere n puterile proprii. Hristos este totul n toate. Ea adev prime ste cu umilin ta arul care i este descoperit continuu s i i d a Domnului toat a slava, spunnd: Nou a ns a Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S au. Si noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca s a putem cunoa ste lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul S au (1 Corinteni 2, 10.12). De asemenea, Duhul Sfnt realizeaz a n om roadele neprih anirii. Domnul Hristos este n el un izvor de ap a, care va t sni n via ta a Adev ve snic a (Ioan 4, 14). Cel credincios este o ml adi ta aratei Vi te s i aduce un rod bogat spre slava lui Dumnezeu. Care este caracterul roadelor aduse? Roada Duhului este dragostea, nu ura; bucuria, nu lament arile s i nemul tumirea; pacea, nu teama, iritarea s i ncerc arile nchipuite. Ea este ndelunga r abdare, bun atatea, facerea

Duhul sfnt

259

de bine, credincio sia, blnde tea, nfrnarea poftelor (Galateni 5, [288] 22.23). Cei care au acest Duh sunt ni ste colaboratori srguincio si ai lui Dumnezeu. Inteligen tele cere sti conlucreaz a cu ei, iar ei sunt plini de spiritul soliei pe care o vestesc. Ei rostesc cuvinte pline de semnica tie s i scot din tezaurul inimii lucruri curate s i snte, dup a exemplul lui Hristos. Solia pe care trebuie s a o vestim nu este o solie de care trebuie s a ne e ru sine. Sus tin atorii ei s a nu caute s a o acopere, s a-i ascund a originea s i scopul. Ca unii care am f acut leg aminte solemne cu Dumnezeu s i am fost ns arcina ti cu misiunea de a solii lui Hristos s i n calitate de ispravnici ai tainelor harului, noi avem obliga tia de a declara cu credincio sie ntregul ndemn al lui Dumnezeu. Noi nu trebuie s a facem ca adev arurile speciale, care ne-au desp ar tit de lume s i ne-au f acut s a m ce suntem, s a e mai pu tin proeminente, pentru c a ele sunt pline de consecin te ve snice. Dumnezeu ne-a dat lumin a cu privire la lucrurile care au loc n prezent, iar noi trebuie s a proclam am lumii adev arul att prin scrieri, ct s i prin predicare. Dar numai via ta lui Hristos n suet, principiul activ al iubirii d aruite de Duhul Sfnt, va face a sa nct cuvintele noastre s a aib a rezultate. Iubirea lui Hristos este puterea ec arei m arturii pentru Dumnezeu care a fost rostit a vreodat a de buzele omene sti. n apropierea sfr sitului Zi dup a zi trece n ve snicie, aducndu-ne tot mai aproape de ncheierea timpului de prob a. Noi trebuie s a ne rug am ca niciodat a mai nainte pentru ca Duhul Sfnt s a e rev arsat mai abundent asupra noastr as i s a a stept am ca inuen ta Sa sn titoare s a vin a asupra lucr atorilor, a sa nct aceia pentru care lucreaz a s a poat as ti [289] c a ei au fost cu Isus s i au nv a tat de la El. Avem nevoie de ochi spirituali ca s a putem vedea planurile m pericolul, ca ni vr ajma sului s i s a anun ta ste str ajeri credincio si. Avem nevoie de puterea de sus ca s a n telegem, att ct pot n telege min tile omene sti, marile subiecte ale cre stinismului s i principiile lui vaste. Cei care se a a sub inuen ta Duhului lui Dumnezeu nu vor ni ste fanatici, ci oameni calmi s i statornici, care nu manifest a

260

Slujitorii Evangheliei

n gndire, cuvinte s extravagan ta i fapte. Pentru cei care au acceptat dovezile adev arului, aducnd la t acere orice voce, cu excep tia vocii care vine de la Acela care este adev arul, Duhul lui Dumnezeu va o c al auz as i un scut protector, n mijlocul confuziei doctrinelor am agitoare. Noi tr aim n zilele sfr sitului, cnd erorile cele mai n sel atoare sunt acceptate s i crezute, n timp ce adev arul este respins. Domnul i va face r aspunz atori att pe pastori, ct s i pe laici pentru lumina care str aluce ste peste ei. El ne cere s a lucr am cu seriozitate pentru a aduna pietrele pre tioase ale adev arului, punndu-le la locul lor n giuvaierul Evangheliei. Ele trebuie s a str aluceasc a n toat a frumuse tea lor n mijlocul ntunericului moral al lumii. Aceast a lucrare nu poate realizat a f ar a ajutorul Duhului Sfnt, iar cu acest ajutor noi putem , face totul. Cnd suntem nzestra ti cu Duhul Sfnt, prin credin ta noi intr am n leg atur a cu Puterea innit a. n acest fel, nimic din ce vine de la Dumnezeu nu se pierde. Mntuitorul lumii i trimite suetului soliile Sale, pentru ca ntunericul minciunii s a poat a risipit. Lucrarea Duhului Sfnt este nem asurat de mare. Din aceast a . [290] surs a, lucr atorul lui Dumnezeu prime ste putere s i ecien ta

Dezvoltare s i slujire
Via ta de cre stin este mai mult dect consider a mul ti c a este. Ea nu const a doar n bun atate, r abdare, blnde te s i amabilitate. Aceste , energie s haruri sunt esen tiale, dar este nevoie s i de curaj, for ta i . Calea pe care ne ndrum perseveren ta a Hristos este o cale ngust a, a rii la sine. Pentru a merge pe aceast renun ta a cale s i pentru a nainta prin dicult a ti s i descuraj ari, este nevoie de oameni care s a nu e ni ste persoane lipsite de energie s i inuen tabile. Este nevoie de oameni robu sti, care nu vor a stepta pn a cnd calea lor va netezit as i pn a cnd orice obstacol va ndep artat, oameni care vor inspira un zel nou eforturilor s ov aielnice ale lucr atorilor descuraja ti, oameni ale c aror inimi sunt nc alzite de iubirea cre stin as i ale c aror mini sunt puternice n ndeplinirea lucr arii Domnului. Unii care se angajeaz a n lucrarea misionar a sunt slabi, frico si, , u f ar a via ta sor de descurajat. Lor le lipse ste impulsul. Ei nu au acele tr as aturi pozitive de caracter, care le dau puterea de a face ceva spiritul s i energia care aprind entuziasmul. Cei care vor s a . Ei trebuie s aib a succes trebuie s a e curajo si s i plini de speran ta a cultive virtu tile care i fac s a e activi. De si este important s a dea r aspunsuri blnde, care potolesc mnia, ei trebuie s a aib a curajul eroic de a se mpotrivi r aului. Al aturi de bun atatea care rabd a totul, ei au nevoie de for ta caracterului, care i va face s a aib a o inuen ta puternic a spre bine. Unii nu au nici o t arie de caracter. Planurile s i scopurile lor nu bine denite. Ei nu sunt de nici un folos au o form as i o consisten ta s practic n lume. Aceast a sl abiciune, aceast a lips a de ecien ta i de hot arre trebuie s a e biruite. n adev aratul caracter cre stin exist a [291] ceva de neclintit, care nu poate schimbat sau nvins de circumstan tele neprielnice. Noi trebuie s a avem o coloan a vertebral a moral a, o integritate care nu poate atat a, cump arat a sau amenin tat a. Dumnezeu dore ste s a folosim ecare ocazie de a ob tine o preg atire pentru lucrarea Sa. El a steapt a s a investim toate energiile noastre 261

262

Slujitorii Evangheliei

n ndeplinirea acestei lucr ari s i s a p astr am viu n inima noastr a mntul sn sim ta teniei s i al responsabilit a tilor ei serioase. Mul ti care sunt calica ti pentru a face o lucrare excelent a reali zeaz a pu tin, deoarece ncearc a pu tin. Mii de oameni trec prin via ta ca s i cnd nu ar avea nici un scop pentru care s a tr aiasc a, nici un standard nalt pe care s a-l ating a. Un motiv al acestui fapt este nivelul sc azut de apreciere pe care l au cu privire la ei n si si. Domnul Hristos a pl atit un pre t innit pentru noi s i dore ste s a ne pre tuim n conformitate cu pre tul pl atit. Nu v a mul tumi ti s a atinge ti un standard sc azut. Noi nu suntem ce am putea s i nici ce ar vrea Dumnezeu s a m. Dumnezeu nu ne-a dat capacitatea de a gndi pentru ca aceasta s a r amn a inactiv a sau pentru a ab atut a spre atingerea unor scopuri p amnte sti s i necurate, ci pentru a dezvoltat a la maximum, nnobilat a, sn tit as i folosit a n vederea progresului intereselor mp ar a tiei Sale. . . S a ne aducem aminte c a oricare ar pozi tia n care a ti putea motiva sluji, voi da ti pe fa ta tia care v a inspir a, s i anume dezvoltarea caracterului. Orice a ti lucra, face ti acea lucrare cu precizie s i s srguin ta i birui ti nclina tia de a c auta o sarcin a u soar a. Acela si spirit s i acelea si principii pe care cineva le manifest a n . Cei care doresc o munca de zi cu zi le va manifesta n ntreaga via ta [292] cantitate x a de munc as i un salariu x s i vor s a lucreze n condi tii pe m asura preg atirii lor, f ar a s a e necesar a nici o adaptare s i nici o instruire din partea lor, nu sunt oamenii pe care Dumnezeu i cheam a s a lucreze pentru El. Cei care se gndesc cum s a ofere ct mai pu tin posibil din puterea lor zic a, intelectual as i moral a nu sunt lucr atorii peste care El poate rev arsa binecuvnt ari abundente. Exemplul lor este contagios. Motiva tia care i guverneaz a este interesul egoist. Cei care trebuie s a e supraveghea ti s i care lucreaz a doar atunci cnd li se specic a ecare ndatorire nu vor declara ti ni ste slujitori buni s i credincio si. Este nevoie de lucr atori care manifest a energie, , care sunt dispu integritate s i srguin ta si s a fac a tot ce trebuie. Mul ti ajung inecien ti, deoarece fug de responsabilit a ti de team a s a nu dea gre s. n felul acesta, ei nu reu sesc s a ob tin a acea educa tie s care rezult a din experien ta i pe care nu le-o pot oferi cititul s i studiul s i toate celelalte avantaje ob tinute pe alte c ai. Omul nu poate schimba circumstan tele, dar nici nu trebuie s a permit a circumstan telor s a-l modeleze. Noi ar trebui s a privim cir-

Dezvoltare s i slujire

263

cumstan tele ca pe ni ste instrumente cu care s a lucr am. Noi suntem cei care trebuie s a st apnim circumstan tele, nu s a ng aduim ca ele s a ne st apneasc a. Oamenii puternici sunt adesea oamenii care au nfruntat mpotrivirea s i situa tiile dicile. Deoarece s i-au pus n mi scare energiile, obstacolele pe care le-au ntmpinat s-au dovedit pentru ei adev arate binecuvnt ari. Conictul s i situa tiile dicile solicit a exercitarea ncrederii n Dumnezeu s i a statorniciei care ne face s a devenim puternici. Domnul Hristos nu a desf as urat o slujire limitat a. El nu si m asura munca n ore. Timpul s i suetul S au, inima s i puterea Sa au fost dedicate muncii depuse pentru binele omenirii. n timpul zilelor obositoare de munc as i n nop tile lungi, El Se ruga pentru harul s i [293] rezisten ta de care avea nevoie ca s a poat a face o lucrare mai mare. El si n al ta rug aciunile spre ceruri cu un strig at puternic s i cu lacrimi, cernd ca natura Sa omeneasc a s a e nt arit as i s a aib a puterea de a nfrunta vr ajma sul viclean s i toate lucr arile lui n sel atoare s i s a- si poat a aduce la ndeplinire misiunea de a salva omenirea. El le spune lucr atorilor S ai: Pentru c a Eu v-am dat o pild a, ca s i voi s a face ti cum am f acut Eu (Ioan 13, 15). C aci dragostea lui Hristos, spunea apostolul Pavel, ne constrnge (2 Corinteni 5, 14). Acesta a fost principiul motivator al conduitei lui. Dac a uneori zelul s au n mplinirea datoriei s ov aia pentru o clip a, o singur a privire spre cruce l f acea s a- si mobilizeze rii din nou puterile min tii s i s a mearg a mai departe pe calea renun ta la sine. n lucrarea pentru fra tii s ai, Pavel se baza mult pe iubirea nem arginit a, manifestat a n sacriciul lui Hristos, cu toat a puterea ei dominatoare s i constrng atoare. Ct de serios s i ct de impresionant era apelul s au: C aci cunoa ste ti harul Domnului nostru Isus Hristos. El, m acar c a era bogat, s-a f acut s arac pentru voi, pentru ca prin s ar acia Lui, voi s a v a mbog a ti ti (2 Corinteni 8, 9). Cunoa ste ti n al timea de la care S-a cobort Domnul Hristos s i adncimea umilin tei la care a ajuns. Picioarele Sale au p as it pe calea sacriciului s i nu s-au ntors pn a cnd nu s i-a dat via ta. Pe tot parcursul vie tii Sale, de cnd a cobort de pe tronul cerului pn a la cruce, El nu a avut parte de odihn a. Iubirea Sa orice insult pentru om L-a determinat s a accepte cu bun avoin ta as i s a sufere orice abuz.

264

Slujitorii Evangheliei

Apostolul Pavel ne avertizeaz a: Fiecare din voi s a se uite nu la foloasele lui, ci s i la foloasele altora. El ne ndeamn a: S a ave ti [294] n voi gndul acesta, care era s i n Hristos Isus. El, m acar c a avea chipul lui Dumnezeu, totu si n-a crezut ca un lucru de apucat s a e deopotriv a cu Dumnezeu, ci S-a dezbr acat pe sine nsu si s i a luat un chip de rob, f acndu-Se asemenea oamenilor. La nf a ti sare a fost g asit ca un om, S-a smerit s i S-a f acut ascult ator pn a la moarte, s i nc a moarte de cruce (Filipeni 2, 4-8). Oricine l prime ste pe Hristos ca Mntuitor personal va dori cu ardoare s a aib a privilegiul de a-I sluji lui Dumnezeu. Cnd mediteaz a ce a f acut Cerul pentru el, inima lui este impresionat a de o iubire plin f ar a margini s i de o recuno stin ta a de adorare. El este ner abd ator s a- si arate recuno stin ta, dedicndu- si toate aptitudinile n slujba lui de Hristos Dumnezeu. El dore ste nespus s a- si manifeste iubirea fa ta de cei r s i fa ta ascump ara ti. El dore ste munca, greut a tile s i sacriciul. Adev aratul lucr ator pentru Dumnezeu va face tot ce poate mai bine, deoarece n felul acesta l poate sl avi pe Domnul s au. El va face binele pentru a respecta cerin tele lui Dumnezeu s i se va str adui s a- si dezvolte toate capacit a tile. El va aduce la ndeplinire orice va ca Hristos s ndatorire ca pentru Dumnezeu. Unica lui dorin ta a poat a primi un omagiu s i o slujire des avr sit a. Exist a o pictur a care reprezint a un taur ce st a ntre plug s i altar, iar pe ea este scris: Gata pentru oricare dintre ele gata s a trudeasc a n brazd a sau s a e adus ca jertf a pe altar. Aceasta este pozi tia adev aratului copil al lui Dumnezeu el este dispus s a mearg a acolo unde l cheam a datoria, s a renun te la sine s i s a sacrice pentru [295] lucrarea R ascump ar atorului.The Ministry of Healing, 497-502. [296] [297]

Capitolul 8 Pericole

Pericolul de a respinge lumina


Dumnezeu inten tioneaz a ca adev arul s a-i e descoperit treptat poporului S au, nc a din timpul acestei vie ti. Aceasta este singura cale prin care poate primit a cuno stin ta. Noi putem ajunge la n telegerea Cuvntului lui Dumnezeu numai prin iluminarea aceluia si Duh prin care a fost dat acest Cuvnt. Tot a sa: nimeni nu cunoa ste lucrurile lui Dumnezeu afar a de Duhul lui Dumnezeu. C aci Duhul cerceteaz a totul, chiar s i lucrurile adnci ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 2, 11.10). Iar f ag aduin ta Mntuitorului pentru urma sii S ai a fost: Cnd va veni Mngietorul, Duhul adev arului, are s a v a c al auzeasc a n tot adev arul. . . El M a va prosl avi, pentru c a va lua din ce este al Meu, s i v a va descoperi (Ioan 16, 13.14). Apostolul Petru i ndeamn a pe fra ti astfel: Cre ste ti n harul s i n cuno stin ta Domnului s i Mntuitorului nostru Isus Hristos (2 Petru 3, 18). Atunci cnd vor cre ste n har, cei care alc atuiesc poporul lui Dumnezeu vor primi f ar a ncetare o n telegere tot mai clar a a Cuvntului S au. Ei vor discerne o nou a lumin as i o nou a frumuse te n adev arurile lui snte. A sa a fost n ntreaga istorie a bisericii din toate veacurile s i va pn a la sfr sit. Dar cnd via ta spiritual a declin a, exist a ntotdeauna tendin ta de a nceta progresul n [298] ce prive ste cunoa sterea adev arului. Oamenii se mul tumesc cu lumina pe care deja au primit-o din Cuvntul lui Dumnezeu s i descurajeaz a de a cerceta mai mult Sntele Scripturi. Ei devin orice dorin ta conservatori s i caut a s a evite dezbaterile contradictorii. Faptul c a nu exist a nici o controvers a n mijlocul poporului lui Dumnezeu nu trebuie s a e considerat ca o dovad a concludent a c a este puternic ata sat de o doctrin a temeinic a, ci este un motiv de team a ca nu cumva s a nu deosebeasc a limpede adev arul de gres eal a. Cnd cercetarea Sntelor Scripturi nu determin a ntreb ari noi, de opinii, care s cnd nu apare nici o diferen ta a-i fac a pe oameni s a cerceteze Biblia n mod personal, pentru a se asigura c a au adev arul, vor exista mul ti, a sa cum au existat s i n trecut, care vor sus tine tradi tia s i nu vor s ti la ce se nchin a. 266

Pericolul de a respinge lumina

267

Mi-a fost ar atat c a mul ti dintre cei care declar a c a au o cunoa stere a adev arului prezent nu s tiu ce cred. Ei nu n teleg dovezile credin tei lor s i nu apreciaz a corect lucrarea pentru acest timp. Cnd va veni ncercarea, mul ti oameni care acum le predic a altora vor vedea c a, la o examinare a pozi tiei pe care o sus tin, vor g asi multe lucruri pentru care nu pot oferi nici un argument satisf ac ator. Pn a cnd nu sunt . ncerca ti n felul acesta, ei nu- si cunosc marea ignoran ta n biseric a sunt mul ti oameni care consider a c a si n teleg credin ta, dar nu- si cunosc propria sl abiciune, pn a cnd nu se ive ste controversa. Cnd vor desp ar ti ti de cei care au aceea si credin ta s i vor nevoi ti s a explice singuri propriile convingeri, vor surprin si s a constate ct de confuzi sunt cu privire la ideile pe care le , n poporul nostru a avut loc acceptaser a ca adev ar. Cu siguran ta o ndep artare de Dumnezeul cel viu s i o ntoarcere spre oameni, [299] punndu-se n telepciunea omeneasc a n locul celei divine. poporul. Dac Dumnezeu si va readuce la via ta a alte mijloace vor da gre s, n rndurile lui vor p atrunde erezii care l vor dezbina, desp ar tind pleava de gru. Domnul i cheam a pe to ti cei care cred Cuvntul S au s a se trezeasc a din somn. Lumina pre tioas as i potrivit a pentru acest timp a venit. Adev arul Bibliei ne arat a pericolele care ne pndesc. Aceast a lumin a ar trebui s a ne conduc a la un studiu srguincios al Sntelor Scripturi s i la examinarea cea mai atent aa concep tiilor pe care le sus tinem. turile cu privire la adev Dumnezeu dore ste ca toate nv a ta ar s i implica tiile lor s a e cercetate n mod cuprinz ator s i perseverent, cu rug aciune s i post. Credincio sii nu trebuie s a se bazeze pe presupuneri s i pe idei nesigure. Credin ta lor trebuie s a se ntemeieze ferm pe Cuvntul lui Dumnezeu, a sa nct, atunci cnd va veni timpul de ncercare s i vor du si naintea cur tilor de judecat a, ca s a dea socoteal a pentru credin ta lor, s a e n stare s a prezinte motivul speran tei s lor cu umilin ta i team a. Mare aten tie! Subiectele pe care le prezent am lumii trebuie s a e o realitate vie pentru noi. Este important ca n ap ararea doctrinelor pe care le consider am a punctele fundamentale ale credin tei noastre s a nu ne permitem niciodat a s a folosim argumente care nu sunt pe deplin temeinice. Acestea pot reu si s a aduc a la t acere un mpotrivitor, dar nu vor onora adev arul. Noi trebuie s a prezent am argumente solide, care nu numai c a i vor aduce la t acere pe mpotrivitorii

268

Slujitorii Evangheliei

no stri, ci vor constitui rezultatul celei mai atente s i mai precise cercet ari. Cei care s-au nv a tat s a se angajeze n dezbateri sunt n marele pericol de a nu folosi corect Cuvntul lui Dumnezeu. Cnd ne con[300] frunt am cu un mpotrivitor, efortul nostru st aruitor s a se orienteze spre a prezenta subiectele n a sa fel, nct s a produc a o convingere puternic a, nu doar s a le transmit a oamenilor ni ste p areri. Oricare ar nivelul de preg atire intelectual a, nimeni s a nu cread a nici m acar pentru o clip a c a nu mai are nevoie de o cercetare continu a s i cuprinz atoare a Sntelor Scripturi pentru a primi o lumin a mai mare. Fiecare dintre noi este chemat n mod personal s a e un cercet ator al profe tiilor. Trebuie s a veghem cu seriozitate, ca s a putem discerne orice raz a de lumin a pe care Dumnezeu ne-o va oferi. S a surprindem primele scnteieri ale adev arului s i, printr-un studiu nso tit de rug aciune, vom putea s a dobndim o lumin a mai clar a, pe care s a le-o prezent am altora. Cnd cei care alc atuiesc poporul lui Dumnezeu sunt comozi, mul tumindu-se cu lumina pe care o au, putem siguri c a Dumnezeu nu-i va privi favorabil. Voia Sa este ca ei s a nainteze continuu s i s a primeasc a din ce n ce mai mult din lumina care str aluce ste asupra lor. Atitudinea prezent a a bisericii nu i este pl acut a lui Dumnezeu. S-a ajuns la o ncredere n sine care i determin a pe membri s a nu mai simt a nevoia de a avea mai mult adev ar s i o lumin a mai mare. Noi tr aim ntr-un timp cnd Satana lucreaz a din toate p ar tile s i totu si, ca popor, suntem ntr-o stare de adormire. Dumnezeu vrea s a se aud a o voce care s a trezeasc a poporul S au, chemndu-l la ac tiune.Testimonies for the Church 5:703-709. ***** Testul de vericare a unei lumini noi Fra tii no stri trebuie s a e dornici de a cerceta ecare punct pe controversat n mod deschis s i impar tial. Dac a un frate i nva ta [301] al tii o idee nou a, cei care sunt n pozi tii de r aspundere ar trebui s a cunoasc a acest fapt, iar dac a ideea reprezint a adev arul, ei ar trebui turi sunt prezentate s a e de partea lui. To ti ar trebui s as tim ce nv a ta

Pericolul de a respinge lumina

269

n biseric a, deoarece, dac a reprezint a adev arul, to ti avem nevoie de de Dumnezeu de a cunoa turile el. To ti avem obliga tia fa ta ste nv a ta pe care El ni le trimite. Dumnezeu ne-a dat ndrum ari cu ajutorul tur c arora putem s a veric am ecare nv a ta a: La lege s i la m arturie! C aci dac a nu vor vorbi a sa, nu vor mai r as ari zorile pentru poporul acesta (Isaia 8, 20). Dac a lumina prezentat a corespunde acestui test de vericare, nu trebuie s a o respingem pe motivul c a nu este n armonie cu ideile noastre. Nimeni nu a spus c a vreo cercetare omeneasc a este des avr sit a, dar eu s tiu un lucru: c a bisericile noastre mor datorit a lipsei de tur nv a ta a cu privire la subiectul neprih anirii prin credin ta n Hristos s i cu privire la multe alte adev aruri. Indiferent prin cine este trimis a lumina, noi trebuie s a ne deschidem inima s i s a o primim cu umilin ta lui Hristos. Dar mul ti nu procedeaz a a sa. Cnd le este prezentat a o idee controversat a, ei pun tur ntrebare dup a ntrebare, f ar a s a accepte o nv a ta a sus tinut a corect. Oh, a s dori s a ne comport am ca ni ste oameni care doresc lumina! Fie ca Dumnezeu s a ne dea Duhul S au Sfnt zi de zi s i s a ng aduie ca lumina chipului S au s a str aluceasc a peste noi, ca s a putem ni ste elevi n s coala lui Hristos. ***** tur Cnd este prezentat a o nv a ta a care nu corespunde cu gndirea noastr a, noi trebuie s a apel am la Cuvntul lui Dumnezeu, s a-L c aut am pe Domnul n rug aciune s i s a nu-i l as am vr ajma sului nici o posibilitate de a interveni, inspirnd suspiciune s i prejudec a ti. Nu ar trebui s a ng aduim niciodat a s a se manifeste acel spirit care i-a f acut pe preo ti s i pe conduc atori s a-L judece pe R ascump ar atorul lumii. Ei se plngeau c a Domnul tulbura poporul s i voiau ca El s a-l lase [302] n pace, deoarece spuneau c a El provocase confuzie s i dezbinare. Domnul ne trimite lumin a ca s a vad a ce fel de atitudine avem. Noi nu trebuie s a ne n sel am singuri. n anul 1844, cnd nu n telegeam lucrurile care erau aduse n aten tia noastr a, noi ngenuncheam s i i ceream lui Dumnezeu s a ne ajute s a adopt am o pozi tie bun a, iar dup a aceea eram n stare s a ajungem la o n telegere corect a. Nu se manifesta nici o dezbinare, nici o vr ajm as ie, nici o b anuial a rea, nici o judecare gre sit a a fra tilor.

270

Slujitorii Evangheliei

, ct de atent ar trebui Dac as tim ct de r au este spiritul de intoleran ta s a-l evit am! ***** s Trebuie s a m bine ntemeia ti n credin ta i n lumina adev arului care ne-a fost dat n perioada timpurie a experien tei noastre. La data aceea, ideile gre site ne asaltau una dup a alta. Pastorii s i cercet atorii turi noi. Atunci, noi studiam Bibliei veneau cu tot felul de nv a ta Scripturile cu mult a rug aciune, iar Duhul Sfnt ne descoperea adev arul. Uneori, nop ti ntregi erau dedicate cercet arii Scripturilor s i rug aciunii erbin ti pentru c al auzirea lui Dumnezeu. n acest scop, se adunau mai multe grupe de credincio si devota ti. Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea s i primeam puterea de a deni cu claritate adev arul s i gre seala. erau stabilite n felul acesta, Dup a ce punctele noastre de credin ta picioarele noastre se a sezau pe o temelie solid a. Noi acceptam adev arul punct cu punct, avnd dovada Duhului Sfnt. Eu eram r apit a n viziune, iar explica tiile mi erau date. Am v azut lucrurile cere sti s i sanctuarul s i ne-am a sezat n locul n care lumina a str alucit [303] asupra noastr a cu raze limpezi s i str alucitoare. Stiu c a subiectul sanctuarului se a a pe calea neprih anirii s i a adev arului, exact a sa cum l-am sus tinut de-a lungul attor ani. Vr ajma sul este cel care conduce min tile pe c ai l aturalnice. El simte pl acere cnd cei care cunosc adev arul sunt preocupa ti s a adune texte biblice n scopul sus tinerii unor teorii gre site, care nu au nici o temelie n adev ar. n felul acesta, textele biblice sunt aplicate gre sit. Ele nu ne-au fost date pentru a sus tine o eroare, ci pentru a nt ari adev arul. ***** Trebuie s a n telegem c as i al tii au acelea si drepturi ca noi. Cnd un frate prime ste o lumin a nou a cu privire la Sntele Scripturi, ar trebui s a- si explice pozi tia n mod deschis s i ecare pastor s a cerceteze Scripturile cu sinceritate, ca s a vad a dac a ideile prezentate pot sus tinute de Cuvntul inspirat. si robul Domnului nu trebuie s a se certe, ci s a e blnd cu to ti, n stare s a nve te pe to ti, plin

Pericolul de a respinge lumina

271

r de ng aduin ta abd atoare, s a ndrepte cu blnde te pe potrivnici, n n adejdea c a Dumnezeu le va da poc ain ta, ca s a ajung a la cuno stin ta adev arului (2 Timotei 2, 24.25). s Fiecare suet trebuie s a-L caute pe Dumnezeu cu umilin ta i , pentru ca El s c ain ta a-l poat a c al auzi s i binecuvnta. Nu trebuie s a l as am ca al tii s a cerceteze Scripturile n locul nostru. Unii dintre fra tii no stri de seam a au adoptat adesea o pozi tie gre sit a, iar dac a Dumnezeu ar trimite o solie s i ar a stepta ca ace sti fra ti mai n vrst a s a deschid a calea pentru promovarea ei, solia nu ar mai ajunge niciodat a la oameni. Dac a nu vor deveni p arta si ai naturii divine, ntr-o m asur a mai mare dect au fost oricnd nainte, ace sti fra ti vor [304] r amne pe pozi tia lor gre sit a. Orbirea multora dintre fra tii no stri, n ce prive ste lucrurile spirituale, face s a e triste te n ceruri. Pastorii no stri mai tineri, care ocup a pozi tii mai pu tin importante, trebuie s a fac a eforturi hot arte pentru a ajunge la lumin a, s apnd tot mai adnc n mina adev arului. Mustrarea Domnului va ndreptat a mpotriva acelora care bareaz a calea, a sa nct lumina s a nu ajung a la oameni. Trebuie s a e f acut a o mare lucrare, iar Dumnezeu vede c a fra tii no stri de seam a au nevoie de mai mult a lumin a, ca s a li se poat a al atura solilor pe care i trimite El spre a mplini planul S au. Domnul a chemat soli, i-a nzestrat cu Duhul S au s i a zis: Strig a n gura mare, nu te opri! - , s nal ta ti glasul ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! (Isaia 58, 1). Nimeni s a nu- si asume riscul de a se interpune ntre popor s i solia Cerului. Aceast a solie i va adresat a poporului S au s i, dac a nu va nici o voce omeneasc a pentru a o vesti, chiar pietrele o vor striga. Fac apel la ecare pastor s a-L caute pe Domnul, s a lase deoparte mndria s i lupta pentru suprema tie s i s a- si umileasc a inima naintea lui Dumnezeu. Bisericile r amn n starea de sl abiciune tocmai datorit a mpietririi inimii s i a necredin tei celor care ar trebuit s a aib a [305] . credin ta

turilor false Un avertisment mpotriva nv a ta


Pentru timpul acesta, avem nevoie n lucrarea lui Dumnezeu de oameni cu o gndire spiritual a, care sunt statornici n ce prive ste principiile s i care au o n telegere clar a a adev arului. Am fost instruit a turi noi sau interesante c a poporul nostru nu are nevoie de nv a ta s i nici de presupozi tii omene sti, ci de m arturia unor oameni care cunosc s i tr aiesc adev arul s i care n teleg s i respect a ns arcinarea dat a lui Timotei: Propov aduie ste Cuvntul, st aruie asupra lui la timp s i tura ne la timp, mustr a, ceart a, ndeamn a cu toat a blnde tea s i nv a ta (2 Timotei 4, 2). Fra tii mei, p as i ti ferm s i hot art, avnd picioarele nc al tate cu rvna Evangheliei p acii. Pute ti siguri c a religia curat as i nentinat a nu este o religie produc atoare de senza tii tari. Dumnezeu nu i-a ncredin tat nim anui sarcina de a ncuraja un apetit pentru doctrinele turilor s i teoriile speculative. P astra ti aceste lucruri n afara nv a ta voastre. Nu le ng adui ti s a- si fac a loc n experien ta voastr a. Nu l asa ti ca lucrarea vie tii voastre s a e p atat a de ele. n Epistola apostolului Pavel se a a o avertizare mpotriva n turilor false. Apostolul declar v a ta a c a inimile credincio silor trebuie s a e unite n dragoste, s i s a capete toate bog a tiile plin at a tii de pricepere, ca s a cunoasc a taina lui Dumnezeu Tat al, adic a pe Hristos, n care sunt ascunse toate comorile n telepciunii s i ale s tiin tei. Spun lucrul acesta, continu a el, pentru ca nimeni s a nu v a n sele prin vorbiri am agitoare. . . Astfel dar, dup a cum a ti primit pe [306] Hristos Isus, Domnul, a sa s as i umbla ti n El, ind nr ad acina ti s i , dup turile care v-au fost zidi ti n El, nt ari ti prin credin ta a nv a ta date, s i sporind n ea cu mul tumiri c atre Dumnezeu. Lua ti seama ca nimeni s a nu v a fure cu losoa s i cu o am agire de sart a, dup a datina turile ncep oamenilor, dup a nv a ta atoare ale lumii, s i nu dup a Hristos. C aci n El locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El, care este Capul oric arei domnii s i st apniri (Coloseni 2, 2-10). 272

Un avertisment mpotriva nv a ta turilor false

273

Sunt instruit a s a le spun celor care alc atuiesc poporul nostru: S a-L urm am pe Hristos! Nu uita ti c a El este modelul nostru n toate lucrurile. Noi putem respinge f ar a team a acele idei care nu fac parte tura Sa. Le adresez un apel pastorilor no din nv a ta stri s a se asigure c a picioarele lor sunt a sezate pe temelia adev arului ve snic. Fi ti cu b agare de seam a la modul n care v a l asa ti condu si de impulsul interior, pe care l numesc Duhul Sfnt. Unii sunt n pericolul de a proceda astfel. Cuvntul lui Dumnezeu ne ndeamn a s a m s an ato si , capabili s n credin ta a d am oricui socoteal a cu privire la motivul speran tei noastre. Abaterea aten tiei de la ndatoririle prezente Vr ajma sul caut a s a abat a aten tia fra tilor s i surorilor noastre de la lucrarea de a preg ati un popor care s a reziste n aceste zile din urm a. Teoriile lui sunt menite s a le ndep arteze gndurile de la pericolele s i ndatoririle prezente. Ei nu pre tuiesc lumina pe care Domnul Hristos a venit s a i-o dea lui Ioan pentru poporul S au. Ace sti oameni i pe al nva ta tii c a evenimentele care sunt chiar n fa ta noastr a nu sunt sucient de importante pentru a benecia de o aten tie special a. Ei anuleaz a efectul adev arului de origine cereasc as i lipsesc poporul lui Dumnezeu de experien ta trecutului, oferindu- le n schimb o s tiin ta fals a. A sa vorbe ste Domnul: Sta ti n drumuri, uita ti-v as i ntreba ti [307] care sunt c ar arile cele vechi, care este calea cea bun a: umbla ti pe ea, s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre! Dar ei r aspund: Nu vrem s a umbl am pe ele. Nimeni s a nu ncerce s a d arme temeliile credin tei noastre, care au fost puse nc a de la nceputul lucr arii, printr-un studiu atent al Cuvntului s i prin descoperire divin a. Noi am cl adit pe aceast a temelie mai bine de cincizeci de ani. Unii pot presupune c a au g asit o cale nou a, c a ei pot pune o temelie mai solid a dect cea care a fost pus a, dar aceasta este o mare am agire. C aci nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus a, s i care este Isus Hristos (1 Corinteni 3, 11). n trecut, mul ti s-au apucat s a ntemeieze o nou a , s credin ta a stabileasc a noi principii, dar ct timp a rezistat lucrarea lor? Ea a c azut curnd, deoarece nu a avut temelia pe Stnc a.

274

Slujitorii Evangheliei

Oare ucenicii nu au fost nevoi ti s a se confrunte cu spusele oamenilor? Nu au fost ei nevoi ti s a asculte teorii false? Prin urmare, dup a ce au f acut totul pentru a r amne statornici, au declarat: Nimeni nu poate pune o alt a temelie dect cea care a fost pus a. A sadar, trebuie s a ne p astr am ncrederea cu statornicie de la nceput s i pn a la sfr sit. Dumnezeu s i Domnul Hristos i-au trimis acestui popor cuvinte pline de putere, ajutndu-l s a ias a din lume, pas cu pas, pentru a ajunge la lumina limpede a adev arului prezent. Slujitorii lui Dumnezeu au proclamat solia, avnd buzele atinse de focul sfnt. Declara tiile divine au pus sigiliul de autenticitate asupra adev arului proclamat. nnoirea m arturiei directe Domnul cere o nnoire a m arturiei directe, prezentate n anii trecu ti. El cere o nnoire a vie tii spirituale. Energiile spirituale ale [308] poporului S au sunt de mult a vreme ntr-o stare de adormire, dar trebuie s a aib a loc o nviere din moartea aparent a. Noi trebuie s a facem un drum pentru venirea mp aratului, prin rug aciune s i prin m arturisirea p acatului. Cnd vom proceda astfel, puterea Duhului Sfnt va veni la noi. Avem nevoie de puterea Zilei Cincizecimii. Ea va veni, pentru c a Domnul a f ag aduit c a va trimite Duhul S au ca pe o putere atotbiruitoare. n fa ta noastr a se a a vremuri pline de pericole. To ti cei care cunosc adev arul trebuie s a se trezeasc as i s a se a seze, cu trupul, suetul s i inima, sub disciplina lui Dumnezeu. Vr ajma sul este pe urmele noastre. S a m ct se poate de vigilen ti, ca s a ne p azim de el. S a mbr ac am ntreaga armur a a lui Dumnezeu. S a respect am ndrum arile date prin Spiritul profe tiei. Noi trebuie s a iubim s i s a mplinim adev arul pentru timpul nostru. Acest lucru ne va salva de acceptarea unor am agiri puternice. Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvntul S au. El ne-a vorbit prin m arturiile adresate bisericii s i prin c ar tile care ne-au ajutat s a n telegem care este datoria noastr a prezent as i pozi tia pe care trebuie s a o ocup am acum. Avertiz arile care ne-au fost date, tur tur nv a ta a peste nv a ta a, trebuie s a e ascultate. Ce scuz a vom putea aduce, dac a le desconsider am?

Un avertisment mpotriva nv a ta turilor false

275

pe cei care lucreaz i ndemn cu insisten ta a pentru Dumnezeu s a nu accepte falsitatea n locul adev arului. S a nu lase ca ra tionamentul omenesc s a e a sezat acolo unde trebuie s a stea adev arul sn titor. Domnul Hristos a steapt a s a aprind a ac ara credin tei s i a iubirii n inima poporului S au. Nici o teorie gre sit a s a nu benecieze de aprobare din partea poporului care ar trebui s a stea cu fermitate pe temelia adev arului ve snic. Dumnezeu ne cheam a s a p astr am cu statornicie principiile fundamentale, care se ntemeiaz a pe o [309] autoritate indiscutabil a. Cuvntul lui Dumnezeu este paza noastr a Cuvntul nostru de ordine s a e: La lege s i la m arturie! C aci dac a nu vor vorbi a sa, nu vor mai r as ari zorile pentru poporul acesta (Isaia 8, 20). Noi avem o Biblie plin a de adev arul cel mai pre tios. Ea con tine alfa s i omega cunoa sterii. Sfnta Scriptur a, dat a prin inspira tia lui Dumnezeu, este de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a (2 Timotei 3, 16.17). Biblia trebuie s a e manualul vostru de studiu. turile ei. To ti oamenii pot n telege nv a ta Domnul Hristos i cere poporului S au s a cread as i s a pun a n practic a acest Cuvnt al S au. Cei care accept as i si nsu sesc Cuvntul, f acndu-l o parte a ec arei fapte, a ec arei tr as aturi a caracterului lor, vor deveni puternici prin puterea lui Dumnezeu. To ti vor vedea tura lor este de origine cereasc c a nv a ta a. Ei nu vor r at aci pe c ai l aturalnice. Mintea lor nu se va ndrepta spre o religie a sentimentalismului s i a exalt arii emo tionale. Ei vor sta naintea ngerilor s i naintea oamenilor ca unii care au un caracter cre stin consecvent s i puternic. turile lui Hristos, n candela de aur a adev arului, noi avem nv a ta care vor convinge s i vor converti suetele. Predica ti cu simplitatea lui Hristos adev arurile pe care El a venit s a le propov aduiasc a n aceast a lume, iar puterea soliei voastre se va face sim tit a de la sine. Nu sus tine ti teorii sau idei controversate, care nu- si au nici o temelie n Biblie. Noi avem de vestit adev aruri solemne s i grandioase. Este scris acesta este testul de vericare care trebuie s a e ntip arit n [310] mintea ec arui om.

276

Slujitorii Evangheliei

S a apel am la Cuvntul lui Dumnezeu pentru a c al auzi ti. S a c aut am un A sa a zis Domnul. Am auzit destul despre metodele omene sti. O minte instruit a doar n s tiin ta lumeasc a nu va reu si s a n teleag a lucrurile lui Dumnezeu, dar aceea si minte, dac a este convertit as i sn tit a, va vedea puterea divin a a Cuvntului. Numai mintea s i inima care au fost cur a tite prin sn tirea Duhului Sfnt pot discerne lucrurile cere sti. Fra tilor, n Numele Domnului, fac apel la voi s a ti con stien ti de de puterea Duhului datoria pe care o ave ti. Supune ti-v a inima fa ta turile Cuvntului. Sfnt s i ea va sensibilizat as i receptiv a la nv a ta Apoi, ve ti n stare s a discerne ti lucrurile adnci ale lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu s a lucreze prin Duhul S au n inima celor ce alc atuiesc poporul S au! Fie ca El s a-i sensibilizeze, ca s a n teleag a pericolul n care se a as i s a-i preg ateasc a pentru evenimentele care vor veni pe p amnt! ***** Noi nu trebuie s a credem nici m acar o clip a c a nu exist a o lumin a mai mare s i mai mult adev ar pe care s a le putem primi. Suntem n pericolul de a deveni neglijen ti, pierznd prin indiferen ta noastr a puterea sn titoare a adev arului s i lini stindu-ne singuri cu gndul: Nu duc lips a de nimic (Apocalipsa 3, 17). De si trebuie s a p astr am cu fermitate adev arurile pe care deja le-am primit, noi nu trebuie s a privim cu suspiciune nici o lumin a nou a pe care Dumnezeu ar putea [311] s a ne-o trimit a.

tura s nv a ta an atoas a
C aci va veni vremea, i scria apostolul Pavel lui Timotei, cnd tura s oamenii nu vor putea s a sufere nv a ta an atoas a, ci i vor gdila tori dup urechile s a aud a lucruri pl acute, s i si vor da nv a ta a poftele lor. si vor ntoarce urechea de la adev ar, s i se vor ndrepta spre istorisiri nchipuite. Dar tu i treaz n toate lucrurile, rabd a suferin tele, f a lucrul unui evanghelist, s i mpline ste- ti bine slujba (2 Timotei 4, 3-5). tura s nv a ta an atoas a este adev arul Bibliei, care promoveaz a . evlavia s i devo tiunea, nt arind poporul lui Dumnezeu n credin ta tura s nv a ta an atoas a nseamn a mult pentru cel care o prime ste s i, de torul s asemenea, nseamn a mult pentru nv a ta i slujitorul neprih anirii, deoarece, ori de cte ori este predicat a Evanghelia, ecare lucr ator, indiferent de domeniul lui de slujire, poate s a e credincios sau de responsabilitatea lui ca sol al Domnului. necredincios fa ta Apostolul Pavel scria din nou: Adev arat este cuvntul acesta: dac a am murit mpreun a cu El, vom s i tr ai mpreun a cu El. Dac a r abd am, vom s i mp ar a ti mpreun a cu El. Dac a ne lep ad am de El, s i El Se va lep ada de noi. Dac a suntem necredincio si, totu si El r amne credincios, c aci nu Se poate t ag adui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri, s i roag a-i erbinte naintea lui Dumnezeu, s a se fereasc a de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos dect la pieirea celor ce le ascult a (2 Timotei 2, 11-14). n zilele lui Pavel, unii care ascultau adev arul puneau ntreb ari vital lipsite de orice importan ta a, prezentnd ideile s i opiniile oame torului de la marile adev nilor s i c autnd s a abat a aten tia nv a ta aruri ale Evangheliei spre discu tii cu privire la teorii neesen tiale s i spre [312] claricarea unor dispute neimportante. Apostolul Pavel s tia c a acela care lucreaz a pentru Dumnezeu trebuie s a e sucient de n telept ca s a n teleag a planul vr ajma sului s i s a refuze a se l asa ab atut pe o cale gre sit a. Responsabilitatea lucr arii lui Pavel era convertirea suetelor, iar el trebuia s a proclame Cuvntul lui Dumnezeu s i s a evite controversa. 277

278

Slujitorii Evangheliei

Caut a s a te nf a ti sezi naintea lui Dumnezeu ca un om ncercat, ca un lucr ator care n-are de ce s a-i e ru sine, s i care mparte drept Cuvntul adev arului. Fere ste-te de vorb ariile goale s i lume sti, c aci cei ce le tin vor nainta tot mai mult n necinstirea lui Dumnezeu (2 Timotei 2, 15.16). Slujitorii Domnului Hristos din zilele noastre se a a n acela si pericol. Satana se str aduie ste continuu s a le abat a gndurile n direc tii gre site, pentru ca adev arul s a- si piard a puterea asupra inimii. Dac a nu tr aiesc adev arul s i nu sunt sn ti ti prin el, pastorii s i credincio sii vor ng adui ca specula tiile cu privire la subiecte lipsite de vital orice importan ta a s a le ocupe mintea. Acest fapt va conduce la conicte s i critici r aut acioase, deoarece se vor ivi nenum arate puncte de controvers a. De si mul ti oameni capabili s i-au dedicat via ta n scopul studiului s i al rug aciunii, cercetnd Sntele Scripturi, exist a multe p ar ti din Biblie care nu au fost pe deplin examinate. Unele pasaje ale Scripturii nu vor n telese niciodat a pe deplin, pn a n via ta ve snic a, atunci cnd Domnul Hristos le va explica. Sunt taine care urmeaz aa descoperite, declara tii pe care mintea omului nu le poate pune n armonie. Iar vr ajma sul va c auta s a strneasc a divergen te cu privire la aceste idei, care ar mai bine s a nu e discutate. Un lucr ator consacrat s i spiritual va evita s a aduc a n aten tie deosebirile teoretice minore s i si va dedica energiile n vederea [313] proclam arii marilor adev aruri cruciale, care trebuie s a e vestite lumii. El i va ndruma pe oameni spre lucrarea de r ascump arare, spre poruncile lui Dumnezeu s i spre apropiata revenire a Domnului Hristos s i va constata c a aceste subiecte constituie un material de studiu sucient de vast. n trecut, mi s-a cerut s a-mi exprim p arerea asupra multor teorii neesen tiale s i fanteziste. Unii au sus tinut teoria c a to ti credincio sii ar trebui s a se roage cu ochii deschi si. Al tii spuneau c a, a sa cum celor care ndeplineau slujbele snte din vechime li se cerea s a se descal te s i s a- si spele picioarele, tot a sa cre stinii de acum ar trebui s a se descal te cnd intr a n casa de nchinare. De asemenea, al tii f aceau referire la porunca a s asea s i declarau c a nici chiar insectele care i deranjeaz a pe oameni nu ar trebui s a e ucise. Iar unii au promovat teoria c a mntui tii nu vor avea p ar c arunt ca s i cnd acest aspect . ar avut vreo importan ta

nv a ta tura s an atoas a

279

Sunt nv a tat a s a spun c a aceste teorii sunt produsul unor min ti care nu cunosc principiile fundamentale ale Evangheliei. Prin astfel de teorii, vr ajma sul se str aduie ste s a pun a n umbr a marile adev aruri pentru acest timp. Cei care omit n predicile lor marile adev aruri ale Cuvntului lui Dumnezeu pentru a vorbi despre subiecte minore nu predic a Evanghelia, ci se ocup a de ra tionamente inutile. Pastorii no stri s a nus i petreac a timpul cu discutarea unor asemenea subiecte. Cei care se ntreab a ce anume ar trebui s a-i nve te pe al tii s i care sunt subiectele tor s asupra c arora s a insiste s a citeasc a predicile Marelui nv a ta i s a urmeze aceea si orientare. Subiectele pe care Domnul Isus le-a considerat ca ind esen tiale sunt subiectele pe care trebuie s a le ntip arim n inima oamenilor din zilele noastre. Noi trebuie s a-i ncuraj am pe ascult atorii no stri s a insiste asupra acelor subiecte care [314] au implica tii ve snice. Odat a, cnd un frate a venit la mine cu solia c a p amntul este plat, eu am fost nv a tat a s a-i prezint ns arcinarea pe care Domnul Hristos le-a dat-o ucenicilor S ai: Duce ti-v as i face ti ucenici din toate neamurile... s i iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Matei 28, 19). Cu privire la subiecte de felul teoriei c a p amntul este plat, Dumnezeu i spune ec arui om: Ce- ti pas a tie? Urmeaz a-M a. Eu ti-am dat o misiune. Ocup a-te de marile adev aruri pentru acest timp, nu de subiecte care nu au nici o leg atur a cu lucrarea noastr a. Cei care lucreaz a pentru Dumnezeu nu trebuie s a- si iroseasc a timpul cu specula tii referitoare la condi tiile care vor exista pe Noul P amnt. A ne ng adui s a facem presupuneri s i s a alc atuim teorii cu privire la subiecte pe care Domnul nu le-a descoperit este o ncumetare. El a preg atit tot ce este necesar pentru fericirea noastr a n via ta viitoare, iar noi nu trebuie s a facem specula tii cu privire la planurile Sale pentru noi. De asemenea, s a nu evalu am condi tiile din via ta viitoare prin intermediul celor din via ta aceasta. Fra tilor mei pastori a s dori s a le spun: Predica ti Cuvntul. Nu pune ti la temelia zidirii voastre lemn, fn s i trestie b anuieli s i presupuneri proprii, care nu aduc nim anui nici un bine. n Cuvntul vital lui Dumnezeu sunt descoperite subiecte de o importan ta a, iar aceste subiecte sunt vrednice de cugetarea noastr a cea mai adnc a.

280

Slujitorii Evangheliei

Dar noi nu trebuie s a cercet am subiecte despre care Dumnezeu nu a spus nimic. Cnd ni se cer r aspunsuri asupra c arora nu suntem siguri, s a ntreb am: Ce zice Sfnta Scriptur a? Iar dac a Scriptura tace cu privire la subiectul n cauz a, s a nu-l discut am. Cei care doresc ceva [315] nou, s a caute nnoirea vie tii care rezult a din na sterea din nou. S a- si de adev cur a teasc a suetul prin supunerea fa ta ar s i s a ac tioneze n turile pe care Domnul Hristos li le-a dat. Singura armonie cu nv a ta ntrebare care se va pune la judecat a va : Au ascultat ei poruncile Mele? Divergen tele nensemnate s i controversa cu privire la nu subiecte care nu au nici o importan ta si g asesc locul n marele pe al plan al lui Dumnezeu. Cei care i nva ta tii adev arul trebuie s a e ni ste oameni cu mintea s an atoas a, care nu-i vor conduce pe ascult atorii lor n locuri spinoase, pentru a-i l asa acolo. Sacriciul Domnului Hristos ca jertf a de isp as ire pentru p acat constituie marele adev ar n jurul c aruia se adun a toate celelalte. Pentru a corect n teles s i apreciat, ecare adev ar din Cuvntul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, trebuie s a e studiat n lumina care vine de la crucea Golgotei. V a prezint m are tul monument al milei s i al regener arii, al mntuirii s i al r ascump ar arii Fiul lui Dumnezeu n al tat pe cruce. Aceasta trebuie s a e temelia oric arei predici prezentate de pastorii no stri. ***** Pentru acest timp, este nevoie de lucr atori capabili s a n teleag a nevoile oamenilor s i s a le mplineasc a. Slujitorul credincios al lui Hristos vegheaz a la ecare avanpost pentru a- si ncuraja semenii, colabornd cu Duhul lui Dumnezeu care a lucrat cu putere n via ta lui, pentru ca ecare om s a poat a des avr sit n Hristos. Un lucr ator care merge pe urmele marelui s au Exemplu este recunoscut ca pastor [316] s i n ceruri.Testimonies for the Church 4:416.

Fanatismul
Pe m asur a ce se apropie sfr situl, vr ajma sul va lucra cu toat a puterea lui pentru a aduce fanatismul n mijlocul nostru. El s-ar bucura, dac a i-ar vedea pe adventi stii de ziua a s aptea ajungnd la un asemenea extremism, nct lumea s a-i clasice ca ind o grupare de fanatici. Sunt ndemnat a s a-i avertizez pe pastorii s i pe membrii no stri mpotriva acestui pericol. Lucrarea noastr a este aceea de a-i nv a ta pe oameni s a zideasc a pe temelia adev arat as i s a- si pun a picioarele pe un simplu A sa vorbe ste Domnul. n anul 1844, noi a trebuit s a ne confrunt am cu fanatismul la ecare pas, dar ntotdeauna Domnul mi-a zis: Un mare val de agita tie este o pagub a pentru lucrare. P astra ti-v a pa sii pe urmele lui Hristos. Sub inuen ta unei mari exalt ari, se ndepline ste o lucrare ciudat a. turi ciudate s Unii vor folosi aceste ocazii pentru a aduce nv a ta i turii fanteziste. Astfel, u sa este nchis a pentru propov aduirea nv a ta s an atoase. Cei care fac lucrarea Domnului n ora se trebuie s a nchid as i s a ncuie por tile n fa ta agita tiei s i a fanatismului. Pastorii nu trebuie s a anun te adun arile publice ntr-o formulare care s a creeze alarm a. Cnd va gata s a condamne ntr-o m asur a mai mare ora sele nelegiuite, Domnul i va face cunoscut acest fapt poporului S au. Dar acest lucru va avea loc dup a ce ora sele vor avut deja ocazia de a auzi s i de a primi cuvntul care duce la via ta ve snic a. Acum, lucrarea noastr a este s a lumin am min tile cu privire la adev arurile Sntelor Scripturi. U sile sunt deschise pentru intrarea adev arului, iar noi trebuie s a ne folosim de ecare ocazie de a ajunge la inima oamenilor. S a le explic am adev arul a sa cum a f acut-o Domnul Hristos, n multe feluri, prin ilustra tii s i prin parabole, dar [317] s a descuraj am orice manifestare de natur a fanatic a. Oamenii trebuie s a e nv a ta ti s a cerceteze Cuvntul lui Dumnezeu pentru ei n si si. Pastorii s i profesorii s a-i ndrume spre fort are tele . Cei puternice n care cei neprih ani ti pot intra s i pot n siguran ta care se ocup a de adev arurile m are te s i nnobilatoare ale Cuvntului 281

282

Slujitorii Evangheliei

trebuie s a manifeste f ar a ncetare un spirit adnc, serios s i zelos, dar calm s i plin de o semnica tie temeinic a, a sa nct gurile adversarilor s a poat a nchise. Cei care sunt ni ste cercet atori aten ti ai Cuvntului, urmnd exemplul umilin tei lui Hristos, nu vor ajunge la extreme. Mntuitorul nu a fost niciodat a un extremist. El nu s i-a pierdut niciodat a st apnirea de sine, nu a nc alcat niciodat a legile bunului-sim t. Isus s tia cnd s a vorbeasc as i cnd s a tac a. El era ntotdeauna st apn pe Sine nsu si. Domnul nu a gre sit niciodat a n felul S au de a-i judeca pe oameni sau adev arul. El nu a fost n selat de aparen te. El nu a pus niciodat a o ntrebare care nu era ntru totul potrivit as i toate r aspunsurile Sale au fost direct la subiect. El a adus la t acere vocea preo tilor care l , atingnd inima, f criticau, p atrunznd dincolo de suprafa ta acnd lumina s a str aluceasc a n mintea lor s i sensibilizndu-le con stiin ta. Cei care urmeaz a exemplul Domnului Hristos nu vor ni ste extremi sti. Ei vor cultiva calmul s i st apnirea de sine. Pacea care s-a [318] v azut n via ta lui Hristos se va vedea s i n via ta lor.

ncrederea n sine
insucient Tinerii care au numai c tiva ani de experien ta a n lucrarea de vestire a adev arului prezent. . . ar trebui s a manifeste o anumit a delicate te atunci cnd adopt a pozi tii contrare judec a tii a fost ntre s i opiniilor acelora a c aror via ta tesut a cu lucrarea lui Dumnezeu s i care au avut un rol activ n aceast a lucrare timp de mul ti ani. Dumnezeu nu alege oameni cu o judecat a imatur as i cu o mare ncredere n sine pentru a conduce lucrarea Sa sfnt as i important a. Cei care nu au trecut prin suferin te, prin ncerc ari s i mpotriviri s i care nu au ndurat lipsuri pentru a aduce lucrarea n starea prezent a de prosperitate ar trebui s a cultive modestia s i umilin ta. Ei ar trebui , ca s s a e aten ti la felul n care se nal ta a nu e dobor ti. Ace sti lucr atori vor r aspunz atori pentru lumina clar a a adev arului care str aluce ste asupra lor. Am v azut c a lui Dumnezeu nu-I face pl acere nclina tia unora de a murmura mpotriva celor care au dus pentru ei b at aliile cele mai grele s i au suferit a sa de mult la nceputul vestirii soliei, cnd lucrarea , care mergea greu. Dumnezeu i respect a pe lucr atorii cu experien ta au trudit sub poveri grele s i ap as atoare, cnd nu erau dect pu tini care s a-i ajute, s i El este nemul tumit de cei care sunt gata s a le g aseasc a gre seli s i s a le fac a repro suri slujitorilor lui Dumnezeu care au albit muncind pentru consolidarea lucr arii de vestire a adev arului prezent. Tinerilor, repro surile s i murmur arile voastre vor sta n mod [319] sigur mpotriva voastr a n marea zi a judec a tii lui Dumnezeu. Umilin ta pastorilor tineri Atta vreme ct Dumnezeu nu v-a ncredin tat responsabilit a ti serioase, r amne ti acolo unde v a este locul s i nu v a baza ti pe judecata voastr a independent a, asumndu-v a responsabilit a ti pentru care nu sunte ti preg ati ti. Voi trebuie s a cultiva ti un spirit de veghere s i de s umilin ta i s a ti silitori n ce prive ste rug aciunea. Cu ct tr ai ti mai aproape de Dumnezeu, cu att mai clar ve ti discerne propria 283

284

Slujitorii Evangheliei

. O n sl abiciune s i pericolele care v a amenin ta telegere practic aa Legii lui Dumnezeu s i o apreciere corect a a isp as irii Domnului Hristos v a vor ajuta s a v a cunoa ste ti pe voi n siv as i v a vor ar ata n ce privin te nu reu si ti s a v a des avr si ti caracterul cre stin. . . Voi trece ti cu vederea ntr-o anumit a m asur a necesitatea de a divin nso ti ti continuu de o inuen ta a. Acest fapt este absolut necesar n ndeplinirea lucr arii lui Dumnezeu. Dac a l neglija ti s i continua ti s a dezvolta ti ncrederea s i mul tumirea de sine, ve ti l asa ti s a face ti gre seli foarte mari. Trebuie s a cultiva ti f ar a ncetare . Cel care o atitudine smerit as i un spirit de dependen ta si n telege propria sl abiciune va privi mai presus de sine nsu si s i va sim ti nevoia de a primi continuu puterea cereasc a. Harul lui Dumnezeu permanent l va conduce la cultivarea unui spirit de recuno stin ta a. Cel care si cunoa ste bine propria sl abiciune va s ti c a numai harul inegalabil al lui Dumnezeu este biruitor asupra r azvr atirii inimii. Voi trebuie s a v a cunoa ste ti bine att sl abiciunile, ct s i punctele tari ale caracterului vostru, a sa nct s a ti mereu precau ti, ca s a nu v a asuma ti s i s a nu v a angaja ti n ndeplinirea unor responsabilit a ti pentru care Dumnezeu nu v-a rnduit niciodat a. Nu trebuie s a v a compara ti faptele sau s a v a evalua ti via ta prin intermediul nici unui [320] standard omenesc, ci dup a regula datoriei descoperite n Biblie. . . Voi sunte ti prea dependen ti de mprejur ari. Dac a sluji ti ntr-o biseric a local a numeroas a, sunte ti n culmea fericirii s i dori ti s a le vorbi ti oamenilor. Dar, uneori, num arul membrilor vo stri scade, iar entuziasmul vostru se stinge s i nu mai ave ti curaj s a lucra ti. n mod sigur, ceva lipse ste. Dependen ta voastr a de Dumnezeu nu este sucient de statornic a. . . Domnul Hristos i c auta pe oameni oriunde i putea g asi: pe str azi, n case, n sinagogi, pe malul m arii. El lucra de diminea ta pn a seara, predicnd pentru mul time, vindecndu-i pe bolnavii care erau adu si la El s i, adesea, dup a ce i l asa pe oameni s a se ntoarc a la casele lor s i s a se odihneasc a, El petrecea ntreaga noapte n rug aciune, dup a care, diminea ta, Se ntorcea s i si relua activitatea. . . Voi trebuie s a ave ti o comuniune sueteasc a strns a cu Dumne vie. Fiecare zeu, prin rug aciune st aruitoare, nso tit a de o credin ta l nal pe cel care se roag rug aciune rostit a cu credin ta ta a deasupra ndoielilor s i pasiunilor omene sti. Rug aciunea ne d a putere s a ducem

ncrederea n sine

285

mai departe lupta cu puterile ntunericului, s a suport am ncerc arile cu r abdare s i s a ndur am greut a tile ca ni ste buni solda ti ai lui Hristos. Dac a, nainte de a crede, v a gndi ti la ndoielile s i la temerile voastre sau ncerca ti s a g asi ti un r aspuns la orice neclaritate, dicult a tile voastre vor cre ste s i se vor adnci. Dac a veni ti la Dumnezeu, sim tindu-v a neajutora ti s i dependen ti de El, a sa cum sunte ti de fapt, nevoile voastre cu umilin s s i dac a i aduce ti la cuno stin ta ta i ncredere, Acela a c arui cunoa stere este nem arginit as i care conduce totul prin voin ta s i prin cuvntul S au poate s i dore ste s a asculte strig atul vostru s i va face ca lumina s a str aluceasc a n inima voastr as i pretutindeni n jurul vostru, pentru c a, prin rug aciune sincer a, suetul vostru este adus n leg atur a cu gndirea Celui Innit. Poate c a, n [321] momentul n care fa ta R ascump ar atorului vostru este aplecat a spre voi cu mil as i dragoste, voi nu vede ti nici o dovad a evident a, dar este chiar a sa. Poate c a nu sim ti ti atingerea Sa vizibil a, dar mna Sa este ntins a asupra voastr a cu iubire s i cu o duio sie plin a de mil a. . . Trebuie s a veghea ti f ar a ncetare, ca nu cumva Satana s a v a am ageasc a prin mijloacele lui subtile, s a v a corup a gndirea s i s a v a duc a n confuzie s i ntuneric dens. Vegherea voastr a s a e caracterizat a de Dumnezeu. Ea nu trebuie s de un spirit de umil a dependen ta a e nso tit a de o atitudine mndr as i ncrez atoare n sine, ci de un adnc mnt al sl sim ta abiciunii personale s i de o ncredere copil areasc a n f ag aduin tele lui Dumnezeu. sueteasc Zile de conict s i suferin ta a Acum este o sarcin a u soar as i pl acut a s a predici adev arul soliei ngerului al treilea, n compara tie cu situa tia existent a atunci cnd a nceput vestirea acestei solii s i cnd num arul nostru era mic s i eram privi ti ca ni ste fanatici. Cei care au purtat responsabilitatea lucr arii la nceput s i n perioada progresului timpuriu al soliei s tiu ce zile de conict, de necaz s i de suferin te suete sti au fost. Zi s i noapte sim teau povara r aspunderii. Ei nu se gndeau la odihn a sau la s confort, nici chiar atunci cnd erau ap asa ti de suferin ta i de boal a. Scurtimea timpului cerea activitate, iar lucr atorii erau pu tini. Adesea, cnd ajungeau n strmtor ari, petreceau ntreaga noapte n rug aciune st aruitoare, n agonie, cernd cu lacrimi ca Dumnezeu s a-i ajute s i s a ng aduie ca lumina s a str aluceasc a asupra Cuvntului

286

Slujitorii Evangheliei

era n suetul [322] S au. Ce bucurie s i ce fericire plin a de recuno stin ta cercet atorilor srguincio si s i ner abd atori, cnd lumina venea s i norii de Dumnezeu era la fel erau alunga ti! Recuno stin ta noastr a fa ta de deplin a pe ct fusese de st aruitor s i arz ator strig atul nostru dup a lumin a. n unele nop ti, nu puteam s a dormim, deoarece inima noastr a fa de Dumnezeu. era inundat a de iubire s i de recuno stin ta ta Oamenii care merg acum s a predice adev arul au toate lucrurile deja preg atite s i aate la dispozi tia lor. Ei nu pot avea experien ta lipsurilor s i nevoilor ndurate de lucr atorii care au vestit adev arul naintea lor. Adev arul a fost descoperit, verig a cu verig a, pn a cnd turi coerente s a ajuns s a formeze un lan t de nv a ta i clare. Pentru a prezenta adev arul cu o asemenea claritate s i armonie, a fost necesar a o cercetare atent a. Opozi tia cea mai nver sunat as i mai hot art a i-a determinat pe slujitorii lui Dumnezeu s a apeleze la Domnul s i s a studieze Biblia. Lumina care a venit de la Dumnezeu a fost pentru ei cu adev arat pre tioas a. . . n ziua biruin tei nale, Dumnezeu nu va avea nevoie de oameni pe care nu-i po ti g asi niciunde n vreme de primejdie, cnd, pentru a lansa un atac asupra vr ajma sului, sunt necesare puterea, curajul s i inuen ta tuturor. Cei care rezist a asemenea unor solda ti credincio si, luptnd contra gre selilor, ap arnd binele s i r azboindu-se mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac s i mpotriva duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti, vor primi recomandarea Domnului: Bine, rob bun s i credincios. . . intr a n bucuria st apnului t au! (Matei 25, 23).Testimonies for the Church 3:320-327. ***** Cel care pierde din vedere faptul c a depinde ntru totul de Dumnezeu va c adea sigur. Noi lupt am cu un vr ajma s mai puternic. Satana [323] s i o stirile lui ne urm aresc f ar a ncetare, ca s a ne asalteze cu ispitele, iar prin puterea s i n telepciunea noastr a ne este imposibil s a-i rezist am. Prin urmare, ori de cte ori ng aduim ca inima noastr a s a e atras a departe de Dumnezeu, ori de cte ori ne permitem s a cultiv am de sine, vom birui un spirit de n al tare s i dependen ta ti n mod sigur. *****

ncrederea n sine

287

Lumea nu va cunoa ste niciodat a leg atura tainic a a suetului cu Dumnezeu, nici am ar aciunea interioar a a spiritului, aversiunea fa ta de eu s i eforturile continue de st apnire de sine, dar mul ti vor n stare s a aprecieze rezultatele acestor eforturi. ***** Cei care au experien ta cea mai adnc a n domeniul lucrurilor spirituale sunt cel mai departe de mndrie s i de n al tarea de sine. Cnd oamenii au concep tii foarte nalte cu privire la slava s i des avr sirea lui Hristos, eul lor este umilit s i consider a c a locul cel mai de jos n slujba Sa este prea onorabil pentru ei. ***** Domnul dore ste s a urc am pe munte s i s a m n prezen ta Sa nemijlocit a. Ne apropiem de o stare de criz a, n care va necesar a consacrarea deplin a a ec arui om ce poart a Numele lui Hristos, mai mult dect n orice timp de la nceputul lumii pn a acum. Fie ca Dumnezeu s a-i fac a pe slujitorii S ai n telep ti prin iluminarea divin a, pentru ca amprenta rii omene sti s a nu poat a v azut a n nici una dintre ac tiunile mari s i importante pe care le vom avea [324] de ndeplinit.

Cuvinte de avertizare
Domnul Hristos le-a spus ucenicilor S ai: Iat a, Eu v a trimit ca pe ni ste oi n mijlocul lupilor. Fi ti dar n telep ti ca s erpii s i f ar a r autate ca porumbeii (Matei 10, 16). Chiar la ncheierea timpului, atacurile lui Satana mpotriva sus tin atorilor adev arului vor mai nver sunate s i mai hot arte ca oricnd. A sa cum, n zilele Domnului Hristos, preo tii s i conduc atorii au instigat poporul mpotriva Sa, tot astfel, n zilele noastre, conduc atorii religio si vor strni prejudec a ti s i ur a mpotriva adev arului pentru s acest timp. Oamenii vor ndemna ti la acte de violen ta i la o mpotrivire la care nu s-ar gndit niciodat a, dac a a sa-zi sii cre stini nu le-ar inspirat vr ajm as ia mpotriva adev arului. Cum s a ntmpin am atacurile nver sunate Ce fel de comportament trebuie s a aib a sus tin atorii adev arului? Ei au Cuvntul ve snic s i neschimb ator al lui Dumnezeu s i ar trebui s a demonstreze faptul c a de tin adev arul a sa cum este el n Isus. Cuvintele lor s a nu e aspre sau t aioase. Cnd prezint a adev arul, ei trebuie s a manifeste iubirea, blnde tea s i amabilitatea lui Hristos. Cuvntul lui Dumnezeu este ca o sabie ascu tit a, cu dou a t ai suri, s i va str apunge inima, de aceea, s a l as am ca adev arul s a e cel care taie. Cei care s tiu c a au adev arul s a nu foloseasc a nici o expresie aspr as i t aioas a, ca s a nu-i dea lui Satana nici o posibilitate de a interpreta gre sit atitudinea lor. Ca popor, noi trebuie s a ne comport am a sa cum S-a comportat Mntuitorul lumii. Cnd a fost n conict cu Satana cu privire la tru[325] pul lui Moise, Domnul Hristos n-a ndr aznit s a rosteasc a mpotriva lui o judecat a de ocar a, ci doar a zis: Domnul s a te mustre! (Iuda 9). Isus a fost provocat s i ar avut toate motivele s a-l judece pe Satana, dar nu a f acut a sa, iar Satana a fost dezam agit, deoarece nu I-a putut strni un spirit de r azbunare. Satana era gata s a r ast alm aceasc a orice fapt a a Domnului Isus, dar Mntuitorul nu i-a dat nici o ocazie 288

Cuvinte de avertizare

289

s i nu a f acut nici m acar un gest pe care Satana s a-l poat a folosi ca pe o scuz a. Isus nu S-a ab atut de la calea dreapt a a adev arului S au pentru a urma c aile r at acitoare, ntortocheate s i pline de ocoli suri ale lui Satana. n cartea profetului Zaharia citim c a, atunci cnd Satana s i to ti ngerii lui au nceput s a se opun a rug aciunilor marelui preot Iosua s i Domnului Hristos, care era pe punctul de a- si exprima n mod hot art de Iosua, Domnul i-a spus lui Satana: Domnul s favoarea fa ta a te mustre, Satano! Domnul s a te mustre, El, care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc? (Zaharia 3, 2). Comportamentul Domnului, chiar s i atunci cnd Se confrunta cu vr ajma sul suetelor, trebuie s a e un exemplu pentru noi n toate conversa tiile pe care le avem cu al tii. S a nu exprim am niciodat a acuza tii s i repro suri mpotriva nim anui s i cu att mai mult s a nu de cei care ar putea la fel de m niciodat a aspri s i t aio si fa ta ner abd atori ca noi s a cunoasc a adev arata cale. de semeni ng aduin ta fa ta tur Cei care au fost educa ti n cunoa sterea adev arului prin nv a ta a de semenii s i prin exemplu ar trebui s a e deosebit de ng aduitori fa ta lor, care nu au avut nici o posibilitate de a cunoa ste Sntele Scripturi, cu excep tia interpret arilor spuse de pastori sau de membrii bisericii, acceptnd tradi tiile s i pove stile populare ca ind adev arul biblic. Ei sunt surprin si cnd aud prezentarea adev arului. tura este pentru ei o descoperire nou nv a ta as i nu pot suporta s a li se prezinte de la nceput tot adev arul, datorit a caracterului lui [326] impresionant. Pentru ace sti oameni, totul este nou s i ciudat s i total turile pe care le-au auzit de la pastorii lor, iar ei diferit de nv a ta sunt nclina ti s a cread a ce le-au spus pastorii lor c a adventi stii de ziua a s aptea sunt ni ste necredincio si, care nu cred n Biblie. tur Adev arul trebuie s a e prezentat a sa cum este el n Isus, nv a ta a tur peste nv a ta a, pu tin aici, pu tin acolo. Sa nu ridicam obstacole pe cale Cei care scriu articole n publica tiile noastre s a nu fac a aluzii s i vor face r atacuri, care cu siguran ta au s i vor ridica obstacole pe calea

290

Slujitorii Evangheliei

noastr a, mpiedicndu-ne s a ndeplinim lucrarea pe care o avem de f acut spre a ne adresa tuturor categoriilor de cititori, inclusiv catolicilor. Lucrarea noastr a este aceea de a prezenta adev arul cu iubire, s i nu de a amesteca adev arul cu elementele nesn tite ale inimii re sti, adresnd cuvinte al c aror sens denot a acela si spirit pe care l manifest a vr ajma sii no stri. Cnd puterea se va aa n mna celor pe care i-am ofensat, toate atacurile t aioase se vor ntoarce asupra noastr a ntr-o m asur a dubl as i ne vor aduce prejudicii. Din nou s i din nou mi-a fost prezentat a solia c a, dac a nu este absolut esen tial pentru ap ararea adev arului, nu trebuie s a rostim nici m acar un singur cuvnt, s a nu public am nici o propozi tie, ndeosebi sub semn atura unor personalit a ti, care s a-i instige pe vr ajma si mpotriva noastr a sau s a strneasc a pasiunile lor pn a la extrem. Lucrarea noastr a se va ncheia n curnd s i asupra noastr a va veni un timp de necaz cum n-a mai fost niciodat as i despre care nu avem nici cea mai mic a idee. Domnul dore ste ca lucr atorii Lui s a-L reprezinte, pentru c a El este Marele Misionar. Manifestarea asprimii face ntotdeauna r au. [327] nsu sirile esen tiale pentru via ta de cre stin trebuie s a e nv a tate n ecare zi n s coala lui Hristos. Acela care este neglijent s i nen telept cnd vorbe ste sau scrie articole pentru publica tiile care urmeaz aa larg r aspndite n lume, lansnd expresii care nu mai pot retrase niciodat a, se descalic a singur pentru primirea unor r aspunderi n lucrarea sfnt a, pe care trebuie s a o ndeplineasc a urma sii lui Hristos n acest timp. Cei care adreseaz a frecvent atacuri aspre s i si formeaz a obiceiuri gre site, care se nt aresc prin repetare, vor regreta acest fapt. Trebuie s a ne examin am cu aten tie metodele s i atitudinea, pentru a vedea n ce fel ndeplinim lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, deoarece implic a destinul ve snic al omului. Noi avem cea mai nalt a responsabilitate. Satana este preg atit s i inspir a ntreaga confedera tie a ngerilor s ai cu un zel arz ator, f acndu-i s a se asocieze cu oamenii r ai pentru a aduce suferin te iminente s i dureroase asupra celor ce sunt loiali fa ta de adev ar. Fiecare cuvnt nen telept rostit de fra tii no stri va folosit de prin tul ntunericului. Cum ndr aznesc ni ste in te omene sti, cu o limitat inteligen ta a, s a adreseze cuvinte nechibzuite s i riscante, care vor instiga puterile r aului mpotriva sn tilor lui Dumnezeu, n timp

Cuvinte de avertizare

291

ce arhanghelul Mihail nu S-a ncumetat s a-i aduc a lui Satana nici o acuza tie, ci a spus: Domnul s a te mustre? Nu vom putea s a evit am dicult a tile s i suferin ta. Domnul Isus a zis: Fiindc a nu se poate s a nu vin a prilejuri de p ac atuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de p ac atuire! (Matei 18, 7). Pentru c a atacurile vor veni, noi trebuie s a m aten ti, ca s a nu strnim, prin cuvinte nen telepte s i prin manifestarea unui spirit lipsit , nclina de bun avoin ta tiile re sti ale celor care nu iubesc adev arul. [328] Adev arul pre tios trebuie s a e prezentat cu puterea pe care o de tine n el nsu si. Ideile false s i n sel atoare, care sunt foarte r aspndite s i captiveaz a lumea, trebuie s a e demascate. Se fac toate eforturile posibile pentru a subjuga suetele prin ra tionamente subtile, ca s a e ab atute de la adev ar s i ndrumate spre pove sti populare, a sa nct s a e preg atite pentru a se l asa n selate de am agiri puternice. Totu si, atunci cnd aceste suete n selate ntorc spatele adev arului s i accept a o minciun a, nu le adresa ti nici un cuvnt de critic a. ncerca ti s a le ar ata ti pericolul n care se a as i s a le descoperi ti ct de mult este ntristat Isus Hristos de calea pe care o urmeaz a, dar face ti acest lucru cu o duio sie plin a de mil a. Printr-o manier a corect a de a lucra, unii care sunt prin si n capcanele lui Satana pot salva ti de sub inuen ta lui. Nu-i acuza ti s i nu-i condamna ti. Faptul c a ridiculiza ti concep tiile sus tinute de cei care gre sesc nu le va deschide ochii orbi ti s i nici nu-i va atrage la adev ar. Cnd pierd din vedere exemplul lui Hristos s i nu urmeaz a modelul S au n maniera de a-i nv a ta pe al tii, oamenii devin mul tumi ti de ei n si si s i ncep s a utilizeze armele de lupt a ale lui Satana. Vr ajma sul s tie bine cum s a- si ntoarc a propriile arme chiar mpotriva celor care le folosesc. Domnul Isus a rostit doar cuvinte adev arate s i neprih anite. Dac a a fost vreodat a un popor care a avut nevoie s a se comporte naintea lui Dumnezeu, atunci acest popor este biserica cu umilin ta Sa, ale sii S ai din genera tia actual a. Trebuie s a deplngem cu to tii lipsa noastr a de perspicacitate intelectual as i faptul c a nu apreciem privilegiile s i oportunit a tile de care beneciem. Nu avem nici un motiv de laud a. Noi l ntrist am pe Domnul Isus Hristos prin asprimea noastr as i prin atacurile noastre necre stine sti. Trebuie s a devenim des avr si ti n El.

292

Slujitorii Evangheliei

Este adev arat c a am primit porunca: Strig a n gura mare, nu - , s [329] te opri! nal ta ti glasul ca o trmbi ta i veste ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p acatele ei! (Isaia 58, 1). Aceast a solie trebuie s a e vestit a, dar s a m aten ti s a nu-i lovim, s a nu-i atac am s i s a nu-i condamn am pe cei care nu au lumina pe care o avem noi. S a nu ne abatem de la calea noastr a pentru a lansa atacuri dure mpotriva catolicilor. Mul ti catolici sunt cre stinii cei mai con stiincio si. Ei umbl a n lumina care str aluce ste asupra lor, iar Domnul va lucra pentru ei. Cei care au avut privilegii s i ocazii mari, dar nu s i-au dezvoltat capacit a tile zice s i intelectuale s i au tr ait dup a placul lor, refuznd s a- si aduc a la ndeplinire responsabilitatea, sunt ntr-un pericol mai mare s i Dumnezeu i consider a mai vinova ti dect cei care gre sesc n privin ta unor puncte de doctrin a, dar care se str aduiesc s a tr aiasc a spre a le face bine altora. Nu-i critica ti s i nu-i condamna ti pe ceilal ti. Dac a ng aduim ca ni ste considerente false, ni ste ra tionamente s i scuze false s a ne conduc a la o stare pervertit a a inimii s i a min tii, a sa nct s a nu cunoa stem c aile s i voia lui Dumnezeu, vom cu mult mai vinova ti dect cei care p ac atuiesc n mod deschis. Trebuie s a m foarte aten ti s a nu-i condamn am pe aceia care, n ochii lui Dumnezeu, sunt mai pu tin vinova ti dect noi n sine.Testimonies for the Church 9:239[330] 244.

Dumnezeu nu face deosebire ntre oameni


pe cel ce o accept Religia lui Hristos l nal ta a la un nivel mai nalt de gndire s i ac tiune s i, n acela si timp, i prezint a pe to ti oamenii ca ind obiectul iubirii lui Dumnezeu, r ascump ara ti prin jertfa Fiului S au. La picioarele lui Isus se ntlnesc boga ti s i s araci, nv a ta ti s i nenv a ta ti, f ar a nici o deosebire de clas a ori de pozi tie social a n lume. Cnd privim la Acela care a fost str apuns de p acatele noastre, toate deosebirile p amnte sti sunt uitate. Renun tarea la sine, mila nem arginit a, umilin ta Aceluia care a fost n al tat mai presus de orice n ceruri fac de ru sine mndria omeneasc a, stima de sine s i superioritatea de clas a social a. Religia curat as i nentinat a si manifest a principiile ei de natur a cereasc a, prin faptul c a i une ste pe to ti cei care sunt sn ti ti prin adev ar. To ti sunt ni ste suete pentru care s-a pl atit pre tul sngelui lui Hristos, la fel de dependen ti de Acela care i-a r ascump arat pentru Dumnezeu. Talan tii Domnul le-a ncredin tat oamenilor talente pe care s a le dezvolte. Cei c arora le-a ncredin tat bani s a-I aduc a Domnului lor talantul s mijloacelor lor nanciare. B arba tii s i femeile care au inuen ta a foloseasc a acest dar al lui Dumnezeu. Cei pe care i-a nzestrat cu n telepciune s a aduc a la crucea lui Hristos acest dar, spre a folosit pentru slava Sa. Si cei s araci au talantul lor, care ar putea mai mare dect oricare dintre cele men tionate. El poate simplitatea caracterului, umilin ta, virtutea s i ncrederea n Dumnezeu. Printr-un efort r abd ator s i printr total o dependen ta a de Dumnezeu, ei i ndrum a pe cei cu care intr a [331] n leg atur a, la Isus, R ascump ar atorul lor. Ei au o inim a plin a de de cei s simpatie fa ta araci, un c amin pentru cei nevoia si s i oprima ti, iar m arturia lor cu privire la ce nseamn a Domnul Isus pentru ei este clar as i hot art a. Ei caut a slava, onoarea s i nemurirea, iar r asplata lor va via ta ve snic a. 293

294

Slujitorii Evangheliei

Fr a tietatea dintre oameni n familia omeneasc a sunt necesare tot felul de talente pentru a forma un ntreg des avr sit, iar biserica lui Hristos este alc atuit a din b arba ti s i femei care apar tin tuturor claselor s i categoriilor sociale s i au o varietate de talente. Dumnezeu nu a prev azut niciodat a ca mndria omeneasc a s a anuleze rnduiala stabilit a prin n telepciunea Sa, s i anume c a diferitele categorii de gndire s i diferitele talente trebuie s a se asocieze s i s a formeze un ntreg. Nici o parte din marea lucrarea a lui Dumnezeu s a nu e desconsiderat a, indiferent dac a slujitorii Lui sunt dintr-o categorie social a umil a sau nalt a. ntr-o m asur a mai mic a sau mai mare, to ti si au partea lor de f acut n r aspndirea luminii. Nimeni nu trebuie s a monopolizeze ceva ce le apar tine, ntrun anumit grad, tuturor, mari sau mici, boga ti sau s araci, nv a ta ti sau nenv a ta ti. Nici o raz a de lumin a s a nu e subevaluat a, nici o scnteiere s a nu r amn a nesesizat as i cu att mai pu tin respins a, neacordndu-i-se creditul cuvenit. To ti s a- si ndeplineasc a partea lor pentru adev ar s i neprih anire. Interesele diferitelor categorii sociale sunt legate indisolubil. To ti suntem ni ste re n marea tes atur aa de al omenirii s i, dac a ne re tinem simpatia unii fa ta tii, vom pierde. s Este imposibil ca n biseric a s a e men tinut a o inuen ta an atoas a, [332] dac a nu exist a interes s i simpatie reciproc a. Exclusivismul La Dumnezeu nu exist a deosebiri de clas a. El ignor a orice aspect de acest fel. Toate suetele sunt pre tioase pentru El. A lucra pentru mntuirea oamenilor este o munc a vrednic a de cea mai nalt a onoare. Nu conteaz a forma n care ne ndeplinim lucrarea sau categoria social a a oamenilor pentru care lucr am. La Dumnezeu aceste deosebiri nu afecteaz a adev arata valoare a lucr arii noastre. Orict de ne stiutor ar , suetul sincer, serios s i smerit este pre tios n ochii lui Dumnezeu. El si pune pecetea asupra oamenilor, judecndu-i nu dup a clas a, nu dup a bog a tie, nu dup a m are tia intelectual a, ci dup a unitatea lor cu Hristos. Dac a a folosit la maximum ocaziile s i privilegiile pe care le-a avut s i dac a a primit lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu, cel nenv a tat, cel marginalizat de societate s i sclavul au f acut tot ce

Dumnezeu nu face deosebire ntre oameni

295

li s-a cerut. Lumea poate s a-i numeasc a ignoran ti, dar Dumnezeu i nume ste buni s i n telep ti, iar numele lor este scris n c ar tile cerurilor. Dumnezeu i va preg ati s i i va face n stare s a-L onoreze nu numai n ceruri, ci s i pe p amnt. Mustrarea divin a este ndreptat a mpotriva oric arei persoane care refuz a tov ar as ia celor al c aror nume este scris n cartea vie tii Mielului, doar pe motivul c a nu sunt boga ti, nv a ta ti sau onora ti n lumea aceasta. Hristos, Domnul slavei, i trateaz a cu bun avoin ta pe cei blnzi s i smeri ti, orict de umil a ar putea chemarea lor s i oricare ar categoria social a din care fac parte sau nivelul lor de . inteligen ta Preg atirea pentru slujire Mul ti lucr atori folositori s i onora ti ai lui Dumnezeu au fost preg ati ti prin ndeplinirea unor ndatoriri nensemnate, n cele mai umile pozi tii ale vie tii! Moise era un viitor conduc ator al Egiptului, dar Dumnezeu nu-l putea lua din curtea mp ar ateasc a pentru a ndeplini [333] lucrarea pe care o prev azuse pentru el. Moise a fost trimis s a e eliberatorul poporului lui numai dup a ce fusese un p astor con stiincios timp de patruzeci de ani. Ghedeon a fost luat de la aria de treierat spre a un instrument n mna lui Dumnezeu pentru eliberarea o stirilor lui Israel. Elisei a fost chemat s a lase plugul s i s a urmeze ndrum arile lui Dumnezeu. Cnd Dumnezeu i-a ncredin tat solia pe care urma s a o vesteasc a, Amos era un gospodar, un muncitor al p amntului. To ti cei care devin conlucr atori cu Hristos vor avea de ndeplinit o lucrare grea s i nepl acut a, iar lec tiile pentru educarea lor vor alese cu n telepciune s i adaptate la tr as aturile lor specice de caracter s i la lucrarea pe care vor trebui s a o realizeze. Grija n educarea tinerilor Domnul mi-a ar atat, n multe feluri s i n diferite ocazii, ct de atent trebuie s a-i trat am pe tineri, precum s i faptul c a aceast a lucrare necesit a cea mai mare capacitate de n telegere a modului n care s a e tratat a mintea omului. To ti cei care sunt implica ti n educarea s i instruirea tinerilor trebuie s a tr aiasc a ntr-o leg atur a foarte apropiat a

296

Slujitorii Evangheliei

tor s cu Marele nv a ta i s a- si nsu seasc a spiritul s i maniera Sa de lucru. Lec tiile pe care le vor prezenta vor inuen ta propriul caracter s i activitatea lor de-a lungul ntregii vie ti. Ei trebuie s a nve te c a Evanghelia lui Hristos nu ng aduie nici un spirit de cast a, c a ea nu las a nici un loc pentru judecarea r aut acioas a a altora, care duce la n al tarea de sine. Religia lui Isus nu-l njose ste niciodat a pe cel ce o accept as i nici nu-l face s a e aspru s i brutal. mintele lui Ea nu-l face s a e lipsit de bun atate n gndurile s i sim ta de cei pentru care a murit Domnul Hristos. fa ta aspectelor Exist a pericolul de a acorda prea mult a importan ta [334] legate de etichet as i de a dedica mult timp n scopul educa tiei n domeniul manierelor s i al formei, care nu le vor niciodat a de un mare folos tinerilor. Unii sunt n pericolul de a considera c a lucrurile exterioare nseamn a totul s i de a supraestima valoarea unor simple conven tii formale. Rezultatul nu va pe m asura timpului s i a aten tiei acordate acestor subiecte. Unii dintre cei care sunt nv a ta ti s a acorde mult a aten tie acestor lucruri manifest a o lips a de respect de orice altceva, orict de bun ar acel lucru, sau simpatie fa ta pentru c a nu reu se ste s a corespund a standardului lor de conduit a conven tional a. Orice atitudine care tinde s a ncurajeze o critic a lipsit a de bun a , o nclina ecare voin ta tie de a observa s i de a scoate n eviden ta defect este gre sit a. Ea favorizeaz a nencrederea s i suspiciunea, care sunt contrare caracterului lui Hristos, s i prejudiciaz a gndirea exercitat a astfel. Cei care sunt angaja ti n aceast a lucrare se vor ndep arta treptat de adev aratul spirit al cre stinismului. Educa tia cea mai important a, care r amne, este educa tia care va dezvolta calit a ti mai nobile, va ncuraja un spirit de bun atate fa ta de to ti oamenii, nv a tndu-i pe tineri s a nu gndeasc a r au despre nimeni, s a nu judece gre sit s i s a nu interpreteze gre sit cuvintele s i faptele altora. Timpul dedicat unui asemenea fel de instruire va avea roade pentru via ta ve snic a. *****

Dumnezeu nu face deosebire ntre oameni

297

Exemplul lui Hristos n mustrarea exclusivismului De cnd a fost Domnul Hristos printre oameni pn a n prezent, n ecare veac au existat unii care au ales s a se separe de al tii, mani fariseic festnd o dorin ta a de a mai presus de ceilal ti. Deoarece s-au izolat de lume, ei nu au tr ait spre a o binecuvntare pentru semenii lor. n via ta Domnului Hristos nu g asim nici un exemplu pentru acest bigotism al neprih anirii personale. Caracterul S au a fost pl acut s i generos. Dac a ar f acut parte din oricare ordin monahal de pe [335] p amnt, El ar fost exclus pentru nc alcarea regulilor. n ecare denomina tiune religioas as i aproape n ecare biseric a se pot g asi oameni capricio si, care L-ar acuzat pentru bun atatea Sa nest avilit a de barierele sociale. Ei L-ar considerat vinovat pentru c a a mncat cu vame sii s i cu p ac ato sii, L-ar acuzat de conformare cu lumea, pentru c a a participat la un osp a t de nunt a, s i L-ar criticat f ar a mil a pentru c a le-a permis prietenilor s a organizeze o mas a n cinstea Lui s i a ucenicilor. turile Sale s Dar, n toate aceste ocazii, prin nv a ta i prin comportamentul S au binevoitor, El ajungea la inima celor pe care i onora cu prezen ta Sa. Domnul le oferea o ocazie de a-L cunoa ste mai bine turile Sale s s i de a vedea contrastul evident dintre via ta s i nv a ta i turile fariseilor. via ta s i nv a ta Cei c arora Dumnezeu le-a ncredin tat adev arul S au trebuie s a aib a acela si spirit binevoitor pe care l-a manifestat Domnul Hristos. Ei trebuie s a adopte acelea si planuri vaste de ac tiune. S a aib ao de cei s atitudine plin a de bun atate s i de generozitate fa ta araci s i s a e con stien ti ntr-o m asur a deosebit a de faptul c a sunt ni ste ispravnici ai lui Dumnezeu. Ei trebuie s a considere c a nimic din ce au bunuri materiale, capacit a ti intelectuale s i putere spiritual a nu le apar tine, ci doar le-a fost ncredin tat n vederea progresului lucr arii lui Hristos pe p amnt. Asemenea Domnului Hristos, s a nu evite societatea semenilor lor, ci s a o caute cu scopul de a le oferi s i altora binecuvnt arile cere sti, pe care ei le-au primit de la Dumnezeu. ***** S a nu ti exclusivi sti. Nu alege ti doar cteva persoane cu care v a face pl acere s a v a asocia ti, l asndu-i pe ceilal ti s a- si poarte singuri [336]

298

Slujitorii Evangheliei

de grij a. Chiar dac a n caracterul unuia sau al altuia vede ti sl abiciune , nu sta sau ignoran ta ti departe de ei, asociindu-v a doar cu aceia despre care crede ti c a sunt des avr si ti. Tocmai oamenii pe care i dispre tui ti au nevoie de iubirea s i de simpatia voastr a. Nu l asa ti un suet slab s a se lupte singur cu pasiunile propriei inimi, f ar a a-i acorda ajutorul s i rug aciunile voastre, ci lua ti seama la voi n siv a, ca nu cumva s a ti ispiti ti. Dac a proceda ti a sa, Dumnezeu nu v a va l asa s a ti birui ti de propriile sl abiciuni. Poate c a p acatele voastre sunt mai mari n ochii S ai dect p acatele celor pe care i condamna ti. Nu sta ti deoparte, spunnd: Eu sunt mai sfnt ca tine. Domnul Hristos a cuprins neamul omenesc cu bra tul S au divin. El i-a adus omului puterea Sa divin a ca s a poat a ncuraja suetul s arman, bolnav de p acat s i dezn ad ajduit s i s a-l poat a ajuta s a tind a mai nobil spre o via ta a. Oh, avem nevoie de mai mult din spiritul lui Hristos s i de mult mai pu tin din eul nostru! Avem nevoie n ecare zi de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, care s a lucreze n inima noastr a. Avem nevoie de spiritul duios al lui Hristos, ca s a supun as i s a sensibilizeze suetul nostru. Singurul lucru pe care l au de f acut cei care consider a c a sunt sn ti este s a cad a pe Stnc a s i s a e zdrobi ti. Dac a v a ncredin ta ti n mna Sa, Domnul Hristos poate s a v a schimbe s i s a v a fac a s a ti asemenea Lui. ***** Dac a mergem pe urmele Domnului Hristos, trebuie s a ne apropiem de cei care au nevoie de slujirea noastr a. S a le explic am cuvintele Bibliei, s a le prezent am cerin tele Legii lui Dumnezeu, s a le citim f ag aduin tele Sale celor care ezit a, s a-i aten tion am pe cei [337] neglijen ti s i s a-i nt arim pe cei slabi.

Izolarea
Faptul c a unii pastori citesc s i scriu f ar a ncetare i face s a e nepreg ati ti pentru lucrarea pastoral a. Ei consum a cu studii abstracte un timp valoros, care ar trebui s a e folosit ajutndu-i pe cei nevoia si la momentul potrivit. Unii pastori s-au dedicat lucr arii de scriere ntr-o perioad a de interes religios hot art s i, uneori, aceste scrieri nu au avut nici o leg atur a special a cu nevoile celor din jurul lor. n asemenea perioade de timp, datoria pastorului este s a- si foloseasc a toat a puterea pentru a dezvolta interesul manifestat. Mintea lui trebuie s a e limpede s i s a e concentrat a asupra scopului unic de a salva suete. Dac a gndurile lui sunt preocupate de alte subiecte, pot tur pierdu ti mul ti oameni care ar putut salva ti printr-o nv a ta a prezentat a la momentul potrivit. Cnd sunt ispiti ti s a se izoleze s i s a- si ng aduie s a citeasc as i s a scrie, n timp ce alte ndatoriri cer aten tia lor imediat a, pastorii trebuie s a e sucient de puternici pentru a renun ta la ei n si si s i pentru a se dedica lucr arii care se a a chiar n fa ta lor. Aceasta este, f ar a ndoial a, una dintre cele mai dicile ncerc ari prin care trebuie s a treac a o persoan a nclinat a spre studiu. Datoriile unui pastor sunt adesea neglijate n mod ru sinos, deoarece pastorului i lipse ste puterea de a- si sacrica nclina tia spre izolare s i studiu. Pastorul ar trebui s a- si viziteze membrii, din cas a n cas a, s a-i nve te, s a discute cu ei s i s a se roage cu ecare familie, urm arind bun astarea lor spiritual a. Cei care manifest a dorin ta de a cunoa ste mai bine principiile credin tei noastre s a nu e neglija ti, ci [338] s a li se prezinte adev arul n mod detaliat. Anumi ti pastori care au fost invita ti de capii familiei s a r amn a la ei acas a au petrecut cele cteva ore de vizit a izolndu-se ntr-o nc apere neocupat a, pentru a- si satisface nclina tia spre citit s i scris. Familia care i-a g azduit nu a beneciat cu nimic de vizita lor. Pastorii au acceptat ospitalitatea care li s-a acordat f ar a a oferi o r asplat a prin lucrarea lui, care era a sa de necesar a. 299

300

Slujitorii Evangheliei

Prin intermediul leg aturilor sociale, este u sor s a ajungem la inima oamenilor. Dar multor pastori le este team a de sarcina vizit arii. Ei nu au cultivat sociabilitatea s i nu s i-au nsu sit acel spirit generos, care i ajut a s a ajung a la inima oamenilor. Cei care se izoleaz a de oameni nu sunt n stare s a-i ajute. Un medic abil trebuie s a n teleag a natura diferitelor boli s i s a cunoasc a detaliat structura organismului omenesc. El trebuie s a e prompt n tratarea pacien tilor, deoarece s tie c a ntrzierile sunt periculoase. Cnd mna lui experimentat a ia pulsul suferindului, el observ a cu aten tie indiciile specice ale bolii, iar cuno stin tele lui anterioare l fac n stare s a determine natura bolii s i tratamentul necesar pentru a opri naintarea ei. Dup a cum medicul trateaz a bolile zice, tot a sa pastorul trebuie s a trateze bolile suetului. n compara tie cu lucrarea medicului, lucrarea lui este cu att mai important a, cu ct este mai pre tioas a de existen via ta ve snic a fa ta ta trec atoare. Pastorul se confrunt a cu o varietate nelimitat a de temperamente, iar datoria lui este aceea de a turile lui, ca s se familiariza cu membrii familiei care ascult a nv a ta a aleag a mijloacele prin care i poate inuen ta cel mai bine n direc tia [339] cea bun a.

Pastorii s i tranzac tiile comerciale


Pastorii nu pot ndeplini o lucrare care s a benecieze de aprobarea lui Dumnezeu, dac a n acela si timp poart a r aspunderea unor afaceri personale vaste. O asemenea mp ar tire a interesului mic soreaz a capacitatea lor de percep tie spiritual a. Mintea s i inima lor sunt ocupate cu lucruri p amnte sti, iar slujirea lui Hristos trece pe locul al doilea. Ei se str aduiesc s a- si organizeze lucrarea pentru Dumnezeu n func tie de circumstan te, n loc s a organizeze circumstan tele n a sa fel, nct s a corespund a cerin telor lui Dumnezeu. Toate energiile pastorului sunt necesare pentru nalta sa chemare. Cele mai bune capacit a ti ale lui i apar tin lui Dumnezeu. Pastorul nu ar trebui s a se angajeze n specula tii nanciare sau n alte afaceri care ar putea s a-l ndep arteze de marea lui lucrare. Nici un osta s., declara apostolul Pavel, nu se ncurc a cu treburile vie tii, dac a vrea s a plac a celui ce l-a scris la oaste (2 Timotei 2, 4). n felul acesta, apostolul accentua nevoia pastorului de a se consacra f ar a rezerve n slujba Domnului. Pastorul care este consacrat pe deplin lui Dumnezeu refuz a s a se angajeze n activit a ti care ar putea s a-l mpiedice s a se dedice total chem arii lui snte. El nu se str aduie ste s a ob tin a onoruri s i bog a tii p amnte sti. Unicul lui scop este acela de a le vorbi altora despre Mntuitorul, care S-a dat pe Sine pentru a le aduce in telor omene sti bog a tiile vie tii ve snice. Dorin ta lui cea mai nalt a nu este aceea de a- si aduna o comoar a n lumea aceasta, ci de a aduce realit a tile ve sniciei n aten tia oamenilor indiferen ti s i necredincio si. Este posibil s a i se cear a s a se angajeze n ac tiuni care promit un mare c stig lumesc, dar la asemenea ispite pastorul trebuie s a r aspund a: [340] Si ce folose ste unui om s a c stige toat a lumea, dac a si pierde suetul? (Marcu 8, 36). Satana L-a ispitit pe Domnul Hristos, s tiind c a, dac a ar acceptat ispita lui, lumea nu ar fost r ascump arat a niciodat a. Sub diferite deghiz ari, Satana le prezint a aceea si ispit a slujitorilor lui 301

302

Slujitorii Evangheliei

Dumnezeu din zilele noastre, s tiind c a aceia care sunt am agi ti vor de r necredincio si fa ta aspunderea ncredin tat a lor. Nu este voia lui Dumnezeu ca slujitorii S ai s a caute s a ajung a boga ti. Cu privire la acest aspect, apostolul Pavel i scria lui Timotei urm atoarele: C aci iubirea de bani este r ad acina tuturor relelor; s i s unii, care au umblat dup a ea, au r at acit de la credin ta i s-au str apuns singuri cu o mul time de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, s i caut a neprih anirea, evlavia, credin ta, dragostea, tura sa, ct r abdarea, blnde tea (1 Timotei 6, 10). Att prin nv a ta s i prin exemplul personal, reprezentantul lui Hristos trebuie s a-i ndemne pe boga tii veacului acestuia s a nu se ngmfe s i s a nu- si pun a n adejdea n ni ste bog a tii nestatornice, ci n Dumnezeu, care ne d a toate lucrurile din bel sug, ca s a ne bucur am de ele. . . S a fac a bine, s a e boga ti n fapte bune, s a e darnici, gata s a simt a mpreun a cu al tii, a sa ca s a- si strng a pentru vremea viitoare drept comoar a (1 Timotei 6, o bun a temelie pentru ca s a apuce adev arata via ta 17-19).The Acts of the Apostles, 365-367. ***** Pastorii nu pot purta povara lucr arii n timp ce poart as i povara administr arii fermelor sau a altor activit a ti nanciare, avnd inima ndreptat a spre comoara lor p amnteasc a. Dac a procedeaz a astfel, discern amntul lor spiritual este diminuat. Ei nu pot aprecia nevoile [341] lucr arii lui Dumnezeu s i, prin urmare, nu pot depune un efort bine situa s direc tionat spre a face fa ta tiilor de urgen ta i pentru progresul de luintereselor ei. Lipsa unei consacr ari depline a pastorului fa ta crarea sa va sim tit a curnd n teritoriul n care lucreaz a. Standardul lui este cobort s i nu-i poate face pe al tii s a accepte un standard mai nalt. ***** Specula tiile nanciare n afaceri cu mine s i terenuri de p amnt Numele Domnului nu poate sl avit de pastorii care ncearc a s a slujeasc a att lui Dumnezeu, ct s i lui Mamona. Noi nu trebuie s a-i ndemn am pe oameni s a investeasc a n ac tiuni pe pia ta minier a sau n cump ararea de terenuri n ora se, sus tinnd ideea c a banii investi ti

Pastorii s i tranzac tiile comerciale

303

se vor dubla ntr-un termen scurt. Solia noastr a pentru acest timp este: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. Face ti-v a rost de pungi care nu se nvechesc, o comoar a nesecat a n ceruri, unde nu se apropie ho tul s i unde nu roade molia. C aci unde este comoara voastr a, acolo este s i inima voastr a (Luca 12, 33.34). Chiar nainte de a intra n tara Canaanului, Satana a ncercat s a-i seduc a pe israeli ti, atr agndu-i la idolatrie s i urm arind s a-i ruineze. n zilele noastre, el lucreaz a n acela si fel. Exist a tineri pe care Dumnezeu ar dori s a-i accepte ca lucr atori ai S ai, dar ei au ajuns s a de e absorbi ti de goana dup a averi s i s i-au sacricat interesul fa ta adev ar n favoarea perspectivei unor avantaje lume sti. Mul ti nu vor s a-I slujeasc a lui Dumnezeu, deoarece doresc un c stig lumesc, iar Satana se folose ste de ei pentru a-i duce s i pe al tii n r at acire. Ispititorul vine la oameni a sa cum a venit la Domnul Isus, prezentndu-le slava lumii, iar cnd ncerc arile lor sunt nso tite de un anumit succes, ei devin lacomi dup a un c stig mai mare, si pierd [342] dragostea de adev ar s i mor din punct de vedere spiritual. n concep tia de Isus sunt eclipsate de lor, mo stenirea ve snic as i dragostea fa ta perspectivele trec atoare ale acestei lumi. ***** Rareori oamenii se vor ridica mai sus de pastorul lor. Spiritul lui teribil iubitor de lume are o inuen ta a asupra altora. Oamenii fac din defectele lui o scuz a pentru propria atitudine iubitoare de lume. Ei si lini stesc con stiin ta, gndind c a pot liberi s a iubeasc a lucrurile vie tii de lucrurile spirituale, deoarece s acesteia s i s a e indiferen ti fa ta i pastorul lor este a sa. Ace sti oameni si n sal a propriul suet s i r amn ntr-o leg atur a de prietenie cu lumea, despre care apostolul declar a c a este vr ajm as ie mpotriva lui Dumnezeu (Romani 8, 7). Pastorii ar trebui s a e ni ste exemple ale turmei lor. Ei trebuie s a manifeste o de suete s de lucrarea iubire statornic a fa ta i acela si devotament fa ta lui Dumnezeu, pe care doresc s a-l vad a la oameni.Testimonies for the Church 2:645-645. ***** Ne apropiem de ncheierea timpului. Noi dorim nu numai s a rostim adev arul prezent la amvon, ci s i s a-l tr aim n via ta de zi cu

304

Slujitorii Evangheliei

zi. S a examin am cu aten tie temelia speran tei mntuirii noastre. Voi sunte ti n pozi tia de vestitori ai adev arului, de str ajeri care vegheaz a pe zidurile Sionului. Prin urmare, nu este posibil ca interesele voastre s a e ntre tesute cu afacerile cu mine sau propriet a ti funciare s i n lucrarea sfnt acela si timp s a ndeplini ti cu ecien ta a care v-a fost ncredin tat a. Acolo unde este n joc mntuirea oamenilor s i sunt implicate lucrurile ve snice, interesul nu poate mp ar tit f ar a ca acest fapt s a nu reprezinte un pericol.Testimonies for the Church [343] 5:530. [344] [345]

Capitolul 9 Metode de lucru

Activitatea n ora se
n ce prive ste vestirea soliei n marile ora se, sunt multe feluri de lucr ari care trebuie s a e ndeplinite de lucr atori nzestra ti cu diferite daruri. Unii vor lucra ntr-o direc tie, al tii n alta. Domnul dore ste ca n ora se s a se realizeze o lucrare prin eforturile unite ale mai multor lucr atori cu aptitudini diferite. To ti trebuie s a-L caute pe Domnul Isus, pentru a condu si de El, s i s a nu depind a de n telepciunea omeneasc a, pentru a nu ndruma ti gre sit. n calitate de colaboratori ai lui Dumnezeu, s a se str aduiasc a s a e n armonie unii cu al tii. S a aib a loc ntruniri frecvente pentru consf atuire s i o cooperare serioas a, din toat a inima. Cu toate acestea, to ti trebuie s a cear a n telepciune de la Domnul Isus s i s a nu depind a doar de ndrumarea oamenilor. Domnul le-a dat unor pastori abilitatea de a aduna mul timi de oameni s i de a organiza adun ari cu o participare numeroas a. Aceast a lucrare necesit a mult tact s i ndemnare. n ora sele din zilele noastre, unde exist a a sa de multe atrac tii s i pl aceri, interesul oamenilor nu poate atras prin nici un efort obi snuit. Slujitorii rndui ti de Dumnezeu vor constata c a este necesar s a depun a eforturi deosebite pentru a atrage aten tia mul timilor. Iar cnd reu sesc s a adune un mare num ar de oameni, trebuie s a vesteasc a solii de o natur a ntru totul diferit a de cea obi snuit a, pentru ca ascult atorii s a e con stientiza ti [346] s i avertiza ti cu privire la starea lor. Lucr atorii trebuie s a foloseasc a toate mijloacele care pot concepute pentru a face adev arul s a se eviden tieze n mod distinct s i clar. Solia crucial a pentru timpul acesta trebuie s a e vestit a cu o asemenea claritate s i hot arre, nct s a-i motiveze pe ascult atori s i s a-i determine s a doreasc a s a studieze Sntele Scripturi. Cei care lucreaz a pentru Domnul n ora se trebuie s a depun a un efort lini stit, perseverent s i plin de devotament n vederea educ arii oamenilor. De si este important s a lucreze st aruitor pentru a atrage s i pentru a men tine interesul ascult atorilor, n acela si timp trebuie s a e deosebit de aten ti s a nu foloseasc a nici o metod a care ar putea confundat a cu goana dup a senza tional. n acest veac al extravagan tei 306

Activitatea n ora se

307

s i al paradei, cnd oamenii cred c a, pentru a avea succes, este nevoie de manifest ari exterioare incitante, solii ale si ai lui Dumnezeu trebuie s a demonstreze c a este gre sit ca mijloacele nanciare s a e cheltuite inutil pentru a impresiona. Dac a vor lucra cu simplitate, cu umilin ta s i cu o demnitate plin a de amabilitate, evitnd orice manifestare teatral a, lucrarea lor va l asa o impresie bun as i durabil a. Este adev arat c a va necesar a o investire judicioas a a banilor pentru a face publicitate adun arilor s i pentru progresul substan tial al lucr arii. Cu toate acestea, ecare lucr ator se va baza nu pe mijloacele exterioare, ci pe dependen ta ncrez atoare de Dumnezeu, rugnduL st aruitor s a-i acorde ajutorul s i ascultnd de Cuvntul S au. n lucrarea Domnului este nevoie de mai mult a rug aciune, de o mai de mare asem anare cu Hristos s i de o conformare mai del a fa ta voia lui Dumnezeu. Parada s i investi tiile excesive de bani nu vor realiza lucrarea care trebuie s a e ndeplinit a. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a e dus a nainte cu putere. Avem nevoie de botezul Duhului Sfnt. Trebuie s a n telegem c a [347] Dumnezeu va aduce n rndurile poporului S au oameni capabili s i inuen ti, care si vor face partea n avertizarea lumii. Nu to ti cei din lume sunt r azvr ati ti s i p ac ato si. Dumnezeu are multe mii care nu au ngenuncheat naintea lui Baal. n bisericile c azute exist a b arba ti s i femei tem atoare de Dumnezeu. Dac a nu ar a sa, nu ni s-ar dat s a vestim solia: A c azut, a c azut, Babilonul cel mare! Ie si ti din mijlocul ei, poporul Meu (Apocalipsa 18, 2.4). Mul ti oameni din ceruri. Atunci cu inima sincer a caut a dispera ti suarea de via ta cnd Evanghelia le va vestit a n simplitatea s i frumuse tea cu care este prezentat a n Cuvntul lui Dumnezeu, ei o vor recunoa ste. . . Prezentarea principiilor reformei s an at a tii Ca popor, noi suntem cei c arora le-a fost ncredin tat a lucrarea de a vesti principiile reformei s an at a tii. Unii cred c a subiectul cu privire la diet a nu este sucient de important pentru a inclus n lucrarea lor de evanghelizare. Dar aceste persoane fac o mare gre seal a. Cuvntul lui Dumnezeu declar a: Deci, e c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti altceva: s a face ti totul pentru slava lui Dumnezeu (1 Corinteni 10, 31). Subiectul cump at arii, cu toate implica tiile lui, de tine un loc important n lucrarea mntuirii.

308

Slujitorii Evangheliei

Centrele noastre misionare din ora se trebuie s a aib a nc aperi corespunz atoare pentru instruirea celor care sunt interesa ti de subiectul s an at a tii. Aceast a lucrare necesar a s a nu e ndeplinit a supercial, nct s a lase o impresie nefavorabil a n mintea oamenilor. Tot ce se face trebuie s a transmit a o m arturie n favoarea Autorului adev aru[348] lui s i s a reprezinte corect sn tenia s i importan ta adev arurilor soliei ngerului al treilea. Lucrarea de reform a a s an at a tii este mijlocul Domnului pentru mic sorarea suferin tei din lumea noastr as i pentru cur a tirea bisericii Sale. nv a ta ti-i pe oameni c a pot folositori pentru Dumnezeu, coopernd cu Domnul lor la refacerea s an at a tii zice s i spirituale. Aceast a lucrare poart a semn atura Cerului s i va deschide por tile pentru acceptarea altor adev aruri valoroase. Exist a sucient loc pentru to ti cei care se vor ocupa de aceast a lucrare n mod n telept. Solia pe care am fost ndemnat a s a o vestesc este aceasta: Men tine ti lucrarea de reform a a s an at a tii n prima linie. Ar ata ti valoarea ei cu o asemenea claritate, nct s a e sim tit a o nevoie larg r aspndit a de a o n telege s i a o aplica. Ab tinerea de la orice aliment sau b autur a d aun atoare este rodul adev aratei religii. Cel care este pe deplin convertit va abandona orice obicei sau poft a d aun atoare. Printr-o total abstinen ta a, el si va birui dorin ta dup a pl acerile care distrug s an atatea. . . Lucrarea pentru cei boga ti Slujitorii lui Hristos trebuie s a lucreze cu credincio sie pentru oamenii boga ti din ora sele noastre, a sa cum lucreaz a pentru cei s araci s i umili. Exist a mul ti oameni nst ari ti care sunt sensibili la inuen ta s i la apelurile soliei Evangheliei s i, atunci cnd Biblia le va prezentat a ca unicul exponent al credin tei s i practicii cre stine, ei vor impresiona ti de Duhul lui Dumnezeu pentru a deschide por tile n vederea naint arii Evangheliei. Ei vor dovedi c a au o credin ta vie n Cuvntul lui Dumnezeu s i vor folosi mijloacele nanciare care le-au fost ncredin tate spre a preg ati calea Domnului s i spre [349] a netezi un drum n pustie pentru Dumnezeul nostru. Ani de zile ne-am confruntat cu urm atoarea ntrebare: Cum vom putea aduna fonduri suciente n vederea sus tinerii misiunilor pentru care Domnul deschidea por tile naintea noastr a? Noi citim poruncile clare

Activitatea n ora se

309

ale Evangheliei, iar centrele misionare de acas as i din str ain atate si prezint a necesit a tile lor. Indiciile, adic a descoperirile clare ale Providen tei, se unesc, ndemnndu-ne s a facem repede lucrarea care a steapt a s a e f acut a. Domnul dore ste ca oamenii nst ari ti s a e converti ti s i s a vin a n ajutorul S au pentru a le vesti altora Evanghelia. El dore ste ca aceia care pot ajuta n lucrarea de reform as i de nnoire s a vad a lumina pre tioas a a adev arului, s a e schimba ti n ce prive ste caracterul s i s a e ndruma ti s a- si foloseasc a bunurile ncredin tate lor n slujba Sa. Dumnezeu ar dori ca ei s a investeasc a mijloacele nanciare pe care li le-a ncredin tat, spre a face binele, spre a deschide calea pentru ca Evanghelia s a le e predicat a tuturor categoriilor sociale din apropiere s i din dep artare. Oare nu va pre tuit cerul de oamenii n telep ti ai lumii? O, da, ei vor g asi odihn as i pace departe de toate lucrurile lipsite de nsemn atate, de toate ambi tiile s i de slujirea de sine. ndemna ti-i s a caute pacea, fericirea s i bucuria pe care Domnul Hristos dore ste nespus s a li le ofere. ndemna ti-i s a- si ndrepte aten tia spre ob tinerea celui mai bogat dar care le poate dat oamenilor muritori, s i anume care dureaz haina neprih anirii lui Hristos. Domnul le ofer a o via ta a ct via ta lui Dumnezeu s i o comoar a ve snic a mult mai bogat a. Dac a l accept a pe Domnul Hristos, ei vor avea cinstea cea mai nalt a o cinste pe care lumea nici nu o poate da, nici nu o poate lua. Ei vor vedea c a n p azirea poruncilor lui Dumnezeu se a a o mare r asplat a. [350] Mntuitorul cel plin de mil a i ndeamn a pe slujitorii Lui s a le vesteasc a invita tia la osp a tul S au att celor boga ti, ct s i celor s araci. Merge ti la drumuri s i la garduri s i, prin eforturile voastre perseverente s i hot arte, sili ti-i s a intre. Slujitorii Evangheliei s a intre n leg atur a cu oamenii nst ari ti din lume s i s a-i aduc a la osp a tul adev arului, pe care Domnul Hristos l-a preg atit pentru ei. Cel care s i-a dat via ta Sa pre tioas a pentru ei spune: Aduce ti-i n auntru s i a seza ti-i la masa Mea, iar Eu i voi servi. Slujitori ai lui Hristos, intra ti n leg atur a cu oamenii din aceast a . categorie social a. Nu-i ocoli ti, considernd c a sunt f ar a speran ta Lucra ti cu toat a insisten ta posibil a, iar, ca rod al eforturilor voastre con stiincioase, ve ti vedea n mp ar a tia cerurilor b arba ti s i femei care vor ncorona ti s i vor cnta cntecul triumf ator al celor biruitori. Ei

310

Slujitorii Evangheliei

vor umbla mpreun a cu Mine, mbr aca ti n alb, indc a sunt vrednici (Apocalipsa 3, 4). S-a depus mult prea pu tin efort pentru lucrarea cu oamenii aa ti n pozi tii de r aspundere n lume. Mul ti dintre ei au calic ari superi . Acestea sunt oare s i de tin mijloace nanciare s i putere de inuen ta ni ste daruri pre tioase, care le-au fost ncredin tate de Domnul spre a nmul tite s i folosite pentru binele altora. C auta ti s a-i salva ti pe oamenii nst ari ti. ndemna ti-i cu st aruin ta s a-I napoieze Domnului comorile pe care El li le-a ncredin tat spre administrare, pentru ca n New York s i n alte ora se mari s a poat a , din care adev nin tate centre de inuen ta arul Bibliei s a le e vestit oamenilor n simplitatea lui. Convinge ti-i pe oameni s a- si adune comorile lng a tronul lui Dumnezeu, napoindu-I Domnului bog a tia [351] lor s i ajutndu-i pe lucr atorii S ai s a fac a bine s i s a-I aduc a slav a. Extinderea capacit a tii noastre de a lucra Puterea unei armate este m asurat a, n cea mai mare parte, prin ecien ta oamenilor care o alc atuiesc. Un general n telept si nva ta o terii s a instruiasc a ecare soldat pentru un serviciu folositor. El a ec se str aduie ste s a dezvolte cea mai nalt a ecien ta aruia. Dac a ar depinde doar de o terii lui, nu s-ar putea a stepta s a conduc a o campanie militar a de succes. El se bazeaz a pe serviciul loial s i neobosit al ec arui om din armata lui. Responsabilitatea le revine n cea mai mare parte solda tilor de rnd. Tot a sa este s i n armata Prin tului Emanuel. Generalul nostru, care nu a pierdut niciodat a o b at alie, Se a steapt a la o slujire credincioas as i binevoitoare din partea ec arui soldat nrolat sub stindardul S au. n ultima mare lupt a care are loc acum ntre for tele binelui s i o stirile r aului, El a steapt a ca to ti credincio sii, att laici, ct s i pastori, s a- si fac a partea. To ti cei care s-au nrolat ca solda ti ai S ai trebuie s a ndeplineasc a un serviciu con stiincios s i la timp, ind pe deplin con stien ti de responsabilitatea care le revine n mod individual. Conduc atorii spirituali ai bisericii trebuie s a conceap a c ai s i mijloace prin care ec arui membru s a i se dea o ocazie de a ndeplini o anumit a parte n lucrarea lui Dumnezeu. n trecut, prea adesea nu s-a procedat a sa. Planurile nu au fost clar prezentate s i nu au fost realizate pe deplin, folosind talentele tuturor celor care ar putut

Activitatea n ora se

311

implica ti ntr-o slujire activ a. Foarte pu tini n teleg ct de mult s-a pierdut din aceast a cauz a. Ca ni ste generali n telep ti, conduc atorii lucr arii lui Dumnezeu trebuie s a alc atuiasc a planuri de dezvoltare, care s a-i implice pe to ti. n planurile lor, trebuie s a acorde o aten tie special a acelor lucr ari care [352] pot ndeplinite de laici pentru prietenii s i vecinii lor. Lucrarea lui Dumnezeu pe acest p amnt nu va ncheiat a pn a cnd b arba tii s i femeile care fac parte din biserica noastr a nu se vor implica n lucrare s i pn a cnd eforturile lor nu se vor uni cu eforturile pastorilor s i ale conduc atorilor bisericii. . . Centrele comerciale s i turistice n aceste zile, cnd se c al atore ste mult, ocaziile de a intra n leg atur a cu persoane din toate categoriile sociale s i din numeroase na tionalit a ti sunt mult mai multe dect n zilele poporului Israel. Traseele de c al atorie s-au nmul tit de mii de ori. Dumnezeu a preg atit calea ntr-o manier a minunat a. Mijloacele oferite de posibilitatea de a tip ari literatur a, cu multiplele ei facilit a ti, sunt la dispozi tia noastr a. Bibliile s i publica tiile n multe limbi, care prezint a adev arul pentru acest timp, sunt la ndemna noastr as i pot transportate cu rapiditate n toate p ar tile lumii. Cre stinii care locuiesc n marile centre comerciale, unde se intersecteaz a numeroase trasee de c al atorie, beneciaz a de ocazii speciale. Credincio sii din aceste ora se pot lucra pentru Dumnezeu n vecin atatea locuin telor lor. n centrele de s an atate renumite s i n zonele vizitate de foarte mul ti turi sti, unde se adun a mii de c aut atori ai s an at a tii sau ai pl acerilor, ar trebui s a se stabileasc a pastori s i colportori care au capacitatea de a atrage aten tia mul timilor. Ace sti lucr atori s a caute cu aten tie ocaziile de a prezenta solia pentru timpul prezent s i, dac a au posibilitatea, s a organizeze ntruniri. Ei trebuie s a e abili n ce prive ste sesizarea situa tiilor favorabile pentru a le vorbi oamenilor. nso ti ti de puterea Duhului Sfnt, s a le adreseze ascult atorilor solia vestit a de Ioan Botez atorul: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape [353] (Matei 3, 2). Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e prezentat cu claritate s i cu putere, pentru ca aceia care au urechi de auzit s a poat a asculta

312

Slujitorii Evangheliei

adev arul. n felul acesta, solia adev arului prezent le va vestit a celor care nu o cunosc s i nu pu tini vor cei care o vor accepta s i o vor duce cu ei n c aminele lor din toate zonele lumii. Noi trebuie s a le vestim oamenilor ultima avertizare a lui Dumnezeu. De aceea, ct de mari ar trebui s a e seriozitatea noastr a n studierea Bibliei s i zelul nostru n r aspndirea luminii! Fiecare suet care a primit lumina divin a s a se str aduiasc a s a o transmit a mai departe. Lucr atorii s a mearg a din cas a n cas a, s a le explice oamenilor Biblia s i s a mpart a publica tii, mp art as indu-le lumina care le-a binecuvntat propriul suet. Literatura s a e distribuit a n mod chibzuit, n trenuri, pe str azi, pe marile vapoare care str abat marea s i prin po st a. . . Sunt instruit a s a-i ndrum pe pastorii no stri spre ora sele n care nu s-a lucrat deloc s i s a-i ndemn s a deschid a calea pentru prezentarea adev arului prin toate mijloacele posibile. n unele ora se n care solia celei de a doua veniri a Domnului a fost vestit a la nceput, suntem nevoi ti s a relu am lucrarea ca s i cnd ar un teritoriu nou. Ct timp vor mai trecute cu vederea aceste cmpuri aride, aceste ora se nelucrate? Sem anatul trebuie s a nceap a f ar a ntrziere n foarte [354] multe locuri.Testimonies for the Church 9:109-123.

Sfatul cu privire la lucrarea n ora se


Lucrarea de a le vesti adev arul pentru acest timp celor care sunt mor ti n p acatele lor este imens a. Oamenii ale si de Dumnezeu au de vestit solii dintre cele mai tulbur atoare, menite s a-i avertizeze s i s a-i con stientizeze pe oameni cu privire la starea lor. Faptul c a pe unii avertizarea i va provoca s i i va determina s a se opun a luminii s i dovezilor trebuie s a ne fac a s a n telegem c a transmitem o solie crucial a pentru timpul prezent. Soliile vor prezentate ntr-o manier a neobi snuit a. Judec a tile m centre lui Dumnezeu se manifest a pe p amnt. Trebuie s a nin ta misionare n ora se, unde colportorii, lucr atorii biblici s i misionarii medicali pot instrui ti spre a lucra pentru anumite categorii sociale, s i n acela si timp s a avem n aceste ora se evangheli sti consacra ti, prin care solia s a e vestit a a sa de hot art, nct s a-i uimeasc a pe ascult atori. . . A sosit timpul s a facem eforturi categorice n locurile unde adev arul nc a nu a fost propov aduit. Cum ar trebui s a e f acut a lucrarea Domnului? n ecare teritoriu nou, s a e puse bazele pentru o lucrare permanent a. S a e urmate metodele Domnului. S a nu v a l asa ti intimida ti de aparen te, orict de neprielnice ar putea , ci s a duce ti mai departe lucrarea, a sa cum a spus Domnul. Predica ti Cuvntul, iar Domnul i va convinge pe ascult atori, prin Duhul S au Sfnt. Cuvntul de ordine este: Iar ei au plecat s i au propov aduit [355] pretutindeni. Domnul lucra mpreun a cu ei s i nt area Cuvntul prin semnele care-l nso teau (Marcu 16, 20). Numero si lucr atori trebuie s a- si aduc a la ndeplinire partea lor, mergnd din cas a n cas as i prezentnd studii biblice n familii. Ei trebuie s a- si dovedeasc a propria cre stere n har, prin supunerea fa ta bogat de voia lui Hristos. n felul acesta, vor c stiga o experien ta a. Pe m asur a ce primesc, cred s i respect a Cuvntul lui Hristos, inuen ta Duhului Sfnt se va vedea n lucrarea lor. Ei vor depune un efort care lucreaz intens s i serios s i vor dezvolta o credin ta a prin iubire s i cur a te ste suetul. Roadele Duhului se vor vedea n via ta lor. . . Este 313

314

Slujitorii Evangheliei

nevoie de toat a educa tia pe care o pot oferi centrele noastre misionare. Continua ti-v a lucrarea prin puterea aceluia si Duh care a condus la ntemeierea ei. nv a ta ti-i pe oameni calea Domnului, explicndule Sntele Scripturi, rugndu-v as i exercitndu-v a credin ta, s i se va ridica o biseric a ntemeiat a pe Stnca Isus Hristos. . . . Nu v Continua ti-v a lucrarea cu umilin ta a ndep arta ti niciodat a de la simplitatea Evangheliei lui Hristos. Succesul vostru n c stigarea de suete nu va consta n arta de a face parad a, ci n n al tarea lui Hristos ca R ascump ar ator al p acatelor. Dac a lucra ti pentru Dumnezeu cu o inim a smerit a, El vi Se va descoperi. Mijloacele teatrale Pastorul poate prezenta adev arul ntr-o manier a clar as i distinct a, folosind h ar ti, simboluri s i diferite ilustra tii. Aceste mijloace sunt [356] folositoare s i n armonie cu Cuvntul lui Dumnezeu. Dar cnd lucrarea sa devine a sa de costisitoare, nct ceilal ti nu sunt n stare s a asigure mijloace nanciare suciente pentru sus tinerea activit a tii lui, pastorul nu lucreaz a n armonie cu planul lui Dumnezeu. Lucrarea n marile ora se trebuie s a e ndeplinit a dup a modelul Domnului Hristos, s i nu prin manifest ari teatrale. Nu manifest arile teatrale sunt cele care i aduc slav a lui Dumnezeu, ci prezentarea adev arului cu dragostea lui Hristos. Introducerile S a nu lipsi ti adev arul de caracterul lui demn s i impresionant, prin introduceri care seam an a mai mult cu modelele lumii dect cu ale cerului. Face ti-i pe ascult atorii vo stri s a n teleag a faptul c a voi organiza ti adun ari nu pentru a le ncnta sim turile cu muzic as i alte lucruri, ci pentru a predica adev arul cu toat a solemnitatea lui, a sa nct adev arul s a e pentru ei o avertizare care s a-i trezeasc a din somnul de moarte s i s a-i ntoarc a de la ng aduin ta de sine. Numai adev arul curat este asemenea unei s abii cu dou a t ai suri. El i va pe cei care sunt mor aduce la via ta ti n p acatele lor. Acela care s i-a dat via ta pentru a-i salva pe oameni de la idolatrie s i de la ng aduin ta de sine a l asat un exemplu care trebuie s a e urmat de cei ce si asum a lucrarea de vestire a Evangheliei.

Sfatul cu privire la lucrarea n ora se

315

Slujitorilor lui Dumnezeu din acest veac li s-au ncredin tat cele mai solemne adev aruri, iar faptele, metodele s i planurile lor trebuie s a corespund a cu importan ta soliei lor. Dac a prezenta ti Cuvntul a sa cum l-a prezentat Domnul Hristos, ascult atorii vo stri vor adnc impresiona ti de adev arurile pe care li le adresa ti. Ei vor convin si [357] c a acesta este Cuvntul viului Dumnezeu. Formalismul n nchinare Solii Domnului nu trebuie s a urmeze metodele lumii n eforturile lor de a ajunge la inima oamenilor. n adun arile pe care le organizeaz a, ei nu trebuie s a depind a de cnt are ti lume sti sau de reprezenta tii teatrale pentru a strni interesul. Cum se poate a stepta de Cuvntul lui Dumdin partea unora care nu au nici un interes fa ta sincer nezeu, care nu au citit niciodat a Cuvntul S au cu o dorin ta a de a n telege adev arurile lui, s a n teleag a mesajul s i s a cnte cu toat a inima? Cum poate inima lor n armonie cu cuvintele cntecului sfnt? Cum poate corul ceresc s a se al ature ntr-o cntare care este doar formal a? R aul unui serviciu de nchinare formal nu poate descris ndeajuns s i nu exist a cuvinte care s a poat a exprima corespunz ator binecuvntarea profund a a unei nchin ari adev arate. Cnd oamenii n teleg s i cnt a cu toat a inima, muzicienii cere sti si iau al autele s i . Cel care ne-a binecuvntat li se al atur a n cntecul de recuno stin ta cu toate darurile care ne fac n stare s a m mpreun a lucr atori cu Dumnezeu a steapt a de la slujitorii Lui s a- si cultive vocea, a sa nct s a poat a vorbi s i s a poat a cnta ca s a e n tele si de to ti ascult atorii. Nu este nevoie s a se cnte cu voce puternic a, ci cu o intona tie clar a, cu o pronun tie corect as i cu o exprimare distinct a. To ti trebuie s a- si ia timp pentru a- si cultiva vocea n a sa fel, nct laudele la adresa lui Dumnezeu s a poat a n al tate n tonuri limpezi s i pl acute, nu ntr-o manier a zgomotoas as i strident a, care deranjeaz a urechea. Abilitatea de a cnta este un dar de la Dumnezeu s i trebuie s a e folosit a spre slava Sa. n adun arile publice, s a e ales un num ar de persoane care s a ndeplineasc a serviciul muzical. Cntecul s a e acompaniat de instrumente muzicale, la care vor cnta persoane talentate. Nu trebuie s a ne opunem folosirii instrumentelor muzicale n lucrarea noastr a.

316

Slujitorii Evangheliei

[358] Aceast a parte a serviciului religios s a e ndeplinit a cu aten tie, deoarece cntecul este o laud a adus a lui Dumnezeu. Nu ntotdeauna este bine s a cnte doar cteva persoane. Ct mai des posibil, s a cnte ntreaga adunare. . . Men tinerea arma tiilor Adesea, cnd v a ve ti str adui s a prezenta ti adev arul, se va strni mpotrivirea, dar, dac a ve ti c auta s a nvinge ti mpotrivirea prin argumente contradictorii, nu ve ti face dect s a o accentua ti, iar voi nu v a pute ti permite s a face ti acest lucru. P astra ti-v a arma tiile cu o atitudine pozitiv a. ngerii lui Dumnezeu vegheaz a asupra voastr as i s tiu cum s a-i impresioneze pe cei c arora refuza ti s a le r aspunde ti prin argumente contradictorii. Nu insista ti asupra aspectelor negative ale ntreb arilor care vi se pun, ci orienta ti-v a gndurile asupra adev arurilor pozitive s i accentua ti-le prin mult studiu, prin rug aciune st aruitoare s i printr-o consacrare din toat a inima. P astra ti-v a l ampile aprinse s i l asa ti ca razele str alucitoare s a lumineze pn a departe, pentru ca oamenii, v aznd faptele voastre bune, s a e determina ti s a-L laude pe Tat al vostru care este n ceruri. Dac a nu s i-ar men tinut arma tiile ntr-un mod pozitiv n ispitirea din pustie, Domnul Hristos ar pierdut tot ce dorea s a c stige. Metoda Domnului Isus este cea mai bun a metod a de a-i trata pe mpotrivitori. Dac a repet am spusele lor, noi nt arim argumentele pe care le aduc ei. Men tine ti-v a arma tiile n mod pozitiv. Poate c a tocmai persoana care vi se opune si va aduce aminte de cuvintele voastre acas as i va convertit a la adev arul inteligibil pe care a ajuns s a-l n teleag a. Adesea le-am spus fra tilor no stri: mpotrivitorii vor declara c a lucrarea voastr a este fals a. Nu repeta ti declara tiile lor, ci continua ti [359] s a arma ti adev arul, iar ngerii lui Dumnezeu v a vor deschide calea. Noi avem o mare lucrare de f acut s i trebuie s a o ndeplinim n mod inteligent. S a nu ne pierdem niciodat a st apnirea de sine s i minte rele. nici s a nu ng aduim s a se nasc a n inima noastr a sim ta Domnul Hristos nu a procedat a sa, iar El este exemplul nostru n toate lucrurile. Pentru lucrarea care ne-a fost ncredin tat a, avem nevoie de mai mult a n telepciune cereasc a, sn tit as i umil as i de mult mai pu tin eu. Trebuie s a ne baz am cu t arie pe puterea divin a.

Sfatul cu privire la lucrarea n ora se

317

vor veni n adun Cei care s-au ndep artat de credin ta arile noastre pentru a ne abate aten tia de la lucrarea pe care Dumnezeu dore ste s a o facem. Nu v a pute ti permite s a v a ntoarce ti urechea de la adev ar pentru a asculta pove sti nchipuite. Nu v a opri ti pentru a ncerca s a converti ti o persoan a care roste ste repro suri mpotriva voastr a, ci face ti s a se vad a c a sunte ti inspira ti de Duhul lui Isus Hristos, iar ngerii lui Dumnezeu vor pune pe buzele voastre cuvinte care vor ajunge la inima mpotrivitorilor. Dac a ace sti oameni continu a cu s insisten ta a v a acuze, persoanele inteligente din adunare vor n telege c a standardul vostru este mai nalt. Prin urmare, vorbi ti n a sa fel, nct s a se s tie c a Isus Hristos vorbe ste prin voi.Testimonies for the Church 9:137-149. Unii au un dar special n ce prive ste cntatul s i sunt ocazii cnd un cntec prezentat de o singur a persoan a sau de un grup transmite o solie deosebit a. Totu si aceste ocazii n care cnt a o singur a persoan a sau doar cteva trebuie s a e rare. Aptitudinea de a cnta constituie , pe care Dumnezeu dore un talent cu o mare inuen ta ste ca to ti s a-l cultive s i s a-l foloseasc a spre slava Numelui S au.Testimonies for [360] the Church 7:115, 116.

Lucrarea misionar a medical a n ora se


Lucrarea misionar a medical a ar trebui s a e dezvoltat a n modul cel mai prudent s i cuprinz ator. Lucrarea solemn as i sfnt a de salvare a suetelor trebuie s a progreseze pe o cale modest as i totu si nobil a. Unde sunt for tele de munc a? B arba tii s i femeile care sunt pe deplin converti ti, care au discern amnt s i un spirit de prevedere ar trebui s a ocupe postul de directori. Cnd sunt angajate persoane pentru a ndeplini aceast a lucrare deosebit a, trebuie s a e exercitat a o judecat a n teleapt a. Este nevoie de persoane umile, care l iubesc pe Dumnezeu s i care vor ni ste slujitori ecien ti n mna lui Dumnezeu pentru realizarea scopului prev azut de El ridicarea s i salvarea in telor omene sti. Evangheli stii care fac lucrare medical a vor capabili s a ndeplineasc a o lucrare excelent a de pionierat. Activitatea pastorului s a se combine pe deplin cu aceea a misionarului medical. Medicul cre stin s a considere c a lucrarea lui este tot a sa de important a ca lucrarea pastorului. El are o responsabilitate dubl a, deoarece de tine ambele calic ari, pe cea de medic s i pe cea de slujitor al Evangheliei. El , sfnt face o lucrare m area ta as i foarte necesar a. Medicul s i pastorul trebuie s a e con stien ti c a sunt angaja ti n aceea si lucrare. S a lucreze n armonie deplin as i s a se sf atuiasc a mpreun a. Prin unitatea lor, ei vor aduce o m arturie c a Dumnezeu L-a trimis pe unicul S au Fiu n lume pentru a-i mntui pe to ti cei [361] care vor crede n El ca Mntuitor al lor personal. Medicii ale c aror aptitudini profesionale sunt mai presus de cele ale colegilor de breasl a ar trebui s a lucreze pentru Dumnezeu n marile ora se s i s a se str aduiasc a s a ajung a la cei din nalta societate. . . Misionarii medicali, care lucreaz a n domeniul evangheliz arii, ndeplinesc o activitate la fel de important a ca aceea a tovar as ilor lor din lucrarea pastoral a. Eforturile depuse de ace sti lucr atori nu trebuie s a se limiteze la categoriile sociale mai s arace. Cei din categoriile sociale superioare au fost neglija ti n mod inexplicabil. Pe c aile mai nalte ale vie tii se vor g asi mul ti oameni care vor r aspunde la adev ar, 318

Lucrarea misionar a medical a n ora se

319

deoarece adev arul este logic s i poart a pecetea naltului caracter al Evangheliei. Mul ti dintre ace sti oameni capabili, care vor c stiga ti pentru cauza Domnului, se vor angaja cu mult a energie n lucrarea Sa. Domnul i cheam a pe cei care se a a n pozi tii de r aspundere s i pe care i-a nzestrat cu darurile Sale pre tioase s a- si foloseasc a talantul inteligen tei s i al mijloacelor nanciare n slujba Sa. Lucr atorii no stri ar trebui s a le prezinte cu claritate acestor oameni planul nostru de lucru, ar atndu-le ce avem nevoie pentru a-i ajuta pe s araci s i pentru a a seza aceast a lucrare pe temelii solide. Unii dintre ei vor impresiona ti de Duhul Sfnt s i ndemna ti s a investeasc a banii Domnului n a sa fel, nct cauza Sa s a progreseze. Ei vor aduce la ndeplinire planul S au, ajutnd la nin tarea unor centre de inuen ta n marile ora se. Lucr atorii interesa ti vor ndruma ti s a se ofere s a lucreze n diferite domenii ale lucr arii misionare. Lucrarea n domeniul s an at a tii Vor nin tate restaurante igienice. Dar aceast a lucrare trebuie s a e realizat a cu foarte mult a aten tie. Fiecare restaurant igienic trebuie s a e o s coal a. Cei care lucreaz a n cadrul acestor restaurante trebuie s a studieze continuu s i s a experimenteze, ca s a poat a face [362] progrese n ce prive ste preg atirea unor alimente s an atoase. n ora se, aceast a lucrare de educa tie poate dezvoltat a la o scar a mult mai larg a dect n localit a tile mici. Totu si, n ecare loc n turi cu privire care exist a o biseric a, trebuie s a e prezentate nv a ta la preg atirea unor alimente simple s i s an atoase, pe care s a le poat a aplica to ti cei ce doresc s a tr aiasc a n conformitate cu principiile s an at a tii. Membrii bisericii s a le mp art as easc a vecinilor lor lumina pe care o primesc n leg atur a cu acest subiect. . . n multe locuri s a e nin tate s coli de g atit. Chiar dac a aceast a lucrare ncepe n mod umil, pe m asur a ce buc atarii inteligen ti fac tot ce pot mai bine pentru a-i lumina pe al tii, Domnul le va da ndemnare s i n telepciune. Cuvntul Domnului este: L asa ti-i s a vin a tor al lor. Dumnezeu la Mine, c aci Eu M a voi descoperi ca nv a ta va lucra mpreun a cu aceia care aduc la ndeplinire planurile Sale, nv a tndu-i pe oameni cum s a realizeze o reform a n dieta lor prin preg atirea unor alimente s an atoase s i necostisitoare. n felul acesta,

320

Slujitorii Evangheliei

cei s araci vor ncuraja ti s a adopte principiile reformei s an at a tii s i vor ajuta ti s a devin a economi s i capabili s a se ntre tin a singuri. Mi-a fost ar atat c a unii oameni capabili au fost nv a ta ti de Dumnezeu cum s a preg ateasc a u sor mnc aruri s an atoase s i gustoase. Mul ti dintre ei erau tineri, dar erau de asemenea s i persoane mature. Am fost instruit a s a ncurajez organizarea de s coli de g atit n toate locurile n care se desf as oar a o lucrare misionar a medical a. Oamenilor s a li se prezinte toate motivele care i conduc la reform a. Ei . trebuie s a benecieze de ct mai mult a lumin a n aceast a privin ta [363] nv a ta ti-i s a fac a tot ce pot pentru a- si mbun at a ti modul de preg atire a hranei s i ncuraja ti-i s a le mp art as easc as i altora ce au nv a tat. . . Din raportul minunilor pe care Domnul le-a f acut pentru a asigura vinul necesar la osp a tul de nunt as i pentru a hr ani mul timea, . ntreprinderile de putem nv a ta o lec tie de cea mai mare importan ta producere a alimentelor s an atoase constituie unul dintre mijloacele Domnului pentru a mplini o nevoie. P arintele ceresc, Acela care cu prile d aruie ste hrana, nu-i va l asa pe copiii S ai n necuno stin ta vire la preg atirea celor mai bune mnc aruri pentru toate situa tiile s i pentru toate ocaziile.Testimonies for the Church 7:110-114. ***** Numai metoda Domnului Hristos va aduce un succes real n ncercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mntuitorul li Se al atura oamenilor ca unul care le dorea binele. El si ar ata simpatia fa ta de ei, slujea nevoilor lor s i le c stiga ncrederea. Apoi i ndemna: Urma ti-M a. Este nevoie s a ne apropiem de oameni printr-o lucrare personal a. Dac a s-ar dedica mai pu tin timp pentru predicare s i mai mult timp pentru lucrarea de slujire personal a, s-ar vedea rezultate mai mari. Cei s araci trebuie s a e ajuta ti, cei bolnavi s a e ngriji ti, cei ntrista ti. Si descuraja ti s a e mngia ti, cei ne stiutori s a e nv a ta ti, iar s cei f ar a experien ta a e sf atui ti. Noi trebuie s a plngem cu cei ce plng s i s a ne bucur am cu cei ce se bucur a. Dac a va nso tit a de puterea convingerii, de puterea rug aciunii i de puterea iubirii lui Dumnezeu, aceast a lucrare nu va putea s a r amn a f ar a roade.The [364] Ministry of Healing, 143-144.

Scolile misionare din ora se


Lucrarea de vizitare a oamenilor din cas a n cas a este la fel de important a ca ac tiunile publice. n ora sele mari, exist a anumite categorii de oameni la care nu se poate ajunge prin intermediul adun arilor publice. Ace sti oameni trebuie s a e c auta ti a sa cum p astorul si caut a oaia pierdut a. Pentru ei, este necesar un efort personal srguincios. Cnd lucrarea personal a este neglijat a, se pierd multe ocazii pre tioase, care, dac a ar fost folosite, ar condus la un progres hot art. De asemenea, ca rezultat al prezent arii adev arului n adun ari mari, este stimulat un spirit de cercetare s i este deosebit de important ca acest interes s a e urmat de o lucrare personal a. Cei care doresc s a cerceteze adev arul trebuie s a e nv a ta ti cum s a studieze Cuvntul lui Dumnezeu cu aten tie. Este nevoie de cineva care s a-i ajute s a cl adeasc a pe o temelie sigur a. n aceast a perioad a critic aa experien tei lor religioase, este foarte important ca lucr atorii biblici s a intervin a cu n telepciune s i s a-i ajute, deschiznd pentru n telegerea lor vistieria Cuvntului lui Dumnezeu! O lucrare echilibrat a poate realizat a cel mai bine n ora sele n care, o dat a cu desf as urarea adun arilor publice, este organizat a os coal a biblic a de instruire a lucr atorilor. n aceast as coal a trebuie s s a e angajate persoane cu experien ta i cu o n telegere spiritual a profund a, care i pot nv a ta zi de zi pe lucr atorii biblici s i care, de asemenea, se pot al atura cu toat a inima la ac tiunea public a. Iar pe m asur a ce oamenii sunt converti ti la adev ar, cei care conduc misiunea s a le arate noilor converti ti cum s a experimenteze puterea [365] adev arului n inima lor. Dac a este ndeplinit a de persoane care s tiu s a o organizeze cu n telepciune, o asemenea misiune va ca o lumin a care str aluce ste ntr-un loc ntunecos. Centrele misionare sunt esen tiale ca baz a a ac tiunilor misionare n ora se, dar s a nu uit am niciodat a c a aceia care le conduc trebuie s a vegheze asupra ec arui aspect, pentru ca totul s a e f acut spre slava lui Dumnezeu. n aceste centre misionare, tinerii s i tinerele trebuie s a 321

322

Slujitorii Evangheliei

benecieze de o educa tie care i va preg ati s a lucreze pentru Domnul. Dar, dac a nu au un caracter temeinic s i un spirit de consacrare, toate eforturile de a-i preg ati pentru lucrare vor da gre s. F ar a un nalt sim t al bunei-cuviin te, al seriozit a tii s i sn teniei adev arului s i al caracterului nobil al lucr arii, ei nu pot avea succes. Acela si lucru este valabil i n dreptul lucr atorilor mai vrstnici. Dac a nu sunt sn ti ti prin adev ar, ei nu le pot oferi celor aa ti sub ndrumarea lor o educa tie care i va n al ta i i va nnobila. n centrele noastre misionare nu trebuie s a existe nici o practic a . Tot ce are leg gre sit a, nici o asprime s i nici o neglijen ta atur a cu ele trebuie s a e mai presus de orice repro s. Orice persoan a care are o lucrare de ndeplinit n cadrul acestor centre s a e un exemplu pentru credincio si. Sunt necesare multe clipe petrecute n rug aciune tainic a, ntr-o strns a comuniune cu Dumnezeu. Numai n acest fel pot c stigate biruin te. Fiecare centru misionar s a e amplasat n a sa fel, nct s a apere suetul de c aderea n ispit a. Orice pasiune nesfnt a trebuie s a e p astrat a sub controlul unei ra tiuni sn tite, prin harul mbel sugat, rev arsat de Dumnezeu. Cnd un om care este considerat vrednic s a ocupe o pozi tie de ncredere ntr-una dintre institu tiile noastre sau ntr-un centru [366] misionar tr adeaz a ncrederea acordat as i se las a de bun avoie n mna lui Satana, devenind un slujitor al nelegiuirii, pentru a sem ana . O astfel semin tele r aului, el este un tr ad ator de cea mai joas a spe ta de persoan a cu mintea ntinat a le inspir a adesea tinerilor gnduri ru necurate, care conduc la o via ta sinoas as i imoral a. Pentru a- si p astra cur a tia moral as i pentru a s ti cum s a-i ndrume pe tineri cu n telepciune, a sa nct mintea tuturor s a r amn a curat as i necorupt a, b arba tii s i femeile care se a a n conducerea unui centru misionar trebuie s a se ae ntr-o strns a leg atur a cu Dumnezeu. n turile acordate trebuie s tor s v a ta a aib a un caracter n al ta i nnobilator, pentru ca mintea s a poat a umplut a de gnduri cre stine sti, curate. Oricine are n adejdea aceasta n El se cur a te ste, dup a cum El este curat (Ioan 3, 3). ***** Dac a ntr-un ora s este nin tat un centru misionar, credincio sii no stri trebuie s a e interesa ti de el s i s a- si exprime acest interes

S colile misionare din ora se

323

n mod practic s i concret. Lucr atorii din acest centru muncesc din greu s i cu sacriciu de sine, dar nu primesc salarii mari. Credincio sii no stri s a nu cread a c a organizarea centrelor misionare din ora se este o lucrare u soar a sau aduc atoare de prot nanciar. Adesea, ac tiunile misionare sunt ndeplinite de oameni care nu s tiu de unde vor veni mijloacele nanciare necesare s i l implor a zi de zi pe Dumnezeu s a [367] le trimit a banii de care au nevoie pentru naintarea lucr arii.

ndeplinirea con stiincioas a a lucr arii


Asupra slujitorilor lui Hristos se a a responsabilitatea solemn a de a- si ndeplini lucrarea. Ei trebuie s a-i ndrume pe tineri cu n telepciune, pas cu pas, nainte s i n sus, pn a cnd ecare punct esen tial tur este adus n aten tia lor. Nici o nv a ta a nu ar trebui s a e ascuns a, dar nu toate aspectele adev arului trebuie s a e prezentate chiar n primele ocazii. Treptat, cu precau tie, avnd inima plin a de Duhul lui Dumnezeu, profesorul s a le dea ascult atorilor lui hrana spiritual a la timpul potrivit. Pastorii nu ar trebui s a considere c a lucrarea lor este ncheiat a, pn a cnd to ti cei care au acceptat teoria adev arului nu n teleg cu adev arat inuen ta puterii lui sn titoare s i pn a cnd nu sunt converti ti. Mul ti presupun c a este sucient ca sabia ascu tit a, cu dou a t ai suri, a Cuvntului lui Dumnezeu s a- si fac a loc n inim as i s a sensibilizeze con stiin ta, dar acesta este doar nceputul lucr arii. De si impresiile f acute sunt bune, dac a nu sunt aprofundate printr-un efort atent, nso tit de rug aciune, Satana le va contracara. Lucr atorii s a nu r amn a mul tumi ti cu ce s-a ndeplinit. Plugul adev arului trebuie s a intre mai adnc n brazd as i aceast a lucrare se va ndeplini cu , dac siguran ta a vor f acute eforturi con stiincioase de a ndruma gndurile s i de a consolida convingerile celor care studiaz a adev arul. Prea adesea, lucrarea este l asat a ntr-un stadiu nedenitivat s i n multe situa tii nu aduce nici un rezultat. Uneori, dup a ce un grup de ascult atori a acceptat adev arul, pastorul crede c a trebuie s a mearg a [368] imediat ntr-un teritoriu nou s i , din cauza lipsei unei cercet ari corespunz atoare, este autorizat s a mearg a. Acest fapt este gre sit. Pastorul ar trebui s a ncheie lucrarea nceput a, pentru c a, dac a o las a nencheiat a, se face mai mult r au dect bine. Nici un cmp nu este a sa tor ca acela care a fost cultivat doar att ct s de nepromi ta a le dea m ar acinilor o cre stere mai abundent a. Prin aceast a metod a de lucru, multe suete au fost l asate la discre tia atacurilor lui Satana s i a mpotrivirii membrilor altor biserici care au respins adev arul s i mul ti oameni au fost du si ntr-o pozi tie n care nu mai pot aborda ti 324

ndeplinirea con stiincioas a a lucr arii

325

niciodat a. Un pastor ar mai bine s a nu se angajeze ntr-o lucrare, dac a nu o poate realiza pe deplin. n mintea celor nou-converti ti, trebuie s a e bine ntip arit adev arul c a o cunoa stere temeinic a poate dobndit a numai printr-un studiu serios s i perseverent. De obicei, aceia care accept a adev arul pe care l predic am nu au fost ni ste cercet atori srguincio si ai Sntelor Scripturi, deoarece n bisericile populare se studiaz a pu tin Cuvntul lui Dumnezeu. Oamenii a steapt a ca pastorii s a cerceteze Scripturile pentru ei s i s a le explice. Mul ti accept a adev arul f ar a s a studieze n profunzime, pentru a n telege principiile lui fundamentale, iar cnd se confrunt a cu mpotrivirea, uit a argumentele s i dovezile care l sus tin. Ei au fost ndruma ti s a cread a adev arul, dar nu au fost nv a ta ti pe deplin ce este adev arul s i nici nu au fost condu si punct cu punct n cunoa sterea lui Hristos. Prea adesea, evlavia lor degenereaz a n formalism, iar cnd nceteaz a s a aud a apelurile care i-au sensibilizat la nceput, ei ajung mor ti din punct de vedere spiritual. Dac a nu sunt pe deplin converti ti, dac a n via ta s i n caracterul lor nu are loc o schimbare radical a, dac a suetul lor nu are temelia pe Stnca ve snic a, aceia care accept a adev arul nu vor rezista la proba ncerc arilor. Dup a ce [369] pastorul pleac a, iar noutatea dispare, adev arul si pierde puterea de mai sfnt atrac tie, iar ei nu exercit a nici o inuen ta a dect nainte de convertire. Lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie s a e ndeplinit a n mod supercial, de mntuial a. Cnd si ncepe activitatea ntr-un teritoriu nou, pastorul trebuie s a lucreze pn a la cap at. S a nu e mul tumit de succesul lui pn a cnd nu va putea, prin munc a st aruitoare s i prin binecuvntarea Cerului, s a-I prezinte Domnului ni ste oameni converti ti, care au un adev arat sim t al responsabilit a tii s i care si vor ndeplini lucrarea ncredin tat a. Dac a i-a instruit corespunz ator pe cei aa ti n grija sa, atunci cnd va pleca n alte locuri, lucrarea lui . nu se va pierde, ci va bine consolidat as i n siguran ta Pastorul nu are nici o aprobare pentru a- si limita activitatea doar la predicarea de la amvon, lipsindu-i pe ascult atorii lui de ajutorul oferit printr-o lucrare personal a. El trebuie s a se str aduiasc a s a n teleag a natura dicult a tilor aate n mintea oamenilor. S a vorbeasc a turi s i s a se roage cu aceia care sunt interesa ti, prezentndu-le nv a ta n telepte, a sa nct, n cele din urm a, s a poat a nf a ti sa pe orice om

326

Slujitorii Evangheliei

turile biblice pe des avr sit n Hristos Isus (Coloseni 1, 28). nv a ta care le adreseaz a trebuie s a e precise s i puternice, a sa nct s a inspire convingere n con stiin ta ascult atorilor. Oamenii cunosc foarte turi practice s pu tin despre Biblie s i de aceea au nevoie de nv a ta i precise cu privire la natura p acatului s i la remediul lui. Niciodat a un lucr ator nu ar trebui s a lase nef acut a vreo parte a lucr arii din cauz a c a nu-i face pl acere, gndindu-se c a pastorul care va veni dup a el o va face n locul lui. Dac a se ntmpl a a sa, cnd pastorul care vine va prezenta cerin tele pe care Dumnezeu le adreseaz a poporului S au, unii se vor da napoi, spunnd: Pastorul [370] care ne-a adus adev arul nu a men tionat aceste lucruri. Ei se vor sim ti ofensa ti. Unii refuz a s a accepte sistemul zecimii s i se ndep arteaz a de turi cei care cred s i iubesc adev arul. Cnd le sunt descoperite nv a ta noi, ei r aspund: Noi nu am fost nv a ta ti a sa s i ezit a s a nainteze. Ct de bine ar fost dac a primul sol al adev arului i-ar educat pe deplin s i n mod con stiincios pe ace sti credincio si cu privire la toate subiectele esen tiale, chiar dac a num arul celor intra ti n biseric a n urma activit a tii lui ar fost mai mic. Dumnezeu ar mai mul tumit s a aib as ase oameni pe deplin converti ti la adev ar dect s aizeci care se declar a credincio si, dar nc a nu au fost cu adev arat converti ti. A-i nv a ta pe cei ce accept a adev arul s a aduc a zecimea n vistierie, ca o recunoa stere a dependen tei lor de Dumnezeu, constituie o parte a lucr arii pastorului. Noii converti ti trebuie s a e pe deplin l amuri ti cu privire la datoria lor de a-I napoia Domnului ce este al S au. Porunca de a oferi zecimea este a sa de clar a, nct nu exist a nici o scuz a pentru desconsiderarea ei. Cel care neglijeaz a s a pre tura legat zinte nv a ta a de acest subiect las a nef acut a o parte foarte important a din lucrarea lui. De asemenea, pastorii trebuie s a-i fac a pe oameni s a n teleag a s i importan ta ndeplinirii altor responsabilit a ti legate de lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni nu este scutit de a participa la ac tiunile de binefacere. Oamenii s a e nv a ta ti c a ecare departament al lucr arii lui Dumnezeu trebuie s a benecieze de sprijinul s i de interesul lor. Marele cmp misionar este deschis n fa ta noastr a, iar acest subiect trebuie s a e discutat n mod repetat. Oamenii s a e ajuta ti s a n teleag a faptul c a nu aceia care aud, ci aceia care mplinesc Cuvntul vor c stiga via ta ve snic a. De asemenea, s a e nv a ta ti c a [371] aceia care devin p arta si ai harului lui Hristos nu trebuie s a contribuie

ndeplinirea con stiincioas a a lucr arii

327

doar material la vestirea adev arului, ci s a se consacre pe ei n si si lui Dumnezeu f ar a rezerve. . Ei se Unii pastori sunt ab atu ti de la lucrarea lor cu u surin ta descurajeaz as i sunt ndep arta ti de leg aturile lor familiale, l asnd ca interesul crescnd s a se sting a, din cauz a c a nu i s-a acordat aten tia cuvenit a. Pierderea suferit a de lucrare din acest motiv cu greu poate estimat a. Cnd se face un efort de a vesti adev arul, pastorul implicat trebuie s a simt a responsabilitatea de a- si face partea cu credincio sie s i de a o duce pn a la cap at. Dac a munca lui pare s a nu aib a rezultate, s a se roage st aruitor s i s a se str aduiasc a s a descopere dac a face tot ce ar trebuit. S a- si umileasc a suetul naintea lui , s Dumnezeu, s a se cerceteze pe sine s i, prin credin ta a se bazeze pe , pn f ag aduin tele divine, continundu- si eforturile cu umilin ta a cnd va convins c as i-a ndeplinit datoria cu credincio sie s i c a a f acut tot ce i-a stat n putere pentru a ob tine rezultatele dorite. ***** Dac a eul nu este sacricat pe altar, ca o jertf a vie, Dumnezeu nu va accepta nici chiar cea mai minunat a slujire. Pentru ca roadele s a e s an atoase s i bine primite de Dumnezeu, r ad acina trebuie s a e sfnt a. . . Ambi tiile s i proiectele lume sti s i cele mai mari planuri s i obiective ale oamenilor vor pieri ca iarba, dar cei n telep ti vor str aluci ca str alucirea cerului, s i cei ce vor nv a ta pe mul ti s a umble n neprih anire vor str aluci ca stelele, n veac s i n veci de veci (Daniel [372] 12, 3).Testimonies for the Church 7:248, 249.

ntmpinarea mpotrivirii
Pastorii s i profesorii no stri trebuie s a reprezinte iubirea lui Dumnezeu pentru lumea c azut a. Cuvntul adev arului s a e rostit cu inimi pline de duio sie. To ti cei gre si ti s a e trata ti cu amabilitatea lui Hristos. Dac a aceia pentru care lucra ti nu n teleg imediat adev arul, nu-i mustra ti, nu-i critica ti s i nu-i judeca ti. Aduce ti-v a aminte c a voi trebuie s a reprezenta ti blnde tea, bun atatea s i iubirea lui Hristos. s Trebuie s a ne a stept am c a vom ntlni necredin ta i mpotrivire. ntotdeauna adev arul a fost nevoit s a se confrunte cu aceste elemente. Dar, chiar dac a ve ti nevoi ti s a v a confrunta ti cu mpotrivirea cea mai nver sunat a, nu-i condamna ti pe cei care vi se opun. Ei ar putea s a cread a, asemenea apostolului Pavel, c a i slujesc lui Dumnezeu de ace s i trebuie s a manifesta ti fa ta sti oameni r abdare, blnde te s i ndurare. S a nu credem c a din cauz a c a prezent am un adev ar nepopular avem de suportat ncerc ari grele s i lupte aspre. Gndi ti-v a la Domnul Isus s i la ce a suferit El pentru voi s i r amne ti lini sti ti. Chiar dac a sunte ti acuza ti pe nedrept, nu v a plnge ti, nu rosti ti nici un cuvnt de lamentare s i nu ng adui ti ca nemul tumirea sau repro surile s a p atrund a n mintea voastr a. Trebuie s a merge ti nainte pe calea cea dreapt as i s a ave ti o purtare bun a n mijlocul neamurilor, pentru ca n ceea ce v a vorbesc de r au ca pe ni ste f ac atori de rele, prin faptele voastre bune, pe care le v ad, s a sl aveasc a pe Dumnezeu n ziua cercet arii (1 Petru 2, 12). de cei gre Purta ti-v a cu blnde te fa ta si ti; oare nu a ti fost voi n siv a, pn a nu demult, cuprin si de orbirea p acatelor voastre? Dac a [373] Domnul Hristos a fost r abd ator cu voi, nu ar trebui s a ti s i voi r abd atori s i blnzi cu al tii? Dumnezeu ne-a dat multe ndemnuri de de cei care ni se opun, ca nu cumva a manifesta o mare bun atate fa ta m un suet ntr-o direc s a inuen ta tie gre sit a. Via ta noastr a s a e ascuns a cu Hristos n Dumnezeu. Noi trebuie s a-L cunoa stem pe Domnul Hristos n mod personal. Numai a sa putem s a-L reprezent am corect n lume. Rug aciunea noastr a nence328

ntmpinarea mpotrivirii

329

-m tat a s a e: Doamne, nva ta a cum s a fac lucrurile pe care le-ar f acut Domnul Isus, dac a ar fost n locul meu. Oriunde ne-am aa, trebuie s a facem ca, prin faptele bune, lumina noastr a s a str aluceasc a pn a departe spre slava lui Dumnezeu. Acesta este scopul cel mai mare s i mai important al vie tii noastre. ***** n telepciunea n condamnarea gre selii Domnul dore ste ca poporul Lui s a foloseasc a alte metode dect aceea de a condamna gre seala, chiar s i atunci cnd condamnarea este just a. El dore ste s a facem mai mult dect s a le adres am mpotrivitorilor no stri acuza tii care nu vor face dect s a-i ndep arteze s i mai mult de adev ar. Lucrarea pe care Domnul Hristos a venit s a o fac a n lumea noastr a nu a fost aceea de a ridica ziduri de desp ar tire s i de a le spune f ar a ncetare oamenilor c a gre sesc. Cel care dore ste s a-i lumineze pe oamenii du si n am agire s a se apropie de ei s i s a lucreze sfnt pentru ei cu iubire. El trebuie s a devin a un izvor de inuen ta a. n ap ararea adev arului, mpotrivitorii cei mai nver suna ti s a e trata ti cu respect s i considera tie. Unii nu vor r aspunde la eforturile noastre, ci vor desconsidera invita tia Evangheliei. Al tii, chiar dintre cei despre care presupunem c a au trecut dincolo de limitele harului lui Dumnezeu, vor c stiga ti pentru Hristos. Chiar s i ultimul act dintr-o controvers a poate duce la iluminarea acelora care nu au [374] respins lumina s i dovezile, dar care au fost cuprin si de ntuneric , au lucrat mpotriva adev s i, din ne stiin ta arului. Prin urmare, trata ti ecare om ca s i cnd ar sincer. Nu adresa ti nici un cuvnt s i nu face ti nici un gest care ar putea s a nr ad acineze pe cineva n . necredin ta Dac a o persoan a va c auta s a-i atrag a pe lucr atori ntr-o dezbatere sau o controvers a cu privire la subiecte de natur a politic a sau de alt a natur a, nu acorda ti nici o aten tie provoc arii. Continua ti s a ndeplini ti lucrarea lui Dumnezeu cu fermitate s i cu putere, dar cu blnde tea lui Hristos s i ct mai lini stit posibil. S a nu se aud a nici o expresie a ngmf arii omene sti. S a nu se manifeste nici un semn de mul tumire de sine, ci s a se vad a c a Dumnezeu ne-a chemat s a

330

Slujitorii Evangheliei

purt am responsabilit a ti snte. Predica ti Cuvntul, ti srguincio si, serio si s i zelo si. turii voastre ar de zece ori mai mare dac Inuen ta nv a ta a a ti aten ti la cuvintele pe care le rosti ti. Din cauza spiritului n care sunt spre via rostite, cuvintele care ar trebui s a e o mireasm a de via ta ta pot deveni o mireasm a de moarte spre moarte. Aduce ti-v a aminte c a, dac a prin atitudinea s i prin cuvintele voastre nchide ti u sa unui singur suet, v a ve ti confrunta cu el la judecat a. Dac a face ti referire la M arturii, s a nu considera ti c a este datoria voastr a s a le impune ti altora. Cnd le citi ti, asigura ti-v a c a nu le amesteca ti cu propriile cuvinte, deoarece acest fapt i determin a pe ascult atori s a nu mai poat a face deosebire ntre Cuvntul Domnului s i cuvintele voastre. Ave ti grij a s a nu face ti n a sa fel, nct Cuvntul Domnului s a devin a ofensator. Noi dorim nespus s a vedem c a au loc reforme s i, pentru c a nu vedem ce dorim, prea adesea ng aduim ca un spirit r au s a- si verse [375] pic aturile de pelin n cupa noastr a, am arndu-i pe to ti ceilal ti. Prin cuvintele noastre lipsite de n telepciune, spiritul ascult atorilor este iritat s i sunt instiga ti la r azvr atire. Fiecare predic a pe care o rosti ti s i ecare articol pe care l scrie ti pot corecte, dar o singur a pic atur a de pelin strecurat a n ele va ca o otrav a pentru ascult ator sau pentru cititor. Din pricina acelei pic aturi de otrav a, unii vor respinge toate cuvintele voastre bune s i corecte. Al tii se vor hr ani cu otrava, deoarece le plac asemenea cuvinte aspre. Ei vor urma exemplul vostru s i vor vorbi ca voi. n felul acesta, r aul va nmul tit. Cei care prezint a principiile ve snice ale adev arului au nevoie ca uleiul sfnt care curge din cele dou a ramuri de m aslin s a le umple inima. El se va rev arsa n cuvinte care vor produce o reform a, dar nu vor duce la exasperare. Adev arul trebuie s a e rostit cu iubire. . Atunci, Domnul Isus, prin Duhul S au, i va conferi putere s i inuen ta Aceasta este lucrarea Sa.Testimonies for the Church 6:120, 123. *****

ntmpinarea mpotrivirii

331

Cum s a tratam obiec tiile Timpul s i energia pot folosite mai bine dect n tratarea ndelungat a a arma tiilor subtile ale mpotrivitorilor no stri, care se folosesc de calomnii s i r ast alm aciri. n timp ce orele valoroase sunt folosite pentru a-i urm ari pe cei necinsti ti s i pentru a-i combate pe mpotrivitorii nesinceri, oamenii care sunt deschi si pentru adev ar . Un s mor din lips a de cuno stin ta ir de cuvinte f ar a sens, inventate chiar de Satana, este adus n aten tia noastr a, n timp ce oamenii strig a dup a hrana spiritual a, care trebuie s a le e oferit a la vremea cuvenit a. Cei care s i-au antrenat mintea s a lupte mpotriva adev arului depun eforturi pentru a- si formula argumentele subtile. Nu este n telept s a prelu am argumentele lor s i s a le transmitem altor sute de persoane care nu s-ar gndit niciodat a la ele, dac a noi nu le-am [376] publicat. S a urm am planul de nv a tare al Domnului Hristos. El a fost simplu s i clar, tintind direct la r ad acina subiectului s i r aspunznd la ntreb arile tuturor. Nu este strategia cea mai bun a s a m a sa de explici ti s i s a spunem tot ce se poate spune despre un anumit subiect, atunci cnd cteva argumente de baz a ar suciente pentru toate aplica tiile practice s i pentru a-i convinge sau a-i aduce la t acere pe mpotrivitori. Poate c a ve ti reu si s a nl atura ti orice obiec tie ast azi s i s a le nchide ti gura celor care comenteaz a, a sa nct s a nu mai poat a spune nimic. Dar mine se vor ntoarce din nou s i din nou la acela si subiect. A sa va mereu, pentru c a ei nu iubesc adev arul s i nu vor s a vin a la lumin a, ca nu cumva s a e elibera ti de ntunericul s i de gre seala lor. Slujirea Domnului Hristos a durat doar trei ani, dar n acea perioad a scurt a s-a f acut o mare lucrare. n aceste zile din urm a, avem de f acut o mare lucrare ntr-un timp scurt. n timp ce mul ti se preg atesc s a fac a orice, la ntmplare, suetele vor pieri din lips a de lumin as i . cuno stin ta Dac a oamenii care sunt angaja ti n prezentarea s i ap ararea adev arului Bibliei ncep s a cerceteze s i s a dovedeasc a falsitatea s i lipsa a unora care schimb de consecven ta a n mod necinstit adev arul lui Dumnezeu ntr-o minciun a, Satana va strni destui mpotrivitori

332

Slujitorii Evangheliei

pentru a p astra pana lor ntr-o continu a activitate, n timp ce alte ramuri ale lucr arii vor l asate s a sufere. Avem nevoie de mai mult din spiritul celor care construiau zidurile Ierusalimului. Noi facem o mare lucrare s i nu ne putem cobor de pe zid. Dac a Satana i poate re tine pe oameni cu r aspunsurile la obiec tiunile mpotrivitorilor, mpiedicndu-i n felul acesta s a ndeplineasc a lucrarea cea mai [377] important a pentru timpul prezent, scopul lui este realizat.

Evitarea discu tiilor contradictorii** .


Tinerii predicatori s a evite discu tiile contradictorii, deoarece acestea nu sporesc spiritualitatea sau umilin ta. n unele situa tii, ar putea necesar s a ne confrunt am ntr-o dezbatere deschis a cu un mpotrivitor ngmfat al adev arului lui Dumnezeu, dar n general aceste dezbateri, e c a sunt orale, e c a sunt scrise, produc mai mult r au dect bine. Dup a o discu tie contradictorie, responsabilitatea pastorului de a men tine interesul va mai mare. El trebuie s a e atent la reac tia care ar putea s a aib a loc dup a o agita tie pe teme religioase s i s a nu cad a n descurajare. . . n general, dezbaterile contradictorii i fac pe pastorii no stri s a devin a mul tumi ti de ei n si si s i mndri. Iar acesta nu este singurul rezultat. Cei c arora le place s a se angajeze n asemenea dezbateri nu sunt potrivi ti pentru a p astori ai turmei. Ei s i-au antrenat mintea pentru a-i nfrunta pe mpotrivitori s i pentru a face declara tii sarcastice s i, ca urmare, nu se pot umili pentru a ajuta inimile ndurerate, care au nevoie de mngiere. . . Prezentarea unui adev ar nepopular implic a o mare responsabilitate, iar predicatorii ar trebui s a e aten ti ca ecare cuvnt pe care l rostesc s a e cuvntul pe care l dore ste Dumnezeu. Niciodat a cuvintele lor s a nu e t aioase. Ei trebuie s a prezinte adev arul cu , cu iubirea cea mai adnc umilin ta a pentru suete s i cu o dorin ta arz atoare ca ele s a e salvate s i s a lase ca adev arul s a e cel care taie.Testimonies for the Church 3:213-218. ***** Discu tiile contradictorii nu pot evitate ntotdeauna. . . Oamenii c arora le place s a asiste la confrunt ari ar putea saluta zgomotos astfel [378] de dezbateri. Al tii, care doresc s a aud a dovezile ambelor p ar ti, ar putea ndemna la discu tii, avnd o motiva tie ct se poate de sincer a, dar discu tiile contradictorii trebuie s a e evitate ori de cte ori este
* [Extras

dintr-o m arturie particular a.]

333

334

Slujitorii Evangheliei

posibil. n general, ele dezvolt a spiritul de combativitate s i sl abesc iubirea curat as i simpatia sfnt a, care ar trebui s a existe n inima cre stinilor, chiar dac a ei ar putea s a aib a opinii diferite. n acest veac lumesc, solicitarea unei dezbateri nu este o dovad a real a a dorin tei serioase a oamenilor de a cerceta adev arul, ci izvor as te din pl acerea de a auzi ceva nou s i din agita tia care nso te ste de obicei astfel de discu tii. Rareori este sl avit Dumnezeu n astfel de confrunt ari, iar adev arul nu este promovat. Adev arul este prea solemn, efectul lui este prea impresionant pentru a face din el un subiect op tional, care s a poat a acceptat sau respins. A discuta despre adev ar doar pentru a le demonstra mpotrivitorilor abilitatea noastr a n confrunt ari este ntotdeauna o strategie slab a, deoarece face foarte pu tin pentru promovarea adev arului. mpotrivitorii adev arului si vor dovedi aptitudinea de a reda gre sit pozi tia ap ar atorilor lui. . . n general, ei vor lua n rs adev arul sfnt s i l vor a seza ntr-o lumin a a sa de gre sit a naintea oamenilor, nct min tile ntunecate de erori s i ntinate de p acat nu vor discerne motivele s i scopurile acelor oameni r au inten tiona ti, care falsic as i ascund adev aruri importante. Din cauza oamenilor care se angajeaz a n astfel de dezbateri, pu tine confrunt ari vor conduce la principiile corecte. Adesea sunt prezentate acuza tii t aioase, temperamentele se dezl an tuie s i ambele p ar ti ajung la sarcasm s i ironie. Iubirea de suete este pierdut a n dorin ta mai mare dup a superioritate. Deseori, [379] se nasc prejudec a ti adnci s i amare. . . Mul ti aleg mai degrab a ntunericul dect lumina, pentru c a faptele lor sunt rele. Dar sunt oameni care, dac a adev arul le-ar fost prezentat altfel s i n alte circumstan te, oferindu-li-se o s ans a corect a de a cnt ari argumentele pentru ei n si si s i de a compara declara tiile Scripturii, ar fost ncnta ti de claritatea lui s i l-ar acceptat. Pastorii no stri au fost foarte nen telep ti atunci cnd au publicat pentru toat a lumea teoriile r at acite, propuse de oameni r au inten tiona ti, care aveau scopul de a face f ar a efect adev arul solemn s i sfnt al lui Iehova. Acei oameni vicleni, care mint cu nep asare pentru a-i n sela pe cei ne stiutori, si dedic a puterea intelectual a spre s a perverti Cuvntul lui Dumnezeu. Cei f ar a experien ta i lipsi ti de suspiciune sunt n sela ti s i du si la ruin a. A fost o mare gre seal a s a se publice toate dovezile aduse de cei care lupt a mpotriva adev arului lui Dumnezeu, deoarece li s-au oferit tuturor ni ste argumente la care

Evitarea discu tiilor contradictorii*.

335

nu s-ar gndit niciodat a. Unii vor trebui s a dea socoteal a pentru a asemenea conducere nen teleapt a. subtil Argumentele mpotriva adev arului sfnt au o inuen ta as i afecteaz a min tile care nu sunt bine informate cu privire la puterea adev arului. Sensibilitatea moral a a societ a tii n ansamblu este tocit a prin familiarizarea cu p acatul. Egoismul, necinstea s i diferitele p acate care predomin a n acest veac dec azut au distrus capacitatea de a n telege lucrurile ve snice, a sa nct adev arul lui Dumnezeu nu mai este sesizat. Prin publicarea argumentelor gre site ale oponen tilor no stri, adev arul s i minciuna sunt a sezate pe aceea si treapt a n mintea oamenilor, n timp ce, dac a ar putut cunoa ste adev arul cu toat a claritatea lui sucient de mult pentru a n telege importan ta s i sn tenia lui, oamenii ar fost convin si de argumentele puternice [380] aduse n favoarea lui s i ar fost preg ati ti s a combat a argumentele impuse de mpotrivitori. Cei care caut a s a cunoasc a adev arul s i s a n teleag a voia lui Dum de lumin nezeu s i care sunt credincio si fa ta as i zelo si n ndeplinirea nv tura corect ndatoririlor zilnice vor recunoa ste cu siguran ta a ta a, deoarece vor c al auzi ti n tot adev arul.Testimonies for the Church 3:424-227. ***** Ori de cte ori, pentru naintarea cauzei adev arului s i pentru slava lui Dumnezeu, este necesar s a e comb atut un mpotrivitor, ap ar atorii adev arului trebuie s a se angajeze n controvers a cu foarte mare . Ei trebuie s precau tie s i umilin ta a-I cear a lui Dumnezeu s a le acorde un ajutor deosebit, cercetndu- si inima, m arturisindu- si p acatele, rugndu-se erbinte s i, adesea, postind un timp, pentru ca Dumnezeu glorioas s a acorde pre tiosului S au adev ar mntuitor o biruin ta a, iar gre seala s a apar a n adev arata ei diformitate, iar sus tin atorii ei s a e pe deplin ru sina ti. . . Niciodat a nu ar trebui s a intra ti ntr-o controvers a n care sunt n joc interese a sa de mari, bazndu-v a pe aptitudinea voastr a de a prezenta argumente puternice. Dac a nu pute ti evita conictul, accepta ti-l, dar angaja ti-v a n el cu o ncredere ferm a n Dumnezeu, cu spiritul umilin tei s i cu spiritul lui Isus, care v-a ndemnat s a nv a-

336

Slujitorii Evangheliei

ta ti de la El, pentru c a El este blnd s i smerit cu inima.Testimonies [381] for the Church 1:624-626.

Metodele gre site


Mul ti oameni sunt inteligen ti s i buni cunosc atori ai Sntelor Scripturi, dar capacitatea lor de a folositori este redus a ntr-o mare m asur a datorit a metodelor lor gre site de a lucra. Unii care se angajeaz a n lucrarea de salvare a suetelor nu reu sesc s a ob tin a cele mai bune rezultate, deoarece nu ndeplinesc n mod con stiincios s i pn a la cap at lucrarea pe care au nceput-o cu mult entuziasm. Al tii se ata seaz a cu nc ap a tnare de idei preconcepute, pe care le scot n s tura la nevoile reale eviden ta i, ca urmare, nu- si pot adapta nv a ta ale oamenilor. Mul ti nu- si dau seama de necesitatea de a se adapta la circumstan te s i de a-i aborda pe oameni n raport cu nivelul s i nevoile lor. Ei nu-i n teleg pe cei pe care doresc s a-i ajute s a ating a standardul biblic al cre stinismului, identicndu-se cu ei. Ace sti lucr atori nu au succes, deoarece se ncred doar n for ta argumentelor s i nu-I cer st aruitor lui Dumnezeu s a le dea n telepciunea Sa c al auzitoare s i harul S au, care s a sn teasc a eforturile lor. Pastorii ar trebui s a e aten ti pentru a nu a stepta prea mult de la aceia care nc a r at acesc prin ntunericul erorilor. Ei trebuie s a- si ndeplineasc a bine lucrarea s i s a aib a ncredere c a Dumnezeu le va mp art as i acelora care doresc s a cunoasc a adev arul inuen ta sensibi , munca lizatoare a Duhului S au Sfnt, s tiind c a, f ar a aceast a inuen ta lor va lipsit a de succes. De aceea, s a e r abd atori s i n telep ti n lucrarea lor, amintindu- si f ar a ncetare ct de variate s i de complexe sunt circumstan tele care au condus la formarea unor tr as aturi a sa de diferite n caracterul oamenilor. De asemenea, ei trebuie s a vegheze cu stricte te asupra lor n si si, ca nu cumva eul s a c stige suprema tia, [382] iar Domnul Isus s a e uitat. Unii pastori nu reu sesc s a aib a succes, pentru c a ei nu se dedic a lucr arii cu toat a inima, n ciuda faptului c a succesul lor depinde foarte mult de o munc a perseverent as i bine orientat a. Ei nu sunt ni ste lucr atori con stiincio si s i nu- si continu a munca dincolo de amvon. Ace sti pastori se sustrag de la datoria de a merge din cas a n cas as i de a lucra cu n telepciune n cercul familiei. Ei trebuie 337

338

Slujitorii Evangheliei

s a cultive acea curtoazie cre stin a care i-ar face s a e buni s i aten ti de suetele aate n grija lor, lucrnd pentru ele cu o adev fa ta arat a s seriozitate s i credin ta i nv a tndu-le s a mearg a pe calea vie tii. ***** Unii pastori c stig a un succes aparent, am agindu-i pe ascult atorii omeneasc lor printr-o inuen ta a. Ei se joac a dup a cum voiesc cu sentimentele, f acndu-i pe oameni s a plng as i peste cteva minute s a rd a. Printr-o astfel de metod a, mul ti simt ndemnul de a-L m arturisi pe Hristos s i se crede c a are loc o nviorare minunat a, dar, cnd vine ncercarea, lucrarea lor nu rezist a. Sub inuen ta emo tiilor, mul ti sunt purta ti de un val care pare s a-i duc a spre ceruri, dar, cnd sunt asalta ti de curentul puternic al ispitei, ei sunt du si n deriv a imediat, ca o bucat a de lemn luat a de ape. Un astfel de lucr ator se n sal a singur s i i duce n r at acire pe ascult atorii lui. ***** Pastorii trebuie s a e pruden ti, ca nu cumva planurile lor s a e n contradic tie cu scopurile lui Dumnezeu. Mul ti sunt n pericolul de a restrnge lucrarea lui Dumnezeu, prin faptul c a si limiteaz a activitatea la anumite localit a ti s i nu cultiv a un interes deosebit [383] pentru diferitele ramuri ale lucr arii. Unii si concentreaz a aten tia asupra unui anumit subiect n detrimentul altora care pot la fel de importante. Ei sunt ni ste lucr atori cu o viziune ngust a. Toat a puterea in tei lor este concentrat a asupra subiectului care i preocup a la un moment dat. Acest subiect preferat le umple mintea s i l amintesc n toate conversa tiile lor. Orice alte considerente sunt trecute cu vederea. Ei si nsu sesc cu ner abdare toate dovezile care au o leg atur a cu subiectul respectiv s i insist a asupra lor a sa de mult, nct ascult atorii obosesc urm arindu-le. ***** Unii pastori fac gre seala de a presupune c a succesul lor depinde de atragerea unei audien te numeroase prin acte de parad a, iar apoi prezint a solia adev arului ntr-o manier a teatral a. Dar acest lucru nseamn a a folosi un foc profan n locul focului sfnt, aprins de

Metodele gre site

339

Dumnezeu. Domnul nu este gloricat printr-o asemenea metod a de lucru. Lucrarea Sa nu trebuie s a e realizat a prin manifest ari exterioare costisitoare s i prin anun turi incitante, ci aplicnd metodele lui Hristos. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu zice Domnul o stirilor! (Zaharia 4, 6). Numai adev arul curat, asemenea unei s abii ascu tite, cu dou a spiritual t ai suri, este cel care i aduce la via ta a pe cei ce sunt mor ti n p acatele s i nelegiuirile lor. Cnd Evanghelia le va prezentat a ntr-o manier a care este n armonie cu scopurile lui Dumnezeu, oamenii o [384] vor recunoa ste.

Lucrarea cu privire la temperan ta


Adventi stii de ziua a s aptea trebuie s a e n primele rnduri ntre to ti cei care se declar a prietenii temperan tei. De mul ti ani, pe calea noastr a str aluce ste un potop de lumin a cu privire la adev arata reform a, iar noi suntem r aspunz atori naintea lui Dumnezeu pentru a face ca aceast a lumin a s a str aluceasc as i asupra altora. Cu ani n urm a, noi am considerat c a r aspndirea principiilor temperan tei constituie una dintre ndatoririle noastre cele mai importante. Tot a sa trebuie s a e s i ast azi. Scolile s i sanatoriile noastre trebuie s a le descopere oamenilor puterea harului lui Hristos n ce prive ste transformarea ntregii in te trup, suet s i minte. Sanatoriile noastre s i mnt trebuie s celelalte institu tii de nv a ta a e ni ste centre ale luminii s i ale binecuvnt arii n sprijinul oric arei reforme adev arate. n acest timp, noi trebuie s a ar at am un interes hot art n favoarea celor care activeaz a n cadrul Uniunii Femeilor Cre stine pentru Denumirea original Temperan ta a: Womans Christian Temperance Union (nota traduc atorului). Nimeni dintre cei care pretind c a ndeplinesc o parte n lucrarea lui Dumnezeu nu ar trebui s a- si piard a de marele scop al acestei organiza interesul fa ta tii n domeniul temperan tei. Ar bine dac a la adun arile noastre de tab ar a i-am invita pe membrii U.F.C.T. s a ia parte la ac tiunile noastre. Acest fapt i-ar ncuraja s a se familiarizeze cu motivele credin tei noastre s i ne-ar da posibilitatea s a ne asociem cu ei n lucrarea temperan tei. Dac a vom proceda astfel, vom ajunge s a n telegem c a subiectul temperan tei nseamn a mai mult dect au presupus mul ti dintre noi. n anumite privin te, lucr atorii din cadrul U.F.C.T. sunt cu mult [385] mai avansa ti dect conduc atorii no stri. Domnul are n aceast a organiza tie suete pre tioase, care ne-ar putea ajuta mult n eforturile . De asenoastre de a face s a progreseze mi.carea pentru temperan ta menea, educa tia pe care o au membrii no stri n domeniul adev arului biblic s i al cunoa sterii cerin telor Legii lui Iehova le va face pe surorile noastre s a e n stare s a le prezinte acestor sus tin atoare ale temperan tei lucrurile care vor de folos pentru bun astarea lor spiri340

Lucrarea cu privire la temperan ta

341

tual a. n acest fel, acolo unde n trecut a existat uneori prejudecat as i n telegere gre sit a, se va crea unitate s i simpatie. Am fost surprins a de cnd am v azut indiferen ta unora dintre conduc atorii no stri fa ta aceast a organiza tie. Cea mai bun a lucrare pe care o putem face este s a ne asociem cu lucr atorii din cadrul U.F.C.T., att ct este posibil f ar a a face compromisuri. n domeniul temperan tei, pe lng a prezent arile n public, noi mai avem de f acut s i o alt a lucrare. Trebuie s a expunem aceste principii n articolele din publica tiile noastre. S a folosim orice mijloc posibil pentru a-i sensibiliza pe membrii no stri s i pentru a-i face s a- si n teleag a datoria de a intra n leg atur a cu aceia care nu cunosc adev arul. Succesul pe care l-am avut n lucrarea misionar a a fost ntru totul propor tional cu renun tarea la sine i cu sacriciul manifestat n eforturile pe care le-am f acut. Numai Domnul s tie ct de mult am putut realiza, dac a ne-am umilit naintea Sa, ca popor, s i am n mod clar s proclamat adev arul despre temperan ta i direct. . . ***** Folosirea corect a a darurilor providen tei Creatorul nostru s i-a rev arsat cu mbel sugare binecuvnt arile asupra omului. Dac a toate aceste daruri ale Providen tei ar fost folosite cu n telepciune s i cump atare, s ar acia, boala s i necazul ar fost alungate de pe p amnt ntr-o m asur a destul de mare. Dar ce [386] p acat c a la ecare pas vedem cum r autatea oamenilor a schimbat binecuvnt arile lui Dumnezeu ntr-un blestem. Nu exist a nici o clas a de oameni mai vinovat a de pervertirea s i de abuzul darurilor Sale pre tioase a sa cum sunt cei care folosesc roadele p amntului pentru fabricarea de b auturi alcoolice. Cerealele nutritive s i fructele s an atoase s i delicioase sunt transformate n b auturi care degradeaz a sim turile s i distrug creierul. Ca rezultat al folosirii acestor otr avuri, mii de familii sunt lipsite de bunurile p amnte sti s i chiar de lucrurile strict necesare vie tii, iar actele de s violen ta i crimele se nmul tesc, n timp ce boala s i moartea si duc n grab a milioanele de victime ntr-un mormnt al b autorilor. Aceast a lucrare de distrugere se desf as oar a chiar sub protec tia rii! Pentru o sum legilor ta a nensemnat a de bani, oamenilor li se

342

Slujitorii Evangheliei

acord a dreptul de a le vinde semenilor lor licoarea care i va jefui de vrednic pentru tot ce face aceast a via ta a de dorit s i de orice speran ta via ta ve snic a. Nici legiuitorul s i nici vnz atorul de b auturi alcoolice nu sunt necunosc atori cu privire la rezultatul activit a tii lor. n barurile hotelurilor, n terasele unde se vinde bere, n saloanele de petreceri, sclavul poftei si cheltuie ste banii pentru ceva ce i distruge ra tiunea, s an atatea s i fericirea. Vnz atorul de b auturi alcoolice si umple casieria cu banii care ar trebuit s a asigure hrana s i mbr ac amintea familiei s armanului b autor. Aceasta este cea mai rea form a de jaf. Totu si oamenii aa ti n pozi tiile nalte ale societ a tii s i ale bisericii si exercit a inuen ta n favoarea legilor care permit fabricarea de b auturi alcoolice... n felul acesta, societatea este corupt a, azilurile s i nchisorile sunt pline de cer setori s i de r auf ac atori, iar spnzur atoarea are asigurate victimele. R aul nu se opre ste la cel ce bea s i la familia lui. Povara impozitelor [387] se m are ste, moralitatea tinerilor este pus a n pericol, propriet a tile s i chiar via ta ec arui membru al societ a tii sunt amenin tate. Dar, orict de viu ar putea prezentat, tabloul nu va reda niciodat a ntreaga realitate. Nici o pan a omeneasc a nu poate descrie pe deplin ororile lipsei de cump atare. . . Cauza paraliziei morale Cum pot b arba tii s i femeile cre stine s a tolereze acest r au? . . . Aici este cauza paraliziei morale a societ a tii. Legile noastre sus tin un r au care i submineaz a chiar propriile temelii. Mul ti deplng gre selile pe care le cunosc, dar se consider a liberi de orice responsabilitate n . Nu trebuie s aceast a privin ta a e a sa. Fiecare persoan a exercit ao n societate. n inuen ta tara noastr a favorizat a, ecare votant are un cuvnt de spus n a decide ce fel de legi trebuie s a conduc a na tiunea. s Oare nu ar trebui ca aceast a inuen ta i acest vot s a e de partea virtu tii s i a temperan tei? . . . Am putea s a-i invit am pe prietenii lucr arii temperan tei s a se alieze cu noi n aceast a lupt as i s a ncerce s a dea napoi valul de r au care demoralizeaz a lumea, dar ce valoare au toate eforturile noastre, atta vreme ct vnzarea de b auturi alcoolice este sus tinut a de lege? Oare trebuie ca acest blestem al necump at arii s a r amn a ca o plag a

Lucrarea cu privire la temperan ta

343

peste tara noastr a? Oare trebuie el s a distrug a an de an, asemenea unui foc nimicitor, mii de familii fericite? Noi vorbim despre rezultate, tremur am cnd ne gndim la ele s i ne ntreb am ce putem face cu aceste situa tii ngrozitoare, n timp ce prea adesea toler am s i chiar aprob am cauza lor. Dac a nu- si exercit a turi s inuen ta prin nv a ta i prin exemplu personal, prin cuvnt ari, prin scrieri s i prin votul lor n favoarea interzicerii b auturilor alcoolice [388] s i a abstinen tei totale, sus tin atorii temperan tei nu reu sesc s a ndeplineasc a ntreaga datorie. S a nu ne a stept am ca Dumnezeu s a fac a o minune pentru a nf aptui aceast a reform a, nl aturnd necesitatea ac tiunilor noastre. Noi n sine trebuie s a ne r azboim cu acest vr ajma s uria s. Motoul nostru s a e: Nici un compromis s i nici o ncetare a eforturilor noastre, pn a cnd biruin ta nu va c stigat a. . . Ce se poate face pentru a st avili valul de r au care p atrunde n societate? Trebuie s a e votate s i impuse legi care interzic vnzarea s i folosirea alcoolului ca b autur a. S a e f acute toate eforturile pentru a-i ncuraja pe consumatorii de alcool s a se ntoarc a la temperan ta s i la virtute. Dar chiar mai mult dect att, este necesar s a alung am blestemul alcoolismului din tara noastr a. Apetitul pentru b auturile alcoolice s a e nl aturat, iar folosirea s i vnzarea lor se vor sfr si. Aceast a lucrare le revine ntr-o mare m asur a p arin tilor. Prin respectarea unei cump at ari stricte, p arin tii trebuie s a le ofere copiilor lor un model corect n ce prive ste caracterul, apoi s a-i educe s i s a-i rii s nve te, n temere de Dumnezeu, s a deprind a obiceiul renun ta i al st apnirii de sine. Tinerii educa ti n felul acesta vor avea puterea moral a de a se opune ispitei s i de a- si controla apetitul s i pasiunile. Ei vor rezista neclinti ti n fa ta nechibzuin tei s i a deprav arii care corup societatea. Prosperitatea unei na tiuni depinde de virtutea s i inteligen ta cet a tenilor ei. Obiceiul unei cump at ari stricte este indispensabil pentru a se asigura aceste binecuvnt ari. Istoria imperiilor antice este plin a de lec tii de avertizare pentru noi. Luxul, ng aduin ta de sine s i depravarea au preg atit calea pentru c aderea lor. R amne de v azut dac a republica noastr a va lua seama la exemplul lor s i va evita s a aib a [389] aceea si soart a.The Review and Herald, 8 noiembrie, 1881.

Libertatea religioas a
Cnd li s-a poruncit s a nu mai vorbeasc a n Numele lui Isus, ucenicii au r aspuns f ar a team a, declarnd: Judeca ti voi singuri dac a este drept naintea lui Dumnezeu s a ascult am mai mult de voi dect de Dumnezeu (Faptele Apostolilor 4, 19). Sus tin atorii Evangheliei din zilele Reformei s-au luptat s a p astreze acela si principiu. n 1529, cnd prin tii germani s-au adunat la Dieta din Spires, a fost prezentat decretul mp aratului de restrngere a libert a tii religioase s i de interzicere a oric arei r aspndiri a doctrinelor reformatorilor. Se p area c a speran ta lumii era pe punctul de a spulberat a. Au acceptat acei prin ti decretul imperial? Putea lumina Evangheliei s a e re tinut a de la mul timile care nc a se aau n ntuneric? La mijloc se aau probleme extrem de importante pentru omenire. Cei care acceptaser a credin ta reformatorilor s-au consf atuit, iar decizia lor unanim a a fost: S a respingem acest decret. n probleme de , opinia majorit con stiin ta a tii nu are nici o putere.** Acesta este principiul pe care trebuie s a-l sus tinem cu fermitate n zilele noastre. Stindardul adev arului s i al libert a tii religioase, care, de atunci pn a n prezent, a fost tinut sus de ntemeietorii bisericii cre stine s i de martorii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor, ne este nmnat nou a, n acest ultim conict. Responsabilitatea pentru acest mare dar le revine acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvntat cu o cunoa stere a Cuvntului S au. Noi trebuie s a primim acest Cuvnt ca pe o autoritate suprem a. S a recunoa stem orice guvernare ome m pe [390] neasc a drept o ornduire stabilit a de Dumnezeu s i s a-i nv a ta de datoria ei sfnt oameni s a se supun a fa ta a, n sfera ei legitim a. Dar cnd cerin tele ei intr a n conict cu cerin tele lui Dumnezeu, noi trebuie s a ascult am mai mult de Dumnezeu dect de oameni. Cuvntul lui Dumnezeu s a e recunoscut ca ind mai presus de legisla tia omeneasc a. Un A sa a spus Domnul nu trebuie s a e a sezat pe aceea si treapt a cu A sa a spus biserica sau cu A sa a spus
* DAubign,

History of the Reformation, cartea 13, cap. 5.

344

Libertatea religioas a

345

statul. Coroana lui Hristos s a e n al tat a mai presus de diademele domnitorilor p amnte sti. Nou a nu ni se cere s a def aim am autorit a tile. Cuvintele noastre, rostite sau scrise, trebuie s a e alese cu aten tie, ca s a nu ne a sez am singuri sub acuza tia de a f acut declara tii ce par n contradic tie cu legea s i ordinea. S a nu spunem nici un cuvnt s i s a nu facem nici o fapt a care ar face necesar a nchiderea c aii noastre. Noi trebuie s a mergem nainte n Numele lui Hristos, sus tinnd adev arurile care ne-au fost ncredin tate. Dac a oamenii ne interzic s a facem aceast a lucrare, atunci putem spune asemenea apostolilor: Judeca ti voi singuri dac a este drept naintea lui Dumnezeu s a ascult am mai mult de voi dect de Dumnezeu, c aci noi nu putem s a nu vorbim despre ce am v azut s i am auzit (Faptele Apostolilor 4, 19.20).The Acts of the Apostles, 68, 69. ***** Pana lui Luther a fost o putere, iar scrierile lui, r aspndite pretutindeni, au tulburat omenirea. Acelea si mijloace se a as i la dispozi tia noastr a, cu facilit a ti nmul tite nsutit. Bibliile, publica tiile n multe limbi, care prezint a adev arul pentru timpul acesta, se a a la ndemna noastr as i pot purtate cu rapiditate n toat a lumea. Noi trebuie s a vestim ultima avertizare a lui Dumnezeu pentru oameni. Prin urmare, ct de mare ar trebui s a e seriozitatea noastr a n studierea Bibliei s i zelul nostru n r aspndirea luminii!Testimonies for [391] the Church 6:403.

ATITUDINEA NOASTRA CU PRIVIRE LA POLITICA


C atre profesorii s i administratorii s colilor noastre: Cei care conduc institu tiile s i s colile noastre s a vegheze asupra lor n si si cu aten tie, ca nu cumva, prin cuvintele s i p arerile lor, s a-i conduc a pe elevi pe c ai gre site. Cei care predau Biblia n bisericile s i n s colile noastre nu au dreptul de a se asocia n scopul de a- si expune vizibil prejudec a tile n favoarea sau mpotriva unor oameni politici sau unor ac tiuni politice, deoarece, procednd astfel, ei tulbur a mintea altora s i determin a pe ecare s a- si sus tin a teoria proprie. n felul acesta, unii dintre cei care m arturisesc a crede adev arul prezent vor instiga ti s a- si exprime opiniile s i preferin tele politice, a sa nct n biseric a se va produce dezbinare. Domnul dore ste ca poporul S au s a se ab tin a de la discutarea oric arui subiect de natur a politic a. Cu privire la aceste subiecte, . Domnul Hristos i cheam t acerea este elocven ta a pe urma sii S ai s a ajung a la unitate n ce prive ste principiile Evangheliei curate, care sunt descoperite cu claritate n Cuvntul lui Dumnezeu. Noi nu , votnd pentru partidele politice, deoarece nu putem n siguran ta , lund s tim pe cine vot am. De asemenea, nu putem n siguran ta parte la vreo strategie politic a. Nu putem s a lucr am pentru a pe placul unor oameni care si vor folosi inuen ta pentru a restrnge libertatea religioas as i pentru a pune n aplicare m asuri opresive de a-i determina sau de a-i constrnge pe semenii lor s a p azeasc a duminica drept zi de Sabat. Prima zi a s apt amnii nu este o zi care trebuie respectat a. Ea este un sabat fals, iar membrii familiei aceast Domnului nu se pot asocia cu oamenii care nal ta a zi s i ncalc a [392] Legea lui Dumnezeu prin desconsiderarea Sabatului S au. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a voteze numirea n func tii a unor astfel de oameni, deoarece, cnd fac acest lucru, sunt p arta si cu ei la p acatele pe care le comit n perioada n care ocup a func tiile pentru care au fost vota ti. 346

ATITUDINEA NOASTRA CU PRIVIRE LA POLITICA

347

Noi nu trebuie s a facem compromis n privin ta nici unui principiu, sus tinnd opiniile s i prejudec a tile pe care poate c a le-am ncurajat nainte de intra n rndurile poporului p azitor al poruncilor lui Dumnezeu. Noi ne-am nrolat n armata Domnului s i nu trebuie s a lupt am de partea vr ajma sului, ci de partea lui Hristos, acolo unde putem s a m ntr-o unitate deplin a, n opinii, n ac tiune, n spirit s i n p art as ie. Cei care sunt cu adev arat cre stini vor ni ste ml adi te ale vi tei li vor aduce acelea si roade ca vi ta. Ei vor ac tiona n armonie li ntr-un spirit de p art as ie cre stin a. Ei nu vor purta insigne politice, ci insigna lui Hristos. Prin urmare, ce trebuie s a facem? S a nu ne ocup am de probleme politice. Nu v a njuga ti la un jug nepotrivit cu cei necredincio si. C aci ce leg atur a este ntre neprih anire li f ar adelege? Sau cum poate sta mpreun a lumina cu ntunericul? Ce n telegere poate ntre Hristos s i Belial? Sau ce leg atur a are cel credincios cu cel necredincios? (2 Corinteni 6, 14.15). Ce pot avea n comun aceste dou a p ar ti? ntre ele nu poate nici p art as ie, nici comuniune. Cuvntul p art as ie nseamn a participare, parteneriat. Dumnezeu folose ste simboluri puternice pentru a ar ata c a nu trebuie s a existe nici o unire ntre partidele lume sti li cei care caut a neprih anirea lui Hristos. Cum pot sta mpreun a lumina li ntunericul, adev arul li nelegiuirea? Nu pot, orice ar . Lumina reprezint a neprih anirea, ntunericul reprezint a nelegiuirea. Cre stinii au ie sit din ntuneric la [393] lumin a. Ei s-au mbr acat cu Hristos li poart a insigna adev arului s i a ascult arii. Ei sunt condu si de principiile nalte s i snte, pe care Domnul Hristos le-a exprimat n via ta Sa. . . tori, din biseric Acei nv a ta a sau din s coal a, care se eviden tiaz a de politic prin zelul lor fa ta a ar trebui s a e ndep arta ti din lucrare s i elibera ti de r aspunderile lor f ar a nici o ntrziere, deoarece Domnul nu va coopera cu ei. Zecimea nu trebuie s a e folosit a pentru a pl ati pe cineva care tine discursuri pe teme politice. Fiecare profesor, pastor sau conduc ator din rndurile noastre care simte dorin ta de a- si r aspndi opiniile personale asupra unor subiecte politice trebuie e s a se converteasc a la credin ta n adev ar, e s a renun te la lucrarea sa. Inuen ta lui s a arate c a este un conlucr ator cu Dumnezeu n vederea c stig arii de suete la Hristos, altfel acreditarea trebuie s a-i e retras a. Dac a nu se va schimba, el va face numai r au. . .

348

Slujitorii Evangheliei

Desp ar ti ti-v a de ei i rog pe fra tii mei care sunt rndui ti s a se ocupe de lucrarea de educa tie s a- si schimbe comportamentul. Este o gre seal a s a v a lega ti interesele de cele ale vreunui partid politic s i s a vota ti pentru el. Cei care sunt educatori, pastori sau colaboratori ai lui Dumnezeu n orice domeniu nu au de dus nici o lupt a n lumea politic a. Cet a tenia lor este n ceruri. Domnul i cheam a s a e un popor deosebit, desp ar tit de lume. El nu dore ste dezbin ari n rndul credincio silor. Oamenii S ai trebuie s a e ni ste mp aciuitori. Oare este lucrarea lor aceea de a- si face vr ajma si n lumea politic a? Nu. Ei trebuie s a e ni ste supu si ai mp ar a tiei lui Hristos, [394] purtnd steagul pe care scrie: Poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. Ei trebuie s a poarte responsabilitatea unei lucr ari speciale s i a unei solii speciale. Noi avem o r aspundere individual a, care trebuie s a e descoperit a naintea universului, naintea ngerilor s i naintea oamenilor. Dumnezeu nu ne cheam a s a ne extindem inuen ta prin amestecul n societate, prin leg aturile cu oamenii politici sau problemele din acest domeniu, ci eviden tiindu-ne ca m adulare ale marelui S au trup, al c arui cap este Domnul Hristos. Hristos este Prin tul nostru s i, n calitate de supu si ai S ai, noi trebuie s a facem lucrarea care ne-a fost rnduit a de Dumnezeu. . . Este posibil s a se pun a ntrebarea: Noi nu trebuie s a avem nici un fel de leg atur a cu lumea? Cuvntul Domnului s a e c al auza noastr a. Orice leg atur a cu necredincio sii, care ar face s a m identica ti cu ei, este interzis a de Cuvntul S au. Noi trebuie s a ie sim din mijlocul lor, s a m desp ar ti ti de ei. n nici o situa tie s a nu ne implic am n realizarea planurilor lor. Totu si nu trebuie s a tr aim n izolare. Din punctul de vedere al lucrurilor trec atoare, noi trebuie s a facem tot binele pe care l putem face. . Cnd Domnul Hristos ne-a dat un exemplu n aceast a privin ta a fost invitat s a m annce mpreun a cu vame sii s i p ac ato sii, El nu a refuzat, deoarece nu ar putut s a ajung a la aceast a categorie dect dac a ar mers printre ei. Dar, n ecare ocazie, . . . El deschidea subiecte de conversa tie care aduceau n aten tia lor lucruri de interes ve snic. Domnul ne ndeamn a: Tot a sa s a lumineze s i lumina voastr a naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune, s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru, care este n ceruri (Matei 5, 16).

ATITUDINEA NOASTRA CU PRIVIRE LA POLITICA

349

Cu privire la subiectul temperan tei, lua ti atitudine f ar as ov aire. Fi ti neclinti ti ca o stnc a. Nu ti p arta si la p acatele altor oameni. . . [395] Via care trebuie cultivat a este mare, dar, cnd sunt nevoi ti s a lucreze printre necredincio si, cre stinii nu trebuie s a par a asemenea celor lume sti. S a nu- si petreac a timpul discutnd politic a, deoarece, dac a vor face a sa, i vor da vr ajma sului posibilitatea de a produce discordie s i nen telegeri. Celor care sunt angaja ti n lucrarea pastoral a s i doresc s a devin a politicieni ar trebui s a li se retrag a acreditarea, deoarece aceast a lucrare a Domnului nu a fost dat a pentru a desconsiderat a n mijlocul poporului S au. Dumnezeu i cheam a pe to ti cei ce slujesc n domeniul Cuvn cu un ton clar. To tului s i al doctrinei s a sune din trmbi ta ti cei care L-au primit pe Hristos, pastori s i laici, trebuie s a se ridice s i s a str aluceasc a, pentru c a suntem n fa ta unui mare pericol. Satana tulbur a puterile p amntului. n lumea aceasta, totul este ntr-o stare de confuzie. Dumnezeu si cheam a poporul s a tin a steagul sus, vestind solia ngerului al treilea. . . Copiii lui Dumnezeu trebuie s a se separe de politic as i s a se fe cu necredincio reasc a de orice alian ta sii. S a nu- si uneasc a interesele cu interesele lumii. Dovedi ti c a a ti ales s a ti de partea Mea, spune El, stnd ca mo stenitori ale si ai Mei, ca un popor zelos pentru faptele bune. Nu participa ti la luptele politice. Desp ar ti ti-v a de lume s i ab tine ti-v a s a aduce ti n biseric a sau n s coli idei care vor conduce la conicte s i dezordine. Disensiunile sunt otrava moral a adus a n interior de ni ste in te omene sti egoiste. Dumnezeu vrea ca slujitorii Lui s a aib a o percep tie clar a, o demnitate nobil as i adev arat a, pentru ca inuen ta lor s a poat a demonstra puterea adev arului. sentimental Via ta cre stinului nu este o via ta a, tr ait a la ntmplare. cre Adev arata inuen ta stin a, exercitat a pentru realizarea lucr arii rnduite de Dumnezeu, este deosebit de pre tioas as i nu trebuie s a e [396] asociat a cu politica sau atribuit a vreunei asocia tii cu necredincio sii. Dumnezeu trebuie s a e centrul de atrac tie. Fiecare minte n care lu de El.Manuscript, creaz a Duhul Sfnt va plin a de mul tumire fa ta 16 June 1899. *****

350

Slujitorii Evangheliei

Nici unul din noi nu tr aie ste pentru sine (Romani 14, 7). Cei care sunt ispiti ti s a se implice n politic a s a- si aduc a aminte c a asupra altora. Dac ecare fapt a a lor are o inuen ta a fac remarce legate de aceste subiecte, pastorii sau alte persoane aate n pozi tii de r aspundere nu mai pot retrage gndurile pe care le-au sem anat n mintea oamenilor. Sub inuen ta ispitelor lui Satana, ei pun n mi scare o serie de situa tii care conduc la rezultate cum nici nu au visat. Dac a poart a aprobarea cereasc a, o fapt a, un cuvnt, un gnd sem anat n mintea mul timii vor aduce un seceri s bogat, dar, dac a sunt inspirate de Satana, vor face s a r asar a r ad acinile am ar aciunii s i mul ti vor ntina ti. Prin urmare, ispravnicii harului lui Dumnezeu din orice ramur a a slujirii s a e aten ti la modul n care amestec a lucrurile profane cu cele snte. ***** Domnului Hristos I s-a cerut de nenum arate ori s a decid a n probleme legale sau politice, dar El a refuzat s a Se implice n lucrurile cu pozi trec atoare. . . El S-a comportat n concordan ta tia Sa de Conduc ator al marii mp ar a tii spirituale, pe care a venit s a o ntemeieze tura Sa a prezentat n lumea noastr a mp ar a tia neprih anirii. nv a ta cu claritate principiile nnobilatoare s i sn titoare, care guverneaz a aceast a mp ar a tie. El a ar atat c a puterile conduc atoare ale mp ar a tiei lui Iehova sunt dreptatea, mila s i iubirea.Testimonies for the [397] Church 9:218.

Lucrarea pentru evrei


Dup a ce Ierusalimul a fost distrus s i templul a r amas n ruine, rile p multe mii de iudei au fost vndu ti ca sclavi n ta agne. Ei au fost mpr as tia ti printre popoare asemenea r am as i telor unei cor abii pe o plaj a pustie. Timp de o mie opt sute de ani, evreii au r at acit din tar a n tar a, pretutindeni n lume, s i n nici un loc nu li s-a acordat privilegiul de a- si redobndi vechiul prestigiu ca na tiune. Trata ti r au, ur ti s i persecuta ti, de-a lungul secolelor, suferin ta a fost mo stenirea lor. n ciuda blestemului ngrozitor rostit mpotriva iudeilor ca na tiune, cnd L-au respins pe Isus din Nazaret, de-a lungul genera tiilor, au existat mul ti evrei nobili s i tem atori de Dumnezeu, care au suferit n t acere. Dumnezeu i-a mngiat n suferin ta lor s i a privit cu mil a situa tia lor ngrozitoare. El a ascultat rug aciunile disperate ale celor care au c autat cu toat a inima o n telegere corect a a Cuvntului S au. Unii au reu sit s a-L vad a pe adev aratul Mesia al lui Israel n umilul Nazarinean pe care str abunii lor L-au respins s i L-au crucicat. Pe m asur a ce n telegeau semnica tia profe tiilor bine cunoscute, care fuseser a a sa de mult a vreme ntunecate de tradi tie s i de interpret ari fa de Dumnezeu pengre site, inima lor se umplea de recuno stin ta ta tru darul de nedescris oferit ec arei in te omene sti care alege s a-L primeasc a pe Domnul Hristos ca Mntuitor personal. Aceasta este categoria la care se referea Isaia n profe tia care va salvat spunea c a o r am as i ta a (vezi Isaia 10, 20-22). Din zilele apostolului Pavel pn a n prezent, Dumnezeu i-a chemat prin Duhul [398] S au Sfnt att pe evrei, ct s i pe cei dintre neamuri. C aci naintea lui Dumnezeu nu se are n vedere fa ta omului (Romani 2, 11), declara Pavel. Apostolul se considera dator s i grecilor, s i barbarilor, s i celor nv a ta ti, s i celor nenv a ta ti (Romani 1, 14), dar el nu a pierdut niciodat a din vedere avantajele categorice de tinute de iudei, mai presus de al tii, mai nti de toate, prin faptul c a lor le-au fost ncredin tate cuvintele lui Dumnezeu (Romani 3, 2). Evanghelia, declara el, este puterea lui Dumnezeu pentru mntuirea ec aruia 351

352

Slujitorii Evangheliei

care crede: nti a iudeului, apoi a grecului; deoarece n ea este descoperit a o neprih anire, pe care o d a Dumnezeu, prin credin ta , dup s i care duce la credin ta a cum este scris: Cel neprih anit va (Romani 1, 16.17). Aceasta era Evanghelia lui tr ai prin credin ta Hristos, la fel de ecient a att pentru iudei, ct s i pentru neamuri, de care Pavel, n Epistola sa c atre Romani, spunea c a nu-i este ru sine. Cnd aceast a Evanghelie le va prezentat a pe deplin iudeilor, mul ti l vor accepta pe Domnul Hristos ca Mesia. Printre pastorii cre stini sunt doar pu tini care se simt chema ti s a lucreze pentru poporul iudeu, dar solia milei s i a speran tei n Hristos trebuie s a le e vestit as i celor pe lng a care s-a trecut adesea, a sa cum le este vestit a tuturor celorlal ti. La ncheierea vestirii Evangheliei, cnd va trebui s a e f acut ao lucrare special a pentru categoriile de oameni care au fost neglijate pn a acum, Dumnezeu a steapt a ca solii S ai s a manifeste un interes de evreii pe care i ntlnesc n diferitele zone ale lumii. deosebit fa ta Deoarece, n explicarea scopului ve snic al lui Iehova, Scripturile Vechiului Testament sunt unite cu cele ale Noului Testament, cnd vor r as ari zorile noii crea tiuni, mul ti evrei vor nvia ti. Cnd vor vedea [399] c a Domnul Hristos din era evanghelic a este descris n paginile Vechiului Testament s i vor n telege ct de clar explic a Noul Testament scrierile Vechiului Testament, facult a tile lor intelectuale adormite s vor aduse la via ta i mul ti l vor recunoa ste pe Domnul Hristos ca ca R Mntuitor al lumii. Mul ti l vor primi prin credin ta ascump ar ator al lor. Ei sunt cei pentru care se vor mplini cuvintele: dar tuturor celor ce L-au primit, adic a celor ce cred n Numele Lui, le-a dat dreptul s a se fac a copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1, 12). Printre iudei sunt unii care cunosc bine Sntele Scripturi, asemenea lui Saul din Tars, iar ei vor propov adui cu o putere minunat a despre caracterul neschimb ator al Legii lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel va face ca aceste lucruri s a aib a loc n zilele noastre. Bra tul S au nu s-a scurtat ntr-att, nct s a nu mai poat a mntui. Dac a slujitorii S ai pentru cei care au fost mult lucreaz a cu credin ta a vreme neglija ti s i dispre tui ti, mntuirea Sa va descoperit a. De aceea a sa vorbe ste Domnul c atre casa lui Iacov, El, care a r ascump arat pe Avraam: Acum Iacov nu va mai ro si de ru sine, s i nu i se va mai ng albeni fa ta acum. C aci cnd vor vedea ei, cnd vor vedea copiii lor, n mijlocul lor, lucrarea minilor Mele, mi vor sn ti

Lucrarea pentru evrei

353

Numele, vor sn ti pe Sfntul lui Iacov, s i se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei r at aci ti cu duhul vor c ap ata pricepere, s i cei ce crteau tur vor lua nv a ta a (Isaia 29, 22-24).The Acts of the Apostles, [400] 379-382.

Importan ta adun arilor de tab ar a


Adun arile de tab ar a constituie unul dintre cele mai importante mijloace n lucrarea noastr a. Ele sunt una dintre cele mai eciente metode de a atrage aten tia oamenilor s i de a adresa invita tia Evangheliei tuturor claselor sociale. . . Dac a vor bine organizate, adun arile de tab ar a vor cu adev arat o lumin a n lume. Ele trebuie s a se desf as oare n marile ora se, unde solia adev arului nu a fost propov aduit as i trebuie s a dureze timp de dou a sau trei s apt amni. Uneori, ar recomandabil s a organiz am cte o adunare de tab ar a n acela si loc, n mai multe perioade succesive, dar de obicei locul adun arilor s a e schimbat anual. Dect s a avem adun ari de tab ar a uria se n cteva localit a ti, am avea rezultate mai bune dac a s-ar organiza adun ari mai mici s i n mai multe locuri. n acest fel, lucrarea se va extinde continuu n teritorii noi. . . S-a f acut o gre seal a prin faptul c a au fost organizate adun ari de tab ar a n zone mai pu tin accesibile s i au continuat n acela si loc an dup a an. S-a procedat a sa pentru a economisi bani s i munc a, dar economiile ar trebui s a e f acute n alte ramuri ale lucr arii. ndeosebi n teritoriile noi, lipsa banilor face adesea dicil a suportarea cheltuielilor necesare pentru adun arile de tab ar a. Trebuie s a e f acute economii atente s i s a e concepute planuri necostisitoare, deoarece n acest fel cheltuielile pot reduse mult. Dar lucrarea nu trebuie s a e prejudiciat a. Aceast a metod a de a le prezenta oamenilor adev arul este n conformitate cu planurile lui Dumnezeu. Lucrarea s a nu e mpiedicat a datorit a inten tiei de a economisi bani, atunci cnd exist a suete pentru care trebuie s a se lucreze s i cnd adev arul trebuie s a [401] le e vestit acelora care nu l cunosc. . . Asigurarea particip arii Cu o ocazie, cnd ne preg ateam s a organiz am o adunare de tab ar a lng a un mare ora s, unde biserica noastr a era pu tin cunoscut a, ntr-o noapte, am avut o viziune s i se p area c a eram ntr-un comitet de 354

Importan ta adun arilor de tab ar a

355

consf atuire cu privire la lucrarea ce trebuia s a e f acut a nainte de nceperea adun arii. S-a propus s a se fac a un efort amplu s i s a se investeasc a sume mari pentru distribuirea de anun turi s i tip arituri. n timp ce se f aceau preg atirile pentru acest plan, Acela care este n telept n sfaturile Sale a spus: Instala ti-v a corturile, ncepe ti adun arile, apoi face ti reclam as i se va realiza mult. Adev arul rostit de predicator va avea o inuen ta mai mare dect prezentarea aceluia si subiect n materiale scrise. Dar combinarea ambelor metode va avea o putere s i mai mare. Nu este planul cel mai bun s a urma ti acela si model de lucru n ecare an. Schimba ti ordinea lucrurilor. Cnd i acorda ti timp s i ocazii, Satana se preg ate ste s a- si uneasc a for tele s i s a lucreze pentru a nimici orice suet pe care l poate nimici. Nu strni ti mpotrivirea unor oameni care au avut ocazia de a auzi adev arul s i care s tiu la ce se mpotrivesc. Investi ti-v a mijloacele nanciare pentru a face o lucrare puternic a mai degrab a dup a ncheierea adun arilor dect nainte de a ncepe. Dac a poate ob tinut un tipar care s a lucreze n timpul adun arilor pentru producerea defoi volante, anun turi s i reviste, care s a e distribuite, acestea vor avea o covr inuen ta sitoare. La unele dintre adun arile noastre de tab ar a, au fost organizate grupe puternice de lucr atori care au mers n ora ss i n cartierele m argina se pentru a distribui literatur as i pentru a-i invita pe oameni la ntruniri. Prin aceast a metod a, n a doua jum atate a adun arilor, sute de oameni, care altfel nu ar s tiut nimic despre ele, au devenit participan ti regula ti . Trebuie folosit orice mijloc de a le duce [402] oamenilor lumina... Cei interesa ti de cunoa sterea adev arului sunt nevoi ti s a se confrunte cu interpret arile gre site s i cu ideile fanteziste ale pastorilor din bisericile populare, dar nu s tiu cum s a le r aspund a. Adev arul prezentat de pastor de la amvon ar trebui s a e publicat ntr-o form a s ct mai concis a cu putin ta i larg r aspndit. Att ct este posibil, predicile importante, prezentate la adun arile noastre de tab ar a, s a e publicate n ziare. n felul acesta, adev arul care a fost expus n prezen ta unui num ar restrns de ascult atori si poate g asi calea spre multe min ti. Acolo unde adev arul a fost prezentat ntr-o lumin a gre sit a, oamenii vor avea ocazia de a s ti exact ce a spus pastorul. . .

356

Slujitorii Evangheliei

Problemele administrative Pe ct este posibil, adun arile noastre de tab ar a s a e dedicate n ntregime intereselor spirituale. Ele nu trebuie s a devin a ni ste ocazii pentru rezolvarea problemelor administrative. Lucr atorii vin din toate zonele s i acest lucru pare a o ocazie favorabil a pentru tratarea unor aspecte administrative legate de diferitele ramuri ale lucr arii s i pentru instruirea lucr atorilor n diferite domenii. Toate aceste preocup ari sunt importante, dar, cnd sunt abordate n cadrul unei adun ari de tab ar a, nu mai r amne sucient timp pentru tratarea leg aturii practice dintre adev ar s i via ta spiritual a. Pastorii sunt ab atu ti de la lucrarea lor de a-i nt ari pe copiii lui Dumnezeu n credin ta cea mai sfnt a, iar adunarea de tab ar a nu- si atinge scopul propus. La multe adun ari sunt tratate subiecte care nu prezint a nici un [403] interes pentru marea mas a de participan ti s i, chiar dac a ar putea s a ia parte la ele, ar pleca obosi ti, n loc de a nviora ti s i binecuvnta ti. Mul ti sunt dezam agi ti de faptul c a adun arile de tab ar a nu au reu sit s a mplineasc a a steptarea lor de a primi ajutor. Cei care au venit cu scopul de a primi lumin as i putere se vor ntoarce acas a mai pu tin preg ati ti pentru a lucra n familiile s i n bisericile lor dect au fost nainte de a participa la adun ari. La adun arile administrative ar trebui s a participe doar cei numi ti special pentru aceast a lucrare. Att ct este posibil, astfel de subiecte s a le e prezentate membrilor bisericii cu o alt a ocazie, n afara adun arii de tab ar a. Instruc tiunile n domeniul colportajului, al lucr arii Scolii de Sabat sau al aspectelor legate de lucrarea misionar a cu literatur a ar trebui s a e prezentate n bisericile locale sau n adun ari special organizate n acest scop. Acela si principiu este valabil s i pentru s colile de g atit. De si toate acestea sunt bune la locul potrivit, ele nu trebuie s a ocupe timpul adun arilor noastre de tab ar a. Pre sedin tii conferin telor s i pastorii trebuie s a se dedice preocup arilor spirituale ale oamenilor s i, ca urmare, s a e scuti ti de munca zic a necesar a n cadrul adun arilor. Atunci cnd li se cere, pastorii s a e preg ati ti s a ocupe rolul de profesori s i de conduc atori ai acti. vit a tilor din tab ar a, dar s a nu e suprasolicita ti n aceast a privin ta Ei trebuie s a se simt a nviora ti s i s a aib a o stare de spirit voioas a, deoarece aceasta este esen tial a pentru cea mai bun a desf as urare a adun arilor. Ei ar trebui s a e n stare s a adreseze cuvinte de ncu-

Importan ta adun arilor de tab ar a

357

rajare s i s a semene semin tele adev arului spiritual n solul inimilor sincere. . . ***** Instruirea lucr atorilor tineri Cei care sunt n perioada de preg atire pentru lucrarea Domnului, indiferent de ramur a, ar trebui s a foloseasc a ecare ocazie de a lucra n cadrul adun arilor de tab ar a. Ori de cte ori se organizeaz a [404] adun ari de tab ar a, tinerii care au fost educa ti n domeniul medical s a considere c a este datoria lor s a ia parte. Ei ar trebui s a e ncuraja ti s a lucreze nu numai n domeniul medical, ci s i s a vorbeasc a despre diferitele subiecte ale adev arului prezent, ar atnd de ce suntem adventi sti de ziua a s aptea. Dac a li se ofer a posibilitatea de a lucra al aturi de pastorii mai n vrst a, ace sti tineri vor primi mult ajutor s i binecuvntare. . . Cnd este organizat a corespunz ator, adunarea de tab ar a va o s coal a n care pastorii, prezbiterii s i diaconii pot nv a ta s a ndeplineasc a mai bine lucrarea Domnului. Ea ar trebui s a e o s coal a n care membrilor bisericii, tineri s i vrstnici, li se ofer a posibilitatea de a nv a ta mai bine calea Domnului s i un loc n care credincio sii pot primi o educa tie ce i va face n stare s a-i ajute pe al tii. . . ***** ntr-o noapte, naintea unei adun ari importante, n timpul orelor mele de somn, am avut o viziune n care participam la o ntrunire a fra tilor s i am auzit o Persoan a care vorbea cu autoritate. Ea spunea: Mul ti dintre cei care vor participa la aceast a adunare sunt sinceri, dar nu cunosc adev arurile care vor prezentate. Ei vor asculta s i vor interesa ti, deoarece Domnul Hristos i atrage la Sine. Con sti turile pe care le aud sunt adev in ta le va spune c a nv a ta arate, pentru c a sunt ntemeiate pe declara tiile Bibliei. Aceste suete trebuie s a e tratate cu grija cea mai mare. Anumite p ar ti ale soliei s a le e explicate amplu, a sa nct s a le poat a n telege s i accepta. De si li se va p area neobi snuit as i uimitoare, mul ti vor recunoa ste cu bucurie c a o lumin a nou a se r aspnde ste asupra Cuvntului lui Dumnezeu, dar, dac a noile adev aruri le vor [405]

358

Slujitorii Evangheliei

prezentate ntr-o m asur a care dep as e ste capacitatea lor de n telegere, unii vor pleca s i nu se vor mai ntoarce niciodat a. Al tii, n dorin ta turile. de a le spune s i altora ce au auzit, vor prezenta gre sit nv a ta Iar unii vor r ast alm aci Scripturile pentru a crea confuzie n mintea altora. Cei care vor cerceta metoda de nv a tare a Domnului Hristos s i vor c auta s a o urmeze vor atrage s i n prezent un mare num ar de ascult atori, a sa cum i-a atras Hristos pe oamenii din zilele Sale. Satana va prezent n ecare adunare, ca s a- si a stearn a umbrele demonice ntre om s i Dumnezeu, spre a mpiedica orice raz a de lumin a care ar putea s a str aluceasc a asupra suetului. Dar cnd adev arul s i aspectele lui practice le vor prezentate oamenilor cu iubire, suetele vor convinse, deoarece Duhul Sfnt al lui Dumnezeu le va impresiona inima. Fi ti umili, ruga ti-v a ca ngerii lui Dumnezeu s a vin a al aturi de voi pentru a impresiona mintea oamenilor, deoarece nu voi sunte ti cei care l conduce ti pe Duhul Sfnt, ci Duhul Sfnt trebuie s a v a conduc a pe voi. Duhul Sfnt este cel care face ca adev arul s a e conving ator. Prezenta ti-le oamenilor f ar a ncetare aspectele practice ale adev arului. acele tr Nu scoate ti n eviden ta as aturi ale soliei care condamn a obiceiurile s i practicile oamenilor, pn a cnd nu vor avea ocazia de a n telege c a noi credem n Domnul Hristos, n divinitatea s i n preexisten ta Sa. Insista ti asupra m arturiei R ascump ar atorului lumii. El spune: Eu, Isus, am trimis pe ngerul Meu s a v a adevereasc a aceste lucruri pentru Biserici (Apocalipsa 22, 16). . . Ori de cte ori este posibil, ecare predic a important a s a e [406] urmat a de un studiu biblic. n cadrul acestui studiu, pot explicate ideile prezentate, se pot pune ntreb ari s i pot inspirate concep tii corecte. Trebuie s a e dedicat mai mult timp pentru instruirea r abd atoare a oamenilor, oferindu-li-se ocazia de a vorbi. Oamenii au nevoie s a e nv a ta ti n mod detaliat, prezentndu-li-se porunc a tur tur peste porunc a, nv a ta a peste nv a ta a, pu tin aici, pu tin acolo. De asemenea, s a e organizate adun ari speciale pentru cei care sunt interesa ti de adev arurile prezentate s i doresc s a e nv a ta ti. La aceste adun ari s a e invita ti to ti, att cei credincio si, ct s i cei necredincio si, s i s a aib a ocazia de a pune ntreb ari cu privire la ideile pe care nu le-au n teles pe deplin. Fiec aruia s a-i e acordat a

Importan ta adun arilor de tab ar a

359

posibilitatea de a- si exprima nedumeririle, deoarece vor suciente. n toate predicile s i studiile biblice, oamenii trebuie s a vad a c a ecare idee este nso tit a de un clar A sa a zis Domnul pentru credin ta s i turile pe care le sus nv a ta tinem. Aceasta a fost metoda de nv a tare a lui Hristos. Cnd le vorbea oamenilor, ei doreau s a-I pun a ntreb ari cu privire la semnica tia , El era declara tiilor Sale. Acelora care c autau lumina cu umilin ta ntotdeauna gata s a le explice cuvintele Sale. Dar Domnul Hristos nu a ncurajat critica sau vorbirea de r au s i nici noi nu trebuie s ao facem. Cnd oamenii ncearc a s a provoace o discu tie asupra unor puncte de doctrin a controversate, spune ti-le c a adunarea nu a fost organizat a cu acest scop. Cnd r aspunde ti la o ntrebare, asigura ti-v a c a ascult atorii au n teles ntrebarea la care se r aspunde. Nu uita ti nici o ntrebare, spunndu-le s a o formuleze din nou. Verica ti pas cu pas calea pe care o urma ti s i c auta ti s a vede ti n ce m asur a a ti [407] reu sit s a v a face ti n tele si.Testimonies for the Church 6:31-69.

Mai pu tin a predicare, mai mult a nv a tare


La adun arile noastre de tab ar a, nu ar trebui s a e solicita ti doar unul sau doi lucr atori care s a ndeplineasc a toat a activitatea de predicare s i nv a tare n domeniul biblic. Uneori, se poate realiza mai mult bine, dac a adunarea este mp ar tit a n grupe. n felul acesta, cel care prezint a adev arul biblic poate veni mai aproape de oameni dect ntr-o adunare numeroas a. n adun arile noastre de tab ar a se predic a mult mai mult dect ar trebui. Acest fapt pune poveri grele asupra pastorilor, iar n conse multe lucr cin ta ari care necesit a aten tie sunt neglijate. Multe lucruri mici, care deschid u sa pentru rele serioase, r amn neobservate. Pastorul este suprasolicitat zic s i este lipsit de timpul de care are nevoie pentru medita tie s i rug aciune, ca s a- si p astreze propriul suet n dragoste de Dumnezeu. De asemenea, cnd se aglomereaz a a sa de multe predici, una dup a alta, oamenii nu mai au timp s a- si nsu seasc a turile pe care le aud. Mintea lor devine confuz nv a ta a, iar serviciile religioase li se par plictisitoare s i obositoare. Ar trebui s a existe mai pu tin a predicare s i mai mult a nv a tare. Unii doresc o lumin a mai mare s i mai concret a dect primesc prin ascultarea predicilor. Unii au nevoie de un timp mai ndelungat pentru a n telege ideile prezentate. Dac a adev arul ar putut expus pu tin mai clar, ei l-ar n teles, l-ar acceptat s i ar fost ca un cui b atut ntr-un loc sigur. Mi s-a ar atat c a adun arile noastre de tab ar a vor atrage tot mai mult interes s i vor avea tot mai mult succes. Am v azut c a, pe m asur a [408] ce ne vom apropia de sfr sit, n aceste adun ari va avea loc mai pu tin a predicare s i mai mult studiu al Bibliei. n tab ar a se vor aduna multe grupe mici, care vor cerceta Biblia sub conducerea unei persoane care va coordona studiul Scripturilor ntr-un stil liber, de conversa tie. Aceasta a fost metoda prin care Domnul Hristos i-a nv a tat pe ucenicii S ai. Cnd n jurul S au se adunau mul timi de oameni, Mntuitorul i nv a ta att pe ucenicii S ai, ct s i pe ceilal ti ascult atori. 360

Mai pu tin a predicare, mai mult a nv a tare

361

Apoi, dup a predic a, ucenicii mergeau printre oameni s i le repetau ce spusese Domnul Hristos. Adesea, ascult atorii aplicau gre sit cuvintele lui Hristos, iar ucenicii le spuneau ce declar a Scripturile s i ce i nv a tase Domnul Hristos despre ele.Testimonies for the Church 6:87, 88. ***** tor i ducea pe ascult Marele nv a ta atorii S ai n mijlocul naturii, ca s a poat a asculta vocea care le vorbea prin lucrurile create, iar cnd inima lor era sensibilizat as i mintea lor devenea receptiv a, El turile spirituale comunicate de scenele i ajuta s a interpreteze nv a ta spre care erau a tintite privirile lor. Parabolele prin intermediul c arora turile adev i pl acea s a prezinte nv a ta arului arat a ct de deschis era de inuen spiritul S au fa ta tele naturii s i ct de mult Se delecta adu turi spirituale din mprejur nnd nv a ta arile vie tii de zi cu zi. P as arile cerului, crinii de pe cmp, sem an atorul s i semin tele, p astorul s i oile acestea erau mijloacele prin care Domnul Hristos ilustra adev arul nemuritor. De asemenea, El si lua ilustra tiile din evenimentele vie tii, din experien tele cu care ascult atorii erau familiariza ti aluatul, comoara ascuns a, m arg aritarul de mare pre t, n avodul, drahma pierdut a, ul risipitor, casa zidit a pe stnc as i casa zidit a pe nisip. n turile Sale era ceva care atr nv a ta agea interesul ec arui ascult ator, [409] atingnd ecare inim a.Education, 102.

Sem anatul s i seceri sul


Unul seam an a, iar altul secer a (Ioan 4, 37). Mntuitorul a rostit aceste cuvinte nainte de a-i trimite pe ucenicii S ai n lucrare. Domnul Hristos sem anase semin tele adev arului pretutindeni n Iudea. El prezentase Planul de Mntuire n mod clar s i distinct, deoarece buzele Sale rostiser a adev arul f ar a ncetare. Lucrarea pe p amnt tor avea s a Marelui nv a ta a se ncheie curnd. Ucenicii urmau s a mearg a pe urmele Sale, secernd acolo unde El sem anase, pentru ca att Sem an atorul, ct s i secer atorii s a se poat a bucura n acela si timp. n zilele noastre, Dumnezeu are nevoie de sem an atori s i de secer atori n marele cmp al S au. Cei care merg n lucrare, unii pentru a sem ana s i al tii pentru a secera, s a- si aduc a aminte c a nu trebuie s a- si atribuie niciodat a slava pentru succesul lucr arii lor. Dumnezeu a rnduit slujitori care au mers naintea lor, preg atind calea pentru sem anarea semin telor s i pentru seceri sul recoltei. Eu v-am trimis s a secera ti acolo unde nu voi v-a ti ostenit; al tii s-au ostenit, s i voi a ti intrat n osteneala lor (Ioan 4, 38). Cine secer a, prime ste o plat a, s i strnge road a pentru via ta ve snic a, pentru ca s i cel ce seam an as i cel ce secer a s a se bucure n acela si timp (Ioan 4, 36). Citi ti cu aten tie aceste cuvinte. Cerceta ti semnica tia lor, deoarece ele descriu planul lui Dumnezeu. Cei care seam an a semin tele, cu pre tul unei munci istovitoare, prezentnd adev arurile cruciale pentru timpul acesta n fa ta unei audien te mai mult sau mai pu tin numeroase, ar putea s a nu culeag a ntotdeauna roadele. Adesea, lucr atorii Domnului ntmpin a o mpotrivire nver sunat a, iar [410] lucrarea lor este mpiedicat a. Ei fac tot ce pot mai bine s i seam an a s amn ta cea bun a cu un efort serios s i istovitor. Dar mpotrivitorii devin tot mai nver suna ti. Este posibil ca unii ascult atori s a e convin si de adev ar, dar sunt intimida ti de mpotrivirea manifestat as i nu au curajul de a- si recunoa ste convingerile. Uneori, via ta lucr atorilor poate pus a n pericol de oamenii condu si de Satana. Atunci, ei au dreptul de a urma exemplul Domnului 362

Sem anatul s i seceri sul

363

lor s i de a merge n alt loc. Nu ve ti ispr avi de str ab atut cet a tile lui Israel, a spus Domnul Hristos, pn a va veni Fiul omului (Matei 10, 23). Prin urmare, solii adev arului s a mearg a n alt loc. Acolo ar putea ocazii mai favorabile pentru lucrare, a sa nct s a poat a sem ana cu succes semin tele adev arului s i s a poat a culege roadele. Vestea despre reu sita lor va ajunge n locul unde lucrarea p area lipsit a de succes, iar urm atorul sol al adev arului care va merge acolo va primit mai favorabil. Semin tele sem anate n vreme de ncerc ari s i descurajare se vor . Necazurile, pierderea propriedovedi a pline de putere s i de via ta t a tilor, situa tiile nefavorabile, schimb arile ng aduite de providen ta lui Dumnezeu readuc n aten tie cu o claritate vie cuvintele rostite cu ani n urm a de slujitorul credincios al lui Dumnezeu. Semin tele sem anate r asar s i aduc roade. Dumnezeu are nevoie de b arba ti s i femei n telepte, care vor lucra cu seriozitate pentru realizarea lucr arii ncredin tate. El i va folosi ca mijloace ale Sale pentru convertirea suetelor. Unii vor sem ana, iar al tii vor secera roadele. Fiecare s a fac a tot ce poate mai bine pentru a- si nmul ti talan tii, a sa nct Dumnezeu s a-l poat a folosi e [411] ca sem an ator, e ca secer ator. [412] [413]

364

Slujitorii Evangheliei

Capitolul 10 Responsabilit a tile conferin tei

Stima ti pre sedin ti ai conferin telor** .


Domnul a avut pl acerea de a-mi prezenta multe lucruri cu privire la chemarea s i lucrarea pastorilor no stri, ndeosebi ale acelora care au fost rndui ti ca pre sedin ti ai conferin telor. n alegerea oamenilor pentru aceste pozi tii de r aspundere, trebuie s a e exercitat a o mare grij a. S a e n al tate rug aciuni erbin ti pentru iluminare divin a. Cei care sunt rndui ti ca supraveghetori ai turmei ar trebui s a e ni ste oameni cu o reputa tie bun a, care s a dovedeasc a nu numai o n ce prive cunoa stere a Scripturilor, ci s i o experien ta ste credin ta s i r abdarea, ca s a-i poat a nv a ta pe cei care se mpotrivesc adev arului. Ei ar trebui s a e oameni cu o integritate deplin a, iar n domeniul Cuvntului lui Dumnezeu s a nu e ni ste ncep atori, ci ni ste cercet atori inteligen ti, capabili s a-i nve te pe al tii s i s a scoat a din vistierie lucruri vechi s i lucruri noi. De asemenea, s a e oameni cu un caracter, o vorbire s i un comportament care vor o onoare pentru cauza lui Hristos, nv a tndu-i pe ceilal ti calea adev arului s i crescnd pn a la statura plin at a tii lui Hristos Isus. Acest fapt presupune dezvoltarea s i nt arirea ec arei nsu siri, pentru ca, pe m asur a ce lucrarea se extinde, [414] s a poat a deveni capabili de a purta responsabilit a ti tot mai mari. Domnul Isus i-a luat cu Sine pe Iuda s i Petru nu pentru c a aveau un caracter f ar a defecte, ci n ciuda defectelor lor. Domnul a dorit s a le ofere posibilitatea de a nv a ta n s coala Sa blnde tea s i smerenia inimii, ca s a poat a deveni conlucr atori cu El. Dac a ei ar folosit aceste ocazii favorabile, dac a ar dorit s a nve te, dac a ar fost dispu si s a- si vad a propriile decien te s i, n lumina unui exemplu curat, s a devin a a sa cum ar dorit Domnul Hristos s a e, ei ar fost o mare binecuvntare pentru biseric a. Domnul Isus continu a nc a s a-i trateze pe oameni n acest fel. Unii care au un caracter nedes avr sit sunt pu si n leg atur a cu interesele snte s i solemne ale lucr arii, iar cnd sunt ale si pentru o activitate special a, nu ar trebui s a considere c a propria n telepciune este sucient as i c a nu au nevoie s a e sf atui ti, mustra ti s i nv a ta ti.
* [Extras

dintr-o predic a tinut a la adunarea conferin tei generale din 1883.]

366

Stima ti pre sedin ti ai conferin telor*.

367

minte, v Fra tilor, dac a ave ti astfel de sim ta a ve ti desp ar ti de Izvorul puterii s i ve ti n pericol. Este posibil s a ti l asa ti n voia presupusei voastre n telepciuni s i s a face ti a sa cum a f acut Iuda, adic a s a-L tr ada ti pe Domnul vostru. . . C autarea sfatului omenesc Unele dintre conferin tele noastre sunt lipsite de o experien ta cre stin a puternic a din cauza conduc atorilor lor s i a celor care le-au urmat exemplul, ind mai ner abd atori s a ob tin a aprobarea oamenilor dect aprobarea lui Dumnezeu. Ei au apelat la oameni pentru a ajuta ti i sf atui ti mai mult dect au apelat la Dumnezeu. Ei s-au bazat pe oameni n ndeplinirea r aspunderilor lor i au depins de n telepciunea omeneasc a exact atunci cnd ar trebuit s a depind a de Dumnezeu. Prea adesea, cei c arora le-au cerut sfatul aveau ei n si si nevoie de ajutor, deoarece suetul lor nu era ntr-o bun a rela tie cu Dumnezeu. Pentru c a s-au bazat pe puterea omeneasc a, pre sedin tii conferin telor noastre au au ajuns slabi s i inecien ti. ncrederea [415] n n telepciunea omeneasc a nu favorizeaz a cre sterea n har s i n cunoa sterea lui Hristos. Fra tilor, cnd se ivesc dicult a ti n conferin ta voastr as i cnd , ncerca apar situa tii de urgen ta ti, dac a este posibil, s a nu l asa ti ca ace sti nori ntuneco si s a se abat a asupra Conferin tei Generale. Pre sedintele Conferin tei Generale nu trebuie s a e mpov arat cu problemele conferin telor locale, a sa cum s-a ntmplat n trecut. Dac a voi s i tovar as ii vo stri de activitate nu pute ti rezolva dicult a tile s i tulbur arile care se ivesc n conferin ta voastr a, cum crede ti c a un singur om poate face acest lucru pentru toate conferin tele? De ce s a turna ti toate descuraj arile s i ncurc aturile voastre n mintea s i inima mpov arat a a pre sedintelui Conferin tei Generale? El nu poate s a n teleag a situa tia la fel de bine ca voi, care v a aa ti la fa ta locului. Dac a evita ti r aspunderea, crucea, purtarea poverilor, cnt arirea serioas a a lucrurilor s i rug aciunea st aruitoare s i a stepta ti ca pre sedintele Conferin tei Generale s a fac a lucrarea voastr as i s a v a ajute s a ie si ti din ncurc aturi, oare nu pute ti s a n telege ti c a a seza ti asupra lui poveri care i vor pune n pericol via ta? Oare nu ave ti s i voi capacitatea de a gndi s i de a ac tiona, asemenea lui? Nu ar trebui s a

368

Slujitorii Evangheliei

neglija ti nici o parte a lucr arii pe motiv c a aceasta necesit a un efort serios s i istovitor. Repet, nu a seza ti poverile voastre asupra pre sedintelui Conferin tei Generale. Nu a stepta ti de la el s a preia r aspunderile voastre nendeplinite s i s a fac a munca voastr a. Hot ar ti-v a s a v a purta ti propriile poveri prin Hristos, care v a nt are ste. Dac a ascult a sfatul [416] lui Dumnezeu, pre sedintele Conferin tei Generale nu-i va ncuraja pe fra tii lui s a-i cear a s a le spun a care este datoria lor, ci i va ndruma la unicul Izvor al n telepciunii, care nu este afectat de gre selile pentru al omene sti. El va refuza s a e minte s i con stiin ta tii. . . Cel c aruia i se acord a aceast a ncredere necuvenit a este expus la ispite puternice. Dac a va putea, Satana l va determina s a e ncrez ator n sine, a sa nct defectele omene sti s a prejudicieze lucrarea lui Dumnezeu. Un astfel de conduc ator va n pericolul de a-i ncuraja pe fra tii lui s a depind a de el s i s a considere c a toate lucrurile care . n felul sunt legate de lucrare trebuie s a-i e aduse la cuno stin ta acesta, lucrarea va purta amprenta omeneasc a n locul amprentei lui Dumnezeu. Dar, dac a to ti vor nv a ta s a depind a de Dumnezeu vor nl aturate pe cel aat n pozi multe pericole care l amenin ta tia de conduc ator. Dac a gre se ste, dac a ng aduie ca inuen ta omeneasc a s a-i afecteze judecata sau dac a cedeaz a n fa ta ispitei, el poate corectat s i ajutat s de fra tii lui. Iar cei care nva ta a mearg a singuri la Dumnezeu turi de cea mai nalt pentru a primi ajutor s i sfat vor primi nv a ta a valoare. Dac a doresc s a- si ndeplineasc a responsabilit a tile cu succes, administratorii unei conferin te trebuie s a se roage, s a cread as i s a-L lase pe Dumnezeu s a fac a din ei ni ste slujitori ai S ai, prin care s a p astreze bisericile Sale ntr-o bun a rnduial a. Aceasta este partea lor de vie pe care trebuie s a o cultive. Este nevoie de mult mai mult a responsabilitate personal a, de mult mai mult a gndire s i pl anuire s i de mai mult a energie intelectual a care s a e investite n lucrarea pentru Domnul. Acest lucru va extinde capacitatea intelectului s i va conferi o n telegere mai clar a cu privire la datorie s i la modul n care [417] trebuie s a e ndeplinit a. Fra tilor, ve ti nevoi ti s a v a confrunta ti cu dicult a ti, s a purta ti r aspunderi, s a concepe ti planuri s i s a le executa ti. De aceea, c auta tiL f ar a ncetare pe Dumnezeu pentru a primi sfatul S au. Ruga ti-v a

Stima ti pre sedin ti ai conferin telor*.

369

s i lucra ti, lucra ti s i ruga ti-v as i nv a ta ti de la Isus, ca ni ste elevi n s coala Sa. Domnul ne-a dat f ag aduin ta: Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea, s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va dat a (Iacov 1, 5). Dumnezeu a rnduit ca aceia care poart a r aspunderi s a se ntlneasc a adesea pentru a se sf atui unul cu altul s i pentru a se ruga st aruitor, ca s a primeasc a acea n telepciune pe care doar El o poate oferi. Vorbi ti mai pu tin. Mult timp pre tios este pierdut n discu tii care nu aduc nici o lumin a. Fra tii trebuie s a posteasc as i s a se roage mpreun a pentru n telepciunea pe care Dumnezeu a f ag aduit c a o va da cu mn a larg a. Face ti-I cunoscute lui Dumnezeu necazurile voastre. Spune ti asemenea lui Moise: Eu nu pot s a conduc acest popor, dac a prezen ta Ta nu va cu mine. Apoi, cere ti mai mult. Cere ti a sa cum a cerut Moise: Arat a-mi slava Ta! (Exodul 33, 18). Ce este aceast a slav a? Este caracterul lui Dumnezeu. A sa i-a spus Dumnezeu lui Moise. Fiecare suet credincios s a se prind a de Dumnezeu. Buzele voastre s a-L laude pe Dumnezeu. Cnd v a aduna ti, mintea voastr a s a e ndreptat a spre contemplarea realit a tilor ve snice, ntr-un spirit de . n felul acesta, v reveren ta a ve ti ajuta unul pe altul s a ave ti o gndire spiritual a. Dac a voin ta voastr a este n armonie cu voin ta divin a, ve ti n armonie unii cu al tii s i l ve ti avea pe Domnul Hristos al aturi de voi ca sf atuitor. Enoh a umblat cu Dumnezeu. Tot a sa trebuie s a umble to ti cei care lucreaz a pentru Hristos. Pute ti s a spune ti asemenea psalmistului: Am necurmat pe Domnul naintea ochilor mei: cnd este El la [418] dreapta mea, nu m a clatin (Psalmii 16, 8). Cnd sim ti ti c a nu v a pute ti baza pe voi n siv a, ncrede ti-v a n Domnul Isus. Dac a a stepta ti s a primi ti toate sfaturile s i n telepciunea de la ni ste oameni muritori, la fel de m argini ti ca voi, ve ti primi doar ajutorul omenesc. Dac a i cere ti lui Dumnezeu ajutor s i n telepciune, El nu va dezam agi niciodat a credin ta voastr a. Pre sedin tii conferin telor locale au acela si Dumnezeu ca pre sedintele Conferin tei Generale s i, n loc s a depind a de un om, pot merge singuri la Izvorul n telepciunii pentru a primi lumin a din aceea si surs a.

370

Slujitorii Evangheliei

S-ar putea argumenta c a Domnul le ofer a o n telepciune special a celor c arora le-a ncredin tat responsabilit a ti importante. Cu adev arat, dac a vor umbla smeri ti naintea Sa, El le va da ajutor pentru lucrarea lor; dac a voi l c auta ti cu acela si spirit, El v a va da s i vou a ajutor pentru lucrarea voastr a. Dac a, n providen ta Sa, Domnul v-a ncredin tat responsabilit a ti importante, El v a va face capabili s a le puterea de aduce ti la ndeplinire, cu condi tia s a-I cere ti cu credin ta care ave ti nevoie. Dac a v a ncrede ti n El s i depinde ti de El pentru a primi sfat, Domnul nu v a va l asa n voia judec a tii voastre limitate, ca s a alc atui ti planuri nedes avr site s i s a face ti gre seli grave. Nici un om s a nu e confesorul vostru practic Fiecare are nevoie de o experien ta a n ce prive ste ncrederea personal a n Dumnezeu. Nici un om s a nu devin a confesorul vostru. Deschide ti-v a inima naintea lui Dumnezeu s i spune ti-I Lui ecare tain a a suetului. Aduce ti la El dicult a tile voastre, mari s i mici, iar El v a va ar ata cum s a ie si ti din ele. Numai El s tie cum s a v a [419] acorde exact ajutorul de care ave ti nevoie. Iar cnd trece ti printr-o perioad a de ncercare, dup a ce a ti primit ajutorul s i dup a ce Duhul lui pre Dumnezeu a lucrat n mod vizibil pentru voi, ce experien ta tioas a a ti c stigat! Astfel, dobndi ti credin ta s i iubirea, aurul pe care Martorul credincios v a sf atuie ste s a-l cump ara ti de la El. Dac a merge ti la Dumnezeu cu toate necazurile voastre, pe m asur a ce nv a ta ti lec tiile pre tioase ale credin tei, i ve ti putea nv a ta s i pe al tii s a procedeze la fel. n felul acesta, i ve ti conduce pe oameni la un nivel tot mai nalt al experien tei. Prin modul n care trateaz a lucrurile, pre sedintele unei conferin te locale i va educa pe pastorii aa ti sub conducerea lui s i, mpreun a, vor educa bisericile, a sa nct s as tie c a nu va necesar s a-i cheme pe pastorii aa ti n misiune s a reglementeze dicult a tile s i disensiunile din biseric a. Dac a administratorii conferin tei si vor ndeplini, ca ni ste ispravnici credincio si, ndatoririle rnduite de Dumnezeu, lucrarea din conferin te nu va ajunge s a se mpiedice de dicult a tile care se ivesc. De asemenea, dac a vor proceda n acest fel, lucr atorii vor deveni oameni puternici s i responsabili, care nu vor da gre ss i nu vor descuraja ti cnd se vor aa ntr-o situa tie dicil a. Exist a Unul care este puternic s i capabil s a-i mntuiasc a pn a la cap at pe to ti cei

Stima ti pre sedin ti ai conferin telor*.

371

ce vin la El. Nu este f ag aduin ta Sa deplin as i cuprinz atoare: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a (Matei 11, 28)? De ce suntem a sa de pu tin dispu si s a apel am direct la Izvorul puterii? Oare nu ar trebui ca pastorii s i pre sedin tii conferin telor noastre s as tie de unde vine ajutorul lor? Schimbarea lucr atorilor Am fost ntrebat a dac a nu este o gre seal a ca pre sedintele unei conferin te locale s a e mutat ntr-un teritoriu nou, n ciuda faptului c a [420] mul ti dintre oamenii aa ti sub r aspunderea lui nu doresc s a renun te la el. Domnul a avut pl acerea de a-mi da lumin a asupra acestei ntreb ari. Mi-a fost ar atat c a pastorii nu trebuie s a e men tinu ti n acela si nu trebuie s district an dup a an s i c a o conferin ta a e condus a mult a vreme de acela si pre sedinte. Schimbarea darurilor este pentru binele conferin telor s i al bisericilor noastre. Uneori, pastorii au sim tit c a nu sunt dispu si s a- si schimbe cmpul de lucru, dar, dac a n teleg toate motivele pentru schimbare, nu se vor opune. Unii au cerut insistent s a mai r amn a nc a un an n acela si teritoriu s i adesea cererea le-a fost respectat a. Ei au armat c a au planuri pentru o lucrare mai mare dect cea f acut a pn a atunci. Dar, la ncheierea anului respectiv, starea lucrurilor a fost mai rea de lucrarea lui, ca nainte. Dac a un pastor a fost necredincios fa ta nu este de a steptat c a va repara gre selile r amnnd n acela si loc. Bisericile se obi snuiesc cu modul de administrare al unui astfel de om s i cred c a trebuie s a a stepte ajutorul lui, n loc s a-l a stepte de dominatoare n la Dumnezeu. Ideile s i planurile lui au o inuen ta . conferin ta Este posibil ca oamenii s a vad a c a el judec a gre sit s i din acest motiv ajung s a aib a o p arere mai pu tin bun a despre lucrarea pastoral a. Dac a L-ar c auta pe Dumnezeu s i ar depinde de n telepciunea de cea mai nalt cereasc a, ar ob tine o experien ta a valoare s i ar n stare s a suplineasc a ei n si si n multe privin te lipsurile celui care este p astor al turmei. Dar, prea adesea, lucrurile sunt l asate n voia lor, iar pre sedintele este considerat r aspunz ator pentru starea bisericilor din , n timp ce membrii bisericii stau nep conferin ta as atori s i comozi [421] f ar a a face nimic pentru a le pune n ordine.

372

Slujitorii Evangheliei

Poate c a pre sedintele nu simte importan ta sn tirii personale s i crede c a al tii trebuie s a e sn ti ti. El poate un str ajer necredincios, predicnd pentru a pe placul oamenilor. La mul ti, anumite tr as aturi de caracter sunt puternice, n timp ce altele sunt slabe s i decitare. Ca rezultat, n anumite aspecte ale lucr arii se manifest a o lips a . Dac de ecien ta a aceea si persoan a ar continua s a e pre sedintele conferin tei an dup a an, defectele ei s-ar reproduce n bisericile aate sub administrarea lui. Totu si un lucr ator poate puternic acolo unde fratele lui este slab, a sa c a, prin schimbarea cmpului de lucru, ecare poate suplini ntr-o anumit a m asur a decien tele celuilalt. Dac a to ti ar consacra ti pe deplin lui Dumnezeu, aceste nedes avr siri de caracter evidente nu ar exista, dar, pentru c a lucr atorii nu ating standardul divin, datorit a faptului c a ng aduie ca eul s a se manifeste n lucrarea lor, lucrul cel mai bun, att pentru ei n si si, ct s i pentru biserici, este s a se fac a schimb ari frecvente. Pe de alt a parte, dac a este puternic din punct de vedere spiritual, prin harul lui Hristos, lucr atorul este o binecuvntare pentru biserici, iar lucrarea lui este necesar a n diferite conferin te. ***** Tr aim ntr-un timp caracterizat de un pericol deosebit, care ne att din exterior, ct s amenin ta i din interior, iar Dumnezeu dore ste s a ti aten ti la tot ce prive ste lucrarea voastr a special a. Nu ncerca ti s a face ti nimic f ar a ajutorul deosebit al Tat alui vostru ceresc. El a steapt a cererile voastre ca s a v a poat a spune: Sunt aici. Dac a l ve ti c auta, El spune c a Se va l asa g asit de voi. Puterea Sa, harul s i [422] neprih anirea Sa i vor date celui umil, care l caut a cu toat a inima.

Pastorii s i lucr arile administrativ-nanciare


Am fost instruit a cu privire la importan ta faptului ca pastorii no stri s a e liberi de responsabilit a tile care ar trebui s a e ndeplinite n cea mai mare m asur a de oamenii de afaceri. ntr-o viziune de noapte, participam la o ntrunire a fra tilor no stri care poart a r aspunderea lucr arii. Ei erau foarte tulbura ti din cauza unor dicult a ti nanciare s i se consultau cum ar putea face pentru a administra ct mai bine lucrarea. Unii se gndeau c a num arul lucr atorilor s-ar putea reduce f ar a ca rezultatele esen tiale s a r amn a nerealizate. Unul dintre fra tii, care ocupa o pozi tie de r aspundere, si explica planurile s i spunea ce anume dorea s a e f acut. Mul ti al tii prezentau subiectele care urmau a dezb atute. Atunci, o Persoan a cu demnitate s i autoritate S-a ridicat s i a nceput s a arme principiile dup a care trebuia s a ne orient am. Vorbitorul le-a spus pastorilor: Lucrarea voastr a nu este aceea de a v a ocupa de administrarea treburilor nanciare. Nu este n telept s a v a asuma ti aceast a sarcin a. Dumnezeu are pentru voi responsabilit a ti pe care trebuie s a le purta ti, dar, dac a v a ocupa ti de lucr ari pentru care nu sunte ti preg ati ti, eforturile voastre n prezentarea Cuvntului se vor dovedi f ar a succes. Acest fapt va aduce asupra voastr a o descurajare care v a va descalica tocmai pentru lucrarea pe care ar trebui s a o face ti o lucrare care necesit a o n telegere plin a de discern amnt s i o judecat a lipsit a de egoism. Cei care sunt angaja ti s a scrie s i s a predice nu ar trebui s a participe la numeroase adun ari de comitet. Ei trebuie s a le ncredin teze unor oameni de afaceri capabili numeroasele lucr ari minore s i n felul acesta s a evite a supu si unei tensiuni continue, care i r ape ste min tii puterea ei natural a. Ei ar trebui s a acorde mult mai mult a [423] aten tie men tinerii s an at a tii zice, deoarece vigoarea min tii depinde ntr-o mare m asur a de puterea trupului. Perioadele corespunz atoare sunt esen de somn s i de odihn as i exerci tiul zic din abunden ta tiale pentru s an atatea trupului s i a min tii. A lipsi organismul de orele necesare pentru odihn as i refacere, prin faptul c a se ng aduie ca un 373

374

Slujitorii Evangheliei

singur om s a fac a munca pentru patru oameni, sau trei, sau chiar doi, va duce la o pierdere ireparabil a. Educa tia n domeniul administrativ-nanciar Cei care cred c a un om capabil s a ocupe o anumit a pozi tie este calicat s a ocupe multe alte pozi tii tind s a fac a gre seli atunci cnd pl anuiesc dezvoltarea lucr arii. Ei sunt predispu si s a a seze asupra unui singur om grijile s i poverile care trebuie mp ar tite mai multor persoane. Experien ta are o mare valoare. Domnul dore ste s a aib a n lucrarea Sa oameni inteligen ti s i calica ti pentru diferitele pozi tii de r aspundere din conferin tele s i institu tiile noastre. ndeosebi sunt necesari oameni de afaceri consacra ti, care vor respecta principiile adev arului n ecare tranzac tie comercial a. Cei care poart a r aspunderea treburilor nanciare nu ar trebui s a- si asume alte r aspunderi pe care nu sunt n stare s a le poarte, iar lucr arile administrativ-nanciare s a nu le e ncredin tate unor oameni incompeten ti. Cei care poart a r aspunderea lucr arii au gre sit uneori, ng aduind numirea unor oameni lipsi ti de tact s i abilitate pentru a se ocupa de interese nanciare importante. Oamenii nclina ti spre domeniul afacerilor ar trebui s a- si dezvolte talentele prin studiu s i prin instruirea cea mai cuprinz atoare. S a e ncuraja ti s a studieze n institu tiile n care pot ob tine repede [424] o cunoa stere a principiilor s i metodelor corecte n afaceri. Nici un om de afaceri aat n lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie s a e un ncep ator. Dac a n orice domeniu de activitate oamenii trebuie s a foloseasc a toate ocaziile pentru a deveni n telep ti s i ecien ti, atunci cu att mai mult trebuie s a o fac a aceia care si folosesc aptitudinile pentru ntemeierea mp ar a tiei lui Dumnezeu n lumea noastr a. n lumina faptului c a tr aim a sa de aproape de ncheierea istoriei acestui p amnt, ar trebui s a existe mai mult a con stiinciozitate n lucrare, o a steptare s i o veghere mai vigilent a, rug aciune s i munc a serioas a. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie s a se str aduiasc a s a ating a perfec tiunea, ca s a poat a un cre stin ideal, des avr sit n Hristos Isus.

Pastorii s i lucr arile administrativ-nanciare

375

Importan ta principiilor corecte Cei care lucreaz a n domeniul administrativ-nanciar trebuie s a- si ia toate m asurile de precau tie pentru a nu c adea n gre seal a din cauza unor principii sau metode gre site. Raportul lor trebuie s a e ca acela al lui Daniel la curtea Babilonului. Cnd tranzac tiile lui nanciare au fost supuse celei mai atente cercet ari, nu s-a putut g asi nici m acar o gre seal a. Raportul cu privire la activitatea administrativ a a lui Daniel, chiar dac a este incomplet, con tine lec tii vrednice tur de nv a ta a. El descoper a faptul c a un om de afaceri nu este n mod necesar un om viclean s i n sel ator. El poate un om instruit de Dumnezeu la ecare pas. n timp ce era prim-ministru al mp ar a tiei Babilonului, Daniel era s i un profet al lui Dumnezeu, care primea lumina inspira tiei cere sti. Via ta lui este o ilustra tie cu privire la ce poate orice om de afaceri cre stin. . . ***** n timpul nostru, lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de b arba ti s i femei care de tin calic ari deosebite s i capacit a ti administrative, oameni care vor cerceta cu r abdare s i aten tie nevoile lucr arii n [425] diferitele teritorii s i au o mare capacitate de a lucra. Este nevoie de oameni care au o inim a cald as i bun a, un cap limpede, intui tie s i o gndire f ar a prejudec a ti, sn ti ti de Duhul lui Dumnezeu, care pot s a spun a f ar a team a nu sau da s i amin la orice propunere. Este nevoie de oameni care au convingeri puternice, o n telegere clar a, inimi curate s i pline de simpatie, oameni care pun n aplicare cuvintele voi to ti sunte ti fra ti (Matei 23, 8) s i care lupt a pentru ridicarea s i pentru refacerea omenirii c azute.Testimonies for the Church 7:246-249. ***** Nu pu tini pastori neglijeaz a tocmai lucrarea pe care au fost rndui ti s a o fac a. De ce aceia care sunt pu si deoparte pentru lucrarea de p astorire sunt chema ti s a se ocupe de comitete s i consilii? De ce sunt solicita ti s a participe la a sa de multe adun ari administrative, de locul unde care de multe ori se desf as oar a la o mare distan ta lucreaz a? De ce problemele administrative nu le sunt ncredin tate

376

Slujitorii Evangheliei

unor oameni de afaceri? Pastorii nu au fost chema ti s a ndeplineasc a aceast a lucrare. Aspectele nanciare trebuie s a e administrate de , dar pastorii sunt pu oameni capabili n aceast a privin ta si deoparte pentru un alt domeniu al lucr arii. . . Pastorii nu trebuie s a e convoca ti aici sau acolo pentru a participa la adun ari de comitet, n scopul de a hot ar cu privire la diferite . Mul aspecte administrative lipsite de importan ta ti dintre pastorii no stri au f acut aceast a lucrare n trecut, dar nu este lucrarea n care Domnul dore ste s a se angajeze. Asupra lor au fost a sezate prea multe r aspunderi nanciare. n timp ce se str aduiesc s a aduc a la ndeplinire aceste r aspunderi, ei neglijeaz a misiunea Evangheliei. Dumnezeu prive ste acest fapt ca pe o dezonoare la adresa Numelui [426] S au.Testimonies for the Church 7:254, 255.

Grija pentru lucr atori


Este necesar s a e f acute preg atiri pentru a avea grij a de pastori s i de ceilal ti slujitori credincio si ai lui Dumnezeu, care, din cauza condi tiilor grele sau a suprasolicit arilor n lucrarea Sa, au ajuns bolnavi s i au nevoie de odihn as i refacere sau care, din cauza vrstei sau a pierderii s an at a tii, nu mai sunt n stare s a poarte povara s i s a suporte ar si ta zilei. Adesea, pastorii sunt chema ti s a lucreze ntr-un teritoriu despre care s tiu c a va d aun ator pentru s an atatea lor, dar, nedorind s a evite locurile dicile, ei ndr aznesc s a mearg a, spernd c a vor un ajutor s i o binecuvntare pentru oameni. Dup a un timp, constat a c a s an atatea lor sufer a. Dup a ce ncearc a o schimbare a climei s i a activit a tii s i v ad c a nu are loc nici o mbun at a tire a s an at a tii, ce ar trebui s a mai fac a? Ace sti lucr atori credincio si, care au renun tat la avantajele lume sti pentru cauza lui Hristos, alegnd s ar acia n locul pl acerilor sau al bog a tiilor, s i care, uitnd de ei n si si, au lucrat plini de srguin ta spre a c stiga suete pentru Hristos, au d aruit cu generozitate pentru progresul diferitelor ntreprinderi n lucrarea lui Dumnezeu, apoi au c azut la datorie, obosi ti s i bolnavi, f ar a mijloace de ntre tinere, nu trebuie s a e l asa ti s a lupte cu s ar acia s i suferin ta sau s a se simt a ca ni ste cer setori. Cnd boala s i inrmitatea se abat asupra lor, lucr atorii no stri s a nu e l asa ti s a se ntrebe cu team a: Ce se va ntmpla cu so tia s i copiii mei, acum, cnd nu mai pot lucra pentru a le mplini nevoile? Este numai drept s a e luate m asuri pentru a mplini nevoile acestor lucr atori credincio si s i ale celor care depind [427] de ei. rii se asigur Pentru veteranii care au luptat n slujba ta a ajutoare generoase. Ace sti oameni poart a toat a via ta inrmit a tile s i cicatricile care vorbesc despre luptele primejdioase la care au luat parte, despre mar surile lor for tate, despre expunerea la intemperii s i despre suferin ta lor n nchisoare. Toate aceste dovezi ale loialit a tii s i sacriciului de sine le dau dreptul de a benecia de ajutorul na tiunii pe care au luptat s a o salveze, iar dreptul acesta le este recunoscut s i 377

378

Slujitorii Evangheliei

onorat. Dar ce preg atiri au f acut adventi stii de ziua a s aptea pentru a-i ajuta pe solda tii lui Hristos? Oamenii care alc atuiesc poporul nostru nu au sim tit a sa cum ar s trebuit necesitatea de a lua m asuri n aceast a privin ta i, ca urmare, a fost neglijat a. Bisericile au fost indiferente s i, n ciuda faptului c a lumina Cuvntului lui Dumnezeu a str alucit pe calea lor, ele au neglijat aceast a datorie important a. Domnul este foarte nemul tumit de slujitorii S de neglijen ta fa ta ai credincio si. Cei din poporul nostru trebuie s a e dispu si s a ajute aceste persoane aate n circumstan te neprielnice la fel de mult cum au fost dispu si s a accepte sprijinul lor s i slujirea lor n vremea cnd erau s an atoase. Dumnezeu ne-a ncredin tat obliga tia de a le acorda o aten tie deosebit a s aracilor din mijlocul nostru. Dar ace sti pastori s i lucr atori s a nu e trata ti ca ni ste s araci. Ei s i-au adunat o comoar a n ceruri, care nu va pieri. Ei au slujit nevoilor conferin tei, iar acum conferin ta trebuie s a slujeasc a nevoilor lor. Cnd ne sunt prezentate situa tii de acest fel, nu trebuie s a trecem pe lng cu indiferen ta a ele. S a nu spunem: Duce ti-v a. . . nc alzi tiv as i s atura ti-v a! (Iacov 2,16), f ar a s a lu am nici o m asur a concret a pentru a mplini nevoile lor. n trecut s-a procedat a sa s i, din acest a adventi motiv, n unele cazuri, m arturia de credin ta stilor de ziua [428] a s aptea a fost dezonorat a, iar lumii i s-a oferit ocazia de a critica lucrarea lui Dumnezeu. Acum este datoria poporului lui Dumnezeu s a dezmint a criticile, asigurndu-le acestor slujitori ai Domnului case confortabile, nconjurate de cteva pogoane de p amnt, pe care s a le poat a cultiva n folosul propriu, ca s a nu se simt a dependen ti de mila fra tilor lor. Cu ct a pl acere s i pace a steapt a ace sti lucr atori obosi ti o cas a mic as i lini stit a, unde nevoia lor ndrept a tit a de odihn a ar recunoscut a!... Sanatoriile noastre, un ad apost pentru lucr atori Adesea, ace sti pastori au nevoie de o ngrijire s i de un tratament special. Sanatoriile noastre ar trebui s a e un ad apost pentru ei s i pentru to ti lucr atorii no stri care au nevoie de odihn a. S a e asigurate camere unde pot benecia de o schimbare s i de odihn a, f ar a a- si face griji nencetate cu privire la modul n care vor achita cheltuielile. Cnd ucenicii erau obosi ti de munc a, Domnul Hristos

Grija pentru lucr atori

379

le-a zis: Veni ti singuri la o parte. . . s i odihni ti-v a pu tin (Marcu 6, 31). El dore ste s a e f acute preg atiri, a sa nct slujitorii S ai de acum s a aib a posibilitatea de a se odihni s i de a- si redobndi puterea. Sanatoriile noastre trebuie s a e deschise pentru lucr atorii no stri srguincio si, care au f acut tot ce le-a stat n putere pentru construirea s i ntre tinerea acestor institu tii s i, oricnd au nevoie de avantajele oferite aici, s a e f acu ti s a se simt a ca acas a. Acestor lucr atori s a nu li se cear a niciodat a un pre t mare pentru cazare s i tratament s i nici s a nu e privi ti ca ni ste cer setori sau f acu ti n vreun fel s a se simt a a sa de cei care le acord a ospitalitatea. A manifesta d arnicie n folosirea facilit a tilor pe care Dumnezeu le-a preg atit pentru slujitorii s ai obosi ti s i suprasolicita ti nseamn a, n [429] ochii S ai, o adev arat a lucrare misionar a medical a. Lucr atorii lui Dumnezeu i sunt foarte apropia ti, iar cnd sunt primi ti, trebuie s a ne aducem aminte c a nsu si Hristos este primit n persoana solilor S ai. Domnul cere aceasta s i este nemul tumit s i dezonorat cnd ei sunt sau cu egoism. Binecuvntarea lui Dumnezeu trata ti cu indiferen ta de ale nu va nso ti nici un comportament lipsit de respect fa ta sii S ai. Printre cadrele medicale nu exist a ntotdeauna o sensibilitate n ce prive ste n telegerea acestor aspecte. Unii nu i-au tratat pe lucr atori a sa cum ar trebuit. Fie ca Domnul s a sn teasc a gndirea celor care r aspund de institu tiile noastre, ca s as tie cine trebuie s a benecieze de o ngrijire s i o simpatie sincer a. Cei pentru care au de trudit ace sti lucr atori istovi ti ar trebui s a arate o apreciere fa ta munca lor, ajutndu-i n vreme de nevoie s i prelund o mare parte din cheltuielile lor pentru sanatoriu. Unii lucr atori sunt sucient de nst ari ti pentru a economisi cte pu tin din salariul lor s i, dac a este posibil, ar bine s a procedeze astfel, spre a preg ati ti pentru orice situa tie de criz a, dar chiar s i ace stia trebuie s a e bineveni ti, ca o binecuvntare pentru sanatoriu. Totu si majoritatea lucr atorilor no stri au obliga tii mari s i multe. La ecare pas, cnd sunt necesare mijloace nanciare, ei sunt chema ti s a ajute, s a ia ini tiativa, pentru ca inuen ta exemplului lor s a-i poat a stimula pe ceilal ti n ce prive ste d arnicia, iar lucrarea lui Dum a nezeu s a progreseze. Ei simt o dorin ta sa de puternic a de a nge stindardul Evangheliei n teritorii noi, nct mul ti chiar mprumut a bani pentru a ajuta diferite proiecte. Ei nu au d aruit cu resentimente, ci au sim tit c a este un privilegiu s a lucreze pentru naintarea ade-

380

Slujitorii Evangheliei

[430] v arului. R aspunznd n acest fel la diferitele solicit ari nanciare, adesea r amn cu un surplus foarte mic. Domnul p astreaz a un raport corect al d arniciei lor pentru lucrare. El cunoa ste ce lucrare bun a au f acut, o lucrare despre care lucr atorii mai tineri nici m acar nu au idee. El s tie toate lipsurile s i renun tarea la sine pe care le-au ndurat. Domnul a observat ecare situa tie prin care au trecut ace sti lucr atori. Totul este scris n c ar tile cerurilor. Ei sunt o priveli ste naintea lumii, a ngerilor s i a oamenilor s i sunt ni ste exemple care dovedesc sinceritatea principiilor noastre religioase. Domnul dore ste ca poporul nostru s a n teleag a faptul c a pionierii lucr arii merit a tot ce pot face institu tiile noastre pentru ei. Dumnezeu ne cere s a n telegem c a aceia care au mb atrnit n slujba Sa merit a iubirea noastr a, onoarea noastr as i respectul profund. Fondul pentru lucr atori Pentru lucr atorii care nu mai sunt n stare s a munceasc a, trebuie s a e adunat un fond. Nu vom f ar a vin a naintea lui Dumnezeu, , f dac a nu facem orice efort posibil n aceast a privin ta ar a ntrziere. Printre noi sunt unii care nu vor n telege necesitatea acestei ac tiuni, asupra noastr dar opozi tia lor nu trebuie s a aib a nici o inuen ta a. Cei care si doresc n inima lor s a e buni s i s a fac a binele ar trebui n ndeplinirea lucr s a nainteze cu perseveren ta arii bune, pe care Dumnezeu ne cere s a o realiz am.Testimonies for the Church [431] 7:290-294.

Casele de nchinare
Cnd ntr-un ora s sau sat este strnit interesul, acest interes trebuie s a e folosit. n acea localitate s a se lucreze cu aten tie, pn a cnd se va nin ta o cas a de nchinare umil a, ca un semn, un memorial al Sabatului lui Dumnezeu, ca o lumin a n mijlocul ntunericului moral. Aceste semne de aducere aminte trebuie s a stea n multe locuri ca ni ste martori pentru adev ar. n mila Sa, Dumnezeu a prev azut rile s ca solii Evangheliei s a mearg a n toate ta i popoarele, pn a cnd stindardul adev arului va n al tat n toate zonele locuite ale lumii. ***** Ori de cte ori se nin teaz a o grup a de credincio si, s a e construit a o cas a de nchinare. Lucr atorii s a nu plece din acea localitate pn a cnd nu au realizat aceasta. n multe locuri unde a fost predicat a solia, cei care au acceptat-o se a a n situa tii neprielnice s i nu pot face mult pentru a asigura avantajele care ar putea s a consolideze lucrarea. Adesea, acest fapt face ca extinderea lucr arii s a e dicil a. Pe m asur a ce oamenii devin interesa ti de adev ar, pastorii din alte biserici le spun, iar membrii bisericilor lor repet a: Ace sti oameni nu au o biseric as i nu ve ti avea nici un loc de nchinare. Voi sunte ti o grup a mic a, s arac as i ne stiutoare. n scurt timp, pastorii vor pleca s i interesul va disp area. Atunci, ve ti renun ta la toate ideile noi pe care l-a ti acceptat. Oare putem s a presupunem c a aceste cuvinte nu vor aduce o ispit a puternic a asupra celor care n teleg motivele credin tei noastre s i sunt convin si de Duhul lui Dumnezeu cu privire la adev arul prezent? Tre- [432] buie s a se repete adesea c a, dintr-un nceput mic, se poate dezvolta de mp un interes vast. Dac a, n consolidarea interesului fa ta ar a tia Mntuitorului nostru, vom manifesta n telepciune, o judecat a sn tit a s i o conducere abil a, vom face tot ce ne st a n putere pentru a-i asigura pe oameni de stabilitatea lucr arii noastre. Vom construi case de nchinare umile, unde cei care accept a adev arul s a poat a g asi un 381

382

Slujitorii Evangheliei

loc n care se I se poat a nchina lui Dumnezeu a sa cum le dicteaz a . propria con stiin ta ***** Ori de cte ori este posibil, cl adirile bisericilor noastre s a-I e nchinate lui Dumnezeu f ar a datorii. Cnd se construie ste o biseric a, s a e zidit a de membri. Sub coordonarea unui pastor, care este ndrumat de sfatul colegilor lui, noii converti ti s a lucreze cu minile lor, spunnd: Avem nevoie de o cas a de adunare s i trebuie s ao zidim. Dumnezeu i cheam a pe cei din poporul Lui s a fac a eforturi voioase s i unite pentru lucrarea Sa. Dac a se va proceda a sa, n : Iat scurt timp se va auzi vocea plin a de recuno stin ta a ce a f acut Domnul! Cu toate acestea, n unele cazuri, este posibil ca tn ara biseric a s a nu e n stare s a poarte ntreaga povar a a construirii unei case de nchinare. n aceste situa tii, fra tii din alte biserici s a o ajute. n alte cazuri, dect s a nu se construiasc a, probabil c a ar mai bine s a se mprumute banii necesari. Dac a exist a o persoan a cu bani care, dup a ce a d aruit ce a putut, va oferi un mprumut, e f ar a dobnd a, e cu o dobnd a mic a, ar bine ca banii s a e folosi ti, dup a care datoria va putea achitat a. Dar, repet, dac a este posibil, construc tiile bisericilor s a e f acute f ar a datorii. n bisericile noastre s a nu e nchiriate locuri preferen tiale. Cei boga ti nu trebuie s a e onora ti mai presus de cei s araci. S a nu se [433] fac a nici o deosebire. Voi to ti sunte ti fra ti (Matei 23, 8). n nici una dintre construc tiile noastre s a nu c aut am s a facem parad a, deoarece acest lucru nu va contribui la progresul lucr arii. Spiritul de economie s a e o m arturie cu privire la principiile noastre. De asemenea, s a nu folosim metode de lucru improvizate. Totul trebuie s a e f acut cu temeinicie. . . ***** Mi-a fost descoperit c a unele biserici au mprumutat bani s i, cu nep asare, au continuat s a aib a datorii. n unele cazuri, asupra casei sunt dobnzi lui Dumnezeu apas a o datorie continu a. n permanen ta de pl atit. Asemenea st ari de lucruri nu ar trebui s i nu este necesar

Casele de nchinare

383

s a existe. Dac a se va manifesta acea n telepciune, acel tact s i zel pentru Domnul, pe care le cere Dumnezeu, va avea loc o schimbare n privin ta aceasta. Datoriile vor achitate. Tuturor celor care au posibilitatea, Dumnezeu le cere s a contribuie cu darurile lor s i chiar membrii mai s araci pot oferi pu tinul lor. Renun tarea la sine i va face n stare pe to ti s a ajute. Att cei n vrst a, ct s i cei tineri, p arin tii s i copiii, trebuie s a- si arate credin ta prin fapte. Membrilor bisericii s a li se vorbeasc a n mod clar despre necesitatea ca ecare s a ndeplineasc a o parte n lucrare, s i acest gnd s a le e ntip arit cu n minte. Fiecare s st aruin ta a fac a tot ce poate mai bine. Cnd exist a dorin ta de a face, Dumnezeu va deschide calea. El nu a prev azut ca lucrarea Sa s a e mpov arat a de datorii. Dumnezeu cere sacriciu de sine. Acesta va aduce nu numai prosperitate nanciar a, ci s i spiritual a. Renun tarea s i sacriciul de sine vor face minuni pentru promovarea spiritualit a tii bisericii. . . ***** ntrebarea-cheie pe care ecare cre stin s as i-o pun a este: l iubesc eu pe Hristos mai presus de orice, n adncul suetului meu? Iubesc eu templul S au? Oare nu va Domnul onorat prin faptul c a eu fac din institu tia Sa sfnt a obiectul principal al aten tiei mele? [434] de Dumnezeu s de R Este iubirea mea fa ta i fa ta ascump ar atorul meu sucient de puternic a pentru a m a determina s a renun t la mine nsumi? Cnd sunt ispitit s a-mi ng adui pl aceri s i satisfac tii personale, oare nu ar trebui s a spun: Nu, eu nu voi cheltui nimic pentru satisfac tia mea, atta vreme ct casa lui Dumnezeu este mpov arat a de datorii? R ascump ar atorul nostru ne cere mult mai mult dect i d aruim noi. Eul si interpune dorin ta de a pe locul nti, dar Domnul ne cere ntreaga inim as i toat a iubirea noastr a. El nu va veni n inima noastr a pentru a ocupa locul al doilea. Oare nu ar trebui ca Domnul Hristos s a benecieze de cea mai nalt a considera tie din partea noastr a? Oare nu ar trebui ca El s a- si pretind a dreptul de a primi respectul s i loialitatea noastr a? Aceste lucruri se a a la temelia vie tii noastre, att n cercul familiei, ct s i n biseric a. Dac a inima, suetul, puterea s i via ta noastr a i sunt consacrate n ntregime lui Dumnezeu, dac a iubirea noastr a i este dedicat a pe deplin Lui, atunci l vom pune

384

Slujitorii Evangheliei

pe locul nti n orice lucrare de slujire. Cnd suntem n armonie cu Dumnezeu, gndul la onoarea s i slava Sa va mai important ca orice altceva. Nici o alt a persoan a nu are prioritate naintea Sa n ce prive ste darurile noastre. Noi n telegem ce nseamn a a p arta si cu Hristos n lucrarea Sa sfnt a. Loca sul unde Dumnezeu Se ntlne ste cu poporul S au va drag s i sfnt pentru to ti copiii S ai credincio si. El nu va l asat s a sufere din cauza datoriilor. A ng adui a sa ceva pare a aproape o negare a credin tei voastre. Dac a dori ti s a ave ti un loca s liber de datorii, unde Dumnezeu Se poate ntlni cu poporul S au s i unde l poate binecuvnta, trebuie s a ti gata s a face ti un mare sacriciu personal. Fiecare datorie f acut a pentru oricare dintre casele noastre de nchinare ar putea pl atit a, dac a membrii bisericii ar pl anui cu n telepciune s i ar depune un efort serios s i plin de zel pentru a o [435] achita. n ecare loc n care se achit a datoria, s a se organizeze un serviciu de mul tumire, care s a e asemenea unei rededic ari a casei lui Dumnezeu.Testimonies for the Church 6:100-104. ***** Nevoia de a avea o cas a de adunare acolo unde s-a format o grup a nou a de credincio si mi-a fost prezentat a ntr-o viziune ampl a. Am v azut meseria si care construiau case de nchinare umile. Cei ajutau cu mini pline de bun , iar cei nou-veni ti la credin ta avoin ta care aveau mijloace nanciare sus tineau lucrarea cu banii lor. La subsolul bisericii, se preg atea o nc apere unde urma s a se nin teze os coal a pentru copii s i a fost trimis un profesor care s a o conduc a. Num arul copiilor la s coal a nu era mare, dar era un nceput fericit. Am auzit copii s i p arin ti cntnd: Dac a nu zide ste Domnul o cas a, degeaba lucreaz a cei ce o zidesc, dac a nu p aze ste Domnul o cetate, degeaba vegheaz a cel ce o p aze ste. L auda ti pe Domnul! Laud a, suete, pe Domnul! Voi l auda pe Domnul ct voi tr ai, voi l auda pe Dumnezeul meu ct voi (Psalmii 127, 1; Psalmii 146, 1.2). nin tarea de biserici s i construirea caselor de adunare s i a s colilor s-a extins din ora s n ora s, iar zecimea cre stea, contribuind la naintarea lucr arii. S-au nin tat centre n numeroase locuri, iar Domnul lucra pentru a spori num arul credincio silor S ai. *****

Casele de nchinare

385

Prin aceast a lucrare se va ajunge la toate categoriile de oameni. Cnd lucreaz a n mijlocul nostru, Duhul Sfnt convinge suetele care nu sunt gata pentru venirea lui Hristos. Mul ti dintre cei care nu au participat de ani de zile la adun arile nici unei biserici, vin [436] la adun arile noastre s i sunt converti ti. Consumatorii de tutun si la sacric a idolul, iar cei care consum a b auturi alcoolice renun ta b auturile lor. Ei nu ar putut face aceasta dac a nu s-ar bazat, prin , pe f credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu pentru iertarea p acatelor lor. Adev arul, a sa cum este el n Cuvntul lui Dumnezeu, le este vestit celor boga ti s i celor s araci, celor din nalta societate s i celor umili, iar cei care accept a solia devin conlucr atori cu noi s i cu Dumnezeu s i se ridic a o armat a puternic a spre a lucra armonios. Aceasta este lucrarea noastr a. Ea nu trebuie s a e neglijat a n nici una dintre ac tiunile noastre din cadrul adun arilor de tab ar a. Ea este o parte a oric arei misiuni legate de Evanghelie. n loc de a investi ecare talent n lucrarea pentru oamenii care fac parte din categoria cea mai umil a a societ a tii, ar trebui s a ne str aduim s a form am n ecare loc cte o grup a de credincio si care se vor asocia cu noi n n al tarea stindardului adev arului s i n lucrarea pentru boga ti s i s araci. Apoi, pe m asur a ce se ntemeiaz a biserici, num arul celor care vor ajuta lucrarea pentru cei marginaliza ti va cre ste. General Conference Bulletin, March 1899. ***** Mul ti dintre cei care nu mp art as esc credin ta noastr a doresc cu ardoare chiar ajutorul pe care cre stinii sunt datori s a-l ofere. Dac a de vecinii poporul lui Dumnezeu ar manifesta un interes sincer fa ta lor, mul ti ar primi adev arurile speciale pentru acest timp. Nimic nu va putea s a confere lucr arii un caracter mai potrivit dect ajutorul dat oamenilor chiar n situa tia n care se a a ei.Testimonies for [437] the Church 6:280.

Examinarea pentru lucrarea de p astorire


Nimeni nu ar trebui s a e ncurajat s a nceap a activitatea ca pastor, f ar a s a existe o dovad a inconfundabil a c a Dumnezeu l-a chemat. Domnul nu le va ncredin ta unor persoane lipsite de calicare r aspunderea de a ngriji de turma Sa. Cei pe care i cheam a Dumnezeu adnc trebuie s a e ni ste oameni ncerca ti, care au o experien ta as i o judecat a s an atoas a, oameni care vor ndr azni s a mustre p acatul cu blnde te s i vor n telege cum s a hr aneasc a turma. Dumnezeu cunoa ste inima s i s tie pe cine s a aleag a.Testimonies for the Church 1:209. ***** n ce prive ste examinarea pastorilor, s-a f acut prea pu tin s i tocmai din acest motiv bisericile au avut ca lucr atori oameni neconverti ti s i inecien ti, care i-au adormit pe membri, n loc s a-i trezeasc a la un spirit de seriozitate s i la un zel mai mare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Unii pastori care particip a la adun arile de rug aciune s rostesc din nou s i din nou acelea si rug aciuni f ar a via ta i predic a s apt amn a de s apt amn as i lun a de lun a acelea si cuvnt ari seci. Ei nu au nimic nou s i inspirator de prezentat pentru adun arile lor, iar acest fapt este o dovad a c a nu sunt p arta si ai naturii divine. Domnul . Hristos nu locuie ste n inima lor prin credin ta Cei care ncalc a f ar a ncetare Legea sfnt a a lui Dumnezeu, de si pretind c a o p azesc s i o vestesc, sunt ni ste pietre de poticnire att pentru p ac ato si, ct s i pentru credincio sii adev arului. Maniera neglijent a [438] s i indiferent a n care mul ti privesc Legea lui Iehova s i darul Fiului S au este o insult a la adresa lui Dumnezeu. Singura modalitate prin care putem corecta acest r au larg r aspndit este aceea de a examina tor ndeaproape ecare persoan a care dore ste s a devin a un nv a ta al Cuvntului. Cei asupra c arora se a a aceast a responsabilitate ar trebui s a cunoasc a bine istoria experien tei acelei persoane, ncepnd cu momentul n care s i-a m arturisit credin ta n adev ar. Trebuie s a e 386

Examinarea pentru lucrarea de p astorire

387

n telese experien ta lui s i m asura n care cunoa ste Scripturile, precum s i modul n care sus tine adev arul prezent. Nimeni s a nu e acceptat n lucrarea lui Dumnezeu pn a cnd nu eviden tiaz a faptul c a are o vie s experien ta i real a n ce prive ste lucrurile lui Dumnezeu. ***** Cei care sunt pe punctul de a se angaja n lucrarea sfnt a de vestire a adev arului biblic pentru lume trebuie s a e examina ti cu . Dup aten tie de persoane credincioase s i cu experien ta a ce vor ob tine , mai este necesar o anumit a experien ta a nc a o lucrare pentru ei: s a e adu si naintea Domnului n rug aciune st aruitoare, pentru ca El s a poat a ar ata, prin Duhul S au Sfnt, dac a i consider a potrivi ti. Apostolul spune: S a nu- ti pui minile peste nimeni cu grab a (2 Timotei 5, 22). n zilele apostolilor, slujitorii lui Dumnezeu nu au ndr aznit s a se bazeze pe propria judecat a n alegerea s i acceptarea oamenilor pentru a ndeplini slujba sfnt as i solemn a de vestitori ai soliilor lui Dumnezeu. Ei au ales oamenii pe care i-au considerat acceptabili din perspectiva judec a tii lor, apoi i-au adus naintea Domnului, spre a vedea dac a El dore ste s a-i accepte s a devin a reprezentan tii S ai. n prezent, trebuie s a e ndeplinit a aceast a lucrare n totalitate s i n aceea si m asur a. n multe locuri ntlnim oameni care au fost pu si n grab a n pozi tii de r aspundere, ca prezbiteri ai bisericii, de si nu erau calica ti pentru o asemenea slujb a. Ei au o st apnire de sine corespunz atoare, [439] iar inuen ta lor nu este bun a. Biserica are necazuri nencetate, ca o a caracterului decitar al conduc consecin ta atorilor. Minile au fost puse prea repede peste ace sti oameni. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a e ni ste oameni cu o reputa tie bun a, capabili s a trateze cu n telepciune interesul pentru Evanghelie. Avem o mare nevoie de oameni competen ti, care s a aduc a onoare, s i nu ru sine, lucr arii pe care o reprezint a. Pastorii trebuie s a e examina ti ndeosebi pentru a se vedea dac a n teleg bine adev arul pentru acest timp, a sa nct s a poat a prezenta ntr-o manier a logic as i coerent a profe tiile sau subiectele practice. Dac a nu pot prezenta cu claritate subiectele Bibliei, nc a mai au tori nevoie s a e ni ste ascult atori s i ni ste elevi. Pentru a nv a ta ai adev arului biblic, ei trebuie s a cerceteze Sntele Scripturi cu

388

Slujitorii Evangheliei

s srguin ta i cu rug aciune s i s a se familiarizeze cu ele. Toate aceste aspecte s a e luate n considerare cu aten tie s i cu rug aciune, nainte ca oamenii s a e trimi si n lucrarea pastoral a.Testimonies for the Church 4:406, 407. ***** Apostolul a v azut n Timotei un tn ar care aprecia sn tenia lucr arii de p astorire, care era dispus s a se lase nv a tat s i nu se nsp aimnta de perspectiva suferin tei. Totu si apostolul nu a ndr aznit s a- si asume , responsabilitatea de a-i acorda lui Timotei, un tn ar f ar a experien ta educa tia pentru lucrarea de slujire a Evangheliei, f ar a a mai nti pe deplin mul tumit cu privire la caracterul lui s i cu privire la via ta [440] lui din trecut. Tat al lui Timotei era grec, iar mama lui era evreic a. El cunoscuse Sntele Scripturi nc a din copil arie. Evlavia pe care a v azut-o n c aminul s au era temeinic as i evident a. Credin ta mamei s i a bunicii lui n sntele scrieri a fost pentru el o amintire continu a a binecuvnt arii primite prin mplinirea voin tei lui Dumnezeu. Cuvntul lui Dumnezeu fusese norma prin care cele dou a femei evlavioase l turilor pe care le ndrumaser a pe Timotei. Puterea spiritual a a nv a ta primise de la ele i-a p astrat o vorbire curat as i un caracter nep atat de inuen tele rele care l nconjuraser a. n felul acesta, educatorii lui din c amin conlucraser a cu Dumnezeu pentru a-l preg ati s a poarte r aspunderi. Apostolul Pavel a v azut c a Timotei era credincios, statornic s i loial s i l-a ales ca tovar as de lucru s i de c al atorie. Cele care l nv a taser a pe Timotei n copil aria sa au fost r aspl atite v azndu-l pe ul lor n leg atura apropiat a de p art as ie cu marele apostol. . . (1 Pavel l iubea pe Timotei, adev aratul lui copil n credin ta Timotei 1, 2). Adesea, marele apostol l chema deoparte pe ucenicul mai tn ar s i i punea ntreb ari cu privire la istoria biblic a, iar pe parcursul c al atoriilor lor dintr-un loc n altul, l nv a ta cum s a lucreze cu succes. Att Pavel, ct s i Sila au v azut la Timotei convingerea profund a cu privire la natura serioas as i sfnt a a lucr arii de slujitor al Evangheliei.The Acts of the Apostles, 203, 204. *****

Examinarea pentru lucrarea de p astorire

389

sfaturi s n lucrarea lui, Timotei cerea n permanen ta i ndrum ari de la apostolul Pavel. El nu ac tiona din impuls, ci gndea cu aten tie, considera tie s i calm, ntrebnd la ecare pas: Este aceasta calea [441] Domnului?Idem, 205.

Hirotonirea
tori: Barn Biserica din Antiohia erau ni ste prooroci s i nv a ta naba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen. . . s i Saul. Pe cnd slujeau Domnului s i posteau, Duhul Sfnt a zis: Pune ti-Mi deoparte pe Barnaba s i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat (Faptele Apostolilor 13, 1.2). nainte de a trimi si ca misionari n lumea p agn a, ace sti apostoli I-au fost consacra ti lui Dumnezeu n mod solemn, prin post s i rug aciune s i prin punerea minilor. Astfel, ei au fost autoriza ti de biseric a nu numai s a prezinte adev arul, ci s i s a ndeplineasc a actul botezului s i s a organizeze biserici, ind nvesti ti cu autoritate ecleziastic a deplin a. La data aceea, biserica cre stin a intra ntr-o er a important a. Lucrarea de propov aduire a soliei Evangheliei printre neamuri urma s a se desf as oare cu putere, iar ca rezultat, biserica avea s a e nt arit a printr-o mare cre stere a num arului de suete. Apostolii care fuseser a rndui ti s a conduc a aceast a lucrare urmau s a e expu si la suspiciune, turile lor cu privire la surparea zidului prejudecat as i invidie. nv a ta de la mijloc (Efeseni 2, 14), care i desp ar tea de foarte mult timp pe iudei de lumea p agn a, aveau s a-i supun a n mod resc la acuza tia de erezie, iar autoritatea lor ca slujitori ai Evangheliei s a e contestat a de mul ti credincio si iudei zelo si. Dumnezeu a prev azut dicult a tile cu care vor nevoi ti s a se [442] confrunte slujitorii S ai s i, pentru ca lucrarea lor s a e mai presus de orice acuza tie, El a nv a tat biserica, descoperindu-i faptul c a trebuie s a-i consacre n mod public pentru lucrarea de p astorire. Hirotonirea lor a fost o recunoa stere public a a faptului c a Dumnezeu i-a rnduit s a le propov aduiasc a neamurilor ve stile bune ale Evangheliei. Att Pavel, ct s i Barnaba primiser a deja ns arcinarea de la Dumnezeu nsu si, iar ceremonia punerii minilor nu a ad augat nici un har nou s i nici o calicare efectiv a. Ea era o form a ocial a de numire ntr-o slujb a precis as i o recunoa stere a autorit a tii persoanei pentru acea slujb a. Prin aceasta, pecetea bisericii era pus a asupra lucr arii lui Dumnezeu. 390

Hirotonirea

391

Pentru iudei, aceast a formalitate era deosebit de semnicativ a. Cnd si binecuvnta copiii, tat al iudeu si punea minile pe capul lor cu solemnitate. Cnd un animal era dedicat pentru jertf a, cel nvestit cu autoritatea preo teasc a si punea minile pe capul victimei. Iar, cnd s i-au pus minile peste Pavel s i Barnaba, prin acest act, slujitorii bisericii din Antiohia I-au cerut lui Dumnezeu s a- si reverse binecuvntarea asupra apostolilor ale si, n consacrarea lor pentru lucrarea special a la care fuseser a rndui ti. Mai trziu, ceremonia hirotonirii prin punerea minilor a fost necudenaturat a ntr-o mare m asur a, acordndu-i-se o importan ta venit a, ca s i cnd asupra celor care primeau o astfel de hirotonire ar venit dintr-o dat a o putere care i calica imediat pentru toate lucr arile pastorale. Dar, n raportul consacr arii acestor doi apostoli, nu exist a nici un indiciu care arat a c a, prin simplul act al punerii minilor, li s-ar conferit vreo virtute. Acesta este doar un raport simplu cu privire la hirotonirea lor s i cu privire la inuen ta pe care a [443] avut-o asupra activit a tii lor viitoare. Circumstan tele n care Pavel s i Barnaba au fost pu si deoparte de Duhul Sfnt pentru un anumit domeniu al slujirii arat a cu claritate c a Domnul lucreaz a n biserica Sa organizat a prin mijloace specice. Cu ani n urm a, cnd nsu si Mntuitorul i-a descoperit scopul divin cu privire la el, Pavel a fost adus imediat n leg atur a cu membrii bisericii recent nin tate din Damasc. De asemenea, biserica din cu privire la acel loc nu a fost l asat a mult a vreme n necuno stin ta experien ta personal a a fariseului convertit. Apoi, cnd ns arcinarea divin a primit a la data aceea urma s a e ndeplinit a din nou, ntr-o manier a mai ampl a, Duhul Sfnt, dovedind faptul c a Pavel era un vas ales pentru a le vesti neamurilor Evanghelia, a ncredin tat bisericii lucrarea de hirotonire a sa s i a tovar as ilor s ai de lucru. Pe cnd conduc atorii bisericii din Antiohia slujeau Domnului s i posteau, Duhul Sfnt a zis: Pune ti-Mi deoparte pe Barnaba s i pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Dumnezeu a f acut din biserica Sa un mijloc de r aspndire a luminii pe p amnt s i, prin intermediul ei, El comunic a scopurile s i voia Sa. Dumnezeu nu-i d a nici unuia dintre slujitorii S ai o expe independent rien ta a sau contrarie experien tei bisericii n sine. Nici nu-i descoper a unui singur om voin ta Sa pentru ntreaga biseric a, n timp ce biserica Sa trupul lui Hristos este l asat a n ntuneric.

392

Slujitorii Evangheliei

n providen ta Sa, Dumnezeu i pune pe slujitorii Lui ntr-o leg atur a strns a cu biserica, a sa nct s a poat a avea o mai mic a ncredere n ei n si si s i o mai mare ncredere n aceia pe care El i conduce n vederea progresului lucr arii Sale. ntotdeauna au fost n biseric a oameni nclina ti spre o atitudine . Ei par a incapabili s [444] de independen ta a n teleag a faptul c a un tinde s spirit de independen ta a determine pe cineva s a se ncread a prea mult n el nsu si s i s a se bazeze pe propria judecat a, n loc s a respecte sfatul fra tilor s ai s i s a aib a o p arere nalt a despre judecata lor, ndeosebi a acelora care se a a n pozi tiile rnduite de Dumnezeu pentru conducerea poporului S au. Dumnezeu a nvestit biserica Sa cu o autoritate s i o putere special a, pe care nimeni nu poate ndrept a tit s a le desconsidere s i s a le dispre tuiasc a, deoarece acela care procedeaz a astfel desconsider a vocea lui Dumnezeu. Cei care sunt nclina ti s a considere c a judecata lor este mai presus de orice se a a ntr-un mare pericol. Aceasta este ncercarea premeditat a a lui Satana de a-i desp ar ti de oamenii prin care Dumnezeu transmite lumina Sa s i prin care a lucrat pentru ntemeierea s i extinderea lucr arii Sale pe p amnt. A-i neglija sau a-i dispre tui pe aceia pe care Dumnezeu i-a rnduit s a poarte responsabilit a tile conducerii pentru naintarea adev arului nseamn a a respinge mijloacele pe care le-a rnduit El spre a ajuta, a ncuraja s i a nt ari poporul S au. Dac a ignor a aceste mijloace s i crede c a lumina lui trebuie s a vin a n exclusivitate direct de la Dumnezeu, orice lucr ator angajat n lucrarea Domnului se a saz a ntr-o pozi tie n care este predispus s a e n selat de vr ajma sul s i biruit. n n telepciunea Sa, Domnul a rnduit ca to ti credincio sii s a se ae ntr-o leg atur a strns a, care trebuie s a e p astrat a. Cre stinii s a e uni ti s i bisericile de asemenea. n felul acesta, slujitorul omenesc va f acut n stare s a conlucreze cu Dumnezeu. Fiecare se va supune Duhului Sfnt s i to ti vor uni ti ntr-un efort organizat s i bine ndrumat, pentru a vesti lumii ve stile [445] bune ale harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a privit ocazia hirotonirii sale ociale ca ind semnul de nceput al unei etape noi s i importante n lucrarea vie tii lui. Mai trziu, el s-a referit la acest moment ca reprezentnd data de la care s i-a nceput apostolatul n biserica cre stin a.The Acts of the Apostles, 160-165.

Hirotonirea

393

***** Prin hirotonirea celor doisprezece ucenici, s-a f acut primul pas n organizarea bisericii care urma s a duc a mai departe lucrarea Domnului Hristos pe p amnt, dup a n al tarea Sa la ceruri. Despre aceast a hirotonire, raportul Evangheliei spune: n urm a, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, s i ei au venit la El. A rnduit dintre ei doisprezece, ca s a-i aib a cu Sine, s i s a-i trimit a s a propov aduiasc a (Marcu 3, 13.14). Dumnezeu s i ngerii au privit aceast a scen a cu bucurie. Tat al s tia c a prin ace sti oameni lumina cerurilor avea s a str aluceasc a pn a departe, iar cuvintele pe care le vor rosti ca m arturie pentru Fiul S au vor repetate din genera tie n genera tie pn a la ncheierea timpului. Ucenicii urmau s a continue lucrarea ca martori ai lui Hristos, pentru a spune lumii ce v azuser as i ce auziser a de la El. Ei urmau s a ocupe cea mai important a pozi tie la care in tele omene sti fuseser a chemate vreodat a, mai presus de ea ind doar aceea a lui Hristos nsu si. Dup a cum n Vechiul Testament cei doisprezece patriarhi au fost reprezentan tii lui Israel, tot a sa cei doisprezece apostoli sunt reprezentan tii bisericii Evangheliei.The Acts of the Apostles, 18, [446] 19.

Adun arile administrative


n toate adun arile noastre administrative, precum s i n cele sociale s i religioase, dorim ca Domnul Isus s a e al aturi de noi ca sf atuitor s i c al auzitor. Acolo unde prezen ta Mntuitorului este re spre u cunoscut a, nu se va manifesta nici o tendin ta sur atate. Eul nu . Importan va scos n eviden ta ta lucr arii va n teleas a. Va exista dorin ta ca planurile care urmeaz a a concepute s a e ndrumate de Acela care este un sf atuitor n telept. Dac a ochii ni s-ar deschide, am putea s a-i vedem pe ngerii cerului n adun arile noastre. Dac a ne-am da seama de lucrul acesta, nu ar de a ne sus mai exista nici o dorin ta tine opiniile proprii asupra unor aspecte neimportante, care ncetinesc att de adesea progresul adun arii s i al lucr arii, n general. Dac a ar avea loc mai mult a rug aciune adev arat as i dac a subiectelor importante li s-ar acorda o considera tie mai solemn a, tonul adun arilor noastre administrative s-ar schimba s i ar mai elevat. To ti participan tii trebuie s a n teleag a faptul c a adunarea are menirea de a alc atui planuri pentru naintarea lucr arii s i c a singurul scop al acestei lucr ari este s a salveze suete. Tot ce facem s i spunem este nregistrat n c ar tile cerului. S a nu ne facem vinova ti de njosirea lucr arii lui Dumnezeu la nivelul unor afaceri obi snuite. Standardul nostru trebuie s a e sus, gndurile noastre s a e nalte. ntotdeauna sunt c tiva care cred c a, atunci cnd fra tii lor doresc s a duc a lucrurile nainte, datoria lor este s a le trag a napoi. Ace sti [447] oameni obiecteaz a la orice propunere s i lupt a mpotriva oric arui plan pe care nu l-au ini tiat ei. Astfel de situa tii ofer a ocazia de a dezvolta o ncredere n sine caracterizat a de nesupunere. Ei nu au nv a tat niciodat a n s coala lui Hristos lec tia pre tioas as i nespus de puternic important a a blnde tii s i smereniei. Pentru cei cu voin ta a, nimic nu este mai greu dect s a renun te la opinia lor s i s a se supun a judec a tii altora. Acestor persoane le este dicil s a se lase nv a tate, s a e blnde s i u sor de nduplecat. 394

Adun arile administrative

395

n adun arile noastre administrative, este important ca timpul pre tios s a nu e irosit n dezbaterea unor puncte a c aror consecin ta este minor a. Obiceiul de a critica n mod meschin s a nu e ng aduit, deoarece aduce confuzie s i nv aluie n mister lucruri care sunt ct se poate de clare s i simple. Dac a ntre fra ti exist a acea iubire care i face s a-i pre tuiasc a pe ceilal ti mai mult ca pe ei n si si, vor renun ta la ideile s i dorin tele proprii n favoarea celorlal ti. Este datoria noastr a s a studiem zi de zi, pentru a s ti cum s a r aspundem la rug aciunea Domnului Hristos ca ucenicii Lui s a e una, dup a cum El s i Tat al sunt una. Dac a p astr am n aten tia noastr a rug aciunea Mntuitorului s i ne facem partea n ndeplinirea dorin tei Sale, putem nv a ta lec tii pre tioase. n adun arile administrative cu privire la lucrarea lui Dumnezeu s i n tratarea lucrurilor snte, trebuie s a m foarte aten ti pentru a ne feri de spiritul lipsei de respect. Niciodat a, nici m acar pentru o clip a, s a nu folosim Cuvntul lui Dumnezeu ntr-o manier a viclean a pentru a sus tine o idee pe care dorim cu ner abdare s a o impunem. Onoarea, integritatea s i adev arul trebuie s a e p astrate cu pre tul oric arui sacriciu de sine. Fiecare gnd, ecare cuvnt s i ecare [448] fapt a a noastr a s a e supuse voin tei lui Hristos. U sur atatea nu este potrivit a n adun arile n care lucrarea solemn a s i Cuvntul lui Dumnezeu sunt supuse aten tiei noastre. n rug aciunea noastr a, am cerut ca Domnul Hristos s a conduc a adunarea s i s a ne dea n telepciunea, harul s i neprih anirea Sa. Oare un comportament care va ntrista Duhul S au s i va contrar lucr arii Sale este n cu rug concordan ta aciunea noastr a? S a ne aducem aminte f ar a ncetare c a Domnul Isus este n mijlo toare s cul nostru. Astfel, adunarea va marcat a de inuen ta n al ta i conduc atoare a Duhului lui Dumnezeu. Se va dovedi c a acea n telepciune care vine de sus s i este nti, curat a, apoi pa snic a, . . . plin a de ndurare s i de roade bune (Iacov 3,17) nu poate gre si. n toate planurile s i deciziile se va eviden tia acea bun atate care nu caut a folosul s au, nu se mnie, nu se gnde ste la r au, nu se bucur a de nelegiuire, ci se bucur a de adev ar, acoper a totul, crede totul, n ad ajduie ste totul, sufer a totul (1 Corinteni 13, 5-7). . *****

396

Slujitorii Evangheliei

Fiecare persoan a care ocup a un loc n adun arile de comitet s as i scrie n inima ei cuvintele: Eu lucrez pentru prezent s i pentru ve snicie s i sunt r aspunz ator naintea lui Dumnezeu pentru motivele care m a determin a la ac tiune. Acesta s a e motoul ei. Iar rug aciunea ei s a e rug aciunea psalmistului: Pune, Doamne, o straj a naintea gurii mele, s i p aze ste u sa buzelor mele! Nu-mi abate inima la lucruri [449] rele (Psalmii 141, 3.4).Testimonies for the Church 7:258, 259.

Salarizarea corespunz atoare a pastorilor


Cei angaja ti n lucrarea pastoral a ar trebui s a primeasc a un salariu corespunz ator pentru munca lor. Ei si dedic a tot timpul, aten tia s i efortul n slujba Domnului s i nu este voia lui Dumnezeu ca salariile care le sunt pl atite s a e insuciente pentru a mplini nevoile familiilor lor. Pastorul care si face partea n conformitate cu aptitudinile lui trebuie s a- si primeasc a plata cuvenit a. Oamenii care hot ar asc ce trebuie s a primeasc a ecare lucr ator s a se str aduiasc a n mod serios s a mplineasc a voia lui Dumnezeu prin deciziile lor. Unii care au slujit n comitetele nanciare au fost lipsi ti de discern amnt s i de judecat a. Uneori, comitetul a fost alc atuit din oameni care nu n telegeau bine situa tia lucr atorilor s i care, prin deciziile lor gre site, au adus lipsuri s i adev arate asupriri n familiile acestora. Felul lor de administrare i-a dat vr ajma sului ocazia de a-i ispiti s i de a-i descuraja pe lucr atori, iar n anumite cazuri i-a f acut s a plece din lucrare. n stabilirea salariilor lucr atorilor, trebuie s a se manifeste o grij a foarte atent a. Cei ale si s a ia parte la comitetele nanciare trebuie s a e ni ste oameni cu o n telegere clar a, familiariza ti cu lucrarea de care se ocup a. S a e ni ste oameni destoinici, tem atori de Dumnezeu, oameni de ncredere, vr ajma si ai l acomiei (Exodul 18, 21). Pastorul trebuie s a aib a o rezerv a pentru lucrare, deoarece resursele lui nanciare sunt supuse la numeroase solicit ari. Adesea, n lucrarea lui, ntlne ste oameni a sa de s araci, nct abia dac a au ce s a [450] m annce s i cu ce s a se mbrace s i sunt lipsi ti de condi tii de locuit corespunz atoare. El trebuie s a-i ajute pe cei foarte nevoia si, s a le astmpere foamea s i s a le ofere mbr ac aminte. De asemenea, de la pastor se a steapt a s a ia ini tiativa n ntreprinderile bune, s a ajute la construirea bisericilor s i la naintarea lucr arii lui Dumnezeu n alte ri. ta stabil Misionarul ales de Dumnezeu nu poate avea o re sedin ta a, ci trebuie s a- si mute familia din loc n loc, adesea din tar a n tar a. Natura lucr arii lui face ca aceste mut ari s a e necesare. Totu si 397

398

Slujitorii Evangheliei

mut arile frecvente l supun la cheltuieli mari. Apoi, pentru a exercita bun o inuen ta a, att so tia s i copiii lui, ct s i el nsu si trebuie s a e un exemplu corespunz ator n ce prive ste mbr ac amintea curat as i decent a. nf a ti sarea lor, locuin ta s i locul din preajma casei toate acestea trebuie s a lase o impresie favorabil a pentru adev arul pe care l sus tin. Ei trebuie s a e ntotdeauna voio si, ca s a le poat a aduce o raz a de soare acelora care au nevoie de ajutor. Adesea sunt nevoi ti s a-i g azduiasc a pe fra tii lor s i, de si le face pl acere, acest lucru este de asemenea o cheltuial a suplimentar a. Este o nedreptate ngrozitoare ca un comitet nanciar s a dezam ageasc a un pastor demn, care are nevoie de ecare b anu t la care a fost ndemnat s a se a stepte. Domnul declar a: Eu, Domnul, iubesc dreptatea, ur asc r apirea s i nelegiuirea (Isaia 61, 8). El dore ste ca un spirit de generozitate n toate leg poporul Lui s a dea pe fa ta aturile cu semenii lor. Principiul care st a la temelia poruncii date poporului Israel din vechime: S a nu legi gura boului care treier a grul! (1 Corinteni 9, 9; vezi Deuteronom 25, 4) nu ar trebui s a e trecut cu vederea de nici o persoan a care se ocup a de salarizarea celor ce s-au consacrat pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu n lume s i si [451] consacr a toat a puterea spre a n al ta gndurile oamenilor de la contemplarea lucrurilor p amnte sti la cele cere sti. Dumnezeu i iube ste pe ace sti lucr atori s i dore ste ca oamenii s a le respecte drepturile. Sistemul de opt ore de munc a nu- si are locul n programul unui slujitor al lui Dumnezeu. El trebuie s a e gata pentru slujire la orice or a. Este necesar ca el s a- si men tin a via ta s i energia, pentru c a, dac a mntuitoare. Dac este lipsit de vlag a, nu poate exercita o inuen ta a ocup a o pozi tie de r aspundere, trebuie s a e preg atit s a participe la adun ari de comitet, petrecnd ore ntregi ntr-o munc a intelectual a, care i suprasolicit a mintea, s i pl anuind pentru naintarea lucr arii. Munca de acest fel este foarte obositoare pentru minte s i trup. Pastorul care are o apreciere corect a cu privire la slujire se consider a un soldat al lui Dumnezeu, gata n orice moment. Cnd aude vocea Domnului spunnd: Pe cine s a trimit, s i cine va merge pentru Noi?, el va r aspunde asemenea lui Isaia: Iat a-m a, trimite-m a! (Isaia 6, 8). El nu poate s a spun a: Eu sunt propriul st apn s i fac tot ce doresc cu timpul meu. Nici unul dintre cei care s i-au dedicat via ta pentru lucrarea lui Dumnezeu ca slujitori ai S ai nu tr aie ste pentru sine. Lucrarea lui este s a-L urmeze pe Domnul Hristos, s a

Salarizarea corespunz atoare a pastorilor

399

e un conlucr ator voios al Domnului, primind Duhul S au zi de zi s i lucrnd a sa cum a lucrat Mntuitorul, f ar a s a cad as i f ar a s a se descurajeze. El este ales de Dumnezeu ca un slujitor credincios, ca rile s s a promoveze lucrarea misionar a n toate ta i de aceea trebuie s a cnt areasc a bine calea pe care merge. Aceia care nu au purtat niciodat a poverile unei asemenea lucr ari s i care presupun c a slujitorii ale si s i credincio si ai lui Dumnezeu au u o via ta soar a trebuie s a- si aduc a aminte c a str ajerii lui Dumnezeu sunt la datorie f ar a ncetare. Munca lor nu este m asurat a cu orele. [452] Dac a, atunci cnd li se calculeaz a veniturile, oamenii egoi sti le reduc n mod nedrept salariile, se face o mare gre seal a. Cei care poart a r aspunderi administrative n lucrarea lui Dumnezeu nu si pot permite s a nu e corec ti s i echitabili, punnd n aplicare principii corecte. Dac a, n perioadele de criz a nanciar a, se consider a c a salariile trebuie s a e reduse, s a e publicat un buletin informativ, n care este prezentat a situa tia real a, apoi cei angaja ti s de conferin ta a e ntreba ti dac a, avnd n vedere circumstan tele, ar putea s a se descurce cu un venit mai mic pentru ntre tinerea lor. Toate contractele f acute cu aceia care se a a n slujba lui Dumnezeu ar trebui s a e privite ca ni ste n telegeri snte ntre un om s i semenul lui. Nimeni nu are dreptul s a-i trateze pe lucr atori ca s i cnd ar ni ste obiecte nensue tite, care nu au nici un cuvnt de spus. ***** So tia pastorului Faptul c a pastorul este pl atit pentru munca lui este un lucru bun. Dar, dac a Domnul i ncredin teaz a so tiei lui r aspunderea lucr arii, asemenea so tului ei, iar ea si dedic a timpul s i puterea pentru a face vizite n familii s i pentru a le prezenta Sntele Scripturi, so tia pastorului face o lucrare care se ncadreaz a n domeniul slujirii pastorale, chiar dac a nu a fost hirotonit a prin punerea minilor. Prin urmare, oare ar trebui ca munca ei s a e considerat a ca ind lipsit a de valoare? de femeile care lucreaz Uneori, s-a f acut o nedreptate fa ta a cu un devotament la fel de mare ca so tii lor s i sunt recunoscute de Dumnezeu ca ind necesare pentru lucrarea de p astorire. Metoda

400

Slujitorii Evangheliei

[453] de a-i pl ati pe cei angaja ti n lucrare, f ar a ns a a le pl ati s i pe so tiile lor, care mp art as esc munca al aturi de ei, nu este n conformitate cu planul lui Dumnezeu, iar dac a este aplicat a n conferin tele noastre, aceast a metod a tinde s a le descurajeze pe surorile noastre n calicarea pentru lucrarea n care ar trebui s a se angajeze. Dumnezeu este un Dumnezeu al drept a tii, iar dac a pastorii primesc un salariu pentru munca lor, so tiile lor, care se dedic a tot att de dezinteresat n lucrare, ar trebui s a e pl atite cu un salariu separat de cel pe care l primesc so tii lor, chiar dac a ele nu au cerut acest lucru. Adventi stii de ziua a s aptea nu trebuie s a mic soreze n nici un fel lucrarea femeii. Dac a o femeie i ncredin teaz a treburile gospod are sti unei ajutoare credincioase s i n telepte s i si las a copiii n grija unei surori, n timp ce ea se angajeaz a n lucrare, conferin ta ar trebui s a aib a n telepciunea de a n telege dreptul ei de a primi un salariu. ***** Domnul are o lucrare pe care le-o ncredin teaz a femeilor n aceea si m asur a ca b arba tilor. Dac a au nv a tat mai nti n s coala lui Hristos lec tiile importante ale smereniei, ele pot aduce la ndeplinire o lucrare bun a pentru Dumnezeu. Femeile trebuie nu doar s a poarte Numele lui Hristos, ci s i s a aib a spiritul S au. Ele trebuie s a urmeze exemplul S au, cur a tindu- si suetul de orice ntinare. Apoi, vor n stare s a le fac a bine altora, prezentndu-L pe Domnul Hristos. [454] Testimonies for the Church 6:117.

Distribuirea n teleapt a a mijloacelor nanciare


Membrii bisericii trebuie s a contribuie cu voio sie la sus tinerea lucr arii pastorale. S a practice renun tarea la sine s i economia, ca s a nu r amn a lipsi ti de nici un dar bun. Noi suntem ni ste peregrini s i c al atori n c autarea unei patrii mai bune s i ecare suet trebuie s a fac a un leg amnt cu Dumnezeu prin jertf a. Timpul disponibil pentru salvarea suetelor este scurt s i tot ce nu este necesar pentru mplinirea nevoilor reale ar trebui s a-I e adus lui Dumnezeu ca o jertf a de mul tumire. turii au Iar cei care lucreaz a n domeniul cuvntului s i al nv a ta datoria de a dovedi acela si sacriciu de sine. Cei care primesc dona tiile generoase ale bisericii s i administreaz a banii din vistieria lui Dumnezeu poart a o responsabilitate solemn a. Ei trebuie s a cerceteze cu aten tie m arturiile providen tei lui Dumnezeu, ca s a poat a discerne locurile n care exist a cele mai mari nevoi. Ei trebuie s a e ni ste conlucr atori cu Hristos pentru ntemeierea mp ar a tiei Sale pe p amnt, n armonie cu rug aciunea Mntuitorului: Vie mp ar a tia Ta, fac a-se voia Ta, precum n cer s i pe p amnt (Matei 6, 10). Lucrarea care se desf as oar a pretutindeni n lume trebuie s a benecieze de considera tia cuvenit a. Sunt teritorii noi n care trebuie s a se lucreze. Fra tii no stri s a- si aduc a aminte c a naintarea lucr arii n teritoriile noi necesit a multe mijloace nanciare s i mult a munc a. Cei care se a a n conducerea lucr arii s a examineze ndeaproape nevoile [455] diferitelor zone n care se lucreaz a, deoarece ei sunt ispravnicii lui Dumnezeu, ale si pentru vestirea adev arului n toate p ar tile lumii. cu privire la nevoile lucr Dac a r amn n necuno stin ta arii nu vor avea nici o scuz a. Ei trebuie s a cunoasc a avantajele s i dicult a tile din ecare teritoriu, apoi s a lucreze pentru progresul lucr arii n ansamblul ei, cu un spirit lipsit de egoism. Dup a ce s-au str aduit s a n teleag a situa tia cu claritate s i f ar a un spirit egoist, cei care urmeaz a s a foloseasc a banii din vistieria Domnului pentru a mplini nevoile lucr arii Sale trebuie s a se nf a ti seze naintea tronului harului s i s a cear a o intui tie limpede s i o n telep401

402

Slujitorii Evangheliei

rile ndep ciune cereasc a, pentru a n telege necesit a tile din ta artate, precum s i pe acelea din apropiere. Ei nu-L vor c auta niciodat a pe Domnul n zadar. Dac a i vor cere s a-i ajute n vederea naint arii lucr arii n regiunile ndep artate, ei vor primi harul ceresc. rile str Lucr atorii locali s i cei din ta aine s a e trata ti cu o echitate neegoist a. Este necesar s a n telegem din ce n ce mai bine c a mijloacele nanciare aduse n vistieria Domnului, prin zecimile s i darurile poporului nostru, trebuie s a e folosite nu numai pentru sus tinerea rile str lucr arii de acas a, ci s i a lucr arii din ta aine. Cei care locuiesc n zone unde biserica a fost ntemeiat a de mult a vreme ar trebui s a- si limiteze presupusele lor nevoi, a sa nct lucrarea n teritoriile noi s a poat a merge nainte. n institu tiile care au fost nin tate cu mult timp n urm a, exist a uneori dorin ta de a benecia de tot mai multe avantaje. Dar Domnul declar a c a nu trebuie s a e a sa. Banii din vistieria Lui s a e folosi ti pentru consolidarea lucr arii pretutindeni n lume. Cei aa ti n acele locuri ale viei Domnului unde nu s-a f acut [456] dect foarte pu tin sau nimic le cer acelora care se a a n locurile n care institu tiile noastre sunt deja nin tate s a n teleag a situa tia. Oamenii care se a a n teritoriile unde, prin voia Domnului, s-a lucrat deja ntr-o mare m asur as i unde biserica este bine ntemeiat a s a- si restrng a ambi tia de a se extinde. S a nu se gndeasc a la lucrurile mari pe care ar dori s a le fac a, ad augnd n continuare facilit a ti, n timp ce alte zone ale viei sunt lipsite de resurse. Numai ambi tia egoist a i face pe unii s a cear a tot mai multe mijloace nanciare pentru un teritoriu care de tine deja facilit a ti ample, n timp ce alte zone misionare sunt n nevoie. ri mai mult dect n Domnul favorizeaz a lucrarea din unele ta ri s altele, pentru ca n acele ta a se poat a manifesta un spirit de de a-i sprijini pe cei care au o adev arat a generozitate, o dorin ta mare nevoie de ajutor n vederea ntemeierii de centre permanente s i pentru a consolida lucrarea. Domnul nu are preferin te pentru anumite persoane sau pentru anumite locuri. Lucrarea Sa constituie un mare ntreg. Adev arul S au trebuie s a-i e vestit oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui popor, iar pe m asur a ce nainteaz a n teritorii noi s i oamenii accept a adev arul, trebuie s a e construite case de nchinare, s coli s i alte institu tii. n multe p ar ti ale lumii este necesar s a e nin tate tipograi.

Distribuirea n teleapt a a mijloacelor nanciare

403

Lucrarea Domnului n teritoriile noi trebuie s a e dus a mai departe spre realiz ari pline de succes. S a e urmate planurile lui Dumnezeu, nu nclina tiile acelora care ar dori s a atrag a ntr-un anumit sector de care r aspund ei toate avantajele posibile, n timp ce lipsurile evidente ale altor p ar ti ale viei Domnului sunt uitate. Unele conferin te au considerat c a este recomandabil s a economiseasc a mijloacele nanciare s i s a arate c a n trezoreria lor se a a un surplus substan tial. Dar Dumnezeu nu a fost onorat prin acest [457] fapt. Ar fost mai bine ca banii pu si deoparte s a e investi ti cu n telepciune pentru sus tinerea lucr atorilor srguincio si s i ecien ti din teritoriile aate n nevoie. n eforturile lor de a economisi, fra tii no stri trebuie s a e precau ti, ca nu cumva s a interzic a folosirea banilor acolo unde este necesar a o investi tie n teleapt a. Cnd se nin teaz as coli s i sanatorii, s a se cumpere sucient teren pentru a asigura aducerea la ndeplinire a planurilor pe care Domnul le-a prev azut cu privire la aceste institu tii. De asemenea, s a se asigure mijloacele necesare pentru cultivarea pomilor fructiferi s i a zarzavaturilor s i, ori de cte ori este posibil, de p s a se achizi tioneze o suprafa ta amnt sucient a pentru ca al tii s a nu poat a ridica n apropiere construc tii cu un caracter discutabil. Uneori, o lucrare a fost dus a pn a la un anumit stadiu, iar cnd cei care au lucrat st aruitor pentru aceasta au cerut mai mult ajutor, au fost refuza ti s i nu li s-au acordat avantajele care ar putut face ecient a lucrarea lor. Acest fapt a adus descurajarea n inima lor s i a mpiedicat naintarea lucr arii lui Dumnezeu. Cei c arora le-a fost team a s a nceap a o lucrare n marile ora se, din cauza faptului c a nsemna o munc a st aruitoare s i investi tii nanciare, trebuie s a n teleag a ct de mare este darul pe care L-a f acut Domnul, dndu-L pe Fiul S au pentru salvarea lumii. Dac a oamenii se vor ncrede n Dumnezeu s i vor lucra cu seriozitate s i altruism, n ora sele noastre [458] se va putea face o lucrare important a.

Economia n lucrarea misionar a


, cump Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a lucreze cu inteligen ta a . Unii tare s i umilin ta si asum a o lucrare prea mare s i, prin aceasta, realizeaz a pu tin. Eforturile noastre trebuie s a e mai concentrate. Fiecare ac tiune s a e puternic a. S a gndim bine, pentru a discerne cele mai bune c ai s i mijloace de a ajunge la inima oamenilor de lng a noi. n efortul nostru de a lucra n zonele mai ndep artate, adesea l as am s a ne scape ocaziile favorabile aate n apropierea noastr a. n felul acesta, timpul s i mijloacele se pierd n ambele locuri. Misionarii no stri trebuie s a nve te s a fac a economie. Cel mai mare rezervor, chiar dac a este alimentat de izvoare abundente s i inepuizabile, nu va reu si s a mplineasc a ntreaga cerere, dac a exist a scurgeri care l sec atuiesc. S a nu se lase la dispozi tia unei singure persoane s a decid a dac a un anumit teritoriu va merita sau nu eforturi mari. Dac a organizeaz a lucrarea dintr-un teritoriu n a sa fel nct s a necesite cheltuieli mari, lucr atorii vor mpiedica p atrunderea n alte teritorii importante, care probabil c a ar merita mai mult efortul depus. Lucr atorii mai tineri trebuie s a se mul tumeasc a s a- si desf as oare activitatea printre oameni ncet s i sigur, urmnd sfaturile celor care . Ideile multora sunt prea nalte. O manier au mai mult a experien ta a mai umil a de a lucra ar dovedi c a aduce rezultate bune. Este ncurajator s a-i vedem pe tineri mergnd n cmpul misionar s i investindu- si tot zelul n lucrare, dar ei nu trebuie l asa ti s a se organizeze singuri s i s a mpov areze lucrarea lui Dumnezeu cu datorii. To ti trebuie s a se str aduiasc a, printr-o administrare n teleapt as i o munc a st aruitoare, [459] s a adune sucient nct s a- si pl ateasc a propriile cheltuieli. S a se organizeze n a sa fel, nct lucrarea s a devin a capabil a de a se sus tine singur as i s a-i nve te pe credincio si s a nu depind a de al tii. Pastorii no stri s a nu considere c a au dreptul s a pl ateasc a sume mari de bani pentru nchirierea unor s ali publice n vederea adun arilor, dac a nu simt r aspunderea de a fructica interesul c stigat printr-o lucrare personal a. Rezultatele sunt prea nesigure ca s a merite 404

Economia n lucrarea misionar a

405

investirea imediat a a mijloacelor nanciare. Dac a bisericile s i s alile publice sunt dispuse s a-i primeasc a pe lucr atori s i exist a dorin ta de a asculta adev arul, ei trebuie s a foloseasc a ocazia s i s a fac a tot ce pot mai bine, dar nu este n telept ca o singur a persoan a s a ac tioneze vehement, ca s i cnd ar avea vreun mare talent sau ca s i cnd ar un Moody sau un Sankey, s i s a fac a risip a de bani. rile str Cnd trimitem misionari n ta aine, trebuie s a-i alegem pe oamenii care s tiu cum s a fac a economie, care nu au familii numeroase s i, n telegnd scurtimea timpului s i marea lucrare ce urmeaz a a realizat a, se vor feri pe ct posibil de a se ocupa cu orice alt a activitate care le-ar putea abate aten tia de la marea lor lucrare. Dac a so tia pastorului este consacrat as i este eliberat a de alte r aspunderi, ea poate sta al aturi de so tul ei s i poate realiza tot a sa de mult ca el. Noi dorim s a avem misionari n adev aratul sens al cuvntului, care vor l asa deoparte orice considerente egoiste, vor pune pe primul loc lucrarea lui Dumnezeu s i, lucrnd cu singurul scop de a-L sl avi pe Dumnezeu, vor gata n orice clip a s a mearg a acolo unde i ndeamn a El s i s a lucreze cu toat a puterea pentru a r aspndi cunoa sterea adev arului. Att n lucrarea pastoral a, ct s i n lucrarea misionar a, este nevoie de oameni ale c aror so tii l iubesc pe Dumnezeu s i se tem de El s i care pot s a-i ajute pe so tii lor. Lucr atorii no stri trebuie s a se obi snuiasc a s a fac a economie nu numai n eforturile pentru naintarea cauzei adev arului, ci s i n ce [460] prive ste cheltuielile casei lor. Ei trebuie s a se stabileasc a acolo unde familia lor poate ntre tinut a cu cheltuiala cea mai mic a posibil a. Dona tiile s i mo stenirile nu vin n biserica noastr a a sa cum vin n alte denomina tiuni, iar cei care nu s-au educat s a tr aiasc a n s limitele veniturilor lor vor trebui cu siguran ta a nve te sau s a se angajeze n alte meserii. Obiceiul ng aduin tei de sine sau lipsa de tact s i ndemnare din partea so tiei s i mamei pot duce la o epuizare continu a a bugetului s i totu si este posibil ca ea s a cread a c a face tot ce poate mai bine, pentru c a nu a nv a tat niciodat a s a- si limiteze dorin tele sau dorin tele copiilor ei s i nu a deprins niciodat a abilitatea s i tactul n treburile gospod are sti. Iat a de ce o familie ar putea s a cear a pentru ntre tinerea ei o sum a de dou a ori mai mare dect ar sucient a pentru o alt a familie de aceea si m arime. To ti trebuie s a nve te cum s a tin a eviden ta banilor. Unii neglijeaz a aceast a lucrare ca ind neesen tial a, dar este o gre seal a. Toate

406

Slujitorii Evangheliei

cheltuielile trebuie s a e notate cu acurate te. Mul ti dintre lucr atorii no stri vor trebui s a nve te s a procedeze astfel. Domnul nu este mul tumit de lipsa actual a de ordine s i acurate te a celor care se ocup a de treburile nanciare ale lucr arii Sale. Chiar s i n adun arile administrative ale conferin tei, s-ar putea economisi mult timp s i ar putea evitate multe gre seli printr-o aten tie s i o punctualitate mai mare. Tot ce are leg atur a cu lucrarea lui Dumnezeu trebuie s a e f acut ntr-o manier a aproape des avr sit a, att ct pot face min tile s i minile omene sti. ***** n calitate de mpreun a lucr atori cu Dumnezeu, trebuie s a ti ntr[461] o rela tie apropiat a. Lec tiile iubirii, ale ncrederii s i ale respectului reciproc s a e prezentate att la amvon, ct s i n afara lui. Voi trebuie s a tr ai ti ce i nv a ta ti pe al tii. Aduce ti-v a aminte c a noii converti ti privesc la voi pentru a primi un exemplu. Unii dintre cei pentru care lucra ti vor dori ca lucrarea s a e f acut a n conformitate cu p arerile lor, creznd c a sunt cele mai bune, dar, dac a ve ti avea spiritul s i blnde tea lui Hristos, dac a ve ti ar ata respect s i v a ve ti iubi unii pe al tii, Dumnezeu v a va face n stare s a ndeplini ti lucrarea ntr-o manier a care va pe placul S au. Lucra ti pentru propriul suet pn a cnd eul va supus, pn a cnd Domnul Hristos va recunoa ste n voi chipul S au. Aceasta va lec tia cea mai impresionant a pe care le-o pute ti da celor pe care i educa ti. ndeosebi n teritoriile din str ain atate, lucrarea nu poate adus a la ndeplinire f ar a planuri bine gndite. De si trebuie s a v a str adui ti s a lucra ti n armonie cu instruc tiunile celor aa ti n conducerea bisericii, vor ap area multe circumstan te neprev azute pentru care ei nu au putut face nici un fel de preg atiri. Cei care se a a pe cmpul de lupt a trebuie s a ndr azneasc as i s a- si asume unele riscuri. Vor situa tii de criz a n care este necesar a o ac tiune prompt a. rile str Cnd se deschid centre misionare n ta aine, este deosebit de important ca lucrarea s a nceap a bine. Lucr atorii s a e aten ti s a nu limiteze lucrarea prin planuri nguste. De si starea vistieriei necesit a economie, exist a pericolul de a face o economie care va duce mai degrab a la pierdere dect la c stig. Acest lucru s-a ntmplat realmente n cazul unora dintre centrele noastre misionare, unde

Economia n lucrarea misionar a

407

lucr atorii s i-au folosit aproape toate puterile pentru a pl anui cum s a se descurce n maniera cea mai pu tin costisitoare. Dac a ar existat o administrare diferit a, s-ar realizat cu mult mai mult, iar din vistierie [462] ar fost lua ti mult mai pu tini bani. n teritoriile noi, dezvoltarea noastr a a fost lent a, deoarece adev arurile speciale pe care le prezent am nu sunt populare pentru cei din lume. P azirea Sabatului zilei a s aptea este o cruce grea pentru to ti cei care accept a adev arul. Mul ti dintre cei care pot n telege c a doctrinele noastre sunt sus tinute de Sntele Scripturi evit a s a le accepte, pentru c a nu doresc s a e deosebi ti de ceilal ti sau pentru c a, prin respectarea adev arului, ar ajunge s a e lipsi ti de mijloacele lor de ntre tinere. De aceea, este nevoie de mult a n telepciune pentru a pl anui cum s a le vestim oamenilor adev arul. n unele locuri, lucrarea trebuie s a nceap a ntr-o manier a limitat a s i s a nainteze lent. Aceasta este tot ce pot face lucr atorii. Dar n multe situa tii ar putea s a e f acut un efort mai vast s i decisiv nc a de la nceput s i ar rezultate bune. Lucrarea din Anglia ar putut mult mai avansat a dect este acum, dac a fra tii no stri nu ar ncercat s a lucreze la nceput ntr-o manier a a sa de pu tin costisitoare. Dac a ar nchiriat s ali bune s i ar condus lucrarea s tiind c a avem ni ste adev aruri mari, care vor n mod sigur biruitoare, ei ar avut un succes mai mare. Dumnezeu dorea ca lucrarea s a nceap a n a sa fel, . nct primele impresii s a e cele mai bune cu putin ta Ave ti grij a s a men tine ti naltul caracter al lucr arii misionare. To ti cei implica ti n activitatea centrelor noastre misionare, att b arba ti, ct s i femei, s a se ntrebe f ar a ncetare: Ce sunt eu? s i ce ar trebui s a u s i s a fac? Fiecare s a- si aduc a aminte c a nu le poate oferi altora ceva ce el nsu si nu de tine, prin urmare, s a nu e del as ator [463] s i mul tumit cu obiceiurile s i c aile lui, f ar a a c auta s a fac a nici o schimbare spre mai bine. Apostolul Pavel spune: Alerg spre tint a (Filipeni 3, 14). Dac a dorim s a ne des avr sim un caracter echilibrat, trebuie s a aib a loc o reform a continu as i o dezvoltare nencetat a. ***** Domnul vrea s a aib a oameni care n teleg m are tia lucr arii s i principiile care s-au mpletit cu ea nc a de la nceput. El nu dore ste

408

Slujitorii Evangheliei

ca ordinea lumeasc a s a intervin a pentru a modela lucrarea, orientndo n direc tii ntru totul diferite de acelea pe care le-a trasat El pentru poporul s au. Lucrarea trebuie s a poarte caracterul Autorului ei.Testimonies for the Church 7:209. ***** Cnd pune ti bazele lucr arii n locuri noi, face ti economie pe toate c aile posibile. Aduna ti r am as i tele, ca s a nu se piard a nimic. Lucrarea de salvare a suetelor trebuie s a e ndeplinit a n modul pe care l-a eviden tiat Domnul Hristos. El declar a: Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea, s i s a M a urmeze (Matei 16, 24). Noi putem ucenicii S ai numai dac a ascult am de aceste cuvinte. Ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt s i diferitele ramuri ale lucr arii lui Dumnezeu trebuie s a e dezvoltate cu mult mai mult sacriciu de sine dect s-a manifestat pn a acum. [464] Idem, 7:239, 240.

n regiunile ndep artate


Biserica lui Hristos a fost organizat a cu scopuri misionare. Lucrarea misionar a cre stin a i confer a bisericii o temelie sigur a, o temelie care are pecetea aceasta: Domnul cunoa ste pe cei ce sunt ai Lui (2 Timotei 2, 19). Prin ea, membrilor li se inspir a zelul de a renun ta la ei n si si s i de a depune eforturi pline de sacriciu, spre a vesti adev arul salvatoare asupra n regiunile ndep artate. Biserica are o inuen ta celor necredincio si, deoarece, atunci cnd slujitorii lui Dumnezeu lucreaz a sub conducerea divin a, oamenii lume sti sunt determina ti s a vad a m are tia resurselor pe care Dumnezeu le-a preg atit pentru cei care i slujesc. n misiunile cre stine, avem obliga tia cea mai solemn a de a oferi o ilustrare a principiilor mp ar a tiei lui Dumnezeu. Biserica trebuie s a lucreze activ, ca un corp bine organizat, pentru a r aspndi pn a departe inuen ta crucii lui Hristos. Dumnezeu cheam a oameni care sunt dispu si s a lase totul spre a deveni misionari pentru El. Iar chemarea Sa va primi r aspuns. n ecare veac, de la venirea Domnului Hristos, misiunea Evangheliei i-a determinat pe oameni s a mearg a pn a la marginile p amntului, spre a le duce acelora care sunt n ntuneric ve stile bune ale mntuirii. de Hristos s Motiva ti de iubirea fa ta i de nevoile celor pierdu ti, ei au renun tat la confortul de acas as i la societatea prietenilor, chiar ri str s i la aceea a so tiei s i copiilor, spre a merge n ta aine, printre idolatri s i s albatici, pentru a propov adui solia harului. n aceast a lucrare, mul ti s i-au pierdut via ta, dar s-au ridicat al tii care au dus-o mai departe. n felul acesta, cauza lui Hristos a progresat pas cu pas, iar semin tele sem anate cu durere au adus un seceri s mbel sugat. [465] Cunoa sterea lui Dumnezeu s-a r aspndit s i steagul crucii a fost npt rile p n ta agne. n ochii lui Dumnezeu, nu exist a nimic mai pre tios ca slujitorii S ai, care merg n locurile pustii ale p amntului pentru a sem ana semin tele adev arului, a steptnd seceri sul. Nimeni n afar a de Domnul Hristos nu poate n telege grijile s i necazurile slujitorilor S ai n 409

410

Slujitorii Evangheliei

c autarea celor pierdu ti. El le d a Duhul S au s i, prin eforturile lor, suetele sunt determinate s a se ntoarc a de la p acat la neprih anire. Pentru convertirea unui singur p ac atos, pastorul trebuie s a- si solicite la maximum toate resursele. Omul pe care Dumnezeu la creat s i pe care Hristos l-a r ascump arat este de o mare valoare datorit a posibilit a tilor pe care le are, dac a avantajele spirituale care i-au fost acordate s i capacit a tile lui sunt vitalizate prin Cuvntul lui Dumnezeu, precum s i datorit a nemuririi pe care o poate ob tine prin n adejdea prezentat a n Evanghelie. Dac a Domnul Hristos a l asat cele nou azeci s i nou a de oi pentru a o c auta s i a o salva pe cea pierdut a, oare avem noi dreptul s a facem mai pu tin? Oare a neglija s a lucr am a sa cum a lucrat Hristos s i s a sacric am a sa cum a sacricat El nu este o tr adare a ncrederii snte? rile str Nevoile din ta aine mi-au fost descoperite s i sunt foarte ngrijorat a. n toate p ar tile lumii, ngerii lui Dumnezeu deschid por ti care, cu pu tin timp n urm a, erau nchise pentru solia adev arului. Din India, din Africa, din China s i din multe alte locuri se aude strig atul: Vino s i ajut a-ne. A manifesta un spirit generos, de renun tare la sine, pentru succesul misiunilor str aine este o cale sigur a de a dezvolta lucrarea misionar a de acas a, deoarece, sub conducerea lui Dumnezeu, prosperitatea lucr arii de acas a depinde ntr-o mare m asur a de inuen ta rile ndep lucr arii de evanghelizare din ta artate. Cnd lucr am pentru [466] a mplini nevoile altora, noi aducem propriile suete n leg atur a cu Izvorul puterii. Domnul a notat ecare dovad a a zelului misionar de lucrarea n rile str manifestat de poporul S au fa ta ta aine. Planul S au este ca n ecare c amin, n ecare biseric as i n toate centrele lucr arii s a se manifeste un spirit de generozitate prin ajutorarea teritoriilor din str ain atate, unde lucr atorii se confrunt a cu mari greut a ti pentru a le oferi celor care se a a n ntuneric lumina adev arului. Darurile oferite pentru a ncepe lucrarea ntr-un teritoriu va duce la consolidarea ei n alte locuri. Dac a lucr atorii sunt elibera ti de dicult a tile nanciare, eforturile lor se pot extinde, iar pe m asur a ce oamenii sunt adu si la adev ar s i se nin teaz a biserici, va avea loc o cre stere a puterii nanciare. Pe m asur a ce vor deveni tot mai puternice, aceste biserici vor n stare nu numai s a duc a mai departe lucrarea n locul n care se a a, ci s i s a trimit a ajutor n alte locuri.

n regiunile ndep artate

411

Ajutorul bisericilor locale Membrii bisericilor din tara noastr a ar trebui s a poarte n inima lor preocuparea pentru lucrarea din regiunile ndep artate. Discutnd cu un tovar as de lucru, un om de afaceri american, care era un cre stin serios, declara c a el lucreaz a pentru Hristos dou azeci s i patru de ore din dou azeci s i patru. n toate rela tiile mele comerciale, spunea el, m a str aduiesc s a-L reprezint pe Domnul meu. Cnd am ocazia, ncerc s a-i c stig pe al tii pentru El. ntreaga zi, eu lucrez pentru Hristos. Iar noaptea, cnd dorm, am un om care lucreaz a pentru El n China. De ce membrii unei biserici sau ai mai multor biserici mici nu se rile str unesc pentru a sus tine un misionar n ta aine? Dac a vor renun ta [467] la ei n si si, vor putea s a fac a acest lucru. Fra tii mei s i surorile mele, oare nu dori ti voi s a ti de ajutor n aceast a mare lucrare? V a ndemn torul pe care s a face ti chiar acum ceva pentru Hristos. Prin nv a ta banii vo stri l vor sus tine ntr-o tar a str ain a, pot salvate suete care s a str aluceasc a asemenea unor stele n coroana R ascump ar atorului. Orict de mic ar darul vostru, nu ezita ti s a-l aduce ti la Domnul. de Mntuitorul, Dac a este oferit a dintr-o inim a plin a de iubire fa ta cea mai mic a dona tie devine un dar nepre tuit, care i face bucurie lui Dumnezeu s i este binecuvntat de El. Cnd Domnul Isus a spus despre v aduv a c a ea a aruncat mai mult dect to ti ceilal ti (Luca 21, 3), cuvintele Sale erau adev arate nu numai cu privire la motiva tia d aruitoarei, ci s i cu privire la rezultatele darului. Cei doi b anu ti, care fac un gologan [Marcu 12, 41] au adus n vistieria lui Dumnezeu o sum a de bani cu mult mai mare dect contribu tiile iudeilor boga ti. A sa cum un pru este mic n locul din care izvor as te, dar, pe m asur a ce nainteaz a spre ocean, devine tot mai larg s i mai adnc, tot astfel, pe m asur a ce a naintat prin veacuri, acel mic dar s-a l argit s i s-a adncit. Exemplul de sacriciu de sine ar atat de v aduva s arac a a lucrat din nou s i din nou n mii rile s de inimi din toate ta i din toate veacurile. El a adus n vistieria lui Dumnezeu darurile celor boga ti s i ale celor s araci, ale celor din nalta societate s i ale celor umili. El a ajutat la sus tinerea centrelor misionare, la nin tarea spitalelor, la hr anirea celor amnzi s i la predicarea Evangheliei pentru s araci. Prin fapta ei neegoist a au fost binecuvntate mul timi de oameni. n aceea si manier a, ecare dar

412

Slujitorii Evangheliei

sincer oferit s i ecare fapt a f acut a cu o dorin ta a pentru slava lui Dumnezeu are leg atur a cu scopurile Celui Atotputernic. Nici un om [468] nu poate m asura rezultatele ei bune. rile str Metodele de lucru n ta aine ndat a ce se p atrunde ntr-un teritoriu nou, trebuie s a nceap a turile s lucrarea n domeniul educa tiei, iar nv a ta a e prezentate treptat, porunc a peste porunc a, pu tin aici, pu tin acolo. Nu predicarea este cea mai important a, ci lucrarea din cas a n cas a, prezentarea s i explicarea dovezilor din Cuvntul lui Dumnezeu. Lucr atorii care vor c stiga suete vor cei care urmeaz a metodele Domnului Hristos. Acelea si adev aruri trebuie s a e repetate adesea, iar lucr atorul trebuie s a depind a ntru totul de Dumnezeu. Si ct de bogate vor torul, atunci cnd i va nv experien tele pe care le va c stiga nv a ta a ta pe cei aa ti n ntuneric! El nsu si este un elev s i, pe m asur a ce le explic a altora Sntele Scripturi, Duhul Sfnt lucreaz a n mintea s i n inima lui, dndu-i pinea vie tii pentru suetele care amnzesc. rile str Cel care lucreaz a n ta aine va intra n leg atur a cu toate categoriile de oameni s i cu o varietate de mentalit a ti s i va descoperi c a, pentru a mplini nevoile oamenilor, vor necesare metode de mntul propriei inecien lucru diferite. Sim ta te l va face s a apeleze . la Dumnezeu s i la Biblie pentru a primi lumin a, putere s i cuno stin ta Metodele s i mijloacele prin care atingem anumite scopuri nu sunt ntotdeauna acelea si. Misionarul trebuie s a- si foloseasc a ra tiunea. Experien ta i va ar ata cea mai bun a cale de urmat n circumstan tele existente. Adesea, obiceiurile s i climatul dintr-o tar a alc atuiesc o stare de lucruri care nu ar tolerat a ntr-o alt a tar a. Trebuie f acute schimb ari spre mai bine, dar s a nu e prea abrupte. Nu v a angaja ti n controverse cu privire la lucrurile lipsite de . Dac importan ta a oamenii vor deschide fereastra suetului spre ceruri s i o vor nchide spre cele p amnte sti, spiritul iubirii s i al [469] harului lui Hristos va uni inimile. Prin puterea adev arului, multe dicult a ti ar putea ndreptate s i controversele care dureaz a de mult a vreme si vor g asi lini stea prin acceptarea unor c ai mai bune. Grandiosul principiu: Pace pe p amnt ntre oamenii pl acu ti Lui va aplicat cu mult mai bine cnd aceia care cred n Hristos sunt cu adev arat ni ste mpreun a lucr atori cu Dumnezeu.

n regiunile ndep artate

413

Ajutorul din ceruri Cel care lucreaz a ntr-o tar a str ain a trebuie s a poarte n inim a pacea s i iubirea cerului, deoarece aceasta este unica lui posibilitate . n mijlocul dicult de a n siguran ta a tilor s i al ncerc arii, al descuraj arii s i al suferin tei, s a se prind a cu putere de bra tul care nu-l va p ar asi niciodat as i, cu devotamentul unui martir s i curajul unui erou, s a spun a: Nu voi c adea s i nici nu voi descurajat. El trebuie s a e un cercet ator atent al Bibliei s i s a se roage adesea. Dac a, nainte de a le vorbi altora, va c auta ajutorul ceresc, va avea siguran ta c a ngerii cere sti vor cu el. Uneori, poate c a suetul lui dore ste nespus simpatia omeneasc a, dar prin comuniunea cu Dumnezeu va g asi mngiere s i ncurajare n singur atatea lui. S a se lase norat de cuvintele Mntuitorului: Si iat a c a Eu sunt cu voi n toate zilele, pn a la sfr situl veacului (Matei 28, 20). De la acest Tovar as divin, turi n ce prive el va primi nv a ta ste s tiin ta salv arii de suete. n lucrarea misionar a este nevoie de energie s i de sacriciu de sine. Dumnezeu cheam a oameni care vor duce mai departe biruin tele crucii, care vor persevera n ciuda descuraj arilor s i a lipsurilor, oameni cu zelul, hot arrea s i credin ta care sunt absolut necesare n lucrarea misionar a. Printr-o munc a perseverent as i o ncredere ferm a n Dumnezeul lui Israel, oamenii hot ar ti s i curajo si vor face [470] minuni. Cu greu poate exista o limit a pentru lucrarea care ar putea s a e realizat a, dac a eforturile depuse sunt guvernate de o judecat a luminat a, nso tit a de str aduin ta cea mai serioas a. rile str S a ne bucur am c a n ta aine s-a f acut o lucrare pe care Dumnezeu o poate aproba. S a ne ridic am vocea n laude s i mul tumiri pentru rezultatele lucr arii din regiunile ndep artate. Totu si Generalul nostru, care nu face niciodat a gre seli, ne spune: nainta ti, merge ti n teritorii noi, ridica ti stindardul n ecare tar a. Scoal a-te, lumineaz ate! C aci lumina ta vine, s i slava Domnului r asare peste tine (Isaia 60, 1). A sosit timpul cnd pergamentul este desf as urat naintea lumii prin solii lui Dumnezeu. Adev arul con tinut n prima, a doua s i a treia solie ngereasc a trebuie s a ajung a la orice neam, orice semin tie, orice limb as i orice popor. El trebuie s a lumineze ntunericul din ecare continent s i s a se extind a n insulele m arii. Aceast a lucrare s a e f acut a f ar a nici o ntrziere.

414

Slujitorii Evangheliei

Cuvntul nostru de ordine se e: nainte, tot nainte! ngerii cerurilor vor merge naintea noastr a spre a preg ati calea. Nu vom putea abandona r aspunderea noastr a pentru regiunile ndep artate [471] pn a cnd ntregul p amnt nu va luminat de slava Domnului. [472] [473]

Capitolul 11 n leg atur a unii cu al tii

Rela tia cu al tii


Fiecare asociere din via ta de zi cu zi necesit a exercitarea st apnirii de sine, a ndelungii r abd ari s i a simpatiei. Noi suntem a sa de diferi ti din punct de vedere al nclina tiilor, al obiceiurilor s i al educa tiei, nct modul nostru de a n telege lucrurile difer a. Noi judec am diferit. Felul n care n telegem adev arul, ideile noastre cu privire la comportament nu sunt identice sub toate aspectele. Nu exist a dou a s persoane a c aror experien ta a e la fel din toate punctele de vedere. ncerc arile unuia nu sunt ncerc arile altuia. ndatoririle pe care unul le consider a u soare, pentru altul, sunt cele mai dicile. Natura omeneasc a este a sa de fragil a, de ignorant as i de predispus a la o n telegere gre sit a, nct ecare trebuie s a e atent la felul n care l apreciaz a pe cel alalt. Noi nu cunoa stem ce nrurire au faptele noastre asupra experien tei altora. Ceea ce facem sau spu , dar, dac nem poate s a ni se par a de o mic a importan ta a ochii no stri s-ar deschide, am vedea c a de aceasta depind rezultatele cele mai importante, n sens bun sau r au. Considera tie pentru cei care poart a r aspunderi Mul ti au purtat a sa de pu tine r aspunderi s i, prin urmare, au ntmpinat a sa de pu tine suferin te reale, s-au confruntat cu a sa de [474] pu tine dicult a ti s i au suferit a sa de pu tin pentru al tii, nct nu sunt n stare s a n teleag a lucrarea unui adev arat purt ator de poveri. Ei nu sunt mai capabili s a aprecieze responsabilit a tile lui dect este capabil un copil s a n teleag a grija s i truda p arintelui s au mpov arat. Copilul se poate mira de temerile s i de ngrijor arile tat alui s au. Ele i se par , inutile. Dar, dup a ce n via ta lui se vor ad auga ani de experien ta cnd el nsu si va ajunge s a poarte poverile vie tii, va privi napoi la via ta tat alui s au s i va pricepe lucrurile care odat a i-au fost a sa de nen telese. Experien tele amare l vor face s a cunoasc a mai mult. Lucrarea multor purt ator