Sunteți pe pagina 1din 301

Parabolele Domnului Hristos

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tura prin parabole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Capitolul 1 nv a ta Capitolul 2 Ie sit-a sem an atorul s a semene . . . . . . . . . . . . . . 13 Sem an atorul s i s amn ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Lng a drum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 n locuri stncoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ntre spini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Preg atirea ogorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 n p amnt bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Capitolul 3 nti un r verde, apoi spic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Capitolul 4 Neghina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Capitolul 5 Asemenea unui gr aunte de mu star . . . . . . . . . . . . 45 turi din sem Capitolul 6 Alte nv a ta anarea semin tei . . . . . . . . 49 Capitolul 7 Asemenea aluatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Capitolul 8 Comoara ascuns a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Comori ascunse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Valoarea comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Consecin tele neglij arii comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 n c autarea comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 R asplata cercet arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Capitolul 9 M arg aritarul de mare pre t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Capitolul 10 N avodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Capitolul 11 Lucruri vechi s i noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Capitolul 12 Cernd pentru a da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Capitolul 13 Doi nchin atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Capitolul 14 Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai? . . 110 Capitolul 15 Acest om prime ste pe p ac ato si . . . . . . . . . . . . . 123 Oaia pierdut a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Banul pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Capitolul 16 Pierdut s i a fost g asit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Capitolul 17 Mai las a-l s i anul acesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Capitolul 18 La drumuri s i la garduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Capitolul 19 M asura iert arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Capitolul 20 Un c stig spre pagub a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 iv

Cuprins

Capitolul 21 Omul bogat s i s aracul Laz ar . . . . . . . . . . . . . . . O aplica tie la na tiunea iudaic a......................... n zilele din urm a ................................... Capitolul 22 A zice s i a face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 23 Via Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poporul iudeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biserica de ast azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 24 F ar a hain a de nunt a ...................... Capitolul 25 Talan tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darurile Duhului Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al ti talan ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facult a tile mintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorbirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timpul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minte nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndemnuri s i sim ta Prin folosire, talan tii se nmul tesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel cu un talant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talan tii ceru ti napoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luarea talantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 26 Prietenii, cu ajutorul Mamonei nedrept a tii . . . Capitolul 27 Cine este aproapele meu? . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 28 R asplata harului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 29 n ntmpinarea Mirelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 181 183 185 195 195 204 214 224 225 226 230 232 235 238 241 243 245 246 247 249 253 256 259 266 276 287

tura prin parabole Capitolul 1 nv a ta


Prin parabolele Domnului Hristos se urm are ste nv a tarea acelora si adev aruri ca s i prin venirea s i lucrarea Sa n lume. Pentru ca noi s a putem cunoa ste caracterul s i via ta Sa divin a, Fiul lui Dumnezeu a mbr acat natura trupului nostru s i a locuit printre noi. Divinitatea, a fost descoperit a n natura noastr a omeneasc a, slava nev azut a, n form a omeneasc a vizibil a. Oamenii puteau nv a ta despre cele necunoscute, prin ceva cunoscut, lucrurile cere sti au fost descoperite prin cele cere sti, Dumnezeu S-a manifestat n nf a ti sarea oamenilor. turile Domnului Hristos, cele necunoscute Tot a sa era s i cu nv a ta erau ilustrate prin cele necunoscute, adev arurile divine, prin lucruri p amnte sti cu care oamenii erau foarte familiariza ti. Sfnta Scriptur a zice: Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri n pilde, ... ca s a se mplineasc a ce fusese vestit prin proorocul, care zice: Voi vorbi n pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii Matei 13, 34-35. Lucrurile din natur a i serveau ca mijloc pentru nv a tarea celor spirituale, lucrurile din natur as i experien ta vie tii ascult atorilor S ai, erau puse n leg atur a cu adev arurile Cuvntului scris. Conducnd astfel pe om de la lucrurile naturale, la [18] mp ar a tia spiritual a, parabolele Domnului Hristos sunt ni ste verigi n lan tul adev arului care une ste pe om cu Dumnezeu s i p amntul cu cerul. turile Sale scoase din natur n nv a ta a, Domnul Hristos vorbea despre lucrurile pe care chiar minile Sale le-a f acut s i care aveau calit a ti s i virtu ti pe care El nsu si le d aduse. n des avr sirea lor de la nceput, toate lucrurile create erau o expresie a gndirii lui Dumnezeu. Pentru Adam s i Eva n c aminul lor din Eden, natura era nv tur plin a de cuno stin ta lui Dumnezeu, avnd din abunden ta a ta a divin a. n telepciunea vorbea ochilor s i era primit a n inim a, c aci ei comunicau cu Dumnezeu prin lucr arile crea tiunii Sale. De ndat a ce perechea sfnt a a p ac atuit, c alcnd Legea Celui Prea nalt, str alucirea de la fa ta lui Dumnezeu s-a dep artat de pe chipul naturii. P amntul era acum v at amat s i mnjit de p acat. Si totu si chiar s i n starea 6

nv a ta tura prin parabole

turile aceasta stricat a, a r amas mult din ceea ce este frumos. nv a ta pe care Dumnezeu le-a a sezat n cele create de El nu s-au s ters cu totul, bine n teleas a, natura vorbe ste despre Creatorul ei. turi fuseser n zilele Domnului Hristos aceste nv a ta a pierdute din vedere. Oamenii aproape c a nu mai vedeau pe Dumnezeu n lucr arile Sale. P ac ato senia neamului omenesc a aruncat un giulgiu peste a crea minunata fa ta tiunii, s i n loc de a descoperi pe Dumnezeu, lucr arile Sale au devenit un obstacol care l ascundeau. Oamenii ... au slujit s i s-au nchinat f apturii n locul F ac atorului. Astfel, p agnii s-au dedat la gndiri de sarte s i inima lor f ar a pricepere s-a ntunecat. Romani 1, 25.21. La fel se petreceau lucrurile s i n Israel. Nu numai lucrurile din natur a, dar pn as i serviciul jertfelor s i chiar Scripturile date pentru a descoperi pe Dumnezeu au fost a sa de sucite de oameni, nct au devenit mijloace de a-L ascunde. Domnul Hristos a c autat s a dea la o parte tot ceea ce ntuneca adev arul. El a venit s a ndep arteze v alul pe care p acatul l-a ntins [19] peste fa ta naturii, sco tnd la lumin a slava spiritual a pe care, toate lucrurile au fost create, s-o reecte. Cuvintele Sale au a sezat nv a ta turile din natur a, ca s i cele ale Sntelor Scripturi, ntr-o nou a lumin a s i le-au f acut a o nou a descoperire. Domnul Hristos a luat crinul cel frumos s i l-a pus n minile copiilor s i al tinerilor, s i pe cnd ace stia priveau tint a chipul Lui, radiind de str alucirea ce venea de la fa ta Tat alui S au, El le d adu tura urm nv a ta atoare: Uita ti-v a cu b agare de seam a cum cresc crinii de pe cmp (n simplitatea frumuse tii lor naturale): ei nici nu torc, nici nu tes, totu si v a spun c a nici chiar Solomon n toat a slava lui nu s-a mbr acat ca unul din ei. Apoi urmeaz a pl acuta asigurare s i tura cea nsemnat nv a ta a: A sa c a, dac a astfel mbrac a Dumnezeu iarba de pe cmp, care ast azi este dar mine va aruncat a n cuptor, nu v a va mbr aca El pe voi, pu tin credincio silor? Matei 6, 28-30. n predica de pe munte aceste cuvinte au fost adresate s i altora nu numai tinerilor s i copiilor. Ele au fost adresate mul timii printre care se aau b arba ti s i femei plini de griji s i necazuri, ntrista ti de dezam agiri s i durere. Si Domnul Hristos a continuat: Nu v a ngrijora ti dar zicnd: Ce vom mnca? sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom mbr aca? Fiindc a toate aceste lucruri neamurile le de ele. Apoi, caut a. Tat al vostru cel ceresc s tie c a ave ti trebuin ta ntinzndu- si minile spre mul timea din jurul S au, a spus: C auta ti

Parabolele Domnului Hristos

mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui s i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, 31-33. n felul acesta a interpretat Domnul Hristos solia pe care tot El o d aduse despre crinii s i iarba cmpului. El dore ste ca noi s a citim aceast a lec tie pe ecare crin s i pe ecare r de iarb a. Cuvintele Sale sunt pline de asigurare [20] s i au darul de a nt ari ncrederea n Dumnezeu. Att de larg cuprinz atoare erau vederile Domnului Hristos cu tura Sa, nct orice faz privire la adev ar, att de vast a, nv a ta a a desf as ur arii lucrurilor din natur a era folosit a pentru ilustrarea adev arului. Scenele asupra c arora se oprea zilnic ochiul, toate erau puse n leg atur a cu unele adev aruri spirituale, a sa nct natura este mbr acat a cu parabolele Domnului. n prima parte a lucr arii Sale, Domnul Hristos vorbise poporului n cuvinte a sa de simple, nct to ti ascult atorii S ai puteau s a priceap a adev arurile care aveau s a-i fac a n telep ti spre mntuire. Dar n multe inimi, adev arul nu a prins r ad acin as i a fost foarte repede luat de la ei. De aceea le vorbesc n pilde, spunea El, pentru c a ei, m acar c a v ad, nu v ad s i m acar c a aud, nu aud, nici nu n teleg.... C aci inima acestui popor s-a mpietrit, au ajuns tari de urechi, s i-au nchis ochii, ca nu cumva s a vad a.... Matei 13, 13-15. [21] Isus dorea s a le trezeasc a interesul. El dorea s a ridice nep asarea s i tura prin parabole era obi s a imprime adev arul n inim a. nv a ta snuit a s i atr agea respectul s i aten tia nu numai a iudeilor, ci s i a celor apar tinnd altor na tiuni. El nu putea folosi nici o alt a metod a mai ecient a, pentru nv a tat. Dac a ascult atorii S ai ar dorit s a cunoasc a lucrurile dumnezeie sti, atunci ar putut s a n teleag a cuvintele Sale, c aci El a fost totdeauna binevoitor s a le explice cercet atorului sincer. De asemenea, Domnul Hristos avea de prezentat adev aruri pe care oamenii nu erau preg ati ti s a le primeasc a nici chiar s a le n teleag a. Si pentru acest motiv, El i-a nv a tat, n parabole. Punnd n tura Sa cu scenele din via , din experien leg atur a nv a ta ta ta vie tii sau din natur a, El le c stiga aten tia s i le mi sca inimile. Mai trziu, cnd turile priveau la lucrurile pe care El le folosise pentru a ilustra nv a ta tor. Pentru Sale, ei si aduceau aminte de cuvintele divinului nv a ta turilor min tile care erau deschise Duhului Sfnt, nsemn atatea nv a ta Mntuitorului se descoperea din ce n ce mai mult. Cele nen telese ncepeau s a devin a clare, iar ceea ce era pn a atunci greu de priceput, devenea u sor de n teles.

nv a ta tura prin parabole

Domnul Hristos c auta calea spre a ajunge la ecare inim a. Folosind o variat a gam a de ilustra tii, El nu numai c a a prezentat adev arul n diferitele lui aspecte, ci l-a s i aplicat diferi tilor Lui ascult atori. Interesul lor era trezit prin ilustra tii luate din via ta lor zilnic a. Nici mn- [22] unul dintre cei ce ascultau pe Mntuitorul, nu putea avea sim ta tul c a era neglijat sau uitat. Chiar s i ascult atorii cei mai umili s i turile Lui o voce care le vorbea cu simpatie p ac ato si, auzeau n nv a ta s i blnde te. Si Domnul mai avea s i un alt motiv pentru care nv a ta n parabole. Printre mul timea care se aduna n jurul S au, se aau preo ti s i rabini, c arturari s i b atrni, irodieni s i conduc atori, iubitori de pl aceri, bigo ti, oameni plini de ambi tie, care mai presus de orice doreau s a g aseasc a ceva cu care s a-L nvinuiasc a. Iscoadele acestora l urm areau pas cu pas, zi dup a zi, pentru a prinde de pe buzele Lui ceva cu care s a-L poat a condamna s i s a aduc a pentru totdeauna la t acere pe cel care p area c a atrage pe toat a lumea la El. Mntuitorul a n teles caracterul acestor oameni s i El a prezentat astfel adev arul, nct ei s a nu poat a g asi nimic prin care s a poat a aduce cazul S au naintea Sinedriului. rnicia s Prin parabole El mustra f a ta i faptele urte ale acelora care ocupau pozi tii nalte s i ntr-un limbaj gurat, El a mbr acat adev aruri , n de un caracter att de t aios nct dac a ar fost rostite pe fa ta mod direct, cei viza ti n-ar ascultat cuvintele Sale, ci repede ar pus cap at lucr arii Lui. Dar n timp ce se ferea de iscoade, El prezenta adev arul a sa de clar, nct r at acirea se vedea limpede, iar turile Sale. n inimile sincere erau ajutate de nv a ta telepciunea divin a s i harul nemijlocit erau acum f acute clar, prin lucr arile crea tiunii lui Dumnezeu. Prin natur as i din ntmpl arile vie tii, oamenii erau nv a ta ti despre Dumnezeu. nsu sirile nev azute ale Lui, puterea Lui ve snic a, s i dumnezeirea Lui, se v ad l amurit, de la facerea lumii, cnd te ui ti cu b agare de seam a la ele, n lucrurile f acute de El. Romani 1, 20. tura aceasta prin parabole a Mntuitorului, g n nv a ta asim un indiciu a ceea ce constituie n adev ar nalta educa tie. Domnul Hristos ar putut descoperi oamenilor cele mai profunde adev aruri ale s tiin tei. El ar putut s a dezlege taine pentru a c aror n telegere ar trebuit veacuri de trud as i studiu. El ar putut da sugestii n domeniul s tiin tei care ar procurat material pentru gndire s i sti- [23] mularea descoperirilor pn a la ncheierea timpului. Dar El n-a f acut

10

Parabolele Domnului Hristos

acest lucru. El n-a spus nimic care s a satisfac a curiozitatea, sau care ar hr anit ambi tia omeneasc a prin deschiderea posibilit a tilor pentru tura Sa, Domnul Hristos c stigarea m aririi lume sti. n toat a nv a ta a pus n leg atur a mintea omeneasc a cu n telepciunea Celui Nem arginit. El n-a ndrumat pe oameni ca s a studieze teoriile omene sti despre Dumnezeu, despre Cuvntul S au, sau despre lucr arile Sale. El i-a nv a tat s a-L priveasc a a sa cum este El nf a ti sat n lucr arile Lui, n Cuvntul S au s i n lucr arile providen tei Sale. Domnul Hristos nu S-a ocupat de teorii abstracte, ci cu ceea ce este esen tial pentru dezvoltarea caracterului, cu ceea ce dezvolt a capacitatea omului de cunoa stere a lui Dumnezeu s i ecien ta sa n a face binele. El a vorbit oamenilor despre adev aruri care au leg atur a cu purtarea omului n via ta de toate zilele s i care stau la temelia vie tii ve snice. Domnul Hristos a fost acela care a ndrumat educa tia poporului Israel. Cu privire la poruncile s i ornduirile lui Dumnezeu, El a spus: S a le ntip are sti n mintea copiilor t ai s i s a vorbe sti de ele cnd [24] vei acas a, cnd vei pleca n c al atorie, cnd te vei culca s i cnd te vei scula. S a le legi ca un semn de aducere aminte la mini, s i s a- ti e ca ni ste fruntarii ntre ochi. S a le scrii pe u siorii casei tale turile Sale, Domnul s i pe por tile tale. Deuteronom 6, 7-9. n nv a ta Hristos a ar atat cum trebuie mplinit a aceast a porunc a, cum legile s i principiile mp ar a tiei lui Dumnezeu pot astfel prezentate, nct s a se poat a vedea frumuse tea s i valoarea lor. Cnd Dumnezeu se ocupa de Israel spre a-l face reprezentantul S au deosebit, El le-a dat c aminuri ca s a locuiasc a printre dealuri s i v ai. n via ta c aminului lor s i n serviciile lor religioase, ei erau adu si n leg atur a continu a cu natura s i cu Cuvntul lui Dumnezeu. A sa se face c a Domnul Hristos a nv a tat pe ucenicii S ai pe marginea lacului, pe coasta muntelui, prin cmpii s i prin dumbr avi, acolo unde ei puteau privi la lucrurile din turile. Si natur a prin care El si ilustra nv a ta pe m asur a ce nv a tau de la Hristos, ei puneau cuno stin tele lor n practic a, conlucrnd mpreun a cu El n lucrarea Sa. Astfel, prin lucr arile crea tiunii, noi trebuie s a cunoa stem pe Creator. Cartea naturii este marele manual pe care mpreun a cu Sfnta Scriptur a noi trebuie s a-l folosim spre a nv a ta pe al tii caracterul S au s i s a c al auzim oile r at acite napoi la staulul lui Dumnezeu. Cnd sunt studiate lucr arile lui Dumnezeu, Duhul Sfnt aduce convingere n

nv a ta tura prin parabole

11

minte. Convingerea aceasta nu este produsul ra tionamentului logic, dar, dac a inima nu este prea ntunecat a spre a cunoa ste pe Dumnezeu, iar ochiul prea nce to sat ca s a-L vad a, urechea prea surd a ca s a-I aud a vocea, credinciosul ajunge s a dobndeasc a o mai profund a pricepere iar adev arurile cele sublime s i spirituale ale Cuvntului scris al lui Dumnezeu sunt ntip arite n inim a. turi luate direct din natur n aceste nv a ta a, exist a o simplitate s i o cur a tie ce le fac a de cea mai mare valoare. To ti au nevoie de turi care s nv a ta a e luate din acest izvor. Frumuse tea naturii face ca suetul s a se ndep arteze de p acat s i de pl acerile lume sti, s i-l [25] c al auze ste spre cur a tie, spre pace s i spre Dumnezeu. Prea adesea mintea cercet atorilor este ocupat a cu teorii s i specus la tii omene sti pe nedrept numite s tiin ta i lozoe. Unii ca ace stia trebuie adu si n strns a leg atur a cu natura. Ei trebuie s a nve te faptul c a ntreaga crea tiune ca s i cre stinismul au un singur Dumnezeu. Ei trebuie nv a ta ti ca s a vad a o perfect a armonie ntre cele naturale s i cele spirituale. Tot ceea ce v ad cu ochii sau ating cu minile lor, s a e o lec tie pentru formarea caracterului. Astfel, puterile min tii vor va nnobilat nt arite, caracterul se va dezvolta s i ntreaga via ta a. Scopul urm arit de Domnul Hristos atunci cnd d adea nv a ta turi prin parabole, era n direct a leg atur a cu problema Sabatului. Dumnezeu a dat omului aceast a zi ca o amintire a puterii Sale creatoare s i pentru ca ace stia s a-L poat a recunoa ste n lucr arile minilor Sale. Sabatul ne invit a s a vedem n lucr arile crea tiunii Sale slava [26] Creatorului. Si pentru c a El dorea ca noi s a facem acest lucru, de aceea turi cu frumuse Domnul Hristos a legat pre tioasele Sale nv a ta tea lucrurilor din natur a. n aceast a Sfnt a zi de odihn a, mai mult dect n oricare alt a zi, noi trebuie s a studiem soliile pe care Dumnezeu le-a scris pentru noi n natur a. Noi ar trebui s a studiem parabolele Mntuitorului nostru acolo unde El le-a rostit, s i anume, n cmpii s i dumbr avi, sub cerul liber, prin iarb as i ori. Apropiindu-ne tot mai mult de inima naturii, Domnul Hristos face ca prezen ta Sa s a e tot mai real a pentru noi s i vorbe ste inimilor noastre despre pacea s i iubirea Sa. turile Sale, nu numai de ziua Dar Domnul Hristos a legat nv a ta de odihn a ci s i de s apt amna de lucru. El are sfaturi s i n telepciune pentru cel care ar as i pentru cel care seam an a s amn ta. n arat s i

12

Parabolele Domnului Hristos

s sem anat, n lucratul ogoarelor s i seceri s, El ne nva ta a vedem o ilustrare a lucr arii harului S au asupra inimii. Astfel n orice lucrare folositoare pe care o facem s i n ecare mprejurare a vie tii, El tur dore ste ca noi s a a am o nv a ta a despre adev arul divin. F acnd astfel, munca noastr a obositoare de ecare zi, nu va mai ajunge s a [27] absoarb a toat a aten tia noastr a nct s a uit am pe Dumnezeu, ci ea ne va aminti mereu de Creatorul s i R ascump ar atorul nostru. Gndul lui Dumnezeu va trece atunci ca un r de aur prin toate grijile s i ocupa tiile noastre familiale. Pentru noi, slava fe tei Sale se va odihni din nou peste chipul naturii. Noi vom nv a ta totdeauna noi lec tii ale adev arului ceresc s i vom cre ste atunci asemenea chipului cur a tiei Sale. n acest fel noi vom ucenici ai Domnului (Isaia 54, 13), s i n cele n care noi am fost chema ti s a r amnem cu Dumnezeu. 1 [28] Corinteni 7, 24. [29] [30] [31] [32] [33]

Capitolul 2 Ie sit-a sem an atorul s a semene


Sem an atorul s i s amn ta Prin pilda sem an atorului, Domnul Hristos ilustreaz a lucrurile mp ar a tiei cerului s i lucrarea Marelui Sem an ator pentru poporul S au. Asemenea sem an atorului care iese la cmp, El a venit ca s a tura Sa prin parabole, a semene s amn ta adev arului ceresc. Iar nv a ta fost chiar s amn ta cu care sem ana cele mai pre tioase adev aruri ale harului S au. Datorit a simplit a tii ei, parabola sem an atorului n-a fost apreciat a a sa cum ar trebui s a e. De la s amn ta natural a aruncat a n ogor, Domnul Hristos dore ste s a conduc a mintea noastr a la s amn ta Evangheliei, care pus a n inima omului are ca rezultat ntoarcerea lui la de Dumnezeu. El, Care ne-a vorbit despre parabola credincio sia fa ta semin tei celei mici, este Domnul cerului, s i acelea si legi care guverneaz a sem anarea semin telor n p amnt, guverneaz as i sem anarea semin telor adev arului. Lng a marea Galileii se adunase ca s a vad as i s a aud a pe Hristos o mul time de oameni doritori s i, n acela si timp a steptnd ceva de la , a El. Erau acolo bolnavi, z acnd pe paturile lor de suferin ta steptnd s a prezinte cazul lor naintea Sa. Era dreptul Domnului Hristos primit [34] din partea lui Dumnezeu, acela de a vindeca suferin tele neamului omenesc p ac atos s i acum El mustra boala, rev arsnd n jurul S au , s via ta an atate s i pace. Cum mul timea continua s a creasc a, oamenii se nghesuiau tot mai aproape de Domnul Hristos, pn a cnd nu mai r am asese nici un loc unde ace stia s a poat a veni. Atunci, adresnd un cuvnt pescarilor ce se aau n b arcile lor, se urc a ntr-o barc a ce a stepta ca s a-L treac a dincolo de lac s i cernd ucenicilor S ai s a trag a barca pu tin rm. mai departe de uscat, El vorbi mul timii ce se aa pe ta Lng a lac se aa frumoasa cmpie a Ghenezaretului, iar mai departe se n al tau dealurile s i pe coastele dealurilor ca s i pe cmpie, att sem an atorii, ct s i secer atorii erau foarte ocupa ti, unii aruncnd 13

14

Parabolele Domnului Hristos

s amn ta, al tii strngnd grul timpuriu. Privind asupra acestei scene Domnul Hristos zise: Iat a sem an atorul a ie sit s a semene. Pe cnd sem ana El, o parte a c din s amn ta azut lng a drum, s i au venit p as arile s i au mncat-o. O alt a parte a c azut pe locuri stncoase, unde n-avea p amnt mult, a r as arit ndat a, pentru c a n-a g asit un p amnt adnc. Dar, cnd a r as arit soarele, s-a p alit, s i, pentru c a n-avea r ad acini, s-a uscat. O alt a parte a c azut ntre spini, spinii au crescut s i au necat-o. O alt a parte a c azut n p amnt bun, s i a dat road a, un gr aunte a dat o sut a, altul s aizeci, s i altul treizeci. Matei 13, 3-8. Lucrarea Domnului Hristos nu era n teleas a de oamenii din timpul S au. Felul venirii Lui nu se potrivea cu a stept arile lor. Domnul Hristos era temelia ntregii religii iudaice. Serviciile ei obligatorii erau statorniciri divine. Ele aveau ca scop s a nve te poporul c a la timpul cuvenit, avea s a vin a Acela c atre care ar atau toate acele ceremonii. Dar iudeii n al taser a foarte mult formele s i ceremoniile s i pierduser a din vedere obiectivul lor. Tradi tia, maximele s i poruncile turile pe care Dumnezeu inten omene sti au f acut ca nv a ta tiona s a le [35] e transmise prin ele, s a e ascunse de ei. Aceste maxime s i tradi tii au ajuns pentru ei un obstacol n calea n telegerii s i practic arii adev aratei religii. Si atunci cnd a venit Realitatea, n persoana Domnului Hristos, ei n-au recunoscut n El mplinirea tuturor simbolurilor tipurilor ns as i, esen ta tuturor serviciilor umbr a. Ei au lep adat pe Cel Adev arat s i s-au prins cu toate puterile de tipurile s i ceremoniile lor care nu mai aveau nici o valoare. Fiul lui Dumnezeu venise, dar ei au continuat s a cear a un semn. Fa ta de solia: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape (Matei 3, 2), ei au r aspuns cernd un semn. Evanghelia lui Hristos era pentru ei o piatr a de poticnire, pentru c a ei cereau un semn, n loc de a cere un Mntuitor. Ei a steptau ca Mesia s a dovedeasc a mesianitatea Sa prin ac tiuni r azboinice de cuceriri, care s a ntemeieze imperiul S au pe ruinele mp ar a tiilor p amnte sti. Acestei a stept ari Domnul Hristos i-a r aspuns prin parabola sem an atorului. Nu prin for ta armelor, nu prin interven tii violente avea s a biruiasc a mp ar a tia lui Dumnezeu, ci prin implantarea unui principiu nou n inima oamenilor. bun Cel ce seam an a s amn ta a, este Fiul omului. Matei 13, 37. Domnul Hristos a venit, nu ca rege, ci ca un sem an ator, nu pentru r asturnarea mp ar a tiilor, ci pentru a sem ana s amn ta, nu pentru a

Ie sit-a sem an atorul s a semene

15

conduce pe urma sii S ai la triumfuri p amnte sti s i m ariri na tionale, ci pentru un seceri s care avea s a e strns n urma unei munci grele s i r abd atoare prin lipsuri s i dezam agiri. Fariseii au n teles bine nsemn atatea parabolei Domnului Hristos, dar pentru ei lec tia cuprins a n ea nu era binevenit a. Ei n-au c autat s a o n teleag a. Pentru marea mul time, parabola nv aluia ntr-o s i mai tor, ale C mare tain a scopul noului nv a ta arui cuvinte au mi scat att de straniu inimile lor s i au dezam agit att de amar ambi tiile lor. Nici chiar ucenicii nu au n teles parabola, dar interesul lor a fost trezit. Ei au venit dup a aceea la Domnul Isus s i I-au cerut s a le explice parabola. Tocmai acest lucru l dorea s i Domnul Hristos, ca El s a le tre turi mai multe s zeasc a interesul, ca apoi s a le poat a da nv a ta i mai [36] precise. El le-a explicat parabola, tot a sa cum va explica Cuvntul S au tuturor celor ce-l caut a cu inim a sincer a. Aceia care studiaz a Cuvntul lui Dumnezeu cu inimile deschise ilumin arii Duhului Sfnt nu vor r amnea n ntuneric cu privire la nsemn atatea Cuvntului. Dac a vrea cineva s a fac a voia Lui, spunea Domnul Hristos, va ajunge s a tura este de la Dumnezeu, sau dac cunoasc a dac a nv a ta a Eu vorbesc de la Mine. Ioan 7, 17. To ti aceea care vin la Domnul Hristos pentru o mai clar a n telegere a adev arului, o vor primi. El le va desf as ura tainele mp ar a tiei Cerurilor s i aceste taine vor n telese de inima ce tnje ste ca s a cunoasc a adev arul. O lumin a cereasc a va str aluci n templul suetului s i de acolo va lumina s i altora, ca lumina puternic a a unei l ampi, pe o c arare ntunecoas a. Sem an atorul a ie sit s a semene. n Orient, starea lucrurilor era a sa de nesigur a, iar primejdia unor manifest ari violente a sa de mare, nct oamenii locuiau mai mult n ora se nconjurate de ziduri, iar plugarii ie seau zilnic, dincolo de ziduri, la munca lor. Tot astfel Domnul Hristos, Sem an atorul ceresc, a ie sit s a semene. El a l asat locuin ta Sa cea sigur as i pa snic a, a l asat slava pe care El o avea la Tat al mai nainte de a lumea s i a l asat pozi tia Sa pe tronul Universului. El a venit aici, n lumea noastr a, ca Om al suferin tei s i expus ispitei, El a fost singur, un Solitar, ca s a semene cu lacrimi s i s a ude cu propriul S au snge s amn ta vie tii pentru o lume pierdut a n p acat.

16

Parabolele Domnului Hristos

Tot la fel trebuie s a semene s i slujitorii S ai. Cnd a fost chemat ca s a devin a un sem an ator al semin tei adev arului, Avraam primi porunca: Ie si din tara ta, din rudenia ta, s i din casa tat alui t au, s i vino n tara pe care ti-o voi ar ata. Geneza 12, 1. ...Si el a plecat f ar a s a s tie unde se duce. Evrei 11, 8. Tot astfel s i apostolul Pavel, n timp ce se ruga n templul din Ierusalim, primi din partea lui Dumnezeu solia: Du-te, c aci te voi trimite departe, la neamuri. Faptele Apostolilor [37] 22, 21. Astfel, to ti aceia care sunt chema ti s a se uneasc a cu Domnul Hristos, trebuie s a lase totul, pentru a-I urma. Vechile leg aturi ale p acatului trebuie rupte, iar planurile re sti abandonate. Prin greut a ti s i lacrimi, n singur atate s i cu sacriciu, s amn ta trebuie sem anat a. Sem an atorul seam an a Cuvntul. Domnul Hristos a venit s a semene adev arul n lume. Chiar de la c aderea omului n p acat, Satana seam an a mereu semin tele r at acirii. Printr-o minciun a a c stigat el la nceput controlul asupra oamenilor, s i tot astfel lucreaz a el nc a spre a r asturna, a ndep arta mp ar a tia lui Dumnezeu de pe p amnt ca s a [38] aduc a pe oameni sub puterea sa. Ca Sem an ator venit dintr-o lume mai nalt a, Domnul Hristos a venit s a semene s amn ta adev arului. El care luase parte n sfaturile lui Dumnezeu, care locuise n profunzimea Sanctuarului Celui Ve snic, putea s a aduc a oamenilor principiile cele curate ale adev arului. Chiar de la c aderea n p acat a lui Adam, Domnul Hristos a fost pentru lume descoperitorul adev arului. Prin El, s amn ta cea nepieritoare, Cuvntul lui Dumnezeu, care este viu s i care r amne n veac (1 Petru 1, 23), este transmis a oamenilor. n dat prima Sa f ag aduin ta a n Eden perechii c azute n p acat, Domnul Hristos a sem anat s amn ta Evangheliei. Dar parabola sem an atorului se aplic a n mod deosebit activit a tii Sale personale printre oameni s i lucr arii pe care El a f acut-o. poart Cuvntul lui Dumnezeu este s amn ta. Fiecare s amn ta a . n el se g n ea un principiu germinativ, cu embrion de via ta ase ste n el. via ta plantei. Tot astfel s i Cuvntul lui Dumnezeu are via ta Domnul Hristos spune: Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt . Ioan 6, 63. Cine ascult duh s i via ta a cuvintele Mele, s i crede n ve Cel ce M-a trimis, are via ta snic a. Ioan 5, 24. n ecare porunc a a Cuvntului lui Dumnezeu este putere, s i n ecare f ag aduin ta ns as i via ta lui Dumnezeu, prin care porunca poate mplinit a, iar prime f ag aduin ta realizat a. Acela care prin credin ta ste Cuvntul lui Dumnezeu, prime ste chiar via ta s i caracterul lui Dumnezeu.

Ie sit-a sem an atorul s a semene

17

aduce road Fiecare s amn ta a dup a felul ei. Seam an a s amn ta n . Primit condi tii bune s i ea si va dezvolta, n plant a, propria ei via ta a n suet, s prin credin ta amn ta cea nestric acioas a a Cuvntului va asemenea caracterului s dezvolta un caracter s i o via ta i vie tii lui Dumnezeu. torii lui Israel nu sem nv a ta anau s amn ta Cuvntului lui Dum tor al adev nezeu. Lucrarea Domnului Hristos ca nv a ta arului era ntr-un izbitor contrast cu aceea a rabinilor din timpul S au. Ei se ocupau de tradi tii, de teorii s i specula tii omene sti. Adesea, n locul Cuvntului nsu si, ei puneau ceea ce oamenii nv a taser as i scriau [39] despre Cuvnt. tura lor nu avea nici o putere care s suetului. nv a ta a dea via ta turii s Tema nv a ta i predic arii Domnului Hristos, a fost Cuvntul lui Dumnezeu. Celor ce puneau ntreb ari ca s a-L prind a El le r aspundea n mod deschis: Este scris, Cum spune Scriptura? Cum cite sti n ea? El sem ana s amn ta Cuvntului de ecare dat a cnd se trezea interesul, e c a era un prieten, e c a era un vr ajma s. El care este Calea, Adev arul s i Via ta, El Cuvntul Viu a ar atat spre Scripturi spunnd: Ele m arturisesc despre Mine. Ioan 5, 39. Si a nceput de la Moise s i de la to ti proorocii s i le-a tlcuit, n toate Scripturile, ce era cu privire la El. Luca 24, 27. Slujitorii Domnului Hristos sunt chema ti s a fac a aceea si lucrare. Ast azi, ca s i n zilele din vechime, adev arurile vitale ale Cuvntului lui Dumnezeu sunt l asate la o parte pentru teoriile s i specula tiunile re sti. Mul ti a sa numi ti slujitori ai Evangheliei nu primesc ntreaga Biblie ca ind Cuvntul cel inspirat al lui Dumnezeu. Unul respinge o parte a ei, iar altul pune sub semnul ntreb arii o alt a parte. Ei pun judecata lor mai presus de Cuvntul lui Dumnezeu, iar Scripturile pe care ei le predau se bazeaz a numai pe propria lor autoritate. Autenticitatea ei divin a este contestat a, nimicit a. n acest fel s amn ta necredin tei se seam an a n lung s i-n lat, iar oamenii ajung confuzi, ne mai s tiind ce s a cread a. Sunt multe credin te pe care mintea n-ar trebui s a le primeasc a. n zilele Domnului Hristos, rabinii interpretau n mod for tat, mistic, tura clar multe p ar ti ale Scripturilor. Pentru c a nv a ta a a Cuvntului lui Dumnezeu condamna practicile lor, ei au ncercat s a nimiceasc a aceast a putere a Scripturilor. Acela si lucru se ntmpl as i ast azi. Cuvntul lui Dumnezeu este prezentat ca ind misterios s i obscur,

18

Parabolele Domnului Hristos

aceasta pentru a scuza c alc arile Legii Sale, Domnul Hristos a mustrat aceste practici din vremea Sa. El a nv a tat c a Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e n teles de to ti. El a ar atat spre Scripturi ca avnd o autoritate de necontestat, iar noi trebuie s a facem la fel. Biblia trebuie s a e prezentat a ca ind Cuvntul ve snicului Dumnezeu, ca sfr sit [40] al tuturor controverselor s i temelie a tot adev arul. Biblia a fost jefuit a de puterea ei iar rezultatele se v ad n coborrea standardului vie tii spirituale. n predicile ce se rostesc ast azi de la mai multe amvoane, nu exist a acea manifestare divin a care s a suetului. Ascult trezeasc a con stiin ta s i s a aduc a via ta atorii nu pot spune: Nu ne ardea inima n noi, cnd ne vorbea pe drum, s i ne deschidea Scripturile? Luca 24, 32. Sunt mul ti aceia care strig a dup a viul Dumnezeu, tnjind dup a prezen ta divin a. Teoriile lozoce sau eseurile literare, orict de str alucite ar ele, nu pot satisface cerin ta spiritual a a inimii. Arma tiile s i n ascocirile omene sti nu au valoare mntuitoare. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a vorbeasc a oamenilor. Cei care au auzit numai tradi tii, teorii s i precepte omene sti, trebuie s a aud a vocea Lui, al C arui Cuvnt poate rena ste suetul spre via ta ve snic a. Tema preferat a a Domnului Hristos a fost iubirea p arinteasc a s i abunden ta harului lui Dumnezeu, El st aruia foarte mult asupra sn teniei caracterului S au s i a Legii Sale, El S-a nf a ti sat pe Sine oamenilor ca ind Calea, Adev arul s i Via ta. Acestea s a e s i subiectele servilor lui Dumnezeu. Prezenta ti-le adev arul a sa cum este el n Hristos. Face ti ca cerin tele Legii s i Evangheliei s a e clare pentru to ti: vorbi ti oamenilor despre via ta de renun tare de sine s i de sacriciu a Domnului Hristos, despre umilin ta s i moartea Sa, despre nvierea s i n al tarea Sa, despre lucrarea mijlocirii Sale n favoarea noastr a n cur tile din ceruri, cum s i despre f ag aduin ta Sa: M a voi ntoarce s i v a voi lua cu Mine. Ioan 14, 3. n loc de a discuta ni ste teorii gre site, sau a c auta s a combatem pe mpotrivitorii Evangheliei, s a urm am exemplul Domnului Hristos. L asa ti ca adev arurile curate, proaspete din comoara lui Dumnezeu, . Propov s a str aluceasc a n via ta aduie ste Cuvntul. Sem ana ti pretutindeni de-a lungul apelor. St aruie ste asupra Lui la timp s i ne la timp. Cine a auzit Cuvntul Meu, s a spun a ntocmai Cuvntul [41] Meu. Pentru ce s a amesteci paiele cu grul, zice Domnul. Orice Cuvnt al lui Dumnezeu este ncercat. Nu ad auga nimic la cuvintele

Ie sit-a sem an atorul s a semene

19

Lui, ca s a nu te pedepseasc a, s i s a nu i g asit mincinos. 2 Timotei 4, 2, Isaia 32, 20, Ieremia 23, 28, Proverbe 30, 5-6. Sem an atorul seam an a s amn ta Cuvntul. Aici este prezentat marele principiu care ar trebui s a stea la baza oric arei educa tii. S amn ta este Cuvntul lui Dumnezeu. Dar n prea multe s coli teologice din zilele noastre, Cuvntul lui Dumnezeu este dat la o parte din sistemul educa tional. Alte subiecte ocup a mintea. Studiul autorilor necredincio si ocup a un loc de frunte n educa tia teologic a. Scepticismul este ntre tesut n materiile c ar tilor din aceste s coli. Gre sit interpretate s i pervertite, unele descoperiri, rezultate ale cercet arilor s tiin tice, pot duce la r at acire. Cuvntul lui Dumnezeu este turi ale s comparat cu a sa zisele nv a ta tiin tei s i f acut s a apar a nesigur s i nedemn de ncredere. n acest fel, semin tele ndoielii sunt sem anate n mintea tinerilor s i n momentul ispitirii ele r asar. Cnd se pierde credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu, suetul r amne f ar a c al auzitor, f ar a ocrotitor. Atunci, tinerii sunt atra si pe calea ndep art arii de Dumnezeu s i de via ta ve snic a. Acestei cauze i se poate atribui, n mare m asur a, r aspndirea nelegiuirii n lume. Cnd Cuvntul lui Dumnezeu este dat la o parte, puterea lui de a nfrna pasiunile rele ale inimii re sti este respins a. Atunci oamenii seam an a potrivit c arnii s i secer a potrivit rii, numai stric aciune. Tot aceasta este cauza cea mare a sl abiciunii s i inecien tei puterilor mintale. ntorcndu-ne de la Cuvntul lui Dumnezeu spre a ne hr ani cu scrierile oamenilor neinspira ti, atunci mintea se pipernice ste, scade. Ea nu este n leg atur a cu principiile cele profunde s i mari ale adev arului cel ve snic. Inteligen ta se adapteaz a atunci n telegerii lucrurilor cu care este familiar a, iar prin faptul c a este preocupat a numai cu lucruri trec atoare ea sl abe ste, puterea i se reduce iar dup a un timp ea nu se mai poate dezvolta. Toate acestea constituie o fals a educa tie. Lucrarea ec arui nv a tor al adev ta arului ar trebui s a e aceea de a nt ari mintea tinerilor [42] n marile adev aruri ale Cuvntului inspira tiei. Aceasta este esen ta educa tiei pentru via ta aceasta s i pentru cea viitoare. S a nu se cread a ns a, c a faptul acesta va mpiedeca studiile s tiin tice sau va avea ca rezultat coborrea nivelului n cele ale educa tiei. Cunoa sterea lui Dumnezeu este tot a sa de nalt a ca s i cerurile s i tor s cuprinz atoare ca Universul. Nimic nu este a sa de n al ta i plin

20

Parabolele Domnului Hristos

de vigoare ca un studiu al marilor subiecte ce privesc via ta noastr a ve snic a. Tinerii s a caute s a n teleag a aceste adev aruri date de Dumnezeu s i atunci mintea lor se va dezvolta s i va cre ste, ajungnd puternic a prin aceste eforturi. Faptul acesta va conduce pe orice cercet ator care este s i un mplinitor al Cuvntului ntr-un cmp s i mai ntins de cugetare dobndind astfel o comoar a de cuno stin te nepieritoare. Educa tia cre stin a dobndit a prin cercetarea Scripturilor este o [43] cunoa stere experimental a a Planului de Mntuire. O astfel de educa tie va reface n suetul credincios chipul lui Dumnezeu. Ea va nt ari s i va narma mintea mpotriva ispitelor, s i va face cel mpreun pe nv a ta a lucr ator cu Domnul Hristos n lucrarea milei de lume. O astfel de educa Sale fa ta tie va face un membru al familiei cere sti, s i-l va preg ati s a e mpreun a mo stenitor cu sn tii n slav a. torul adev Dar nv a ta arurilor snte, nu poate da altora dect numai ceea ce s tie din experien ta sa proprie. Sem an atorul a sem anat s amn ta Sa. Domnul Hristos a vestit adev arul pentru c a El nsu si era Adev arul. Gndurile Sale, caracterul S au, experien ta vie tii tura Sa. Tot a Sale, toate erau cuprinse n nv a ta sa trebuie s a e s i cu slujitorii S ai: aceia care vor s a predice Cuvntul, trebuie s a personal ajuns ca printr-o experien ta a s a se identicat cu El. Ei trebuie s as tie ce nsemneaz a faptul c a Domnul Hristos S-a f acut pentru ei n telepciune. ndrept a tire s i r ascump arare. Vestind altora Cuvntul lui Dumnezeu, ei nu trebuie s a-l prezinte n termeni ca: se presupune c a este a sa sau poate c a o a sa cum zice aici. Ei trebuie s a spun a mpreun a cu apostolul Petru: n adev ar, v-am f acut cunoscut puterea s i venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu ntemeindu-ne pe ni ste basme me ste sugit alc atuite, ci ca unii care am v azut noi n sine cu ochii no stri m arirea lui. 2 Petru 1, 16. Fiecare tor trebuie s slujitor al Domnului Hristos s i ecare nv a ta a e n stare s a spun a cu ucenicul iubit Ioan: Pentru c a via ta a fost ar atat as i noi am v azut-o s i m arturisim despre ea s i v a vestim via ta ve snic a, via ta care este la Tat al, s i care ne-a fost ar atat a. 1 Ioan 1, 2. Lng a drum Parabola sem an atorului se ocup a n principal cu efectele produse de cre sterea semin tei n p amntul n care a fost aruncat a. Prin aceast a

Ie sit-a sem an atorul s a semene

21

parabol a, Domnul Hristos vroia s a spun a de fapt ascult atorilor S ai: Nu v a este de nici un folos s a sta ti numai ca ni ste critici ai lucr arii Mele, sau s a ti dezam agi ti pentru c a ea nu corespunde cu ideile pentru voi este: cum [44] voastre. Problema de cea mai mare importan ta primi ti voi solia Mea? C aci de primirea sau respingerea ei depinde destinul vostru ve snic. Explicnd nsemn atatea semin tei care a c azut lng a drum, Domnul a spus: Cnd un om aude Cuvntul privitor la mp ar a tie, s i nu-l n telege, vine cel r au s i r ape ste ce a fost sem anat n inima lui. Aceasta este s amn ta c azut a lng a drum. Matei 13, 19. S amn ta c azut a lng a drum reprezint a Cuvntul lui Dumnezeu care cade n inima unui ascult ator neatent. Asemenea c ar arii b at atorite, c alcate n picioare de oameni s i animale, tot a sa, epie s i inima care devine asemenea unei autostr azi pe care s a circule lumea cu pl acerile s i p acatele ei. Absorbit de scopuri egoiste s i practici p ac atoase, suetul ajunge s a se mpietreasc a prin n sel aciunea p acatului. Evrei 3, 13. Atunci, facult a tile spirituale sunt paralizate. Oamenii aud Cuvntul, dar nu-l n teleg. Ei nu ajung s a n teleag a fap tura se adreseaz tul c a nv a ta a lor. Ei nu sunt con stien ti de nevoia sau de primejdia lor. Ei ajung s a nu n teleag a iubirea lui Hristos s i trec pe lng a solia harului S au ca pe lng a ceva care nu-i prive ste. A sa cum p as arile sunt gata s a ciuguleasc a semin tele c azute lng a drum, tot astfel Satana este gata s a smulg a din suet s amn ta adev arului divin. El se teme, ca nu cumva Cuvntul lui Dumnezeu s a trezeasc a pe neaten ti, sau s a inuen teze pe cei cu inima mpietrit a. Satana s i ngerii s ai sunt prezen ti n adun arile unde se predic a Evanghelia. n timp ce ngerii cerului se str aduiesc s a impresioneze inimile cu Cuvntul lui Dumnezeu, vr ajma sul este activ c autnd s a fac a f ar a efect Cuvntul predicat. Cu un zel egalat numai de r autatea lui, Satana ncearc a s a mpiedece lucrarea Duhului lui Dumnezeu. n timp ce Domnul Hristos atrage suetul la Sine prin iubirea Sa, Satana caut a s a sustrag a aten tia celui care este mi scat a c auta pe Mntuitorul. El ocup a mintea cu planuri lume sti. El treze ste spiritul de [45] . Vocabularul vorbitorului, critic a, sau insu a ndoial as i necredin ta sau manierele lui poate c a nu plac ascult atorilor s i ei se ocup a atunci de aceste defecte. n acest fel, adev arul de care ei au nevoie s i pe care Dumnezeu n bun atatea Lui li l-a trimis, nu are nici o impresie asupra lor.

22

Parabolele Domnului Hristos

Satana are multe ajutoare. Mul ti dintre cei care m arturisesc c a sunt cre stini, ajut a pe ispititor s a smulg a s amn ta adev arului din inimile altora. Mul ti dintre cei care ascult a predicarea Cuvntului lui Dumnezeu, cnd ajung acas a fac din el subiect de critic a. Ei se apuc a s a judece predica, a sa cum ar judeca o expunere literar a sau un discurs politic. Ei vorbesc n mod batjocoritor sau dispre tuitor despre solia, care ar trebui s a e privit a ca ind Cuvntul lui Dumnezeu adresat lor. Caracterul, motivele s i ac tiunile slujitorului lui Dumnezeu s i comportamentul fra tilor lor, membrii ai comunit a tii formeaz a adesea subiectul discu tiilor lor. Ei rostesc judec a ti aspre s i nu nceteaz a cu brfelile s i clevetirile, s i aceasta n auzul celor [46] neconverti ti. Nu arareori, aceste lucruri sunt rostite de p arin ti n auzul propriilor lor copii. n felul acesta se nimice ste respectul fa ta de slujitorii lui Dumnezeu s i stima pentru solia lor. Si mul ti, sunt astfel nv a ta ti s a priveasc a n mod u suratic chiar Cuvntul lui Dumnezeu. Astfel, n c aminele pretin silor cre stini mul ti tineri sunt educa ti . Si spre a lipsi ti de credin ta p arin tii se mai ntreab a de ce oare de Evanghelie s copiii lor manifest a att de pu tin interes fa ta i de ce sunt a sa de gata s a se ndoiasc a de adev arul biblic. Ei se mir a de faptul c a este a sa de greu a ajunge la inima lor s i a inuen ta ti de . Ei nu v moral as i credin ta ad c a propriul lor exemplu mpietre ste inimile copiilor lor. S amn ta cea bun a nu g ase ste loc unde s a prind a r ad acin as i atunci, Satana o r ape ste de acolo. n locuri stncoase S amn ta c azut a n locuri stncoase, este cel ce aude Cuvntul, s i-l prime ste ndat a cu bucurie, dar n-are r ad acin a n el, ci tine pn a la o vreme, s i, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvntului, se leap ad a ndat a de el. Matei 13, 20-21. S amn ta c azut a n loc stncos g ase ste pu tin p amnt. Planta r asare repede, dar r ad acina nu poate p atrunde n stnc a pentru a g asi hrana necesar a cre sterii s i se usuc a repede. Mul ti dintre cei care m arturisesc a cre stini sunt astfel de ascult atori stnco si. Ca s i stnca de sub stratul de p amnt, egoismul inimii re sti st a ca o piatr a dedesubtul dorin telor s i aspira tiilor lor bune. Iubirea de sine nu a ajuns nc a s a e supus a. Ei n-au ajuns nc a s a vad a groz avia nespus a a p acatului, s i nu s i-au umilit inima sub povara vinov a tiei. Aceast a

Ie sit-a sem an atorul s a semene

23

categorie de oameni poate convins a u sor, s i par a cu adev arat converti ti, dar ei au numai o religie supercial a. nu pentru c Unii cad de la credin ta a primesc imediat Cuvntul s i nici pentru c a se bucur a de el. C aci de ndat a ce Matei a auzit [47] chemarea Mntuitorului, el s-a sculat imediat, a l asat totul, s i L-a urmat. Dumnezeu dore ste ca ndat a ce am auzit Cuvntul divin, s a-L primim, s i este numai drept ca s a-L primim cu bucurie. C aci, va mai mult a bucurie n cer pentru un singur p ac atos care se poc aie ste. Luca 15, 7. n suetul care crede n Domnul Hristos, este, n adev ar, bucurie. Dar aceia despre care se spune n parabol a c a primesc de ndat a Cuvntul lui Dumnezeu, n-au ajuns s a aprecieze, s a n teleag a valoarea lui. Ei n-au ajuns s a n teleag a ce anume cere n fa Cuvntul lui Dumnezeu de la ei. Unii ca ace stia n-au pus fa ta ta Cuvntul primit cu toate obiceiurile vie tii lor, s i nu s-au supus pe deplin controlului s au. R ad acinile plantei se ng adnc n p amnt, s i acolo, ascunse vederii, hr anesc via ta plantei. Tot a sa stau lucrurile s i cu cei credincio si, , prin aceast a leg atur a invizibil a a suetului cu Hristos, prin credin ta este hr anit a via ta spiritual a. Dar ascult atorii care sunt asemenea p amntului stncos, se ncred n ei n si si, n loc de a se ncrede n Domnul Hristos. Ei se ncred n faptele lor bune s i n bunele lor inten tii s i sunt tari n propria lor ndrept a tire. Ace stia nu sunt tari n Hristos s i n puterea t ariei Sale. Un astfel de credincios n-are r ad acin a n sine , pentru c a nu este legat cu s i de Domnul Hristos. s Ar si ta soarelui de var a, care d a consisten ta i coace grnele bogate, nimice ste tot ceea ce nu are r ad acini adnci. Tot astfel cel care n-are r ad acin a n sine, tine pn a la o vreme, dar cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvntului, se leap ad a ndat a de el. Sunt mul ti aceia care primesc Evanghelia, mai mult ca o , dect ca o eliberare de p cale de a sc apa de suferin ta acat. Ei se bucur a pentru un timp, pentru c a gndesc c a religia i va scuti de dicult a ti s i ncerc ari. n timp ce via ta acestora se desf as oar a lini stit, f ar a probleme, ei sunt considera ti a cre stini de n adejde. Dar sub apriga ncercare a ispitei, cedeaz as i cad. Ei nu pot suporta batjocura pentru Hristos. Cnd Cuvntul lui Dumnezeu le arat a unele p acate favorite, nutrite de ei, sau cnd cere din partea lor renun tare la sine [48] sau sacriciu, atunci se simt leza ti, se smintesc.

24

Parabolele Domnului Hristos

Le-ar trebui un efort prea mare pentru a face o schimbare radical a n via ta lor. Ei privesc la greut a tile s i necazurile prezente s i dau uit arii realit a tile ve snice. Asemenea ucenicilor care au p ar asit pe Domnul Hristos, s i ace stia sunt gata s a spun a: Vorbirea aceasta este prea de tot, Cine poate s-o sufere? Ioan 6, 60. Sunt foarte mul ti aceia care pretind c a slujesc lui Dumnezeu, personal dar care nu-L cunosc printr-o experien ta a. Dorin ta lor de a face voia Lui se bazeaz a numai pe nclina tia lor personal as i nu pe o convingere profund a adus a de Duhul Sfnt. Via ta lor nu este adus a n armonie cu Legea lui Dumnezeu. Ei m arturisesc a primi pe Hristos ca Mntuitor al lor, dar nu cred c a El le va da s i puterea necesar a pentru biruirea p acatelor lor. Ei nu au o leg atur a personal a cu un att defectele mo Mntuitor viu, s i caracterul lor d a pe fa ta stenite ct s i pe cele cultivate. Un lucru este a admite, n mod general, mijlocirea Duhului Sfnt, s i cu totul altceva este a accepta lucrarea Sa, ca ind Cel care mus . Mul mnt de nstr tr as i cheam a la poc ain ta ti au un sim ta ainare de Dumnezeu, o recunoa stere a faptului c a sunt nc a robi eului s i p acatului lor, ace stia fac eforturi ca s a produc a o schimbare, dar ei nu- si r astignesc eul. Ei nu se predau cu totul n minile Domnului Hristos, cernd puterea divin a necesar a pentru a face voia Sa. Ei nu sunt dispu si s a se lase modela ti dup a chipul divin. n mod general, ei si , nu se leap recunosc nedes avr sirile, dar nu renun ta ad a de p acatele lor preferate. Cu ecare fapt a sau ac tiune rea, rea cea veche s i egoist a c stig a teren, se nt are ste. pentru aceste suete este aceia de a nf Singura speran ta aptui n ei n si si adev arul cuvntului rostit de Domnul Hristos lui Nicodim: Nu te mira c a ti-am zis: Trebuie s a v a n as te ti din nou. Dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. Ioan 3, 7.3. Adev arata sn tire const a n deplina predare n serviciul lui Dumnezeu. Aceasta este condi tia adev aratei vie tuiri cre stine. Domnul [49] Hristos cere o consacrare deplin a, f ar a rezerve, pentru o slujire nemp ar tit a. El cere inima, mintea, suetul s i puterea. Eul nu trebuie ncurajat. Cel care tr aie ste pentru sine nu poate cre stin. Iubirea trebuie s a e principiul care st a la baza oric arei ac tiuni. Iubirea este principiul de baz a al guvern arii lui Dumnezeu n ceruri s i pe p amnt, s i ea trebuie s a e temelia caracterului cre stin. Numai

Ie sit-a sem an atorul s a semene

25

aceasta l poate face s i men tine tare, neclintit. Numai aceasta l poate face n stare s a reziste n fa ta ncerc arilor s i ispitelor. prin sacriciu. Planul de Mntuire Iar iubirea se va da pe fa ta a fost ntemeiat pe sacriciu un sacriciu a sa de cuprinz ator s i profund, att de nalt, nct este de nem asurat. Domnul Hristos a dat totul pentru noi, iar aceia care-L primesc pe El vor gata s a sacrice totul pentru Mntuitorul lor. Gndul la onoarea s i slava Domnului, trebuie s a ne preocupe mai mult dect orice. Dac a iubim pe Domnul Hristos, atunci vom dori s a tr aim pentru El, s a-i prezent am darurile noastre de mul tumire, s i s a lucr am pentru El. Atunci, orice lucrare va u soar a. Din iubire pentru El noi vom dori truda, durerea s i chiar sacriciul. Atunci, dorin ta Sa de a mntui [50] pe oameni, ne va cuprinde s i pe noi. Vom sim ti atunci acela si dor plin de iubire pentru suete, cum a sim tit s i El. Aceasta este religia Domnului Hristos. Tot ceea ce este mai pu tin dect att, este o dezam agire. Niciodat a, simpla teorie a adev arului sau m arturisirea faptului c a suntem ucenici ai lui Hristos, nu va mntui vreun p ac atos. Noi nu apar tinem Domnului Hristos, dac a nu suntem cu totul ai S ai. Datorit a faptului c a tr aim numai cu jum atate de inim a via ta de cre stin, de aceea unii cre stini devin slabi n urm arirea scopurilor snte s i foarte schimb atori n dorin tele lor. Efortul de a sluji att eul ct s i lui Hristos face pe cineva s a e un auzitor asemenea ogorului stncos, care nu va rezista atunci cnd ncerc arile vor veni asupra lui. ntre spini S amn ta c azut a ntre spini este cel ce aude Cuvntul, dar ngrijor arile veacului acestuia s i n sel aciunea bog a tiilor neac a acest Cuvnt, s i ajunge neroditor. Matei 13, 22. S amn ta Evangheliei cade adesea printre m ar acini s i buruieni s albatice, s i dac a nu intervine o transformare moral a n inima omului, de p dac a vechile obiceiuri s i practici, precum s i vechea via ta acat nu sunt p ar asite, dac a nsu sirile lui Satana nu sunt strpite din suet, atunci grul va n abu sit, sufocat. Spinii s i m ar acinii vor atunci recolta, iar ace stia vor nimici grul sem anat. Harul poate lucra numai n inima care se preg ate ste totdeauna pentru primirea pre tioaselor semin te ale adev arului. Spinii p acatului

26

Parabolele Domnului Hristos

vor cre ste n orice fel de teren, ei n-au nevoie s a e cultiva ti, dar harul trebuie s a e cultivat cu mult a grij a. Spinii s i m ar acinii sunt totdeauna gata s a r asar a, iar lucrarea de cur a tire trebuie s a se fac a continuu. Dac a inima nu este p astrat a sub controlul lui Dumnezeu, dac a Duhul Sfnt nu lucreaz a f ar a ncetare spre a s lefui s i nnobila . Unii oameni caracterul, atunci, vechile obiceiuri vor reapare n via ta [51] pot m arturisi c a ei cred n Evanghelie, dar dac a nu sunt sn ti ti de Evanghelie, atunci preten tia lor este f ar a nici un folos. Dac a ei nu ajung s a c stige biruin ta asupra p acatului, p acatul va c stiga biruin ta asupra lor. Spinii care au fost t aia ti, dar n-au fost smul si din r ad acin a, vor cre ste din nou, pn a cnd suetul va cople sit de ei. Domnul Hristos a subliniat lucrurile care sunt primejdioase pentru suet. A sa cum este amintit de evanghelistul Marcu, Domnul men tioneaz a: grijile lume sti, n sel aciunea bog a tiilor s i poftele altor lucruri. Marcu 4, 19. Luca aminte ste grijile, bog a tiile s i pl acerile vie tii acesteia. Luca 8, 14. Acestea sunt cele care n abu se Cuvntul s i opresc cre sterea semin tei spirituale. Atunci, suetul nceteaz a a- si mai trage hrana de la Hristos s i via ta spiritual a moare atunci n inim a. Grijile acestei lumi. Nimeni nu este scutit de ispita grijilor acestei lumi. Pentru cei s araci, munca grea s i lipsurile, cum s i teama de s ar acie, de mizerie, toate acestea aduc tulbur ari s i i mpov areaz a. Pentru cei boga ti este teama de a nu pierde averea, precum s i o sumedenie de griji tulbur atoare. Mul ti dintre urma sii Domnului m de la orile Hristos uit a lec tia pe care El ne-a ndemnat s-o nv a ta cmpului. Ei nu se ncred n continua Lui grij a pentru ei. Domnul Hristos nu le poate purta poverile, pentru c a ei nu le a seaz a asupra Lui. De aceea, grijile vie tii, care de fapt ar trebui s a-i ndrepte la Mntuitorul pentru sprijin s i mngiere, tocmai ele i separ a de El. Mul ti dintre cei care ar putea aduce roade n serviciul lui Dumnezeu s-au dedat pl acerii strngerii de averi. ntreaga lor energie este absorbit a n diverse afaceri, nct se simt obliga ti s a neglijeze lucrurile spirituale. Astfel ei se separ a singuri de Dumnezeu. n Sfnta Scriptur a suntem ndemna ti s a nu m lene si n ocupa tiile noastre, ci f ar a preget. Romani 12, 11. Noi trebuie s a muncim ns a pentru a avea s a d am s i celui care se a a n nevoie. Credincio sii trebuie s a munceasc a, ei trebuie s a se avnte n orice ocupa tie, f acnd aceasta f ar a s a p ac atuiasc a. Dar mul ti devin att de absorbi ti, att de prin si

Ie sit-a sem an atorul s a semene

27

n afacerile lor, nct nu mai au timp pentru rug aciune, nu mai au timp pentru studierea Sntelor Scripturi, nu mai au timp s a caute s i [52] s a slujeasc a lui Dumnezeu. Uneori ei simt nevoia de sn tire, de cer, dar n-au timp s a se smulg a din zgomotul lumii s i s a asculte cuvntul maiestos s i plin de autoritate al Duhului lui Dumnezeu. Lucrurile ve snice sunt a sezate pe un plan secundar n timp ce lucrurile re sti au ntietate. n aceste condi tii, este imposibil ca s amn ta Cuvntului s a mai aduc a road a, pentru c a via ta suetului trebuie s a hr aneasc a m ar acinii caracterului lumesc. Si mul ti dintre aceia care lucreaz a cu un scop foarte diferit, cad n aceia si r at acire. Ei lucreaz a pentru binele altora, obliga tiile lor i apas a, iar r aspunderile lor sunt numeroase, ng aduind astfel ca preocup arile lor s a le consume s i timpul care ar trebui consacrat rug aciunii s i studierii Cuvntului lui Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu prin rug aciune s i studierea Cuvntului S au este neglijat a. Ei uit a c a Domnul Hristos a zis c a: Desp ar ti ti de Mine nu pute ti face nimic. Ioan 15, 5. Ei merg desp ar ti ti de Hristos, via ta lor neind p atruns a de harul S au, iar manifest arile eului personal ncep s a- si spun a cuvntul. Lucrarea lor este mnjit a de dorin ta dup a ntietate s i de tr as aturile dure, lipsite de iubire ale inimii nesupuse. Iat a aceasta este una din principalele taine ale insuccesului n lucrarea cre stin a. Din aceast a cauz a rezultatele sunt adesea foarte slabe. n sel aciunea bog a tiilor. Iubirea de averi are o putere fascinant a s i n sel atoare. Prea adesea, aceia care au averi p amnte sti uit a c a Dumnezeu este Acela care le-a dat putere s a le c stige. Ei spun: T aria mea s i puterea minii mele mi-au c stigat aceste bog a tii. Deuteronom 8, 17. Bog a tiile lor n loc s a trezeasc a n ei recuno s de Dumnezeu, i duc la n tin ta fa ta al tare de sine. Ei pierd sim tul de semenii lor. n dependen tei lor de Dumnezeu s i al ndatoririi fa ta loc de a considera bog a tia ca un talant care s a e folosit spre slava lui Dumnezeu s i pentru ridicarea omenirii, ei privesc la ea ca un mijloc pentru satisfac tii egoiste. n loc de a dezvolta n om atributele lui Dumnezeu, bog a tiile folosite astfel dezvolt a n el atributele lui Satana. S amn ta Cuvntului lui Dumnezeu este n abu sit a de spini. [53] Pl acerile vie tii acesteia. Exist a o primejdie n distrac tiile ce sunt c autate numai pentru satisfac tii personale. Toate obiceiurile ng aduite s i care sl abesc puterile zice, care ntunec a mintea s i

28

Parabolele Domnului Hristos

amor tesc facult a tile spirituale, sunt pofte ale rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul. 1 Petru 2, 11. Poftele altor lucruri. Acestea nu trebuie s a e neap arat lucruri p ac atoase n sine, ci ceva ce ne preocup a mai nti s i mai mult dect mp ar a tia lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne ndep arteaz a de Dumnezeu, tot ceea ce ne ndeamn a la p acat, vine de la Satana, vr ajma sul suetelor noastre. Cnd mintea este tn ar a, viguroas as i capabil a s a se dezvolte repede, este o mare ispit a aceea de a avea ambi tii egoiste, de a face s a slujeasc a numai eului personal. Dac a are succes n planurile s i ac tiunile omene sti, exist a tendin ta de a continua pe o cale care amor te ste con stiin ta s i mpiedec a o evaluare corect a a ceea ce constituie adev arata valoare a caracterului. Cnd mprejur arile favorizeaz ao astfel de dezvoltare, atunci se va vedea o cre stere ntr-o direc tie neng aduit a de Cuvntul lui Dumnezeu. n aceast a perioad a de formare a vie tii copiilor, responsabilitatea p arin tilor este foarte mare. Ar trebui s a e preocuparea lor aceea de a sfnt care s nconjura pe tineri cu o inuen ta a, inuen ta a le formeze s concep tii corecte despre via ta i despre adev aratul succes al vie tii. n loc de a face astfel, c ti p arin ti nu- si iau drept tint a principal a a vie tii s a asigure copiilor prosperitate n cele p amnte sti. Toate combina tiile lor sunt alese avnd n vedere atingerea acestui scop. Mul ti p arin ti si fac c aminul n unele ora se mari s i si introduc copiii n societatea elevat a. Ei i nconjoar a cu inuen te ce ncurajeaz a spiritul lumesc s i mndria. n aceast a atmosfer a mintea s i suetul se pipernicesc. Scopurile cele nalte s i nobile ale vie tii sunt atunci uitate. Privilegiul de a i s i ice ale lui Dumnezeu, mo stenitori ai [54] ve sniciei, este schimbat pentru un c stig lumesc. Mul ti p arin ti caut a s a asigure fericirea copiilor lor ng aduindu-le satisfacerea dorin tei lor dup a distrac tii. Ei le ng aduie s a se angajeze n diferite jocuri, sau s a participe la petreceri, dndu-le bani pentru ca s a-i cheltuiasc a cum vor, pentru a se a sa sau pentru satisfacerea pl acerilor personale. Cu ct este mai mult satisf acut a dorin ta dup a pl aceri, cu att mai puternic a devine aceasta. Interesul unor astfel de tineri este din ce n ce mai mult absorbit de pl aceri, pn a cnd ajung s a fac a din aceasta marele obiect al vie tii lor. Ei se obi snuiesc s a trnd aveasc as i s a- si satisfac a toate capriciile,

Ie sit-a sem an atorul s a semene

29

nct devine aproape imposibil pentru ei a mai vreodat a cre stini statornici. Chiar s i biserica, ea care ar trebui s a e stlpul s i temelia adev arului, ncurajeaz a adesea iubirea egoist a a pl acerilor. Cnd trebuie s a se strng a bani pentru scopuri religioase, la ce mijloace recurg unele biserici? La bazaruri, mese, tombole, chiar la loterii s i alte lucruri asem an atoare. Adesea, locul pus deoparte pentru adorarea lui Dumnezeu este profanat prin ntlniri la care se m annc as i se bea, se cump ar a, se vinde s i se distreaz a. Si astfel se face c a respectul celor tineri pentru casa lui Dumnezeu s i venera tia pentru adorarea Lui scade. Frnele st apnirii de sine se sl abesc. Egoismul, satisfacerea apetitului, iubirea de a sare sunt cultivate s i ele se nt aresc pe m asur a ce sunt ng aduite. Goana dup a pl aceri s i distrac tii este mai puternic a n ora se. Mul ti pentru copiii lor s p arin ti care aleg ora sul ca locuin ta i care fac lucrul acesta cu gndul s a le ofere avantaje mai mari, sunt dezam agi ti s i adesea si dau seama prea trziu, c aindu-se de teribila lor gre seal a. Ora sele de ast azi devin repede asemenea Sodomei s i Gomorei. Multe s arb atori ncurajeaz a lenea. Lucrurile care aprind sim turile: alerg arile de cai, jocurile de noroc, be tia s i desfrul stimuleaz a n cel mai nalt grad pasiunile. Tinerii sunt lua ti de curentul lumesc. Aceia s care nva ta a iubeasc a distrac tiile de dragul lor, deschid u sa unui [55] potop de ispite. Ei se dedau la chefuri s i veselii nes abuite, iar leg aturile lor cu iubitorii de pl aceri au un efect otr avitor asupra min tii. Mergnd astfel din desfru n desfru, ei ajung s a piard a dorin ta ct cu folos. Aspira s i capacitatea pentru o via ta tiile lor religioase sunt reci, via ta lor religioas a este ntunecat a. Toate facult a tile nobile ale suetului, tot ceea ce leag a pe credincios de lumea spiritual a, este corupt. Este adev arat c a unii dintre ace stia pot ajunge s a vad a nebunia lor s i se poc aiesc. Si Dumnezeu poate s a-i ierte. Dar ei s i-au hr anit suetul s i au adus asupra lor o primejdie care i pnde ste toat a via ta. Puterea de discern amnt care ar trebui s a e totdeauna p astrat a treaz a s i plin a de sensibilitate pentru a putea deosebi ntre bine s i r au, este n mare m asur a distrus a. Ei nu sunt sensibili, gata s a recunoasc a vocea Duhului Sfnt, s i nici s a observe cursele lui Satana. Prea adesea, n timp de primejdie, ei cad prad a ispitei s i se ndep arteaz a

30

Parabolele Domnului Hristos

de Dumnezeu. Sfr situl vie tii lor iubitoare de pl aceri este ruina, att pentru via ta aceasta ct s i pentru cea viitoare. Grijile, bog a tiile, pl acerile, toate acestea sunt folosite de Satana n jocul vie tii pentru a pune st apnire pe via ta omului. Avertizarea ns a este: Nu iubi ti lumea nici lucrurile din lume. Dac a iube ste cineva lumea, dragostea Tat alui nu este n el. C aci tot ce este n lume: pofta rii p amnte sti, pofta ochilor s i l aud aro senia vie tii, nu este de la Tat al ci din lume. 1 Ioan 2, 15.16. Cel care cite ste inimile oamenilor ca ntr-o carte deschis a spune: Lua ti seama la voi n siv a, ca nu cumva s a vi se ngreuneze inimile cu mbuibare de mncare s i b autur a, s i cu ngrijor arile vie tii acesteia. Luca 21, 34. Apostolul Pavel, prin inspira tia Duhului Sfnt scrie: Cei ce vor s a se mbog a teasc a, dimpotriv a, cad n ispit a, n la ts i n multe [56] pofte nes abuite s i v at am atoare, care cufund a pe oameni n pr ap ad, s i pierzare. C aci iubirea de bani este r ad acina tuturor relelor, s i unii, , s care au umblat dup a ea, au r at acit de la credin ta i s-au str apuns singuri cu o mul time de chinuri. 1 Timotei 6, 9-10. Preg atirea ogorului n toat a parabola sem an atorului Domnul Hristos nf a ti seaz a diferitele rezultate ale sem anatului, rezultate care depind de p amntul n care a c azut s amn ta. n toate cazurile, sem an atorul s i s amn ta c sunt acelea si. Astfel, El ne nva ta a, dac a Cuvntul lui Dumnezeu d a gre s n ndeplinirea lucr arii Sale n inimile s i-n via ta noastr a, motivul e secului trebuie c autat atunci la noi. Dar rezultatul nu este ns a n afara controlului nostru. Este adev arat c a noi nu ne putem schimba singuri, dar puterea alegerii ne apar tine s i depinde de noi s a hot arm drumul pe care vom merge s i ce vom deveni. Nu este necesar ca ascult atorii asem ana ti cu drumul, cu locul stncos sau cu spinii s i m ar acinii, s a r amn a a sa. Duhul lui Dumnezeu caut a tot mereu s a rup a fascina tia nebuniei care-i tine pe oameni absorbi ti de pl acerile lume sti s i s a trezeasc a n ei dorin ta dup a comoara nepieritoare. Rezistnd inuen tei Duhului Sfnt, oamenii ajung nep as atori de Cuvntul lui Dumnezeu. Ei n sau chiar neglijen ti fa ta si si sunt r aspunz atori pentru mpietrirea inimii, fapt care mpiedic a s amn ta cea bun a s a prind a r ad acini s i pentru cre sterea r aului care mpiedic a dezvoltarea ei.

Ie sit-a sem an atorul s a semene

31

Gr adina inimii trebuie cultivat a. Ogorul trebuie arat adnc printrs o profund a poc ain ta i ntoarcere de la p acat. Plantele otr avitoare satanice, trebuie smulse din r ad acin a. Ogorul care este n ap adit de m ar acini, poate cur a tit numai printr-o munc a sus tinut a. n acest fel, tendin tele rele ale inimii re sti pot biruite numai printr-un efort st aruitor, n numele s i n puterea Domnului Hristos. Dumnezeu ne ndeamn a prin gura profetului Ieremia: Des teleni ti-v a un ogor nou s i nu sem ana ti ntre spini. Ieremia 4, 3 u.p. Sem ana ti potrivit cu neprih anirea s i ve ti secera potrivit cu ndurarea. Osea 10, 12. El dore ste s a mplineasc a pentru noi aceast a lucrare s i ne invit a s a [57] conlucr am cu El. Sem an atorii semin tei au de f acut o lucrare de preg atire a inimilor pentru primirea Evangheliei. n lucrarea de vestire a Cuvntului se predic a prea mult s i este prea pu tin a lucrare de la inim a la inim a. Este nevoie de lucrare personal a pentru suetele pierdute. n acela si spirit s i cu aceea si iubire ca a Domnului Hristos, noi ar trebui s a ne apropiem personal de cei p ac ato si, c autnd s a le trezim interesul pentru marile realit a ti ale vie tii ve snice. Poate c a inimile lor sunt tot a sa de tari ca s i drumul cel b at atorit s i s-ar p area c a este un efort inutil acela de a le prezenta pe Mntuitorul, dar dac a logica ar putea da gre s n a mi sca inima, iar argumentul s a e lipsit de putere pentru a convinge, iubirea Domnului Hristos, manifestat a n lucrarea personal a, poate nmuia inima de piatr a a sa nct s amn ta adev arului s a poat a prinde r ad acin a. De asemenea, sem an atorii au de f acut o lucrare pentru ca s amn ta s a nu e n abu sit a de m ar acini, sau s a piar a din cauz a c a n-a avut p amnt sucient. Chiar la nceputul vie tii cre stine, ecare credincios [58] ar trebui s a e nv a tat principiile fundamentale ale credin tei. El ar trebui nv a tat c a nu este de ajuns a s ti c a este mntuit prin sacriciul Domnului Hristos, s i c a el este dator s a fac a astfel ca via ta Domnului Hristos s a e via ta Sa, iar caracterul Mntuitorului s a e caracterul m faptul c s au. To ti trebuie s a nv a ta a avem de purtat poveri s i c a trebuie s a ne debaras am de nclina tiile re sti. S a cunoa stem cu to tii, binecuvntarea de a lucra pentru Hristos, urmndu-L cu lep adare m de sine, suferind greut a ti ca un bun osta s al lui Hristos. S a nv a ta a ne ncrede n iubirea Lui, a seznd asupra Sa grijile noastre. S a gust am bucuria c stig arii suetelor pentru El. C aci n iubirea s i interesul nostru pentru cei pierdu ti, vom uita de noi n sine, de eul

32

Parabolele Domnului Hristos

nostru. Atunci, pl acerile rii si vor pierde puterea seduc atoare, iar greut a tile nu ne vor mai descuraja. Plugul adev arului si va face atunci lucrarea sa. El va des teleni ogorul. El nu va reteza numai vrfurile m ar acinilor, ci i va scoate din r ad acin a. n p amnt bun Sem an atorul nu este ntotdeauna obligat s a aib a numai dezam agiri, insuccese. Despre s amn ta care a c azut n p amnt bun, Mntuitorul spunea c a simbolizeaz a pe cel care aude Cuvntul s i-l n telege, el aduce road a, un gr aunte d a o sut a, altul s aizeci, altul treizeci. Matei 13, 23. S amn ta care a c azut pe p amnt bun sunt aceia care, dup a ce au auzit Cuvntul, l tin ntr-o inim a bun as i curat as i fac road a n r abdare. Luca 8, 15. O inim a bun as i curat a, despre care ne vorbe ste parabola, nu este o inim a n care nu este p acat, c aci Evanghelia trebuie predicat a la cei pierdu ti. Domnul Hristos spune: Eu am venit s a chem la nu pe cei neprih poc ain ta ani ti, ci pe cei p ac ato si. Marcu 2, 17 u.p. Cel cu inima curat a, este acela care se supune n totul lucr arii conving atoare a Duhului Sfnt. El si m arturise ste gre seala sa s i simte nevoia dup a mila s i iubirea lui Dumnezeu. El are o dorin ta sincer a de a cunoa ste adev arul pentru ca s a-l poat a tr ai. Inima bun a, [59] este o inim a credincioas a, o inim a care are ncredere n Cuvntul lui este cu neputin s Dumnezeu. C aci f ar a credin ta ta a primim Cuvntul. este cu neputin s Si f ar a credin ta ta a m pl acu ti Lui! C aci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a. Evrei 11, 6. Acesta este cel ce aude Cuvntul s i-l n telege. Fariseii din timpul Domnului Hristos s i-au nchis ochii ca s a nu vad as i urechile ca s a nu aud a, de aceea adev arul n-a putut s a ajung a la inimile lor. s Ei aveau s a- si primeasc a r asplata pentru voita lor ne stiin ta i pentru orbirea ce singuri s i-au impus-o. Dar Domnul Hristos a nv a tat pe tur ucenicii S ai ca s a- si deschid a mintea s i inima la nv a ta as i s a e gata s a cread a. El a rostit chiar o binecuvntare asupra lor pentru c a ei au v azut cu ochii s i au auzit cu urechile, s i au crezut. Ascult atorii asem ana ti cu p amntul cel bun, primesc Cuvntul, nu ca pe cuvntul oamenilor, ci a sa cum s i este n adev ar, ca pe Cuvntul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 2, 13. Numai acela care

Ie sit-a sem an atorul s a semene

33

prime ste Cuvntul Scripturilor ca vocea lui Dumnezeu, vorbindu-i lui personal, numai acela este un adev arat ascult ator. El tremur a n fa ta Cuvntului, c aci pentru el, Cuvntul este o realitate vie. El si deschide puterea n telegerii s i inima sa pentru a-l primi. Astfel de ascult atori erau Corneliu s i prietenii s ai, care au spus apostolului Petru: Acum dar, to ti suntem aici naintea lui Dumnezeu, ca s a ascult am tot ce ti-a poruncit Domnul s a ne spui. Faptele Apostolilor 10, 33. Cunoa sterea adev arului nu depinde att de puterea intelectului ct de cur a tia scopului s i de simplitatea unei credin te pline de zel s i consacrate Domnului. ngerii Domnului se al atur a acelora care caut cu o inim a plin a de umilin ta a c al auzirea divin a. Duhul Sfnt este dat ca s a le deschid a bog a tia comorilor adev arului. Ascult atorii asem ana ti cu p amntul cel bun, auzind Cuvntul l p astreaz a. De aceea Satana cu toate mijloacele r aului pe care le folose ste, nu este n stare s a-l mai smulg a de la ei. Numai a auzi sau citi Cuvntul lui Dumnezeu, nu este de ajuns. Acela care dore ste s a aib a un folos din cunoa sterea Scripturilor, trebuie s a mediteze asupra adev arului ce i-a fost prezentat. Printr-o [60] aten tie deosebit as i cu rug aciune, el trebuie s a nve te nsemn atatea Cuvntului adev arului s i s a bea profund din spiritul sntelor comunic ari divine. Dumnezeu ne invit a s a ne umplem inima cu cuget ari nalte, cu gnduri curate. El dore ste ca noi s a medit am la iubirea s i mila Sa, s a studiem lucrarea Sa minunat a n marele Plan de Mntuire. Atunci, n telegerea de c atre noi a adev arului va din ce n ce mai clar a, iar dorin ta noastr a dup a cur a tia inimii s i limpezimea gndurilor va tot mai nalt as i tot mai sfnt a. Atunci, cel credincios, tr aind n atmosfera cea curat a a cugetelor snte, va transformat prin comunicarea cu Dumnezeu s i prin studierea Sntelor Scripturi. Aduce road a. Aceia care, auzind Cuvntul, l tin ntr-o inim a bun as i curat a (Luca 8, 15), aduc road a n ascultare. Cuvntul lui Dumnezeu, primit n suet, se va manifesta prin fapte bune. asemenea Rezultatele lui vor v azute ntr-un caracter s i o voin ta caracterului s i vie tii Domnului Hristos. Domnul Hristos spunea despre Sine: Vreau s a fac voia Ta Dumnezeule. Si Legea Ta este n fundul inimii mele. Psalmii 40, 8. Eu nu pot face nimic de la Mine nsumi ... pentru c a nu caut s a fac voia Mea, ci voia Tat alui,

34

Parabolele Domnului Hristos

care M-a trimis. Ioan 5, 30. Iar Cuvntul Sntelor Scripturi spune c a cine zice c a r amne n El, trebuie s a tr aiasc as i el cum a tr ait Hristos. 1 Ioan 2, 6. Adesea, Cuvntul lui Dumnezeu vine n conict cu tr as aturile de caracter, mo stenite sau cultivate, ale omului s i cu obiceiurile vie tii lui. Dar ascult atorul cel asem anat cu p amntul cel bun, atunci cnd prime ste Cuvntul, accept a toate condi tiile s i cerin tele lui. Obiceiu de Cuvntul rile s i practicile lui sunt atunci aduse n supunere fa ta lui Dumnezeu. Pentru el, n problema mntuirii, poruncile omului m arginit s i gre sit, nu au nici o valoare, n fa ta Cuvntului Dumnezeului cel ve snic. Din toat a inima sa s i cu o hot arre nemp ar tit a, el caut a via ta ve snic as i va asculta de adev ar chiar dac a ar suferi pierderi, persecu tie sau chiar cu pre tul vie tii. Si el va aduce road a n r abdare. Nici unul dintre cei care primesc Cuvntul lui Dumnezeu, nu este scutit de greut a ti s i ncerc ari. [61] ns a atunci cnd necazurile vin, adev aratul cre stin nu devine nelini stit, ndoielnic s i ab atut. De si nu putem vedea deznod amntul lucrurilor, s i nici nu putem discerne scopul lucr arilor providen tei, nu trebuie s a ne pierdem ncrederea. Amintindu-ne de mila cea iubitoare a lui Dumnezeu, noi ar trebui s a arunc am asupra Lui grijile noastre s i cu r abdare s a a stept am mntuirea Sa. Prin lupt a, via ta spiritual a se nt are ste. ncerc arile suportate cu bine vor dezvolta tr ainicia caracterului s i pre tioase calit a ti spirituale. Rodul des avr sit al credin tei, blnde tea s i iubirea, se maturizeaz a adesea cel mai bine n mijlocul norilor de furtun as i ntuneric. Iat a c a plugarul a steapt a roada scump a a p amntului s i o a steapt a cu r abdare, pn a prime ste ploaia timpurie s i trzie. Tot astfel s i cre stinul trebuie s a a stepte cu r abdare, ca n via ta sa Cuvntul lui Dumnezeu s a aduc a road a. Adesea, cnd ne rug am pentru darurile Duhului Sfnt, Dumnezeu r aspunde n mprejur ari care dezvolt a aceste roade, uneori ns a nen telegndu-I planul, suntem surprin si s i descuraja ti. Si cu toate acestea, nimeni nu poate s a dezvolte aceste daruri dect numai printr-un proces de cre stere s i de aducere de roade. Partea noastr a este aceea de a primi Cuvntul lui Dumnezeu s i de a-l tine strns, supunndu-ne pe deplin controlului s au s i atunci se vor mplini n noi planurile Sale.

Ie sit-a sem an atorul s a semene

35

Dac a m a iube ste cineva, spunea Domnul Hristos, va p azi Cuvntul Meu s i Tat al Meu l va iubi. Noi vom veni la El s i vom locui mpreun a cu el. Ioan 14, 23. Inuen ta unui spirit mai puternic, des avr sit, va asupra noastr a, pentru c a avem o leg atur a vie cu izvorul puterii atotbiruitoare. n via ta noastr a spiritual a, noi vom ajunge captivi ai Domnului Isus Hristos. Nu vom mai tr ai nicidecum egoist obi snuita via ta a, ci Hristos va locui n noi. Caracterul S au va atunci reprodus n noi. n felul acesta vom putea aduce roadele Duhului Sfnt unul treizeci, altul s aizeci s i altul o sut a. Marcu [62] 4, 20.

Capitolul 3 nti un r verde, apoi spic


Capitol bazat pe textele din Marcu 4, 26-29. Parabola sem an atorului a dat loc la multe discu tii. Unii dintre ascult atori au tras din ea concluzia c a Domnul Hristos nu avea s a ntemeieze o mp ar a tie p amnteasc as i de aceea mul ti erau curio si s i nedumeri ti. V aznd nedumerirea lor, Domnul Hristos a folosit alte ilustra tii, c autnd s a le ndep arteze gndurile de la speran ta unei mp ar a tii p amnte sti, la lucrarea harului lui Dumnezeu n suet. El a mai zis: Cu mp ar a tia lui Dumnezeu este ca atunci cnd arunc a un om s amn ta n p amnt; e c a doarme noaptea, e c a st a treaz ziua: s amn ta ncol te ste s i cre ste f ar a s as tie cum. P amntul rode ste singur; nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic; s i cnd este coapt a roada, pune ndat a secera n ea, pentru c a a venit seceri sul. Marcu 4, 26-29. Plugarul care pune ... secera ... pentru c a a venit seceri sul, nu [63] poate altul dect Domnul Hristos. El este Acela care, la marea zi a r aspl atirii nale, va culege roadele seceri sului de pe acest p amnt. Dar, cel care seam an a s amn ta, reprezint a pe acela care lucreaz a n locul Domnului Hristos. Este spus c a s amn ta ncol te ste s i cre ste f ar a s as tie el cum, dar aceasta nu este adev arat despre Fiul lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu doarme atunci cnd este vorba de lucrul ncredin tat Lui, ci vegheaz a cu privire la felul asupra lui zi s i noapte. El nu este n necuno stin ta cum cre ste s amn ta. Parabola cu s amn ta ne descoper a faptul c a Dumnezeu este prezent, lucreaz a n natur a. S amn ta are n sine principiul germina tiei, al ncol tirii, principiu pe care Dumnezeu nsu si l-a a sezat acolo; s i totu si, l asat a singur a, s amn ta n-ar avea puterea s a ncol teasc a. Omul are partea lui pe care trebuie s as i-o fac a, spre a nlesni cre sterea semin tei. El trebuie s a preg ateasc a, s a ngra se p amntul s i s a semene s amn ta. El trebuie s a lucreze ogorul. Dar exist a o limit a dincolo de care el nu mai poate face nimic. Nici puterea s i nici n telepciunea 36

nti un r verde, apoi spic

37

s omului nu pot face ca din s amn ta a r asar a o plant a vie. Oricte eforturi ar face omul, mergnd pn a la limitele puterii lui, el va trebui s a depind a totu si de Cel care a legat sem anatul s i seceratul prin leg aturile minunate ale atotputerniciei Sale. exist n s amn ta a viat as i n p amnt putere; dar pn a cnd o putere innit a nu- si face zi s i noapte lucrarea, s amn ta va r amne neroditoare. Trebuie trimis a ploaie care s a ude cmpul nsetat s i soarele trebuie s a mpart a c aldur a, iar electricitatea trebuie s a ajung a ngropat pn a la s amn ta a n p amnt. Via ta pe care Creatorul a a sezat-o acolo, numai El singur o poate face s a r asar a, s a vin a s la existent a. Prin puterea lui Dumnezeu cre ste orice s amn ta i se dezvolt a orice plant a. C aci, dup a cum p amntul face s a r asar a l astarul lui s i dup a cum o gr adin a face s a ncol teasc a sem an aturile ei, a sa va face Domnul Dumnezeu s a r asar a mntuirea s i lauda, n fa ta tuturor neamurilor. Isaia 61, 11. Cum se ntmpl a cu sem anatul cu lucrurile din natur a, torul adev tot astfel se ntmpl as i cu sem anatul spiritual; nv a ta arului trebuie s a caute s a preg ateasc a ogorul inimii; el trebuie s a semene ; dar singura putere care poate produce via s amn ta ta vine de la Dumnezeu. Exist a o limit a dincolo de care orice efort omenesc [64] este zadarnic, n timp ce noi trebuie s a vestim Cuvntul, noi nu putem da s i puterea care s a nvioreze suetul s i care s a fac a s a r asar a neprih anirea s i lauda, n predicarea Cuvntului trebuie s a e prezent a lucrarea unei puteri mai presus de orice putere omeneasc a. Numai prin Duhul Sfnt Cuvntul va viu s i puternic ca s a poat a rennoi suetul pentru via ta ve snic a. Aceasta a c autat Domnul Hristos s a fac a pe ucenici s a n teleag a. El i-a nv a tat c a n-au nimic n ei n si si care le-ar putea asigura succesul n activitatea lor, ci puterea lui Dumnezeu care lucreaz a prin minuni, aceea este care face roditor propriul S au Cuvnt. Lucrarea sem an atorului este o lucrare a credin tei. El nu poate n telege taina ncol tirii semin tei s i a cre sterii ei. Dar are ncredere n mijloacele prin care Dumnezeu face ca vegeta tia s a creasc a. Arun n p cnd s amn ta amnt, s-ar p area c a el risipe ste acele boabe pre ti[65] oase de cereale care ar putea pine pentru familia sa. Dar el nu face dect s a dea ni ste bunuri prezente, pentru a primi n speran napoi mai mult. El arunc a s amn ta ta c a va strnge cu mult mai mult ntr-un seceri s abundent. Tot a sa trebuie s a lucreze s i

38

Parabolele Domnului Hristos

slujitorii Domnului Hristos, a steptnd un seceri s bogat din s amn ta pe care ei o seam an a. S amn ta cea bun a poate s a r amn a neobservat a, pentru un timp, ntr-o inim a rece, egoist as i reasc a, f ar a a da vreun semn c a a prins r ad acin a; dar mai trziu, cnd Spiritul lui Dumnezeu adie peste acest suet, s amn ta ce era ascuns a n el r asare s i, n cele din urm a aduce road a spre slava lui Dumnezeu. n lucrarea noastr a noi nu putem s ti mai dinainte care va aduce rod, aceasta sau aceea. Nu suntem noi chema ti s a rezolv am aceast a problem a. Noi trebuie s a ne facem partea noastr a de lucru s i s a l as am n seama lui Dumnezeu rezultatele. Diminea ta, seam an a- ti s amn ta s i pn a seara nu l asa mna s a ti se odihneasc a. Eclesiastul 11, 6. Marele leg amnt ncheiat de Dumnezeu cu omul declar a categoric: Ct va p amntul, nu va nceta sem anatul s i seceratul.... Geneza 8, 22. Plin de ncredere n , plugarul ar aceast a f ag aduin ta as i seam an a. Nu mai pu tin a ncredere ar trebui s a avem s i noi n lucrarea sem an arii Cuvntului, bazndu-ne pe asigurarea Sa: Tot a sa s i Cuvntul Meu, care iese din gura Mea, nu se ntoarce la Mine f ar a rod, ci va face voia Mea s i va mplini planurile Mele. Isaia 55, 11. Cel ce umbl a plngnd, cnd arunc a s amn ta, se va ntoarce cu veselie, cnd si strnge snopii. Psalmii 126, 6. ncol tirea semin tei reprezint a nceputul vie tii spirituale, iar dezvoltarea, cre sterea plantei, este o frumoas a ilustrare a cre sterii cre stine. Ca s i n natur a, tot la fel se prezint a lucrurile s i n via ta f spiritual a; nu poate via ta ar a cre stere. Planta trebuie sau s a creasc a, sau s a moar a. Dup a cum cre sterea ei se face n t acere s i n mod imperceptibil, dar continuu, tot a sa s i cu dezvoltarea vie tii cre stinului. n ecare etap a a dezvolt arii noastre, via ta noastr a spiritual a poate des avr sit as i totu si, dac a trebuie mplinit planul pe care Dumnezeu l are cu noi, atunci trebuie s a aib a loc o continu a cre stere. Sn tirea este lucrarea unei vie ti ntregi. Pe m asur a ce ocaziile oferite [66] nou a se nmul tesc, se va dezvolta s i experien ta noastr a, iar cuno stin ta noastr a va cre ste. Noi vom ajunge atunci destoinici pentru a purta r aspunderi, iar maturitatea noastr a va n propor tie cu privilegiile pe care le avem. Planta cre ste primind ceea ce Dumnezeu a prev azut pentru sus tinerea vie tii ei. Ea si nge adnc r ad acinile n p amnt s i se adap a cu

nti un r verde, apoi spic

39

lumina soarelui, cu rou as i cu ploaie. Ea absoarbe din aer substan tele [67] . d at atoare de via ta Tot astfel trebuie s a creasc as i cre stinul, coopernd cu mijloacele rnduite de Dumnezeu. Sim tind nimicnicia noastr a, noi trebuie s a folosim orice ocazie ce ni se ofer a, pentru a c ap ata o mai deplin a . Dup experien ta a cum planta si nge r ad acinile n p amnt, tot a sa s i noi trebuie s a m bine nr ad acina ti n Hristos. Dup a cum planta prime ste razele soarelui, rou as i ploaia, tot astfel s i noi trebuie s a ne deschidem inimile lucr arii Duhului Sfnt. Lucrarea aceasta nu se va face nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor. Zaharia 4, 6. Dac a vom p astra cugetarea noastr a a tintit a asupra Domnului Hristos, atunci El va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de prim avar a, care ud a p amntul. Osea 6, 3. Ca Soare al Neprih anirii, El va r as ari asupra noastr a avnd t am aduirea ... supt aripile Lui. Maleahi 4, 2. Noi vom nori atunci asemenea crinului. Domnul ne va face ca grul s i vom nori ca via. Osea 14, 5-7. Sprijinindu-ne tot mereu pe Domnul Hristos ca Mntuitor al nostru personal, noi vom cre ste prin El, Care este C apetenia noastr a, n toate lucrurile. Grul d a mai nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. Tinta plugarului, atunci cnd seam an a s amn ta s i se ngrije ste de cre sterea plantei, este producerea de cereale. El dore ste s a aib a pine pentru cei nfometa ti s i semin te pentru recoltele viitoare. Tot astfel s i agricultorul ceresc a steapt a un seceri s ca r asplat a a muncii s i sacriciului S au. Domnul Hristos dore ste s a reproduc a chipul S au n inimile oamenilor; s i El face acest lucru n s i prin aceia care cred n El. Tinta vie tii de cre stin este aducerea de roade reproducerea caracterului lui Hristos n cel credincios, pentru ca apoi s a poat a reprodus s i n al tii. Planta nu ncol te ste, nu cre ste s i nici nu aduce road a pentru sine, sem ci ca s a dea s amn ta an atorului, s i pine celui ce m annc a. Isaia 55, 10. Tot astfel, nici un om nu trebuie s a tr aiasc a numai pentru sine. Cre stinul trebuie s a e n lume ca un reprezentant al Domnului Hristos, pentru mntuirea altora. Nu poate exista cre stere sau rodire n via ta celui care se ocup a numai de el. Dac a accepta ti pe Hristos ca Mntuitor personal, atunci [68] trebuie s a v a uita ti pe voi n siv as i s a v a str adui ti a de ajutor altora. Vorbi ti despre iubirea Domnului Hristos, despre bun atatea Lui.

40

Parabolele Domnului Hristos

ndeplini ti orice datorie ce vi se prezint a. Purta ti n inimile voastre poverile altora si, prin orice mijloace care v a sunt la ndemn a, c auta ti s a salva ti pe cei pierdu ti. Primind Spiritul lui Hristos spiritul iubirii neegoiste s i al lucr arii pentru al tii ve ti cre ste s i ve ti aduce roade. Roadele Duhului se vor coace atunci n caracterul vostru. Credin ta aceasta va cre ste, convingerile se vor nt ari, iar iubirea voastr a va f acut a des avr sit a. Atunci ve ti reecta din ce n ce mai mult chipul Domnului Hristos n tot ceea ce este curat, nobil s i pl acut. Roada Duhului, dimpotriv a este: dragostea, bucuria, pacea, n[69] delunga r abdare, bun atatea, blnde tea, nfrnarea poftelor. Galateni 5, 22-23. Aceste roade nu vor pieri niciodat a, ci vor produce, dup a felul lor, un seceri s bogat pentru via ta ve snic a. Si cnd este coapt a roada, pune ndat a secera n ea, pentru c a a venit seceri sul. Domnul Hristos a steapt a cu mult dor s a Se manifeste n Biserica Sa. Cnd caracterul Domnului Hristos va n mod des avr sit reprodus n poporul S au, atunci El va veni s a-i ia la Sine ca ind ai S ai. Este privilegiul ec arui cre stin nu numai de a a stepta, ci s i de a gr abi venirea Domnului Isus Hristos. 2 Petru 3, 12. Dac a to ti aceia care m arturisesc numele S au ar aduce roade spre slava Sa, ct de Evangheliei. repede ar putea lumea ntreag a sem anat a cu s amn ta n curnd, marele seceri s nal va copt, s i Domnul Hristos va veni [70] ca s a strng a grul cel pre tios.

Capitolul 4 Neghina
Capitol bazat pe textele din Matei 13, 24-30, 37-43. Domnul Hristos le-a pus nainte o alt a pild as i le-a zis: mp a bun r a tia cerurilor se aseam an a cu un om care a sem anat o s amn ta a n tarina lui. Dar, pe cnd dormeau oamenii, a venit vr ajma sul lui, a sem anat neghin a ntre gru s i a plecat. Cnd au r as arit rele de gru s i au f acut rod, a ie sit la iveal as i neghina. Matei 13, 24-26. Tarina a spus Domnul Hristos, este lumea. Dar noi trebuie s a n telegem aceasta ca simboliznd Biserica lui Hristos din lume. Parabola aceasta este o descriere a mp ar a tiei lui Dumnezeu s i a lucr arii Sale pentru mntuirea oamenilor, iar aceast a lucrare este adus a la ndeplinire prin Biseric a. Este adev arat c a Duhul Sfnt este prezent n lumea ntreag a; pretutindeni El lucreaz a asupra inimilor oamenilor, dar n Biseric a este locul unde noi trebuie s a cre stem, s a ajungem la maturitate ca s a m gata pentru grnarul lui Dumnezeu. bun bun Cel ce seam an a s amn ta a, este Fiul omului.... S amn ta a cea bun sunt ii mp ar a tiei; neghina, sunt ii celui r au. S amn ta a reprezint a pe aceia care sunt n ascu ti prin Cuvntul lui Dumnezeu, [71] Cuvntul adev arului. Neghina reprezint a pe cei care sunt rodul sau ntruchiparea r at acirii s i a principiilor false. Vr ajma sul, care a sem anat-o, este Diavolul. Nici Dumnezeu s i nici ngerii n-au sem anat vreodat a care s o s amn ta a aduc a ca rod, neghin a. Neghina este totdeauna sem anat a de Satana, vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului. n Orient, uneori oamenii se r azbunau asupra vreunui vr ajma s, mpr as tiind n ogorul proasp at sem anat al acestuia semin tele unor buruieni d aun atoare care, n timpul cre sterii, sem anau foarte mult cu grul. Crescnd ns a odat a cu grul, ele f aceau s a scad a valoarea recoltei, aducnd proprietarului ogorului necazuri s i pierdere. Tot astfel, din cauza vr ajm as iei sale mpotriva Domnului Hristos, Satana mpr as tie semin tele r aului printre semin tele cele bune ale mp ar a tiei. Roadele ce rezult a din aceast a lucrare a sa, le pune n seama Fiului 41

42

Parabolele Domnului Hristos

lui Dumnezeu. Aducnd n Biseric a pe aceia care poart a numele este o negare a caracterului S Domnului Hristos, dar a c aror via ta au, cel r au face prin aceasta ca numele lui Dumnezeu s a e dezonorat, lucrarea mntuirii r au reprezentat as i suetele expuse unor mari primejdii. Slujitorii lui Hristos sunt foarte mhni ti cnd v ad c a, n Biseric a, credincio sii cei adev ara ti s i cei fal si sunt amesteca ti laolalt a. Ei doresc s a fac a ceva pentru a cura ti Biserica. Ca s i slujitorii gospodarului din pild a, ei sunt gata s a smulg a neghina. Dar Domnul Hristos le spune: Nu ... ca nu cumva, smulgnd neghina, s a smulge ti s i grul mpreun a cu ea. L asa ti-le s a creasc a amndou a mpreun a pn a la seceri s. Matei 13, 9. Domnul Hristos a ar atat foarte l amurit faptul c a aceia, care st a n p ruiesc pe fa ta acat, trebuie s a e ndep arta ti din Biseric a, dar El nu ne-a ncredin tat nou a lucrarea de a judeca motivele s i caracterul. El cunoa ste prea bine rea noastr a pentru a ne ncredin ta aceast a lucrare. Dac a am ncerca s a smulgem din Biseric a pe aceia care c presupunem c a sunt numai cu numele cre stini, cu siguran ta a vom face gre seli. Nu arareori se ntmpl a ca noi s a nu mai vedem nici o n adejde de ndreptare tocmai la aceia pe care Domnul Hristos i atrage la Sine. Dac a am proceda cu aceste suete potrivit cu jude[72] cata noastr a nedes avr sit a, atunci le-am spulbera poate s i ultima . Mul speran ta ti dintre cei care gndesc despre ei c a sunt cre stini, la ziua cea mare vor g asi ti lips a. Mul ti, ns a, vor n ceruri, despre care vecinii lor gndeau c a niciodat a nu vor ajunge acolo. Omul judec a dup a ceea ce izbe ste privirea, dar Dumnezeu judec a inima. Neghina s i grul vor cre ste mpreun a pn a la seceri s; iar seceri sul este ncheierea timpului de har. tur Cuvintele Mntuitorului mai cuprind s i o alt a nv a ta a s i anume, lec tia minunat a a ndelungii r abd ari s i a iubirii plin a de bun atate. Dup a cum neghina si are r ad acinile ntre tesute cu ale grului, tot a sa fra tii cei fal si din Biseric a pot foarte strns lega ti cu adev ara tii ucenici ai Domnului. Adev aratul caracter al acestor . Dac pretin si credincio si nu este nc a pe deplin dat pe fa ta a unii ca ace stia ar ndep arta ti din Biseric a, al tii, care ar putut s a r amn a statornici, s-ar putea zdruncina s i ei. tura acestei parabole ne este ilustrat nv a ta a n felul de purtare a lui Dumnezeu cu oamenii s i cu ngerii. Satana este un n sel ator. Cnd

Neghina

43

el a p ac atuit n ceruri, nici chiar ngerii care au r amas credincio si lui Dumnezeu n-au putut s a n teleag a pe deplin caracterul lui. Pentru acest motiv Dumnezeu n-a distrus imediat pe Satana. Dac a El ar f acut lucrul acesta, ngerii cei sn ti n-ar putut pricepe dreptatea s i iubirea lui Dumnezeu, ndoiala cu privire la bun atatea s i dreptatea lui rea, care ar adus fructele amare Dumnezeu ar fost ca o s amn ta ale p acatului s i durerii. De aceea, autorul r aului a fost cru tat, pentru a- si desf as ura pe deplin caracterul s au. De-a lungul multor secole, Dumnezeu a ndurat chinul de a privi lucrarea r aului s i a adus mai degrab a Darul nepre tuit al Golgotei, dect s a lase ca vreunul s a e n selat prin vicleniile celui r au, pentru c a neghina nu poate smuls a f ar a primejdia de a dezr ad acina s i grul cel pre tios. De aceea, n-ar de semenii no trebui oare s a m ndelung r abd atori fa ta stri, dup a de Satana? cum Dumnezeul cerului s i al p amntului este fa ta Lumea nu are nici un drept ca s a se ndoiasc a de adev arul cre stinismului pentru faptul c a n Biseric a sunt s i membrii nedemni, [73] s i nici cre stinii n-ar trebui s a se descurajeze din cauza acestor a sa zi si fra ti. Cum a fost oare n prima Biseric a cre stin a? Anania s i Sara s-au al aturat s i ei ucenicilor. Simon Magul a fost s i el socotit printre credincio si. Iuda Iscarioteanul se num ara printre apostoli. R ascump ar atorul nostru n-a vrut s a se piard a nici un singur suet. Experien ta Sa cu Iuda este raportat a cu scopul de a ar ata ndelunga de rea dec Lui r abdare fa ta azut a a omului s i El ne ndeamn a s a ne purt am s i noi a sa cum S-a purtat El. Mntuitorul a spus c a fra ti [74] nesinceri, fal si, se vor g asi totdeauna n Biseric a, pn a la sfr sit. F ar a s a tin a seama de avertismentul Domnului Hristos, oamenii au c autat s a smulg a neghina. Pentru a pedepsi pe cei b anui ti de fapte rele, Biserica a recurs la puterea civil a. Cei care credeau altfel dect doctrina ocial a recunoscut a au fost ntemni ta ti, tortura ti s i omor ti, ca urmare a acuza tiilor aduse mpotriva lor de c atre cei care pretindeau c a ac tioneaz a cu autoritatea dat a lor de Domnul Hristos. Dar acesta este spiritul lui Satana s i nu Duhul lui Hristos, care a inspirat la astfel de acte. Aceasta este metoda lui Satana de a aduce lumea sub st apnirea sa. Prin felul n care Biserica, s-a purtat cu cei considera ti a eretici, Dumnezeu a fost gre sit reprezentat. tura Domnului Nu judecarea s i condamnarea altora este nv a ta Hristos ce se desprinde din parabol a, ci umilin ta s i nencrederea n

44

Parabolele Domnului Hristos

bun sine. Nu tot ceea ce se seam an a pe cmp este s amn ta a. Faptul c a cineva se a a n Biseric a,nu este o dovad a c a este cre stin. Neghina seam an a foarte mult cu grul, atta vreme ct este verde; dar cnd cmpul a devenit alb, gata pentru seceri s, buruienele f ar a valoare nu se mai aseam an a deloc cu grul care se apleac a sub povara spicelor pe deplin coapte. P ac ato sii care fac parad a de pretinsa lor sn tenie se amestec a pentru un timp cu adev ara tii urma si ai Domnului Hristos s i nf a ti sarea lor de cre stini va n sela pe mul ti; dar la vremea seceri sului nal al lumii nu va mai nici o asem anare aceia care s-au ntre cei buni s i cei r ai. Atunci se vor da pe fa ta al aturat Bisericii, dar nu s-au unit cu Domnul Hristos. Neghinei i se permite s a creasc a printre gru, s a aib a toate avantajele soarelui s i ale ploii; dar la timpul seceri sului se va vedea deosebirea dintre cel neprih anit s i cel r au, dintre cel ce sluje ste lui Dumnezeu s i cel ce nu-I sluje ste. Maleahi 3, 8. Domnul Hristos personal va hot ar cine este vrednic s a fac a parte din familia cereasc a. El va judeca pe ecare om dup a cuvintele s i faptele sale. Numai numele s i forma credin tei nu valoreaz a nimic n balan ta cerului. [75] Caracterul este acela care hot ar as te destinul omului. Mntuitorul nu ne vorbe ste despre un timp cnd toat a neghina s a devin a gru. Grul s i neghina cresc mpreun a pn a la seceri s, adic a pn a la ncheierea istoriei lumii. Atunci, neghina este strns a n snopi ca s a e ars a, iar grul este strns n grnarul lui Dumnezeu. Atunci, cei neprih ani ti vor str aluci ca soarele n mp ar a tia Tat alui lor. Atunci, Fiul omului va trimite pe ngerii S ai, s i ei vor smulge din mp ar a tia Lui toate lucrurile care sunt pricin a de p ac atuire s i pe cei ce s avr sesc f ar adelegea, s i-i vor arunca n cuptorul aprins; acolo [76] va plnsul s i scr snirea din tilor. Matei 13, 41-42.

Capitolul 5 Asemenea unui gr aunte de mu star


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 31-32, Marcu 4, 30-32; Luca 13, 18-19. n mul timea care asculta cuvintele Domnului Hristos, se aau mul ti farisei. Ace stia observau cu dispre t ct de pu tini dintre ascult atorii Domnului l recuno steau ca Mesia. Ei se ntrebau singuri, cum tor modest s era posibil ca acest nv a ta a poat a ridica poporul Israel la o mp ar a tie universal a. Lipsit de bog a tie, putere sau onoare, cum avea s a stabileasc a El noua mp ar a tie? Domnul Hristos, care le citea gndurile, le r aspunse: Cu ce vom asem ana mp ar a tia lui Dumnezeu, sau prin ce pild a o vom nf a ti sa?. n organiza tiile statale din vremea Sa, nu era nimic care i-ar putut servi ca model. Nici o societate civil a nu i-ar putut sluji ca pild a. Ea se aseam an a cu un gr aunte de mu star, a spus Domnul Hristos, care, cnd este sem anat n p amnt, este cea mai mic a dintre toate semin tele de pe p amnt; dar, dup a ce a fost sem anat, cre ste s i se face mai mare dect toate zarzavaturile s i face ramuri mari, a sa c a p as arile cerului si pot face cuiburi la umbra lui. [77] Marcu 4, 30-32. cre Embrionul din s amn ta ste datorit a ac tiunii principiului vie tii pus acolo de Dumnezeu. Dezvoltarea lui nu depinde de nici o putere omeneasc a. Tot a sa este s i cu mp ar a tia Domnului Hristos. Ea este o crea tiune nou a. Principiile dezvolt arii ei sunt diametral opuse cu acelea care conduc mp ar a tiile acestei lumi. Crmuirile p amnte sti se folosesc de for ta zic a; ele si men tin st apnirea prin r azboaie; dar ntemeietorul mp ar a tiei celei noi este Prin tul P acii. Duhul Sfnt nf a ti seaz a mp ar a tiile p amnte sti prin simbolul unor are s albatice de prad a; dar Domnul Hristos este Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii. Ioan 1, 29. n planul S au de guvernare nu exist a folosirea for tei brute pentru for tarea con stiin tei. Iudeii a steptau ca mp ar a tia lui Dumnezeu s a e stabilit a n acela si fel ca mp ar a tiile lumii. Pentru a promova dreptatea, ei f aceau apel la mijloace ex45

46

Parabolele Domnului Hristos

terne. Ei concepeau metode s i planuri. Dar Domnul Hristos s ade ste n auntrul omului un principiu. S adind adev arul s i neprih anirea, El combate r at acirea s i p acatul. n timp ce Domnul Hristos rostea aceast a parabol a, cop aceii de mu star puteau v azu ti ici s i colo, n al tndu-se deasupra ierbii s i grului, leg anndu- si n aer ramurile lor u soare. P as arelele zburau din creang a n creang as i ciripitul lor se auzea din frunzi sul bogat al mu starilor. Si totu si, s amn ta din care a r as arit aceast a gigant a plant a, era printre cele mai mici dintre toate semin tele. La nceput a r as arit numai un l astar fraged, dar de o mare vitalitate, s i el a crescut s i s-a dezvoltat, pn a cnd a ajuns la m arimea la care se g asea. Tot la fel este s i cu mp ar a tia Domnului Hristos; la nceput ea apare . Comparat ca ind umil as i lipsit a de importan ta a cu mp ar a tiile lumii, ea se nf a ti seaz a a cea mai mic a dintre toate. Conduc atorii de atunci ai lumii si b ateau joc de cuvintele Domnului Hristos, cnd El declara c a este un mp arat. Si totu si n puternicele adev aruri ncredin tate urma silor S ai, mp ar a tia Evangheliei are n sine via ta divin a. Si cu ce repeziciune a crescut, ct de mult s-a ntins inuen ta ei! Cnd Domnul Hristos a rostit aceast a parabol a nu erau dect ranii galileeni care reprezentau noua mp [78] ta ar a tie. S ar acia lor s i num arul lor mic au fost prezentate mereu s i mereu ca motive pentru care oamenii n-ar trebui s a se al ature acestor pescari de mu simpli, care urmau lui Isus. Dar s amn ta star trebuia s a creasc a s i s a- si ntind a ramurile sale peste lumea ntreag a. Cnd mp ar a tiile acestei lumi, a c aror glorie umplea atunci inimile oamenilor, aveau s a piar a, mp ar a tia Domnului Hristos avea s a r amn a ca o putere mare s i foarte ntins a. Tot astfel s i lucrarea harului n inim a este mic a la nceput. Un cuvnt spus, o raz a de lumin a care p atrunde n suet, o inuen ta care ncepe s a lucreze, acesta este nceputul unei vie ti noi; s i cine poate s a m asoare rezultatele ei? n parabola semin tei de mu star este ilustrat a nu numai cre sterea mp ar a tiei Domnului Hristos, ci ecare faz a a dezvolt arii ei, c aci experien ta nf a ti sat a n parabol a se repet a. n ecare genera tie, Dumnezeu a avut pentru Biserica Sa un adev ar special s i o lucrare special a. Adev arul care este ascuns n telep tilor s i celor prev az atori ai lumii, este descoperit celor umili s i asemenea copiilor. El cere sacriciu de sine. El are b at alii de purtat s i biruin te de c stigat. De

Asemenea unui gr aunte de mu star

47

aceea, la nceput, au fost pu tini cei care i s-au al aturat. Iar ace stia au fost ntmpina ti cu opozi tie s i dispre t de c atre mai marii acestei lumi s i de c atre o Biseric a ce s-a acomodat lumii. S a privim la Ioan Botez atorul, nainte merg atorul Domnului Hristos, stnd singur s a mustre mndria s i formalismul na tiunii iudaice. S a privim, de asemenea, la primii vestitori ai Evangheliei n Europa. Ct de umil as i lipsit a de perspective se p area misiunea lui Pavel s i Sila, doi f ac atori de corturi, n timp ce ei, mpreun a cu nso titorii lor, se mbarcau pe vas la Troa cu destina tia Filipi. Si s a privim la b atrnul Pavel, n lan turi, f acnd cunoscut pe Domnul Hristos n chiar citadela Cezarilor. S a rani n conict cu p privim la micile comunit a ti de sclavi s i ta agnismul Romei imperiale. S a privim la Martin Luther mpotrivindu-se acelei biserici puternice, care este capodopera n telepciunii acestei lumi. S a-l privim sus tinnd cu t arie Cuvntul lui Dumnezeu mpotriva att a mp aratului, ct s i a papei, declarnd: Aici stau; nu pot face altfel. A sa s a-mi ajute Dumnezeu. S a-l privim pe John Wesley [79] predicnd pe Hristos s i neprih anirea Lui n mijlocul formalismului, desfrului s i al necredin tei. S a privim la acel b atrn asupra c aruia ap asa greu povara s i durerea lumii p agne, naintnd ca s a i se ofere privilegiul de a le duce solia iubirii Domnului Hristos. S a ascult am r aspunsul clericalismului: Stai pe loc tinere. Cnd Dumnezeu va dori s a converteasc a pe p agni, El va face lucrul acesta s i f ar a ajutorul t au sau al meu. Marii conduc atori ai gndirii religioase din aceast a genera tie monumente acelora care au sem aduc laude s i nal ta anat, cu veacuri n urm a, s amn ta adev arului. Dar nu se ntorc oare ast azi mul ti de la aceast a lucrare, spre a c alca n picioare ceea ce a r as arit s i a crescut din aceea si s amn ta? Se repet as i ast azi, ceea ce s-a spus n vechime: Stim c a Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar acesta nu s tim de unde este. Ioan 9, 29. Si la fel ca n primele veacuri, adev arurile deosebite pentru zilele noastre nu se g asesc la cei investi ti cu autoritate eclesiastic a, ci la b arba tii s i femeile care nu se socotesc prea nv a ta ti s i nici prea n telep ti ca s a mai cread a n Cuvntul lui Dumnezeu. De pild a, fra tilor, uita ti-v a la voi, care a ti fost chema ti: printre voi nu sunt mul ti n telep ti n felul lumii, nici mul ti puternici, nici mul ti de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s a fac a de ru sine pe cele n telepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s a fac a de ru sine pe cele tari. Si Dumnezeu a ales

48

Parabolele Domnului Hristos

lucrurile josnice ale lumii, s i lucrurile dispre tuite, ba nc a lucrurile care nu sunt, ca s a nimiceasc a pe cele ce sunt (1 Corinteni 1, 2628); pentru ca credin ta voastr a s a e ntemeiat a nu pe n telepciunea omeneasc a, ci pe puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, 5. Si n aceast a genera tie de pe urm a, parabola semin tei de mu star trebuie s a ajung a la o mplinire deosebit as i triumfal a. S amn ta cea mic a va deveni un copac. Ultima solie de avertizare s i har trebuie s a ajung a la orice neam, semin tie, limb as i norod. Apocalips 14,6.14. Ca s a aleag a din mijlocul lor un popor, care s a-I poarte Numele. Faptele Apostolilor 15, 14; Si p amntul va luminat de slava Sa. [80] Apocalips 18,1.

turi din sem Capitolul 6 Alte nv a ta anarea semin tei


Din lucrarea de sem anare a semin tei s i a cre sterii plantei ce turi pre r asare din s amn ta, se pot scoate nv a ta tioase, att n familie ct s i n s coal a. Dac a tinerii s i copiii ar recunoa ste n lucrurile din , natur a lucrarea puterii divine, atunci ei ar n stare, prin credin ta s a se bucure de privilegii deosebite. Ajungnd s a n teleag a lucrarea minunat a a lui Dumnezeu de a satisface nevoile marii Sale familii, n s i cum trebuie s a coopereze cu El, ei vor avea mai mult a credin ta Dumnezeu s i vor ajunge s a priceap a mai bine lucrarea Sa n via ta lor zilnic a. s Prin Cuvntul S au, Dumnezeu a adus la existen ta amn ta, ca s i p amntul. Tot prin Cuvntul S au El i-a dat puterea de a cre ste s i a se , iarb , pomi nmul ti. El a zis: S a dea p amntul verdea ta a cu s amn ta roditori, care s a fac a rod dup a soiul lor s i care s a aib a n ei s amn ta lor pe p amnt. Si a sa a fost.... Dumnezeu a v azut c a lucrul acesta era bun. Geneza 1, 11-12. Acel Cuvnt este cel care face s i ast azi ca [81] s amn ta s a creasc a. rul s Fiecare s amn ta, care- si nal ta au verde n lumina soarelui, vorbe ste despre puterea f ac atoare de minuni a acelui Cuvnt rostit . de Cel care zice s i se face; porunce ste s i ce porunce ste ia in ta Psalmii 33, 9. Domnul Hristos a nv a tat pe ucenicii S ai s a se roage: Pinea noastr a cea de toate zilele d a-ne-o nou a ast azi. Matei 6, 11. Si ar atnd spre orile cmpului le-a dat asigurarea: Dac a astfel mbrac a Dumnezeu iarba de pe camp ... nu v a va mbr aca El cu mult mai mult pe voi, pu tin credincio silor? Matei 6, 30. Domnul Hristos este mereu activ, lucrnd ca s a r aspund a la aceast a rug aciune s i pentru a mplini aceast a asigurare dat a de El. Exist a o putere invizibil a, mereu la lucru n slujba omului, spre a-l hr ani s i a-l mbr aca. Dumnezeu se folose ste de multe mijloace pentru a face ca s amn ta, care n aparent a s-ar p area c a este aruncat a, s a devin a o plant a vie. Si El 49

50

Parabolele Domnului Hristos

se ngrije ste s a dea n m asur a deplin a tot ceea ce este necesar pentru un seceri s bogat, n cuvinte minunate, Psalmistul spune: Tu cercetezi p amntul s i-i dai bel sug, l umpli de bog a tii s i de ruri dumnezeie sti, pline de ap a. Tu le dai gru, pe care iat a cum l faci s a rodeasc a; i uzi brazdele, i sf armi bulg arii, i moi cu ploaie, s i-i binecuvntezi r asadul. ncununezi anul cu bun at a tile Tale, s i pa sii T ai, vars a bel sugul. Psalmii 65, 9-11. ***** Lumea material a se a a sub controlul lui Dumnezeu. Natura ascult a de legile puse ei. Totul vorbe ste s i ac tioneaz a dup a voin ta lui Dumnezeu. Norii s i lumina soarelui, roua s i ploaia, vntul s i furtuna, toate sunt supravegheate de Dumnezeu s i, implicit, se supun n ascultare la porunca Sa. Ascult arii de Legea lui Dumnezeu se datoreaz a faptul c a rul de gru r azbate prin p amnt nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. Marcu 4, 28. Toate [82] acestea Dumnezeu le face s a creasc a la timpul lor, pentru c a ele nu se pot mpotrivi lucr arii Lui. Si atunci cum poate oare omul, f acut dup a chipul lui Dumnezeu s i nzestrat cu ra tiune s i grai, s a e singurul care s a nu pre tuiasc a darurile Sale s i s a e neascult ator de voia Sa? Oare numai in tele ra tionale s a aduc a confuzie n lumea noastr a? ***** n orice lucru care serve ste la ntre tinerea omului, se vede conlucrarea eforturilor divine cu cele omene sti. Nu poate nici o recolt a, dac a minile omene sti nu- si fac partea n sem anarea semin tei. Dar f ar a mijloacele pe care Dumnezeu le pune la dispozi tie, soarele s i ploaia, roua s i norii, s amn ta n-ar putea cre ste. Tot a sa stau lucrurile

Alte nv a ta turi din sem anarea semin tei

51

n orice ocupa tie, n orice domeniu al cercet arii s i s tiin tei. Astfel stau lucrurile s i n cele spirituale, n formarea caracterului s i n orice ramur a a activit a tii cre stine. Noi avem partea noastr a pe care trebuie s-o aducem la ndeplinire, iar puterea divin a trebuie s a se uneasc a cu noi, sau de nu, eforturile noastre vor zadarnice. Ori de cte ori omul nf aptuie ste ceva, e n domeniul spiritual sau n cel material, el nu trebuie s a uite c a face aceasta printr-o cooperare cu F ac atorul s au. Este marea noastr a nevoie, aceea de a ne da seama c a depindem de Dumnezeu. Se pune o prea mare ncredere n om s i n n ascocirile lui, s i prea pu tin a ncredere n puterea pe care Dumnezeu st a gata s a ne-o dea. C aci noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 9. Partea pe care elementul om o are de f acut, este nespus de mic a; dar dac a ea este unit a cu divinitatea Domnului Hristos, atunci el poate face totul, prin puterea pe care Domnul Hristos o d a. ***** este o ilustrare a Dezvoltarea treptat a a plantei din s amn ta educa tiei copilului, nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. Cel care a rostit aceast a parabol a, este Cel care a [83] adus la existent a s amn ta cea mic a, a dotat-o cu propriet a ti vitale s i a stabilit legile care-i guverneaz a cre sterea. Iar adev arurile, pe care , au fost o realitate vie n propria Sa via . Att parabola le nva ta ta n cele zice, ct s i n cele spirituale, El a urmat rnduiala divin aa cre sterii, ilustrat a prin plant a, s i El dore ste ca to ti tinerii s a creasc a la fel. De si El era Maiestatea cerului, mp aratul slavei, El a venit ca prunc n ieslea Betleemului, s i pentru un timp nu era dect un copila s neajutorat ce se aa n grija mamei Sale. n copil arie El a mplinit lucr arile unui copil ascult ator. A vorbit s i a ac tionat cu n telepciunea unui copil s i nu cu aceea a unui om matur, onornd pe p arin tii S ai, aducnd la ndeplinire dorin tele lor, ajutndu-i dup a puterile Lui de copil. Dar n ecare etap a a dezvolt arii Sale, El era des avr sit, tr aind simpl f o via ta a, natural a, o via ta ar a de p acat. Despre copil aria Sa, raportul sfnt ne spune: Iar pruncul cre stea s i se nt area; era plin de n telepciune, s i harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2, 40. Iar despre tinere tea Sa ne este spus: Si Isus cre stea n n telepciune,

52

Parabolele Domnului Hristos

n statur as i era tot mai pl acut naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor. Luca 2, 52. Aici era sugerat a lucrarea p arin tilor s i a educatorilor. Ei trebuie s a urm areasc a cultivarea tendin telor bune ale tinerilor, pentru ca n ecare stadiu de dezvoltare a vie tii lor, ei s a poat a reprezenta frumuse tea natural a, potrivit perioadei respective, desf as urndu-se n mod natural, ca s i a plantelor din gr adin a. Copiii cei mai atr ag atori sunt aceia care sunt naturali s i neafecta ti. Nu este un lucru n telept acela de a le acorda o aten tie deosebit a, repetnd naintea lor cuvintele mai iste te pe care le-au spus. Vanitatea nu trebuie ncurajat a l audndu-le nf a ti sarea, cuvintele sau faptele lor. Ei n-ar trebui s a e mbr aca ti n mod costisitor sau extravagant. Aceasta ncurajeaz a mndria n ei s i treze ste gelozia n inimile tovar as ilor lor. [84] Cei mici ar trebui s a e educa ti ntr-o simplitate copil areasc a. Ei trebuie s a e nv a ta ti s a se mul tumeasc a cu ndatoriri mici s i folositoare, cu pl aceri s i experien te naturale, pe m asura vrstei lor. Copil aria corespunde cu rul verde din parabol a, iar rul verde are o frumuse te deosebit a n el, o frumuse te a sa proprie. Copiii nu trebuie s a e sili ti la o maturitate precoce, ci ar trebui s a- si p astreze ct mai mult posibil fr agezimea s i dr ag al as enia primilor lor ani. potrivit Cei mici pot cre stini, avnd o experien ta a cu vrsta lor. Aceasta este tot ceea ce Dumnezeu a steapt a de la ei. Ei au nevoie s a e educa ti n cele spirituale, iar p arin tii ar trebui s a le dea ocazia ca ei s a- si formeze caracterul, asemenea caracterului Domnului Hristos. ***** n legile pe care Dumnezeu le-a a sezat n natur a, efectele urmeaz a cauzei cu o certitudine ce nu d a gre s. Seceri sul va dovedi ce fel a fost sem anatul. Muncitorul lene s este condamnat de chiar lucrul s au. Seceri sul aduce m arturie mpotriva lui. Tot astfel stau lucrurile s i n cele spirituale; credincio sia ec arui lucr ator este m asurat a prin rezultatele lucrului s au. Caracterul lucr arii sale, e el harnic sau lene s, se va vedea la seceri s. n acest fel se hot ar as te destinul s au pentru ve snicie. ce a fost sem Fiecare s amn ta anat a aduce un seceri s dup a felul ei. Tot a sa este s i n via ta omului. Noi trebuie s a sem an am cu to tii

Alte nv a ta turi din sem anarea semin tei

53

semin tele r abd arii, simpatiei s i dragostei; pentru c a to ti vom secera de egoism, de iubire de sine, de ceea ce am sem anat. Orice tendin ta ncredere de sine, va aduce un seceri s asem an ator. Cel care tr aie ste numai pentru sine seam an a n rea p amnteasc as i, de pe urma rii p amnte sti, va culege numai putrezirea. Galateni 6, 8. Dumnezeu nu nimice ste pe nimeni. Oricine este totu si distrus, se , va distruge singur. Oricine caut a s a n abu se mustr arile de con stiin ta seam an a semin tele necredin tei, iar acestea vor aduce n mod sigur [85] un seceri s. Respingnd prima avertizare din partea lui Dumnezeu, Faraonul din vechime a sem anat semin tele nc ap a tn arii s i a secerat nc ap a t necredin nare. Dumnezeu nu l-a obligat s a nu cread a. S amn ta tei, pe care acesta a sem anat-o, a produs un seceri s dup a felul ei. De aceea atitudinea lui de mpotrivire a continuat, pn a cnd a ajuns s a vad a tara sa pustiit a, pe ul s au nti n ascut rece s i mort, s i pe to ti ntii n ascu ti ai casei lui, s i ai tuturor familiilor din mp ar a tia sa mor ti, pn a cnd apele m arii s-au strns iar as i asupra cailor, carelor s i a r azboinicilor lui. Istoria sa este o ilustra tie teribil a a adev arului cuprins n cuvintele ce spun c a: Ce seam an a omul, aceea va s i secera. Galateni 6, 7. Dac a oamenii s i-ar da seama de lucrul acesta, pe care o seam atunci ar cu mult mai aten ti la s amn ta an a. Cnd s amn ta sem anat a produce un seceri s, s i aceasta la rndul ei este din nou sem anat a, atunci recolta va s i mai mare. n rela tiile noastre cu al tii, legea aceasta se dovede ste a valabil a. Fiecare fapt a, care va aduce roade. Orice fapt ecare cuvnt, este o s amn ta a de bun atate, de ascultare, sau de lep adare de sine, se va reproduce s i n al tii s i, prin ace stia, mai departe n al tii. Astfel, ecare fapt a de care va da o invidie, de r autate, sau de dezbinare, este o s amn ta r ad acin a de am ar aciune (Evrei 12, 15), de pe urma c areia mul ti pot mnji ti. Si ct de mare va num arul celor otr avi ti de ace sti mul ti. Astfel, sem anatul binelui s i r aului continu a s a aduc a roade pentru prezent s i ve snicie. ***** n pilda semin tei sem anate, suntem nv a ta ti d arnicia att n cele materiale, trec atoare, ct s i n cele spirituale. Dumnezeu spune: Ferice de voi, care sem ana ti pretutindeni de-a lungul apelor. Isaia

54

Parabolele Domnului Hristos

32, 20. S as ti ti: cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera. 2 Corinteni 9, 6. A sem ana pretutindeni de-a lungul apelor, nseamn a o continu a mpr as tiere a darurilor lui Dumnezeu, nseamn a a da ori de cte ori cauza lui Dumnezeu sau [86] nevoile omenirii fac apel, au nevoie de ajutorul nostru. Faptul acesta nu va duce la s ar acie. C aci cine seam an a mult, mult va secera. Sem an atorul si nmul te ste s amn ta aruncnd-o n p amnt. Tot a sa este s i cu cei care sunt credincio si n distribuirea darurilor lui Dumnezeu, mp ar tindu-le, ei fac s a se nmul teasc a binecuvnt arile lor. , pentru ca ei s Dumnezeu le-a f ag aduit abunden ta a continue s a dea. Da ti, s i vi se va da; ba nc a, vi se va turna n sn o m asur a bun a, ndesat a, cl atinat a, care se va v arsa pe deasupra. C aci cu ce m asur a ve ti m asura, cu aceea vi se va m asura. Luca 6, 38. Dar sem anatul s i seceratul nseamn a mult mai mult. Dnd s i altora din binecuvnt arile materiale pe care ni le-a dat Dumnezeu, aceast a dovad a a iubirii s i simpatiei noastre treze ste n primitor fa de Dumnezeu. n acest fel ogorul mul tumire s i recuno stin ta ta inimii este preg atit ca s a primeasc a semin tele adev arului spiritual. Si Acela care da sem an atorului s amn ta, se va ngriji ca aceast a s amn ta s a ncol teasc as i s a aduc a roade pentru via ta ve snic a. ***** Prin aruncarea bobului de gru n p amnt, Domnul Hristos a nf a ti sat sacriciul S au pentru mntuirea noastr a. Adev arat, adev arat, v a spun, c a dac a gr auntele de gru, care a c azut pe p amnt, nu moare, r amne singur; dar dac a moare spunea El aduce mult a road a. Ioan 12, 24. Astfel, moartea Domnului Hristos va aduce roade pentru mp ar a tia lui Dumnezeu. Potrivit legii regnului vegetal, via ta va rezultatul mor tii Sale. Si to ti aceia, care vor aduce road a ca mpreun a lucr atori cu Hristos, trebuie ca mai nti s a cad a pe p amnt s i s a moar a. Via ta trebuie s a e aruncat a n brazda nevoilor lumii. Iubirea de sine, interesul egoist, trebuie s a piar a. Dar legea sacriciului de sine este legea conserv arii de sine. S amn ta ngropat a n p amnt aduce roade, iar la rndul lor s i acestea sunt sem anate, n acest fel recolta se nmul te ste. Plugarul si p astreaz a s amn ta aruncnd-o n p amnt. [87] Tot a sa stau lucrurile s i n via ta noastr a; a da, nseamn a a tr ai.

Alte nv a ta turi din sem anarea semin tei

55

Via ta care va p astrat a este via ta care de bun avoie este consacrat a n slujba lui Dumnezeu s i a omului. Aceia care n lumea aceasta si sacric a via ta pentru Hristos o au asigurat a pentru ve snicie. ***** nou S amn ta moare, pentru a r as ari ntr-o via ta a; aceasta ne lec nva ta tia nvierii. To ti aceia care iubesc pe Dumnezeu vor tr ai, de asemenea, n Edenul de sus. Despre corpul omenesc ce este a sezat n mormnt, unde se descompune, Dumnezeu spune: Trupul este sem anat n putrezire, s i nviaz a n neputrezire; este sem anat n ocar a, , s s i nviaz a n slav a; este sem anat n neputin ta i nviaz a n putere, 1 Corinteni 15, 42-43. ***** turi scoase din Acestea sunt numai cteva, din multele nv a ta parabola vie, luat a din natur a, s i anume Parabola sem an atorului s i a semin tei. Cnd p arin tii s i educatorii cre stini vor ncerca s a prezinte turi, ei ar trebui s aceste nv a ta a fac a lucrul acesta practic. Pune ti pe copii s a lucreze ei n si si ogorul s i s a semene s amn ta. n timp ce ei lucreaz a, p arin tii sau educatorii le pot vorbi despre gr adina inimii s i despre s amn ta cea bun a sau cea rea sem anat a acolo, s i dup a cum ogorul trebuie preg atit pentru a primi s amn ta, tot a sa trebuie preg atit as i inima pentru s amn ta adev arului. Cnd s amn ta este aruncat a n p amnt, ei pot vorbi despre moartea Domnului Hristos; s i cnd rul r asare, ei pot vorbi despre adev arul nvierii, n timp tura despre ce planta cre ste, se dezvolt a, se poate continua nv a ta asem anarea dintre sem anatul natural s i cel spiritual. Tinerii trebuie s a e instrui ti la fel. Ei trebuie s a e nv a ta ti s a lucreze p amntul. Ar bine, dac a pe lng a ecare institu tie de mnt teologic, ar s nv a ta i un teren pentru agricultur a. Un astfel de teren ar trebui considerat a ns as i sala de clas a a lui Dumnezeu. Lucrurile din natur a ar trebui privite ca ind manualul de studii dup a [88] care copiii S ai trebuie s a nve te, s i din care ei pot ob tine cuno stin te cu privire la educa tia lor. n cultivarea p amntului, n preg atirea s i prelucrarea lui, sunt multe lec tii pe care noi le putem nv a ta totdeauna. Nimeni nu s-ar

56

Parabolele Domnului Hristos

gndi s a se a seze pe o bucat a de p amnt s albatic, nelucrat s i s a a stepte s a aib a de ndat a un seceri s. Trebuie depus a o munc a grea, f ar a preget s i perseverent a, pentru preg atirea terenului n vederea sem an arii semin tei. Tot a sa stau lucrurile s i cu lucrarea spiritual a din inima omului. Cei care vor benecia de pe urma cultiv arii p amntului, trebuie s a lucreze avnd Cuvntul lui Dumnezeu n inimile lor. Atunci ei vor g asi p amntul arid al inimilor lor des telenit, prin inuen ta lini stit as i cuceritoare a Duhului Sfnt. Dac a p amntul nu va lucrat din greu, el nu va da recolt a. Tot a sa este s i cu ogorul inimii. Duhul lui Dumnezeu trebuie s a lucreze asupra ei pentru a o cura ti s i a o supune, mai nainte ca ea s a poat a aduce road a pentru slava lui Dumnezeu. P amntul nu va produce bog a tiile lui atta vreme ct este lucrat numai din cnd n cnd. El cere o aten tie grijulie s i zilnic a. El trebuie arat des s i adnc, pentru a ndep arta buruienele care iau hrana semin telor bune ce au fost sem anate, n acest fel cei care ar a s i seam an a preg atesc seceri sul. Nimeni nu trebuie s a stea inactiv n ntinsul ogorului, n mijlocul speran telor lor sf armate. Binecuvntarea lui Dumnezeu se va odihni asupra acelora care turi spirituale. lucreaz a n acest fel p amntul, lund din natur a nv a ta Muncitorul cunoa ste prea pu tin, atunci cnd cultiv a p amntul, ce comori se deschid naintea sa. n timp ce el nu trebuie s a nesoco, teasc a sfaturile pe care le poate avea din partea celor cu experien ta s i din informa tiile pe care oamenii n telep ti le pot da, el trebuie totu si tur s a adune nv a ta a pentru sine. Aceasta face parte din educa tia sa. [89] Cultivarea p amntului va contribui la propria sa educa tie. Acela Care face ca s amn ta s a r asar a, Care se ngrije ste de ea zi s i noapte, care-i d a putere s a se dezvolte, este Autorul in tei noastre, mp aratul cerurilor, s i El are cea mai mare grij as i cel mai mare interes pentru copiii S ai. n timp ce sem an atorul p amntesc seam an a s amn ta pentru sus tinerea vie tii noastre p amnte sti, Sem an atorul [90] Divin va sem ana n suet s amn ta care va avea ca rod via ta ve snic a. [91] [92] [93] [94] [95]

Capitolul 7 Asemenea aluatului


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 33; Luca 13, 20-21. au venit ca s Mul ti oameni nv a ta ti s i cu inuen ta a asculte pe Profetul din Galilea. Unii dintre ace stia priveau cu un interes plin de curiozitate la mul timea ce era adunat a n jurul Domnului Hristos, n timp ce El le vorbea lng a mare. Toate clasele sociale erau reprezentate prin aceast a mare mul time. Se aau acolo s araci, analfabe ti, cer setori mbr aca ti n zdren te, tlhari avnd pe fa ta lor pecetea vinov a tiei, schilozi, risipitori, negustori, oameni f ar a ocupa tie, oameni de pe treapta nalt a a societ a tii sau din p atura de jos, boga ti s i s araci, to ti se ngr am adeau unul lng a altul pentru a avea un loc s a stea s a asculte cuvintele Domnului Hristos. n timp ce ace sti nv a ta ti priveau la mul timea att de mpestri tat a, se ntrebau: mp ar a tia lui Dumnezeu, este ea oare alc atuit a dintr-un material ca acesta? Si de data aceasta, Mntuitorul a r aspuns printr-o parabol a: mp ar a tia cerurilor se aseam an a cu un aluat pe care l-a luat o femeie s i l-a pus n trei m asuri de fain a de gru, pn a s-a dospit toat a pl am adeala. Matei 13, 33. Printre iudei, aluatul era folosit uneori ca un simbol al p acatului, n timpul s arb atorii Pa stelui, poporului i se cerea s a nl ature tot [96] aluatul din casele lor, tot a sa cum trebuia s a ndep arteze orice p acat din inimile lor. Domnul Hristos avertizeaz a pe ucenicii S ai: Mai rnicia. nainte de toate, p azi ti-v a de aluatul Fariseilor, care este f a ta Luca 12, 1. Apostolul Pavel vorbe ste s i el despre un aluat de r autate s i viclenie. l ? Corinteni 5, 8. Dar n parabola Mntuitorului, aluatul este folosit pentru a reprezenta mp ar a tia cerurilor. El ilustreaz a puterea renvior atoare s i transformatoare a harului lui Dumnezeu. Nimeni nu este att de stricat, nimeni n-a c azut att de jos, ca puterea harului lui Dumnezeu s a nu mai poat a lucra asupra lui. n to ti aceia care se vor supune lucr arii Duhului Sfnt, se va s adi un ; iar chipul lui Dumnezeu, pierdut prin p nou principiu de via ta acat, trebuie s a e ref acut n omenire. 57

58

Parabolele Domnului Hristos

Dar p ac atosul nu se poate transforma pe sine, prin exercitarea propriei sale voin te. El nu are nici puterea prin care s a poat a face aceast a schimbare. Aluatul ceva cu totul din afar a trebuie s a e pus n f ain a mai nainte ca schimbarea dorit a s a aib a loc. Tot astfel s i harul lui Dumnezeu trebuie s a e primit de p ac atos mai nainte ca el s a poat a preg atit pentru mp ar a tia slavei, n ceea ce prive ste mntuirea, toat a cultura s i educa tia pe care o poate da lumea, nu va putea face dintr-un u degradat al p acatului, un u al cerului. Puterea regeneratoare trebuie s a vin a de la Dumnezeu. Schimbarea [97] poate f acut a numai prin Duhul Sfnt. To ti aceia care vor salva ti, mari sau mici, boga ti sau s araci, to ti trebuie s a se supun a lucr arii Duhului Sfnt. Dup a cum aluatul, atunci cnd este amestecat cu f aina, lucreaz a din l auntru n afar a, tot a sa este s i cu rennoirea inimii pe care harul lui Dumnezeu o lucreaz a ca s a transforme via ta. Numai o schimbare exterioar a nu este sucient a pentru a ne aduce n armonie cu Dumnezeu. Sunt mul ti aceia care ncearc a s a se schimbe, corectnd un obicei r au, sau altul, s i ei n ad ajduiesc ca n acest fel s a devin a cre stini; ns a ei n-au nceput de unde trebuia. Prima noastr a lucrare de ndreptare trebuie s a nceap a cu inima. O simpl a m arturisire a credin tei s i a avea adev arul n suet, sunt dou a lucruri diferite. Numai cunoa sterea adev arului nu este sucient a. Noi putem avea aceast a cunoa stere, s i totu si con tinutul gndurilor noastre s a nu poat a schimbat. Inima trebuie convertit a s i sn tit a. Cine depune eforturi s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu numai mnt al datoriei, pentru c dintr-un sim ta a i se cere s a fac a acest lucru nu va ajunge niciodat a s a aib a bucuria ascult arii. El nici nu cunoa ste ascultare. Cnd cerin tele lui Dumnezeu sunt considerate o povar a, pentru c a ele vin n conict cu nclina tiile rii, atunci putem de cre s ti c a via ta aceasta nu este o via ta stin. Adev arata ascultare este lucrarea unui principiu l auntric. Ea izvor as te din iubirea pentru de Legea lui Dumnezeu. Esen neprih anire, din iubire fa ta ta ntregii de R [98] neprih aniri const a n credincio sia fa ta ascump ar atorul nostru. Aceasta ne va determina s a facem ceea ce este drept, pentru c a este drept pentru c a a face dreptate este un lucru pl acut naintea lui Dumnezeu.

Asemenea aluatului

59

Marele adev ar al convertirii inimii prin lucrarea Duhului Sfnt este nf a ti sat n cuvintele Domnului Hristos adresate lui Nicodim: Adev arat, adev arat ti spun c a, dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu;.... Ce este n ascut din carne este carne, s i ce este n ascut din Duh, este duh. Nu te mira c a ti-am zis: Trebuie s a v a n as te ti din nou. Vntul su a ncotro vrea, s i-i auzi vuietul; dar nu s tii de unde vine, nici ncotro merge. Tot a sa este cu oricine este n ascut din Duhul. Ioan 3, 3-8. Scriind despre Duhul Sfnt, apostolul Pavel spunea: Dar Dumnezeu, care este bogat n ndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, m acar c a eram mor ti din gre selile noastre, ne-a adus mpreun la via ta a cu Hristos (prin har sunte ti mntui ti). El ne-a nviat mpreun a, s i ne-a pus s as edem mpreun a n locurile cere sti, n Hristos Isus, ca s a arate n veacurile viitoare nem arginita bog a tie de noi n Hristos Isus. C a harului S au, n bun atatea Lui fa ta aci prin . Si har a ti fost mntui ti, prin credin ta aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2, 4-8. Aluatul ascuns n f ain a lucreaz a n mod invizibil ca s a prind a ntreaga fr amnt atur a n procesul lui de cre stere; tot astfel aluatul adev arului lucreaz a n mod tainic, n mod lini stit s i continuu, ca s a transforme l auntru nostru, nclina tiile naturale sunt domolite s i minte noi, motive noi, sunt s supuse. Gnduri noi, sim ta adite n in ta [99] noastr a. Un nou standard al caracterului, via ta Domnului Hristos, ne este pus nainte. Mintea, cugetele sunt schimbate; talentele sunt puse la lucru ntr-un nou mod. Omul nu este dotat cu noi capacit a ti, dar cele pe care le are sunt sn tite. Con stiin ta este trezit a. Suntem atunci nzestra ti cu tr as aturi de caracter care ne fac n stare s a slujim lui Dumnezeu. Se pune adesea ntrebarea: De ce atunci, sunt att de mul ti care pretind a crede n Cuvntul lui Dumnezeu, dar la care nu se vede nici o schimbare, nici o reform a n cuvinte, n spirit s i-n caracter? de scopuDe ce sunt totu si a sa de mul ti care nu suport a opozi tia fa ta un temperament nesfnt, ale rile s i planurile lor, s i care dau pe fa ta c aror cuvinte sunt aspre, poruncitoare s i p atima se? n via ta lor se egoist manifest a aceea si iubire de sine, aceea si ng aduin ta a, acela si temperament, aceea si vorbire repezit a, cum se vede n via ta celor lume sti. Exist a aceea si mndrie plin a de susceptibilitate, aceea si

60

Parabolele Domnului Hristos

fa de nclina ng aduin ta ta tiile naturale, aceea si perversitate de caracter, ca s i cnd adev arul le-ar cu totul necunoscut. Motivul este acela c a unii ca ace stia nu sunt converti ti. Ei n-au ascuns aluatul adev arului n inim a. Acesta n-a avut ocazia s a- si fac a lucrarea sa. Tendin tele spre r au, naturale s i cultivate, n-au fost supuse puterii [100] transformatoare a Duhului Sfnt. absen Via ta lor d a pe fa ta ta harului Domnului Hristos, necredin ta n puterea Sa de transformare a caracterului. Astfel, credin ta vine n urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvntul lui Dumnezeu. Romani 10, 17. Sntele Scripturi sunt principalul mijloc folosit n lucrarea de transformare a caracterului. Domnul Hristos se ruga: Sn te ste-i prin adev arul T au; Cuvntul T au este adev arul. Dac a este cercetat s i tr ait, Cuvntul lui Dumnezeu lucreaz a asupra inimii, supunnd orice tr as atur a de caracter nesn tit a. Duhul Sfnt vine s a conving a de p acat, iar credin ta care ia na stere n inim a lucreaz a prin dragostea lui Hristos, f acndu-ne dup a chipul S au la corp, suet s i spirit. Atunci Dumnezeu ne poate folosi ca s a facem voia Sa. Puterea ce ne-a fost dat a lucreaz a din auntru n afar a, f acndu-ne n stare s a facem cunoscut s i altora adev arul ce ne-a fost mp art as it. Adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu satisfac marea nevoie . Aceste mari principii practic a a omului convertirea prin credin ta nu trebuie considerate a prea curate s i prea snte pentru a aduse n via ta noastr a zilnic a. Ele, n adev ar, sunt adev aruri care ajung pn a la cer s i cuprind ve snicia, totu si inuen ta lor vital a trebuie s a [101] e tesut a n experien ta noastr a omeneasc a. Toate lucrurile mari s i mici ale vie tii trebuie s a e p atrunse de aceste adev aruri. Primit n inim a, aluatul adev arului va controla s i dirija dorin tele, va cur a ti gndurile, va ndulci temperamentul. El va nviora facult a tile mintale s i energiile suetului; va m ari puterea de a sim ti s i iubi. Lumea prive ste ca pe o tain a pe cel care este plin, mbibat de acest principiu. Omul egoist s i avar tr aie ste numai pentru a strnge pentru sine bog a tii, onoruri s i pl acerile acestei lumi. n planurile lui nu intr a ve snicia. Dar pe adev aratul urma s al Domnului Hristos, toate aceste lucruri nu trebuie s a-l absoarb a cu totul. Pentru Domnul Hristos, el va munci s i se va lep ada de sine, pentru a putea de folos,

Asemenea aluatului

61

a ajuta n marea lucrare de salvare de suete, care sunt f ar a Hristos s i f ar a n adejdea mntuirii n lume. Lumea nu va putea n telege pe un astfel de om, pentru c a el prive ste c atre realit a tile ve snice. Iubirea Domnului Hristos, cu puterea ei mntuitoare, a venit n inima lui. pe cel ce o posed Aceast a iubire predomin a orice alt motiv s i nal ta a mai presus de inuen ta corup atoare a p acatului din lume. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a aib a un efect sn titor asupra leg aturilor noastre cu orice membru al familiei omene sti. Aluatul adev arului nu va produce un spirit de rivalitate, nici ambi tie s i nici dorin ta de ntietate. Iubirea adev arat a, de sus, nu este egoist as i nici schimb atoare. Ea nu va depinde de laudele omene sti. Inima aceluia care prime ste harul lui Dumnezeu va plin a pn a la refuz de [102] iubire pentru Dumnezeu s i pentru aceia pentru care a murit Domnul Hristos. n acesta eul nu se lupt a pentru a-i recunoscut a ntietatea. El nu iube ste pe al tii pentru c a ace stia l iubesc si-l simpatizeaz a, pentru c a i apreciaz a meritele, ci pentru c a ace stia sunt proprietatea Domnului Hristos, cump ara ti cu un pre t. Iar dac a motivele, cuvintele sau ac tiunile sale sunt n telese gre sit sau interpretate gre sit, el nu se sup ar a, ci si urm are ste lini stit drumul s au. El este blnd s i serios, avnd p areri umile despre sine, s i totu si plin de n adejde, totdeauna ncrezndu-se n mila s i iubirea lui Dumnezeu. Apostolul ne ndeamn a: Ci, dup a cum Cel ce v-a chemat este sfnt, ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a. C aci este scris: Fi ti sn ti, c aci Eu sunt sfnt. 1 Petru 1, 15-16. Harul Domnului Hristos trebuie s a controleze temperamentul s i glasul vostru. Lucrarea Sa va printr-o atitudine politicoas dat a pe fa ta as i plin a de iubire dintre frate s i frate s i n bun atate s i cuvinte pline de ncurajare. Atunci, casa pare locuit a de ngeri, via ta r aspnde ste un parfum pl acut, care la Dumnezeu asemenea t se nal ta amiei snte. Iubirea se manifest a s prin bun atate, amabilitate, ng aduin ta i ndelung a r abdare. Atunci, nf a ti sarea se schimb a. Domnul Hristos locuind n inim a, slava Sa str aluce ste pe fe tele acelora care-L iubesc s i p azesc poruncile Lui. Adev arul este scris acolo, pe fa ta lor. Pacea cea dulce a cerului este descoperit a atunci n ei. O amabilitate nn ascut as i o iubire mai mult dect omeneasc a se va manifesta n via ta lor. Aluatul adev arului aduce o schimbare n toat a in ta omului, nnobilnd ce este josnic, f acnd atr ag ator ceea ce este aspru, s i pe egoist, generos s i altruist. Prin el, cel necurat se cur a te ste, sp alat

62

Parabolele Domnului Hristos

, tot ind n sngele Mielului. Prin puterea lui d at atoare de via ta spiritul, tot suetul s i toat a t aria sunt aduse n armonie cu via ta divin a. Omul cu natura sa omeneasc a devine atunci o parte din divinitate. Domnul Hristos este onorat printr-un caracter perfect, des avr sit. Cnd aceste schimb ari au loc, ngerii izbucnesc n cnt ari de laud a, iar Dumnezeu s i Domnul Hristos se bucur a de cei schimba ti [103] dup a chipul s i asem anarea divin a.

Capitolul 8 Comoara ascuns a


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 44. mp ar a tia cerurilor se mai aseam an a cu o comoar a ascunsa ntro tarin a. Omul care o g ase ste, o ascunde: s i, de bucuria ei, se duce s i vinde tot ce are s i cump ar a tarina aceea. Matei 13, 44. n vechime, se obi snuia ca oamenii s a- si ascund a comorile n p amnt. Ho tiile s i tlh ariile erau foarte frecvente. Si ori de cte ori avea loc o schimbare a st apnirii, cei care aveau mari averi erau n situa tia de a supu si la mari impozite. Pe ling a aceasta, tara se aa n primejdia de a invadat a de armate pr ad atoare. Ca urmare, cei boga ti c autau s a- si p astreze averile ascunzndu-le, iar p amntul era considerat ca ind un loc sigur pentru p astrarea lor. Dar deseori se ntmpla s a uite locul unde au ascuns averea; se putea ca proprietarul s a moar a, sau nchisoarea sau exilul s a separe pe proprietar de comoara sa, s i bog a tia, ce l-a costat atta trud a ca s a o p astreze, s a e l asat a g asitorului care avea s ansa s a dea peste ea. n vremea Domnului Hristos, nu era ceva neobi snuit s a descoperi ntr-un ogor p ar asit monede vechi s i podoabe de aur s i de argint. Un om a nchiriat un teren ca s a-l cultive s i, pe cnd ara cu boii, erul plugului scoase din p amnt o comoar a ascuns a. Descoperind aceast a comoar a, omul si d a seama de faptul c a o avere este la [104] ndemna sa. Punnd aurul la loc, acolo unde a fost ascuns, s-a ntors acas as i a vndut tot ce avea, pentru a cump ara ogorul n care se aa comoara. Familia sa s i vecinii s ai considerau toate acestea ca fapte de om nebun. Privind ogorul, ei nu vedeau nici o valoare n acel p amnt p ar asit. Dar omul s tia ce face; s i cnd a avut n mn a actul de proprietate asupra terenului, l-a r ascolit peste tot ca s a g aseasc a comoara pe care o pusese la loc sigur. Aceast a parabol a ilustreaz a valoarea comorii cere sti s i efortul ce ar trebui depus pentru a o dobndi. Cel ce a g asit comoara n tarin a, a fost gata s a se despart a de tot ceea ce avea, gata s a depun a o munc a neobosit a, numai s a poat a intra n st apnirea bog a tiilor ascunse. Tot 63

64

Parabolele Domnului Hristos

a sa, cel ce g ase ste comoara cereasc a nu va considera nici un efort prea greu s i nici un sacriciu prea mare, pentru a c stiga comoara adev arului. n parabol a, tarina n care este ascuns a comoara simboliza Sfnta Scriptur a. Comoara este Evanghelia. Nici chiar p amntul nu este a sa de br azdat cu vine de aur s i a sa plin de lucruri pre tioase, cum este Cuvntul lui Dumnezeu. Comori ascunse Despre comorile Evangheliei se spune c a sunt ascunse. Frumuse tea, puterea s i taina Planului de Mntuire nu sunt n telese de c atre cei care sunt n telep ti n proprii lor ochi s i care sunt plini de spiritul unor teorii de sarte. Mul ti au ochi, dar nu v ad; au urechi, dar nu aud; au minte, dar nu pot discerne comoara ascuns a. Se poate ca un om s a treac a chiar peste locul unde a fost ascuns a comoara. Avnd absolut a nevoie, el se poate a seza ca s a se odihneasc a sub copac, f ar a s a b anuiasc a m acar c a la r ad acina lui sunt [105] ascunse mari bog a tii. Tot a sa a fost s i cu poporul iudeu. Adev arul, asemenea unei comori de aur, a fost ncredin tat poporului iudeu. Sistemul iudaic, purtnd semn atura Cerului, fusese instituit chiar de Domnul Hristos. Marile adev aruri ale mntuirii au fost ascunse n tipuri s i simboluri. Si cu toate acestea, cnd Domnul Hristos a venit, iudeii nu l-au recunoscut pe Acela, c atre care ar atau toate aceste tipuri s i simboluri. Ei aveau, n minile lor, Cuvntul lui Dumnezeu, dar tradi tiile care fuseser a transmise din genera tie n genera tie, cum s i interpret arile omene sti ale Scripturilor, au f acut ca adev arul, a sa cum este el n Hristos, s a e ascuns de ei. Importan ta spiritual a a scrierilor snte a fost pierdut a. Casa tezaurului a toat a cuno stin ta a fost deschis a naintea lor, dar ei nu au s tiut. Dumnezeu nu ascunde adev arul S au de oameni. Dar, pentru propriile lor ac tiuni, oamenii fac ca acesta s a e ntunecat pentru ei. Domnul Hristos a dat poporului iudeu suciente dovezi despre turile Sale cereau o schimbare faptul c a El era Mesia, dar nv a ta hot art a n via ta lor. Ei au n teles faptul c a, dac a ar primi pe Hristos, atunci ei ar trebui s a renun te la obiceiurile s i tradi tiile la care tineau foarte mult, la practicile lor egoiste s i nesn tite. Primirea adev arului

Comoara ascuns a

65

neschimb ator s i ve snic cerea sacriciu. De aceea ei n-au primit nici chiar cele mai categorice dovezi pe care Dumnezeu le putea da, pentru xarea credin tei n Hristos. Ei m arturiseau a crede Scripturile Vechiului Testament, s i totu si refuzau s a primeasc a m arturia cuprins a n ele cu referire la via ta s i caracterul Domnului Hristos. Ei se temeau ca nu cumva s a e convin si s i deci s a e converti ti s i astfel s a e obliga ti a renun ta la p arerile lor preconcepute. Comoara Evangheliei, Calea, Adev arul s i Via ta erau printre ei, ns a ei au lep adat cel mai mare dar pe care cerul l putea da. Citim c a: Totu si, chiar dintre frunta si, mul ti au crezut n El; dar , ca s de frica Fariseilor, nu-L m arturiseau pe fa ta a nu e da ti afar a [106] din sinagog a. Ioan 12, 42. Ei erau convin si; credeau c a Isus este Fiul lui Dumnezeu; dar a-L m arturisi ca atare, nu era n armonie cu dorin tele lor ambi tioase. Ei nu aveau credin ta care le-ar asigurat comoara cereasc a, ci umblau mai degrab a dup a comori p amnte sti. Si ast azi oamenii alearg a dup a comori p amnte sti. Mintea le este plin a de gnduri egoiste s i ambi tioase. De dragul c stig arii unor bog a tii lume sti, onoare sau putere, ei consider a obiceiurile, tradi tiile s i cerin tele oamenilor, mai presus de cerin tele lui Dumnezeu. De aceea, comorile Cuvntului S au sunt ascunse de ei. Dar omul resc nu prime ste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c aci, pentru el, sunt o nebunie s i nici nu le poate n telege, pentru c a trebuiesc judecate duhovnice ste. 1 Corinteni 2, 14. Si dac a Evanghelia noastr a este acoperit a, este acoperit a pentru cei ce sunt pe calea pierz arii, a c aror minte necredincioas a a orbito dumnezeul veacului acestuia, ca s a nu vad a str alucind lumina Evangheliei, care este chipul lui Hristos. 2 Corinteni 4, 3-4. Valoarea comorii Mntuitorul s i-a dat seama c a oamenii erau cu totul prin si n umblarea dup a c stiguri, pierznd din vedere realit a tile ve snice. Si el Si-a asumat sarcina s a ndrepte acest r au. El a c autat s a rup a fascina tia care paraliza suetul. Ridicndu- si vocea, El strig a: Si ce ar folosi unui om s a c stige toat a lumea, dac as i-ar pierde suetul? Sau, ce ar da un om n schimb pentru suetul s au? Matei 16, 26. El a prezentat naintea omenirii c azute viziunea lumii cere sti, pe care

66

Parabolele Domnului Hristos

ei o pierduser a din vedere, ca s a poat a privi realit a tile ve snice. El i-a dus pn a la pragul ve sniciei, care str aluce ste de slava de nespus a lui [107] Dumnezeu, ar atndu-le comorile de acolo. Valoarea acestei comori este mai presus de aur sau argint. Cele mai bogate mine ale p amntului nu se pot compara cu ea. Adncul zice: Nu este n mine; s i marea zice: Nu este n mine. Ea nu se d a n schimbul aurului curat, nu se cump ar a cnt arindu-se cu argint; nu se cnt are ste pe aurul din Or, nici pe onixul cel scump, nici pe sar. Nu se poate asem ana cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. M argeanul s i cristalul, nu sunt nimic pe lng a ea; n telepciunea pre tuie ste mai mult dect m arg aritarele. Iov 28, 14-18. Aceasta este comoara ce se g ase ste n Sfnta Scriptur a. Biblia tur este marea carte de nv a ta a a lui Dumnezeu, marele S au educator. Temelia oric arei s tiin te adev arate, cu privire la mntuire, se a a n Biblie. Fiecare ramur a a cunoa sterii poate g asit a prin cercetarea Cuvntului lui Dumnezeu. Dar mai presus de orice altceva, ea con tine s tiin ta s tiin telor, s tiin ta mntuirii. Biblia este mina bog a tiilor nesecate ale Domnului Hristos. Adev arata nalt a educa tie a mntuirii se cap at a studiind s i ascultnd de Cuvntul lui Dumnezeu. Dar cnd Cuvntul lui Dumnezeu este dat la o parte pentru c ar ti care nu duc la Dumnezeu s i la mp ar a tia Cerurilor, educa tia religioas a, astfel c stigat a, nu este dect o n sel aciune. n natur a sunt adev aruri minunate. P amntul, marea s i cerul torii no sunt pline de adev ar. Ele sunt nv a ta stri. Natura vorbe ste prin glasul ei despre n telepciunea cerului s i despre adev arurile cele

Comoara ascuns a

67

ve snice. Dar omul c azut n p acat nu n telege. P acatul i-a ntunecat viziunea s i el nu poate interpreta natura, f ar a s a o a seze mai presus de turile adev Dumnezeu. nv a ta arate despre mntuire nu pot impresiona mintea acelora care resping Cuvntul lui Dumnezeu. Ei pervertesc n turile din natur a sa grad nv a ta a, nct ele nu fac dect s a ndep arteze mintea de la Creatorul ei. Pentru mul ti, n telepciunea omului este considerat a a mai nalt a torului divin, iar Cartea lui Dumnezeu este dect n telepciunea nv a ta socotit a ca ind demodat a, perimat as i neinteresant a. Dar ea nu este [108] tot a sa privit a de c atre aceia care sunt nsue ti ti de c atre Duhul Sfnt. Ace stia v ad comoara cea de pre ts i sunt gata s a vnd a totul, numai s a cumpere tarina care o con tine. Pentru mntuirea lor, n locul c ar tilor con tinnd nchipuirile unor mari s i renumi ti autori, ei aleg Cuvntul tor pe care l-a S au, al Aceluia care este cel mai mare Autor s i nv a ta cunoscut vreodat a lumea, care Si-a dat via ta Sa pentru noi, pentru ca, prin El, noi s a putem avea via ta ve snic a. Consecin tele neglij arii comorii Satana lucreaz a asupra min tilor omene sti, f acndu-le s a cread a c a pot dobndi o cunoa stere minunat a, separa ti ind de Dumnezeu. Prin argumente n sel atoare el a f acut pe Adam s i Eva s a se ndoiasc a de Cuvntul lui Dumnezeu s i n locul lui s a a seze o teorie care i-a dus la neascultare. Si sostic ariile lui fac s i ast azi ceea ce au f acut s i n Eden. Educatorii religio si, care amestec a sentimentele autorilor necredincio si cu educa tia religioas a pe care ei o fac, a seaz a n min tile fragede cuget ari care i vor conduce la nencredere n Dumnezeu s i la c alcarea Legii Sale. Prea pu tin si dau seama ce fac s i care vor rezultatele lucr arii lor. Cineva studiind, poate s a treac a prin toate s colile. El poate s a- si consacre puterile adunnd cuno stin te. Dar nu va cunoa ste mntuirea, dac a nu ajunge s a cunoasc a pe Dumnezeu s i dac a nu ascult a de legile ce guverneaz a in ta sa. Prin obiceiuri rele, el pierde puterea aprecierii de sine; pierde controlul de sine. El nu mai poate judeca drept n problemele care-l privesc foarte de aproape. El devine neglijent s i adesea absurd n modul n care se comport a cu trupul s i spiritul s au. Datorit a obiceiurilor rele el ajunge o epav a. Unul ca acesta nu poate avea fericire, pentru c a neglijnd cultivarea principiilor s an atoase s i

68

Parabolele Domnului Hristos

curate, faptul acesta l face robul obiceiurilor rele care i-au distrus anii s [109] pacea s i n consecin ta ai de studii costisitoare sunt pierdu ti, pentru c a s-a distrus singur. El s i-a folosit gre sit puterile zice s i spirituale, iar templul trupului s au a fost ruinat. El este ruinat att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare, n ceea ce prive ste mntuirea, prin dobndirea numai de cuno stin te re sti, cu gndul de a c stiga o comoar a, dar l asnd la o parte Biblia, el a pierdut o comoar a mai de valoare dect orice altceva. n c autarea comorii Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e studiul nostru. Noi trebuie s a ne instruim copiii n adev arurile cuprinse n el. Cuvntul lui Dumnezeu este o comoar a nesecat a; ns a oamenii dau gre s n g asirea acestei comori, pentru c a nu o caut a pn a cnd o g asesc. Foarte mul ti se mul tumesc numai cu presupuneri n leg atur a cu adev arul. Ei se mul tumesc cu o lucrare supercial a, considernd c a au tot ceea ce [110] este esen tial. Ei iau de bine spusele altora ca ind adev aruri, ind prea lene si ca s a depun a ei n si si o munc a neobosit as i srguincioas a, activitate nf a ti sat a n pild a prin r ascolirea tarinei pentru g asirea comorii ascunse. N ascocirile omene sti nu sunt numai nevrednice de ncredere, dar sunt s i primejdioase mntuirii, c aci ele a seaz a pe om n locul unde ar trebui s a e Dumnezeu. Ei pun spusele oamenilor, acolo unde ar trebui s a e numai: A sa zice Domnul. Domnul Hristos este adev arul. Cuvintele Sale sunt adev ar s i ele au o mai profund a nsemn atate dect se pare la prima vedere. Toate cuvintele Domnului Hristos au o valoare ce trece dincolo de modesta lor nf a ti sare. Mintea care este nviorat a de Duhul Sfnt va discerne valoarea acestor cuvinte. Ea va n telege pre tioasele nestemate ale adev arului, chiar dac a acestea sunt comori ascunse. Teoriile s i specula tiile omene sti nu vor conduce niciodat a la n telegerea Cuvntului lui Dumnezeu. Cei care presupun c a n teleg lozoa, gndesc c a explica tiile lor sunt necesare pentru a deschide comorile cunoa sterii Cuvntului, spre a mpiedica astfel p atrunderea ereziilor n Biseric a. Dar tocmai aceste explica tii au fost cele care au adus n Biseric a teorii false s i erezie. Oamenii au depus eforturi disperate pentru a explica pasajele pe care ei le considerau a mai

Comoara ascuns a

69

greu de n teles din Sntele Scripturi; dar prea adesea, eforturile lor n-au f acut dect s a ntunece ceea ce ei au ncercat s a clarice. tori ai LePreo tii s i Fariseii credeau c a fac lucruri mari ca nv a ta gii, punnd interpretarea lor mai presus de Cuvntul lui Dumnezeu, dar Domnul Hristos le-a spus: Oare nu v a r at aci ti voi, din pricin a c a nu pricepe ti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Marcu 12, turi care nu sunt dect ni 24. El i-a acuzat de vina de a da nv a ta ste tori ai porunci omene sti. Marcu 7, 7. De si ei se considerau nv a ta Cuvntului lui Dumnezeu, ei nu erau mplinitori ai acestui Cuvnt. . Satana le-a orbit ochii ca s a nu vad a adev arata lui importan ta Aceasta este s i ast azi lucrarea multora. Multe biserici sunt vinovate de acest p acat. Exist a primejdia, marea primejdie, ca a sa-zi sii [111] torilor iudei. n telep ti de ast azi s a repete experien ta nv a ta Ei interpreteaz a n mod gre sit Cuvntul lui Dumnezeu s i, ca urmare, multe suete sunt n confuzie s i nv aluite n ntuneric, din cauza gre sitei lor concep tii cu privire la adev arul divin. Sfnta Scriptur a nu trebuie citit a la lumina palid a, confuz a a tradi tiei s i specula tiilor omene sti. Cum am ncerca s a lumin am soarele , tot a cu o tor ta sa ar s a ncerc am a explica Scripturile prin tradi tia sau nchipuirile omene sti. Cuvntul cel sfnt al lui Dumnezeu nu are nevoie de lumina tremurnd a a unei tor te p amntene pentru a face vizibil a slava Sa. Scriptura are lumin a n ea ns as i slava descoperit a a lui Dumnezeu s i al aturi de ea, orice alt a lumin a p ale ste. Dar trebuie s a se fac a un studiu st aruitor s i o cercetare atent a. O n telegere clar as i profund a a adev arului nu va niciodat a r asplata celui lene s. Nici o binecuvntare p amnteasc a nu se poate ob tine . Dac f ar a eforturi st aruitoare, pline de r abdare s i perseveren ta a unii au acces n afaceri, ei trebuie s a aib a voin ta de munc as i credin ta de a privi spre rezultate. Noi nu putem a stepta s a ob tinem cuno stin te spirituale, f ar a o munc a asidu a. Aceia care doresc s a g aseasc a comorile adev arului, trebuie s a sape pentru ele a sa cum minerul sap a dup a comorile ascunse n p amnt. O lucrare f acut a cu inima pe jum atate, , nu va da rezultate. Att pentru cei n vrst cu indiferen ta a, ct s i pentru cei tineri, este necesar ca nu numai s a citeasc a Cuvntul lui Dumnezeu, ci s a-l s i studieze cu toat a inima, rugndu-se s i c autnd adev arul ca pe o comoar a ascuns a. Cei care vor face astfel vor r aspl ati ti, c aci Domnul Hristos le va lumina n telegerea.

70

Parabolele Domnului Hristos

Mntuirea noastr a depinde de cunoa sterea adev arului cuprins n Sfnta Scriptur a. Este voia lui Dumnezeu ca noi s a avem acest adev ar. Cerceta ti, o, cerceta ti Biblia cea pre tioas a, cu inimi amnde. S a explor am Cuvntul lui Dumnezeu a sa cum minerul scotoce ste p amntul ca s a g aseasc a loanele de aur. Niciodat a nu trebuie s a abandon am aceast a cercetare, pn a cnd nu ne-am asigurat leg atura noastr a cu Dumnezeu s i pn a ce n-am ajuns s a cunoa stem care este voia Sa cu privire la noi. Domnul Hristos a declarat: Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. [112] Dac a ve ti cere ceva n numele Meu, voi face. Ioan 14, 13-14. Oamenii religio si s i de talent ajung s a aib a o viziune a realit a tilor ve snice, dar adesea ei dau gre s n a le n telege, pentru c a lucrurile care se v ad eclipseaz a slava celor care nu se v ad. Cel care va c auta cu succes comoara ascuns a, trebuie s a aib a idealuri, o viziune mai nalt a dect lucrurile p amnte sti. Sentimentele sale s i toate talentele, darurile sale trebuie consacrate c aut arii acestei comori. Neascultarea a nchis u sa unei vaste cuno stin te care putea dobndit a din Sfnta Scriptur a. n telegerea nseamn a ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Sfnta Scriptur a nu trebuie adaptat a n a sa fel, ca s a satisfac a prejudec a tile s i preferin tele oamenilor. Ea poate caut n teleas a numai de c atre aceia care n umilin ta a s a cunoasc a adev arul, s a-l tr aiasc a. Poate c a ntrebi: Ce trebuie s a fac ca s a u mntuit? Pentru aceasta, trebuie s a lepezi opiniile tale preconcepute s i ideile tale mo stenite sau cultivate, la poarta nceputului cercet arilor tale. Dac a cercetezi Scripturile numai pentru a- ti sus tine propriile p areri, nu vei ajunge niciodat a la cunoa sterea adev arului. Cerceteaz a ns a Scripturile pentru a cunoa ste ce a spus Dumnezeu. Dac a, cercetnd Scripturile, ajungi s a te convingi, dac a ajungi s a- ti dai seama c a p arerile tale nu sunt n armonie cu adev arul, nu suci adev arul pentru a-l face s a se potriveasc a ideilor tale, ci prime ste lumina ce ti-a fost dat a. Deschide- ti mintea s i inima ca s a po ti privi s i pricepe lucrurile minunate ale Cuvntului lui Dumnezeu. Credin ta n Domnul Hristos ca R ascump ar ator al lumii cere acceptarea unei min ti iluminate s i controlate de o inim a care poate este nediscerne s i aprecia valoarea comorii cere sti. Aceast a credin ta s desp ar tit a de poc ain ta i transformarea caracterului. A avea credin ta

Comoara ascuns a

71

nseamn a a g asi s i accepta comoara Evangheliei, cu toate ndatoririle cerute de ea. Dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. Ioan 3, 3. El poate presupune sau imagina, dar f ar a ochiul credin tei nu poate vedea acest tezaur. Domnul Hristos Si-a dat via ta ca s a ne asigure aceast a nepre tuit a comoar a; dar f ar a na sterea [113] din nou prin credin ta n sngele S au, nu poate iertarea p acatelor, nici o comoar a pentru suetul pierdut n p acat. Noi avem nevoie de iluminarea Duhului Sfnt pentru a putea n telege adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu. Lucrurile cele pl acute din natur a nu pot v azute pn a cnd soarele, mpr as tiind ntunericul, nu le inund a cu lumina lui. Tot astfel, comorile Cuvntului lui Dumnezeu nu sunt apreciate pn a cnd ele nu sunt scoase la iveal a de c atre razele str alucitoare ale Soarelui neprih anirii. Duhul Sfnt, trimis din ceruri prin bun avoin ta iubirii innite, ia lucrurile lui Dumnezeu s i le descoper a ec arui suet care are n Domnul Hristos. Prin puterea Sa, adev credin ta arurile vitale de care depinde mntuirea sunt ntip arite n minte, iar calea vie tii este f acut a a sa de clar a, nct nimeni nu poate gre si. Studiind Scripturile, noi trebuie s a ne rug am ca lumina Duhului cel Sfnt al lui Dumnezeu s a str aluceasc a asupra Cuvntului, ca noi s a putem vedea s i aprecia comorile lui. R asplata cercet arii Nimeni s a nu gndeasc a c a nu mai are nimic de nv a tat. Profunzimea min tii omene sti poate m asurat a; operele scriitorilor omene sti pot cunoscute n ntregime; dar zborul celei mai nalte, mai profunde s i mai ntinse imagina tii omene sti nu poate cuprinde ntreaga de Dumnezeu. Dincolo de ceea ce putem noi n cuno stin ta telege se ntinde innitul. Noi n-am v azut dect lic aririle slavei divine s i ale cuno stin tei s i n telepciunii nem arginite; noi am lucrat ca s a zicem a sa numai la suprafa ta minei, n timp ce minereul bogat n aur se a a n adncime, ca r asplat a a aceluia care va s apa pn a ce-l va g asi. Uneltele trebuie s a p atrund a n adnc s i tot mai adnc n min as i rezultatul va comoara cea pre tioas a. Printr-o adev arat a cre , cuno din ta stin ta divin a va mp art as it a celui credincios devenind [114] cuno stin ta omului.

72

Parabolele Domnului Hristos

Nimeni nu poate cerceta Scripturile, n Spiritul lui Hristos, f ar a ca s a e r aspl atit. Cnd cel credincios este dispus s a se lase nv a tat, asemenea unui copila s, cnd se supune n totul lui Dumnezeu, atunci el va g asi n Cuvntul S au adev arul. Dac a oamenii ar ascult atori, atunci ei ar n telege planul crmuirii lui Dumnezeu. Lumea cereasc a s i-ar deschide atunci comorile harului s i slavei Sale, spre a cerce de ceea ce tate. Fiin tele omene sti ar atunci cu totul schimbate fa ta sunt acum, c aci prin cercetarea comorilor adev arului, cei credincio si sunt nnobila ti. Taina Mntuirii, a ntrup arii Domnului Hristos, jertfa Sa isp as itoare, nu vor mai a sa de vagi, de nen telese pe deplin cum sunt acum pentru mintea noastr a. Ele nu numai c a vor mai bine n telese, dar vor mult mai mult apreciate. n rug aciunea Sa n al tat a Tat alui, Domnul Hristos a dat lumii o lec tie care ar trebui s a e ntip arit a n mintea s i-n suetul nostru. Si via ta ve snic a este aceasta, spunea El, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Ioan 17, 3. Aceasta este adev arata educa tie cre stin a. Ea transmite a lui Dumnezeu s putere. Cunoa sterea din experien ta i a Domnului nostru Isus Hristos, pe care L-a trimis El, transform a pe p ac atos dup a chipul lui Dumnezeu. El d a omului st apnire de sine, aducnd ecare impuls s i orice patim a a rii dec azute sub controlul naltelor facult a ti ale unei min ti sn tite. Ea face pe posesorul ei un u al lui Dumnezeu s i un mo stenitor al cerului. Ea l aduce n comuniune cu n telepciunea Celui Innit s i deschide naintea lui comorile bogate ale Universului. Aceasta este cuno stin ta care se ob tine prin cercetarea Cuvntului lui Dumnezeu. Iar aceast a comoar a poate g asit a de suetul credincios care este gata s a dea totul pentru a o avea. Dac a vei cere n telepciune, s i dac a te vei ruga pentru pricepere, dac a o vei c auta ca argintul, s i vei umbla dup a ea ca dup a o comoar a, atunci vei n telege frica de Domnul s i vei g asi cuno stin ta lui Dumnezeu. [115] Proverbe 2, 3-5.

Capitolul 9 M arg aritarul de mare pre t


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 45-46. Mntuitorul compar a binecuvnt arile iubirii mntuitoare cu un tura Sa prin parabola m arg aritar de mare pre t. El ilustreaz a nv a ta negustorului care caut a m arg aritare frumoase. Si cnd g ase ste un m arg aritar de mare pre t, se duce de vinde tot ce are, s i-l cump ar a. Matei 13, 45-46. Domnul Hristos nsu si este M arg aritarul de mare pre t. n El se a a toat a slava Tat alui s i expresia chipului persoanei Sale. Slava atributelor lui Dumnezeu este exprimat a n caracterul S au. Fiecare pagin a a Sntelor Scripturi str aluce ste la lumina Sa. Neprih anirea Domnului Hristos, asemenea unei perle curate, albe, nu are nici un defect, nici o pat a. Lucrarea nici unui om nu poate mbun at a ti marele s i pre tiosul dar al lui Dumnezeu. El este des avr sit. n Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile n telepciunii s i ale s tiin tei. Coloseni 2, 3. C aci El a fost f acut de Dumnezeu pentru noi n telepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare. 1 Corinteni 1, 30. Tot ceea ce poate satisface nevoile s i dorin tele suetului omenesc, pentru lumea aceasta s i pentru cea viitoare, se g ase ste n Isus Hristos. Mntuitorul nostru este M arg aritarul de un a sa mare pre t nct, n compara tie cu El, toate celelalte lucruri pot socotite ca [116] nimic. Domnul Hristos a venit la ai S ai, s i ai S ai nu L-au primit. Ioan 1, 11. Lumina lui Dumnezeu a str alucit n ntunericul lumii s i ntunericul n-a biruit-o Ioan 1, 5. Dar nu to ti au fost indiferen ti de darul cerului. Negustorul din parabol fa ta a reprezint a pe cei care doresc n mod sincer adev arul. n diferite neamuri au existat oameni zelo si s i n telep ti care au c autat n literatura, s tiin ta s i religia lumii p agne ceea ce ei puteau primi ca ind o comoar a pentru suetele lor. Printre iudei se aau aceia care c autau ceea ce le lipsea. Nemul tumi ti toare. cu o religie formal a, ei tnjeau dup a o religie spiritual as i n al ta Ucenicii pe care i-a ales Domnul Hristos apar tineau acestei clase de pe urm a, iar Corneliu s i eunucul etiopian, clasei dinti. Ei doreau 73

74

Parabolele Domnului Hristos

s i se rugau pentru a primi lumina din cer; s i atunci, cnd Domnul Hristos le-a fost descoperit, ei L-au primit cu bucurie. n parabol a, m arg aritarul nu este prezentat ca un dar. Negustorul l-a cump arat cu pre tul a tot ceea ce avea el. Mul ti se ntreab a cu privire la n telesul acestor pilde, deoarece, n Sfnta Scriptur a, Domnul Hristos este prezentat ca ind un dar. n adev ar, El este un dar, dar numai pentru aceia care se predau f ar a rezerv a Lui, corp, suet s i spirit. Noi trebuie s a ne pred am pe noi n sine lui Hristos s i s a tr aim de ascultare de bun o via ta a voie, de toate poruncile Sale! Tot ceea ce suntem, toate talentele s i calit a tile pe care le avem, sunt ale lui Dumnezeu, ca s a e consacrate n slujba Sa. Cnd ne pred am astfel cu totul lui, Domnul Hristos, cu toate comorile cerului, se identic a cu noi. Ob tinem astfel m arg aritarul de mare pre t. Mntuirea este un dar s i, totu si, el se cump ar as i se vinde. Pe pia ta n care harul divin este cel care are putere, m arg aritarul de mare pre t este nf a ti sat ca ind cump arat f ar a bani s i f ar a plat a. n , to [117] aceast a pia ta ti pot ob tine m arfurile cerului. Comoara pietrelor pre tioase, ale adev arului este deschis a tuturor. Iat a, ti-am pus nainte deschis o u sa a, declar a Domnul Dumnezeu, pe care nimeni n-o . Din poate nchide. Nici o sabie nu p aze ste calea c atre aceast a u sa n auntru s i din afara acestei u si se aud voci zicnd: Vino! Plin de c aldur as i de iubire, glasul Mntuitorului ne invit a: Te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti. Apocalips 3,8.18. Evanghelia Domnului Hristos este o binecuvntare pe care to ti o pot avea. Chiar s i cel mai s arac este la fel de n stare s a cumpere mntuirea, ca s i cel mai bogat; pentru c a nici o bog a tie omeneasc a, orict de mare ar ea, n-o poate dobndi. n schimb, ea se ob tine printr-o ascultare de bun a voie, prin consacrarea noastr a Domnului Hristos, ind ai Lui ca o proprietate cump arat a de El. Educa tia, chiar s i a clasei celei mai nalte, nu poate prin ea s a aduc a un p ac atos aproape de Dumnezeu. Fariseii, care erau favoriza ti avnd toate avantajele temporare s i spirituale, ziceau cu mndrie s i ngmfare: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic. Si cu toate acestea, ei erau tic alo si, nenoroci ti, s araci, orbi s i goi. Apocalips 3,17. Domnul Hristos le-a oferit M arg aritarul de mare pre t; dar ei L-au dispre tuit s i nu l-au acceptat s i El le-a zis: Adev arat v a spun

M arg aritarul de mare pre t

75

c a vame sii s i desfrnatele merg naintea voastr a n mp ar a tia lui Dumnezeu. Matei 21, 31. Noi nu ne putem c stiga mntuirea, dar trebuie s-o c aut am cu a un interes s i o perseveren ta sa de mare, nct s a putem gata s a abandon am totul pentru ea. Noi trebuie s a c aut am M arg aritarul de mare pre t, dar nu n trgurile lumii sau pe c ai lume sti. Pre tul ce ni se cere s a-l pl atim nu const a n aur sau argint, pentru c a de fapt aurul s i argintul apar tin lui Dumnezeu. Trebuie s a abandon am ideea c a avantajele temporare sau spirituale vor putea s a c stige mntuirea pentru noi. Dumnezeu cere ascultarea noastr a de bun a voie. El ne cere s a p ar asim p acatele noastre. Domnul Hristos declar a: Celui ce va birui, i voi da s as ad a cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup a cum s i Eu am biruit s i am [118] s ezut cu Tat al Meu pe scaunul Lui de domnie. Apocalips 3,21. Sunt unii care se pare c a totdeauna caut a M arg aritarul ceresc. Dar ei nu abandoneaz a, nu p ar asesc cu totul vechile lor obiceiuri de sine, pentru ca Domnul Hristos s rele. Ei nu mor fa ta a poat a tr ai n ei. De aceea ei nu g asesc M arg aritarul de mare pre t. Ei n-au ajuns s a biruiasc a ambi tia nesfnt as i iubirea lor pentru pl acerile p acatului. Ei nu si-au luat crucea s i n-au urmat Domnului Hristos pe rii de sine s calea renun ta i a sacriciului. Aproape cre stini, dar nu pe deplin cre stini, de si se simt a aproape de mp ar a tia cerurilor, ei nu vor putea intra n ea. Aproape, dar nu pe deplin mntuit, nseamn aa nu aproape,c i cu totul pierdut. Parabola negustorului care caut a m arg aritare de mare pre t are o dubl a nsemn atate; ea se aplic a nu numai celor p ac ato si c autnd mp ar a tia Cerurilor, ci s i Domnului Hristos care si caut a mo stenirea pierdut a. Domnul Hristos, Negustorul ceresc care caut a m arg aritarul de mare pre t, vede n omenirea pierdut a n p acat m arg aritarul de pre t. n omul mnjit s i ruinat de p acat, El a v azut posibilitatea mntuirii. Inimile care au fost n cmpul de b ataie a conictului cu Satana s i care au fost r ascump arate prin puterea iubirii innite, sunt mult mai de pre t Cump ar atorului, dect acelea care n-au c azut niciodat a. Dumnezeu prive ste asupra omenirii s i nu o vede ca ind stricat as i lipsit a de valoare; El prive ste la ea prin Isus Hristos s i o vede a sa cum poate deveni prin lucrarea iubirii r ascump ar atoare. El a adunat toate bog a tiile Universului s i le-a adus aici, jos, pentru a cump ara m arg aritarul. Iar Domnul Hristos g asindu-l, l-a a sezat n coroana Sa.

76

Parabolele Domnului Hristos

C aci ei sunt pietrele cununii mp ar ate sti, care vor str aluci n tara Sa. Zaharia 9, 16. Ei vor ai Mei, zice Domnul o stirilor, mi vor o comoar a, deosebit a. Maleahi 3, 17. Dar Domnul Hristos, simbolizat prin M arg aritarul de mare pre t s i privilegiul nostru de a avea aceast a comoar a cereasc a, este tema de care avem nevoie s a ne ocup am cel mai mult. Duhul Sfnt este Acela care descoper a oamenilor valoarea M arg aritarului de mare [119] pre t. Timpul n care Duhul Sfnt lucreaz a asupra inimii p ac atosului este timpul cnd n mod deosebit trebuie c autat s i g asit darul ceresc. n zilele Domnului Hristos mul ti au auzit Evanghelia, dar mintea lor turi false s torul [120] era ntunecat a de nv a ta i ei n-au recunoscut n nv a ta umil din Galilea, pe Fiul lui Dumnezeu. Dar dup a n al tarea Domnului Hristos, instalarea Sa pe tronul Universului s i nceputul lucr arii Sale de mijlocire au fost f acute cunoscute prin rev arsarea Duhului Sfnt. n ziua Cincizecimii, Duhul Sfnt a fost rev arsat. Ucenicii Domnului Hristos au vestit cu putere pe Mntuitorul cel nviat. Lumina cerului a p atruns min tile ntunecate ale acelora care au fost n sela ti de vr ajma sii Domnului Hristos. Ei L-au v azut acum n al tat cu puterea Lui s i L-au f acut Domn s i Mntuitor, ca s a dea lui Israel poc ain ta s i iertarea p acatelor. Faptele Apostolilor 5, 13. Ei l-au v azut nconjurat de slava cerului, avnd n minile Sale comori innite pe care s a le mpart a acelora care se vor ntoarce de la r azvr atirea lor. Cnd apostolii au vorbit despre slava Singurului n ascut din Tat al, trei mii de suete au fost convinse. Ei au fost f acu ti n stare s a se vad a a sa cum erau, p ac ato si s i mnji ti de p acat, iar pe Domnul Hristos s a-l vad a ca pe Prietenul s i R ascump ar atorul lor. Domnul Hristos a fost n al tat. El a fost gloricat prin manifestarea , ace puterii Duhului Sfnt rev arsat asupra oamenilor. Prin credin ta sti credincio si L-au v azut ca ind Singurul care a ndurat umilin ta, su ve ferin ta s i moartea pentru ca ei s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a. Descoperirea Domnului Hristos prin Duhul Sfnt i-a f acut s a n te ei s leag a puterea s i maiestatea Sa s i prin credin ta i-au ntins minile spre El, spunnd: Cred. Atunci, vestea cea bun a a Mntuitorului nviat a fost dus a oamenilor pn a la cele mai ndep artate margini ale lumii. Biserica privea cum converti tii din toate p ar tile lumii i se ad augau. Credincio sii erau converti ti din nou. Cei p ac ato si se uneau cu cre stinii n c autarea

M arg aritarul de mare pre t

77

M arg aritarului de mare pre t. Profe tia care spune c a: Cel mai slab ... ca David; s i casa lui David ca ngerul Domnului, (Zaharia 12, 8), se mplinea. Fiecare cre stin vedea n fratele s au ntruchiparea divin a a bun at a tii s i dragostei. Un singur interes predomina. Un singur subiect interesa, mai presus dect orice altceva. Toate inimile b ateau la unison. Singura ambi tie a celor credincio si era aceea de o perfect a da pe fa ta a asem anare cu caracterul Domnului Hristos s i a lucra pentru extinderea mp ar a tiei Sale. Mul timea celor care [121] crezuser a era o inim as i un suet.... Apostolii m arturiseau cu mult a putere despre nvierea Domnului Isus, Si un mare har era peste to ti. Faptele Apostolilor 4, 32-33. Si Domnul ad auga n ecare zi la num arul lor pe cei ce erau mntui ti. Faptele Apostolilor 2, 47. Spiritul Domnului Hristos inuen ta ntreaga adunare; c aci ei g asiser a M arg aritarul de mare pre t. Aceste evenimente trebuie s a se repete chiar cu s i o mai mare putere. Rev arsarea Duhului Sfnt n ziua Cincizecimii a fost Ploaia Timpurie, dar Ploaia Trzie va mult mai abundent a. Duhul Sfnt a steapt a s a e cerut s i primit. Domnul Hristos trebuie s a e din nou descoperit n toat a plin atatea Sa prin puterea Duhului Sfnt. Atunci, oamenii vor n telege mai bine valoarea M arg aritarului de pre ts i vor spune mpreun a cu apostolul Pavel: Dar lucrurile care pentru mine erau c stiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. de Ba nc a, s i acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere fa ta pre tul nespus de mare al cunoa sterii lui Hristos, Isus, Domnul meu. [122] Filipeni 3, 7-8.

Capitolul 10 N avodul
Capitol bazat pe textele din Matei 13, 47-50. mp ar a tia cerurilor se mai aseam an a cu un n avod aruncat n mare, care prinde tot felul de pe sti. Dup a ce s-a umplut, pescarii l scot la mal, s ed jos, aleg n vase ce este bun s i arunc a afar a ce este r au. Tot a sa va s i la sfr situl veacului, ngerii vor ie si, vor desp ar ti pe cei r ai din mijlocul celor buni, s i-i vor arunca n cuptorul aprins; acolo va plnsul s i scr snirea din tilor. Matei 13, 47-50. Aruncarea n avodului reprezint a predicarea Evangheliei. Aceasta aduce n Biseric a att ceea ce este bun, ct s i ceea ce este r au. Cnd lucrarea de vestire a Evangheliei se termin a, judecata va aceea care va face lucrarea de selectare ntre bun s i r au. Domnul Hristos a v azut c a existen ta n Biseric a a fra tilor fal si va face ca adev arul s a e vorbit de r au. Lumea va def aima Evanghelia din cauza vie tii nesnte a fal silor cre stini. Chiar s i pentru cre stini va o pricin a de poticnire cnd v ad c a mul ti, dintre cei ce poart a numele Domnului Hristos, nu sunt condu si de Duhul Sfnt. Datorit a faptului c a n Biseric a se a a astfel de p ac ato si, mul ti vor n primejdia de a gndi c a Dumnezeu [123] le scuz a p acatele. De aceea, Domnul Hristos ridic a v alul viitorului s i ne ndeamn a pe to ti s a privim asupra faptului c a nu pozi tia cuiva, ci caracterul este acela care hot ar as te destinul omului. n mod Att parabola neghinei, ct s i cea a n avodului ne nva ta clar c a nu va nici un timp cnd to ti cei r ai se vor ntoarce la Dumnezeu. Grul s i neghina vor cre ste laolalt a pn a la timpul seceri sului. Att pe stii cei buni, ct s i pe stii cei r ai sunt tra si mpreun a la mal pentru ultima selectare. , de asemenea, c Aceste parabole ne nva ta a nu va nici un timp de prob a dup a terminarea judec a tii. Cnd lucrarea Evangheliei s-a ncheiat, urmeaz a imediat lucrarea de desp ar tire ntre ceea ce este bun s i ceea ce este r au, hot arndu-se pentru totdeauna destinul ec aruia. 78

N avodul

79

Dumnezeu nu dore ste distrugerea nim anui. Pe via ta Mea, zice Dumnezeu, c a nu doresc moartea p ac atosului, ci s a se ntoarc a de la calea lui s i s a tr aiasc a, ntoarce ti-v a, ntoarce ti-v a de la calea voastr a cea rea. Pentru ce vre ti s a muri ti voi, casa lui Israel? Ezechiel 33, 11. n toat a perioada timpului de prob a, Duhul Sfnt ndeamn a pe oameni s a primeasc a darul vie tii. Numai aceia care resping ndemnurile Sale nu vor supravie tui. Dumnezeu a declarat c a p acatul trebuie nimicit ca un r au ce ruineaz a Universul. Aceia care se lipesc de [124] p acat, vor pieri odat a cu nimicirea lui.

Capitolul 11 Lucruri vechi s i noi


n timp ce Domnul Hristos nv a ta norodul, El f acea de asemenea educa tie ucenicilor S ai, n vederea activit a tii lor viitoare. n toate turile Sale erau s nv a ta i pentru ei lec tii de nv a tat. Dup a ce a rostit parabola n avodului, El i-a ntrebat: A ti n teles voi toate aceste lucruri? Si ei I-au r aspuns: Da, Doamne. Apoi ntr-o alt a parabol a, de adev El le-a prezentat responsabilitatea ce o au fa ta arurile pe care le-au primit. De aceea, le-a zis El, orice c arturar, care a nv a tat ce trebuie despre mp ar a tia cerurilor, se aseam an a cu un gospodar, care scoate din visteria lui lucruri noi s i lucruri vechi. Matei 13, 51-52. Comoara pe care gospodarul a strns-o, el n-o ascunde. El o scoate s i face altora parte din ea. Si folosind-o, comoara cre ste. Gospodarul are att lucruri vechi, ct s i lucruri noi. Tot a sa Domnul c Hristos nva ta a adev arul ncredin tat ucenicilor S ai, trebuie vestit lumii. Si cu ct cuno stin ta adev arului va r aspndit a mai mult, cu [125] att ea va cre ste mai mult. To ti aceia care primesc solia Evangheliei n inim a, vor dori s-o vesteasc a. Iubirea cereasc a a Domnului Hristos trebuie s a se manifeste. Aceia care s-au mbr acat cu Hristos, vor istorisi experien ta lor, ar atnd pas cu pas felul n care i-a condus Duhul Sfnt foamea s i setea lor dup a cunoa sterea lui Dumnezeu s i a Domnului Isus Hristos pe care L-a trimis El, rezultatul cercet arii Scripturilor, rug aciunile lor, agonia suetului lor s i cuvintele Domnului Hristos adresate lor: P acatele ti sunt iertate. Este un lucru nemotivat ca cineva s a tin a aceste lucruri n secret, numai pentru sine, dar cei ce sunt plini de dragostea lui Hristos nu vor face a sa. n m asura n care Domnul Hristos i-a f acut depozitarii adev arurilor snte, dorin ta lor va ca s i al tii s a primeasc a acelea si binecuvnt ari. Si pe m asur a ce face s i altora cunoscute comorile bogate ale harului lui Dumnezeu, harul Domnului Hristos le va dat ntr-o m asur a din ce n ce mai bogat a. Ei vor avea atunci inima ca a unui copila s n simplitate, ntr-o ascultare f ar a rezerve. Suetele lor vor tnji atunci dup a sn tire, iar 80

Lucruri vechi s i noi

81

comorile adev arului s i ale harului le vor descoperite din ce n ce mai mult, pentru ca mai departe, s a e transmise lumii. Cuvntul lui Dumnezeu este marele tezaur al adev arului care cuprinde: Cuvntul scris, cartea naturii s i cartea experien telor modului n care Dumnezeu procedeaz a cu via ta omului. Aceasta este comoara din care slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a se ndestuleze. n cercetarea lor dup a adev ar, n c autarea mntuirii, ei trebuie s a depind a numai de Dumnezeu s i nu de inteligen tele omene sti, de cei a c aror n telepciune este o nebunie naintea lui Dumnezeu. Prin mijloace stabilite de El, Dumnezeu va transmite cunoa sterea de sine, oric arui cercet ator. Dac a urma sii Domnului Hristos vor crede n Cuvntul S au s i-l vor tr ai, atunci nu va nici o ramur aas tiin tei din lumea natural a pe care ei s a nu e n stare s-o priceap as i s-o pre tuiasc a. Nu va nimic care s a nu le furnizeze mijloace prin care s a fac a cunoscut s i altora adev arul. Stiin tele naturii sunt un tezaur al cunoa sterii, din turi. [126] care ecare elev n s coala lui Hristos poate scoate multe nv a ta n timp ce contempl am frumuse tea naturii, n timp ce studiem lec tiile ei n cultivarea p amntului, n cre sterea copacilor, n toate lucrurile minunate ale p amntului, m arilor s i ale cerului, vom ajunge s a avem o nou a n telegere a adev arului. n tainele modului n care Dumnezeu se poart a cu oamenii, profunzimea n telepciunii s i judec a tii Sale, a sa cum se v ad n via ta oamenilor toate acestea se dovedesc a un tezaur plin de bog a tii. Dar n Cuvntul scris, cuno stin ta despre Dumnezeu se descoper a n modul cel mai clar omului c azut n p acat. Aceasta este comoara cea de nep atruns a bog a tiilor Domnului Hristos. Cuvntul lui Dumnezeu cuprinde Scripturile Vechiului ca s i cele ale Noului Testament. Unul nu este complet f ar a cel alalt. Domnul Hristos a declarat c a adev arurile Vechiului Testament sunt tot a sa de valabile ca s i cele ale Noului Testament. Domnul Hristos a fost tot att de mult Mntuitorul omului s i la nceputul lumii, cum este s i ast azi. Mai nainte ca El s a-Si mbrace divinitatea Sa n trupul naturii noastre omene sti s i s a coboare n lumea noastr a, solia Evangheliei a fost vestit a de c atre Adam, Set, Enoh, Metusalah s i Noe. Abraham a fost vestitorul acestei solii n Canaan, iar Lot n Sodoma s i din genera tie n genera tie, soli credincio si au vestit pe Cel care avea s a vin a. Ritualul serviciilor divine iudaice a fost instituit chiar de

82

Parabolele Domnului Hristos

c atre Domnul Hristos. El a fost temelia sistemului lor de jertfe s i sacricii, marele antitip al tuturor serviciilor lor religioase. Sngele v arsat al jertfelor este oferit ca o reprezentare a sacriciului Mielului lui Dumnezeu. Toate jertfele prenchipuitoare au fost mplinite de El. Domnul Hristos, a sa cum S-a nf a ti sat patriarhilor, a sa cum a fost simbolizat n serviciul jertfelor, a sa cum a fost caracterizat n Lege s i cum a fost descoperit de profe ti, este bog a tia Vechiului Testament. Domnul Hristos n via ta Sa, n moartea s i nvierea Sa, Domnul Hristos, a sa cum este El descoperit de c atre Duhul Sfnt, constituie comoara Noului Testament. Mntuitorul nostru, str alucirea slavei [127] Tat alui, este att n Vechiul ct s i n Noul Testament. Apostolii trebuiau s a mearg as i s a dea m arturie despre via ta, moartea s i lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, despre care au profetizat proorocii. Domnul Hristos n umilin ta Sa, n cur a tia s i sn tenia Sa, precum s i n iubirea Sa f ar a de margini, avea s a e tema m arturisirii lor. Si pentru a predica Evanghelia n toat a plin atatea ei, ei trebuiau s a prezinte pe Mntuitorul nu numai a sa cum a fost turile Sale ci s descoperit n via ta s i nv a ta i a sa cum a fost profetizat de c atre proorocii Vechiului Testament s i cum a fost simbolizat n serviciul jertfelor. tura Sa, Domnul Hristos a prezentat adev n nv a ta aruri vechi, al c aror Autor era chiar El, adev aruri pe care El le-a rostit prin patriarhi s i profe ti, dar asupra c arora El revars a acum o lumin a nou a. Ct de deosebit a ap area acum nsemn atatea lor. Un potop de lumin as i de putere spiritual a se rev arsa din explica tiile Sale. Si El a f ag aduit c a Duhul Sfnt va lumina pe ucenici, pentru ca Cuvntul lui Dumnezeu s a le e totdeauna deslu sit. Astfel ei vor n stare s a prezint a adev arurile Lui nve smntate n noi frumuse ti. a mntuirii rostit Chiar de la prima f ag aduin ta a n Eden, via ta, caracterul s i lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, au constituit un subiect de studiu pentru min tile omene sti. Si totu si, aceia prin care Duhul Sfnt a lucrat, au prezentat aceste teme ntr-o lumin a nou a s i renvior atoare. Adev arurile cu privire la Mntuire sunt capabile de o continu a dezvoltare s i extindere. De si vechi, ele sunt totdeauna noi, descoperind mereu cercet atorului dup a adev ar o str alucire s i o putere tot mai mare.

Lucruri vechi s i noi

83

n ecare genera tie se poate vedea o nou a dezvoltare a adev arului, a soliei adresat a de Dumnezeu oamenilor din acea genera tie. Toate adev arurile vechi sunt esen tiale, iar adev arurile noi nu sunt de cele vechi, ci sunt o continuare, o descifrare a independente fa ta lor. Numai cnd adev arurile cele vechi sunt n telese, numai atunci le putem pricepe pe cele noi. Cnd Domnul Hristos a dorit s a prezinte ucenicilor S ai adev arul cu privire la nvierea Sa, El a nceput de la Moise s i de la to ti proorocii, s i le-a tlcuit n toate Scripturile ce [128] era cu privire la El. Luca 24, 27. Dar lumina care str aluce ste din proasp ata desf as urare a adev arului, este aceea care gloric a vechile adev aruri. Cel care respinge sau neglijeaz a pe cele noi, n realitate nu cunoa ste nici pe cele vechi. Pentru el, ele si pierd puterea lor vital as i . devin numai o form a lipsit a de via ta Sunt unii care m arturisesc a crede s i a nv a ta adev arurile Vechiului Testament, n timp ce resping pe cele ale Noului. Dar refuznd turile Domnului Hristos, ei demonstreaz s a primeasc a nv a ta a de fapt c a nu cred ceea ce au spus patriarhii s i profe tii. C aci, dac a a ti crede n Moise, M-a ti crede s i pe Mine, pentru c a el a scris despre Mine. tura lor chiar Ioan 5, 46. De aceea nu este nici o real a putere n nv a ta cu privire la Vechiul Testament. Mul ti dintre cei care pretind a crede s i nv a ta Evanghelia sunt ntr-o gre seal a asem an atoare. Ei dau la o parte Scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat c a: Tocmai ele m arturisesc despre Mine. Ioan 5, 39. Respingnd Vechiul Testament, ei resping de fapt Noul Testament pentru c a amndou a sunt p ar ti inseparabile ale unui tot. Nimeni nu poate prezenta n mod drept Legea lui Dumnezeu, f ar a prezentarea Evangheliei sau Evanghelia f ar a Lege. Legea este Evanghelia ntrupat a, iar Evanghelia este Legea descifrat a. Legea este r ad acina, Evanghelia este oarea pl acut mirositoare s i rodul pe care-l poart a. Vechiul Testament arunc a lumin a asupra Noului, iar Noul asupra Vechiului. Fiecare n parte este o descoperire a slavei lui Dumnezeu n Hristos Isus. Amndou a prezint a adev arurile care vor continua s a descopere mereu noi profunzimi ale n telegerii cercet atorului zelos. Adev arul n Hristos s i prin Hristos este nem asurat. Cercet atorul Sntelor Scripturi se aseam an a cu cineva care prive ste ntr-o fntn a ce se adnce ste s i se l arge ste pe m asur a ce se uit a mai cu aten tie

84

Parabolele Domnului Hristos

noi nu vom ajunge niciodat n adncurile ei. n aceast a via ta a s a n telegem tainele iubirii lui Dumnezeu, n d aruirea Fiului S au ca s a fac a isp as ire pentru p acatele noastre. Lucrarea Mntuitorului nostru [129] pe acest p amnt este s i va ntotdeauna un subiect ce va pune la lucru n gradul cel mai nalt imagina tia noastr a. Omul poate s a fac a apel la toate puterile sale intelectuale n str adania sa de a p atrunde aceast a tain a, dar puterile min tii sale vor sl abi s i vor obosi. Cel mai rmuri. zelos cercet ator va vedea n fa ta sa o mare f ar a fund s i f ar a ta Adev arul a sa cum este el n Domnul Hristos, poate experimentat, dar niciodat a explicat. n al timea, l a timea s i adncimea lui, ntrece posibilitatea cunoa sterii noastre. Putem pune imagina tia noastr a la lucru mergnd pn a la extrem, s i totu si s a nu vedem dect n mod ntunecos contururile unei iubiri ce nu se poate explica, care este tot att de nalt a ca cerurile, dar care se pleac a spre p amnt, ca s a imprime chipul lui Dumnezeu pe ntreaga omenire. Este totu si posibil ca noi s a vedem, din mila divin a, att ct putem noi suporta. Aceasta se manifest a n suetul umil s i plin de . Noi vom n c ain ta telege mila lui Dumnezeu exact n m asura n care pre tuim sacriciul S au adus pentru noi. C autnd Cuvntul lui Dumnezeu cu inim a umilit a, marea tain a a Mntuirii se va deschide cercet arii noastre. El va cre ste n str alucire pe m asur a ce privim la El, iar n al timea s i adncimea lui vor cre ste mereu, atunci cnd vom c auta s a-l pricepem. Via ta noastr a trebuie s a e strns legat a de via ta Domnului Hristos, noi trebuie s a primim mereu de la El, s a ne mp art as im de pinea vie tii care se pogoar a din cer s i s a ne ad ap am din fntna tot mereu proasp at a, care d a mereu la iveal a mbel sugatele ei comori. Dac a avem totdeauna pe Dumnezeu naintea noastr a, l asnd ca inimile noastre s a nal te mul tumiri s i laude la adresa Sa atunci, via ta noastr a religioas a va cunoa ste o continu a renviorare. Rug aciunile noastre vor lua atunci forma unei conversa tii cu Dumnezeu, a sa ca s i cnd am vorbi unui prieten. El ne va vorbi atunci personal despre tainele Sale. mntul pl Adesea vom avea sim ta acut s i fericit al prezen tei Domnului Hristos. Adeseori inimile noastre vor arde n l auntrul nostru atunci cnd El ni Se va al atura spre o pl acut a comuniune cu noi, a sa cum [130] a avut s i cu Enoh. Atunci cnd n adev ar aceasta este experien ta , blnde cre stinului, n via ta sa se va vedea simplitate, umilin ta te s i o inim a smerit a, care arat a tuturor celor cu care se asociaz a, c a el

Lucruri vechi s i noi

85

a fost cu Isus s i a nv a tat de la El. Religia Domnului Hristos se va descoperi n aceia care o posed a ca ind un principiu p atrunz ator o energie spiritual s i d at ator de via ta a vie s i lucr atoare. Ea se va manifesta prin prospe time, putere s i bucuria unei continue tinere ti. Inima care prime ste Cuvntul lui Dumnezeu, nu este asemenea unei b al ti din care apa seac a prin evaporare s i nici un bazin spart din care se scurge con tinutul lui pre tios. Ci este asemenea torentului unui munte alimentat de izvoare ce nu seac as i ale c arui ape reci s i limpezi sar din stnc a n stnc a, r acorind pe cel obosit, nsetat s i mpov arat. d tor al adev Aceast a experien ta a ec arui nv a ta arului acele calit a ti care l vor face un reprezentant al Domnului Hristos. Spiritul turilor Domnului Hristos, va da putere s nv a ta i claritate celor spuse de el, precum s i rug aciunilor lui. M arturia lui despre Domnul Hristos . Slujitorul lui Dumnenu va o m arturie ngust a, lipsit a de via ta zeu nu va vorbi mereu despre unul s i acela si subiect. Mintea va deschis a unei continue ilumin ari a Duhului Sfnt. Domnul Hristos spunea: Cine m annc a trupul Meu s i bea sn ve gele Meu, are via ta snic a ... dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis, s i Eu tr aiesc prin Tat al, tot a sa, cine M a m annc a pe Mine, , carnea nu va tr ai s i el prin Mine.... Duhul este Acela care d a via ta folose ste la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt Duh s i . Ioan 6, 54-63. via ta Cnd mnc am trupul Domnului Hristos s i bem sngele S au, elementele vie tii ve snice se vor g asi atunci n lucrarea noastr a. Predicarea nu va atunci o ngr am adire de idei searb ade, mereu repetate. Predicile monotone s i plictisitoare vor nceta. Vechile adev aruri vor prezentate, dar ele vor v azute ntr-o lumin a nou a. O nou a n telegere a adev arului va avea loc, o claritate s i o putere pe care to ti [131] o vor observa. Aceia care au privilegiul s a ia parte la un asemenea de inuen serviciu divin, dac a vor sensibili fa ta ta Duhului Sfnt, vor sim ti puterea nt aritoare a unei vie ti noi. Focul iubirii divine se va aprinde nl auntrul lor. Puterea lor de n telegere va nviorat a pentru a discerne frumuse tea s i maiestatea adev arului. Gospodarul cel credincios reprezint a ceea ce ar trebui s a e adev oricare dintre cei care nva ta arul pe copii s i tineri. Dac a el face din Cuvntul lui Dumnezeu comoara sa, atunci, el va scoate pe continuu din ea frumuse ti s i adev aruri noi. Cnd cel ce nva ta

86

Parabolele Domnului Hristos

al tii adev aruri, se va sprijini pe Dumnezeu n rug aciune, spiritul Domnului Hristos va veni asupra lui s i prin el, Dumnezeu va lucra, prin Duhul S au cel Sfnt, asupra min tii noastre. Duhul umple mintea s [132] s i inima cu o pl acut a speran ta i curaj s i cu tablourile pe care Biblia le prezint as i toate acestea vor transmise celor cu care el lucreaz a. Izvoarele p acii s i bucuriei cere sti, desc atu sate n suetul celui pe al ce nva ta tii prin cuvintele Inspira tiei, vor ajunge un puternic torent spre binecuvntarea tuturor celor ce vin n leg atur a cu el. Pentru cercet ator Biblia nu va deveni atunci o carte plictisitoare. tor, Cuvntul va deveni din ce n Sub mnuirea unui n telept nv a ta ce mai de dorit. El va pinea vie tii ce nu se va nvechi niciodat a. Prospe timea s i frumuse tea lui va atrage s i va ncnta pe copii s i tineri. Aceasta este asemenea soarelui str alucind asupra p amntului, mp ar tind continuu str alucire s i c aldur as i totu si, nu se sfr se ste niciodat a. Spiritul cel Sfnt s i sf atuitor al lui Dumnezeu se g ase ste n Cuvntul S au. O lumin a, o nou as i pre tioas a lumin a str aluce ste de pe paginile ei. Aici este descoperit adev arul, iar cuvintele s i frazele sunt f acute s a str aluceasc as i potrivite pentru ocazia aceea, ca vocea lui Dumnezeu vorbind suetului. Duhul Sfnt are pl acerea s a se adreseze tinerilor, ca s a le nf a tis eze comorile s i frumuse tile Cuvntului lui Dumnezeu. F ag aduin tele tor vor captiva sim mintele s rostite de marele nv a ta ta i vor nviora suetul cu o divin a putere spiritual a. Si n mintea mbog a tit a astfel se va dezvolta o familiarizare cu lucrurile divine care va ca o stavil a mpotriva ispitei. , ajungnd la l Cuvintele adev arului vor cre ste n importan ta argimea s i la plin atatea nsemn at a tii la care n-am visat niciodat a. transformatoare Frumuse tea s i bog a tia Cuvntului are o inuen ta asupra min tii s i a creierului. Lumina iubirii cere sti va c adea asupra inimii, ca inspira tie. Pre tuirea Bibliei va cre ste pe m asur a ce o studiem. n oricare parte s-ar ntoarce cercet atorul, va g asi desf as urarea n telepciunii s i [133] iubirii nem arginite a lui Dumnezeu. Importan ta sistemului iudaic nu este nc a pe deplin n teleas a. Adev arurile profunde s i vaste se g asesc n ritualurile s i simbolurile lui. Evanghelia este aceea care deschide tainele lui. Printr-o cunoa stere a Planului de Mntuire, adev arurile lui sunt deschise n telegerii.

Lucruri vechi s i noi

87

Mult mai mult dect putem noi face, este privilegiul nostru de a n telege aceste minunate teme. Noi trebuie s a n telegem profunzimea lucrurilor lui Dumnezeu. ngerii doresc s a p atrund a, s a n teleag a adev arurile ce sunt descoperite celor care cu inima smerit a cerceteaz a Cuvntul lui Dumnezeu s i se roag a pentru mai mare lungime, l argime, adncime s i n al time a cunoa sterii, pe care numai El singur o poate da. Pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea istoriei acestei lumi, profe tiile privitoare la ultimele zile cer n mod deosebit aten tia s i cercetarea noastr a. Ultima carte a Scripturilor Noului Testament este plin a de adev aruri pe care avem nevoie s a le n telegem. Satana a orbit mintea multora, a sa c a ei au fost bucuro si pentru orice scuz a pe care au g asit-o ca s a nu studieze cartea Apocalipsului. Dar prin servul s au Ioan, Domnul Hristos a ar atat cele ce vor avea loc n ultimele zile, spunnd: Ferice de cine cite ste, s i de cei ce ascult a cuvintele acestei proorocii, s i p azesc lucrurile scrise n ea. Apocalips 1,3. Si via ta ve snic a este aceasta, a spus Domnul Hristos, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17, 3. De ce atunci noi nu ajungem s a n telegem valoarea acestei cunoa steri? De ce oare aceste glorioase adev aruri s a nu str aluceasc a n inimile noastre, s a nu constituie ? preocuparea buzelor noastre s i s a nu umple ntreaga noastr a in ta Dndu-ne Cuvntul S au, Dumnezeu ne-a f acut posesori ai tuturor adev arurilor esen tiale pentru mntuirea noastr a. Mii de oameni au scos ap a din aceste fntni ale vie tii s i cu toate acestea apa din ele n-a sc azut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul naintea lor s i privind la El au fost schimba ti dup a chipul S au. Spiritul lor [134] ardea n ei atunci cnd vorbeau despre caracterul S au, m arturisind ce nseamn a Hristos pentru ei s i ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar ace sti cercet atori n-au epuizat aceste teme mari s i snte. nc a multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare s i descoperire a tainelor mntuirii. Atunci cnd ne ocup am de via ta Domnului Hristos s i de caracterul lucr arii Sale, raze de lumin a vor str aluci s i mai puternic la ecare ncercare de descoperire a adev arului. Fiecare nou a cercetare va aduce la lumin a ceva mult mai interesant dect a fost descoperit pn a atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul ntrup arii Domnului Hristos, jertfa Sa isp as itoare s i lucrarea Sa de mijlocire,

88

Parabolele Domnului Hristos

va ocupa la nesfr sit mintea cercet atorului zelos, s i privind spre cer cu nenum ara tii lui ani va exclama: Mare este taina evlaviei. m n ve snicie noi vom nv a ta ceea ce a fost posibil s a nv a ta aici, dac a am primit iluminare cereasc a, fapt care ne-ar deschis mult n telegerea. Tainele mntuirii vor ocupa inimile, mintea s i vorbirea celor mntui ti de-a lungul veacurilor nesfr site. Ei vor n telege atunci adev arurile pe care Domnul Hristos dorea foarte mult s a le fac a cunoscute ucenicilor S ai, dar pe care ei n-au avut ca s sucient a credin ta a le n teleag a. Mereu s i mereu vor ie si la lumin a noi aspecte ale des avr sirii s i slavei Domnului Isus Hristos. n decursul veacurilor nesfr site, gospodarul cel credincios va scoate [135] din comoara sa, lucruri noi s i lucruri vechi. [136] [137] [138] [139]

Capitolul 12 Cernd pentru a da


Capitol bazat pe textele din Luca 11, 13. Domnul Hristos primea continuu de la Tat al ceea ce El trebuia s a ne transmit a nou a Cuvntul pe care l auzi ti, spunea El, nu este al Meu, ci al Tat alui care M-a trimis. Ioan 14, 24. Pentru c a nici Fiul omului n-a venit s a I se slujeasc a, ci El s a slujeasc a. Matei 20, 28. El a tr ait, a gndit s i S-a rugat nu pentru Sine, ci pentru al tii. dup , din ceasurile petrecute cu Dumnezeu, El Diminea ta a diminea ta venea ca s a aduc a oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfnt. n zorii ec arei noi zile, Domnul se de stepta din somnul S au, iar suetul s i buzele Sale erau unse cu har, pe care s a-l poat a mp ar ti s i altora. Cuvintele i erau chiar atunci date din cur tile cere sti, cuvinte pe care El s a le poat a spune la timp potrivit celor obosi ti s i obidi ti. Domnul Dumnezeu Mi-a dat, spunea El, o limb a iscusit a, ca s as tiu s a nviorez cu vorba pe cel dobort de ntristare. El mi treze ste urechea, s a ascult cum ascult a ni ste ucenici. Isaia 50, 4. Ucenicii Domnului Hristos au fost foarte mi sca ti de rug aciunile Lui s i de obiceiul S au de a avea o strns a comuniune cu Dumnezeu. [140] de lng ntr-o zi, dup a o scurt a absen ta a Domnul lor, ei L-au g asit cufundat n rug aciune. Ca s i cnd n-ar observat prezen ta lor, El a continuat S a se roage cu voce tare. Inimile ucenicilor au fost profund mi scate. Cnd Domnul a ncetat s a se roage, ei I-au spus: Doamne, -ne s nva ta a ne rug am. Ca r aspuns, Domnul Hristos le-a repetat Rug aciunea Domneasc a, a sa cum El a dat-o n predica de pe Muntele Fericirii. Apoi, printr-o tura pe care dorea s parabol a, El a ilustrat nv a ta a le-o dea. Care dintre voi, le-a spus El, dac a are un prieten, s i se duce la el n miezul nop tii, s i-i zice: Prietene, mprumut a-mi trei pini, c aci a venit de pe drum un prieten al meu, s i n-am ce-i pune nainte, s i dac a din auntrul casei lui, prietenul acesta i r aspunde: Nu m a tulbura; acum u sa este ncuiat a, copiii mei sunt cu mine n pat, nu 89

90

Parabolele Domnului Hristos

pot s a m a scol s a- ti dau pini, v a spun: chiar dac a nu s-ar scula s a i le dea, pentru c a-i este prieten, totu si, m acar pentru st aruin ta lui sup ar atoare, tot se va scula s i-i va da tot ce-i trebuie. Luca 11, 5-8. Aici, Domnul Hristos nf a ti seaz a pe cel care se roag a, cernd pentru ca la rndul s au s i el s a poat a da mai departe altuia. El trebuie s a ob tin a pinea, altfel nu va putea potoli foamea c al atorului obosit s i ntrziat. Cu toate c a vecinul s au nu este dispus s a e deranjat, el nu nceteaz a cu cererea sa; prietenul s au trebuie s a e ajutat; n cele din urm a, rug amintea sa insistent a este r aspl atit a, iar nevoile satisf acute. Tot la fel trebuiau s a caute s i ucenicii binecuvnt arile lui Dumnezeu. n hr anirea mul timii ca s i n predica despre pinea venit a din ceruri, Domnul Hristos le-a nf a ti sat lucrarea pe care ei o aveau de f acut n calitate de reprezentan ti ai S ai. Ei trebuiau s a mpart a oamenilor pinea vie tii. El, care le-a stabilit lucrarea ce urmau s-o fac a, a v azut ct de des avea s a le e pus a la prob a credin ta lor. Adesea ei aveau s a e pu si n situa tii neprev azute, ocazii de a- si da [141] seama de neputin ta omeneasc a. Suete ce amnzeau dup a pinea vie tii aveau s a vin a la ei, iar ei trebuia s a- si dea seama de s ar acia s i neputin ta lor. Ei trebuia s a primeasc a hrana spiritual a sau de nu, nu aveau ce s a dea altora. Nici un suet ns a nu trebuia s a plece de la ei nehr anit. Domnul Hristos i ndrept a spre izvorul ndestul arii lor. Omul, al c arui prieten veni s a g azduiasc a la el, chiar dac a a venit la o or a nepotrivit a din miezul nop tii, nu l-a respins. De si nu avea nimic ce s a-i pun a nainte, el a mers la cineva care avea de ale mnc arii s i st arui n cererea lui pn a cnd vecinul s au i-a dat cele ce avea nevoie. Si oare Dumnezeu, care Si-a trimis slujitorii s a hr aneasc a pe cei amnzi, nu avea s a ndestuleze El nevoile lor pentru aducerea la ndeplinire a lucr arii Sale? Dar vecinul egoist din parabol a nu reprezint a caracterul lui Dum m de aici nu va prin compara nezeu. Lec tia pe care o nv a ta tie, ci prin contrast. Chiar s i un om egoist va satisface o cerere urgent a, pentru a sc apa de cineva care i tulbur a odihna. Dar lui Dumnezeu i place s a dea. El este plin de compasiune s i dore ste foarte mult s a . El ne d satisfac a cerin tele acelora care vin la El cu credin ta a ca s a putem da s i altora s i astfel s a putem ajunge asemenea lui.

Cernd pentru a da

91

Domnul declar a: Cere ti, s i vi se va da; c auta ti, s i ve ti g asi; bate ti, s i vi se va deschide. Fiindc a oricine cere, cap at a; cine caut a, g ase ste, s i celui ce bate, i se va deschide. Si Mntuitorul continu a: Cine este tat al acela dintre voi, care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? Ori, dac a cere un pe ste s a-i dea un s arpe n loc de pe ste? Sau, dac a cere un ou, s a-i dea o scorpie? Deci, dac a voi, care sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce i-l cer Luca 11, 9-l3. Pentru a nt ari ncrederea noastr a n Dumnezeu, Domnul Hristos s ne nva ta a ne adres am Lui cu un nume nou, un nume cuprinznd n sine cele mai scumpe leg aturi ale inimii omene sti. El ne d a privilegiul [142] de a numi pe nem arginitul Dumnezeu, Tat al Nostru. Acest nume, adresat Lui, sau vorbindu-ne despre El, este un semn al iubirii noastre s i al ncrederii pe care o avem n El, cum s i o garan tie a considera tiei s i leg aturilor Sale cu noi. Rostit atunci cnd cerem favoarea sau binecuvntarea Sa, el este ca o muzic a pentru urechile Sale. Ca nu cumva s a gndim c a ar o ndr azneal a din partea noastr a a-i spune pe nume, El l-a repetat mereu, mereu. El dore ste ca noi s a ne familiariz am cu acest fel de a ne adresa Lui. Dumnezeu ne consider a ca ind copiii S ai. El ne-a r ascump arat din aceast a lume nep as atoare s i ne-a ales ca s a devenim membrii ai familiei cere sti, i s i ice ale mp aratului ceresc. El ne invit a s a ne ncredem n El, cu o ncredere mai puternic as i mai profund a dect ncrederea unui copil n tat al s au. P arin tii si iubesc copiii, dar dragostea lui Dumnezeu este mai mare, mai ntins a, mai profund a dect poate iubirea omeneasc a. Ea este nem arginit a. Apoi, dac a p arin tii p amnte sti s tiu s a dea daruri bune copiilor lor, cu ct mai mult Tat al nostru din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce-L cer de la El? tura Domnului Hristos cu privire la rug nv a ta aciune ar trebui divin luat a foarte serios n considera tie. Exist a n rug aciune o s tiin ta a s i parabola Sa eviden tiaz a principii pe care to ti au nevoie s a le n teleag a. El arat a care este adev aratul spirit al rug aciunii, nv a tndu-ne c a este necesar a st aruin ta n prezentarea cererilor noastre lui Dumnezeu s i asigurndu-ne de bun avoin ta Sa de a asculta s i r aspunde rug aciunilor noastre.

92

Parabolele Domnului Hristos

Rug aciunile noastre nu trebuie s a e egoiste, cernd numai pentru folosul nostru. Noi trebuie s a cerem, ca s a putem da. Principiile vie tii Domnului Hristos trebuie s a ajung aas i principiile vie tii noastre. Eu nsumi, spunea El adresndu-se ucenicilor s ai, M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar. Ioan 17, 19. Aceea si devo tiune, acela si sacriciu de sine, aceea si supunere fa ta de cerin tele Cuvntului lui Dumnezeu, care s-au manifestat n Domnul Hristos, ar trebui v azute s i n slujitorii S ai. Lucrarea noastr a pe [143] p amnt nu este aceea de a ne sluji sau de a ne pl acea nou a n sine, noi trebuie s a sl avim pe Dumnezeu, coopernd cu El la salvarea celor p ac ato si. Noi trebuie s a cerem binecuvnt ari de la Dumnezeu, pe care apoi s a le putem da s i altora. Capacitatea de a primi este p astrat a numai dnd s i altora. Noi nu putem continua s a primim mereu din bunurile cerului, f ar a s a d am din ele s i celor din jurul nostru. n parabol a, cel care cerea a fost respins n repetate rnduri, dar el n-a renun tat la cererea sa. Tot a sa este s i cu rug aciunile noastre. Poate c a nu totdeauna primim un r aspuns imediat; dar Domnul c Hristos ne nva ta a nu trebuie s a ncet am a ne ruga. Rug aciunea nu are ca scop s a determine vreo schimbare n Dumnezeu, ci ea trebuie s a ne aduc a n armonie cu Dumnezeu. Cnd ne adres am Lui, cerndu-I ceva, El poate vedea c a este necesar ca noi s a ne cercet am mai nti inimile s i s a ne poc aim de p acatele noastre. De aceea, El , pentru ne trece prin ncerc ari s i necazuri, El ne trece prin umilin ta ca s a putem s a ne d am seama de ceea ce mpiedic a lucrarea Duhului S au cel Sfnt n noi. Sunt condi tii n calea mplinirii f ag aduin telor lui Dumnezeu, iar rug aciunea nu poate lua niciodat a locul datoriei. Dac a M a iubi ti, spunea Domnul Hristos, ve ti p azi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste, s i cine M a iube ste, va iubit de Tat al Meu. Eu l voi iubi, s i M a voi ar ata lui. Ioan 14, 15.21. Aceia care prezint a cererile lor lui Dumnezeu cernd mplinirea f ag aduin telor Lui n timp ce ei nu ndeplinesc condi tiile, insult a pe Iehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o autoritate, o garan tie a ndeplinirii f ag aduin telor, n timp ce nu fac acele lucruri care ar de El. o manifestare a credin tei n Hristos s i a iubirii fa ta Mul ti nesocotesc condi tia accept arii de c atre Tat al. Noi trebuie s a examin am ndeaproape adev arul cu privire la credin ta noastr a ori de cte ori ne apropiem de Dumnezeu. Dac a suntem neascult atori,

Cernd pentru a da

93

aceasta nseamn a c a prezent am lui Dumnezeu o not a de plat a pe care El s-o onoreze n timp ce noi n-am mplinit condi tiile ce se cer pentru ca nota de plat a s a ne poat a onorat a. Noi prezent am lui Dumnezeu f ag aduin tele Sale s i-I cerem s a le mplineasc a pe cnd, [144] dac a ar face acest lucru, s i-ar dezonora propriul S au nume. F ag aduin ta sun a astfel: Dac a r amne ti n Mine, s i dac a r amn n voi Cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea, s i vi se va da. Ioan 15, 7. Si apostolul Ioan declar a: Si prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui. Cine zice: l cunosc, s i nu p aze ste poruncile Lui, este un mincinos, s i adev arul nu este n el. Dar cine p aze ste Cuvntul Lui, n el dragostea lui Dumnezeu a ajuns des avr sit a; prin aceasta s tim c a suntem ai Lui. Ioan 2, 3-5. Una dintre ultimele porunci pe care Domnul Hristos le-a dat ucenicilor S ai a fost: S a v a iubi ti unii pe al tii, cum v-am iubit Eu. Ioan 13, 34. Ascult am noi de aceast a porunc a, sau ne compl acem n a avea tr as aturi de caracter aspre s i necre stine sti? Dac a n vreun fel oarecare ne-am sup arat sau r anit unii pe al tii, este de datoria noastr a s a ne m arturisim gre seala s i s a c aut am mp acarea. Aceasta , naintea este o preg atire esen tial a, ca s a putem veni, prin credin ta lui Dumnezeu spre a cere binecuvnt arile Sale. Mai este un lucru prea adesea neglijat de aceia care caut a pe de Dumnezeu? Prin Dumnezeu n rug aciune. Ai fost credincios fa ta profetul Maleahi, Dumnezeu declar a: Din vremea p arin tilor vo stri voi v-a ti ab atut de la poruncile Mele, s i nu le-a ti p azit. ntoarce ti-v a la Mine, s i M a voi ntoarce s i Eu la voi, zice Domnul o stirilor. Dar voi ntreba ti: n ce trebuie s a ne ntoarcem? Se cade s a n sele un om pe Dumnezeu, cum M a n sela ti voi? Dar voi ntreba ti: Cu ce Te-am n selat? Cu zeciuielile s i darurile de mncare. Maleahi 3, 7, 8. Ca d at ator al tuturor binecuvnt arilor, Dumnezeu pretinde o anumit a parte din tot ceea ce avem noi. Acesta este planul S au pentru sus tinerea lucr arii de predicare a Evangheliei. Si ntorcnd lui Dumnezeu aceast a parte, noi ar at am prin aceasta pre tuirea noastr a pentru darurile Lui. Dac a re tinem s i nu-I d am ceea ce este al S au, cum mai putem noi oare cere binecuvnt arile Sale? Dac a suntem servi necinsti ti n cele p amnte sti, cum mai putem avea preten tia ca El s a ne ncredin teze lucrurile cere sti? S-ar putea ca tocmai aici s a e secretul faptului c a la multe rug aciuni nu primim r aspuns.

94

Parabolele Domnului Hristos

Dar Dumnezeu n mila Sa cea mare este gata s a v a ierte s i El [145] spune: Aduce ti ns a la casa visteriei toate zeciuielile, ca s a e hran a n Casa Mea; pune ti-M a astfel la ncercare ... s i ve ti vedea dac a nu voi deschide z agazurile cerurilor, s i dac a nu voi turna peste voi bel sug de binecuvntare. Si voi mustra pentru voi pe cel ce m annc a (l acusta) s i nu v a va nimici roadele p amntului, s i vi ta nu va neroditoare n cmpiile voastre.... Toate neamurile v a vor ferici atunci, c aci ve ti o tar a pl acut a, zise Domnul o stirilor. Maleahi 3, 10-l2. Tot a sa stau lucrurile cu toate celelalte cerin te ale lui Dumnezeu. Toate darurile Sale sunt f ag aduite cu condi tia ascult arii. Dumnezeu are un cer plin de binecuvnt ari pentru aceia care vor colabora cu El. To ti cei ce-L ascult a, pot, cu mult a ncredere, s a cear a mplinirea f ag aduin telor Sale. o ncredere deplin Dar noi trebuie s a d am pe fa ta a, ne sov aielnic a, n Dumnezeu. Adesea El ntrzie s a ne r aspund a, pentru a ne pune la prob a credin ta noastr a sau pentru a pune la ncercare sinceritatea dorin telor noastre. Dac a am cerut dup a Cuvntul S au, atunci noi ar trebui s a credem n f ag aduin tele Sale s i s a prezent am cererile noastre cu ncredin tarea c a ele nu vor refuzate. Dumnezeu nu spune: Cere ti o dat as i vi se va da. El invit a s a cerem, s a st aruim neobosit n rug aciune. Cererea st aruitoare aduce pe cel ce cere ntr-o atitudine mult mai serioas a, mai plin a de zel, s i face s a creasc a dorin ta de a primi lucrurile pentru care se roag a. Domnul Hristos a spus Martei la mormntul fratelui ei Laz ar: Nu ti-am spus c a, dac a vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11, 40. vie. De aceea, ei nu primesc o m Dar mul ti n-au o credin ta asur a mai mare din puterea lui Dumnezeu. Sl abiciunea lor este rezultatul necredin tei lor. Ei au mai mult a ncredere n propriile lor fapte, dect n lucr arile lui Dumnezeu pentru ei. Ei se ncred n propria lor grij a pentru ei. Fac planuri s i proiecte, dar se roag a pu tin s i au n adev ar , dar ceea pu tin a ncredere n Dumnezeu. Ei gndesc c a au credin ta ce au nu este dect un impuls momentan. Dnd gre s n a-si da seama [146] de propriile lor lipsuri, sau de bun avoin ta lui Dumnezeu de a da, ei nu st aruiesc n a-si men tine cererile naintea lui Dumnezeu. Rug aciunile noastre ar trebui s a e tot a sa de st aruitoare s i sincere cum a fost cererea prietenului lipsit care la miezul nop tii a cerut

Cernd pentru a da

95

cteva pini. Cu ct vom cere mai c alduros s i mai hot art, cu att mai strns a va leg atura noastr a cu Hristos. Noi vom primi binecuvnt ari mai mare. s i mai mari, dac a vom manifesta s i o credin ta Partea noastr a este s a ne rug am s i s a credem. S a veghem s i s a ne rug am. S a veghem s i s a conlucr am cu Dumnezeu care ascult a rug aciunile noastre. S a nu uit am c a suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 9. S a vorbim s i s a lucr am n armonie cu pentru rug aciunile noastre. C aci nu este un lucru de mic a importan ta noi, dac a ncerc arile vor dovedi credin ta noastr a ca ind sigur a, sau vor ar ata c a rug aciunile noastre nu sunt dect numai o form a. Cnd vin ncerc ari s i greut a tile ne confrunt a, s a nu privim la oameni pentru ajutor. S a ne ncredem cu totul n Dumnezeu. Obiceiul de a spune altora greut a tile noastre, ne face mai slabi s i nici pe ei nu-i nt are ste. Prin aceasta, a sez am asupra lor povara inrmit a tilor noastre spirituale, de care ei nu ne pot sc apa. Noi c aut am putere la om, care este m arginit s i supus gre selii, pe cnd am putea primi puterea de la Dumnezeul cel nem arginit s i nesupus gre selii. Nu este nevoie s a mergem la marginile p amntului pentru n telepciune, c aci Dumnezeu, este aproape. Ceea ce ne va asigura succesul, nu sunt talentele pe care le avem acum, sau pe care le vom avea vreodat a. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru noi. Noi trebuie s a avem o mai pu tin a ncredere n ceea ce poate face omul s i o mai mare ncredere n ceea ce poate face Dumnezeu pentru ecare suet credincios. El dore ste ca s a-L c aut am prin . El dore credin ta ste ca noi s a a stept am lucruri mari de la El. Si El mai dore ste ca s a ne dea pricepere n lucrurile p amnte sti ca s i n cele spirituale. El poate ascu ti mintea noastr a. El ne poate da tact s i ndemnare. S a punem la lucru talentele noastre, s a cerem de la [147] Dumnezeu n telepciunea s i ea ne va dat a. S a lu am Cuvntul lui Dumnezeu ca asigurare. Nu ne-a invitat oare s a venim la El? Niciodat a s a nu ne ng aduim a vorbi ntr-un mod descurajator s i lipsit de n adejde. Dac a am face astfel, vom pierde foarte mult. Privind la ceea ce izbe ste privirea s i plngndu-ne atunci cnd dicult a tile ne preseaz a, nu facem dect s a d am dovad a c a avem bolnav o credin ta as i slab a. S a vorbim s i s a lucr am cu o credin ta de nenvins. Domnul este bogat n mijloace, lumea este a Lui. S a spre cer. S privim cu credin ta a privim la El care are lumin a, putere . s i ecien ta

96

Parabolele Domnului Hristos

n credin ta sincer a este putere s i statornicie n principii, o stabilitate n urm arirea tintei propuse, pe care nici timpul s i nici greut a tile nu o pot sl abi. Fl ac aii obosesc s i ostenesc, chiar tinerii se clatin a; dar cei ce se ncred n Domnul si nnoiesc puterea, ei zboar a ca vulturii, alearg as i nu obosesc, umbl as i nu ostenesc. Isaia 40, 30-31. Sunt foarte mul ti aceia care doresc s a ajute pe al tii, dar ei simt c a n-au nici un fel de putere spiritual a sau lumin a, pe care s-o transmit a altora. Ace stia s a- si nal te cererile la tronul harului. S a se roage pentru Duhul Sfnt. Dumnezeu Se a a napoia ec arei f ag aduin te pe care a f acut-o. Cu Biblia n mn a spune ti: Am f acut cum mi-ai spus. Prezint f ag aduin ta Ta care spune: Cere ti s i vi se va da, c auta ti s i ve ti g asi, bate ti s i vi se va deschide! Noi nu trebuie numai s a ne rug am n numele Domnului Hristos, ci s i prin inspira tia Duhului Sfnt. Aceasta explic a ceea ce trebuie s a n telegem cnd se spune c a Duhul mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite. Romani 8, 26. Lui Dumnezeu i place s a r aspund a la ase n m o rug menea rug aciuni. Cnd cu c aldur as i st aruin ta al ta aciune n se a numele Domnului Hristos, n chiar aceast a st aruin ta a garan tia din partea lui Dumnezeu c a El este gata s a r aspund a la rug aciunea noastr a nespus mai mult dect cerem sau gndim noi. Efeseni 3, 20. Domnul Hristos a spus c a orice lucru ve ti cere, cnd v a ruga ti, [148] s a crede ti c a l-a ti s i primit, si-l ve ti avea. Marcu 11, 24. Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. Ioan 14, 13. Iar ucenicul iubit, Ioan, sub inspira tia Duhului Sfnt, vorbe ste foarte deschis s i plin de ncredere, ndr azneala pe care o avem la El, este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Ioan 5, m deci cu st cererile noastre Tat 14-l5. S a n al ta aruin ta alui, n numele Domnului Hristos. Dumnezeu va onora acest Nume. Curcubeul ce se a a de jur mprejurul tronului este o asigurare c a Dumnezeu este credincios, c a n El nu este schimbare, nici umbr a de mutare. Noi am p ac atuit mpotriva Lui s i nu merit am favoarea Lui; cu toate acestea, chiar El a pus pe buzele noastre aceast a rug aciune: Pentru Numele T au, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe leg amntul T au cu noi. Ieremia 14, 21. Cnd venim la El, m arturisind nevrednicia s i p acatul nostru, El S-a

Cernd pentru a da

97

legat ca s a asculte strig atul nostru. Onoarea tronului S au este legat a de mplinirea Cuvntului S au dat nou a. Asemenea lui Aaron, care simboliza pe Domnul Hristos, Mntuitorul nostru poart a numele ntregului S au popor pe inima Sa, n locul Prea Sfnt, Marele nostru Mare preot si aminte ste toate cuvintele prin care El ne-a ncurajat s a avem ncredere n El. El si aminte ste ntotdeauna de leg amntul S au. To ti cei care-L caut a, l vor g asi. To ti cei care bat, vor avea u sa deschis a naintea lor. Nu se vor auzi cuvintele de scuz a: Nu m a tulbura ti, u sa este nchis a, nu doresc s-o deschid. Nim anui nu i se va spune: Nu pot s a te ajut. Aceia care vin n miez de noapte s a cear a pine, ca s a hr aneasc a suetele amnde, vor avea succes. n parabol a, cel care cere pine ca s a dea unui str ain, prime ste tot ce-i trebuie. Atunci n ce m asur a ne va da Dumnezeu pentru ca s a putem da s i altora? Dup a m asura harului lui Hristos. Efeseni 4, [149] 7. ngerii urm aresc cu un deosebit interes s a vad a cum se poart a o omul cu semenii s ai. Cnd ace stia v ad pe cineva c a d a pe fa ta de cel gre iubire, asemenea Domnului Hristos fa ta sit, atunci ei vin lng a ei s i i aduc aminte de cuvintele pe care s a le spun a, cuvinte care vor ca o pine a vie tii pentru acel suet. n acest fel Dumnezeu ngrije ste de toate trebuin tele voastre, dup a bog a tia Sa, n slav a, n Isus Hristos. Filipeni 4, 19. M arturisirea noastr a, n sinceritatea s i autenticitatea ei, El o va face puternic a, n t aria vie tii viitoare. Cuvntul lui Dumnezeu va n gura noastr a adev ar s i neprih anire. Efortul personal pentru binele altora trebuie s a e precedat de mult a rug aciune n tain a, pentru c a el cere o mare n telepciune spre a n telege s tiin ta mntuirii suetelor. Mai nainte de a avea leg atur a cu oamenii trebuie s a avem comuniune cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc, noi putem ob tine preg atirea necesar a pentru a sluji oamenilor. S a l as am inima s a tnjeasc a de dorin ta pe care o are pentru Dumnezeu, pentru viul Dumnezeu. Via ta Domnului Hristos a ar atat ce poate face omul, atunci cnd ajunge p arta s naturii divine. Tot ceea ce Domnul Hristos a primit de la Dumnezeu, putem primi s i noi. Atunci, s a cerem s i vom primi. Cu credin ta st aruitoare a lui Iacob, cu insisten ta ne sov aielnic a a lui Ilie, s a cerem pentru noi tot ceea ce Dumnezeu ne-a f ag aduit.

98

Parabolele Domnului Hristos

S a l as am gndurile sl avite ale lui Dumnezeu s a st apneasc a mintea noastr a. S a l as am ca via ta noastr a s a e legat a prin leg aturi trainice cu via ta Domnului Hristos. Cel care a poruncit ca lumina s a lumineze n ntuneric, este binevoitor s a str aluceasc a n inima noastr a, s a fac a s a str aluceasc a lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu pe fata lui Isus Hristos. 2 Corinteni 4, 6. Duhul Sfnt va lua lucrurile lui Dumnezeu s i ni le va ar ata, f acndu-le o putere vie n inima celui ce ascult a. Domnul Hristos ne va conduce la pragul ve sniciei. Vom putea privi atunci slava de dincolo de perdea s i s a descoperim oamenilor Atotputernicia Aceluia care tr aie ste pururi ca [150] s a mijloceasc a pentru noi.

Capitolul 13 Doi nchin atori


Capitol bazat pe textele din Luca 18, 9-l4. Pentru unii care se ncredeau n ei n si si c a sunt neprih ani ti, s i dispre tuiau pe ceilal ti, Domnul Hristos a spus parabola Fariseului s i a vame sului. Fariseul s-a suit la Templu s a se roage, nu pentru c a sim tea c a este p ac atos s i deci avea nevoie de iertare, ci pentru c a gndea despre sine c a este drept s i spera s a c stige astfel laude de la oameni. El privea nchinarea sa ca un merit, care-l va recomanda naintea lui Dumnezeu. n acela si timp, rug aciunea sa d adea posibilitatea oamenilor s a- si fac a o p arere nalt a despre evlavia sa. El spera s a dobndeasc a att favoarea lui Dumnezeu, ct s i a omului. nchinarea sa era determinat a de interesele sale egoiste. Si astfel, el era plin de ngmfare. El manifesta aceasta n privirea, umblarea s i rug aciunile lui. Tinndu-se departe de ceilal ti, ca s i cnd ar zis: D a-te napoi, nu te apropia de mine, c aci sunt sfnt (Isaia 65, 5), el st atea s i se ruga n sine. Mul tumit n totul de sine, el gndea c a Dumnezeu s i oamenii l privesc cu aceea si pl acere. Dumnezeule, ti mul tumesc, spunea el, c a nu sunt ca ceilal ti oameni, hr ap are ti, nedrep ti, desfrna ti sau chiar ca vame sul acesta. [151] Luca 18, 11. Caracterul s au l judeca nu dup a caracterul cel sfnt al lui Dumnezeu, ci dup a caracterul altor oameni. Mintea lui era nstr ainat a de Dumnezeu s i ndreptat a spre oameni. Acesta era secretul mul tumirii sale de sine. Si el a nceput s a- si enumere faptele sale bune. Eu postesc de dou a ori pe s apt amn a, dau zeciuial a din toate veniturile mele. Luca 18, 12. Religia Fariseului nu ajungea pn a la suet. El nu c auta s a- si formeze un caracter asemenea lui Dumnezeu, o inim a plin a de iubire s i mil a. El era satisf acut cu o religie care are de-a face numai cu via ta exterioar a. Neprih anirea pe care o avea era propria sa neprih anire rod al propriilor lui fapte judecat a dup a un standard omenesc. Oricine se ncrede n sine, considernd c a este neprih anit, va dispre tui pe ceilal ti. Ca s i Fariseul, se judec a pe sine comparndu-se 99

100

Parabolele Domnului Hristos

cu al ti oameni s i de aceea judec a pe to ti ceilal ti dup a sine. Neprih anirea sa este pre tuit a dup a a altora, s i cu ct sunt ace stia mai r ai, cu att mai neprih anit apare prin contrast, el. ndrept a tirea sa de sine l face s a acuze. Ceilal ti sunt condamna ti de el ca ind c alc atori ai Legii lui Dumnezeu. n acest fel el manifest a acela si spirit ca al lui Satana, acuzatorul fra tilor s ai. Cu un astfel de spirit, i este imposibil s a intre n comuniune cu Dumnezeu. El se ntoarce acas a lipsit de binecuvntarea divin a. Vame sul s-a suit la Templu mpreun a cu ceilal ti nchin atori, dar curnd s-a retras din mijlocul lor, considerndu-se nevrednic s a se uneasc a cu ei n rug aciune. Stnd mai la o parte el nu ndr aznea nici ochii s as i-i ridice spre cer; s i se b atea cu pumnul n piept, de sine. El sim ntr-o amar a zbuciumare sueteasc as i dispre t fa ta tea c a a p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu, c a este p ac atos s i mnjit. El nu a stepta nici m acar mil a din partea celor din jurul s au, c aci ace stia priveau la el cu comp atimire. El era con stient de faptul c a n-avea nici un merit care s a-l recomande naintea lui Dumnezeu s i ntr-o cumplit a disperare el a strigat: Dumnezeule, ai mil a de mine, [152] p ac atosul. Luca 18, 13. El nu se compara cu al tii. mntul vinov Cople sit de sim ta a tiei, el st atea acolo ca s i cnd era ar fost singur n prezen ta lui Dumnezeu. Singura sa dorin ta s a e iertat s i s a aib a pace, singura lui cerere era dup a mil a, dup a mila lui Dumnezeu. Si el a fost binecuvntat. Eu v a spun, a zis Domnul Hristos, c a mai degrab a omul acesta s-a pogort acas a socotit neprih anit, dect cel alalt. Luca 18, 14. Fariseul s i vame sul reprezint a dou a mari clase de oameni n care se mpart cei care vin s a se nchine naintea lui Dumnezeu. Primii doi reprezentan ti ai acestor clase se a a n primii doi copii ce au fost n ascu ti n aceast a lume. Cain gndea despre sine c a este neprih anit, drept s i de aceea el a venit naintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mul tumire. El nu si-a m arturisit p acatul s i n-a recunoscut nevoia lui dup a mila lui Dumnezeu. Dar Abel a venit naintea lui Dumnezeu cu jertfa de snge care simboliza pe Mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un p ac atos, considerndu-se pierdut, singura sa n adejde ind iubirea nemeritat a a lui Dumnezeu. Dumnezeu a privit cu pl acere la jertfa lui, mntul nevoii dar la Cain s i la jertfa lui n-a privit cu pl acere. Sim ta noastre, recunoa sterea s ar aciei s i p acatelor noastre, iat a primele

Doi nchin atori

101

condi tii ale primirii noastre de c atre Dumnezeu. Ferice de cei s araci n duh, c aci a lor este mp ar a tia cerurilor Matei 5, 3. Pentru ecare dintre clasele reprezentate prin Fariseu s i vame s, g asim o lec tie n istoria vie tii apostolului Petru. n primii ani ai apostolatului s au, Petru gndea despre sine c a este puternic. Asemenea Fariseului, dup a propria sa judecat a, el nu era ca ceilal ti oameni. Cnd Domnul Hristos n ajunul tr ad arii Sale n stiin ta pe ucenicii S ai: n noaptea aceasta to ti ve ti avea un prilej de poticnire n Mine, Petru, plin de ncredere n sine declar a: Chiar dac a to ti ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Marcu 14, 27.29. Petru nu cuno stea atunci primejdia n care se g asea, ncrederea n sine l-a am agit. El gndea despre sine c a este n stare s a se mpotriveasc a ispitei, dar cnd, numai dup a cteva ore, ncercarea veni, el se lep ad a de Domnul s au blestemnd s i jurndu-se. Cnd ns a cntatul cocosului i reaminti de cuvintele Domnului Hristos, surprins s i zdruncinat de ceea ce tocmai f acuse, el s-a ntors [153] torul s s i a privit la nv a ta au. n aceea si clip a Domnul a privit la [154] Petru s i n aceast a privire ndurerat a, n care erau amestecate mila s i iubirea pentru el, Petru a putut s a se n teleag a pe sine. El a ie sit afar a s i a plns amar. Privirea aceea a Domnului Hristos a zdrobit inima sa. Petru a ajuns la un punct crucial n via ta sa s i plin de am ar aciune s-a poc ait de p acatul s au. El era asemenea vame sului n mhnirea s i poc ain ta sa s i, asemenea vame sului, el a g asit ndurare. Privirea Domnului Hristos i-a dat certitudinea iert arii. Acum, ncrederea sa n sine disp aruse. Si niciodat a, el n-a mai repetat vechile cuvinte pline de mndrie. Dup a nvierea Sa, Domnul Hristos de trei ori a pus la ncercare pe Petru. Simone, ul lui Iona, a spus El, M a iube sti tu mai mult dect ace stia? Acum, Petru nu s-a mai n al tat mai presus de fra tii s ai. El a f acut apei la cineva care putea s a-i citeasc a inima. Doamne, i-a zis el, Tu toate le s tii; s tii c a Te iubesc. Ioan 21, 15, 17. Apoi el a primit ns arcinarea, sau chemarea sa. I-a fost dat ao lucrare mult mai mare s i mai dicil a dect avusese pn a atunci. Domnul Hristos l-a ns arcinat s a hr aneasc a oile s i mieii turmei Sale. ncredin tnd astfel p astoririi sale suetele pentru care Mntuitorul Si-a dat via ta, Domnul Hristos a dat lui Petru cea mai puternic a dovad a a ncrederii pe care o avea n reabilitarea lui. Ucenicul, care

102

Parabolele Domnului Hristos

cndva fusese nelini stit, mndru s i plin de sine, a devenit acum supus s i poc ait. De aici nainte el urm a Domnului S au cu lep adare s i sacriciu de sine. El a fost p arta s la suferin tele Domnului Hristos; s i cnd Mntuitorul va sta pe tronul slavei Sale, Petru va atunci p arta s la slava Sa. R aul, care a pricinuit c aderea lui Petru s i care a tinut departe pe Fariseu de comuniunea cu Dumnezeu, se dovede ste s i ast azi a ruina multor mii de oameni. Nu este nimic a sa de ofensator pentru Dumnezeu, sau att de periculos pentru suetul omenesc, dect mndria s i ncrederea n sine. Dintre toate p acatele, acesta este [155] cel mai de plns s i greu de vindecat. C aderea lui Petru n-a fost deodat a, ci treptat a. ncrederea n sine l-a f acut s a cread a c a este mntuit s i astfel, pas cu pas el a mers tot mai jos pe calea dec aderii, pn a cnd a ajuns s a t ag aduiasc a pe torul s nv a ta au. Niciodat a nu ne putem pune cu certitudine ncrederea n eul nostru personal sau s a ne nchipuim, atta vreme ct suntem aici s i nu n ceruri, c a suntem siguri mpotriva ispitei. Cei care primesc pe Mntuitorul, orict de sincer a ar convertirea lor, n-ar trebui niciodat a s a e nv a ta ti s a spun a, sau s a considere c a sunt mntui ti. Aceasta este o am agire. Fiecare trebuie s a e nv a tat s a ; dar chiar s aib a n adejde s i credin ta i atunci cnd ne pred am pe noi n sine Domnului Hristos s i s tim c a El ne prime ste, nu suntem scuti ti de ispite. Cuvntul lui Dumnezeu spune: Mul ti vor cur a ta ti, albi ti s i l amuri ti. Daniel 12, 10. Numai cei care trec cu bine ncercarea vor primi coroana vie tii. Iacov 1, 12. Cei care primesc pe Hristos s i n credin ta lor de la nceput spun: sunt mntuit, sunt n primejdia de a-si pune ncrederea n ei n si si. Ei pierd din vedere propria lor sl abiciune, cum s i nevoia lor continu a de putere divin a. Unii ca ace stia nu-s preg ati ti pentru a face fa ta n sel aciunilor celui r au s i, atunci cnd sunt ispiti ti, mul ti, asemenea lui Petru, cad pn a n adncul p acatului. Noi suntem sf atui ti: Astfel dar, cine crede c a st a n picioare, s a ia seama s a nu cad a. 1 Corinteni este ntr-o continu 10, 12. Singura noastr a siguran ta a nencredere n eul nostru s i dependen ta noastr a de Domnul Hristos. Pentru Petru era necesar ca s a nve te s a cunoasc a propriile sale defecte de caracter s i nevoia lui de puterea s i harul Domnului Hristos. Domnul nu-l putea sc apa din ncerc ari, dar l putea salva de

Doi nchin atori

103

la nfrngere. Dac a Petru ar fost dispus s a primeasc a avertizarea Domnului Hristos, atunci el ar vegheat n rug aciune; ar umblat atunci cu team as i cutremur, pentru ca picioarele lui s a nu se poticneasc a. Si el ar primit ajutor divin, astfel nct Satana s a nu c stige biruin ta. s Petru a c azut din pricina ncrederii n sine; s i prin poc ain ta i , picioarele sale au fost din nou nt umilin ta arite. n raportul experien tei sale ecare p ac atos poate g asi ncurajare. De si Petru a p ac atuit greu, a fost iertat. Cuvintele Domnului Hristos erau scrise n suetul [156] s au: Eu M-am rugat pentru tine, ca s a nu se piard a credin ta ta. Luca 22, 23. n agonia remu sc arilor sale amare, aceast a rug aciune s i amintirea privirii plin a de iubire s i mil a a Domnului Hristos i-au dat n adejde. Dup a nvierea Sa, Domnul Hristos Si-a amintit de Petru s i a dat ngerului o solie pe care s-o transmit a femeilor: Duce ti-v a de spune ti ucenicilor Lui, s i lui Petru, c a merge naintea voastr a n Galilea, acolo l ve ti vedea, cum v-a spus. Marcu 16, 7. Poc ain ta lui Petru a fost primit a de c atre Mntuitorul iert ator de p acate. Si aceea si ndurare, care a fost acordat a ca s a salveze pe Petru, este extins a ec arui suet care a c azut sub puterea ispitei. Este tinta deosebit a a lui Satana, de a duce pe oameni n p acat s i apoi s a-i p ar aseasc a f ar a nici un sprijin s i tremurnd, temndu-se s a mai cear a iertare. Dar de ce ne-am teme oare, cnd Dumnezeu a zis: Afar a numai dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. Isaia 27, 5. Au fost luate toate m asurile pentru a veni n ajutorul neputin tei noastre, oferindu-ne tot felul de ncuraj ari pentru a veni la Hristos. Domnul Hristos Si-a adus ca jertfa trupul S au frnt, pentru a r ascump ara mo stenirea lui Dumnezeu s i a da celui p ac atos o nou a s ans a. De aceea s i poate s a mntuiasc a n chip des avr sit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c a tr aie ste pururea ca s a mijloceasc a pentru ei. Evrei 7, 25. Prin via ta Sa f ar a pat a, prin ascultarea s i moartea Sa pe crucea Golgotei, Domnul Hristos a mijlocit pentru neamul omenesc c azut n p acat. Iar acum, C apetenia mntuirii noastre mijloce ste pentru noi nu numai ca un simplu peti tionar, ci ca un biruitor care si cere drepturile biruin tei Sale. Jertfa sa este complet a, iar ca Mijlocitor al nostru, El aduce la ndeplinire lucrarea pe care de bun a voie S-a legat s-o nf aptuiasc a, prezentnd naintea lui Dumnezeu c adelni ta cuprinznd propriile Sale merite

104

Parabolele Domnului Hristos

f ar a pat a, cum s i rug aciunile, m arturisirile s i mul tumirile poporului la DumS au. nso tite de parfumul neprih anirii Sale, acestea se nal ta nezeu ca o mireasm a pl acut a. Jertfa Domnului Hristos este primit a [157] n ntregime s i iertarea acoper a toat a vinov a tia p acatului. Domnul Hristos S-a angajat a nlocuitorul s i garantul nostru s i El nu trece pe nimeni cu vederea. El, care n-a putut s a vad a in tele omene sti expuse ruinei ve snice, f ar a ca s a nu- si reverse suetul mergnd pn a la moarte pentru ele, va privi cu mil as i ndurare asupra ec arui suet care si d a seama c a nu se poate salva singur. Domnul nu va privi asupra niciunui om care se roag a, f ar a s a-l ajute s i s a-l ridice. El, care prin propria Sa jertfa a pus la dispozi tia omului un inepuizabil tezaur de putere moral a, nu va da gre s n a folosi aceast a putere n favoarea noastr a. Noi putem s a depunem p acatele s i necazurile noastre la picioarele Lui, c aci El ne iube ste. Fiecare privire s i ecare cuvnt ne invit a s a avem ncredere. El va forma s i va modela caracterul nostru dup a voia Sa. satanic n ntreaga for ta a nu exist a nici o putere care s a nfrng a un suet, care n simplitate se arunc a n bra tele Domnului Hristos. El d a t arie celui obosit s i m are ste puterea celui care cade n le sin. [158] Isaia 40, 29. Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept, ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire. Domnul spune: Recunoa ste- ti numai nelegiuirea, recunoa ste c a ai fost necredincioas a Domnului, Dumnezeului t au.... V a voi stropi cu ap a curat a, s i ve ti ferici ti; v a voi cura ti de toate spurc aciunile voastre s i de to ti idolii vo stri, 1 Ioan 1, 9; Ieremia 3, 13; Ezechiel 36, 25. Noi ns a trebuie s a avem o cunoa stere de noi n sine, o cunoa stere , mai nainte ca noi s care s a duc a la poc ain ta a putem g asi iertare s i pace. Fariseii nu aveau nici o convingere despre p acatul lor. Duhul Sfnt nu putea lucra cu ei. Suetul lor era nchis ntr-o plato sa a ndrept a tirii de sine, asupra c areia s age tile lui Dumnezeu, ascu tite s i bine tintite de minile ngerilor, nu pot s-o str apung a. Numai acela care se recunoa ste a un p ac atos poate mntuit de Domnul Hristos. El a venit s a t am aduiasc a pe cei cu inima zdrobit a, s a propov aduiasc a robilor de r azboi slobozirea, s i orbilor c ap atarea vederii, s a dea drumul celor ap asa ti. Luca 4, 18. Nu cei s an ato si de doctor, ci cei bolnavi. Luca 5, 31. Noi trebuie s au trebuin ta a ne cunoa stem adev arata noastr a stare, altfel, noi nu vom sim ti nevoia

Doi nchin atori

105

noastr a dup a ajutorul Domnului Hristos. Noi trebuie s a n telegem primejdia noastr a sau, de nu, nu vom alerga spre un loc de refugiu. Noi trebuie s a sim tim durerile cauzate de r anile noastre sau, de nu, nu vom dori s a m vindeca ti. Domnul spune: Pentru c a zici: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic, s i nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol; te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti; s i haine albe, ca s a te mbraci cu ele, s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale; s i doftorie pentru ochi, ca s a- ti ungi ochii s i s a vezi. Apocalips 3,17-l8. Aurul cur a tit prin foc este credin ta care lucreaz a prin dragoste. Numai aceasta ne poate aduce n armonie cu Dumnezeu. Noi putem activi, noi putem depune o activitate intens a; dar f ar a o asemenea iubire ca aceea care se a a n inima Domnului Hristos, noi nu vom putea niciodat a s a m socoti ti printre [159] cei care fac parte din familia cerului. Nimeni nu poate prin sine s a- si dea seama, s a- si recunoasc a gre selile. Inima este nespus de n sel atoare s i dezn ad ajduit de rea; cine poate s-o cunoasc a? Ieremia 17, 9. Buzele pot m arturisi o s ar acie a suetului pe care inima n-o recunoa ste, n timp ce vorbim lui Dumnezeu despre s ar acia noastr a spiritual a, inima se poate uma de mndria superiorit a tii propriei noastre umilin te s i a ndrept a tirii proprii. Numai ntr-un singur fel se poate ob tine adev arata cunoa stere de sine. Noi trebuie s a privim la Hristos. Ceea ce face pe oameni s a se nal te att de mult n propria lor dreptate este necunoa sterea Lui. Cnd contempl am cur a tia s i des avr sirea Lui, atunci noi vom vedea propria noastr a sl abiciune, s ar acie s i propriile noastre defecte, a sa cum sunt ele n realitate. Atunci ne vom vedea pierdu ti s i f ar a de n adejde, mbr aca ti n hainele ndrept a tirii de sine asemenea oric arui alt p ac atos. Noi vom vedea atunci c a,dac a vreodat a vom mntui ti, aceasta nu se va datora bun at a tii noastre, ci harului nem arginit al lui Dumnezeu. Rug aciunea vame sului a fost ascultat a deoarece ea a fost manifestarea dependen tei ce c auta s a se prind a de cel Atotputernic. Eul personal nu era dect o ru sine pentru vame s. Tot a sa trebuie v azut credin care de to ti aceia care caut a pe Dumnezeu. Prin credin ta ta la orice ncredere n sine cel ce se roag renun ta a trebuie s a se prind a bine de puterea Celui ve snic.

106

Parabolele Domnului Hristos

Nici o form a exterioar a nu poate lua locul unei credin te s i al unei complete recunoa steri de sine. Dar nimeni nu se poate goli pe sine de eul s au. Noi nu putem dect s a m de acord ca Domnul Hristos s a fac a aceast a lucrare. Atunci, limbajul nostru va : Doamne, ia-mi inima; c aci eu nu ti-o pot da. Ea este proprietatea Ta. P astrez-o Tu curat a, c aci eu n-o pot p astra pentru Tine. Mntuie ste-m a n ciuda mea nsumi, n ciuda eului meu slab s i neasemenea lui Hristos. -m Modeleaz a-m a, s lefuie ste-m a, nal ta a ntr-o atmosfer a curat as i sfnt a, n care curentul cel bogat al dragostei Tale s a poat a curge din suetul meu. Aceast a lep adare de sine nu trebuie f acut a numai la nceputul [160] vie tii de cre stin, ci ea trebuie rennoit a la ecare pas f acut spre cer. Toate faptele noastre bune sunt dependente de o putere ce se a a n afara noastr a. De aceea trebuie s a aib a loc o continu a n al tare a inimii c atre Dumnezeu, o continu a, serioas as i zdrobitoare m arturisire s i p ar asire a p acatului, cu o umilire a suetului naintea Lui. Numai de printr-o continu a lep adare de sine s i o permanent a dependen ta Domnul Hristos, numai a sa vom putea siguri n umblarea noastr a. Cu ct ne apropiem mai mult de Domnul Hristos s i cu ct vom vedea mai clar cur a tia caracterului S au, cu att mai limpede ne vom da seama de nespus de marea p ac ato senie a p acatului s i cu att m pe noi n mai pu tin vom c auta s a ne n al ta sine. Aceia pe care cerul i recunoa ste ca ind sn ti, sunt ultimii care s a fac a parad a de propria lor bun atate. Apostolul Petru a devenit un credincios slujitor al Domnului Hristos s i a fost foarte mult onorat cu lumin as i putere divin a; el a avut o parte activ a n zidirea Bisericii lui Hristos; dar Petru n-a uitat niciodat a experien ta teribil a a umilin tei sale; p acatul s au a fost iertat; s i totu si, el s tia foarte bine c a numai harul Domnului sl Hristos putea s a fac a fa ta abiciunii sale de caracter, care a pricinuit c aderea sa. n sine nsu si, el n-a g asit nimic cu care s a se laude. Nici unul dintre apostoli sau dintre profe ti n-a pretins c a este f ar a de p acat. Cei care au tr ait aproape de Dumnezeu, cei care si-ar , s sacricat mai degrab a via ta dect, cu bun as tiin ta a s avr seasc a vreun r au, b arba ti pe care Dumnezeu i-a onorat cu lumin as i putere divin a, au m arturisit p ac ato senia propriei lor ri. Ei nu s i-au pus ncrederea n carne, n-au pretins c a au o neprih anire a lor, ei s-au ncrezut n totul n neprih anirea Domnului Hristos. Tot a sa vor sta lucrurile cu to ti aceia care privesc la Hristos.

Doi nchin atori

107

La ecare pas de naintare n experien ta cre stin a, poc ain ta noastr a va tot mai profund a. Acelora pe care Domnul i-a iertat, pe care El i recunoa ste ca ind poporul S au, El le spune: Atunci v a ve ti aduce aminte de purtarea voastr a rea s i de faptele voastre care nu erau bune; v a va scrb a de voi n siv a, din pricina nelegiuirilor s i [161] urciunilor voastre. Ezechiel 36, 31. El spune de asemenea: Voi face leg amntul Meu cu tine, s i vei s ti c a Eu sunt Domnul, ca s a- ti aduci aminte de trecut s i s a ro se sti, s a nu mai deschizi gura de ru sine cnd ti voi ierta tot ce ai f acut, zice Dumnezeu. Ezechiel 16, 62-63. Atunci, buzele noastre nu se vor mai deschide pentru a rosti cuvintele de laud a la adresa noastr a. Vom s ti, atunci, c a, puterea noastr a este numai Hristos. Si vom m arturisi, atunci, mpreun a cu apostolul: Stiu c a nimic bun nu locuie ste n mine, adic a n rea mea p amnteasc a, pentru c a, ce-i drept, am voin ta s a fac binele, dar n-am puterea s a-l fac. Romani 7, 18. n ceea ce m a prive ste, departe de mine gndul s a m a laud cu altceva dect cu crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care lumea este r astignit a de mine, s de lume. Galateni 6, 14. fa ta i eu fa ta este s n armonie cu aceast a experien ta i porunca: ... duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur, nu numai cnd sunt , ci cu mult mai mult acum, n lipsa mea. C eu de fa ta aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Filipeni 2, 12.13. Dumnezeu nu- ti cere s a te temi de faptul c a El nu va mplini f ag aduin tele Sale, c a r abdarea Lui se va sfr si, sau c a mila Lui se va epuiza. Teme-te mai degrab a de faptul c a voin ta ta nu se va supune voin tei lui Dumnezeu s i ca nu cumva tr as aturile de caracter mo stenite sau cultivate s a st apneasc a n via ta ta. C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. S a te temi ca nu cumva eul s a se interpun a ntre tine s i Mntuitorul t au. Teme-te mai degrab a ca nu cumva voin ta ta personal a s a strice planurile cele mari pe care Dumnezeu vrea s a le aduc a la ndeplinire prin tine. Teme-te a te ncrede n propria ta putere, teme-te a trage mna ta din mna Domnului Hristos s i a ncerca s a mergi pe drumurile vie tii . f ar a continua Sa prezen ta Noi trebuie s a ne ferim de tot ceea ce ar ncuraja mndria s i ncrederea n sine; de aceea ar trebui s a ne ferim a l auda pe cineva, sau s a primim din partea cuiva laude. Este lucrarea lui Satana aceea

108

Parabolele Domnului Hristos

de a m aguli. El se ocup a cu lingu sirea n aceea si m asur a n care se ocup a cu acuzarea s i condamnarea cuiva. n acest fel, el lucreaz a la [162] ruinarea suetului. Acei care aduc laude oamenilor sunt folosi ti de c atre Satana, ca agen ti ai s ai. To ti cei care lucreaz a pentru Hristos s a ndep arteze de la ei orice cuvnt de laud a. Eul trebuie s a e scos din aten tia noastr a. Numai Domnul Hristos trebuie s a e prosl avit. Spre cel care ne iube ste, care ne-a sp alat p acatele noastre cu sngele S au Apocalips 1:5, trebuie s a ne ndrept am privirea s i c atre El trebuie s a se nal te din inimi laudele noastre. Via ta n care este nutrit a temerea de Dumnezeu nu va o via ta trist as i mohort a. Absen ta Domnului Hristos face ca fa ta s a e trist a, iar via ta, un s ir nentrerupt de oftaturi. Cei care sunt plini de n al tare s i iubire de sine nu simt nevoia unei comuniuni vii, personale, cu Hristos. Inima care n-a c azut pe Stnc a este mndr a de integritatea ei. Oamenii doresc o religie impun atoare, maiestoas a. Ei doresc s a mearg a pe o cale destul de larg a ca s a poat a lua cu ei toate apuc aturile lor. Iubirea lor de sine, iubirea de popularitate cum s i pl acerea de a l auda ti, toate acestea ndep arteaz a pe Mntuitorul din inimile lor s i, f ar a El, este ntuneric s i triste te. Dar Domnul Hristos locuind n suet este un izvor de bucurie. C aci, pentru to ti cei care l primesc, nota dominant a a Cuvntului lui Dumnezeu este bucuria. este vecinic C aci a sa vorbe ste Cel Prea nalt, a c arui locuin ta as i al c arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite, s i s a mb arb atez inimile zdrobite. Isaia 57, 15. Moise a putut privi slava lui Dumnezeu numai cnd a fost ascuns n cr ap atura Stncii. Numai cnd vom ascun si n despic atura Stncii, Domnul Hristos ne va acoperi cu palmele Sale str apunse s i vom auzi cele ce Domnul spune slujitorilor S ai. Ca s i lui Moise, Dumnezeu ni Se va descoperi ca ind plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care si tine dragostea pn a n mii de neamuri de oameni, iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul Exodul 34, 1-7. [163] Lucrarea mntuirii implic a urm ari ce sunt greu de n teles de c atre om. Lucruri pe care ochiul nu le-a v azut, urechea nu le-a auzit, s i la inima omului nu s-au suit, a sa sunt lucrurile pe care le-a preg atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2, 9. Cnd p ac atosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea n al tat a

Doi nchin atori

109

a Domnului s i se pleac a naintea ei, el devine o f aptur a nou a. Atunci, i este dat a o inim a nou a. El devine o f aptur a nou a n Isus Hristos. Sn tenia nu mai cere nimic de la el. Dumnezeu nsu si socote ste neprih anit pe cel ce crede n Isus. Romani 3, 26. Iar pe aceia pe care i-a socotit neprih ani ti, i-a s i prosl avit. Romani 8, 30. Ct de mare este ru sinea s i dec aderea cauzat a de p acat, dar cinstea s i n al tarea datorat a iubirii r ascump ar atoare va s i mai mare. Tuturor in telor omene sti, care se str aduiesc s a ajung a asemenea chipului divin, le sunt puse la dispozi tie comorile cerului, o putere deosebit a care i va a seza ntr-o pozi tie chiar mai n al tat a dect cea a ngerilor care n-au p ac atuit niciodat a. A sa vorbe ste Domnul, R ascump ar atorul, Sfntul lui Israel, c atre cel dispre tuit s i urt de popor, c atre Robul celor puternici: mp ara tii vor vedea lucrul acesta s i se vor scula, s i voievozii se vor arunca la p amnt s i se vor nchina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfntului lui Israel care Te-a ales. Isaia 49, 7. , va smerit; s C aci oricine se nal ta i oricine se smere ste, va [164] n al tat. Matei 18, 14.

Capitolul 14 Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?


Domnul Hristos tocmai vorbise despre timpul din imediata apropiere a celei de-a doua Sa veniri, cum s i despre primejdiile prin care urma sii S ai trebuiau s a treac a. Referindu-se n mod special la acel timp, El a spus o pild a, ca s a arate c a oamenii trebuie s a se roage necurmat s i s a nu se lase. ntr-o cetate, spunea El, era un judec ator, care de Dumnezeu nu se temea s i de oameni nu se ru sina. n cetatea aceea era s i o v aduv a care venea des la el, s i-i zicea: F a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu. Mult a vreme n-a voit s a-i fac a dreptate. Dar la urm a s i-a zis: M acar c a de Dumnezeu nu m a tem s i de oameni nu m a ru sinez, totu si pentru c a v aduva aceasta m a tot nec aje ste, i voi face dreptate, ca s a nu tot vin a s a-mi bat a capul. Domnul a ad augat: Auzi ti ce zice judec atorul nedrept? Si Dumnezeu nu va face dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i noapte c atre de ei? V El, m acar c a z above ste fa ta a spun c a le va face dreptate n curnd. Luca 18, 1-8. Judec atorul nf a ti sat aici, n aceast a parabol a n-avea nici o con de dreptate s de cei n suferin . V [165] sidera tie fa ta i nici mil a fa ta ta aduva cazul s care prezenta cu insisten ta au naintea lui, era tot mereu respins a. Mereu s i mereu ea venea la el numai ca s a e tratat a cu dispre t s i s a e alungat a de la scaunul de judecat a. Judec atorul s tia c a ea avea dreptate, cauza ei era dreapt a, s i c a el ar putut s-o elibereze imediat, dar n-a voit. El dorea s a arate puterea lui arbitrar as i se compl acea n a o l asa s a vin a s a cear as i s a se roage n zadar. Dar v aduva n-a ncetat s a vin as i nici nu s-a descurajat. Cu toat a indiferen ta s i mpietrirea inimii lui, ea st arui n cererea sa, pn a cnd judec atorul consim ti s a se ocupe de cazul s au. M acar c a de Dumnezeu nu m a tem s i de oameni nu m a ru sinez, spunea el, totu si pentru c a v aduva aceasta m a tot nec aje ste, i voi face dreptate ca s a nu tot vin a s a-mi bat a capul. Pentru a- si salva reputa tia s i pentru a evita ca judecata 110

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

111

sa p artinitoare s i unilateral a s a e cunoscut a de oameni, el consim ti s a fac a dreptate femeii st aruitoare. Si Domnul a zis: Auzi ti ce zice judec atorul nedrept? Si Dumnezeu nu va face dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i noapte c atre de ei? V El, m acar c a z above ste fa ta a spun c a le va face dreptate n curnd. Hristos prezint a aici contrastul izbitor dintre judec atorul nedrept s i Dumnezeu. Judec atorul a ascultat cererea v aduvei numai din motive egoiste pentru a nu mai deranjat. El n-a sim tit nici de ea, starea ei nenorocit un fel de mil a sau n telegere fa ta a l l asa de rece. Ct de cu totul diferit a este atitudinea lui Dumnezeu fa ta aceia care-L caut a. Cererile celor n nevoi s i ale celor nec aji ti sunt privite de El cu o innit a ndurare. Femeia care cerea judec atorului s a i se fac a dreptate si pierduse b arbatul prin moarte. S arac as i f ar a prieteni, ea n-avea nici un mijloc ca s a- si refac a situa tia ei ruinat a. Tot astfel, prin p acat, omul a pierdut leg atura lui cu Dumnezeu. Prin el nsu si omul nu se poate mntui. Dar n s i prin Hristos, noi suntem adu si lng a Tat al. Ale sii lui Dumnezeu sunt scumpi inimii Lui. Ei sunt aceia pe care i-a scos din ntuneric la lumina Sa minunat a spre a face cunoscut lauda Sa s i a str aluci ca lumini n mijlocul ntunericului acestei lumi. [166] de v Judec atorul nedrept nu avea vreun interes deosebit fa ta aduva care-l plictisea cu cererea ei, totu si pentru a sc apa de cererile ei vrednice de mil a, el i-a ascultat cererea s i a sc apat-o de vr ajma sul ei. Dar Dumnezeu iube ste pe copiii S ai cu o iubire ve snic a. Pentru El, biserica Sa este cel mai scump lucru de pe p amnt. C aci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea Lui de mo stenire. El l-a g asit ntr-un tinut pustiu, ntr-o singur atate plin a de urlete nfrico sate, l-a nconjurat, l-a ngrijit s i l-a p azit ca lumina ochilor Lui. Deuteronom 32, 9-10. C aci a sa vorbe ste Domnul o stirilor: Dup a slav a m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit, c aci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui. Zaharia 2, 8. Rug aciunea v aduvei: F a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu, reprezint a rug aciunea copiilor lui Dumnezeu. Satana este marele lor vr ajma s. El este pr sul fra tilor no stri care i acuz a zi s i noapte naintea lui Dumnezeu. Apocalips 12,10. El este ntotdeauna la lucru ca s a nf a ti seze ntr-o lumin a fals a, ca s a acuze, s a n sele s i s a nimiceasc a pe poporul lui Dumnezeu. Pentru eliberarea de sub

112

Parabolele Domnului Hristos

puterea lui Satana s i a agen tilor s ai, n aceast a parabol a, Domnul Hristos a nv a tat pe ucenicii S ai s a se roage. n profe tia lui Zaharia este nf a ti sat a lucrarea de nvinuire a lui Satana s i lucrarea Domnului Hristos de a se opune vr ajma sului poporului S au. Profetul spune: El (ngerul) mi-a ar atat pe marele preot Iosua, stnd n picioare naintea ngerului Domnului, s i pe Satana stnd la dreapta lui, ca s a-l prasc a. Domnul a zis Satanei: Domnul s a te mustre Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc! Dar Iosua era mbr acat cu haine murdare, s i totu si st atea n picioare naintea ngerului. Zaharia 3, 1-3. [167] Poporul lui Dumnezeu este reprezentat aici ca un criminal naintea judec a tii. Iosua, ca mare preot, c auta o binecuvntare pentru . n timp ce el se ruga lui poporul s au care era n mare suferin ta Dumnezeu, Satana st atea la dreapta sa, ca mpotrivitor al s au. El acuz a pe copiii lui Dumnezeu, s i face ca situa tia lor s a apar a ct mai . El nf disperat a cu putin ta a ti seaz a naintea lui Dumnezeu faptele lor rele s i defectele lor. El arat a gre selile s i sc aderile lor spernd ca ei s a apar a n ochii Domnului Hristos de un a sa caracter, nct El s a nu le mai dea nici un ajutor n nevoia lor cea mare. Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu, st atea sub condamnare, mbr acat n haine murdare. Con stient de p acatele poporului s au, el era dobort de descurajare. Satana arunca asupra suetului s au un sentiment de vinov a tie care-l f acea s a se simt a aproape f ar a nici un . Cu toate acestea, el continua s fel de speran ta a stea s i s a se roage, avnd pe Satana nver sunat mpotriva sa. Lucrarea lui Satana ca nvinuitor a nceput n ceruri. Aceasta a [168] fost lucrarea sa s i pe acest p amnt de la c aderea omului, s i ea va lucrarea lui, n mod special pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt. V aznd c a timpul s au este scurt, el va lucra cu o rvn as i mai mare pentru a n sela s i nimici. El este mnios atunci cnd vede c a, aici pe p amnt, un popor, care chiar n sl abiciunea s i p ac ato senia lui, tine Legea lui Dumnezeu. El este hot art ca s a nu-i lase s a asculte de Dumnezeu. El se desf ateaz a cu starea lor de nevrednicie, s i pentru ecare suet are preg atite am agiri, pentru ca to ti s a e prin si n la ts i desp ar ti ti de Dumnezeu. El caut a s a acuze s i s a condamne pe Dumnezeu s i pe to ti aceia care se str aduiesc s a

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

113

duc a mai departe la ndeplinire planurile pe care El le are cu aceast a lume, cu iubire s i mil a, compasiune s i iertare. de poporul S Orice manifestare a puterii lui Dumnezeu fa ta au treze ste vr ajm as ia lui Satana. De ecare dat a cnd Dumnezeu lucreaz a n favoarea lor, Satana cu ngerii s ai ac tioneaz a cu for te noi pentru ruinarea lor. El este gelos pe to ti aceia care fac din Hristos t aria lor. Scopul lui este acela de a instiga pe om la r au, la p acat s i atunci cnd reu se ste acest lucru arunc a toat a vina asupra celui ispitit. El arat a spre hainele lor murdare s i caracterele lor pline de defecte. El prezint a sl abiciunea s i nebunia lor, p acatele nerecuno stin tei lor s i faptul c a nu sunt asemenea Domnului Hristos, ca ind cele ce au dezonorat pe R ascump ar atorul lor. Toate acestea el le prezint a ca un argument spre a dovedi dreptul pe care l are de a lucra dup a cum i este voia, pentru nimicirea lor. El se str aduie ste s a nsp aimnte suetele lor cu ideea c a situa tia lor este dezn ad ajduit as i c a pata ntin arii lor nu mai poate niciodat a sp alat a. F acnd astfel, el sper a s a distrug a credin ta, pentru ca s a se lase cu totul prad a ispitelor lui s i s a se ntoarc a s a rup a leg amntul lor cu Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu nu pot prin ei n si si s a r aspund a acuza tiilor lui Satana. Privind la ei n si si, ei ajung aproape la disperare. Dar ei apeleaz a la Ap ar atorul divin. Ei invoc a meritele Mntuitorului. Si Dumnezeu poate neprih anit s i totu si s a socoteasc a neprih anit pe cel ce crede n Isus Romani 3, 26. Cu ncredere, copiii lui Dumnezeu strig a la El pentru a aduce la t acere acuza tiile lui Satana [169] s i s a fac a f ar a efect planurile lui. F a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu, este rug aciunea lor, s i n virtutea marelui argument al crucii, Domnul Hristos aduce la t acere ndr azne tul acuzator. Domnul a zis Satanei: Domnul s a te mustre, Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un t aciune scos din foc? Cnd Satana caut a s a acopere pe poporul lui Dumnezeu cu ntin aciune s i s a-l nimiceasc a, Domnul Hristos intervine. De si ei au p ac atuit, Domnul Hristos a luat asupra Sa vina p acatului lor. El a smuls pe oameni din foc ca pe un t aciune. Prin natura Sa omeneasc a, El este legat de om, n timp ce prin natura Sa divin a, El este una cu Dumnezeul ce Ve snic. El pune ajutorul S au la ndemna suetelor amenin tate cu pieirea. Vr ajma sul este mustrat. Dar Iosua era mbr acat cu haine murdare, s i totu si st atea n picioare naintea ngerului. Iar ngerul, lund cuvntul a zis:

114

Parabolele Domnului Hristos

Dezbr aca ti-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea, s i te mbrac cu haine de s arb atoare. Eu am zis: S a i se pun a pe cap o mitr a curat a! Si i-au pus o mitr a curat a pe cap s i l-au mbr acat n haine n timp ce ngerul Domnului St atea acolo. Apoi autoritatea Domnului o stirilor, ngerul s-a adresat n mod solemn lui Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu: Dac a vei umbla pe c aile Mele s i dac a vei p azi poruncile Mele, vei judeca casa Mea s i vei priveghea asupra cur tilor Mele, s i te voi l asa s a intri mpreun a cu cei ce sunt aici chiar printre ngerii care nconjoar a tronul lui Dumnezeu. Zaharia 3, 3-7. Cu toate defectele poporului lui Dumnezeu, Domnul Hristos nu ntoarce spatele celor ce formeaz a obiectul grijei Sale. El are puterea [170] de a le schimba ve stmintele. El ndep arteaz a de la ei hainele lor murdare s i mbrac a pe cei ce se poc aiesc s i cred, n hainele propriei Sale neprih aniri s i n dreptul numelui lor din c ar tile din ceruri, El scrie, iertat. El i prezint a naintea ntregului Univers, ca ind ai S ai. Satana, vr ajma sul lor, este demascat ca ind un acuzator s i un n sel ator. Dumnezeu va face dreptate ale silor S ai. Rug aciunea, f a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu, se aplic a nu numai lui Satana, ci s i tuturor acelora pe care el i folose ste ca s a reprezinte n mod fals, s a ispiteasc as i s a nimiceasc a pe poporul lui Dumnezeu. Aceia care s-au hot art s a p azeasc a poruncile lui c Dumnezeu vor n telege din experien ta a au ca du smani persoane care sunt conduse de o putere satanic a. Astfel de vr ajma si au urm arit pe Domnul Hristos la ecare pas, cu o nver sunare cum nici o omeneasc in ta a nu- si poate nchipui. Ucenicii Domnului Hristos, torului lor sunt urm asemenea nv a ta ari ti continuu de ispit a. Sntele Scripturi prezint a condi tiile existente n lume chiar nainte de a doua venire a Domnului Hristos. Apostolul Iacob nf a tis eaz a astfel spiritul de l acomie s i asuprire ce va predomina atunci: Asculta ti acum voi, boga tilor.... V-a ti strns comori n zilele din urm a. Iat a c a plata lucr atorilor, care v-au secerat cmpiile, s i pe care le-a ti oprit-o, prin n sel aciune, strig a! Si strig atele secer atorilor au ajuns la urechile Domnului o stirilor. A ti tr ait pe p amnt n pl aceri s i n desf at ari. V-a ti s aturat inimile chiar ntr-o zi de m acel. A ti osndit, a ti omort pe cel neprih anit care nu vi se mpotrivea! Iacob 5,1-6. Acesta este un tablou care se mai vede s i ast azi n lume. Prin toate mijloacele de opresiune s i stoarcere, oamenii au strns

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

115

averi colosale, n timp ce strig atul celor nfometa ti se ridic a pn a la Dumnezeu. Si astfel izb avirea s-a ntors nd ar at s i mntuirea a stat de o parte, c aci adev arul s-a poticnit n pia ta de ob ste s i neprih anirea nu poate s a se apropie. Adev arul s-a f acut nev azut, s i cel ce se dep arteaz a de r au este jefuit. Isaia 59, 14-15. Acest lucru s-a mplinit [171] n via ta Domnului Hristos aici pe p amnt. El a fost credincios fa ta de poruncile lui Dumnezeu, dnd la o parte tradi tiile s i cerin tele omene sti care fuseser a a sezate n locul lor. Datorit a acestui lucru, El a fost urt s i persecutat. Istoria aceasta se repet a. Legile s i tradi tiile oamenilor sunt n al tate mai presus de Legea lui Dumnezeu, iar aceia care r amn credincio si Poruncilor lui Dumnezeu au de ndurat dis pre tul s i prigonirea. Domnul Hristos, datorit a credincio siei Sale fa ta de Dumnezeu, a fost nvinuit ca ind un c alc ator al Sabatului s i un batjocoritor. El a fost declarat ca ind posedat de demoni, ind denun tat ca Belzebut. Tot la fel, urma sii S ai sunt nvinui ti s i prezenta ti ntr-o lumin a fals a. n acest fel, Satana n ad ajduie ste s a-i conduc a la p acat s i astfel s a arunce dezonoarea asupra lui Dumnezeu. Caracterul judec atorului din parabol a, care nu se temea de Dumnezeu s i nici de oameni nu se ru sina, a fost prezentat de Domnul Hristos pentru a ar ata ce fel de judecat a se f acea atunci s i care, n cnd avea s curnd, avea s a se dea pe fa ta a e El judecat. El dorea ca poporul S au din toate timpurile s a- si dea seama ct de pu tin temei se putea pune pe mai marii s i judec atorii p amnte sti n ziua strmtor arii. Adesea, poporul ales al lui Dumnezeu trebuie s a stea naintea oamenilor ce ocup a pozi tii ociale nalte s i care nu fac din Cuvntul lui Dumnezeu ghidul s i sf atuitorul lor, ci care urmeaz a propriile lor impulsuri nesn tite s i dezordonate. n parabola judec atorului nedrept, Domnul Hristos a ar ata ce ar trebui s a facem noi. Nu va face oare Dumnezeu dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i noapte c atre El? Domnul Hristos, exemplul nostru, n-a f acut nimic pentru a Se ap ara, sau a Se elibera pe Sine. El a ncredin tat cazul S au lui Dumnezeu. Tot la fel s i urma sii S ai, n-ar trebui s a nvinov a teasc a, s a condamne sau s a recurg a la for ta pentru a sc apa dintr-o anumit a situa tie. Cnd se ivesc ncerc ari ce par inexplicabile, n-ar trebui s a ng aduim ca pacea s a ne e r apit a. Orict de nedrept am trata ti, s a nu ng aduim patimii s a pun a st apnire pe noi. ng aduindu-ne un spirit [172]

116

Parabolele Domnului Hristos

de r azbunare, ne facem r au nou a n sine. Ne nimicim propria noastr a ncredere n Dumnezeu s i ntrist am Duhul Sfnt. Lng a noi este un martor, un sol ceresc, care va n al ta, pentru noi, un steag mpotriva vr ajma sului. El ne va acoperi cu str alucirea razelor Soarelui neprih anirii. Dincolo de ele, Satana nu poate p atrunde. El nu poate s a treac a peste acest scut de lumin a sfnt a. n timp ce lumea nainteaz a tot mai mult n nelegiuire, nimeni dintre noi n-ar trebui s a se m aguleasc a cu ideea c a nu vom avea greut a ti. C aci tocmai aceste greut a ti ne conduc n sala de audien te a Celui Prea nalt. Noi trebuie s a c aut am sfat la Cel care este innit n n telepciune. Domnul spune: Cheam a-M a n ziua necazului. Psalmii 50, 15. El ne invit a s a aducem naintea Lui greut a tile s i trebuin tele noastre, cum s i nevoia noastr a de ajutor divin. El ne ndeamn a s a m st aruitori n rug aciune. De ndat a ce greut a tile se ivesc, noi trebuie s a ndrept am c atre El cererile noastre sincere s i c alduroase. Prin rug aciunile noastre insistente, noi demonstr am ncrederea noastr a mntul lipsei noastre ne determin puternic a n Dumnezeu. Sim ta a s a ne rug am n mod st aruitor, iar Tat al nostru ceresc este mi scat de rug aciunile noastre erbin ti. Adesea, acei care sufer a batjocur as i sunt persecuta ti pentru credin ta lor, sunt ispiti ti s a cread a c a sunt uita ti de Dumnezeu. n ochii oamenilor, ei nu sunt dect o minoritate. Dup a toate aparen tele, vr ajma sul triumf a asupra lor. Dar ei nu trebuie s a- si calce con stiin ta. Cel care a suferit pentru ei, care a purtat suferin tele s i durerile lor, nu-i va uita. Copiii lui Dumnezeu nu sunt p ar asi ti s i l asa ti f ar a ap arare. Rug aciunea mi sc a bra tul Celui Atotputernic. Rug aciunea a cucerit mp ar a tii, a f acut dreptate, a c ap atat f ag aduin te, a astupat gurile leilor, a stins puterea focului. Noi vom n telege ce nseamn a aceasta cnd vom auzi relatarea despre martirii care au murit pentru credin ta [173] lor si au pus pe fug a o stirile vr ajma se. Evrei 11, 33-34. Dac a consacr am via ta noastr a n slujba Sa, nu vom putea niciodat a pu si ntr-o situa tie pentru care Dumnezeu n-a prev azut ajutorul S au. Oricare ar situa tia noastr a, noi avem un C al auzitor care s a ne arate drumul, oricare ar problemele noastre, noi avem un Sf atuitor sigur, oricare ar necazurile noastre, lipsurile sau chiar dac a am p ar asi ti, avem un Prieten iubitor. Dac a n ne stiin ta noastr a

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

117

c alc am gre sit, Domnul Hristos nu ne p ar ase ste. Vocea Sa clar as i distinct a se aude spunnd: Eu sunt Calea, Adev arul s i Via ta. Ioan 14, 6. C aci El va izb avi pe s aracul care strig a, s i pe nenorocitul care n-are ajutor. Psalmii 72, 12. Dumnezeu declar a c a El va onorat de c atre aceia care se apropie de El s i care i slujesc cu credincio sie. Celui cu inima tare, Tu-i [174] chez as uie sti pacea, da, pacea, c aci se ncrede n Tine. Isaia 26, 3. Bra tul Celui Atotputernic este ntins ca s a ne conduc a nainte s i tot nainte. Merge ti nainte, spune Domnul Hristos, Eu am s a v a trimit ajutor. Voi cere ti pentru slava numelui Meu s i de aceea ve ti primi. Eu voi prosl avit naintea acelora care privesc s i a steapt a c aderea voastr a. Ace stia, vor vedea triumful glorios al Cuvntului meu. Tot , prin rug ce ve ti cere cu credin ta aciune, ve ti primi. Matei 21, 22. sau sunt nedrept To ti aceia care sunt n suferin ta a ti ti, s a strige la Dumnezeu. ndep arta ti-v a de aceia a c aror inimi sunt ca o telul s i aduce ti cererile voastre la cuno stin ta Creatorului. Nimeni dintre cei care vin la El cu inima zdrobit a, nu va respins. Nici o rug aciune sincer a nu se pierde. n mijlocul osanalelor n al tate de corurile ngere sti, Dumnezeu aude strig atele chiar s i ale celei mai slabe in te omene sti. Noi putem prezenta dorin ta s i povara inimii n c am aru ta noastr a, putem n al ta o rug aciune mergnd n drumul nostru s i cuvintele noastre ajung la tronul St apnului Universului. Ele poate c a nu sunt auzite de vreo ureche omeneasc a, dar ele nu se pot pierde neauzite, s i nici nu se pierd n nv alm as eala preocup arilor zilnice. Nimeni s i nimic nu poate n abu si rug aciunea suetului. Ea se ridic a mai presus de zgomotul str azii, mai presus de tumultul mul timii s i ajunge la cur tile cerului. Noi vorbim lui Dumnezeu, s i de aceea rug aciunile noastre sunt ascultate. Cei care se simt cei mai nevrednici, nu trebuie s a se team a ci s a prezinte situa tia lor Bunului Dumnezeu. Cnd El S-a dat pe Sine n Hristos pentru p acatele lumii, El a luat asupra Sa cazul oric arui suet. El care n-a cru tat nici chiar pe ul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da f ar a plat a, mpreun a cu El toate lucrurile? Romani 8, 32. Nu va mplini El oare Cuvntul S au cel plin de mil a ce a fost dat pentru ncurajarea s i pentru nt arirea noastr a? Nimic nu dore ste Domnul Hristos a sa de mult, cum dore ste r ascump ararea mo stenirii Sale de sub st apnirea lui Satana. Dar mai nainte de a elibera ti de sub puterea lui Satana din afara noastr a, noi

118

Parabolele Domnului Hristos

[175] trebuie s a m elibera ti de sub puterea lui din auntrul nostru, din noi. Dumnezeu ng aduie ncerc arilor s a vin a pentru a putea elibera ti de tot ceea ce este resc, de egoism s i de orice tr as aturi de caracter aspre s i necre stine sti. El ng aduie ca apele adnci ale necazurilor s a se reverse peste noi, pentru ca s a-L cunoa stem pe El s i pe Isus Hristos pe care L-a trimis, pentru ca s a ajungem s a avem o profund a de a cur voin ta a ti ti de orice mnjitur a, s i s a ie sim din ncercare mai cura ti, mai sn ti, mai plini de bucurie. Adesea noi intr am n cuptorul ncerc arilor cu suetele noastre ntunecate de egoism. Dar dac a r amnem r abd atori n ncercarea crucial a a vie tii noastre, vom ie si din ea reectnd caracterul divin. Atunci cnd este atins scopul pentru care a fost ng aduit a ncercarea, El va face s a str aluceasc a dreptatea ta ca lumina, s i dreptul t au ca Soarele la amiaz a. Psalmii 37, 6. Nu exist a nicidecum primejdia ca Domnul Dumnezeu s a nu ia seama la rug aciunile poporului S au. Exist a ns a primejdia ca n ispite s i ncerc ari, ei s a se descurajeze s i s a nu mai st aruie n rug aciune. mila dumnezeiasc de femeia siroMntuitorul a dat pe fa ta a fa ta fenician a. Inima Sa a fost mi scat a v aznd durerea ei. El dorea s a i se dea imediat asigurarea c a rug aciunea ei a fost ascultat a. Dar El dorea s a dea ucenicilor S ai o lec tie, s i de aceea, pentru un timp, se p area c a El neglijeaz a strig atul inimii ei zbuciumate. Dar cnd credin ta ei s-a manifestat, El i-a adresat cuvinte de laud as i o l as a s a plece cu binecuvntarea darului pe care l-a cerut. Ucenicii n-au uitat niciodat a lec tia aceasta, s i a fost cuprins a n raportul biblic spre a ar ata care este rezultatul rug aciunii st aruitoare. Domnul Hristos nsu si a fost Acela care a pus n inima mamei st aruin ta ce nu putea respins a. Domnul Hristos a fost Acela care a dat v aduvei curajul s i hot arrea n cererea ei adresat a judec atorului. Domnul Hristos a fost Acela care, cu veacuri nainte, n lupta cea tainic a de la prul Iaboc, a inspirat pe Iacob cu aceea si credin ta st aruitoare. Si credin ta pe care El nsu si a s adit-o n inim a, nu putea [176] ca s a n-o r aspl ateasc a. El care locuie ste n Sanctuarul ceresc, judec a cu dreptate. El are o mai mare pl acere n poporul S au, care se lupt a cu ispite ntr-o lume plin a de p acat, dect n oastea ngerilor care stau n jurul tronului S au.

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

119

de aceast Fa ta a lume nensemnat a, ntregul Univers ceresc manifest a cel mai mare interes, pentru c a Domnul Hristos a pl atit un pre t nespus de mare pentru mntuirea locuitorilor ei. R ascump ar atorul lumii a legat p amntul de cer prin leg aturi tainice, c aci r ascump ara tii Domnului sunt aici. Fiin tele cere sti viziteaz a nc a p amntul ca n zilele din vechime cnd ei umblau s i vorbeau cu Avraam s i Moise. n mijlocul intensei activit a ti din marile noastre ora se, n mijlocul mul timilor care se ngr am adesc pe str azi s i umplu trgurile, unde, s de diminea ta i pn a seara oamenii se comport a ca s i cnd afacerile, unde sunt att de pu sportul s i pl acerile ar totul n via ta tini care s a contemple realit a tile nev azute chiar s i aici, cerul are nc a veghetorii s i sn tii s ai. Acolo se a a in te nec azute care iau not a de orice cuvnt s i fapt a a in telor omene sti. n orice ntlnire pentru afaceri sau pl aceri, n ecare adunare de rug aciune, sunt mult mai mul ti auzitori dect pot v azu ti de ochii no stri. Uneori, in tele cere sti trag la o parte cortina care ascunde lumea nev azut a, pentru ca gndurile noastre s a poat a atrase de la nv alm as eala s i iure sul vie tii, pentru a ne da seama de faptul c a martorii nev azu ti sunt de la tot ceea ce spunem sau facem noi. fa ta Noi ar trebui s a n telegem mai bine dect acum, lucrarea ngerilor ce ne viziteaz a. Ar bine dac a n-am uita c a n tot ceea ce facem, noi avem conlucrarea s i grija in telor cere sti. O sti nev azute, de lumin as i putere, asist a pe cei slabi s i umili care cred s i se prind de f ag aduin tele lui Dumnezeu. Heruvimii s i Seramii, ngerii care exceleaz a n putere de zece mii de ori zece mii s i mii de mii stau la dreapta Sa, to ti duhuri slujitoare trimise s a ndeplineasc ao [177] slujb a pentru cei ce vor mo steni mntuirea. Evrei 1, 14. Datorit a lucr arii acestor soli cere sti, se p astreaz a un raport del al cuvintelor s i faptelor ilor oamenilor. Fiecare fapt a de cruzime de poporul lui Dumnezeu, tot ceea ce-i face pe sau nedreptate fa ta ace stia s a sufere datorit a ac tiunii celor r ai sunt nregistrate n ceruri. Si Dumnezeu nu va face dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i de ei? V noapte c atre El, m acar c a z above ste fa ta a spun c a le va face dreptate n curnd. Luca 18, 7-8. S a nu v a p ar asi ti dar ncrederea voastr a, pe care o a steapt a o mare r aspl atire! C aci ave ti nevoie de r abdare, ca dup a ce a ti mplinit voia lui Dumnezeu, s a pute ti c ap ata ce v-a fost f ag aduit. nc a pu tin a vreme, foarte pu tin a vreme, s i cel ce vine va veni s i nu va

120

Parabolele Domnului Hristos

z abovi. Evrei 10, 35-37. Iat a c a plugarul a steapt a roada scump aa p amntului, s i o a steapt a cu r abdare pn a prime ste ploaie timpurie s i trzie. Fi ti s i voi ndelung r abd atori, nt ari ti-v a minile, c aci venirea Domnului este aproape. Iacob 5,7-8. Minunat a este ndelunga r abdare a lui Dumnezeu. ndelung a este a steptarea drept a tii, n timp ce mila apeleaz a la cel p ac atos. Dreptatea s i judecata sunt temelia scaunului S au de domnie. Psalmii 97, 2. Domnul este ndelung r abd ator, dar El este de o mare t arie, s i nu las a nepedepsit pe cel r au. Domnul umbl a n furtun as i n vrtej, s i norii sunt praful picioarelor Lui. Naum 1, 3. n c Lumea a ajuns foarte ndr aznea ta alcarea Legii lui Dumnezeu. Datorit a ndelungii Sale ndur ari, oamenii au c alcat n picioare autoritatea Sa. Ei s-au ncurajat unul pe altul n a oprima s i a se purta de mo cu cruzime fa ta stenirea Sa, spunnd: Ce ar putea s as tie Dumnezeu, s i ce ar putea s a cunoasc a Cel Prea nalt? Psalmii 73, 11. Dar exist a o limit a peste care ei nu pot trece. Timpul este aproape cnd ei vor ajunge la limita pus a. Chiar acum s i aproape au dep as it [178] grani tele ndelungii r abd ari a lui Dumnezeu, limitele harului S au, limitele milei Sale. Dumnezeu va interveni pentru a salva propria Sa onoare, s a elibereze pe poporul S au s i s a nimiceasc a mndria celor nelegiui ti. n zilele lui Noe, oamenii au nesocotit Legea lui Dumnezeu, pn a cnd amintirea Creatorului aproape c a a disp arut de pe p amnt. Nelegiuirea lor a ajuns a sa de mare, nct Dumnezeu a fost nevoie s a aduc a potopul asupra p amntului s i s as tearg a de pe suprafa ta lui pe strica tii locuitori. Veac dup a veac, Dumnezeu a f acut cunoscut felul n care lucreaz a El. Cnd a venit un timp de criz a, El S-a descoperit intervenind astfel pentru a mpiedeca realizarea planurilor lui Satana. n via ta na tiunilor, a familiei s i a individului, El a ng aduit adesea s a vin a un moment de criz a, pentru ca interven tia s i prezen ta Sa s a poat a evident a. n situa tia aceea El a f acut cunoscut c a exist a un Dumnezeu n Israel, care va sus tine Legea Sa s i va ap ara pe poporul S au. n acest timp cnd nelegiuirea predomin a, noi trebuie s as tim c a . Cnd dispre ultima mare criz a este la u sa tuirea Legii lui Dumnezeu este aproape general a, cnd poporul lui Dumnezeu este prigonit s i asuprit de ceilal ti oameni, Dumnezeu va interveni.

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

121

Timpul este aproape cnd El va zice: Du-te poporul Meu, intr a n odaia ta, s i ncuie u sa dup a tine, ascunde-te cteva clipe pn a va trece mnia. C aci iat a, Domnul iese din locuin ta Lui s a pedepseasc a nelegiuirea locuitorilor p amntului, s i p amntul va da sngele pe s fa ta i nu va mai acoperi uciderile. Isaia 26, 20-21. Oamenii care pretind c a sunt cre stini, poate c a nc a mai n seal as i mai asupresc pe cei ce sunt s araci, ei nc a mai jefuiesc pe v aduv as i pe orfan, ei erb de o ur a diabolic a pentru c a nu pot controla con stiin ta poporului lui Dumnezeu, dar toate acestea vor aduse la judecat a de c atre Dumnezeu. Si judecata aceasta va f ar a mil a pentru cel ce n-a avut mil a. Iacob 2,13. Nu va mai trece mult s i ei vor sta naintea Judec atorului ntregului p amnt pentru a da socoteal a de suferin tele [179] pe care ei le-au pricinuit trupului s i suetului celor credincio si care formeaz a mo stenirea Sa. Acum, ei pot s a recurg a la acuza tii false, ei pot s a- si bat a joc de aceia pe care Dumnezeu i-a chemat s a fac a lucrarea Sa, pot s a arunce n nchisori pe credincio sii S ai, s a-i pun a n lan turi s i c atu se, s a-i exileze sau chiar s a-i dea mor tii, dar to ti , pentru orice ace stia vor trebui s a r aspund a pentru orice suferin ta lacrim a v arsat a. Dumnezeu va pl ati acestora ndoit pentru p acatele lor. Cu privire la Babilon, simbol al bisericii apostate, El spune celor ns arcina ti cu aducerea la ndeplinire a judec a tii: Pentru c a p acatele ei s-au ngr am adit, s i au ajuns pn a la cer, s i Dumnezeu Si-a adus aminte de nelegiuirile ei. R aspl ati ti-i cum v-a r aspl atit ea, s i ntoarce ti-i de dou a ori ct faptele ei. Turna ti-i ndoit n potirul n care a amestecat ea. Apocalips 18,5-6. Din India, Africa, China, din insulele m arilor, din pieptul milioa ri cre nelor de oameni asupri ti n a sa-zisele ta stine, vaietul omenirii se ridic a pn a la Dumnezeu. Si strig atul acesta nu va r amne mult timp f ar a r aspuns. Dumnezeu va cur a ti p amntul de stric aciunea moral a de pe el, s i nu printr-un potop ca-n zilele lui Noe, ci printr-un potop de foc care nu va putea stins prin nici o n ascocire omeneasc a. Aceasta va o vreme de strmtorare, cum n-a mai fost de cnd sunt neamurile s i pn a la vremea aceasta. Dar n vremea aceea, poporul t au va mntuit s i anume oricine va g asit scris n carte. Daniel 12, 1. De prin mansarde, din bordeie, din nchisori, de pe e safoduri, din mun ti, pustiuri, din v ag aunile p amntului s i adncurile m arilor, Domnul Hristos va strnge la Sine pe to ti copiii S ai. Pe p amnt, ei au

122

Parabolele Domnului Hristos

fost s araci, n ap astui ti s i chinui ti. Milioane de credincio si au cobort n mormnt acoperi ti de acuza tii infame, pentru c a au refuzat s a se supun a am agirilor lui Satana. Copiii lui Dumnezeu au fost socoti ti de c atre tribunalele omene sti ca ind cei mai periculo si criminali. Dar ziua este aproape cnd Dumnezeu va Cel care va judeca. Psalmii 50, 6. Atunci, vor r asturnate hot arrile omene sti. Domnul Dumnezeu ... ndep arteaz a de pe tot p amntul ocara poporului S au. [180] Isaia 25, 8. Fiec aruia i se va da haine albe. Apocalips 6,11. Ei vor numi ti popor sfnt, r ascump ara ti ai Domnului. Isaia 62, 12. Indiferent de crucea pe care ei au fost chema ti s-o poarte, oricare ar pierderea pe care au suferit-o, chiar pierderea vie tii lor trec atoare, copiii lui Dumnezeu vor r aspl ati ti n mod abundent. Ei vor [181] vedea fa ta Lui, s i Numele Lui va pe frun tile lor. Apocalips 22,4. [182] [183] [184] [185]

Capitolul 15 Acest om prime ste pe p ac ato si


Capitol bazat pe textele din Luca 15,l-10 Pe cnd vame sii s i p ac ato sii se strngeau n jurul Domnului Hristos, Fariseii s i-au exprimat dezaprobarea lor. Omul acesta prime ste pe p ac ato si, spuneau ei, si m annc a cu ei. Prin aceast a acuza tie, ei l asau s a se cread a c a Domnului Hristos i f acea pl acere s a stea n tov ar as ia celor p ac ato si s i tic alo si, s i c a de p era insensibil fa ta ac ato senia lor. Rabinii au fost dezam agi ti de persoana Domnului Hristos. De ce oare, El, care pretindea c a are un caracter a sa de nalt, de nobil, nu Se al atura lor s i nu urma felul lor de a nv a ta? De ce oare Se purta El a sa de modest, lucrnd printre toate clasele? Dac a El ar un adev arat profet, spuneau ei, de vame atunci El ar n armonie cu ei, s i S-ar comporta fa ta si s i p ac ato si cu indiferenta pe care ace stia o meritau. Ceea ce mnia pe ace sti p azitori ai societ a tii era faptul c a El, cu care ei se aau mereu n discu tii contradictorii, dar a c arui cur a tie a vie tii le impunea totu si teama, s i-i condamna, Se ntlnea cu o v adit a simpatie cu cei socoti ti ca ind drojdia societ a tii. Ei nu erau de acord cu metodele Lui. Ei se socoteau ca ind educa ti, nobili s i, din punct de vedere religios, foarte evlavio si; dar exemplul Domnului Hristos le da pe [186] egoismul lor. fa ta De asemenea, ceea ce i mai mnia era s i faptul c a cei care nu dect dispre de rabini s d adeau pe fa ta t fa ta i care nu erau v azu ti niciodat a n sinagogi, se ngr am adeau n jurul Domnului Hristos, s i ascultau cu aten tie extaziat a cuvintele Lui. C arturarii s i Fariseii nu sim teau dect condamnare n prezen ta cur a tiei Sale; cum se f acea ns a c a vame sii s i p ac ato sii erau atra si spre Hristos? Ei nu s tiau c a explica tia se aa chiar n cuvintele pe care ei le-au rostit ca o acuza tie batjocoritoare: Acest om prime ste pe p ac ato si. Cei care vin la Domnul Hristos simt n prezenta Sa c as i pentru ei exist a sc apare din abisul p acatului.