Sunteți pe pagina 1din 301

Parabolele Domnului Hristos

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tura prin parabole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Capitolul 1 nv a ta Capitolul 2 Ie sit-a sem an atorul s a semene . . . . . . . . . . . . . . 13 Sem an atorul s i s amn ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Lng a drum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 n locuri stncoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ntre spini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Preg atirea ogorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 n p amnt bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Capitolul 3 nti un r verde, apoi spic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Capitolul 4 Neghina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Capitolul 5 Asemenea unui gr aunte de mu star . . . . . . . . . . . . 45 turi din sem Capitolul 6 Alte nv a ta anarea semin tei . . . . . . . . 49 Capitolul 7 Asemenea aluatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Capitolul 8 Comoara ascuns a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Comori ascunse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Valoarea comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Consecin tele neglij arii comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 n c autarea comorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 R asplata cercet arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Capitolul 9 M arg aritarul de mare pre t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Capitolul 10 N avodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Capitolul 11 Lucruri vechi s i noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Capitolul 12 Cernd pentru a da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Capitolul 13 Doi nchin atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Capitolul 14 Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai? . . 110 Capitolul 15 Acest om prime ste pe p ac ato si . . . . . . . . . . . . . 123 Oaia pierdut a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Banul pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Capitolul 16 Pierdut s i a fost g asit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Capitolul 17 Mai las a-l s i anul acesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Capitolul 18 La drumuri s i la garduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Capitolul 19 M asura iert arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Capitolul 20 Un c stig spre pagub a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 iv

Cuprins

Capitolul 21 Omul bogat s i s aracul Laz ar . . . . . . . . . . . . . . . O aplica tie la na tiunea iudaic a......................... n zilele din urm a ................................... Capitolul 22 A zice s i a face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 23 Via Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poporul iudeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biserica de ast azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 24 F ar a hain a de nunt a ...................... Capitolul 25 Talan tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darurile Duhului Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al ti talan ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Facult a tile mintale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorbirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timpul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . minte nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ndemnuri s i sim ta Prin folosire, talan tii se nmul tesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel cu un talant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talan tii ceru ti napoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luarea talantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 26 Prietenii, cu ajutorul Mamonei nedrept a tii . . . Capitolul 27 Cine este aproapele meu? . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 28 R asplata harului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 29 n ntmpinarea Mirelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 181 183 185 195 195 204 214 224 225 226 230 232 235 238 241 243 245 246 247 249 253 256 259 266 276 287

tura prin parabole Capitolul 1 nv a ta


Prin parabolele Domnului Hristos se urm are ste nv a tarea acelora si adev aruri ca s i prin venirea s i lucrarea Sa n lume. Pentru ca noi s a putem cunoa ste caracterul s i via ta Sa divin a, Fiul lui Dumnezeu a mbr acat natura trupului nostru s i a locuit printre noi. Divinitatea, a fost descoperit a n natura noastr a omeneasc a, slava nev azut a, n form a omeneasc a vizibil a. Oamenii puteau nv a ta despre cele necunoscute, prin ceva cunoscut, lucrurile cere sti au fost descoperite prin cele cere sti, Dumnezeu S-a manifestat n nf a ti sarea oamenilor. turile Domnului Hristos, cele necunoscute Tot a sa era s i cu nv a ta erau ilustrate prin cele necunoscute, adev arurile divine, prin lucruri p amnte sti cu care oamenii erau foarte familiariza ti. Sfnta Scriptur a zice: Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri n pilde, ... ca s a se mplineasc a ce fusese vestit prin proorocul, care zice: Voi vorbi n pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii Matei 13, 34-35. Lucrurile din natur a i serveau ca mijloc pentru nv a tarea celor spirituale, lucrurile din natur as i experien ta vie tii ascult atorilor S ai, erau puse n leg atur a cu adev arurile Cuvntului scris. Conducnd astfel pe om de la lucrurile naturale, la [18] mp ar a tia spiritual a, parabolele Domnului Hristos sunt ni ste verigi n lan tul adev arului care une ste pe om cu Dumnezeu s i p amntul cu cerul. turile Sale scoase din natur n nv a ta a, Domnul Hristos vorbea despre lucrurile pe care chiar minile Sale le-a f acut s i care aveau calit a ti s i virtu ti pe care El nsu si le d aduse. n des avr sirea lor de la nceput, toate lucrurile create erau o expresie a gndirii lui Dumnezeu. Pentru Adam s i Eva n c aminul lor din Eden, natura era nv tur plin a de cuno stin ta lui Dumnezeu, avnd din abunden ta a ta a divin a. n telepciunea vorbea ochilor s i era primit a n inim a, c aci ei comunicau cu Dumnezeu prin lucr arile crea tiunii Sale. De ndat a ce perechea sfnt a a p ac atuit, c alcnd Legea Celui Prea nalt, str alucirea de la fa ta lui Dumnezeu s-a dep artat de pe chipul naturii. P amntul era acum v at amat s i mnjit de p acat. Si totu si chiar s i n starea 6

nv a ta tura prin parabole

turile aceasta stricat a, a r amas mult din ceea ce este frumos. nv a ta pe care Dumnezeu le-a a sezat n cele create de El nu s-au s ters cu totul, bine n teleas a, natura vorbe ste despre Creatorul ei. turi fuseser n zilele Domnului Hristos aceste nv a ta a pierdute din vedere. Oamenii aproape c a nu mai vedeau pe Dumnezeu n lucr arile Sale. P ac ato senia neamului omenesc a aruncat un giulgiu peste a crea minunata fa ta tiunii, s i n loc de a descoperi pe Dumnezeu, lucr arile Sale au devenit un obstacol care l ascundeau. Oamenii ... au slujit s i s-au nchinat f apturii n locul F ac atorului. Astfel, p agnii s-au dedat la gndiri de sarte s i inima lor f ar a pricepere s-a ntunecat. Romani 1, 25.21. La fel se petreceau lucrurile s i n Israel. Nu numai lucrurile din natur a, dar pn as i serviciul jertfelor s i chiar Scripturile date pentru a descoperi pe Dumnezeu au fost a sa de sucite de oameni, nct au devenit mijloace de a-L ascunde. Domnul Hristos a c autat s a dea la o parte tot ceea ce ntuneca adev arul. El a venit s a ndep arteze v alul pe care p acatul l-a ntins [19] peste fa ta naturii, sco tnd la lumin a slava spiritual a pe care, toate lucrurile au fost create, s-o reecte. Cuvintele Sale au a sezat nv a ta turile din natur a, ca s i cele ale Sntelor Scripturi, ntr-o nou a lumin a s i le-au f acut a o nou a descoperire. Domnul Hristos a luat crinul cel frumos s i l-a pus n minile copiilor s i al tinerilor, s i pe cnd ace stia priveau tint a chipul Lui, radiind de str alucirea ce venea de la fa ta Tat alui S au, El le d adu tura urm nv a ta atoare: Uita ti-v a cu b agare de seam a cum cresc crinii de pe cmp (n simplitatea frumuse tii lor naturale): ei nici nu torc, nici nu tes, totu si v a spun c a nici chiar Solomon n toat a slava lui nu s-a mbr acat ca unul din ei. Apoi urmeaz a pl acuta asigurare s i tura cea nsemnat nv a ta a: A sa c a, dac a astfel mbrac a Dumnezeu iarba de pe cmp, care ast azi este dar mine va aruncat a n cuptor, nu v a va mbr aca El pe voi, pu tin credincio silor? Matei 6, 28-30. n predica de pe munte aceste cuvinte au fost adresate s i altora nu numai tinerilor s i copiilor. Ele au fost adresate mul timii printre care se aau b arba ti s i femei plini de griji s i necazuri, ntrista ti de dezam agiri s i durere. Si Domnul Hristos a continuat: Nu v a ngrijora ti dar zicnd: Ce vom mnca? sau: Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom mbr aca? Fiindc a toate aceste lucruri neamurile le de ele. Apoi, caut a. Tat al vostru cel ceresc s tie c a ave ti trebuin ta ntinzndu- si minile spre mul timea din jurul S au, a spus: C auta ti

Parabolele Domnului Hristos

mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui s i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6, 31-33. n felul acesta a interpretat Domnul Hristos solia pe care tot El o d aduse despre crinii s i iarba cmpului. El dore ste ca noi s a citim aceast a lec tie pe ecare crin s i pe ecare r de iarb a. Cuvintele Sale sunt pline de asigurare [20] s i au darul de a nt ari ncrederea n Dumnezeu. Att de larg cuprinz atoare erau vederile Domnului Hristos cu tura Sa, nct orice faz privire la adev ar, att de vast a, nv a ta a a desf as ur arii lucrurilor din natur a era folosit a pentru ilustrarea adev arului. Scenele asupra c arora se oprea zilnic ochiul, toate erau puse n leg atur a cu unele adev aruri spirituale, a sa nct natura este mbr acat a cu parabolele Domnului. n prima parte a lucr arii Sale, Domnul Hristos vorbise poporului n cuvinte a sa de simple, nct to ti ascult atorii S ai puteau s a priceap a adev arurile care aveau s a-i fac a n telep ti spre mntuire. Dar n multe inimi, adev arul nu a prins r ad acin as i a fost foarte repede luat de la ei. De aceea le vorbesc n pilde, spunea El, pentru c a ei, m acar c a v ad, nu v ad s i m acar c a aud, nu aud, nici nu n teleg.... C aci inima acestui popor s-a mpietrit, au ajuns tari de urechi, s i-au nchis ochii, ca nu cumva s a vad a.... Matei 13, 13-15. [21] Isus dorea s a le trezeasc a interesul. El dorea s a ridice nep asarea s i tura prin parabole era obi s a imprime adev arul n inim a. nv a ta snuit a s i atr agea respectul s i aten tia nu numai a iudeilor, ci s i a celor apar tinnd altor na tiuni. El nu putea folosi nici o alt a metod a mai ecient a, pentru nv a tat. Dac a ascult atorii S ai ar dorit s a cunoasc a lucrurile dumnezeie sti, atunci ar putut s a n teleag a cuvintele Sale, c aci El a fost totdeauna binevoitor s a le explice cercet atorului sincer. De asemenea, Domnul Hristos avea de prezentat adev aruri pe care oamenii nu erau preg ati ti s a le primeasc a nici chiar s a le n teleag a. Si pentru acest motiv, El i-a nv a tat, n parabole. Punnd n tura Sa cu scenele din via , din experien leg atur a nv a ta ta ta vie tii sau din natur a, El le c stiga aten tia s i le mi sca inimile. Mai trziu, cnd turile priveau la lucrurile pe care El le folosise pentru a ilustra nv a ta tor. Pentru Sale, ei si aduceau aminte de cuvintele divinului nv a ta turilor min tile care erau deschise Duhului Sfnt, nsemn atatea nv a ta Mntuitorului se descoperea din ce n ce mai mult. Cele nen telese ncepeau s a devin a clare, iar ceea ce era pn a atunci greu de priceput, devenea u sor de n teles.

nv a ta tura prin parabole

Domnul Hristos c auta calea spre a ajunge la ecare inim a. Folosind o variat a gam a de ilustra tii, El nu numai c a a prezentat adev arul n diferitele lui aspecte, ci l-a s i aplicat diferi tilor Lui ascult atori. Interesul lor era trezit prin ilustra tii luate din via ta lor zilnic a. Nici mn- [22] unul dintre cei ce ascultau pe Mntuitorul, nu putea avea sim ta tul c a era neglijat sau uitat. Chiar s i ascult atorii cei mai umili s i turile Lui o voce care le vorbea cu simpatie p ac ato si, auzeau n nv a ta s i blnde te. Si Domnul mai avea s i un alt motiv pentru care nv a ta n parabole. Printre mul timea care se aduna n jurul S au, se aau preo ti s i rabini, c arturari s i b atrni, irodieni s i conduc atori, iubitori de pl aceri, bigo ti, oameni plini de ambi tie, care mai presus de orice doreau s a g aseasc a ceva cu care s a-L nvinuiasc a. Iscoadele acestora l urm areau pas cu pas, zi dup a zi, pentru a prinde de pe buzele Lui ceva cu care s a-L poat a condamna s i s a aduc a pentru totdeauna la t acere pe cel care p area c a atrage pe toat a lumea la El. Mntuitorul a n teles caracterul acestor oameni s i El a prezentat astfel adev arul, nct ei s a nu poat a g asi nimic prin care s a poat a aduce cazul S au naintea Sinedriului. rnicia s Prin parabole El mustra f a ta i faptele urte ale acelora care ocupau pozi tii nalte s i ntr-un limbaj gurat, El a mbr acat adev aruri , n de un caracter att de t aios nct dac a ar fost rostite pe fa ta mod direct, cei viza ti n-ar ascultat cuvintele Sale, ci repede ar pus cap at lucr arii Lui. Dar n timp ce se ferea de iscoade, El prezenta adev arul a sa de clar, nct r at acirea se vedea limpede, iar turile Sale. n inimile sincere erau ajutate de nv a ta telepciunea divin a s i harul nemijlocit erau acum f acute clar, prin lucr arile crea tiunii lui Dumnezeu. Prin natur as i din ntmpl arile vie tii, oamenii erau nv a ta ti despre Dumnezeu. nsu sirile nev azute ale Lui, puterea Lui ve snic a, s i dumnezeirea Lui, se v ad l amurit, de la facerea lumii, cnd te ui ti cu b agare de seam a la ele, n lucrurile f acute de El. Romani 1, 20. tura aceasta prin parabole a Mntuitorului, g n nv a ta asim un indiciu a ceea ce constituie n adev ar nalta educa tie. Domnul Hristos ar putut descoperi oamenilor cele mai profunde adev aruri ale s tiin tei. El ar putut s a dezlege taine pentru a c aror n telegere ar trebuit veacuri de trud as i studiu. El ar putut da sugestii n domeniul s tiin tei care ar procurat material pentru gndire s i sti- [23] mularea descoperirilor pn a la ncheierea timpului. Dar El n-a f acut

10

Parabolele Domnului Hristos

acest lucru. El n-a spus nimic care s a satisfac a curiozitatea, sau care ar hr anit ambi tia omeneasc a prin deschiderea posibilit a tilor pentru tura Sa, Domnul Hristos c stigarea m aririi lume sti. n toat a nv a ta a pus n leg atur a mintea omeneasc a cu n telepciunea Celui Nem arginit. El n-a ndrumat pe oameni ca s a studieze teoriile omene sti despre Dumnezeu, despre Cuvntul S au, sau despre lucr arile Sale. El i-a nv a tat s a-L priveasc a a sa cum este El nf a ti sat n lucr arile Lui, n Cuvntul S au s i n lucr arile providen tei Sale. Domnul Hristos nu S-a ocupat de teorii abstracte, ci cu ceea ce este esen tial pentru dezvoltarea caracterului, cu ceea ce dezvolt a capacitatea omului de cunoa stere a lui Dumnezeu s i ecien ta sa n a face binele. El a vorbit oamenilor despre adev aruri care au leg atur a cu purtarea omului n via ta de toate zilele s i care stau la temelia vie tii ve snice. Domnul Hristos a fost acela care a ndrumat educa tia poporului Israel. Cu privire la poruncile s i ornduirile lui Dumnezeu, El a spus: S a le ntip are sti n mintea copiilor t ai s i s a vorbe sti de ele cnd [24] vei acas a, cnd vei pleca n c al atorie, cnd te vei culca s i cnd te vei scula. S a le legi ca un semn de aducere aminte la mini, s i s a- ti e ca ni ste fruntarii ntre ochi. S a le scrii pe u siorii casei tale turile Sale, Domnul s i pe por tile tale. Deuteronom 6, 7-9. n nv a ta Hristos a ar atat cum trebuie mplinit a aceast a porunc a, cum legile s i principiile mp ar a tiei lui Dumnezeu pot astfel prezentate, nct s a se poat a vedea frumuse tea s i valoarea lor. Cnd Dumnezeu se ocupa de Israel spre a-l face reprezentantul S au deosebit, El le-a dat c aminuri ca s a locuiasc a printre dealuri s i v ai. n via ta c aminului lor s i n serviciile lor religioase, ei erau adu si n leg atur a continu a cu natura s i cu Cuvntul lui Dumnezeu. A sa se face c a Domnul Hristos a nv a tat pe ucenicii S ai pe marginea lacului, pe coasta muntelui, prin cmpii s i prin dumbr avi, acolo unde ei puteau privi la lucrurile din turile. Si natur a prin care El si ilustra nv a ta pe m asur a ce nv a tau de la Hristos, ei puneau cuno stin tele lor n practic a, conlucrnd mpreun a cu El n lucrarea Sa. Astfel, prin lucr arile crea tiunii, noi trebuie s a cunoa stem pe Creator. Cartea naturii este marele manual pe care mpreun a cu Sfnta Scriptur a noi trebuie s a-l folosim spre a nv a ta pe al tii caracterul S au s i s a c al auzim oile r at acite napoi la staulul lui Dumnezeu. Cnd sunt studiate lucr arile lui Dumnezeu, Duhul Sfnt aduce convingere n

nv a ta tura prin parabole

11

minte. Convingerea aceasta nu este produsul ra tionamentului logic, dar, dac a inima nu este prea ntunecat a spre a cunoa ste pe Dumnezeu, iar ochiul prea nce to sat ca s a-L vad a, urechea prea surd a ca s a-I aud a vocea, credinciosul ajunge s a dobndeasc a o mai profund a pricepere iar adev arurile cele sublime s i spirituale ale Cuvntului scris al lui Dumnezeu sunt ntip arite n inim a. turi luate direct din natur n aceste nv a ta a, exist a o simplitate s i o cur a tie ce le fac a de cea mai mare valoare. To ti au nevoie de turi care s nv a ta a e luate din acest izvor. Frumuse tea naturii face ca suetul s a se ndep arteze de p acat s i de pl acerile lume sti, s i-l [25] c al auze ste spre cur a tie, spre pace s i spre Dumnezeu. Prea adesea mintea cercet atorilor este ocupat a cu teorii s i specus la tii omene sti pe nedrept numite s tiin ta i lozoe. Unii ca ace stia trebuie adu si n strns a leg atur a cu natura. Ei trebuie s a nve te faptul c a ntreaga crea tiune ca s i cre stinismul au un singur Dumnezeu. Ei trebuie nv a ta ti ca s a vad a o perfect a armonie ntre cele naturale s i cele spirituale. Tot ceea ce v ad cu ochii sau ating cu minile lor, s a e o lec tie pentru formarea caracterului. Astfel, puterile min tii vor va nnobilat nt arite, caracterul se va dezvolta s i ntreaga via ta a. Scopul urm arit de Domnul Hristos atunci cnd d adea nv a ta turi prin parabole, era n direct a leg atur a cu problema Sabatului. Dumnezeu a dat omului aceast a zi ca o amintire a puterii Sale creatoare s i pentru ca ace stia s a-L poat a recunoa ste n lucr arile minilor Sale. Sabatul ne invit a s a vedem n lucr arile crea tiunii Sale slava [26] Creatorului. Si pentru c a El dorea ca noi s a facem acest lucru, de aceea turi cu frumuse Domnul Hristos a legat pre tioasele Sale nv a ta tea lucrurilor din natur a. n aceast a Sfnt a zi de odihn a, mai mult dect n oricare alt a zi, noi trebuie s a studiem soliile pe care Dumnezeu le-a scris pentru noi n natur a. Noi ar trebui s a studiem parabolele Mntuitorului nostru acolo unde El le-a rostit, s i anume, n cmpii s i dumbr avi, sub cerul liber, prin iarb as i ori. Apropiindu-ne tot mai mult de inima naturii, Domnul Hristos face ca prezen ta Sa s a e tot mai real a pentru noi s i vorbe ste inimilor noastre despre pacea s i iubirea Sa. turile Sale, nu numai de ziua Dar Domnul Hristos a legat nv a ta de odihn a ci s i de s apt amna de lucru. El are sfaturi s i n telepciune pentru cel care ar as i pentru cel care seam an a s amn ta. n arat s i

12

Parabolele Domnului Hristos

s sem anat, n lucratul ogoarelor s i seceri s, El ne nva ta a vedem o ilustrare a lucr arii harului S au asupra inimii. Astfel n orice lucrare folositoare pe care o facem s i n ecare mprejurare a vie tii, El tur dore ste ca noi s a a am o nv a ta a despre adev arul divin. F acnd astfel, munca noastr a obositoare de ecare zi, nu va mai ajunge s a [27] absoarb a toat a aten tia noastr a nct s a uit am pe Dumnezeu, ci ea ne va aminti mereu de Creatorul s i R ascump ar atorul nostru. Gndul lui Dumnezeu va trece atunci ca un r de aur prin toate grijile s i ocupa tiile noastre familiale. Pentru noi, slava fe tei Sale se va odihni din nou peste chipul naturii. Noi vom nv a ta totdeauna noi lec tii ale adev arului ceresc s i vom cre ste atunci asemenea chipului cur a tiei Sale. n acest fel noi vom ucenici ai Domnului (Isaia 54, 13), s i n cele n care noi am fost chema ti s a r amnem cu Dumnezeu. 1 [28] Corinteni 7, 24. [29] [30] [31] [32] [33]

Capitolul 2 Ie sit-a sem an atorul s a semene


Sem an atorul s i s amn ta Prin pilda sem an atorului, Domnul Hristos ilustreaz a lucrurile mp ar a tiei cerului s i lucrarea Marelui Sem an ator pentru poporul S au. Asemenea sem an atorului care iese la cmp, El a venit ca s a tura Sa prin parabole, a semene s amn ta adev arului ceresc. Iar nv a ta fost chiar s amn ta cu care sem ana cele mai pre tioase adev aruri ale harului S au. Datorit a simplit a tii ei, parabola sem an atorului n-a fost apreciat a a sa cum ar trebui s a e. De la s amn ta natural a aruncat a n ogor, Domnul Hristos dore ste s a conduc a mintea noastr a la s amn ta Evangheliei, care pus a n inima omului are ca rezultat ntoarcerea lui la de Dumnezeu. El, Care ne-a vorbit despre parabola credincio sia fa ta semin tei celei mici, este Domnul cerului, s i acelea si legi care guverneaz a sem anarea semin telor n p amnt, guverneaz as i sem anarea semin telor adev arului. Lng a marea Galileii se adunase ca s a vad as i s a aud a pe Hristos o mul time de oameni doritori s i, n acela si timp a steptnd ceva de la , a El. Erau acolo bolnavi, z acnd pe paturile lor de suferin ta steptnd s a prezinte cazul lor naintea Sa. Era dreptul Domnului Hristos primit [34] din partea lui Dumnezeu, acela de a vindeca suferin tele neamului omenesc p ac atos s i acum El mustra boala, rev arsnd n jurul S au , s via ta an atate s i pace. Cum mul timea continua s a creasc a, oamenii se nghesuiau tot mai aproape de Domnul Hristos, pn a cnd nu mai r am asese nici un loc unde ace stia s a poat a veni. Atunci, adresnd un cuvnt pescarilor ce se aau n b arcile lor, se urc a ntr-o barc a ce a stepta ca s a-L treac a dincolo de lac s i cernd ucenicilor S ai s a trag a barca pu tin rm. mai departe de uscat, El vorbi mul timii ce se aa pe ta Lng a lac se aa frumoasa cmpie a Ghenezaretului, iar mai departe se n al tau dealurile s i pe coastele dealurilor ca s i pe cmpie, att sem an atorii, ct s i secer atorii erau foarte ocupa ti, unii aruncnd 13

14

Parabolele Domnului Hristos

s amn ta, al tii strngnd grul timpuriu. Privind asupra acestei scene Domnul Hristos zise: Iat a sem an atorul a ie sit s a semene. Pe cnd sem ana El, o parte a c din s amn ta azut lng a drum, s i au venit p as arile s i au mncat-o. O alt a parte a c azut pe locuri stncoase, unde n-avea p amnt mult, a r as arit ndat a, pentru c a n-a g asit un p amnt adnc. Dar, cnd a r as arit soarele, s-a p alit, s i, pentru c a n-avea r ad acini, s-a uscat. O alt a parte a c azut ntre spini, spinii au crescut s i au necat-o. O alt a parte a c azut n p amnt bun, s i a dat road a, un gr aunte a dat o sut a, altul s aizeci, s i altul treizeci. Matei 13, 3-8. Lucrarea Domnului Hristos nu era n teleas a de oamenii din timpul S au. Felul venirii Lui nu se potrivea cu a stept arile lor. Domnul Hristos era temelia ntregii religii iudaice. Serviciile ei obligatorii erau statorniciri divine. Ele aveau ca scop s a nve te poporul c a la timpul cuvenit, avea s a vin a Acela c atre care ar atau toate acele ceremonii. Dar iudeii n al taser a foarte mult formele s i ceremoniile s i pierduser a din vedere obiectivul lor. Tradi tia, maximele s i poruncile turile pe care Dumnezeu inten omene sti au f acut ca nv a ta tiona s a le [35] e transmise prin ele, s a e ascunse de ei. Aceste maxime s i tradi tii au ajuns pentru ei un obstacol n calea n telegerii s i practic arii adev aratei religii. Si atunci cnd a venit Realitatea, n persoana Domnului Hristos, ei n-au recunoscut n El mplinirea tuturor simbolurilor tipurilor ns as i, esen ta tuturor serviciilor umbr a. Ei au lep adat pe Cel Adev arat s i s-au prins cu toate puterile de tipurile s i ceremoniile lor care nu mai aveau nici o valoare. Fiul lui Dumnezeu venise, dar ei au continuat s a cear a un semn. Fa ta de solia: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia cerurilor este aproape (Matei 3, 2), ei au r aspuns cernd un semn. Evanghelia lui Hristos era pentru ei o piatr a de poticnire, pentru c a ei cereau un semn, n loc de a cere un Mntuitor. Ei a steptau ca Mesia s a dovedeasc a mesianitatea Sa prin ac tiuni r azboinice de cuceriri, care s a ntemeieze imperiul S au pe ruinele mp ar a tiilor p amnte sti. Acestei a stept ari Domnul Hristos i-a r aspuns prin parabola sem an atorului. Nu prin for ta armelor, nu prin interven tii violente avea s a biruiasc a mp ar a tia lui Dumnezeu, ci prin implantarea unui principiu nou n inima oamenilor. bun Cel ce seam an a s amn ta a, este Fiul omului. Matei 13, 37. Domnul Hristos a venit, nu ca rege, ci ca un sem an ator, nu pentru r asturnarea mp ar a tiilor, ci pentru a sem ana s amn ta, nu pentru a

Ie sit-a sem an atorul s a semene

15

conduce pe urma sii S ai la triumfuri p amnte sti s i m ariri na tionale, ci pentru un seceri s care avea s a e strns n urma unei munci grele s i r abd atoare prin lipsuri s i dezam agiri. Fariseii au n teles bine nsemn atatea parabolei Domnului Hristos, dar pentru ei lec tia cuprins a n ea nu era binevenit a. Ei n-au c autat s a o n teleag a. Pentru marea mul time, parabola nv aluia ntr-o s i mai tor, ale C mare tain a scopul noului nv a ta arui cuvinte au mi scat att de straniu inimile lor s i au dezam agit att de amar ambi tiile lor. Nici chiar ucenicii nu au n teles parabola, dar interesul lor a fost trezit. Ei au venit dup a aceea la Domnul Isus s i I-au cerut s a le explice parabola. Tocmai acest lucru l dorea s i Domnul Hristos, ca El s a le tre turi mai multe s zeasc a interesul, ca apoi s a le poat a da nv a ta i mai [36] precise. El le-a explicat parabola, tot a sa cum va explica Cuvntul S au tuturor celor ce-l caut a cu inim a sincer a. Aceia care studiaz a Cuvntul lui Dumnezeu cu inimile deschise ilumin arii Duhului Sfnt nu vor r amnea n ntuneric cu privire la nsemn atatea Cuvntului. Dac a vrea cineva s a fac a voia Lui, spunea Domnul Hristos, va ajunge s a tura este de la Dumnezeu, sau dac cunoasc a dac a nv a ta a Eu vorbesc de la Mine. Ioan 7, 17. To ti aceea care vin la Domnul Hristos pentru o mai clar a n telegere a adev arului, o vor primi. El le va desf as ura tainele mp ar a tiei Cerurilor s i aceste taine vor n telese de inima ce tnje ste ca s a cunoasc a adev arul. O lumin a cereasc a va str aluci n templul suetului s i de acolo va lumina s i altora, ca lumina puternic a a unei l ampi, pe o c arare ntunecoas a. Sem an atorul a ie sit s a semene. n Orient, starea lucrurilor era a sa de nesigur a, iar primejdia unor manifest ari violente a sa de mare, nct oamenii locuiau mai mult n ora se nconjurate de ziduri, iar plugarii ie seau zilnic, dincolo de ziduri, la munca lor. Tot astfel Domnul Hristos, Sem an atorul ceresc, a ie sit s a semene. El a l asat locuin ta Sa cea sigur as i pa snic a, a l asat slava pe care El o avea la Tat al mai nainte de a lumea s i a l asat pozi tia Sa pe tronul Universului. El a venit aici, n lumea noastr a, ca Om al suferin tei s i expus ispitei, El a fost singur, un Solitar, ca s a semene cu lacrimi s i s a ude cu propriul S au snge s amn ta vie tii pentru o lume pierdut a n p acat.

16

Parabolele Domnului Hristos

Tot la fel trebuie s a semene s i slujitorii S ai. Cnd a fost chemat ca s a devin a un sem an ator al semin tei adev arului, Avraam primi porunca: Ie si din tara ta, din rudenia ta, s i din casa tat alui t au, s i vino n tara pe care ti-o voi ar ata. Geneza 12, 1. ...Si el a plecat f ar a s a s tie unde se duce. Evrei 11, 8. Tot astfel s i apostolul Pavel, n timp ce se ruga n templul din Ierusalim, primi din partea lui Dumnezeu solia: Du-te, c aci te voi trimite departe, la neamuri. Faptele Apostolilor [37] 22, 21. Astfel, to ti aceia care sunt chema ti s a se uneasc a cu Domnul Hristos, trebuie s a lase totul, pentru a-I urma. Vechile leg aturi ale p acatului trebuie rupte, iar planurile re sti abandonate. Prin greut a ti s i lacrimi, n singur atate s i cu sacriciu, s amn ta trebuie sem anat a. Sem an atorul seam an a Cuvntul. Domnul Hristos a venit s a semene adev arul n lume. Chiar de la c aderea omului n p acat, Satana seam an a mereu semin tele r at acirii. Printr-o minciun a a c stigat el la nceput controlul asupra oamenilor, s i tot astfel lucreaz a el nc a spre a r asturna, a ndep arta mp ar a tia lui Dumnezeu de pe p amnt ca s a [38] aduc a pe oameni sub puterea sa. Ca Sem an ator venit dintr-o lume mai nalt a, Domnul Hristos a venit s a semene s amn ta adev arului. El care luase parte n sfaturile lui Dumnezeu, care locuise n profunzimea Sanctuarului Celui Ve snic, putea s a aduc a oamenilor principiile cele curate ale adev arului. Chiar de la c aderea n p acat a lui Adam, Domnul Hristos a fost pentru lume descoperitorul adev arului. Prin El, s amn ta cea nepieritoare, Cuvntul lui Dumnezeu, care este viu s i care r amne n veac (1 Petru 1, 23), este transmis a oamenilor. n dat prima Sa f ag aduin ta a n Eden perechii c azute n p acat, Domnul Hristos a sem anat s amn ta Evangheliei. Dar parabola sem an atorului se aplic a n mod deosebit activit a tii Sale personale printre oameni s i lucr arii pe care El a f acut-o. poart Cuvntul lui Dumnezeu este s amn ta. Fiecare s amn ta a . n el se g n ea un principiu germinativ, cu embrion de via ta ase ste n el. via ta plantei. Tot astfel s i Cuvntul lui Dumnezeu are via ta Domnul Hristos spune: Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt . Ioan 6, 63. Cine ascult duh s i via ta a cuvintele Mele, s i crede n ve Cel ce M-a trimis, are via ta snic a. Ioan 5, 24. n ecare porunc a a Cuvntului lui Dumnezeu este putere, s i n ecare f ag aduin ta ns as i via ta lui Dumnezeu, prin care porunca poate mplinit a, iar prime f ag aduin ta realizat a. Acela care prin credin ta ste Cuvntul lui Dumnezeu, prime ste chiar via ta s i caracterul lui Dumnezeu.

Ie sit-a sem an atorul s a semene

17

aduce road Fiecare s amn ta a dup a felul ei. Seam an a s amn ta n . Primit condi tii bune s i ea si va dezvolta, n plant a, propria ei via ta a n suet, s prin credin ta amn ta cea nestric acioas a a Cuvntului va asemenea caracterului s dezvolta un caracter s i o via ta i vie tii lui Dumnezeu. torii lui Israel nu sem nv a ta anau s amn ta Cuvntului lui Dum tor al adev nezeu. Lucrarea Domnului Hristos ca nv a ta arului era ntr-un izbitor contrast cu aceea a rabinilor din timpul S au. Ei se ocupau de tradi tii, de teorii s i specula tii omene sti. Adesea, n locul Cuvntului nsu si, ei puneau ceea ce oamenii nv a taser as i scriau [39] despre Cuvnt. tura lor nu avea nici o putere care s suetului. nv a ta a dea via ta turii s Tema nv a ta i predic arii Domnului Hristos, a fost Cuvntul lui Dumnezeu. Celor ce puneau ntreb ari ca s a-L prind a El le r aspundea n mod deschis: Este scris, Cum spune Scriptura? Cum cite sti n ea? El sem ana s amn ta Cuvntului de ecare dat a cnd se trezea interesul, e c a era un prieten, e c a era un vr ajma s. El care este Calea, Adev arul s i Via ta, El Cuvntul Viu a ar atat spre Scripturi spunnd: Ele m arturisesc despre Mine. Ioan 5, 39. Si a nceput de la Moise s i de la to ti proorocii s i le-a tlcuit, n toate Scripturile, ce era cu privire la El. Luca 24, 27. Slujitorii Domnului Hristos sunt chema ti s a fac a aceea si lucrare. Ast azi, ca s i n zilele din vechime, adev arurile vitale ale Cuvntului lui Dumnezeu sunt l asate la o parte pentru teoriile s i specula tiunile re sti. Mul ti a sa numi ti slujitori ai Evangheliei nu primesc ntreaga Biblie ca ind Cuvntul cel inspirat al lui Dumnezeu. Unul respinge o parte a ei, iar altul pune sub semnul ntreb arii o alt a parte. Ei pun judecata lor mai presus de Cuvntul lui Dumnezeu, iar Scripturile pe care ei le predau se bazeaz a numai pe propria lor autoritate. Autenticitatea ei divin a este contestat a, nimicit a. n acest fel s amn ta necredin tei se seam an a n lung s i-n lat, iar oamenii ajung confuzi, ne mai s tiind ce s a cread a. Sunt multe credin te pe care mintea n-ar trebui s a le primeasc a. n zilele Domnului Hristos, rabinii interpretau n mod for tat, mistic, tura clar multe p ar ti ale Scripturilor. Pentru c a nv a ta a a Cuvntului lui Dumnezeu condamna practicile lor, ei au ncercat s a nimiceasc a aceast a putere a Scripturilor. Acela si lucru se ntmpl as i ast azi. Cuvntul lui Dumnezeu este prezentat ca ind misterios s i obscur,

18

Parabolele Domnului Hristos

aceasta pentru a scuza c alc arile Legii Sale, Domnul Hristos a mustrat aceste practici din vremea Sa. El a nv a tat c a Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e n teles de to ti. El a ar atat spre Scripturi ca avnd o autoritate de necontestat, iar noi trebuie s a facem la fel. Biblia trebuie s a e prezentat a ca ind Cuvntul ve snicului Dumnezeu, ca sfr sit [40] al tuturor controverselor s i temelie a tot adev arul. Biblia a fost jefuit a de puterea ei iar rezultatele se v ad n coborrea standardului vie tii spirituale. n predicile ce se rostesc ast azi de la mai multe amvoane, nu exist a acea manifestare divin a care s a suetului. Ascult trezeasc a con stiin ta s i s a aduc a via ta atorii nu pot spune: Nu ne ardea inima n noi, cnd ne vorbea pe drum, s i ne deschidea Scripturile? Luca 24, 32. Sunt mul ti aceia care strig a dup a viul Dumnezeu, tnjind dup a prezen ta divin a. Teoriile lozoce sau eseurile literare, orict de str alucite ar ele, nu pot satisface cerin ta spiritual a a inimii. Arma tiile s i n ascocirile omene sti nu au valoare mntuitoare. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a vorbeasc a oamenilor. Cei care au auzit numai tradi tii, teorii s i precepte omene sti, trebuie s a aud a vocea Lui, al C arui Cuvnt poate rena ste suetul spre via ta ve snic a. Tema preferat a a Domnului Hristos a fost iubirea p arinteasc a s i abunden ta harului lui Dumnezeu, El st aruia foarte mult asupra sn teniei caracterului S au s i a Legii Sale, El S-a nf a ti sat pe Sine oamenilor ca ind Calea, Adev arul s i Via ta. Acestea s a e s i subiectele servilor lui Dumnezeu. Prezenta ti-le adev arul a sa cum este el n Hristos. Face ti ca cerin tele Legii s i Evangheliei s a e clare pentru to ti: vorbi ti oamenilor despre via ta de renun tare de sine s i de sacriciu a Domnului Hristos, despre umilin ta s i moartea Sa, despre nvierea s i n al tarea Sa, despre lucrarea mijlocirii Sale n favoarea noastr a n cur tile din ceruri, cum s i despre f ag aduin ta Sa: M a voi ntoarce s i v a voi lua cu Mine. Ioan 14, 3. n loc de a discuta ni ste teorii gre site, sau a c auta s a combatem pe mpotrivitorii Evangheliei, s a urm am exemplul Domnului Hristos. L asa ti ca adev arurile curate, proaspete din comoara lui Dumnezeu, . Propov s a str aluceasc a n via ta aduie ste Cuvntul. Sem ana ti pretutindeni de-a lungul apelor. St aruie ste asupra Lui la timp s i ne la timp. Cine a auzit Cuvntul Meu, s a spun a ntocmai Cuvntul [41] Meu. Pentru ce s a amesteci paiele cu grul, zice Domnul. Orice Cuvnt al lui Dumnezeu este ncercat. Nu ad auga nimic la cuvintele

Ie sit-a sem an atorul s a semene

19

Lui, ca s a nu te pedepseasc a, s i s a nu i g asit mincinos. 2 Timotei 4, 2, Isaia 32, 20, Ieremia 23, 28, Proverbe 30, 5-6. Sem an atorul seam an a s amn ta Cuvntul. Aici este prezentat marele principiu care ar trebui s a stea la baza oric arei educa tii. S amn ta este Cuvntul lui Dumnezeu. Dar n prea multe s coli teologice din zilele noastre, Cuvntul lui Dumnezeu este dat la o parte din sistemul educa tional. Alte subiecte ocup a mintea. Studiul autorilor necredincio si ocup a un loc de frunte n educa tia teologic a. Scepticismul este ntre tesut n materiile c ar tilor din aceste s coli. Gre sit interpretate s i pervertite, unele descoperiri, rezultate ale cercet arilor s tiin tice, pot duce la r at acire. Cuvntul lui Dumnezeu este turi ale s comparat cu a sa zisele nv a ta tiin tei s i f acut s a apar a nesigur s i nedemn de ncredere. n acest fel, semin tele ndoielii sunt sem anate n mintea tinerilor s i n momentul ispitirii ele r asar. Cnd se pierde credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu, suetul r amne f ar a c al auzitor, f ar a ocrotitor. Atunci, tinerii sunt atra si pe calea ndep art arii de Dumnezeu s i de via ta ve snic a. Acestei cauze i se poate atribui, n mare m asur a, r aspndirea nelegiuirii n lume. Cnd Cuvntul lui Dumnezeu este dat la o parte, puterea lui de a nfrna pasiunile rele ale inimii re sti este respins a. Atunci oamenii seam an a potrivit c arnii s i secer a potrivit rii, numai stric aciune. Tot aceasta este cauza cea mare a sl abiciunii s i inecien tei puterilor mintale. ntorcndu-ne de la Cuvntul lui Dumnezeu spre a ne hr ani cu scrierile oamenilor neinspira ti, atunci mintea se pipernice ste, scade. Ea nu este n leg atur a cu principiile cele profunde s i mari ale adev arului cel ve snic. Inteligen ta se adapteaz a atunci n telegerii lucrurilor cu care este familiar a, iar prin faptul c a este preocupat a numai cu lucruri trec atoare ea sl abe ste, puterea i se reduce iar dup a un timp ea nu se mai poate dezvolta. Toate acestea constituie o fals a educa tie. Lucrarea ec arui nv a tor al adev ta arului ar trebui s a e aceea de a nt ari mintea tinerilor [42] n marile adev aruri ale Cuvntului inspira tiei. Aceasta este esen ta educa tiei pentru via ta aceasta s i pentru cea viitoare. S a nu se cread a ns a, c a faptul acesta va mpiedeca studiile s tiin tice sau va avea ca rezultat coborrea nivelului n cele ale educa tiei. Cunoa sterea lui Dumnezeu este tot a sa de nalt a ca s i cerurile s i tor s cuprinz atoare ca Universul. Nimic nu este a sa de n al ta i plin

20

Parabolele Domnului Hristos

de vigoare ca un studiu al marilor subiecte ce privesc via ta noastr a ve snic a. Tinerii s a caute s a n teleag a aceste adev aruri date de Dumnezeu s i atunci mintea lor se va dezvolta s i va cre ste, ajungnd puternic a prin aceste eforturi. Faptul acesta va conduce pe orice cercet ator care este s i un mplinitor al Cuvntului ntr-un cmp s i mai ntins de cugetare dobndind astfel o comoar a de cuno stin te nepieritoare. Educa tia cre stin a dobndit a prin cercetarea Scripturilor este o [43] cunoa stere experimental a a Planului de Mntuire. O astfel de educa tie va reface n suetul credincios chipul lui Dumnezeu. Ea va nt ari s i va narma mintea mpotriva ispitelor, s i va face cel mpreun pe nv a ta a lucr ator cu Domnul Hristos n lucrarea milei de lume. O astfel de educa Sale fa ta tie va face un membru al familiei cere sti, s i-l va preg ati s a e mpreun a mo stenitor cu sn tii n slav a. torul adev Dar nv a ta arurilor snte, nu poate da altora dect numai ceea ce s tie din experien ta sa proprie. Sem an atorul a sem anat s amn ta Sa. Domnul Hristos a vestit adev arul pentru c a El nsu si era Adev arul. Gndurile Sale, caracterul S au, experien ta vie tii tura Sa. Tot a Sale, toate erau cuprinse n nv a ta sa trebuie s a e s i cu slujitorii S ai: aceia care vor s a predice Cuvntul, trebuie s a personal ajuns ca printr-o experien ta a s a se identicat cu El. Ei trebuie s as tie ce nsemneaz a faptul c a Domnul Hristos S-a f acut pentru ei n telepciune. ndrept a tire s i r ascump arare. Vestind altora Cuvntul lui Dumnezeu, ei nu trebuie s a-l prezinte n termeni ca: se presupune c a este a sa sau poate c a o a sa cum zice aici. Ei trebuie s a spun a mpreun a cu apostolul Petru: n adev ar, v-am f acut cunoscut puterea s i venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu ntemeindu-ne pe ni ste basme me ste sugit alc atuite, ci ca unii care am v azut noi n sine cu ochii no stri m arirea lui. 2 Petru 1, 16. Fiecare tor trebuie s slujitor al Domnului Hristos s i ecare nv a ta a e n stare s a spun a cu ucenicul iubit Ioan: Pentru c a via ta a fost ar atat as i noi am v azut-o s i m arturisim despre ea s i v a vestim via ta ve snic a, via ta care este la Tat al, s i care ne-a fost ar atat a. 1 Ioan 1, 2. Lng a drum Parabola sem an atorului se ocup a n principal cu efectele produse de cre sterea semin tei n p amntul n care a fost aruncat a. Prin aceast a

Ie sit-a sem an atorul s a semene

21

parabol a, Domnul Hristos vroia s a spun a de fapt ascult atorilor S ai: Nu v a este de nici un folos s a sta ti numai ca ni ste critici ai lucr arii Mele, sau s a ti dezam agi ti pentru c a ea nu corespunde cu ideile pentru voi este: cum [44] voastre. Problema de cea mai mare importan ta primi ti voi solia Mea? C aci de primirea sau respingerea ei depinde destinul vostru ve snic. Explicnd nsemn atatea semin tei care a c azut lng a drum, Domnul a spus: Cnd un om aude Cuvntul privitor la mp ar a tie, s i nu-l n telege, vine cel r au s i r ape ste ce a fost sem anat n inima lui. Aceasta este s amn ta c azut a lng a drum. Matei 13, 19. S amn ta c azut a lng a drum reprezint a Cuvntul lui Dumnezeu care cade n inima unui ascult ator neatent. Asemenea c ar arii b at atorite, c alcate n picioare de oameni s i animale, tot a sa, epie s i inima care devine asemenea unei autostr azi pe care s a circule lumea cu pl acerile s i p acatele ei. Absorbit de scopuri egoiste s i practici p ac atoase, suetul ajunge s a se mpietreasc a prin n sel aciunea p acatului. Evrei 3, 13. Atunci, facult a tile spirituale sunt paralizate. Oamenii aud Cuvntul, dar nu-l n teleg. Ei nu ajung s a n teleag a fap tura se adreseaz tul c a nv a ta a lor. Ei nu sunt con stien ti de nevoia sau de primejdia lor. Ei ajung s a nu n teleag a iubirea lui Hristos s i trec pe lng a solia harului S au ca pe lng a ceva care nu-i prive ste. A sa cum p as arile sunt gata s a ciuguleasc a semin tele c azute lng a drum, tot astfel Satana este gata s a smulg a din suet s amn ta adev arului divin. El se teme, ca nu cumva Cuvntul lui Dumnezeu s a trezeasc a pe neaten ti, sau s a inuen teze pe cei cu inima mpietrit a. Satana s i ngerii s ai sunt prezen ti n adun arile unde se predic a Evanghelia. n timp ce ngerii cerului se str aduiesc s a impresioneze inimile cu Cuvntul lui Dumnezeu, vr ajma sul este activ c autnd s a fac a f ar a efect Cuvntul predicat. Cu un zel egalat numai de r autatea lui, Satana ncearc a s a mpiedece lucrarea Duhului lui Dumnezeu. n timp ce Domnul Hristos atrage suetul la Sine prin iubirea Sa, Satana caut a s a sustrag a aten tia celui care este mi scat a c auta pe Mntuitorul. El ocup a mintea cu planuri lume sti. El treze ste spiritul de [45] . Vocabularul vorbitorului, critic a, sau insu a ndoial as i necredin ta sau manierele lui poate c a nu plac ascult atorilor s i ei se ocup a atunci de aceste defecte. n acest fel, adev arul de care ei au nevoie s i pe care Dumnezeu n bun atatea Lui li l-a trimis, nu are nici o impresie asupra lor.

22

Parabolele Domnului Hristos

Satana are multe ajutoare. Mul ti dintre cei care m arturisesc c a sunt cre stini, ajut a pe ispititor s a smulg a s amn ta adev arului din inimile altora. Mul ti dintre cei care ascult a predicarea Cuvntului lui Dumnezeu, cnd ajung acas a fac din el subiect de critic a. Ei se apuc a s a judece predica, a sa cum ar judeca o expunere literar a sau un discurs politic. Ei vorbesc n mod batjocoritor sau dispre tuitor despre solia, care ar trebui s a e privit a ca ind Cuvntul lui Dumnezeu adresat lor. Caracterul, motivele s i ac tiunile slujitorului lui Dumnezeu s i comportamentul fra tilor lor, membrii ai comunit a tii formeaz a adesea subiectul discu tiilor lor. Ei rostesc judec a ti aspre s i nu nceteaz a cu brfelile s i clevetirile, s i aceasta n auzul celor [46] neconverti ti. Nu arareori, aceste lucruri sunt rostite de p arin ti n auzul propriilor lor copii. n felul acesta se nimice ste respectul fa ta de slujitorii lui Dumnezeu s i stima pentru solia lor. Si mul ti, sunt astfel nv a ta ti s a priveasc a n mod u suratic chiar Cuvntul lui Dumnezeu. Astfel, n c aminele pretin silor cre stini mul ti tineri sunt educa ti . Si spre a lipsi ti de credin ta p arin tii se mai ntreab a de ce oare de Evanghelie s copiii lor manifest a att de pu tin interes fa ta i de ce sunt a sa de gata s a se ndoiasc a de adev arul biblic. Ei se mir a de faptul c a este a sa de greu a ajunge la inima lor s i a inuen ta ti de . Ei nu v moral as i credin ta ad c a propriul lor exemplu mpietre ste inimile copiilor lor. S amn ta cea bun a nu g ase ste loc unde s a prind a r ad acin as i atunci, Satana o r ape ste de acolo. n locuri stncoase S amn ta c azut a n locuri stncoase, este cel ce aude Cuvntul, s i-l prime ste ndat a cu bucurie, dar n-are r ad acin a n el, ci tine pn a la o vreme, s i, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvntului, se leap ad a ndat a de el. Matei 13, 20-21. S amn ta c azut a n loc stncos g ase ste pu tin p amnt. Planta r asare repede, dar r ad acina nu poate p atrunde n stnc a pentru a g asi hrana necesar a cre sterii s i se usuc a repede. Mul ti dintre cei care m arturisesc a cre stini sunt astfel de ascult atori stnco si. Ca s i stnca de sub stratul de p amnt, egoismul inimii re sti st a ca o piatr a dedesubtul dorin telor s i aspira tiilor lor bune. Iubirea de sine nu a ajuns nc a s a e supus a. Ei n-au ajuns nc a s a vad a groz avia nespus a a p acatului, s i nu s i-au umilit inima sub povara vinov a tiei. Aceast a

Ie sit-a sem an atorul s a semene

23

categorie de oameni poate convins a u sor, s i par a cu adev arat converti ti, dar ei au numai o religie supercial a. nu pentru c Unii cad de la credin ta a primesc imediat Cuvntul s i nici pentru c a se bucur a de el. C aci de ndat a ce Matei a auzit [47] chemarea Mntuitorului, el s-a sculat imediat, a l asat totul, s i L-a urmat. Dumnezeu dore ste ca ndat a ce am auzit Cuvntul divin, s a-L primim, s i este numai drept ca s a-L primim cu bucurie. C aci, va mai mult a bucurie n cer pentru un singur p ac atos care se poc aie ste. Luca 15, 7. n suetul care crede n Domnul Hristos, este, n adev ar, bucurie. Dar aceia despre care se spune n parabol a c a primesc de ndat a Cuvntul lui Dumnezeu, n-au ajuns s a aprecieze, s a n teleag a valoarea lui. Ei n-au ajuns s a n teleag a ce anume cere n fa Cuvntul lui Dumnezeu de la ei. Unii ca ace stia n-au pus fa ta ta Cuvntul primit cu toate obiceiurile vie tii lor, s i nu s-au supus pe deplin controlului s au. R ad acinile plantei se ng adnc n p amnt, s i acolo, ascunse vederii, hr anesc via ta plantei. Tot a sa stau lucrurile s i cu cei credincio si, , prin aceast a leg atur a invizibil a a suetului cu Hristos, prin credin ta este hr anit a via ta spiritual a. Dar ascult atorii care sunt asemenea p amntului stncos, se ncred n ei n si si, n loc de a se ncrede n Domnul Hristos. Ei se ncred n faptele lor bune s i n bunele lor inten tii s i sunt tari n propria lor ndrept a tire. Ace stia nu sunt tari n Hristos s i n puterea t ariei Sale. Un astfel de credincios n-are r ad acin a n sine , pentru c a nu este legat cu s i de Domnul Hristos. s Ar si ta soarelui de var a, care d a consisten ta i coace grnele bogate, nimice ste tot ceea ce nu are r ad acini adnci. Tot astfel cel care n-are r ad acin a n sine, tine pn a la o vreme, dar cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvntului, se leap ad a ndat a de el. Sunt mul ti aceia care primesc Evanghelia, mai mult ca o , dect ca o eliberare de p cale de a sc apa de suferin ta acat. Ei se bucur a pentru un timp, pentru c a gndesc c a religia i va scuti de dicult a ti s i ncerc ari. n timp ce via ta acestora se desf as oar a lini stit, f ar a probleme, ei sunt considera ti a cre stini de n adejde. Dar sub apriga ncercare a ispitei, cedeaz as i cad. Ei nu pot suporta batjocura pentru Hristos. Cnd Cuvntul lui Dumnezeu le arat a unele p acate favorite, nutrite de ei, sau cnd cere din partea lor renun tare la sine [48] sau sacriciu, atunci se simt leza ti, se smintesc.

24

Parabolele Domnului Hristos

Le-ar trebui un efort prea mare pentru a face o schimbare radical a n via ta lor. Ei privesc la greut a tile s i necazurile prezente s i dau uit arii realit a tile ve snice. Asemenea ucenicilor care au p ar asit pe Domnul Hristos, s i ace stia sunt gata s a spun a: Vorbirea aceasta este prea de tot, Cine poate s-o sufere? Ioan 6, 60. Sunt foarte mul ti aceia care pretind c a slujesc lui Dumnezeu, personal dar care nu-L cunosc printr-o experien ta a. Dorin ta lor de a face voia Lui se bazeaz a numai pe nclina tia lor personal as i nu pe o convingere profund a adus a de Duhul Sfnt. Via ta lor nu este adus a n armonie cu Legea lui Dumnezeu. Ei m arturisesc a primi pe Hristos ca Mntuitor al lor, dar nu cred c a El le va da s i puterea necesar a pentru biruirea p acatelor lor. Ei nu au o leg atur a personal a cu un att defectele mo Mntuitor viu, s i caracterul lor d a pe fa ta stenite ct s i pe cele cultivate. Un lucru este a admite, n mod general, mijlocirea Duhului Sfnt, s i cu totul altceva este a accepta lucrarea Sa, ca ind Cel care mus . Mul mnt de nstr tr as i cheam a la poc ain ta ti au un sim ta ainare de Dumnezeu, o recunoa stere a faptului c a sunt nc a robi eului s i p acatului lor, ace stia fac eforturi ca s a produc a o schimbare, dar ei nu- si r astignesc eul. Ei nu se predau cu totul n minile Domnului Hristos, cernd puterea divin a necesar a pentru a face voia Sa. Ei nu sunt dispu si s a se lase modela ti dup a chipul divin. n mod general, ei si , nu se leap recunosc nedes avr sirile, dar nu renun ta ad a de p acatele lor preferate. Cu ecare fapt a sau ac tiune rea, rea cea veche s i egoist a c stig a teren, se nt are ste. pentru aceste suete este aceia de a nf Singura speran ta aptui n ei n si si adev arul cuvntului rostit de Domnul Hristos lui Nicodim: Nu te mira c a ti-am zis: Trebuie s a v a n as te ti din nou. Dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. Ioan 3, 7.3. Adev arata sn tire const a n deplina predare n serviciul lui Dumnezeu. Aceasta este condi tia adev aratei vie tuiri cre stine. Domnul [49] Hristos cere o consacrare deplin a, f ar a rezerve, pentru o slujire nemp ar tit a. El cere inima, mintea, suetul s i puterea. Eul nu trebuie ncurajat. Cel care tr aie ste pentru sine nu poate cre stin. Iubirea trebuie s a e principiul care st a la baza oric arei ac tiuni. Iubirea este principiul de baz a al guvern arii lui Dumnezeu n ceruri s i pe p amnt, s i ea trebuie s a e temelia caracterului cre stin. Numai

Ie sit-a sem an atorul s a semene

25

aceasta l poate face s i men tine tare, neclintit. Numai aceasta l poate face n stare s a reziste n fa ta ncerc arilor s i ispitelor. prin sacriciu. Planul de Mntuire Iar iubirea se va da pe fa ta a fost ntemeiat pe sacriciu un sacriciu a sa de cuprinz ator s i profund, att de nalt, nct este de nem asurat. Domnul Hristos a dat totul pentru noi, iar aceia care-L primesc pe El vor gata s a sacrice totul pentru Mntuitorul lor. Gndul la onoarea s i slava Domnului, trebuie s a ne preocupe mai mult dect orice. Dac a iubim pe Domnul Hristos, atunci vom dori s a tr aim pentru El, s a-i prezent am darurile noastre de mul tumire, s i s a lucr am pentru El. Atunci, orice lucrare va u soar a. Din iubire pentru El noi vom dori truda, durerea s i chiar sacriciul. Atunci, dorin ta Sa de a mntui [50] pe oameni, ne va cuprinde s i pe noi. Vom sim ti atunci acela si dor plin de iubire pentru suete, cum a sim tit s i El. Aceasta este religia Domnului Hristos. Tot ceea ce este mai pu tin dect att, este o dezam agire. Niciodat a, simpla teorie a adev arului sau m arturisirea faptului c a suntem ucenici ai lui Hristos, nu va mntui vreun p ac atos. Noi nu apar tinem Domnului Hristos, dac a nu suntem cu totul ai S ai. Datorit a faptului c a tr aim numai cu jum atate de inim a via ta de cre stin, de aceea unii cre stini devin slabi n urm arirea scopurilor snte s i foarte schimb atori n dorin tele lor. Efortul de a sluji att eul ct s i lui Hristos face pe cineva s a e un auzitor asemenea ogorului stncos, care nu va rezista atunci cnd ncerc arile vor veni asupra lui. ntre spini S amn ta c azut a ntre spini este cel ce aude Cuvntul, dar ngrijor arile veacului acestuia s i n sel aciunea bog a tiilor neac a acest Cuvnt, s i ajunge neroditor. Matei 13, 22. S amn ta Evangheliei cade adesea printre m ar acini s i buruieni s albatice, s i dac a nu intervine o transformare moral a n inima omului, de p dac a vechile obiceiuri s i practici, precum s i vechea via ta acat nu sunt p ar asite, dac a nsu sirile lui Satana nu sunt strpite din suet, atunci grul va n abu sit, sufocat. Spinii s i m ar acinii vor atunci recolta, iar ace stia vor nimici grul sem anat. Harul poate lucra numai n inima care se preg ate ste totdeauna pentru primirea pre tioaselor semin te ale adev arului. Spinii p acatului

26

Parabolele Domnului Hristos

vor cre ste n orice fel de teren, ei n-au nevoie s a e cultiva ti, dar harul trebuie s a e cultivat cu mult a grij a. Spinii s i m ar acinii sunt totdeauna gata s a r asar a, iar lucrarea de cur a tire trebuie s a se fac a continuu. Dac a inima nu este p astrat a sub controlul lui Dumnezeu, dac a Duhul Sfnt nu lucreaz a f ar a ncetare spre a s lefui s i nnobila . Unii oameni caracterul, atunci, vechile obiceiuri vor reapare n via ta [51] pot m arturisi c a ei cred n Evanghelie, dar dac a nu sunt sn ti ti de Evanghelie, atunci preten tia lor este f ar a nici un folos. Dac a ei nu ajung s a c stige biruin ta asupra p acatului, p acatul va c stiga biruin ta asupra lor. Spinii care au fost t aia ti, dar n-au fost smul si din r ad acin a, vor cre ste din nou, pn a cnd suetul va cople sit de ei. Domnul Hristos a subliniat lucrurile care sunt primejdioase pentru suet. A sa cum este amintit de evanghelistul Marcu, Domnul men tioneaz a: grijile lume sti, n sel aciunea bog a tiilor s i poftele altor lucruri. Marcu 4, 19. Luca aminte ste grijile, bog a tiile s i pl acerile vie tii acesteia. Luca 8, 14. Acestea sunt cele care n abu se Cuvntul s i opresc cre sterea semin tei spirituale. Atunci, suetul nceteaz a a- si mai trage hrana de la Hristos s i via ta spiritual a moare atunci n inim a. Grijile acestei lumi. Nimeni nu este scutit de ispita grijilor acestei lumi. Pentru cei s araci, munca grea s i lipsurile, cum s i teama de s ar acie, de mizerie, toate acestea aduc tulbur ari s i i mpov areaz a. Pentru cei boga ti este teama de a nu pierde averea, precum s i o sumedenie de griji tulbur atoare. Mul ti dintre urma sii Domnului m de la orile Hristos uit a lec tia pe care El ne-a ndemnat s-o nv a ta cmpului. Ei nu se ncred n continua Lui grij a pentru ei. Domnul Hristos nu le poate purta poverile, pentru c a ei nu le a seaz a asupra Lui. De aceea, grijile vie tii, care de fapt ar trebui s a-i ndrepte la Mntuitorul pentru sprijin s i mngiere, tocmai ele i separ a de El. Mul ti dintre cei care ar putea aduce roade n serviciul lui Dumnezeu s-au dedat pl acerii strngerii de averi. ntreaga lor energie este absorbit a n diverse afaceri, nct se simt obliga ti s a neglijeze lucrurile spirituale. Astfel ei se separ a singuri de Dumnezeu. n Sfnta Scriptur a suntem ndemna ti s a nu m lene si n ocupa tiile noastre, ci f ar a preget. Romani 12, 11. Noi trebuie s a muncim ns a pentru a avea s a d am s i celui care se a a n nevoie. Credincio sii trebuie s a munceasc a, ei trebuie s a se avnte n orice ocupa tie, f acnd aceasta f ar a s a p ac atuiasc a. Dar mul ti devin att de absorbi ti, att de prin si

Ie sit-a sem an atorul s a semene

27

n afacerile lor, nct nu mai au timp pentru rug aciune, nu mai au timp pentru studierea Sntelor Scripturi, nu mai au timp s a caute s i [52] s a slujeasc a lui Dumnezeu. Uneori ei simt nevoia de sn tire, de cer, dar n-au timp s a se smulg a din zgomotul lumii s i s a asculte cuvntul maiestos s i plin de autoritate al Duhului lui Dumnezeu. Lucrurile ve snice sunt a sezate pe un plan secundar n timp ce lucrurile re sti au ntietate. n aceste condi tii, este imposibil ca s amn ta Cuvntului s a mai aduc a road a, pentru c a via ta suetului trebuie s a hr aneasc a m ar acinii caracterului lumesc. Si mul ti dintre aceia care lucreaz a cu un scop foarte diferit, cad n aceia si r at acire. Ei lucreaz a pentru binele altora, obliga tiile lor i apas a, iar r aspunderile lor sunt numeroase, ng aduind astfel ca preocup arile lor s a le consume s i timpul care ar trebui consacrat rug aciunii s i studierii Cuvntului lui Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu prin rug aciune s i studierea Cuvntului S au este neglijat a. Ei uit a c a Domnul Hristos a zis c a: Desp ar ti ti de Mine nu pute ti face nimic. Ioan 15, 5. Ei merg desp ar ti ti de Hristos, via ta lor neind p atruns a de harul S au, iar manifest arile eului personal ncep s a- si spun a cuvntul. Lucrarea lor este mnjit a de dorin ta dup a ntietate s i de tr as aturile dure, lipsite de iubire ale inimii nesupuse. Iat a aceasta este una din principalele taine ale insuccesului n lucrarea cre stin a. Din aceast a cauz a rezultatele sunt adesea foarte slabe. n sel aciunea bog a tiilor. Iubirea de averi are o putere fascinant a s i n sel atoare. Prea adesea, aceia care au averi p amnte sti uit a c a Dumnezeu este Acela care le-a dat putere s a le c stige. Ei spun: T aria mea s i puterea minii mele mi-au c stigat aceste bog a tii. Deuteronom 8, 17. Bog a tiile lor n loc s a trezeasc a n ei recuno s de Dumnezeu, i duc la n tin ta fa ta al tare de sine. Ei pierd sim tul de semenii lor. n dependen tei lor de Dumnezeu s i al ndatoririi fa ta loc de a considera bog a tia ca un talant care s a e folosit spre slava lui Dumnezeu s i pentru ridicarea omenirii, ei privesc la ea ca un mijloc pentru satisfac tii egoiste. n loc de a dezvolta n om atributele lui Dumnezeu, bog a tiile folosite astfel dezvolt a n el atributele lui Satana. S amn ta Cuvntului lui Dumnezeu este n abu sit a de spini. [53] Pl acerile vie tii acesteia. Exist a o primejdie n distrac tiile ce sunt c autate numai pentru satisfac tii personale. Toate obiceiurile ng aduite s i care sl abesc puterile zice, care ntunec a mintea s i

28

Parabolele Domnului Hristos

amor tesc facult a tile spirituale, sunt pofte ale rii p amnte sti care se r azboiesc cu suetul. 1 Petru 2, 11. Poftele altor lucruri. Acestea nu trebuie s a e neap arat lucruri p ac atoase n sine, ci ceva ce ne preocup a mai nti s i mai mult dect mp ar a tia lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne ndep arteaz a de Dumnezeu, tot ceea ce ne ndeamn a la p acat, vine de la Satana, vr ajma sul suetelor noastre. Cnd mintea este tn ar a, viguroas as i capabil a s a se dezvolte repede, este o mare ispit a aceea de a avea ambi tii egoiste, de a face s a slujeasc a numai eului personal. Dac a are succes n planurile s i ac tiunile omene sti, exist a tendin ta de a continua pe o cale care amor te ste con stiin ta s i mpiedec a o evaluare corect a a ceea ce constituie adev arata valoare a caracterului. Cnd mprejur arile favorizeaz ao astfel de dezvoltare, atunci se va vedea o cre stere ntr-o direc tie neng aduit a de Cuvntul lui Dumnezeu. n aceast a perioad a de formare a vie tii copiilor, responsabilitatea p arin tilor este foarte mare. Ar trebui s a e preocuparea lor aceea de a sfnt care s nconjura pe tineri cu o inuen ta a, inuen ta a le formeze s concep tii corecte despre via ta i despre adev aratul succes al vie tii. n loc de a face astfel, c ti p arin ti nu- si iau drept tint a principal a a vie tii s a asigure copiilor prosperitate n cele p amnte sti. Toate combina tiile lor sunt alese avnd n vedere atingerea acestui scop. Mul ti p arin ti si fac c aminul n unele ora se mari s i si introduc copiii n societatea elevat a. Ei i nconjoar a cu inuen te ce ncurajeaz a spiritul lumesc s i mndria. n aceast a atmosfer a mintea s i suetul se pipernicesc. Scopurile cele nalte s i nobile ale vie tii sunt atunci uitate. Privilegiul de a i s i ice ale lui Dumnezeu, mo stenitori ai [54] ve sniciei, este schimbat pentru un c stig lumesc. Mul ti p arin ti caut a s a asigure fericirea copiilor lor ng aduindu-le satisfacerea dorin tei lor dup a distrac tii. Ei le ng aduie s a se angajeze n diferite jocuri, sau s a participe la petreceri, dndu-le bani pentru ca s a-i cheltuiasc a cum vor, pentru a se a sa sau pentru satisfacerea pl acerilor personale. Cu ct este mai mult satisf acut a dorin ta dup a pl aceri, cu att mai puternic a devine aceasta. Interesul unor astfel de tineri este din ce n ce mai mult absorbit de pl aceri, pn a cnd ajung s a fac a din aceasta marele obiect al vie tii lor. Ei se obi snuiesc s a trnd aveasc as i s a- si satisfac a toate capriciile,

Ie sit-a sem an atorul s a semene

29

nct devine aproape imposibil pentru ei a mai vreodat a cre stini statornici. Chiar s i biserica, ea care ar trebui s a e stlpul s i temelia adev arului, ncurajeaz a adesea iubirea egoist a a pl acerilor. Cnd trebuie s a se strng a bani pentru scopuri religioase, la ce mijloace recurg unele biserici? La bazaruri, mese, tombole, chiar la loterii s i alte lucruri asem an atoare. Adesea, locul pus deoparte pentru adorarea lui Dumnezeu este profanat prin ntlniri la care se m annc as i se bea, se cump ar a, se vinde s i se distreaz a. Si astfel se face c a respectul celor tineri pentru casa lui Dumnezeu s i venera tia pentru adorarea Lui scade. Frnele st apnirii de sine se sl abesc. Egoismul, satisfacerea apetitului, iubirea de a sare sunt cultivate s i ele se nt aresc pe m asur a ce sunt ng aduite. Goana dup a pl aceri s i distrac tii este mai puternic a n ora se. Mul ti pentru copiii lor s p arin ti care aleg ora sul ca locuin ta i care fac lucrul acesta cu gndul s a le ofere avantaje mai mari, sunt dezam agi ti s i adesea si dau seama prea trziu, c aindu-se de teribila lor gre seal a. Ora sele de ast azi devin repede asemenea Sodomei s i Gomorei. Multe s arb atori ncurajeaz a lenea. Lucrurile care aprind sim turile: alerg arile de cai, jocurile de noroc, be tia s i desfrul stimuleaz a n cel mai nalt grad pasiunile. Tinerii sunt lua ti de curentul lumesc. Aceia s care nva ta a iubeasc a distrac tiile de dragul lor, deschid u sa unui [55] potop de ispite. Ei se dedau la chefuri s i veselii nes abuite, iar leg aturile lor cu iubitorii de pl aceri au un efect otr avitor asupra min tii. Mergnd astfel din desfru n desfru, ei ajung s a piard a dorin ta ct cu folos. Aspira s i capacitatea pentru o via ta tiile lor religioase sunt reci, via ta lor religioas a este ntunecat a. Toate facult a tile nobile ale suetului, tot ceea ce leag a pe credincios de lumea spiritual a, este corupt. Este adev arat c a unii dintre ace stia pot ajunge s a vad a nebunia lor s i se poc aiesc. Si Dumnezeu poate s a-i ierte. Dar ei s i-au hr anit suetul s i au adus asupra lor o primejdie care i pnde ste toat a via ta. Puterea de discern amnt care ar trebui s a e totdeauna p astrat a treaz a s i plin a de sensibilitate pentru a putea deosebi ntre bine s i r au, este n mare m asur a distrus a. Ei nu sunt sensibili, gata s a recunoasc a vocea Duhului Sfnt, s i nici s a observe cursele lui Satana. Prea adesea, n timp de primejdie, ei cad prad a ispitei s i se ndep arteaz a

30

Parabolele Domnului Hristos

de Dumnezeu. Sfr situl vie tii lor iubitoare de pl aceri este ruina, att pentru via ta aceasta ct s i pentru cea viitoare. Grijile, bog a tiile, pl acerile, toate acestea sunt folosite de Satana n jocul vie tii pentru a pune st apnire pe via ta omului. Avertizarea ns a este: Nu iubi ti lumea nici lucrurile din lume. Dac a iube ste cineva lumea, dragostea Tat alui nu este n el. C aci tot ce este n lume: pofta rii p amnte sti, pofta ochilor s i l aud aro senia vie tii, nu este de la Tat al ci din lume. 1 Ioan 2, 15.16. Cel care cite ste inimile oamenilor ca ntr-o carte deschis a spune: Lua ti seama la voi n siv a, ca nu cumva s a vi se ngreuneze inimile cu mbuibare de mncare s i b autur a, s i cu ngrijor arile vie tii acesteia. Luca 21, 34. Apostolul Pavel, prin inspira tia Duhului Sfnt scrie: Cei ce vor s a se mbog a teasc a, dimpotriv a, cad n ispit a, n la ts i n multe [56] pofte nes abuite s i v at am atoare, care cufund a pe oameni n pr ap ad, s i pierzare. C aci iubirea de bani este r ad acina tuturor relelor, s i unii, , s care au umblat dup a ea, au r at acit de la credin ta i s-au str apuns singuri cu o mul time de chinuri. 1 Timotei 6, 9-10. Preg atirea ogorului n toat a parabola sem an atorului Domnul Hristos nf a ti seaz a diferitele rezultate ale sem anatului, rezultate care depind de p amntul n care a c azut s amn ta. n toate cazurile, sem an atorul s i s amn ta c sunt acelea si. Astfel, El ne nva ta a, dac a Cuvntul lui Dumnezeu d a gre s n ndeplinirea lucr arii Sale n inimile s i-n via ta noastr a, motivul e secului trebuie c autat atunci la noi. Dar rezultatul nu este ns a n afara controlului nostru. Este adev arat c a noi nu ne putem schimba singuri, dar puterea alegerii ne apar tine s i depinde de noi s a hot arm drumul pe care vom merge s i ce vom deveni. Nu este necesar ca ascult atorii asem ana ti cu drumul, cu locul stncos sau cu spinii s i m ar acinii, s a r amn a a sa. Duhul lui Dumnezeu caut a tot mereu s a rup a fascina tia nebuniei care-i tine pe oameni absorbi ti de pl acerile lume sti s i s a trezeasc a n ei dorin ta dup a comoara nepieritoare. Rezistnd inuen tei Duhului Sfnt, oamenii ajung nep as atori de Cuvntul lui Dumnezeu. Ei n sau chiar neglijen ti fa ta si si sunt r aspunz atori pentru mpietrirea inimii, fapt care mpiedic a s amn ta cea bun a s a prind a r ad acini s i pentru cre sterea r aului care mpiedic a dezvoltarea ei.

Ie sit-a sem an atorul s a semene

31

Gr adina inimii trebuie cultivat a. Ogorul trebuie arat adnc printrs o profund a poc ain ta i ntoarcere de la p acat. Plantele otr avitoare satanice, trebuie smulse din r ad acin a. Ogorul care este n ap adit de m ar acini, poate cur a tit numai printr-o munc a sus tinut a. n acest fel, tendin tele rele ale inimii re sti pot biruite numai printr-un efort st aruitor, n numele s i n puterea Domnului Hristos. Dumnezeu ne ndeamn a prin gura profetului Ieremia: Des teleni ti-v a un ogor nou s i nu sem ana ti ntre spini. Ieremia 4, 3 u.p. Sem ana ti potrivit cu neprih anirea s i ve ti secera potrivit cu ndurarea. Osea 10, 12. El dore ste s a mplineasc a pentru noi aceast a lucrare s i ne invit a s a [57] conlucr am cu El. Sem an atorii semin tei au de f acut o lucrare de preg atire a inimilor pentru primirea Evangheliei. n lucrarea de vestire a Cuvntului se predic a prea mult s i este prea pu tin a lucrare de la inim a la inim a. Este nevoie de lucrare personal a pentru suetele pierdute. n acela si spirit s i cu aceea si iubire ca a Domnului Hristos, noi ar trebui s a ne apropiem personal de cei p ac ato si, c autnd s a le trezim interesul pentru marile realit a ti ale vie tii ve snice. Poate c a inimile lor sunt tot a sa de tari ca s i drumul cel b at atorit s i s-ar p area c a este un efort inutil acela de a le prezenta pe Mntuitorul, dar dac a logica ar putea da gre s n a mi sca inima, iar argumentul s a e lipsit de putere pentru a convinge, iubirea Domnului Hristos, manifestat a n lucrarea personal a, poate nmuia inima de piatr a a sa nct s amn ta adev arului s a poat a prinde r ad acin a. De asemenea, sem an atorii au de f acut o lucrare pentru ca s amn ta s a nu e n abu sit a de m ar acini, sau s a piar a din cauz a c a n-a avut p amnt sucient. Chiar la nceputul vie tii cre stine, ecare credincios [58] ar trebui s a e nv a tat principiile fundamentale ale credin tei. El ar trebui nv a tat c a nu este de ajuns a s ti c a este mntuit prin sacriciul Domnului Hristos, s i c a el este dator s a fac a astfel ca via ta Domnului Hristos s a e via ta Sa, iar caracterul Mntuitorului s a e caracterul m faptul c s au. To ti trebuie s a nv a ta a avem de purtat poveri s i c a trebuie s a ne debaras am de nclina tiile re sti. S a cunoa stem cu to tii, binecuvntarea de a lucra pentru Hristos, urmndu-L cu lep adare m de sine, suferind greut a ti ca un bun osta s al lui Hristos. S a nv a ta a ne ncrede n iubirea Lui, a seznd asupra Sa grijile noastre. S a gust am bucuria c stig arii suetelor pentru El. C aci n iubirea s i interesul nostru pentru cei pierdu ti, vom uita de noi n sine, de eul

32

Parabolele Domnului Hristos

nostru. Atunci, pl acerile rii si vor pierde puterea seduc atoare, iar greut a tile nu ne vor mai descuraja. Plugul adev arului si va face atunci lucrarea sa. El va des teleni ogorul. El nu va reteza numai vrfurile m ar acinilor, ci i va scoate din r ad acin a. n p amnt bun Sem an atorul nu este ntotdeauna obligat s a aib a numai dezam agiri, insuccese. Despre s amn ta care a c azut n p amnt bun, Mntuitorul spunea c a simbolizeaz a pe cel care aude Cuvntul s i-l n telege, el aduce road a, un gr aunte d a o sut a, altul s aizeci, altul treizeci. Matei 13, 23. S amn ta care a c azut pe p amnt bun sunt aceia care, dup a ce au auzit Cuvntul, l tin ntr-o inim a bun as i curat as i fac road a n r abdare. Luca 8, 15. O inim a bun as i curat a, despre care ne vorbe ste parabola, nu este o inim a n care nu este p acat, c aci Evanghelia trebuie predicat a la cei pierdu ti. Domnul Hristos spune: Eu am venit s a chem la nu pe cei neprih poc ain ta ani ti, ci pe cei p ac ato si. Marcu 2, 17 u.p. Cel cu inima curat a, este acela care se supune n totul lucr arii conving atoare a Duhului Sfnt. El si m arturise ste gre seala sa s i simte nevoia dup a mila s i iubirea lui Dumnezeu. El are o dorin ta sincer a de a cunoa ste adev arul pentru ca s a-l poat a tr ai. Inima bun a, [59] este o inim a credincioas a, o inim a care are ncredere n Cuvntul lui este cu neputin s Dumnezeu. C aci f ar a credin ta ta a primim Cuvntul. este cu neputin s Si f ar a credin ta ta a m pl acu ti Lui! C aci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie s a cread a c a El este s i c a r aspl ate ste pe cei ce-L caut a. Evrei 11, 6. Acesta este cel ce aude Cuvntul s i-l n telege. Fariseii din timpul Domnului Hristos s i-au nchis ochii ca s a nu vad as i urechile ca s a nu aud a, de aceea adev arul n-a putut s a ajung a la inimile lor. s Ei aveau s a- si primeasc a r asplata pentru voita lor ne stiin ta i pentru orbirea ce singuri s i-au impus-o. Dar Domnul Hristos a nv a tat pe tur ucenicii S ai ca s a- si deschid a mintea s i inima la nv a ta as i s a e gata s a cread a. El a rostit chiar o binecuvntare asupra lor pentru c a ei au v azut cu ochii s i au auzit cu urechile, s i au crezut. Ascult atorii asem ana ti cu p amntul cel bun, primesc Cuvntul, nu ca pe cuvntul oamenilor, ci a sa cum s i este n adev ar, ca pe Cuvntul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 2, 13. Numai acela care

Ie sit-a sem an atorul s a semene

33

prime ste Cuvntul Scripturilor ca vocea lui Dumnezeu, vorbindu-i lui personal, numai acela este un adev arat ascult ator. El tremur a n fa ta Cuvntului, c aci pentru el, Cuvntul este o realitate vie. El si deschide puterea n telegerii s i inima sa pentru a-l primi. Astfel de ascult atori erau Corneliu s i prietenii s ai, care au spus apostolului Petru: Acum dar, to ti suntem aici naintea lui Dumnezeu, ca s a ascult am tot ce ti-a poruncit Domnul s a ne spui. Faptele Apostolilor 10, 33. Cunoa sterea adev arului nu depinde att de puterea intelectului ct de cur a tia scopului s i de simplitatea unei credin te pline de zel s i consacrate Domnului. ngerii Domnului se al atur a acelora care caut cu o inim a plin a de umilin ta a c al auzirea divin a. Duhul Sfnt este dat ca s a le deschid a bog a tia comorilor adev arului. Ascult atorii asem ana ti cu p amntul cel bun, auzind Cuvntul l p astreaz a. De aceea Satana cu toate mijloacele r aului pe care le folose ste, nu este n stare s a-l mai smulg a de la ei. Numai a auzi sau citi Cuvntul lui Dumnezeu, nu este de ajuns. Acela care dore ste s a aib a un folos din cunoa sterea Scripturilor, trebuie s a mediteze asupra adev arului ce i-a fost prezentat. Printr-o [60] aten tie deosebit as i cu rug aciune, el trebuie s a nve te nsemn atatea Cuvntului adev arului s i s a bea profund din spiritul sntelor comunic ari divine. Dumnezeu ne invit a s a ne umplem inima cu cuget ari nalte, cu gnduri curate. El dore ste ca noi s a medit am la iubirea s i mila Sa, s a studiem lucrarea Sa minunat a n marele Plan de Mntuire. Atunci, n telegerea de c atre noi a adev arului va din ce n ce mai clar a, iar dorin ta noastr a dup a cur a tia inimii s i limpezimea gndurilor va tot mai nalt as i tot mai sfnt a. Atunci, cel credincios, tr aind n atmosfera cea curat a a cugetelor snte, va transformat prin comunicarea cu Dumnezeu s i prin studierea Sntelor Scripturi. Aduce road a. Aceia care, auzind Cuvntul, l tin ntr-o inim a bun as i curat a (Luca 8, 15), aduc road a n ascultare. Cuvntul lui Dumnezeu, primit n suet, se va manifesta prin fapte bune. asemenea Rezultatele lui vor v azute ntr-un caracter s i o voin ta caracterului s i vie tii Domnului Hristos. Domnul Hristos spunea despre Sine: Vreau s a fac voia Ta Dumnezeule. Si Legea Ta este n fundul inimii mele. Psalmii 40, 8. Eu nu pot face nimic de la Mine nsumi ... pentru c a nu caut s a fac voia Mea, ci voia Tat alui,

34

Parabolele Domnului Hristos

care M-a trimis. Ioan 5, 30. Iar Cuvntul Sntelor Scripturi spune c a cine zice c a r amne n El, trebuie s a tr aiasc as i el cum a tr ait Hristos. 1 Ioan 2, 6. Adesea, Cuvntul lui Dumnezeu vine n conict cu tr as aturile de caracter, mo stenite sau cultivate, ale omului s i cu obiceiurile vie tii lui. Dar ascult atorul cel asem anat cu p amntul cel bun, atunci cnd prime ste Cuvntul, accept a toate condi tiile s i cerin tele lui. Obiceiu de Cuvntul rile s i practicile lui sunt atunci aduse n supunere fa ta lui Dumnezeu. Pentru el, n problema mntuirii, poruncile omului m arginit s i gre sit, nu au nici o valoare, n fa ta Cuvntului Dumnezeului cel ve snic. Din toat a inima sa s i cu o hot arre nemp ar tit a, el caut a via ta ve snic as i va asculta de adev ar chiar dac a ar suferi pierderi, persecu tie sau chiar cu pre tul vie tii. Si el va aduce road a n r abdare. Nici unul dintre cei care primesc Cuvntul lui Dumnezeu, nu este scutit de greut a ti s i ncerc ari. [61] ns a atunci cnd necazurile vin, adev aratul cre stin nu devine nelini stit, ndoielnic s i ab atut. De si nu putem vedea deznod amntul lucrurilor, s i nici nu putem discerne scopul lucr arilor providen tei, nu trebuie s a ne pierdem ncrederea. Amintindu-ne de mila cea iubitoare a lui Dumnezeu, noi ar trebui s a arunc am asupra Lui grijile noastre s i cu r abdare s a a stept am mntuirea Sa. Prin lupt a, via ta spiritual a se nt are ste. ncerc arile suportate cu bine vor dezvolta tr ainicia caracterului s i pre tioase calit a ti spirituale. Rodul des avr sit al credin tei, blnde tea s i iubirea, se maturizeaz a adesea cel mai bine n mijlocul norilor de furtun as i ntuneric. Iat a c a plugarul a steapt a roada scump a a p amntului s i o a steapt a cu r abdare, pn a prime ste ploaia timpurie s i trzie. Tot astfel s i cre stinul trebuie s a a stepte cu r abdare, ca n via ta sa Cuvntul lui Dumnezeu s a aduc a road a. Adesea, cnd ne rug am pentru darurile Duhului Sfnt, Dumnezeu r aspunde n mprejur ari care dezvolt a aceste roade, uneori ns a nen telegndu-I planul, suntem surprin si s i descuraja ti. Si cu toate acestea, nimeni nu poate s a dezvolte aceste daruri dect numai printr-un proces de cre stere s i de aducere de roade. Partea noastr a este aceea de a primi Cuvntul lui Dumnezeu s i de a-l tine strns, supunndu-ne pe deplin controlului s au s i atunci se vor mplini n noi planurile Sale.

Ie sit-a sem an atorul s a semene

35

Dac a m a iube ste cineva, spunea Domnul Hristos, va p azi Cuvntul Meu s i Tat al Meu l va iubi. Noi vom veni la El s i vom locui mpreun a cu el. Ioan 14, 23. Inuen ta unui spirit mai puternic, des avr sit, va asupra noastr a, pentru c a avem o leg atur a vie cu izvorul puterii atotbiruitoare. n via ta noastr a spiritual a, noi vom ajunge captivi ai Domnului Isus Hristos. Nu vom mai tr ai nicidecum egoist obi snuita via ta a, ci Hristos va locui n noi. Caracterul S au va atunci reprodus n noi. n felul acesta vom putea aduce roadele Duhului Sfnt unul treizeci, altul s aizeci s i altul o sut a. Marcu [62] 4, 20.

Capitolul 3 nti un r verde, apoi spic


Capitol bazat pe textele din Marcu 4, 26-29. Parabola sem an atorului a dat loc la multe discu tii. Unii dintre ascult atori au tras din ea concluzia c a Domnul Hristos nu avea s a ntemeieze o mp ar a tie p amnteasc as i de aceea mul ti erau curio si s i nedumeri ti. V aznd nedumerirea lor, Domnul Hristos a folosit alte ilustra tii, c autnd s a le ndep arteze gndurile de la speran ta unei mp ar a tii p amnte sti, la lucrarea harului lui Dumnezeu n suet. El a mai zis: Cu mp ar a tia lui Dumnezeu este ca atunci cnd arunc a un om s amn ta n p amnt; e c a doarme noaptea, e c a st a treaz ziua: s amn ta ncol te ste s i cre ste f ar a s as tie cum. P amntul rode ste singur; nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic; s i cnd este coapt a roada, pune ndat a secera n ea, pentru c a a venit seceri sul. Marcu 4, 26-29. Plugarul care pune ... secera ... pentru c a a venit seceri sul, nu [63] poate altul dect Domnul Hristos. El este Acela care, la marea zi a r aspl atirii nale, va culege roadele seceri sului de pe acest p amnt. Dar, cel care seam an a s amn ta, reprezint a pe acela care lucreaz a n locul Domnului Hristos. Este spus c a s amn ta ncol te ste s i cre ste f ar a s as tie el cum, dar aceasta nu este adev arat despre Fiul lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu doarme atunci cnd este vorba de lucrul ncredin tat Lui, ci vegheaz a cu privire la felul asupra lui zi s i noapte. El nu este n necuno stin ta cum cre ste s amn ta. Parabola cu s amn ta ne descoper a faptul c a Dumnezeu este prezent, lucreaz a n natur a. S amn ta are n sine principiul germina tiei, al ncol tirii, principiu pe care Dumnezeu nsu si l-a a sezat acolo; s i totu si, l asat a singur a, s amn ta n-ar avea puterea s a ncol teasc a. Omul are partea lui pe care trebuie s as i-o fac a, spre a nlesni cre sterea semin tei. El trebuie s a preg ateasc a, s a ngra se p amntul s i s a semene s amn ta. El trebuie s a lucreze ogorul. Dar exist a o limit a dincolo de care el nu mai poate face nimic. Nici puterea s i nici n telepciunea 36

nti un r verde, apoi spic

37

s omului nu pot face ca din s amn ta a r asar a o plant a vie. Oricte eforturi ar face omul, mergnd pn a la limitele puterii lui, el va trebui s a depind a totu si de Cel care a legat sem anatul s i seceratul prin leg aturile minunate ale atotputerniciei Sale. exist n s amn ta a viat as i n p amnt putere; dar pn a cnd o putere innit a nu- si face zi s i noapte lucrarea, s amn ta va r amne neroditoare. Trebuie trimis a ploaie care s a ude cmpul nsetat s i soarele trebuie s a mpart a c aldur a, iar electricitatea trebuie s a ajung a ngropat pn a la s amn ta a n p amnt. Via ta pe care Creatorul a a sezat-o acolo, numai El singur o poate face s a r asar a, s a vin a s la existent a. Prin puterea lui Dumnezeu cre ste orice s amn ta i se dezvolt a orice plant a. C aci, dup a cum p amntul face s a r asar a l astarul lui s i dup a cum o gr adin a face s a ncol teasc a sem an aturile ei, a sa va face Domnul Dumnezeu s a r asar a mntuirea s i lauda, n fa ta tuturor neamurilor. Isaia 61, 11. Cum se ntmpl a cu sem anatul cu lucrurile din natur a, torul adev tot astfel se ntmpl as i cu sem anatul spiritual; nv a ta arului trebuie s a caute s a preg ateasc a ogorul inimii; el trebuie s a semene ; dar singura putere care poate produce via s amn ta ta vine de la Dumnezeu. Exist a o limit a dincolo de care orice efort omenesc [64] este zadarnic, n timp ce noi trebuie s a vestim Cuvntul, noi nu putem da s i puterea care s a nvioreze suetul s i care s a fac a s a r asar a neprih anirea s i lauda, n predicarea Cuvntului trebuie s a e prezent a lucrarea unei puteri mai presus de orice putere omeneasc a. Numai prin Duhul Sfnt Cuvntul va viu s i puternic ca s a poat a rennoi suetul pentru via ta ve snic a. Aceasta a c autat Domnul Hristos s a fac a pe ucenici s a n teleag a. El i-a nv a tat c a n-au nimic n ei n si si care le-ar putea asigura succesul n activitatea lor, ci puterea lui Dumnezeu care lucreaz a prin minuni, aceea este care face roditor propriul S au Cuvnt. Lucrarea sem an atorului este o lucrare a credin tei. El nu poate n telege taina ncol tirii semin tei s i a cre sterii ei. Dar are ncredere n mijloacele prin care Dumnezeu face ca vegeta tia s a creasc a. Arun n p cnd s amn ta amnt, s-ar p area c a el risipe ste acele boabe pre ti[65] oase de cereale care ar putea pine pentru familia sa. Dar el nu face dect s a dea ni ste bunuri prezente, pentru a primi n speran napoi mai mult. El arunc a s amn ta ta c a va strnge cu mult mai mult ntr-un seceri s abundent. Tot a sa trebuie s a lucreze s i

38

Parabolele Domnului Hristos

slujitorii Domnului Hristos, a steptnd un seceri s bogat din s amn ta pe care ei o seam an a. S amn ta cea bun a poate s a r amn a neobservat a, pentru un timp, ntr-o inim a rece, egoist as i reasc a, f ar a a da vreun semn c a a prins r ad acin a; dar mai trziu, cnd Spiritul lui Dumnezeu adie peste acest suet, s amn ta ce era ascuns a n el r asare s i, n cele din urm a aduce road a spre slava lui Dumnezeu. n lucrarea noastr a noi nu putem s ti mai dinainte care va aduce rod, aceasta sau aceea. Nu suntem noi chema ti s a rezolv am aceast a problem a. Noi trebuie s a ne facem partea noastr a de lucru s i s a l as am n seama lui Dumnezeu rezultatele. Diminea ta, seam an a- ti s amn ta s i pn a seara nu l asa mna s a ti se odihneasc a. Eclesiastul 11, 6. Marele leg amnt ncheiat de Dumnezeu cu omul declar a categoric: Ct va p amntul, nu va nceta sem anatul s i seceratul.... Geneza 8, 22. Plin de ncredere n , plugarul ar aceast a f ag aduin ta as i seam an a. Nu mai pu tin a ncredere ar trebui s a avem s i noi n lucrarea sem an arii Cuvntului, bazndu-ne pe asigurarea Sa: Tot a sa s i Cuvntul Meu, care iese din gura Mea, nu se ntoarce la Mine f ar a rod, ci va face voia Mea s i va mplini planurile Mele. Isaia 55, 11. Cel ce umbl a plngnd, cnd arunc a s amn ta, se va ntoarce cu veselie, cnd si strnge snopii. Psalmii 126, 6. ncol tirea semin tei reprezint a nceputul vie tii spirituale, iar dezvoltarea, cre sterea plantei, este o frumoas a ilustrare a cre sterii cre stine. Ca s i n natur a, tot la fel se prezint a lucrurile s i n via ta f spiritual a; nu poate via ta ar a cre stere. Planta trebuie sau s a creasc a, sau s a moar a. Dup a cum cre sterea ei se face n t acere s i n mod imperceptibil, dar continuu, tot a sa s i cu dezvoltarea vie tii cre stinului. n ecare etap a a dezvolt arii noastre, via ta noastr a spiritual a poate des avr sit as i totu si, dac a trebuie mplinit planul pe care Dumnezeu l are cu noi, atunci trebuie s a aib a loc o continu a cre stere. Sn tirea este lucrarea unei vie ti ntregi. Pe m asur a ce ocaziile oferite [66] nou a se nmul tesc, se va dezvolta s i experien ta noastr a, iar cuno stin ta noastr a va cre ste. Noi vom ajunge atunci destoinici pentru a purta r aspunderi, iar maturitatea noastr a va n propor tie cu privilegiile pe care le avem. Planta cre ste primind ceea ce Dumnezeu a prev azut pentru sus tinerea vie tii ei. Ea si nge adnc r ad acinile n p amnt s i se adap a cu

nti un r verde, apoi spic

39

lumina soarelui, cu rou as i cu ploaie. Ea absoarbe din aer substan tele [67] . d at atoare de via ta Tot astfel trebuie s a creasc as i cre stinul, coopernd cu mijloacele rnduite de Dumnezeu. Sim tind nimicnicia noastr a, noi trebuie s a folosim orice ocazie ce ni se ofer a, pentru a c ap ata o mai deplin a . Dup experien ta a cum planta si nge r ad acinile n p amnt, tot a sa s i noi trebuie s a m bine nr ad acina ti n Hristos. Dup a cum planta prime ste razele soarelui, rou as i ploaia, tot astfel s i noi trebuie s a ne deschidem inimile lucr arii Duhului Sfnt. Lucrarea aceasta nu se va face nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor. Zaharia 4, 6. Dac a vom p astra cugetarea noastr a a tintit a asupra Domnului Hristos, atunci El va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de prim avar a, care ud a p amntul. Osea 6, 3. Ca Soare al Neprih anirii, El va r as ari asupra noastr a avnd t am aduirea ... supt aripile Lui. Maleahi 4, 2. Noi vom nori atunci asemenea crinului. Domnul ne va face ca grul s i vom nori ca via. Osea 14, 5-7. Sprijinindu-ne tot mereu pe Domnul Hristos ca Mntuitor al nostru personal, noi vom cre ste prin El, Care este C apetenia noastr a, n toate lucrurile. Grul d a mai nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. Tinta plugarului, atunci cnd seam an a s amn ta s i se ngrije ste de cre sterea plantei, este producerea de cereale. El dore ste s a aib a pine pentru cei nfometa ti s i semin te pentru recoltele viitoare. Tot astfel s i agricultorul ceresc a steapt a un seceri s ca r asplat a a muncii s i sacriciului S au. Domnul Hristos dore ste s a reproduc a chipul S au n inimile oamenilor; s i El face acest lucru n s i prin aceia care cred n El. Tinta vie tii de cre stin este aducerea de roade reproducerea caracterului lui Hristos n cel credincios, pentru ca apoi s a poat a reprodus s i n al tii. Planta nu ncol te ste, nu cre ste s i nici nu aduce road a pentru sine, sem ci ca s a dea s amn ta an atorului, s i pine celui ce m annc a. Isaia 55, 10. Tot astfel, nici un om nu trebuie s a tr aiasc a numai pentru sine. Cre stinul trebuie s a e n lume ca un reprezentant al Domnului Hristos, pentru mntuirea altora. Nu poate exista cre stere sau rodire n via ta celui care se ocup a numai de el. Dac a accepta ti pe Hristos ca Mntuitor personal, atunci [68] trebuie s a v a uita ti pe voi n siv as i s a v a str adui ti a de ajutor altora. Vorbi ti despre iubirea Domnului Hristos, despre bun atatea Lui.

40

Parabolele Domnului Hristos

ndeplini ti orice datorie ce vi se prezint a. Purta ti n inimile voastre poverile altora si, prin orice mijloace care v a sunt la ndemn a, c auta ti s a salva ti pe cei pierdu ti. Primind Spiritul lui Hristos spiritul iubirii neegoiste s i al lucr arii pentru al tii ve ti cre ste s i ve ti aduce roade. Roadele Duhului se vor coace atunci n caracterul vostru. Credin ta aceasta va cre ste, convingerile se vor nt ari, iar iubirea voastr a va f acut a des avr sit a. Atunci ve ti reecta din ce n ce mai mult chipul Domnului Hristos n tot ceea ce este curat, nobil s i pl acut. Roada Duhului, dimpotriv a este: dragostea, bucuria, pacea, n[69] delunga r abdare, bun atatea, blnde tea, nfrnarea poftelor. Galateni 5, 22-23. Aceste roade nu vor pieri niciodat a, ci vor produce, dup a felul lor, un seceri s bogat pentru via ta ve snic a. Si cnd este coapt a roada, pune ndat a secera n ea, pentru c a a venit seceri sul. Domnul Hristos a steapt a cu mult dor s a Se manifeste n Biserica Sa. Cnd caracterul Domnului Hristos va n mod des avr sit reprodus n poporul S au, atunci El va veni s a-i ia la Sine ca ind ai S ai. Este privilegiul ec arui cre stin nu numai de a a stepta, ci s i de a gr abi venirea Domnului Isus Hristos. 2 Petru 3, 12. Dac a to ti aceia care m arturisesc numele S au ar aduce roade spre slava Sa, ct de Evangheliei. repede ar putea lumea ntreag a sem anat a cu s amn ta n curnd, marele seceri s nal va copt, s i Domnul Hristos va veni [70] ca s a strng a grul cel pre tios.

Capitolul 4 Neghina
Capitol bazat pe textele din Matei 13, 24-30, 37-43. Domnul Hristos le-a pus nainte o alt a pild as i le-a zis: mp a bun r a tia cerurilor se aseam an a cu un om care a sem anat o s amn ta a n tarina lui. Dar, pe cnd dormeau oamenii, a venit vr ajma sul lui, a sem anat neghin a ntre gru s i a plecat. Cnd au r as arit rele de gru s i au f acut rod, a ie sit la iveal as i neghina. Matei 13, 24-26. Tarina a spus Domnul Hristos, este lumea. Dar noi trebuie s a n telegem aceasta ca simboliznd Biserica lui Hristos din lume. Parabola aceasta este o descriere a mp ar a tiei lui Dumnezeu s i a lucr arii Sale pentru mntuirea oamenilor, iar aceast a lucrare este adus a la ndeplinire prin Biseric a. Este adev arat c a Duhul Sfnt este prezent n lumea ntreag a; pretutindeni El lucreaz a asupra inimilor oamenilor, dar n Biseric a este locul unde noi trebuie s a cre stem, s a ajungem la maturitate ca s a m gata pentru grnarul lui Dumnezeu. bun bun Cel ce seam an a s amn ta a, este Fiul omului.... S amn ta a cea bun sunt ii mp ar a tiei; neghina, sunt ii celui r au. S amn ta a reprezint a pe aceia care sunt n ascu ti prin Cuvntul lui Dumnezeu, [71] Cuvntul adev arului. Neghina reprezint a pe cei care sunt rodul sau ntruchiparea r at acirii s i a principiilor false. Vr ajma sul, care a sem anat-o, este Diavolul. Nici Dumnezeu s i nici ngerii n-au sem anat vreodat a care s o s amn ta a aduc a ca rod, neghin a. Neghina este totdeauna sem anat a de Satana, vr ajma sul lui Dumnezeu s i al omului. n Orient, uneori oamenii se r azbunau asupra vreunui vr ajma s, mpr as tiind n ogorul proasp at sem anat al acestuia semin tele unor buruieni d aun atoare care, n timpul cre sterii, sem anau foarte mult cu grul. Crescnd ns a odat a cu grul, ele f aceau s a scad a valoarea recoltei, aducnd proprietarului ogorului necazuri s i pierdere. Tot astfel, din cauza vr ajm as iei sale mpotriva Domnului Hristos, Satana mpr as tie semin tele r aului printre semin tele cele bune ale mp ar a tiei. Roadele ce rezult a din aceast a lucrare a sa, le pune n seama Fiului 41

42

Parabolele Domnului Hristos

lui Dumnezeu. Aducnd n Biseric a pe aceia care poart a numele este o negare a caracterului S Domnului Hristos, dar a c aror via ta au, cel r au face prin aceasta ca numele lui Dumnezeu s a e dezonorat, lucrarea mntuirii r au reprezentat as i suetele expuse unor mari primejdii. Slujitorii lui Hristos sunt foarte mhni ti cnd v ad c a, n Biseric a, credincio sii cei adev ara ti s i cei fal si sunt amesteca ti laolalt a. Ei doresc s a fac a ceva pentru a cura ti Biserica. Ca s i slujitorii gospodarului din pild a, ei sunt gata s a smulg a neghina. Dar Domnul Hristos le spune: Nu ... ca nu cumva, smulgnd neghina, s a smulge ti s i grul mpreun a cu ea. L asa ti-le s a creasc a amndou a mpreun a pn a la seceri s. Matei 13, 9. Domnul Hristos a ar atat foarte l amurit faptul c a aceia, care st a n p ruiesc pe fa ta acat, trebuie s a e ndep arta ti din Biseric a, dar El nu ne-a ncredin tat nou a lucrarea de a judeca motivele s i caracterul. El cunoa ste prea bine rea noastr a pentru a ne ncredin ta aceast a lucrare. Dac a am ncerca s a smulgem din Biseric a pe aceia care c presupunem c a sunt numai cu numele cre stini, cu siguran ta a vom face gre seli. Nu arareori se ntmpl a ca noi s a nu mai vedem nici o n adejde de ndreptare tocmai la aceia pe care Domnul Hristos i atrage la Sine. Dac a am proceda cu aceste suete potrivit cu jude[72] cata noastr a nedes avr sit a, atunci le-am spulbera poate s i ultima . Mul speran ta ti dintre cei care gndesc despre ei c a sunt cre stini, la ziua cea mare vor g asi ti lips a. Mul ti, ns a, vor n ceruri, despre care vecinii lor gndeau c a niciodat a nu vor ajunge acolo. Omul judec a dup a ceea ce izbe ste privirea, dar Dumnezeu judec a inima. Neghina s i grul vor cre ste mpreun a pn a la seceri s; iar seceri sul este ncheierea timpului de har. tur Cuvintele Mntuitorului mai cuprind s i o alt a nv a ta a s i anume, lec tia minunat a a ndelungii r abd ari s i a iubirii plin a de bun atate. Dup a cum neghina si are r ad acinile ntre tesute cu ale grului, tot a sa fra tii cei fal si din Biseric a pot foarte strns lega ti cu adev ara tii ucenici ai Domnului. Adev aratul caracter al acestor . Dac pretin si credincio si nu este nc a pe deplin dat pe fa ta a unii ca ace stia ar ndep arta ti din Biseric a, al tii, care ar putut s a r amn a statornici, s-ar putea zdruncina s i ei. tura acestei parabole ne este ilustrat nv a ta a n felul de purtare a lui Dumnezeu cu oamenii s i cu ngerii. Satana este un n sel ator. Cnd

Neghina

43

el a p ac atuit n ceruri, nici chiar ngerii care au r amas credincio si lui Dumnezeu n-au putut s a n teleag a pe deplin caracterul lui. Pentru acest motiv Dumnezeu n-a distrus imediat pe Satana. Dac a El ar f acut lucrul acesta, ngerii cei sn ti n-ar putut pricepe dreptatea s i iubirea lui Dumnezeu, ndoiala cu privire la bun atatea s i dreptatea lui rea, care ar adus fructele amare Dumnezeu ar fost ca o s amn ta ale p acatului s i durerii. De aceea, autorul r aului a fost cru tat, pentru a- si desf as ura pe deplin caracterul s au. De-a lungul multor secole, Dumnezeu a ndurat chinul de a privi lucrarea r aului s i a adus mai degrab a Darul nepre tuit al Golgotei, dect s a lase ca vreunul s a e n selat prin vicleniile celui r au, pentru c a neghina nu poate smuls a f ar a primejdia de a dezr ad acina s i grul cel pre tios. De aceea, n-ar de semenii no trebui oare s a m ndelung r abd atori fa ta stri, dup a de Satana? cum Dumnezeul cerului s i al p amntului este fa ta Lumea nu are nici un drept ca s a se ndoiasc a de adev arul cre stinismului pentru faptul c a n Biseric a sunt s i membrii nedemni, [73] s i nici cre stinii n-ar trebui s a se descurajeze din cauza acestor a sa zi si fra ti. Cum a fost oare n prima Biseric a cre stin a? Anania s i Sara s-au al aturat s i ei ucenicilor. Simon Magul a fost s i el socotit printre credincio si. Iuda Iscarioteanul se num ara printre apostoli. R ascump ar atorul nostru n-a vrut s a se piard a nici un singur suet. Experien ta Sa cu Iuda este raportat a cu scopul de a ar ata ndelunga de rea dec Lui r abdare fa ta azut a a omului s i El ne ndeamn a s a ne purt am s i noi a sa cum S-a purtat El. Mntuitorul a spus c a fra ti [74] nesinceri, fal si, se vor g asi totdeauna n Biseric a, pn a la sfr sit. F ar a s a tin a seama de avertismentul Domnului Hristos, oamenii au c autat s a smulg a neghina. Pentru a pedepsi pe cei b anui ti de fapte rele, Biserica a recurs la puterea civil a. Cei care credeau altfel dect doctrina ocial a recunoscut a au fost ntemni ta ti, tortura ti s i omor ti, ca urmare a acuza tiilor aduse mpotriva lor de c atre cei care pretindeau c a ac tioneaz a cu autoritatea dat a lor de Domnul Hristos. Dar acesta este spiritul lui Satana s i nu Duhul lui Hristos, care a inspirat la astfel de acte. Aceasta este metoda lui Satana de a aduce lumea sub st apnirea sa. Prin felul n care Biserica, s-a purtat cu cei considera ti a eretici, Dumnezeu a fost gre sit reprezentat. tura Domnului Nu judecarea s i condamnarea altora este nv a ta Hristos ce se desprinde din parabol a, ci umilin ta s i nencrederea n

44

Parabolele Domnului Hristos

bun sine. Nu tot ceea ce se seam an a pe cmp este s amn ta a. Faptul c a cineva se a a n Biseric a,nu este o dovad a c a este cre stin. Neghina seam an a foarte mult cu grul, atta vreme ct este verde; dar cnd cmpul a devenit alb, gata pentru seceri s, buruienele f ar a valoare nu se mai aseam an a deloc cu grul care se apleac a sub povara spicelor pe deplin coapte. P ac ato sii care fac parad a de pretinsa lor sn tenie se amestec a pentru un timp cu adev ara tii urma si ai Domnului Hristos s i nf a ti sarea lor de cre stini va n sela pe mul ti; dar la vremea seceri sului nal al lumii nu va mai nici o asem anare aceia care s-au ntre cei buni s i cei r ai. Atunci se vor da pe fa ta al aturat Bisericii, dar nu s-au unit cu Domnul Hristos. Neghinei i se permite s a creasc a printre gru, s a aib a toate avantajele soarelui s i ale ploii; dar la timpul seceri sului se va vedea deosebirea dintre cel neprih anit s i cel r au, dintre cel ce sluje ste lui Dumnezeu s i cel ce nu-I sluje ste. Maleahi 3, 8. Domnul Hristos personal va hot ar cine este vrednic s a fac a parte din familia cereasc a. El va judeca pe ecare om dup a cuvintele s i faptele sale. Numai numele s i forma credin tei nu valoreaz a nimic n balan ta cerului. [75] Caracterul este acela care hot ar as te destinul omului. Mntuitorul nu ne vorbe ste despre un timp cnd toat a neghina s a devin a gru. Grul s i neghina cresc mpreun a pn a la seceri s, adic a pn a la ncheierea istoriei lumii. Atunci, neghina este strns a n snopi ca s a e ars a, iar grul este strns n grnarul lui Dumnezeu. Atunci, cei neprih ani ti vor str aluci ca soarele n mp ar a tia Tat alui lor. Atunci, Fiul omului va trimite pe ngerii S ai, s i ei vor smulge din mp ar a tia Lui toate lucrurile care sunt pricin a de p ac atuire s i pe cei ce s avr sesc f ar adelegea, s i-i vor arunca n cuptorul aprins; acolo [76] va plnsul s i scr snirea din tilor. Matei 13, 41-42.

Capitolul 5 Asemenea unui gr aunte de mu star


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 31-32, Marcu 4, 30-32; Luca 13, 18-19. n mul timea care asculta cuvintele Domnului Hristos, se aau mul ti farisei. Ace stia observau cu dispre t ct de pu tini dintre ascult atorii Domnului l recuno steau ca Mesia. Ei se ntrebau singuri, cum tor modest s era posibil ca acest nv a ta a poat a ridica poporul Israel la o mp ar a tie universal a. Lipsit de bog a tie, putere sau onoare, cum avea s a stabileasc a El noua mp ar a tie? Domnul Hristos, care le citea gndurile, le r aspunse: Cu ce vom asem ana mp ar a tia lui Dumnezeu, sau prin ce pild a o vom nf a ti sa?. n organiza tiile statale din vremea Sa, nu era nimic care i-ar putut servi ca model. Nici o societate civil a nu i-ar putut sluji ca pild a. Ea se aseam an a cu un gr aunte de mu star, a spus Domnul Hristos, care, cnd este sem anat n p amnt, este cea mai mic a dintre toate semin tele de pe p amnt; dar, dup a ce a fost sem anat, cre ste s i se face mai mare dect toate zarzavaturile s i face ramuri mari, a sa c a p as arile cerului si pot face cuiburi la umbra lui. [77] Marcu 4, 30-32. cre Embrionul din s amn ta ste datorit a ac tiunii principiului vie tii pus acolo de Dumnezeu. Dezvoltarea lui nu depinde de nici o putere omeneasc a. Tot a sa este s i cu mp ar a tia Domnului Hristos. Ea este o crea tiune nou a. Principiile dezvolt arii ei sunt diametral opuse cu acelea care conduc mp ar a tiile acestei lumi. Crmuirile p amnte sti se folosesc de for ta zic a; ele si men tin st apnirea prin r azboaie; dar ntemeietorul mp ar a tiei celei noi este Prin tul P acii. Duhul Sfnt nf a ti seaz a mp ar a tiile p amnte sti prin simbolul unor are s albatice de prad a; dar Domnul Hristos este Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii. Ioan 1, 29. n planul S au de guvernare nu exist a folosirea for tei brute pentru for tarea con stiin tei. Iudeii a steptau ca mp ar a tia lui Dumnezeu s a e stabilit a n acela si fel ca mp ar a tiile lumii. Pentru a promova dreptatea, ei f aceau apel la mijloace ex45

46

Parabolele Domnului Hristos

terne. Ei concepeau metode s i planuri. Dar Domnul Hristos s ade ste n auntrul omului un principiu. S adind adev arul s i neprih anirea, El combate r at acirea s i p acatul. n timp ce Domnul Hristos rostea aceast a parabol a, cop aceii de mu star puteau v azu ti ici s i colo, n al tndu-se deasupra ierbii s i grului, leg anndu- si n aer ramurile lor u soare. P as arelele zburau din creang a n creang as i ciripitul lor se auzea din frunzi sul bogat al mu starilor. Si totu si, s amn ta din care a r as arit aceast a gigant a plant a, era printre cele mai mici dintre toate semin tele. La nceput a r as arit numai un l astar fraged, dar de o mare vitalitate, s i el a crescut s i s-a dezvoltat, pn a cnd a ajuns la m arimea la care se g asea. Tot la fel este s i cu mp ar a tia Domnului Hristos; la nceput ea apare . Comparat ca ind umil as i lipsit a de importan ta a cu mp ar a tiile lumii, ea se nf a ti seaz a a cea mai mic a dintre toate. Conduc atorii de atunci ai lumii si b ateau joc de cuvintele Domnului Hristos, cnd El declara c a este un mp arat. Si totu si n puternicele adev aruri ncredin tate urma silor S ai, mp ar a tia Evangheliei are n sine via ta divin a. Si cu ce repeziciune a crescut, ct de mult s-a ntins inuen ta ei! Cnd Domnul Hristos a rostit aceast a parabol a nu erau dect ranii galileeni care reprezentau noua mp [78] ta ar a tie. S ar acia lor s i num arul lor mic au fost prezentate mereu s i mereu ca motive pentru care oamenii n-ar trebui s a se al ature acestor pescari de mu simpli, care urmau lui Isus. Dar s amn ta star trebuia s a creasc a s i s a- si ntind a ramurile sale peste lumea ntreag a. Cnd mp ar a tiile acestei lumi, a c aror glorie umplea atunci inimile oamenilor, aveau s a piar a, mp ar a tia Domnului Hristos avea s a r amn a ca o putere mare s i foarte ntins a. Tot astfel s i lucrarea harului n inim a este mic a la nceput. Un cuvnt spus, o raz a de lumin a care p atrunde n suet, o inuen ta care ncepe s a lucreze, acesta este nceputul unei vie ti noi; s i cine poate s a m asoare rezultatele ei? n parabola semin tei de mu star este ilustrat a nu numai cre sterea mp ar a tiei Domnului Hristos, ci ecare faz a a dezvolt arii ei, c aci experien ta nf a ti sat a n parabol a se repet a. n ecare genera tie, Dumnezeu a avut pentru Biserica Sa un adev ar special s i o lucrare special a. Adev arul care este ascuns n telep tilor s i celor prev az atori ai lumii, este descoperit celor umili s i asemenea copiilor. El cere sacriciu de sine. El are b at alii de purtat s i biruin te de c stigat. De

Asemenea unui gr aunte de mu star

47

aceea, la nceput, au fost pu tini cei care i s-au al aturat. Iar ace stia au fost ntmpina ti cu opozi tie s i dispre t de c atre mai marii acestei lumi s i de c atre o Biseric a ce s-a acomodat lumii. S a privim la Ioan Botez atorul, nainte merg atorul Domnului Hristos, stnd singur s a mustre mndria s i formalismul na tiunii iudaice. S a privim, de asemenea, la primii vestitori ai Evangheliei n Europa. Ct de umil as i lipsit a de perspective se p area misiunea lui Pavel s i Sila, doi f ac atori de corturi, n timp ce ei, mpreun a cu nso titorii lor, se mbarcau pe vas la Troa cu destina tia Filipi. Si s a privim la b atrnul Pavel, n lan turi, f acnd cunoscut pe Domnul Hristos n chiar citadela Cezarilor. S a rani n conict cu p privim la micile comunit a ti de sclavi s i ta agnismul Romei imperiale. S a privim la Martin Luther mpotrivindu-se acelei biserici puternice, care este capodopera n telepciunii acestei lumi. S a-l privim sus tinnd cu t arie Cuvntul lui Dumnezeu mpotriva att a mp aratului, ct s i a papei, declarnd: Aici stau; nu pot face altfel. A sa s a-mi ajute Dumnezeu. S a-l privim pe John Wesley [79] predicnd pe Hristos s i neprih anirea Lui n mijlocul formalismului, desfrului s i al necredin tei. S a privim la acel b atrn asupra c aruia ap asa greu povara s i durerea lumii p agne, naintnd ca s a i se ofere privilegiul de a le duce solia iubirii Domnului Hristos. S a ascult am r aspunsul clericalismului: Stai pe loc tinere. Cnd Dumnezeu va dori s a converteasc a pe p agni, El va face lucrul acesta s i f ar a ajutorul t au sau al meu. Marii conduc atori ai gndirii religioase din aceast a genera tie monumente acelora care au sem aduc laude s i nal ta anat, cu veacuri n urm a, s amn ta adev arului. Dar nu se ntorc oare ast azi mul ti de la aceast a lucrare, spre a c alca n picioare ceea ce a r as arit s i a crescut din aceea si s amn ta? Se repet as i ast azi, ceea ce s-a spus n vechime: Stim c a Dumnezeu a vorbit cu Moise, dar acesta nu s tim de unde este. Ioan 9, 29. Si la fel ca n primele veacuri, adev arurile deosebite pentru zilele noastre nu se g asesc la cei investi ti cu autoritate eclesiastic a, ci la b arba tii s i femeile care nu se socotesc prea nv a ta ti s i nici prea n telep ti ca s a mai cread a n Cuvntul lui Dumnezeu. De pild a, fra tilor, uita ti-v a la voi, care a ti fost chema ti: printre voi nu sunt mul ti n telep ti n felul lumii, nici mul ti puternici, nici mul ti de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s a fac a de ru sine pe cele n telepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s a fac a de ru sine pe cele tari. Si Dumnezeu a ales

48

Parabolele Domnului Hristos

lucrurile josnice ale lumii, s i lucrurile dispre tuite, ba nc a lucrurile care nu sunt, ca s a nimiceasc a pe cele ce sunt (1 Corinteni 1, 2628); pentru ca credin ta voastr a s a e ntemeiat a nu pe n telepciunea omeneasc a, ci pe puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, 5. Si n aceast a genera tie de pe urm a, parabola semin tei de mu star trebuie s a ajung a la o mplinire deosebit as i triumfal a. S amn ta cea mic a va deveni un copac. Ultima solie de avertizare s i har trebuie s a ajung a la orice neam, semin tie, limb as i norod. Apocalips 14,6.14. Ca s a aleag a din mijlocul lor un popor, care s a-I poarte Numele. Faptele Apostolilor 15, 14; Si p amntul va luminat de slava Sa. [80] Apocalips 18,1.

turi din sem Capitolul 6 Alte nv a ta anarea semin tei


Din lucrarea de sem anare a semin tei s i a cre sterii plantei ce turi pre r asare din s amn ta, se pot scoate nv a ta tioase, att n familie ct s i n s coal a. Dac a tinerii s i copiii ar recunoa ste n lucrurile din , natur a lucrarea puterii divine, atunci ei ar n stare, prin credin ta s a se bucure de privilegii deosebite. Ajungnd s a n teleag a lucrarea minunat a a lui Dumnezeu de a satisface nevoile marii Sale familii, n s i cum trebuie s a coopereze cu El, ei vor avea mai mult a credin ta Dumnezeu s i vor ajunge s a priceap a mai bine lucrarea Sa n via ta lor zilnic a. s Prin Cuvntul S au, Dumnezeu a adus la existen ta amn ta, ca s i p amntul. Tot prin Cuvntul S au El i-a dat puterea de a cre ste s i a se , iarb , pomi nmul ti. El a zis: S a dea p amntul verdea ta a cu s amn ta roditori, care s a fac a rod dup a soiul lor s i care s a aib a n ei s amn ta lor pe p amnt. Si a sa a fost.... Dumnezeu a v azut c a lucrul acesta era bun. Geneza 1, 11-12. Acel Cuvnt este cel care face s i ast azi ca [81] s amn ta s a creasc a. rul s Fiecare s amn ta, care- si nal ta au verde n lumina soarelui, vorbe ste despre puterea f ac atoare de minuni a acelui Cuvnt rostit . de Cel care zice s i se face; porunce ste s i ce porunce ste ia in ta Psalmii 33, 9. Domnul Hristos a nv a tat pe ucenicii S ai s a se roage: Pinea noastr a cea de toate zilele d a-ne-o nou a ast azi. Matei 6, 11. Si ar atnd spre orile cmpului le-a dat asigurarea: Dac a astfel mbrac a Dumnezeu iarba de pe camp ... nu v a va mbr aca El cu mult mai mult pe voi, pu tin credincio silor? Matei 6, 30. Domnul Hristos este mereu activ, lucrnd ca s a r aspund a la aceast a rug aciune s i pentru a mplini aceast a asigurare dat a de El. Exist a o putere invizibil a, mereu la lucru n slujba omului, spre a-l hr ani s i a-l mbr aca. Dumnezeu se folose ste de multe mijloace pentru a face ca s amn ta, care n aparent a s-ar p area c a este aruncat a, s a devin a o plant a vie. Si El 49

50

Parabolele Domnului Hristos

se ngrije ste s a dea n m asur a deplin a tot ceea ce este necesar pentru un seceri s bogat, n cuvinte minunate, Psalmistul spune: Tu cercetezi p amntul s i-i dai bel sug, l umpli de bog a tii s i de ruri dumnezeie sti, pline de ap a. Tu le dai gru, pe care iat a cum l faci s a rodeasc a; i uzi brazdele, i sf armi bulg arii, i moi cu ploaie, s i-i binecuvntezi r asadul. ncununezi anul cu bun at a tile Tale, s i pa sii T ai, vars a bel sugul. Psalmii 65, 9-11. ***** Lumea material a se a a sub controlul lui Dumnezeu. Natura ascult a de legile puse ei. Totul vorbe ste s i ac tioneaz a dup a voin ta lui Dumnezeu. Norii s i lumina soarelui, roua s i ploaia, vntul s i furtuna, toate sunt supravegheate de Dumnezeu s i, implicit, se supun n ascultare la porunca Sa. Ascult arii de Legea lui Dumnezeu se datoreaz a faptul c a rul de gru r azbate prin p amnt nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. Marcu 4, 28. Toate [82] acestea Dumnezeu le face s a creasc a la timpul lor, pentru c a ele nu se pot mpotrivi lucr arii Lui. Si atunci cum poate oare omul, f acut dup a chipul lui Dumnezeu s i nzestrat cu ra tiune s i grai, s a e singurul care s a nu pre tuiasc a darurile Sale s i s a e neascult ator de voia Sa? Oare numai in tele ra tionale s a aduc a confuzie n lumea noastr a? ***** n orice lucru care serve ste la ntre tinerea omului, se vede conlucrarea eforturilor divine cu cele omene sti. Nu poate nici o recolt a, dac a minile omene sti nu- si fac partea n sem anarea semin tei. Dar f ar a mijloacele pe care Dumnezeu le pune la dispozi tie, soarele s i ploaia, roua s i norii, s amn ta n-ar putea cre ste. Tot a sa stau lucrurile

Alte nv a ta turi din sem anarea semin tei

51

n orice ocupa tie, n orice domeniu al cercet arii s i s tiin tei. Astfel stau lucrurile s i n cele spirituale, n formarea caracterului s i n orice ramur a a activit a tii cre stine. Noi avem partea noastr a pe care trebuie s-o aducem la ndeplinire, iar puterea divin a trebuie s a se uneasc a cu noi, sau de nu, eforturile noastre vor zadarnice. Ori de cte ori omul nf aptuie ste ceva, e n domeniul spiritual sau n cel material, el nu trebuie s a uite c a face aceasta printr-o cooperare cu F ac atorul s au. Este marea noastr a nevoie, aceea de a ne da seama c a depindem de Dumnezeu. Se pune o prea mare ncredere n om s i n n ascocirile lui, s i prea pu tin a ncredere n puterea pe care Dumnezeu st a gata s a ne-o dea. C aci noi suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 9. Partea pe care elementul om o are de f acut, este nespus de mic a; dar dac a ea este unit a cu divinitatea Domnului Hristos, atunci el poate face totul, prin puterea pe care Domnul Hristos o d a. ***** este o ilustrare a Dezvoltarea treptat a a plantei din s amn ta educa tiei copilului, nti un r verde, apoi spic, dup a aceea gru deplin n spic. Cel care a rostit aceast a parabol a, este Cel care a [83] adus la existent a s amn ta cea mic a, a dotat-o cu propriet a ti vitale s i a stabilit legile care-i guverneaz a cre sterea. Iar adev arurile, pe care , au fost o realitate vie n propria Sa via . Att parabola le nva ta ta n cele zice, ct s i n cele spirituale, El a urmat rnduiala divin aa cre sterii, ilustrat a prin plant a, s i El dore ste ca to ti tinerii s a creasc a la fel. De si El era Maiestatea cerului, mp aratul slavei, El a venit ca prunc n ieslea Betleemului, s i pentru un timp nu era dect un copila s neajutorat ce se aa n grija mamei Sale. n copil arie El a mplinit lucr arile unui copil ascult ator. A vorbit s i a ac tionat cu n telepciunea unui copil s i nu cu aceea a unui om matur, onornd pe p arin tii S ai, aducnd la ndeplinire dorin tele lor, ajutndu-i dup a puterile Lui de copil. Dar n ecare etap a a dezvolt arii Sale, El era des avr sit, tr aind simpl f o via ta a, natural a, o via ta ar a de p acat. Despre copil aria Sa, raportul sfnt ne spune: Iar pruncul cre stea s i se nt area; era plin de n telepciune, s i harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2, 40. Iar despre tinere tea Sa ne este spus: Si Isus cre stea n n telepciune,

52

Parabolele Domnului Hristos

n statur as i era tot mai pl acut naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor. Luca 2, 52. Aici era sugerat a lucrarea p arin tilor s i a educatorilor. Ei trebuie s a urm areasc a cultivarea tendin telor bune ale tinerilor, pentru ca n ecare stadiu de dezvoltare a vie tii lor, ei s a poat a reprezenta frumuse tea natural a, potrivit perioadei respective, desf as urndu-se n mod natural, ca s i a plantelor din gr adin a. Copiii cei mai atr ag atori sunt aceia care sunt naturali s i neafecta ti. Nu este un lucru n telept acela de a le acorda o aten tie deosebit a, repetnd naintea lor cuvintele mai iste te pe care le-au spus. Vanitatea nu trebuie ncurajat a l audndu-le nf a ti sarea, cuvintele sau faptele lor. Ei n-ar trebui s a e mbr aca ti n mod costisitor sau extravagant. Aceasta ncurajeaz a mndria n ei s i treze ste gelozia n inimile tovar as ilor lor. [84] Cei mici ar trebui s a e educa ti ntr-o simplitate copil areasc a. Ei trebuie s a e nv a ta ti s a se mul tumeasc a cu ndatoriri mici s i folositoare, cu pl aceri s i experien te naturale, pe m asura vrstei lor. Copil aria corespunde cu rul verde din parabol a, iar rul verde are o frumuse te deosebit a n el, o frumuse te a sa proprie. Copiii nu trebuie s a e sili ti la o maturitate precoce, ci ar trebui s a- si p astreze ct mai mult posibil fr agezimea s i dr ag al as enia primilor lor ani. potrivit Cei mici pot cre stini, avnd o experien ta a cu vrsta lor. Aceasta este tot ceea ce Dumnezeu a steapt a de la ei. Ei au nevoie s a e educa ti n cele spirituale, iar p arin tii ar trebui s a le dea ocazia ca ei s a- si formeze caracterul, asemenea caracterului Domnului Hristos. ***** n legile pe care Dumnezeu le-a a sezat n natur a, efectele urmeaz a cauzei cu o certitudine ce nu d a gre s. Seceri sul va dovedi ce fel a fost sem anatul. Muncitorul lene s este condamnat de chiar lucrul s au. Seceri sul aduce m arturie mpotriva lui. Tot astfel stau lucrurile s i n cele spirituale; credincio sia ec arui lucr ator este m asurat a prin rezultatele lucrului s au. Caracterul lucr arii sale, e el harnic sau lene s, se va vedea la seceri s. n acest fel se hot ar as te destinul s au pentru ve snicie. ce a fost sem Fiecare s amn ta anat a aduce un seceri s dup a felul ei. Tot a sa este s i n via ta omului. Noi trebuie s a sem an am cu to tii

Alte nv a ta turi din sem anarea semin tei

53

semin tele r abd arii, simpatiei s i dragostei; pentru c a to ti vom secera de egoism, de iubire de sine, de ceea ce am sem anat. Orice tendin ta ncredere de sine, va aduce un seceri s asem an ator. Cel care tr aie ste numai pentru sine seam an a n rea p amnteasc as i, de pe urma rii p amnte sti, va culege numai putrezirea. Galateni 6, 8. Dumnezeu nu nimice ste pe nimeni. Oricine este totu si distrus, se , va distruge singur. Oricine caut a s a n abu se mustr arile de con stiin ta seam an a semin tele necredin tei, iar acestea vor aduce n mod sigur [85] un seceri s. Respingnd prima avertizare din partea lui Dumnezeu, Faraonul din vechime a sem anat semin tele nc ap a tn arii s i a secerat nc ap a t necredin nare. Dumnezeu nu l-a obligat s a nu cread a. S amn ta tei, pe care acesta a sem anat-o, a produs un seceri s dup a felul ei. De aceea atitudinea lui de mpotrivire a continuat, pn a cnd a ajuns s a vad a tara sa pustiit a, pe ul s au nti n ascut rece s i mort, s i pe to ti ntii n ascu ti ai casei lui, s i ai tuturor familiilor din mp ar a tia sa mor ti, pn a cnd apele m arii s-au strns iar as i asupra cailor, carelor s i a r azboinicilor lui. Istoria sa este o ilustra tie teribil a a adev arului cuprins n cuvintele ce spun c a: Ce seam an a omul, aceea va s i secera. Galateni 6, 7. Dac a oamenii s i-ar da seama de lucrul acesta, pe care o seam atunci ar cu mult mai aten ti la s amn ta an a. Cnd s amn ta sem anat a produce un seceri s, s i aceasta la rndul ei este din nou sem anat a, atunci recolta va s i mai mare. n rela tiile noastre cu al tii, legea aceasta se dovede ste a valabil a. Fiecare fapt a, care va aduce roade. Orice fapt ecare cuvnt, este o s amn ta a de bun atate, de ascultare, sau de lep adare de sine, se va reproduce s i n al tii s i, prin ace stia, mai departe n al tii. Astfel, ecare fapt a de care va da o invidie, de r autate, sau de dezbinare, este o s amn ta r ad acin a de am ar aciune (Evrei 12, 15), de pe urma c areia mul ti pot mnji ti. Si ct de mare va num arul celor otr avi ti de ace sti mul ti. Astfel, sem anatul binelui s i r aului continu a s a aduc a roade pentru prezent s i ve snicie. ***** n pilda semin tei sem anate, suntem nv a ta ti d arnicia att n cele materiale, trec atoare, ct s i n cele spirituale. Dumnezeu spune: Ferice de voi, care sem ana ti pretutindeni de-a lungul apelor. Isaia

54

Parabolele Domnului Hristos

32, 20. S as ti ti: cine seam an a pu tin, pu tin va secera; iar cine seam an a mult, mult va secera. 2 Corinteni 9, 6. A sem ana pretutindeni de-a lungul apelor, nseamn a o continu a mpr as tiere a darurilor lui Dumnezeu, nseamn a a da ori de cte ori cauza lui Dumnezeu sau [86] nevoile omenirii fac apel, au nevoie de ajutorul nostru. Faptul acesta nu va duce la s ar acie. C aci cine seam an a mult, mult va secera. Sem an atorul si nmul te ste s amn ta aruncnd-o n p amnt. Tot a sa este s i cu cei care sunt credincio si n distribuirea darurilor lui Dumnezeu, mp ar tindu-le, ei fac s a se nmul teasc a binecuvnt arile lor. , pentru ca ei s Dumnezeu le-a f ag aduit abunden ta a continue s a dea. Da ti, s i vi se va da; ba nc a, vi se va turna n sn o m asur a bun a, ndesat a, cl atinat a, care se va v arsa pe deasupra. C aci cu ce m asur a ve ti m asura, cu aceea vi se va m asura. Luca 6, 38. Dar sem anatul s i seceratul nseamn a mult mai mult. Dnd s i altora din binecuvnt arile materiale pe care ni le-a dat Dumnezeu, aceast a dovad a a iubirii s i simpatiei noastre treze ste n primitor fa de Dumnezeu. n acest fel ogorul mul tumire s i recuno stin ta ta inimii este preg atit ca s a primeasc a semin tele adev arului spiritual. Si Acela care da sem an atorului s amn ta, se va ngriji ca aceast a s amn ta s a ncol teasc as i s a aduc a roade pentru via ta ve snic a. ***** Prin aruncarea bobului de gru n p amnt, Domnul Hristos a nf a ti sat sacriciul S au pentru mntuirea noastr a. Adev arat, adev arat, v a spun, c a dac a gr auntele de gru, care a c azut pe p amnt, nu moare, r amne singur; dar dac a moare spunea El aduce mult a road a. Ioan 12, 24. Astfel, moartea Domnului Hristos va aduce roade pentru mp ar a tia lui Dumnezeu. Potrivit legii regnului vegetal, via ta va rezultatul mor tii Sale. Si to ti aceia, care vor aduce road a ca mpreun a lucr atori cu Hristos, trebuie ca mai nti s a cad a pe p amnt s i s a moar a. Via ta trebuie s a e aruncat a n brazda nevoilor lumii. Iubirea de sine, interesul egoist, trebuie s a piar a. Dar legea sacriciului de sine este legea conserv arii de sine. S amn ta ngropat a n p amnt aduce roade, iar la rndul lor s i acestea sunt sem anate, n acest fel recolta se nmul te ste. Plugarul si p astreaz a s amn ta aruncnd-o n p amnt. [87] Tot a sa stau lucrurile s i n via ta noastr a; a da, nseamn a a tr ai.

Alte nv a ta turi din sem anarea semin tei

55

Via ta care va p astrat a este via ta care de bun avoie este consacrat a n slujba lui Dumnezeu s i a omului. Aceia care n lumea aceasta si sacric a via ta pentru Hristos o au asigurat a pentru ve snicie. ***** nou S amn ta moare, pentru a r as ari ntr-o via ta a; aceasta ne lec nva ta tia nvierii. To ti aceia care iubesc pe Dumnezeu vor tr ai, de asemenea, n Edenul de sus. Despre corpul omenesc ce este a sezat n mormnt, unde se descompune, Dumnezeu spune: Trupul este sem anat n putrezire, s i nviaz a n neputrezire; este sem anat n ocar a, , s s i nviaz a n slav a; este sem anat n neputin ta i nviaz a n putere, 1 Corinteni 15, 42-43. ***** turi scoase din Acestea sunt numai cteva, din multele nv a ta parabola vie, luat a din natur a, s i anume Parabola sem an atorului s i a semin tei. Cnd p arin tii s i educatorii cre stini vor ncerca s a prezinte turi, ei ar trebui s aceste nv a ta a fac a lucrul acesta practic. Pune ti pe copii s a lucreze ei n si si ogorul s i s a semene s amn ta. n timp ce ei lucreaz a, p arin tii sau educatorii le pot vorbi despre gr adina inimii s i despre s amn ta cea bun a sau cea rea sem anat a acolo, s i dup a cum ogorul trebuie preg atit pentru a primi s amn ta, tot a sa trebuie preg atit as i inima pentru s amn ta adev arului. Cnd s amn ta este aruncat a n p amnt, ei pot vorbi despre moartea Domnului Hristos; s i cnd rul r asare, ei pot vorbi despre adev arul nvierii, n timp tura despre ce planta cre ste, se dezvolt a, se poate continua nv a ta asem anarea dintre sem anatul natural s i cel spiritual. Tinerii trebuie s a e instrui ti la fel. Ei trebuie s a e nv a ta ti s a lucreze p amntul. Ar bine, dac a pe lng a ecare institu tie de mnt teologic, ar s nv a ta i un teren pentru agricultur a. Un astfel de teren ar trebui considerat a ns as i sala de clas a a lui Dumnezeu. Lucrurile din natur a ar trebui privite ca ind manualul de studii dup a [88] care copiii S ai trebuie s a nve te, s i din care ei pot ob tine cuno stin te cu privire la educa tia lor. n cultivarea p amntului, n preg atirea s i prelucrarea lui, sunt multe lec tii pe care noi le putem nv a ta totdeauna. Nimeni nu s-ar

56

Parabolele Domnului Hristos

gndi s a se a seze pe o bucat a de p amnt s albatic, nelucrat s i s a a stepte s a aib a de ndat a un seceri s. Trebuie depus a o munc a grea, f ar a preget s i perseverent a, pentru preg atirea terenului n vederea sem an arii semin tei. Tot a sa stau lucrurile s i cu lucrarea spiritual a din inima omului. Cei care vor benecia de pe urma cultiv arii p amntului, trebuie s a lucreze avnd Cuvntul lui Dumnezeu n inimile lor. Atunci ei vor g asi p amntul arid al inimilor lor des telenit, prin inuen ta lini stit as i cuceritoare a Duhului Sfnt. Dac a p amntul nu va lucrat din greu, el nu va da recolt a. Tot a sa este s i cu ogorul inimii. Duhul lui Dumnezeu trebuie s a lucreze asupra ei pentru a o cura ti s i a o supune, mai nainte ca ea s a poat a aduce road a pentru slava lui Dumnezeu. P amntul nu va produce bog a tiile lui atta vreme ct este lucrat numai din cnd n cnd. El cere o aten tie grijulie s i zilnic a. El trebuie arat des s i adnc, pentru a ndep arta buruienele care iau hrana semin telor bune ce au fost sem anate, n acest fel cei care ar a s i seam an a preg atesc seceri sul. Nimeni nu trebuie s a stea inactiv n ntinsul ogorului, n mijlocul speran telor lor sf armate. Binecuvntarea lui Dumnezeu se va odihni asupra acelora care turi spirituale. lucreaz a n acest fel p amntul, lund din natur a nv a ta Muncitorul cunoa ste prea pu tin, atunci cnd cultiv a p amntul, ce comori se deschid naintea sa. n timp ce el nu trebuie s a nesoco, teasc a sfaturile pe care le poate avea din partea celor cu experien ta s i din informa tiile pe care oamenii n telep ti le pot da, el trebuie totu si tur s a adune nv a ta a pentru sine. Aceasta face parte din educa tia sa. [89] Cultivarea p amntului va contribui la propria sa educa tie. Acela Care face ca s amn ta s a r asar a, Care se ngrije ste de ea zi s i noapte, care-i d a putere s a se dezvolte, este Autorul in tei noastre, mp aratul cerurilor, s i El are cea mai mare grij as i cel mai mare interes pentru copiii S ai. n timp ce sem an atorul p amntesc seam an a s amn ta pentru sus tinerea vie tii noastre p amnte sti, Sem an atorul [90] Divin va sem ana n suet s amn ta care va avea ca rod via ta ve snic a. [91] [92] [93] [94] [95]

Capitolul 7 Asemenea aluatului


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 33; Luca 13, 20-21. au venit ca s Mul ti oameni nv a ta ti s i cu inuen ta a asculte pe Profetul din Galilea. Unii dintre ace stia priveau cu un interes plin de curiozitate la mul timea ce era adunat a n jurul Domnului Hristos, n timp ce El le vorbea lng a mare. Toate clasele sociale erau reprezentate prin aceast a mare mul time. Se aau acolo s araci, analfabe ti, cer setori mbr aca ti n zdren te, tlhari avnd pe fa ta lor pecetea vinov a tiei, schilozi, risipitori, negustori, oameni f ar a ocupa tie, oameni de pe treapta nalt a a societ a tii sau din p atura de jos, boga ti s i s araci, to ti se ngr am adeau unul lng a altul pentru a avea un loc s a stea s a asculte cuvintele Domnului Hristos. n timp ce ace sti nv a ta ti priveau la mul timea att de mpestri tat a, se ntrebau: mp ar a tia lui Dumnezeu, este ea oare alc atuit a dintr-un material ca acesta? Si de data aceasta, Mntuitorul a r aspuns printr-o parabol a: mp ar a tia cerurilor se aseam an a cu un aluat pe care l-a luat o femeie s i l-a pus n trei m asuri de fain a de gru, pn a s-a dospit toat a pl am adeala. Matei 13, 33. Printre iudei, aluatul era folosit uneori ca un simbol al p acatului, n timpul s arb atorii Pa stelui, poporului i se cerea s a nl ature tot [96] aluatul din casele lor, tot a sa cum trebuia s a ndep arteze orice p acat din inimile lor. Domnul Hristos avertizeaz a pe ucenicii S ai: Mai rnicia. nainte de toate, p azi ti-v a de aluatul Fariseilor, care este f a ta Luca 12, 1. Apostolul Pavel vorbe ste s i el despre un aluat de r autate s i viclenie. l ? Corinteni 5, 8. Dar n parabola Mntuitorului, aluatul este folosit pentru a reprezenta mp ar a tia cerurilor. El ilustreaz a puterea renvior atoare s i transformatoare a harului lui Dumnezeu. Nimeni nu este att de stricat, nimeni n-a c azut att de jos, ca puterea harului lui Dumnezeu s a nu mai poat a lucra asupra lui. n to ti aceia care se vor supune lucr arii Duhului Sfnt, se va s adi un ; iar chipul lui Dumnezeu, pierdut prin p nou principiu de via ta acat, trebuie s a e ref acut n omenire. 57

58

Parabolele Domnului Hristos

Dar p ac atosul nu se poate transforma pe sine, prin exercitarea propriei sale voin te. El nu are nici puterea prin care s a poat a face aceast a schimbare. Aluatul ceva cu totul din afar a trebuie s a e pus n f ain a mai nainte ca schimbarea dorit a s a aib a loc. Tot astfel s i harul lui Dumnezeu trebuie s a e primit de p ac atos mai nainte ca el s a poat a preg atit pentru mp ar a tia slavei, n ceea ce prive ste mntuirea, toat a cultura s i educa tia pe care o poate da lumea, nu va putea face dintr-un u degradat al p acatului, un u al cerului. Puterea regeneratoare trebuie s a vin a de la Dumnezeu. Schimbarea [97] poate f acut a numai prin Duhul Sfnt. To ti aceia care vor salva ti, mari sau mici, boga ti sau s araci, to ti trebuie s a se supun a lucr arii Duhului Sfnt. Dup a cum aluatul, atunci cnd este amestecat cu f aina, lucreaz a din l auntru n afar a, tot a sa este s i cu rennoirea inimii pe care harul lui Dumnezeu o lucreaz a ca s a transforme via ta. Numai o schimbare exterioar a nu este sucient a pentru a ne aduce n armonie cu Dumnezeu. Sunt mul ti aceia care ncearc a s a se schimbe, corectnd un obicei r au, sau altul, s i ei n ad ajduiesc ca n acest fel s a devin a cre stini; ns a ei n-au nceput de unde trebuia. Prima noastr a lucrare de ndreptare trebuie s a nceap a cu inima. O simpl a m arturisire a credin tei s i a avea adev arul n suet, sunt dou a lucruri diferite. Numai cunoa sterea adev arului nu este sucient a. Noi putem avea aceast a cunoa stere, s i totu si con tinutul gndurilor noastre s a nu poat a schimbat. Inima trebuie convertit a s i sn tit a. Cine depune eforturi s a p azeasc a poruncile lui Dumnezeu numai mnt al datoriei, pentru c dintr-un sim ta a i se cere s a fac a acest lucru nu va ajunge niciodat a s a aib a bucuria ascult arii. El nici nu cunoa ste ascultare. Cnd cerin tele lui Dumnezeu sunt considerate o povar a, pentru c a ele vin n conict cu nclina tiile rii, atunci putem de cre s ti c a via ta aceasta nu este o via ta stin. Adev arata ascultare este lucrarea unui principiu l auntric. Ea izvor as te din iubirea pentru de Legea lui Dumnezeu. Esen neprih anire, din iubire fa ta ta ntregii de R [98] neprih aniri const a n credincio sia fa ta ascump ar atorul nostru. Aceasta ne va determina s a facem ceea ce este drept, pentru c a este drept pentru c a a face dreptate este un lucru pl acut naintea lui Dumnezeu.

Asemenea aluatului

59

Marele adev ar al convertirii inimii prin lucrarea Duhului Sfnt este nf a ti sat n cuvintele Domnului Hristos adresate lui Nicodim: Adev arat, adev arat ti spun c a, dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu;.... Ce este n ascut din carne este carne, s i ce este n ascut din Duh, este duh. Nu te mira c a ti-am zis: Trebuie s a v a n as te ti din nou. Vntul su a ncotro vrea, s i-i auzi vuietul; dar nu s tii de unde vine, nici ncotro merge. Tot a sa este cu oricine este n ascut din Duhul. Ioan 3, 3-8. Scriind despre Duhul Sfnt, apostolul Pavel spunea: Dar Dumnezeu, care este bogat n ndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, m acar c a eram mor ti din gre selile noastre, ne-a adus mpreun la via ta a cu Hristos (prin har sunte ti mntui ti). El ne-a nviat mpreun a, s i ne-a pus s as edem mpreun a n locurile cere sti, n Hristos Isus, ca s a arate n veacurile viitoare nem arginita bog a tie de noi n Hristos Isus. C a harului S au, n bun atatea Lui fa ta aci prin . Si har a ti fost mntui ti, prin credin ta aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Efeseni 2, 4-8. Aluatul ascuns n f ain a lucreaz a n mod invizibil ca s a prind a ntreaga fr amnt atur a n procesul lui de cre stere; tot astfel aluatul adev arului lucreaz a n mod tainic, n mod lini stit s i continuu, ca s a transforme l auntru nostru, nclina tiile naturale sunt domolite s i minte noi, motive noi, sunt s supuse. Gnduri noi, sim ta adite n in ta [99] noastr a. Un nou standard al caracterului, via ta Domnului Hristos, ne este pus nainte. Mintea, cugetele sunt schimbate; talentele sunt puse la lucru ntr-un nou mod. Omul nu este dotat cu noi capacit a ti, dar cele pe care le are sunt sn tite. Con stiin ta este trezit a. Suntem atunci nzestra ti cu tr as aturi de caracter care ne fac n stare s a slujim lui Dumnezeu. Se pune adesea ntrebarea: De ce atunci, sunt att de mul ti care pretind a crede n Cuvntul lui Dumnezeu, dar la care nu se vede nici o schimbare, nici o reform a n cuvinte, n spirit s i-n caracter? de scopuDe ce sunt totu si a sa de mul ti care nu suport a opozi tia fa ta un temperament nesfnt, ale rile s i planurile lor, s i care dau pe fa ta c aror cuvinte sunt aspre, poruncitoare s i p atima se? n via ta lor se egoist manifest a aceea si iubire de sine, aceea si ng aduin ta a, acela si temperament, aceea si vorbire repezit a, cum se vede n via ta celor lume sti. Exist a aceea si mndrie plin a de susceptibilitate, aceea si

60

Parabolele Domnului Hristos

fa de nclina ng aduin ta ta tiile naturale, aceea si perversitate de caracter, ca s i cnd adev arul le-ar cu totul necunoscut. Motivul este acela c a unii ca ace stia nu sunt converti ti. Ei n-au ascuns aluatul adev arului n inim a. Acesta n-a avut ocazia s a- si fac a lucrarea sa. Tendin tele spre r au, naturale s i cultivate, n-au fost supuse puterii [100] transformatoare a Duhului Sfnt. absen Via ta lor d a pe fa ta ta harului Domnului Hristos, necredin ta n puterea Sa de transformare a caracterului. Astfel, credin ta vine n urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvntul lui Dumnezeu. Romani 10, 17. Sntele Scripturi sunt principalul mijloc folosit n lucrarea de transformare a caracterului. Domnul Hristos se ruga: Sn te ste-i prin adev arul T au; Cuvntul T au este adev arul. Dac a este cercetat s i tr ait, Cuvntul lui Dumnezeu lucreaz a asupra inimii, supunnd orice tr as atur a de caracter nesn tit a. Duhul Sfnt vine s a conving a de p acat, iar credin ta care ia na stere n inim a lucreaz a prin dragostea lui Hristos, f acndu-ne dup a chipul S au la corp, suet s i spirit. Atunci Dumnezeu ne poate folosi ca s a facem voia Sa. Puterea ce ne-a fost dat a lucreaz a din auntru n afar a, f acndu-ne n stare s a facem cunoscut s i altora adev arul ce ne-a fost mp art as it. Adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu satisfac marea nevoie . Aceste mari principii practic a a omului convertirea prin credin ta nu trebuie considerate a prea curate s i prea snte pentru a aduse n via ta noastr a zilnic a. Ele, n adev ar, sunt adev aruri care ajung pn a la cer s i cuprind ve snicia, totu si inuen ta lor vital a trebuie s a [101] e tesut a n experien ta noastr a omeneasc a. Toate lucrurile mari s i mici ale vie tii trebuie s a e p atrunse de aceste adev aruri. Primit n inim a, aluatul adev arului va controla s i dirija dorin tele, va cur a ti gndurile, va ndulci temperamentul. El va nviora facult a tile mintale s i energiile suetului; va m ari puterea de a sim ti s i iubi. Lumea prive ste ca pe o tain a pe cel care este plin, mbibat de acest principiu. Omul egoist s i avar tr aie ste numai pentru a strnge pentru sine bog a tii, onoruri s i pl acerile acestei lumi. n planurile lui nu intr a ve snicia. Dar pe adev aratul urma s al Domnului Hristos, toate aceste lucruri nu trebuie s a-l absoarb a cu totul. Pentru Domnul Hristos, el va munci s i se va lep ada de sine, pentru a putea de folos,

Asemenea aluatului

61

a ajuta n marea lucrare de salvare de suete, care sunt f ar a Hristos s i f ar a n adejdea mntuirii n lume. Lumea nu va putea n telege pe un astfel de om, pentru c a el prive ste c atre realit a tile ve snice. Iubirea Domnului Hristos, cu puterea ei mntuitoare, a venit n inima lui. pe cel ce o posed Aceast a iubire predomin a orice alt motiv s i nal ta a mai presus de inuen ta corup atoare a p acatului din lume. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a aib a un efect sn titor asupra leg aturilor noastre cu orice membru al familiei omene sti. Aluatul adev arului nu va produce un spirit de rivalitate, nici ambi tie s i nici dorin ta de ntietate. Iubirea adev arat a, de sus, nu este egoist as i nici schimb atoare. Ea nu va depinde de laudele omene sti. Inima aceluia care prime ste harul lui Dumnezeu va plin a pn a la refuz de [102] iubire pentru Dumnezeu s i pentru aceia pentru care a murit Domnul Hristos. n acesta eul nu se lupt a pentru a-i recunoscut a ntietatea. El nu iube ste pe al tii pentru c a ace stia l iubesc si-l simpatizeaz a, pentru c a i apreciaz a meritele, ci pentru c a ace stia sunt proprietatea Domnului Hristos, cump ara ti cu un pre t. Iar dac a motivele, cuvintele sau ac tiunile sale sunt n telese gre sit sau interpretate gre sit, el nu se sup ar a, ci si urm are ste lini stit drumul s au. El este blnd s i serios, avnd p areri umile despre sine, s i totu si plin de n adejde, totdeauna ncrezndu-se n mila s i iubirea lui Dumnezeu. Apostolul ne ndeamn a: Ci, dup a cum Cel ce v-a chemat este sfnt, ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a. C aci este scris: Fi ti sn ti, c aci Eu sunt sfnt. 1 Petru 1, 15-16. Harul Domnului Hristos trebuie s a controleze temperamentul s i glasul vostru. Lucrarea Sa va printr-o atitudine politicoas dat a pe fa ta as i plin a de iubire dintre frate s i frate s i n bun atate s i cuvinte pline de ncurajare. Atunci, casa pare locuit a de ngeri, via ta r aspnde ste un parfum pl acut, care la Dumnezeu asemenea t se nal ta amiei snte. Iubirea se manifest a s prin bun atate, amabilitate, ng aduin ta i ndelung a r abdare. Atunci, nf a ti sarea se schimb a. Domnul Hristos locuind n inim a, slava Sa str aluce ste pe fe tele acelora care-L iubesc s i p azesc poruncile Lui. Adev arul este scris acolo, pe fa ta lor. Pacea cea dulce a cerului este descoperit a atunci n ei. O amabilitate nn ascut as i o iubire mai mult dect omeneasc a se va manifesta n via ta lor. Aluatul adev arului aduce o schimbare n toat a in ta omului, nnobilnd ce este josnic, f acnd atr ag ator ceea ce este aspru, s i pe egoist, generos s i altruist. Prin el, cel necurat se cur a te ste, sp alat

62

Parabolele Domnului Hristos

, tot ind n sngele Mielului. Prin puterea lui d at atoare de via ta spiritul, tot suetul s i toat a t aria sunt aduse n armonie cu via ta divin a. Omul cu natura sa omeneasc a devine atunci o parte din divinitate. Domnul Hristos este onorat printr-un caracter perfect, des avr sit. Cnd aceste schimb ari au loc, ngerii izbucnesc n cnt ari de laud a, iar Dumnezeu s i Domnul Hristos se bucur a de cei schimba ti [103] dup a chipul s i asem anarea divin a.

Capitolul 8 Comoara ascuns a


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 44. mp ar a tia cerurilor se mai aseam an a cu o comoar a ascunsa ntro tarin a. Omul care o g ase ste, o ascunde: s i, de bucuria ei, se duce s i vinde tot ce are s i cump ar a tarina aceea. Matei 13, 44. n vechime, se obi snuia ca oamenii s a- si ascund a comorile n p amnt. Ho tiile s i tlh ariile erau foarte frecvente. Si ori de cte ori avea loc o schimbare a st apnirii, cei care aveau mari averi erau n situa tia de a supu si la mari impozite. Pe ling a aceasta, tara se aa n primejdia de a invadat a de armate pr ad atoare. Ca urmare, cei boga ti c autau s a- si p astreze averile ascunzndu-le, iar p amntul era considerat ca ind un loc sigur pentru p astrarea lor. Dar deseori se ntmpla s a uite locul unde au ascuns averea; se putea ca proprietarul s a moar a, sau nchisoarea sau exilul s a separe pe proprietar de comoara sa, s i bog a tia, ce l-a costat atta trud a ca s a o p astreze, s a e l asat a g asitorului care avea s ansa s a dea peste ea. n vremea Domnului Hristos, nu era ceva neobi snuit s a descoperi ntr-un ogor p ar asit monede vechi s i podoabe de aur s i de argint. Un om a nchiriat un teren ca s a-l cultive s i, pe cnd ara cu boii, erul plugului scoase din p amnt o comoar a ascuns a. Descoperind aceast a comoar a, omul si d a seama de faptul c a o avere este la [104] ndemna sa. Punnd aurul la loc, acolo unde a fost ascuns, s-a ntors acas as i a vndut tot ce avea, pentru a cump ara ogorul n care se aa comoara. Familia sa s i vecinii s ai considerau toate acestea ca fapte de om nebun. Privind ogorul, ei nu vedeau nici o valoare n acel p amnt p ar asit. Dar omul s tia ce face; s i cnd a avut n mn a actul de proprietate asupra terenului, l-a r ascolit peste tot ca s a g aseasc a comoara pe care o pusese la loc sigur. Aceast a parabol a ilustreaz a valoarea comorii cere sti s i efortul ce ar trebui depus pentru a o dobndi. Cel ce a g asit comoara n tarin a, a fost gata s a se despart a de tot ceea ce avea, gata s a depun a o munc a neobosit a, numai s a poat a intra n st apnirea bog a tiilor ascunse. Tot 63

64

Parabolele Domnului Hristos

a sa, cel ce g ase ste comoara cereasc a nu va considera nici un efort prea greu s i nici un sacriciu prea mare, pentru a c stiga comoara adev arului. n parabol a, tarina n care este ascuns a comoara simboliza Sfnta Scriptur a. Comoara este Evanghelia. Nici chiar p amntul nu este a sa de br azdat cu vine de aur s i a sa plin de lucruri pre tioase, cum este Cuvntul lui Dumnezeu. Comori ascunse Despre comorile Evangheliei se spune c a sunt ascunse. Frumuse tea, puterea s i taina Planului de Mntuire nu sunt n telese de c atre cei care sunt n telep ti n proprii lor ochi s i care sunt plini de spiritul unor teorii de sarte. Mul ti au ochi, dar nu v ad; au urechi, dar nu aud; au minte, dar nu pot discerne comoara ascuns a. Se poate ca un om s a treac a chiar peste locul unde a fost ascuns a comoara. Avnd absolut a nevoie, el se poate a seza ca s a se odihneasc a sub copac, f ar a s a b anuiasc a m acar c a la r ad acina lui sunt [105] ascunse mari bog a tii. Tot a sa a fost s i cu poporul iudeu. Adev arul, asemenea unei comori de aur, a fost ncredin tat poporului iudeu. Sistemul iudaic, purtnd semn atura Cerului, fusese instituit chiar de Domnul Hristos. Marile adev aruri ale mntuirii au fost ascunse n tipuri s i simboluri. Si cu toate acestea, cnd Domnul Hristos a venit, iudeii nu l-au recunoscut pe Acela, c atre care ar atau toate aceste tipuri s i simboluri. Ei aveau, n minile lor, Cuvntul lui Dumnezeu, dar tradi tiile care fuseser a transmise din genera tie n genera tie, cum s i interpret arile omene sti ale Scripturilor, au f acut ca adev arul, a sa cum este el n Hristos, s a e ascuns de ei. Importan ta spiritual a a scrierilor snte a fost pierdut a. Casa tezaurului a toat a cuno stin ta a fost deschis a naintea lor, dar ei nu au s tiut. Dumnezeu nu ascunde adev arul S au de oameni. Dar, pentru propriile lor ac tiuni, oamenii fac ca acesta s a e ntunecat pentru ei. Domnul Hristos a dat poporului iudeu suciente dovezi despre turile Sale cereau o schimbare faptul c a El era Mesia, dar nv a ta hot art a n via ta lor. Ei au n teles faptul c a, dac a ar primi pe Hristos, atunci ei ar trebui s a renun te la obiceiurile s i tradi tiile la care tineau foarte mult, la practicile lor egoiste s i nesn tite. Primirea adev arului

Comoara ascuns a

65

neschimb ator s i ve snic cerea sacriciu. De aceea ei n-au primit nici chiar cele mai categorice dovezi pe care Dumnezeu le putea da, pentru xarea credin tei n Hristos. Ei m arturiseau a crede Scripturile Vechiului Testament, s i totu si refuzau s a primeasc a m arturia cuprins a n ele cu referire la via ta s i caracterul Domnului Hristos. Ei se temeau ca nu cumva s a e convin si s i deci s a e converti ti s i astfel s a e obliga ti a renun ta la p arerile lor preconcepute. Comoara Evangheliei, Calea, Adev arul s i Via ta erau printre ei, ns a ei au lep adat cel mai mare dar pe care cerul l putea da. Citim c a: Totu si, chiar dintre frunta si, mul ti au crezut n El; dar , ca s de frica Fariseilor, nu-L m arturiseau pe fa ta a nu e da ti afar a [106] din sinagog a. Ioan 12, 42. Ei erau convin si; credeau c a Isus este Fiul lui Dumnezeu; dar a-L m arturisi ca atare, nu era n armonie cu dorin tele lor ambi tioase. Ei nu aveau credin ta care le-ar asigurat comoara cereasc a, ci umblau mai degrab a dup a comori p amnte sti. Si ast azi oamenii alearg a dup a comori p amnte sti. Mintea le este plin a de gnduri egoiste s i ambi tioase. De dragul c stig arii unor bog a tii lume sti, onoare sau putere, ei consider a obiceiurile, tradi tiile s i cerin tele oamenilor, mai presus de cerin tele lui Dumnezeu. De aceea, comorile Cuvntului S au sunt ascunse de ei. Dar omul resc nu prime ste lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c aci, pentru el, sunt o nebunie s i nici nu le poate n telege, pentru c a trebuiesc judecate duhovnice ste. 1 Corinteni 2, 14. Si dac a Evanghelia noastr a este acoperit a, este acoperit a pentru cei ce sunt pe calea pierz arii, a c aror minte necredincioas a a orbito dumnezeul veacului acestuia, ca s a nu vad a str alucind lumina Evangheliei, care este chipul lui Hristos. 2 Corinteni 4, 3-4. Valoarea comorii Mntuitorul s i-a dat seama c a oamenii erau cu totul prin si n umblarea dup a c stiguri, pierznd din vedere realit a tile ve snice. Si el Si-a asumat sarcina s a ndrepte acest r au. El a c autat s a rup a fascina tia care paraliza suetul. Ridicndu- si vocea, El strig a: Si ce ar folosi unui om s a c stige toat a lumea, dac as i-ar pierde suetul? Sau, ce ar da un om n schimb pentru suetul s au? Matei 16, 26. El a prezentat naintea omenirii c azute viziunea lumii cere sti, pe care

66

Parabolele Domnului Hristos

ei o pierduser a din vedere, ca s a poat a privi realit a tile ve snice. El i-a dus pn a la pragul ve sniciei, care str aluce ste de slava de nespus a lui [107] Dumnezeu, ar atndu-le comorile de acolo. Valoarea acestei comori este mai presus de aur sau argint. Cele mai bogate mine ale p amntului nu se pot compara cu ea. Adncul zice: Nu este n mine; s i marea zice: Nu este n mine. Ea nu se d a n schimbul aurului curat, nu se cump ar a cnt arindu-se cu argint; nu se cnt are ste pe aurul din Or, nici pe onixul cel scump, nici pe sar. Nu se poate asem ana cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. M argeanul s i cristalul, nu sunt nimic pe lng a ea; n telepciunea pre tuie ste mai mult dect m arg aritarele. Iov 28, 14-18. Aceasta este comoara ce se g ase ste n Sfnta Scriptur a. Biblia tur este marea carte de nv a ta a a lui Dumnezeu, marele S au educator. Temelia oric arei s tiin te adev arate, cu privire la mntuire, se a a n Biblie. Fiecare ramur a a cunoa sterii poate g asit a prin cercetarea Cuvntului lui Dumnezeu. Dar mai presus de orice altceva, ea con tine s tiin ta s tiin telor, s tiin ta mntuirii. Biblia este mina bog a tiilor nesecate ale Domnului Hristos. Adev arata nalt a educa tie a mntuirii se cap at a studiind s i ascultnd de Cuvntul lui Dumnezeu. Dar cnd Cuvntul lui Dumnezeu este dat la o parte pentru c ar ti care nu duc la Dumnezeu s i la mp ar a tia Cerurilor, educa tia religioas a, astfel c stigat a, nu este dect o n sel aciune. n natur a sunt adev aruri minunate. P amntul, marea s i cerul torii no sunt pline de adev ar. Ele sunt nv a ta stri. Natura vorbe ste prin glasul ei despre n telepciunea cerului s i despre adev arurile cele

Comoara ascuns a

67

ve snice. Dar omul c azut n p acat nu n telege. P acatul i-a ntunecat viziunea s i el nu poate interpreta natura, f ar a s a o a seze mai presus de turile adev Dumnezeu. nv a ta arate despre mntuire nu pot impresiona mintea acelora care resping Cuvntul lui Dumnezeu. Ei pervertesc n turile din natur a sa grad nv a ta a, nct ele nu fac dect s a ndep arteze mintea de la Creatorul ei. Pentru mul ti, n telepciunea omului este considerat a a mai nalt a torului divin, iar Cartea lui Dumnezeu este dect n telepciunea nv a ta socotit a ca ind demodat a, perimat as i neinteresant a. Dar ea nu este [108] tot a sa privit a de c atre aceia care sunt nsue ti ti de c atre Duhul Sfnt. Ace stia v ad comoara cea de pre ts i sunt gata s a vnd a totul, numai s a cumpere tarina care o con tine. Pentru mntuirea lor, n locul c ar tilor con tinnd nchipuirile unor mari s i renumi ti autori, ei aleg Cuvntul tor pe care l-a S au, al Aceluia care este cel mai mare Autor s i nv a ta cunoscut vreodat a lumea, care Si-a dat via ta Sa pentru noi, pentru ca, prin El, noi s a putem avea via ta ve snic a. Consecin tele neglij arii comorii Satana lucreaz a asupra min tilor omene sti, f acndu-le s a cread a c a pot dobndi o cunoa stere minunat a, separa ti ind de Dumnezeu. Prin argumente n sel atoare el a f acut pe Adam s i Eva s a se ndoiasc a de Cuvntul lui Dumnezeu s i n locul lui s a a seze o teorie care i-a dus la neascultare. Si sostic ariile lui fac s i ast azi ceea ce au f acut s i n Eden. Educatorii religio si, care amestec a sentimentele autorilor necredincio si cu educa tia religioas a pe care ei o fac, a seaz a n min tile fragede cuget ari care i vor conduce la nencredere n Dumnezeu s i la c alcarea Legii Sale. Prea pu tin si dau seama ce fac s i care vor rezultatele lucr arii lor. Cineva studiind, poate s a treac a prin toate s colile. El poate s a- si consacre puterile adunnd cuno stin te. Dar nu va cunoa ste mntuirea, dac a nu ajunge s a cunoasc a pe Dumnezeu s i dac a nu ascult a de legile ce guverneaz a in ta sa. Prin obiceiuri rele, el pierde puterea aprecierii de sine; pierde controlul de sine. El nu mai poate judeca drept n problemele care-l privesc foarte de aproape. El devine neglijent s i adesea absurd n modul n care se comport a cu trupul s i spiritul s au. Datorit a obiceiurilor rele el ajunge o epav a. Unul ca acesta nu poate avea fericire, pentru c a neglijnd cultivarea principiilor s an atoase s i

68

Parabolele Domnului Hristos

curate, faptul acesta l face robul obiceiurilor rele care i-au distrus anii s [109] pacea s i n consecin ta ai de studii costisitoare sunt pierdu ti, pentru c a s-a distrus singur. El s i-a folosit gre sit puterile zice s i spirituale, iar templul trupului s au a fost ruinat. El este ruinat att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea viitoare, n ceea ce prive ste mntuirea, prin dobndirea numai de cuno stin te re sti, cu gndul de a c stiga o comoar a, dar l asnd la o parte Biblia, el a pierdut o comoar a mai de valoare dect orice altceva. n c autarea comorii Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a e studiul nostru. Noi trebuie s a ne instruim copiii n adev arurile cuprinse n el. Cuvntul lui Dumnezeu este o comoar a nesecat a; ns a oamenii dau gre s n g asirea acestei comori, pentru c a nu o caut a pn a cnd o g asesc. Foarte mul ti se mul tumesc numai cu presupuneri n leg atur a cu adev arul. Ei se mul tumesc cu o lucrare supercial a, considernd c a au tot ceea ce [110] este esen tial. Ei iau de bine spusele altora ca ind adev aruri, ind prea lene si ca s a depun a ei n si si o munc a neobosit as i srguincioas a, activitate nf a ti sat a n pild a prin r ascolirea tarinei pentru g asirea comorii ascunse. N ascocirile omene sti nu sunt numai nevrednice de ncredere, dar sunt s i primejdioase mntuirii, c aci ele a seaz a pe om n locul unde ar trebui s a e Dumnezeu. Ei pun spusele oamenilor, acolo unde ar trebui s a e numai: A sa zice Domnul. Domnul Hristos este adev arul. Cuvintele Sale sunt adev ar s i ele au o mai profund a nsemn atate dect se pare la prima vedere. Toate cuvintele Domnului Hristos au o valoare ce trece dincolo de modesta lor nf a ti sare. Mintea care este nviorat a de Duhul Sfnt va discerne valoarea acestor cuvinte. Ea va n telege pre tioasele nestemate ale adev arului, chiar dac a acestea sunt comori ascunse. Teoriile s i specula tiile omene sti nu vor conduce niciodat a la n telegerea Cuvntului lui Dumnezeu. Cei care presupun c a n teleg lozoa, gndesc c a explica tiile lor sunt necesare pentru a deschide comorile cunoa sterii Cuvntului, spre a mpiedica astfel p atrunderea ereziilor n Biseric a. Dar tocmai aceste explica tii au fost cele care au adus n Biseric a teorii false s i erezie. Oamenii au depus eforturi disperate pentru a explica pasajele pe care ei le considerau a mai

Comoara ascuns a

69

greu de n teles din Sntele Scripturi; dar prea adesea, eforturile lor n-au f acut dect s a ntunece ceea ce ei au ncercat s a clarice. tori ai LePreo tii s i Fariseii credeau c a fac lucruri mari ca nv a ta gii, punnd interpretarea lor mai presus de Cuvntul lui Dumnezeu, dar Domnul Hristos le-a spus: Oare nu v a r at aci ti voi, din pricin a c a nu pricepe ti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Marcu 12, turi care nu sunt dect ni 24. El i-a acuzat de vina de a da nv a ta ste tori ai porunci omene sti. Marcu 7, 7. De si ei se considerau nv a ta Cuvntului lui Dumnezeu, ei nu erau mplinitori ai acestui Cuvnt. . Satana le-a orbit ochii ca s a nu vad a adev arata lui importan ta Aceasta este s i ast azi lucrarea multora. Multe biserici sunt vinovate de acest p acat. Exist a primejdia, marea primejdie, ca a sa-zi sii [111] torilor iudei. n telep ti de ast azi s a repete experien ta nv a ta Ei interpreteaz a n mod gre sit Cuvntul lui Dumnezeu s i, ca urmare, multe suete sunt n confuzie s i nv aluite n ntuneric, din cauza gre sitei lor concep tii cu privire la adev arul divin. Sfnta Scriptur a nu trebuie citit a la lumina palid a, confuz a a tradi tiei s i specula tiilor omene sti. Cum am ncerca s a lumin am soarele , tot a cu o tor ta sa ar s a ncerc am a explica Scripturile prin tradi tia sau nchipuirile omene sti. Cuvntul cel sfnt al lui Dumnezeu nu are nevoie de lumina tremurnd a a unei tor te p amntene pentru a face vizibil a slava Sa. Scriptura are lumin a n ea ns as i slava descoperit a a lui Dumnezeu s i al aturi de ea, orice alt a lumin a p ale ste. Dar trebuie s a se fac a un studiu st aruitor s i o cercetare atent a. O n telegere clar as i profund a a adev arului nu va niciodat a r asplata celui lene s. Nici o binecuvntare p amnteasc a nu se poate ob tine . Dac f ar a eforturi st aruitoare, pline de r abdare s i perseveren ta a unii au acces n afaceri, ei trebuie s a aib a voin ta de munc as i credin ta de a privi spre rezultate. Noi nu putem a stepta s a ob tinem cuno stin te spirituale, f ar a o munc a asidu a. Aceia care doresc s a g aseasc a comorile adev arului, trebuie s a sape pentru ele a sa cum minerul sap a dup a comorile ascunse n p amnt. O lucrare f acut a cu inima pe jum atate, , nu va da rezultate. Att pentru cei n vrst cu indiferen ta a, ct s i pentru cei tineri, este necesar ca nu numai s a citeasc a Cuvntul lui Dumnezeu, ci s a-l s i studieze cu toat a inima, rugndu-se s i c autnd adev arul ca pe o comoar a ascuns a. Cei care vor face astfel vor r aspl ati ti, c aci Domnul Hristos le va lumina n telegerea.

70

Parabolele Domnului Hristos

Mntuirea noastr a depinde de cunoa sterea adev arului cuprins n Sfnta Scriptur a. Este voia lui Dumnezeu ca noi s a avem acest adev ar. Cerceta ti, o, cerceta ti Biblia cea pre tioas a, cu inimi amnde. S a explor am Cuvntul lui Dumnezeu a sa cum minerul scotoce ste p amntul ca s a g aseasc a loanele de aur. Niciodat a nu trebuie s a abandon am aceast a cercetare, pn a cnd nu ne-am asigurat leg atura noastr a cu Dumnezeu s i pn a ce n-am ajuns s a cunoa stem care este voia Sa cu privire la noi. Domnul Hristos a declarat: Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. [112] Dac a ve ti cere ceva n numele Meu, voi face. Ioan 14, 13-14. Oamenii religio si s i de talent ajung s a aib a o viziune a realit a tilor ve snice, dar adesea ei dau gre s n a le n telege, pentru c a lucrurile care se v ad eclipseaz a slava celor care nu se v ad. Cel care va c auta cu succes comoara ascuns a, trebuie s a aib a idealuri, o viziune mai nalt a dect lucrurile p amnte sti. Sentimentele sale s i toate talentele, darurile sale trebuie consacrate c aut arii acestei comori. Neascultarea a nchis u sa unei vaste cuno stin te care putea dobndit a din Sfnta Scriptur a. n telegerea nseamn a ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Sfnta Scriptur a nu trebuie adaptat a n a sa fel, ca s a satisfac a prejudec a tile s i preferin tele oamenilor. Ea poate caut n teleas a numai de c atre aceia care n umilin ta a s a cunoasc a adev arul, s a-l tr aiasc a. Poate c a ntrebi: Ce trebuie s a fac ca s a u mntuit? Pentru aceasta, trebuie s a lepezi opiniile tale preconcepute s i ideile tale mo stenite sau cultivate, la poarta nceputului cercet arilor tale. Dac a cercetezi Scripturile numai pentru a- ti sus tine propriile p areri, nu vei ajunge niciodat a la cunoa sterea adev arului. Cerceteaz a ns a Scripturile pentru a cunoa ste ce a spus Dumnezeu. Dac a, cercetnd Scripturile, ajungi s a te convingi, dac a ajungi s a- ti dai seama c a p arerile tale nu sunt n armonie cu adev arul, nu suci adev arul pentru a-l face s a se potriveasc a ideilor tale, ci prime ste lumina ce ti-a fost dat a. Deschide- ti mintea s i inima ca s a po ti privi s i pricepe lucrurile minunate ale Cuvntului lui Dumnezeu. Credin ta n Domnul Hristos ca R ascump ar ator al lumii cere acceptarea unei min ti iluminate s i controlate de o inim a care poate este nediscerne s i aprecia valoarea comorii cere sti. Aceast a credin ta s desp ar tit a de poc ain ta i transformarea caracterului. A avea credin ta

Comoara ascuns a

71

nseamn a a g asi s i accepta comoara Evangheliei, cu toate ndatoririle cerute de ea. Dac a un om nu se na ste din nou, nu poate vedea mp ar a tia lui Dumnezeu. Ioan 3, 3. El poate presupune sau imagina, dar f ar a ochiul credin tei nu poate vedea acest tezaur. Domnul Hristos Si-a dat via ta ca s a ne asigure aceast a nepre tuit a comoar a; dar f ar a na sterea [113] din nou prin credin ta n sngele S au, nu poate iertarea p acatelor, nici o comoar a pentru suetul pierdut n p acat. Noi avem nevoie de iluminarea Duhului Sfnt pentru a putea n telege adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu. Lucrurile cele pl acute din natur a nu pot v azute pn a cnd soarele, mpr as tiind ntunericul, nu le inund a cu lumina lui. Tot astfel, comorile Cuvntului lui Dumnezeu nu sunt apreciate pn a cnd ele nu sunt scoase la iveal a de c atre razele str alucitoare ale Soarelui neprih anirii. Duhul Sfnt, trimis din ceruri prin bun avoin ta iubirii innite, ia lucrurile lui Dumnezeu s i le descoper a ec arui suet care are n Domnul Hristos. Prin puterea Sa, adev credin ta arurile vitale de care depinde mntuirea sunt ntip arite n minte, iar calea vie tii este f acut a a sa de clar a, nct nimeni nu poate gre si. Studiind Scripturile, noi trebuie s a ne rug am ca lumina Duhului cel Sfnt al lui Dumnezeu s a str aluceasc a asupra Cuvntului, ca noi s a putem vedea s i aprecia comorile lui. R asplata cercet arii Nimeni s a nu gndeasc a c a nu mai are nimic de nv a tat. Profunzimea min tii omene sti poate m asurat a; operele scriitorilor omene sti pot cunoscute n ntregime; dar zborul celei mai nalte, mai profunde s i mai ntinse imagina tii omene sti nu poate cuprinde ntreaga de Dumnezeu. Dincolo de ceea ce putem noi n cuno stin ta telege se ntinde innitul. Noi n-am v azut dect lic aririle slavei divine s i ale cuno stin tei s i n telepciunii nem arginite; noi am lucrat ca s a zicem a sa numai la suprafa ta minei, n timp ce minereul bogat n aur se a a n adncime, ca r asplat a a aceluia care va s apa pn a ce-l va g asi. Uneltele trebuie s a p atrund a n adnc s i tot mai adnc n min as i rezultatul va comoara cea pre tioas a. Printr-o adev arat a cre , cuno din ta stin ta divin a va mp art as it a celui credincios devenind [114] cuno stin ta omului.

72

Parabolele Domnului Hristos

Nimeni nu poate cerceta Scripturile, n Spiritul lui Hristos, f ar a ca s a e r aspl atit. Cnd cel credincios este dispus s a se lase nv a tat, asemenea unui copila s, cnd se supune n totul lui Dumnezeu, atunci el va g asi n Cuvntul S au adev arul. Dac a oamenii ar ascult atori, atunci ei ar n telege planul crmuirii lui Dumnezeu. Lumea cereasc a s i-ar deschide atunci comorile harului s i slavei Sale, spre a cerce de ceea ce tate. Fiin tele omene sti ar atunci cu totul schimbate fa ta sunt acum, c aci prin cercetarea comorilor adev arului, cei credincio si sunt nnobila ti. Taina Mntuirii, a ntrup arii Domnului Hristos, jertfa Sa isp as itoare, nu vor mai a sa de vagi, de nen telese pe deplin cum sunt acum pentru mintea noastr a. Ele nu numai c a vor mai bine n telese, dar vor mult mai mult apreciate. n rug aciunea Sa n al tat a Tat alui, Domnul Hristos a dat lumii o lec tie care ar trebui s a e ntip arit a n mintea s i-n suetul nostru. Si via ta ve snic a este aceasta, spunea El, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Ioan 17, 3. Aceasta este adev arata educa tie cre stin a. Ea transmite a lui Dumnezeu s putere. Cunoa sterea din experien ta i a Domnului nostru Isus Hristos, pe care L-a trimis El, transform a pe p ac atos dup a chipul lui Dumnezeu. El d a omului st apnire de sine, aducnd ecare impuls s i orice patim a a rii dec azute sub controlul naltelor facult a ti ale unei min ti sn tite. Ea face pe posesorul ei un u al lui Dumnezeu s i un mo stenitor al cerului. Ea l aduce n comuniune cu n telepciunea Celui Innit s i deschide naintea lui comorile bogate ale Universului. Aceasta este cuno stin ta care se ob tine prin cercetarea Cuvntului lui Dumnezeu. Iar aceast a comoar a poate g asit a de suetul credincios care este gata s a dea totul pentru a o avea. Dac a vei cere n telepciune, s i dac a te vei ruga pentru pricepere, dac a o vei c auta ca argintul, s i vei umbla dup a ea ca dup a o comoar a, atunci vei n telege frica de Domnul s i vei g asi cuno stin ta lui Dumnezeu. [115] Proverbe 2, 3-5.

Capitolul 9 M arg aritarul de mare pre t


Capitol bazat pe textele din Matei 13, 45-46. Mntuitorul compar a binecuvnt arile iubirii mntuitoare cu un tura Sa prin parabola m arg aritar de mare pre t. El ilustreaz a nv a ta negustorului care caut a m arg aritare frumoase. Si cnd g ase ste un m arg aritar de mare pre t, se duce de vinde tot ce are, s i-l cump ar a. Matei 13, 45-46. Domnul Hristos nsu si este M arg aritarul de mare pre t. n El se a a toat a slava Tat alui s i expresia chipului persoanei Sale. Slava atributelor lui Dumnezeu este exprimat a n caracterul S au. Fiecare pagin a a Sntelor Scripturi str aluce ste la lumina Sa. Neprih anirea Domnului Hristos, asemenea unei perle curate, albe, nu are nici un defect, nici o pat a. Lucrarea nici unui om nu poate mbun at a ti marele s i pre tiosul dar al lui Dumnezeu. El este des avr sit. n Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile n telepciunii s i ale s tiin tei. Coloseni 2, 3. C aci El a fost f acut de Dumnezeu pentru noi n telepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare. 1 Corinteni 1, 30. Tot ceea ce poate satisface nevoile s i dorin tele suetului omenesc, pentru lumea aceasta s i pentru cea viitoare, se g ase ste n Isus Hristos. Mntuitorul nostru este M arg aritarul de un a sa mare pre t nct, n compara tie cu El, toate celelalte lucruri pot socotite ca [116] nimic. Domnul Hristos a venit la ai S ai, s i ai S ai nu L-au primit. Ioan 1, 11. Lumina lui Dumnezeu a str alucit n ntunericul lumii s i ntunericul n-a biruit-o Ioan 1, 5. Dar nu to ti au fost indiferen ti de darul cerului. Negustorul din parabol fa ta a reprezint a pe cei care doresc n mod sincer adev arul. n diferite neamuri au existat oameni zelo si s i n telep ti care au c autat n literatura, s tiin ta s i religia lumii p agne ceea ce ei puteau primi ca ind o comoar a pentru suetele lor. Printre iudei se aau aceia care c autau ceea ce le lipsea. Nemul tumi ti toare. cu o religie formal a, ei tnjeau dup a o religie spiritual as i n al ta Ucenicii pe care i-a ales Domnul Hristos apar tineau acestei clase de pe urm a, iar Corneliu s i eunucul etiopian, clasei dinti. Ei doreau 73

74

Parabolele Domnului Hristos

s i se rugau pentru a primi lumina din cer; s i atunci, cnd Domnul Hristos le-a fost descoperit, ei L-au primit cu bucurie. n parabol a, m arg aritarul nu este prezentat ca un dar. Negustorul l-a cump arat cu pre tul a tot ceea ce avea el. Mul ti se ntreab a cu privire la n telesul acestor pilde, deoarece, n Sfnta Scriptur a, Domnul Hristos este prezentat ca ind un dar. n adev ar, El este un dar, dar numai pentru aceia care se predau f ar a rezerv a Lui, corp, suet s i spirit. Noi trebuie s a ne pred am pe noi n sine lui Hristos s i s a tr aim de ascultare de bun o via ta a voie, de toate poruncile Sale! Tot ceea ce suntem, toate talentele s i calit a tile pe care le avem, sunt ale lui Dumnezeu, ca s a e consacrate n slujba Sa. Cnd ne pred am astfel cu totul lui, Domnul Hristos, cu toate comorile cerului, se identic a cu noi. Ob tinem astfel m arg aritarul de mare pre t. Mntuirea este un dar s i, totu si, el se cump ar as i se vinde. Pe pia ta n care harul divin este cel care are putere, m arg aritarul de mare pre t este nf a ti sat ca ind cump arat f ar a bani s i f ar a plat a. n , to [117] aceast a pia ta ti pot ob tine m arfurile cerului. Comoara pietrelor pre tioase, ale adev arului este deschis a tuturor. Iat a, ti-am pus nainte deschis o u sa a, declar a Domnul Dumnezeu, pe care nimeni n-o . Din poate nchide. Nici o sabie nu p aze ste calea c atre aceast a u sa n auntru s i din afara acestei u si se aud voci zicnd: Vino! Plin de c aldur as i de iubire, glasul Mntuitorului ne invit a: Te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti. Apocalips 3,8.18. Evanghelia Domnului Hristos este o binecuvntare pe care to ti o pot avea. Chiar s i cel mai s arac este la fel de n stare s a cumpere mntuirea, ca s i cel mai bogat; pentru c a nici o bog a tie omeneasc a, orict de mare ar ea, n-o poate dobndi. n schimb, ea se ob tine printr-o ascultare de bun a voie, prin consacrarea noastr a Domnului Hristos, ind ai Lui ca o proprietate cump arat a de El. Educa tia, chiar s i a clasei celei mai nalte, nu poate prin ea s a aduc a un p ac atos aproape de Dumnezeu. Fariseii, care erau favoriza ti avnd toate avantajele temporare s i spirituale, ziceau cu mndrie s i ngmfare: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic. Si cu toate acestea, ei erau tic alo si, nenoroci ti, s araci, orbi s i goi. Apocalips 3,17. Domnul Hristos le-a oferit M arg aritarul de mare pre t; dar ei L-au dispre tuit s i nu l-au acceptat s i El le-a zis: Adev arat v a spun

M arg aritarul de mare pre t

75

c a vame sii s i desfrnatele merg naintea voastr a n mp ar a tia lui Dumnezeu. Matei 21, 31. Noi nu ne putem c stiga mntuirea, dar trebuie s-o c aut am cu a un interes s i o perseveren ta sa de mare, nct s a putem gata s a abandon am totul pentru ea. Noi trebuie s a c aut am M arg aritarul de mare pre t, dar nu n trgurile lumii sau pe c ai lume sti. Pre tul ce ni se cere s a-l pl atim nu const a n aur sau argint, pentru c a de fapt aurul s i argintul apar tin lui Dumnezeu. Trebuie s a abandon am ideea c a avantajele temporare sau spirituale vor putea s a c stige mntuirea pentru noi. Dumnezeu cere ascultarea noastr a de bun a voie. El ne cere s a p ar asim p acatele noastre. Domnul Hristos declar a: Celui ce va birui, i voi da s as ad a cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup a cum s i Eu am biruit s i am [118] s ezut cu Tat al Meu pe scaunul Lui de domnie. Apocalips 3,21. Sunt unii care se pare c a totdeauna caut a M arg aritarul ceresc. Dar ei nu abandoneaz a, nu p ar asesc cu totul vechile lor obiceiuri de sine, pentru ca Domnul Hristos s rele. Ei nu mor fa ta a poat a tr ai n ei. De aceea ei nu g asesc M arg aritarul de mare pre t. Ei n-au ajuns s a biruiasc a ambi tia nesfnt as i iubirea lor pentru pl acerile p acatului. Ei nu si-au luat crucea s i n-au urmat Domnului Hristos pe rii de sine s calea renun ta i a sacriciului. Aproape cre stini, dar nu pe deplin cre stini, de si se simt a aproape de mp ar a tia cerurilor, ei nu vor putea intra n ea. Aproape, dar nu pe deplin mntuit, nseamn aa nu aproape,c i cu totul pierdut. Parabola negustorului care caut a m arg aritare de mare pre t are o dubl a nsemn atate; ea se aplic a nu numai celor p ac ato si c autnd mp ar a tia Cerurilor, ci s i Domnului Hristos care si caut a mo stenirea pierdut a. Domnul Hristos, Negustorul ceresc care caut a m arg aritarul de mare pre t, vede n omenirea pierdut a n p acat m arg aritarul de pre t. n omul mnjit s i ruinat de p acat, El a v azut posibilitatea mntuirii. Inimile care au fost n cmpul de b ataie a conictului cu Satana s i care au fost r ascump arate prin puterea iubirii innite, sunt mult mai de pre t Cump ar atorului, dect acelea care n-au c azut niciodat a. Dumnezeu prive ste asupra omenirii s i nu o vede ca ind stricat as i lipsit a de valoare; El prive ste la ea prin Isus Hristos s i o vede a sa cum poate deveni prin lucrarea iubirii r ascump ar atoare. El a adunat toate bog a tiile Universului s i le-a adus aici, jos, pentru a cump ara m arg aritarul. Iar Domnul Hristos g asindu-l, l-a a sezat n coroana Sa.

76

Parabolele Domnului Hristos

C aci ei sunt pietrele cununii mp ar ate sti, care vor str aluci n tara Sa. Zaharia 9, 16. Ei vor ai Mei, zice Domnul o stirilor, mi vor o comoar a, deosebit a. Maleahi 3, 17. Dar Domnul Hristos, simbolizat prin M arg aritarul de mare pre t s i privilegiul nostru de a avea aceast a comoar a cereasc a, este tema de care avem nevoie s a ne ocup am cel mai mult. Duhul Sfnt este Acela care descoper a oamenilor valoarea M arg aritarului de mare [119] pre t. Timpul n care Duhul Sfnt lucreaz a asupra inimii p ac atosului este timpul cnd n mod deosebit trebuie c autat s i g asit darul ceresc. n zilele Domnului Hristos mul ti au auzit Evanghelia, dar mintea lor turi false s torul [120] era ntunecat a de nv a ta i ei n-au recunoscut n nv a ta umil din Galilea, pe Fiul lui Dumnezeu. Dar dup a n al tarea Domnului Hristos, instalarea Sa pe tronul Universului s i nceputul lucr arii Sale de mijlocire au fost f acute cunoscute prin rev arsarea Duhului Sfnt. n ziua Cincizecimii, Duhul Sfnt a fost rev arsat. Ucenicii Domnului Hristos au vestit cu putere pe Mntuitorul cel nviat. Lumina cerului a p atruns min tile ntunecate ale acelora care au fost n sela ti de vr ajma sii Domnului Hristos. Ei L-au v azut acum n al tat cu puterea Lui s i L-au f acut Domn s i Mntuitor, ca s a dea lui Israel poc ain ta s i iertarea p acatelor. Faptele Apostolilor 5, 13. Ei l-au v azut nconjurat de slava cerului, avnd n minile Sale comori innite pe care s a le mpart a acelora care se vor ntoarce de la r azvr atirea lor. Cnd apostolii au vorbit despre slava Singurului n ascut din Tat al, trei mii de suete au fost convinse. Ei au fost f acu ti n stare s a se vad a a sa cum erau, p ac ato si s i mnji ti de p acat, iar pe Domnul Hristos s a-l vad a ca pe Prietenul s i R ascump ar atorul lor. Domnul Hristos a fost n al tat. El a fost gloricat prin manifestarea , ace puterii Duhului Sfnt rev arsat asupra oamenilor. Prin credin ta sti credincio si L-au v azut ca ind Singurul care a ndurat umilin ta, su ve ferin ta s i moartea pentru ca ei s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a. Descoperirea Domnului Hristos prin Duhul Sfnt i-a f acut s a n te ei s leag a puterea s i maiestatea Sa s i prin credin ta i-au ntins minile spre El, spunnd: Cred. Atunci, vestea cea bun a a Mntuitorului nviat a fost dus a oamenilor pn a la cele mai ndep artate margini ale lumii. Biserica privea cum converti tii din toate p ar tile lumii i se ad augau. Credincio sii erau converti ti din nou. Cei p ac ato si se uneau cu cre stinii n c autarea

M arg aritarul de mare pre t

77

M arg aritarului de mare pre t. Profe tia care spune c a: Cel mai slab ... ca David; s i casa lui David ca ngerul Domnului, (Zaharia 12, 8), se mplinea. Fiecare cre stin vedea n fratele s au ntruchiparea divin a a bun at a tii s i dragostei. Un singur interes predomina. Un singur subiect interesa, mai presus dect orice altceva. Toate inimile b ateau la unison. Singura ambi tie a celor credincio si era aceea de o perfect a da pe fa ta a asem anare cu caracterul Domnului Hristos s i a lucra pentru extinderea mp ar a tiei Sale. Mul timea celor care [121] crezuser a era o inim as i un suet.... Apostolii m arturiseau cu mult a putere despre nvierea Domnului Isus, Si un mare har era peste to ti. Faptele Apostolilor 4, 32-33. Si Domnul ad auga n ecare zi la num arul lor pe cei ce erau mntui ti. Faptele Apostolilor 2, 47. Spiritul Domnului Hristos inuen ta ntreaga adunare; c aci ei g asiser a M arg aritarul de mare pre t. Aceste evenimente trebuie s a se repete chiar cu s i o mai mare putere. Rev arsarea Duhului Sfnt n ziua Cincizecimii a fost Ploaia Timpurie, dar Ploaia Trzie va mult mai abundent a. Duhul Sfnt a steapt a s a e cerut s i primit. Domnul Hristos trebuie s a e din nou descoperit n toat a plin atatea Sa prin puterea Duhului Sfnt. Atunci, oamenii vor n telege mai bine valoarea M arg aritarului de pre ts i vor spune mpreun a cu apostolul Pavel: Dar lucrurile care pentru mine erau c stiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. de Ba nc a, s i acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere fa ta pre tul nespus de mare al cunoa sterii lui Hristos, Isus, Domnul meu. [122] Filipeni 3, 7-8.

Capitolul 10 N avodul
Capitol bazat pe textele din Matei 13, 47-50. mp ar a tia cerurilor se mai aseam an a cu un n avod aruncat n mare, care prinde tot felul de pe sti. Dup a ce s-a umplut, pescarii l scot la mal, s ed jos, aleg n vase ce este bun s i arunc a afar a ce este r au. Tot a sa va s i la sfr situl veacului, ngerii vor ie si, vor desp ar ti pe cei r ai din mijlocul celor buni, s i-i vor arunca n cuptorul aprins; acolo va plnsul s i scr snirea din tilor. Matei 13, 47-50. Aruncarea n avodului reprezint a predicarea Evangheliei. Aceasta aduce n Biseric a att ceea ce este bun, ct s i ceea ce este r au. Cnd lucrarea de vestire a Evangheliei se termin a, judecata va aceea care va face lucrarea de selectare ntre bun s i r au. Domnul Hristos a v azut c a existen ta n Biseric a a fra tilor fal si va face ca adev arul s a e vorbit de r au. Lumea va def aima Evanghelia din cauza vie tii nesnte a fal silor cre stini. Chiar s i pentru cre stini va o pricin a de poticnire cnd v ad c a mul ti, dintre cei ce poart a numele Domnului Hristos, nu sunt condu si de Duhul Sfnt. Datorit a faptului c a n Biseric a se a a astfel de p ac ato si, mul ti vor n primejdia de a gndi c a Dumnezeu [123] le scuz a p acatele. De aceea, Domnul Hristos ridic a v alul viitorului s i ne ndeamn a pe to ti s a privim asupra faptului c a nu pozi tia cuiva, ci caracterul este acela care hot ar as te destinul omului. n mod Att parabola neghinei, ct s i cea a n avodului ne nva ta clar c a nu va nici un timp cnd to ti cei r ai se vor ntoarce la Dumnezeu. Grul s i neghina vor cre ste laolalt a pn a la timpul seceri sului. Att pe stii cei buni, ct s i pe stii cei r ai sunt tra si mpreun a la mal pentru ultima selectare. , de asemenea, c Aceste parabole ne nva ta a nu va nici un timp de prob a dup a terminarea judec a tii. Cnd lucrarea Evangheliei s-a ncheiat, urmeaz a imediat lucrarea de desp ar tire ntre ceea ce este bun s i ceea ce este r au, hot arndu-se pentru totdeauna destinul ec aruia. 78

N avodul

79

Dumnezeu nu dore ste distrugerea nim anui. Pe via ta Mea, zice Dumnezeu, c a nu doresc moartea p ac atosului, ci s a se ntoarc a de la calea lui s i s a tr aiasc a, ntoarce ti-v a, ntoarce ti-v a de la calea voastr a cea rea. Pentru ce vre ti s a muri ti voi, casa lui Israel? Ezechiel 33, 11. n toat a perioada timpului de prob a, Duhul Sfnt ndeamn a pe oameni s a primeasc a darul vie tii. Numai aceia care resping ndemnurile Sale nu vor supravie tui. Dumnezeu a declarat c a p acatul trebuie nimicit ca un r au ce ruineaz a Universul. Aceia care se lipesc de [124] p acat, vor pieri odat a cu nimicirea lui.

Capitolul 11 Lucruri vechi s i noi


n timp ce Domnul Hristos nv a ta norodul, El f acea de asemenea educa tie ucenicilor S ai, n vederea activit a tii lor viitoare. n toate turile Sale erau s nv a ta i pentru ei lec tii de nv a tat. Dup a ce a rostit parabola n avodului, El i-a ntrebat: A ti n teles voi toate aceste lucruri? Si ei I-au r aspuns: Da, Doamne. Apoi ntr-o alt a parabol a, de adev El le-a prezentat responsabilitatea ce o au fa ta arurile pe care le-au primit. De aceea, le-a zis El, orice c arturar, care a nv a tat ce trebuie despre mp ar a tia cerurilor, se aseam an a cu un gospodar, care scoate din visteria lui lucruri noi s i lucruri vechi. Matei 13, 51-52. Comoara pe care gospodarul a strns-o, el n-o ascunde. El o scoate s i face altora parte din ea. Si folosind-o, comoara cre ste. Gospodarul are att lucruri vechi, ct s i lucruri noi. Tot a sa Domnul c Hristos nva ta a adev arul ncredin tat ucenicilor S ai, trebuie vestit lumii. Si cu ct cuno stin ta adev arului va r aspndit a mai mult, cu [125] att ea va cre ste mai mult. To ti aceia care primesc solia Evangheliei n inim a, vor dori s-o vesteasc a. Iubirea cereasc a a Domnului Hristos trebuie s a se manifeste. Aceia care s-au mbr acat cu Hristos, vor istorisi experien ta lor, ar atnd pas cu pas felul n care i-a condus Duhul Sfnt foamea s i setea lor dup a cunoa sterea lui Dumnezeu s i a Domnului Isus Hristos pe care L-a trimis El, rezultatul cercet arii Scripturilor, rug aciunile lor, agonia suetului lor s i cuvintele Domnului Hristos adresate lor: P acatele ti sunt iertate. Este un lucru nemotivat ca cineva s a tin a aceste lucruri n secret, numai pentru sine, dar cei ce sunt plini de dragostea lui Hristos nu vor face a sa. n m asura n care Domnul Hristos i-a f acut depozitarii adev arurilor snte, dorin ta lor va ca s i al tii s a primeasc a acelea si binecuvnt ari. Si pe m asur a ce face s i altora cunoscute comorile bogate ale harului lui Dumnezeu, harul Domnului Hristos le va dat ntr-o m asur a din ce n ce mai bogat a. Ei vor avea atunci inima ca a unui copila s n simplitate, ntr-o ascultare f ar a rezerve. Suetele lor vor tnji atunci dup a sn tire, iar 80

Lucruri vechi s i noi

81

comorile adev arului s i ale harului le vor descoperite din ce n ce mai mult, pentru ca mai departe, s a e transmise lumii. Cuvntul lui Dumnezeu este marele tezaur al adev arului care cuprinde: Cuvntul scris, cartea naturii s i cartea experien telor modului n care Dumnezeu procedeaz a cu via ta omului. Aceasta este comoara din care slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a se ndestuleze. n cercetarea lor dup a adev ar, n c autarea mntuirii, ei trebuie s a depind a numai de Dumnezeu s i nu de inteligen tele omene sti, de cei a c aror n telepciune este o nebunie naintea lui Dumnezeu. Prin mijloace stabilite de El, Dumnezeu va transmite cunoa sterea de sine, oric arui cercet ator. Dac a urma sii Domnului Hristos vor crede n Cuvntul S au s i-l vor tr ai, atunci nu va nici o ramur aas tiin tei din lumea natural a pe care ei s a nu e n stare s-o priceap as i s-o pre tuiasc a. Nu va nimic care s a nu le furnizeze mijloace prin care s a fac a cunoscut s i altora adev arul. Stiin tele naturii sunt un tezaur al cunoa sterii, din turi. [126] care ecare elev n s coala lui Hristos poate scoate multe nv a ta n timp ce contempl am frumuse tea naturii, n timp ce studiem lec tiile ei n cultivarea p amntului, n cre sterea copacilor, n toate lucrurile minunate ale p amntului, m arilor s i ale cerului, vom ajunge s a avem o nou a n telegere a adev arului. n tainele modului n care Dumnezeu se poart a cu oamenii, profunzimea n telepciunii s i judec a tii Sale, a sa cum se v ad n via ta oamenilor toate acestea se dovedesc a un tezaur plin de bog a tii. Dar n Cuvntul scris, cuno stin ta despre Dumnezeu se descoper a n modul cel mai clar omului c azut n p acat. Aceasta este comoara cea de nep atruns a bog a tiilor Domnului Hristos. Cuvntul lui Dumnezeu cuprinde Scripturile Vechiului ca s i cele ale Noului Testament. Unul nu este complet f ar a cel alalt. Domnul Hristos a declarat c a adev arurile Vechiului Testament sunt tot a sa de valabile ca s i cele ale Noului Testament. Domnul Hristos a fost tot att de mult Mntuitorul omului s i la nceputul lumii, cum este s i ast azi. Mai nainte ca El s a-Si mbrace divinitatea Sa n trupul naturii noastre omene sti s i s a coboare n lumea noastr a, solia Evangheliei a fost vestit a de c atre Adam, Set, Enoh, Metusalah s i Noe. Abraham a fost vestitorul acestei solii n Canaan, iar Lot n Sodoma s i din genera tie n genera tie, soli credincio si au vestit pe Cel care avea s a vin a. Ritualul serviciilor divine iudaice a fost instituit chiar de

82

Parabolele Domnului Hristos

c atre Domnul Hristos. El a fost temelia sistemului lor de jertfe s i sacricii, marele antitip al tuturor serviciilor lor religioase. Sngele v arsat al jertfelor este oferit ca o reprezentare a sacriciului Mielului lui Dumnezeu. Toate jertfele prenchipuitoare au fost mplinite de El. Domnul Hristos, a sa cum S-a nf a ti sat patriarhilor, a sa cum a fost simbolizat n serviciul jertfelor, a sa cum a fost caracterizat n Lege s i cum a fost descoperit de profe ti, este bog a tia Vechiului Testament. Domnul Hristos n via ta Sa, n moartea s i nvierea Sa, Domnul Hristos, a sa cum este El descoperit de c atre Duhul Sfnt, constituie comoara Noului Testament. Mntuitorul nostru, str alucirea slavei [127] Tat alui, este att n Vechiul ct s i n Noul Testament. Apostolii trebuiau s a mearg as i s a dea m arturie despre via ta, moartea s i lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, despre care au profetizat proorocii. Domnul Hristos n umilin ta Sa, n cur a tia s i sn tenia Sa, precum s i n iubirea Sa f ar a de margini, avea s a e tema m arturisirii lor. Si pentru a predica Evanghelia n toat a plin atatea ei, ei trebuiau s a prezinte pe Mntuitorul nu numai a sa cum a fost turile Sale ci s descoperit n via ta s i nv a ta i a sa cum a fost profetizat de c atre proorocii Vechiului Testament s i cum a fost simbolizat n serviciul jertfelor. tura Sa, Domnul Hristos a prezentat adev n nv a ta aruri vechi, al c aror Autor era chiar El, adev aruri pe care El le-a rostit prin patriarhi s i profe ti, dar asupra c arora El revars a acum o lumin a nou a. Ct de deosebit a ap area acum nsemn atatea lor. Un potop de lumin as i de putere spiritual a se rev arsa din explica tiile Sale. Si El a f ag aduit c a Duhul Sfnt va lumina pe ucenici, pentru ca Cuvntul lui Dumnezeu s a le e totdeauna deslu sit. Astfel ei vor n stare s a prezint a adev arurile Lui nve smntate n noi frumuse ti. a mntuirii rostit Chiar de la prima f ag aduin ta a n Eden, via ta, caracterul s i lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, au constituit un subiect de studiu pentru min tile omene sti. Si totu si, aceia prin care Duhul Sfnt a lucrat, au prezentat aceste teme ntr-o lumin a nou a s i renvior atoare. Adev arurile cu privire la Mntuire sunt capabile de o continu a dezvoltare s i extindere. De si vechi, ele sunt totdeauna noi, descoperind mereu cercet atorului dup a adev ar o str alucire s i o putere tot mai mare.

Lucruri vechi s i noi

83

n ecare genera tie se poate vedea o nou a dezvoltare a adev arului, a soliei adresat a de Dumnezeu oamenilor din acea genera tie. Toate adev arurile vechi sunt esen tiale, iar adev arurile noi nu sunt de cele vechi, ci sunt o continuare, o descifrare a independente fa ta lor. Numai cnd adev arurile cele vechi sunt n telese, numai atunci le putem pricepe pe cele noi. Cnd Domnul Hristos a dorit s a prezinte ucenicilor S ai adev arul cu privire la nvierea Sa, El a nceput de la Moise s i de la to ti proorocii, s i le-a tlcuit n toate Scripturile ce [128] era cu privire la El. Luca 24, 27. Dar lumina care str aluce ste din proasp ata desf as urare a adev arului, este aceea care gloric a vechile adev aruri. Cel care respinge sau neglijeaz a pe cele noi, n realitate nu cunoa ste nici pe cele vechi. Pentru el, ele si pierd puterea lor vital as i . devin numai o form a lipsit a de via ta Sunt unii care m arturisesc a crede s i a nv a ta adev arurile Vechiului Testament, n timp ce resping pe cele ale Noului. Dar refuznd turile Domnului Hristos, ei demonstreaz s a primeasc a nv a ta a de fapt c a nu cred ceea ce au spus patriarhii s i profe tii. C aci, dac a a ti crede n Moise, M-a ti crede s i pe Mine, pentru c a el a scris despre Mine. tura lor chiar Ioan 5, 46. De aceea nu este nici o real a putere n nv a ta cu privire la Vechiul Testament. Mul ti dintre cei care pretind a crede s i nv a ta Evanghelia sunt ntr-o gre seal a asem an atoare. Ei dau la o parte Scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat c a: Tocmai ele m arturisesc despre Mine. Ioan 5, 39. Respingnd Vechiul Testament, ei resping de fapt Noul Testament pentru c a amndou a sunt p ar ti inseparabile ale unui tot. Nimeni nu poate prezenta n mod drept Legea lui Dumnezeu, f ar a prezentarea Evangheliei sau Evanghelia f ar a Lege. Legea este Evanghelia ntrupat a, iar Evanghelia este Legea descifrat a. Legea este r ad acina, Evanghelia este oarea pl acut mirositoare s i rodul pe care-l poart a. Vechiul Testament arunc a lumin a asupra Noului, iar Noul asupra Vechiului. Fiecare n parte este o descoperire a slavei lui Dumnezeu n Hristos Isus. Amndou a prezint a adev arurile care vor continua s a descopere mereu noi profunzimi ale n telegerii cercet atorului zelos. Adev arul n Hristos s i prin Hristos este nem asurat. Cercet atorul Sntelor Scripturi se aseam an a cu cineva care prive ste ntr-o fntn a ce se adnce ste s i se l arge ste pe m asur a ce se uit a mai cu aten tie

84

Parabolele Domnului Hristos

noi nu vom ajunge niciodat n adncurile ei. n aceast a via ta a s a n telegem tainele iubirii lui Dumnezeu, n d aruirea Fiului S au ca s a fac a isp as ire pentru p acatele noastre. Lucrarea Mntuitorului nostru [129] pe acest p amnt este s i va ntotdeauna un subiect ce va pune la lucru n gradul cel mai nalt imagina tia noastr a. Omul poate s a fac a apel la toate puterile sale intelectuale n str adania sa de a p atrunde aceast a tain a, dar puterile min tii sale vor sl abi s i vor obosi. Cel mai rmuri. zelos cercet ator va vedea n fa ta sa o mare f ar a fund s i f ar a ta Adev arul a sa cum este el n Domnul Hristos, poate experimentat, dar niciodat a explicat. n al timea, l a timea s i adncimea lui, ntrece posibilitatea cunoa sterii noastre. Putem pune imagina tia noastr a la lucru mergnd pn a la extrem, s i totu si s a nu vedem dect n mod ntunecos contururile unei iubiri ce nu se poate explica, care este tot att de nalt a ca cerurile, dar care se pleac a spre p amnt, ca s a imprime chipul lui Dumnezeu pe ntreaga omenire. Este totu si posibil ca noi s a vedem, din mila divin a, att ct putem noi suporta. Aceasta se manifest a n suetul umil s i plin de . Noi vom n c ain ta telege mila lui Dumnezeu exact n m asura n care pre tuim sacriciul S au adus pentru noi. C autnd Cuvntul lui Dumnezeu cu inim a umilit a, marea tain a a Mntuirii se va deschide cercet arii noastre. El va cre ste n str alucire pe m asur a ce privim la El, iar n al timea s i adncimea lui vor cre ste mereu, atunci cnd vom c auta s a-l pricepem. Via ta noastr a trebuie s a e strns legat a de via ta Domnului Hristos, noi trebuie s a primim mereu de la El, s a ne mp art as im de pinea vie tii care se pogoar a din cer s i s a ne ad ap am din fntna tot mereu proasp at a, care d a mereu la iveal a mbel sugatele ei comori. Dac a avem totdeauna pe Dumnezeu naintea noastr a, l asnd ca inimile noastre s a nal te mul tumiri s i laude la adresa Sa atunci, via ta noastr a religioas a va cunoa ste o continu a renviorare. Rug aciunile noastre vor lua atunci forma unei conversa tii cu Dumnezeu, a sa ca s i cnd am vorbi unui prieten. El ne va vorbi atunci personal despre tainele Sale. mntul pl Adesea vom avea sim ta acut s i fericit al prezen tei Domnului Hristos. Adeseori inimile noastre vor arde n l auntrul nostru atunci cnd El ni Se va al atura spre o pl acut a comuniune cu noi, a sa cum [130] a avut s i cu Enoh. Atunci cnd n adev ar aceasta este experien ta , blnde cre stinului, n via ta sa se va vedea simplitate, umilin ta te s i o inim a smerit a, care arat a tuturor celor cu care se asociaz a, c a el

Lucruri vechi s i noi

85

a fost cu Isus s i a nv a tat de la El. Religia Domnului Hristos se va descoperi n aceia care o posed a ca ind un principiu p atrunz ator o energie spiritual s i d at ator de via ta a vie s i lucr atoare. Ea se va manifesta prin prospe time, putere s i bucuria unei continue tinere ti. Inima care prime ste Cuvntul lui Dumnezeu, nu este asemenea unei b al ti din care apa seac a prin evaporare s i nici un bazin spart din care se scurge con tinutul lui pre tios. Ci este asemenea torentului unui munte alimentat de izvoare ce nu seac as i ale c arui ape reci s i limpezi sar din stnc a n stnc a, r acorind pe cel obosit, nsetat s i mpov arat. d tor al adev Aceast a experien ta a ec arui nv a ta arului acele calit a ti care l vor face un reprezentant al Domnului Hristos. Spiritul turilor Domnului Hristos, va da putere s nv a ta i claritate celor spuse de el, precum s i rug aciunilor lui. M arturia lui despre Domnul Hristos . Slujitorul lui Dumnenu va o m arturie ngust a, lipsit a de via ta zeu nu va vorbi mereu despre unul s i acela si subiect. Mintea va deschis a unei continue ilumin ari a Duhului Sfnt. Domnul Hristos spunea: Cine m annc a trupul Meu s i bea sn ve gele Meu, are via ta snic a ... dup a cum Tat al, care este viu, M-a trimis, s i Eu tr aiesc prin Tat al, tot a sa, cine M a m annc a pe Mine, , carnea nu va tr ai s i el prin Mine.... Duhul este Acela care d a via ta folose ste la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt Duh s i . Ioan 6, 54-63. via ta Cnd mnc am trupul Domnului Hristos s i bem sngele S au, elementele vie tii ve snice se vor g asi atunci n lucrarea noastr a. Predicarea nu va atunci o ngr am adire de idei searb ade, mereu repetate. Predicile monotone s i plictisitoare vor nceta. Vechile adev aruri vor prezentate, dar ele vor v azute ntr-o lumin a nou a. O nou a n telegere a adev arului va avea loc, o claritate s i o putere pe care to ti [131] o vor observa. Aceia care au privilegiul s a ia parte la un asemenea de inuen serviciu divin, dac a vor sensibili fa ta ta Duhului Sfnt, vor sim ti puterea nt aritoare a unei vie ti noi. Focul iubirii divine se va aprinde nl auntrul lor. Puterea lor de n telegere va nviorat a pentru a discerne frumuse tea s i maiestatea adev arului. Gospodarul cel credincios reprezint a ceea ce ar trebui s a e adev oricare dintre cei care nva ta arul pe copii s i tineri. Dac a el face din Cuvntul lui Dumnezeu comoara sa, atunci, el va scoate pe continuu din ea frumuse ti s i adev aruri noi. Cnd cel ce nva ta

86

Parabolele Domnului Hristos

al tii adev aruri, se va sprijini pe Dumnezeu n rug aciune, spiritul Domnului Hristos va veni asupra lui s i prin el, Dumnezeu va lucra, prin Duhul S au cel Sfnt, asupra min tii noastre. Duhul umple mintea s [132] s i inima cu o pl acut a speran ta i curaj s i cu tablourile pe care Biblia le prezint as i toate acestea vor transmise celor cu care el lucreaz a. Izvoarele p acii s i bucuriei cere sti, desc atu sate n suetul celui pe al ce nva ta tii prin cuvintele Inspira tiei, vor ajunge un puternic torent spre binecuvntarea tuturor celor ce vin n leg atur a cu el. Pentru cercet ator Biblia nu va deveni atunci o carte plictisitoare. tor, Cuvntul va deveni din ce n Sub mnuirea unui n telept nv a ta ce mai de dorit. El va pinea vie tii ce nu se va nvechi niciodat a. Prospe timea s i frumuse tea lui va atrage s i va ncnta pe copii s i tineri. Aceasta este asemenea soarelui str alucind asupra p amntului, mp ar tind continuu str alucire s i c aldur as i totu si, nu se sfr se ste niciodat a. Spiritul cel Sfnt s i sf atuitor al lui Dumnezeu se g ase ste n Cuvntul S au. O lumin a, o nou as i pre tioas a lumin a str aluce ste de pe paginile ei. Aici este descoperit adev arul, iar cuvintele s i frazele sunt f acute s a str aluceasc as i potrivite pentru ocazia aceea, ca vocea lui Dumnezeu vorbind suetului. Duhul Sfnt are pl acerea s a se adreseze tinerilor, ca s a le nf a tis eze comorile s i frumuse tile Cuvntului lui Dumnezeu. F ag aduin tele tor vor captiva sim mintele s rostite de marele nv a ta ta i vor nviora suetul cu o divin a putere spiritual a. Si n mintea mbog a tit a astfel se va dezvolta o familiarizare cu lucrurile divine care va ca o stavil a mpotriva ispitei. , ajungnd la l Cuvintele adev arului vor cre ste n importan ta argimea s i la plin atatea nsemn at a tii la care n-am visat niciodat a. transformatoare Frumuse tea s i bog a tia Cuvntului are o inuen ta asupra min tii s i a creierului. Lumina iubirii cere sti va c adea asupra inimii, ca inspira tie. Pre tuirea Bibliei va cre ste pe m asur a ce o studiem. n oricare parte s-ar ntoarce cercet atorul, va g asi desf as urarea n telepciunii s i [133] iubirii nem arginite a lui Dumnezeu. Importan ta sistemului iudaic nu este nc a pe deplin n teleas a. Adev arurile profunde s i vaste se g asesc n ritualurile s i simbolurile lui. Evanghelia este aceea care deschide tainele lui. Printr-o cunoa stere a Planului de Mntuire, adev arurile lui sunt deschise n telegerii.

Lucruri vechi s i noi

87

Mult mai mult dect putem noi face, este privilegiul nostru de a n telege aceste minunate teme. Noi trebuie s a n telegem profunzimea lucrurilor lui Dumnezeu. ngerii doresc s a p atrund a, s a n teleag a adev arurile ce sunt descoperite celor care cu inima smerit a cerceteaz a Cuvntul lui Dumnezeu s i se roag a pentru mai mare lungime, l argime, adncime s i n al time a cunoa sterii, pe care numai El singur o poate da. Pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea istoriei acestei lumi, profe tiile privitoare la ultimele zile cer n mod deosebit aten tia s i cercetarea noastr a. Ultima carte a Scripturilor Noului Testament este plin a de adev aruri pe care avem nevoie s a le n telegem. Satana a orbit mintea multora, a sa c a ei au fost bucuro si pentru orice scuz a pe care au g asit-o ca s a nu studieze cartea Apocalipsului. Dar prin servul s au Ioan, Domnul Hristos a ar atat cele ce vor avea loc n ultimele zile, spunnd: Ferice de cine cite ste, s i de cei ce ascult a cuvintele acestei proorocii, s i p azesc lucrurile scrise n ea. Apocalips 1,3. Si via ta ve snic a este aceasta, a spus Domnul Hristos, s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Ioan 17, 3. De ce atunci noi nu ajungem s a n telegem valoarea acestei cunoa steri? De ce oare aceste glorioase adev aruri s a nu str aluceasc a n inimile noastre, s a nu constituie ? preocuparea buzelor noastre s i s a nu umple ntreaga noastr a in ta Dndu-ne Cuvntul S au, Dumnezeu ne-a f acut posesori ai tuturor adev arurilor esen tiale pentru mntuirea noastr a. Mii de oameni au scos ap a din aceste fntni ale vie tii s i cu toate acestea apa din ele n-a sc azut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul naintea lor s i privind la El au fost schimba ti dup a chipul S au. Spiritul lor [134] ardea n ei atunci cnd vorbeau despre caracterul S au, m arturisind ce nseamn a Hristos pentru ei s i ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar ace sti cercet atori n-au epuizat aceste teme mari s i snte. nc a multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare s i descoperire a tainelor mntuirii. Atunci cnd ne ocup am de via ta Domnului Hristos s i de caracterul lucr arii Sale, raze de lumin a vor str aluci s i mai puternic la ecare ncercare de descoperire a adev arului. Fiecare nou a cercetare va aduce la lumin a ceva mult mai interesant dect a fost descoperit pn a atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul ntrup arii Domnului Hristos, jertfa Sa isp as itoare s i lucrarea Sa de mijlocire,

88

Parabolele Domnului Hristos

va ocupa la nesfr sit mintea cercet atorului zelos, s i privind spre cer cu nenum ara tii lui ani va exclama: Mare este taina evlaviei. m n ve snicie noi vom nv a ta ceea ce a fost posibil s a nv a ta aici, dac a am primit iluminare cereasc a, fapt care ne-ar deschis mult n telegerea. Tainele mntuirii vor ocupa inimile, mintea s i vorbirea celor mntui ti de-a lungul veacurilor nesfr site. Ei vor n telege atunci adev arurile pe care Domnul Hristos dorea foarte mult s a le fac a cunoscute ucenicilor S ai, dar pe care ei n-au avut ca s sucient a credin ta a le n teleag a. Mereu s i mereu vor ie si la lumin a noi aspecte ale des avr sirii s i slavei Domnului Isus Hristos. n decursul veacurilor nesfr site, gospodarul cel credincios va scoate [135] din comoara sa, lucruri noi s i lucruri vechi. [136] [137] [138] [139]

Capitolul 12 Cernd pentru a da


Capitol bazat pe textele din Luca 11, 13. Domnul Hristos primea continuu de la Tat al ceea ce El trebuia s a ne transmit a nou a Cuvntul pe care l auzi ti, spunea El, nu este al Meu, ci al Tat alui care M-a trimis. Ioan 14, 24. Pentru c a nici Fiul omului n-a venit s a I se slujeasc a, ci El s a slujeasc a. Matei 20, 28. El a tr ait, a gndit s i S-a rugat nu pentru Sine, ci pentru al tii. dup , din ceasurile petrecute cu Dumnezeu, El Diminea ta a diminea ta venea ca s a aduc a oamenilor lumina cerului. El primea zilnic un nou botez cu Duhul Sfnt. n zorii ec arei noi zile, Domnul se de stepta din somnul S au, iar suetul s i buzele Sale erau unse cu har, pe care s a-l poat a mp ar ti s i altora. Cuvintele i erau chiar atunci date din cur tile cere sti, cuvinte pe care El s a le poat a spune la timp potrivit celor obosi ti s i obidi ti. Domnul Dumnezeu Mi-a dat, spunea El, o limb a iscusit a, ca s as tiu s a nviorez cu vorba pe cel dobort de ntristare. El mi treze ste urechea, s a ascult cum ascult a ni ste ucenici. Isaia 50, 4. Ucenicii Domnului Hristos au fost foarte mi sca ti de rug aciunile Lui s i de obiceiul S au de a avea o strns a comuniune cu Dumnezeu. [140] de lng ntr-o zi, dup a o scurt a absen ta a Domnul lor, ei L-au g asit cufundat n rug aciune. Ca s i cnd n-ar observat prezen ta lor, El a continuat S a se roage cu voce tare. Inimile ucenicilor au fost profund mi scate. Cnd Domnul a ncetat s a se roage, ei I-au spus: Doamne, -ne s nva ta a ne rug am. Ca r aspuns, Domnul Hristos le-a repetat Rug aciunea Domneasc a, a sa cum El a dat-o n predica de pe Muntele Fericirii. Apoi, printr-o tura pe care dorea s parabol a, El a ilustrat nv a ta a le-o dea. Care dintre voi, le-a spus El, dac a are un prieten, s i se duce la el n miezul nop tii, s i-i zice: Prietene, mprumut a-mi trei pini, c aci a venit de pe drum un prieten al meu, s i n-am ce-i pune nainte, s i dac a din auntrul casei lui, prietenul acesta i r aspunde: Nu m a tulbura; acum u sa este ncuiat a, copiii mei sunt cu mine n pat, nu 89

90

Parabolele Domnului Hristos

pot s a m a scol s a- ti dau pini, v a spun: chiar dac a nu s-ar scula s a i le dea, pentru c a-i este prieten, totu si, m acar pentru st aruin ta lui sup ar atoare, tot se va scula s i-i va da tot ce-i trebuie. Luca 11, 5-8. Aici, Domnul Hristos nf a ti seaz a pe cel care se roag a, cernd pentru ca la rndul s au s i el s a poat a da mai departe altuia. El trebuie s a ob tin a pinea, altfel nu va putea potoli foamea c al atorului obosit s i ntrziat. Cu toate c a vecinul s au nu este dispus s a e deranjat, el nu nceteaz a cu cererea sa; prietenul s au trebuie s a e ajutat; n cele din urm a, rug amintea sa insistent a este r aspl atit a, iar nevoile satisf acute. Tot la fel trebuiau s a caute s i ucenicii binecuvnt arile lui Dumnezeu. n hr anirea mul timii ca s i n predica despre pinea venit a din ceruri, Domnul Hristos le-a nf a ti sat lucrarea pe care ei o aveau de f acut n calitate de reprezentan ti ai S ai. Ei trebuiau s a mpart a oamenilor pinea vie tii. El, care le-a stabilit lucrarea ce urmau s-o fac a, a v azut ct de des avea s a le e pus a la prob a credin ta lor. Adesea ei aveau s a e pu si n situa tii neprev azute, ocazii de a- si da [141] seama de neputin ta omeneasc a. Suete ce amnzeau dup a pinea vie tii aveau s a vin a la ei, iar ei trebuia s a- si dea seama de s ar acia s i neputin ta lor. Ei trebuia s a primeasc a hrana spiritual a sau de nu, nu aveau ce s a dea altora. Nici un suet ns a nu trebuia s a plece de la ei nehr anit. Domnul Hristos i ndrept a spre izvorul ndestul arii lor. Omul, al c arui prieten veni s a g azduiasc a la el, chiar dac a a venit la o or a nepotrivit a din miezul nop tii, nu l-a respins. De si nu avea nimic ce s a-i pun a nainte, el a mers la cineva care avea de ale mnc arii s i st arui n cererea lui pn a cnd vecinul s au i-a dat cele ce avea nevoie. Si oare Dumnezeu, care Si-a trimis slujitorii s a hr aneasc a pe cei amnzi, nu avea s a ndestuleze El nevoile lor pentru aducerea la ndeplinire a lucr arii Sale? Dar vecinul egoist din parabol a nu reprezint a caracterul lui Dum m de aici nu va prin compara nezeu. Lec tia pe care o nv a ta tie, ci prin contrast. Chiar s i un om egoist va satisface o cerere urgent a, pentru a sc apa de cineva care i tulbur a odihna. Dar lui Dumnezeu i place s a dea. El este plin de compasiune s i dore ste foarte mult s a . El ne d satisfac a cerin tele acelora care vin la El cu credin ta a ca s a putem da s i altora s i astfel s a putem ajunge asemenea lui.

Cernd pentru a da

91

Domnul declar a: Cere ti, s i vi se va da; c auta ti, s i ve ti g asi; bate ti, s i vi se va deschide. Fiindc a oricine cere, cap at a; cine caut a, g ase ste, s i celui ce bate, i se va deschide. Si Mntuitorul continu a: Cine este tat al acela dintre voi, care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? Ori, dac a cere un pe ste s a-i dea un s arpe n loc de pe ste? Sau, dac a cere un ou, s a-i dea o scorpie? Deci, dac a voi, care sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru Cel din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce i-l cer Luca 11, 9-l3. Pentru a nt ari ncrederea noastr a n Dumnezeu, Domnul Hristos s ne nva ta a ne adres am Lui cu un nume nou, un nume cuprinznd n sine cele mai scumpe leg aturi ale inimii omene sti. El ne d a privilegiul [142] de a numi pe nem arginitul Dumnezeu, Tat al Nostru. Acest nume, adresat Lui, sau vorbindu-ne despre El, este un semn al iubirii noastre s i al ncrederii pe care o avem n El, cum s i o garan tie a considera tiei s i leg aturilor Sale cu noi. Rostit atunci cnd cerem favoarea sau binecuvntarea Sa, el este ca o muzic a pentru urechile Sale. Ca nu cumva s a gndim c a ar o ndr azneal a din partea noastr a a-i spune pe nume, El l-a repetat mereu, mereu. El dore ste ca noi s a ne familiariz am cu acest fel de a ne adresa Lui. Dumnezeu ne consider a ca ind copiii S ai. El ne-a r ascump arat din aceast a lume nep as atoare s i ne-a ales ca s a devenim membrii ai familiei cere sti, i s i ice ale mp aratului ceresc. El ne invit a s a ne ncredem n El, cu o ncredere mai puternic as i mai profund a dect ncrederea unui copil n tat al s au. P arin tii si iubesc copiii, dar dragostea lui Dumnezeu este mai mare, mai ntins a, mai profund a dect poate iubirea omeneasc a. Ea este nem arginit a. Apoi, dac a p arin tii p amnte sti s tiu s a dea daruri bune copiilor lor, cu ct mai mult Tat al nostru din ceruri va da Duhul Sfnt celor ce-L cer de la El? tura Domnului Hristos cu privire la rug nv a ta aciune ar trebui divin luat a foarte serios n considera tie. Exist a n rug aciune o s tiin ta a s i parabola Sa eviden tiaz a principii pe care to ti au nevoie s a le n teleag a. El arat a care este adev aratul spirit al rug aciunii, nv a tndu-ne c a este necesar a st aruin ta n prezentarea cererilor noastre lui Dumnezeu s i asigurndu-ne de bun avoin ta Sa de a asculta s i r aspunde rug aciunilor noastre.

92

Parabolele Domnului Hristos

Rug aciunile noastre nu trebuie s a e egoiste, cernd numai pentru folosul nostru. Noi trebuie s a cerem, ca s a putem da. Principiile vie tii Domnului Hristos trebuie s a ajung aas i principiile vie tii noastre. Eu nsumi, spunea El adresndu-se ucenicilor s ai, M a sn tesc pentru ei, ca s i ei s a e sn ti ti prin adev ar. Ioan 17, 19. Aceea si devo tiune, acela si sacriciu de sine, aceea si supunere fa ta de cerin tele Cuvntului lui Dumnezeu, care s-au manifestat n Domnul Hristos, ar trebui v azute s i n slujitorii S ai. Lucrarea noastr a pe [143] p amnt nu este aceea de a ne sluji sau de a ne pl acea nou a n sine, noi trebuie s a sl avim pe Dumnezeu, coopernd cu El la salvarea celor p ac ato si. Noi trebuie s a cerem binecuvnt ari de la Dumnezeu, pe care apoi s a le putem da s i altora. Capacitatea de a primi este p astrat a numai dnd s i altora. Noi nu putem continua s a primim mereu din bunurile cerului, f ar a s a d am din ele s i celor din jurul nostru. n parabol a, cel care cerea a fost respins n repetate rnduri, dar el n-a renun tat la cererea sa. Tot a sa este s i cu rug aciunile noastre. Poate c a nu totdeauna primim un r aspuns imediat; dar Domnul c Hristos ne nva ta a nu trebuie s a ncet am a ne ruga. Rug aciunea nu are ca scop s a determine vreo schimbare n Dumnezeu, ci ea trebuie s a ne aduc a n armonie cu Dumnezeu. Cnd ne adres am Lui, cerndu-I ceva, El poate vedea c a este necesar ca noi s a ne cercet am mai nti inimile s i s a ne poc aim de p acatele noastre. De aceea, El , pentru ne trece prin ncerc ari s i necazuri, El ne trece prin umilin ta ca s a putem s a ne d am seama de ceea ce mpiedic a lucrarea Duhului S au cel Sfnt n noi. Sunt condi tii n calea mplinirii f ag aduin telor lui Dumnezeu, iar rug aciunea nu poate lua niciodat a locul datoriei. Dac a M a iubi ti, spunea Domnul Hristos, ve ti p azi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste, s i cine M a iube ste, va iubit de Tat al Meu. Eu l voi iubi, s i M a voi ar ata lui. Ioan 14, 15.21. Aceia care prezint a cererile lor lui Dumnezeu cernd mplinirea f ag aduin telor Lui n timp ce ei nu ndeplinesc condi tiile, insult a pe Iehova. Ei aduc numele Domnului Hristos ca o autoritate, o garan tie a ndeplinirii f ag aduin telor, n timp ce nu fac acele lucruri care ar de El. o manifestare a credin tei n Hristos s i a iubirii fa ta Mul ti nesocotesc condi tia accept arii de c atre Tat al. Noi trebuie s a examin am ndeaproape adev arul cu privire la credin ta noastr a ori de cte ori ne apropiem de Dumnezeu. Dac a suntem neascult atori,

Cernd pentru a da

93

aceasta nseamn a c a prezent am lui Dumnezeu o not a de plat a pe care El s-o onoreze n timp ce noi n-am mplinit condi tiile ce se cer pentru ca nota de plat a s a ne poat a onorat a. Noi prezent am lui Dumnezeu f ag aduin tele Sale s i-I cerem s a le mplineasc a pe cnd, [144] dac a ar face acest lucru, s i-ar dezonora propriul S au nume. F ag aduin ta sun a astfel: Dac a r amne ti n Mine, s i dac a r amn n voi Cuvintele Mele, cere ti orice ve ti vrea, s i vi se va da. Ioan 15, 7. Si apostolul Ioan declar a: Si prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui. Cine zice: l cunosc, s i nu p aze ste poruncile Lui, este un mincinos, s i adev arul nu este n el. Dar cine p aze ste Cuvntul Lui, n el dragostea lui Dumnezeu a ajuns des avr sit a; prin aceasta s tim c a suntem ai Lui. Ioan 2, 3-5. Una dintre ultimele porunci pe care Domnul Hristos le-a dat ucenicilor S ai a fost: S a v a iubi ti unii pe al tii, cum v-am iubit Eu. Ioan 13, 34. Ascult am noi de aceast a porunc a, sau ne compl acem n a avea tr as aturi de caracter aspre s i necre stine sti? Dac a n vreun fel oarecare ne-am sup arat sau r anit unii pe al tii, este de datoria noastr a s a ne m arturisim gre seala s i s a c aut am mp acarea. Aceasta , naintea este o preg atire esen tial a, ca s a putem veni, prin credin ta lui Dumnezeu spre a cere binecuvnt arile Sale. Mai este un lucru prea adesea neglijat de aceia care caut a pe de Dumnezeu? Prin Dumnezeu n rug aciune. Ai fost credincios fa ta profetul Maleahi, Dumnezeu declar a: Din vremea p arin tilor vo stri voi v-a ti ab atut de la poruncile Mele, s i nu le-a ti p azit. ntoarce ti-v a la Mine, s i M a voi ntoarce s i Eu la voi, zice Domnul o stirilor. Dar voi ntreba ti: n ce trebuie s a ne ntoarcem? Se cade s a n sele un om pe Dumnezeu, cum M a n sela ti voi? Dar voi ntreba ti: Cu ce Te-am n selat? Cu zeciuielile s i darurile de mncare. Maleahi 3, 7, 8. Ca d at ator al tuturor binecuvnt arilor, Dumnezeu pretinde o anumit a parte din tot ceea ce avem noi. Acesta este planul S au pentru sus tinerea lucr arii de predicare a Evangheliei. Si ntorcnd lui Dumnezeu aceast a parte, noi ar at am prin aceasta pre tuirea noastr a pentru darurile Lui. Dac a re tinem s i nu-I d am ceea ce este al S au, cum mai putem noi oare cere binecuvnt arile Sale? Dac a suntem servi necinsti ti n cele p amnte sti, cum mai putem avea preten tia ca El s a ne ncredin teze lucrurile cere sti? S-ar putea ca tocmai aici s a e secretul faptului c a la multe rug aciuni nu primim r aspuns.

94

Parabolele Domnului Hristos

Dar Dumnezeu n mila Sa cea mare este gata s a v a ierte s i El [145] spune: Aduce ti ns a la casa visteriei toate zeciuielile, ca s a e hran a n Casa Mea; pune ti-M a astfel la ncercare ... s i ve ti vedea dac a nu voi deschide z agazurile cerurilor, s i dac a nu voi turna peste voi bel sug de binecuvntare. Si voi mustra pentru voi pe cel ce m annc a (l acusta) s i nu v a va nimici roadele p amntului, s i vi ta nu va neroditoare n cmpiile voastre.... Toate neamurile v a vor ferici atunci, c aci ve ti o tar a pl acut a, zise Domnul o stirilor. Maleahi 3, 10-l2. Tot a sa stau lucrurile cu toate celelalte cerin te ale lui Dumnezeu. Toate darurile Sale sunt f ag aduite cu condi tia ascult arii. Dumnezeu are un cer plin de binecuvnt ari pentru aceia care vor colabora cu El. To ti cei ce-L ascult a, pot, cu mult a ncredere, s a cear a mplinirea f ag aduin telor Sale. o ncredere deplin Dar noi trebuie s a d am pe fa ta a, ne sov aielnic a, n Dumnezeu. Adesea El ntrzie s a ne r aspund a, pentru a ne pune la prob a credin ta noastr a sau pentru a pune la ncercare sinceritatea dorin telor noastre. Dac a am cerut dup a Cuvntul S au, atunci noi ar trebui s a credem n f ag aduin tele Sale s i s a prezent am cererile noastre cu ncredin tarea c a ele nu vor refuzate. Dumnezeu nu spune: Cere ti o dat as i vi se va da. El invit a s a cerem, s a st aruim neobosit n rug aciune. Cererea st aruitoare aduce pe cel ce cere ntr-o atitudine mult mai serioas a, mai plin a de zel, s i face s a creasc a dorin ta de a primi lucrurile pentru care se roag a. Domnul Hristos a spus Martei la mormntul fratelui ei Laz ar: Nu ti-am spus c a, dac a vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11, 40. vie. De aceea, ei nu primesc o m Dar mul ti n-au o credin ta asur a mai mare din puterea lui Dumnezeu. Sl abiciunea lor este rezultatul necredin tei lor. Ei au mai mult a ncredere n propriile lor fapte, dect n lucr arile lui Dumnezeu pentru ei. Ei se ncred n propria lor grij a pentru ei. Fac planuri s i proiecte, dar se roag a pu tin s i au n adev ar , dar ceea pu tin a ncredere n Dumnezeu. Ei gndesc c a au credin ta ce au nu este dect un impuls momentan. Dnd gre s n a-si da seama [146] de propriile lor lipsuri, sau de bun avoin ta lui Dumnezeu de a da, ei nu st aruiesc n a-si men tine cererile naintea lui Dumnezeu. Rug aciunile noastre ar trebui s a e tot a sa de st aruitoare s i sincere cum a fost cererea prietenului lipsit care la miezul nop tii a cerut

Cernd pentru a da

95

cteva pini. Cu ct vom cere mai c alduros s i mai hot art, cu att mai strns a va leg atura noastr a cu Hristos. Noi vom primi binecuvnt ari mai mare. s i mai mari, dac a vom manifesta s i o credin ta Partea noastr a este s a ne rug am s i s a credem. S a veghem s i s a ne rug am. S a veghem s i s a conlucr am cu Dumnezeu care ascult a rug aciunile noastre. S a nu uit am c a suntem mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 9. S a vorbim s i s a lucr am n armonie cu pentru rug aciunile noastre. C aci nu este un lucru de mic a importan ta noi, dac a ncerc arile vor dovedi credin ta noastr a ca ind sigur a, sau vor ar ata c a rug aciunile noastre nu sunt dect numai o form a. Cnd vin ncerc ari s i greut a tile ne confrunt a, s a nu privim la oameni pentru ajutor. S a ne ncredem cu totul n Dumnezeu. Obiceiul de a spune altora greut a tile noastre, ne face mai slabi s i nici pe ei nu-i nt are ste. Prin aceasta, a sez am asupra lor povara inrmit a tilor noastre spirituale, de care ei nu ne pot sc apa. Noi c aut am putere la om, care este m arginit s i supus gre selii, pe cnd am putea primi puterea de la Dumnezeul cel nem arginit s i nesupus gre selii. Nu este nevoie s a mergem la marginile p amntului pentru n telepciune, c aci Dumnezeu, este aproape. Ceea ce ne va asigura succesul, nu sunt talentele pe care le avem acum, sau pe care le vom avea vreodat a. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru noi. Noi trebuie s a avem o mai pu tin a ncredere n ceea ce poate face omul s i o mai mare ncredere n ceea ce poate face Dumnezeu pentru ecare suet credincios. El dore ste ca s a-L c aut am prin . El dore credin ta ste ca noi s a a stept am lucruri mari de la El. Si El mai dore ste ca s a ne dea pricepere n lucrurile p amnte sti ca s i n cele spirituale. El poate ascu ti mintea noastr a. El ne poate da tact s i ndemnare. S a punem la lucru talentele noastre, s a cerem de la [147] Dumnezeu n telepciunea s i ea ne va dat a. S a lu am Cuvntul lui Dumnezeu ca asigurare. Nu ne-a invitat oare s a venim la El? Niciodat a s a nu ne ng aduim a vorbi ntr-un mod descurajator s i lipsit de n adejde. Dac a am face astfel, vom pierde foarte mult. Privind la ceea ce izbe ste privirea s i plngndu-ne atunci cnd dicult a tile ne preseaz a, nu facem dect s a d am dovad a c a avem bolnav o credin ta as i slab a. S a vorbim s i s a lucr am cu o credin ta de nenvins. Domnul este bogat n mijloace, lumea este a Lui. S a spre cer. S privim cu credin ta a privim la El care are lumin a, putere . s i ecien ta

96

Parabolele Domnului Hristos

n credin ta sincer a este putere s i statornicie n principii, o stabilitate n urm arirea tintei propuse, pe care nici timpul s i nici greut a tile nu o pot sl abi. Fl ac aii obosesc s i ostenesc, chiar tinerii se clatin a; dar cei ce se ncred n Domnul si nnoiesc puterea, ei zboar a ca vulturii, alearg as i nu obosesc, umbl as i nu ostenesc. Isaia 40, 30-31. Sunt foarte mul ti aceia care doresc s a ajute pe al tii, dar ei simt c a n-au nici un fel de putere spiritual a sau lumin a, pe care s-o transmit a altora. Ace stia s a- si nal te cererile la tronul harului. S a se roage pentru Duhul Sfnt. Dumnezeu Se a a napoia ec arei f ag aduin te pe care a f acut-o. Cu Biblia n mn a spune ti: Am f acut cum mi-ai spus. Prezint f ag aduin ta Ta care spune: Cere ti s i vi se va da, c auta ti s i ve ti g asi, bate ti s i vi se va deschide! Noi nu trebuie numai s a ne rug am n numele Domnului Hristos, ci s i prin inspira tia Duhului Sfnt. Aceasta explic a ceea ce trebuie s a n telegem cnd se spune c a Duhul mijloce ste pentru noi cu suspine negr aite. Romani 8, 26. Lui Dumnezeu i place s a r aspund a la ase n m o rug menea rug aciuni. Cnd cu c aldur as i st aruin ta al ta aciune n se a numele Domnului Hristos, n chiar aceast a st aruin ta a garan tia din partea lui Dumnezeu c a El este gata s a r aspund a la rug aciunea noastr a nespus mai mult dect cerem sau gndim noi. Efeseni 3, 20. Domnul Hristos a spus c a orice lucru ve ti cere, cnd v a ruga ti, [148] s a crede ti c a l-a ti s i primit, si-l ve ti avea. Marcu 11, 24. Si orice ve ti cere n Numele Meu, voi face, pentru ca Tat al s a e prosl avit n Fiul. Ioan 14, 13. Iar ucenicul iubit, Ioan, sub inspira tia Duhului Sfnt, vorbe ste foarte deschis s i plin de ncredere, ndr azneala pe care o avem la El, este c a, dac a cerem ceva dup a voia Lui, ne ascult a. Si dac as tim c a ne ascult a, orice I-am cere, s tim c a suntem st apni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Ioan 5, m deci cu st cererile noastre Tat 14-l5. S a n al ta aruin ta alui, n numele Domnului Hristos. Dumnezeu va onora acest Nume. Curcubeul ce se a a de jur mprejurul tronului este o asigurare c a Dumnezeu este credincios, c a n El nu este schimbare, nici umbr a de mutare. Noi am p ac atuit mpotriva Lui s i nu merit am favoarea Lui; cu toate acestea, chiar El a pus pe buzele noastre aceast a rug aciune: Pentru Numele T au, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita, nu rupe leg amntul T au cu noi. Ieremia 14, 21. Cnd venim la El, m arturisind nevrednicia s i p acatul nostru, El S-a

Cernd pentru a da

97

legat ca s a asculte strig atul nostru. Onoarea tronului S au este legat a de mplinirea Cuvntului S au dat nou a. Asemenea lui Aaron, care simboliza pe Domnul Hristos, Mntuitorul nostru poart a numele ntregului S au popor pe inima Sa, n locul Prea Sfnt, Marele nostru Mare preot si aminte ste toate cuvintele prin care El ne-a ncurajat s a avem ncredere n El. El si aminte ste ntotdeauna de leg amntul S au. To ti cei care-L caut a, l vor g asi. To ti cei care bat, vor avea u sa deschis a naintea lor. Nu se vor auzi cuvintele de scuz a: Nu m a tulbura ti, u sa este nchis a, nu doresc s-o deschid. Nim anui nu i se va spune: Nu pot s a te ajut. Aceia care vin n miez de noapte s a cear a pine, ca s a hr aneasc a suetele amnde, vor avea succes. n parabol a, cel care cere pine ca s a dea unui str ain, prime ste tot ce-i trebuie. Atunci n ce m asur a ne va da Dumnezeu pentru ca s a putem da s i altora? Dup a m asura harului lui Hristos. Efeseni 4, [149] 7. ngerii urm aresc cu un deosebit interes s a vad a cum se poart a o omul cu semenii s ai. Cnd ace stia v ad pe cineva c a d a pe fa ta de cel gre iubire, asemenea Domnului Hristos fa ta sit, atunci ei vin lng a ei s i i aduc aminte de cuvintele pe care s a le spun a, cuvinte care vor ca o pine a vie tii pentru acel suet. n acest fel Dumnezeu ngrije ste de toate trebuin tele voastre, dup a bog a tia Sa, n slav a, n Isus Hristos. Filipeni 4, 19. M arturisirea noastr a, n sinceritatea s i autenticitatea ei, El o va face puternic a, n t aria vie tii viitoare. Cuvntul lui Dumnezeu va n gura noastr a adev ar s i neprih anire. Efortul personal pentru binele altora trebuie s a e precedat de mult a rug aciune n tain a, pentru c a el cere o mare n telepciune spre a n telege s tiin ta mntuirii suetelor. Mai nainte de a avea leg atur a cu oamenii trebuie s a avem comuniune cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc, noi putem ob tine preg atirea necesar a pentru a sluji oamenilor. S a l as am inima s a tnjeasc a de dorin ta pe care o are pentru Dumnezeu, pentru viul Dumnezeu. Via ta Domnului Hristos a ar atat ce poate face omul, atunci cnd ajunge p arta s naturii divine. Tot ceea ce Domnul Hristos a primit de la Dumnezeu, putem primi s i noi. Atunci, s a cerem s i vom primi. Cu credin ta st aruitoare a lui Iacob, cu insisten ta ne sov aielnic a a lui Ilie, s a cerem pentru noi tot ceea ce Dumnezeu ne-a f ag aduit.

98

Parabolele Domnului Hristos

S a l as am gndurile sl avite ale lui Dumnezeu s a st apneasc a mintea noastr a. S a l as am ca via ta noastr a s a e legat a prin leg aturi trainice cu via ta Domnului Hristos. Cel care a poruncit ca lumina s a lumineze n ntuneric, este binevoitor s a str aluceasc a n inima noastr a, s a fac a s a str aluceasc a lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu pe fata lui Isus Hristos. 2 Corinteni 4, 6. Duhul Sfnt va lua lucrurile lui Dumnezeu s i ni le va ar ata, f acndu-le o putere vie n inima celui ce ascult a. Domnul Hristos ne va conduce la pragul ve sniciei. Vom putea privi atunci slava de dincolo de perdea s i s a descoperim oamenilor Atotputernicia Aceluia care tr aie ste pururi ca [150] s a mijloceasc a pentru noi.

Capitolul 13 Doi nchin atori


Capitol bazat pe textele din Luca 18, 9-l4. Pentru unii care se ncredeau n ei n si si c a sunt neprih ani ti, s i dispre tuiau pe ceilal ti, Domnul Hristos a spus parabola Fariseului s i a vame sului. Fariseul s-a suit la Templu s a se roage, nu pentru c a sim tea c a este p ac atos s i deci avea nevoie de iertare, ci pentru c a gndea despre sine c a este drept s i spera s a c stige astfel laude de la oameni. El privea nchinarea sa ca un merit, care-l va recomanda naintea lui Dumnezeu. n acela si timp, rug aciunea sa d adea posibilitatea oamenilor s a- si fac a o p arere nalt a despre evlavia sa. El spera s a dobndeasc a att favoarea lui Dumnezeu, ct s i a omului. nchinarea sa era determinat a de interesele sale egoiste. Si astfel, el era plin de ngmfare. El manifesta aceasta n privirea, umblarea s i rug aciunile lui. Tinndu-se departe de ceilal ti, ca s i cnd ar zis: D a-te napoi, nu te apropia de mine, c aci sunt sfnt (Isaia 65, 5), el st atea s i se ruga n sine. Mul tumit n totul de sine, el gndea c a Dumnezeu s i oamenii l privesc cu aceea si pl acere. Dumnezeule, ti mul tumesc, spunea el, c a nu sunt ca ceilal ti oameni, hr ap are ti, nedrep ti, desfrna ti sau chiar ca vame sul acesta. [151] Luca 18, 11. Caracterul s au l judeca nu dup a caracterul cel sfnt al lui Dumnezeu, ci dup a caracterul altor oameni. Mintea lui era nstr ainat a de Dumnezeu s i ndreptat a spre oameni. Acesta era secretul mul tumirii sale de sine. Si el a nceput s a- si enumere faptele sale bune. Eu postesc de dou a ori pe s apt amn a, dau zeciuial a din toate veniturile mele. Luca 18, 12. Religia Fariseului nu ajungea pn a la suet. El nu c auta s a- si formeze un caracter asemenea lui Dumnezeu, o inim a plin a de iubire s i mil a. El era satisf acut cu o religie care are de-a face numai cu via ta exterioar a. Neprih anirea pe care o avea era propria sa neprih anire rod al propriilor lui fapte judecat a dup a un standard omenesc. Oricine se ncrede n sine, considernd c a este neprih anit, va dispre tui pe ceilal ti. Ca s i Fariseul, se judec a pe sine comparndu-se 99

100

Parabolele Domnului Hristos

cu al ti oameni s i de aceea judec a pe to ti ceilal ti dup a sine. Neprih anirea sa este pre tuit a dup a a altora, s i cu ct sunt ace stia mai r ai, cu att mai neprih anit apare prin contrast, el. ndrept a tirea sa de sine l face s a acuze. Ceilal ti sunt condamna ti de el ca ind c alc atori ai Legii lui Dumnezeu. n acest fel el manifest a acela si spirit ca al lui Satana, acuzatorul fra tilor s ai. Cu un astfel de spirit, i este imposibil s a intre n comuniune cu Dumnezeu. El se ntoarce acas a lipsit de binecuvntarea divin a. Vame sul s-a suit la Templu mpreun a cu ceilal ti nchin atori, dar curnd s-a retras din mijlocul lor, considerndu-se nevrednic s a se uneasc a cu ei n rug aciune. Stnd mai la o parte el nu ndr aznea nici ochii s as i-i ridice spre cer; s i se b atea cu pumnul n piept, de sine. El sim ntr-o amar a zbuciumare sueteasc as i dispre t fa ta tea c a a p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu, c a este p ac atos s i mnjit. El nu a stepta nici m acar mil a din partea celor din jurul s au, c aci ace stia priveau la el cu comp atimire. El era con stient de faptul c a n-avea nici un merit care s a-l recomande naintea lui Dumnezeu s i ntr-o cumplit a disperare el a strigat: Dumnezeule, ai mil a de mine, [152] p ac atosul. Luca 18, 13. El nu se compara cu al tii. mntul vinov Cople sit de sim ta a tiei, el st atea acolo ca s i cnd era ar fost singur n prezen ta lui Dumnezeu. Singura sa dorin ta s a e iertat s i s a aib a pace, singura lui cerere era dup a mil a, dup a mila lui Dumnezeu. Si el a fost binecuvntat. Eu v a spun, a zis Domnul Hristos, c a mai degrab a omul acesta s-a pogort acas a socotit neprih anit, dect cel alalt. Luca 18, 14. Fariseul s i vame sul reprezint a dou a mari clase de oameni n care se mpart cei care vin s a se nchine naintea lui Dumnezeu. Primii doi reprezentan ti ai acestor clase se a a n primii doi copii ce au fost n ascu ti n aceast a lume. Cain gndea despre sine c a este neprih anit, drept s i de aceea el a venit naintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mul tumire. El nu si-a m arturisit p acatul s i n-a recunoscut nevoia lui dup a mila lui Dumnezeu. Dar Abel a venit naintea lui Dumnezeu cu jertfa de snge care simboliza pe Mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un p ac atos, considerndu-se pierdut, singura sa n adejde ind iubirea nemeritat a a lui Dumnezeu. Dumnezeu a privit cu pl acere la jertfa lui, mntul nevoii dar la Cain s i la jertfa lui n-a privit cu pl acere. Sim ta noastre, recunoa sterea s ar aciei s i p acatelor noastre, iat a primele

Doi nchin atori

101

condi tii ale primirii noastre de c atre Dumnezeu. Ferice de cei s araci n duh, c aci a lor este mp ar a tia cerurilor Matei 5, 3. Pentru ecare dintre clasele reprezentate prin Fariseu s i vame s, g asim o lec tie n istoria vie tii apostolului Petru. n primii ani ai apostolatului s au, Petru gndea despre sine c a este puternic. Asemenea Fariseului, dup a propria sa judecat a, el nu era ca ceilal ti oameni. Cnd Domnul Hristos n ajunul tr ad arii Sale n stiin ta pe ucenicii S ai: n noaptea aceasta to ti ve ti avea un prilej de poticnire n Mine, Petru, plin de ncredere n sine declar a: Chiar dac a to ti ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Marcu 14, 27.29. Petru nu cuno stea atunci primejdia n care se g asea, ncrederea n sine l-a am agit. El gndea despre sine c a este n stare s a se mpotriveasc a ispitei, dar cnd, numai dup a cteva ore, ncercarea veni, el se lep ad a de Domnul s au blestemnd s i jurndu-se. Cnd ns a cntatul cocosului i reaminti de cuvintele Domnului Hristos, surprins s i zdruncinat de ceea ce tocmai f acuse, el s-a ntors [153] torul s s i a privit la nv a ta au. n aceea si clip a Domnul a privit la [154] Petru s i n aceast a privire ndurerat a, n care erau amestecate mila s i iubirea pentru el, Petru a putut s a se n teleag a pe sine. El a ie sit afar a s i a plns amar. Privirea aceea a Domnului Hristos a zdrobit inima sa. Petru a ajuns la un punct crucial n via ta sa s i plin de am ar aciune s-a poc ait de p acatul s au. El era asemenea vame sului n mhnirea s i poc ain ta sa s i, asemenea vame sului, el a g asit ndurare. Privirea Domnului Hristos i-a dat certitudinea iert arii. Acum, ncrederea sa n sine disp aruse. Si niciodat a, el n-a mai repetat vechile cuvinte pline de mndrie. Dup a nvierea Sa, Domnul Hristos de trei ori a pus la ncercare pe Petru. Simone, ul lui Iona, a spus El, M a iube sti tu mai mult dect ace stia? Acum, Petru nu s-a mai n al tat mai presus de fra tii s ai. El a f acut apei la cineva care putea s a-i citeasc a inima. Doamne, i-a zis el, Tu toate le s tii; s tii c a Te iubesc. Ioan 21, 15, 17. Apoi el a primit ns arcinarea, sau chemarea sa. I-a fost dat ao lucrare mult mai mare s i mai dicil a dect avusese pn a atunci. Domnul Hristos l-a ns arcinat s a hr aneasc a oile s i mieii turmei Sale. ncredin tnd astfel p astoririi sale suetele pentru care Mntuitorul Si-a dat via ta, Domnul Hristos a dat lui Petru cea mai puternic a dovad a a ncrederii pe care o avea n reabilitarea lui. Ucenicul, care

102

Parabolele Domnului Hristos

cndva fusese nelini stit, mndru s i plin de sine, a devenit acum supus s i poc ait. De aici nainte el urm a Domnului S au cu lep adare s i sacriciu de sine. El a fost p arta s la suferin tele Domnului Hristos; s i cnd Mntuitorul va sta pe tronul slavei Sale, Petru va atunci p arta s la slava Sa. R aul, care a pricinuit c aderea lui Petru s i care a tinut departe pe Fariseu de comuniunea cu Dumnezeu, se dovede ste s i ast azi a ruina multor mii de oameni. Nu este nimic a sa de ofensator pentru Dumnezeu, sau att de periculos pentru suetul omenesc, dect mndria s i ncrederea n sine. Dintre toate p acatele, acesta este [155] cel mai de plns s i greu de vindecat. C aderea lui Petru n-a fost deodat a, ci treptat a. ncrederea n sine l-a f acut s a cread a c a este mntuit s i astfel, pas cu pas el a mers tot mai jos pe calea dec aderii, pn a cnd a ajuns s a t ag aduiasc a pe torul s nv a ta au. Niciodat a nu ne putem pune cu certitudine ncrederea n eul nostru personal sau s a ne nchipuim, atta vreme ct suntem aici s i nu n ceruri, c a suntem siguri mpotriva ispitei. Cei care primesc pe Mntuitorul, orict de sincer a ar convertirea lor, n-ar trebui niciodat a s a e nv a ta ti s a spun a, sau s a considere c a sunt mntui ti. Aceasta este o am agire. Fiecare trebuie s a e nv a tat s a ; dar chiar s aib a n adejde s i credin ta i atunci cnd ne pred am pe noi n sine Domnului Hristos s i s tim c a El ne prime ste, nu suntem scuti ti de ispite. Cuvntul lui Dumnezeu spune: Mul ti vor cur a ta ti, albi ti s i l amuri ti. Daniel 12, 10. Numai cei care trec cu bine ncercarea vor primi coroana vie tii. Iacov 1, 12. Cei care primesc pe Hristos s i n credin ta lor de la nceput spun: sunt mntuit, sunt n primejdia de a-si pune ncrederea n ei n si si. Ei pierd din vedere propria lor sl abiciune, cum s i nevoia lor continu a de putere divin a. Unii ca ace stia nu-s preg ati ti pentru a face fa ta n sel aciunilor celui r au s i, atunci cnd sunt ispiti ti, mul ti, asemenea lui Petru, cad pn a n adncul p acatului. Noi suntem sf atui ti: Astfel dar, cine crede c a st a n picioare, s a ia seama s a nu cad a. 1 Corinteni este ntr-o continu 10, 12. Singura noastr a siguran ta a nencredere n eul nostru s i dependen ta noastr a de Domnul Hristos. Pentru Petru era necesar ca s a nve te s a cunoasc a propriile sale defecte de caracter s i nevoia lui de puterea s i harul Domnului Hristos. Domnul nu-l putea sc apa din ncerc ari, dar l putea salva de

Doi nchin atori

103

la nfrngere. Dac a Petru ar fost dispus s a primeasc a avertizarea Domnului Hristos, atunci el ar vegheat n rug aciune; ar umblat atunci cu team as i cutremur, pentru ca picioarele lui s a nu se poticneasc a. Si el ar primit ajutor divin, astfel nct Satana s a nu c stige biruin ta. s Petru a c azut din pricina ncrederii n sine; s i prin poc ain ta i , picioarele sale au fost din nou nt umilin ta arite. n raportul experien tei sale ecare p ac atos poate g asi ncurajare. De si Petru a p ac atuit greu, a fost iertat. Cuvintele Domnului Hristos erau scrise n suetul [156] s au: Eu M-am rugat pentru tine, ca s a nu se piard a credin ta ta. Luca 22, 23. n agonia remu sc arilor sale amare, aceast a rug aciune s i amintirea privirii plin a de iubire s i mil a a Domnului Hristos i-au dat n adejde. Dup a nvierea Sa, Domnul Hristos Si-a amintit de Petru s i a dat ngerului o solie pe care s-o transmit a femeilor: Duce ti-v a de spune ti ucenicilor Lui, s i lui Petru, c a merge naintea voastr a n Galilea, acolo l ve ti vedea, cum v-a spus. Marcu 16, 7. Poc ain ta lui Petru a fost primit a de c atre Mntuitorul iert ator de p acate. Si aceea si ndurare, care a fost acordat a ca s a salveze pe Petru, este extins a ec arui suet care a c azut sub puterea ispitei. Este tinta deosebit a a lui Satana, de a duce pe oameni n p acat s i apoi s a-i p ar aseasc a f ar a nici un sprijin s i tremurnd, temndu-se s a mai cear a iertare. Dar de ce ne-am teme oare, cnd Dumnezeu a zis: Afar a numai dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. Isaia 27, 5. Au fost luate toate m asurile pentru a veni n ajutorul neputin tei noastre, oferindu-ne tot felul de ncuraj ari pentru a veni la Hristos. Domnul Hristos Si-a adus ca jertfa trupul S au frnt, pentru a r ascump ara mo stenirea lui Dumnezeu s i a da celui p ac atos o nou a s ans a. De aceea s i poate s a mntuiasc a n chip des avr sit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c a tr aie ste pururea ca s a mijloceasc a pentru ei. Evrei 7, 25. Prin via ta Sa f ar a pat a, prin ascultarea s i moartea Sa pe crucea Golgotei, Domnul Hristos a mijlocit pentru neamul omenesc c azut n p acat. Iar acum, C apetenia mntuirii noastre mijloce ste pentru noi nu numai ca un simplu peti tionar, ci ca un biruitor care si cere drepturile biruin tei Sale. Jertfa sa este complet a, iar ca Mijlocitor al nostru, El aduce la ndeplinire lucrarea pe care de bun a voie S-a legat s-o nf aptuiasc a, prezentnd naintea lui Dumnezeu c adelni ta cuprinznd propriile Sale merite

104

Parabolele Domnului Hristos

f ar a pat a, cum s i rug aciunile, m arturisirile s i mul tumirile poporului la DumS au. nso tite de parfumul neprih anirii Sale, acestea se nal ta nezeu ca o mireasm a pl acut a. Jertfa Domnului Hristos este primit a [157] n ntregime s i iertarea acoper a toat a vinov a tia p acatului. Domnul Hristos S-a angajat a nlocuitorul s i garantul nostru s i El nu trece pe nimeni cu vederea. El, care n-a putut s a vad a in tele omene sti expuse ruinei ve snice, f ar a ca s a nu- si reverse suetul mergnd pn a la moarte pentru ele, va privi cu mil as i ndurare asupra ec arui suet care si d a seama c a nu se poate salva singur. Domnul nu va privi asupra niciunui om care se roag a, f ar a s a-l ajute s i s a-l ridice. El, care prin propria Sa jertfa a pus la dispozi tia omului un inepuizabil tezaur de putere moral a, nu va da gre s n a folosi aceast a putere n favoarea noastr a. Noi putem s a depunem p acatele s i necazurile noastre la picioarele Lui, c aci El ne iube ste. Fiecare privire s i ecare cuvnt ne invit a s a avem ncredere. El va forma s i va modela caracterul nostru dup a voia Sa. satanic n ntreaga for ta a nu exist a nici o putere care s a nfrng a un suet, care n simplitate se arunc a n bra tele Domnului Hristos. El d a t arie celui obosit s i m are ste puterea celui care cade n le sin. [158] Isaia 40, 29. Dac a ne m arturisim p acatele, El este credincios s i drept, ca s a ne ierte p acatele s i s a ne cur a teasc a de orice nelegiuire. Domnul spune: Recunoa ste- ti numai nelegiuirea, recunoa ste c a ai fost necredincioas a Domnului, Dumnezeului t au.... V a voi stropi cu ap a curat a, s i ve ti ferici ti; v a voi cura ti de toate spurc aciunile voastre s i de to ti idolii vo stri, 1 Ioan 1, 9; Ieremia 3, 13; Ezechiel 36, 25. Noi ns a trebuie s a avem o cunoa stere de noi n sine, o cunoa stere , mai nainte ca noi s care s a duc a la poc ain ta a putem g asi iertare s i pace. Fariseii nu aveau nici o convingere despre p acatul lor. Duhul Sfnt nu putea lucra cu ei. Suetul lor era nchis ntr-o plato sa a ndrept a tirii de sine, asupra c areia s age tile lui Dumnezeu, ascu tite s i bine tintite de minile ngerilor, nu pot s-o str apung a. Numai acela care se recunoa ste a un p ac atos poate mntuit de Domnul Hristos. El a venit s a t am aduiasc a pe cei cu inima zdrobit a, s a propov aduiasc a robilor de r azboi slobozirea, s i orbilor c ap atarea vederii, s a dea drumul celor ap asa ti. Luca 4, 18. Nu cei s an ato si de doctor, ci cei bolnavi. Luca 5, 31. Noi trebuie s au trebuin ta a ne cunoa stem adev arata noastr a stare, altfel, noi nu vom sim ti nevoia

Doi nchin atori

105

noastr a dup a ajutorul Domnului Hristos. Noi trebuie s a n telegem primejdia noastr a sau, de nu, nu vom alerga spre un loc de refugiu. Noi trebuie s a sim tim durerile cauzate de r anile noastre sau, de nu, nu vom dori s a m vindeca ti. Domnul spune: Pentru c a zici: Sunt bogat, m-am mbog a tit s i nu duc lips a de nimic, s i nu s tii c a e sti tic alos, nenorocit, s arac, orb s i gol; te sf atuiesc s a cumperi de la Mine aur cur a tit prin foc, ca s a te mbog a te sti; s i haine albe, ca s a te mbraci cu ele, s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale; s i doftorie pentru ochi, ca s a- ti ungi ochii s i s a vezi. Apocalips 3,17-l8. Aurul cur a tit prin foc este credin ta care lucreaz a prin dragoste. Numai aceasta ne poate aduce n armonie cu Dumnezeu. Noi putem activi, noi putem depune o activitate intens a; dar f ar a o asemenea iubire ca aceea care se a a n inima Domnului Hristos, noi nu vom putea niciodat a s a m socoti ti printre [159] cei care fac parte din familia cerului. Nimeni nu poate prin sine s a- si dea seama, s a- si recunoasc a gre selile. Inima este nespus de n sel atoare s i dezn ad ajduit de rea; cine poate s-o cunoasc a? Ieremia 17, 9. Buzele pot m arturisi o s ar acie a suetului pe care inima n-o recunoa ste, n timp ce vorbim lui Dumnezeu despre s ar acia noastr a spiritual a, inima se poate uma de mndria superiorit a tii propriei noastre umilin te s i a ndrept a tirii proprii. Numai ntr-un singur fel se poate ob tine adev arata cunoa stere de sine. Noi trebuie s a privim la Hristos. Ceea ce face pe oameni s a se nal te att de mult n propria lor dreptate este necunoa sterea Lui. Cnd contempl am cur a tia s i des avr sirea Lui, atunci noi vom vedea propria noastr a sl abiciune, s ar acie s i propriile noastre defecte, a sa cum sunt ele n realitate. Atunci ne vom vedea pierdu ti s i f ar a de n adejde, mbr aca ti n hainele ndrept a tirii de sine asemenea oric arui alt p ac atos. Noi vom vedea atunci c a,dac a vreodat a vom mntui ti, aceasta nu se va datora bun at a tii noastre, ci harului nem arginit al lui Dumnezeu. Rug aciunea vame sului a fost ascultat a deoarece ea a fost manifestarea dependen tei ce c auta s a se prind a de cel Atotputernic. Eul personal nu era dect o ru sine pentru vame s. Tot a sa trebuie v azut credin care de to ti aceia care caut a pe Dumnezeu. Prin credin ta ta la orice ncredere n sine cel ce se roag renun ta a trebuie s a se prind a bine de puterea Celui ve snic.

106

Parabolele Domnului Hristos

Nici o form a exterioar a nu poate lua locul unei credin te s i al unei complete recunoa steri de sine. Dar nimeni nu se poate goli pe sine de eul s au. Noi nu putem dect s a m de acord ca Domnul Hristos s a fac a aceast a lucrare. Atunci, limbajul nostru va : Doamne, ia-mi inima; c aci eu nu ti-o pot da. Ea este proprietatea Ta. P astrez-o Tu curat a, c aci eu n-o pot p astra pentru Tine. Mntuie ste-m a n ciuda mea nsumi, n ciuda eului meu slab s i neasemenea lui Hristos. -m Modeleaz a-m a, s lefuie ste-m a, nal ta a ntr-o atmosfer a curat as i sfnt a, n care curentul cel bogat al dragostei Tale s a poat a curge din suetul meu. Aceast a lep adare de sine nu trebuie f acut a numai la nceputul [160] vie tii de cre stin, ci ea trebuie rennoit a la ecare pas f acut spre cer. Toate faptele noastre bune sunt dependente de o putere ce se a a n afara noastr a. De aceea trebuie s a aib a loc o continu a n al tare a inimii c atre Dumnezeu, o continu a, serioas as i zdrobitoare m arturisire s i p ar asire a p acatului, cu o umilire a suetului naintea Lui. Numai de printr-o continu a lep adare de sine s i o permanent a dependen ta Domnul Hristos, numai a sa vom putea siguri n umblarea noastr a. Cu ct ne apropiem mai mult de Domnul Hristos s i cu ct vom vedea mai clar cur a tia caracterului S au, cu att mai limpede ne vom da seama de nespus de marea p ac ato senie a p acatului s i cu att m pe noi n mai pu tin vom c auta s a ne n al ta sine. Aceia pe care cerul i recunoa ste ca ind sn ti, sunt ultimii care s a fac a parad a de propria lor bun atate. Apostolul Petru a devenit un credincios slujitor al Domnului Hristos s i a fost foarte mult onorat cu lumin as i putere divin a; el a avut o parte activ a n zidirea Bisericii lui Hristos; dar Petru n-a uitat niciodat a experien ta teribil a a umilin tei sale; p acatul s au a fost iertat; s i totu si, el s tia foarte bine c a numai harul Domnului sl Hristos putea s a fac a fa ta abiciunii sale de caracter, care a pricinuit c aderea sa. n sine nsu si, el n-a g asit nimic cu care s a se laude. Nici unul dintre apostoli sau dintre profe ti n-a pretins c a este f ar a de p acat. Cei care au tr ait aproape de Dumnezeu, cei care si-ar , s sacricat mai degrab a via ta dect, cu bun as tiin ta a s avr seasc a vreun r au, b arba ti pe care Dumnezeu i-a onorat cu lumin as i putere divin a, au m arturisit p ac ato senia propriei lor ri. Ei nu s i-au pus ncrederea n carne, n-au pretins c a au o neprih anire a lor, ei s-au ncrezut n totul n neprih anirea Domnului Hristos. Tot a sa vor sta lucrurile cu to ti aceia care privesc la Hristos.

Doi nchin atori

107

La ecare pas de naintare n experien ta cre stin a, poc ain ta noastr a va tot mai profund a. Acelora pe care Domnul i-a iertat, pe care El i recunoa ste ca ind poporul S au, El le spune: Atunci v a ve ti aduce aminte de purtarea voastr a rea s i de faptele voastre care nu erau bune; v a va scrb a de voi n siv a, din pricina nelegiuirilor s i [161] urciunilor voastre. Ezechiel 36, 31. El spune de asemenea: Voi face leg amntul Meu cu tine, s i vei s ti c a Eu sunt Domnul, ca s a- ti aduci aminte de trecut s i s a ro se sti, s a nu mai deschizi gura de ru sine cnd ti voi ierta tot ce ai f acut, zice Dumnezeu. Ezechiel 16, 62-63. Atunci, buzele noastre nu se vor mai deschide pentru a rosti cuvintele de laud a la adresa noastr a. Vom s ti, atunci, c a, puterea noastr a este numai Hristos. Si vom m arturisi, atunci, mpreun a cu apostolul: Stiu c a nimic bun nu locuie ste n mine, adic a n rea mea p amnteasc a, pentru c a, ce-i drept, am voin ta s a fac binele, dar n-am puterea s a-l fac. Romani 7, 18. n ceea ce m a prive ste, departe de mine gndul s a m a laud cu altceva dect cu crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care lumea este r astignit a de mine, s de lume. Galateni 6, 14. fa ta i eu fa ta este s n armonie cu aceast a experien ta i porunca: ... duce ti pn a la cap at mntuirea voastr a, cu fric as i cutremur, nu numai cnd sunt , ci cu mult mai mult acum, n lipsa mea. C eu de fa ta aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Filipeni 2, 12.13. Dumnezeu nu- ti cere s a te temi de faptul c a El nu va mplini f ag aduin tele Sale, c a r abdarea Lui se va sfr si, sau c a mila Lui se va epuiza. Teme-te mai degrab a de faptul c a voin ta ta nu se va supune voin tei lui Dumnezeu s i ca nu cumva tr as aturile de caracter mo stenite sau cultivate s a st apneasc a n via ta ta. C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. S a te temi ca nu cumva eul s a se interpun a ntre tine s i Mntuitorul t au. Teme-te mai degrab a ca nu cumva voin ta ta personal a s a strice planurile cele mari pe care Dumnezeu vrea s a le aduc a la ndeplinire prin tine. Teme-te a te ncrede n propria ta putere, teme-te a trage mna ta din mna Domnului Hristos s i a ncerca s a mergi pe drumurile vie tii . f ar a continua Sa prezen ta Noi trebuie s a ne ferim de tot ceea ce ar ncuraja mndria s i ncrederea n sine; de aceea ar trebui s a ne ferim a l auda pe cineva, sau s a primim din partea cuiva laude. Este lucrarea lui Satana aceea

108

Parabolele Domnului Hristos

de a m aguli. El se ocup a cu lingu sirea n aceea si m asur a n care se ocup a cu acuzarea s i condamnarea cuiva. n acest fel, el lucreaz a la [162] ruinarea suetului. Acei care aduc laude oamenilor sunt folosi ti de c atre Satana, ca agen ti ai s ai. To ti cei care lucreaz a pentru Hristos s a ndep arteze de la ei orice cuvnt de laud a. Eul trebuie s a e scos din aten tia noastr a. Numai Domnul Hristos trebuie s a e prosl avit. Spre cel care ne iube ste, care ne-a sp alat p acatele noastre cu sngele S au Apocalips 1:5, trebuie s a ne ndrept am privirea s i c atre El trebuie s a se nal te din inimi laudele noastre. Via ta n care este nutrit a temerea de Dumnezeu nu va o via ta trist as i mohort a. Absen ta Domnului Hristos face ca fa ta s a e trist a, iar via ta, un s ir nentrerupt de oftaturi. Cei care sunt plini de n al tare s i iubire de sine nu simt nevoia unei comuniuni vii, personale, cu Hristos. Inima care n-a c azut pe Stnc a este mndr a de integritatea ei. Oamenii doresc o religie impun atoare, maiestoas a. Ei doresc s a mearg a pe o cale destul de larg a ca s a poat a lua cu ei toate apuc aturile lor. Iubirea lor de sine, iubirea de popularitate cum s i pl acerea de a l auda ti, toate acestea ndep arteaz a pe Mntuitorul din inimile lor s i, f ar a El, este ntuneric s i triste te. Dar Domnul Hristos locuind n suet este un izvor de bucurie. C aci, pentru to ti cei care l primesc, nota dominant a a Cuvntului lui Dumnezeu este bucuria. este vecinic C aci a sa vorbe ste Cel Prea nalt, a c arui locuin ta as i al c arui Nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite, s i s a mb arb atez inimile zdrobite. Isaia 57, 15. Moise a putut privi slava lui Dumnezeu numai cnd a fost ascuns n cr ap atura Stncii. Numai cnd vom ascun si n despic atura Stncii, Domnul Hristos ne va acoperi cu palmele Sale str apunse s i vom auzi cele ce Domnul spune slujitorilor S ai. Ca s i lui Moise, Dumnezeu ni Se va descoperi ca ind plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care si tine dragostea pn a n mii de neamuri de oameni, iart a f ar adelegea, r azvr atirea s i p acatul Exodul 34, 1-7. [163] Lucrarea mntuirii implic a urm ari ce sunt greu de n teles de c atre om. Lucruri pe care ochiul nu le-a v azut, urechea nu le-a auzit, s i la inima omului nu s-au suit, a sa sunt lucrurile pe care le-a preg atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2, 9. Cnd p ac atosul, atras de puterea lui Hristos, se apropie de crucea n al tat a

Doi nchin atori

109

a Domnului s i se pleac a naintea ei, el devine o f aptur a nou a. Atunci, i este dat a o inim a nou a. El devine o f aptur a nou a n Isus Hristos. Sn tenia nu mai cere nimic de la el. Dumnezeu nsu si socote ste neprih anit pe cel ce crede n Isus. Romani 3, 26. Iar pe aceia pe care i-a socotit neprih ani ti, i-a s i prosl avit. Romani 8, 30. Ct de mare este ru sinea s i dec aderea cauzat a de p acat, dar cinstea s i n al tarea datorat a iubirii r ascump ar atoare va s i mai mare. Tuturor in telor omene sti, care se str aduiesc s a ajung a asemenea chipului divin, le sunt puse la dispozi tie comorile cerului, o putere deosebit a care i va a seza ntr-o pozi tie chiar mai n al tat a dect cea a ngerilor care n-au p ac atuit niciodat a. A sa vorbe ste Domnul, R ascump ar atorul, Sfntul lui Israel, c atre cel dispre tuit s i urt de popor, c atre Robul celor puternici: mp ara tii vor vedea lucrul acesta s i se vor scula, s i voievozii se vor arunca la p amnt s i se vor nchina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfntului lui Israel care Te-a ales. Isaia 49, 7. , va smerit; s C aci oricine se nal ta i oricine se smere ste, va [164] n al tat. Matei 18, 14.

Capitolul 14 Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?


Domnul Hristos tocmai vorbise despre timpul din imediata apropiere a celei de-a doua Sa veniri, cum s i despre primejdiile prin care urma sii S ai trebuiau s a treac a. Referindu-se n mod special la acel timp, El a spus o pild a, ca s a arate c a oamenii trebuie s a se roage necurmat s i s a nu se lase. ntr-o cetate, spunea El, era un judec ator, care de Dumnezeu nu se temea s i de oameni nu se ru sina. n cetatea aceea era s i o v aduv a care venea des la el, s i-i zicea: F a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu. Mult a vreme n-a voit s a-i fac a dreptate. Dar la urm a s i-a zis: M acar c a de Dumnezeu nu m a tem s i de oameni nu m a ru sinez, totu si pentru c a v aduva aceasta m a tot nec aje ste, i voi face dreptate, ca s a nu tot vin a s a-mi bat a capul. Domnul a ad augat: Auzi ti ce zice judec atorul nedrept? Si Dumnezeu nu va face dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i noapte c atre de ei? V El, m acar c a z above ste fa ta a spun c a le va face dreptate n curnd. Luca 18, 1-8. Judec atorul nf a ti sat aici, n aceast a parabol a n-avea nici o con de dreptate s de cei n suferin . V [165] sidera tie fa ta i nici mil a fa ta ta aduva cazul s care prezenta cu insisten ta au naintea lui, era tot mereu respins a. Mereu s i mereu ea venea la el numai ca s a e tratat a cu dispre t s i s a e alungat a de la scaunul de judecat a. Judec atorul s tia c a ea avea dreptate, cauza ei era dreapt a, s i c a el ar putut s-o elibereze imediat, dar n-a voit. El dorea s a arate puterea lui arbitrar as i se compl acea n a o l asa s a vin a s a cear as i s a se roage n zadar. Dar v aduva n-a ncetat s a vin as i nici nu s-a descurajat. Cu toat a indiferen ta s i mpietrirea inimii lui, ea st arui n cererea sa, pn a cnd judec atorul consim ti s a se ocupe de cazul s au. M acar c a de Dumnezeu nu m a tem s i de oameni nu m a ru sinez, spunea el, totu si pentru c a v aduva aceasta m a tot nec aje ste, i voi face dreptate ca s a nu tot vin a s a-mi bat a capul. Pentru a- si salva reputa tia s i pentru a evita ca judecata 110

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

111

sa p artinitoare s i unilateral a s a e cunoscut a de oameni, el consim ti s a fac a dreptate femeii st aruitoare. Si Domnul a zis: Auzi ti ce zice judec atorul nedrept? Si Dumnezeu nu va face dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i noapte c atre de ei? V El, m acar c a z above ste fa ta a spun c a le va face dreptate n curnd. Hristos prezint a aici contrastul izbitor dintre judec atorul nedrept s i Dumnezeu. Judec atorul a ascultat cererea v aduvei numai din motive egoiste pentru a nu mai deranjat. El n-a sim tit nici de ea, starea ei nenorocit un fel de mil a sau n telegere fa ta a l l asa de rece. Ct de cu totul diferit a este atitudinea lui Dumnezeu fa ta aceia care-L caut a. Cererile celor n nevoi s i ale celor nec aji ti sunt privite de El cu o innit a ndurare. Femeia care cerea judec atorului s a i se fac a dreptate si pierduse b arbatul prin moarte. S arac as i f ar a prieteni, ea n-avea nici un mijloc ca s a- si refac a situa tia ei ruinat a. Tot astfel, prin p acat, omul a pierdut leg atura lui cu Dumnezeu. Prin el nsu si omul nu se poate mntui. Dar n s i prin Hristos, noi suntem adu si lng a Tat al. Ale sii lui Dumnezeu sunt scumpi inimii Lui. Ei sunt aceia pe care i-a scos din ntuneric la lumina Sa minunat a spre a face cunoscut lauda Sa s i a str aluci ca lumini n mijlocul ntunericului acestei lumi. [166] de v Judec atorul nedrept nu avea vreun interes deosebit fa ta aduva care-l plictisea cu cererea ei, totu si pentru a sc apa de cererile ei vrednice de mil a, el i-a ascultat cererea s i a sc apat-o de vr ajma sul ei. Dar Dumnezeu iube ste pe copiii S ai cu o iubire ve snic a. Pentru El, biserica Sa este cel mai scump lucru de pe p amnt. C aci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea Lui de mo stenire. El l-a g asit ntr-un tinut pustiu, ntr-o singur atate plin a de urlete nfrico sate, l-a nconjurat, l-a ngrijit s i l-a p azit ca lumina ochilor Lui. Deuteronom 32, 9-10. C aci a sa vorbe ste Domnul o stirilor: Dup a slav a m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit, c aci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui. Zaharia 2, 8. Rug aciunea v aduvei: F a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu, reprezint a rug aciunea copiilor lui Dumnezeu. Satana este marele lor vr ajma s. El este pr sul fra tilor no stri care i acuz a zi s i noapte naintea lui Dumnezeu. Apocalips 12,10. El este ntotdeauna la lucru ca s a nf a ti seze ntr-o lumin a fals a, ca s a acuze, s a n sele s i s a nimiceasc a pe poporul lui Dumnezeu. Pentru eliberarea de sub

112

Parabolele Domnului Hristos

puterea lui Satana s i a agen tilor s ai, n aceast a parabol a, Domnul Hristos a nv a tat pe ucenicii S ai s a se roage. n profe tia lui Zaharia este nf a ti sat a lucrarea de nvinuire a lui Satana s i lucrarea Domnului Hristos de a se opune vr ajma sului poporului S au. Profetul spune: El (ngerul) mi-a ar atat pe marele preot Iosua, stnd n picioare naintea ngerului Domnului, s i pe Satana stnd la dreapta lui, ca s a-l prasc a. Domnul a zis Satanei: Domnul s a te mustre Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t aciune scos din foc! Dar Iosua era mbr acat cu haine murdare, s i totu si st atea n picioare naintea ngerului. Zaharia 3, 1-3. [167] Poporul lui Dumnezeu este reprezentat aici ca un criminal naintea judec a tii. Iosua, ca mare preot, c auta o binecuvntare pentru . n timp ce el se ruga lui poporul s au care era n mare suferin ta Dumnezeu, Satana st atea la dreapta sa, ca mpotrivitor al s au. El acuz a pe copiii lui Dumnezeu, s i face ca situa tia lor s a apar a ct mai . El nf disperat a cu putin ta a ti seaz a naintea lui Dumnezeu faptele lor rele s i defectele lor. El arat a gre selile s i sc aderile lor spernd ca ei s a apar a n ochii Domnului Hristos de un a sa caracter, nct El s a nu le mai dea nici un ajutor n nevoia lor cea mare. Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu, st atea sub condamnare, mbr acat n haine murdare. Con stient de p acatele poporului s au, el era dobort de descurajare. Satana arunca asupra suetului s au un sentiment de vinov a tie care-l f acea s a se simt a aproape f ar a nici un . Cu toate acestea, el continua s fel de speran ta a stea s i s a se roage, avnd pe Satana nver sunat mpotriva sa. Lucrarea lui Satana ca nvinuitor a nceput n ceruri. Aceasta a [168] fost lucrarea sa s i pe acest p amnt de la c aderea omului, s i ea va lucrarea lui, n mod special pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt. V aznd c a timpul s au este scurt, el va lucra cu o rvn as i mai mare pentru a n sela s i nimici. El este mnios atunci cnd vede c a, aici pe p amnt, un popor, care chiar n sl abiciunea s i p ac ato senia lui, tine Legea lui Dumnezeu. El este hot art ca s a nu-i lase s a asculte de Dumnezeu. El se desf ateaz a cu starea lor de nevrednicie, s i pentru ecare suet are preg atite am agiri, pentru ca to ti s a e prin si n la ts i desp ar ti ti de Dumnezeu. El caut a s a acuze s i s a condamne pe Dumnezeu s i pe to ti aceia care se str aduiesc s a

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

113

duc a mai departe la ndeplinire planurile pe care El le are cu aceast a lume, cu iubire s i mil a, compasiune s i iertare. de poporul S Orice manifestare a puterii lui Dumnezeu fa ta au treze ste vr ajm as ia lui Satana. De ecare dat a cnd Dumnezeu lucreaz a n favoarea lor, Satana cu ngerii s ai ac tioneaz a cu for te noi pentru ruinarea lor. El este gelos pe to ti aceia care fac din Hristos t aria lor. Scopul lui este acela de a instiga pe om la r au, la p acat s i atunci cnd reu se ste acest lucru arunc a toat a vina asupra celui ispitit. El arat a spre hainele lor murdare s i caracterele lor pline de defecte. El prezint a sl abiciunea s i nebunia lor, p acatele nerecuno stin tei lor s i faptul c a nu sunt asemenea Domnului Hristos, ca ind cele ce au dezonorat pe R ascump ar atorul lor. Toate acestea el le prezint a ca un argument spre a dovedi dreptul pe care l are de a lucra dup a cum i este voia, pentru nimicirea lor. El se str aduie ste s a nsp aimnte suetele lor cu ideea c a situa tia lor este dezn ad ajduit as i c a pata ntin arii lor nu mai poate niciodat a sp alat a. F acnd astfel, el sper a s a distrug a credin ta, pentru ca s a se lase cu totul prad a ispitelor lui s i s a se ntoarc a s a rup a leg amntul lor cu Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu nu pot prin ei n si si s a r aspund a acuza tiilor lui Satana. Privind la ei n si si, ei ajung aproape la disperare. Dar ei apeleaz a la Ap ar atorul divin. Ei invoc a meritele Mntuitorului. Si Dumnezeu poate neprih anit s i totu si s a socoteasc a neprih anit pe cel ce crede n Isus Romani 3, 26. Cu ncredere, copiii lui Dumnezeu strig a la El pentru a aduce la t acere acuza tiile lui Satana [169] s i s a fac a f ar a efect planurile lui. F a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu, este rug aciunea lor, s i n virtutea marelui argument al crucii, Domnul Hristos aduce la t acere ndr azne tul acuzator. Domnul a zis Satanei: Domnul s a te mustre, Satano! Domnul s a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un t aciune scos din foc? Cnd Satana caut a s a acopere pe poporul lui Dumnezeu cu ntin aciune s i s a-l nimiceasc a, Domnul Hristos intervine. De si ei au p ac atuit, Domnul Hristos a luat asupra Sa vina p acatului lor. El a smuls pe oameni din foc ca pe un t aciune. Prin natura Sa omeneasc a, El este legat de om, n timp ce prin natura Sa divin a, El este una cu Dumnezeul ce Ve snic. El pune ajutorul S au la ndemna suetelor amenin tate cu pieirea. Vr ajma sul este mustrat. Dar Iosua era mbr acat cu haine murdare, s i totu si st atea n picioare naintea ngerului. Iar ngerul, lund cuvntul a zis:

114

Parabolele Domnului Hristos

Dezbr aca ti-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea, s i te mbrac cu haine de s arb atoare. Eu am zis: S a i se pun a pe cap o mitr a curat a! Si i-au pus o mitr a curat a pe cap s i l-au mbr acat n haine n timp ce ngerul Domnului St atea acolo. Apoi autoritatea Domnului o stirilor, ngerul s-a adresat n mod solemn lui Iosua, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu: Dac a vei umbla pe c aile Mele s i dac a vei p azi poruncile Mele, vei judeca casa Mea s i vei priveghea asupra cur tilor Mele, s i te voi l asa s a intri mpreun a cu cei ce sunt aici chiar printre ngerii care nconjoar a tronul lui Dumnezeu. Zaharia 3, 3-7. Cu toate defectele poporului lui Dumnezeu, Domnul Hristos nu ntoarce spatele celor ce formeaz a obiectul grijei Sale. El are puterea [170] de a le schimba ve stmintele. El ndep arteaz a de la ei hainele lor murdare s i mbrac a pe cei ce se poc aiesc s i cred, n hainele propriei Sale neprih aniri s i n dreptul numelui lor din c ar tile din ceruri, El scrie, iertat. El i prezint a naintea ntregului Univers, ca ind ai S ai. Satana, vr ajma sul lor, este demascat ca ind un acuzator s i un n sel ator. Dumnezeu va face dreptate ale silor S ai. Rug aciunea, f a-mi dreptate n cearta cu pr sul meu, se aplic a nu numai lui Satana, ci s i tuturor acelora pe care el i folose ste ca s a reprezinte n mod fals, s a ispiteasc as i s a nimiceasc a pe poporul lui Dumnezeu. Aceia care s-au hot art s a p azeasc a poruncile lui c Dumnezeu vor n telege din experien ta a au ca du smani persoane care sunt conduse de o putere satanic a. Astfel de vr ajma si au urm arit pe Domnul Hristos la ecare pas, cu o nver sunare cum nici o omeneasc in ta a nu- si poate nchipui. Ucenicii Domnului Hristos, torului lor sunt urm asemenea nv a ta ari ti continuu de ispit a. Sntele Scripturi prezint a condi tiile existente n lume chiar nainte de a doua venire a Domnului Hristos. Apostolul Iacob nf a tis eaz a astfel spiritul de l acomie s i asuprire ce va predomina atunci: Asculta ti acum voi, boga tilor.... V-a ti strns comori n zilele din urm a. Iat a c a plata lucr atorilor, care v-au secerat cmpiile, s i pe care le-a ti oprit-o, prin n sel aciune, strig a! Si strig atele secer atorilor au ajuns la urechile Domnului o stirilor. A ti tr ait pe p amnt n pl aceri s i n desf at ari. V-a ti s aturat inimile chiar ntr-o zi de m acel. A ti osndit, a ti omort pe cel neprih anit care nu vi se mpotrivea! Iacob 5,1-6. Acesta este un tablou care se mai vede s i ast azi n lume. Prin toate mijloacele de opresiune s i stoarcere, oamenii au strns

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

115

averi colosale, n timp ce strig atul celor nfometa ti se ridic a pn a la Dumnezeu. Si astfel izb avirea s-a ntors nd ar at s i mntuirea a stat de o parte, c aci adev arul s-a poticnit n pia ta de ob ste s i neprih anirea nu poate s a se apropie. Adev arul s-a f acut nev azut, s i cel ce se dep arteaz a de r au este jefuit. Isaia 59, 14-15. Acest lucru s-a mplinit [171] n via ta Domnului Hristos aici pe p amnt. El a fost credincios fa ta de poruncile lui Dumnezeu, dnd la o parte tradi tiile s i cerin tele omene sti care fuseser a a sezate n locul lor. Datorit a acestui lucru, El a fost urt s i persecutat. Istoria aceasta se repet a. Legile s i tradi tiile oamenilor sunt n al tate mai presus de Legea lui Dumnezeu, iar aceia care r amn credincio si Poruncilor lui Dumnezeu au de ndurat dis pre tul s i prigonirea. Domnul Hristos, datorit a credincio siei Sale fa ta de Dumnezeu, a fost nvinuit ca ind un c alc ator al Sabatului s i un batjocoritor. El a fost declarat ca ind posedat de demoni, ind denun tat ca Belzebut. Tot la fel, urma sii S ai sunt nvinui ti s i prezenta ti ntr-o lumin a fals a. n acest fel, Satana n ad ajduie ste s a-i conduc a la p acat s i astfel s a arunce dezonoarea asupra lui Dumnezeu. Caracterul judec atorului din parabol a, care nu se temea de Dumnezeu s i nici de oameni nu se ru sina, a fost prezentat de Domnul Hristos pentru a ar ata ce fel de judecat a se f acea atunci s i care, n cnd avea s curnd, avea s a se dea pe fa ta a e El judecat. El dorea ca poporul S au din toate timpurile s a- si dea seama ct de pu tin temei se putea pune pe mai marii s i judec atorii p amnte sti n ziua strmtor arii. Adesea, poporul ales al lui Dumnezeu trebuie s a stea naintea oamenilor ce ocup a pozi tii ociale nalte s i care nu fac din Cuvntul lui Dumnezeu ghidul s i sf atuitorul lor, ci care urmeaz a propriile lor impulsuri nesn tite s i dezordonate. n parabola judec atorului nedrept, Domnul Hristos a ar ata ce ar trebui s a facem noi. Nu va face oare Dumnezeu dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i noapte c atre El? Domnul Hristos, exemplul nostru, n-a f acut nimic pentru a Se ap ara, sau a Se elibera pe Sine. El a ncredin tat cazul S au lui Dumnezeu. Tot la fel s i urma sii S ai, n-ar trebui s a nvinov a teasc a, s a condamne sau s a recurg a la for ta pentru a sc apa dintr-o anumit a situa tie. Cnd se ivesc ncerc ari ce par inexplicabile, n-ar trebui s a ng aduim ca pacea s a ne e r apit a. Orict de nedrept am trata ti, s a nu ng aduim patimii s a pun a st apnire pe noi. ng aduindu-ne un spirit [172]

116

Parabolele Domnului Hristos

de r azbunare, ne facem r au nou a n sine. Ne nimicim propria noastr a ncredere n Dumnezeu s i ntrist am Duhul Sfnt. Lng a noi este un martor, un sol ceresc, care va n al ta, pentru noi, un steag mpotriva vr ajma sului. El ne va acoperi cu str alucirea razelor Soarelui neprih anirii. Dincolo de ele, Satana nu poate p atrunde. El nu poate s a treac a peste acest scut de lumin a sfnt a. n timp ce lumea nainteaz a tot mai mult n nelegiuire, nimeni dintre noi n-ar trebui s a se m aguleasc a cu ideea c a nu vom avea greut a ti. C aci tocmai aceste greut a ti ne conduc n sala de audien te a Celui Prea nalt. Noi trebuie s a c aut am sfat la Cel care este innit n n telepciune. Domnul spune: Cheam a-M a n ziua necazului. Psalmii 50, 15. El ne invit a s a aducem naintea Lui greut a tile s i trebuin tele noastre, cum s i nevoia noastr a de ajutor divin. El ne ndeamn a s a m st aruitori n rug aciune. De ndat a ce greut a tile se ivesc, noi trebuie s a ndrept am c atre El cererile noastre sincere s i c alduroase. Prin rug aciunile noastre insistente, noi demonstr am ncrederea noastr a mntul lipsei noastre ne determin puternic a n Dumnezeu. Sim ta a s a ne rug am n mod st aruitor, iar Tat al nostru ceresc este mi scat de rug aciunile noastre erbin ti. Adesea, acei care sufer a batjocur as i sunt persecuta ti pentru credin ta lor, sunt ispiti ti s a cread a c a sunt uita ti de Dumnezeu. n ochii oamenilor, ei nu sunt dect o minoritate. Dup a toate aparen tele, vr ajma sul triumf a asupra lor. Dar ei nu trebuie s a- si calce con stiin ta. Cel care a suferit pentru ei, care a purtat suferin tele s i durerile lor, nu-i va uita. Copiii lui Dumnezeu nu sunt p ar asi ti s i l asa ti f ar a ap arare. Rug aciunea mi sc a bra tul Celui Atotputernic. Rug aciunea a cucerit mp ar a tii, a f acut dreptate, a c ap atat f ag aduin te, a astupat gurile leilor, a stins puterea focului. Noi vom n telege ce nseamn a aceasta cnd vom auzi relatarea despre martirii care au murit pentru credin ta [173] lor si au pus pe fug a o stirile vr ajma se. Evrei 11, 33-34. Dac a consacr am via ta noastr a n slujba Sa, nu vom putea niciodat a pu si ntr-o situa tie pentru care Dumnezeu n-a prev azut ajutorul S au. Oricare ar situa tia noastr a, noi avem un C al auzitor care s a ne arate drumul, oricare ar problemele noastre, noi avem un Sf atuitor sigur, oricare ar necazurile noastre, lipsurile sau chiar dac a am p ar asi ti, avem un Prieten iubitor. Dac a n ne stiin ta noastr a

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

117

c alc am gre sit, Domnul Hristos nu ne p ar ase ste. Vocea Sa clar as i distinct a se aude spunnd: Eu sunt Calea, Adev arul s i Via ta. Ioan 14, 6. C aci El va izb avi pe s aracul care strig a, s i pe nenorocitul care n-are ajutor. Psalmii 72, 12. Dumnezeu declar a c a El va onorat de c atre aceia care se apropie de El s i care i slujesc cu credincio sie. Celui cu inima tare, Tu-i [174] chez as uie sti pacea, da, pacea, c aci se ncrede n Tine. Isaia 26, 3. Bra tul Celui Atotputernic este ntins ca s a ne conduc a nainte s i tot nainte. Merge ti nainte, spune Domnul Hristos, Eu am s a v a trimit ajutor. Voi cere ti pentru slava numelui Meu s i de aceea ve ti primi. Eu voi prosl avit naintea acelora care privesc s i a steapt a c aderea voastr a. Ace stia, vor vedea triumful glorios al Cuvntului meu. Tot , prin rug ce ve ti cere cu credin ta aciune, ve ti primi. Matei 21, 22. sau sunt nedrept To ti aceia care sunt n suferin ta a ti ti, s a strige la Dumnezeu. ndep arta ti-v a de aceia a c aror inimi sunt ca o telul s i aduce ti cererile voastre la cuno stin ta Creatorului. Nimeni dintre cei care vin la El cu inima zdrobit a, nu va respins. Nici o rug aciune sincer a nu se pierde. n mijlocul osanalelor n al tate de corurile ngere sti, Dumnezeu aude strig atele chiar s i ale celei mai slabe in te omene sti. Noi putem prezenta dorin ta s i povara inimii n c am aru ta noastr a, putem n al ta o rug aciune mergnd n drumul nostru s i cuvintele noastre ajung la tronul St apnului Universului. Ele poate c a nu sunt auzite de vreo ureche omeneasc a, dar ele nu se pot pierde neauzite, s i nici nu se pierd n nv alm as eala preocup arilor zilnice. Nimeni s i nimic nu poate n abu si rug aciunea suetului. Ea se ridic a mai presus de zgomotul str azii, mai presus de tumultul mul timii s i ajunge la cur tile cerului. Noi vorbim lui Dumnezeu, s i de aceea rug aciunile noastre sunt ascultate. Cei care se simt cei mai nevrednici, nu trebuie s a se team a ci s a prezinte situa tia lor Bunului Dumnezeu. Cnd El S-a dat pe Sine n Hristos pentru p acatele lumii, El a luat asupra Sa cazul oric arui suet. El care n-a cru tat nici chiar pe ul S au, ci L-a dat pentru noi to ti, cum nu ne va da f ar a plat a, mpreun a cu El toate lucrurile? Romani 8, 32. Nu va mplini El oare Cuvntul S au cel plin de mil a ce a fost dat pentru ncurajarea s i pentru nt arirea noastr a? Nimic nu dore ste Domnul Hristos a sa de mult, cum dore ste r ascump ararea mo stenirii Sale de sub st apnirea lui Satana. Dar mai nainte de a elibera ti de sub puterea lui Satana din afara noastr a, noi

118

Parabolele Domnului Hristos

[175] trebuie s a m elibera ti de sub puterea lui din auntrul nostru, din noi. Dumnezeu ng aduie ncerc arilor s a vin a pentru a putea elibera ti de tot ceea ce este resc, de egoism s i de orice tr as aturi de caracter aspre s i necre stine sti. El ng aduie ca apele adnci ale necazurilor s a se reverse peste noi, pentru ca s a-L cunoa stem pe El s i pe Isus Hristos pe care L-a trimis, pentru ca s a ajungem s a avem o profund a de a cur voin ta a ti ti de orice mnjitur a, s i s a ie sim din ncercare mai cura ti, mai sn ti, mai plini de bucurie. Adesea noi intr am n cuptorul ncerc arilor cu suetele noastre ntunecate de egoism. Dar dac a r amnem r abd atori n ncercarea crucial a a vie tii noastre, vom ie si din ea reectnd caracterul divin. Atunci cnd este atins scopul pentru care a fost ng aduit a ncercarea, El va face s a str aluceasc a dreptatea ta ca lumina, s i dreptul t au ca Soarele la amiaz a. Psalmii 37, 6. Nu exist a nicidecum primejdia ca Domnul Dumnezeu s a nu ia seama la rug aciunile poporului S au. Exist a ns a primejdia ca n ispite s i ncerc ari, ei s a se descurajeze s i s a nu mai st aruie n rug aciune. mila dumnezeiasc de femeia siroMntuitorul a dat pe fa ta a fa ta fenician a. Inima Sa a fost mi scat a v aznd durerea ei. El dorea s a i se dea imediat asigurarea c a rug aciunea ei a fost ascultat a. Dar El dorea s a dea ucenicilor S ai o lec tie, s i de aceea, pentru un timp, se p area c a El neglijeaz a strig atul inimii ei zbuciumate. Dar cnd credin ta ei s-a manifestat, El i-a adresat cuvinte de laud as i o l as a s a plece cu binecuvntarea darului pe care l-a cerut. Ucenicii n-au uitat niciodat a lec tia aceasta, s i a fost cuprins a n raportul biblic spre a ar ata care este rezultatul rug aciunii st aruitoare. Domnul Hristos nsu si a fost Acela care a pus n inima mamei st aruin ta ce nu putea respins a. Domnul Hristos a fost Acela care a dat v aduvei curajul s i hot arrea n cererea ei adresat a judec atorului. Domnul Hristos a fost Acela care, cu veacuri nainte, n lupta cea tainic a de la prul Iaboc, a inspirat pe Iacob cu aceea si credin ta st aruitoare. Si credin ta pe care El nsu si a s adit-o n inim a, nu putea [176] ca s a n-o r aspl ateasc a. El care locuie ste n Sanctuarul ceresc, judec a cu dreptate. El are o mai mare pl acere n poporul S au, care se lupt a cu ispite ntr-o lume plin a de p acat, dect n oastea ngerilor care stau n jurul tronului S au.

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

119

de aceast Fa ta a lume nensemnat a, ntregul Univers ceresc manifest a cel mai mare interes, pentru c a Domnul Hristos a pl atit un pre t nespus de mare pentru mntuirea locuitorilor ei. R ascump ar atorul lumii a legat p amntul de cer prin leg aturi tainice, c aci r ascump ara tii Domnului sunt aici. Fiin tele cere sti viziteaz a nc a p amntul ca n zilele din vechime cnd ei umblau s i vorbeau cu Avraam s i Moise. n mijlocul intensei activit a ti din marile noastre ora se, n mijlocul mul timilor care se ngr am adesc pe str azi s i umplu trgurile, unde, s de diminea ta i pn a seara oamenii se comport a ca s i cnd afacerile, unde sunt att de pu sportul s i pl acerile ar totul n via ta tini care s a contemple realit a tile nev azute chiar s i aici, cerul are nc a veghetorii s i sn tii s ai. Acolo se a a in te nec azute care iau not a de orice cuvnt s i fapt a a in telor omene sti. n orice ntlnire pentru afaceri sau pl aceri, n ecare adunare de rug aciune, sunt mult mai mul ti auzitori dect pot v azu ti de ochii no stri. Uneori, in tele cere sti trag la o parte cortina care ascunde lumea nev azut a, pentru ca gndurile noastre s a poat a atrase de la nv alm as eala s i iure sul vie tii, pentru a ne da seama de faptul c a martorii nev azu ti sunt de la tot ceea ce spunem sau facem noi. fa ta Noi ar trebui s a n telegem mai bine dect acum, lucrarea ngerilor ce ne viziteaz a. Ar bine dac a n-am uita c a n tot ceea ce facem, noi avem conlucrarea s i grija in telor cere sti. O sti nev azute, de lumin as i putere, asist a pe cei slabi s i umili care cred s i se prind de f ag aduin tele lui Dumnezeu. Heruvimii s i Seramii, ngerii care exceleaz a n putere de zece mii de ori zece mii s i mii de mii stau la dreapta Sa, to ti duhuri slujitoare trimise s a ndeplineasc ao [177] slujb a pentru cei ce vor mo steni mntuirea. Evrei 1, 14. Datorit a lucr arii acestor soli cere sti, se p astreaz a un raport del al cuvintelor s i faptelor ilor oamenilor. Fiecare fapt a de cruzime de poporul lui Dumnezeu, tot ceea ce-i face pe sau nedreptate fa ta ace stia s a sufere datorit a ac tiunii celor r ai sunt nregistrate n ceruri. Si Dumnezeu nu va face dreptate ale silor Lui, care strig a zi s i de ei? V noapte c atre El, m acar c a z above ste fa ta a spun c a le va face dreptate n curnd. Luca 18, 7-8. S a nu v a p ar asi ti dar ncrederea voastr a, pe care o a steapt a o mare r aspl atire! C aci ave ti nevoie de r abdare, ca dup a ce a ti mplinit voia lui Dumnezeu, s a pute ti c ap ata ce v-a fost f ag aduit. nc a pu tin a vreme, foarte pu tin a vreme, s i cel ce vine va veni s i nu va

120

Parabolele Domnului Hristos

z abovi. Evrei 10, 35-37. Iat a c a plugarul a steapt a roada scump aa p amntului, s i o a steapt a cu r abdare pn a prime ste ploaie timpurie s i trzie. Fi ti s i voi ndelung r abd atori, nt ari ti-v a minile, c aci venirea Domnului este aproape. Iacob 5,7-8. Minunat a este ndelunga r abdare a lui Dumnezeu. ndelung a este a steptarea drept a tii, n timp ce mila apeleaz a la cel p ac atos. Dreptatea s i judecata sunt temelia scaunului S au de domnie. Psalmii 97, 2. Domnul este ndelung r abd ator, dar El este de o mare t arie, s i nu las a nepedepsit pe cel r au. Domnul umbl a n furtun as i n vrtej, s i norii sunt praful picioarelor Lui. Naum 1, 3. n c Lumea a ajuns foarte ndr aznea ta alcarea Legii lui Dumnezeu. Datorit a ndelungii Sale ndur ari, oamenii au c alcat n picioare autoritatea Sa. Ei s-au ncurajat unul pe altul n a oprima s i a se purta de mo cu cruzime fa ta stenirea Sa, spunnd: Ce ar putea s as tie Dumnezeu, s i ce ar putea s a cunoasc a Cel Prea nalt? Psalmii 73, 11. Dar exist a o limit a peste care ei nu pot trece. Timpul este aproape cnd ei vor ajunge la limita pus a. Chiar acum s i aproape au dep as it [178] grani tele ndelungii r abd ari a lui Dumnezeu, limitele harului S au, limitele milei Sale. Dumnezeu va interveni pentru a salva propria Sa onoare, s a elibereze pe poporul S au s i s a nimiceasc a mndria celor nelegiui ti. n zilele lui Noe, oamenii au nesocotit Legea lui Dumnezeu, pn a cnd amintirea Creatorului aproape c a a disp arut de pe p amnt. Nelegiuirea lor a ajuns a sa de mare, nct Dumnezeu a fost nevoie s a aduc a potopul asupra p amntului s i s as tearg a de pe suprafa ta lui pe strica tii locuitori. Veac dup a veac, Dumnezeu a f acut cunoscut felul n care lucreaz a El. Cnd a venit un timp de criz a, El S-a descoperit intervenind astfel pentru a mpiedeca realizarea planurilor lui Satana. n via ta na tiunilor, a familiei s i a individului, El a ng aduit adesea s a vin a un moment de criz a, pentru ca interven tia s i prezen ta Sa s a poat a evident a. n situa tia aceea El a f acut cunoscut c a exist a un Dumnezeu n Israel, care va sus tine Legea Sa s i va ap ara pe poporul S au. n acest timp cnd nelegiuirea predomin a, noi trebuie s as tim c a . Cnd dispre ultima mare criz a este la u sa tuirea Legii lui Dumnezeu este aproape general a, cnd poporul lui Dumnezeu este prigonit s i asuprit de ceilal ti oameni, Dumnezeu va interveni.

Nu va face Dumnezeu dreptate ale silor S ai?

121

Timpul este aproape cnd El va zice: Du-te poporul Meu, intr a n odaia ta, s i ncuie u sa dup a tine, ascunde-te cteva clipe pn a va trece mnia. C aci iat a, Domnul iese din locuin ta Lui s a pedepseasc a nelegiuirea locuitorilor p amntului, s i p amntul va da sngele pe s fa ta i nu va mai acoperi uciderile. Isaia 26, 20-21. Oamenii care pretind c a sunt cre stini, poate c a nc a mai n seal as i mai asupresc pe cei ce sunt s araci, ei nc a mai jefuiesc pe v aduv as i pe orfan, ei erb de o ur a diabolic a pentru c a nu pot controla con stiin ta poporului lui Dumnezeu, dar toate acestea vor aduse la judecat a de c atre Dumnezeu. Si judecata aceasta va f ar a mil a pentru cel ce n-a avut mil a. Iacob 2,13. Nu va mai trece mult s i ei vor sta naintea Judec atorului ntregului p amnt pentru a da socoteal a de suferin tele [179] pe care ei le-au pricinuit trupului s i suetului celor credincio si care formeaz a mo stenirea Sa. Acum, ei pot s a recurg a la acuza tii false, ei pot s a- si bat a joc de aceia pe care Dumnezeu i-a chemat s a fac a lucrarea Sa, pot s a arunce n nchisori pe credincio sii S ai, s a-i pun a n lan turi s i c atu se, s a-i exileze sau chiar s a-i dea mor tii, dar to ti , pentru orice ace stia vor trebui s a r aspund a pentru orice suferin ta lacrim a v arsat a. Dumnezeu va pl ati acestora ndoit pentru p acatele lor. Cu privire la Babilon, simbol al bisericii apostate, El spune celor ns arcina ti cu aducerea la ndeplinire a judec a tii: Pentru c a p acatele ei s-au ngr am adit, s i au ajuns pn a la cer, s i Dumnezeu Si-a adus aminte de nelegiuirile ei. R aspl ati ti-i cum v-a r aspl atit ea, s i ntoarce ti-i de dou a ori ct faptele ei. Turna ti-i ndoit n potirul n care a amestecat ea. Apocalips 18,5-6. Din India, Africa, China, din insulele m arilor, din pieptul milioa ri cre nelor de oameni asupri ti n a sa-zisele ta stine, vaietul omenirii se ridic a pn a la Dumnezeu. Si strig atul acesta nu va r amne mult timp f ar a r aspuns. Dumnezeu va cur a ti p amntul de stric aciunea moral a de pe el, s i nu printr-un potop ca-n zilele lui Noe, ci printr-un potop de foc care nu va putea stins prin nici o n ascocire omeneasc a. Aceasta va o vreme de strmtorare, cum n-a mai fost de cnd sunt neamurile s i pn a la vremea aceasta. Dar n vremea aceea, poporul t au va mntuit s i anume oricine va g asit scris n carte. Daniel 12, 1. De prin mansarde, din bordeie, din nchisori, de pe e safoduri, din mun ti, pustiuri, din v ag aunile p amntului s i adncurile m arilor, Domnul Hristos va strnge la Sine pe to ti copiii S ai. Pe p amnt, ei au

122

Parabolele Domnului Hristos

fost s araci, n ap astui ti s i chinui ti. Milioane de credincio si au cobort n mormnt acoperi ti de acuza tii infame, pentru c a au refuzat s a se supun a am agirilor lui Satana. Copiii lui Dumnezeu au fost socoti ti de c atre tribunalele omene sti ca ind cei mai periculo si criminali. Dar ziua este aproape cnd Dumnezeu va Cel care va judeca. Psalmii 50, 6. Atunci, vor r asturnate hot arrile omene sti. Domnul Dumnezeu ... ndep arteaz a de pe tot p amntul ocara poporului S au. [180] Isaia 25, 8. Fiec aruia i se va da haine albe. Apocalips 6,11. Ei vor numi ti popor sfnt, r ascump ara ti ai Domnului. Isaia 62, 12. Indiferent de crucea pe care ei au fost chema ti s-o poarte, oricare ar pierderea pe care au suferit-o, chiar pierderea vie tii lor trec atoare, copiii lui Dumnezeu vor r aspl ati ti n mod abundent. Ei vor [181] vedea fa ta Lui, s i Numele Lui va pe frun tile lor. Apocalips 22,4. [182] [183] [184] [185]

Capitolul 15 Acest om prime ste pe p ac ato si


Capitol bazat pe textele din Luca 15,l-10 Pe cnd vame sii s i p ac ato sii se strngeau n jurul Domnului Hristos, Fariseii s i-au exprimat dezaprobarea lor. Omul acesta prime ste pe p ac ato si, spuneau ei, si m annc a cu ei. Prin aceast a acuza tie, ei l asau s a se cread a c a Domnului Hristos i f acea pl acere s a stea n tov ar as ia celor p ac ato si s i tic alo si, s i c a de p era insensibil fa ta ac ato senia lor. Rabinii au fost dezam agi ti de persoana Domnului Hristos. De ce oare, El, care pretindea c a are un caracter a sa de nalt, de nobil, nu Se al atura lor s i nu urma felul lor de a nv a ta? De ce oare Se purta El a sa de modest, lucrnd printre toate clasele? Dac a El ar un adev arat profet, spuneau ei, de vame atunci El ar n armonie cu ei, s i S-ar comporta fa ta si s i p ac ato si cu indiferenta pe care ace stia o meritau. Ceea ce mnia pe ace sti p azitori ai societ a tii era faptul c a El, cu care ei se aau mereu n discu tii contradictorii, dar a c arui cur a tie a vie tii le impunea totu si teama, s i-i condamna, Se ntlnea cu o v adit a simpatie cu cei socoti ti ca ind drojdia societ a tii. Ei nu erau de acord cu metodele Lui. Ei se socoteau ca ind educa ti, nobili s i, din punct de vedere religios, foarte evlavio si; dar exemplul Domnului Hristos le da pe [186] egoismul lor. fa ta De asemenea, ceea ce i mai mnia era s i faptul c a cei care nu dect dispre de rabini s d adeau pe fa ta t fa ta i care nu erau v azu ti niciodat a n sinagogi, se ngr am adeau n jurul Domnului Hristos, s i ascultau cu aten tie extaziat a cuvintele Lui. C arturarii s i Fariseii nu sim teau dect condamnare n prezen ta cur a tiei Sale; cum se f acea ns a c a vame sii s i p ac ato sii erau atra si spre Hristos? Ei nu s tiau c a explica tia se aa chiar n cuvintele pe care ei le-au rostit ca o acuza tie batjocoritoare: Acest om prime ste pe p ac ato si. Cei care vin la Domnul Hristos simt n prezenta Sa c as i pentru ei exist a sc apare din abisul p acatului. Fariseii nu aveau pentru ei dect batjocur as i condamnare; dar Domnul Hristos i-a ntmpinat ca ind 123

124

Parabolele Domnului Hristos

copii ai lui Dumnezeu, nstr aina ti n adev ar de casa Tat alui, dar nu uita ti de inima Tat alui. Si chiar starea lor mizer as i p acatul lor i-a f acut s i mai mult obiectul milei s i iubirii Sale. Cu ct erau mai nstr aina ti de El, cu att mai mare, mai aprins era dorul s i mai mare era sacriciul ce se cerea pentru salvarea lor. torii lui Israel trebuiau s Toate aceste lucruri nv a ta a le nve te din sulurile snte, ai c aror p astr atori s i explicatori se mndreau c a sunt. Nu a scris oare David David care a s avr sit un p acat de moarte -R at acesc ca o oaie pierdut a; caut a pe robul T au. Psalmii 119, 176. N-a descoperit oare profetul Mica dragostea lui Dumnezeu pentru cel p ac atos spunnd: Care Dumnezeu este ca Tine, Care ier ti nelegiuirea s i treci cu vederea p acatele r am as i tei mo stenirii Tale? El nu-Si tine mnia pe vecie, ci i place ndurarea! Mica 7, 18. Oaia pierdut a De data aceasta, Domnul Hristos nu a amintit ascult atorilor S ai cuvintele Scripturii. El a f acut ns a apel la m arturia propriilor lor experien te. Cmpia ntins a de la r as arit de Iordan oferea p as uni abundente pentru turmele de oi s i prin v aile nguste, cum s i pe dealurile [187] acoperite de p aduri, r at aceau multe oi pierdute, care trebuiau s a e c autate s i aduse napoi la staul, prin grija iubitoare a p astorului. Printre cei care se ngr am adeau n jurul Domnului Hristos erau s i p astori, cum s i oameni care investiser a bani n turme de oi s i n cirezi de vite, s i to ti ace stia puteau n telege foarte bine ilustra tia Sa. Care om dintre voi, dac a are o sut a de oi s i pierde pe una din ele, nu las a pe cele nou azeci s i nou a pe islaz, s i se duce dup a cea pierdut a, pn a o g ase ste? Luca 15, 4. Aceste suete, pe care voi le dispre tui ti, spunea Domnul Hristos, sunt proprietatea lui Dumnezeu. Prin crea tiune s i prin r ascump arare, ei sunt ai Lui, s i ei sunt de mare valoare naintea Sa. Dup a cum p astorul si iube ste oile sale s i nu se poate odihni dac a lipse ste cumva una, tot astfel, ntr-un mod innit mai mare, Domnul Dumnezeul iube ste ecare suet, r at acit, nstr ainat, pierdut. Oamenii pot s a resping a chem arile dragostei Sale, ei pot s a se ndep arteze, s a se nstr aineze de El, ei pot s a- si aleag a chiar s i un alt st apn; totu si ei sunt ai lui Dumnezeu s i El dore ste nespus s a rec stige pe cei ce sunt ai Lui. El spune: Cum si cerceteaz a un p astor turma, cnd este n mijlocul

Acest om prime ste pe p ac ato si

125

oilor sale mpr as tiate, a sa mi voi cerceta Eu oile s i le voi strnge din toate locurile pe unde au fost risipite n ziua plin a de nori s i de negur a. Ezechiel 34, 12. n parabol a, p astorul merge s a caute o singur a oaie chiar cea mai de pe urm a din turm a. Tot astfel, dac a numai un singur suet ar fost pierdut, Domnul Hristos ar murit chiar s i pentru acel unul singur. Oaia care s-a r at acit de turm a este creatura cea mai neajutorat a. Ea trebuie s a e c autat a de c atre p astor, pentru c a ea nu poate g asi singur a drumul napoi. Tot astfel s i cu suetul care a r at acit departe de Dumnezeu; el este tot a sa de neajutorat ca s i oaia pierdut as i,dac a iubirea divin a n-ar intervenit pentru salvarea lui, acesta n-ar g asit niciodat a drumul ntoarcerii lui la Dumnezeu. P astorul,care descoper a faptul c a una din oile sale lipse ste, nu n staul prive ste nep as ator asupra turmei ce se g ase ste n siguran ta , s spunnd: Am nou azeci s i nou a n siguran ta i are s a m a coste [188] foarte multe necazuri a pleca n c autarea celei pierdute. S a vin a singur a napoi, s i-i voi deschide poarta staulului l asnd-o s a intre. Nu, nu trece mult de la pierderea oii s i p astorul este plin de durere s i nelini ste. El num ar as i iar num ar a turma. Cnd el este sigur c a o oaie s-a pierdut, nu mai doarme. El las a pe cele nou azeci s i nou a n staul, s i merge n c autarea oii pierdute. Cu ct noaptea este mai ntunecoas as i mai furtunoas a, iar drumul mai primejdios, cu att mai mare este nelini stea p astorului s i mai serioas a c autarea lui. El nu precupe te ste nici un efort pentru a g asi oaia pierdut a. Ct a u surare sueteasc a simte el cnd n dep artare aude strig atul r slab al oii pierdute. Orientndu-se dup a zbieretul ei, el se ca ta a pe stncile col turoase, merge pn a la marginea pr apastiei, cu riscul propriei sale vie ti. Astfel, el caut a mereu, n timp ce strig atul, din ce n ce mai slab, i spune c a oaia sa nu este departe de moarte. n cele din urm a, efortul s au este r aspl atit; oaia pierdut a este reg asit a. G asind-o, el n-o ceart a pentru c a i-a pricinuit atta necaz. El n-o mn a cu biciul spre staul. El nici nu ncearc a s-o mne spre cas a. n bucuria sa, el ia creatura ce tremur a pe umerii s ai; dac a este lovit as i r anit a, o ia n bra tele sale, strngnd-o strns la snul s au, pentru ca . Cu mul din c aldura propriei sale inimi s a-i poat a da via ta tumirea c a cercetarea, c autarea lui n-a fost zadarnic a, el o poart a pe drumul ntoarcerii spre staul.

126

Parabolele Domnului Hristos

Mul tumim lui Dumnezeu, c aci El nu prezint a imagina tiei noastre tabloul unui p astor nec ajit care se ntoarce la staul f ar a oaia pierdut a. Parabola nu ne vorbe ste despre e sec, ci despre succesul s i bucuria reg asirii! Avem aici garan tia lui Dumnezeu c a nici chiar una dintre oile r at acite din staulul lui Dumnezeu nu este neglijat a, nici una nu este l asat a f ar a ajutor. Pe oricine se va l asa s a e r ascump arat, Domnul Hristos l va salva din abisul corup tiei s i din spinii p acatului. Suete ab atut, chiar dac a ai p ac atuit, prinde curaj, nu trebuie s a [189] gnde sti c a Dumnezeu POATE va ierta p acatele tale s i- ti va ng adui s a vii n prezen ta Lui. Dumnezeu a f acut primul pas. n timp ce erai nc a vr ajma s al Lui, El a plecat s a te caute. Cu o inim a iubitoare asemenea unui p astor, El a l asat pe cele nou azeci s i nou as i a plecat s a caute pe cea pierdut a. Suetul lovit, r anit s i gata s a piar a, El l cuprinde n bra tele iubirii Sale s i, plin de bucurie, l aduce n la staul. siguran ta Iudeii nv a tau, c a mai nainte ca iubirea lui Dumnezeu s a se de p manifeste fa ta ac atos, el trebuia s a se poc aiasc a. Dup a p arerea lor, poc ain ta este o lucrare prin care oamenii pot c stiga favoarea cerului. Acest gnd a f acut pe Farisei s a exclame plini de uimire s i mnie: Acest om prime ste pe p ac ato si. Potrivit p arerilor lor, El n-ar trebuit s a permit a nim anui s a se apropie de El, cu excep tia acelora care se poc aiesc. Dar n parabola cu oaia pierdut a, Domnul c Hristos nva ta a mntuirea nu vine datorit a faptului c a noi c aut am pe Dumnezeu, ci datorit a faptului c a El ne caut a. Nu este nici unul care s a aib a pricepere, nu este nici unul care s a caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. To ti s-au ab atut. Romani 3, l-12. Noi nu ne poc aim pentru ca Dumnezeu s a ne poat a iubi, ci El si manifest a de noi pentru ca noi s iubirea Sa fa ta a ne poc aim. Cnd, n cele din urm a, oaia pierdut a este adus a acas a, mul tumirea p astorului se manifest a n melodioase cntece de bucurie. El cheam a pe prietenii s i vecinii s ai, spunndu-le. Bucura ti-v a mpreun a cu mine; c aci mi-am g asit oaia care era pierdut a. Tot astfel cnd cineva care s-a r at acit este g asit de c atre marele P astor al oilor, cerul s i p amntul se unesc n cnt ari de mul tumire s i bucurie. Tot a sa, v a spun, c a va mai mult a bucurie n cer pentru un singur p ac atos care se poc aie ste, dect pentru nou azeci s i nou a de . Luca 15, 7. Voi, oameni neprih ani ti care n-au nevoie de poc ain ta

Acest om prime ste pe p ac ato si

127

Fariseilor, spunea Domnul Hristos, v a considera ti ca favori ti ai Ce n propria voastr rului. Voi v a considera ti n siguran ta a neprih anire. [190] , lucrarea, misiuS as ti ti deci c a, dac a n-ave ti nevoie de poc ain ta nea Mea nu este pentru voi. Aceste s armane suete care simt mizeria s i p ac ato senia lor sunt cele pe care am venit s a le salvez. ngerii cerului sunt interesa ti de cei pierdu ti, pe care voi i dispre tui ti. Voi v a plnge ti s i v a bate ti joc atunci cnd unul din aceste suete se al atur a Mie; dar s as ti ti c a ngerii se bucur as i cntece de biruin ta r asun a prin cur tile cere sti. Rabinii aveau o zical as i anume, c a este mare bucurie n ceruri atunci cnd cineva care a p ac atuit mpotriva lui Dumnezeu este nimicit; dar Domnul Hristos nv a ta c a, pentru Dumnezeu, lucrarea de nimicire este o lucrare str ain a. C a ceea ce constituie desf atarea cerului este refacerea chipului lui Dumnezeu n suetele acelora pe care El i-a f acut. Cnd cineva care a r at acit departe, afundndu-se n p acat, caut a s a se ntoarc a la Dumnezeu, el va avea de nfruntat critica s i nencrederea. Vor unii care vor pune la ndoial a poc ain ta lui, ntrebndu-se dac a ea este sincer a sau nu, sau vor s opti: Nu este statornic; nu cred c a va rezista. Aceste persoane nu fac lucrarea lui Dumnezeu, ci lucrarea Satanei, care este acuzatorul fra tilor. Prin criticile lor, cei r ai sper a s a descurajeze acel suet s i s a-l ndep arteze s i mai mult de speran ta mntuirii s i de Dumnezeu. P ac atosul poc ait s a mediteze ns a la bucuria cerului pentru ntoarcerea celui ce era pierdut. El s a- si g aseasc a lini stea sueteasc a n iubirea lui Dumnezeu s i n nici un caz s a nu se descurajeze din cauza batjocurii Fariseilor. Rabinii au n teles parabola Domnului Hristos ca aplicndu-se vame silor s i p ac ato silor, de si ea avea o aplicabilitate mult mai larg a. Prin oaia pierdut a, Domnul Hristos reprezenta nu numai pe p ac atos n mod individual, ci ntreaga lume ipostaziat as i ruinat a de p acat. n vastul Univers pe care-l crmuie ste Dumnezeu, lumea noastr a nu este dect un atom s i totu si, aceast a mic a lume c azut a n p acat aceast a oaie pierdut a este mult mai pre tioas a naintea lui Dumnezeu dect sunt cele nou azeci s i nou a care n-au p ar asit staulul. Domnul Hristos, Conduc atorul iubit din cur tile cere sti, a cobort din pozi tia Sa nalt a, [191] a pus la o parte slava pe care El o avea la Tat al, pentru a salva o lume pierdut a. Pentru aceasta, El a p ar asit lumile nec azute de sus, pe cele nou azeci s i nou a care-L iubesc, s i a venit pe acest p amnt, ca s a e

128

Parabolele Domnului Hristos

str apuns pentru p acatele noastre, s i zdrobit pentru f ar adelegile noastre. Isaia 53, 5. Dumnezeu S-a dat pe Sine n Fiul S au pentru ca s a poat a avea bucuria de a primi napoi oaia care a fost pierdut a. Vede ti ce dragoste ne-a ar atat Tat al, s a ne numim copii ai lui Dumnezeu. 1 Ioan 3, 1. Si Domnul Hristos spune: Cum M-ai trimis Tu pe Mine n lume, a sa i-am trimis s i Eu pe ei n lume. (Ioan 17, 18), pentru a mplini ce lipse ste suferin telor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica. Coloseni 1, 24. Fiecare suet pe care Hristos l-a r ascump arat este chemat s a lucreze n numele S au pentru mntuirea celor pierdu ti. Aceast a lucrare fusese neglijat a n Israel. Nu este ea oare neglijat as i ast azi de c atre cei care pretind c a sunt urma si ai Domnului Hristos? Pe c ti dintre cei care r at acesc, i-ai c autat, iubite cititor, s i i-ai adus napoi n staul? Cnd ntorci spatele celor ce ti se par c a nu tori, sunt simpatici, sau nepromi ta ti dai seama c a de fapt ntorci spatele suetelor pe care le caut a Hristos? Poate chiar atunci cnd te ndep artezi de ei, poate c a ace stia au cea mai mare nevoie de n telegerea ta. n ecare adunare de rug aciune se a a suete care tnjesc dup a odihn as i pace. Ei pot ap area c a duc o viat a nep as atoare, de inuen dar nu sunt insensibili fa ta ta Duhului Sfnt. Mul ti dintre ace stia pot c stiga ti pentru Hristos. Dac a oaia pierdut a nu este adus a napoi n staul, ea pribege ste pn a cnd piere. Tot a sa multe suete merg la ruin a din lipsa unei mini care s a se ntind a pentru salvarea lor. Aceste suete r at acite pot ap area aspre s i nep as atoare; dar dac a ar avut s i ei acelea si avantaje pe care al tii le-au avut, atunci ar dovedit s i ei mai mult a [192] noble te sueteasc as i un mai mare spirit de slujire. ngerii deplng pe ace sti r at aci ti, ngerii plng, n timp ce ochii oamenilor sunt usca ti s i inimile lor f ar a un pic de mil a. de suetul O, ct a lips a de o profund as i mi sc atoare simpatie fa ta ispitit s i gre sit. O, cu ct avem mai mult nevoie de spiritul Domnului Hristos, s i mai pu tin, mult mai pu tin de cel al nostru. Fariseii au n teles parabola Domnului Hristos ca o mustrare la adresa lor. n loc de a accepta critica lor adus a lucr arii Sale, El le-a repro sat c a neglijau pe vame si s i pe p ac ato si. El n-a f acut lucrul acesta n mod deschis, ca nu cumva faptul acesta s a le nvrto seze inimile mpotriva Lui; dar parabola Sa le-a pus nainte chiar lucrarea

Acest om prime ste pe p ac ato si

129

pe care Dumnezeu o cerea de la ei s i pe care ei n-au f acut-o. Dac a ei ar fost p astori adev ara ti, ace sti conduc atori n Israel ar f acut lucrarea unui p astor. Ei ar manifestat atunci mila s i iubirea lui Hristos s i s-ar unit cu El n lucrarea Sa. Refuzul lor ns a de a face aceasta a ar atat faptul c a preten tia lor de oameni spirituali era de fapt o n sel atorie, un fals. Mul ti au respins acum mustrarea Domnului Hristos; s i totu si pe unii, cuvintele Lui i-au convins. Dup a n al tarea Domnului Hristos la cer, Duhul Sfnt veni asupra acestora s i ei se al aturar a ucenicilor n lucrarea ar atat a n parabola cu oaia pierdut a. Banul pierdut Dup a ce a rostit parabola cu oaia pierdut a, Domnul Hristos a dat o alt a pild a spunnd: Sau care femeie, dac a are zece lei de argint, s i pierde unul din ei, nu aprinde o lumin a, nu m atur a casa, s i nu caut a cu b agare de seam a pn a cnd l g ase ste? Luca 15, 8. n Orient, casele celor s araci erau de obicei formate dintr-o singur a camer a, adesea f ar a de ferestre s i ntunecoas a. Camera era foarte rar m aturat as i un ban care c adea pe jos era foarte repede acoperit de praf s i de gunoi. Pentru a g asit, chiar n timpul zilei [193] trebuia aprins a o lumin as i casa trebuia m aturat a cu mult a aten tie. De obicei, zestrea femeii m aritate consta din bani, pe care aceasta i p astra cu mult a grij a, ca pe cele mai de pre t lucruri ale ei, s i pe care la rndu-i le d adea ca zestre icelor ei. Pierderea unei monezi era privit a ca o mare nenorocire, s i g asirea ei era prilej de mare bucurie, la care luau parte s i vecinele din jur. Dup a ce l-a g asit, a spus Domnul Hristos, cheam a pe prietenele s i vecinele ei s i zice: Bucura ti-v a mpreun a cu mine, c aci am g asit leul pe care-l pierdusem. Tot a sa, v a spun c a este bucurie naintea ngerilor lui Dumnezeu pentru un singur p ac atos care se poc aie ste. Luca 15, 9-10. Aceast a parabol a, ca s i cea dinaintea ei, nf a ti seaz a pierderea unui lucru, care, c autat cu aten tie s i interes, poate reg asit s i aceasta produce o mare bucurie. Dar aceste dou a parabole reprezint a dou a clase diferite. Oaia pierdut as tie, si d a seama c a s-a pierdut. Ea a p ar asit pe p astor, a p ar asit turma s i nu poate singur a s a se ntoarc a la staul. Ea reprezint a pe aceia care- si dau seama c a sunt desp ar ti ti

130

Parabolele Domnului Hristos

de Dumnezeu s i care sunt acoperi ti de un nor de greut a ti, zdrobi ti de aceast a povar as i supu si unor ispite teribile. Drahma pierdut a reprezint a pe aceia care sunt pierdu ti n gre selile s i p acatele lor, dar mntul st care n-au sim ta arii lor. Ei s-au nstr ainat de Dumnezeu, dar ei nu- si dau seama de aceasta. Suetele lor sunt n primejdie, dar ei [194] sunt incon stien ti s i nep as atori. n aceast a parabol a, Domnul Hristos ne spune c as i aceia care de cerin sunt indiferen ti fa ta tele lui Dumnezeu formeaz a totu si obiectul iubirii Sale pline de mil a. Ace stia trebuie c auta ti, c aci ei trebuie s a e adu si napoi la Dumnezeu. Oaia a r at acit departe de staul; ea s-a pierdut n pustie sau n mun ti. Moneda de argint a fost pierdut a ns a n cas a. Ea era aproape s i, totu si, nu putea reg asit a dect printr-o cercetare srguincioas a. Aceast a parabol a cuprinde n sine o lec tie pentru familiile noas n ceea ce prive tre. n c amin, exist a adesea o mare neglijen ta ste suetele membrilor ei. n num arul lor poate unul care s-a nstr ainat de Dumnezeu; dar ct de pu tin interes se manifest a n rela tiile familiale, ca nu cumva s a se piard a vreunul din cei ncredin ta ti lor de Dumnezeu. Banul, de si zace ascuns printre praf s i gunoi, el este totu si o bucat a de argint. Posesorul lui l caut a, pentru c a este de valoare. Tot la fel, ecare suet, de si degradat de p acat, naintea lui Dumnezeu este socotit ca ind de pre t. Dup a cum moneda poart a imaginea s i inscrip tia puterii domnitoare, tot a sa omul la crearea lui purta imaginea s i inscrip tia lui Dumnezeu; s i de si acum inscrip tia este stricat as i ntunecat a datorit a inuen tei p acatului, totu si urmele acestei inscrip tii r amn n ecare suet. Dumnezeu dore ste s a rec stige ecare suet s i s a repun a asupra lui chipul S au n neprih anire s i sn tenie. Femeia din parabol a cerceteaz a cu aten tie, pentru a g asi moneda pierdut a. Ea aprinde o candel as i m atur a casa. Ea nl atur a tot ceea ce ar putea s-o mpiedice n c autarea ei. De si numai un singur leu s-a pierdut, ea nu va nceta eforturile ei, pn a cnd moneda nu avea s a e g asit a. Tot a sa s i n familie, dac a un membru al ei s-a nstr ainat de Dumnezeu, trebuie folosite orice mijloace pentru rec stigarea lui. n ceea ce-i prive ste pe to ti ceilal ti, ace stia s a- si fac a o cercetare de sine sincer as i serioas a. S a se cerceteze toate practicile vie tii. S a se vad a

Acest om prime ste pe p ac ato si

131

dac a nu cumva s-au f acut unele gre seli, unele erori n conducerea [195] . familiei prin care suetul respectiv s-a nvrto sat n necredin ta Dac a n familie se a a un copil care este incon stient de starea lui p ac atoas a, p arin tii n-ar trebui s a aib a odihn a. S a se aprind a lumina. Cerceta ti Cuvntul lui Dumnezeu, s i n lumina lui s a se cerceteze n mod sincer totul n c amin, s a se vad a de ce este pierdut acest copil. P arin tii s a- si cerceteze inimile lor, s a- si examineze obiceiurile s i practicile lor. Copiii sunt mo stenirea lui Dumnezeu, s i noi suntem de El pentru felul n care administr r aspunz atori fa ta am proprietatea Lui. Sunt p arin ti, ta ti s i mame, care doresc s a lucreze n unele cmpuri misionare; sunt foarte mul ti aceia care sunt foarte activi n lucrarea cre stin a n afara c aminului, n timp ce proprii lor copii sunt str aini de Mntuitorul s i de iubirea Lui. Mul ti p arin ti ncredin teaz a lucrarea c stig arii copiilor lor pentru Hristos, pastorului, sau instructorului Scolii de Sabat, dar f acnd astfel, ei si neglijeaz a r aspunderea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Educarea s i preg atirea copiilor lor pentru a cre stini este lucrarea cea mai nalt a pe care p arin tii o pot face pentru Dumnezeu. Aceasta este o lucrare care cere o munc a plin a ntreag de r abdare, o via ta a de eforturi f acute n mod chibzuit s i cu . Neglijnd aceast perseveren ta a comoar a ce ne-a fost ncredin tat a, ne dovedim slujitori necredincio si. Dumnezeu nu va accepta nici un fel de scuz a pentru o astfel de neglijent a. nu trebuie Dar aceia care se fac vinova ti de o astfel de neglijen ta s a dispere. Femeia care s i-a pierdut banul l-a c autat pn a cnd l-a s g asit. Tot astfel, cu iubire, credin ta i rug aciune, p arin tii s a lucreze pentru casa lor, pn a cnd plini de bucurie pot veni la Dumnezeu [196] spunnd: Iat a, eu s i copiii pe care mi i-a dat Domnul. Isaia 8, 18. Aceasta este adev arata lucrare misionar a n c amin, s i ea este tot a sa de folositoare pentru cei care o fac, ca s i pentru cei n folosul de cei din c arora este f acut a. Prin interesul nostru credincios fa ta cercul familiei lui Dumnezeu, cu care, dac a vor r amne credincio si de Domnul Hristos, vom tr fa ta ai n veacurile nesfr site. Noi trebuie acela de fra s a d am pe fa ta si interes fa ta tii s i surorile noastre n Hristos, pe care ca membrii ai aceleia si familii, l ar at am unul fa ta de altul. Este planul lui Dumnezeu ca toate acestea s a ne preg ateasc a a lucra pentru al tii. Pe m asur a ce simpatia noastr a se va l argi, iar

132

Parabolele Domnului Hristos

dragostea noastr a va cre ste, noi vom g asi pretutindeni ceva de f acut. Marea familie a lui Dumnezeu cuprinde ntreaga lume, s i nici unul din membrii ei nu trebuie trecut cu vederea, neglijat. Oriunde am , b anu tul de argint a steapt a s a-l c aut am. l c aut am noi oare? Zi de zi ne ntlnim cu cei care nu au nici un interes n lucrurile religioase; vorbim cu ei, ne vizit am; suntem noi ns a interesa ti n bunul lor mers spiritual? l prezent am noi oare acestora pe Domnul Hristos ca Mntuitor gata s a ierte p acatele? Cu inimile noastre nc alzite de dragostea lui Hristos, le vorbim noi despre iubirea aceasta? Dac a nu facem lucrul acesta, cum vom da noi ochii cu aceste suete pierdute pierdute pentru ve snicie cnd vom sta mpreun a naintea tronului lui Dumnezeu? Cine poate pre tui valoarea unui suet? Dac a vrei s as tii ct valoreaz a, s a mergem n Ghetsemani, s i acolo s a veghem mpreun a cu Domnul Hristos n decursul orelor de fr amntare sueteasc a, cnd sudoarea Lui era asemenea unor mari pic aturi de snge. S a privim la Mntuitorul n al tat pe cruce. S a ascult am strig atul S au disperat: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p ar asit? Marcu 15, 34. Privi ti capul nsngerat, coasta mpuns as i picioarele str apunse de piroane. S a nu uit am c a Domnul Hristos a riscat totul. Pentru mntuirea noastr a, cerul ntreg a fost n primejdie. La piciorul crucii, amintindu-ne c a pentru un singur p ac atos Domnul Hristos [197] s i-ar dat via ta, vom putea s a pre tuim mai bine valoarea unui suet. Dac a suntem n comuniune cu Domnul Hristos, atunci vom pre tui ca s i El ecare suet omenesc. Vom sim ti atunci pentru al tii aceea si iubire profund a pe care Hristos a avut-o pentru noi. Atunci, vom putea c stiga s i nu s a alung am, s a atragem s i s a nu respingem pe aceia pentru care El a murit. Nimeni n-ar fost adus napoi la Dumnezeu, dac a Domnul Hristos n-ar depus eforturi personale pentru ntoarcerea lor; s i numai prin eforturi personale putem ntoarce suete la Hristos. Privind pe cei care merg pe drumul mor tii, nu putem sta indiferen ti s i nep as atori. Cu ct este mai mare p acatul lor s i mai adnc a dec aderea lor, cu att mai serioase s i mai pline de iubire vor eforturile noastre pentru mntuirea lor. Vom n telege , care au p astfel nevoile celor ce sunt n suferin ta ac atuit mpotriva lui Dumnezeu, s i care sunt cople si ti sub povara vinov a tiei. Inima noastr a va atunci plin a de simpatie pentru ei s i vom gata s a le ntindem o mn a de ajutor. Pe bra tele credin tei s i iubirii noastre, i

Acest om prime ste pe p ac ato si

133

vom aduce astfel la Domnul Hristos. Vom veghea asupra lor s i i de ei i va nt vom ncuraja, iar simpatia s i ncrederea noastr a fa ta ari, ferindu-i s a se clatine. To ti ngerii cerului sunt gata s a coopereze la aceast a lucrare. Toate resursele cerului sunt la dispozi tia acelora care caut a s a salveze pe cei pierdu ti. ngerii ne vor ajuta s a putem ajunge la cei mai nep as atori s i la cei mai mpietri ti. Si cnd cineva este adus napoi la Dumnezeu, tot cerul este plin de bucurie; seramii s i heruvimii ating cntece de slav harfele lor de aur s i nal ta a la adresa lui Dumnezeu s i a Mielului, pentru mila s i bun atatea lor plin a de iubire manifestat a [198] de ii oamenilor. fa ta

Capitolul 16 Pierdut s i a fost g asit


Capitolul se bazeaz a pe textele din Luca 15:11-32. Parabola oii pierdute, a drahmei pierdute s i a ului risipitor aduc n mod clar la lumin a iubirea plin a de mil a a lui Dumnezeu, pentru aceia care s-au nstr ainat de El. De si ei s-au ndep artat de Dumnezeu, El nu-i las a n situa tia mizer a n care se a a. El este plin de bun atate de to s i mil a duioas a fa ta ti aceia care sunt expu si ispitirilor unui vr ajma s iscusit. n parabola ului risipitor, Domnul este prezentat ca ocupnduSe de aceia care au cunoscut cndva iubirea Tat alui, dar care au ng aduit ispititorului s a-i fac a robi, dup a voia lui. Un om avea doi i. Cel mai tn ar dintre ei a zis tat alui s au: Tat a, d a-mi partea de avere, ce mi se cuvine. Si tat al le-a mp ar tit averea. Nu dup a multe zile, ul cel mai tn ar a strns totul s i a plecat ntr-o tar a ndep artat a. Luca 15, 1l-13. Fiul acesta mai tn ar considera ca o povar a obositoare rnduielile din casa tat alui s au. El considera c a libertatea i este restrns a. Iubirea tat alui s au s i grija sa pentru el au fost interpretate gre sit s i el [199] s-a hot art s a urmeze calea dictat a de propriile sale porniri. de tat Tn arul nu considera c a are vreo obliga tie fa ta al s au s i nu i-a ar atat vreo mul tumire; s i totu si el a pretins drepturile ce-i reveneau din averea tat alui s au, n calitatea sa de u. Mo stenirea ce i se cuvenea la moartea tat alui s au, el dorea s-o primeasc a atunci, imediat. El era nclinat numai spre bucuriile prezente s i nu se ngrijea deloc de viitor. Ob tinnd partea sa, el a mers ntr-o tar a ndep artat a, departe de c aminul tat alui s au. Avnd bani din bel sug s i libertatea de a face cu ei ceea ce dorea, el se felicita pentru faptul c a de acum dorin ta inimii sale putea mplinit a. Nu mai era nimeni acum care s a zic a nu face cutare lucru, c aci aceasta ti va cauza; sau, f a cutare lucru, pentru c a este bine s i drept. Tov ar as iile rele l-au ajutat s a se afunde 134

Pierdut s i a fost g asit

135

tot mai profund n p acat s i astfel el s i-a risipit averea, ducnd o via ta destr ab alat a. Sfnta Scriptur a ne vorbe ste despre oameni care s-au f alit c a sunt n telep ti s i au nnebunit (Romani 1, 22); s i aceasta este s i istoria tn arului din parabol a. Averea pe care a reclamat-o n mod egoist din partea tat alui s au a cheltuit-o cu desfrnatele. Comoara [200] puterii tinere tii sale a fost risipit a. Anii pre tio si ai vie tii, t aria intelectului, viziunea luminoas aa tinere tii, aspira tiile spirituale toate au fost mistuite de ac ara pl acerilor. O mare foamete s-a ab atut peste tara aceea s i el a nceput s a rii, care duc a lips as i n situa tia aceasta s-a lipit de un locuitor al ta l-a trimis la cmp s a-i p azeasc a porcii. Pentru un iudeu, ocupa tia aceasta era cea mai josnic as i cea mai degradant a. Tn arul care se mndrise cu libertatea sa, acum ajunsese un sclav. El se aa n cea mai rea sclavie -prins n nse si nelegiuirile lui. Proverbe 5, 22. Str alucirea lucrurilor am agitoare care l-au ademenit a disp arut s i el sim tea acum povara lan turilor sale. Stnd jos pe p amnt, n tara aceea pustiit as i lovit a de foamete, porcii ind singurii lui tovar as i, el ar fost bucuros s a se sature cu ro scovele cu care animalele erau hr anite. Dintre to ti prietenii de petreceri care roiau n jurul s au, s i care mncau s i beau pe socoteala lui, n zilele cnd el era prosper cnd avea bani n-a mai r amas nici unul care s a-l ajute. Unde este acum bucuria lui desfrnat a? Aducndu- si la t acere con stiin ta, adormindu- si sensibilit a tile, el se considera fericit; dar acum, cu banii cheltui ti, cu foamea nepotolit a, cu mndria nfrnt a s i cu caracterul s au moral pipernicit, cu voin ta sa slab as i care nu mintele sale nobile aproape moarte, mai inspira ncredere, cu sim ta el era cel mai nenorocit dintre muritori. Ce tablou al situa tiei celui p ac atos avem aici. De si nconjurat de binecuvnt arile iubirii Sale, nu este nimic pe care p ac atosul, pornit pe panta ng aduin tei de sine s i a satisfacerii pl acerilor p ac atoase, s a doreasc a mai mult, ca desp ar tirea de Dumnezeu. Asemenea ului nerecunosc ator, el pretinde lucrurile cele bune ale lui Dumnezeu ca ind, de drept, ale lui. El le ia, ca s i cnd lucrul acesta ar ceva cu totul normal, f ar a s a mul tumeasc a pentru ele s i f ar a s a fac a n schimb vreun serviciu din dragoste. Ca s i Cain, care a ie sit din fa ta lui Dumnezeu s i a plecat s a- si caute un c amin, dup a cum ul pierdut

136

Parabolele Domnului Hristos

s-a dus ntr-o tar a ndep artat a, tot astfel cei p ac ato si caut a fericirea n uitarea de Dumnezeu. Romani 1, 28. Oricare ar aparen tele, via ta care are n centrul ei numai preocuparea de sine este o viat a irosit a. Oricine ncearc a s a tr aiasc a [201] desp ar tit de Dumnezeu, si risipe ste ceea ce are. El si irose ste anii cei pre tio si, si irose ste puterile min tii, ale inimii s i ale suetului. Acela care se separ a de Dumnezeu, ca s a- si slujeasc a sie si, este sclavul lui Mamona. Mintea pe care Dumnezeu a creat-o pentru a sta n compania ngerilor a ajuns a sa de degradat a, nct s a e n slujba a ceea ce este p amntesc s i animalic. Acesta este sfr situl la care duce egoismul slujirii de sine. , s Dac a ai ales o astfel de via ta as tii atunci c a- ti cheltuie sti banii pe ceea ce nu este pine, s i munca ta pentru ceea ce nu satur a. Vor veni momente cnd ti vei da seama de starea ta dec azut a. Singur, ntr-o tar a ndep artat a, vei sim ti mizeria ta s i n disperare vei striga: O, nenorocitul de mine! Cine m a va izb avi de acest trup de moarte! Romani 7, 24. Este armarea unui adev ar universal valabil, care este cuprins n cuvintele profetului: Blestemat s a e omul care se ncrede n om, care se sprijine ste pe un muritor s i si abate inima de la Dumnezeu! C aci este ca un nenorocit n pustie, s i nu vede venind fericirea; locuie ste n lanurile arse ale pustiei, ntr-un p amnt [202] s arac s i f ar a locuitori. Ieremia 17, 5-6. Dumnezeu face s a r asar a soarele S au peste cei r ai s i peste cei buni, s i d a ploaie s i peste cei drep ti s i peste cei nedrep ti (Matei 5, 45), dar oamenii au puterea s a se ascund a de str alucirea soarelui s i de ploaie. Astfel, n timp ce Soarele Neprih anirii str aluce ste s i ploaia harului cade din abunden ta peste to ti, noi putem totu si desp ar ti ti de Dumnezeu, locuind nc a n locuri arse de seceta din pustie. Iubirea lui Dumnezeu urm are ste nc a pe cel care a ales s a se despart a de El s i Domnul pune n mi scare toate mijloacele pentru a-l readuce n casa p arinteasc a. Fiul risipitor, n starea lui nenorocit a, mizer a, si-a venit n re. Puterea am agitoare pe care Satana a exercitat-o asupra lui a fost frnt a. El s i-a dat seama c a suferin tele sale au fost rezultatul propriei sale nebunii s i a spus: C ti arga ti ai tat alui meu au bel sug de pine, iar eu mor de foame aici! M a voi scula, m a voi duce la tat al meu. Luca 15, 17-18. A sa nenorocit cum era, ul risipitor a g asit totu si puterea de a n ad ajdui n convingerea c a tat al s au l iube ste. Aceast a iubire a fost ceea ce l-a atras spre

Pierdut s i a fost g asit

137

cas a. Tot astfel, certitudinea iubirii lui Dumnezeu este aceea care constrnge pe p ac atos s a se ntoarc a la Dumnezeu. Bun atatea lui . Romani 2, 4. Mila s Dumnezeu te ndeamn a la poc ain ta i bun atatea lui Dumnezeu nconjoar a ecare suet care este n primejdie, cu un lan t de aur. Domnul declar a: Te iubesc cu o iubire ve snic a; de aceea ti p astrez bun atatea Mea. Ieremia 31, 3. Fiul din parabol a s-a hot art s a- si m arturiseasc a vina. El va merge la tat al s au s i-i va spune: Tat a, am p ac atuit mpotriva cerului s i mpotriva ta, s i nu mai sunt vrednic s a m a chem ul t au. Dar el adaug a, ar atnd ct de redus a era concep tia sa cu privire la iubirea tat alui s au: F a-m a ca pe unul din arga tii t ai. Luca 15, 19. Tn arul ntoarse spatele turmei de porci s i ro scovelor s i s i-a ndreptat fa ta spre cas a. Tremurnd de sl abiciune s i dobort de foame, acesta se gr abe ste tot nainte. El nu are un acoper amnt cu care s a- si acopere zdren tele: dar mizeria sa a biruit mndria s i el se [203] gr abe ste nainte ca s a cer seasc a un loc de slujitor, acolo unde cndva fusese u. Pu tin s-a gndit tn arul s i necugetatul u, atunci cnd a plecat din casa p arintelui s au, la durerea s i dorul pe care le-a l asat n inima tat alui s au. Cnd dansa s i benchetuia cu tovar as ii s ai destr ab ala ti, nu s-a gndit deloc atunci la triste tea ce se l asase asupra casei sale p arinte sti. Iar cum, cnd cu pa si obosi ti s i ngreuna ti de durere si urmeaz a drumul spre cas a, el nu s tia c a cineva st atea de veghe a steptnd ntoarcerea lui. Dar n timp ce era nc a departe tat al s au l-a recunoscut. Iubirea are vedere bun a. Nici chiar degradarea adus a de anii tr ai ti n p acat n-a putut s a ascund a pe u de ochii tat alui. A alergat de a c azut pe grumazul lui, ntr-o mbr a ti sare lung as i plin a de ging as ie. Tat al nu va ng adui nici unui ochi dispre tuitor s a- si bat a joc de mizeria s i zdren tele ului s au. El lu a mantia larg as i bogat a de pe umerii s ai s i nveli cu ea f aptura sl abit a a ului, s i tn arul m arturisi [204] printre suspine poc ain ta spunnd: Tat a, am p ac atuit mpotriva cerului s i mpotriva ta, nu mai sunt vrednic s a m a chem ul t au. Luca 15, 21. Tat al, tinndu-l strns lng a sine, l aduse n cas a. Tn arului nu i-a mai fost dat a nici o ocazie n care s a solicite un loc de argat. El era u, care avea s a e onorat cu tot ceea ce era mai bun n casa p arinteasc as i pe care, b arba tii s i femeile care l a steptau, aveau s a-l respecte s i s a-l slujeasc a.

138

Parabolele Domnului Hristos

Tat al, adresndu-se slujitorilor s ai le spuse: Aduce ti repede haina cea mai bun as i mbr aca ti-l cu ea; pune ti-i un inel n deget s i minte n picioare. Aduce nc al ta ti vi telul cel ngr as at s i t aiati-1. S a mnc am s i s a ne veselim; c aci acest u al meu era mort, s i a nviat; era pierdut, s i a fost g asit. Si au nceput s a se veseleasc a. Luca 15, 22-24. n neastmp arul anilor tinere tii, ul risipitor socotea pe tat al s au ca pe un om rigid s i sever. Ct de cu totul diferit a era acum concep tia lui. Tot astfel, cei ce sunt am agi ti de Satana privesc la Dumnezeu ca la un Dumnezeu aspru s i dicil. Ei s i-L nchipuie pndindu-ne ca s a ne poat a acuza s i condamna; ca Unul care nu vrea s a primeasc a pe p ac atos, atta vreme ct exist a un motiv legal spre a nu-l ajuta. Ei consider a Legea lui Dumnezeu ca o restric tie n calea fericirii oamenilor, un jug mpov ar ator, de care sunt bucuro si s a scape. Dar acela ai c arui ochi au fost deschi si prin iubirea Domnului Hristos, va vedea pe Dumnezeu plin de ndurare. Pentru el, Dumnezeu nu este o tiranic in ta as i nemiloas a, ci ca un Tat a care a steapt a cu ner abdare s a- si mbr a ti seze ul poc ait. P ac atosul va exclama atunci mpreun a cu psalmistul: Cum se ndur a un tat a de copiii lui, a sa se ndur a Domnul de cei ce se tem de El. Psalmii 103, 13. n parabola ului risipitor nu i se aduc repro suri s i nici batjocuri pentru purtarea lui cea rea. Fiul simte c a trecutul lui este iertat s i uitat, s ters pentru totdeauna. Tot astfel spune s i Dumnezeu p ac atosului: . Isaia 44, Eu ti s terg f ar adelegile ca un nor s i p acatele ca o cea ta [205] 22. C aci le voi uita nelegiuirea, s i nu-Mi voi mai aduce aminte de p acatul lor. Ieremia 31, 34. S a se lase cel r au de calea lui, s i omul nelegiuit s a se lase de gndurile lui, s a se ntoarc a la Domnul care va avea mil a de el, la Dumnezeul nostru, care nu obose ste iertnd. Isaia 55, 7. n zilele acelea, la vremea aceea zice Domnul se va c auta nelegiuirea lui Israel, s i nu va mai , s i p acatul lui Iuda, s i nu se va mai g asi. Ieremia 50, 20. Ce asigurare minunat a avem aici, s i anume c a Dumnezeu este binevoitor s a primeasc a pe p ac atosul care se poc aie ste. Nu cumva s i tu, cititorule, ti-ai ales propria ta cale? Nu cumva te-ai nstr ainat de Dumnezeu? Ai c autat oare s a te desf atezi cu fructele c alc arii Legii lui Dumnezeu, numai ca s a consta ti c a ele s-au transformat n pe buzele tale? Iar acum, cu averea cheltuit cenu sa a, cu planurile vie tii tale nimicite s i cu speran tele tale moarte, ai r amas oare singur,

Pierdut s i a fost g asit

139

p ar asit? Iat a glasul care de mult a vreme vorbe ste inimii tale, dar pe care n-ai voit s a-l ascul ti, ti se adreseaz a n mod clar s i l amurit: Scula ti-v as i pleca ti, c aci aici nu este odihn a pentru voi, c aci, din pricina spurc aciunii, vor dureri, dureri puternice. Mica 2, 10. ntoarce-te la Casa Tat alui t au. El te cheam a spunnd: ntoarce-te la Mine, c aci Eu te-am r ascump arat. Isaia 44, 22. Nu da ascultare sugestiilor vr ajma sului de a sta departe de Domnul Hristos, pn a cnd vei ajunge s a te faci mai bun; pn a cnd vei destul de bun pentru a veni la Dumnezeu. Dac a vei a stepta pn a atunci, nu vei veni niciodat a la El. Cnd Satana arat a spre hainele [206] tale murdare, repet a f ag aduin ta Domnului Hristos:Pe cel ce va veni la Mine, nu-l voi izgoni afar a. Ioan 6, 37. Spune-i vr ajma sului c a sngele lui Isus Hristos ne cur a te ste de orice p acat. Roag a-te mpreun a cu David: Cur a te ste-m a cu isop, s i voi curat; spal a-m as i voi mai alb dect z apada. Psalmii 51, 7. Ridic a-te s i mergi la Tat al t au. El va veni s a te ntmpine pe cnd , e sti nc a departe. Dac a faci numai un singur pas spre El, n poc ain ta El Se va gr abi s a te cuprind a n bra tele innitei Sale iubiri. Urechea Sa este deschis a la strig atul suetului smerit. Cea dinti mi scare a inimii spre Dumnezeu, i este bine cunoscut a. Nici o rug aciune nu se nalt a, orict de nedibace ar ea, nici o lacrim a nu se vars a, orict sincer de ascuns a ar ea, nici o dorin ta a dup a Dumnezeu nu este nutrit a, orict de slab a ar ea, f ar a ca Duhul lui Dumnezeu s a nu ias a n ntmpinarea ei. Chiar nainte ca rug aciunea s a e n al tat a, sau ca pornirea inimii s a e manifestat a, harul Domnului Hristos iese n ntmpinarea harului care lucreaz a asupra suetului omenesc. Tat al vostru cel ceresc va lua de pe voi hainele mnjite ale p acatului. n minunata s i simbolica profe tie a lui Zaharia, marele preot Iosua, stnd mbr acat cu haine murdare naintea ngerului Domnului, simboliza pe p ac atos. Si cuvntul rostit de Domnul spunea: Dezbr aca ti-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, Iat a c a ndep artez de la tine nelegiuirea, s i te mbrac cu haine de s arb atoare!.... Si i-am pus o mitr a curat a pe cap, s i l-am mbr acat n haine. Zaharia 3, 4-5. Tot astfel, Dumnezeu ne va mbr aca cu hainele mntuirii s i ne va acoperi cu mantaua izb avirii. Isaia 61, 10. Pe cnd voi v a odihni ti n mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite cu argint, s i penele lui de un galben auriu. Psalmii 68, 13.

140

Parabolele Domnului Hristos

[207]

El ne va duce n casa de osp a ts i dragostea va steagul ce va utura peste noi. Cntarea cnt arilor 2,4. Dac a vei umbla pe c aile Mele, declar a El, ... te voi l asa s a intri mpreun a cu cei ce sunt aici, chiar cu ngerii cei sn ti ce stau n jurul tronului S au. Zaharia 3, 7. Cum se bucur a mirele de mireasa lui, a sa Se va bucura Dumnezeul t au de tine. Isaia 62, 5. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va t acea n dragostea Lui, s i nu va mai putea de veselie pentru tine. Tefania 3, 17. Cerul s i p amntul se vor uni n cntecul de bucurie al Tat alui: C aci acest u al meu era mort, s i a nviat; era pierdut, s i a fost g asit. Luca 15, 24. Pn a aici, n parabola Mntuitorului nu exist a nici o not a discordant a care s a strice armonia scenei de bucurie; dar acum, n acest punct, Domnul Hristos introduce un nou element. Cnd ul risipitor a sosit acas a, ul cel mai mare era la ogor. Cnd a venit s i s-a apropiat de cas a, a auzit muzic as i jocuri. A chemat pe unul din robi s i a nceput s a-l ntrebe ce este. Robul acela i-a r aspuns: Fratele t au a venit napoi, s i tat al t au a t aiat vi telul cel ngr as at, pentru c a l-a g asit iar as i s an atos s i bine. El s-a nt artat de mnie, s i nu voia s a intre n cas a. Luca 15, 25-28. Acest frate mai mare n-a mp art as it, mpreun a cu tat al s au, nelini stea s i grija pentru cel pierdut. De aceea, el nu a mp art as it nici bucuria tat alui atunci cnd cel r at acit s-a ntors. Atmosfera de veselie n-a trezit bucuria n inima sa. El ceru unui rob explica tii cu privire la motivul serb arii, iar r aspunsul primit i gelozia. El nu va intra n cas a t ta a ca s a spun a bun venit fratelui s au pierdut. Favoarea ar atat a ului risipitor el o considera ca o insult a ce i se aducea. Cnd tat al s au ie si afar a ca s a vorbeasc a cu el, mndria s i r autatea . El nf via rii sale s-au dat pe fa ta a ti sa ta tr ait a de el n casa tat alui s au, ca pe o nesfr sit a munc a f ar a plat a, s i apoi, n mod dispre tuitor, prezenta, prin contrast, favoarea f acut a ului care tocmai se ntorsese. El a tinut s a fac a clar faptul c a munca sa a fost mai degrab a munca [208] unui rob, dect a unui u. De si ar trebuit s a g aseasc a o bucurie continu a n prezen ta tat alui s au, mintea lui s-a oprit numai la protul rezultat din via ta sa prev az atoare. Cuvintele lui subliniaz a faptul c a pentru motivul acesta el renun tase la pl acerile p acatului. Acum, dac a fratele s au avea s a se mp art as easc a din darurile tat alui, ul cel mai mare considera c a prin aceasta i se face o nedreptate chiar lui. l

Pierdut s i a fost g asit

141

pizmuie ste pe fratele s au, pentru favoarea ce i s-a acordat. El arat a n mod clar c a, dac a ar fost n locul tat alui s au, el n-ar primit pe ul risipitor. El nu-l recunoa ste nici chiar ca frate, ci despre el spune rece: Acest u al t au. de el. Si cu toate acestea, tat al se poart a cu mult a blnde te fa ta Fiule, i-a zis el,tu totdeauna e sti cu mine, s i tot ce am eu este al t au. Luca 15, 31. n to ti ace sti ani, ct fratele t au a dus o via ta nenorocit a, n-ai avut oare privilegiul s a i cu mine? Tot ceea ce putea servi la fericirea copiilor s ai le-a fost dat cu [209] . Fiul n-avea nevoie s prisosin ta a cear a un dar sau o r asplat a. Tot ce am este al t au. Tu nu trebuie dect s a te ncrezi n dragostea mea s i s a iei darurile ce- ti sunt cu mbel sugare puse la dispozi tie. Nen telegnd iubirea tat alui, cel alalt u a fost, pentru un timp, desp ar tit de familie. Dar acum, el s-a ntors s i valuri de bucurie au ndep artat orice gnd tulbur ator. Acest frate al t au era mort, s i a nviat, era pierdut s i a fost g asit. Luca 15, 32. A fost adus oare fratele mai mare acolo ca s a- si recunoasc a spiritul s au josnic s i nerecunosc ator? A ajuns el oare s a vad a c a, de si fratele s au s-a purtat n mod nelegiuit, era totu si fratele s au? S-a poc ait oare fratele mai mare de gelozia s i de inima lui mpietrit a? Cu privire la aceasta, Domnul Hristos tace. C aci cele spuse n parabol a erau nc a n curs de mplinire, s i r amnea ca ascult atorii S ai s a hot arasc a, ei singuri, care aveau s a e implica tiile ei. Prin ul cel mare erau reprezenta ti iudeii nepoc ai ti din zilele Domnului Hristos s i, de asemenea, Fariseii din toate timpurile, care privesc cu dispre t la aceia pe care ei i socotesc vame si s i p ac ato si. Pentru faptul c a ei n si si n-au c azut n patimile cele mai josnice, ei sunt plini de ndrept a tire de sine. Domnul Hristos a ntmpinat pe ace sti chi tibu sari pe terenul lor. Asemenea ului cel mai mare din parabol a, ei s-au bucurat de privilegii deosebite din partea lui Dumnezeu. De si ei pretindeau s a sunt i ai casei lui Dumnezeu, aveau ns a spiritul slujitorilor pl ati ti, n aimi ti. Ei lucrau, dar nu din dragoste, ci n n adejdea c a vor primi o r asplat a, n ochii lor, Dumnezeu era st apn sever. Ei vedeau pe Domnul Hristos invitnd pe vame si s i pe p ac ato si s a primeasc a, n dar, darul Duhului S au dar pe care rabinii sperau s a-l primeasc a numai prin eforturi mari s i penitente s i pentru aceasta s-au sim tit jigni ti, ntoarcerea ului risipitor,

142

Parabolele Domnului Hristos

care umplea inima tat alui cu bucurie, nu f acea dect s a le trezeasc a gelozia. n parabol a, cuvintele de mustrare ale tat alui adresate ului mai [210] mare erau un apel duios adresat Fariseilor: Tot ce am eu este al t au, nu ca o plat a pentru munca depus a, ci ca un dar. Asemenea ului risipitor, noi l putem primi, dar numai ca un dar nemeritat al iubirii Tat alui. ndrept a tirea de sine, nu numai c a face pe oameni s a nf a ti seze pe Dumnezeu a sa cum nu este El, ci i face reci s i plini de critic a de fra fa ta tii lor. Fiul mai mare, n egoismul s i gelozia lui, era gata s a urm areasc a pe fratele s au, s a-i critice orice mi scare s i s a-l acuze chiar s i de cea mai mic a sc adere. El avea s a detecteze orice gre seal a s i s a fac a mare caz de orice fapt a rea. n acest fel el c auta s a justice propriul s au spirit neiert ator. Mul ti din zilele noastre fac la fel. n timp ce suetul duce primele lui lupte mpotriva unui potop de ispite, ei stau al aturi, nendupleca ti, drzi, ridicnd plngeri s i acuznd. Ei spiritul lui pot pretinde c a sunt copiii lui Dumnezeu, dar dau pe fa ta de fra Satana. Prin atitudinea fa ta tii lor, ace sti acuzatori se plaseaz a acolo unde Dumnezeu nu poate s a reverse asupra lor lumina de la fa ta Sa. Mul ti pun mereu ntrebarea: Cu ce voi ntmpina pe Domnul s i cu ce m a voi pleca naintea Dumnezeului Celui Prea nalt? l voi ntmpina oare cu arderi de tot, cu vi tei de un an? Dar prime ste Domnul oare mii de berbeci, sau zeci de mii de ruri de untdelemn? S a dau eu pentru f ar adelegile mele pe ntiul meu n ascut, rodul trupului meu pentru p acatul suetului meu? Ti s-a ar atat, omule, ce este bine, s i ce alta cere Domnul de la tine, dect s a faci dreptate, s a iube sti mila, s i s a umbli smerit cu Dumnezeul t au? Mica 6, 6-8. Aceasta este lucrarea pe care a ales-o Dumnezeu Dezleag a lan turile r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a drumul celor asupri ti s i rupe orice fel de jug; mparte- ti pinea cu cel amnd s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost; dac a vezi pe un om gol, acoper a-l, s i nu ntoarce spatele semenului t au. Isaia 58, 6-7. Dac a te recuno sti ca p ac atos, mntuit numai datorit a iubirii Tat alui nostru ceresc , atunci trebuie s a avem mil a pentru al tii, care sufer a n p acat. Atunci, mizeria s i poc ain ta nu le vei ntmpina cu [211] gelozie s i mustrare.

Pierdut s i a fost g asit

143

Cnd ghea ta egoismului se tope ste n inima noastr a, atunci vom n armonie cu Dumnezeu s i vom mp art as i cu El bucuria salv arii celui pierdut. Este adev arat c a te pretinzi a copil al lui Dumnezeu; dar dac a preten tia aceasta este adev arat a, atunci trebuie s as tii c a fratele t au este acela care era mort, s i a nviat, era pierdut s i a fost g asit. El este legat de tine prin cele mai strnse leg aturi; c aci Dumnezeu l recunoa ste ca ind un u al S au. Dac a vei t ag adui leg atura ta cu El, atunci ar a ti prin aceasta c a nu e sti dect un n aimit n cas a, s i nicidecum copil n familia lui Dumnezeu. De si nu vrei s a te al aturi n a saluta pe cel pierdut, bucuria va continua, iar cel reg asit va avea locul s au lng a Tat al s i n lucrarea Sa. Cel c aruia i s-a cerut mult, acela va iubi mult. Dar tu vei n ntunericul de afar a. C aci cine nu iube ste, n-a cunoscut pe Dumnezeu; [212] pentru c a Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4, 8.

Capitolul 17 Mai las a-l s i anul acesta


Capitol bazat pe textele din Luca 13, l-9 tura Sa, Domnul Hristos a legat avertizarea despre ziua n nv a ta judec a tii cu invita tia milei Sale. C aci Fiul omului, spunea El, a venit nu ca s a piard a suetele oamenilor, ci s a le mntuiasc a. Luca 9, 56. Dumnezeu, n adev ar, n-a trimis pe Fiul S au n lume ca s a judece lumea, ci ca lumea s a e mntuit a prin El. Ioan 3, 17. Lucrarea milei Sale s i leg atura ei cu dreptatea s i judecata lui Dumnezeu sunt ilustrate n parabola smochinului neroditor. Domnul Hristos avertizase pe oameni de venirea mp ar a tiei lui Dumnezeu s i i-a mustrat aspru ignoran ta s i indiferenta lor. Ei deslu seau foarte repede semnele cerului care prevesteau vremea; dar semnele timpului, care ar atau att de clar lucrarea Lui, nu erau n telese. Dar ca s i ast azi, oamenii erau tot a sa de gata s a spun a c a, n aceea ce-i prive ste, sunt favori tii cerului, s i c a solia de mustrare se adreseaz a altora. Ascult atorii au povestit Domnului Hristos un eveniment care tocmai produsese o mare tensiune. Unele din m asurile luate de Pontius Pilat, guvernatorul Iudeii, au jignit sentimentele [213] poporului. n Ierusalim, s-a produs o mi scare, s i Pilat a ncercat s-o poto . La un moment dat solda leasc a prin for ta tii s ai au n av alit n cur tile templului s i au m acel arit c tiva pelerini galileeni, chiar n momentul cnd aduceau jertfele lor. Iudeii considerau orice nenorocire ca o a p pedeaps a, consecin ta acatului celui ce sufer a, s i cei care relatau f despre acest act de violen ta aceau aceasta cu o ascuns a satisfac tie. Dup a p arerea lor, faptul c a le mergea bine dovedea c a ei sunt mai buni s i, deci, mult mai favoriza ti de Dumnezeu, dect sau fost ace sti galileeni. Ei s-au a steptat s a aud a din partea Domnului Hristos cuvinte de condamnare la adresa acestor oameni care, f ar a nici o ndoial a, meritau din plin pedeapsa. 144

Mai las a-l s i anul acesta

145

Ucenicii Domnului Hristos n-au ndr aznit s a- si exprime p arerile lor, pn a cnd n-au auzit p arerea Maestrului lor. De altfel, El le d aduse lec tii categorice cu privire la judecarea caracterelor altora s i la m asura r aspl atirii dup a m arginirea min tii lor. Si totu si, ei a steptau de la Domnul Hristos ca El s a denun te pe ace sti oameni ca ind mai p ac ato si ca al tii. Mare le-a fost ns a surpriza cnd au auzit r aspunsul S au. ntorcndu-Se spre mul time, Mntuitorul a zis: Crede ti voi, le-a r aspuns Isus, c a ace sti galileeni au fost mai p ac ato si dect to ti ceilal ti galileeni, pentru c a au p a tit astfel? Eu v a spun: nu; ci, dac a nu v a poc ai ti, to ti ve ti pieri la fel. Nenorocirile acestea nsp aimnt atoare au fost ng aduite pentru a-i determina s a- si umileasc a inimile s i s a se poc aiasc a de p acatele lor. Furtuna r azbun arii se aduna s i avea s a izbucneasc a n curnd asupra acelora care n-au g asit un ad apost n Hristos. n timp ce Domnul Hristos vorbea cu ucenicii s i cu mul timea, El privea mai departe cu o privire profetic a n viitor, s i a v azut Ierusalimul asediat de o sti. El a auzit mar sul o stilor str aine mpotriva cet a tii alese s i a v azut mii s i mii de iudei pierind n acest asediu. Mul ti iudei, asemenea galileenilor, au fost uci si n cur tile templului, chiar atunci cnd si aduceau jertfele. Nenorocirea care a c azut asupra ctorva persoane constituia un avertisment de la Dumnezeu [214] adresat unei na tiuni ce era tot a sa de vinovat a. Dac a nu v a ve ti poc ai, a spus Domnul Hristos, to ti ve ti pieri la fel. Pentru scurt timp, ziua cerc arii lor mai ntrzia. Pentru ei, mai era nc a timp s a cunoasc a lucrurile care le d adeau pace. Un om, continu a El, avea un smochin s adit n via sa. A venit s a caute rod n el, s i n-a g asit. Atunci a zis vierului: Iat a c a sunt trei ani de cnd viu s i caut rod n smochinul acesta, s i nu g asesc. Taie-l. La ce s a mai cuprind as i p amntul degeaba?. Ascult atorii Domnului Hristos nu puteau n telege gre sit sensul adus cuvintelor Lui. David a cntat pe Israel ca ind o vi ta a din Egipt. Isaia a scris: Via Domnului o stirilor este casa lui Israel, s i b arba tii lui Iuda sunt vi ta pe care o iubea. Isaia 5, 7. Genera tia care a venit la Mntuitorul era reprezentat a de c atre smochinul din via lui Dumnezeu care se aa n sfera grijii s i binecuvnt arii Sale deosebite.

146

Parabolele Domnului Hristos

Scopul lui Dumnezeu cu poporul S au s i posibilit a tile sl avite ce-i st ateau nainte au fost prezentate n frumoasele cuvinte: Ca s a e numi ti terebin ti ai neprih anirii; un sad al Domnului, ca s a slujeasc a spre slava Lui. Isaia 61, 3. Iacov, pe patul de moarte, sub inspira tia Duhului Sfnt, a spus despre cel mai iubit u al s au: Iosif este vl astarul unui pom roditor, vl astarul unui pom roditor s adit lng a deasupra zidului. Si un izvor; Ramurile lui se nal ta el continu a Dumnezeul tat alui t au ... te va ajuta. Cel Atotputernic ... te va binecuvnta. Cu binecuvnt arile cerurilor de sus, cu binecuvnt arile apelor de jos. Geneza 49, 22-25. Astfel Dumnezeu a s adit pe Israel de soi, lng ca pe o vi ta a izvoarele vie tii. El Si-avea via pe o cmpie foarte m anoas a. El i-a s apat p amntul, l-a cur a tat de pietre s i a [215] s adit n el vi tele cele mai alese. Isaia 5, l-2. Apoi tr agea n adejde c a are s a-I fac a struguri buni, dar a f acut struguri s albatici. Isaia 5, 2. Oamenii din zilele Domnului Hristos f aceau o mai mare parad a de evlavia lor de cum au f acut iudeii din veacurile mai dinainte, dar de fapt ei erau mult mai lipsi ti de harul cel pre tios al Duhului lui Dumnezeu. Roadele cele pre tioase ale caracterului care au f acut ca via ta lui Iosif s a e a sa de pl acut as i atr ag atoare, nu se vedeau manifestndu-se n via ta na tiunii iudaice. Dumnezeu, prin Fiul S au, c auta roade, dar n-a g asit. Israel era o povar a pentru p amnt. Chiar existen ta lui era un blestem; c aci ocupa n vie un loc pe care l-ar putut ocupa un pom care d adea roade. El a jefuit lumea de binecuvnt arile pe care Dumnezeu dorea s a le reverse asupra ei. Poporul Israel a nf a ti sat n mod gre sit pe Dumnezeu printre na tiuni. Nu numai c a erau nefolositori, ci n mod v adit erau o piedic a. ntr-o mare m asur a, religia lor ducea n r at acire pe oameni s i, n loc de mntuire, aducea ruin a. n parabol a, vierul nu se mpotrive ste hot arrii luate, ca pomul, dac a r amne mai departe neroditor, s a e t aiat; dar el s tie s i mp art a de acest pom neroditor. s e ste interesul pe care proprietarul l are fa ta Nimic nu i-ar face o mai mare bucurie dect s a-l vad a crescnd s i plin de roade. El r aspunde dorin tei proprietarului spunnd: Mai l asa ti-l s i anul acesta; am s a-l sap de jur mprejur, s i am s a-i pun gunoi la r ad acin a. Poate c a de acum nainte va face road a. Gr adinarul nu refuz a s a ngrijeasc a o plant a a sa de nepromi ta [216] toare. El este gata s a-i acorde o s i mai mare ngrijire.

Mai las a-l s i anul acesta

147

El va face ca locul din jurul lui s a e s i mai prielnic, acordndu-i toat a aten tia. de smochin. Proprietarul s i vierul sunt una n interesul lor fa ta de poporul ales. Tot la fel, Tat al s i Fiul au fost una n iubirea fa ta Domnul Hristos a spus ascult atorilor S ai c a le vor date s i mai multe ocazii. Fiecare mijloc pe care iubirea lui Dumnezeu l putea g asi avea s a e pus n mi scare, astfel nct ei s a poat a ajunge pomi ai neprih anirii, aducnd roade spre binecuvntarea lumii. n parabol a. Domnul Hristos n-a nf a ti sat s i rezultatul lucr arii gr adinarului. Aici, El ncheie brusc povestirea. Concluzia Sa s-a oprit la genera tia care a auzit cuvintele Lui. Lor le-a fost adresat a solemna avertizare: Dac a nu, l vei t aia. Depindea de ei dac a aceste cuvinte irevocabile aveau s a e rostite sau nu. Ziua mniei era aproape. n nenorocirile care c azuser a asupra lui Israel, proprietarul viei, n mila sa, i avertizase deja despre faptul c a pomul neroditor avea s a e t aiat, nimicit. Avertizarea aceasta r asun a de-a lungul timpului ajungnd pn a la noi, n aceast a genera tie. O, inim a nep as atoare, e sti tu oare n Via Domnului un pom neroditor? Cuvintele acestea de condamnare s a e oare rostite n curnd s i n dreptul t au? De cnd ai primit oare darurile Lui? De ct a vreme vegheaz as i a steapt a El ca s a r aspunzi cu iubire, iubirii Lui? S adit n via Sa, sub privegherea plin a de grij a a Gr adinarului, ce mare privilegiu ai avut! De cte ori n-a mi scat solia Evangheliei inima ta! Por ti numele Domnului Hristos s i, din punct de vedere formal, n exterior, e sti membru al Bisericii care este corpul S au, s i totu si, n mod con stient, n-ai o leg atur a cu inima cea mare a iubirii divine. Fluxul vie tii Sale nu curge prin tine. Darurile cele pl acute ale caracterului S au, roadele Duhului Sfnt, nu se v ad [217] n via ta ta. Pomul neroditor a beneciat de ploaie, de lumina soarelui s i de grija gr adinarului. El s i-a luat hrana din p amnt. Dar ramurile lui neproductive n-au f acut dect umbr a p amntului, astfel c a nici o plant a aduc atoare de roade n-a putut cre ste la umbra lui. Tot astfel s i cu darurile lui Dumnezeu, rev arsate asupra ta, ele n-au putut aduce nici un fel de binecuvntare asupra lumii. Tu jefuie sti pe al tii de privilegii care ar putut ale altora, dac a tu nu le-ai fost o piedic a. ti dai seama, de si numai foarte slab, c a e sti o povar a pentru p amnt. Totu si, n mila Sa cea mare, Dumnezeu nu te-a t aiat. El nu

148

Parabolele Domnului Hristos

prive ste cu r aceal a asupra ta. El nu Se ndep arteaz a cu indiferen ta s i nu te las a prad a nimicirii. Privind la tine El exclam a, a sa cum a [218] exclamat cu multe veacuri n urm a n leg atur a cu Israel: Cum s a te dau Efraime? Cum s a te predau Israele?... Nu voi lucra dup a mnia Mea aprins a, nu voi mai nimici pe Efraim; c aci Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Osea 11, 8-9. Milostivul nostru Mntuitor spune despre tine: Mai las a-l s i anul acesta; am s a-l sap de jur mprejur s i am s a am grij a de el. Cu ce neobosit a iubire a lucrat Domnul Hristos pentru Israel n timpul de har ce li s-a mai ad augat. Pe cruce El S-a rugat. Tat a, iart a-i, c aci nu s tiu ce fac. Luca 23, 34. Dup a n al tarea Sa la cer, Evanghelia a fost propov aduit a mai nti n Ierusalim. Acolo a fost rev arsat Duhul Sfnt. Acolo, prima comunitate evanghelic a a dat pe puterea Mntuitorului nviat. Acolo Stefan fa ta s-a ar atat n fa ta lui, de nger (Faptele Apostolilor 6, 15), a dat m ca o fa ta arturia sa s i s i-a depus via ta. Tot ceea ce cerul putea da, a dat. Ce as mai putut face viei Mele, spunea Domnul Hristos, si nu i-am f acut? Isaia 5, 4. Astfel dar, grija s i munca Sa pentru Sine nu a sl abit, ci cre ste. El nc a mai spune: Eu o p azesc zi s i noapte ca s a n-o vat ame nimeni. Isaia 27, 3. Poate c a de acum nainte va face road a; dac a nu, l vei t aia. Inima care nu r aspunde mijloacelor divine se mpietre ste pn a ntr-atta, nct nu mai este de loc sensibil a inuen tei Duhului Sfnt. Atunci se rostesc cuvintele: T aia ti-l. La ce s a mai cuprind as i p amntul degeaba? Luca 13, 7. Ast azi El ne invit a: ntoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul t au.... Le voi vindeca v at amarea adus a de neascultarea lor, i voi iubi cu adev arat ... voi ca roua pentru Israel; el va nori ca crinul s i va da r ad acini ca Libanul.... Iar as i vor locui la umbra lui, iar as i vor da viat a griului, vor nori ca via. De la Mine ti vei primi rodul. Osea [219] 14/l-8.

Capitolul 18 La drumuri s i la garduri


Mntuitorul Se aa ca oaspete la un osp a t al unui fariseu. El accepta invita tii att din partea celor boga ti, ct s i de la cei s araci, turile s i, dup a obiceiul S au, El lega scenele dinaintea Sa cu nv a ta Sale despre adev ar. La Iudei, s arb atorile sacre erau legate de ocaziile lor de bucurie na tional as i religioas a. Pentru ei acestea erau un simbol al binecuvnt arilor vie tii ve snice. Osp a tul cel mare la care ei aveau s a stea la mas a mpreun a cu Avraam, Isaac s i Iacov, n timp ce neamurile aveau s a e afar a privind cu ochi poftitori, era o tem a de care ei se ocupau cu mult a pl acere. Lec tia avertiz arii s i turii pe care Domnul Hristos dorea s nv a ta a le-o dea, El o ilustr a acum prin parabola cu cina cea mare. Iudeii voiau ca binecuvnt arile lui Dumnezeu, att pentru via ta aceasta, ct s i pentru cea ve snic a, s a le aib a numai pentru ei. Ei t ag aduiau faptul c a Dumnezeu are mil as i de neamuri. Prin aceast fa ta a parabol a, Domnul Hristos le-a ar atat c a ei se aau tocmai n timpul cnd lep adau invita tia milei, chemarea [220] mp ar a tiei lui Dumnezeu. El sublinie faptul c a invita tia pe care ei au dispre tuit-o avea s a e adresat a acelora pe care ei i-au dispre tuit, acelora de care si fereau hainele ca nu cumva s a se ating a de ei, ca s i cnd ar fost ni ste lepro si pe care trebuie s a-i ocole sti. n alegerea invita tilor pentru osp a tul s au, fariseul a avut n vedere interesul s au egoist. Domnul Hristos i-a zis: Cnd dai un prnz sau o cin a, s a nu chemi pe prietenii t ai, nici pe fra tii t ai, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii boga ti, ca nu cumva s a te cheme s i ei la rndul lor pe tine s i s a iei astfel o r asplat a pentru ce ai f acut. Ci, cnd dai o mas a, cheam a pe s araci, pe schilozi, pe s chiopi, pe orbi. Si va ferice de tine, pentru c a ei n-au cu ce s a- ti r aspl ateasc a, dar ti se va r aspl ati la nvierea celor neprih ani ti. Luca 14, 12-14. Domnul Hristos repet a aici instruc tiunile pe care le d aduse lui Israel prin Moise. La s arb atorile lor sacre Domnul i-a sf atuit s a vin a ... str ainul, orfanul s i v aduva care vor n cet a tile tale, s i s a m annce s i s a se sature. Deuteronom 14, 29. Aceste ntlniri trebuie s a e 149

150

Parabolele Domnului Hristos

ca ni ste pilde pentru Israel. Fiind astfel nv a ta ti bucuria adev aratei ospitalit a ti, poporul trebuia s a aib a n tot cursul anului grij a de cei n [221] nevoie s i de cei s araci. De fapt aceste s arb atori aveau o nsemn atate mult mai mare. Binecuvnt arile spirituale date poporului Israel, nu erau numai pentru ei. Dumnezeu le-a dat pinea vie tii pentru ca ei s-o poate frnge mai departe, lumii. , aceast Ei n-au mplinit aceast a cerin ta a lucrare. Cuvintele Domnului Hristos mustrau egoismul lor. Pentru farisei, cuvintele Lui erau nepl acute. Spernd s a ndrepte discu tia pe un alt f aga s, unul dintre ei, cu un aer foarte evlavios, exclam a: Ferice de acela care va prnzi n mp ar a tia lui Dumnezeu. Luca 14, 15. Omul acesta vorbi cu o , ca s mare siguran ta i cnd el personal era sigur de un loc n mp ar a tia cerului. Atitudinea sa era asem an atoare atitudinii acelora care se bucur a de faptul c a sunt mntui ti prin Isus Hristos, n timp ce ei nu se conformeaz a condi tiilor n baza c arora este f ag aduit a mntuirea. Spiritul s au era asemenea spiritului lui Balaam, atunci cnd se ruga: O, de a s muri de moartea celor neprih ani ti, s i sfr situl meu s a e ca al lor! Numeri 23, 10. Fariseul nu se gndea la faptul c a este sau nu preg atit pentru ceruri ci la ceea ce spera c a va constitui bucuria sa n ceruri. Arma tia sa era destinat a s a ndep arteze min tile oaspe tilor prezen ti la osp a t de la subiectul ndatoririi lor practice. El c auta s a-i fac a s a treac a pe lng a ndatoririle vie tii prezente, f acndu-i s a se gndeasc a n viitor la nvierea drep tilor. Domnul Hristos citi inima acestui ncrezut s i pironindu-Si ochii celor prezen asupra lui, El nf a ti sa ti caracterul s i valoarea privilegiilor prezente. El le-a ar atat c a ei au o lucrare de f acut, chiar atunci pentru a se putea bucura de binecuvnt arile viitorului. Un om, spunea El, a dat o cin a mare s i a poftit pe mul ti. La ceasul cinei, a trimis pe robul s au s a spun a celor pofti ti: Veni ti c aci s-a dat pe iat a c a toate sunt gata. Dar o foarte curioas a indiferen ta . To fa ta ti, parc a fuseser a vorbi ti, au nceput s a se dezvinov a teasc a. [222] Cel dinti a zis: Am cump arat un ogor s i trebuie s a m a duc s a-l v ad, rogu-te s a m a ier ti. Un altul a zis: Am cump arat cinci perechi de boi s i m a duc s a-i ncerc, iart a-m a te rog. Un altul a zis: Tocmai acum m-am nsurat, s i de aceea nu pot veni. Luca 14, 16-20. Nici una dintre aceste scuze nu se ntemeia pe o nevoie real a. Omul care se scuza spunnd c a: trebuie s a mearg as i s a vad a bucata sa de p amnt, el o cump arase deja. Graba sa de a merge s i

La drumuri s i la garduri

151

a vedea se datora faptului c a interesul s au era absorbit de ceea ce cump arase. Si boii fuseser a de asemenea cump ara ti. ncercarea lor era numai satisfacerea interesului cump ar atorului. A treia scuz a nu era nici ea mai ntemeiat a. Faptul c a cel invitat s-a c as atorit n-ar trebuit ca lucrul acesta s a-l mpiedice a prezent la cin a. Si so tia sa ar fost de asemenea binevenit a. Dar el avea propriile lui planuri pentru pl acerile sale s i acestea au fost pentru el mai atr ag atoare dect osp a tul la care a f ag aduit c a va lua parte. El se deprinsese s a- si g aseasc a pl acerea n societatea altora, dect n aceea a gazdei. nici El n-a cerut scuze s i n refuzul s au n-a ncercat s a dea pe fa ta . Acel nu pot a fost numai un voal acoperitor m acar bun a cuviin ta al adev arului-adic a Nu-mi pas a, nu vin. Toate aceste scuze tr adeaz a de fapt o minte preocupat a. Altele erau interesele de care erau cu totul absorbi ti ace sti invita ti. Invita tia de care ei s-au legat la nceput c a o vor accepta, a fost dat a la o parte, iar prietenul cel generos a fost insultat datorit a indiferen tei lor. Prin Cina cea Mare, Domnul Hristos simboliza binecuvnt arile oferite prin solia Evangheliei, binecuvnt ari care nu sunt altceva dect Hristos nsu si. El este pinea care se coboar a din ceruri, s i de la El curg izvoarele mntuirii. Solii lui Dumnezeu au vestit iudeilor venirea Mntuitorului, ei au ar atat spre Domnul Hristos ca ind Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii. Ioan 1, 29. La cap atul rnduit de El, Dumnezeu le-a oferit cel mai mare dar pe care [223] cerul l putea da un dar ce nu poate pre tuit ndeajuns. Iubirea lui Dumnezeu a dat cel mai costisitor osp a t, punnd la dispozi tie resurse inepuizabile. Dac a m annc a cineva pinea aceasta, va tr ai n veac. Ioan 6, 51. Dar pentru a accepta invita tia Evangheliei, ei trebuie s a- si subordoneze interesele lor lume sti unicului scop s i anume, aceluia de a primi pe Hristos s i neprih anirea Lui. Pentru mntuirea omului, Dumnezeu a dat totul s i El i cere s a a seze slujirea Lui mai presus de orice considera tie p amnteasc a egoist a. El nu poate accepta o inim a mp ar tit a. Inima care este absorbit a de pasiuni re sti nu poate predat a lui Dumnezeu. tura este pentru toate timpurile. Noi trebuie s nv a ta a urm am pe Mielul lui Dumnezeu oriunde merge El. Noi trebuie s a alegem c al auzirea Lui, c aci tov ar as ia Lui valoreaz a mai mult dect tov ar as ia

152

Parabolele Domnului Hristos

prietenilor p amnte sti. Domnul spune: Cine iube ste pe tat a, ori pe mam a, mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine, s i cine iube ste pe u ori pe ic a mai mult dect pe Mine, nu este vrednic de Mine. Matei 10, 37. n vremea Domnului Hristos, n jurul mesei n familie, atunci cnd frngeau pinea zilnic a, mul ti repetau cuvintele: Ferice de acela care va prnzi n mp ar a tia lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a ar atat ct de greu era s a se g aseasc a oaspe ti pentru osp a tul preg atit cu un pre t a sa de mare. Cei care ascultau cuvintele Lui erau con stien ti de faptul c a ei dispre tuiesc invita tia milei. Pentru ei, [224] averile p amnte sti, bog a tiile s i pl acerile erau totul. Ca s i cnd s-ar n teles cu to tii, ecare s-a scuzat. La fel stau lucrurile s i ast azi. Scuzele aduse pentru refuzul de a primi invita tia la Cina cea Mare acoper a ntreaga gam a de scuze aduse ast azi pentru refuzul de a primi invita tia Evangheliei. Oamenii declar a c a nu- si pot primejdui perspectivele lor trec atoare, ascultnd de cerin tele Evangheliei. Ei cnt aresc interesele lor trec atoare, considerndu-le mai de pre t dect cele ve snice. Chiar binecuvnt arile pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu devin o barier a care-i desparte de Creatorul s i R ascump ar atorul lor. Ei nu vor s a e mpiedica ti n scopurile s i planurile lor omene sti s i ei spun solului iubirii divine: Du-te, cnd voi mai avea prilej, te voi chema. Faptele Apostolilor 24, 25. Al tii invoc a greut a tile ce s-ar ivi n leg aturile lor sociale dac a ar da ascultare chem arii lui Dumnezeu. Ei spun c a nu- si pot permite faptul de a strica armonia leg aturilor cu rudele s i cuno stin tele lor. n acest fel ei se dovedesc a chiar personajele descrise n parabol a. Cel care a dat cina consider a scuzele neserioase, ca o dispre tuire a invita tiei Sale. Cel care a spus: Tocmai acum m-am nsurat, s i de aceea nu pot veni, reprezint a o mare clas a de oameni. Sunt mul ti acei care ng aduie ca so tiile sau so tii lor s a-i mpiedice de a asculta chemarea lui Dumnezeu. So tul spune: Nu pot tr ai conform convingerilor mele atta vreme ct so tia mi se mpotrive ste. Inuen ta ei ar face imposibil pentru mine acest lucru. So tia aude chemarea plin a de iubire: Veni ti, c aci iat a c a toate sunt gata, s i ea spune Te rog s a m a ier ti. So tul meu nu vrea s a primeasc a invita tia milei. Eu trebuie s a-mi urmez so tul s i de aceea nu pot veni. Inimile copiilor sunt mi scate. Ei doresc s a vin a. Dar ei si iubesc p arin tii, pe tat al s i pe mama lor,

La drumuri s i la garduri

153

s i deoarece ace stia nu r aspund chem arii Evangheliei, copiii gndesc [225] c a nu li se poate cere ca ei s a r aspund a invita tiei. Ei spun de asemenea: Scuza ti-ne. To ti ace stia resping chemarea Mntuitorului, pentru c a ei se tem de dezbin arile ce ar putea strica unitatea familiei. Ei consider a c a refuznd a asculta de Dumnezeu si asigur a pacea s i prosperitatea familiei, dar aceasta nu este dect o am agire. Cei care seam an a iubirea de sine, vor secera iubire de sine. Respingnd iubirea Domnului Hristos, ei resping de fapt, singurul lucru care putea s a dea iubirii omene sti cur a tie s i statornicie. Unii ca ace stia nu numai c a vor pierde cerul, dar ei nu vor ajunge s a aib a adev arata bucurie pentru care au sacricat cerul. n parabol a, cel care a dat osp a tul, auzind cum s-a r aspuns la invita tia sa, s-a mniat s i a zis robului s au: Du-te degrab a n pie tele s i uli tele cet a tii s i adu aici pe cei s araci, ciungi, orbi s i s chiopi. St apnul s-a ntors de la aceia care au dispre tuit bun atatea lui s i a invitat o clas a de oameni care nu erau s atuli, care nu aveau case s i p amnturi. El a invitat pe aceia care erau s araci s i amnzi s i [226] care aveau s a pre tuiasc a bunurile oferite. Vame sii s i desfrna tii, spunea Domnul Hristos, merg naintea voastr a n mp ar a tia lui Dumnezeu. Matei 21, 31. Orict ar de tic aloase acele specimene omene sti, pe care oamenii le dispre tuiesc s i se ndep arteaz a de ele, nu sunt nici prea nensemnate s i nici prea dec azute ca s a nu e luate n seam as i iubite de Dumnezeu. Domnul Hristos dore ste mult ca in tele omene sti mpov arate de griji, istovite s i oprimate, s a vin a la El. Hristos dore ste nespus de mult s a le dea lumina, bucuria, s i pacea care nu pot g asite n alt a parte. P ac ato sii cei mai dec azu ti, formeaz a obiectul profundei Lui ndur ari s i a iubirii Sale pline de c aldur a. El trimite Duhul S au cel Sfnt care s a mijloceasc a pe lng a ei cu blnde te, c autnd s a-i atrag a la Sine. Servul care a adus n auntru pe s araci s i pe orbi, a spus st apnului s au: St apne, s-a f acut cum ai poruncit, s i tot mai este loc. Si st apnul a zis robului: Ie si la drumuri s i la garduri, s i pe cei pe carei vei g asi, sile ste-i s a intre, ca s a mi se umple casa. Luca 14, 22-23. Aici, Domnul Hristos arat a spre lucrarea Evangheliei s avr site n afara hotarelor iudaismului, la drumurile s i c ar arile omenirii. Ascultnd de aceast a porunc a, Pavel s i Barnaba, au declarat iudeilor: Cuvntul lui Dumnezeu trebuia vestit mai nti vou a,

154

Parabolele Domnului Hristos

dar indc a voi nu-l primi ti, s i singuri v a judeca ti nevrednici de via ta ve snic a, iat a c a ne ntoarcem spre Neamuri. C aci a sa ne-a poruncit Domnul: Te-am pus ca s a i Lumina Neamurilor, ca s a duci mntuirea pn a la marginile p amntului. Neamurile se bucurau cnd au auzit lucrul aceste s i pream areau Cuvntul Domnului. Si to ti cei ce erau rndui ti s a capete via ta ve snic a, au crezut. Faptele Apostolilor 13, 46-48. Solia Evangheliei propov aduit a de ucenicii Domnului Hristos vestea prima Sa venire n lume. Ea aducea oamenilor vestea cea bun a a mntuirii prin credin ta n El. Ea ar ata de asemenea spre cea [227] de-a doua venire n slav a, ca s a mntuiasc a pe poporul S au s i prin s credin ta i ascultare ea a seza naintea oamenilor n adejdea de a p arta si mo stenirii sn tilor n slav a. Aceast a solie este dat as i ast azi oamenilor, s i de data aceasta, ea este nso tit a de anun tarea faptului c a a doua venirea a Domnului Hristos este chiar la u si. Semnele pe care chiar El le-a ar atat cu privire la venirea Sa, s-au mplinit, s i tura Cuvntului lui Dumnezeu, noi putem s prin nv a ta ti n adev ar c a venirea Domnului este chiar la u si. n cartea Apocalipsului, Ioan profetizeaz a cu privire la proclamarea soliei Evangheliei, chiar naintea revenirii a doua oar a a Domnului Hristos. El a v azut un nger zburnd prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie ve snic a, pentru ca s-o vesteasc a locuitorilor p amntului, oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi s i oric arui norod. El zicea cu glas tare: Teme ti-v a de Dumnezeu s i da ti-I slav a, c aci a venit ceasul judec a tii Lui. Apocalips 14,6-7. n profe tie, aceast a avertizare cu privire la ziua judec a tii cu soliile legate de ea, este urmat a de venirea Fiului omului pe norii cerului. Vestirea judec a tii este anun tarea faptului c a a doua venire a Domnului Hristos este la u si. Si aceast a proclamare este numit a Evanghelia cea ve snic a. Astfel, vestirea celei de-a doua veniri a [228] Domnului Hristos, anun tarea apropierii ei este ar atat a a o parte esen tial a a soliei Evangheliei. Biblia declar a c a n zilele din urm a, oamenii vor preocupa ti de planurile lor lume sti, de pl aceri s i de c stigarea de bani. Ei vor de realit orbi fa ta a tile ve snice. Domnul Hristos spune c a a sa cum s-a ntmplat n zilele lui Noe, aidoma se va ntmpla s i la venirea Fiului omului. n adev ar, cum era n zilele dinainte de potop, cnd mncau s i beau, se nsurau s i se m aritau, pn a n ziua cnd a intrat

La drumuri s i la garduri

155

Noe n corabie, s i n-au s tiut nimic, pn a cnd a venit potopul s i i-a luat pe to ti, tot a sa va s i la venirea Fiului omului. Matei 24, 37-39. Tot la fel este s i ast azi. Oamenii alearg a mereu dup a vnarea de c stiguri s i satisfacerea pl acerilor egoiste, ca s i cnd n-ar Dumnezeu, n-ar cer, n-ar via ta ve snic a. n zilele lui Noe avertizarea cu privire la venirea potopului a fost dat a pentru a trezi pe oameni din . Tot astfel, solia revenirii stric aciunea lor s i a-i chema la poc ain ta n curnd a Domnului Hristos este dat a cu scopul de a trezi din afundarea lor n lucrurile p amnte sti. Ea este vestit a pentru a-i trezi la con stien ta realit a tilor ve snice, pentru ca ei s a asculte invita tia de a veni la osp a tul Domnului. Invita tia Evangheliei trebuie dus a lumii ntregi oric arui neam, oric arei semin tii, oric arei limbi, oric arui norod. Apocalips 14,6. Ultima solie de avertizare s i mil a trebuie s a lumineze p amntul ntreg cu slava ei. Ea trebuie s a ajung a la toate clasele cu slava ei, boga ti sau s araci, la cei de sus sau de jos. Ie si la drumuri s i la garduri a spus Domnul Hristos, si sile ste-i s a intre ca s a-mi umple casa. Lumea piere din lips a de Evanghelie. Este o foamete dup a Cuvntul lui Dumnezeu. Pu tini sunt aceia care predic a Cuvntul neamestecat cu tradi tii omene sti. De si oamenii au Biblia n minile lor, ei nu primesc binecuvntarea pe care Dumnezeu a a sezat-o acolo n ea, pentru ei. Domnul cheam a pe slujitorii S ai, s a duc a solia Sa [229] oamenilor. Cuvntul vie tii ve snice trebuie s a e dus acelora care pier n p acatele lor. n porunca merge ti la drumuri s i la garduri, Domnul Hristos a nf a ti sat lucrarea tuturor acelora pe care El i cheam a s a lucreze n numele S au. ntreaga lume este cmpul de lucru al slujitorilor Domnului Hristos. ntreaga familie omeneasc a este cuprins a n adunarea lor. Dumnezeu dore ste ca Cuvntul harului S au s a e dus la orice . in ta ntr-o mare m asur a aceast a lucrare trebuie adus a la ndeplinire printr-o lucrare personal a. Aceasta a fost metoda de lucru a Domnului Hristos. Lucrarea Sa a fost n mare m asur a adus a la ndeplinire prin convorbiri personale. El avea considera tie deosebit a chiar s i numai pentru un singur ascult ator. Adesea, prin acel singur ascult ator, solia a fost dus a la mii de persoane.

156

Parabolele Domnului Hristos

Noi nu trebuie s a a stept am ca suetele s a vin a la noi, trebuie ca noi s a le c aut am acolo unde se g asesc ele. Cnd Cuvntul a fost predicat de la amvon, lucrarea este abia la nceput. Sunt mul ti aceia la care Evanghelia nu va ajunge niciodat a, dac a ea nu le este dus a. Invita tia la osp a t a fost mai nti adresat a poporului iudeu, po tori s porul care a fost chemat s a stea ca nv a ta i conduc atori printre oameni, n ale c aror mini se aau sulurile profetice care vorbeau despre venirea Domnului Hristos s i c arora le erau ncredin tate serviciile simbolice care pregurau lucrarea Sa. Dac a preo tii s i poporul ar dat ascultare chem arii, ei ar trebuit s a se uneasc a cu solii ai Domnului Hristos n a aduce lumii invita tia Evangheliei. Adev arul le-a fost dat, pentru ca ei s a-l poat a transmite mai departe. Cnd ei au refuzat chemarea, ea a fost dus a celor s araci, schilozi, celor ce s chioap at as i orbilor. Vame sii s i p ac ato sii au primit invita tia. Cnd chemarea Evangheliei s-a adresat Neamurilor, planul de lucru era acela si. La nceput, solia trebuia vestit a la drumuri, adic a oameni torilor s lor care au o parte activ a n lucr arile acestei lumi, nv a ta i [230] conduc atorilor poporului. Slujitorii lui Dumnezeu s a nu uite lucrul acesta. Pentru p astorii torilor chema turmei, nv a ta ti de Dumnezeu la aceast a lucrare, planul acesta trebuie s a e ca un cuvnt ce trebuie ascultat. Acei care fac parte din societatea nalt a trebuie s a e c auta ti cu simpatie s i cu grij a fr a teasc a. Oamenii de afaceri din nalte pozi tii de ncredere, oameni tori ai cu mari capacit a ti inventive, s tiin tice, oameni de geniu, nv a ta Evangheliei ale c aror min ti n-au fost chemate la adev arurile speciale ale acestui timp ace stia trebuie s a e primii care s a aud a chemarea. Acestora trebuie s a le e adresat a invita tia. Exist a o lucrare ce trebuie f acut a pentru cei boga ti. Ei trebuie trezi ti la con stien ta responsabilit a tii lor, ca unii c arora le-au fost ncredin tate darurile cerurilor. Lor trebuie s a li se aminteasc a faptul c a ei au s a dea socoteal a Aceluia care va judeca pe vii s i pe mor ti. Cei boga ti au nevoie de munca noastr a f acut a din iubire s i n temere de Dumnezeu. Prea adesea, ei se ncred n bog a tiile lor, s i nu- si dau seama de primejdia n care se a a. Ochii min tii lor au nevoie s a e atra si la lucrurile cu valoare ve snic a. Ei trebuie s a recunoasc a autoritatea adev aratei bun at a ti, care spune: Veni ti la Mine, to ti cei trudi ti s i mpov ara ti, s i Eu v a voi da odihn a. Lua ti jugul Meu asupra voastr a, s i nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima,

La drumuri s i la garduri

157

s i ve ti g asi odihn a pentru suetele voastre. C aci jugul Meu este bun s i sarcina mea este u soar a. Matei 11, 28-30. Aceia care prin educa tia , averea sau chemarea lor, se a a n pozi tii nalte sunt foarte rar aborda ti personal n leg atur a cu interesele lor suete sti. Mul ti lucr atori cre stini ezit a s a se apropie de ace sti oameni. Dar n-ar trebui s a e a sa. Dac a un om ar n pericol s a se nece, n-am sta privind la el cum piere, numai pentru c a este un avocat, negustor sau judec ator. Dac a am vedea anumite persoane gata s a cad a n pr apastie, nu trebuie s a ezit am s a le facem s a se retrag a, oricare ar pozi tia sau chemarea lor. Noi nu trebuie s a [231] ezit am n a avertiza pe oameni de primejdia n care se a a. Nimeni n-ar trebui neglijat numai pentru aparenta lui nclinare spre cele lume sti. Mul ti din nalte pozi tii sociale sunt cu inima mpietrit as i bolnavi n vanitatea lor. Ei tnjesc dup a pacea pe care n-o au. n cele mai nalte pozi tii ale societ a tii, sunt dintre cei care amnzesc s i nseteaz a dup a mntuire. Mul ti ar dispu si s a e ajuta ti, dac a slujitorii lui Dumnezeu i-ar contacta personal, ntrun mod foarte amabil, cu o inim a mi scat a de dragostea Domnului Hristos. Succesul soliei Evangheliei nu depinde de vorbiri savante, de m arturii elocvente sau de argumente puternice. El depinde de simplitatea soliei s i de adaptarea ei la suetele care amnzesc dup a pinea vie tii. Ce trebuie s a fac ca s a u mntuit? iat a dorin ta [232] suetului. La mii de oameni poate dus a solia Evangheliei n modul cel mai simplu s i mai umil. Oamenii cei mai nv a ta ti, aceia care sunt considera ti ca ind cei mai talenta ti b arba ti s i femei, sunt adesea renviora ti prin cuvintele simple ale unuia care iube ste pe Dumnezeu, s i care poate vorbi despre aceast a iubire tot a sa de natural ca s i omul de lume care vorbe ste despre lucrurile care-l intereseaz a cel mai mult. Adesea, cuvintele bine preg atite s i studiate nu au dect foarte . Dar expresiile cele adev pu tin a inuen ta arate, sincere, ale unui u sau ice a lui Dumnezeu, rostite cu o simplitate natural a, au puterea de a desfereca u sor inimile care fuseser a de mult a vreme nchise fa ta de Hristos s i iubirea Lui. Slujitorii Domnului Hristos nu trebuie s a uite c a ei nu trebuie s a lucreze n propria lor putere. Ei trebuie s a se prind a de tronul lui

158

Parabolele Domnului Hristos

n puterea Sa de a mntui. S Dumnezeu cu credin ta a se lupte cu Dumnezeu n rug aciune, s i apoi s a lucreze cu toate capacit a tile pe care Dumnezeu li le-a dat. Duhul Sfnt este dat pentru ecien ta lor. ngerii slujitori vor lng a ei ca s a mi ste inimile. torii din Ierusalim ar primit adev Dac a conduc atorii s i nv a ta arul adus de Domnul Hristos , ce minunat centru misionar ar fost ora sul lor! Israeli tii apostazia ti ar fost reconverti ti. O mare armat a s-ar strns pentru Dumnezeu. Si ct de repede ar dus ei Evanghelia n s toate p ar tile lumii. Tot astfel acum, dac a oameni cu inuen ta i cu o mare capacitate de a folositori, ar putea c stiga ti pentru Hristos, atunci prin ei, ce lucrare s-ar putea face n a ridica pe cei c azu ti, de a aduna pe cei mpr as tia ti, s i a r aspndi vestea cea bun a a mntuirii n lung s i-n lat. Chemarea trebuie adresat a foarte repede, iar oaspe tii s a se strng a la masa Domnului. Dar noi nu trebuie s a ne gndim numai la oamenii cei mari s i cu multe daruri s i s a neglij am pe cei s araci. Domnul sf atuie ste pe slujitorii S ai s a mearg a de asemenea la cei de la drumuri s i de la garduri, la cei s araci s i umili de pe p amnt. n cur tile s i uli tele [233] marilor ora se, pe drumurile l aturalnice de la tar a, sunt familii s i persoane poate c a sunt str aini ntr-o tar a str ain a care n-au leg aturi cu nici o biseric as i care, n singur atatea lor, ajung s a cread a c a Dumnezeu i-a uitat. Ei nu n teleg ce trebuie s a fac a pentru a mntui ti. Mul ti sunt cufunda ti n p acat. Mul ti sunt n necazuri. Ei s sunt ap asa ti de suferin te, lipsuri, necredin ta i descurajare. Boli de toate soiurile, corporale s i suete sti, i macin a. Ei doresc foarte mult s a g aseasc a o mngiere a necazurilor lor, iar Satana i ispite ste s ao caute n patimi s i pl aceri care nu aduc dect ruin as i moarte. El le ofer a succese n sel atoare care se vor dovedi a ca cenu sa pe buzele lor. Ei si cheltuiesc banii pentru ceea ce nu satur as i munca lor pentru ceea ce nu satisface. , noi trebuie s n cei care trec prin asemenea suferin ta a vedem pe aceia pe care Domnul Hristos a venit s a-i salveze. Invita tia pe care El le-o adreseaz a sun a: Voi to ti cei nseta ti, veni ti la ape, chiar s i cel ce n-are bani! Veni ti s i cump ara ti bucate, veni ti s i cump ara ti vin s i lapte, f ar a bani s i f ar a plat a.... Asculta ti-m a dar, s i ve ti mnca ce este bun, s i suetul vostru se va desf ata cu bucate gustoase. Lua ti aminte s i veni ti la Mine, asculta ti s i suetul vostru va tr ai. Isaia 55, 1-3.

La drumuri s i la garduri

159

Dumnezeu a dat o porunc a expres a, cum s a ne purt am cu str ainul, cu cei proscri si, cu suetele nevoia se care sunt slabe n puterea lor moral a. Mul ti dintre cei care se pare c a sunt cu totul indiferen ti fa ta de lucrurile religioase, n inimile lor, tnjesc dup a odihn as i pace. De si poate c a s-au cufundat destul de adnc n p acat, exist a totu si posibilitatea de a-i salva. Slujitorii Domnului Hristos trebuie s a-i urmeze exemplul. Mergnd din loc n loc, El mngia pe cei suferinzi, s i vindeca pe bolnavi. Apoi le prezenta marile adev aruri ale mp ar a tiei Sale. Aceasta este s i lucrarea urma silor S ai. Alinnd suferin tele trupului, vom g asi c ai pentru a satisface s i nevoile suetului. Putem prezenta pe Mntuitorul cel n al tat s i s a vorbim despre iubirea Marelui Medic, singurul [234] care are puterea s a redea s an atatea. S a spunem s armanilor descuraja ti, care au pornit pe drumuri gre site, c a nu trebuie s a ajung a la disperare. De si au gre sit s i nu s i-au cl adit un caracter drept, Dumnezeu dore ste s a le redea bucuria, s i anume, bucuria mntuirii Sale. El g ase ste o mare pl acere n a lua un nu mai prezint material care n aparen ta a nici o n adejde, pe aceia prin care a lucrat Satana s i s a-i fac a supu si ai harului S au. Ei se bucur a a-i elibera de mnia care va c adea asupra celor neascult atori. Spune ti acestora c a pentru ecare suet exist a vindecare, exist a cur a tire. Exist as i pentru ei un loc la masa Domnului. El i a steapt a s a le zic a bun venit. Aceia care merg la drumuri s i la garduri vor g asi pe al tii cu un caracter cu totul diferit s i care au nevoie de sprijinul lor. Sunt de asemenea oameni care tr aiesc dup a toat a lumina pe care o au, slujind pe Dumnezeu cum s tiu mai bine. De si ei si dau seama c a pentru ei trebuie f acut a o lucrare mult mai mare, dect ar trebui f acut a pentru cei din jurul lor. Ei tnjesc dup a o mai mare cunoa stere a lui Dumnezeu, dar ei de abia au nceput s a z areasc a lic aririle unei lumini mai mari. Ei se roag a cu lacrimi ca Dumnezeu s a le trimit a ei o z acea binecuvntare pe care, prin credin ta aresc de departe. n mijlocul nelegiuirilor marilor ora se, multe suete de acestea se pot g asi. Mul ti dintre ei sunt ntr-o situa tie foarte umil a, s i din aceast a cauz a trec neobserva ti de lume. Sunt mul ti aceia despre care nici predicatorii s i nici comunit a tile nu s tiu nimic. Dar n locurile umile, pline de mizerie, ei sunt martori ai Domnului. Poate c a au avut pu tin a lumin as i tot att de pu tine ocazii de a primi o educa tie cre stin a,

160

Parabolele Domnului Hristos

dar n mijlocul goliciunii, a foamei s i frigului, ei caut a s a slujeasc a altora. Administratorii bogatului har al lui Dumnezeu s a caute aceste suete, s a le viziteze acas a la ele s i cu rug aciune s i prin puterea Duhului Sfnt, s a slujeasc a nevoilor lor. Studia ti Sfnta Scriptur a cu ei s i ruga ti-v a mpreun a cu ei cu acea simplitate pe care o inspir a [235] Duhul Sfnt. Domnul Hristos va da slujitorilor S ai o solie care va pentru suet asemenea pinii din cer. Binecuvnt arile pre tioase vor transmise de la inim a la inim a, de la familie la familie. Porunca dat a n parabol a: Sile ste-i s a intre, a fost adesea gre sit m pe oameni s interpretat a. Ea a fost privit a ca nv a tnd s a for ta a primeasc a Evanghelia. Dar expresia denot a mai degrab a urgen ta invita tiei s i ecien ta motivelor prezentate. Evanghelia nu folose ste niciodat a for ta n a aduce pe p ac ato si la Hristos. Solia Sa este: Voi to ti cei nseta ti, veni ti la ape. Isaia 55, 1. Si Duhul s i Mireasa zic: Vino!... Cine vrea, s a ia apa vie tii f ar a plat a. Apocalips 22,17. Puterea iubirii s i a harului lui Dumnezeu ne constrnge s a venim s la El. Mntuitorul spune: Iat a Eu stau la u sa i bat. Dac a aude cineva glasul Meu s i deschide u sa, voi intra la el, voi cina cu el s i el cu Mine. Apocalips 3,20. El nu este ndep artat de dispre tul ri, ci caut unora s i nici izgonit de amenin ta a mereu pe cei pierdu ti spunnd: Cum s a te dau...? Osea 11, 8. De si iubirea Lui poate respins a de inimile mpietrite, El se ntoarce spunnd cu o s i mai s mare putere: Iat a, Eu stau la u sa i bat. Puterea cuceritoare a iubirii Sale determin a pe p ac ato si s a vin a la El. Ace stia spun Domnului Hristos: ndurarea Ta m a face mare. Psalmii 18, 35. Domnul Hristos va da slujitorilor S ai aceea si iubire st aruitoare, puternic a, pe care chiar El nsu si o are n c autarea celor pierdu ti. Noi nu trebuie numai s a spunem: Veni ti! Sunt unii care aud chemarea, dar urechile lor sunt prea surde ca s-o n teleag a. Ochii lor sunt prea orbi ca s a vad a ceva bun preg atit pentru ei. Mul ti si dau seama de marea lor dec adere. Ei spun: Eu nu sunt vrednic s a u ajutat, l asa ti-m a singur. Dar lucr atorii nu trebuie s a dezarmeze. Cu o iubire plin a de duio sie s i mil a s a ne apropiem de cei descuraja ti s i neajutora ti. S a le d am din curajul nostru, din speran ta s i t aria noastr a. [236] S a-i determin am, prin bun atate, s a vin a. C auta ti s a mntui ti pe unii, smulgndu-i din foc, de al tii e-v a mil a.... Iuda 22.23. , El le Dac a slujitorii lui Dumnezeu vor umbla cu El prin credin ta va da putere n solia lor. Ei vor f acu ti n stare s a prezinte iubirea Sa,

La drumuri s i la garduri

161

cum s i primejdia de a respinge harul lui Dumnezeu, n a sa fel nct oamenii vor determina ti s a accepte Evanghelia. Domnul Hristos va face minuni dac a oamenii nu vor face altceva dect partea pe care Dumnezeu le-a dat-o s-o fac a. n inimile oamenilor de ast azi trebuie f acut a o transformare tot a sa de mare cum s-a produs n genera tiile trecute. Dintr-un hulitor s i un desfrnat, John Bunyan a fost salvat, tor de sclavi a devenit un vestitor iar John Newton, dintr-un negu ta al Mntuitorului n al tat. Si ast azi pot salva ti dintre oameni, un Bunyan s i un Newton. Prin elementele omene sti care coopereaz a cu divinitatea, mul ti dintre dezmo steni tii sor tii vor rec stiga ti, s i la rndul lor vor c auta s a lucreze la refacerea chipului lui Dumnezeu n al tii. Acei care au avut foarte pu tine ocazii, care au umblat n r at acire pentru c a n-au cunoscut un drum mai bun, acestora le vor aduse razele de lumin a. Dup a cum Cuvntul Domnului Hristos adresat lui Zacheu spunea: Ast azi trebuie s a r amn n casa ta (Luca 19, 5), tot a sa va ajunge s i la ei Cuvntul, s i aceia care se presupunea c a sunt p ac ato si cu inimile mpietrite se vor dovedi c a au inimile tot a sa de blnde ca s i ale copiilor, pentru c a Domnul Hristos s-a plecat s a se ocupe de ei. Mul ti vor ie si din cele mai mari r at aciri s i p acate s i vor lua locul altora care au avut ocazii s i privilegii, dar pe care nu le-au apreciat. Ei vor socoti ti ca ale si ai lui Dumnezeu deosebi ti s i scumpi, s i cnd Domnul Hristos va veni n mp ar a tia Sa, ei vor sta lng a tronul S au. Dar lua ti seama ca nu cumva s a nu voi ti s a asculta ti pe Cel ce v a vorbe ste. Evrei 12, 25. Domnul Hristos spunea: C aci v a spun c a nici unul din cei pofti ti nu va gusta din cina Mea. Luca 14, 24. Ei au respins invita tia, s i nici unul nu va mai invitat. Respingnd pe Hristos, iudeii si mpietreau inima, abandonndu-se puterii lui Satana, a sa nct va imposibil pentru ei s a primeasc a harul S au. [237] Tot astfel stau lucrurile s i ast azi. Dac a iubirea lui Dumnezeu nu este pre tuit as i nu ajunge s a devin a un principiu statornic care s a moaie s i s a supun a suetul, vom cu des avr sire pierdu ti. Dumnezeu nu o mai mare manifestare a iubirii Sale dect aceea pe poate da pe fa ta care a ar atat-o. Dac a iubirea Domnului Hristos nu ne supune inima, atunci nu mai exist a alte mijloace prin care s a putem determina ti la aceasta. De ecare dat a cnd refuz am a asculta solia harului, ne nt arim n necredin ta noastr a. De ecare dat a cnd nu suntem dispu si a

162

Parabolele Domnului Hristos

deschide u sa inimii Domnului Hristos, devenim mai pu tin s i tot mai pu tin binevoitori de a asculta de vocea Lui care ne vorbe ste. n acest fel ne sc adem s ansa de a r aspunde pozitiv la ultimul apel al harului. S a nu se scrie s i despre noi a sa cum s-a scris despre vechiul Israel: Efraim s-a lipit de idoli, l asa ti-l n pace. Osea 4, 17. Domnul Hristos s a nu ajung a s a plng a din cauza noastr a a sa cum a plns asupra Ierusalimului, spunnd: De cte ori am vrut s a strng pe i t ai, a sa cum si strnge g aina puii sub aripi, s i n-a ti vrut! Iat a c a vi se las a casa pustie. Luca 13, 34-35. Tr aim n timpul cnd ultima solie de har, ultima invita tie, se adreseaz a ilor oamenilor. Porunca, ie si ti la drumuri s i la garduri, a ajuns la mplinirea ei nal a. Invita tia Domnului Hristos va dus a la ecare suet. Trimi sii spun: Veni ti, c aci iat a c a toate sunt gata. ngerii cere sti lucreaz a nc a mpreun a cu instrumentele omene sti. Duhul Sfnt ne prezint a orice argument pentru a ne convinge s a venim la El. Domnul Hristos a steapt a mereu un semn care s a-i prevesteasc a faptul c a z avorul a fost dat la o parte s i deci u sa inimii se deschide pentru ca El s a poat a intra. ngerii a steapt a cu ner abdare s a duc a la cer vestea c a un alt p ac atos a fost g asit. O stile cerului a steapt a, ind gata s a ating a corzile harpelor lor s i s a nal te un cntec de bucurie pentru faptul c a un alt suet a primit invita tia de a veni la [238] osp a tul Evangheliei. [239] [240] [241] [242] [243]

Capitolul 19 M asura iert arii


Capitol bazat pe textele din Matei 18, 2l- 35 Apostolul Petru a venit la Domnul Hristos cu ntrebarea: Doamne, de cte ori s a iert pe fratele meu, cnd va p ac atui mpotriva mea? Pn a la s apte ori? Rabinii limitau acordarea iert arii pn a la trei ori. Apostolul Petru, ndeplinind dup a p arerea lui tura Domnului Hristos, a gndit s nv a ta a extind a acordarea iert arii pn a la sapte ori num arul des avr sirii. Dar Domnul Hristos ne-a nv a tat c a nu trebuie s a obosim iertnd. Eu nu- ti zic pn a la s apte ori, ci pn a la s aptezeci de ori cte s apte. Apoi, El nf a ti seaz a adev aratul motiv pe baza c aruia iertarea trebuie s a e acordat a, cum s i primejdia de a nutri un spirit neiert ator. ntr-o parabol a, El a povestit despre un mp arat care a venit s a se socoteasc a cu slujba sii care administrau afacerile mp ar a tiei sale. Unii dintre ace sti slujba si au primit o imens a sum a de bani apar tinnd statului. Pe cnd mp aratul cerceta modul n care ace stia au administrat bunurile ce le-au fost ncredin tate, naintea lui a fost de st adus un om a c arei datorie fa ta apnul s au se ridica la imensa [244] sum a de zece mii de talan ti. El n-avea cu ce pl ati datoria; conform obiceiului, mp aratul a poruncit s a e vndut, cu tot ceea ce avea, ca s a pl ateasc a datoria. Dar, ngrozit, omul se arunc a la picioarele lui s i-l implor a spunndui: Doamne, mai ng aduie ste-m a, s i- ti voi pl ati tot. St apnul robului aceluia, f acndu-i-se mil a de el, i-a dat drumul s i i-a iertat datoria. Robul acela, cnd a ie sit afar a, a ntlnit pe unul din tovar as ii lui de slujb a, care-i era dator o sut a de lei. A pus mna pe el s i-l strngea de gt, zicnd: Pl ate ste-mi ce-mi e sti dator! Tovar as ul lui s-a aruncat la p amnt, l ruga s i zicea: Mai ng aduie ste-m a, s i- ti , pn voi pl ati. Dar el n-a vrut, ci s-a dus s i l-a aruncat n temni ta a va pl ati datoria. Cnd au v azut tovar as ii lui cele ntmplate, s-au ntristat foarte mult s i s-au dus de au spus st apnului lor toate cele petrecute. Atunci st apnul a chemat la el pe robul acesta s i i-a zis: 163

164

Parabolele Domnului Hristos

Rob viclean! Eu ti-am iertat toat a datoria, indc a m-ai rugat. Oare nu se c adea s a ai s i tu mil a de tovar as ul t au, cum am avut eu mil a de tine? Si st apnul s-a mniat s i l-a dat pe mna chinuitorilor, pn a va pl ati tot ce datora. Matei 18, 23-35. Aceast a parabol a prezint a detaliile care sunt necesare pentru completarea tabloului, dar care n-au corespondent n semnica tia ei spiritual a. Aten tia nu trebuie s a e atras a de aceste detalii. Aici sunt ilustrate unele adev aruri mari, s i aten tia noastr a trebuie s a e acordat a acestora. Iertarea acordat a de acest mp arat reprezint a iertarea divin aa tuturor p acatelor. Domnul Hristos este reprezentat prin mp aratul, care, plin de mil a, a iertat datoria robului s au. P ac atosul se a a sub condamnarea Legii c alcate. El nu se poate mntui singur si, pentru acest motiv, Domnul Hristos a venit n aceast a lume, mbr acnd divinitatea Sa cu haina naturii noastre omene sti, s i Si-a dat via ta [245] Sa, El, cel drept, pentru cel nedrept. El S-a dat pe Sine pentru p acatele noastre s i, ec arui suet, El i ofer a, f ar a bani, sngele Lui aduc ator de iertare. La Domnul este ndurare, s i la El este bel sug de r ascump arare. Psalmii 130, 7. Iat a motivul n baza c aruia noi ar trebui s a exercit am mil a fa ta de cei p ac ato si, ca s i noi. Dac a astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie s a ne iubim s i noi unii pe al tii. 1 Ioan 4, 11. F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti. Matei 10, 8. n parabol a, cnd datornicul s-a rugat s a e p asuit, cu promisiunea: Mai ng aduie ste-m a, s i- ti voi pl ati, sentin ta a fost revocat a, ntreaga datorie a fost iertat as i imediat, i s-a oferit ocazia ca s a urmeze s i el exemplul st apnului s au care l-a iertat. Ie sind de la mp arat, el a ntlnit pe un tovar as al s au de slujb a, care i datora o mic a sum a de bani. Lui i se iertase o datorie de zece mii de talan ti; datornicul s au i datora numai o sut a de lei. Dar el, care a fost tratat cu atta mil a, s-a comportat cu tovar as ul s au de lucru ntr-un mod cu totul diferit. Datornicul s au a f acut un apel identic cu acela pe care el personal l-a adresat mp aratului, dar f ar a un rezultat asem an ator. El, care fusese de curnd iertat, n-a avut o inim a plin a de mil as i iertare. n comportamentul Mila ce i-a fost acordat a el n-a dat-o pe fa ta s au cu tovar as ul lui de lucru. El n-a r aspuns rug amin tii ce i-a fost adresat a de a ndur ator. Mica sum a de bani ce-i era datorat a, era tot ceea ce avea n minte acest slujitor nerecunosc ator. El pretindea

M asura iert arii

165

tot ceea ce gndea el c a i se cuvine, s i a adus la ndeplinire o sentin ta asem an atoare aceleia care, n mod a sa de binevoitor, fusese anulat a n dreptul s au. un spirit asem Ct de mul ti, ast azi, dau pe fa ta an ator. Cnd mntul real datornicul a cerut st apnului s au mil a, el n-avea sim ta al enormei lui datorii. El nu- si d adea seama de starea lui disperat a. El spera s a g aseasc a singur o cale de sc apare. Mai ng aduie stem a, s i- ti voi pl ati, spunea el. Tot astfel, sunt foarte mul ti aceia care n ad ajduiesc ca prin propriile lor fapte s a capete favoarea lui [246] Dumnezeu. Ei nu- si dau seama de starea lor dezn ad ajduit a. Ei nu accept a harul lui Dumnezeu, ca un dar, f ar a de plat a, ci ncearc a s a cl adeasc a pe ndrept a tirea de sine. Inimile lor nu se de al zdrobesc s i nici nu se umilesc din cauza p acatului, iar fa ta tii sunt severi s i neiert atori. Comparate cu p acatele fra tilor lor s avr site de ei, propriile lor p fa ta acate mpotriva lui Dumnezeu, sunt ca zece [247] de o sut de un milion; mii de talan ti, fa ta a de lei-aproximativ unu, fa ta s i totu si, ei ndr aznesc s a e neiert atori. n parabol a, st apnul a chemat pe datornicul nemilostiv s i i-a zis: Rob viclean! Eu ti-am iertat toat a datoria, indc a m-ai rugat. Oare nu se c adea s a ai s i tu mil a de tovar as ul t au, cum am avut eu mil a de tine? Si st apnul s-a mniat s i l-a dat pe mna chinuitorilor, pn a va pl ati tot ce datora. Tot a sa v a va face s i Tat al Meu cel ceresc, dac a ecare din voi nu iart a din toat a inima pe fratele s au. Cine refuz a s a ierte, si pericliteaz a astfel propria lui n adejde de a iertat. tura din aceast Dar nv a ta a parabol a n-ar trebui s a e gre sit apli de noi nu ne scute cat a. Iertarea lui Dumnezeu manifestat a fa ta ste nicidecum de datoria noastr a de a-L asculta. Tot astfel, spiritul de de aproapele nostru nu scute iertare manifestat fa ta ste de cerin tele unei drepte ndatoriri. n rug aciunea pe care Domnul Hristos a nv a tat pe ucenici s-o rosteasc a, El spunea: Si ne iart a gre selile noastre, precum s i noi iert am gre si tilor no stri Matei 6, 12. Prin aceasta El nu n telegea faptul c a, n vederea iert arii p acatelor noastre, noi nu trebuie s a cerem de la datornicii no stri ceea ce n mod drept ace stia ne sunt datori. Dar dac a ei nu pot pl ati, chiar dac a acesta este rezultatul unei nen telepte administr ari, ei nu trebuie arunca ti n nchisoare, chinui ti, sau chiar trata ti n mod aspru; parabola aceasta nu ne nva ta s a ncuraj am indolen ta. Cuvntul lui Dumnezeu declar a c a, dac a cineva nu vrea s a lucreze, nici s a nu m annce. 2 Tesaloniceni 3, 10.

166

Parabolele Domnului Hristos

Dumnezeu nu cere celor care muncesc din greu s a sus tin a pe al tii n lenevia lor. Irosirea timpului s i lipsa eforturilor, iat a ceea ce face ca mul ti s a ajung a n s ar acie s i lipsuri. Dac a aceste sc aderi nu vor corectate de acei care se complac n ele, atunci tot ceea ce s-ar putea face pentru ei, ar ca atunci cnd ai pus o comoar a ntr-un sac rupt, care este numai g auri. Exist a totu si s i o s ar acie, f ar a ca cel n cauz a s a e vinovat, s i noi trebuie s a avem mil as i mpreun a sim tire fa ta [248] de ace stia care sunt mai pu tin favoriza ti. Noi ar trebui s a trat am pe al tii, exact a sa cum noi n sine, n mprejur ari asem an atoare, am dori s a m trata ti. Duhul Sfnt ne ndeamn a prin apostolul Pavel Deci, dac a este vreo ndemnare n Hristos, dac a este vreo mngiere n dragoste, dac a este vreo leg atur a a Duhului, dac a este vreo milostivire s i vreo ndurare, face ti-mi bucuria deplin a, s i ave ti o sim tire, o dragoste, un suet s i un gnd. Nu face ti nimic din duh de ceart a sau din slav a de sart a; s i n smerenie ecare s a priveasc a pe altul mai pe sus de el nsu si. Fiecare din voi s a se uite nu la foloasele lui, ci s i la foloasele altora. S a ave ti n voi gndul acesta, care era s i n Hristos Isus. Filipeni 2,l-5. . Dumnezeu ne-a porunDar p acatul n-ar trebui tratat cu u surin ta cit s a nu suferim r aul la fratele nostru. El spune: Dac a fratele t au p ac atuie ste mpotriva ta, mustr a-l! Luca 17, 3. P acatul trebuie s a e numit pe numele lui s i trebuie s a e n mod deschis pus naintea celui ce l-a s avr sit. n ns arcinarea dat a lui Timotei, apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfnt, a spus: Propov aduie ste Cuvntul, st aruie ste asupra lui la timp s i ne la timp, mustr a, ceart a, ndeamn a cu toat a blnde tea s i tura. 2 Timotei 4, 2. Iar lui Tit, el i scria: n adev nv a ta ar ... sunt mul ti nesupu si, ecari s i am agitori.... De aceea mustr a-i aspru, ca s a . Tit 1, 10-l3. e s an ato si n credin ta Dac a fratele t au a p ac atuit mpotriva ta, du-te s i mustr a-l ntre tine s i el singur. Dac a te ascult a, ai c stigat pe fratele t au. Dar dac a nu te ascult a, mai ia cu tine unul sau doi in si, pentru ca orice vorb a s a e sprijinit a pe m arturia a doi sau trei martori. Dac a nu vrea s a asculte de ei, spune-l Bisericii: s i, dac a nu vrea s a asculte nici de Biseric a, s a e pentru tine ca un p agn s i ca un vame s. Matei 18, 15-l7.

M asura iert arii

167

c Mntuitorul nostru ne nva ta a problemele de nen telegeri dintre [249] cre stini, trebuie s a e aplanate n biseric a. Ele n-ar trebui aduse naintea acelora care nu se tem de Dumnezeu. Dac a un cre stin este nedrept a tit de fratele s au, acesta s a nu se adreseze celor ce nu cred, trndu-l la judecat a. El s a urmeze tura pe care ne-a dat-o Domnul Hristos. n loc de a c nv a ta auta s a se r azbune singur, s a salveze pe fratele s au. Dumnezeu va ocroti interesele acelora care l iubesc s i se tem de El s i, de aceea, cu ncredere, m cazul nostru Lui, care judec noi s a ncredin ta a cu dreptate. Prea adesea, cnd cineva gre se ste mereu s i mereu s i acesta si m arturise ste gre seala sa, cel mpotriva c aruia s-a gre sit se simte obosit s i consider a c a a iertat destul. Dar Mntuitorul ne-a spus deschis cum s a ne purt am cu cel gre sit: Dac a fratele t au p ac atuie ste mpotriva ta, mustr a-l. Si dac a-i pare r au, iart a-l, Luca 17, 3. S a socotindu-l nevrednic de ncrederea ta. Ia seama nu-l tii la distan ta la tine nsu ti, ca s a nu i ispitit s i tu. Galateni 6, 1. Dac a fra tii t ai gre sesc, tu trebuie s a-i ier ti. Cnd vin la tine s i si recunosc gre seala, tu nu trebuie s a zici: nu cred c a sunt destul de [250] umili ti. Nu cred c a ei sunt sinceri n m arturisirea lor. Cu ce drept i judeci ca s i cnd le-ai citi inima? Cuvntul Domnului spune: Dac a-i pare r au, iart a-l. Si chiar dac a p ac atuie ste mpotriva ta de s apte ori pe zi, s i de s apte ori pe zi se ntoarce la tine s i zice: mi pare r au s a-l ier ti. Luca 17, 3. Si nu numai de s apte ori, ci de s aptezeci de ori cte s apte tot att de des, de cte ori te iart a Dumnezeu pe tine. Noi dator am totul harului f ar a de plat a al lui Dumnezeu. n leg amnt, harul a consacrat adop tiunea noastr a. n lucrarea Mntuitorului nostru, harul a s avr sit r ascump ararea s i rena sterea noastr a, cum s i n al tarea noastr a la pozi tia de mo stenitori mpreun a cu Hristos. Harul acesta s a e deci f acut cunoscut s i altora. Nu da ti celui gre sit nici o ocazie de descurajare. Nu ng adui ti ca o asprime fariseic a s a r aneasc a pe fratele vostru. Nici un gnd amar de batjocor a s a nu se iveasc a n mintea sau inima voastr a. Nici o urm a de dispre t s a nu se simt a n vocea voastr a. Dac a ve ti rosti un cuvnt , sau ve de la voi, sau ve ti lua o atitudine de indiferen ta ti manifesta un spirit de b anuial a sau nencredere, lucrul acesta ar putea aduce ruina unui suet. El are nevoie de un frate cu o inim a plin a de simpatie ca a Fratelui mai Mare, care s a mi ste inima lui omeneasc a. Face ti-l

168

Parabolele Domnului Hristos

s a simt a mai bine strngerea puternic a a unei mini iubitoare s i s a aud as optindu-i-se: S a ne rug am. Dumnezeu v a va da la amndoi o . Rug bogat a experien ta aciunea ne une ste laolalt a unul cu cel alalt, s i cu Dumnezeu. Rug aciunea aduce pe Domnul Hristos al aturi de noi s i d a celui ce st a s a cad a, celui ap asat, noi puteri spre a birui lumea, rea s i pe cel r au. Rug aciunea ndep arteaz a atacurile lui Satana. Cnd cineva se ntoarce de la imperfec tiunile omene sti s a priveasc a la Hristos, n caracterul acestuia are loc o transformare divin a. Spiritul Domnului Hristos lucrnd asupra inimii, o face asemenea chipului S au. S a st aruim dar n a n al ta pe Hristos. Ochii min tii s a e ndrepta ti spre Mielul lui Dumnezeu care ridic a p acatul lumii. Ioan 1, 29. Si [251] angaja ti ind n aceast a lucrare, s a nu uit am c a cine ntoarce pe un p ac atos de la r at acirea c aii lui, va mntui un suet de la moarte, s i va acoperi o sumedenie de p acate. Iacov 5, 20. Dar dac a nu ierta ti oamenilor gre selile lor, nici Tat al vostru nu v a va ierta gre selile voastre. Matei 6,l5. Nimic nu poate justica un de ceilal spirit neiert ator. Cel care este neiert ator fa ta ti, demonstreaz a faptul c a el nsu si nu este p arta s harului iert ator al lui Dumnezeu. Prin iertarea lui Dumnezeu, inima celui gre sit este strns atras a de inima cea mare a Iubirii Innite. Fluxul iubirii divine se revars a n suetul p ac atosului, s i de la el, la al tii. Mila s i ndurarea pe care , vor Domnul Hristos a manifestat-o n propria s i pre tioasa Sa via ta v azute n via ta acelora care devin p arta si harului S au. Dac a n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Romani 8, 9. Unul ca acesta este nstr ainat de Dumnezeu, apt numai pentru o ve snic a separare de El. Este adev arat c a el poate s a primit cndva iertarea; dar spiritul s au nemilos arat a faptul c a el respinge acum iubirea iert atoare a lui Dumnezeu. El s-a desp ar tit de Dumnezeu, s i se a a n aceea si stare n care se g asea mai nainte de a iertat. El a negat poc ain ta sa, s i p acatele sale apas a asupra lui ca s i cnd niciodat a nu s-ar poc ait de ele. tur Dar marea nv a ta a a parabolei se a a n contrastul dintre mila lui Dumnezeu s i inima mpietrit as i nemiloas a a omului; n faptul c a mila plin a de iertare a lui Dumnezeu trebuie s a e o m asur as i pentru noi. Oare nu se c adea s a ai s i tu mil a de tovar as ul t au, cum am avut eu mil a de tine?

M asura iert arii

169

Noi nu suntem ierta ti pentru c a iert am, ci CUM IERTAM! Temeiul pentru orice iertare se a a n iubirea nemeritat a a lui Dumnezeu; de al dar, prin atitudinea noastr a fa ta tii, noi dovedim dac a ne-am nsu sit sau nu aceast a iubire. De aceea, Domnul Hristos spunea: C aci cu ce judecat a judeca ti, ve ti judeca ti; s i cu ce m asur a m asura ti, vi [252] se va m asura. Matei 7, 2.

Capitolul 20 Un c stig spre pagub a


Capitol bazat pe textele din Luca 12, 13-21. Domnul Hristos nv a ta s i, ca de obicei, n afar a de ucenicii S ai s-au strns s i al tii n jurul S au. El vorbea ucenicilor despre ntmpl ari n care, n curnd, aveau s a joace s i ei partea lor. Ei aveau s a vesteasc a pretutindeni adev arurile pe care El li le-a ncredin tat, din care cauz a aveau s a ajung a n conict cu mai marii acestei lumi. Pentru Numele Lui, ei aveau s a e du si n fa ta instan telor judec atore sti, n fa ta magistra tilor s i a mp ara tilor. El i-a asigurat de o n telepciune, pe care nimeni n-o putea t ag adui. Propriile Lui cuvinte, care au mi scat inimile mul timilor, s i care au pus n ncurc atur a pe nr ai tii Lui vr ajma si, au dat m arturie despre puterea Duhului ce se aa n ele, s i pe care El a f ag aduit-o urma silor S ai. Dar erau mul ti aceia care doreau harul cerului numai pentru a sluji scopurile lor egoiste. Ei au recunoscut puterea cea minunat a a Domnului Hristos n prezentarea adev arului ntr-o lumin a clar a. Ei au auzit f ag aduin ta f acut a urma silor S ai, de a le da n telepciunea de a vorbi naintea mai marilor s i a magistra tilor. Oare nu va da El [253] puterea Sa s i pentru c stiguri lume sti? torule, spune fratelui Unul din mul time a zis lui Isus: nv a ta meu s a mpart a cu mine mo stenirea noastr a. Luca 12, 13. Prin Moise, Dumnezeu a dat instruc tiuni privind mp ar tirea mo stenirii. Fiul cel mai mare primea o ndoit a parte din averea tat alui (Deuteronom 21, 17), n timp ce fra tii mai tineri primeau p ar ti egale. Omul acesta gndea c a fratele s au l-a n selat n partea de mo stenire ce credea c a-i revine. Eforturile depuse de el n-au reu sit s a ob tin a ceea ce el credea c a i se cuvine, dar dac a Domnul Hristos va mijloci, n ne, cu sigu c ran ta a va c stiga. El auzise apelul mi sc ator al Domnului Hristos, cum s i solemna denun tare a c arturarilor s i Fariseilor. Dac a acestui frate i s-ar putea spune astfel de cuvinte poruncitoare, atunci, el n-ar ndr azni s a refuze s a dea partea ce se cuvine fratelui nedrept a tit. 170

Un c stig spre pagub a

171

n mijlocul sfaturilor solemne pe care Domnul Hristos le-a dat, caracterul s acest om a dat pe fa ta au egoist. El a putut aprecia acea capacitate a Domnului Hristos care putea s a lucreze pentru promovarea intereselor sale trec atoare; c aci adev arurile spirituale nu- si g asir a locul n mintea s i inima sa. Ceea ce-l preocupa cu totul era s a pun a mna pe mo stenire. Isus, mp aratul slavei, care era bogat, dar care S-a f acut s arac pentru noi, i-a deschis comoara iubirii divine. Duhul Sfnt mijlocea pe lng a el, ca s a devin a un mo stenitor al unei mo steniri nestric acioase s i nentinate, care nu se poate ve steji. 1 Petru 1, 4. El a v azut dovada puterii Domnului Hristos. Acum avea tor, s ocazia s a vorbeasc a marelui nv a ta i s a- si exprime dorin ta cea mai arz atoare a inimii lui. Dar asemenea omului cu grebla pentru gunoi din alegoria lui Bunyan, ochii s ai erau a tinti ti numai la cele p amnte sti. El n-a v azut coroana de deasupra capului s au. Asemenea lui Simon Magul el a pre tuit darul lui Dumnezeu, dar numai ca un mijloc de c stig al celor lume sti. Lucrarea Mntuitorului pe acest p amnt se ndrepta cu repeziciune spre ncheierea ei. Numai cteva luni i mai r am aseser a pentru a termina ceea ce venise s a fac a, s i anume, de a stabili mp ar a tia [254] harului S au. Cu toate acestea, l acomia omeneasc a ar dorit s a-l abat a de la lucrarea Sa, pentru a se amesteca ntr-o ceart a privitoare la o bucat a de p amnt. Dar Domnul Hristos nu era Acela care s a Se lase ab atut de la lucrarea Sa. R aspunsul S au a fost: Omule, cine m-a pus pe Mine judec ator sau mp ar titor peste voi? Luca 12, 14. Domnul Hristos ar putut spune acestui om tocmai ceea ce era drept s a-i spun a. El cuno stea realitatea lucrurilor n acest caz; fra tii erau n ceart a, pentru c a amndoi erau lacomi. De fapt, Domnul Hristos le-a spus: Nu este lucrarea Mea aceea de a da sentin te n nen telegeri de acest fel. El a venit pentru un alt scop, s i anume de a vesti Evanghelia s i a trezi astfel pe oameni la n telegerea realit a tii ve snice. Modul n care Domnul Hristos a tratat acest caz constituie o lec tie pentru to ti aceia care lucreaz a n numele S au. Cnd El a trimis pe cei doisprezece ucenici, le-a spus: Si pe drum, propov adui ti s i zice ti: mp ar a tia cerurilor este aproape! Vindeca ti pe bolnavi, nvia ti pe mor ti, cur a ti ti pe lepro si, scoate ti afar a dracii. F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti. Matei 10, 7.8. Ei n-au fost trimi si ca s a rezolve problemele trec atoare ale oamenilor. Lucrarea lor era aceea

172

Parabolele Domnului Hristos

de a convinge pe oameni s a se mpace cu Dumnezeu. n aceast a lucrare st atea puterea lor de a aduce binecuvntare omenirii. Singurul remediu pentru p acatele s i necazurile oamenilor este Domnul Hristos. Numai Evanghelia harului S au poate vindeca relele de care de cei s sufer a omenirea. Nedreptatea celor boga ti fa ta araci, ura celor de cei boga s araci fa ta ti, si are, de asemenea, r ad acina n egoism, de s i aceasta poate dezr ad acinat a numai printr-o supunere fa ta Domnul Hristos. Numai El poate da n locul unei inimi egoiste, pline de p acat, o nou a inim a, o inim a plin a de iubire. Slujitorii Domnului Hristos s a vesteasc a Evanghelia n puterea Duhului Sfnt trimis din ceruri, s i s a lucreze a sa cum a lucrat El spre binele oamenilor. Atunci, astfel de rezultate se vor manifesta n binecuvntarea s i n al tarea omenirii, cum este imposibil a se nf aptui prin puterea omeneasc a. Mntuitorul nostru a lovit la r ad acina r aului care chinuia pe omul care a cerut Domnului s a intervin a, s i n toate cazurile asem an atoare, spunnd: Vede ti s i feri ti-v a de orice fel de l acomie de bani; c aci [255] via ta cuiva nu st a n bel sugul avu tiei lui. Luca 12, 15. Si le-a spus pilda aceasta: Tarina unui om bogat rodise mult. Si el se gndea n sine, s i zicea: Ce voi face? Fiindc a nu mai am loc unde s a-mi strng roadele. Iat a, a zis, el, ce voi face; mi voi strica grnarele, s i voi zidi altele mai mari; acolo voi strnge toate roadele s i toate bun at a tile mele, s i voi zice suetului meu: Suete, [256] ai multe bog a tii strnse pentru mul ti ani; odihne ste-te, m annc a, bea s i vesele ste-te! Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar n noaptea aceasta ti se va cere napoi suetul; s i lucrurile pe care le-ai preg atit, ale cui vor ? Tot a sa este s i cu cel ce si adun a comori pentru el, s i de Dumnezeu. Luca 12, 16-21. nu se mbog a te ste fa ta Prin parabola bogatului nesocotit, Domnul Hristos a nf a ti sat nebunia acelora care au f acut din lume totul. Acesta a primit tot ce dorea din partea lui Dumnezeu. Soarelui i s-a ng aduit s a str aluceasc a asupra ogorului s au; c aci razele lui cad asupra celor drep ti s i asupra celor nedrep ti. Ploaia cerului a c azut asupra celui r au ca s i asupra celui bun. Domnul a f acut ca plantele s a creasc a, s i ogoarele s a aduc a rod mbel sugat. Bogatul era n ncurc atur a cu privire la ceea ce avea de f acut cu grnele lui. Hambarele i erau pline pn a la refuz, s i el nu mai avea unde s a pun a surplusul recoltei sale. El nu s-a gndit la Dumnezeu, de la care vin toate aceste binecuvnt ari. El n-a n teles

Un c stig spre pagub a

173

c a Dumnezeu l-a f acut un administrator al bunurilor Sale, pentru ca el s a poat a ajuta pe cei n nevoie. El avea binecuvntata ocazie de a mp ar titorul bunurilor lui Dumnezeu, dar el s-a gndit ca ele s a serveasc a numai spre propria lui bun astare. Situa tia celor s araci, a orfanilor, a v aduvelor, a suferinzilor s i a celor n nenorocire, a fost adus a la cuno stin ta acestui bogat; erau multe locuri n care bunurile lui puteau de ajutor. El putea foarte u sor s a se elibereze de o parte din prisosul ce-l avea, s i multe c aminuri ar fost scutite de nevoi, mul ti, dintre cei care erau amnzi, ar putut s atura ti, mul ti dintre cei ce erau goi, mbr aca ti, multe inimi f acute fericite, s i ar putut r aspunde la multe rug aciuni n al tate pentru pine s i mbr ac aminte, s i un cnt de slav a s-ar n al tat la ceruri. Domnul a ascultat rug aciunile celor n nevoie s i, n bun a tatea Sa, El S-a ngrijit de cei s araci. Psalmii 68, 10. O abunden ta de provizii pentru ndestularea nevoilor multora, au fost date ca o de strig binecuvntare acestui bogat. Dar el s i-a nchis inima fa ta atul celui n nevoie s i a spus slujitorilor s ai: Iat a ce voi face: mi voi [257] strica grnarele, s i voi zidi altele mai mari; acolo voi strnge toate roadele s i toate bun at a tile mele; s i voi zice suetului meu: Suete, ai multe bun at a ti strnse pentru mul ti ani; odihne ste-te, m annc a, bea s i vesele ste-te. Scopurile urm arite de acest om nu erau mai nalte ca acelea ale animalelor care pier. El tr aise ca s i cnd n-ar nici un Dumnezeu, viitoare; ca s nici cer s i nici via ta i cnd tot ceea ce avea erau numai [258] de Dumnezeu s de om. al s au, s i nu datora nimic nici fa ta i nici fa ta Psalmistul descria pe acest bogat atunci cnd scria: Nebunul zice n inima lui: Nu este Dumnezeu. Psalmii 14, 1. Acest om a tr ait s i a pl anuit numai pentru el. El vedea acum c a viitorul i era asigurat cu mbel sugare; pentru el nu mai conta nimic acum dect s a strng a recolta s i s a se bucure de roadele muncii lui. El se considera ca ind favorizat n compara tie cu al tii, s i se felicita pentru o a sa n teleapt a administrare a bunurilor sale. El se vedea onorat de concet a tenii s ai, ca ind un om cu o bun a judecat a, un cet a tean prosper. C aci oamenii te vor l auda cu bucuriile pe care s i le fac. Psalmii 49, 18. Dar n telepciunea lumii acesteia este o nebunie naintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3, 19. n timp ce bogatul privea n viitor la anii de bucurii s i pl aceri, Domnul avea cu totul alte planuri. So-

174

Parabolele Domnului Hristos

lia veni la acest administrator necredincios; Nebunule! Chiar n noaptea aceasta ti se va cere napoi via ta. Iat a o cerere pe care banii nu o pot satisface. Bog a tia pe care el a strns-o nu poate aduce nici m acar o amnare. Ceea ce el s-a str aduit ca s a adune o via ta ntreag a, ntr-un moment s-a dovedit a f ar a de valoare pentru el. Si lucrurile pe care le-ai preg atit, ale cui vor ? ntinsele lui ogoare s i grnarele pline pn a la refuz i vor luate din mn a. El strnge la comori, s i nu s tie cine le va lua. Psalmii 39, 6. Singurul lucru care i-ar acum de folos, nu s i l-a asigurat. Tr aind numai pentru sine, el a respins acea iubire divin a care s-ar rev arsat de oameni. Prin aceasta, el a respins via n fapte de mil a fa ta ta. C aci . Acest om a ales mai Dumnezeu este iubire s i iubirea este via ta degrab a cele p amnte sti, dect cele spirituale, s i el trebuia s a piar a mpreun a cu cele p amnte sti. Omul pus n cinste, s i f ar a pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai. Psalmii 49, 20. [259] Tot a sa este s i cu cel ce si adun a comori pentru el, s i nu se de Dumnezeu. Tabloul este valabil pentru toate mbog a te ste fa ta timpurile. Putem face planuri pentru binele nostru egoist, putem s a adun am comori, putem construi comori mari s i nalte, a sa cum au f acut constructorii anticului Babilon; dar nu putem construi un zid att de nalt, sau o poart a att de puternic a, nct s a mpiedice pe vestitorii nimicirii. mp aratul Bel sa tar a dat un osp a t mare n palatul s au, s i au l audat pe dumnezeii de aur, de argint, de aram a s i de er, de lemn s i de piatr a. Dar mna Celui nev azut a scris pe pere tii palatului cuvintele nimicirii, s i pa sii armatelor vr ajma se s-au auzit la por tile palatului. Chiar n noaptea aceea, Bel sa tar, mp aratul Haldeilor, a fost omort. Daniel 5, 30. A tr ai numai pentru sine, nseamn a a pieri. L acomia, dorin ta de a c stiga numai pentru folos propriu, egoist, desparte suetul de . Este spiritul lui Satana acela de a lua, a acapara, de a strnge via ta pentru sine. Spiritul Domnului Hristos d a, sacric a totul pentru binele altora! Si m arturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat ve este n Fiul S via ta snic a, s i aceast a via ta au. Cine are pe Fiul, are ; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are via 1 Ioan 5, 11-l2. via ta ta De aceea, El a spus: Vede ti s i p azi ti-v a de orice fel de l acomie [260] de bani; c aci via ta cuiva nu st a n bel sugul avu tiei lui. Luca 12, 15.

Capitolul 21 Omul bogat s i s aracul Laz ar


Capitol bazat pe textele din Luca 16, 19-31. n parabola omului bogat s i a lui Laz ar, Domnul Hristos a nf a ti sat faptul c a n via ta aceasta, oamenii si hot ar asc destinul lor ve snic. n decursul timpului de prob a, harul lui Dumnezeu este oferit tuturor. Dar dac a oamenii irosesc ocaziile ce li se ofer a n pl aceri egoiste, ei si taie singuri leg atura lor cu via ta ve snic a. Nici un alt timp de prob a nu le va mai acordat. Prin propria lor alegere, ntre ei s i Dumnezeul lor, ei au s apat o pr apastie ce nu se poate trece. Aceast a parabol a ne nf a ti seaz a contrastul dintre cei boga ti, care n-au f acut din Dumnezeu sprijinul lor, s i cei s araci, care si-au pus toat a ncrederea n Dumnezeu. Domnul Hristos a ar atat c a va veni timpul cnd pozi tia acestor dou a clase de oameni se va schimba, ecare v-a ajunge s a tr aiasc a experien ta celeilalte. Cei care sunt s araci n bunurile acestei lumi, dar care totu si, s-au ncrezut n Dumnezeu, , vor , ntr-o zi, n s i sunt r abd atori n suferin ta al ta ti mai presus de aceia care ast azi de tin cele mai nalte pozi tii pe care le poate oferi lumea, dar care nu si-au predat via ta lui Dumnezeu. Era un om bogat, spunea Domnul Hristos, care se mbr aca plin n porr as i in sub tire; s i n ecare zi ducea o via ta a de veselie s i str alucire. La u sa lui, z acea un s arac, numit Laz ar, plin de bube. [261] Si dorea mult s a se sature cu f armiturile care c adeau de la masa bogatului. Luca 16, 19-21. Omul bogat nu apar tinea acelei clase reprezentate prin judec a de torul nedrept, care a declarat n mod deschis dispre tul s au fa ta de oameni. El pretindea a un u a lui Avraam. Dumnezeu s i fa ta de cer El nu s-a purtat cu asprime fa ta setor, s i nici nu l-a alungat datorit a faptului c a nf a ti sarea lui era nepl acut a. Dac a acest specimen s arac s i dezgust ator al neamului omenesc putea mngiat privindu-l cum intra s i ie sea pe por ti, atunci cel bogat era binevoitor de s a-l lase s a stea acolo. Dar n mod egoist, el era indiferent fa ta . nevoile fratelui s au de suferin ta 175

176

Parabolele Domnului Hristos

Atunci nu erau spitale n care s a e trata ti cei bolnavi. Cei suferinzi s i cei n nevoie erau adu si n aten tia celor c arora Dumnezeu le-a ncredin tat bog a tiile pentru ca ace stia s a se bucure de ajutor s i simpatie. Acesta era s i cazul cer setorului s i a omului bogat. Laz ar avea mare nevoie s a e ajutat; c aci el era f ar a prieteni, f ar a c amin, bani sau hran a. Totu si, era l asat n starea aceasta zi dup a zi, n timp ce nobilul bogat avea tot ceea ce-i trebuia. Cel c aruia i era foarte u sor s a u sureze suferin tele semenului s au, tr aia numai pentru el, a sa cum tr aiesc s i ast azi foarte mul ti. Sunt s i ast azi mul ti n jurul nostru lipsi ti de hran a, goi s i f ar a ad apost. A neglija s a d am din avutul nostru acestor oameni n nevoie, suferinzi, ar nsemna s a ne nc arc am cu o povar a de vinov a tie a sa de mare, nct ne va groaz a, ntr-o zi, s a st am n fa ta ei. Orice l acomie egoist este condamnat a ca idolatrie. Orice ng aduin ta a este o ofens a naintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a f acut din cel bogat un administrator al averii Sale; s i era datoria lui aceea de a se ngriji de asemenea cazuri cum era s i acela al lui Laz ar. Porunca era: S a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au, s i cu toat a puterea ta (Deuteronom 6, 5); s i s a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsuti. [262] Leviticul 19, 18. Bogatul era un iudeu, s i ca urmare, era cunosc ator al poruncii lui Dumnezeu. Dar el a uitat c a era r aspunz ator de felul cum folosea mijloacele s i capacit a tile sale. Binecuvnt arile lui Dumnezeu erau rev din abunden ta arsate asupra lui, dar el le folosea n mod egoist, spre slava sa s i nicidecum a Creatorului s au. Obliga tia ce o avea de a folosi darurile sale pentru binele s i n al tarea omenirii, era n propor tie cu bel sugul de care se bucura. Aceasta era porunca lui Dumnezeu, de Dumnezeu. El dar bogatul nu se gndea la obliga tia lui fa ta d adea bani cu mprumut, s i pentru ceea ce mprumuta, lua dobnd a; dar pentru cele primite cu mprumut de la Dumnezeu el nu pl atea nici o dobnd a. El avea cuno stin te s i talente, dar nu se ngrijea s a le fac a s a sporeasc a. Uitnd de faptul c a era r aspunz ator fa ta de Dumnezeu, toate puterile sale s i le folosea pentru satisfacerea pl acerilor. Tot ceea ce-l nconjura, nesfr sitele petreceri, laudele s i lingu sirile prietenilor s ai, totul slujea pentru bucuria lui egoist a. A sa de prins era n societatea prietenilor s ai, nct a pierdut cu totul sim tul responsabilit a tii sale de a coopera cu Dumnezeu n lucrarea

Omul bogat s i s aracul Laz ar

177

milei Sale. El a avut ocazia de a n telege Cuvntul lui Dumnezeu turile Sale; dar anturajul iubitor de pl s i de a tr ai nv a ta aceri pe care s i l-a ales, i ocupa att de mult timp, nct a uitat de Dumnezeu s i ve snicie. A venit ns a timpul cnd s-a produs o schimbare n starea celor doi oameni. S aracul suferise zi de zi, dar a ndurat totul cu r abdare s i n t acere, n cele din urm a a murit s i a fost ngropat. Nu s-a g asit , el a nimeni care s a plng a pentru el; dar prin r abdarea sa n suferin ta fost m arturie pentru Hristos, a trecut cu bine cercarea credin tei sale, s i dup a moartea sa ne este nf a ti sat ca ind purtat de c atre ngeri s i dus n snul lui Avraam. Laz ar reprezint a pe cei s araci s i suferinzi care cred n Domnul Hristos. Cnd trmbi ta va suna, s i to ti cei ce sunt n morminte vor , ei vor primi atunci auzi vocea Domnului Hristos s i vor ie si la via ta r asplata; c aci credin ta lor n Dumnezeu n-a fost numai o teorie, ci o [263] realitate. A murit s i bogatul, s i l-au ngropat. Pe cnd el era n locuin ta mor tilor, n chinuri, s i-a ridicat ochii n sus s i a v azut de departe pe Avraam s i pe Laz ar n snul lui, s i a strigat: P arinte Avraame, e- ti mil a de mine s i trimite pe Laz ar s a- si moaie vrful degetului n ap as i s a-mi r acoreasc a limba; c aci grozav sunt chinuit n v apaia aceasta. Luca 16, 22-24. n aceast a parabol a, Domnul Hristos ntlnea pe oameni pe pro tura despre starea de con a celor mor priul lor teren. nv a ta stien ta ti, n perioada dintre moartea s i nvierea lor, era crezut a de mul ti dintre cei ce ascultau cuvintele Domnului Hristos. Mntuitorul cuno stea ideile lor, s i s i-a formulat parabola n a sa fel, nct s a-i nve te adev aruri importante, folosindu-se chiar de preconceputele s i gre sitele lor convingeri. El a pus n fa ta ascult atorilor S ai o oglind a, n care ei s a se poat a vedea n adev arata lor leg atur a cu Dumnezeu. El a folosit p arerile ce existau n mijlocul lor, pentru a eviden tia s i mai mult adev arul pe care El dorea s a-L fac a s a predomine, mai presus de toate celelalte idei, s i anume, c a nici un om nu este pre tuit dup a bog a tia sa; c aci tot ceea ce are, i apar tine numai ca mprumut din partea lui Dumnezeu. Iar o gre sit a folosire a acestor daruri, l va a seza cu mult mai prejos dect cel mai s arac s i cel mai nenorocit om, care iube ste ns a pe Dumnezeu s i se ncrede n El.

178

Parabolele Domnului Hristos

Domnul Hristos dorea ca ascult atorii S ai s a n teleag a faptul c a ca oamenii s este cu neputin ta a- si asigure mntuirea dup a moarte. Fiule, i r aspunde Avraam, adu- ti aminte c a, n via ta ta, tu ti-ai luat lucrurile bune s i Laz ar s i-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mngiat, iar tu e sti chinuit. Pe lng a toate acestea, ntre noi s i voi este o pr apastie mare, a sa c a cei ce vor s a treac a de aici la voi sau de acolo la noi, s a nu poat a, Luca 16, 25.26. n acest fel, Domnul Hristos a nf a ti sat ct de zadarnic a este speran ta acelora care privesc spre un al doilea timp de prob a, de har. Via ta aceasta este unicul timp ce a fost dat omului spre a se preg ati pentru ve snicie. Bogatul nu p ar asise ideea c a este un u al lui Avraam, s i n dezn adejdea lui, el ne este nf a ti sat ca apelnd la el dup a ajutor. P arinte [264] Avraame, se rug a el, e- ti mil a. El nu s-a rugat lui Dumnezeu, ci lui Avraam. n acest fel, el a ar atat c a a seaz a pe Avraam mai presus de Dumnezeu, s i c a pentru mntuirea sa, el se baza pe leg atura lui cu Avraam. Tlharul de pe cruce se rug a Domnului Hristos; Doamne, adu-Ti aminte de mine, cnd vei veni n mp ar a tia Ta. Luca 23, 42. Si imediat primi r aspunsul: Adev arat ti spun ast azi (cnd atrn pe s ), c cruce n umilin ta i suferin ta a vei cu Mine n Paradis. Luca 23, 43. Dar bogatul s-a rugat lui Avraam, iar cererea sa n-a fost ascultat a. Numai Domnul Hristos este n al tat spre a Domn s i Mntuitor, ca s a dea lui Israel poc ain ta s i iertarea p acatelor. Faptele Apostolilor 5, 31. C aci, n nimeni altul nu este mntuire. Faptele Apostolilor 4, 12. Bogatul s i-a petrecut via ta n pl aceri s i el s i-a dat seama prea trziu c a nu se ngrijise deloc de via ta ve snic a. El s i-a dat seama de nebunia lui s i s-a gndit la fra tii s ai, care ar merge nainte a sa cum a mers el, tr aind numai pentru pl acerile lor. Atunci adres a rug amintea: Rogu-te dar, p arinte Avraame, s a trimi ti pe Laz ar n casa tat alui meu; c aci am cinci fra ti, s i s a le adevereasc a aceste lucruri, ca s a nu vin as i ei n acest loc de chin. Dar Avraam a r aspuns: au pe Moise s i pe prooroci; s a asculte de ei. Nu p arinte Avraame a zis el; ci dac a se va duce cineva din mor ti, se vor poc ai. Si Avraam i-a r aspuns: Dac a nu ascult a pe Moise s i pe prooroci, nu vor crede nici chiar dac a ar nvia cineva din mor ti. Luca 16, 27-31. Cnd bogatul a cerut noi dovezi pentru fra tii s ai, i s-a spus n mod clar c a, chiar dac a li se vor da asemenea dovezi, ei nu s-ar l asa convin si, n-ar crede. Cererea sa a aruncat o umbr a, un blam asupra

Omul bogat s i s aracul Laz ar

179

lui Dumnezeu. Era ca s i cnd bogatul ar zis: Dac a m-ai avertizat mai serios, mai categoric, acum n-a s aici. n r aspunsul s au, la cererea bogatului, Avraam este nf a ti sat ca spunnd: Fra tii t ai au [265] fost sucient de mult avertiza ti. Le-a fost dat a lumin a, dar ei n-au vrut s-o vad a; le-a fost prezentat adev arul, dar n-au vrut s a-l aud a. Dac a nu ascult a pe Moise, s i pe proorocii s ai nu vor crede nici chiar dac a ar nvia cineva din mor ti. Aceste cuvinte s-au dovedit a adev arate n istoria poporului iudeu. Ultima minune a Domnului Hristos, s i care ncoroneaz a activitatea Lui, a fost nvierea lui Laz ar din Betania, dup a patru zile de la moartea lui. Iudeilor le-a fost dat a aceast a minunat a dovad a a divinit a tii Domnului Hristos, dar ei au respins-o. Laz ar s-a sculat din mor ti s i a dat m arturie n mijlocul lor, de toate aceste dovezi, s dar ei s i-au mpietrit inima fa ta i chiar au c autat s a-i ia via ta. Ioan 12, 9-l1. Legea s i profe tii sunt mijloacele folosite de Dumnezeu pentru mntuirea oamenilor. Domnul Hristos a spus ca s a ia seama la aceste semne. Dac a nu ascult a de vocea lui Dumnezeu din Cuvntul S au, chiar m arturia dat a de cineva nviat din mor ti, n-ar ascultat a. Acei care au ascultat pe Moise s i pe profe ti, nu vor cere ca Dumnezeu s a dea o lumin a mai mare dect aceea pe care a dat-o Dumnezeu; dar dac a oamenii leap ad a lumina, s i nu folosesc ocaziile ce le sunt oferite, unii ca ace stia nu vor auzi, chiar dac a cineva dintre mor ti ar veni la ei cu o solu tie. Ei nu vor convin si nici chiar de aceast a dovad a; c aci aceia care leap ad a Legea s i profe tii si mpietresc n a sa m asur a inima, nct vor ajunge s a resping a orice lumin a. Convorbirea dintre Avraam s i cel care fusese cndva bogat este gurativ a. Lec tia ce trebuie nv a tat a din ea este aceea c a ec arui om i este dat a sucient a lumin a pentru ndeplinirea ndatoririlor ce se cer din partea lui. R aspunderea omului este propor tional a cu ocaziile s i privilegiile sale. Dumnezeu d a ec aruia sucient a lumin as i destul har pentru lucrarea pe care i-a dat-o s-o fac a. Dac a omul nu ndepline ste ceea ce lumina cea mic a i arat a c a este de datoria lui a face, o lumin a mai mare nu va face dect s a dea la iveal a necredincio sia lui, neglijen ta de a pune la schimb ator binecuvnt arile ce i-au fost date. Cine este credincios n cele mai mici lucruri, este [266] credincios s i n cele mari; cine este nedrept n cele mai mici lucruri, este nedrept s i n cele mari. Luca 16, 10. Aceia care refuz a s a e

180

Parabolele Domnului Hristos

ilumina ti de c atre Moise s i profe ti s i totu si cer s a se fac a minuni extraordinare, nu vor convin si, chiar dac a s-ar mplini cererile lor. Parabola bogatului s i a s aracului Laz ar arat a cum sunt pre tuite n lumea nev azut a cele dou a clase reprezentate prin ace sti oameni. Nu este p acat s a i bogat, dac a bog a tia nu este strns a pe c ai necinstite. Cel bogat nu este condamnat pentru faptul c a are bog a tii, dar el este condamnat dac a mijloacele ce i-au fost ncredin tate sunt cheltuite n mod egoist. El ar putea cu mult mai bine s a- si depun a banii la tronul lui Dumnezeu, folosindu-i spre a face bine. Moartea nu poate aduce s ar acie omului care se dedic a c aut arii comorii ve snice. Dar cel care strnge comori numai pentru el, nu poate lua nimic din comorile sale n ceruri. Unul ca acesta s-a dovedit a un administrator necredincios. n timpul vie tii el s-a bucurat de cele mai bune lucruri, de Dumnezeu. El a dat gre dar a uitat ndatoririle ce le avea fa ta s n a-si strnge o comoar a n ceruri. Bogatul care a avut a sa de multe privilegii ne este reprezentat ca unul care ar trebuit s a- si pun a darurile la schimb ator, s a le cultive, astfel nct faptele sale s a ajung a dincolo, ducnd cu ele binecuvnt ari spirituale sporite. Scopul r ascump ar arii nu este numai acela de a s terge p acatele, ci de a reda omului darurile spirituale ce au fost pierdute din cauza puterii distrug atoare a p acatului. Banii nu pot du si n via ta cea ve snic a; nu este nevoie de ei acolo; ci faptele bune f acute n c stigarea de suete la Hristos sunt duse n cur tile cere sti. Dar cei care cheltuiesc n mod egoist darurile lui Dumnezeu, pentru propria lor persoan a, l asnd pe semenii lor n nevoie f ar a ajutor, nef acnd nimic pentru naintarea lucr arii lui Dumnezeu n lume, dezonoreaz a pe Creatorul lor. n dreptul numelui lor, din c ar tile [267] cerului, este scris c a au jefuit pe Dumnezeu. Bogatul a avut tot ceea ce se putea procura cu bani, dar el nu poseda bog a tiile care ar putut s a p astreze n bun a rnduial a socotelile lui cu Dumnezeu. El a tr ait ca s i cnd tot ceea ce avea era numai a lui. El a neglijat att chemarea lui Dumnezeu, ct s i strig atul s aracilor . Dar n cele din urm n suferin ta a vine o chemare pe care n-o poate trece cu vederea. O putere pe care n-o poate ignora s i c areia nu poate s a i se opun a i porunce ste s a p ar aseasc a bunurile asupra c arora el nu mai este administrator. Cel care fusese cndva bogat, este adus la cea mai dezn ad ajduit a s ar acie. Haina ndrept a tirii Domnului Hristos, tesut a n r azboiul cerului, nu-l poate acoperi vreodat a. Cel care a

Omul bogat s i s aracul Laz ar

181

purtat purpura cea mai scump a, pnza cea mai n a este acum adus la goliciune. Timpul ncerc arii sale s-a consumat. El n-a adus nimic n lume, s i nu poate lua nimic cu el cnd pleac a din lume. Domnul Hristos a dat la o parte cortina s i a nf a ti sat acest tablou naintea preo tilor s i a mai marilor, a c arturarilor s i a Fariseilor. Privi ti la ei care sunt boga ti n bunurile acestei lumi, dar care nu sunt boga ti naintea lui Dumnezeu. Nu vre ti s a contempl am aceast a scen a? Ceea ce este foarte pre tuit printre oameni, este o urciune naintea lui Dumnezeu. Domnul Hristos spune: Si ce folose ste unui om s a c stige toat a lumea, dac a si pierde suetul? Sau ce va da un om n schimb pentru suetul s au? Marcu 8, 36-37. O aplica tie la na tiunea iudaic a Cnd Domnul Hristos a rostit parabola bogatului s i a s aracului Laz ar, erau foarte mul ti n na tiunea iudaic a ce se aau n starea de plns a celui bogat, folosind bunurile lui Dumnezeu pentru satisfacerea pl acerilor egoiste, preg atindu-se astfel de a auzi sentin ta: Ai fost cnt arit n cump an as i ai fost g asit u sor. Daniel 5, 27. Bogatul a fost favorizat cu orice fel de binecuvnt ari materiale s i spirituale, dar el a refuzat s a coopereze cu Dumnezeu n folosirea acestor binecuvnt ari. Tot la fel era s i cu na tiunea iudaic a. Dumnezeu a f acut pe iudei depozitarii adev arurilor snte. El i-a numit administratori ai harului [268] S au. El le-a dat orice bunuri materiale s i spirituale, s i El i-a chemat s a mpart as i altora aceste binecuvnt ari. Le-au fost date ndrum ari speciale, cu privire la felul cum s a se poarte cu fra tii lor care se aau n nevoi, sau cu str ainii din auntrul por tii lor, s i cu s aracii din mijlocul lor. Ei nu trebuia s a caute s a c stige numai pentru binele lor, ci trebuia s a- si aduc a aminte de aceia care erau n nevoie s i s a mpart a cu ace stia binecuvnt arile ce le aveau. Si Dumnezeu a f ag aduit s a-i binecuvnteze dup a faptele lor de iubire s i mil a. Dar, ca s i bogatul, ei n-au ntins nici o mn a de ajutor ca s a u sureze nevoile materiale s i spirituale ale celor suferinzi. Plin de mndrie, ei se considerau ca ind poporul ales s i favorizat al lui Dumnezeu; s i totu si ei nu slujeau s i nici nu se nchinau lui Dumnezeu. Ei se ncredeau n faptul c a erau ii lui Avraam. Noi suntem s amn ta lui Avraam (Ioan 8, 33), spuneau ei plini de mndrie. Dar cnd a venit criza, le-a fost

182

Parabolele Domnului Hristos

ar atat faptul c a ei se desp ar tiser a de Dumnezeu, s i s i-au pus toat a ncrederea n Avraam, ca s i cnd el ar fost Dumnezeu. Domnul Hristos dorea s a fac a lumina s a lumineze n ntunericul min tii poporului iudeu. El le-a spus: Dac a a ti copii ai lui Avraam, a ti face faptele lui Avraam. Dar acum c auta ti s a M a omor ti pe Mine, ca om, care v-am spus adev arul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. A sa ceva, Avraam n-a f acut. Ioan 8, 39-40. Domnul Hristos n-a recunoscut n rela tiile de rudenie nici o virtute mntuitoare. El a nv a tat c a leg aturile spirituale sunt mai presus de toate celelalte leg aturi naturale. Iudeii pretindeau a descenden ti ai lui Avraam; dar nef acnd faptele lui Avraam, ei au dovedit c a nu sunt adev ara tii copii ai acestuia. Numai aceia care se dovedesc a , n mod spiritual, n armonie cu Avraam, prin ascultare de vocea lui Dumnezeu, sunt recunoscu ti ca adev ara ti descenden ti ai lui Avraam. De si cer setorul apar tinea unei clase considerate de oameni ca ind inferioar a, Domnul Hristos l-a recunoscut ca pe unul [269] pe care Avraam l-ar considera un prieten foarte apropiat. Bogatul, de si nconjurat de toate bun at a tile vie tii, era totu si att de ignorant, nct el a pus pe Avraam acolo unde ar trebuit s a e Dumnezeu. Dac a el ar pre tuit pozi tia sa privilegiat as i ar ng aduit Duhului lui Dumnezeu s a-i modeleze mintea s i inima, el ar avut o pozi tie cu totul diferit a. Tot la fel se prezentau lucrurile s i cu na tiunea pe care o reprezenta. Dac a ei ar r aspuns chem arii divine, atunci viitorul lor ar fost cu totul altul. Ei ar dat pe fa ta un adev arat discern amnt spiritual. Ei aveau mijloace pe care Dumnezeu le-ar nmul tit, f acndu-le suciente pentru binecuvntarea s i iluminarea ntregii lumi. Dar ei s-au dep artat att de mult de planurile lui Dumnezeu, nct via ta lor era n ntregime pervertit a. Ei n-au folosit darurile lor, ca ni ste administratori ai lui Dumnezeu, n conformitate cu adev arul s i dreptatea. Ve snicia n-a intrat n socotelile lor, s i rezultatul necredincio sii lor a fost ruina ntregii na tiuni. Domnul Hristos s tia c a la distrugerea Ierusalimului iudeii aveau s a- si aduc a aminte de avertiz arile Sale. Si lucrurile s-au petrecut ntocmai. Cnd nenorocirea a venit asupra Ierusalimului, cnd foametea s i suferin tele de toate soiurile s-au ab atut asupra poporului, ei s i-au adus aminte de aceste cuvinte ale Domnului Hristos s i au n teles parabola. Ei au adus suferin ta asupra lor, datorit a neglijen tei

Omul bogat s i s aracul Laz ar

183

lor de a face ca lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu s a str aluceasc a mai departe n lume. n zilele din urm a Scenele de ncheiere ale istoriei acestui p amnt sunt zugr avite n evenimentele de ncheiere a istoriei bogatului din parabol a. Acesta pretindea c a este u al lui Avraam, dar el era desp ar tit de Avraam printr-o pr apastie de netrecut un caracter r au format. Avraam a slujit lui Dumnezeu, urm arind cu credincio sie s i n deplin a ascultare Cuvntul S au. Dar bogatul nu se gndea nici la Dumnezeu s i nici la nevoile celor suferinzi. Marea pr apastie existent a ntre el s i Avraam [270] era pr apastia neascult arii. Sunt s i ast azi foarte mul ti care merg pe acela si drum. De si sunt membri ai Bisericii, ei sunt neconverti ti. Ei pot participa la serviciile divine, ei pot cnta cuvintele psalmistului: Cum dore ste un cerb izvoarele de ap a, a sa Te dore ste suetul meu pe Tine, Dumnezeule! (Psalmii 42, 1), dar m arturisirea lor este fals a. Ei nu sunt mai ndrept a ti ti naintea lui Dumnezeu de cum este cel mai nr ait p ac atos. Cel care caut a excit arile pl acerilor p acatului, mintea care este plin a de dorin ta de manifestare vanitoas a, nu poate sluji lui Dumnezeu. Asemenea bogatului din parabol a, unul ca acesta nu are nici o nclina tie ca s a se r azboiasc a mpotriva pl acerilor re sti. El dore ste s i caut a s a- si satisfac a pl acerile. El alege atmosfera p acatului. Dar el este r apit de moarte s i coboar a n mormnt cu caracterul pe care l-a format n timpul vie tii, n tov ar as ia uneltelor lui Satana. n mormnt, el nu mai are nicidecum puterea de a alege ceva, e bun sau r au; c aci n ziua n care cineva moare, pier pn as i gndurile lui. Psalmii 146, 4; Eclesiastul 9, 5-6. Cnd vocea lui Dumnezeu treze ste la viat a pe cel mort, el va ie si din mormnt cu acelea si pofte s i pasiuni, cu acelea si gusturi pe care le-a nutrit n timpul vie tii. Dumnezeu nu face nici o minune ca s a re-creeze un om, care n-a fost n ascut din nou atunci cnd i s-au oferit toate ocaziile s i a avut la dispozi tie tot ceea ce era necesar pentru aceasta. n timpul vie tii sale el n-a g asit nici o pl acere n Dumnezeu s i nici n a lucra pentru El. Caracterul s au n-a fost n armonie cu Dumnezeu s i el nu poate fericit n familia cereasc a.

184

Parabolele Domnului Hristos

Exist a ast azi n lume o clas a de oameni care sunt plini de ndrept a tire de sine. Ei nu sunt deda ti la mbuibare, nu sunt be tivi, nu sunt necredincio si; dar ei doresc s a tr aiasc a numai pentru ei, s i nu pentru Dumnezeu. El nu se a a n gndurile lor; de aceea ei sunt socoti ti n rndul celor necredincio si. Dac a ar posibil ca ei s a intre pe por tile cet a tii lui Dumnezeu, n ceruri, ei n-ar avea dreptul la pomul vie tii, c aci atunci cnd poruncile lui Dumnezeu au stat naintea lor cu toate [271] cerin tele lor obligatorii, ei au zis: Nu!. Ei n-au slujit lui Dumnezeu aici, de aceea, ei nu vor sluji lui Dumnezeu nici n ceruri. Ei n-ar putea tr ai n prezen ta Lui, s i orice alt loc, n afar a de cer, ar de preferat pentru ei. A nv a ta de la Domnul Hristos nseamn a a primi harul S au, care este, de fapt, caracterul S au. Dar cei care nu pre tuiesc s i nu folosesc ocaziile pre tioase s i inuen tele snte ce le-au fost oferite aici pe p amnt, nu sunt preg ati ti a lua parte la nchinarea cea curat a din ceruri. Caracterele lor nu sunt modelate dup a Modelul Divin. Prin neglijen ta lor, ei au creat un abis peste care nimeni s i nimic nu poate [272] trece, ntre ei s i cei drep ti r amne o pr apastie mare.

Capitolul 22 A zice s i a face


Capitolul acesta se bazeaz a pe textele din Matei 21:23-32. Un om avea doi feciori s i s-a dus la cel dinti s i i-a zis: Fiule, du-te ast azi de lucreaz a n via mea! Nu vreau, i-a r aspuns el. n urm a, i-a p arut r au s i s-a dus. S-a dus s i la cel alalt s i i-a spus tot a sa. Si ul acesta a r aspuns: M a duc, Doamne! Si nu s-a dus. Care din amndoi a f acut voia tat alui s au? Cel dinti, au r aspuns ei. Matei 21, 28-31. n predica de pe Munte, Domnul Hristos a spus: Nu ori sicineMi zice: Doamne, Doamne! va intra n mp ar a tia Cerurilor, ci cel ce face voia Tat alui Meu care este n ceruri. Matei 7, 21. Proba sincerit a tii nu st a n cuvinte, ci n fapte. Domnul Hristos n-a spus nim anui: Ce spui tu mai mult dect al tii? ci Ce face ti mai mult dect al tii? Matei 5, 47. (tr. eng.). Aceste cuvinte ale Sale sunt pline de nsemn atate: Dac as ti ti aceste lucruri, ferice de voi dac a le face ti. Ioan 13, 17. Cuvintele n sine n-au nici o valoare, dac a ele nu sunt nso tite de fapte corespunz atoare. Aceasta este lec tia ce trebuie nv a tat a din parabola celor doi i. Aceast a parabol a a fost rostit a cu ocazia ultimei vizite a Domnului Hristos la Ierusalim mai nainte de moartea Sa. El izgonise din [273] templu pe cei ce cump arau s i vindeau. Vocea Sa a vorbit inimilor lor cu puterea lui Dumnezeu. Uimi ti s i ngrozi ti, ei au ascultat porunca Sa f ar a nici o scuz as i f ar a s a se mpotriveasc a. Cnd groaza lor s-a mai domolit, preo tii s i b atrnii s-au ntors la templu s i au g asit pe Domnul Hristos vindecnd pe cei ce erau bolnavi sau pe moarte. Ei auzeau strig ate de bucurie s i cntece de laud a. Chiar n templu, copiii care au fost vindeca ti avnd ramuri de palmier n mn a, cntau osanale Fiului lui David. Vocile pruncilor aduceau laude la adresa puternicului vindec ator. Dar pentru preo ti s i pentru b atrni, toate acestea nu erau ndeajuns ca s a le nfrng a prejudecata s i gelozia. 185

186

Parabolele Domnului Hristos

Ziua urm atoare, pe cnd Domnul Hristos nv a ta n templu, mai marii preo tilor s i b atrnii norodului au venit la El s i I-au zis: Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea s i cine Ti-a dat puterea aceasta? Matei 21, 23. Preo tii s i mai marii norodului aveau dovezi categorice despre puterea Domnului Hristos. Cu ocazia cur a tirii templului, ei au v azut autoritatea Cerului str afulgernd de pe fa ta Sa. Si ei n-au putut rezista puterii cu care El vorbea. Din nou, prin faptele Sale minunate de vindecare, El a r aspuns ntreb arii lor. El le-a dat dovada autorit a tii Sale, dovad a ce nu putea pus a la ndoial a. Dar aceasta nu era dovada pe care o doreau ei. Preo tii s i mai marii norodului erau foarte interesa ti n a-L determina pe Domnul Hristos s a se declare ca ind Mesia, pentru ca ei s a poat a s a interpreteze cuvintele s i s a ridice poporul mpotriva Lui. Ei doreau s a-I nimiceasc a inuen ta s i s a-L dea mor tii. Domnul Hristos s tia c a dac a ei nu puteau recunoa ste pe Dumnezeu n El, sau nu puteau s a vad a n ceea ce El f acea dovada divinit a tii Sale, atunci ei n-ar crezut nici chiar propria Sa m arturie cum c a El este Hristosul. n r aspunsul S au, El a ocolit aceast a problem a n [274] care ei sperau s a-L prind as i a ntors condamnarea asupra lor. V a voi pune s i Eu o ntrebare a spus El, s i dac a mi ve ti r aspunde la ea, v a voi spune s i Eu, cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni. Matei 21, 24-25. Preo tii s i conduc atorii au r amas foarte ncurca ti. Ei vorbeau ntre ei s i ziceau: Dac a vom r aspunde: din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-a ti crezut? Si dac a vom r aspunde: de la oameni, ne temem de norod, pentru c a to ti socotesc pe Ioan drept prooroc. Atunci au r aspuns lui Isus: Nu s tim! s i El la rndul Lui le-a zis: Nici Eu nu voi v a spune cu ce putere fac aceste lucruri. Matei 21, 25-27. Nu s tim. Acest r aspuns era de fapt o minciun a, dar preo tii s i-au dat seama de situa tia n care se aau s i au spus o minciun a pentru a putea ie si din ncurc atur a. Ioan Botez atorul a venit m arturisind despre Unul a c arui autoritate ei o puneau acum la ndoial a. El ar ata spre El atunci cnd spunea: Iat a Mielul lui Dumnezeu, care ridic a p acatul lumii! Ioan 1, 29. El L-a botezat, s i dup a botez n timp ce Domnul Hristos se ruga, cerul s-a deschis s i Duhul lui Dumnezeu, asemenea unui porumbel a venit asupra Sa, n timp ce o voce din

A zice s i a face

187

ceruri s-a auzit spunnd: Acesta este Fiul Meu preaiubit, n care mi g asesc pl acerea. Matei 3, 17. Aducndu- si aminte cum Ioan a spus n repetate rnduri profe tiile referitoare la Mesia, aducndu- si aminte de scenele de la botezul Domnului Hristos, preo tii s i conduc atorii n-au ndr aznit s a spun a c a botezul lui Ioan era din cer. Dac a recuno steau pe Ioan ca profet, a sa cum de fapt credeau c a este, atunci cum mai puteau ei nega m arturia Sa cu privire la faptul c a Isus din Nazaret era Fiul lui Dumnezeu? Dar ei nici nu puteau spune c a botezul lui Ioan era de la oameni, din cauza norodului, care credea c a Ioan este un profet. De aceea ei au spus: Nu s tim. Apoi, Domnul Hristos a rostit parabola tat alui s i a celor doi i ai s ai. Cnd tat al a mers la ul cel dinti s i i-a spus: Fiule, du-te [275] ast azi de lucreaz a n via mea, ul a r aspuns imediat: Nu vreau. El a refuzat s a-l asculte s i a apucat pe drumuri s i n tov ar as ii rele. Dar mai pe urm a i-a p arut r au, s i a ascultat chemarea. Tat al a mers la cel de-al doilea ul cu aceea si porunc a: Du-te s i lucreaz a ast az1i n via mea. Acest u a r aspuns imediat: M a duc Doamne, dar nu s-a dus. n aceast a parabol a, tat al reprezint a pe Dumnezeu, via reprezint a biserica. Prin cei doi i sunt reprezentate cele dou a clase de oameni. [276] Fiul care a refuzat s a asculte porunca, spunnd: Nu vreau, repre neascultare de Dumnezeu, care zint a pe aceia care tr aiesc n f a ti sa nu au preten tii de sn tenie s i care refuz a n mod deschis s a poarte jugul unor restric tii s i al ascult arii pe care Legea lui Dumnezeu le cere. Dar cnd Evanghelia a ajuns la ei, cuprins a n solia lui Ioan Botez atorul: Poc ai ti-v a, c aci mp ar a tia Cerurilor este aproape, ei s-au poc ait s i s i-au m arturisit p acatele. Matei 3, 2. n ul care a zis: M a duc Doamne dar nu s-a dus, a fost dat pe caracterul Fariseilor. Asemenea acestui u, conduc fa ta atorii iudei erau nepoc ai ti s i ncrez atori n ei. Via ta religioas a a na tiunii iudaice ajunsese numai o preten tie. Cnd a fost proclamat a Legea pe muntele Sinai, de c atre vocea lui Dumnezeu, tot poporul s-a legat c ao va asculta. Ei au spus: M a duc, Doamne, dar nu s-au dus. Cnd Domnul Hristos n persoan a a venit ca s a le nf a ti seze principiile Legii, ei L-au respins. Domnul Hristos a dat conduc atorilor iudei din timpul S au o bog a tie de dovezi despre autoritatea s i puterea Sa divin a, s i cu toate c a ace stia erau convin si de acest adev ar, ei n-au

188

Parabolele Domnului Hristos

vrut s a primeasc a aceste dovezi. Domnul Hristos le-a demonstrat c a ei continuau s a nu cread a, datorit a faptului c a nu aveau acel spirit care duce la ascultare. Domnul Hristos spusese despre ei: Si a ti desin tat astfel Cuvntul lui Dumnezeu n folosul datinii voas turi ni tre.... Degeaba m a cinstesc ei, nv a tnd ca nv a ta ste porunci omene sti. Matei 15, 6.9. n mul time din fa ta Domnului Hristos se aau c arturari s i Farisei, preo ti s i mai mari ai norodului, s i dup a ce a rostit parabola celor doi i, Domnul Hristos a adresat ascult atorilor S ai ntrebarea: Care din amndoi a f acut voia tat alui s au? Uitnd de ei, Fariseii au r aspuns: Cel dinti. Ei au spus acest lucru f ar a s a- si dea seama c a n acest fel ei si pronun tau singuri condamnarea. Atunci, de pe buzele Domnului Hristos se auzi sentin ta Ade[277] v arat v a spun c a vame sii s i desfrnatele merg naintea voastr a n mp ar a tia lui Dumnezeu. Fiindc a Ioan a venit la voi umblnd n calea neprih anirii, s i nu l-a ti crezut. Dar vame sii s i desfrnatele l-au crezut, s i, m acar c a a ti v azut lucrul acesta, nu v-a ti c ait n urm a ca s a-l crede ti. Matei 21, 31-32. Ioan Botez atorul a venit predicnd adev arul, s i prin lucrarea predic arii lui, p ac ato sii se convingeau de vinov a tia lor s i se poc aiau. Ace stia aveau s a mearg a n mp ar a tia Cerurilor mai naintea acelora care, plini de ndrept a tire de sine, s-au mpotrivit avertiz arii solemne ce le-a fost adresat a. Vame sii s i desfrnatele erau ne stiutori, dar ace sti oameni nv a ta ti cuno steau calea care duce n Paradisul lui Dumnezeu. Adev arul care ar trebuit s a e pentru ei un miros de spre via , a devenit un miros de moarte spre moarte. P via ta ta ac ato sii nvedera ti, care erau dezgusta ti de ei n si si, au primit botezul din tori erau ipocri minile lui Ioan, dar ace sti nv a ta ti. Inimile lor nc ap a tnate erau obstacole n calea primirii de c atre ei, a adev arului. Ei s-au opus lucr arii conving atoare a Duhului lui Dumnezeu. Ei au refuzat s a asculte de poruncile lui Dumnezeu. Domnul Hristos nu le-a spus: Voi nu pute ti intra n mp ar a tia cerurilor, dar El le-a ar atat c a ceea ce-i mpiedic a s a intre este chiar atitudinea, lucrarea lor. U sa era nc a deschis a pentru ace sti [278] conduc atori iudei, invita tia le era nc a adresat a. Hristos dorea s a-i vad a convin si de starea lor s i converti ti. Preo tii s i mai marii lui Israel s i-au petrecut via ta n ceremonii religioase pe care ei le considerau ca ind prea snte ca s a e legate

A zice s i a face

189

de ocupa tiile de ecare zi. De aceea via ta lor se presupunea c a este religioas n totul o via ta a. Dar ei ndeplineau ceremoniile lor numai ca s a e v azu ti de oameni, ca lumea s a-i considere ca ni ste oameni sn ti s i consacra ti. n timp ce m arturiseau c a ascult a, ei refuzau s a dea ascultare de Dumnezeu. Ei nu erau mplinitori ai adev arului pe pe al care ei m arturiseau c a nva ta tii. Despre Ioan Botez atorul, Domnul Hristos a declarat c a este unul dintre cei mai mari profe ti, s i a ar atat ascult atorilor S ai c a ei avuseser a suciente dovezi cum c a Ioan a fost un sol de la Dumnezeu. Cuvintele predicatorului din pustie aveau putere. El s i-a rostit solia n mod hot art, mustrnd p acatele preo tilor s i ale mai marilor norodului, chemndu-i s a fac a fapte vrednice de mp ar a tia Cerurilor. El le-a atras aten tia asupra atitudinii p ac atoase de desconsiderare a autorit a tii Tat alui ceresc, manifestat a n refuzul lor de a face lucrarea ce le-a fost dat a. El n-a f acut nici un compromis cu p acatul s i mul ti se ntorceau de la nelegiuirea lor. Dac a cele spuse de conduc atorii iudei ar fost adev arate, atunci ei ar trebuit s a primeasc a m arturia lui Ioan s i ar trebuit s a pri roadele poc measc a pe Hristos ca Mesia. Dar ei n-au dat pe fa ta ain tei s i ale neprih anirii. Chiar aceia pe care ei i dispre tuiau se gr abeau, mai naintea lor, spre mp ar a tia lui Dumnezeu. n parabol a, ul care zicea: M a duc, Doamne, se prezenta pe sine ca ind credincios s i ascult ator, dar timpul a fost acela care a dovedit c a m arturisirea sa nu era adev arat a. Tot astfel, Fariseii se mndreau cu sn tenia lor, dat atunci cnd aceasta a fost pus a la ncercare, s-a v azut c a de fapt, ea nu exista. Cnd interesul lor le dicta, ei prezentau cerin tele Legii lui Dumnezeu n mod foarte categoric, rigid, dar atunci cnd se cerea din partea lor ascultare, prin sost arii foarte iscusite, ei f aceau f ar a efect puterea preceptelor divine. Despre ei Domnul Hristos zicea: S a nu v a lua ti dup a faptele [279] lor, c aci ei zic s i nu fac. Matei 23, 3. Ei nu aveau o iubire adev arat a de Dumnezeu sau fa de oameni. Dumnezeu i-a chemat s fa ta ta a e conlucr atori mpreun a cu El n lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu s-o fac a, s i din cauza nelegiuirii lor, Dumnezeu era gata s a Se despart a, s a p ar aseasc a aceast a na tiune neascult atoare. ndrept a tirea de sine nu este adev arata ndrept a tire s i aceia care se prind de ea, vor l asa ti s a sufere consecin tele unei decep tii fatale. Mul ti pretind ast azi c a ascult a de poruncile lui Dumnezeu, dar ei

190

Parabolele Domnului Hristos

n-au iubirea lui Dumnezeu n inimile lor, ca de aici s a se reverse s i asupra altora. Domnul Hristos i cheam a s a se al ature Lui, n lucrarea Sa, de salvare a lumii, dar ei se mul tumesc s a spun a: M a duc, Doamne. Dar nu se duc. Ei nu conlucreaz a mpreun a cu aceia care fac lucrarea lui Dumnezeu. Ei sunt lene si. Asemenea ului necredincios, ei fac f ag aduin te false n fa ta lui Dumnezeu. Lund asupra lor leg amntul solemn al bisericii, ei s-au legat s a primeasc a s i s a asculte de Cuvntul lui Dumnezeu, s a se dedice slujirii lui Dumnezeu, dar ei nu f aceau acest lucru. Ei m arturiseau, pretindeau a i ai lui Dumnezeu, dar via ta lor, n caracterul lor, ei negau aceast a leg atur a. Ei nu- si supuneau voin ta lor lui Dumnezeu. Ei tr aiau astfel o minciun a. F ag aduin ta ascult arii, se pare c a ei o nf aptuiau numai atunci cnd nu cerea din partea lor nici un sacriciu, dar atunci cnd se cerea lep adarea s i sacriciul de sine, cnd vedeau crucea ce trebuia luat a, purtat a, ei d adeau napoi. n acest fel, con stien ta datoriei se tocea, disp area s i c alcarea con stient a a poruncilor lui Dumnezeu devenea un obicei. Urechea poate c a auzea Cuvntul lui Dumnezeu, dar puterea spiritual a de percepere, disp aruse. Inima s-a mpietrit, iar con stiin ta ... s-a tocit. S a nu ne mngiem cu gndul c a dac a nu manifest am o vr ajm as ie de Domnul Hristos, noi facem lucrarea Sa. F [280] deschis a fa ta acnd astfel, ne n sel am singuri. Re tinnd ceea ce Dumnezeu ne-a dat s a folosim n lucrarea Sa, e el timp sau mijloace sau orice alt dar pe care El ni l-a dat, noi lucr am mpotriva Lui. Satana folose ste indiferen ta, indolen ta celor ce m arturisesc a cre stini, spre a- si nt ari for tele s i a c stiga suete de partea sa. Mul ti dintre cei care gndesc c a de si, nu fac nici o lucrare pentru Hristos, sunt totu si de partea Lui, dau vr ajma sului posibilitatea s a c stige teren, s i s a aib a astfel avantaj. Prin faptul c a unii ca ace stia n-au reu sit s a e ni ste conlucr atori srguincio si pentru Dumnezeu, l asnd nemplinite ndatoririle ce le reveneau, s i nerostind cuvntul care trebuia vestit, eu au ng aduit lui Satana s a ajung a s a aib a control asupra acelora care ar putut s a e c stiga ti pentru Hristos. Niciodat a nu putem mntui ti r amnnd ntr-o stare de indolen ta s i inactivitate. Nu poate exist a o persoan a cu adev arat convertit a, s i lipsit totu si s a tr aiasc a o via ta a de putere s i nefolositoare. Nu este posibil s a m tr ti n ceruri. Nici un lene s nu va intra acolo. Dac a

A zice s i a face

191

nu ne str aduim s a c stig am intrarea n mp ar a tia lui Dumnezeu, dac a m cu mai mult interes care sunt legile acestei nu c aut am s a nv a ta mp ar a tii, noi nu suntem potrivi ti pentru a face parte din ea. Acei care refuz a s a coopereze cu Dumnezeu pe p amnt, nu vor coopera cu El nici n ceruri. Nici nu este bine ca unii ca ace stia s a e lua ti n ceruri. pentru vame Este mai mult speran ta si s i pentru p ac ato si, dect pentru aceia care cunosc Cuvntul lui Dumnezeu, dar care refuz a s a asculte de el. Cel care se vede a sa cum este, un p ac atos, f ar a s a acopere p acatul, care este con stient de faptul c a naintea lui Dumnezeu, corpul, suetul s i spiritul i sunt stricate, unul ca acesta se alarmeaz a ca nu cumva s a ajung a separat pe veci de mp ar a tia Cerurilor. El si d a seama de starea lui, de faptul c a este bolnav, s i caut a vindecarea la Marele Medic care a spus: Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar a. Ioan 6, 37. Acestea sunt acele persoane pe care Dumnezeu le poate folosi ca lucr atori n via Sa. Fiul care pentru un timp a refuzat s a asculte de porunca tat alui s au, n-a fost condamnat de Domnul Hristos, dar nici n-a fost l audat. Cei care se comport a asemenea primului u, refuznd s a asculte, [281] n-au nici un merit pentru pozi tia lor. Faptul c a spun deschis ceea ce au de spus, nu trebuie considerat ca ind o virtute. Sn tirea, prin adev ar s i neprih anire, ar trebui s a fac a pe cei credincio si martori plini de curaj pentru Hristos, dar a sa cum este folosit a de p ac atos, este o insult a, o sdare, s i nu este departe de a o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Faptul c a cineva nu este ipocrit, aceasta nu-l face nicidecum a nu n realitate un p ac atos. Cnd apelurile Duhului const Sfnt ajung la inim a, singura noastr a speran ta a n a r aspunde nentrziat acestora. Cnd vine chemarea: Du-te ast azi, de lucreaz a n via mea, nu refuza invita tia. Ast azi dac a auzi ti glasul, nu v a mpietri ti inimile. Evrei 4, 7. Este primejdios a amna hot arrea de a asculta. Poate c a n-ai s a mai auzi niciodat a invita tia aceasta. Si nimeni n-ar trebui s a se lini steasc a la gndul c a p acatele cultivate pentru un timp, vor putea p ar asite repede. Lucrurile nu stau astfel. Fiecare p acat cultivat sl abe ste caracterul s i nt are ste obiceiul, iar rezultatul este stric aciunea zic a, intelectual as i moral a. Poate c a vom ajunge s a ne par a r au, s a ne poc aim de r aul pe care l-am f acut, s i s a ne a sez am picioarele pe drumul cel bun, dar faptul c a mintea ne-a fost modelat a de r au s i c a ne-am familiarizat cu el,

192

Parabolele Domnului Hristos

face foarte dicil a deosebirea dintre ceea ce este drept s i ceea ce nu este drept. Prin obiceiurile rele pe care ni le-am format, Satana ne va asalta mereu s i mereu. Prin porunca: Du-te ast azi de lucreaz a n via mea, ecare suet este supus la proba sincerit a tii. Vor oare faptele tot la fel ca s i cuvintele? Va folosi oare cel chemat toat a cuno stin ta pe care o are, lucrnd cu credincio sie s i n mod dezinteresat pentru st apnul viei? Apostolul Petru ne sf atuie ste cu privire la modul n care trebuie s a lucr am. El spune: Harul s i pacea s a v a e nmul tite prin cunoa sterea lui Dumnezeu s i a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca lui putere ne-a d aruit tot ce prive ste via ta s i evlavia, prin cunoa sterea Celui ce ne-a chemat prin slava s i puterea Lui, prin care El ne-a [282] dat f ag aduin tele Lui nespus de mari s i scumpe, ca prin ele s a v a face ti p arta si rii dumnezeie sti, dup a ce a ti fugit de stric aciunea care este n lume prin pofte. De aceea, da ti-v as i voi toate silin tele, ca s a uni ti cu credin ta voastr a fapta, cu fapta cuno stin ta, cu cuno stin ta nfrnarea, , cu nfrnarea r abdarea, cu r abdarea evlavia, cu evlavia dragostea de fra ti, cu dragostea de fra ti iubirea de oameni. 2 Petru 1, 2-7. Dac a vom cultiva n credincio sie via suetului nostru, atunci, Dumnezeu ne va face conlucr atori mpreun a cu El. Si nu vom avea de f acut o lucrare numai pentru noi, ci s i pentru al tii. Asem annd biserica cu o vie, Domnul Hristos n-a vrut s a ne nve te c a trebuie s a ne limit am simpatiile s i lucrarea numai la cei ai no stri. Via Domnului trebuie l argit a. El dore ste ca ea s a se extind a pe toat a suprafa ta tura s p amntului. Primind nv a ta i harul lui Dumnezeu, noi ar trebui s a mp art as im s i altora cuno stin ta despre felul n care trebuie s a ne ngrijim de plantele cele pre tioase. n acest fel noi putem extinde via Domnului. Dumnezeu a steapt a s a vad a la noi dovada credin tei, iubirii s i r abd arii noastre. El se uit a s a vad a dac a noi folosim orice ocazie s i orice dar pe care-l avem, spre a deveni lucr atori ncerca ti n via Sa de pe p amnt, pentru ca s a putem intra astfel n Paradisul lui Dumnezeu, acel c amin Edenul din care Adam s i Eva au fost ndep arta ti, sco si afar a, datorit a p acatului lor. Leg atura dintre Dumnezeu s i poporul S au este aceea a unui de copiii s tat a fa ta ai. Si El este ndrept a tit s a pretind a de la noi o lucrare plin a de credincio sie. S a privim la via ta Domnului Hristos. Stnd n fruntea omenirii, slujind Tat alui S au, este un exemplu a

A zice s i a face

193

ceea ce ar trebui s a e orice u. Ascultarea pe care Domnul Hristos a manifestat-o, este ascultarea pe care Dumnezeu o cere ast azi de omeneasc la ecare in ta a. El a slujit Tat alui S au din iubire, de bun a voie s i n deplin a libertate. Vreau (mi place) s a fac voia Ta Dumnezeule, declara El, si Legea Ta este n fundul inimii Mele. Psalmii 40, 8. Nici un sacriciu n-a fost considerat prea greu pentru Domnul Hristos, pentru a mplini lucrarea pe care El, a venit s-o fac a. La vrsta de doisprezece ani El, spunea: Oare nu s tia ti c a [283] trebuie s a u n casa Tat alui Meu? Luca 2, 49. El a auzit chemarea s i a nceput s a lucreze. Mncare Mea, spunea El, este s a fac voia Celui ce M-a trimis s i s a mplinesc lucrarea Sa. Ioan 4, 34. n acest fel noi trebuie s a lucr am pentru Dumnezeu. Numai cea mai des aceia slujesc lui Dumnezeu care dau pe fa ta avr sit a ascultare. To ti cei ce vor i s i ice ale lui Dumnezeu, trebuie s a se dovedeasc a a conlucr atori cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos s i cu ngerii cere sti. Aceasta este proba ce st a n fa ta tuturor. Despre cei ce-L slujesc cu credincio sie, Domnul spune: Ei vor ai Mei.... mi vor o comoar a deosebit a n ziua pe care o preg atesc Eu. Voi avea grij a de ei, cum are mil a un om de ul s au, care-i sluje ste. Maleahi 3, 17. Scopul cel mare al lui Dumnezeu n desf as urarea lucr arii providen tei Sale este acela de a ncerca pe oameni, de a le da ocazia s a- si dezvolte caracterul. n acest fel el i pune la ncercare s a vad a dac a sunt ascult atori sau nu de poruncile Sale. Faptele cele bune nu cump ar a iubirea lui Dumnezeu, dar ele dovedesc c a noi avem aceast a iubire. Dac a ne supunem voin ta lui Dumnezeu, atunci nu vom lucra pentru a c stiga iubirea lui Dumnezeu. Asemenea unui dar, iubirea Sa va primit a n suet, s i din iubire pentru El, noi ne vom g asi pl acerea n a asculta de poruncile Lui. n lume sunt numai dou a clase s i numai aceste dou a clase vor recunoscute la judecat as i anume aceia care calc a n picioare Legea lui Dumnezeu s i aceia care ascult a de ea. Domnul Hristos ne nf a ti seaz as i mijlocul de testare prin care s a dovedim loialitatea sau de El. Dac neloialitatea noastr a fa ta a M a iubi ti, spunea El, ve ti p azi poruncile Mele.... Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste, s i cine M a iube ste va iubit de Tat al Meu, Eu l voi iubi, s i M a voi ar ata lui.... Cine nu M a iube ste nu p aze ste cuvintele Mele. Si cuvntul pe care-l auzi ti nu este al Meu, ci al Tat alui, care

194

Parabolele Domnului Hristos

M-a trimis. Dac a p azi ti poruncile Mele, ve ti r amnea n dragostea Mea, dup a cum s i Eu am p azit poruncile Tat alui Meu s i r amn n [284] dragostea Lui. Ioan 14, 15-24, 15, 10.

Capitolul 23 Via Domnului


Capitol bazat pe textele din Matei 21, 3344. Poporul iudeu Parabola celor doi i a fost urmat a de parabola viei. n prima torilor iudei imparabol a, Domnul Hristos a a sezat n fa ta nv a ta portan ta ascult arii. n a doua parabol a, El a ndreptat aten tia spre bogatele binecuvnt ari rev arsate asupra poporului Israel s i, f acnd astfel, El prezint a cerin ta lui Dumnezeu ca ei s a asculte. El le-a nf a ti sat scopul glorios urm arit de Dumnezeu s i care, prin ascultare ei ar putea s a-l mplineasc a. Dnd la o parte cortina viitorului, El le-a ar atat cum c a, datorit a nemplinirii scopului S au cu ei, ntreaga na tiune pierde binecuvntarea Sa, aducnd ruin a asupra lor. Era un om, un gospodar, a spus Domnul Hristos, care a s adit o vie. A mprejmuit-o cu un gard, a s apat un teasc n ea s i a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri s i a plecat n alt a tar a. Matei 21, 33. Profetul Isaia ne d as i el o descriere a acestei vii: Voi cnta Prea Iubitului meu despre via Lui. Prea Iubitul meu avea o vie, pe o [285] cmpie foarte m anoas a. I-a s apat p amntul, l-a cur a tit de pietre s i a s adit n el vi tele cele mai alese. A zidit un turn n mijlocul ei s i a s apat s i un teasc, apoi tr agea n adejdea c a are s a-I fac a struguri buni, dar a f acut struguri s albateci. Isaia 5, l-2. Gospodarul a ales din pustie o bucat a de p amnt, a mprejmuit-o cu un gard, a cur a tat locul, l-a arat s i l-a plantat cu vi tele cele mai alese, a steptnd o recolt a bogat a. De la aceast a bucat a de p amnt, de ntinderea de p prin faptul c a era superioar a fa ta amnt ce era necultivat a, gospodarul a stepta s a-i fac a cinste, nf a ti snd rezultatele grijii s i a muncii sale depuse pentru cultivarea ei. Tot la fel, Dumnezeu a ales din lumea aceasta un popor, care s a e preg atit s i educat de Domnul Hristos. Profetul spune c a Via Domnului o stirilor este casa lui Israel s i b arba tii lui Iuda sunt vi ta pe care o iubea. Isaia 5, 7. Asupra acestui popor Dumnezeu a rev arsat mari privilegii, 195

196

Parabolele Domnului Hristos

binecuvntndu-l nespus din abunden ta bun at a tii Sale. Si El a stepta de la ei s a-L onoreze, aducnd roade. Ei trebuie s a reprezinte n via ta lor principiile mp ar a tiei Sale. n mijlocul unei lumi c azute n p acat, stricate, ei trebuia s a reprezinte caracterul lui Dumnezeu. Ca vie a Domnului, ei trebuia s a aduc a roade cu totul diferite de cel ale na tiunilor p agne nconjur atoare. Aceste popoare idolatre s-au dedat cu totul nf aptuirii nelegiuirii. Violen ta s i crima, l acomia, opresiunea s i cele mai degradante practici erau practicate f ar a nici o re tinere. Nedreptatea, degradarea s i mizeria erau roadele acestui pom corupt. ntr-un contrast v adit cu acestea, ar trebuit s a e roadele pe care via plantat a de Dumnezeu trebuia s a le aduc a. A fost privilegiul na tiunii iudaice, acela de a reprezenta caracterul lui Dumnezeu a sa cum a fost el descoperit lui Moise. Ca r aspuns la rug aciunea lui Moise: Arat a-mi slava Ta, Domnul a r aspuns: Voi face s a treac a pe dinaintea ta toat a frumuse tea Mea. Exodul 33. 18-l9. Si Domnul a trecut pe dinaintea lui s i a strigat: Domnul [286] Dumnezeu este un Dumnezeu plin de ndurare s i milostiv, ncet la mnie, plin de bun atate s i credincio sie, care si tine dragostea pn a la mii de neamuri de oameni, iart a f ar adelegile, r azvr atirea s i p acatul. Exodul 34, 6-7. Acesta este rodul pe care Dumnezeu dorea ca poporul S au s a-l aduc a. n cur a tirea caracterului lor s i n sn tenia vie tii lor, n mila, bun atatea s i mpreuna lor sim tire, ei trebuiau s a arate c a Legea lui Dumnezeu este des avr sit as i nvioreaz a suetul. Psalmii 19, 7. A fost scopul lui Dumnezeu acela, ca prin na tiunea iudaic a, s a mpart a tuturor oamenilor bogate binecuvnt ari. Prin poporul Israel, trebuia s a e preg atit a calea pentru difuzarea lumini Sale, lumii ntregi. Na tiunile p amntului, datorit a practic arii unor obiceiuri corupte, au pierdut cunoa sterea de Dumnezeu. Si totu si, Dumnezeu n mila Sa nu i-a nimicit. El Si-a propus s a le ofere ocazia de a-L cunoa ste prin Biserica Sa. El a stabilit ca principiile descoperite prin poporul S au, s a e mijloacele prin care s a se restaureze n om, chipul moral a lui Dumnezeu. Pentru mplinirea acestui scop, Dumnezeu a chemat pe Avraam s a ias a din mijlocul rudeniilor lui idolatre, cerndu-i s a locuiasc a n tara Cananului. Voi face din tine un neam mare, a spus El, si te voi binecuvnta, ti voi face un nume mare, s i vei o binecuvntare. Geneza 12, 2.

Via Domnului

197

Urma sii lui Avraam, Iacov s i cei ce au urmat dup a ei eu fost du si n Egipt, pentru ca, n mijlocul acelei na tiuni mari s i nelegiuite, ei s a , s poat a da pe fa ta a poat a tr ai principiile mp ar a tiei lui Dumnezeu. Integritatea lui Iosif, cum s i lucrarea lui minunat a de a p astra via ta ntregului popor egiptean, au fost o reprezentare a vie tii Domnul Hristos. Moise s i mul ti al tii au m arturisit pe Dumnezeu. Sco tnd pe Israel din Egipt, Dumnezeu Si-a manifestat din nou puterea s i mila Sa. Lucr arile Sale minunate s avr site pentru eliberarea lor din robie, purtarea Lui cu ei n tot timpul c al atoriei lor prin pustie, n-au fost numai pentru binele s i folosul lor. Ei trebuia s a e [287] o pild a pentru na tiunile nconjur atoare. Domnul S-a descoperit pe Sine ca ind un Dumnezeu mai presus de orice autoritate s i personalitate omeneasc a. Semnele s i minunile pe care le-a f acut spre folosul S au au demonstrat puterea pe care El o avea asupra naturii s i de asemenea, asupra celor mai mari dintre aceia care se nchinau naturii. Domnul a trecut prin mndrul Egipt, a sa cum va trece pe acest p amnt n ultimele zile ale istoriei lui. Cu foc s i furtun a, cutremur s i moarte, marele EU SUNT, Si-a r ascump arat poporul. El i-a scos din tara robiei. El i-a condus prin aceea pustie mare s i grozav a, unde erau s erpi nfoca ti s i scorpioni. Deuteronomul 8,15. El a scos pentru ei ap a din stnc as i i-a hr anit cu gru din cer. Psalmii 78, 24. C aci, spunea Moise, partea Domnului este poporul lui. Iacov este partea Lui de mo stenire. El i-a g asit ntr-un tinut pustiu, ntr-o toare, l-a nconjurat, l-a ngrijit s singur atate plin a de urlete nfrico sa i l-a p azit ca lumina ochiului Lui. Ca vulturul care si scutur a cuibul, zboar a deasupra puilor, si ntinde aripile, i ia, s i-i poart a pe penele lui. A sa a c al auzit Domnul singur pe poporul S au, s i nu era nici un dumnezeu str ain cu El. Deuteronomul 32, 9-l2. Astfel El i-a adus la Sine, ca ei s a poat a locui la umbra Celui Atotputernic. Domnul Hristos a fost Conduc atorul copiilor lui Israel, n timpul pribegiei lor prin pustie. El i-a condus ziua prin stlpul de nor s i noaptea prin stlpul de foc. El i-a ocrotit de primejdiile din pustie, s i I-a dus n tara f ag aduin tei. n v azul tuturor popoarelor care nu recuno steau pe Dumnezeu, El a a sezat pe Israel ca proprietate a Sa, via Domnului. Acestui popor i-a fost ncredin tat Cuvntul lui Dumnezeu. Au fost nconjura ti, ngr adi ti de preceptele Legii Sale, de principiile ve snice ale adev arului, drept a tii s i cur a tiei. Ascultarea de aceste

198

Parabolele Domnului Hristos

[288] principii, trebuia s a constituie protec tia lor, c aci i-ar salvat ca s a nu se nimiceasc a singuri prin practici p ac atoase. Si asemenea turnului din mijlocul viei, Dumnezeu a a sezat templul S au cel sfnt rii. n mijlocul ta torul lor. A Domnul Hristos era nv a ta sa cum El a fost cu ei n torul s pustie, tot astfel El nc a avea s a e nv a ta i C al auzitorul lor. n Sanctuar s i n Templu, slava Sa se manifesta n sfnta s echin a de deasupra milostivitorului. Pentru ei, El totdeauna manifesta bog a tia iubirii s i r abd arii Sale. Dumnezeu dorea s a fac a din poporul S au, Israel, o pricin a de slav as i de laud a. Lor le-a fost dat a plin atatea binecuvnt arilor spirituale. Dumnezeu n-a re tinut de la ei nimic care s a-i ajute la formarea caracterului, care s a-i fac a reprezentan ti ai S ai. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu i-ar dus la o uimitoare prosperitate n compara tie cu na tiunile p amntului. El, care putea s a n toate lucr le dea n telepciune s i iscusin ta arile dicile, putea , n torul lor s continuare, nv a ta i putea s a-i nnobileze, s a-i nal te prin ascultarea de Legea Sa. Dac a r amneau ascult atori, ei ar fost ocroti ti de bolile ce bntuiau n celelalte na tiuni s i ar fost binecuvnta ti cu o deosebit a vigoare intelectual a. Slava lui Dumnezeu, maiestatea s i puterea Sa, aveau s a e descoperite n ntreaga lor prosperitate. Ei aveau s a e o mp ar a tie de preo ti s i conduc atori. Dumnezeu le-a dat tot ceea ce le era necesar pentru a ajunge na tiunea cea mai mare de pe p amnt. n modul cel mai hot art, Domnul Hristos prin Moise a a sezat naintea lor scopul lui Dumnezeu cu ei, f acndu-i s a n teleag a n mod clar condi tiile prosperit a tii lor. C aci tu e sti un popor sfnt pentru Domnul, Dumnezeul t au, spunea El; Domnul Dumnezeul t au te-a ales, ca s a i un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fa ta p amntului.... S as tii dar c a Domnul, Dumnezeul t au, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios s i si tine leg amntul de cei ce-L iubesc s pn a la al miilea neam de oameni fa ta i p azesc [289] poruncile Lui.... De aceea p aze ste poruncile, legile s i rnduielile pe care ti le dau azi, s i mpline ste-le. Dac a ve ti asculta aceste porunci, dac a le ve ti p azi s i mplini, Domnul, Dumnezeul t au, va tine fa ta de tine jur amntul s i ndurarea cu care S-a jurat p arin tiilor t ai. El te va iubi, te va binecuvnta s i te va nmul ti; va binecuvnta rodul t au s i rodul p amntului t au, grul t au, mustul s i undelemnul t au, rodul

Via Domnului

199

cirezilor tale de vite s i rodul turmelor tale de oi, n tara pe care a jurat p arin tilor t ai c a ti-o va da. Vei binecuvntat mai mult dect toate popoarele.... Domnul va dep arta de tine orice boal a; nu-ti va trimite nici una din acele molime rele din Egipt pe care le cuno sti. Deuteronomul 7, 6.9, 1l-l5. Dac a ei ar p azit poruncile Sale, Dumnezeu a f ag aduit c a le va da cel mai bun gru, s i le va scoate miere din stnc a. El le-ar dat o lung via ta a, ar atndu-le mntuirea Lui. Adam s i Eva, prin neascultarea de Dumnezeu, au pierdut Edenul, iar datorit a p acatului, p amntul ntreg a ajuns sub blestem. Dac a poporul lui Dumnezeu ar urmat sfaturile sale, atunci p amntului lor i-ar fost redate fertilitatea s i frumuse tea. Dumnezeu, n mod personal, le-a dat instruc tiuni n leg atur a cu lucrarea p amntului s i ei trebuia s a colaboreze cu El n restaurarea lui. Astfel, tara ntreag a, sub controlul lui Dumnezeu, ar devenit o pild a a adev arului spiritual. Dup a cum ascultnd de legile Sale naturale, p amntul trebuie s a produc a comorile sale, tot astfel, ascultarea de legile Sale morale face ca inimile oamenilor s a reecte atributele caracterului S au. Chiar s i p agnii vor recunoa ste superioritatea acelora care se nchin a viului Dumnezeu. Iat a zicea Moise, v-am nv a tat legi s i porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca s a le mplini ti n tara pe care o ve ti lua n st apnire. S a le p azi ti s i s a le mplini ti c aci aceasta va n telepciunea s i priceperea voastr a naintea popoarelor, care vor [290] auzi vorbindu-se de toate aceste legi s i vor zice: Acest neam mare este un popor cu totul n telept s i priceput! Care este, n adev ar, neamul acela a sa de mare nct s a avut pe dumnezeii lui a sa de aproape cum aveam noi pe Domnul, Dumnezeul nostru ori de cte ori l chem am? Si care este neamul acela a sa de mare, nct s a aib a legi s i porunci a sa de drepte, cum este toat a legea aceasta pe care v-o pun ast azi nainte? Deuteronomul 4, 5-8. Copiii lui Israel trebuia s a ocupe tot teritoriul pe care Dumnezeu i l-a dat. Na tiunile acelea care au refuzat s a se nchine s i s a slujeasc a adev aratului Dumnezeu, trebuia s a e deposedate de tot ceea ce aveau. Era ns a scopul lui Dumnezeu acela ca, prin descoperirea caracterului S au, de c atre poporul Israel, oamenii s a e atra si spre El. tura Invita tia Evangheliei trebuia s a e dus a lumii ntregi. Prin nv a ta transmis a din serviciul jertfelor, Domnul Hristos trebuia s a e n al tat

200

Parabolele Domnului Hristos

naintea popoarelor s i to ti aceia, care aveau s a priveasc a la El, aveau s a tr aiasc a. To ti aceia care, asemenea lui Rahab, canaanita s i lui Rut moabita, s-au ntors de la idolatria lor, la adorarea adev aratului Dumnezeu, trebuia s a se al ature poporului ales al lui Dumnezeu. Pe m asur a ce num arul poporului Israel cre stea, ei trebuia s a- si l argeasc a grani tele, pn a cnd mp ar a tia lor avea s a cuprind a ntreaga lume. Dumnezeu a dorit s a aduc a pe to ti oamenii sub conducerea Lui plin a de mil a. El a dorit ca p amntul s a e plin de bucurie s i pace. El a creat pe om pentru fericire s i dore ste foarte mult s a umple inimile oamenilor cu pacea cerului. El dore ste ca familiile de aici de jos, de pe p amnt, s a e un simbol al marii familii de sus, din ceruri. Dar Israel n-a mplinit dorin ta, scopul lui Dumnezeu. Domnul declar a: Te s adisem ca o vie minunat as i de cel mai bun soi: cum te s ai schimbat s i te-ai pref acut ntr-o coard a de vi ta albatic a? Ieremia 2, 21. Israel era o vie m anoas a, care f acea multe roade. Cu ct roadele sale erau mai multe, cu att mai multe altare a zidit; cu ct i prop as ea tara, cu att nfrumuse ta stlpii idole sti. Osea 10,l. Acum dar zice Domnul locuitori ai Israelului s i b arba ti ai lui Iuda, judeca ti voi ntre Mine s i via Mea! Ce a s mai putea face viei Mele, [291] s i nu i-am f acut? Pentru ce a f acut ea struguri s albatici, cnd Eu m a a steptam s a fac a struguri buni? V a voi spune ns a acum ce voi face viei Mele: i voi smulge gardul, ca s a e p ascut a de vite; i voi surpa zidul, ca s a e c alcat a n picioare; o voi pustii; nu va mai cur a tat a, nici s apat a, spini s i m ar acini vor cre ste n ea! Voi porunci s i norilor s a nu mai plou a peste ea. C aci.... El se a stepta la judecat a, s i cnd colo, iat a snge v arsat! Se a stepta la dreptate, s i cnd colo, iat a strig ate de ap arare. Isaia 5, 3-7. Prin Moise, Domnul a pus naintea poporului S au rezultatul necredincio siei lor. Refuznd s a p astreze leg amntul S au, ei aveau s a se despart a singuri de vi ta lui Dumnezeu, iar binecuvntarea Lui nu mai putea veni asupra lor. Vezi, spunea Moise s a nu ui ti pe Domnul, Dumnezeul t au, pn a acolo nct s a nu p aze sti poruncile, rnduielile s i legile Lui, pe care ti le dau azi, Cnd vei mnca s i te vei s atura, cnd vei zidi s i vei locui n case frumoase, cnd vei vedea nmul tindu-se cirezile de boi s i turmele de oi, m arindu- ti-se argintul s i aurul s i crescndu- ti tot ce ai, ia seama s a nu ti se ume inima de mndrie s i s a nu ui ti pe Domnul, Dumnezeul t au.... Vezi s a nu zici n inima ta: t aria mea s i puterea minii mele mi-au c stigat aceste

Via Domnului

201

bog a tii.... Dac a vei uita pe Domnul, Dumnezeul t au s i vei merge dup a al ti dumnezei, dac a le vei sluji s i te vei nchina naintea lor, v a spun hot art azi c a ve ti muri. Ve ti pieri ca s i neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastr a, pentru c a nu ve ti asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru. Deuteronomul 8, 1l-l4.17.19.20. Avertizarea n-a fost luat a n seam a de c atre poporul Israel. Ei au uitat pe Dumnezeu s i au pierdut din vedere naltul privilegiu de a reprezentan ti ai S ai. Binecuvntarea pe care ei au primit-o, n-a adus lumii nici o binecuvntare. Toate avantajele lor au fost folosite pentru propria lor n al tare. Ei au jefuit pe Dumnezeu de slujirea pe [292] care El o cerea de la ei s i au jefuit pe aproapele lor de c al auzire religioas as i de exemplu sfnt. Ca s i locuitorii lumii antediluviene, ei au urmat dup a ntocmirea gndurilor din inimile lor reale. Astfel, ei au f acut ca lucrurile snte s a apar a ca o fars a spunnd: Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului (Ieremia 7, 4), n vreme ce n acela si timp ei reprezentau n mod gre sit caracterul lui Dumnezeu, dezonornd numele S au s i png arind sanctuarul S au. Gospodarii, care fuseser a a seza ti s a aib a grij a de via Domnului, de lucrarea ce le-a fost ncredin au fost necredincio si fa ta tat a. Preo tii torii n-au fost credincio s i nv a ta si n a nv a ta poporul. Ei n-au n al tat naintea lor bun atatea s i mila lui Dumnezeu, cum s i dreptul S au la iubire s i slujirea lor. Ace sti gospodari au urm arit numai propria lor slav a. Ei au dorit numai s a- si nsu seasc a roadele viei. Preocuparea lor era aceea de a atrage asupra lor aten tia s i onoarea. Vinov a tia acestor conduc atori ai poporului Israel nu se asem an a cu vina unui p ac atos obi snuit. Ace sti oameni se aau sub cea mai de Dumnezeu. Ei s-au angajat s solemn a obliga tie fa ta a nve te pe al tii un a sa zice Domnul s i n via ta lor de ecare zi, s a practice o strict a ascultare. n loc de a face lucrul acesta, ei falsicau Scripturile. Ei puneau asupra oamenilor sarcini grele, impunndu-le ceremonii legate de ecare pas sau faz a a vie tii. Poporul tr aia ntr-o continu a nelini ste, c aci ei nu puteau s a mplineasc a toate cerin tele impuse de rabini. V aznd imposibilitatea p azirii poruncilor f acute s i impuse de de poruncile lui Dumnezeu. oameni, ei deveneau nep as atori fa ta Domnul a nv a tat pe poporul S au, c a El era St apnul viei s i c a tot ceea ce ei aveau le era dat n p astrare s i administrare, spre a folosite pentru El n slujba Lui. Dar preo tii s i mai marii norodului nu

202

Parabolele Domnului Hristos

ndeplineau lucrarea slujbei lor snte con stien ti c a mnuiau bunurile [293] lui Dumnezeu. Ei l jefuiau n mod sistematic de resursele ce le-au fost ncredin tate pentru naintarea lucr arii Sale. L acomia s i dorin ta lor avid a dup a c stig au f acut ca ei s a e dispre tui ti chiar de c atre p agni. n acest fel, Neamurilor li s-a dat ocazia s a interpreteze gre sit caracterul lui Dumnezeu s i legile mp ar a tiei Sale. Dumnezeu se poart a cu poporul S au cu o inim a de p arinte. El apeleaz a la ei acordndu-le mila sa, sau retr agnd de la ei mila Sa. n mod r abd ator, El le nf a ti seaz a p acatele lor s i n ndelunga Lui r abdare, a steapt a ca ei s a recunoasc a acest lucru. Profe tii s i solii cere sti au fost trimi si ca s a nf a ti seze acestor gospodari cerin tele lui Dumnezeu; dar n loc ca ace stia s a e bine primi ti, au fost trata ti ca ni ste vr ajma si. Vierii i-au persecutat s i i-au omort. Dumnezeu a trimis s i al ti soli, dar au fost trata ti la fel ca s i primii, numai c a vierii o ur au dat pe fa ta a mai mare, mai categoric a. Ca o ultim a ncercare, Dumnezeu a trimis pe Fiul S au, spunnd: Vor primi cu cinste pe Fiul Meu. Dar mpotrivirea lor i-a f acut r azbun atori s i au zis ntre ei: Iat a mo stenitorul; veni ti s a-L omorm s i s a punem st apnire pe mo sia lui. Atunci, vom l asa ti s a ne bucur am n pace de vie, s i s a facem ce vrem cu roadele ei. Conduc atorii iudei nu iubeau pe Dumnezeu; de aceea, ei s-au ndep artat de El, s i au respins toate eforturile oferite Lui pentru o rezolvare dreapt a a problemei. Domnul Hristos, Fiul cel iubit al lui Dumnezeu, a venit ca s a revendice cele ce se cuveneau de drept St apnului viei; dar vierii L-au tratat cu un v adit dispre t, spunnd: Nu vrem ca acest om s a domneasc a peste noi. Ei invidiau frumuse tea de caracter a Domnului Hristos. Felul S au de a nv a ta era cu mult superior celui al lor, s i se temeau de succesul Lui. El i-a mustrat s i le-a demascat ipocrizia, ar atndu-le care va rezultatul sigur al c aii lor. Faptul acesta i-a f acut furio si. Ei sufereau mustr arile pe care [294] nu le puteau aduce la t acere. Ei urau nivelul nalt al neprih anirii pe care Domnul Hristos o prezenta mereu. Ei s i-au dat seama c a turile Sale i plasa acolo unde egoismul lor era demascat s nv a ta i s-au hot art s a-L omoare. Ei urau exemplul Lui de credincio sie, sn tenia s i nalta Lui spiritualitate manifestate n tot ceea ce El f acea. era un repro de egoismul lor s ntreaga Lui via ta s fa ta i cnd timpul probei nale a venit, proba care de fapt nsemna ascultare s i via ta ve snic a, sau neascultare s i moarte ve snic a, ei au respins pe Sfntul

Via Domnului

203

lui Israel. Cnd li s-a cerut s a aleag a ntre Hristos s i Baraba ei au strigat: Sloboze ste-ne pe Baraba. Luca 23, 18. Si cnd Pilat a ntrebat: Dar ce s a fac cu Isus, ei au strigat cu furie: S a e r astignit. Matei 27, 22. S a r astignesc pe mp aratul vostru? a ntrebat Pilat s i preo tii s i mai marii norodului au r aspuns: Noi n-avem alt mp arat dect pe Cezarul. Ioan 19, 15. Cnd Pilat si-a sp alat minile zicnd: Eu sunt nevinovat de sngele neprih anitului acestuia, preo tii s-au al aturat norodului ne stiutor declarnd cu putere: Sngele Lui s a e asupra noastr as i asupra copiilor no stri. Matei 27, 24-25. n acest fel, conduc atorii iudei au ales. Hot arrea lor a fost nregistrat a n cartea pe care apostolul Ioan a v azut-o n mna Aceluia care st atea pe tron, carte pe care nici un om n-o poate deschide. n ziua cnd Leul din semin tia lui Iuda va deschide cartea, aceast a hot arre va apare naintea lor, n toat a groz avia ei. Poporul iudeu a cultivat ideea c a ei erau favoriza tii, ale sii cerului de aceea totdeauna ei trebuia s a e onora ti ca ind biserica lui Dumnezeu. Ei declarau c a sunt ii lui Avraam s i a sa de sigur a li se p area temelia prosperit a tii lor, nct au sdat att p amntul cit s i cerul, cnd acesta st atea n calea drepturilor lor. Tr aind o via ta de necredincio sie, ei se preg ateau pentru condamnarea cerului s i desp ar tirea de Dumnezeu. n parabola viei, dup a ce Domnul Hristos a nf a ti sat naintea [295] preo tilor actul capital al nelegiuirii lor, El le-a pus ntrebarea: Acum, cnd va veni st apnul viei, ce va face el vierilor acelora? Preo tii au urm arit cu mult interes povestirea, s i f ar a s a sesizeze leg atura dintre subiectul parabolei s i ei, s-au al aturat norodului spunnd: Pe tic alo sii aceia tic alos i va pierde, s i via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor. F ar a s a- si dea seama, ei s i-au pronun tat propria lor condamnare. Domnul Hristos a privit la ei s i sub privirea lui cercet atoare, au s tiut c a El le cite ste tainele inimii lor. Divinitatea Lui a str afulgerat naintea lor cu o putere irezistibil a. n vierii din parabol a s-au v azut acum pe ei n si si s i involuntar au exclamat: Doamne fere ste. n mod solemn s i cu p arere de r au Domnul Hristos i-a ntrebat: N-a ti citit niciodat a n Scriptur a c a: Piatra pe care au lep adat-o zidarii, a ajuns s a e pus a n capul unghiului; Domnul a f acut acest lucru, s i este minunat n ochii no stri? De aceea, v a spun c a mp ar a tia lui Dumnezeu va luat a de la voi, s i va dat a unui neam care

204

Parabolele Domnului Hristos

va duce roadele cuvenite. Cine va c adea peste piatra aceasta, va zdrobit de ea; iar pe acela care va c adea ea, l va spulbera. Matei 21, 42-44. Domnul Hristos ar ndep artat nenorocirea de la na tiunea iudaic a, dac a poporul L-ar primit. Dar invidia s i gelozia au f acut ca aceasta s a e inevitabil a. Ei au hot art s a nu primeasc a pe Isus din Nazaret ca pe Mesia; au respins Lumina lumii s i de aici nainte, via ta lor a fost de un ntuneric asem an ator ntunericului miezului nop tii. Nenorocirea ce a fost prevestit a a venit asupra na tiunii iudaice. Pasiunile lor dezl an tuite, necontrolate, au adus ruina lor. n furia lor oarb a, ei s-au distrus unii pe al tii. Mndria lor nc ap a tnat a [296] s i rebel a, a adus asupra lor mnia cuceritorilor romani. Ierusalimul a fost nimicit, templul a fost transformat n ruine s i locul pe care a fost arat ca un ogor. Copiii lui Iuda au pierit de cele mai teribile forme rile p de ucidere. Milioane au fost vndu ti ca sclavi n ta agne. Ca popor, iudeii au dat gre s n a aduce la ndeplinire planurile lui Dumnezeu s i, de aceea, via a fost luat a de la ei. Privilegiile de care ei au abuzat, lucrarea pe care ei n-au pre tuit-o, au fost ncredin tate altora. Biserica de ast azi Parabola viei nu se aplic a numai na tiunii iudaice. Ea este o lec tie s i pentru noi. Biserica din aceast a genera tie a fost nzestrat a de Dumnezeu cu mari privilegii s i binecuvnt ari s i El a steapt a ca aceasta s a aduc a roadele corespunz atoare. Noi am fost r ascump ara ti cu un pre t enorm. Numai datorit a valorii innite a acestei r ascump ar ari, putem s a ne facem o imagine a rezultatelor ei. Pe acest p amnt, a c arui tarin a a fost udat a de lacrimile s i sngele Fiului lui Dumnezeu, trebuie s a se aduc a roadele cele mai pre tioase ale Paradisului. n via ta copiilor lui Dumnezeu, adev arurile Cuvntului S au trebuie s a- si dezv aluie slava s i valoarea lor. Prin poporul S au, Domnul Hristos trebuie s a-Si manifeste caracterul s i principiile mp ar a tiei Sale. Satana caut a s a lupte mpotriva lucr arii lui Dumnezeu s i face tot mereu presiuni ca oamenii s a accepte principiile lui. El nf a ti seaz a poporul ales al lui Dumnezeu ca ind popor n selat. El este acuzatorul fra tilor lui, iar puterea lui acuzatoare este folosit a mpotriva

Via Domnului

205

acelora care lucreaz a neprih anirea. Prin poporul S au. Dumnezeu dore ste s a r aspund a acuza tiilor lui Satana, ar atnd care sunt rezultatele ascult arii de principiile cele drepte. Aceste principii trebuie s a se manifeste n via ta ec arui cre stin, n familie, n Biseric as i n ecare institu tie nin tat a spre a sluji lui Dumnezeu. To ti trebuie s a e modele a ceea ce se poate face [297] pentru lume. Ei trebuie s a e tipuri, exemple ale puterii mntuitoare a adev arurilor Evangheliei. To ti s a e instrumente spre mplinirea marelui plan al lui Dumnezeu n favoarea neamului omenesc. Conduc atorii iudei priveau cu mndrie la magnicul lor templu, s i la ceremoniile impun atoare ale serviciilor lor religioase; dar de Dumnezeu, le lipseau. Slava temdreptatea, mila s i iubirea fa ta plului, splendoarea serviciilor lor nu-i puteau recomanda naintea lui Dumnezeu; c aci ceea ce constituie valoare naintea Lui, aceasta ei nu ofereau. Ei nu-I aduceau jertfa unui spirit umilit s i poc ait. De fapt, numai atunci cnd principiile vitale ale mp ar a tiei lui Dumnezeu sunt p ar asite, numai atunci ceremoniile se nmul tesc s i devin [298] extravagante. Cnd se neglijeaz a des avr sirea caracterului, cnd lipse ste podoaba l auntric a a suetului, cnd simplitatea s i sn tenia s-au pierdut, atunci mndria s i iubirea de fast au f acut s a apar a edicii biserice sti monumentale, ornament ari splendide s i ceremonii impozante. Dar Dumnezeu nu este onorat n toate acestea. O religie modern a, care const a din ceremonii, preten tii s i fast, nu este primit a naintea Lui. Serviciile ei nu cer nici un r aspuns din partea solilor cere sti. Biserica este foarte pre tioas a naintea lui Dumnezeu. El o pre tuie ste nu pentru avantajele ei exterioare, ci pentru sn tenia ei sincer a, care trebuie s-o deosebeasc a de lume. El o apreciaz a dup a cre sterea membrilor ei n cunoa sterea Domnului Hristos, dup a progresul lor n experien te spirituale. Domnul Hristos dore ste foarte mult s a primeasc a din via Sa roadele sn teniei s i ale altruismului. El a steapt a s a vad a la lucru principiile iubirii s i ale bun at a tii. Toat a frumuse tea artei nu poate comparat a cu frumuse tea unui temperament s i a unui caracter ce trebuie manifestat n aceia care sunt reprezentan ti ai Domnului spre Hristos. Ceea ce face pe un credincios s a e un miros de via ta s via ta i determin a pe Dumnezeu s a binecuvnteze lucrarea Sa, este

206

Parabolele Domnului Hristos

atmosfera de har care l nconjoar as i lucrarea Duhului Sfnt asupra min tii s i inimii sale. O comunitate poate s a e cea mai s arac a dintr-o tar a. Ea poate s a nu aib a nimic n mintea ei exterioar a care s a atrag a, dar dac a membrii ei posed a principiile caracterului Domnului Hristos n suetele lor, ei vor avea bucuria Lui. ngerii se vor uni cu ei n nchinarea lor. , se vor n Din inimile pline de recuno stin ta al ta laude s i mul tumiri la adresa lui Dumnezeu, ca o jertfa pl acut a. Domnul dore ste s a facem cunoscut a bun atatea Lui s i s a vorbim s i altora despre puterea lui. El este onorat prin laudele s i mul tumirile noastre. El spune: Cine aduce mul tumiri ca jertfa, acela M a prosl ave ste. Psalmii 50, 23. n timpul c al atoriei lor prin pustie, poporul [299] Israel l auda pe Dumnezeu cu cntece snte. Poruncile s i f ag aduin tele lui Dumnezeu au fost puse n cntec s i n tot timpul c al atoriei lor, aceste imnuri erau cntate de c atre ace sti c al atori peregrini. n Canaan, cnd se ntlneau la s arb atorile lor snte, lucr arile cele minunate ale lui Dumnezeu erau repovestite s i mul tumiri pline de erau aduse numelui S recuno stin ta au. Dumnezeu a dorit ca ntreaga a poporului S de laud via ta au s a e o via ta a, n acest fel, calea Sa s a e cunoscut a pe p amnt ... s i printre toate neamurile, mntuirea Ta. Psalmii 67, 2. Tot a sa trebuie s a e s i ast azi. Popoarele lumii se nchin a la dumnezei fal si. Ei trebuie s a e ntor si de la nchinarea lor cea fals a, nu printr-o denun tare zgomotoas a a idolatriei lor, ci nf a ti sndu-le ceva mai bun. Bun atatea lui Dumnezeu trebuie s a le e prezentat a. Voi mi sunte ti martori zice Domnul c a Eu sunt Dumnezeu. Isaia 43, 12. Dumnezeu dore ste ca noi s a apreciem marele Plan de Mntuire, s a ne d am seama de marele nostru privilegiu de a copii ai lui Dumnezeu s i, astfel, s a umbl am naintea Lui n ascultare s i plini de nou mul tumire. El dore ste ca noi s a-I slujim zilnic cu o via ta as i cu bucurie. El tnje ste s a vad a mul tumirea umplnd inimile noastre, pentru faptul c a numele noastre sunt scrise n cartea vie tii Mielului, s i c a putem s a arunc am grijile noastre asupra Lui, El care are grij a de noi to ti. El ne ndeamn a s a ne bucur am, pentru c a noi suntem mo stenirea Domnului, pentru c a neprih anirea Domnului Hristos este haina alb a a sn tilor S ai, pentru c a avem binecuvntata n adejde a revenirii pe curnd a Mntuitorului nostru.

Via Domnului

207

A l auda pe Dumnezeu cu toat a sinceritatea inimii noastre, este o datorie tot a sa de mare ca s i rug aciunea. Noi trebuie s a ar at am lumii, cum s i tuturor inteligen telor cere sti, c a pre tuim iubirea nem arginit a a lui Dumnezeu pentru neamul omenesc c azut s i c a noi a stept am binecuvnt ari mai mari s i tot mai mari de la innita Lui plin atate. Cu mult mai mult dect facem, noi trebuie s a vorbim despre capitolele cele pre tioase ale experien tei noastre. Dup a o rev arsare deosebit a a Duhului Sfnt, bucuria noastr a n Domnul s i ecien ta noastr a n [300] lucrarea Sa vor cre ste foarte mult dac a vom povesti mereu bun atatea Sa, cum s i lucr arile Sale cele minunate s avr site pentru binele copiilor S ai. Aceste exerci tii spirituale ndep arteaz a puterea lui Satana. Ele fac s a dispar a spiritul de murmurare s i nemul tumire s i astfel, ispititorul pierde teren. Prin ele se cultiv a acele tr as aturi de caracter care fac pe cei ce locuiesc pe acest p amnt s a e preg ati ti pentru loca surile cere sti. asupra altora. Nu pot O astfel de m arturie va avea inuen ta folosite alte mijloace mai eciente pentru c stigarea suetelor la Hristos, ca acestea. Noi trebuie s a d am slav a lui Dumnezeu printr-o slujire real a, f acnd tot ceea ce st a n puterea noastr a pentru a face cunoscut slava numelui S au. Dumnezeu ne d a darurile Sale pentru ca s i noi la rndul nostru s a putem da s i n acest fel s a facem cunoscut lumii caracterul S au. n dispensa tiunea iudaic a, jertfele s i darurile formau o parte esen tial a n nchinarea adus a lui Dumnezeu. Israeli tii erau nv a ta ti s a dea a zecea parte din toate veniturile lor pentru serviciile de la sanctuar. Pe lng a acestea, ei trebuia s a aduc a jertfe pentru p acat, daruri de bun avoie, cum s i daruri de mul tumire. Acestea erau mijloacele stabilite pentru sus tinerea slujitorilor Evangheliei pentru timpul acela. Dumnezeu nu a steapt a ast azi mai pu tin de la noi, de cum a a steptat de la poporul S au din vechime. Marea lucrare pentru salvarea suetelor trebuie dus a mai departe. Prin rnduiala zecimii, a darurilor s i jertfelor, El a asigurat mijloacele necesare pentru aducerea la mplinire a acestei lucr ari. Astfel n telege El s a sus tin a lucrarea Evangheliei. El consider a zecimea ca ind a Sa s i trebuie privit a totodat a ca o rezerv a sfnt a, ce trebuie s a e pus a n tezaurul S au, pentru folosul cauzei sale. El ne cere, de asemenea, darurile noastre de bun avoie s i jertfele de mul tumire. Totul trebuie

208

Parabolele Domnului Hristos

s a e consacrat ducerii Evangheliei pn a la cele mai ndep artate margini ale p amntului. A n slujba lui Dumnezeu, nseamn a o slujire personal a. Prin eforturi personale, noi trebuie s a cooper am cu El pentru mntuirea lumii. ns arcinarea Domnului Hristos: Duce ti-v a n toat a lumea, [301] s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a, se adreseaz a ec aruia dintre urma sii Domnului Hristos. Marcu 16, 15. To ti c ti s i-au consacrat via ta lui Hristos s-au consacrat lucr arii de salvare a aproapelui lor. Inimile lor vor bate la unison cu inima Domnului Hristos. Ace pe care El a avut-o pentru mntuirea suetelor, se va ea si dorin ta manifesta s i n ei. Nu to ti pot ocupa, n acela si timp, acela si loc n lucrarea lui Dumnezeu, dar pentru to ti exist a un loc s i o lucrare de f acut. n vremurile din vechime, Avraam, Isaac, Iacov, s i Moise cu blnde tea s i n telepciunea lui, Iosua cu multiplele lui daruri, to ti au fost nrola ti n lucrarea lui Dumnezeu. Muzica Mariei, curajul s i pietatea Deborei, afec tiunea lial a a lui Rut, ascultarea s i credincio sia lui Samuel, credincio sia neab atut a a lui Ilie, inuen ta modelatoare s i cuceritoare a lui Elisei toate au fost necesare. Tot a sa ast azi aceia, asupra c arora Dumnezeu Si-a rev arsat binecuvnt arile Sale, trebuie s a r aspund a printr-o slujire absolut a; orice dar trebuie s a e folosit pentru prop as irea mp ar a tiei Sale s i pentru slava numelui S au. To ti aceia care primesc pe Hristos ca un Mntuitor personal, trebuie s a demonstreze adev arul Evangheliei s i puterea lui mntuitoare asupra vie tii. Dumnezeu nu cere nimic, f ar a ca mai nti s a ia toate m asurile pentru ca ele s a poat a mplinite. Prin harul Domnului Hristos, noi trebuie s a nf aptuim tot ceea ce Dumnezeu ne cere. Toate bog a tiile cerului trebuie s a e descoperite prin poporul lui Dumnezeu. Prin aceasta Tat al Meu va prosl avit spune Domnul Hristos. Dac a aduce ti mult a road a ... s i voi ve ti astfel ucenicii Mei. Ioan 15, 8. Dumnezeu consider a tot p amntul ca ind via Sa. De si n prezent se a a n mna uzurpatorului, ea apar tine totu si lui Dumnezeu. Prin r ascump arare, nu mai pu tin dect prin crea tiune, ea este a Lui. Sacriciul suprem al Domnului Hristos a fost f acut pentru lumea ntreag a. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a ve via ta snic a. Ioan 3, 16. Prin acest unic dar, sunt celelalte daruri

Via Domnului

209

date oamenilor. Lumea ntreag a prime ste zilnic binecuvntarea din partea lui Dumnezeu. Fiecare pic atur a de ploaie, ecare raz a de lumin a rev arsat a asupra omenirii nerecunosc atoare, ecare frunz as i [302] ecare oare s i fruct, totul m arturise ste despre ndelunga r abdare a lui Dumnezeu s i despre marea Sa iubire. Si ce d am noi Marelui D at ator n schimb, pentru toate acestea? Cum trateaz a oamenii cerin tele lui Dumnezeu? Cui nchin a masele de oameni slujirea vie tii lor? Ei slujesc lui Mamona. Bog a tia, pozi tia, pl acerile lumii, acestea sunt tinta vie tii lor. Bog a tia este strns a prin jaf, nu numai jefuind pe oameni, ci s i pe Dumnezeu. Oamenii folosesc darurile Lui, pentru satisfacerea egoismului lor. Pe tot ceea ce ei pot pune mna este ntrebuin tat pentru satisfacerea l acomiei lor s i a iubirii de pl aceri egoiste. P acatul lumii de ast azi este p acatul care a dus la nimicirea popo de Dumnezeu, neglijen rului Israel. Ingratitudinea fa ta ta, nefolosirea ocaziilor s i a binecuvnt arilor primite, folosirea egoist a a darurilor lui Dumnezeu toate acestea sunt cuprinse n p acatul care a adus mnia lui Dumnezeu asupra lui Israel. Ele aduc ruina s i asupra lumii de ast azi. Lacrimile pe care Domnul Hristos le-a v arsat pe Muntele M aslinilor pe cnd privea la cetatea aleas a, n-au fost numai pentru Ierusalim, n destinul Ierusalimului, se vedea nimicirea lumii ntregi. Dac a ai cunoscut s i tu, m acar n aceast a zi, lucrurile care ri. puteau s a- ti dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii ta Luca 19, 42. M acar n aceast a zi. Ziua se apropie de sfr sit. Timpul de har s i privilegiu este aproape ncheiat. Norii r azbun arii se apropie. Cei ce au respins harul lui Dumnezeu sunt pe punctul de a cuprin si ntr-o rapid as i irevocabil a ruin a. Si cu toate acestea, lumea doarme. Oamenii nu cunosc timpul cerc arii lor. n acest timp de criz a, unde se a a Biserica? mplinesc membrii cerin tele lui Dumnezeu? Aduc ei la ndeplinire mandatul lor dat de Dumnezeu s i reprezint a ei n lume caracterul S au? Atrag ei aten tia [303] aproapelui lor asupra ultimei solii de avertizare? Oamenii sunt n primejdie. Mul ti pier. Dar ct de pu tini dintre cei ce m arturisesc a urma si ai Domnului Hristos simt povara pentru ; dar lucrul acesta aceste suete! Destinul lumii atrn a n balan ta abia mai mi sc a chiar s i pe aceia care pretind a crede adev arurile

210

Parabolele Domnului Hristos

cele mai profunde ce au fost date vreodat a muritorilor. Lipse ste acea iubire care a f acut pe Domnul Hristos s a p ar aseasc a cerul, s a mbrace haina naturii omene sti pentru ca, n aceast a natur a omeneasc a s a poat a mi sca pe oameni s i s a atrag a omenirea spre ceea ce este divin. Poporul lui Dumnezeu este cuprins de letargie, de o paralizie care-l . mpiedic a s a n teleag a datoria ceasului de fa ta Cnd poporul Israel a intrat n Canaan, ei n-au adus la ndeplinire planul lui Dumnezeu de a lua n st apnire toat a tara. Dup a ce au f acut o cucerire par tial a, ei s-au a sezat ca s a se bucure de roadele victoriilor lor. n necredin ta s i iubirea lor de comoditate, ei s-au stabilit n locurile pe care le-au cucerit, n loc de a merge nainte s i a ocupa noi teritorii, n acest fel ai au nceput s a se dep arteze de Dumnezeu. Dnd gre s n a duce mai departe planurile Sale, a devenit imposibil de ei f pentru El s a mplineasc a fa ta ag aduin ta binecuvnt arii. Nu face oare biserica de ast azi acela si lucru? Avnd naintea lor lumea ntreag a care are nevoie de Evanghelie, cei ce m arturisesc a cre stini se stabilesc acolo unde se pot bucura de privilegiile Evangheliei. Ei nu simt nevoia de a intra n noi teritorii, ducnd solia mntuirii n locuri noi. Ei refuz a a aduce la ndeplinire mandatul dat de Domnul Hristos: Duce ti-v a n toat a lumea s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Marcu 16, 15. Sunt oare ei mai pu tin vinova ti de cum a fost biserica iudaic a? Cei ce m arturisesc a urma si ai Domnului Hristos sunt judeca ti naintea Universului ceresc; dar r aceala zelului lor s i sl abiciunea eforturilor lor n lucrarea lui Dumnezeu, i arat a ca ind necredincio si. Dac a ceea ce fac ei ar fost tot ceea ce ar putut face mai bine, n-ar fost condamna ti; iar dac a inimile lor ar fost s i ele [304] angajate la lucru, ei ar putut face mult mai mult. Ei s tiu, s i chiar lumea s tie, c a n mare m asur a ei au pierdut spiritul de sacriciu de sine s i de purtare a crucii. Sunt mul ti aceia, n dreptul numelui c arora va sta scris n c ar tile din ceruri: Nu produc, ci numai consum a. Din cauza multora dintre cei care poart a numele Domnului Hristos slava Sa este ntunecat a, frumuse tea Lui acoperit a, s i onoarea care I se cuvine este re tinut a. Sunt mul ti aceia ale c aror nume sunt scrise n registrele comunit a tii, dar care nu sunt sub c al auzirea Domnului Hristos. Ei nu iau tura Sa s seama la nv a ta i nici nu fac voia Sa. De aceea, ei se a a sub controlul vr as ma sului. Ei nu fac nimic pozitiv, nimic bun; dar

Via Domnului

211

tocmai pentru aceasta fac un r au incalculabil. Pentru c a inuen ta lor spre via , ea este un miros de moarte spre nu este un miros de via ta ta moarte. Domnul spune: S a nu pedepsesc Eu aceste lucruri? Ieremia 5, 9. Pentru c a n-au mplinit planul lui Dumnezeu, copiii lui Israel au fost lep ada ti s i chemarea lui Dumnezeu a fost adresat a altora. Dac a s i ace stia se vor dovedi a necredincio si, oare nu vor tot la fel de lep ada ti s i ei? n parabola cu via, Domnul Hristos a ar atat c a cei vinova ti sunt lucr atorii viei. Ei au fost aceia care au refuzat s a dea St apnului torii roadele p amntului s au. n na tiunea iudaic a, preo tii s i nv a ta au fost aceia care, ndrumnd gre sit poporul au jefuit pe Dumnezeu de slujirea pe care El o cerea. Ei au fost aceia care au ndep artat na tiunea de Domnul Hristos. Legea lui Dumnezeu neamestecat a cu tradi tii omene sti a fost prezentat a de Domnul Hristos ca ind marele standard al ascult arii. turile Faptul acesta a trezit vr ajm as ia rabinilor. Ei au a sezat nv a ta omene sti mai presus de Cuvntul lui Dumnezeu s i au ndep artat poporul de preceptele Sale. Ei n-au voit s a se lase de poruncile date de oameni pentru a asculta de cerin tele Cuvntului lui Dumnezeu. De dragul adev arului ei n-au vrut s a sacrice mndria s i lauda oamenilor. Cnd a venit Domnul Hristos, prezentnd cerin tele lui Dumnezeu, [305] preo tii s i b atrnii I-au refuzat dreptul de a se a seza ntre ei s i popor. Ei nu voiau s a primeasc a mustr arile s i avertiz arile Sale s i s-au hot art s a ridice poporul mpotriva Lui, pl anuind nimicirea Lui. Ei erau r aspunz atori pentru lep adarea Domnului Hristos s i pentru rezultatele ce au urmat. P acatul s i ruina na tiunii s-au datorat conduc atorilor ei religio si. Nu sunt oare acelea si inuen te la lucru s i n zilele noastre? Dintre lucr atorii viei Domnului, nu p as esc oare mul ti pe urmele conduc atorilor iudei? Nu se ndep arteaz a oare conduc atorii religio si de cerin tele cele clare ale Cuvntului lui Dumnezeu? n loc de a-i ei educa n spiritul ascult arii de Legea lui Dumnezeu, nu-i nv a ta oare s a calce aceast a Lege? De la multe amvoane ale bisericilor, credincio sii sunt nv a ta ti c a Legea lui Dumnezeu nu este obligatorie pentru ei. Tradi tiile, rnduielile s i obiceiurile oamenilor sunt a sezate la loc de cinste. Oamenii se mndresc s i au satisfac tii egoiste de

212

Parabolele Domnului Hristos

pe urma darurilor pe care Dumnezeu le d a, n timp ce cerin tele lui Dumnezeu sunt ignorate. Dnd la o parte Legea lui Dumnezeu, oamenii nu sunt con stien ti de ceea ce fac. Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului S au. Ea ntruchipeaz a principiile mp ar a tiei Sale. Cel care refuz a s a primeasc a aceste principii, se a seaz a singur n afara canalului prin care se revars a binecuvntarea lui Dumnezeu. Str alucitele posibilit a ti a sezate naintea poporului Israel, puteau realizate numai prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Este posibil ca s i noi s a avem un caracter nobil, elevat, s a avem aceea si plin atate a binecuvnt arii lor binecuvntarea corpului, suetului s i spiritului, s a m binecuvnta ti acas as i la cmp, s a m binecuvnta ti n via ta aceasta s i s a avem binecuvntarea vie tii ve snice dar numai prin ascultare. n lumea spiritual a ca s i n cea natural a, ascultarea de legile lui Dumnezeu constituie condi tia aducerii de roade. Dar cnd oamenii s nva ta a nesocoteasc a poruncile lui Dumnezeu, ei i mpiedic a astfel [306] de a aduce roade spre slava Sa. Ei sunt atunci vinova ti de faptul c a au r apit Domnului roadele viei Sale. Solii lui Dumnezeu vin la noi la porunca Domnului. Ca s i Domnului Hristos, ei vin s i cer ascultare de Cuvntul lui Dumnezeu. Ei prezint a cerin ta Sa de a avea roadele viei Sale, roadele iubirii, umilin tei s i ale unei slujiri pline de sacriciu de sine. Asemenea conduc atorilor iudei, nu sunt oare s i ast azi mul ti lucr atori ai viei plini de mnie? Cnd cerin tele Legii lui Dumnezeu sunt a sezate tori inuen naintea poporului, oare nu folosesc ace sti nv a ta ta lor tori sunt n a determina pe oameni s a le resping a? Astfel de nv a ta numi ti de Dumnezeu slujitori necredincio si. Cuvintele lui Dumnezeu adresate Israelului din vechime au o solemn a avertizare adresat a Bisericii s i conduc atorilor ei de ast azi. Despre Israel, Domnul spunea: Chiar dac a-i scriu toate poruncile Legii Mele, totu si ele sunt privite ca ceva str ain. Osea 8, 12. Iar tori, El a spus: Poporul Meu piere din lips despre preo ti s i nv a ta a . Fiindc de cuno stin ta a ai lep adat cuno stin ta, s i Eu te voi lep ada.... Fiindc a ai uitat Legea Dumnezeului t au, voi uita s i Eu pe copiii t ai. Osea 4, 6.

Via Domnului

213

S a treac a oare avertiz arile lui Dumnezeu pe lng a noi s i s a nu le lu am n seam a? S a l as am noi oare nefolosite ocaziile ce ni se ofer a de a-I servi? S a mpiedice oare batjocora lumii, mndria s i conformarea de obiceiurile s fa ta i tradi tiile omene sti, pe cei ce m arturisesc a urma si ai Domnului Hristos, de a-I sluji? Vor respinge ei Cuvntul lui Dumnezeu, dup a cum conduc atorii iudei au respins pe Domnul Hristos? Rezultatele p acatelor poporului Israel se a a naintea noastr a. Oare va lua n seam a biserica de ast azi aceste avertiz ari? Iar dac a unele din ramuri au fost t aiate, s i dac a tu, care erai dintr-un m aslin s albatic, ai fost altoit n locul lor, s i ai fost f acut p arta s r ad acinii s i gr asimii m aslinului, nu te f ali ... au fost t aiate . Nu te din pricina necredin tei lor, s i tu stai n picioare prin credin ta ngmfa, ci teme-te! C aci dac a n-a cru tat Dumnezeu ramurile re sti, [307] nu te va cru ta nici pe tine Romani 11, 17-21.

Capitolul 24 F ar a hain a de nunt a


Capitol bazat pe textele din Matei 22, l-l4 tur Parabola hainei de nunt a cuprinde o nv a ta a cu consecin te foarte mari. C as atoria reprezint a unirea lui Dumnezeu cu omenirea; haina de nunt a reprezint a caracterul pe care trebuie s a-l aib a to ti aceia care vor socoti ti preg ati ti pentru nunt a. n aceast a parabol a, ca s i n pilda cu Cina cea mare, este ilustrat a invita tia Evangheliei s i respingerea ei de c atre poporul iudeu, cum s i chemarea harului adresat a Neamurilor. Aceast a parabol a mai aduce n aten tie faptul c a, aceia care resping invita tia, devin mai batjocoritori s i din aceast a cauz a vor suferi o pedeaps as i mai teribil a. Chemarea la osp a t vine din partea unui mp arat. Ea porne ste de la cineva care este investit cu puterea de a comanda. Ea confer a, de asemenea, o mare onoare. Cu toate acestea, cinstea aceasta nu este apreciat a. Autoritatea mp aratului este dispre tuit a, n timp ce . invita tia omului care a dat o cin a mare a fost privit a cu indiferen ta Invita tia mp aratului este ntmpinat a cu insulte s i ucidere. Ei s i-au de ei cu dispre b atut joc de slujitorii s ai, s-au purtat fa ta ts i i-au ucis. Gospodarul care a dat cina cea mare, v aznd c a invita tia sa a fost desconsiderat a, a declarat c a nici unul dintre cei care au fost invita ti [308] nu vor gusta din cina sa. Dar pentru cei care au dispre tuit pe mp arat, pedeapsa nu se m argine ste numai la excluderea din prezen ta s i de la masa sa. Ci, el a trimis o stile sale, a nimicit pe uciga sii aceia, s i le-a ars cetatea. Matei 22, 7. n ambele parabole, la osp a t sunt invita ti oaspe ti, dar parabola a doua ne arat a faptul c a to ti aceia care iau parte la osp a t, trebuie s a fac a o preg atire. Cei care neglijeaz a aceast a preg atire, sunt arunca ti afar a, mp aratul a intrat s a- si vad a oaspe tii; s i a z arit acolo pe un om, care nu era mbr acat n haina de nunt a. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici f ar a s a ai haina de nunt a? Omul acela a amu tit. Atunci mp aratul a zis slujitorilor s ai: Lega ti-i minile s i picioarele, 214

F ar a hain a de nunt a

215

s i lua ti-l s i arunca ti-l n ntunericul de afar a; acolo va plnsul s i scr snirea din tilor. Matei 22, 1l-l3. Chemarea la osp a t a fost adresat a de ucenicii Domnului Hristos. Domnul a trimis pe cei doisprezece, dup a aceea pe cei s aptezeci, vestind c a mp ar a tia lui Dumnezeu s-a apropiat s i chemnd pe oameni s a se poc aiasc as i s a cread a n Evanghelie. Dar chemarea n-a fost ascultat a. Cei care au fost chema ti la osp a t, n-au venit. Mai trziu, slujitorii au fost trimi si s a spun a: Iat a c a am g atit osp a tul meu: juncii s i vitele mele cele ngr as ate au fost t aiate; toate sunt gata, veni ti la nunt a. Matei 22, 4. Aceasta a fost solia dus a na tiunii iudaice, dup a crucicarea Domnului Hristos, dar na tiunea care pretindea c a este poporul ales al lui Dumnezeu, a respins Evanghelia ce le-a fost adus a prin puterea Duhului Sfnt. Mul ti au f acut acest lucru n modul cel mai batjocoritor. Al tii au fost a sa de nver suna ti mpotriva mntuirii ce le-a fost oferit a, mpotriva iert arii oferite pentru faptul c a au respins pe Domnul slavei, nct s-au ntors mpotriva celor ce le-au adus solia. S-a pornit o mare prigonire. Faptele Apostolilor 8, 1. Mul ti, att b arba ti ct s i femei, au fost arunca ti n nchisoare, iar unii dintre slujitorii lui Dumnezeu, cum au fost Stefan s i Iacob, au fost da ti mor tii. n acest fel, poporul iudeu a sigilat n dreptul lui respinge[309] rea milei lui Dumnezeu. Rezultatul a fost ar atat de c atre Domnul Hristos n parabol a, mp aratul a trimis o stile sale, a nimicit pe uciga sii aceia s i le-a ars cetatea. Judecata rostit a a venit asupra iudeilor, prin distrugerea Ierusalimului s i mpr as tierea lor printre na tiunile lumii. A treia chemare la osp a t reprezint a vestirea Evangheliei la Neamuri. mp aratul a spus: Nunta este gata; dar cei pofti ti n-au fost vrednici de ea. Duce ti-v a, dar, la r aspntiile drumurilor s i chema ti la nunt a pe to ti aceia pe care-i ve ti g asi. Matei 22, 8-9. Slujitorii mp aratului, care au mers la r aspntiile drumurilor, au strns pe to ti pe care i-au g asit, s i buni s i r ai. Matei 22, 10. Cei aduna ti erau foarte amesteca ti. Unii dintre ei nu aveau o mai mare de cel care d considera tie fa ta adea osp a tul, dect au avut cei care au respins chemarea. Cei care au fost invita ti la nceput nu- si puteau permite, gndeau ei, s a sacrice avantajele lume sti numai pentru a lua parte la osp a tul dat de mp arat. ntre cei care au primit invita tia, erau s i unii care se gndeau numai la interesul lor personal. Ei au

216

Parabolele Domnului Hristos

venit ca s a se nfrupte din bunurile osp a tului, dar nu aveau nici o de a onora pe mp dorin ta arat. Cnd mp aratul a intrat s a-i vad a pe oaspe ti, atunci s-a dat pe adev fa ta aratul caracter al tuturor. Cu acea ocazie, s-au luat m asuri ca ec arui oaspete s a i se dea o hain a de nunt a. Aceast a hain a era un dar din partea mp aratului. Prin purtarea acesteia, oaspe tii de cel ce d ar atau respectul lor fa ta adea osp a tul. Dar un om era mbr acat n hainele sale obi snuite. El a refuzat s a fac a preg atirile cerute de mp arat; a refuzat s a poarte haina ce i-a fost oferit as i care a costat foarte mult. n acest fel, el a adus o insult a Domnului s au. La ntrebarea mp aratului: Cum ai intrat aici f ar a s a ai haina de nunt a?, el n-a putut r aspunde nimic. El s-a condamnat singur. Atunci mp aratul a zis: Lega ti-i minile s i picioarele, s i lua ti-l s i [310] arunca ti-l n ntunericul de afar a. Prin cercetarea de c atre mp arat a oaspe tilor veni ti la nunt a, este nf a ti sat a lucrarea judec a tii. Oaspe tii veni ti la osp a tul Evangheliei sunt aceia care m arturisesc a sluji lui Dumnezeu, aceia ale c aror nume sunt scrise n cartea vie tii. Dar nu to ti aceia, care m arturisesc a cre stini, sunt s i adev ara ti ucenici. Mai nainte ca r aspl atirea nal a s a e acordat a, trebuie s a se hot arasc a cine dintre ace stia este preg atit s a ia parte la mo stenirea celor drep ti. Aceast a hot arre trebuie luat a mai nainte de a doua venire a Domnului Hristos pe norii cerului; c aci atunci cnd El vine, r asplata Sa este cu Sine, ca s a dea ec aruia dup a fapta lui Apocalips 22, 12. Deci, caracterul lucr arii ec arui om va hot art mai nainte de venirea Sa, s i ec aruia dintre urma sii Domnului Hristos, r asplata i va dat a dup a faptele sale. Judecata de cercetare are loc n cur tile cere sti, n timp ce oamenii locuiesc nc a aici pe p amnt. Via ta tuturor acelora care m arturisesc a urma si ai S ai trece prin fa ta lui Dumnezeu. To ti sunt cerceta ti dup a cele ce sunt scrise n c ar tile din ceruri s i destinul ec aruia este hot art pentru totdeauna, dup a faptele sale. Prin haina de nunt a din parabol a, este reprezentat caracterul cel curat, f ar a pat a, pe care l vor avea adev ara tii urma si ai Domnului Hristos. Bisericii i este dat s a se mbrace cu in sub tire, str alucitor s i curat f ar a s a aib a vreo pat a, vreo zbrcitur a sau altceva de felul acesta. Efeseni 5, 27. Sfnta Scriptur a ne spune c a inul sub tire sunt faptele neprih anite ale sn tilor. Apocalips 19,8. Tuturor acelora

F ar a hain a de nunt a

217

, l primesc ca Mntuitor personal, le este dat care, prin credin ta a neprih anirea Domnului Hristos, caracterul S au cel nep atat. Haina cea alb a a neprih anirii a fost purtat a de primii no stri p arin ti, cnd ei au fost a seza ti de c atre Dumnezeu n Edenul cel sfnt. Ei au tr ait ntr-o des avr sit a ascultare de voin ta lui Dumnezeu, ntreaga t arie a iubirii lor era dat a Tat alui lor ceresc. O lumin a pl acut a s i frumoas a, lumina lui Dumnezeu, nconjura perechea cea sfnt a. [311] Aceast a hain a de lumin a, era un simbol al ve smintelor lor spirituale de cereasc a nevinov a tie. Dac a ei ar r amas credincio si ascult arii de Dumnezeu, atunci aceast a lumin a ar continuat s a-i cuprind a. Dar cnd prin neascultare au p ac atuit, ei au t aiat leg atura lor cu Dumnezeu, iar lumina care-i nconjura, s-a dep artat de la ei. Goi s i plini de ru sine ei au ncercat s a nlocuiasc a hainele cere sti, cosind laolalt a frunze de smochin, pentru a se acoperi cu ele. Din zilele neascult arii lui Adam s i Eva, acest lucru l fac to ti cei care calc a Legea lui Dumnezeu. Ei au cusut laolalt a frunze de smochin pentru a acoperi goliciunea adus a de c alcarea Legii lui Dumnezeu. Ei au ajuns s a poarte haine f acute dup a propriile lor p areri; prin faptele lor, ei au ncercat s a- si acopere p acatele s i s a se fac a astfel primi ti naintea lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu poate f acut niciodat a. Omul nu poate inventa nimic care s a ia locul hainei nevinov a tiei pe care el a pierduto. Nici un acoper amnt din frunze de smochin, nici o hain a lumeasc a nu poate purtat a de c atre aceia care stau cu Domnul Hristos s i cu ngerii la osp a tul nun tii Mielului. Numai ve smntul pe care Domnul Hristos ni l-a dat, numai acela ne face n stare s a putem sta n prezenta lui Dumnezeu. Acest acoper amnt, haina ndrept a tirii Sale, Domnul Hristos l va a seza asupra ec arui suet credincios, poc ait. Te sf atuiesc, spunea El, s a cumperi de la Mine ... haine albe, ca s a te mbraci cu ele, s i s a nu ti se vad a ru sinea goliciunii tale. Apocalips 3,18. Aceast a hain a, tesut a n r azboiul cerului, nu are n ea nici chiar un singur r f acut dup a p arerea omului. n natura Sa omeneasc a, Domnul Hristos a lucrat un caracter des avr sit, iar acest caracter Se ofer a s a ni-l dea s i nou a. Toate faptele noastre bune (toat a neprih anirea noastr a, tr. engl.) sunt ca o hain a mnjit a. Isaia 64, 6. Tot ceea ce putem face noi, este mnjit de p acat. Dar Fiul lui Dumnezeu S-a ar atat ca s a ia p acatele; s i n El nu este p acat. P acatul este

218

Parabolele Domnului Hristos

[312] denit ca ind f ar adelege, 1 Ioan 3, 5.4. Dar Domnul Hristos a fost ascult ator de toate cerin tele Legii. Despre Sine El spunea: Vreau s a fac voia Ta, Dumnezeule! Si legea Ta este n fundul inimii mele. Psalmii 40, 8. Pe cnd se aa pe p amnt, El spunea ucenicilor S ai: Eu am p azit poruncile Tat alui Meu. Prin ascultarea Sa des avr sit a, omeneasc a f acut posibil ca ecare in ta a s a asculte de poruncile lui Dumnezeu. Cnd ne supunem Domnului Hristos, atunci inima noastr a este unit a cu inima Lui, voin ta noastr a se cufund a n voin ta Lui, mintea noastr a devine atunci una cu mintea Lui, iar gndurile sunt robite Lui. Atunci, noi tr aim via ta Lui. Aceasta nseamn a s a i mbr acat cu haina neprih anirii Sale. Atunci, Domnul privind asupra noastr a, nu vede haina cusut a din frunze de smochin, nu vede goliciunea s i diformitatea p acatului, ci vede propria Sa hain a a neprih anirii, care este ascultarea des avr sit a de Legea lui Dumnezeu. Invita tii de la osp a tul nun tii au fost cerceta ti de c atre mp arat. Numai unii au fost accepta ti s i anume, aceia care au ascultat de cerin tele Lui s i s-au mbr acat cu haina de nunt a. Tot la fel stau lucrurile s i cu oaspe tii invita ti la osp a tul Evangheliei. To ti trebuie s a e cerceta ti ndeaproape de marele mp arat s i numai aceia sunt primi ti, care s-au mbr acat cu haina neprih anirii Domnului Hristos. Neprih anire nseamn a a face ceea ce este drept, c aci to ti vor prin ceea judeca ti dup a faptele lor. Caracterele noastre se dau pe fa ta ce facem. Faptele arat a dac a credin ta este sau nu adev arat a. Pentru noi, nu este de ajuns s a credem c a Domnul Hristos nu este un n sel ator, c a religia Bibliei nu este o fabul a n mod iscusit ticluit a. Noi putem crede c a numele lui Isus este unicul nume sub soare prin care putem mntui ti s i totu si, s-ar putea s a nu facem , Mntuitorul nostru personal. Nu este sucient din El, prin credin ta a crede teoria adev arului. Nu este de ajuns a ne m arturisi credin ta n Hristos s i a avea numele nscrise n registrele comunit a tii. Cine p aze ste poruncile Lui, r amne n El, s i El n el. Si cunoa stem c a El [313] r amne n noi prin Duhul, pe care ni L-a dat. Si prin aceasta s tim c a l cunoa stem, dac a p azim poruncile Lui, 1 Ioan 3, 24; 2, 3. Aceasta este adev arata dovad a a poc ain tei. Oricare , ea nu valoreaz ar m arturisirea noastr a de credin ta a nimic, dac a [314] Domnul Hristos nu este descoperit n noi prin fapte ale neprih anirii. Adev arul trebuie s a e s adit n inim a. El trebuie s a aib a controlul mintele noastre, ntregul asupra min tii s i s a pun a ordine n sim ta

F ar a hain a de nunt a

219

caracter trebuie s a e imaginea Cuvntului divin. Fiecare iot as i ecare frntur a de liter a din Cuvntul lui Dumnezeu, trebuie s a e aduse n practica vie tii de ecare zi. Cel care devine p arta s al naturii divine, va n armonie cu marele standard al neprih anirii lui Dumnezeu, Legea Sa cea sfnt a. Aceasta este regula prin care Dumnezeu m asoar a faptele, ac tiunile oamenilor. Prin Lege va probat caracterul la judecat a. Sunt mul ti aceia care pretind c a, prin moartea Domnului Hristos, Legea a fost desin tat a; dar f acnd astfel, ei contrazic chiar cuvintele Domnului Hristos care spun: S a nu crede ti c a am venit s a stric Legea sau profe tii ... c aci ... ct a vreme nu va trece cerul s i p amntul, nu va trece o iot a sau o frntur a de slov a din Lege. Matei 5, 17.18. Spre a face isp as ire pentru c alcarea de c atre om a Legii, Domnul Hristos Si-a dat via ta Sa. Dac a Legea ar putut schimbat a sau nl aturat a, atunci n-ar fost nevoie ca Donului Hristos s a murit. Prin via ta Sa tr ait a aici pe p amnt, El a onorat Legea lui Dumnezeu. Prin moartea Sa, El a statornicit-o. El si-a dat via ta ca jertfa, nu pentru a nimici Legea lui Dumnezeu, nu pentru a realiza un standard mai cobort al binelui, ci pentru ca dreptatea s a poat a men tinut a, pentru a se ar ata c a Legea este de neschimbat s i c a ea trebuie s a r amn a ve snic. pentru om s Satana a sus tinut c a este cu neputin ta a asculte de poruncile lui Dumnezeu; s i este adev arat c a n propriile noastre puteri noi nu putem s a ascult am de ele. Dar Domnul Hristos a venit n trup omenesc s i, prin des avr sita Lui ascultare, El a dovedit faptul c a natura uman a, contopit a n natura divin a, poate s a asculte de toate preceptele Legii lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce L-au primit, adic a celor ce cred n Numele Lui, le-a dat dreptul s a se fac a copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1, 12. Puterea aceasta nu se a a n in ta omeneasc a, ci este puterea lui Dumnezeu. Cnd cineva prime ste pe Hristos, el prime ste atunci s i [315] puterea de a tr ai via ta Lui. Dumnezeu cere de la copiii S ai des avr sirea. Legea Sa este o transcriere a caracterului S au s i este norma tuturor caracterelor. Acest standard ve snic este prezentat tuturor, pentru ca astfel s a nu e nici o gre seal a cu privire la felul oamenilor din care Dumnezeu dore ste s a-Si alc atuiasc a mp ar a tia Sa. Via ta Domnului Hristos aici pe p amnt a fost o expresie des avr sit a a Legii lui Dumnezeu s i, cnd

220

Parabolele Domnului Hristos

aceia care pretind c a sunt copii ai lui Dumnezeu devin asemenea Domnului Hristos n caracter, atunci ei vor ascult atori de poruncile lui Dumnezeu. Atunci, Domnul va avea ncredere n ei spre a face parte din num arul celor care vor forma familia cereasc a. mbr aca ti n ve smntul sl avit al neprih anirii Domnului Hristos, ei au un loc la osp a tul mp aratului. Ei au atunci dreptul de a se al atura mul timii celor sp ala ti n sngele Mielului. Cel care a intrat n sala osp a tului f ar a haina de nunt a, reprezint a starea multora din ziua de azi. Ei m arturisesc a cre stini s i pretind ia avea dreptul la binecuvnt arile s i privilegiile Evangheliei s i totu si, ei nu simt nevoia unei transform ari a caracterului. Ei n-au sim tit de p niciodat a o adev arat a c ain ta acat. Ei nu s i-au dat niciodat a seama de ct a nevoie au ei de Hristos s i nici n-au exercitat credin ta n El. Ei n-au ajuns s a biruiasc a tendin tele mo stenite sau cultivate, spre r au. Si totu si ei gndesc c a sunt destul de buni prin ei n si si s i se ncred n propriile lor merite, n loc de a se ncrede n Hristos. Ca ascult atori ai Cuvntului, ei vin la osp a t, dar n-au mbr acat haina neprih anirii Domnului Hristos. Mul ti dintre cei ce se numesc cre stini sunt numai oameni morali. Ei au respins acel dar care era singurul care putea s a-i fac a n stare s a onoreze pe Hristos, reprezentndu-L n lume. Lucrarea Duhului Sfnt este pentru ei o lucrare str ain a. Ei nu sunt mplinitori ai Cuvntului. Principiile cerului care-i deosebesc pe aceia care sunt una cu Hristos, de aceia care sunt una cu lumea, aproape nu se mai v ad la [316] ei. Cei care se numesc cre stini, nu mai sunt deloc un popor separat s i deosebit. Linia de desp ar tire nu se mai vede. Oamenii se supun lumii, practicilor, obiceiurilor s i egoismului ei. Biserica a trecut de partea lumii n c alcarea Legii, cnd de fapt lumea ar trebuit s a se al ature bisericii ascultnd de Lege. Biserica se ntoarce zilnic spre lume. To ti ace stia a steapt a s a e mntui ti prin moartea Domnului Hristos, n timp ce refuz a s a tr aiasc a via ta Lui de sacriciu de sine. Ei prosl avesc bog a tiile harului d aruit s i se str aduiesc c a se nve smnteze ntr-o aparent a neprih anire, spernd ca n felul acesta s a- si acopere defectele lor de caracter; dar eforturile lor nu vor de nici un folos n ziua Domnului. Neprih anirea Domnului Hristos nu va acoperi nici un p acat cultivat cu pl acere. Un om poate n inima sa un c alc ator al Legii;

F ar a hain a de nunt a

221

s i totu si, dac a nu s avr se ste nici un act exterior de c alcare a Legii, el poate considerat de c atre lume ca avnd o mare integritate. Dar Legea lui Dumnezeu cerceteaz a tainele inimii. Fiecare fapt a este judecat a dup a motivele ce o determin a. Numai ceea ce este n armonie cu principiile Legii lui Dumnezeu, numai aceea va rezista n ziua judec a tii. Dumnezeu este iubire. El a ar atat c a iubirea este darul Domnului Hristos. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. Ioan 3, 16. El n-a re tinut nimic de la cei r ascump ara ti ai S ai. El a dat ntreg cerul, pentru ca din el noi s a putem lua putere s i destoinicie, pentru ca noi s a nu m da ti napoi sau birui ti de marele nostru vr ajma s. Dar iubirea lui Dumnezeu nu-L face s a ng aduie p acatul. El n-a ng aduit p acatul nici n Satana; nu l-a ng aduit nici n Adam sau Cain s i El nu-l va ng adui n nici unul dintre ii oamenilor. de p El nu va nchide ochii fa ta acatele noastre s i nici nu va trece cu vederea defectele noastre de caracter. El a steapt a ca, n numele S au, noi s a biruim. Aceia care resping darul neprih anirii Domnului Hristos, resping [317] acele nsu siri ale caracterului, care i-ar face i s i ice ale lui Dumnezeu. Ei leap ad a acel singur lucru care i-ar putea face demni de un loc la osp a tul nun tii Mielului. n parabol a, la ntrebarea mp aratului: Cum ai intrat aici f ar a s a ai haina de nunt a?, omul acela a amu tit. Tot a sa va s i n ziua cea mare a judec a tii. Acum, oamenii pot g asi scuze pentru defectele lor de caracter, dar n ziua aceea, ei nu vor mai putea prezenta nici o scuz a. Comunit a tile care m arturisesc, n aceast a genera tie, a ale Domnului Hristos, se bucur a de cele mai mari privilegii. Domnul ne-a fost descoperit ntr-o lumin a mereu crescnd a. Privilegiile noastre sunt cu mult mai mari dect au fost privilegiile vechiului popor al lui Dumnezeu. Noi nu avem numai lumina cea mare ce a fost ncredin tat a poporului Israel, ci noi avem dovezile mereu crescnde ale mntuirii celei mari ce ne-a fost adus a prin Domnul Hristos. Ceea ce pentru poporul Israel era un simbol, o umbr a, pentru noi este o realitate. Ei aveau istoria Vechiului Testament; noi avem Vechiul s i Noul Testament. Noi avem asigurarea unui Mntuitor care are s a vin a, un Mntuitor care a fost crucicat, dar care a nviat s i care

222

Parabolele Domnului Hristos

ie sind din mormntul lui Iosif a proclamat: Eu sunt nvierea s i via ta. Prin cunoa sterea Domnului Hristos s i a iubirii Sale, mp ar a tia lui Dumnezeu se a a n mijlocul nostru. Domnul Hristos ne este descoperit n predici s i cntat n cnt ari. Osp a tul spiritual este a din abunden ta sezat naintea noastr a. Haina de nunt a, care ne este pus a la dispozi tie, avnd un pre t nespus de mare, este oferit a cu generozitate s i f ar a plat a oric arui suet. Prin solii lui Dumnezeu, ne sunt prezentate neprih anirea Domnului Hristos, ndrept a tirea prin , f credin ta ag aduin tele nespus de mari s i snte ale Cuvntului lui Dumnezeu, o intrare liber a la Tat al, prin Hristos, mngierea Duhului Sfnt s i asigurarea bine ntemeiat a a vie tii ve snice n mp ar a tia lui Dumnezeu. Ce ar putut face Dumnezeu pentru noi s i n-a f acut, [318] spre a preg ati, pentru noi, cina cea mare, osp a tul ceresc? n ceruri ngerii slujitori declar a c a: Lucrarea ce ne-a fost dat a s-o aducem la ndeplinire, a fost s avr sit a. Am izgonit o stile ngerilor r ai. Am adus str alucire s i lumin a n suetele oamenilor s i am f acut s a e vie n memoria lor, iubirea lui Dumnezeu, exprimat a n Isus Hristos. Le-am ndreptat ochii spre Crucea Domnului Hristos. Inimile lor au fost profund mi scate de sentimentul vinov a tiei p acatului lor, care a crucicat pe Fiul lui Dumnezeu. Ei au fost convin si de vinov a tia lor. Ei au v azut pa sii pe care trebuie s a-i fac a n procesul convertirii lor; ei au sim tit puterea Evangheliei; inimile lor s-au nduio sat v aznd dulcea ta iubirii lui Dumnezeu. Ei au v azut frumuse tea caracterului Domnului Hristos. Dar pentru mul ti totul a fost n zadar. Ei n-au vrut s a se dezbrace de hainele p amnte sti, spre a putea mbr aca ti cu haina cerului. Inimile lor s-au dedat la l acomie. Ei au iubit societatea lumii mai mult dect au iubit pe Dumnezeul lor. Solemn a va ziua hot arrii nale, n viziunea profetic a, apostolul Ioan o descrie astfel: Apoi am v azut un scaun de domnie mare s i alb, s i pe Cel ce s edea pe el. P amntul s i cerul au fugit dinaintea Lui, s i nu s-a mai g asit loc pentru ele. Si am v azut pe mor ti, mari s i mici, stnd n picioare naintea scaunului de domnie. Ni ste c ar ti au fost deschise. Si a fost deschis a o alt a carte, care este cartea Vie tii.... Si mor tii au fost Judeca ti dup a faptele lor, dup a cele ce erau scrise n c ar tile acelea. Apocalips 20, 1l-l2. Trist a va , n ziua aceea, revederea lucrurilor trecute, cnd oa n fa cu ve va prezentat menii vor sta fa ta ta snicia, ntreaga via ta a

F ar a hain a de nunt a

223

exact a sa cum a fost. Pl acerile lumii, bog a tiile s i onorurile, nu vor mai p area atunci a sa de importante. Oamenii vor vedea atunci c a neprih anirea pe care ei au dispre tuit-o, numai ea singur a are valoare. Ei vor vedea atunci c as i-au modelat caracterele lor sub inuen ta am agirilor lui Satana. Hainele pe care ei s i le-au ales sunt de fapt semnul de marele apostat. Ei vor vedea atunci rezulta- [319] leg amntului lor fa ta tele hot arrii lor. Ei vor ajunge atunci s a cunoasc a ce nseamn a s a calci n picioare poruncile lui Dumnezeu. Nu va mai un alt timp de har n care p ac atosul s a se preg ateasc a pentru ve snicie, n via ta aceasta noi trebuie s a ne mbr ac am cu haina neprih anirii Domnului Hristos. Aceasta este singura noastr a ocazie de a ne forma caracterul pentru c aminul pe care Domnul Hristos l-a preg atit pentru aceia care ascult a de poruncile Sale. Zilele cerc arii noastre se apropie repede de ncheiere. Sfr situl este aproape. Nou a ne este adresat a avertizarea: Lua ti seama la voi n siv a, ca nu cumva s a vi se ngreuieze inimile cu mbuibare de mncare s i b autur a, s i cu ngrijor arile vie tii acesteia, s i astfel ziua aceea s a vin a f ar a veste asupra voastr a. Luca 21, 34. Lua ti seama, ca nu cumva s a ti nepreg ati ti. Lua ti seama s a nu ti g asi ti cumva, la osp a tul mp aratului, f ar a haina de nunt a. C aci Fiul omului va veni n ceasul n care nu v a gndi ti. Matei 24, 44. Ferice de cel ce vegheaz as i si p aze ste hainele, ca s a nu [320] umble gol s i s a i se vad a ru sinea. Apocalips 16, 15. [321] [322] [323] [324] [325]

Capitolul 25 Talan tii


Capitol bazat pe textele din Matei 25, 13-30. Pe Muntele M aslinilor, Domnul Hristos a vorbit ucenicilor S ai despre a doua Sa venire aici, pe p amnt. El a enumerat unele semne ce aveau s a se arate n apropierea revenirii Sale s i a cerut ucenicilor S ai s a vegheze s i s a e gata. El a repetat iar as i avertizarea: Veghea ti, dar, c aci nu s ti ti ziua, nici ceasul n care va veni Fiul omului. Matei 25, 13. Apoi, El a ar atat ce nseamn a a veghea n vederea revenirii , ci Sale. Timpul nu trebuie petrecut ntr-o a steptare inactiv a, lene sa . Aceasta este lec lucrnd cu zel, cu srguin ta tia pe care El vrea s-o m din parabola cu talan nv a ta tii. mp ar a tia cerurilor, spunea El, se va asem ana cu un om care, cnd era s a plece ntr-o alt a tar a, a chemat pe robii s ai s i le-a ncredin tat avu tia sa. Unuia i-a dat cinci talan ti, altuia doi, s i altuia unul; ec aruia dup a puterea lui, ... s i a plecat. Matei 25, 14-l5. Omul care a plecat ntr-o tar a ndep artat a, reprezint a pe Domnul [326] Hristos care, atunci cnd a rostit aceast a parabol a, era aproape de timpul s a plece de pe acest p amnt, la ceruri. Slujitorii sau robii din parabol a reprezint a pe urma sii Domnului Hristos. Noi nu suntem ai no stri. Noi am fost cump ara ti cu un pre t (1 Corinteni 6, 20), nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ... ci cu sngele scump al lui Hristos (1 Petru l, 18-l9) ... pentru ca cei ce tr aiesc, s a nu mai tr aiasc a pentru ei n si si, ci pentru Cel ce a murit s i a nviat pentru ei. 2 Corinteni 5, 15. To ti oamenii au fost cump ara ti cu un pre t nespus de mare. Rev arsnd ntreaga comoar a a cerului n aceast a lume, dndu-ne ntreg cerul n Hristos, Dumnezeu a cump arat voin ta, afec tiunea, mintea, omeneasc suetul s i ntreaga in ta a. Fie c a cineva este credincios sau necredincios, to ti oamenii sunt proprietatea lui Dumnezeu. To ti sunt chema ti s a lucreze pentru El s i, dup a felul n care ei mplinesc aceast a chemare, to ti vor trebui s a dea socoteal a n ziua cea mare a judec a tii. 224

Talan tii

225

Dar cerin tele lui Dumnezeu nu sunt recunoscute de c atre to ti. n parabol a, aceia care au declarat c a au acceptat s a lucreze pentru Hristos sunt nf a ti sa ti ca ind slujitorii S ai. Urma sii Domnului Hristos au fost r ascump ara ti pentru slujire. c Domnul ne nva ta a scopul real al vie tii este slujirea. Domnul Hristos a fost muncitor s i tuturor urma silor S ai le-a dat legea slujirii slujirii lui Dumnezeu s i a semenilor lor. Aici, Domnul Hristos a prezentat lumii cea mai nalt a concep tie a vie tii ce a fost cunoscut a vreodat a. Tr aind pentru a sluji altora, omul este astfel adus n leg atur a cu Domnul Hristos. Legea slujirii devine veriga de leg atur a ce ne leag a de Dumnezeu s i de semenii no stri. Slujitorilor S ai, Domnul Hristos le ncredin teaz a avu tia Sa ceva ce trebuie s a e pus la schimb ator, pentru El. El d a ec arui om lucrarea sa. Fiecare are locul s au n planul cel ve snic al cerului. Fiecare trebuie s a lucreze n colaborare cu Domnul Hristos pentru [327] mntuirea celor p ac ato si. Dup a cum este sigur c a avem preg atit un loc n loca surile din ceruri, tot att de sigur este s i faptul c a, aici pe p amnt, avem hot art un loc anumit unde s a lucr am pentru Dumnezeu. Darurile Duhului Sfnt Talan tii, pe care Domnul Hristos i-a ncredin tat Bisericii Sale, reprezint a n mod deosebit darurile s i binecuvnt arile date oamenilor de c atre Duhul Sfnt. De pild a, unuia i este dat, prin Duhul, s a vorbeasc a despre n telepciune; altuia, s a vorbeasc a des , datorit pre cuno stin ta a aceluia si Duh; altuia, credin ta, prin acela si Duh; altuia, darul t am aduirilor, prin acela si Duh; altuia, puterea s a fac a minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; s i altuia, t alm acirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul s i acela si Duh, care d a ec aruia n parte, cum voie ste, 1 Corinteni 12, 8-11. Nu to ti oamenii primesc acelea si daruri, dar ec arui slujitor al lui Dumnezeu i este f ag aduit un dar al Duhului Sfnt. Mai nainte de a p ar asi pe ucenicii S ai, Domnul Hristos a suat peste ei s i le-a zis: Lua ti Duh Sfnt. Ioan 20, 22. De asemenea, El a zis: Iat a c a voi trimite peste voi f ag aduin ta Tat alui Meu. Luca 24, 49. Dar darul Duhului Sfnt n-a fost primit n plin atatea lui dect

226

Parabolele Domnului Hristos

numai dup a n al tarea Domnului la cer. Rev arsarea Duhului Sfnt s n-a avut loc dect atunci cnd ucenicii, prin credin ta i rug aciune, s-au predat pe deplin lucr arii Sale. Atunci, ntr-un mod deosebit, bunurile cerului au fost ncredin tate urma silor Domnului Hristos. De aceea este zis: S-a suit sus, a luat robia roab as i a dat daruri oamenilor. Efeseni 4, 8.7. Dar toate aceste lucruri le face unul s i acela si Duh, care d a ec aruia n parte, cum voie ste, 1 Corinteni 12, 11. Darurile sunt deja ale noastre, n Hristos Isus, dar luarea lor n [328] st apnire depinde de primirea de c atre noi-a Duhului Sfnt. F ag aduin ta Duhului Sfnt nu este apreciat a a sa cum ar trebui s a e. mplinirea ei nu se realizeaz a a sa cum ar putut s a e. Lipsa Duhului Sfnt este aceea care face ca lucrarea Evangheliei s a e tur att de lipsit a de putere. Cineva poate s a aib a nv a ta a, talente, s elocven ta i orice alt dar natural sau dobndit; dar f ar a prezen ta Duhului lui Dumnezeu, nici o inim a nu va atins a, s i nici un p ac atos nu va c stigat la Hristos. Pe de alt a parte, dac a ei sunt lega ti de Hristos s i dac a darurile Duhului Sfnt le sunt date, atunci, cei mai s araci s i cei mai ne stiutori dintre ucenicii S ai, vor avea o putere care va c stiga inimile. Dumnezeu i face canale prin care s a se reverse cele mai nalte inuen te asupra Universului. Al ti talan ti Darurile speciale ale Duhului Sfnt nu sunt singurii talan ti despre care ne vorbe ste parabola. Ea include, de asemenea, toate darurile s i toat a destoinicia, e nn ascut a sau dobndit a, natural a sau spiritual a. Toate trebuie folosite n serviciul Domnului Hristos. Devenind ucenicii S ai, noi trebuie s a ne pred am Lui cu tot ceea ce suntem s i avem. Aceste daruri, El ni le d a napoi cur a tite s i nnobilate, spre a folosite spre slava Sa s i spre binecuvntarea semenilor no stri. Fiec arui om Dumnezeu i-a dat dup a puterile sale. Talentele n-au fost mp ar tite dup a capricii. Cel care are capacitatea de a folosi cinci talan ti, prime ste cinci. Cel care nu poate face s a sporeasc a dect doi, prime ste numai doi. Cel care poate folosi cu n telepciune numai unul, prime ste numai unul. Nimeni nu trebuie s a se plng a c a n-a primit daruri mai multe sau mai mari; c aci El le-a mp ar tit ec aruia. Este deopotriv a onorat prin folosirea s i sporirea ec arui dar, e el mare sau mic. Cel c aruia i-au fost ncredin ta ti cinci talan ti,

Talan tii

227

trebuie s a lucreze pentru dezvoltarea acestor cinci talan ti; cel care nu are dect unul, trebuie s a r aspund a pentru dezvoltarea unui singur talant. Dumnezeu a steapt a de la ecare roade avndu-se n vedere [329] ce are cineva, nu ce n-are. 2 Corinteni 8, 12. n parabol a cel ce primise cei cinci talan ti s-a dus, i-a pus n nego ts i a c stigat cu ei al ti cinci talan ti. Tot a sa, cel ce primise cei doi talan ti a c stigat s i el al ti doi cu ei. Talan tii, orict de pu tini ar ei, trebuie s a e pu si la schimb ator. ntrebarea, care trebuie s a ne preocupe cel mai mult, nu este ct am primit, ci ce fac eu cu ceea ce am primit? Cultivarea s i cre sterea de Dumnezeu s tuturor puterilor este prima noastr a datorie fa ta i fa ta de semenii no stri. Cel care nu cre ste, nu spore ste zilnic capacitatea s i utilitatea sa n folosul altora, nu mpline ste scopul, ra tiunea de a a [330] n Hristos, noi, ca lucr vie tii. M arturisind a avea credin ta atori pentru Domnul, ne leg am a deveni n totul n tot ceea ce este posibil pentru noi oamenii mai buni s i astfel ar trebui s a cultiv am pn a n cel mai nalt grad al perfec tiunii orice facultate, astfel nct s a facem, n cea mai mare m asur a, binele de care suntem noi n stare. Domnul are o mare lucrare de f acut s i El n via ta viitoare cea mai mare plat a o va da acelora care n via ta aceasta aduc la ndeplinire cea mai credincioas as i cea mai voioas a slujire. Domnul si alege propriile Sale instrumente omene sti s i zilnic, n diferite mprejur ari, El i pune la prob a. n cadrul planului S au de lucru, n din toat ecare str aduin ta a inima de a aduce la ndeplinire planul S au, El alege instrumentele Sale omene sti, nu pentru c a ele sunt des avr site, ci pentru c a, printr-o vie leg atur a cu El, ei pot ajunge la des avr sire. Dumnezeu nu va primi dect pe aceia care sunt hot ar ti a n azui c atre o tint a nalt a. Pe ecare instrument omenesc El l a seaz a sub solemna obliga tie de a face tot ceea ce poate el mai bine. De la to ti se cere des avr sirea moral a. Niciodat a n-ar trebui ca noi s a coborm standardul neprih anirii, pentru a ne acomoda tendin telor spre r au, e mo stenite, e cultivate. Noi trebuie s a n telegem c a nedes avr sirea caracterului este p acat. Toate atributele neprih anite ale caracterului se a a n Dumnezeu ca un tot des avr sit, armonios s i to ti aceia care primesc pe Domnul Hristos ca un Mntuitor personal au privilegiul de a avea aceste calit a ti.

228

Parabolele Domnului Hristos

To ti aceia care vor s a e mpreun a lucr atori cu Dumnezeu, trebuie s a tinteasc a la des avr sirea ec arei p ar ti a trupului s i a oric arei dispozi tii a min tii s i suetului s au. Adev arata educa tie nseamn a preg atirea puterilor zice, intelectuale s i morale, pentru ndeplinirea ec arei datorii; ea este, de fapt, instruirea corpului, min tii s i suetului pentru a sluji lui Dumnezeu. Aceasta este educa tia care va d ainui ve snic. De la ecare cre stin, Domnul cere cre sterea destoiniciei s i a rodniciei n orice direc tie. Domnul Hristos ne-a asigurat o r asplat a, a [331] dat chiar sngele S au s i a suferit, pentru a putea avea slujirea noastr a de bun avoie. El a venit n lume pentru a ne da un exemplu despre felul n care trebuie s a lucr am s i despre spiritul pe care trebuie s a-l aducem n lucrarea noastr a. El dore ste ca noi s a studiem spre a vedea cum putem contribui mai bine la naintarea lucr arii Sale, cum putem aduce slav a numelui S au n aceast a lume, ncoronnd aceasta cu de Tat cinste, cu cea mai mare iubire s i consacrare fa ta al S au care att de mult a iubit ... lumea, c a a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca ve oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta snic a. Ioan 3, 16. Domnul Hristos ns a nu ne-a asigurat de faptul c a atingerea des avr sirii caracterului este un lucru u sor. Un caracter nobil, cizelat, necol turos, nu se mo stene ste. Nici nu-l putem avea printr-o ntmplare. Un caracter nobil se c stig a prin eforturi personale s i prin meritele harului Domnului Hristos. Dumnezeu d a talentele, puterile mintale; noi ... ne form am caracterul. El se formeaz a printr-o lupt a toare s necru ta i aspr a cu eul. O lupt a continu a trebuie dus a mpotriva nclina tiilor re sti mo stenite. Noi trebuie s a ne cercet am ndeaproape s i s a nu ng aduim s a r amn a nici chiar o singur a tr as atur a nesn tit a de caracter, f ar a s a e ndreptat a. Nimeni s a nu spun a, eu nu pot s a-mi corectez defectele de ca racter. Dac a ajungi cumva la aceast a hot arre, atunci, cu siguran ta vei da gre s n a ob tine via ta ve snic a. Imposibilitatea, obstacolul, st a n lipsa voin tei tale. Dac a nu vrei, nu vei birui. Adev arata dicultate st a, de fapt, n stric aciunea unei inimi nesn tite s i n refuzul de a se supune controlului lui Dumnezeu. Mul ti dintre cei nzestra ti de Dumnezeu s a fac a o lucrare minunat a realizeaz a prea pu tin, pentru c a ndr aznesc pu tin. Mii de oameni ca s trec prin aceast a via ta i cnd n-ar avea o tint a bine denit a, pentru

Talan tii

229

care s a tr aiasc as i nici un anumit standard spiritual de atins. Unii ca ace stia vor primi o r asplat a pe m asura lucr arii lor. S a ne aducem aminte c a niciodat a nu vom atinge o tint a mai nalt a dect aceea pe care ne-am pus-o. De aceea, s a ne punem tinte nalte s i apoi pas cu pas, chiar cu eforturi chinuitoare, prin renun tare s i sacriciu de sine, s a urc am toate treptele acestei sc ari spre progres. Nimic n-ar trebui s a ne re tin a de la aceasta. A sa zis-ul destin nu si-a tesut plasa n jurul nici unei in te omene sti att de puternic, [332] . nct aceasta s a e nevoit a a r amne f ar a ajutor s i n nesiguran ta mprejur arile potrivnice, din contr a, ar trebui s a determine o hot arre categoric a de a le birui, nl aturarea, sf armarea unei bariere, va face s s a se c stige o mai mare iscusin ta i curaj, pentru a merge nainte. Merge ti cu hot arre n direc tia cea bun as i mprejur arile vor ajunge s a v a e ajutoare s i nicidecum piedici. Pentru slava lui Dumnezeu, i plin de ambi tie n cultivarea ec arei tr as aturi bune a caracterului. n orice faz a a cl adirii caracterului trebuie s a m pl acu ti lui Dumnezeu. Si acest lucru l putem s i trebuie s a-l facem; c aci Enoh a fost pl acut naintea lui Dumnezeu, de si a tr ait c ntr-o genera tie dec azut a. Cu siguran ta a sunt oameni asemenea lui Enoh s i n zilele noastre. S a r amnem asemenea lui Daniel, acel credincios b arbat de stat, un om pe care nici o ispit a nu l-a putut corupe. S a nu dezam agim , pe Acela care ne-a iubit att de mult, nct Si-a dat propria Sa via ta pentru a ne s terge p acatele. El spune: Desp ar ti ti de Mine, nu pute ti face nimic. Ioan 15, 5. S a nu uit am acest lucru. Dac a am gre sit, vom ajunge biruitori, dac atunci cu siguran ta a ne vom vedea gre selile s i le vom considera ca ind un semnal de avertizare. n acest fel vom , dezam putea transforma nfrngerea ntr-o biruin ta agind pe vr ajma s n a stept arile lui s i onornd pe R ascump ar atorul nostru. Un caracter format dup a chipul s i asem anarea caracterului divin este singura comoar a pe care o putem lua cu noi din lumea aceasta, n cea ve snic a. Cei care se a a sub ndrumarea s i instruirea Domnului Hristos n aceast a lume, vor duce cu ei n locuin tele cere sti, orice calit a ti dumnezeie sti ob tinute aici. Iar n cer, noi vom continua s a cre stem spre perfec tiunea absolut a. Ct de important a este deci dezvoltarea caracterului n via ta aceasta! Fiin te cere sti vor conlucra cu instrumentele omene sti care, cu puternic o credin ta a, hot art a, caut a acea perfec tiune a caracterului

230

Parabolele Domnului Hristos

care s a duc a la des avr sirea purt arii, a faptelor. Tuturor acelora care sunt angaja ti n aceast a lucrare Domnul Hristos le spune: Eu sunt [333] la dreapta ta, ca s a te ajut. Cnd voin ta omului coopereaz a cu voin ta lui Dumnezeu, ea devine atunci atotputernic a. Tot ceea ce la porunca Sa trebuie f acut, poate adus la ndeplinire n s i prin puterea Sa. Toate cerin tele lui Dumnezeu sunt tot attea mputerniciri din partea Sa. Facult a tile mintale Dumnezeu cere instruirea facult a tilor noastre mintale. El a pl a mai mare s nuit ca slujitorii S ai s a aib a o inteligen ta i un discern amnt mai clar, dect cei din lume; de aceea el este nepl acut impresionat de c atre aceia care sunt prea neglijen ti, sau prea indolen ti spre a deveni lucr atori ecien ti s i bine instrui ti. Dumnezeu ne cere s a-L iubim cu toat a inima noastr a, din tot suetul nostru s i cu toat a puterea noastr a, dar s i cu toat a capacitatea noastr a intelectual a. Faptul acesta a seaz a asupra noastr a obliga tia dezvolt arii mintii noastre, pn a la deplina ei capacitate, pentru ca s a putem cunoa ste s i iubi pe Creatorul nostru, cu toat a puterea min tii noastre. Pus sub controlul Duhului Sfnt, intelectul nostru, cu ct va mai temeinic cultivat, cu att va mai cu succes folosit n slujba lui Dumnezeu. Cel needucat, dar care se consacr a lui Dumnezeu s i dore ste mult s a e de folos pentru binecuvntarea altora, poate s i este binecuvntat de Dumnezeu n slujirea Sa. Dar aceia care, cu acela si spirit de consacrare, au ns as i avantajul unei educa tii temeinice, ace stia pot face o mult mai mare s i mai ntins a lucrare pentru Hristos. Ei stau pe un teren superior. Dumnezeu dore ste ca noi s a dobndim cea mai complet a educa tie posibil a, cu scopul de a mp art as i cuno stin ta noastr as i altora. Nimeni nu poate s ti unde s i cum vor chema ti s a lucreze sau s a vorbeasc a pentru Dumnezeu. Numai Tat al nostru ceresc s tie ce poate face El din oameni. naintea noastr a se a a posibilit a ti pe care slaba nu le poate discerne. Mintea noastr noastr a credin ta a ar trebui astfel educat a, nct, dac a este necesar, s a putem prezenta adev arul Cuvn[334] tului S au celor mai nalte autorit a ti s i aceasta ntr-o astfel de manier a, nct s a aducem slav a numelui S au. Noi n-ar trebui s a pierdem nici

Talan tii

231

o ocazie de a ne preg ati din punct de vedere intelectual, spre a lucra pentru Dumnezeu. Tineretul, care are nevoie de o educa tie, s a se apuce de lucru, cu hot arrea de a o ob tine. Nu trebuie s a a stept am ca s a ni se prezinte ocazia, ci s a ne cre am noi ocaziile. S a folosim cele mai mici prilejuri care ni se ofer a. S a practic am economia. Nu trebuie s a ne cheltuim mijloacele pentru satisfacerea apetitului, sau n c autarea de pl aceri. S a m hot ar ti a deveni a sa de folositori s i a sa de ecien ti, cum ne cheam a Dumnezeu a . n tot ceea ce ntreprindem s a m con stiincio si. S a folosim orice avantaj ce ni se ofer a pentru dezvoltarea intelectului. Studiul c ar tilor s a e combinat cu munca , prin veghere s zic as i, printr-o con stiincioas a silin ta i rug aciune, s a ob tinem n telepciune de sus. Aceasta ne va da o educa tie complet a, asupra altora, n acest fel vom cre ste n caracter s i vom avea inuen ta f acndu-ne n stare s a-i conducem pe calea neprih anirii s i a sn tirii. n lucrarea educ arii de sine, ar trebui s a se realizeze mult mai mult, dac a am folosi toate privilegiile s i ocaziile ce ni se ofer a. Adev arata educa tie nseamn a nu numai aceea care se poate dobndi prin s coli. n timp ce studiul s tiin telor nu trebuie neglijat, exist as i o educa tie care duce la mntuire s i care se poate ob tine numai printr-o vie leg atur a cu Dumnezeu. Fiecare cercet ator al adev arului s a- si ia tor. Si Biblia s i s a intre n comuniune cu marele nv a ta astfel, mintea marilor probleme ce ne s a e educat as i disciplinat a spre a face fa ta confrunt a n cercetarea adev arului divin. Cei care amnzesc dup a cuno stin te, cu care s a binecuvnteze pe semenii lor, ei n si si vor binecuvnta ti de Dumnezeu. Prin studierea Cuvntului S au, puterile lor mintale vor trezite la o mai zeloas a activitate. Atunci, va avea loc o extindere, o dezvoltare a [335] . facult a tilor mintale, iar intelectul va dobndi putere s i ecien ta Disciplinarea de sine trebuie s a e practicat a de to ti aceia care vor s a e slujitori ai lui Dumnezeu. Aceasta va face s a se realizeze mai mult dect numai elocven ta, sau talentele cele mai str alucite. O minte obi snuit a, dar bine disciplinat a, va face o lucrare mai mare s i mai nalt a, dect cea mai ascu tit a minte s i cele mai mari talente, dar lipsite de controlul de sine.

232

Parabolele Domnului Hristos

Vorbirea Puterea vorbirii este un talent ce ar trebui s a e cultivat cu mult a n telepciune. Dintre toate darurile pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu, nici unul nu este capabil a o mai mare binecuvntare ca m; cu ea, noi n m acesta. Cu vocea, noi convingem sau inuen ta al ta rug aciunile noastre s i l aud am pe Dumnezeu; s i tot cu ea, noi vorbim s i altora despre iubirea R ascump ar atorului nostru. Ct de important este, deci, ca ea s a e astfel educat a, nct s a e ct mai folositoare spre bine. Cultivarea s i buna folosire a vocii sunt neglijate foarte mult, chiar de c atre persoane inteligente s i cu o activitate cre stin a. Sunt mul ti aceia care citesc, sau vorbesc a sa de ncet, sau a sa de repede, nct nu pot bine n tele si. Unii se exprim a greu s i neclar. Al tii vorbesc pe un ton nalt, tip ator, care zgrie s i care sup ar a pe ascult atori. Textele, cnt arile, rapoartele s i alte materiale prezentate n adun arile publice sunt adesea astfel citite, nct nu sunt n telese, iar uneori prezentate n a sa fel, nct puterea s i efectul lor sunt nimicite. Acesta este un r au ce poate s i trebuie s a e corectat. n privin ta turi precise. Despre levi aceasta Sfnta Scriptur a ne d a nv a ta tii care citeau Scripturile n fa ta poporului, n zilele lui Ezra, se spunea c a: Ei citeau deslu sit n Cartea Legii lui Dumnezeu, s i-i ar atau n telesul, ca s a-i fac a s a n teleag a ce citiser a. Neemia 8, 8. Printr-un efort srguincios, to ti pot dobndi deprinderea de a citi n mod inteligibil s i a vesti cu un ton plin, clar, un sunet rotund s i [336] ntr-un mod distinct s i impresionant. F acnd astfel, noi putem m ari foarte mult ecien ta noastr a ca lucr atori ai Domnului Hristos. Fiecare cre stin este chemat s a fac a cunoscut s i altora bog a tiile nem arginite ale Domnului Hristos; de aceea el ar trebui s a tind a spre des avr sirea vorbirii sale. El ar trebui s a prezinte Cuvntul lui Dumnezeu ntr-un a sa mod, nct s a-L recomande ascult atorilor. Dumnezeu nu dore ste ca instrumentele Sale omene sti s a e nendemnatice. Nu este voin ta Sa ca omul s a mic soreze sau s a degradeze inuen ta cerului care, prin el, se revars a asupra lumii. Noi trebuie s a privim la Domnul Hristos, exemplul nostru des avr sit; noi ar trebui s a ne rug am pentru ajutorul Duhului Sfnt s i n puterea Sa, ar trebui s a c aut am a preg ati ecare organ al corpului pentru o slujire des avr sit a.

Talan tii

233

Acest lucru este valabil, n mod deosebit, pentru aceia care sunt chema ti s a depun a o activitate public a. Fiecare slujitor al lui Dum tor al adev nezeu s i ecare nv a ta arului ar trebui s a e con stient de faptul c a ei dau oamenilor o solie cuprinz atoare de interese ve snice. Adev arul rostit i va judeca n ziua socotelilor nale, n cazul unor suete, felul n care cineva roste ste solia, va determina primirea sau respingerea ei. De aceea, cuvntul s a e astfel rostit nct el s a se impun a n telegerii s i s a impresioneze inima. El ar trebui rostit rar, n mod solemn s i distinct s i totu si cu toat a c aldura pe care importanta lui o cere. Buna cultivare s i folosire a puterii vorbirii este legat a de orice ramur a a lucr arii cre stine; ea este prezent a n via ta de familie s i n toate leg aturile noastre, unii cu al tii. Noi trebuie s a ne obi snuim a vorbi pe un ton pl acut, a folosi un limbaj curat s i corect s i cuvinte pline de amabilitate s i curtenitoare. Cuvintele dulci, amabile sunt ca o rou as i ca o ploaie pl acut a pentru suet. Sntele Scripturi ne spun despre Domnul Hristos c a harul era turnat pe buzele Sale, pentru ca El s a poat as ti cum s a nvioreze cu vorba pe cel dobort de ntristare. Psalmii 45, 2; Isaia 50, 4. Domnul ne cere ca vorbirea noastr a s a e totdeauna cu har (Coloseni 4, 6), ca s a dea har celor [337] ce-l aud, Efeseni 4, 29. Atunci cnd c aut am s a corect am sau s a ndrept am pe al tii, ar trebui s a m foarte aten ti la cuvintele noastre. Ele vor , e un miros spre via , e un miros de moarte spre moarte. Atunci cnd de via ta ta mustr a, sau cnd sf atuiesc, mul ti fac lucrul acesta folosind cuvinte aspre, severe, cuvinte ce nu sunt n stare s a vindece suetul r anit. Prin aceste expresii r au formulate, spiritul se irit a, se mnie s i adesea, cei gre si ti sunt a t ta ti la r azvr atire. To ti aceia care sus tin principiile adev arului, au nevoie s a primeasc a untdelemnul ceresc al iubirii. n toate mprejur arile, mustr arile trebuie s a e rostite n spiritul iubirii. Atunci, cuvintele noastre vor aduce o ndreptare s i nu disperare. Domnul Hristos, prin Duhul Sfnt va da for ta s i puterea necesar a. Aceasta este lucrarea Sa. Nici un cuvnt nen telept n-ar trebui s a e rostit. Nici o vorbire de r au, nici o vorbire u suratic a, nici un cuvnt rostit cu mnie, sau aluzie n-ar trebui s a ias a de pe buzele celui care este un urma s al Domnului Hristos. Apostolul Pavel, scriind prin Duhul Sfnt, spune: Nici un cuvnt stricat s a nu v a ias a din gur a. Efeseni 4, 29. O

234

Parabolele Domnului Hristos

vorbire stricat a, nu nseamn a numai rostirea unor cuvinte murdare. Ea nseamn a orice expresie care este contrar a principiilor snte s i curate, ale unei religii f ar a pat a. Ea include, de asemenea, aluziile nesnte s i insinu arile voalate spre r au. Dac a nu se rezist a acestor lucruri n mod categoric, ele vor duce la p acate mari. Asupra ec arei familii, asupra ec arui cre stin, n mod individual, zace datoria de a bara calea vorbirii stricate. Cnd ne g asim n societatea acelora care se complac n vorbiri nebune sti, este de datoria noastr a s a schimb am, dac a este posibil, subiectul conversa tiei. Prin ajutorul harului lui Dumnezeu, noi ar trebui, n mod neobservat, lini stit, s a spunem cteva cuvinte, sau s a schimb am subiectul, pentru ca s a ndrept am conversa tia pe un f aga s mai folositor. Este lucrarea p arin tilor, aceea de a educa pe copiii lor, ca ace stia s a deprind a obiceiul unei vorbiri corecte. Cea mai bun as coal a pentru aceast a cultivare a vorbirii, este via ta de c amin. Din cei mai fragezi ani, copiii ar trebui nv a ta ti s a vorbeasc a n mod respectuos s i cu de p de al iubire fa ta arin tii lor s i unii fa ta tii. Ei trebuie nv a ta ti c a [338] de pe buzele lor nu trebuie s a ias a dect numai cuvinte politicoase, adev arate s i curate. Chiar p arin tii, ei n si si ar trebui s a nve te n s coala Domnului Hristos. Apoi, prin Cuvnt s i exemplu, ei pot ajunge s a nve te pe copiii lor s a foloseasc a o vorbire s an atoas a, s i f ar a cusur ... ca potrivnicul s a r amn a de ru sine, s i s a nu poat a s a spun a nimic r au de noi. Tit 2, 8. Aceasta este una dintre cele mai mari s i mai pline de responsabilitate din datoriile lor. Ca urma si ai Domnului Hristos, noi ar trebui s a model am cuvintele noastre n a sa fel, nct ele s a e un ajutor s i o ncurajare reciproc a n via ta de cre stin. Cu mult mai mult dect facem noi, avem nevoie s a vorbim despre capitolele cele pre tioase ale experien tei noastre. Noi ar trebui s a vorbim despre mila s i bun atatea plin a de iubire a lui Dumnezeu, despre profunzimile f ar a de egal ale iubirii Mntuitorului. Cuvintele noastre ar trebui s a e cuvinte de laud as i de mul tumire. Dac a mintea s i inima sunt pline de iubirea lui n vorbirea noastr Dumnezeu, lucrul acesta se va da pe fa ta a. Nu va o problem a dicil a s a mp art as im s i altora ceea ce a pus st apnire pe via ta noastr a spiritual a. Gndurile nalte, aspira tii nobile, n telegerea clar a a adev arului, scopuri s i planuri neegoiste, rvna dup a evlavie s i sn tire vor aduce roade care s a descopere caracterul comorii ini-

Talan tii

235

mii. Cnd Domnul Hristos este astfel descoperit n vorbirea noastr a, aceasta va avea puterea de a c stiga suete pentru El. Noi trebuie s a vorbim despre Domnul Hristos celor ce nu-L cunosc. Noi trebuie s a facem a sa cum a f acut El. Oriunde Se aa, n sinagog a, pe cale, n barca ndep artat a pu tin de mal, la osp a tul fariseilor sau la masa vame silor, El vorbea oamenilor despre lucrurile mai nalt privitoare la o via ta a. Lucrurile din natur a, evenimentele vie tii de ecare zi, erau legate de El cu cuvintele adev arului. Inimile ascult atorilor S ai erau atrase spre Sine; pentru c a El le-a vindecat r anile, a mngiat pe cei n necaz, le-a luat copiii n bra te s i i-a binecuvntat. Cnd si deschidea gura ca s a vorbeasc a, aten tia lor era a tintit a asupra Sa s i ecare cuvnt era pentru unele suete, un [339] spre via . miros de via ta ta Tot a sa ar trebui s a e s i cu noi. Oriunde ne-am g asi, ar trebui s a folosim ocaziile de a vorbi s i altora despre Mntuitorul. Dac a urm am exemplul Domnului Hristos n a face binele, atunci inimile de El. Nu brusc, ci ni se vor deschide, a sa cum s-au deschis s i fa ta cu un tact ce izvor as te din iubirea divin a, noi putem vorbi despre este plin El care este deosebit de zece mii, Unul a C arui in ta a de farmec. Cntarea Cnt arilor 5,10.16. Aceasta este lucrarea cea mai nobil a, la care noi putem s a folosim talentul vorbirii. Ea ne-a fost dat a, pentru ca s a putem prezenta pe Domnul Hristos ca un Mntuitor care iart a p acatele. Inuen ta rmurit Via ta Domnului Hristos era o inuent a ne ta a, care se n ce-L lega de Dumtindea mai departe s i tot mai departe, o inuen ta nezeu s i de ntreaga familie omeneasc a. Prin Domnul Hristos, Dum care face posibil ca el, omul, s nezeu a nvestit pe om cu o inuen ta a tr aiasc a nu numai pentru sine. Noi suntem n mod individual lega ti de semenii no stri, suntem o parte din marele tot al lui Dumnezeu s i ne a am sub obliga tii mutuale. Nimeni nu poate independent de semenii s ai; pentru c a bunul mers al unuia afecteaz a pe ceilal ti. Este scopul lui Dumnezeu acela ca ecare dintre noi s a sim tim faptul , s c a suntem necesari pentru bunul mers al altora s i, n consecin ta a urm arim promovarea fericirii lor.

236

Parabolele Domnului Hristos

Fiecare suet este nconjurat de o atmosfer a proprie o at, mosfer a nc arcat a poate, cu puterea credin tei d at atoare de via ta s de curaj, speran ta i nmiresmat a cu parfumul iubirii. Sau, poate o atmosfer a ap as atoare, rece, datorit a nemul tumirii s i egoismului, sau otr avit a de mnjitura aduc atoare de moarte a p acatului preferat. Con stient sau nu, ecare persoan a cu care venim n contact este inuen tat a de atmosfera ce o eman am n jur. Aceasta este o responsabilitate de care nu ne putem elibera. Cuvintele noastre, mbr ac amintea noastr a, comportamentul nostru, rii noastre, toate au o inuen . [340] chiar s i expresia nf a ti sa ta De impresia pe care astfel o facem, depind rezultatele spre bine sau spre r au, pe care nimeni nu le poate aprecia. Fiecare impuls n sem acest fel este o s amn ta anat a, s i care si va aduce roadele ei. Ea este o verig a n lan tul cel lung al evenimentelor omene sti, f ar a s as tim pn a unde se va ntinde. Dac a prin exemplul nostru ajut am altora la dezvoltarea principiilor cele bune, le d am puterea de a face binele. La rndul lor, ei exercit a aceea si inuent a asupra altora, iar ace stia, la rndu-le, asupra altora, n acest fel, f ar a s a ne d am seama, prin inuen ta noastr a mii ajung s a e binecuvnta ti. S a arunc am o pietricic a ntr-un lac s i se va forma un mic val concentric s i apoi altul; s i pe m asur a ce cresc, cercul se m are ste, pn a rm. Tot a cnd ajunge la ta sa stau lucrurile s i cu inuen ta noastr a. Dincolo de cunoa sterea sau controlul nostru, ea vorbe ste altora ind o binecuvntare sau un blestem. Caracterul este putere. M arturia t acut a a unei vie ti credincioase, irezistibil neegoiste s i evlavioase, are n sine o inuen ta a. Manifestnd n via ta noastr a caracterul Domnului Hristos, noi conlucr am cu El n lucrarea de salvare de suete. Numai prin manifestarea n via ta noastr a a caracterului S au, noi putem coopera cu El. Si cu ct este mai mare, mai ntins a inuen ta noastr a, cu att mai mare este binele pe care l putem face. Cnd cei care m arturisesc a sluji pe Dumnezeu, urmeaz a exemplul Domnului Hristos, tr aind n via ta lor zilnic a principiile Legii Sale, cnd ecare fapt a este o m arturie cum c a ei iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice, iar pe aproapele lor ca pe ei n si si, atunci, biserica va avea putere ca s a inuen teze lumea. Dar niciodat a n-ar trebui s a se uite faptul c a inuenta este, de asemenea, o putere spre r au. Pierderea unui singur suet este un

Talan tii

237

lucru teribil; dar a pricinui pierderea altor suete este un lucru s i mai teribil. Este un gnd teribil acela c a inuenta noastr a s a e un miros de moarte spre moarte s i totu si acest lucru este posibil. Mul ti dintre cei care m arturisesc a strnge mpreun a cu Hristos, mpr as tie ceea ce este al S au. De aceea Biserica este a sa de slab a. Mul ti se complac n manifestarea deschis a a spiritului de critic as i acuzare. Dnd loc la [341] b anuieli, gelozie s i nemul tumire, ei se predau ca instrumente ale lui Satana. Si mai nainte ca ei s a- si dea seama de ceea ce fac, prin ei, vr ajma sul s i-a mplinit scopul. Inuenta spre ceea ce este r au a fost exercitat a, umbra a fost aruncat a, iar s age tile lui Satana s i-au nimerit tinta. Nencrederea, necredin ta s i indelitatea evident a au cuprins pe aceia care altfel ar putut primi pe Domnul Isus Hristos. n acest timp, slujitorii lui Satana privesc satisf acu ti asupra acelora pe care de orice ei i-au adus la scepticism, s i care s-au mpietrit acum fa ta de orice ndemn. Ei se laud mustrare s i fa ta a singuri, considernd c a n compara tie cu aceste suete ei sunt virtuo si s i drep ti. Ei nu- si dau seama c a aceste epave triste de caracter sunt rezultatul vorbirii lor nenfrnate s i a inimilor lor r azvr atite. Inuenta lor a pricinuit c aderea acestor suete ispitite. Astfel, u sur atatea, ng aduin ta de sine s i indiferenta nep as atoare din partea celor ce m arturisesc a cre stini, ndep arteaz a multe suete de pe calea vie tii. Sunt mul ti aceia care se tem s a ntlneasc a la bara de judecat a a lui Dumnezeu roadele inuen tei lor. Numai prin harul lui Dumnezeu noi putem s a folosim cum trebuie acest dar. Nu exist a nimic n noi n sine prin care s a putem inuenta pe al tii spre bine. Dac a ne d am seama de neputin ta noastr a s i de nevoia noastr a de putere divin a, atunci nu ne vom ncrede n noi n sine. Noi nu putem s ti ce rezultate aduc o zi, o or a, sau o clip as i, m c de aceea, niciodat a s a nu ncepem ziua, f ar a s a ne ncredin ta aile s i inima Tat alui nostru ceresc. ngerii S ai sunt trimi si s a vegheze asupra noastr as i, dac a ne a sez am sub c al auzirea lor, oricnd suntem n primejdie, ei vor la dreapta noastr a. Cnd f ar a s a ne d am seama rea, ngerii vor lng suntem n primejdia de a exercita o inuen ta a noi, inspirndu-ne o cale mai bun a, alegnd, pentru noi, cuvintele [342] s i inuen tnd faptele noastre. n acest fel inuen ta noastr a poate t acut a, neobservat a, ns a foarte puternic a n a atrage pe al tii la Hristos s i la lumea cereasc a.

238

Parabolele Domnului Hristos

Timpul Timpul nostru apar tine lui Dumnezeu. Fiecare clip a este a Sa s i suntem sub solemna obliga tie de a o folosi spre slava Sa. Despre nici un talent pe care El ni l-a dat nu ne va cere o mai strict a socoteal a ca despre timpul nostru. Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare. Domnul Hristos a considerat orice moment foarte pre tios s i a sa ar trebui s a-l socotim s i noi. Via ta este prea scurt a spre a risipit a f ar a rost. Nu avem dect cteva zile de har n care s a ne preg atim pentru ve snicie. Nu avem nici un timp pe care s a-l folosim n pl aceri egoiste, nici un timp pentru a ne l asa tr ti n p acat. Acum noi trebuie s a ne form am caractere pentru via ta viitoare, pentru via ta ve snic a. Acum noi trebuie s a ne preg atim n vederea judec a tii de cercetare. De abia a nceput s a tr aiasc a familia omeneasc a, cnd ... ea a nceput s a moar a, iar munca nencetat a a lumii se sfr se ste n , dac nein ta a nu se dobnde ste adev arata cunoa stere cu privire la via ta ve snic a. Omul care pre tuie ste timpul ca ind ziua sa de lucru, care este ve se va preg ati pentru un loca ss i pentru o via ta snic a. Pentru el, este bine c a s-a n ascut. Suntem sf atui ti s a r ascump ar am vremea. Dar timpul, care a fost risipit, nu mai poate r ascump arat niciodat a. Nu putem chema napoi nici chiar un singur moment. Singura cale prin care putem s a r ascump ar am timpul nostru, este aceea de a folosi ct mai bine timpul ce ne-a r amas, ind conlucr atori mpreun a cu Dumnezeu, n marele S au Plan de Mntuire. n cel care face astfel, are loc o transformare a caracterului s au. El devine un u al lui Dumnezeu, un membru al familiei regale, un copil al mp aratului cerului. El este preg atit spre a n tov ar as ia [343] ngerilor. Acum este timpul nostru de a lucra pentru salvarea semenilor no stri. Sunt unii care gndesc c a dac a dau bani pentru cauza Domnului Hristos, aceasta este tot ceea ce se cere de la ei s a fac a; timpul pre tios n care ei ar putea face o lucrare personal a pentru El, trece nefolosit. Dar este privilegiul s i datoria tuturor acelora, care au s an atate s i putere, de a mplini, pentru Dumnezeu, un serviciu activ. To ti trebuie s a lucreze pentru c stigarea suetelor la Hristos. D aruirea de bani nu poate lua locul lucr arii personale.

Talan tii

239

Fiecare clip a este plin a de consecin te ve snice. Noi trebuie s a st am ca un osta s gata la momentul potrivit pentru slujire. Ocazia pe care o avem de a vorbi acum unor suete n nevoie, din Cuvntul vie tii, poate nu ni se va mai oferi vreodat a. Dumnezeu poate spune acelui singur suet: Chiar n noaptea aceasta ti se va cere napoi suetul, s i prin neglijenta noastr a, el nu va gata. Luca 12, 20. n ziua cea mare a judec a tii, cum vom da noi socoteal a lui Dumnezeu, n acest caz? Via ta este prea solemn a ca s a e cu totul absorbit a n lucrurile vremelnice s i p amnte sti, prins a ntr-o mori sc a de griji s i temeri pentru lucruri ce nu sunt dect asemenea unui atom, n compara tie cu lucrurile de interes ve snic. Si totu si, Dumnezeu ne-a chemat s a-I slujim, chiar s i n problemele vremelnice ale vie tii. Srguin ta n aceast a lucrare este tot a sa de mult o parte a adev aratei religii, a sa cum este s i nchinarea. Sfnta Scriptur a nu ncurajeaz a nicidecum lenevia, aceasta ind cel mai mare blestem care afecteaz a lumea noastr a. Fiecare b arbat s i femeie care este pe deplin convertit, va un lucr ator srguincios. De folosirea dreapt a a timpului nostru, depinde succesul n dobndirea cuno stin tei s i de cultivare a min tii. Cultivarea intelectului nu trebuie s a e mpiedicat a de s ar acie, de originea umil a a cuiva, sau din cauza mprejur arilor nefavorabile. Trebuie s a folosim ecare clip a a vie tii. Cteva clipe aici, cteva clipe acolo, care pot pierdute adesea risipite n vorbiri nefolositoare; orele de diminea ta prin s ederea n pat; timpul petrecut n c al atorii cu tramvaiul, sau cu trenul, sau a steptnd n sta tii, sau clipe de a steptare pn a ni se [344] serve ste masa, sau timpul petrecut n a steptarea acelora care ntrzie la ntlnirile date -dac a o carte ar p astrat a la ndemn as i aceste fragmente de timp ar folosite pentru studiu, pentru lectur a sau pentru o profund a medita tie, cte nu s-ar putea realiza. Un scop ho st t art, o silin ta aruitoare s i o economisire foarte grijulie a timpului, vor face n starea pe oameni s a dobndeasc a cuno stin te s i o cultur a intelectual a, care i va calica spre a ocupa orice pozi tie inuent as i folositoare. Este datoria ec arui cre stin de a se deprinde cu ordinea, con stiinciozitatea s i promptitudinea. Nu exist a nici o scuz a pentru munca nceat as i de crpaci a cuiva. Cnd cineva este totdeauna la lucru, dar lucrarea respectiv a nu este niciodat a terminat a, aceasta se datoreaz a

240

Parabolele Domnului Hristos

faptului c a mintea s i inima nu sunt puse n lucrarea aceea. Cel care este ncet la lucru s i care lucreaz a f ar a spor, ar trebui s a- si dea seama c a acestea sunt defecte ce trebuie s a e ndreptate. Unul ca acesta are nevoie s a- si pun a mintea la contribu tie, pl anuind cum s a foloseasc a timpul n a sa fel, nct s a poat a ob tine cele mai bune rezultate. Cu tact s i cu metod a, unii vor realiza tot att de mult n cinci ore, ct fac al tii n zece ore. Unii care sunt angaja ti n lucr ari gospod are sti, sunt totdeauna la lucru s i nu pentru c a au att de mult de f acut, ci pentru c a ei nu fac planuri pentru ca s a c stige foarte mult la ceea ce ar trebuit s a lucreze foarte pu tin. Dar to ti aceia care vor, pot birui aceste deprinderi lipsite de simplitate s i z ad arnicie. n activitatea lor, unii ca ace stia trebuie s a aib ao tint a anumit a. S a se stabileasc a ct timp este necesar pentru o anumit a lucrare s i apoi, orice efort trebuie ndep artat spre a termina lucrarea n timpul hot art. Exercitarea puterii voin tei, va face ca s i minile s a se mi ste mai cu ndemnare. Prin lipsa de hot arre de a lua n minile sale aceast a problem a s i a se schimba, face ca oamenii s a devin a stereotipi n c aile s i ac tiunile lor rele sau, cultivnd puterile lor, ei pot dobndi iscusin ta de a face cele mai bune lucr ari. Astfel, ei se vor g asi c auta ti, chema ti la lucru ntotdeauna s i pretutindeni. Ei vor aprecia ti dup a deplina [345] lor valoare. Mul ti tineri s i copii pierd timpul, pe care l-ar putut folosi n a purta unele din poverile c aminului, dovedind n acest fel o iubire plin a de interes pentru tat al s i mama lor. Tinerii ar putea lua asupra umerilor lor puternici multe din r aspunderile pe care altcineva trebuie s a le poarte. Via ta Domnului Hristos, din cei mai fragezi ani ai S ai, a fost o de intens via ta a activitate. El n-a tr ait pentru a-Si pl acea Sie nsu si. El era Fiul Dumnezeului Celui Ve snic s i cu toate acestea, El a lucrat meseria de dulgher ca tat al S au Iosif. Ocupa tia Sa era semnicativ a. El a venit n lume ca s a formeze, s a construiasc a caractere s i astfel, El a fost des avr sit n toat a lucrarea Sa. n toat a activitatea Sa aici pe p amnt, El a adus aceea si des avr sire, ca s i n caracterele pe care El le transforma prin puterea Sa divin a. El este exemplul nostru. P arin tii ar trebui s a nve te pe copii valoarea s i buna folosire a m c timpului. S a-i nv a ta a a face ceva care va onora pe Dumnezeu s i va o binecuvntare pentru omenire, este un lucru care merit a

Talan tii

241

s a ne str aduim s a-l facem. Chiar din frageda lor copil arie, ei pot misionari pentru Dumnezeu. P arin tii nu pot face un mai mare p acat dect acela de a ng adui copiilor s a nu fac a nimic. n curnd, copiii vor nv a ta s a iubeasc a lenevia s i vor cre ste astfel b arba ti s i femei nefolositori, lipsi ti de vlag a. Cnd vor destul de mari ca s a- si c stige existen ta, ca s a- si g aseasc a o ocupa tie, ei lucreaz a ntr-un mod lene s, trndav s i totu si a steptnd s a e pl ati ti tot a sa de mult, ca s i atunci cnd ar lucra cu credincio sie. Este o deosebire ct lumea de mare ntre aceast a clas a de muncitori s i aceia care- si dau seama de faptul c a ei trebuie s a e economi, muncitori s i credincio si. Indolenta s i neglijen ta manifestate n lucr arile p amnte sti vor aduse s i n via ta religioas a, fapt ce va face pe cineva incapabil a lucra cu succes pentru Dumnezeu. Mul ti care printr-o munc a srguincioas a ar putut o binecuvntare pentru lume, au ajuns o ruin a din cauza leneviei. Lipsa de ocupa tie s i a unei tinte precise, deschid u sa la mii de ispite. Tov ar as iile rele, obiceiurile vicioase stric a mintea s i suetul, iar rezultatul este ruina vie tii acesteia s i a [346] vie tii viitoare. n orice ramur a de activitate ne-am angaja. Cuvntul lui Dumne s ... f zeu ne nva ta a m n srguin ta ar a preget. Fi ti plini de rvn a; cu duhul sluji ti Domnului. Tot ce g ase ste mna ta s a fac a, fa cu toat a puterea ta!. Ca unii care s ti ti c a ve ti primi de la Domnul r asplata mo stenirii. Voi sluji ti Domnului Hristos. Romani 12, 11; Eclesiastul 9, 10; Coloseni 3, 24. S an atatea S an atatea este o binecuvntare a c arei valoare o apreciaz a foarte pu tini s i totu si, de ea depinde, n mare m asur a, ecacitatea puterilor noastre zice s i intelectuale. Pornirile s i pasiunile noastre si au locul lor n corp s i acesta trebuie p astrat n cele mai bune condi tii , pentru din punct de vedere zic s i sub cea mai spiritual a inuen ta ca talan tii ce ne-au fost da ti s a aduc a cele mai mari foloase. Tot ceea ce sl abe ste puterea zic a face s a scad as i capacitatea intelectual a, f acnd-o mai pu tin n stare s a fac a deosebire ntre bine s i r au. Devenim astfel mai pu tin capabili a alege ceea ce s tim c a este bine.

242

Parabolele Domnului Hristos

Gre sita folosire a puterilor noastre zice scurteaz a perioada de timp n care via ta noastr a poate folosit a spre slava lui Dumnezeu. Si faptul acesta ne face nenstare a aduce la ndeplinire lucrarea pe de noi care Dumnezeu ne-a dat-o s-o facem. Fiind ng aduitori fa ta n sine n a ne forma obiceiuri rele, culcndu-ne trziu, satisf acndune apetitul n detrimentul s an at a tii, noi punem temelia sl abiciunii noastre corporale. Neglijnd exerci tiile zice, lucrnd peste m asur a cu mintea s i corpul nostru, ajungem s a zdruncin am echilibrul sistemului nostru nervos. Aceia care si scurteaz a n acest fel via ta s i devin astfel incapabili pentru slujire, datorit a nerespect arii legilor naturale, sunt vinova ti naintea lui Dumnezeu de jaf. Ei jefuiesc, de asemenea, pe semenii lor. Ocazia de a binecuvnta pe al tii, lucrare pentru care de fapt, Dumnezeu i-a trimis n lume, a fost scurtat a datorit a ac tiunii s i comportamentului lor. Si ei s-au f acut astfel nen[347] stare s a fac a chiar ceea ce ar putut realiza ntr-o scurt a perioad a de timp. Domnul ne consider a vinova ti, atunci cnd prin obiceiurile noastre v at am atoare, lipsim lumea de binele ce-l putem face. C alcarea legilor zice nseamn as i c alcarea Legii morale, c aci Dumnezeu este, n adev ar, Autorul att al legilor zice, dup a cum El [348] este s i autor al legilor morale. Legea Sa este scris a cu degetul S au pe ecare nerv, pe ecare mu schi, pe ecare capacitate dat a omului. Si orice gre sit a sau rea ntrebuin tare a oric arei p ar ti a organismului nostru este o violare a acelei legi. To ti ar trebui s a aib a o inteligent a cunoa stere a corpului omenesc, pentru ca s a- si poat a p astra trupurile ntr-o stare bun a, necesare spre a face lucrarea Domnului. Via ta zic a trebuie s a e p astrat a cu mult a grij as i cultivat a, pentru ca prin om, natura divin a s a poat a descoperit a n toat a plin atatea ei. Leg atura dintre organismul nostru zic s i via ta spiritual a, este una dintre cele mai importante ramuri ale educa tiei. Ea ar trebuii tratat a cu mult a aten tie, att n c amin, ct s i n s coal a. To ti au nevoie s a cunoasc a structura corpului lor, precum s i legile care guverneaz a via ta lor. Cel care r amne de bun avoie n de legile vie necuno stin ta tii sale zice, ale in tei sale s i care le calc a datorit a necunoa sterii lor, p ac atuie ste mpotriva lui Dumnezeu. To ti de via ar trebui s a se a seze n cea mai bun a leg atur a posibil a fa ta ta s i s an atatea lor. Obiceiurile noastre ar trebui s a e aduse sub controlul min tii, care la rndul ei, trebuie s a e sub conducerea lui Dumnezeu.

Talan tii

243

Nu s ti ti, spunea apostolul Pavel, c a trupul vostru este Templul Duhului Sfnt, care locuie ste n voi, s i pe care L-a ti primit de la Dumnezeu? Si c a voi nu sunte ti ai vo stri?, C aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. Prosl avi ti dar pe Dumnezeu n trupul s i n duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu, 1 Corinteni 6, 19-20. Puterea Noi trebuie s a iubim pe Dumnezeu, nu numai cu toat a inima noastr a, cu tot cugetul nostru, cu tot suetul, ci s i cu toat a puterea noastr a. Aceasta nseamn a folosirea complet as i n mod inteligent a puterilor noastre zice. Domnul Hristos a fost un lucr ator credincios att n lucrurile vremelnice, ct s i n cele spirituale s i n tot ceea ce a f acut, El era hot art s a fac a voia Tat alui S au. Lucrurile din cer s i de pe p amnt sunt mult mai strns legate s i sunt mult mai direct sub supravegherea [349] Domnului Hristos dect si dau seama mul ti. Domnul Hristos a fost Acela care a f acut planul pentru ntocmirea primului sanctuar p amntesc. El a dat ecare porunc a cu privire la construirea templului lui Solomon. Cel care, n timpul vie tii Sale p amnte sti a lucrat ca dulgher n satul Nazaret, a fost Arhitectul ceresc care a f acut planul sfntului loca s n care avea s a e onorat Numele S au. Domnul Hristos a fost Acela care a nzestrat pe aceia, care lucrau la construirea Sanctuarului, cu n telepciunea de a executa cele mai iscusite s i cele mai frumoase lucr ari. El a zis: S as tii c a am ales pe Be talael, ul lui Uri, ul lui Hur, din semin tia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de n telepciune, pricepere pentru tot felul de lucr s i s tiin ta ari.... Si iat a c a i-am dat ca ajutor pe Oholiab, ul lui Ahisamac, de semin tia lui Dan. Am dat pricepere n mintea tuturor celor ce sunt iscusi ti, ca s a fac a tot ce ti-am poruncit. Exodul 31, 2-6. Dumnezeu dore ste ca slujitorii S ai din orice ramur a a lucr arii, s a priveasc a la El ca ind D at atorul a tot ceea ce au ei. Toate inven tiile bune s i toate perfec tion arile, si au izvorul n El, care este minunat n sfat s i excelent n executarea lucr arilor. Atingerea iscusit a a minii medicului, puterea sa supra nervilor s i mu schilor, cunoa sterea delicatului organism al corpului, este n telepciunea puterii divine, pentru

244

Parabolele Domnului Hristos

a folosit a spre binele celor suferinzi. Iscusin ta cu care dulgherul folose ste ciocanul, puterea cu care erarul face s a r asune nicovala, vin de la Dumnezeu. El a dat oamenilor talente, s i El a steapt a ca ei s a priveasc a la El pentru sfat. Orice vom face, n orice ramur a a lucr arii ne vom g asi, Domnul dore ste s a conduc a mintea noastr a, pentru ca noi s a putem aduce la ndeplinirea n mod des avr sit lucrarea noastr a. Religia s i activitatea noastr a practic a, nu sunt dou a lucruri separate; ele sunt una. Religia Bibliei trebuie s a e ntre tesut a cu tot ceea ce noi spunem s i facem. Instrumentele omene sti s i divine trebuie s a [350] e unite laolalt a, att n ac tiunile noastre vremelnice, ct s i n cele spirituale. Ele trebuie s a e n ocupa tiile noastre omene sti, n lucr arile mecanice, ca s i n cele agricole, n ntreprinderile comerciale ca s i n cele s tiin tice. Trebuie s a e o cooperare n tot ceea ce se cuprinde n activitatea noastr a cre stin a. Dumnezeu a f acut cunoscute principiile pe baza c arora este posibil a aceast a conlucrare. Prosl avirea Sa trebuie s a e motivul tuturor acelora care sunt mpreun a lucr atori cu El. Toat a lucrarea de Dumnezeu s noastr a trebuie s avr sit a n iubire fa ta i n armonie cu voin ta Sa. Este tot att de esen tial s a faci voia lui Dumnezeu atunci cnd construie sti o cas a, ca s i atunci cnd iei parte la un serviciu religios. Iar dac a lucr atorii au adus principiile cele adev arate n formarea propriului lor caracter, atunci, odat a cu ridicarea ec arei cl adiri, ei . vor cre ste n har s i cuno stin ta Dumnezeu ns a nu va primi cele mai mari talente s i slujirea cea mai str alucit a, dac a eul personal nu este pus pe altar, ca o jertfa vie, ca o ardere de tot. R ad acina trebuie s a e simt a, altfel nici un rod nu va primit de Dumnezeu. Domnul a f acut pe Daniel s i pe Iosif ni ste administratori foarte iscusi ti. El a putut lucra prin ei, pentru c a ei n-au tr ait pentru a pe placul propriilor lor porniri, ci pentru a pl acea lui Dumnezeu. Cazul lui Daniel cuprinde s i pentru noi o lec tie. El descoper a faptul c a un om priceput n afaceri, nu trebuie s a e numaidect un om s iret s i viclean. El poate instruit de Dumnezeu la ecare pas. n timp ce era prim ministru al mp ar a tiei Babilonului, Daniel era, de asemenea, un profet al lui Dumnezeu, primind lumina inspira tiei divine. Cei lume sti s i ambi tio si sunt nf a ti sa ti n Cuvntul lui Dum-

Talan tii

245

nezeu ca iarba care cre ste s i ca oarea ierbii care se usuc a repede. Cu toate acestea, Dumnezeu dore ste s a aib a b arba ti inteligen ti n slujba Sa, b arba ti calica ti pentru diferite ramuri ale lucr arii Sale. Este nevoie de oameni pricepu ti n afaceri care s a teas a marile principii ale adev arului n toate lucr arile lor. Iar talentele lor ar trebui s a e des avr site prin cel mai temeinic studiu s i educa tia cea mai aleas a. Dac a sunt b arba ti n vreo ramur a de activitate mai n telep ti [351] s i mai ecien ti, atunci ace stia sunt cei care folosesc toat a puterea, toat a iscusin ta lor pentru cl adirea mp ar a tiei lui Dumnezeu n lumea noastr a. Despre Daniel ni se spune c a n toate ac tiunile lui, atunci cnd a fost supus unei cercet ari am anun tite, nu s-a g asit la el nici chiar o singur a gre seal a. El a fost un exemplu a ceea ce trebuie s a e orice om de afaceri. Istoria vie tii sale ne arat a ce poate realizat de c atre cineva care- si consacr a puterile min tii, ale oaselor s i mu schilor s ai, ale inimii s i ale ntregii lui vie tii, n slujba lui Dumnezeu. Banii Dumnezeu ncredin teaz a de asemenea oamenilor s i mijloace materiale. El le d a puterea de a dobndi averi. El ud a p amntul cu rou a cerului s i cu ploaia nvior atoare. El d a lumina soarelui, care lucrurile din natur nc alze ste p amntul, trezind la via ta a, f acndu-le s a noreasc as i s a aduc a roade. Si El cere s a-I d am napoi ceea ce este al S au. Banii no stri nu ne-au fost da ti pentru slava s i pream arirea noastr a. Ca administratori credincio si, noi trebuie s a-i folosim pentru onoarea s i slava lui Dumnezeu. Unii gndesc c a numai o parte din mijloacele lor este a lui Dumnezeu. Cnd pun de o parte o sum a de bani pentru scopuri religioase s i de binefacere, ei consider a restul ca ind al lor, spre a folosi ti a sa cum gndesc ei c a este bine. Dar f acnd astfel, ei gre sesc. Tot ceea ce avem este al Domnului s i noi suntem de El de felul n care i folosim. n folosirea ec r aspunz atori fa ta arui b anu t, se va vedea dac a iubim mai presus de orice pe Dumnezeu, iar pe aproapele nostru ca pe noi n sine. Banii au o mare valoare pentru c a, cu ei, putem s a facem mult bine. n minile copiilor lui Dumnezeu, ei sunt hran a pentru cei amnzi, ap a pentru cei nseta ti s i haine pentru cei goi. Ei sunt un mijloc de ap arare pentru cei ap asa ti s i un ajutor pentru cei bol-

246

Parabolele Domnului Hristos

navi. Dar banii nu au o valoare mai mare dect nisipul, n afar a de faptul c a sunt folosi ti pentru a procura cele necesare vie tii, pentru [352] binecuvntarea altora s i pentru naintarea cauzei lui Hristos. ngr am adirea de averi este nu numai nefolositoare, dar este un blestem. n via ta aceasta, avu tiile sunt o curs a pentru suet, nstr a mintele fa de comorile cere innd sim ta ta sti. n marea zi a judec a tii lui Dumnezeu, ele vor constitui o m arturie mpotriva talan tilor nefolosi ti s i a ocaziilor neglijate, s i care vor o condamnare pentru posesorul lor. Sfnt a Scriptur a spune: Asculta ti acum voi, boga tilor! Plnge ti s i tngui ti-v a, din pricina nenorocirilor care au s a vin a peste voi. Bog a tiile voastre au putrezit s i hainele voastre sunt roase de molii. Aurul s i argintul vostru au ruginit; s i rugina lor va o dovad a mpotriva voastr a. Ca focul are s a v a m annce carnea! V-a ti strns comori n zilele din urm a! Iat a c a plata lucr atorilor, care v-au secerat cmpiile, s i pe care le-a ti oprit-o prin n sel aciune, strig a! Si strig atele secer atorilor au ajuns la urechile Domnului o stirilor. Iacov 5,l-5. Domnul Hristos nu aprob a nici o ntrebuin tare risipitoare sau neglijent a a mijloacelor materiale. n ceea ce prive ste economia, lec tia Sa pentru to ti urma sii S ai este: Strnge ti f armiturile care au r amas, ca s a nu se piard a nimic. Ioan 6, 12. Cel care- si d a seama c a banii s ai sunt un talant primit din partea lui Dumnezeu, i va folosi n mod con stiincios, economic, s i va considera ca o datorie a sa s a fac a economie, pentru a avea de unde da s i altora. Cu ct cheltuim mai mul ti bani pentru a face parad a, a ne f ali cu mbr ac amintea noastr as i pentru satisfacerea pl acerilor egoiste, cu att mai pu tin vom avea cu ce s a hr anim pe cei amnzi s i s a mbr ac am pe cei goi. Fiecare b anu t folosit n mod nenecesar, lipse ste pe cheltuitor de ocazia pre tioas a de a face bine. n acest fel Dumnezeu este jefuit de onoarea s i slava care I-ar fost adus a, prin dreapta folosire a talan tilor ncredin ta ti de El, oamenilor. minte nalte ndemnuri s i sim ta minte de amabilitate, de bun Sim ta atate s i blnde te, ndemnuri generoase s i o n telegere imediat a a lucrurilor spirituale, sunt talente pre tioase s i a seaz a pe posesorul lor sub o grea r aspundere. Toate trebuie s a e folosite n slujba lui Dumnezeu. Dar mul ti gre sesc n

Talan tii

247

aceasta. Satisf acu ti de faptul c a au asemenea calit a ti, ei neglijeaz a [353] a le pune n slujba pentru al tii. Ei se m agulesc cu ideea c a, dac a vor avea ocazia, dac a mprejur arile le vor favorabile, ei vor face o lucrare mare s i bun a. Dar ei stau s i a steapt a ocazia. Ei dispre tuiesc micimea de suet a s armanului zgrcit, care pizmuie ste chiar s i pu tinul celui nevoia s. Ei si dau seama c a acesta tr aie ste numai pentru sine s i c a el este r aspunz ator pentru talan tii s ai folosi ti n mod gre sit. contrastul dintre ei Cu o mare mul tumire de sine, ei scot n eviden ta s i astfel de oameni ngu sti la suet, considernd c a situa tia lor este mult mai favorabil a dect aceea a vecinilor lor att de mici la suet. Dar ei se n seal a. Simpla pierdere a unor calit a ti nefolosite, nepuse la schimb ator, nu face dect s a creasc a responsabilitatea acestora. minte, sunt sub obliga de Cei care au multe s i mari sim ta tia, fa ta Dumnezeu, de a face parte din ele, nu numai prietenilor lor, ci s i tuturor acelora care au nevoie de ajutorul lor. Avantajele sociale sunt s i ele un talant, s i trebuie folosit pentru binele tuturor acelora care intr a n sfera inuen tei noastre. Iubirea care este binevoitoare numai de c fa ta tiva, nu este iubire, ci egoism. O astfel de iubire nu va lucra nicidecum spre binele suetelor, s i nici spre slava lui Dumnezeu. Aceia care las a astfel nefolosi ti talan tii ncredin ta ti de Domnul lor, sunt s i mai vinova ti dect aceia pentru care ei au un astfel de dispre t. Acestora li se va spune: A ti cunoscut voin ta St apnului, dar n-a ti mplinit-o. Prin folosire, talan tii se nmul tesc Talan tii care sunt folosi ti, pu si la schimb ator, sunt talan tii care se nmul tesc. Succesul nu este rezultatul s ansei sau al destinului, ci el este opera lucr arii providen tei lui Dumnezeu, r asplata credin tei s i a judec a tii mature, a virtu tii s i a eforturilor st aruitoare. Dumnezeu dore ste ca noi s a folosim ecare dar pe care-l avem; s i dac a vom face acest lucru, atunci vom primi s i alte daruri, mai mari, de care s a ne folosim. El nu ne doteaz a n mod supranatural cu calit a tile care ne lipsesc; dar n timp ce folosim ceea ce avem, El va lucra cu noi n vederea cre sterii s i nt aririi facult a tilor noastre. Puterile [354] noastre vor cre ste odat a cu ecare sacriciu f acut cu toat a inima s i cu sinceritate n slujba Domnului. Dac a ne pred am ca ni ste unelte cu care s i n care Duhul Sfnt s a lucreze, atunci harul lui Dumnezeu

248

Parabolele Domnului Hristos

ne va da puterea ca s a ne debaras am de vechile porniri, s a biruim nclina tiile cele puternice s i s a ne form am obiceiuri noi. Avnd pl acere s i ascultnd de ndemnurile Duhului Sfnt, inimile noastre se deschid larg spre a primi mult s i tot mai mult din puterea Sa s i spre a face o lucrare mai mare s i mai bun a. Energiile latente nefolosite se . trezesc s i capacit a tile paralizate pn a atunci, primesc o nou a via ta Lucr atorul umil, care cu supunere ascult a chemarea lui Dumnezeu, poate sigur de faptul c a va primi ajutor divin. Chiar numai ac toare ceptarea unei r aspunderi a sa de mare s i sfnt a, este n sine n al ta de caracter. Ea cheam a la lucru cele mai nalte puteri intelectuale s i spirituale, nt are ste s i cur a te ste mintea s i inima. Este minunat s a vezi ct de puternic devine cel slab prin credin ta n puterea lui Dumnezeu, ct de hot arte eforturile lui s i ct de mari s i bogate rezultatele. , ncepe cu pu Cel care, cu umilin ta tine cuno stin te s i spune s i altora s pu tinul pe care l s tie, n timp ce caut a cu srguin ta a cunoasc a mai mult, acela va constata c a ntreaga comoar a a cerului i st a la dispozi tie. Cu ct va c auta s a mpart a mai mult a lumin a, cu att mai mult a lumin a va primi el. Cu ct va c auta cineva cu dragoste pentru suete s a explice Cuvntul lui Dumnezeu s i altora, cu att mai clar va deveni acesta pentru el. Cu ct vom folosi mai mult cuno stin tele noastre s i vom exercita mai mult puterile noastre, cu att vom avea s mai mult a cuno stin ta i mai mult a putere. Fiecare efort f acut pentru Domnul Hristos, se va transforma n binecuvnt ari pentru noi. Dac a folosim mijloacele noastre materiale pentru slava Sa, El ne va da mai mult. C autnd s a c stig am pe al tii pentru Hristos, prezentnd n rug aciune povara pentru suete, propriile noastre inimi vor bate atunci sub inuenta nvior atoare a mintele noastre vor str harului lui Dumnezeu; sim ta aluci atunci de o cre mai mare ardoare divin as i ntreaga noastr a via ta stin a va atunci mult mai real a, mai plin a de zel, s i mult mai bogat a n rug aciuni. [355] n ceruri, valoarea unui om se socote ste dup a capacitatea inimii este izvorul oric de a cunoa ste pe Dumnezeu. Aceast a cuno stin ta arei puteri. Dumnezeu a creat astfel pe om, nct ecare talant al s au s a poat a talantul, sau darul lui Dumnezeu; s i El caut a totdeauna s a aduc a spiritul omenesc n leg atur a cu cel divin. El ne ofer a privilegiul de a coopera cu Hristos n a face cunoscut lumii harul S au, pentru a lucrurilor cere ca s a putem primi o mai bogat a cuno stin ta sti.

Talan tii

249

Privind la Isus, noi ob tinem o cunoa stere mai str alucit as i mai clar a a lui Dumnezeu, c aci privind la El, ajungem schimba ti. Bun atatea, iubirea pentru aproapele nostru, devin atunci caracteristici naturale ale in tei noastre. Dezvolt am astfel un caracter, asemenea caracterului divin. Progresnd n asem anarea cu El, noi m arim capacitatea noastr a de a cunoa ste pe Dumnezeu. Cu ct intr am mai mult s i tot mai mult n comuniunea cu lumea cereasc a, noi vom avea o capacitate mereu sporit a, spre a primi bog a tia cunoa sterii s i a n telepciunii ve snice. Cel cu un talant Cel care a primit un singur talant, s-a dus de a f acut o groap a n p amnt s i a ascuns acolo banii St apnului s au. Matei 25, 18. Tocmai acela care a primit cel mai mic dar, a l asat darul s au nefolosit. Prin pilda aceasta este adresat a o avertizare tuturor acelora care mntul c au sim ta a ntruct ei au primit o mai mic a binecuvntare, faptul acesta este o scuz a pentru ei, de a mai lucra pentru Hristos. Dac a ei ar putut face lucruri mai mari, cu ct a bucurie ar f acut aceasta; dar pentru c a ei pot de folos numai n lucrurile cele mici, ei consider a c a sunt ndrept a ti ti a nu face nimic. Ei gre sesc gndind s i procednd astfel, n mp ar tirea darurilor Sale, Dumnezeu pune la ncercare caracterul. Omul care neglijeaz a folosirea, punerea la schimb ator a talantului s au, se dovede ste a un serv necredincios. Dac a ar primit cinci talan ti, el i-ar ngropat pe to ti; a sa cum a ngropat s i acel singur talant primit. Nentrebuin tarea unicului talant [356] primit, arat a faptul c a el dispre tuie ste darurile cerului. Cine este credincios n cele mai mici lucruri, este credincios s i n cele mari. Luca 16, 10. Importan ta lucrurilor mici este adesea nesocotit a, pentru c a ... sunt mici; dar tocmai ele formeaz a o mare parte din via ta noastr a. De fapt, nu exist a lucruri neimportante n via ta cre stinului. Formarea caracterului nostru va plin a de primejdii, dac a nesocotim importanta lucrurilor mici. Cine este nedrept n cele mai mici lucruri, este nedrept s i n cele mari. Prin necredincio sie n cele mai mici ndatoriri, omul jefuie ste pe F ac atorul s au de slujirea ce I se cuvine. Aceast a necredincio sie se r asfrnge asupra celui n cauz a. El d a gre s n primirea harului, a puterii, a t ariei de caracter, care puteau primite printr-o predare f ar a

250

Parabolele Domnului Hristos

de rezerve lui Dumnezeu. Tr aind desp ar tit de Hristos, el este expus ispitelor lui Satana, s i face gre seli n lucrarea sa pentru Domnul. Pentru c a nu este c al auzit de principii drepte n lucrurile cele mici, el nu ascult a de Dumnezeu nici n lucrurile cele mari pe care le lucrarea sa. Gre consider a ca ind prin excelen ta selile s avr site n rezolvarea problemelor mici ale vie tii, se vor manifesta s i n lucr arile mai mare. El face totul dup de o importan ta a principiile cu care s-a obi snuit. Ac tiunile astfel repetate formeaz a obiceiuri, obiceiurile formeaz a caracterul s i prin caracter se hot ar as te destinul nostru pentru prezent s i ve snicie. Numai prin credincio sia n lucrurile mici poate format suetul spre a ac tiona cu credincio sie cnd va purta responsabilit a ti mai mari. Dumnezeu a adus pe Daniel s i pe tovar as ii s ai n contact cu marii oameni ai Babilonului, pentru ca ace sti p agni s a ajung a s a cunoasc a principiile adev aratei religii. n mijlocul unei na tiuni idolatre, Daniel trebuia s a reprezinte caracterul lui Dumnezeu. Cum a ajuns el s a e potrivit spre a ocupa o pozi tie de o a sa mare ncredere s i cinste? Credincio sia sa n lucrurile cele mici, a fost ceea ce a dat perspectiv a ntregii sale vie ti. El a onorat pe Dumnezeu n datoriile cele mai mici [357] s i Domnul a cooperat cu el. Lui Daniel s i tovar as ilor s ai, Dumnezeu s le-a dat stiin ta i pricepere pentru tot felul de scrieri s i n telepciune; mai ales ns a a f acut pe Daniel priceput n toate vedeniile s i n toate visele. Daniel 1, 17. Dup a cum Dumnezeu a chemat pe Daniel ca s a dea m arturie pentru El n Babilon, tot a sa ne cheam a El ca s a m martorii S ai n lumea de ast azi. n problemele cele mai mici ale vie tii ca s i n m oamenilor principiile cele mai mari, El dore ste ca noi s a nf a ti sa mp ar a tiei Sale. n via ta Sa aici pe p amnt, Domnul Hristos ne-a nv a tat lec tia de lucrurile cele mici. Marea lucrare de unei aten tii deosebite fa ta r ascump arare ap asa mereu asupra suetului S au. n timp ce El nv a ta s i vindeca, toate energiile Sale intelectuale s i zice au fost folosite la maximum; s i totu si El a dat aten tie chiar s i celor mai simple lucruri s din via ta i din natur a. Cele mai instructive lec tii ale Sale, au fost [358] acelea n care, prin lucr arile cele mici din natur a, El a ilustrat marile adev aruri ale mp ar a tiei lui Dumnezeu. El n-a trecut cu vederea nici chiar nevoile celor mai umili slujitori ai S ai. Urechea Sa a auzit ecare strig at al celor n nevoie. El a fost sensibil la atingerea femeii

Talan tii

251

bolnave ce se aa n mul time; chiar s i cea mai u soar a atingere a credin tei, a primit un r aspuns din partea Domnului. Cnd a nviat pe ica lui Iair, El le-a amintit p arin tilor c a feti ta trebuia s a m annce ceva. Cnd prin puterea care se aa n El, S-a ridicat din mormnt, El n-a considerat ca ind nedemn pentru El s a strng as i s a a seze cu grij a la locul lor f siile de pnz a, cu care El a fost pus n mormnt. Cre stini ind, lucrarea la care suntem chema ti, este aceea de a coopera cu Domnul Hristos la lucrarea de mntuire a suetelor. Noi am intrat chiar n leg amnt cu El pentru a face aceast a lucrare. A neglija aceast a lucrare, nseamn a c a dovedim necredincio sia noastr a de Hristos. Dar pentru a aduce la ndeplinire aceast fa ta a lucrare, noi trebuie s a urm am exemplul S au de credincioas as i con stiincioas a aten tie n lucrurile mici. Acesta este secretul succesului oric arui efort s i al oric arei inuen te cre stine. Domnul dore ste ca poporul S au s a ating a treapta cea mai nalt a, ca ei s a-L pream areasc a posednd iscusin ta cu care El este binevoitor s a-i nzestreze. Prin harul lui Dumnezeu, s-au luat toate m asurile pentru ca noi s a putem ar ata faptul c a noi lucr am dup a planuri mai bune dect acelea dup a care lucreaz a lumea. Noi trebuie s a d am pe o superioritate n gndirea noastr fa ta a, n n telegerea, iscusin ta s i cunoa sterea noastr a, pentru c a noi credem n Dumnezeu s i n puterea Sa de a lucra asupra inimii omene sti. Dar aceia care nu sunt nzestra ti cu multe s i mari daruri, nu trebuie s a e descuraja ti. Ei s a foloseasc a ceea ce au, observnd cu credincio sie ecare parte slab a a caracterului lor, c autnd a o nt ari prin harul lui Dumnezeu. n ecare act al vie tii noi trebuie s a tesem credincio sie s i devotament, cultivnd atributele care s a ne fac a n [359] stare s a ndeplinim lucrarea noastr a. Obiceiul de a neglijent ar trebui n mod categoric biruit. Mul ti gndesc c a lipsa de memorie este o scuz a ecient a pentru gre selile cele mai grosolane. Dar ei nu au oare calit a ti intelectuale la fel ca s i ceilal ti? n acest caz ei ar trebui s a- si exerseze memoria pentru ca ea s a re tin a mai mult. A uita este p acat, este p acat s a i neglijent. Dac a ne vom face obiceiul s a uit am, vom neglija poate mntuirea noastr a proprie, s i n cele din urm a ne vom da seama c a nu suntem gata pentru mp ar a tia lui Dumnezeu. Adev arurile cele mari trebuie puse n practic a n lucrurile cele mici. Religia practic a trebuie dovedit a n cele mai mici ndatoriri ale

252

Parabolele Domnului Hristos

vie tii de ecare zi. Cea mai mare calitate a unui om este aceea de a asculta de Cuvntul lui Dumnezeu. Pentru c a nu sunt angaja ti n mod direct ntr-o lucrare religioas a, mul ti cred c a via ta lor este nefolositoare; c a ei nu fac nimic pentru naintarea mp ar a tiei lui Dumnezeu. Dar aceasta este o gre seal a. Dac a lucrarea lor este aceea pe care un om trebuie s-o fac a, atunci ace stia nu trebuie s a- si repro seze c a sunt nefolositori n marea cas a a lui Dumnezeu. Nu trebuie neglijate nici cele mai umile ndatoriri. Orice lucrare, orice munc a cinstit a este o binecuvntare s i s avr sirea ei cu credincio sie, poate dovedi destoinicie pentru datorii mai nalte. Orice lucru, orict de nensemnat ar , f acut pentru Dumnezeu cu o total a predare de sine, este primit de El tot a sa ca s i cel mai mare serviciu. Nici un dar nu este mic, dac a este dat cu toat a inima s i cu un suet bucuros. Oriunde ne-am g asi, Domnul Hristos ne cere s a lu am asupra noastr a datoria ce ni se ofer a. Dac a aceasta este n familie, atunci lucreaz a plin de voie bun as i cu rvn a pentru a face din c amin locul cel mai pl acut. Dac a e sti mam a, atunci creste- ti copiii pentru Hristos. Aceasta este o lucrare tot a sa de real a pentru Dumnezeu, ca s i lucrarea de la amvon a predicatorului. Dac a datoria ta este n buc at arie,atunci caut a s a i un buc atar des avr sit. Preg ate ste hrana astfel, nct ea s a e s an atoas a, hr anitoare s i gustoas a. Si n timp ce folose sti cele mai bune ingrediente n preg atirea hranei, nu uita c a trebuie s a ocupi mintea cu cele mai bune gnduri. Dac a locul t au este acela de a lucra p amntul, sau e sti angajat n oricare alt a [360] ocupa tie, atunci f a ca datoria ta prezent a s a e un succes. Pune- ti suetul n tot ceea ce faci. Reprezint a pe Hristos n toat a lucrarea ta. F a a sa cum ar face El dac a ar n locul t au. Orict de mic ar talentul t au, Dumnezeu are un loc pentru el. Acel singur talant, folosit cu n telepciune, va ndeplini lucrarea pentru care a fost dat. Prin credincio sie n ndatoririle cele mici, nensemnate, noi lucr am sporind, ca ntr-o opera tie de adunare, iar Dumnezeu va lucra pentru noi mai mult, ca ntr-o opera tie de nmul tire. Aceste daruri nensemnate vor avea cea mai pre tioas a inuen ta n lucrarea Sa. vie s Face ti ca o credin ta a e ntre tesut a asemenea unui r de aur prin ndeplinirea chiar s i a celor mai mici ndatoriri. Atunci, ntreaga noastr a activitate zilnic a va promova cre sterea noastr a cre stin a. Va

Talan tii

253

atunci o continu a privire la Hristos. Iubirea pentru El va da putere vital a n orice am face. Astfel, printr-o dreapt a folosire a talan tilor, noi ne putem lega printr-un lan t de aur de lumea de sus. Aceasta este adev arata sn tire; c aci sn tirea const a n ndeplinirea cu bucurie a tuturor ndatoririlor zilnice, ntr-o des avr sit a ascultare de voin ta lui Dumnezeu. Dar mul ti cre stini a steapt a nc a s a li se ncredin teze o lucrare mare. Si pentru c a nu pot g asi un loc sucient de mare, care s a le satisfac a ambi tia, ei nu reu sesc s a e credincio si n ndatoririle obi snuite ale vie tii. Pentru ei, acestea sunt neinteresante. Zi dup a zi, ei las a s a le scape ocaziile care s a demonstreze credincio sia lor de Dumnezeu. n timp ce a fa ta steapt a o lucrare mai mare, via ta se scurge, scopul ei r amne nemplinit, iar lucrarea ei, nes avr sit a. Talan tii ceru ti napoi Dup a mult a vreme, st apnul robilor acelora s-a ntors s i le-a cerut socoteala. Matei 25, 19. Cnd Domnul cere socoteala slujitorilor S ai, atunci va cercetat ndeaproape c stigul adus de ecare talant. Lucrarea s avr sit a descoper a caracterul celui ce a f acut-o. Cei care au primit cinci s i doi talan ti au napoiat Domnului lor [361] darurile ce le-au fost ncredin tate, mpreun a cu c stigul ob tinut. F acnd aceasta, ei nu pretind nici un merit pentru ei n si si. Talan tii lor au fost aceia care le-au fost da ti; cu ei, ace stia au c stigat al ti talan ti; dar f ar a talan tii primi ti, ei n-ar putut c stiga nimic. Ei recunosc c a nu s i-au f acut dect datoria. Capitalul a fost al Domnului, iar c stigul este te al Lui. Dac a Mntuitorul nu Si-ar rev arsat iubirea s i harului Lui asupra lor, ei ar fost pentru ve snicie falimentari, pierdu ti. Dar atunci cnd Domnul Si-a primit talan tii, El a aprobat s i r aspl atit pe lucr atori ca s i atunci cnd toate meritele ar fost ale lor. nf a ti sarea Lui este plin a de bucurie s i satisfac tie. El este plin de bucurie atunci cnd poate rev arsa binecuvnt arile Sale asupra lor. Pentru ecare serviciu s i pentru ecare sacriciu adus El i r aspl ate ste, nu pentru c a este dator a face aceasta, ci pentru c a inima lui este plin a de iubire s i bun atate.

254

Parabolele Domnului Hristos

Bine, rob bun s i credincios, spune El, ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr a n bucuria St apnului t au. Matei 25, 21. de Dumnezeu, serviciul f Credincio sia s i loialitatea fa ta acut din iubire, sunt acelea care c stiga favoarea divin a. Orice ndemn al Duhului Sfnt care conduce pe oameni la bun atate s i la Dumnezeu, este notat n c ar tile din ceruri s i n ziua cea mare a lui Dumnezeu, cei prin care El a lucrat, vor l auda ti. Ei vor intra n bucuria Domnului, v aznd n mp ar a tia Sa pe aceia care au fost r ascump ara ti prin lucrarea lor. Si ei au privilegiul de a lua parte, acolo, la lucrarea Sa, pentru c a au devenit destoinici pentru ea, participnd aici la lucrarea Sa. Ceea ce vom n ceruri, este o reectare a ceea ce suntem acum, n ceea ce prive ste caracterul s i slujirea sfnt a. Domnul Hristos spune despre Sine: Pentru c a nici Fiul Omului n-a venit s a I se slujeasc a, ci El s a slujeasc a. Matei 20, 28. Aceast a lucrare a Sa aici pe p amnt, este s i lucrarea Sa n ceruri. Si r asplata noastr a, pentru faptul c a am lucrat cu Hristos n aceast a lume, este primirea unei puteri mai mari s i a unui privilegiu [362] mai deosebit de a lucra cu El n ve snicie. Atunci, cel ce nu primise dect un talant, a venit s i el, s i a zis: Doamne, am s tiut c a e sti un om aspru, care seceri de unde n-ai sem anat s i strngi de unde n-ai vnturat: mi-a fost team a, s i m-am dus de ti-am ascuns talantul n p amnt; iat a- ti ce este al t au. Matei 25, 24-25. de darurile lui A sa se scuz a oamenii pentru neglijen ta lor fa ta Dumnezeu. Ei socotesc pe Dumnezeu ca pe un st apn sever s i tiran, ca Unul care vneaz a gre selile, spre a aduce pedeaps a asupra lor. Ei l nvinuiesc c a cernd ceea ce n-a dat niciodat a, ca secernd de unde n-a sem anat. Sunt mul ti aceia care n inima lor acuz a pe Dumnezeu ca ind un St apn aspru, pentru c a El cere avutul s i slujirea lor. Noi nu putem ns a aduce lui Dumnezeu ceva ce nu I-ar apar tine. Totul vine de la Tine, spune mp aratul David, si din mna Ta, primim ce-Ti aducem. 1 Cronici 29, 14. Toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu, nu numai prin crea tiune, ci s i prin r ascump arare. Toate binecuvnt arile din via ta aceasta s i din via ta ve snic a ne sunt date purtnd pecetea crucii de pe Golgota. De aceea, nvinuirea c a Dumnezeu este un St apn r au secernd de unde n-a sem anat, este fals a.

Talan tii

255

St apnul nu t ag aduie ste nvinuirea adus a de slujitorul cel r au, a sa nedreapt a cum este ea; dar ntmpinndu-l pe propriul s au teren, i arat a c a purtarea lui nu poate scuzat a. C ai s i mijloace au fost puse la dispozi tie, prin care talantul ncredin tat s a e ntrebuin tat spre folosul St apnului s au. Se c adea, a spus st apnul, ca s a-mi dat banii la zara, s i, la venirea mea, eu mi-as luat napoi cu dobnd a ce este al meu. Matei 25, 27. Tat al nostru ceresc nu cere nici mai mult, nici mai pu tin, dect ceea ce ne-a f acut El n stare s a facem. El nu pune asupra slujitorilor S ai, nici o povar a pe care ei s a n-o poat a duce. El s tie din ce suntem f acu ti; si aduce aminte c a suntem tarin a. Psalmii 103,14. Prin harul S au, noi putem aduce la ndeplinire tot ceea ce El cere de la noi. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; s i cui i s-a ncredin tat [363] mult, i se va cere mai mult. Luca 12, 48. Fiecare dintre noi vom personal r aspunz atori; chiar s i numai pentru o iot a f acut a mai pu tin dect am fost n stare s a facem. Domnul m asoar a cu exactitate ecare posibilitate de lucru ce ni se ofer a. Talentele s i capacit a tile nefolosite vor puse n socoteal a, tot a sa ca s i cele cu care am lucrat. Dumnezeu ne va face r aspunz atori pentru ceea ce am putut deveni printr-o dreapt a folosire a talan tilor da ti de Dumnezeu. Noi vom judeca ti dup a ceea ce am putut face, dar n-am f acut, pentru c a nam folosit energiile noastre spre slava lui Dumnezeu. Chiar dac a nu ne pierdem mntuirea, n ve snicie vom ajunge s a ne d am seama de urm arile nefolosirii talentelor noastre. C aci pentru toat a cuno stin ta s i destoinicia pe care am putut s-o dobndim, dar n-am dobndit-o, va o pierdere ve snic a. Dar cnd ne pred am cu totul lui Dumnezeu s i cnd n lucrarea noastr a vom urma liniile Lui directoare, El se consider a atunci r aspunz ator pentru mplinirea acelei lucr ari. El nu dore ste ca noi s a ne ndoim cu privire la succesul str aduin telor noastre sincere. Niciodat a n-ar trebui s a ne gndim la nereu sit a. Noi trebuie s a conlucr am cu Acela care nu cunoa ste nfrngere. Noi n-ar trebui s a vorbim de sl abiciunile s i incapacit a tile noastre. Aceasta nseamn a o manifestare a nencrederii noastre n Dumnezeu, o negare a Cuvntului S au. Cnd murmur am din cauza poverilor noastre, sau refuz am s a purt am r aspunderile pe care El ne cheam a s a le purt am, noi spunem atunci c a, n adev ar, El este un St apn aspru, c a El cere de la noi s a facem ceva pentru care nu ne-a dat s i puterea de a-l face.

256

Parabolele Domnului Hristos

Suntem adesea ispiti ti ca spiritul slujitorului lene s s al numim . Dar adev este cu totul diferit umilin ta arata umilin ta a. A nve smn , aceasta nu nseamn ta ti n umilin ta a c a noi trebuie s a m nedezvolta ti, pipernici ti din punct de vedere intelectual, s a m decitari n aspira tiile, idealurile noastre s i la si n via ta noastr a, ocolind pove cu succes. rile, sarcinile, de teama c a nu vom putea s a le facem fa ta aduce la ndeplinire planurile lui Dumnezeu, Adev arata umilin ta sprijinindu-ne s i depinznd de puterea Sa. Dumnezeu lucreaz a prin cine vrea El. Adesea, El alege cel mai umil instrument, pentru a ndeplini cea mai mare lucrare, pentru [364] c a puterea Lui se manifest a prin sl abiciunea oamenilor. Noi avem m s m asura noastr a, dup a care ne pronun ta i spunem c a un lucru este mare, sau altul mic; dar Dumnezeu nu pre tuie ste ceva dup a legile sau m asurile noastre. Noi nu trebuie s a consider am c a ceea ce este mare pentru noi, trebuie s a e mare s i pentru Dumnezeu, s i ceea ce este mic n ochii no stri, trebuie s a e mic s i pentru El. Nu ne este nou a dat s a ne spunem p arerea cu privire la talan tii no stri, sau s a ne alegem lucrarea pe care s-o facem. Noi trebuie s a privim, s a lu am asupra noastr a poverile, sarcinile pe care Dumnezeu ni le d a; s a le purt am s i s a le ndeplinim pentru c a l iubim, mergnd totdeauna la El spre a ne odihni. Oricare ar lucrarea pe care o avem de f acut, Dumnezeu este onorat printr-o slujire din toat a inima s i cu bucurie. El are mare pl acere atunci cnd noi aducem la ndeplinire ndatoririle noastre cu , bucurndu-ne de faptul c recuno stin ta a suntem g asi ti vrednici a conlucr atori cu El. Luarea talantului Sentin ta rostit a n dreptul slujitorului cel lene s a fost: Lua ti-i dar talantul, s i da ti-l celui ce are zece talan ti. Matei 25, 28. Ca s i n r aspl atirea servului credincios, n acest text se arat a faptul c a aici este prezentat a nu numai r aspl atirea la judecata nal a, ci s i procesul gradat al r aspl atirii n via ta aceasta. Dup a cum este situa tia n lumea natural a, tot la fel s i n lumea spiritual a; orice energie nefolosit a va sl abi s i disp area. Activitatea este legea vie tii; trnd avia, nsemneaz a moarte. Si ec aruia i se d a ar atarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12, 7. Folosite pentru binecuvntarea altora, darurile sale se nmul tesc, cresc. Circumscrise la o slujire egoist a, ele descresc,

Talan tii

257

s i n nal, sunt retrase. Acela care refuz a s a mpart as i altora din darurile primite, va constata n cele din urm a c a nu mai are va diminua, nimic de dat. El este supus unui proces care cu siguran ta va pipernici s i n cele din urm a va nimici calit a tile suetului. Nimeni s a nu gndeasc a c a va putea intra n bucuria Domnului egoist s au tr aind o via ta as i servind numai intereselor sale. Astfel de oameni nu vor putea participa la bucuria iubirii neegoiste. Ace stia nu sunt preg ati ti s i potrivi ti pentru cur tile cere sti. Ei n-ar putea aprecia [365] cum se cuvine adev arata atmosfer a a iubirii care cuprinde cerul ntreg. Vocea ngerilor s i muzica harpelor acestora nu i-ar satisface. Pentru mintea lor, s tiin ta cerurilor ar ca o enigm a de nerezolvat. n ziua cea mare a judec a tii, aceia care n-au lucrat pentru Hristos, aceia care au fost lua ti de curent, care n-au purtat nici o responsabilitate, care s-au gndit numai la ei, c autnd s a plac a numai lor n si si, vor a seza ti de c atre Judec atorul a tot p amntul al aturi de cei care au f acut numai r au. Ei vor primi aceea si condamnare. Mul ti dintre aceia, care m arturisesc a cre stini, nu tin seama de cerin tele lui Dumnezeu s i totu si, ei consider a c a nu este nici un r au n aceasta. Ei sunt con stien ti de faptul c a hulitorul, uciga sul, desfrnatul, to ti ace stia merit a pedeapsa; ct despre ei ns a, se bucur a de participarea la serviciile religioase. Pentru c a iau cu pl acere parte la vestirea Evangheliei, ei gndesc c a sunt cre stini. De si s i ngrijindu-se numai de ei n au petrecut ntreaga via ta si si ei vor tot att de mult surprin si, a sa cum a fost s i servul necredincios din parabol a atunci cnd a auzit sentin ta: Lua ti-i dar talantul. de binecuvnt Asemenea Iudeilor, ei au substituit bucuria fa ta arile date lor, n detrimentul folosirii pe care ar trebuit s-o dea acestor daruri. Mul ti dintre cei care se scuz a atunci cnd trebuie f acute eforturi cre stine, m arturisesc n acest fel c a nu sunt capabili pentru o astfel de lucrare. Dar, i-a f acut oare Dumnezeu a sa de incapabili? Nu, niciodat a. Aceast a incapacitate a lor este produs a de c atre inactivitatea lor s i a fost perpetuat a prin libera lor alegere. n caracterele lor, ei culeg deja roadele acestei sentin te: Lua ti-i dar talantul. Continua folosire gre sit a a talan tilor ncredin ta ti lor, va n abu si, va stinge n cele din urm a lucrarea Duhului Sfnt, care este unica lor lumin a. Hot arrea: Iar pe robul acela netrebnic, arunca ti-l n ntunericul de

258

Parabolele Domnului Hristos

afar a, pune sigiliul cerului pe alegerea pe care ei n si si au f acut-o [366] pentru ve snicie.

Capitolul 26 Prietenii, cu ajutorul Mamonei nedrept a tii


Capitol bazat pe textele din Luca 16,l-9 Venirea Domnului Hristos pe p amnt a avut loc ntr-un timp de intens a atitudine lumeasc a. Oamenii subordonau ve snicia lucrurilor trec atoare s i cerin tele viitorului, afacerilor prezente. Ei considerau iluziile lor ca ind ni ste realit a ti, iar realit a tile le-au considerat ni ste la lumea nev iluzii. Ei n-au privit prin credin ta azut a. Satana a prezentat naintea lor lucrurile acestei vie ti ca ind n totul atr ag atoare s i absorbitoare s i au dat ascultare ispitelor sale. Domnul Hristos a venit ca s a schimbe aceast a ordine a lucrurilor. El a c autat s a rup a vraja prin care oamenii erau am agi ti s i prin si n tura Sa, El a c curs a. n nv a ta autat s a pun a de acord cerin tele cerului s i ale p amntului s i s a ntoarc a gndurile oamenilor de la prezent, la viitor. El i-a chemat napoi de la urm arirea lucrurilor trec atoare la preg atirea pentru ve snicie. Un om bogat, a spus El, avea un ispravnic care a fost prt la el c a-i risipe ste averea. Bogatul acesta d aduse toat a averea sa n minile slujitorului s au; dar acest slujitor era necredincios, iar st apnul era convins c a el era jefuit n mod sistematic. El s-a hot art s a nu-l [367] mai tin a n serviciu s i l-a chemat s a dea socoteal a de ispr avnicia sa. Ce aud eu vorbindu-se despre tine?, spuse el. D a- ti socoteala de ispr avnicia ta, pentru c a nu mai po ti ispravnic. Avnd naintea sa perspectiva concedierii, ispravnicul acesta avea de ales una din urm atoarele trei c ai: El trebuia e s a munceasc a, e s a cer seasc a, sau ... s a moar a de foame. Si el si zise: Ce am s a fac, dac a mi ia st apnul ispr avnicia? S a sap, nu pot; s a cer sesc, mi-e ru sine. Stiu ce am s a fac, pentru ca, atunci cnd voi scos din ispr avnicie, ei s a m a primeasc a n casele lor. A chemat deci pe ecare dintre datornicii St apnului, s i i-a zis celui dinti; Ct e sti dator St apnului? O sut a de m asuri de untdelemn, a r aspuns el. Si i-a zis: Ia- ti zapisul s i s ezi degrab a de scrie cincizeci. Apoi a 259

260

Parabolele Domnului Hristos

zis altuia: Dar tu, ct e sti dator? O sut a de m asuri de gru, a r aspuns el. Si i-a zis: Ia- ti zapisul s i scrie optzeci. Luca 16, 3-7. Acest slujitor necredincios a f acut s i pe al tii s a e p arta si la lucrurile sale necinstite. El a n selat pe st apnul s au, n favoarea lor, s i acceptnd avantajul acesta, ei s i-au luat singuri obliga tia de a-l primi n casele lor, ca pe un prieten. St apnul lui a l audat pe ispravnicul nedrept, pentru c a lucrase n telep te ste. Luca 16, 8. Acest om lumesc a l audat iste timea celui care l-a n selat. Dar lauda omului bogat nu era s i lauda lui Dumnezeu. Domnul Hristos n-a l audat pe slujitorul necredincios, dar El S-a folosit de o ntmplare bine cunoscut a, spre a ilustra lec tia pe care El o dorea s a-i nve te. Face ti-v a prieteni cu ajutorul bog a tiilor nedrepte, a spus El, pentru c a atunci cnd ve ti muri, s a v a primeasc a [368] n corturile ve snice. Idem v. 9. Mntuitorul a fost vorbit de r au de c atre Farisei, pentru c a umbla cu vame sii s i p ac ato sii. Dar n ciuda acestui fapt, interesul S au pentru ei n-a sl abit s i nici eforturile Lui pentru ei n-au ncetat. El a v azut c a ocupa tia lor i ducea n ispit a. Ei erau nconjura ti de ademeniri spre r au. Primul pas gre sit era foarte u sor de f acut, iar dec aderea spre mplinirea unor fapte mai mari de necinste s i spre nmul tirea crimelor, era rapid a. Domnul Hristos c auta pe toate c aile s a-i c stige pentru tinte mai nalte s i pentru principii mai nobile. Acest scop l-a urm arit atunci cnd a rostit pilda slujitorului necinstit. Printre vame si se aau exact asemenea cazuri ca cel reprezentat n parabol a s i, n descrierea Domnului Hristos, ei au recunoscut propriile lor practici. Faptul acesta le-a atras aten tia, s i de la tabloul propriilor lor practici necinstite, mul ti dintre ei au nv a tat lec tia unor mari adev aruri spirituale. Pilda a fost totu si rostit a n mod direct ucenicilor. Lor le-a fost mp ar tit, mai nti, aluatul adev arului, iar prin ei, acesta avea s a turile Domnului Hristos, la ajung as i la al tii.... Multe din nv a ta nceput, n-au fost n telese de c atre ucenicii S ai s i adesea p area c a ele au fost uitate de ei. Dar, mai trziu, sub inuenta Duhului Sfnt, [369] aceste adev aruri au fost cu claritate reamintite s i prin ucenici ele au fost aduse n mod viu naintea noilor converti ti care se ad augau bisericii.

Prietenii, cu ajutorul Mamonei nedrept a tii

261

Mntuitorul vorbea, de asemenea, Fariseilor. El n-a pierdut speran ta c a ei vor ajunge s a n teleag a puterea cuvintelor Sale. Mul ti au fost profund convin si; s i ascultnd adev arul sub c al auzirea Duhului Sfnt, nu pu tini aveau s a e aceia care urmau s a cread a n Domnul Hristos. Fariseii au ncercat s a discrediteze pe Domnul Hristos acuznduL c a are leg aturi, c a fraternizeaz a cu vame sii s i p ac ato sii. Acum, El si ndreapt a mustrarea c atre ace sti acuzatori. Faptul cunoscut c aa avut loc printre vame si, El l-a prezentat Fariseilor ca reprezentnd att cursul vie tii s i faptele lor, ct s i singura cale n care ei pot s a- si r ascumpere gre selile f acute. Servului necredincios i-au fost ncredin tate bunurile St apnului s au, n scop de binefacere; dar el le-a folosit pentru sine. Tot a sa au fost lucrurile s i cu Israel. Dumnezeu a ales s amn ta lui Avraam. Cu bra t puternic, El i-a eliberat din robia egiptean a. El i-a f acut depozitarii adev arurilor snte, pentru binecuvntarea lumii. El le-a ncredin tat Cuvntul cel viu, pentru ca ei s a poat a transmite lumina s i altora. Dar slujitorii S ai au folosit aceste daruri pentru a se mbog a ti s i a se n al ta pe ei n si si. Fariseii, plini de ndrept a tire de sine, plini de importan ta lor, au folosit cum nu se cuvenea bunurile pe care Dumnezeu le d aduse spre a folosite spre slava Sa. Slujitorul din parabol a n-a luat nici o m asur a pentru viitor. Bunurile ncredin tate lui spre a folosite spre binele altora, le-a folosit numai pentru sine, c aci se gndea numai la prezent. Cnd ispr avnicia avea s a-i e luat a, nu-i r amnea nimic despre care s a poat a spune c a-i apar tine, c a este al s au. Dar bunurile St apnului s au se aau nc a n minile sale s i el se hot ar s a le foloseasc a n a sa fel nct s a [370] se asigure mpotriva unor eventuale lipsuri n viitor. Pentru a realiza acest lucru, el a trebuit s a fac a un alt plan. n loc de a strnge pentru sine el trebuia s a dea altora. Astfel putea s a- si fac a prieteni care s a-l primeasc a la ei, atunci cnd avea s a e dat afar a din slujb a. Tot a sa st ateau lucrurile s i cu Fariseii. n curnd ispr avnicia lor avea s a e luat as i ei trebuia s a se ngrijeasc a pentru viitor. Numai c autnd a face bine altora, ar putut ei n si si s a aib a un folos. Numai dnd n s aceast a via ta i altora din darurile lui Dumnezeu, ar putut s a se preg ateasc a pentru ve snicie.

262

Parabolele Domnului Hristos

Dup a ce a rostit parabola, Domnul Hristos a spus: C aci ii veacului acestuia, fa ta de semenii lor, sunt mai n telep ti dect ii luminii. Luca 16, 8 u.p. Aceasta vrea s a spun a c a cei n telep ti n felul lumii manifest a mai mult a n telepciune s i mai mult zel atunci cnd se ocup a de interesele lor personale, dect fac cei ce spun c a sunt copii ai lui Dumnezeu, n slujba Domnului. A sa erau lucrurile s i n timpul Domnului Hristos. Si a sa stau lucrurile s i ast azi. S a privim la via ta multora care pretind c a sunt cre stini. Dumnezeu i-a nzestrat ; El le-a ncredin cu talente, putere s i inuen ta tat bani, pentru ca ei s a poat a conlucr atori mpreun a cu El n marele Plan al Mntuirii. Toate darurile Sale trebuie s a e folosite spre binecuvntarea omenirii, spre a alina suferin tele s i a mplini lipsurile. Noi trebuie s a hr anim pe cei amnzi, s a mbr ac am pe cei goi, s a ne ngrijim de v aduve s i orfani s i s a slujim, s a m de folos celor dezam agi ti s i ap asa ti. Dumnezeu n-a dorit niciodat a ca mizeria, att de r aspndit a n lume, s a existe. El niciodat a n-a n teles ca un om s a aib a din toate bunurile vie abunden ta tii, n timp ce copiii altora s a plng a dup a pine. Toate mijloacele ce prisosesc, care sunt peste nevoile vie tii zilnice, sunt ncredin tate omului pentru a face bine cu ele s i a o binecuvntare pentru omenire. Domnul spune: Vinde ti ce ave ti s i da ti milostenie. Luca 12, 33. ndeamn a-i s a fac a bine, s a e boga ti n fapte bune, s a e darnici, gata s a simt a mpreun a cu al tii. l ? Timotei 6, 18. Ci cnd dai o mas a, cheam a pe s araci, pe schilozi, pe s chiopi, pe orbi. Luca 14, 13. Dezleag a lan turile [371] r aut a tii, deznoad a leg aturile robiei, d a drumul celor asupri ti, s i rupe orice fel de jug. mparte- ti pinea cu cel amnd, s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost, dac a vezi pe un om gol ... acoper a-l, Satur a suetul lipsit. Isaia 58, 6-7.10. Duce ti-v a n toat a lumea, s i propov adui ti Evanghelia la orice f aptur a. Marcu 16, 15. Acestea sunt poruncile lui Dumnezeu. Oare, marea mul time a celor ce pretind c a sunt cre stini, fac ei aceast a lucrare? O, c ti nu folosesc numai pentru ei darurile lui Dumnezeu! C ti nu adaug a cas a lng a cas as i p amnt lng a p amnt! C ti nu- si cheltuiesc banii pentru pl aceri, pentru satisfacerea apetitului, pentru case, mobil as i mbr ac aminte extravagant a! n acela si timp, semenii lor sunt l asa ti prad a mizeriei, crimei, bolii s i mor tii. Mul timi de oameni pier f ar a a v azut o privire comp atimitoare, f ar a s a auzit un cuvnt, sau s a v azut o fapt a de simpatie.

Prietenii, cu ajutorul Mamonei nedrept a tii

263

Oamenii se fac vinova ti de faptul c a au jefuit pe Dumnezeu. Folosirea egoist a a mijloacelor ce le-au fost ncredin tate jefuie ste pe Dumnezeu de mul tumirea, de slava care ar trebuit s a-I e adresate, ca urmare a alin arii suferin telor omenirii s i pentru lucrarea de mntuire a oamenilor. Ei s i-au nsu sit bunurile ce le-au fost ncre- [372] din tate. Domnul declar a: M a voi apropia de voi pentru judecat a, s i m a voi gr abi s a m arturisesc mpotriva ... celor ce jur a strmb, mpotriva celor ce opresc plata simbria sului, care asupresc pe v aduv as i pe orfan s i nedrept a tesc pe str ain.... Se cade s a n sele un om pe Dumnezeu, cum M a n sela ti voi? Dar voi ntreba ti: Cu ce te-am n selat? Cu zeciuielile s i darurile de mncare. Sunte ti blestema ti, ct a vreme c auta ti s a M a n sela ti; tot poporul n ntregime Maleahi 3, 5.8.9. Asculta ti acum voi boga tilor ... bog a tiile voastre au putrezit s i hainele voastre sunt roase de molii. Aurul s i argintul vostru au ruginit; s i rugina lor va o dovad a mpotriva voastr a;.... V-a ti strns comori n zilele din urm a. A ti tr ait pe p amnt n pl aceri s i desf at ari. V-a ti s aturat inimile chiar ntr-o zi de m acel. Iat a c a plata lucr atorilor, care v-au secerat cmpiile, s i pe care le-a ti oprit-o, prin n sel aciune, strig a! Si strig atele secer atorilor au ajuns la urechile Domnului o stirilor. Iacov 5,l; Iacov 3,5.4. Fiec aruia i se va cere s a dea socoteal a de darurile ncredin tate lui. n ziua judec a tii de pe urm a, bog a tiile, pe care oamenii le-au ngr am adit, nu le vor folosi la nimic. Ei nu vor avea nimic despre care s a poat a spune c a este al lor. Cei care si petrec via ta adunndu- si bunuri p amnte sti dau pe mai pu fa ta tin a n telepciune, mai putin a preocupare s i grij a pentru binele lor ve snic, dect a avut slujitorul necinstit pentru asigurarea existentei sale p amnte sti. Ace sti numi ti i ai luminii, sunt mai pu tin n telep ti dect ii lumii acesteia din genera tia lor. Ace stia sunt aceia despre care vorbe ste profetul n viziunea sa cu privire la ziua cea mare a judec a tii: n ziua aceea, oamenii si vor arunca idolii de argint s i idolii de aur pe care s i-i f acuser a ca s a se nchine la ei, i vor arunca la s obolani s i lilieci; s i vor intra n g aurile stncilor, s i n cr ap aturile pietrelor, de frica Domnului s i de str alucirea m are tiei [373] Lui, cnd Se va scula s a ngrozeasc a p amntul. Isaia 2, 20-21. Face ti-v a prieteni cu ajutorul bog a tiilor nedrepte, spunea Domnul Hristos, pentru ca atunci cnd ve ti muri, s a v a primeasc a n corturile ve snice. Luca 16, 9. Dumnezeu, Domnul Hristos s i ngerii,

264

Parabolele Domnului Hristos

to ti slujesc celor n necazuri, n suferin te s i p acat. Consacra ti-v a lui Dumnezeu pentru aceast a lucrare, folosi ti darurile Lui n scopul acesta, s i atunci ve ti mpreun a lucr atori cu in tele cere sti. Atunci, inimile voastre vor bate cu simpatie s i la unison cu ale lor. Atunci v a ve ti asem ana n caracter cu ei. Atunci, ace sti locuitori ai corturilor ve snice nu vor mai ni ste str aini pentru noi. Cnd cele p amnte sti vor pieri, p azitorii de la por tile cere sti v a vor zice: Bine a ti venit. Mijloacele folosite spre binecuvntarea altora vor produce dobnd a. Bog a tiile folosite n mod drept, vor face mult mai bine. Prin ele, mul ti vor adu si la Hristos. Cel care va urma planul Domnului Hristos pentru via ta aceasta, n cur tile cere sti, va vedea pe aceia pentru care el a lucrat s i pentru care a f acut sacricii aici pe p amnt. Cei r ascump ara ti vor foarte recunosc atori acelora care au fost unelte pentru mntuirea lor. Pentru aceia care au fost credincio si n lucrarea mntuirii oamenilor, cerul va foarte pre tios. tura, lec nv a ta tia din aceast a parabol a este pentru to ti. Fiecare va r aspunz ator pentru harul ce i-a fost dat prin Isus Hristos. Via ta este prea solemn a ca s a e ocupat a complet de probleme trec atoare, p amnte sti. Domnul dore ste ca noi s a facem cunoscut s i altora ceea ce Cel ve snic s i nev azut ne-a transmis nou a. n ecare an, milioane s i milioane de in te omene sti se sting pentru totdeauna neavertizate s i nemntuite. n ecare ceas, n diferite mprejur ari ale vie tii ni se prezint a ocazii de a veni n contact s i de a conlucra la mntuirea multora. Aceste ocazii vin s i trec ntr-un proces continuu. Dumnezeu dore ste ca noi s a folosim ct mai multe dintre ele. Zile, s apt amni s i luni, trec ... s i astfel, noi avem cu o zi, o s apt amn as i cu o lun a mai pu tin, spre a ne mplini lucrul nostru. [374] Cel mult c tiva ani nc a, s i vocea la care nu putem s a nu r aspundem se va auzi spunnd: D a- ti socoteal a de ispr avnicia ta. Domnul Hristos ndeamn a pe ecare s a se gndeasc a la aceste lucruri. S a le analiz am n mod sincer. S a punem ntr-o parte a balan tei , adev pe Domnul Isus, ceea ce nseamn a o comoar a ve snic a, via ta ar, cerul s i bucuria lui Hristos n suetele celor mntui ti, iar n cealalt a parte, orice atrac tie pe care o poate oferi lumea, ntr-o parte pierderea propriei noastre mntuiri, cum s i pierderea mntuirii acelora care ar putut mntui ti prin noi, iar n cealalt a parte pentru noi s i pentru ce se m to ti ceilal ti, o via ta asoar a cu via ta lui Dumnezeu. Cnt ari ti bine pentru prezent s i pentru ve snicie, n timp ce sunte ti angaja ti

Prietenii, cu ajutorul Mamonei nedrept a tii

265

cu acest lucru, Domnul Hristos spune: Si ce folose ste unui om s a c stige toat a lumea, dac a si pierde suetul? Marcu 8, 36. Dumnezeu dore ste ca noi s a alegem cele cere sti n loc de cele re sti, p amnte sti. El deschide naintea noastr a posibilitatea unei investi tii n ceruri. El ne ncurajeaz a s a tindem spre cele mai nalte tinte, asigurndu-ne comoara cea mai de pre t. El declar a: Voi face pe oameni mai rari dect aurul curat, s i mai scumpi dect aurul din Or. Isaia 13, 12. Cnd bog a tiile roase de molii sau mncate de rugin a vor pieri, urma sii Domnului Hristos se pot bucura de comoara lor din ceruri, bunuri ce sunt nepieritoare. Mai de pre t dect orice prietenie a lumii, este prietenia celor r ascump ara ti de Hristos. Mai de pre t dect titlul de proprietate asupra celui mai frumos palat de pe p amnt este dreptul la locuin tele pe care Domnul Hristos S-a dus s a le preg ateasc a. Si mai de pre t dect toate cuvintele de laud a p amnte sti, vor cuvintele Mntuitorului adresate credincio silor S ai slujitori: Veni ti binecuvnta tii Tat alui Meu de mo steni ti mp ar a tia, care va fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Matei 25, 34. Celor care au risipit bunurile Sale, Domnul Hristos le mai d a nc a ocazia de a- si asigura bog a tiile netrec atoare. El spune: Da ti, s i vi se va da.... Face ti-v a rost de pungi, care nu se nvechesc, o comoar a nesecat a n ceruri, unde nu se apropie ho tul, s i unde nu [375] roade molia. Luca 6, 38; 12, 33. ndeamn a pe boga tii veacului acestuia s a nu se ngmfe ... s a fac a bine, s a e boga ti n fapte bune, s a e darnici, gata s a simt a mpreun a cu al tii, a sa ca s a- si strng a pentru vremea viitoare drept comoar a o bun a temelie pentru ca s a . 1 Timotei 6, 17-l9. apuce adev arata via ta Face ti ca bog a tiile voastre s a mearg a naintea voastr a n ceruri. Depune ti-v a comorile lng a tronul lui Dumnezeu. Asigura ti-v a dreptul asupra bog a tiilor de nep atruns ale Domnului Hristos. Face ti-v a prieteni cu ajutorul bog a tiilor nedrepte, pentru ca atunci cnd ve ti [376] muri, s a v a primeasc a n corturile ve snice.

Capitolul 27 Cine este aproapele meu?


Capitol bazat pe textele din Luca 10, 25-37. ntre Iudei, ntrebarea: Cine este aproapele meu? d adea loc la discu tii nesfr site. Ei nu aveau nici o ndoial a cu privire la p agni s i la samariteni. Ace stia erau str aini s i vr ajma si. Dar unde ar trebuit s a se trag a linia de deosebire ntre oamenii din propria lor na tiune s i ntre diferitele clase sociale? Pe cine ar trebuit s a priveasc a preotul, rabinul s i b atrnul comunit a tii, ca ind aproapele s au? Ei s i-au petrecut via ta ntr-un s ir nesfr sit de ceremonii pentru a se cura ti. Ei nv a tau c a contactul cu mul timea ne stiutoare s i nep as atoare ar nsemna png arirea lor, fapt ce ar cere un efort istovitor pentru nl aturarea ei. Trebuia oare s a considere pe cei necura ti ca ind aproapele lor? La aceast a ntrebare, Domnul Hristos a r aspuns prin parabola Samariteanului milos. El a ar atat c a aproapele nostru nu este numai unul din biserica din care facem noi parte, sau de credin ta pe care noi o avem. Aceasta n-are nici o leg atur a cu rasa, culoarea, sau deosebirea de clas a. Aproapele nostru este orice persoan a care are nevoie de ajutorul nostru. Aproapele nostru este ecare suet care este r anit s i zdrobit de vr ajma s. Orice om, ca f aptur a a lui Dumnezeu, [377] este aproapele nostru. Parabola Samariteanului milos a fost a rostit a ca r aspuns la o tor al Legii a pus-o Domnului Hristos. Pe ntrebare pe care un nv a ta turile Sale, un nv tor al Legii cnd Mntuitorul si rostea nv a ta a ta torule, ce s s-a sculat s a ispiteasc a pe Isus s i I-a zis: nv a ta a fac ca s a mo stenesc via ta ve snic a? Luca 10, 25. Fariseii au fost aceia tor al Legii, n speran care au sugerat ntrebarea acestui nv a ta ta c a vor putea prinde pe Domnul Hristos n cuvintele Sale s i de aceea au ascultat foarte aten ti r aspunsul S au. Dar Mntuitorul n-a intrat n discu tii contradictorii cu el. Domnul Hristos a cerut ns a r aspunsul la ntrebare, chiar de la cel care a pus-o: Ce este scris n Lege? Cum cite sti n ea?, a ntrebat El. Iudeii nc a mai nvinuiau pe 266

Cine este aproapele meu?

267

Domnul Hristos c a nu acord a importan ta cuvenit a Legii date pe Sinai, dar el a legat problema mntuirii, tocmai de p azirea poruncilor lui Dumnezeu. torul Legii a r nv a ta aspuns: S a iube sti pe Domnul Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au, cu toat a puterea ta s i cu tot cugetul t au; s i pe aproapele t au ca pe tine nsu ti. Bine ai r aspuns, i-a zis Isus, f a a sa s i vei avea via ta ve snic a. Ver 27-28. torul Legii n-a fost mul nv a ta tumit cu pozi tia s i cu lucr arile Fariseilor. El a studiat Scripturile cu dorin ta de a g asi adev arata lor nsemn atate. El era vital interesat n aceast a problem as i de aceea ntreba cu sinceritate: Ce s a fac?. n r aspunsul s au cu privire la cerin tele Legii, el a trecut dincolo de toate preceptele ceremoniale s i rituale. El n-a acordat nici o valoare acestora, ci a prezentat dou a mari principii n care sunt cuprinse ntreaga Lege s i profe tii. Aprobnd acest r aspuns, Mntuitorul S-a situat pe un teren mai avantajos fa ta de rabini. Ei nu puteau s a-L condamne pentru faptul c a a aprobat tor al Legii. cele ce au fost spuse de un nv a ta F a a sa, s i vei avea via ta ve snic a, a spus Domnul Hristos. n tura Sa, El a prezentat totdeauna Legea ca ind un tot unitar, nv a ta divin, ar atnd c a este imposibil a p astra un precept s i a c alca un altul; [378] c a acela si principiu este prezent n toate. Destinul omului va determinat de ntreaga Lege. Domnul Hristos s tia c a n propria lui putere nimeni nu putea torul Legii la o s a p azeasc a Legea. El dorea s a conduc a pe nv a ta cercetare mai clar as i mai profund a, pentru ca s a poat a g asi adev arul. Numai prin acceptarea harului s i puterii Domnului Hristos, putem p azi Legea. Credin ta s i isp as irea adus a pentru p acat face n stare pe cei c azu ti s a iubeasc a pe Dumnezeu cu toat a inima lor s i pe aproapele lor ca pe ei n si si. torul Legii s nv a ta tia c a el n-a p azit nici primele patru s i nici ultimele s ase porunci. Datorit a cuvintelor cercet atoare ale Domnului Hristos, el a fost convins, dar n loc s a- si m arturiseasc a p acatul, el a ncercat s a-l scuze, n loc de a recunoa ste adev arul, el s-a str aduit, mai de grab a, s a arate ct de dicil a este mplinirea poruncilor. n acest [379] fel, el spera s a evite att convingerea, ct s i s a se ndrept a teasc a pe sine n ochii poporului. Cuvintele Mntuitorului au ar atat c a ntrebarea lui era de prisos, deoarece el era personajul n stare s a

268

Parabolele Domnului Hristos

r aspund a la ea. Cu toate acestea, el a pus o alt a ntrebare s i anume: Si cine este aproapele meu? Domnul Hristos a refuzat din nou s a e prins n discu tii polemice. El a r aspuns la ntrebarea pus a, povestind o ntmplare care era nc a proasp at a n amintirea ascult atorilor s ai. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A c azut ntre ni ste tlhari, care l-au dezbr acat, l-au jefuit de tot, l-au b atut zdrav an, au plecat, s i l-au l asat aproape mort. v. 30. Mergnd de la Ierusalim la Ierihon, c al atorul a trebuit s a treac a printr-o parte a pustiului Iudeii. Drumul trecea printr-un deleu s albatic s i stncos, care era plin de ho ti, s i n care aveau loc adesea . n acest loc a fost atacat c scene de violen ta al atorul, ind jefuit de tot ceea ce aveau de valoare s i l asat aproape mort la marginea drumului. Pe cnd se aa acolo, un preot a trecut prin acel loc; el a v azut pe omul acela z acnd acolo r anit s i zdrobit, t av alit n propriul s au snge; dar l-a l asat acolo f ar a s a-i dea vreun ajutor. El a trecut nainte pe al aturi. Apoi a ap arut un Levit. Curios s as tie ce s-a ntmplat, el s-a oprit s i a privit la suferind. El era con stient de ceea ce trebuia s a fac a, dar aceasta nu era o datorie pl acut a. Ar dorit mai bine s a nu venit pe acel drum, ca s a nu v azut pe cel r anit. A c autat deci s a se conving a pe sine c a de fapt, cazul acela nu-l privea, a sa c a a trecut nainte pe al aturi. Dar un samaritean, c al atorind pe acela si drum, a v azut pe suferind s i a ndeplinit lucrarea pe care ceilal ti au refuzat s-o fac a. Cu s bun avoin ta i bun atate, el s-a ngrijit de cel r anit. Cnd l-a v azut, i s-a f acut mil a de el. S-a apropiat de i-a legat r anile, s i a turnat peste [380] ele untdelemn s i vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han s i a ngrijit de el. A doua zi, cnd a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, s i i-a zis: Ai grij a de el, s i orice vei mai cheltui, ti voi da napoi la ntoarcere. v. 33-35. Att preotul, ct s i Levitul pretindeau c a sunt oameni pio si, dar samariteanul a dovedit c a era n adev ar convertit. Pentru el nu era mai pu tin pl acut s a fac a aceast a lucrare, de cum era pentru preot s i Levit, dar n spirit s i n fapte el s-a dovedit a n armonie cu Dumnezeu. tur Rostind aceast a nv a ta a, Domnul Hristos a prezentat principiile Legii ntr-un mod direct, plin de putere, ar atnd ascult atorilor S ai faptul c a ei au neglijat a aduce la ndeplinire aceste principii. Cuvintele Sale au fost a sa de categorice s i potrivite, nct ascult a-

Cine este aproapele meu?

269

torii n-au mai putut spune nimic. n cele spuse de Domnul Hristos, torul Legii n-a mai g nv a ta asit nimic, ce ar putut criticat. Dar el n-a putut birui n mod sucient antipatia sa na tional a, pentru a recunoa ste pe nume meritul samariteanului. Cnd Domnul Hristos a ntrebat: Care dintre ace sti trei se pare c a a dat dovad a c a este aproapele celui ce c azuse ntre tlhari? el a r aspuns. Cel ce s i-a f acut mil a de el. Du-te de f as i tu la fel i-a zis Isus. Arat a celor n nevoie aceea si bun atate plin a de mil a. Astfel vom da dovad a c a p azim ntreaga Lege. Deosebirea cea mare ntre Iudei s i Samariteni era o deosebire n ceea ce prive ste credin ta religioas a, s i anume, o ntrebare cu privire la ceea ce constituie adev arata nchinare. Fariseii nu puteau spune nimic bun despre samariteni, dar aruncau asupra lor cele mai amare blesteme. A sa de puternic a era antipatia dintre iudei s i samariteni, nct femeii samaritence i s-a p arut un lucru foarte straniu atunci cnd Domnul Hristos i-a cerut ei ap a ca s a bea. Cum Tu, iudeu, a spus ea, ceri s a bei de la mine, femeie samariteanc a? C aci, ad aug a evanghelistul, iudeii, n adev ar, n-au leg aturi cu [381] samaritenii Ioan 4, 9. Iar atunci cnd Iudeii au fost att de plini de mpotriva Domnului Hristos, nct s-au sculat n templu ur a uciga sa ca s a-L omoare cu pietre, ei n-au putut g asi cuvinte mai potrivite prin care s a- si exprime ura lor, dect: Nu zicem noi bine c a e sti samaritean, s i c a ai drac? Ioan 8, 48. Si totu si, preotul s i Levitul au neglijat chiar lucrarea pe care Domnul le-a dat-o s-o fac a, l asnd ca tocmai un samaritean a sa de urt s i dispre tuit s a fac a un a sa bine unuia dintre concet a tenii lor. Samariteanul a mplinit porunca: S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti, demonstrnd astfel c a el era cu mult mai neprih anit dect aceia care l condamnau. Punndu- si n primejdie propria sa , el a tratat pe cel r via ta anit ca pe propriul s au frate. Acest samaritean reprezint a pe Domnul Hristos. Mntuitorul nostru a ar atat pentru [382] noi o iubire, pe care iubirea omeneasc a n-o poate egala vreodat a. Pe cnd noi eram zdrobi ti s i pe moarte, El a avut mil a de noi. El n-a trecut pe lng a noi, pe partea cealalt a, s a ne lase s a pierim f ar a ajutor s i f ar a n adejde. El n-a r amas n c aminul S au sfnt s i fericit, unde era iubit de toat a o stirea cerului. A v azut nevoia noastr a presant a s i S-a ocupat de cazul nostru s i a identicat interesele Sale cu cele ale omenirii ntregi. El a murit pentru a salva pe vr as ma sii S ai; S-a

270

Parabolele Domnului Hristos

rugat pentru omortorii S ai. Ar atnd spre propriul S au exemplu, a spus urma silor S ai: V a poruncesc aceste lucruri, ca s a v a iubi ti unii pe al tii. Cum v-am iubit Eu, a sa s a v a iubi ti s i voi unii pe al tii. Ioan 15, 17; 13, 34. Preotul s i Levitul fuseser a la slujbele de la templu, ale c aror servicii au fost stabilite chiar de c atre Dumnezeu. A participa la acel serviciu, era un privilegiu mare s i nalt, iar preotul s i Levitul considerau c a, ind astfel onora ti de Dumnezeu, nu se c adea s a se ngrijeasc a de un suferind necunoscut de la marginea drumului. n acest fel, ei au neglijat ocazia special a pe care Dumnezeu le-a oferito ca s a e instrumente ale Sale pentru binecuvntarea aproapelui lor. Si ast azi, mul ti fac o gre seal a asem an atoare. Ei mpart ndatoririle lor n dou a categorii deosebite. O categorie este format a din lucruri mari s i trebuie s a e rezolvate tinnd seama de Legea lui Dumnezeu, o alt a categorie ind format a din a sa zisele lucruri mici, n care porunca: S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti, este ignorat a. Aceast a parte a lucr arii este l asat a s a depind a de capriciile cuiva, supus a nclina tiilor sau impulsiunilor. n acest fel caracterul ajunge stricat, iar religia Domnului Hristos reprezentat a n mod gre sit, fals. Sunt unii care gndesc c a este ceva njositor pentru demnitatea lor s a se ngrijeasc a de omenirea suferind a. Mul ti privesc cu indiferent as i cu dispre t la aceia care au l asat n ruin a templul suetului lor. Al tii, neglijeaz a pe cei s araci din alte motive. Ei lucreaz a, dup a credin ta lor. pentru cauza lui Dumnezeu, c autnd s a fac a unele lu[383] cr ari mari s i de valoare. Ei cred c a fac o mare lucrare, s i de aceea nu se pot opri spre a lua n seam a nevoile celor s araci s i nec aji ti. Pentru promovarea presupusei lor mari lucr ari, ei pot ajunge pn a acolo nct s a asupreasc a pe cei s araci. Ei i pot a seza pe ace stia n mprejur ari grele, care s a-i ncerce greu, s a-i deposedeze de drepturile lor, sau s a nu tin a seama de nevoile lor. Si totu si, s a cread a c a toate acestea sunt justicate, pentru c a, gndesc ei-le fac pentru naintarea cauzei lui Hristos. Mul ti vor l asa pe un frate sau pe un vecin de-al lor, ca n mprejur ari potrivnice, s a se lupte singur, neajutat. Pentru c a ei m arturiseau a cre stini, cel n cauz a si putea nchipui c a n egoismul lor rece, ei reprezentau pe Hristos. Pentru c a a sa numi tii slujitori ai lui Dumne-

Cine este aproapele meu?

271

zeu nu conlucreaz a cu El, iubirea lui Dumnezeu, care ar trebui s a se reverse n valuri de la ei, este n mare m asur a oprit a a mai ajunge la semenii lor. Si astfel, mul timea laudelor s i a mul tumirilor inimilor omene sti s i de pe buzele oamenilor, sunt mpiedicate a se ndrepta spre Dumnezeu. El este astfel jefuit de slava ce se datoreaz a numelui S au Cel Sfnt. El este p agubit de cei pentru care a murit Domnul Hristos, de cei pe care dore ste att de mult s a-i duc a n mp ar a tia Sa, spre a locui n prezen ta Sa, de-a lungul veacurilor nesfr site. asupra lumii, Adev arul divin exercit a numai o mic a inuen ta n timp ce ar trebui s a exercite o mare nrurire, prin tr airea lui n practicile vie tii. Simpla m arturisire formal a a religiei abund a, dar aceasta are pu tin a valoare. Noi putem pretinde a urma si ai Domnului Hristos, putem sus tine a crede tot adev arul cuprins n Cuvntul lui Dumnezeu dar faptul acesta nu va aduce nici un bine aproapelui nostru, dac a credin ta nu este adus a, nu este tr ait a n via ta noastr a zilnic a. M arturisirea noastr a poate tot att de nalt a ca s i cerurile, dar ea nu ne va mntui nici pe noi s i nici pe aproapele nostru, dac a nu suntem cu adev arat cre stini. Un exemplu bun, drept, va face mai mult pentru binele omenirii, dect toate m arturisirile noastre. Cauza Domnului Hristos nu va putea servit a prin vreo practic a egoist a. Cauza Sa este cauza celor s araci s i oprima ti, n inimile celor [384] ce m arturisesc c a sunt urma si ai S ai este nevoie de simpatia plin a de iubire a Domnului Hristos-o iubire profund a pentru aceia pe care El pentru salvarea i-a pre tuit a sa de mult, nct Si-a dat propria Sa via ta lor. Aceste suete sunt pre tioase, innit mai pre tioase dect orice alt a jertf a pe care noi am putea s-o aducem lui Dumnezeu. A folosi orice energie pentru nf aptuirea unei aparente mari lucr ari, n timp ce neglij am pe cei ce sunt n nevoie, sau nu d am str ainului dreptul ce i se cuvine, nu este o lucrare care s a se bucure de aprobarea Lui. Sn tirea suetului prin lucrarea l auntric a a Duhului Sfnt, este implantarea naturii Domnului Hristos n in ta noastr a. Religia Evan un principiu viu, activ. Ea gheliei nsemneaz a Hristos n via ta este harul Domnului Hristos descoperit n caracter s i manifestat prin fapte bune. Principiile Evangheliei nu pot rupte de nici o parte a vie tii practice. Oricare ramur a a lucr arii s i experien tei cre stine trebuie s a e o reprezentare a vie tii Domnului Hristos.

272

Parabolele Domnului Hristos

Iubirea este temelia evlaviei. Oricare ar m arturisirea credin tei de Dumnezeu, dac noastre, nimeni nu are o iubire curat a fa ta a nu are de fratele s o iubire neegoist a fa ta au. Noi nu vom putea niciodat a s a ajungem n posesia unui astfel de spirit, ncercnd numai s a iubim pe al tii. Ceea ce ne trebuie, este iubirea lui Hristos n inim a. Cnd eul este ascuns, contopit n s i cu Hristos, atunci iubirea va izvor n mod spontan. Des avr sirea caracterului cre stin se ob tine cnd impulsul de a ajuta s i a binecuvnta pe al tii porne ste n mod constant din auntru atunci cnd lumina str alucitoare a soarelui divin umple inima s i se descoper a pe fe tele noastre. ca inima n care locuie Nu este cu putin ta ste Hristos s a e lipsit a de iubire. Dac a iubim pe Dumnezeu, pentru c a El ne-a iubit mai nti pe noi, atunci vom iubi pe to ti aceia pentru care a murit Hristos. Nu putem veni n leg atur a cu divinitatea, f ar a s a venim mai nti n leg atur a cu omenirea; c aci n El, n Acela care st a pe tronul Universului, divinitatea s i omenirea, natura divin as i natura uman a sunt unite. Fiind n leg atur a cu Domnul Hristos, noi suntem lega ti [385] de aproapele nostru prin leg aturile de aur ale lan tului iubirii. Atunci, s mila s i mpreuna sim tire a Domnului Hristos se vor da pe fa ta i n via ta noastr a. Atunci, nu vom a stepta ca cei n nevoie s i cei neferici ti s a e adu si la noi. Nu va mai nevoie atunci s a m ndemna ti, ruga ti ca s a sim tim cu necazurile altora. Pentru noi, va atunci tot a sa de natural s a slujim celor n nevoie s i suferinzi, cum a fost pentru Domnul Hristos s a mearg a din loc n loc f acnd bine. iubire s Oriunde se d a pe fa ta i simpatie, acolo unde inima ac tioneaz a spre binecuvntarea s i ajutorarea altora, acolo se manifest a lucrarea Duhului cel Sfnt al lui Dumnezeu, n inima p agnismului, a Legii scrise a lui Dumnezeu, oamenii care nu au nici o cuno stin ta care n-au auzit niciodat a despre numele Domnului Hristos, au fost buni cu slujitorii S ai, ocrotindu-i cu primejdia propriei lor vie ti. Faptele lor m arturisesc despre lucrarea unei puteri divine. Duhul Sfnt a ns amn tat harul Domnului Hristos n inima acestor s albatici s i a de steptat simpatia lor, contrar naturii s i educa tiei lor. Lumina care lumineaz a pe orice om venind n lume (Ioan l, 9), str aluce ste n suetele lor; s i aceast a lumin a, dac a este urmat a, va c al auzi picioarele [386] lor spre mp ar a tia lui Dumnezeu. Slava cerului se arat a n ridicarea celui c azut s i mngierea celui ntristat. Si oriunde locuie ste Hristos n inimile omene sti El va

Cine este aproapele meu?

273

descoperit n acela si fel. Acolo unde ac tioneaz a religia Domnului Hristos va o binecuvntare. Acolo unde lucreaz a ea, este str alucire. naintea lui Dumnezeu nu este recunoscut a nici o deosebire de na tionalitate, de ras a sau de cast a. El este Creatorul ntregii omeniri. To ti oamenii apar tin prin crea tiune unei singure familii, s i to ti sunt una prin r ascump arare. Domnul Hristos a venit pentru a d arma orice zid de desp ar tire, s a deschid a orice desp ar titur a a templului, pentru ca ecare suet s a poat a avea acces liber la Dumnezeu. Iubirea Sa este a sa de mare, a sa de profund as i att de deplin a, nct p atrunde pretutindeni. Ea scoate din puterea lui Satana s armanele suete care au fost n selate de am agirile lui. Ea i aduce n jurul tronului lui Dumnezeu, tron ce este nconjurat de curcubeul f ag aduin tei. n Hristos Isus nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod. To ti au fost apropia ti prin sngele S au cel pre tios (Galateni 3, 28; Efeseni 2, 13). Oricare ar deosebirile n ceea ce prive ste credin ta religioas a, chemarea omenirii suferinde trebuie s a e auzit as i s a i se r aspund a. Acolo unde exist a sentimente pline de am ar aciune, din cauza deosebirilor religioase, poate f acut mult bine, printr-o slujire personal a. Servirea plin a de iubire va sf arma barierele prejudec a tilor s i va c stiga suetele pentru Dumnezeu. Noi ar trebui s a venim n ntmpinarea durerilor, necazurilor s i grijilor altora. Ar trebui s a m p arta si la bucuriile s i la necazurile att ale celor de sus, ct s i ale celor de jos, att ale s aracilor, ct s i ale celor boga ti, f ar a plat a a ti primit, spunea Domnul Hristos, F ar a plat a s a da ti. Matei 10, 8. De jur mprejurul nostru sunt s araci, suete ncercate, care au nevoie s a aud a cuvinte de simpatie, dar s i de fapte de ajutoare. Sunt v aduve care au nevoie s a e n telese s i ajutate. Exist a orfani pe care Domnul Hristos a poruncit urma silor S ai s a-i primeasc a ntocmai ca pe o mo stenire ncredin tat a lor de Dumnezeu. Prea adesea, ace stia sunt trecu ti cu vederea s i l asa ti n p ar asire. Ei ro pot zdren ta si, grosolani s i din toate punctele de vedere s a e resping atori; s i totu si, ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. Ei au fost cump ara ti cu un pre ts i sunt tot a sa de pre tio si naintea Sa, cum [387] suntem ecare dintre noi. Ei sunt membri ai marii familii a lui Dumnezeu, iar cre stinii, ca slujitori ai S ai, sunt r aspunz atori pentru ei. Suetele lor, spune El, le voi cere din mna voastr a.

274

Parabolele Domnului Hristos

Dintre toate relele, p acatul este cel mai mare r au, s i este partea noastr a aceea de a avea mil as i a ajuta pe p ac atos. Dar nu vom putea ajunge la to ti n acela si fel. Sunt foarte mul ti aceia care ascund foamea suetului lor. Ace stia ar foarte mult ajuta ti, printr-un cuvnt plin de iubire, sau printr-o fapt a de bun atate care s a le dovedeasc a aten tia noastr a. Sunt ns a al tii care se a a n cea mai mare nevoie, f ar a ca ei s a- si dea seama de aceasta. Ei nu sunt con stien ti de teribila lips a a suetului lor. Mul timi sunt a sa de cufundate n p acat, nct mntul realit au pierdut sim ta a tilor ve snice, au pierdut asem anarea cu Dumnezeu, s i aproape c a nu mai s tiu dac a au sau nu suet de n Dumnezeu, s mntuit. Ei n-au nici credin ta i nici ncredere n oameni. La mul ti dintre ace stia se poate ajunge numai prin acte de dezinteresat a bun atate. Mai nti, trebuie s a ngrijim de nevoile lor trupe sti. Ei trebuie hr ani ti, cur a ti ti s i mbr aca ti n mod cuviincios. V aznd dovada iubirii noastre neegoiste, atunci le va mai u sor s a cread a n iubirea Domnului Hristos. Sunt mul ti care gre sesc, s i care sunt con stien ti, simt ru sinea s i nebunia lor. Ei privesc la gre selile s i r at acirile lor, pn a cnd ajung aproape la disperare. Asemenea suete nu trebuie s a le neglij am. Cnd cineva trebuie s a noate mpotriva curentului, toat a for ta curentului l trage napoi. Atunci, o mn a gata s a ajute, s a i se ntind a, a sa cum Fratele mai Mare a ntins mna lui Petru care se scufunda. , cuvinte Vorbi ti-le atunci cuvinte ncurajatoare s i pline de speran ta care s a inspire ncredere s i care s a trezeasc a iubire. Fratele t au, care este bolnav din punct de vedere spiritual, are nevoie de tine, dup a cum s i tu personal ai avut nevoie de iubirea unui frate. El are nevoie de experien ta cuiva care a fost tot a sa de slab ca s i el, unul care s a poat a simpatiza cu el s i s a-l ajute. Recunoa sterea propriei noastre sl abiciuni ne va de ajutor, ca s a putem de folos [388] altuia n nevoile sale amare. Niciodat a n-ar trebui s a trecem pe lng a un suet suferind, f ar a a c auta s a-l mngiem, dup a cum s i noi suntem mngia ti de Dumnezeu. P arta sia cu Domnul Hristos, leg atura personal a cu viul nostru Salvator este care face n stare ca mintea, inima, suetul, s a triumfe asupra rii dec azute. Spune ti drume tului r at acit despre mna Celui Atotputernic, care l va putea tine n picioare, despre nem arginita iubire ce se a a n Hristos, s i care simte mpreun a cu el. Pentru el nu este sucient s a cread a n existenta unei Legi s i a unei puteri,

Cine este aproapele meu?

275

amndou a ind lucruri ce n-au mil as i nu r aspund niciodat a strig atului dup a ajutor. El are nevoie s a strng a puternic o mn a cald as i s a se ncread a ntr-o inim a plin a de bun atate. n mintea sa trebuie s a se ntip areasc a bine gndul unei prezen te divine, care se a a totdeauna ling a el, privindu-l mereu cu o iubire plin a de comp atimire. ndemna ti-l s a cugete la inima Tat alui care este totdeauna ntristat a, din cauza p acatului, la mna Tat alui care este nc a ntins a, la vocea Tat alui care spune: Afar a numai dac a vor c auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine. Isaia 27, 5. Dac a suntem angaja ti n aceast a lucrare, atunci vom avea tovar as i nev azu ti de ochii oamenilor. ngerii cerului au fost al aturi de samariteanul care a avut grij a de str ainul r anit, maltratat. ngerii din cur tile cere sti stau al aturi de to ti aceia care se a a n slujba lui Dumnezeu, n a sluji semenilor lor. Si noi trebuie s a conlucr am chiar cu Domnul Hristos. El este Vindec atorul s i, lucrnd sub conducerea Lui, vom vedea mari rezultate. De credincio sia noastr a n aceast a lucrare depinde nu numai binele altora, ci s i destinul nostru ve snic. Pe to ti aceia care vor, Domnul Hristos caut a s a-i nal te la comuniunea cu El, pentru ca noi s a putem una, dup a cum El este una cu Tat al. El ng aduie s a venim n leg atur a cu suferin te s i nenorociri, pentru a ne scoate din egoismul nostru; El caut a s a dezvolte n noi atributele caracterului S au, mpreuna sim tire, bun atatea s i iubirea. Prin acceptarea acestei lucr ari de slujire, noi intr am n s coala Sa, spre a ne preg ati pentru [389] turile cur tile lui Dumnezeu. Respingnd-o ns a, noi lep ad am nv a ta Sale, s i alegem separarea ve snic a de prezen ta Sa. Dac a vei umbla pe c aile Mele declar a Domnul Hristos, si dac a vei p azi poruncile Mele ... te voi l asa s a intri mpreun a cu cei ce sunt aici chiar printre ngerii ce sunt n jurul tronului S au. Zaharia 3, 7. Prin conlucrarea cu in tele cere sti, n lucrarea lor pe acest p amnt, noi ne preg atim pentru tov ar as ia lor n ceruri. Nu sunt oare to ti duhuri slujitoare trimise s a ndeplineasc a o slujb a pentru cei ce vor mo steni mntuirea (Evrei l,14). ngerii din ceruri vor ura bun venit tuturor acelora care aici pe p amnt au tr ait nu s a li se slujeasc a, ci ei s a slujeasc a. Matei 20, 28. n aceast a binecuvntat a tov ar as ie, noi vom nv a ta, spre bucuria noastr a ve snic a, tot ceea ce [390] se cuprinde n ntrebarea: Cine este aproapele meu?

Capitolul 28 R asplata harului


Capitol bazat pe textele din Matei 19, 16-30; 20, l-l6; Marcu 10, 17-31; Luca 18, 18-30. Iudeii aproape c a pierduser a din vedere adev arul cu privire la harul nemeritat al lui Dumnezeu. Rabinii nv a tau c a harul sau favoarea lui Dumnezeu trebuie s a e c stigat a. Ei sperau ca prin propriile lor fapte s a dobndeasc a r asplata neprih anirii. Astfel, ntreaga lor nchinare era stimulat a de spiritul de l acomie al celor n aimi ti. Nici chiar ucenicii Domnului Hristos nu se eliberaser a cu totul de acest spirit, iar Mntuitorul c auta ecare ocazie ca s a le arate gre seala lor. Chiar nainte de a rosti parabola lucr atorilor viei, s-a ntmplat un lucru care I-a deschis calea pentru a prezenta principiile cele adev arate, cele drepte. Pe cnd Domnul Hristos mergea pe cale, un tn ar conduc ator a venit fuga lng a El s i, ngenunchind, L-a salutat cu respect, tor, ce s spunndu-I: Bunule nv a ta a fac, ca s a mo stenesc via ta ve snic a? Marcu 10, 17. Acest conduc ator s-a adresat Domnului Hristos numai ca unui rabin onorat, f ar a a vedea n El pe Fiul lui Dumnezeu. Mntuitorul i-a zis: Pentru ce M a nume sti bun? Nimeni nu este bun dect Unul [391] Singur: Dumnezeu, v. 18. Pe ce baz a M a nume sti bun? Dumnezeu singur este bun! Dac a M a recuno sti c a sunt bun, atunci trebuie s a M a prime sti ca Fiul s i reprezentantul S au. , a ad Dac a vrei s a intri n via ta augat El, p aze ste poruncile. Caracterul lui Dumnezeu este exprimat n Legea Sa; s i pentru ca s a i n armonie cu Dumnezeu, atunci principiile Legii Sale trebuie s a e izvorul tuturor ac tiunilor tale. Domnul Hristos nu mic soreaz a cerin tele Legii. ntr-un limbaj ce nu putea n teles gre sit, El a prezentat ascultarea de ea, ca o condi tie a vie tii ve snice aceea si condi tie cerut a lui Adam mai nainte de c aderea lui. Dumnezeu nu a steapt a mai pu tin ast azi de la un suet, dect a a steptat de la Adam n Paradis s i anume, o ascul276

R asplata harului

277

tare des avr sit as i o neprih anire absolut a. Cerin tele sub leg amntul harului sunt tot a sa de cuprinz atoare, ca s i cele din Eden s i anume armonie perfect a cu Legea lui Dumnezeu, care este sfnt a, dreapt a s i bun a. La ndemnul p aze ste poruncile, tn arul a ntrebat: Care? El credea c a Domnul Hristos vorbea despre unele precepte ceremoniale, dar El f acea referire la Legea care a fost dat a pe Sinai. El a amintit o serie de porunci de pe cea de a doua tabl a a Decalogului, apoi le-a rezumat pe toate ntr-un singur precept; S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsuti. Matei 19, 17-l9. Tn arul a r aspuns imediat, f ar a nici un fel de ezitare: Toate aceste porunci le-am p azit cu grij a din tinere tea mea; ce-mi mai lipse ste? v. 20. Concep tia sa cu privire la Lege tinea de formele exterioare, era supercial a. Judecat din punct de vedere omenesc, el s i-a p astrat un caracter irepro sabil. ntr-o mare m asur a, via ta sa exterioar a era f ar a vin a; el, n adev ar, gndea c a ascultarea sa a fost f ar a gre seal a. Si cu toate acestea, el avea o team a l auntric as i anume c a nu totul era bine ntre el s i Dumnezeu. Acest fapt l-a f acut s a ntrebe: Ce-mi mai lipse ste? Dac a vrei s a i des avr sit, i-a spus Domnul Hristos, du-te de vinde ce ai, d a la s araci, s i vei avea o comoar a n cer! Apoi, vino s i [392] urmeaz a-M a. Cnd a auzit tn arul vorba aceasta, a plecat foarte ntristat; pentru c a avea multe avu tii, v. 2l-22. Cel ce se iube ste numai pe sine, este un c alc ator al Legii. Acest lucru dorea Isus s a-l l amureasc a tn arului; s i de aceea El l-a pus egoismul inimii sale. la prob a, un test care s a scoat a n eviden ta El i-a ar atat pata, partea bolnav a a caracterului s au. Tn arul n-a mai manifestat dorin ta unei mai mari ilumin ari. n suetul s au, el cultiva un idol; lumea era dumnezeul s au. El m arturisea c a p aze ste poruncile, dar era lipsit de principiile ce formau chiar spiritul s i via ta de Dumnezeu s tuturor poruncilor. El nu avea adev arata iubire fa ta i de om. Lipsa aceasta era lipsa a tot ceea ce l-ar putut calica fa ta s a intre n mp ar a tia Cerurilor. Din cauza iubirii sale egoiste s i a dorin tei sale de c stig lumesc, el nu mai era n armonie cu principiile cerului. Cnd acest tn ar conduc ator a venit la Isus, sinceritatea s i serio- [393] zitatea, zelul lui, au cucerit inima Mntuitorului. Isus S-a uitat tint a la el, s i ... l-a iubit. Marcu 10 21. n acest tn ar, El a v azut un

278

Parabolele Domnului Hristos

b arbat care ar putut lucra ca predicator al neprih anirii. Mntuitorul ar primit pe acest tn ar talentat s i nobil, tot a sa de repede cum a primit s i pe s armanii pescari care L-au urmat. Dac a tn arul s i-ar consacrat calit a tile, talentele sale lucr arii de salvare a suetelor el ar putut deveni un lucr ator harnic s i plin de succes, pentru Hristos. Dar mai nti, acesta trebuia s a primeasc a condi tiile uceniciei. El trebuia s a se consacre, s a se predea f ar a rezerv a lui Dumnezeu. La chemarea Mntuitorului, Ioan, Petru, Matei s i tovar as ii lor, s-au sculat s i au mers dup a El. Luca 5, 28. Aceea si consacrare s-a cerut s i tn arului conduc ator. F acnd acest lucru, Domnul Hristos n-a cerut nici un sacriciu mai mare dect a f acut El nsu si. El m acar c a era bogat, S-a f acut s arac pentru voi, pentru ca prin s ar acia Lui, voi s a v a mbog a ti ti. 2 Corinteni 8, 9. Tn arul nu avea dect s a apuce pe drumul pe care Domnul Hristos mergea naintea lui. Domnul Hristos privea mult la acest tn ar s i dorea mult mntuirea lui. El dorea s a-l poat a trimite ca un mesager al binecuvnt arii oamenilor. n locul a ceea ce El i-a cerut s a p ar aseasc a, Domnul Hristos i-a oferit privilegiul comuniunii sale cu Sine. Urmeaz aM a, i-a zis El. Acest privilegiu a fost primit cu bucurie de c atre Petru, Iacov s i Ioan. Tn arul nsu si privea la Domnul Hristos cu admira tie. Inima sa era atras a spre Mntuitorul. Dar el nu era gata s a accepte principiul Mntuitorului de lep adare de sine. El a ales mai degrab a bog a tiile sale dect pe Hristos. El dorea via ta ve snic a, dar n-a vrut s a primeasc a n suetul s au acea iubire neegoist a, singura , s care nseamn a via ta i cu o inim a ntristat a el a plecat de la Hristos. Pe cnd tn arul conduc ator pleca, Domnul Hristos a spus ucenicilor S ai: V a spun c a greu va intra un bogat n mp ar a tia Cerurilor. [394] Matei 19, 23. Aceste cuvinte au uimit pe ucenici. Ei au fost nv a ta ti s a priveasc a pe cei boga ti ca favori ti ai cerului; ei n si si sperau s a primeasc a n mp ar a tia lui Mesia, putere lumeasc as i bog a tie; dac a boga tii nu aveau s a intre n mp ar a tia Cerurilor, atunci ce n adejde mai r amnea pentru ceilal ti oameni? Isus a luat din nou cuvntul, s i le-a zis: Fiilor, ct de anevoie este pentru cei ce se ncred n bog a tii, s a intre n mp ar a tia lui Dumnezeu. Mai lesne este s a treac a o c amil a prin urechile unui ac, dect s a intre un om bogat n mp ar a tia lui Dumnezeu. Ucenicii au r amas s i mai uimi ti. Ei s i-au dat acum seama c a erau s i ei cuprin si n solemna avertizare, n lumina cuvintelor Mntuitorului, taina lor,

R asplata harului

279

. Temndu-se ei dorin ta lor de putere s i bog a tie a fost dat a pe fa ta n si si, au ntrebat: Cine poate atunci s a e mntuit? Isus S-a uitat tint a la ei s i le-a zis: Lucrul acesta este cu nepu la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru c tin ta a toate lucrurile sunt la Dumnezeu. Marcu 10, 24-27. cu putin ta Un bogat nu poate intra n ceruri, datorit a bog a tiei sale. Bog a tia sa nu-i d a nici un drept de mo stenire mpreun a cu sn tii, n slav a. Numai prin harul nemeritat al Domnului Hristos poate orice om s a intre n cetatea lui Dumnezeu. Cuvintele Duhului Sfnt sunt adresate att celor boga ti, ct s i celor s araci, atunci cnd spune: Voi nu sunte ti ai vo stri, c aci a ti fost cump ara ti cu un pre t. 1 Corinteni 6, 19-20. Cnd oamenii cred acest lucru, atunci averile lor vor considerate ca un bun ce le-a fost ncredin tat, ca s a e folosite, dup a voia Lui, pentru salvarea celor pierdu ti, s i pentru mngierea celor suferinzi s i s araci. La oameni, de comoara lucrul acesta este imposibil, pentru c a inima se aga ta ei p amnteasc a. Suetul care este prins n slujirea lui Mamona, de strig este surd fa ta atul suferin tei omene sti. Dar la Dumnezeu . Privind iubirea neegalat toate lucrurile sunt cu putin ta a a Domnului Hristos, inima egoist a se nmoaie s i se supune. Bogatul va ajunge s a fac a aceea si m arturisire ca s i Fariseul Pavel de pe vremuri: Dar lucrurile, care pentru mine erau c stiguri, le-am socotit ca o pierdere, [395] din pricina lui Hristos. Ba nc a, s i acum privesc toate aceste lucruri de pre ca o pierdere fa ta tul nespus de mare al cunoa sterii lui Hristos, Isus, Domnul meu. Filipeni 3, 7-8. Atunci, ei nu vor mai socoti nimic ca ind proprietatea lor. Ci cu bucurie, ei se vor considera ca administratori ai harului multiplu al lui Dumnezeu, s i din iubire pentru El, slujitori ai tuturor oamenilor. Petru a fost primul dintre ucenici care s i-a revenit din convingerea l auntric a determinat a de cuvintele Mntuitorului. El se gndea cu satisfac tie la ceea ce el s i fra tii lui au l asat pentru Hristos. Iat a, a zis el, c a noi am l asat tot, s i Te-am urmat. Matei 19, 27. Aducndus i aminte de f ag aduin ta condi tionat a f acut a tn arului conduc ator, si vei avea o comoar a n cer, ntreb a atunci ce aveau s a primeasc a drept r asplat a, el, s i tovar as ii lui, pentru sacriciile f acute de ei. R aspunsul Mntuitorului a umplut de bucurie inimile acelor pescari Galileeni. El le-a nf a ti sat onorurile ce aveau s a constituie nf aptuirea celor mai nalte visuri ale lor: Adev arat v a spun c a,

280

Parabolele Domnului Hristos

atunci cnd va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al m aririi Sale, la nnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-a ti urmat, ve ti s edea s i voi pe dou asprezece scaune de domnie, s i ve ti judeca pe cele dou asprezece semin tii ale lui Israel. Matei 19, 28. Si El a ad augat: [396] Si ori s i cine a l asat case, sau fra ti, sau surori, sau tat a sau mam a, sau nevast a, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi nsutit, s i va mo steni via ta ve snic a. v. 29. Dar ntrebarea lui Petru, ce r asplat a vom avea? a dat la iveal a un spirit care, dac a nu era ndreptat, schimbat, ar f acut pe ucenici nenstare a urma si ai Domnului Hristos; c aci era spiritul unui n aimit. n timp ce ei fuseser a atra si de iubirea lui Hristos, ucenicii nu erau cu totul elibera ti de fariseism. Ei nc a nutreau gndul c a meritau o r asplat a n raport cu munca lor. Ei nutreau un spirit de n al tare s i mul tumire de sine, s i se comparau ntre ei. Cnd unul dintre ei d adea gre s n vreo problem a, ceilal ti nutreau gnduri de superioritate fa ta de el. Pentru ca ucenicii s a nu piard a din vedere principiile Evangheliei, Domnul Hristos le-a spus o parabol a, ilustrnd modul n care se poart a Dumnezeu cu slujitorii S ai cum s i spiritul n care Domnul Hristos dore ste ca ei s a lucreze pentru El. mp ar a tia cerurilor, a spus El, se aseam an a cu un gospodar, s care a ie sit dis de diminea ta a- si tocmeasc a lucr atori la vie. Matei 20, l. Era obiceiul, ca cei care voiau s a se angajeze la lucru, s a a stepte s n pia ta i acolo, cei care aveau nevoie, veneau ca s a tocmeasc a slujitori. Omul din parabol a este nf a ti sat ca ie sind la diferite ore din zi ca s a angajeze muncitori. Aceia care au fost angaja ti n primele ore ale zilei, s-au n teles ca s a lucreze pentru o anumit a sum a de bani, cei care au fost angaja ti mai trziu, au l asat la voia St apnului care i-a angajat, stabilirea pl a tii ce li se cuvenea. Seara, st apnul viei a zis ispravnicului s au: Cheam a pe lucr atori, s i d a-le plata, ncepnd de la cei de pe urm a, pn a la cei dinti. Cei din ceasul al unsprezecelea au venit, s i au luat ecare cte un leu. Cnd au venit cei dinti, socoteau c a ei vor primi mai mult dar au primit s i ei tot un leu de ecare. Matei 20, 8-l0. [397] St apnul care se ocupa de lucr atorii din via sa, reprezint a pe Dumnezeu preocupndu-Se de neamul omenesc. Procedeul Lui este contrar obiceiului ce predomin a printre oameni. n afacerile lume sti

R asplata harului

281

r asplata este dat a dup a munca depus a. Muncitorul a steapt a s a e pl atit dup a meritul s au. Dar n parabol a, Domnul Hristos a ilustrat principiul mp ar a tiei Sale, o mp ar a tie care nu este din lumea aceasta. El nu Se conduce dup a principii omene sti Domnul spune: C aci gndurile Mele nu sunt gndurile voastre, s i c aile voastre nu sunt de p c aile Mele.... C aci ... ct sunt de sus cerurile fa ta amnt, att de c de sunt de sus c aile Mele fa ta aile voastre s i gndurile Mele fa ta gndurile voastre. Isaia 55, 8.9. n parabol a, primii muncitori au fost de acord s a lucreze pentru o sum a asupra c areia s-au n teles, s i la terminarea zilei ei au primit suma stabilit as i nimic mai mult. Cei care au fost angaja ti mai trziu s-au ncrezut n f ag aduin ta St apnului c a vor primi ce va fost cu dreptul. Ei au dovedit ncrederea lor n el, prin aceea c a n-au ntrebat nimic cu privire la plata lor. Ei s-au ncrezut n dreptatea s i n echitatea lui. Si ei au fost r aspl ati ti, nu dup a cantitatea muncii depuse, ci dup a generozitatea St apnului viei. Tot astfel, Dumnezeu dore ste ca noi s a ne ncredem n El, care ndrept a te ste pe cel nelegiuit. R asplata Sa este dat a nu dup a meritele noastre, ci dup a planurile Sale proprii pe care le-a f acut n Hristos Isus, Domnul nostru. Efeseni 3, 11. El ne-a mntuit. nu pentru faptele f acute de noi n neprih anire, ci pentru ndurarea Lui. Tit 3, 5. Pentru cei care se ncred n El, El va face nespus mai mult dect cerem s i gndim noi. Efeseni 3, 20. Nu cantitatea de munc a depus a, sau rezultatele ei vizibile, ci spiritul n care este adus a la ndeplinire lucrarea, aceast a valoreaz a naintea lui Dumnezeu. Aceia care au venit n vie la orele unsprezece, au fost foarte mul tumitori pentru ocazia de a lucra. Inimile lor erau fa de acela care i-a primit s pline de recuno stin ta ta a lucreze; s i cnd la terminarea zilei st apnul le-a pl atit, pentru o zi ntreag a de lucru, ei au fost foarte surprin si. Ei au s tiut c a nu meritau o astfel [398] de plat a. Expresia bun at a tii ce se putea vedea pe fa ta celui ce i-a angajat, i-a umplut de bucurie. Ei n-au uitat niciodat a bun atatea St apnului viei, sau generoasa r asplat a pe care au primit-o. Tot la fel stau lucrurile s i cu p ac atosul care, con stient ind de nevrednicia sa, a mers n ceasul al unsprezecelea n via St apnului. Timpul s au de lucru pare a a sa de scurt, nct el simte c a nu merit a plata primit a; dar este plin de bucurie pentru faptul c a totu si Dumnezeu l-a primit. El lucreaz a cu un spirit umil s i plin de ncredere, plin de mul tumire

282

Parabolele Domnului Hristos

pentru privilegiul de a conlucr ator mpreun a cu Domnul Hristos. Si Dumnezeu dore ste foarte mult s a onoreze un astfel de spirit. m Lui f Domnul dore ste s a ne ncredin ta ar a a mai pune ntreb ari cu privire la m asura r aspl atirii noastre. Cnd Domnul Hristos locuie ste n suet, atunci nu mai primeaz a gndul r aspl atirii. Nu acesta este motivul care s a impulsioneze lucrarea noastr a. Este adev arat c a ntr-o m asur a oarecare noi ar trebui s a privim s i spre r asplata f ag aduit a. Dumnezeu dore ste ca noi s a pre tuim binecuvnt arile Lui ce ne-au fost f ag aduite. Dar El n-ar vrea ca zelul nostru s a e de mntul c terminat de r asplat as i nici s a avem sim ta a, pentru ecare datorie mplinit a, trebuie s a primim o plat a. Noi n-ar trebui s a m [399] a sa de ner abd atori n a primi r asplata, cum ar trebui s a m n a face de Dumnezeu s ceea ce este drept, indiferent de c stig. Iubirea fa ta i de aproapele, acesta ar trebui s iubirea fa ta a e motivul nostru. Aceast a parabol a nu scuz a pe aceia care au auzit de prima dat a chemarea la lucru, dar care au neglijat a intra n via Domnului. Cnd la ceasul al unsprezecelea s st apnul a mers n pia ta i a g asit oameni care nu erau nc a angaja ti la lucru, le-a zis: De ce sta ti aici toat a ziua f ar a lucru? r aspunsul a fost: Pentru c a nu ne-a tocmit nimeni. Nici unul dintre aceia care au fost chema ti mai trziu n-a fost acolo la ceasurile dimine tii. Ei n-au refuzat chemarea. Aceia care refuz a chemarea s i mai trziu se c aiesc de aceasta, fac bine c a se c aiesc; prima chemare a harului. dar nu este bine s a trat am cu u surin ta Cnd lucr atorii viei au primit cte un leu ecare, cei care au fost nemul au nceput s a lucreze dis-de-diminea ta tumi ti. N-au lucrat ei oare dou asprezece ore?, s i-au zis ei, si nu era deci numai drept ca ei s a primeasc a mai mult dect aceia care au lucrat o singur a or a n partea cea r acoroas a a zilei? Ace stia de pe urm a, au zis ei, n-au lucrat dect un ceas, s i la plat a i-ai f acut deopotriv a cu noi, care am suferit greul s i z aduful zilei. Matei 20, 12. Prietene, a r aspuns st apnul viei unuia dintre ei; tie nu- ti fac nici o nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia- ti ce ti se cuvine s i pleac a. Eu vreau s a pl atesc s i acestuia din urm a ca s i tie. Nu pot s a fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul t au r au, indc a eu sunt bun? Tot a sa, cei din urm a vor cei dinti, s i cei dinti vor cei din urm a; pentru c a mul ti sunt chema ti, dar pu tini sunt ale si, v. 13-l6.

R asplata harului

283

Primii lucr atori din parabol a reprezint a pe aceia care, datorit a serviciilor aduse de ei, au preten tia s a e prefera ti altora. Ei si ncep lucrul ntr-un spirit de mul tumire de sine, f ar a s a aduc a cu ei un spirit de sacriciu s i lep adare de sine. Unii ca ace stia poate c a au declarat c a toat a via ta lor au slujit lui Dumnezeu, poate c a au fost cei [400] dinti n ndurarea greut a tilor, a lipsurilor, a ncerc arilor s i de aceea ei gndesc c a sunt ndrept a ti ti la o r asplat a mai mare. Ei se gndesc mai mult la r asplat a dect la privilegiul de a slujitori ai Domnului Hristos. Dup a p arerea lor, munca s i sacriciile f acute i ndrept a tesc s a primeasc a onoruri mai mari dect ale altora s i datorit a faptului c a aceast a preten tie a lor nu este recunoscut a, ei se simt jigni ti. Dac a ei ar adus n lucrarea lor un spirit iubitor, plin de ncredere, atunci ei ar fost totdeauna primii; dar caracterul lor glcevitor s i crtitor nu este asemenea caracterului Domnului Hristos, s i dovede ste faptul c a dorin nu sunt vrednici de ncredere. Ei dau pe fa ta ta lor de n al tare, gelozia lor, cum s de nencredere n Dumnezeu, dau pe fa ta i un spirit de fra invidios fa ta tii lor. Bun atatea s i generozitatea Domnului nu sunt pentru ei dect o ocazie de murmurare. Astfel, ei arat a c a nu exist a nici o leg atur a ntre suetele lor s i Dumnezeu. Ei nu cunosc bucuria conlucr arii cu Maestrul divin. Nu exist a nimic mai ofensator pentru Dumnezeu dect acest spirit m arginit, care se ngrije ste numai de el. El nu poate lucra cu nimeni care manifest a un asemenea spirit. Asemenea oameni sunt de lucrarea Duhului Sfnt. insensibili fa ta Iudeii au fost cei chema ti la nceput n via Domnului, s i pentru aceasta ei au ajuns mndri s i plini de ndrept a tire de sine. Anii cei lungi ai slujirii lor, ei i privesc ca dndu-le dreptul s a primeasc ao mai mare r asplat a dect ceilal ti. Nimic nu-i irita mai mult dect s a aud a c a neamurile aveau s a e admise avnd privilegii egale cu ale lor, n lucr arile lui Dumnezeu. Domnul Hristos a avertizat pe ucenici, primii care au fost chema ti s a-I urmeze, ca s a nu se lase st apni ti de un asemenea r au. El a v azut c a sl abiciunea, blestemul bisericii, va un spirit de ndrept a tire de sine. Oamenii aveau s a cread a c a ei pot face ceva pentru a ob tine un loc n mp ar a tia Cerului. Ei si imagineaz a faptul c a numai atunci cnd au f acut oarecari progrese, atunci, Domnul va veni s a-i ajute. n [401] acest fel, avea s a e pus a o mai mult a ncredere n om s i mai pu tin a n Domnul Hristos. Mul ti dintre cei ce urmau s a fac a un progres

284

Parabolele Domnului Hristos

oarecare aveau s a se ume de mndrie s i s a se gndeasc a despre ei c a sunt superiori celorlal ti. Acestora le face pl acere s a e l auda ti s i devin gelo si, dac a nu sunt considera ti ca ind cei mai importan ti. mpotriva acestei primejdii, Domnul Hristos a c autat s a avertizeze pe ucenicii S ai. Orice laud a cu privire la meritele noastre, este nelalocul ei. n teleptul s a nu se laude cu n telepciunea lui, cel tare s a nu se laude cu t aria lui, bogatul s a nu se laude cu bog a tia lui. Ci cel ce se laud a s a se laude c a are pricepere s i c a M a cunoa ste, c as tie c a Eu sunt Domnul, care fac mil a, judecat as i dreptate pe p amnt! C aci n acesta g asesc pl acere Eu, zice Domnul. Ieremia 9, 23-24. R asplata nu se d a dup a faptele noastre, ca nimeni s a nu se ngmfe; ci ea ne este dat a numai prin har. Ce vom zice dar c aa c ap atat, prin puterea lui, str amo sul nostru Avraam? Dac a Avraam a fost socotit neprih anit prin fapte, are cu ce s a se laude, dar nu naintea lui Dumnezeu. C aci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu, s i aceasta i s-a socotit ca neprih anire. ns a, celui ce lucreaz a, plata cuvenit a lui i se socote ste nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe cnd, celui ce nu lucreaz a, ci crede n Cel ce socote ste pe p ac atos neprih anit, credin ta pe care o are el i este socotit a ca neprih anire. Romani 4, l-5. Nu este deci nici o ocazie pentru cineva [402] s a se nal te mai presus de altul, sau s a invidieze pe cel alalt. Nimeni nu este privilegiat naintea altuia s i deci nimeni nu poate pretinde r asplata ca ind un drept. Si cei dinti, s i cei din urm a, trebuie s a e p arta si la marea s i ve snica r aspl atire, iar cei dinti ar trebui s a ntmpine cu un bun venit pe cei de pe urm a. Cel care invidiaz a r asplata celuilalt uit a faptul c as i el este salvat numai prin har. Pilda lucr atorilor viei este o mustrare a geloziei s i a b anuielii. Iubirea se bucur a de adev ar s i nu face nici o compara tie invidioas a. Cel care are aceast a iubire, face compara tie numai ntre iubirea Domnului Hristos s i propria sa nedes avr sire de caracter. Aceast a parabol a este o avertizare pentru to ti lucr atorii, indife de rent de durata s i cantitatea lucr arii lor, pentru c a f ar a iubire fa ta fra tii lor, s i f ar a s a se umileasc a naintea lui Dumnezeu, ei sunt socoti ti f ar a de valoare, nimic. Nu exist a nici un fel de religie acolo unde troneaz a eul. Acela care face din prosl avirea de sine tinta vie tii sale, se va vedea lipsit de harul care-l poate face un lucr ator cu succes

R asplata harului

285

n serviciul Domnului Hristos. Acolo unde sunt nutrite mndria s i mul tumirea de sine, lucrarea are de suferit. Nu durata timpului folosit n lucrare, ci voio sia s i credincio sia cu care lucr am, acestea fac ca lucrarea noastr a s a e primit a de Dumnezeu. n tot ceea ce facem, se cere o complet a supunere a eului. Datoria cea mai nensemnat a, ndeplinit a ns a n sinceritate s i cu abnega tie, este mai pl acut a lui Dumnezeu, dect cea mai mare rii de sine. El se lucrare, care poart a pecetea egoismului s i a n al ta uit a s a vad a ct de mult din Spiritul lui Hristos nutrim, s i ct de mult a n lucrarea noastr asem anare cu El d am pe fa ta a. El pre tuie ste mai mult iubirea s i credincio sia cu care lucr am, dect cantitatea lucrului f acut. Numai atunci cnd egoismul a murit, cnd lupta pentru suprema tie a fost cu des avr sire exclus a, cnd mul tumirea umple inimile s i iubirea constituie parfumul vie tii numai atunci Domnul Hristos locuie ste n suet, iar noi suntem recunoscu ti ca mpreun a lucr atori cu Dumnezeu. Orict de grea s i obositoare ar munca lor, adev ara tii lucr atori n-o socotesc ca ind ingrat a, nu se plng. Ei sunt gata s a jertfeasc a totul, chiar s i pe ei; cu toate acestea este o lucrare pl acut a pentru ei, s i [403] o fac cu inima vesel a. Bucuria n Dumnezeu este exprimat a prin Isus Hristos. Bucuria lor este bucuria ce a fost pus as i naintea Domnului Hristos s i anume: S a fac voia Celui ce M-a trimis, s i s a ndeplinesc lucrarea Lui. Ioan 4, 34. Ei sunt conlucr atori cu Domnul slavei. Acest gnd ndulce ste orice osteneal a, nt are ste voin ta s i d a spiritului putere s a biruie tot ceea ce ar veni. Lucrnd cu o inim a neegoist a prin p art as ia noastr a la suferin tele Domnului Hristos, avnd simpatia Lui s i conlucrnd cu El, n lucrarea Sa, ei contribuie la cre sterea bucuriei sale, aducnd onoarea s i lauda numelui S au n al tat. Acesta este spiritul oric arui adev arat serviciu f acut pentru Dumnezeu. Datorit a lipsei acestui spirit, mul ti dintre cei care p areau a cei dinti, vor cei din urm a, pe cnd cei care l posed a, de si socoti ti a cei de pe urm a, vor cei dinti. Sunt mul ti aceia care s-au consacrat Domnului Hristos, s i totu si, n-au g asit o ocazie de a face o mare lucrare, sau mari sacricii n slujba Sa. Unii ca ace stia se pot mngia cu gndul c a nu este necesar a supunerea, lep adarea de sine a martirului, care este cea mai pl acut a naintea lui Dumnezeu; poate c a nu misionarul care a

286

Parabolele Domnului Hristos

fost expus zilnic primejdiilor s i mor tii va cel mai bine notat, n rapoartele cerului. Cre stinul ns a, care se dovede ste a cre stin n via ta lui personal a n predarea zilnic a a eului s au, n sinceritatea scopului s i purit a tii gndului, n blnde te atunci cnd este provocat, s n credin ta i evlavie, n credincio sie n cele mai nensemnate lucruri, unul care n via ta de c amin reprezint a caracterul Domnului Hristos unul ca acesta poate mult mai pre tios naintea lui Dumnezeu, dect poate cel mai renumit misionar sau martir. O, ct de diferite sunt criteriile dup a care Dumnezeu s i oamenii m asoar a caracterul. Dumnezeu vede multe ispite, c arora le-am rezistat, despre care lumea s i nici chiar prietenii cei mai apropia ti n-au s tiut nimic, niciodat a ispite n c amin, ispite n inim a. El vede [404] umilin ta inimii din cauza propriei sl abiciuni; poc ain ta sincer a, chiar s i pentru un singur cuget r au. El vede deplina predare a inimii n lucrarea sa. El a luat not a de ceasurile grele de lupta cu sine, cu eul lupte care au adus biruin ta. Toate acestea, Dumnezeu s i ngerii le cunosc. O carte de aducere aminte este scris a naintea Sa, pentru aceia care se tem de Domnul s i cuget a la numele S au. tur Secretul nu se g ase ste n multa noastr a nv a ta a, nici n pozi tia noastr a, nici n num arul nostru, nici n talentele ce ne-au fost date, sau n voin ta oamenilor. Recunoscnd neputin ta noastr a, noi trebuie ri s a privim la Domnul Hristos s i, prin El, care este puterea ntregii ta s i cugetul ntregii noastre cuget ari, voin ta s i ascultarea vor c stiga dup . biruin ta a biruin ta Orict de scurt ar timpul lucr arii noastre, sau ct de umil a lucrarea noastr a, dac a n simplitatea credin tei noi vom urma Domnului Hristos, atunci nu vom dezam agi ti n ceea ce prive ste r asplata. Ceea ce chiar s i cei mai mari s i mai n telep ti oameni nu pot ob tine, poate primi cel mai slab s i cel mai umil. Por tile de aur ale cerului nu se deschid pentru cei cu n al tare de sine. Ele nu se deschid pentru cei ce au un spirit mndru. ns a por tile cele ve snice se vor deschide larg la atingerea tremur atoare a unui copila s. Binecuvntat a va r asplata harului pentru aceia care n simplitatea credin tei s i a iubirii [405] au luptat pentru Dumnezeu.

Capitolul 29 n ntmpinarea Mirelui


(Acest capitol se bazeaz a pe textele din Matei 25:1-13). Domnul Hristos mpreun a cu ucenicii S ai s edeau pe Muntele M aslinilor. Soarele disp aruse n spatele mun tilor s i umbrele serii nv aluiau cerurile. n fa ta lor se vedea o cas a luminat a str alucitor, ca pentru s arb atoare. Valurile de lumin a ce se rev arsau ori de cte ori se deschideau u sile, cum s i o mul time de oameni ce a steptau n jur, ar ata c a n curnd avea s a- si fac a apari tia un alai de nunt a. n multe p ar ti ale Orientului nun tile au loc seara. Mirele merge s a- si ntlneasc a mireasa la casa ei, s i s-o conduc a apoi la casa lui. La lumina tor telor, alaiul de nunt a pleac a de la casa tat alui ei, la casa mirelui, unde se d a un osp a t pentru cei invita ti. n scena la care privea Domnul Hristos, oaspe tii a steptau apari tia alaiului miresei cu inten tia de a se al atura nunta silor. n a steptare, n apropierea casei mirelui, se aau zece fecioare mbr acate n alb. Fiecare avea cu sine o lamp a aprins as i un mic vas cu untdelemn. Toate a steptau cu ner abdare venirea mirelui. Dar [406] el z abovea. or a dup a or a trecea, iar cei ce a steptau au obosit s i au adormit. Dar la miezul nop tii se auzi strigarea: Iat a mirele, ie si ti-i n ntmpinare. Matei 25, 6. Cei ce dormeau s-au trezit, s arind deodat a n picioare. Ei au v azut alaiul apropiindu-se, luminat ind de lumina f acliilor, n sunetul vesel al muzicii. Ei au auzit vocea mirelui s i pe aceea a miresei. Cele zece fecioare s i-au luat l ampile s i au nceput s a le preg ateasc a n grab a, ca s a mearg a mpreun a cu ceilal ti. Dar cinci dintre ele au neglijat s a umple vasele lor cu untdelemn. Ele nu s-au a steptat s a ntrzie a sa de mult, s i nu s-au preg atit n caz de nevoie. n disperarea lor, au apelat la tovar as ele lor care au fost mai n telepte, spunnd: Da ti-ne din untdelemnul vostru, c aci ni se sting l ampile. Dar cele cinci fecioare care au a steptat s i el, aveau l ampile proasp at preg atite s i pline, c aci goliser a vasele lor cu untdelemn. Ele nu mai aveau untdelemn de rezerv as i au r aspuns: Nu, ca nu cumva s a nu ne ajung a nici nou a, nici vou a, ci mai bine, duce ti-v a la cei ce vnd untdelemn s i cump ara ti-v a. Matei 25, 8-9. 287

288

Parabolele Domnului Hristos

n timp ce acestea s-au dus s a cumpere, alaiul de nunt a s-a pus n mi scare s i le-a l asat n urm a. Cele cinci fecioare cu l ampile lor aprinse, s-au al aturat mul timii s i au intrat n odaia de nunt a odat a cu alaiul mirelui, s i u sa a fost ncuiat a. Cnd fecioarele nen telepte au ajuns la locul osp a tului, ele s-au ntlnit cu un refuz nea steptat. Mai marele osp a tului le-a zis: Nu v a cunosc. Ele au fost l asate afar a, n mijlocul str azii s i n ntunericul nop tii. Pe cnd Domnul Hristos privea la cei care a steptau venirea mirelui, El le-a spus ucenicilor lui pilda celor zece fecioare, ilustrnd prin experien ta lor, experien ta bisericii, a celor care vor tr ai chiar n timpul dinaintea celei de-a doua veniri a Sa. Cele dou a clase de a stept atori, reprezint a dou a clase de credincio si care m arturisesc a a stepta pe Domnul lor. Ei sunt asem ana ti cu curat fecioarele, pentru c a au o credin ta a. Prin l ampi, este reprezentat Cuvntul lui Dumnezeu. Psalmistul spune: Cuvntul T au este o candel a pentru picioarele mele s i o lumin a pe c ararea mea. Psalmii [407] 119, 105. Uleiul este un simbol al Duhului Sfnt. Astfel este reprezentat Duhul Sfnt n profe tia lui Zaharia: ngerul, care vorbea cu mine, s-a ntors s i m-a trezit ca pe un om, pe care-l treze sti din somnul lui. El m-a ntrebat: Ce vezi? Eu am r aspuns: M-am uitat s i iat a c a este un sfe snic cu totul de aur, s i deasupra lui un vas de untdelemn s i pe el s apte candele cu s apte tevi pentru candelele care sunt n vrful sfe snicului. Si lng a el sunt doi m aslini, unul la dreapta vasului s i altul la stnga lui. Si lund iar as i cuvntul, am zis ngerului, care veghea cu mine: Ce nseamn a lucrurile acestea, domnul meu?.... Atunci el a luat din nou cuvntul s i mi-a zis: Acesta este cuvntul Domnului c atre Zorobabel s i sun a astfel: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor ... Am luat a doua oar a cuvntul s i i-am zis: Ce [408] nseamn a cele dou a ramuri de m aslin care sunt cele dou a tevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el?... El mi-a r aspuns: Ace stia sunt cei doi un si care stau naintea Domnului ntregului p amnt. Zaharia 4, 1-14. Din cei doi m aslini, untdelemnul auriu se scurgea prin dou a tevi de aur, n vasul sfe snicului, iar de aici n l ampile de aur, care luminau Sanctuarul. Tot astfel, prin cei sn ti care stau n prezen ta lui Dumnezeu, Duhul Sfnt este mp ar tit instrumentelor omene sti

n ntmpinarea Mirelui

289

care s-au consacrat lucr arii Sale. Misiunea celor doi un si este aceea de a transmite poporului lui Dumnezeu faptul c a numai harul ceresc poate face din Cuvntul S au o candel a pentru picioare s i o lumin a pe c arare. Nici prin putere, nici prin t arie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul o stirilor. Zaharia 4, 6. n parabol a, toate cele zece fecioare au ie sit n ntmpinarea mirelui. Toate aveau l ampi s i vase pentru untdelemn. Pentru un timp nu s-a observat nici o deosebire ntre ele. Tot a sa este s i cu Biserica ce tr aie ste chiar naintea revenirii Domnului Hristos. To ti cunosc Sntele Scripturi. To ti au auzit solii despre apropiata revenire a Domnului Hristos s i plini de ncredere a steapt a ar atarea Lui. Dar cum s-a ilustrat n parabol a, tot a sa stau lucrurile s i acum. Intervine un timp de a steptare, credin ta este pus a la prob as i atunci cnd se aude strigarea: Iat a mirele, ie si ti-i n ntmpinare, mul ti nu sunt gata. Ei nu au untdelemn n vasele lor s i n l ampile lor. Ei sunt lipsi ti de Duhul Sfnt. F ar a Duhul lui Dumnezeu, numai cunoa sterea Cuvntului S au nu este de nici un folos. Teoria adev arului, nenso tit a ns a de Duhul Sfnt, nu poate renviora suetul s i nici sn ti inima. Cineva poate cunoa ste foarte bine poruncile s i f ag aduin tele Bibliei, dar dac a Duhul lui Dumnezeu nu ntip are ste adev arul n inima, caracterul nu va transformat. F ar a iluminarea Duhului Sfnt, oamenii nu vor n stare s a disting a adev arul de r at acire, s i vor c adea sub ispitele iscusite ale [409] lui Satana. [410] Cei reprezenta ti prin fecioarele nechibzuite, nu sunt ipocri ti. Ei de adev au considera tie fa ta ar, l-au ap arat s i l-au sus tinut. unii ca [411] ace stia se simt atra si c atre cei care cred adev arul, dar nu s-au supus cu totul lucr arii Duhului Sfnt. Ei n-au c azut pe Stnca, Isus Hristos, s i n-au l asat ca rea lor cea veche s a e sf armat a. Aceast a clas a de credincio si sunt nf a ti sa ti de asemenea prin auzitorii reprezenta ti prin p amntul stncos. Ei primesc foarte repede Cuvntul dar dau gre s n asimilarea principiilor lui. Inuen ta Cuvntului nu este durabil a Duhul lucreaz a asupra inimii omului, n m asura n care acesta dore ste s i consimte ca Duhul s a s adeasc a n el o natur a nou a, dar cei reprezenta ti prin fecioarele nen telepte au fost mul tumi ti cu o lucrare supercial a. Ei nu cunosc pe Dumnezeu. N-au studiat caracterul Lui, n-au avut comuniunea cu El, deci ei nu cunosc, nu s tiu cum s a se ncread a n El, cum s a priveasc a la El s i s a tr aiasc a. Slujirea

290

Parabolele Domnului Hristos

lor naintea lui Dumnezeu degenereaz a n formalism: Stau naintea ta ca popor al meu, ascult a cuvintele tale, dar nu le mplinesc, c aci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umbl a dup a poftele lor. Ezechiel 33, 31. Apostolul Pavel subliniaz a faptul c a aceasta va caracteristica deosebit a a acelora care vor tr ai chiar naintea revenirii Domnului Hristos. El spune c a n zilele din urm a vor veni vremuri grele. C aci oamenii vor iubitori de sine ... iubitori mai mult de pl aceri dect iubitori de Dumnezeu, avnd doar o form a de evlavie, dar t ag aduindu-i puterea. 2 Timotei 3, 1-5. Aceasta este clasa de credincio si care n timp de primejdie vor . Ei s striga: Pace s i siguran ta si leag an a inimile lor n siguran ta i nici nu se gndesc la vreun pericol. Dar cnd se trezesc din somnolen ta lor, ei ncep s a- si dea seama de s ar acia lor, s i roag a pe al tii s a le [412] cea ceea ce le lipse ste, dar n cele spirituale, nimeni nu poate suplini sc aderile altuia. Harul lui Dumnezeu a fost oferit n dar ec arui suet. Solia Evangheliei a fost vestit a, a fost f acut a s a se aud a spunnd: Celui ce i este sete, s a vin a, cine vrea, s a ia apa vie tii f ar a plat a. Apocalips 22,17. Caracterul nu este transferabil. Nimeni nu poate crede pentru altul. Nimeni nu poate primi Duhul pentru altul, nimeni nu poate mp ar ti caracterul s au cu un altul, pentru c a el, caracterul, este un rod al lucr arii Duhului Sfnt. Si dac a ar n mijlocul ei Noe, Daniel s i Iov, pe via ta Mea zice Domnul, Dumnezeu c a n-ar sc apa nici i nici ice, ci numai ei s i-ar mntui suetul prin neprih anirea lor. Ezechiel 14, 20. n timp de criz Caracterul se d a pe fa ta a. Cnd vocea plin a de seriozitate proclam a n miez de noapte: Iat a mirele, ie si ti-i n ntmpinare s i fecioarele adormite s-au trezit din somnolen ta lor, atunci s-a v azut cine s-a preg atit pentru acest eveniment. Ambele p ar ti au fost luate prin surprindere, numai c a o parte era preg atit a pentru aceast a mprejurare critic a, iar cealalt a parte a fost surprins a nepreg atit a. Tot astfel s i ast azi, o nenorocire neobi snuit as i nea steptat a, n fa cu moartea, va ar care duce suetul fa ta ta ata dac a exist a o real a n f credin ta ag aduin tele lui Dumnezeu. Astfel, se va dovedi dac a suetul este sau nu sus tinut de harul lui Dumnezeu. ncercarea nal a vine la ncheierea timpului de har, cnd va prea trziu ca s a se mai satisfac a nevoile suete sti. n noaptea istoriei acestui p amnt, cele zece fecioare a steapt a. Toate m arturisesc a cre stine. Toate au o chemare, un nume, o can-

n ntmpinarea Mirelui

291

toate del as i toate sus tin c a sunt n slujba lui Dumnezeu. n speran ta a steapt a apari tia Domnului Hristos. Dar cinci din ele nu sunt preg atite. Aceste cinci fecioare vor luate prin surprindere, s i ngrozite vor r amne n afara s alii de osp a t. n ziua judec a tii nale, mul ti vor cere s a e primi ti n mp ar a tia Domnului Hristos spunnd: Noi am mncat s i am b aut n fa ta Ta s i [413] n uli tele noastre ai nv a tat pe norod. Doamne, Doamne! N-am proorocit noi n Numele T au? N-am scos noi draci n Numele T au? Si n-am f acut noi multe minuni n Numele T au? Dar r aspunsul va : V a spun c a nu s tiu de unde sunte ti, dep arta ti-v a de , ei n-au intrat la Mine. Luca 13, 26-27. Matei 7, 22. n aceast a via ta n comuniune cu Domnul Hristos, de aceea, ei nu cunosc limbajul de bucuriile lui. n adev cerului, ei sunt str aini fa ta ar, cine dintre oameni cunoa ste lucrurile omului afar a de duhul omului, care este n el? Tot a sa nimeni nu cunoa ste lucrurile lui Dumnezeu, afar a de Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2, 11. Cele mai triste dintre toate cuvintele ce au ajuns vreodat a la urechea vreunui muritor vor acele cuvinte de osnd a. Nu v a cunosc. Numai comuniunea cu Duhul Sfnt, pe care a ti desconsiderat-o ns a, numai ea v a poate face s a v a bucura ti mpreun a cu mul timea cea plin a de veselie, prezent a la osp a tul nun tii. Dar acum nu pute ti lua parte la aceast a serbare. Str alucirea ei ca c adea pe ochi ce nu v ad, iar cntecele ei, pe urechi ce nu aud. Iubirea s i bucuria ei nu va atinge nici o coard a a bucuriei n inima lumeasc a insensibil a. Voi sunte ti l asa ti n afara cerului pentru c a nu v-a ti preg atit spre a tr ai n compania celor de acolo. Noi nu putem gata s a ntmpin am pe Domnul, trezindu-ne atunci cnd se aude strigarea: Iat a Mirele, s i abia atunci s a c aut am [414] s i s a strngem l ampile noastre goale, pentru a le umple. Noi nu putem tine pe Domnul Hristos n afara vie tii noastre de aici de pe p amnt s i totu si s a m mpreun a cu El n ceruri. n parabol a, fecioarele n telepte aveau untdelemn s i n vasele pe care le aveau mpreun a cu l ampile lor. Lumina lor a ars cu aceea si ac ar a n tot timpul nop tii de veghe. Aceasta a ajutat la m arirea ilumina tiei n onoarea mirelui. Str alucind n ntuneric, ea a fost un ajutor n iluminarea drumului spre casa mirelui, spre osp a tul nun tii. Tot a sa s i urma sii Domnului Hristos trebuie s a r aspndeasc a lumin a, n ntunericul lumii. Prin Duhul Sfnt, Cuvntul lui Dumnezeu

292

Parabolele Domnului Hristos

este o lumin a, de ndat a ce devine o puterea transformatoare n via ta aceluia ce l-a primit. S adind n inimile lor principiile Cuvntului S au, Duhul Sfnt dezvolt a atunci n oameni atributele lui Dumnezeu. Lumina slavei Sale caracterul S au trebuie s a str aluceasc a n urma sii S ai. n acest fel ei trebuie s a sl aveasc a pe Dumnezeu, s a lumineze calea spre casa Mirelui, spre cetatea lui Dumnezeu, la osp a tul nun tii Mielului. Venirea mirelui a avut loc la miezul nop tii ceasul cel mai ntunecat. Tot astfel, venirea Domnului Hristos va avea loc n perioada cea mai ntunecat a a istoriei acestui p amnt. Zilele lui Noe s i Lot ne nf a ti seaz a un tablou al condi tiilor lumii chiar naintea venirii Fiului omului. Ar atnd spre acest timp, Scripturile arat a c a Satana va lucra cu toat a puterea, cu toate am agirile nelegiuirii. 2 Tesaloniceni 2, 9-10. Lucrarea lui este foarte deslu sit ar atat a de cre sterea rapid aa ntunericului, de mul timea r at acirilor, a ereziilor s i a am agirilor din zilele din urm a. Nu numai c a Satana duce n robia sa lumea, dar am agirile lui dospesc, sunt prezente n bisericile ce m arturisesc a ale Domnului Isus Hristos. Marea apostazie se va transforma ntr-un ntuneric adnc, ca la miezul nop tii, un ntuneric de nep atruns, nesi[415] gur, ca un sac de p ar. Pentru poporul lui Dumnezeu va o noapte a ncerc arii, a plnsului, o noapte a prigonirii din cauza adev arului. Dar n aceast a noapte ntunecoas a, va str aluci lumina lui Dumnezeu. El a f acut ca s a lumineze lumina n ntuneric. 2 Corinteni 4, 6. Cnd p amntul era pustiu s i gol s i peste fa ta adncului de ape era ntuneric s i Duhul lui Dumnezeu se mi sca deasupra apelor, Dumnezeu a zis: S a e lumin a s i a fost lumin a. Geneza 1, 2-3. Si astfel, n noaptea ntunericului spiritual, Cuvntul lui Dumnezeu spune: S a e lumin a. Poporului S au, El i spune: Scoal a-te, lumineaz a-te, c aci lumina ta vine, s i slava Domnului r asare peste tine. Isaia 60, 1. C aci iat a, spune Sfnta Scriptur a, ntunericul acoper a p amntul s i negur a mare popoarele, dar peste tine r asare Domnul s i slava Lui se arat a peste tine. Isaia 60, 2. ntunericul necunoa sterii lui Dumnezeu a cuprins lumea. Oamenii pierd cuno stin ta despre caracterul S au. El a fost n teles gre sit s i interpretat n mod gre sit. n acest timp trebuie vestit a o solie de la Dumnezeu, o solie iluminatoare n inuen ta ei s i mntuitoare prin puterea ei. Caracterul S au trebuie s a e f acut cunoscut. n ntuneri-

n ntmpinarea Mirelui

293

cul acestei lumi trebuie s a str aluceasc a lumina slavei Sale, lumina bun at a tii, a milei s i a adev arului S au. Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie prin cuvintele: Suie-te pe un munte nalt, ca s a veste sti Sionului vestea cea - bun a, nal ta ti glasul cu putere, ca s a veste sti Ierusalimului vestea - cea bun a, nal ta ti glasul, nu te teme, s i spune cet a tilor lui Iuda: Iat a Dumnezeul vostru! Iat a Domnul Dumnezeu vine cu putere s i porunce ste cu bra tul Lui. Iat a c a plata este cu El, s i r aspl atirile vin naintea Lui. Isaia 40, 9-10. Aceia care a steapt a venirea Mirelui trebuie s a spun a poporului: iat a Dumnezeul vostru. Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie s a e vestit a lumii, este o descoperire a [416] caracterului iubirii Sale. slava Sa. n propria Copiii lui Dumnezeu trebuie s a dea pe fa ta s lor via ta i n propriul lor caracter, ei trebuie s a descopere ceea ce a f acut Dumnezeu pentru ei. Lumina Soarelui Neprih anirii trebuie s a str aluceasc a prin fapte bune prin cuvinte ale adev arului s i fapte de sn tenie. Domnul Hristos, str alucirea slavei Tat alui, a venit pe acest p amnt ca lumin a a Lui. El a venit ca s a nf a ti seze pe Dumnezeu naintea oamenilor s i despre El este scris c a a fost uns cu Duhul Sfnt [417] s i cu putere, s i umbla din loc n loc s i f acea bine. Faptele Apostolilor 10, 38. n sinagoga din Nazaret, El zis: Duhul Domnului este peste Mine, pentru c a M-a uns s a vestesc s aracilor Evanghelia, M-a trimis s a t am aduiesc pe cei cu inima zdrobit a, s a propov aduiesc robilor de r azboi slobozirea, s i orbilor c ap atarea vederii, s a dau drumul celor ap asa ti, s i s a vestesc anul de ndurare al Domnului. Luca 4, 18-19. Aceasta este lucrarea cu care El a ns arcinat pe ucenicii S ai s a o duc a la ndeplinire. Voi sunte ti lumina lumii, spunea El. Tot a sa s a lumineze s i lumina voastr a naintea oamenilor, ca ei s a vad a faptele voastre bune s i s a sl aveasc a pe Tat al vostru care este n ceruri. Matei 5, 14-16. Aceasta este lucrarea pe care profetul Isaia o descrie, atunci cnd spune: mparte- ti pinea cu cel amnd, s i adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost, dac a vezi pe un om gol, acopere-l, s i nu ntoarce spatele semenului t au, atunci lumina ta va r as ari ca zorile s i vindecarea ta va ncol ti repede, neprih anirea ta ti va merge nainte s i slava Domnului te va nso ti. Isaia 58, 7-8.

294

Parabolele Domnului Hristos

Astfel, n noaptea ntunericului spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie s a lumineze prin Biserica Sa, spre a ridica pe cei dobor ti s i a mngia pe cei care plng. . De jur mprejurul nostru se aud tnguirile unei lumi n suferin ta La ecare pas se a a cei nevoia si s i nenoroci ti. Este de datoria noastr a s a ajut am la alinarea s i u surarea greut a tilor vie tii. Lucrarea de ajutorare practic a va avea un efect mult mai mare, dect numai predicarea. Noi trebuie s a hr anim pe cei amnzi, s a mbr ac am pe cei goi s i s a ad apostim pe cei f ar a c amin. Dar noi suntem chema ti a face mult mai mult dect numai att. Numai iubirea Domnului Hristos poate satisface nevoile suetului. Dac a Domnul Hristos locuie ste n noi, atunci inimile noastre vor pline de comp atimire divin a. Atunci, izvoarele pecetluite ale unei iubiri [418] calde, asemenea celei a Domnului Hristos, vor desigilate. Dumnezeu nu cere s a d am celor n nevoi numai darurile noastre vesel ci s a le ar at am o fa ta a, s a le adres am cuvinte ncurajatoare s i s a le strngem mna cu c aldur a. Cnd Domnul Hristos vindeca pe cei bolnavi, El punea minile Sale asupra lor. Tot a sa s i noi trebuie s a ne apropiem mai mult de aceia c arora dorim s a le facem bine. Sunt mul ti aceia care nu mai au n adejde. Aduce ti-le din nou razele soarelui. Mul ti s i-au pierdut curajul. Adresa ti-le cuvinte de ncurajare. Ruga ti-v a pentru ei. Sunt, de asemenea, aceia care au nevoie de pinea vie tii. Citi ti-le din Cuvntul lui Dumnezeu. Mul ti au suetul bolnav, pe care nici un balsam omenesc s i nici un medic nu-l poate vindeca. Ruga ti-v a pentru aceste suete s i aduce ti-le napoi la Hristos. Spune ti-le c a exist a un balsam n Ghilead s i un medic care poate vindeca. Lumina este o binecuvntare, o binecuvntare universal a, care si revars a comorile ei asupra unei lumi nerecunosc atoare, nesn tit a s i demoralizat a. Tot a sa este s i cu lumina Soarelui Neprih anirii. ntregul p amnt, nv aluit a sa cum este n ntunericul p acatului, n necazuri s i dureri, trebuie s a e luminat de cunoa sterea iubirii lui Dumnezeu. Lumina ce str aluce ste de la tronul lui Dumnezeu din ceruri, nu trebuie re tinut a, oprit a de la nici o grupare religioas a, rang, sau clas a social a. Solia speran tei s i a milei trebuie dus a pn a la marginile p amntului. Oricine vrea poate s a ntind a mna s i s a apuce puterea lui Dumnezeu s i s a fac a pace cu El s i va avea pace. P agnii nu mai tre-

n ntmpinarea Mirelui

295

buie nv alui ti n ntunericul de la miezul nop tii. ntunecimea trebuie s a dispar a naintea razelor str alucitoare ale Soarelui Neprih anirii. Puterea iadului a fost nfrnt a. Dar nimeni nu poate da altora ceea ce el personal n-a primit. n lucrarea lui Dumnezeu, n rea omeneasc a, omul nu poate face nimic. Nimeni, din propriile sale eforturi nu poate deveni purt ator de lumin a pentru Dumnezeu. Untdelemnul de aur, turnat de c atre solii cere sti n tevile de aur, pentru a curge n vasele de aur s i apoi n l ampile de la sanctuar, era acela care producea o lumin a continu a [419] s i o str alucire vie. Iubirea lui Dumnezeu, transmis a f ar a ntrerupere omului, este ceea ce-l face s a dea s i altora lumin a. n minile tuturor , untdelemnul de acelora care sunt una cu Dumnezeu, prin credin ta aur al iubirii se revars a liber, pentru ca s a str aluceasc a iar as i n fapte bune s i ntr-o slujire real as i pornit a din inim a, pentru Dumnezeu. n darul cel mare s i nem asurat al Duhului Sfnt, se cuprind toate resursele cerului. Nu din cauza vreunei restric tii din partea lui Dumnezeu, se face ca bog a tiile harului S au nu se revars a peste oamenii acestui p amnt. Dac a to ti ar dispu si s a primeasc a, atunci, to ti ar plini de Duhul Sfnt. Este privilegiul oric arui suet acela de a un canal viu, prin care Dumnezeu s a poat a transmit a lumii bog a tiile harului S au, bog a tiile de nep atruns ale Domnului Hristos. Nimic nu dore ste Domnul Hristos a sa de mult, dect de a avea instrumente care s a reprezinte lumii caracterul s i spiritul S au. Nu este nimic de care lumea s a aib a a sa de mare nevoie, ca manifestarea iubirii Mntuitorului prin oameni. Cerul ntreg a steapt a canale prin care untdelemnul cel sfnt s a poat a turnat ca s a e o bucurie s i o binecuvntare pentru inimile omene sti. Domnul Hristos a luat toate m asurile pentru ca Biserica Sa s a poat a un corp transformat, iluminat cu lumina Lui, avnd slava lui Emanuel. Este scopul S au acela ca ecare cre stin s a e nconjurat de o atmosfer a spiritual a de lumin as i pace. El dore ste ca bucuria Sa n propria noastr . s a se dea pe fa ta a via ta prin r Locuirea l auntric a a Duhului Sfnt se va da pe fa ta aspndirea iubirii divine n jur. Plin atatea dumnezeiasc a se va rev arsa prin instrumente omene sti consacrate, gata a mp art as ite s i altora. Soarele Neprih anirii are t am aduirea sub aripile Lui. Maleahi 4, 2. Tot astfel din ecare adev arat ucenic al S au, trebuie s a se

296

Parabolele Domnului Hristos

spre via , curaj, ajutoare s r aspndeasc a o inuen ta ta i o adev arat a vindecare. Religia Domnului Hristos nsemneaz a mai mult dect numai [420] iertarea p acatelor, ea nseamn a ndep artarea p acatelor s i umplerea locului r amas liber cu harul Duhului Sfnt. nseamn a iluminare spiritual as i bucurie n Dumnezeu. Ea nsemneaz a o inim a eliberat a de eu s i binecuvntat a de prezen ta continu a a Domnului Hristos. Cnd Domnul Hristos domne ste n suet, atunci acolo este cur a tie s i eliberare de p acat. Slava, plin atatea s i des avr sirea planului . Primirea Mntuitorului Evangheliei sunt atunci mplinite n via ta aduce str alucirea unei p aci depline, a unei iubiri des avr site s i a unei asigur ari perfecte. Frumuse tea s i parfumul caracterului Domnului , m Hristos, descoperite n via ta arturisesc despre faptul c a Dumnezeu a trimis n adev ar pe Fiul S au n lume, ca s a e Mntuitorul ei. Domnul Hristos nu porunce ste urma silor S ai ca ei s a se str aduiasc a s a lumineze. Ci El spune: L asa ti ca lumina voastr a s a lumineze. Dac a a ti primit harul lui Dumnezeu, atunci lumina este n voi. Da ti la o parte toate piedicile s i slava lui Dumnezeu se va manifesta. Atunci, lumina va str aluci pentru a p atrunde ntunericul s i a-l mpr as tia. Noi nu putem opri lumina ca ea s a nu lumineze n cercul inuen tei noastre. Descoperirea slavei Sale n trup omenesc, va aduce cerul a sa de aproape de oameni, nct frumuse tea care mpodobe ste templul l auntric, va v azut a n orice suet n care locuie ste Mntuitorul. Oamenii vor captiva ti de slava lui Hristos, care locuie ste n l auntrul nostru. Si atunci, un cor de laude s i mul tumiri izbucnind din suetele celor c stiga ti pentru Dumnezeu, se va ndrepta ca un imn de slav a napoi, spre Marele D at ator. Scoal a-te, lumineaz a-te! C aci lumina ta vine s i slava Domnului r asare peste tine. Isaia 60, 1. Aceast a solie este adresat a acelora care ies n ntmpinarea Mirelui. Domnul Hristos vine cu putere s i slav a mare. El vine n slava Sa s i n str alucirea Tat alui S au. El vine nso tit de to ti sn tii S ai ngeri. n timp ce lumea ntreag a este afundat a n p acat, n locuin tele sn tilor va lumin a. Primele raze de lumin a ale revenirii Sale vor str aluci asupra lor. O lumin a curat a, nemnjit a, va [421] str aluci din m are tia Lui s i Hristos, R ascump ar atorul, va admirat de to ti aceia care I-au slujit. n timp ce cei r ai vor fugi de prezen ta Lui, urma sii Domnului Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind

n ntmpinarea Mirelui

297

de-a lungul timpului spre cea de-a doua Sa venire prin credin ta spune: l voi vedea s i-mi va binevoitor, ochii mei l vor vedea s i nu ai altuia. Iov 19, 27. Urma silor S ai credincio si, Domnul Hristos le-a fost un tovar as zilnic s i un prieten apropiat. Ei au tr ait ntr-o strns a leg atur a, ntr-o continu a comuniune cu Dumnezeu. Peste ei a r as arit slava Domnului. n ei s-a reectat lumina cuno stin tei s i a slavei lui Dumnezeu de pe fa ta lui Isus Hristos. Acum, ei se bucur a de razele neumbrite ale str alucirii s i slavei Regelui m aririi n toat a maiestatea Sa. Ei sunt preg ati ti pentru comuniunea cu cerul, pentru c a ei au cerul n inimile lor. Cu capetele ridicate, cu razele str alucitoare ale Soarelui Neprih anirii str alucind asupra lor, plini de bucurie c a mntuirea lor se apropie, ei merg n ntmpinarea Mirelui spunnd: Iat a, acesta este Dumnezeul nostru, n care avem ncredere c a ne va mntui. Isaia 25, 9. Si am auzit, un glas de gloat a mult a, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia Domnul Dumnezeul nostru Cel Atotputernic a nceput s a mp ar a teasc a. S a ne bucur am, s a ne veselim, s i s a-I d am slav a! C aci a venit nunta Mirelui, so tia Lui s-a preg atit.... Apoi mi-a zis: Scrie ... ferice de cei chema ti la osp a tul nun tii Mielului. El este Domnul domnilor s i mp aratul mp ara tilor. Si cei chema ti, ale si s i credincio si, care sunt cu El, de asemenea i vor birui. Apocalips 19,6-9, 17,14.